ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ imagery

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ imagery"

Transcript

1 ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ imagery Γιάννης Θεοδωράκης Θέµατα πουθα αναπτυχθούν Τιείναιηνοερήαπεικόνιση ηλώσεις αθλητών Θεωρίες Περιγραφή σχετικών ερευνών και τεχνικών Πότε, που, και πως γίνεται η νοερή απεικόνιση Μελλοντικές έρευνες Munroe-Chandler, K., Hall, C., Fishburne,, G. (2008). Playing with confidence: The relationship between imagery use and self-confidence and self-efficacy efficacy in youth soccer players, Journal of Sports Sciences Arvinen-Barrow, M., Weigand,, D. A., Thomas, S., Hemmings,, B., Walley,, M. (2007). Elite and Novice Athletes Imagery Use in Open and Closed Sports. Journal of applied sport psychology,, 19, Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει σε ποδοσφαιριστές τη σχέση της χρήσης της νοερής απεικόνισης και της εµπιστοσύνης στον εαυτό τους. Στην έρευνα συµµετείχαν 122 αγόρια και κορίτσια ηλικίας χρόνων, που συµµετείχαν σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά. Στα δεδοµένα πραγµατοποιήθηκαν παραγοντικές αναλύσεις οι οποίες έδειξαν ότι η Παρακινητική Γενική-Ειδική λειτουργία τηςνα µπορούσε να προβλέψει την εµπιστοσύνη στον εαυτό και την αυτοαποτελεσµατικότητα σε όλους τους αθλητές. Αυτά τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν δια µέσου της νοερής απεικόνισης ένας αθλητής µπορεί να βελτιώσει την εµπιστοσύνη στο εαυτό τουήτην την αυτοαποτελεσµατικότητά του Πραγµατοποιήθηκε µελέτη µε σκοπό να εξετάσει την επίδραση του αθλητικού επιπέδου (προχωρηµένος- αρχάριος) και του τύπου της δεξιότητας (ανοιχτή-κλειστή) στη χρήση της νοερής απεικόνισης των αθλητών. Συµµετείχαν 83 συνολικά αθλητές οι οποίοι συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο Sport Imagery Questionnaire πριν τη συµµετοχή τους στον αγώνα. Η ανάλυση διακύµανσης κατέληξε ότιοι προχωρηµένοι αθλητές χρησιµοποιούν περισσότερο την ειδική γνωστική καιτη γενική γνωστική νοερή απεικόνιση και αντίθετα απότα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών οι αθλητές που συµµετέχουν σε αθλήµατα ανοιχτού τύπου χρησιµοποιούν περισσότερο παρακινητική -γνωστική-συναισθηµατική νοερή απεικόνιση. Γενικά η παρακινητική -γνωστική-συναισθηµατικ συναισθηµατικήνοερή εξάσκηση είναιοπιο συνηθισµένος τύπος νοερής απεικόνισης ανεξάρτητα του αγωνιστικού επιπέδου και του τύπου της δεξιότητας. ηλώσεις Η Chris Evert µια σπουδαία αθλήτρια του τένις Πριν από κάθε αγώνα προσπαθώ να προβάρω στο µυαλόµουτιθασυµβείκαιπωςθααντιδράσωσε συγκεκριµένες καταστάσεις. Βλέπω νοερά τον εαυτό µουναπαίζειπόντουςσύµφωναµετοστυλτου αντιπάλου µου. Βλέπω τον εαυτό µου να παίζει µε βαθιάχτυπήµατακαιναανεβαίνωστοφιλέανη αντίπαλος µου απαντήσει αδύναµα. Αυτό µε βοηθάει να προετοιµαστώ διανοητικά για τον αγώνα και νοιώθωσανναέχωήδηπαίξειτοναγώναπριν ακόµηβγωστογήπεδο. Όσο ήµουν στον αέρα, σκεφτόµουνα µόνο ότι ήµουν ένα πουλί που πετούσε πάνω από πόλεις και βουνά. Μποµπ Μπίµον Page 1 1

2 ηλώσεις Πολλοί σπουδαίοι αθλητές του µπάσκετ. προτού σουτάρουν µια ελεύθερη βολή φαντάζονται µια πετυχηµένη εκτέλεση της βολής. ΟΠελέ, λίγοπροτούαρχίσειοαγώναςστα αποδυτήρια έκλεινε τα µάτια του και φαντάζονταν πως έπαιζε πιτσιρικάς στις φτωχογειτονιές της πατρίδας του.. Όλοςοκόσµοςκαιιδιαίτεραοιαθλητέςκαιοι αθλήτριες ονειρεύονται φανταστικές επιτυχίες. Θεωρία Ορισµοί Η νοερή εξάσκηση στον αθλητισµό είναι µια φανταστική επανάληψη µιας φυσικής δεξιότητας, χωρίς όµως την παρουσία κάποιων φυσικών κινήσεων. Είναι µια εµπειρία παρόµοια µε τις εµπειρίες που έχουµεαπότιςαισθήσεις (όραση, ακοή, αφή) αλλά παρουσιάζεται χωρίς την παρουσία των συνηθισµένων εξωτερικών ερεθισµάτων. Οι αθλητές προσπαθούν να φαντασθούν µε µίαήκαιόλεςτιςαισθήσεις. Θεωρία Ορισµοί Προσπαθούν για παράδειγµα να φαντασθούν τοσώµατουςναεκτελείµιαάσκηση, ή προσπαθούν να φαντασθούν το σώµα τους ενώ ταυτόχρονα να φαντασθούν ότι ακούν και τονήχοτωνβηµάτωντους, ήτοθόρυβοτων θεατών. Άλλες φορές προσπαθούν να φαντασθούν την αίσθηση της κούρασης, ή του ιδρώτα στο σώµα τους. Οι πιο σηµαντικές για τουςαθλητέςείναιηόραση, ηακοήκαιη κιναίσθηση. Θεωρία Ορισµοί Όπωςέναςάνθρωποςµπορείναλύσει ένα πρόβληµα µε τη σκέψη, χωρίςνατο εκφράσει µε λόγια, έτσι µπορεί να σχεδιάσει µιακίνηση, καθώςκαιτηνεξέλιξήτης, καινα φανταστεί το αποτέλεσµά της χωρίς να την εκτελέσει. Ο Orlick ορίζει την νοερή απεικόνιση ως ένα τρόπο αντιµετώπισης προβληµάτων, ή γεγονότων µε τη σκέψη προτού το αντιµετωπίσει κανείς στην πραγµατικότητα. Κatarina Witt Νιώσατε ποτέ θεός σε όλη τη µακρόχρονη καριέρα σας; Άγγελοςένοιωσα... Και πολλές φορές ουράνιο σώµα. Άλλεςφορές ένοιωσα σαν ψάρι. Ο τρόπος που γλιστράει ένας αθλητής πάνω στονπάγοείναιο τρόπος που γλιστράει στονερότοψάρι. ΕΞΗΓΗΣΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΨΥΧΟΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ενεργοποίηση των νευροµυϊκών συνάψεων καταγράφεται αυτοµατοποιώντας την κίνηση Στις εργασίες του Jacobson (1930, 1932), η φανταστική κίνηση λυγίσµατος του χεριού, ή ανύψωσης βάρους σχετίσθηκε µε µικρές συστολές των αντίστοιχων µυών του χεριού που συµµετέχουν στις κινήσεις αυτές Page 2 2

3 ΕΞΗΓΗΣΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Στο κεντρικό νευρικό µυϊκό σύστηµα δηµιουργείτα ιτο πρότυπο της κίνησης). ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Εργασίεςέδειξανότιηχρήσητηςνοερής εξάσκησης φαίνεται να αποδίδει καλύτερα σε δεξιότητες όπου έχουν περισσότερα γνωστικά - διανοητικά χαρακτηριστικά παρά κινητικά στοιχεία. Καθώς οι περισσότερες δεξιότητες στον αθλητισµό έχουν ταυτόχρονα κινητικά και γνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι η νοερή απεικόνιση είναι αποτελεσµατική και αναγκαίασεπλήθοςδεξιοτήτων (Weinberg, 1996). Lang (1985) (bioinformational( bioinformational) Υπόθεση των ψυχολογικών δεξιοτήτων Σύµφωνα µετην θεωρία όληηγνώση απεικονίζεται στην µνήµη ως µονάδες πληροφοριών που ονοµάζονται προτάσεις και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Των ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος, των αντιδράσεων του ατόµου στα ερεθίσµατα αυτά, και του νοήµατος των γεγονότων αυτών στο άτοµο. Οι πληροφορίες από όλες αυτές τις κατηγορίες των προτάσεων σχηµατίζουν ένα δίκτυο, και όταν ένας κρίσιµος αριθµός συπληρώνεται, όλοτο δίκτυο ενεργοποιείται. Μια εικόνα δεν αποτελείται µόνο από ένα ερέθισµα στον εγκέφαλο του ατόµου µε βάση του οποίου το άτοµο αντιδρά, αλλά οι αντιδράσεις αυτές έχουν σχεδιασθεί να παράγουν συγκεκριµένη φυσιολογική δραστηριότητα. Σύµφωνα µετη θεωρία εικόνες που περιλαµβάνουν και φυσιολογικές αντιδράσεις είναι πιο αποτελεσµατικές στην διαδικασία αλλαγών της συµπεριφοράς (Smith & Collins,, 2004). Η νοερή απεικόνιση λειτουργεί µέσω της ανάπτυξης και ξεκαθαρίσµατος των ψυχολογικών δεξιοτήτων. Η νοερή απεικόνιση βοηθάει στη βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης, στον περιορισµό του άγχους, στηναύξησητηςαυτοπεποίθησης, στην εξάσκηση και στην εκµάθηση δεξιοτήτων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες µε τη σειρά τους βοηθάνε στη µεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Ντέιβιντ Κούλθαρντ- Οδηγός Formula 1 Τι είναι η φαντασία; Η φαντασία σου επιτρέπει να δηµιουργείς εικόνες χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιήσεις χρώµατα και χαρτί. Προσωπικά διαθέτω εκπληκτική φαντασία. Απλώς δεν είµαι και τόσο καλός καλλιτέχνης. εν µπορώ να µεταφέρω τη φαντασία µου πάνω στο χαρτί. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τη φαντασία; Γιατί όταν λείπει η φαντασία λείπει και το κίνητρο. Πρέπει να φανταστείςότικάτιείναιεφικτόγιαναµπορέσειςνατοκάνεις. Είναισανναπροσπαθείςνασηκώσειςβάρηστογυµναστήριο. Αναυτόπουφαντάζεσαιείναιότιδενθατακαταφέρειςνατα σηκώσεις, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις. Αν όµως φανταστείς ότι θα το κάνεις, τότε το σώµα σου θα υπακούσει στη φαντασίασουκαιθαπει «Αςτοκάνουµε». Άρα µια µορφή δύναµης είναι η φαντασία. Ακριβώς. Είναι µια πρώιµη µορφή αδρεναλίνης. Αν υπάρχει φαντασία, αυτή ενεργοποιεί την αδρεναλίνη και παράγεται δράση. Σύµφωνα µετην κοινωνική γνωστική θεωρία (Bandura,, 1997) Η παρακολούθηση µοντέλων ενισχύει τη µάθηση και την απόδοση µε την παρακάτω διαδικασία: Το άτοµο προσέχει το µοντέλο. Αυτό απαιτεί από τον παρατηρητή, γνωστικέςικανότητες, επίπεδο διέγερσης, καιπροσδοκίες Τοάτοµοδιατηρείτηνκίνησητουµοντέλουστηµνήµη του. Με νοερή επανάληψη, µε χρήση αναλογιών, και µε λεκτικές επαναλήψεις των κυριοτέρων σηµείων. Το άτοµο αναπαράγει την κίνηση µε τη συνεργασία του σώµατος και των σκέψεων, µε τη συστηµατική εξάσκηση, και τη σταδιακή προετοιµασία των δεξιοτήτων. Το άτοµο παρακινείται να προσέχει, να θυµάται και να εξασκείται σε αυτό που βλέπει από το µοντέλο, για να το εκτελέσει µε ακρίβεια. Page 3 3

4 Σχετικές έρευνες Άσκηση Σε ένα πείραµα χρησιµοποιήθηκε µια µέθοδος που ονοµάζεται µέθοδος της µεταφοράς για τον περιορισµό όλων των στοιχείων που αποσπούν την προσοχή των παιδιών και δυσκολεύουν την εκµάθηση δεξιοτήτωνστοτένις (Efran, κα 1994). Τα άτοµα που συµµετείχαν σε σχετικό πείραµα παρουσίασαν µεγαλύτερη ηλεκτροµυογραφική δραστηριότητα στο χέρι που φαντάζονταν ότι ανύψωνεβάρησεσχέσηµετοχέριπουδεν φαντάζονταν ανάλογη κίνηση. Ακόµα διαπίστωσαν µεγαλύτερη ηλεκτροµυογραφική δραστηριότητα όταν φαντάζονταν ανύψωση βάρους 9 κιλών από ότι όταν φαντάζονταν ανύψωση βάρους 4.5 κιλών. Bakker, κα (1996) Σχετικές έρευνες Οι καλοί αθλητές και αθλήτριες τα καταφέρνουν καλύτερα στην ικανότητα να δηµιουργούν νοερές εικόνες. Επίσης τονίζουν ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της αυτοπεποίθησης των αθλητών, τόσο καλύτερηείναικαιηικανότητανοερήςεξάσκησης. Επίσης οι αθλητές µε µεγαλύτερο επίπεδο αυτοπεποίθησης δεν επιµένουν τόσο στην νοερή εξάσκηση δεξιοτήτων του αθλήµατός τους όσο στην εξάσκησηκαταστάσεωντουαθλήµατος, καταστάσεων διέγερσης, και αντιµετώπισης του άγχους σε αγωνιστικές καταστάσεις. Moritz, κα (1996) Σχετικές έρευνες Αθλητές του γκόλφ που συµµετείχαν σε πρόγραµµα νοερής εξάσκησης αύξησαν το χρόνο εξάσκησης στο άθληµα, έθεταν πιο δύσκολους στόχους και αύξησαν το επίπεδο της αυτοπεποίθησης (Martin & Hall, 1995) Καλύτερηαπόδοσηείχεηοµάδα που ασκήθηκε 30% νοεράκαι 70% σωµατικά σε µια άσκηση µε βελάκια. (Goginsky, 1995) Σχετικές έρευνες η νοερή εξάσκηση έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλά και διαφορετικά αθλήµατα και µε διαφορετικούς πληθυσµούς. Στη βελτίωση της κινητικής απόδοσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στη βελτίωση της απόδοσης αλεξιπτωτιστών στη βελτίωση εξασκηµένων και αρχάριων ποδοσφαιριστών σε τάξεις µοντέρνου χορού στην αποκατάσταση τραυµατισµένων αθλητών στο καράτε, στο µπάσκετ στις καταδύσεις, σε αρχάριους τοξοβόλους Σχετική έρευνα : (Munroe, Hall, Simms,, & Weinberg,, 1998). Οι αθλητές χρησιµοποιούν τη νοερή εξάσκηση διαφορετικά, ανάλογα µετο άθληµα. Πχ. Οι αθλητές του µπάτµιντον και της ξιφασκίας δεν χρησιµοποιούσαν τόσο συστηµατικά τη νοερή εξάσκησης, σε σχέση µε αθλητές της πάλης και του ράγµπι Page 4 4

5 Παρουσίαση σχετικής έρευνας Σκοπός Παρουσίαση σχετικής έρευνας Ορισµοί Short, S., Bruggeman, J., Engel, S., Marback, T., Wang, L., Willadsen, A., & Shot, M. (2002). The effect of imagery function and imagery direction on self-efficacy and performance on a golfputting task. The Sport Psychologist, 16, Στο πείραµα αυτό εξετάσθηκε η αλληλεπίδραση µεταξύ δυο διαφορετικών µορφών νοερής εξάσκησης σε σχέση µε τη λειτουργία (Συγκεκριµένηγνωστική, καιπαρακινητική), και δυο µορφών νοερής εξάσκησης σε σχέση µε την κατεύθυνση (που έχει θετική, ή αρνητική κατάληξη), στην αυτοαποτελεσµατικότητα και την απόδοση αθλητών του γκόλφ. Συγκεκριµένη γνωστική λειτουργία είναι όταν το άτοµο φαντάζεται τη διαδικασία για την επίτευξη συγκεκριµένης δεξιότητας, δηλαδή συγκεκριµένεςστρατηγικές, τεχνικές, ή τακτικές. Η παρακινητική λειτουργία εκφράζει συγκεκριµένουςστόχουςκαισυµπεριφορές. ηλαδή στρατηγικές αντιµετώπισης καταστάσεων, όπως αυτοπεποίθηση και αυτοσυγκέντρωση, έλεγχοςτουστρες, χαλάρωση κλπ. Παρουσίαση σχετικής έρευνας Ορισµοί Σχετική έρευνα Μέθοδος Νοερή απεικόνιση µε θετική κατεύθυνση έχουµε όταν φανταζόµαστε ότι εκτελούµε κάτι και έχουµε θετικό αποτέλεσµα. Πχ. Η µπάλα βρίσκει το στόχο. Είναι η απεικόνιση που έχει θετική επίδραση στην ικανότητα του ατόµου να µαθαίνει και να εκτελείδεξιότητες, ήστρατηγικές, να τροποποιεί σηµαντικές γνωστικές λειτουργίες, (αυτοπεποίθηση, ήπαρακίνηση) καιναρυθµίζειτηδιέγερσηήτοστρες. Συµµετέχοντες. 83 φοιτητές. Μετρήσεις. Movement imagery Questionnaire. Self-efficacy. Ένα τέστ στο γκόλφ (10 προσπάθειες). Κάθε οµάδα µε διαφορετικό imagery script. Συγκεκριµένογνωστικό/γενικό παρακινητικό/µε θετική κατάληξη/µε αρνητική κατάληξη. Σχετική έρευνα Αποτελέσµατα Γνωστικός και παρακινητικό ρόλος τηςνα Η νοερή εξάσκηση µε θετική κατεύθυνση, είχε καλύτερη επίδραση στην απόδοση, και στην αυτοπεποίθηση, από την νοερή εξάσκηση µε αρνητική κατεύθυνση. ΚαιηγνωστικήκαιηπαρακινητικήΝΑείχε θετική επίδραση στην αυτοπεποίθηση στους άνδρες. Στις γυναίκες καλύτερη επίδραση είχε η γνωστική ΝΑ Η Νοερή απεικόνιση βοηθάει σε γνωστικές συγκεκριµένες λειτουργίες (Να µαθαίνεις και να εκτελείς δεξιότητες) Σε γνωστικές γενικές λειτουργίες (ναµαθαίνειςκαιναεκτελείςστρατηγικές, ρουτίνες, πλάνοπαιγνιδιού) Συγκεκριµένο παρακινητικό ρόλο (επίτευξη ενός στόχου) Γενικό παρακινητικό ρόλο (φυσιολογική διέγερση και συναισθήµατα) Page 5 5

6 Συµπεράσµατα Φαίνεται ότι η χρήση τεχνικών νοερής εξάσκησης είναι αποτελεσµατική, στο χτίσιµο της αυτοπεποίθησης, στη βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης, στην παρακίνηση των αθλητών, στον έλεγχο του στρες και στην εξάσκηση δεξιοτήτων. Που χρησιµοποιείται ηνοερη ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Εξάσκηση κινητικών δεξιοτήτων Εξάσκηση τακτικής Μάθηση νέων κινητικών δεξιοτήτων Εξάσκηση ψυχολογικών δεξιοτήτων Έλεγχος φυσιολογικών παραµέτρων Στην αποκατάσταση τραυµατισµών ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Πρέπει να προηγείται εξάσκησηχαλάρωσης Πρέπει να γίνεται σε ήσυχοµέρος Ηµερολόγιο Αξιολόγηση Στόχοι Πότε Κατά προτίµηση πριν ήµετάτηνπροπόνηση εκαπέντελεπτάπριναπότοναγώναπάντα φαντάζοµαι την κούρσα στο µυαλό µου (Alex Baumann Ολυµπιονίκης) Πόσο συχνά ; Πολλοί µεγάλοι αθλητές φαντάζονται τους αγώνες τους εκατοντάδες, ή χιλιάδες φορές πριν την πραγµατική συµµετοχή Bob Beamon νοερή εξάσκηση Τισαςοδήγησεσεένα τόσο µεγάλο άλµα; Ότανταβήµατα γίνονταιάλµατα, έχουµε µια αποθέωση τουεγκεφάλου. Πιστεύω και στο ταλέντο αλλά ο εγκέφαλος είναι το παν Πως γίνεται; Οαθλητής φαντάζεται ένα πλήρες σενάριο Page 6 6

7 ΝΑγια έλεγχο αρνητικών σκέψεων (Ο αθλητής που σκέφτεται ότιθα πέσει, σίγουρα θα πέσει. Οάλλος που σκέφτεται µια εντυπωσιακή κούρσα κάνει τη σωστή νοερή εξάσκηση. Πως γίνεται. νοερή εξάσκηση στο διάλειµµα Οένας αθλητής σωστά σκέφτεται ένα ήρεµο µέρος, ο άλλος λανθασµένα σκέφτεται το αρνητικό σκόρ) Ιδέες για εφαρµογή νοερή εξάσκηση για χτίσιµο της αυτοπεποίθησης ηλαδή οαθλητής φαντάζεται ότι πέρασε τον πήχη και πανηγυρίζει Εφαρµογή Αφού οι αθλητές και οι αθλήτριες αναπτύξουν τις ικανότητες του ελέγχου και της ζωηρότητας των εικόνων µπορούν να προχωρήσουν στη χρήση της νοερήςαπεικόνισηςείτεγιααύξησητηςαπόδοσης, είτε για διόρθωση λαθών, είτε για εξάσκηση στρατηγικής, είτε για ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων. Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να αποφασίσουν και να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες εικόνες που θα χρησιµοποιούν. Αρχικά πρέπει να καθοριστεί ένα πρόγραµµα στόχων για ναεξασκηθούνταάτοµαστηννοερήαπεικόνιση. Στη συνέχεια τρία σηµεία πρέπει να έχει κανείς υπόψη Πως εφαρµόζεται; Πότε πρέπει να γίνεται η νοερή εξάσκηση ναπροηγείταιµιατεχνικήχαλάρωσης, στηννοερήαπεικόνισηναυπάρχεικαιησωστή εκτέλεσηκαιτοιδεατόαποτέλεσµα, καιοχρόνοςτηςνοερήςαπεικόνισηςπρέπεινα προσοµοιάζειστονπραγµατικόχρόνοεκτέλεσης. Για παράδειγµα ο αθλητής µπορεί να φαντάζεται ότιεκτελείάψογατηντεχνικήστησφαίρακαιη συγκεκριµένη βολή να του χαρίζει το χρυσό µετάλλιο. Επίσης ο αθλητής να κλείνει τα µάτια τουκαιναφαντάζεταιότιτρέχειτα 800 µέτρασε 1.58 και ο χρόνος που φαντάζεται την κούρσα να είναι πραγµατικά Ο αµερικάνος δεκαθλητής ολυµπιονίκης Dan O Bian περιγράφει ότι η νοερή εξάσκηση του είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στον ενδιάµεσο χρόνο που αφήνει ένα αγώνισµα για να ξεκινήσει ένα άλλο. Το δύσκολο στο δέκαθλο δεν είναι τι κάνεις όταν αγωνίζεσαι. Το δύσκολο είναι ο µεταξύ των αγωνισµάτων. Η µεταφοράαπότοέναάθληµαστοάλλοσωµατικάκαι ψυχολογικά είναι πολύ δύσκολη διαδικασία για τους δεκαθλητές. Για µένα ο καλύτερος τρόπος είναι η νοερή προετοιµασία. Φαντάζοµαι νοερά ότι εκτελώ το επόµενοαγώνισµακαιαυτόείναιγιαµέναη καλύτερη διαδικασία προσαρµογής και προετοιµασίας γιατοαγώνισµαπουθαακολουθήσει». Page 7 7

8 Πότε πρέπει να γίνεται η νοερή εξάσκηση Ένας νεαρός αθλητής των 400 µέτρων στον στίβο περιγράφει ως εξής την εµπειρία του. «Όταν βρεθώ µέσα στον αγωνιστικό χώρο, νοιώθω ότι έχω τοποθετηθεί στο βατήρα και στη συνέχεια φαντάζοµαι µια καταπληκτική εκκίνηση. Την ώρα που τρέχω φαντάζοµαι ότι µπροστά µου υπάρχει µόνο ένα φως που µε καθοδηγεί, και δεν βλέπω τίποτα άλλο. Νοιώθω ότι είµαι µόνος και δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος δίπλα µου». Σχετική έρευνα Πότε πρέπει να γίνεται η νοερή εξάσκηση (Munroe, Giacobbi, Hall,, & Weinberg,, 2000). Ηνοερήεξάσκησηγίνεταισεπολλέςφάσειςήκαταστάσεις, όπως στην προπόνηση, στον αγώνα, στο σπίτι, ή στα αποδυτήρια. Ενώ οι αθλητές χρησιµοποιούν την νοερή εξάσκηση και στην προπόνηση. Αλλάπερισσότεροστοναγώνα. Την βλέπουν περισσότερο ως µια διαδικασία που θα τους βοηθήσει να αυξήσουν την απόδοσή τους παρά ως µια διαδικασίαπουθατουςβοηθήσειναµάθουν. Τηχρησιµοποιούν περισσότερολίγοπριντοναγώνα. Τους βοηθάει για να νοιώθουν περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση, ή για να ρυθµίζουν το στρες και το ιδανικό επίπεδο της διέγερσής τους Πολλές είναι οι καταστάσεις Πρινήµετάτηνπροπόνηση, αλλάκαισεένα διάλειµµατηςπροπόνησης. Πρινήµετάτοναγώνααλλάκαισεέναδιάλειµµα τουαγώναήσεένακενόχρόνο, ήλίγα δευτερόλεπταπριναπόµιαµεγάληπροσπάθεια. Όταν ο αθλητής ξεκουράζεται στο σπίτι, αλλά και µέσα σε ένα αυτοκίνητο. Όλα εξαρτώνται από τον βαθµό εξάσκησης και εµπειρίας των αθλητών, και από το τι θέλει κανείς να επιτύχει. Πότε γίνεται πιο συχνά η νοερή απεικόνιση σε σχέση µετην προπονητική σεζόν. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι αθλητές χρησιµοποιούν τη νοερή εξάσκηση περισσότερο στην αρχή της αγωνιστικήςπεριόδουγιαγνωστικούςσκοπούς, δηλαδή να φαντάζονται τη σωστή εκτέλεση των δεξιοτήτων ή στρατηγικές του παιγνιδιού, ή του αθλήµατος. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και καθώς η αγωνία του πρωταθλήµατος κορυφώνεται χρησιµοποιούν περισσότερο τη νοερήεξάσκησηγιαναλόγουςπαρακίνησης, δηλαδή δίνοντας έµφαση σε καταστάσεις και στόχους που θέλουν να πετύχουν. Οι Gould και Damarjian (1996)συστήνουν : Να εξασκούνται νοερά σε τακτική, καθηµερινή βάση. Να χρησιµοποιούν όλες τις αισθήσεις γιανα δηµιουργούν ζωντανές εικόνες. Να αναπτύσσουν έλεγχο των εικόνων. Να χρησιµοποιούν και την εσωτερική και την εξωτερική νοερή εξάσκηση. Να εκτελούν νοερή εκτέλεση σε συνδυασµό µε τεχνικές χαλάρωσης Οι Gould και Damarjian (1996)συστήνουν : Νοερή εξάσκηση και στην προπόνηση και στον αγώνα. Να χρησιµοποιούν κασσέτες, ή βιντεοκασσέτες για να βελτιώνουν την τεχνική τους. Να προσθέτουν λέξεις κλειδιά για καλύτερη ποιότητα στην εξάσκηση. Να δίνουν έµφαση στην δυναµική κιναισθητική νοερή απεικόνιση. Να φαντάζονται σε πραγµατικό χρόνο. Να χρησιµοποιούν ηµερολόγια καταγραφής των εµπειριών και της προόδου τους Page 8 8

9 Νοερή εξάσκηση µέσω βιντεοκασέτας Το πιο σηµαντικό είναι η συστηµατική εξάσκηση πιο αποτελεσµατική στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων παρά στην εκµάθηση όταν οι αθλητές είναι κουρασµένοι, ή τραυµατισµένοινα φαντάζονται όχι µόνο την εκτέλεση αλλά και το αποτέλεσµα να πιστεύουν στην αξία της Μια άσκηση. Φαντάσου την παρακάτω σκηνή Τρέχειςστοδρόµοκοντάστοσπίτισουµιακρύα χειµωνιάτικη µέρα. Αισθάνεσαι το κρύο τσίµπηµα τουαέραστηµύτησουκαιστολαιµόκαθώς αναπνέεις. Τρέχεις αργά και µαλακά. Αλλά νοιώθεις µια ευχάριστη κούραση και µπορείς να αισθανθείς τοχτύποτηςκαρδιάςσουστοστήθοςσου. Οιµύες των ποδιών σου είναι κουρασµένοι, ιδιαίτερα στις γάµπεςκαιστοµηρό. Καιµπορείςναακούςτον ήχο των ποδιών σου στο πεζοδρόµιο. Και καθώς τρέχεις νοιώθεις ένα ζεστό ιδρώτα στο σώµα σου Κολυµπώ πεταλούδα, αλλά.. Άσκηση 1 Τι εκφράζουν οι διαφάνειες αυτές ; Α. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟ ΙΩΝ! Σκέφτοµαι το χτύπηµα των ποδιών µου πουµε σπρώχνει στο νερό. Χτυπώ ελαφρά το νερό µετα πόδια καθώς τα γόνατα τινάζονται. Β. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ! Συνεχίζω να χτυπάω µετα πόδια, αλλά σκέφτοµαι τα χέρια που τραβάνε δυνατά σαν V µέσα και έξω και ακολουθούν. Γ. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΙΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ! Σκέφτοµαι το χτύπηµα πουµε σπρώχνει καιτα χέρια που τραβούν και σπρώχνουν.. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ. Αναπτύσσω ταχύτητα. Χτυπώ τα πόδια και τραβώ δυνατότερα και γρηγορότερα. Σκέφτοµαι ότι τρέχω πάνω απότο νερό. Κολυµπώ πάνω στο νερό µε ρηχό τράβηγµα Άσκηση 2 Τι εκφράζουν οι διαφάνειες αυτές Άσκηση 3 τι εκφράζει η εικόνα αυτή; νοερή εξάσκηση για αντοχή και στροφή µακριά από τον πόνο Page 9 9

10 Άσκηση 4 τι εκφράζει η εικόνα αυτή; νοερή εξάσκηση για αντιµετώπιση απροσδόκητων γεγονότων Άσκηση 5 τι εκφράζει η εικόνα αυτή; νοερή εξάσκηση για αίσθηση προστασίας και ασφάλειας Θέµατα για έρευνες Επίλογος Αυξάνει η νοερή απεικόνιση την αυτοπεποίθηση και µέσω ποιων µηχανισµών; Σε τι συχνότητα χρησιµοποιούν οι έλληνες αθλητές την τεχνική αυτή; Πόσο αποτελεσµατικό θα είναι ένα πρόγραµµα νοερής εξάσκησης σε σχέση µε τη σωµατική προπόνηση. Σε ποιες ακριβώς χρονικές φάσεις πριν τον αγώναθαπρέπειναγίνεταιηνοερή εξάσκηση, σε κάθε άθληµα; Ακόµα και αθλητές ή αθλήτριες που αµφιβάλουν για την αξία της νοερής απεικόνισης, προσπαθούν να δουν στο µυαλό τους την ιδανική τεχνική, σχεδιάζουν την στρατηγική του αγώνα, παρακολουθούν σε βίντεο τον εαυτό τους γιανα καταλάβουν τι έκαναν, τι πρέπει να διορθώσουν, να θυµηθούν µια σπουδαία εκτέλεσή τους, ή να µελετήσουν καινα µιµηθούν µια εκτέλεση ενός άλλου αθλητή που τον θεωρούν πρότυπο. Όλα αυτά είναι µορφές µη συστηµατικής νοερής απεικόνισης. Από την άλλη µεριά, πλήθος αθλητών και αθλητριών που χρησιµοποιεί συστηµατικά την τεχνική αυτή καταθέτει τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής καιτη σηµασία της στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης. Ηνοερή απεικόνιση είναι µια δυναµική τεχνική που όταν εκτελείται συστηµατικά ως µέρος της καθηµερινής προπόνησης, καταφέρνει να οργανώσει καινα οδηγήσει µε επιτυχία τις σκέψεις και τις πράξεις των αθλητών Page 10 10

Προγράµµατα άσκησης και υγείας, παρεµβάσεις. Στρατηγικές παρακίνησης. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Θέµατα που θα αναπτυχθούν

Προγράµµατα άσκησης και υγείας, παρεµβάσεις. Στρατηγικές παρακίνησης. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Θέµατα που θα αναπτυχθούν Προγράµµατα άσκησης και υγείας, παρεµβάσεις. Στρατηγικές παρακίνησης Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Τεχνικές και στρατηγικές παρακίνησης για προγράµµατα άσκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική Προετοιµασία στην Κολύµβηση

Ψυχολογική Προετοιµασία στην Κολύµβηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Ψυχολογική Προετοιµασία στην Κολύµβηση

Διαβάστε περισσότερα

συζήτηση Θέµα για συζήτηση Θέµα για 14-5-2006 Βηµαgazino

συζήτηση Θέµα για συζήτηση Θέµα για 14-5-2006 Βηµαgazino Γιατί µονίµως χαµογελάει αυτός ο παίχτης παίχτης;contra.gr Προγράµµατα ψυχολογικής προετοιµασίας αθλητών Γιάννης Θεοδωράκης theodorakis@pe.uth.gr Θέµα για συζήτηση Η βασική διαφορά του Ροναλντίνιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΙ. Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Associate Professor Hedmark University College Norway

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΙ. Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Associate Professor Hedmark University College Norway ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΙ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Associate Professor Hedmark University College Norway ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΟΧ Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη, 2014 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Το σύνθημα μας είναι «ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΝΙΣ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ» Σπύρος Ζαννιάς Πρόεδρος Ε.Φ.Ο.Α.

Πρόλογος. Το σύνθημα μας είναι «ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΝΙΣ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ» Σπύρος Ζαννιάς Πρόεδρος Ε.Φ.Ο.Α. 1 Πρόλογος Η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, στην προσπάθεια της να προσελκύσει καινούργια πρόσωπα στο άθλημα μας, πραγματοποίησε έρευνα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις συμμετοχής ολόκληρου του κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνώση και Προσωπικοί Προσανατολισµοί. Ο Ρόλος τους στην Αυτο-ρύθµιση της Μάθησης στη Φυσική Αγωγή

Μεταγνώση και Προσωπικοί Προσανατολισµοί. Ο Ρόλος τους στην Αυτο-ρύθµιση της Μάθησης στη Φυσική Αγωγή Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 148 167 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 148-167

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

www.doaj.org/ www. hape.gr

www.doaj.org/ www. hape.gr Γιάννης Θεοδωράκης Μεγιστοποίησηαπόδοσης. Προγράµµατα στόχων στον αγωνιστικό αθλητισµό www.doaj.org/ www. hape.gr Θέµατα πουθα αναπτυχθούν Θεωρία και αρχές στόχων Σχετικές έρευνες Παραδείγµατα και εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΧΩ ΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΧΩ ΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΧΩ ΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Αύρα Βαζαίου Ειρήνη ρακοπούλου Αρετή Ευθυµίου Μερόπη Ζορµπά Επόπτρια: Ντιάνα Χαρίλα Εργασία Α ετους Αθήνα 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου άσκηση! Fitnet The fitness network 1

Άσκηση. Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου άσκηση! Fitnet The fitness network 1 Άσκηση Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου άσκηση! Fitnet The fitness network 1 2 Fitnet The fitness network 1. Tι κερδίζω με τη γυμναστική; Σωματικά Βελτίωση του καρδιοαναπνευστικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Φιλοσοφία Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ 2008 4 Υπεύθυνος Έκδοσης YΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

To Σκι Αντοχής. Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων

To Σκι Αντοχής. Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων To Σκι Αντοχής Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων Δεκέμβριος 2006 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Το παρόν έντυπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του αυτοδιαλόγου για ενίσχυση της διδασκαλίας και βελτίωση της επίδοσης σε αρχάριους αθλητές του άλματος σε μήκος

Χρήση του αυτοδιαλόγου για ενίσχυση της διδασκαλίας και βελτίωση της επίδοσης σε αρχάριους αθλητές του άλματος σε μήκος ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 19, 17-29 2008 Ε.Α.Ψ. Χρήση του αυτοδιαλόγου για ενίσχυση της διδασκαλίας και βελτίωση της επίδοσης σε αρχάριους αθλητές του άλματος σε μήκος Φλώρα Ν. Παντελή, Παναγιώτης Βεληγκέκας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας αγωνιστική φιλοσοφία. Ένα προσχέδιο για να ξεκινήσετε

Αναπτύσσοντας αγωνιστική φιλοσοφία. Ένα προσχέδιο για να ξεκινήσετε Αναπτύσσοντας αγωνιστική φιλοσοφία Ένα προσχέδιο για να ξεκινήσετε Προπονητής ποδοσφαίρου: χτίζοντας μια φιλοσοφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπονητική δεν είναι μια εύκολη δουλεία. Το παιχνίδι, οι παίκτες, η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Κολιόπουλος Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Πιλοτική Εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

LROAD SAFETY INSTITUTE C ENGINEERS "GIORGOS M. MAVRIKIOS"

LROAD SAFETY INSTITUTE C ENGINEERS GIORGOS M. MAVRIKIOS L C ENGINEERS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 MODULE CLOSE TO 2 1.1 Στόχοι: Άµβλυνση τάσης για επικίνδυνη οδήγηση ανάµεσα στους νεαρούς / αρχάριους οδηγούς 3 1.2 Μέθοδος: Peer to peer education 4 1.3 Γενικό πλαίσιο 5 2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μεταπτυχιακή διατριβή της Ευαγγελίας Ν. Καραντζά

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF

«ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF ΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΤΙΒΟΥ (IAAF) «ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF ΕΝΑ ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης»

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα