ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ imagery

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ imagery"

Transcript

1 ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ imagery Γιάννης Θεοδωράκης Θέµατα πουθα αναπτυχθούν Τιείναιηνοερήαπεικόνιση ηλώσεις αθλητών Θεωρίες Περιγραφή σχετικών ερευνών και τεχνικών Πότε, που, και πως γίνεται η νοερή απεικόνιση Μελλοντικές έρευνες Munroe-Chandler, K., Hall, C., Fishburne,, G. (2008). Playing with confidence: The relationship between imagery use and self-confidence and self-efficacy efficacy in youth soccer players, Journal of Sports Sciences Arvinen-Barrow, M., Weigand,, D. A., Thomas, S., Hemmings,, B., Walley,, M. (2007). Elite and Novice Athletes Imagery Use in Open and Closed Sports. Journal of applied sport psychology,, 19, Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει σε ποδοσφαιριστές τη σχέση της χρήσης της νοερής απεικόνισης και της εµπιστοσύνης στον εαυτό τους. Στην έρευνα συµµετείχαν 122 αγόρια και κορίτσια ηλικίας χρόνων, που συµµετείχαν σε φιλικούς αγώνες και τουρνουά. Στα δεδοµένα πραγµατοποιήθηκαν παραγοντικές αναλύσεις οι οποίες έδειξαν ότι η Παρακινητική Γενική-Ειδική λειτουργία τηςνα µπορούσε να προβλέψει την εµπιστοσύνη στον εαυτό και την αυτοαποτελεσµατικότητα σε όλους τους αθλητές. Αυτά τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν δια µέσου της νοερής απεικόνισης ένας αθλητής µπορεί να βελτιώσει την εµπιστοσύνη στο εαυτό τουήτην την αυτοαποτελεσµατικότητά του Πραγµατοποιήθηκε µελέτη µε σκοπό να εξετάσει την επίδραση του αθλητικού επιπέδου (προχωρηµένος- αρχάριος) και του τύπου της δεξιότητας (ανοιχτή-κλειστή) στη χρήση της νοερής απεικόνισης των αθλητών. Συµµετείχαν 83 συνολικά αθλητές οι οποίοι συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο Sport Imagery Questionnaire πριν τη συµµετοχή τους στον αγώνα. Η ανάλυση διακύµανσης κατέληξε ότιοι προχωρηµένοι αθλητές χρησιµοποιούν περισσότερο την ειδική γνωστική καιτη γενική γνωστική νοερή απεικόνιση και αντίθετα απότα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών οι αθλητές που συµµετέχουν σε αθλήµατα ανοιχτού τύπου χρησιµοποιούν περισσότερο παρακινητική -γνωστική-συναισθηµατική νοερή απεικόνιση. Γενικά η παρακινητική -γνωστική-συναισθηµατικ συναισθηµατικήνοερή εξάσκηση είναιοπιο συνηθισµένος τύπος νοερής απεικόνισης ανεξάρτητα του αγωνιστικού επιπέδου και του τύπου της δεξιότητας. ηλώσεις Η Chris Evert µια σπουδαία αθλήτρια του τένις Πριν από κάθε αγώνα προσπαθώ να προβάρω στο µυαλόµουτιθασυµβείκαιπωςθααντιδράσωσε συγκεκριµένες καταστάσεις. Βλέπω νοερά τον εαυτό µουναπαίζειπόντουςσύµφωναµετοστυλτου αντιπάλου µου. Βλέπω τον εαυτό µου να παίζει µε βαθιάχτυπήµατακαιναανεβαίνωστοφιλέανη αντίπαλος µου απαντήσει αδύναµα. Αυτό µε βοηθάει να προετοιµαστώ διανοητικά για τον αγώνα και νοιώθωσανναέχωήδηπαίξειτοναγώναπριν ακόµηβγωστογήπεδο. Όσο ήµουν στον αέρα, σκεφτόµουνα µόνο ότι ήµουν ένα πουλί που πετούσε πάνω από πόλεις και βουνά. Μποµπ Μπίµον Page 1 1

2 ηλώσεις Πολλοί σπουδαίοι αθλητές του µπάσκετ. προτού σουτάρουν µια ελεύθερη βολή φαντάζονται µια πετυχηµένη εκτέλεση της βολής. ΟΠελέ, λίγοπροτούαρχίσειοαγώναςστα αποδυτήρια έκλεινε τα µάτια του και φαντάζονταν πως έπαιζε πιτσιρικάς στις φτωχογειτονιές της πατρίδας του.. Όλοςοκόσµοςκαιιδιαίτεραοιαθλητέςκαιοι αθλήτριες ονειρεύονται φανταστικές επιτυχίες. Θεωρία Ορισµοί Η νοερή εξάσκηση στον αθλητισµό είναι µια φανταστική επανάληψη µιας φυσικής δεξιότητας, χωρίς όµως την παρουσία κάποιων φυσικών κινήσεων. Είναι µια εµπειρία παρόµοια µε τις εµπειρίες που έχουµεαπότιςαισθήσεις (όραση, ακοή, αφή) αλλά παρουσιάζεται χωρίς την παρουσία των συνηθισµένων εξωτερικών ερεθισµάτων. Οι αθλητές προσπαθούν να φαντασθούν µε µίαήκαιόλεςτιςαισθήσεις. Θεωρία Ορισµοί Προσπαθούν για παράδειγµα να φαντασθούν τοσώµατουςναεκτελείµιαάσκηση, ή προσπαθούν να φαντασθούν το σώµα τους ενώ ταυτόχρονα να φαντασθούν ότι ακούν και τονήχοτωνβηµάτωντους, ήτοθόρυβοτων θεατών. Άλλες φορές προσπαθούν να φαντασθούν την αίσθηση της κούρασης, ή του ιδρώτα στο σώµα τους. Οι πιο σηµαντικές για τουςαθλητέςείναιηόραση, ηακοήκαιη κιναίσθηση. Θεωρία Ορισµοί Όπωςέναςάνθρωποςµπορείναλύσει ένα πρόβληµα µε τη σκέψη, χωρίςνατο εκφράσει µε λόγια, έτσι µπορεί να σχεδιάσει µιακίνηση, καθώςκαιτηνεξέλιξήτης, καινα φανταστεί το αποτέλεσµά της χωρίς να την εκτελέσει. Ο Orlick ορίζει την νοερή απεικόνιση ως ένα τρόπο αντιµετώπισης προβληµάτων, ή γεγονότων µε τη σκέψη προτού το αντιµετωπίσει κανείς στην πραγµατικότητα. Κatarina Witt Νιώσατε ποτέ θεός σε όλη τη µακρόχρονη καριέρα σας; Άγγελοςένοιωσα... Και πολλές φορές ουράνιο σώµα. Άλλεςφορές ένοιωσα σαν ψάρι. Ο τρόπος που γλιστράει ένας αθλητής πάνω στονπάγοείναιο τρόπος που γλιστράει στονερότοψάρι. ΕΞΗΓΗΣΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΨΥΧΟΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ενεργοποίηση των νευροµυϊκών συνάψεων καταγράφεται αυτοµατοποιώντας την κίνηση Στις εργασίες του Jacobson (1930, 1932), η φανταστική κίνηση λυγίσµατος του χεριού, ή ανύψωσης βάρους σχετίσθηκε µε µικρές συστολές των αντίστοιχων µυών του χεριού που συµµετέχουν στις κινήσεις αυτές Page 2 2

3 ΕΞΗΓΗΣΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Στο κεντρικό νευρικό µυϊκό σύστηµα δηµιουργείτα ιτο πρότυπο της κίνησης). ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Εργασίεςέδειξανότιηχρήσητηςνοερής εξάσκησης φαίνεται να αποδίδει καλύτερα σε δεξιότητες όπου έχουν περισσότερα γνωστικά - διανοητικά χαρακτηριστικά παρά κινητικά στοιχεία. Καθώς οι περισσότερες δεξιότητες στον αθλητισµό έχουν ταυτόχρονα κινητικά και γνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι η νοερή απεικόνιση είναι αποτελεσµατική και αναγκαίασεπλήθοςδεξιοτήτων (Weinberg, 1996). Lang (1985) (bioinformational( bioinformational) Υπόθεση των ψυχολογικών δεξιοτήτων Σύµφωνα µετην θεωρία όληηγνώση απεικονίζεται στην µνήµη ως µονάδες πληροφοριών που ονοµάζονται προτάσεις και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Των ερεθισµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος, των αντιδράσεων του ατόµου στα ερεθίσµατα αυτά, και του νοήµατος των γεγονότων αυτών στο άτοµο. Οι πληροφορίες από όλες αυτές τις κατηγορίες των προτάσεων σχηµατίζουν ένα δίκτυο, και όταν ένας κρίσιµος αριθµός συπληρώνεται, όλοτο δίκτυο ενεργοποιείται. Μια εικόνα δεν αποτελείται µόνο από ένα ερέθισµα στον εγκέφαλο του ατόµου µε βάση του οποίου το άτοµο αντιδρά, αλλά οι αντιδράσεις αυτές έχουν σχεδιασθεί να παράγουν συγκεκριµένη φυσιολογική δραστηριότητα. Σύµφωνα µετη θεωρία εικόνες που περιλαµβάνουν και φυσιολογικές αντιδράσεις είναι πιο αποτελεσµατικές στην διαδικασία αλλαγών της συµπεριφοράς (Smith & Collins,, 2004). Η νοερή απεικόνιση λειτουργεί µέσω της ανάπτυξης και ξεκαθαρίσµατος των ψυχολογικών δεξιοτήτων. Η νοερή απεικόνιση βοηθάει στη βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης, στον περιορισµό του άγχους, στηναύξησητηςαυτοπεποίθησης, στην εξάσκηση και στην εκµάθηση δεξιοτήτων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες µε τη σειρά τους βοηθάνε στη µεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Ντέιβιντ Κούλθαρντ- Οδηγός Formula 1 Τι είναι η φαντασία; Η φαντασία σου επιτρέπει να δηµιουργείς εικόνες χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιήσεις χρώµατα και χαρτί. Προσωπικά διαθέτω εκπληκτική φαντασία. Απλώς δεν είµαι και τόσο καλός καλλιτέχνης. εν µπορώ να µεταφέρω τη φαντασία µου πάνω στο χαρτί. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τη φαντασία; Γιατί όταν λείπει η φαντασία λείπει και το κίνητρο. Πρέπει να φανταστείςότικάτιείναιεφικτόγιαναµπορέσειςνατοκάνεις. Είναισανναπροσπαθείςνασηκώσειςβάρηστογυµναστήριο. Αναυτόπουφαντάζεσαιείναιότιδενθατακαταφέρειςνατα σηκώσεις, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις. Αν όµως φανταστείς ότι θα το κάνεις, τότε το σώµα σου θα υπακούσει στη φαντασίασουκαιθαπει «Αςτοκάνουµε». Άρα µια µορφή δύναµης είναι η φαντασία. Ακριβώς. Είναι µια πρώιµη µορφή αδρεναλίνης. Αν υπάρχει φαντασία, αυτή ενεργοποιεί την αδρεναλίνη και παράγεται δράση. Σύµφωνα µετην κοινωνική γνωστική θεωρία (Bandura,, 1997) Η παρακολούθηση µοντέλων ενισχύει τη µάθηση και την απόδοση µε την παρακάτω διαδικασία: Το άτοµο προσέχει το µοντέλο. Αυτό απαιτεί από τον παρατηρητή, γνωστικέςικανότητες, επίπεδο διέγερσης, καιπροσδοκίες Τοάτοµοδιατηρείτηνκίνησητουµοντέλουστηµνήµη του. Με νοερή επανάληψη, µε χρήση αναλογιών, και µε λεκτικές επαναλήψεις των κυριοτέρων σηµείων. Το άτοµο αναπαράγει την κίνηση µε τη συνεργασία του σώµατος και των σκέψεων, µε τη συστηµατική εξάσκηση, και τη σταδιακή προετοιµασία των δεξιοτήτων. Το άτοµο παρακινείται να προσέχει, να θυµάται και να εξασκείται σε αυτό που βλέπει από το µοντέλο, για να το εκτελέσει µε ακρίβεια. Page 3 3

4 Σχετικές έρευνες Άσκηση Σε ένα πείραµα χρησιµοποιήθηκε µια µέθοδος που ονοµάζεται µέθοδος της µεταφοράς για τον περιορισµό όλων των στοιχείων που αποσπούν την προσοχή των παιδιών και δυσκολεύουν την εκµάθηση δεξιοτήτωνστοτένις (Efran, κα 1994). Τα άτοµα που συµµετείχαν σε σχετικό πείραµα παρουσίασαν µεγαλύτερη ηλεκτροµυογραφική δραστηριότητα στο χέρι που φαντάζονταν ότι ανύψωνεβάρησεσχέσηµετοχέριπουδεν φαντάζονταν ανάλογη κίνηση. Ακόµα διαπίστωσαν µεγαλύτερη ηλεκτροµυογραφική δραστηριότητα όταν φαντάζονταν ανύψωση βάρους 9 κιλών από ότι όταν φαντάζονταν ανύψωση βάρους 4.5 κιλών. Bakker, κα (1996) Σχετικές έρευνες Οι καλοί αθλητές και αθλήτριες τα καταφέρνουν καλύτερα στην ικανότητα να δηµιουργούν νοερές εικόνες. Επίσης τονίζουν ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της αυτοπεποίθησης των αθλητών, τόσο καλύτερηείναικαιηικανότητανοερήςεξάσκησης. Επίσης οι αθλητές µε µεγαλύτερο επίπεδο αυτοπεποίθησης δεν επιµένουν τόσο στην νοερή εξάσκηση δεξιοτήτων του αθλήµατός τους όσο στην εξάσκησηκαταστάσεωντουαθλήµατος, καταστάσεων διέγερσης, και αντιµετώπισης του άγχους σε αγωνιστικές καταστάσεις. Moritz, κα (1996) Σχετικές έρευνες Αθλητές του γκόλφ που συµµετείχαν σε πρόγραµµα νοερής εξάσκησης αύξησαν το χρόνο εξάσκησης στο άθληµα, έθεταν πιο δύσκολους στόχους και αύξησαν το επίπεδο της αυτοπεποίθησης (Martin & Hall, 1995) Καλύτερηαπόδοσηείχεηοµάδα που ασκήθηκε 30% νοεράκαι 70% σωµατικά σε µια άσκηση µε βελάκια. (Goginsky, 1995) Σχετικές έρευνες η νοερή εξάσκηση έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλά και διαφορετικά αθλήµατα και µε διαφορετικούς πληθυσµούς. Στη βελτίωση της κινητικής απόδοσης ατόµων µε νοητική υστέρηση στη βελτίωση της απόδοσης αλεξιπτωτιστών στη βελτίωση εξασκηµένων και αρχάριων ποδοσφαιριστών σε τάξεις µοντέρνου χορού στην αποκατάσταση τραυµατισµένων αθλητών στο καράτε, στο µπάσκετ στις καταδύσεις, σε αρχάριους τοξοβόλους Σχετική έρευνα : (Munroe, Hall, Simms,, & Weinberg,, 1998). Οι αθλητές χρησιµοποιούν τη νοερή εξάσκηση διαφορετικά, ανάλογα µετο άθληµα. Πχ. Οι αθλητές του µπάτµιντον και της ξιφασκίας δεν χρησιµοποιούσαν τόσο συστηµατικά τη νοερή εξάσκησης, σε σχέση µε αθλητές της πάλης και του ράγµπι Page 4 4

5 Παρουσίαση σχετικής έρευνας Σκοπός Παρουσίαση σχετικής έρευνας Ορισµοί Short, S., Bruggeman, J., Engel, S., Marback, T., Wang, L., Willadsen, A., & Shot, M. (2002). The effect of imagery function and imagery direction on self-efficacy and performance on a golfputting task. The Sport Psychologist, 16, Στο πείραµα αυτό εξετάσθηκε η αλληλεπίδραση µεταξύ δυο διαφορετικών µορφών νοερής εξάσκησης σε σχέση µε τη λειτουργία (Συγκεκριµένηγνωστική, καιπαρακινητική), και δυο µορφών νοερής εξάσκησης σε σχέση µε την κατεύθυνση (που έχει θετική, ή αρνητική κατάληξη), στην αυτοαποτελεσµατικότητα και την απόδοση αθλητών του γκόλφ. Συγκεκριµένη γνωστική λειτουργία είναι όταν το άτοµο φαντάζεται τη διαδικασία για την επίτευξη συγκεκριµένης δεξιότητας, δηλαδή συγκεκριµένεςστρατηγικές, τεχνικές, ή τακτικές. Η παρακινητική λειτουργία εκφράζει συγκεκριµένουςστόχουςκαισυµπεριφορές. ηλαδή στρατηγικές αντιµετώπισης καταστάσεων, όπως αυτοπεποίθηση και αυτοσυγκέντρωση, έλεγχοςτουστρες, χαλάρωση κλπ. Παρουσίαση σχετικής έρευνας Ορισµοί Σχετική έρευνα Μέθοδος Νοερή απεικόνιση µε θετική κατεύθυνση έχουµε όταν φανταζόµαστε ότι εκτελούµε κάτι και έχουµε θετικό αποτέλεσµα. Πχ. Η µπάλα βρίσκει το στόχο. Είναι η απεικόνιση που έχει θετική επίδραση στην ικανότητα του ατόµου να µαθαίνει και να εκτελείδεξιότητες, ήστρατηγικές, να τροποποιεί σηµαντικές γνωστικές λειτουργίες, (αυτοπεποίθηση, ήπαρακίνηση) καιναρυθµίζειτηδιέγερσηήτοστρες. Συµµετέχοντες. 83 φοιτητές. Μετρήσεις. Movement imagery Questionnaire. Self-efficacy. Ένα τέστ στο γκόλφ (10 προσπάθειες). Κάθε οµάδα µε διαφορετικό imagery script. Συγκεκριµένογνωστικό/γενικό παρακινητικό/µε θετική κατάληξη/µε αρνητική κατάληξη. Σχετική έρευνα Αποτελέσµατα Γνωστικός και παρακινητικό ρόλος τηςνα Η νοερή εξάσκηση µε θετική κατεύθυνση, είχε καλύτερη επίδραση στην απόδοση, και στην αυτοπεποίθηση, από την νοερή εξάσκηση µε αρνητική κατεύθυνση. ΚαιηγνωστικήκαιηπαρακινητικήΝΑείχε θετική επίδραση στην αυτοπεποίθηση στους άνδρες. Στις γυναίκες καλύτερη επίδραση είχε η γνωστική ΝΑ Η Νοερή απεικόνιση βοηθάει σε γνωστικές συγκεκριµένες λειτουργίες (Να µαθαίνεις και να εκτελείς δεξιότητες) Σε γνωστικές γενικές λειτουργίες (ναµαθαίνειςκαιναεκτελείςστρατηγικές, ρουτίνες, πλάνοπαιγνιδιού) Συγκεκριµένο παρακινητικό ρόλο (επίτευξη ενός στόχου) Γενικό παρακινητικό ρόλο (φυσιολογική διέγερση και συναισθήµατα) Page 5 5

6 Συµπεράσµατα Φαίνεται ότι η χρήση τεχνικών νοερής εξάσκησης είναι αποτελεσµατική, στο χτίσιµο της αυτοπεποίθησης, στη βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης, στην παρακίνηση των αθλητών, στον έλεγχο του στρες και στην εξάσκηση δεξιοτήτων. Που χρησιµοποιείται ηνοερη ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Εξάσκηση κινητικών δεξιοτήτων Εξάσκηση τακτικής Μάθηση νέων κινητικών δεξιοτήτων Εξάσκηση ψυχολογικών δεξιοτήτων Έλεγχος φυσιολογικών παραµέτρων Στην αποκατάσταση τραυµατισµών ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Πρέπει να προηγείται εξάσκησηχαλάρωσης Πρέπει να γίνεται σε ήσυχοµέρος Ηµερολόγιο Αξιολόγηση Στόχοι Πότε Κατά προτίµηση πριν ήµετάτηνπροπόνηση εκαπέντελεπτάπριναπότοναγώναπάντα φαντάζοµαι την κούρσα στο µυαλό µου (Alex Baumann Ολυµπιονίκης) Πόσο συχνά ; Πολλοί µεγάλοι αθλητές φαντάζονται τους αγώνες τους εκατοντάδες, ή χιλιάδες φορές πριν την πραγµατική συµµετοχή Bob Beamon νοερή εξάσκηση Τισαςοδήγησεσεένα τόσο µεγάλο άλµα; Ότανταβήµατα γίνονταιάλµατα, έχουµε µια αποθέωση τουεγκεφάλου. Πιστεύω και στο ταλέντο αλλά ο εγκέφαλος είναι το παν Πως γίνεται; Οαθλητής φαντάζεται ένα πλήρες σενάριο Page 6 6

7 ΝΑγια έλεγχο αρνητικών σκέψεων (Ο αθλητής που σκέφτεται ότιθα πέσει, σίγουρα θα πέσει. Οάλλος που σκέφτεται µια εντυπωσιακή κούρσα κάνει τη σωστή νοερή εξάσκηση. Πως γίνεται. νοερή εξάσκηση στο διάλειµµα Οένας αθλητής σωστά σκέφτεται ένα ήρεµο µέρος, ο άλλος λανθασµένα σκέφτεται το αρνητικό σκόρ) Ιδέες για εφαρµογή νοερή εξάσκηση για χτίσιµο της αυτοπεποίθησης ηλαδή οαθλητής φαντάζεται ότι πέρασε τον πήχη και πανηγυρίζει Εφαρµογή Αφού οι αθλητές και οι αθλήτριες αναπτύξουν τις ικανότητες του ελέγχου και της ζωηρότητας των εικόνων µπορούν να προχωρήσουν στη χρήση της νοερήςαπεικόνισηςείτεγιααύξησητηςαπόδοσης, είτε για διόρθωση λαθών, είτε για εξάσκηση στρατηγικής, είτε για ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων. Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να αποφασίσουν και να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες εικόνες που θα χρησιµοποιούν. Αρχικά πρέπει να καθοριστεί ένα πρόγραµµα στόχων για ναεξασκηθούνταάτοµαστηννοερήαπεικόνιση. Στη συνέχεια τρία σηµεία πρέπει να έχει κανείς υπόψη Πως εφαρµόζεται; Πότε πρέπει να γίνεται η νοερή εξάσκηση ναπροηγείταιµιατεχνικήχαλάρωσης, στηννοερήαπεικόνισηναυπάρχεικαιησωστή εκτέλεσηκαιτοιδεατόαποτέλεσµα, καιοχρόνοςτηςνοερήςαπεικόνισηςπρέπεινα προσοµοιάζειστονπραγµατικόχρόνοεκτέλεσης. Για παράδειγµα ο αθλητής µπορεί να φαντάζεται ότιεκτελείάψογατηντεχνικήστησφαίρακαιη συγκεκριµένη βολή να του χαρίζει το χρυσό µετάλλιο. Επίσης ο αθλητής να κλείνει τα µάτια τουκαιναφαντάζεταιότιτρέχειτα 800 µέτρασε 1.58 και ο χρόνος που φαντάζεται την κούρσα να είναι πραγµατικά Ο αµερικάνος δεκαθλητής ολυµπιονίκης Dan O Bian περιγράφει ότι η νοερή εξάσκηση του είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στον ενδιάµεσο χρόνο που αφήνει ένα αγώνισµα για να ξεκινήσει ένα άλλο. Το δύσκολο στο δέκαθλο δεν είναι τι κάνεις όταν αγωνίζεσαι. Το δύσκολο είναι ο µεταξύ των αγωνισµάτων. Η µεταφοράαπότοέναάθληµαστοάλλοσωµατικάκαι ψυχολογικά είναι πολύ δύσκολη διαδικασία για τους δεκαθλητές. Για µένα ο καλύτερος τρόπος είναι η νοερή προετοιµασία. Φαντάζοµαι νοερά ότι εκτελώ το επόµενοαγώνισµακαιαυτόείναιγιαµέναη καλύτερη διαδικασία προσαρµογής και προετοιµασίας γιατοαγώνισµαπουθαακολουθήσει». Page 7 7

8 Πότε πρέπει να γίνεται η νοερή εξάσκηση Ένας νεαρός αθλητής των 400 µέτρων στον στίβο περιγράφει ως εξής την εµπειρία του. «Όταν βρεθώ µέσα στον αγωνιστικό χώρο, νοιώθω ότι έχω τοποθετηθεί στο βατήρα και στη συνέχεια φαντάζοµαι µια καταπληκτική εκκίνηση. Την ώρα που τρέχω φαντάζοµαι ότι µπροστά µου υπάρχει µόνο ένα φως που µε καθοδηγεί, και δεν βλέπω τίποτα άλλο. Νοιώθω ότι είµαι µόνος και δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος δίπλα µου». Σχετική έρευνα Πότε πρέπει να γίνεται η νοερή εξάσκηση (Munroe, Giacobbi, Hall,, & Weinberg,, 2000). Ηνοερήεξάσκησηγίνεταισεπολλέςφάσειςήκαταστάσεις, όπως στην προπόνηση, στον αγώνα, στο σπίτι, ή στα αποδυτήρια. Ενώ οι αθλητές χρησιµοποιούν την νοερή εξάσκηση και στην προπόνηση. Αλλάπερισσότεροστοναγώνα. Την βλέπουν περισσότερο ως µια διαδικασία που θα τους βοηθήσει να αυξήσουν την απόδοσή τους παρά ως µια διαδικασίαπουθατουςβοηθήσειναµάθουν. Τηχρησιµοποιούν περισσότερολίγοπριντοναγώνα. Τους βοηθάει για να νοιώθουν περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση, ή για να ρυθµίζουν το στρες και το ιδανικό επίπεδο της διέγερσής τους Πολλές είναι οι καταστάσεις Πρινήµετάτηνπροπόνηση, αλλάκαισεένα διάλειµµατηςπροπόνησης. Πρινήµετάτοναγώνααλλάκαισεέναδιάλειµµα τουαγώναήσεένακενόχρόνο, ήλίγα δευτερόλεπταπριναπόµιαµεγάληπροσπάθεια. Όταν ο αθλητής ξεκουράζεται στο σπίτι, αλλά και µέσα σε ένα αυτοκίνητο. Όλα εξαρτώνται από τον βαθµό εξάσκησης και εµπειρίας των αθλητών, και από το τι θέλει κανείς να επιτύχει. Πότε γίνεται πιο συχνά η νοερή απεικόνιση σε σχέση µετην προπονητική σεζόν. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι αθλητές χρησιµοποιούν τη νοερή εξάσκηση περισσότερο στην αρχή της αγωνιστικήςπεριόδουγιαγνωστικούςσκοπούς, δηλαδή να φαντάζονται τη σωστή εκτέλεση των δεξιοτήτων ή στρατηγικές του παιγνιδιού, ή του αθλήµατος. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και καθώς η αγωνία του πρωταθλήµατος κορυφώνεται χρησιµοποιούν περισσότερο τη νοερήεξάσκησηγιαναλόγουςπαρακίνησης, δηλαδή δίνοντας έµφαση σε καταστάσεις και στόχους που θέλουν να πετύχουν. Οι Gould και Damarjian (1996)συστήνουν : Να εξασκούνται νοερά σε τακτική, καθηµερινή βάση. Να χρησιµοποιούν όλες τις αισθήσεις γιανα δηµιουργούν ζωντανές εικόνες. Να αναπτύσσουν έλεγχο των εικόνων. Να χρησιµοποιούν και την εσωτερική και την εξωτερική νοερή εξάσκηση. Να εκτελούν νοερή εκτέλεση σε συνδυασµό µε τεχνικές χαλάρωσης Οι Gould και Damarjian (1996)συστήνουν : Νοερή εξάσκηση και στην προπόνηση και στον αγώνα. Να χρησιµοποιούν κασσέτες, ή βιντεοκασσέτες για να βελτιώνουν την τεχνική τους. Να προσθέτουν λέξεις κλειδιά για καλύτερη ποιότητα στην εξάσκηση. Να δίνουν έµφαση στην δυναµική κιναισθητική νοερή απεικόνιση. Να φαντάζονται σε πραγµατικό χρόνο. Να χρησιµοποιούν ηµερολόγια καταγραφής των εµπειριών και της προόδου τους Page 8 8

9 Νοερή εξάσκηση µέσω βιντεοκασέτας Το πιο σηµαντικό είναι η συστηµατική εξάσκηση πιο αποτελεσµατική στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων παρά στην εκµάθηση όταν οι αθλητές είναι κουρασµένοι, ή τραυµατισµένοινα φαντάζονται όχι µόνο την εκτέλεση αλλά και το αποτέλεσµα να πιστεύουν στην αξία της Μια άσκηση. Φαντάσου την παρακάτω σκηνή Τρέχειςστοδρόµοκοντάστοσπίτισουµιακρύα χειµωνιάτικη µέρα. Αισθάνεσαι το κρύο τσίµπηµα τουαέραστηµύτησουκαιστολαιµόκαθώς αναπνέεις. Τρέχεις αργά και µαλακά. Αλλά νοιώθεις µια ευχάριστη κούραση και µπορείς να αισθανθείς τοχτύποτηςκαρδιάςσουστοστήθοςσου. Οιµύες των ποδιών σου είναι κουρασµένοι, ιδιαίτερα στις γάµπεςκαιστοµηρό. Καιµπορείςναακούςτον ήχο των ποδιών σου στο πεζοδρόµιο. Και καθώς τρέχεις νοιώθεις ένα ζεστό ιδρώτα στο σώµα σου Κολυµπώ πεταλούδα, αλλά.. Άσκηση 1 Τι εκφράζουν οι διαφάνειες αυτές ; Α. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟ ΙΩΝ! Σκέφτοµαι το χτύπηµα των ποδιών µου πουµε σπρώχνει στο νερό. Χτυπώ ελαφρά το νερό µετα πόδια καθώς τα γόνατα τινάζονται. Β. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ! Συνεχίζω να χτυπάω µετα πόδια, αλλά σκέφτοµαι τα χέρια που τραβάνε δυνατά σαν V µέσα και έξω και ακολουθούν. Γ. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΙΤΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑ! Σκέφτοµαι το χτύπηµα πουµε σπρώχνει καιτα χέρια που τραβούν και σπρώχνουν.. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ. Αναπτύσσω ταχύτητα. Χτυπώ τα πόδια και τραβώ δυνατότερα και γρηγορότερα. Σκέφτοµαι ότι τρέχω πάνω απότο νερό. Κολυµπώ πάνω στο νερό µε ρηχό τράβηγµα Άσκηση 2 Τι εκφράζουν οι διαφάνειες αυτές Άσκηση 3 τι εκφράζει η εικόνα αυτή; νοερή εξάσκηση για αντοχή και στροφή µακριά από τον πόνο Page 9 9

10 Άσκηση 4 τι εκφράζει η εικόνα αυτή; νοερή εξάσκηση για αντιµετώπιση απροσδόκητων γεγονότων Άσκηση 5 τι εκφράζει η εικόνα αυτή; νοερή εξάσκηση για αίσθηση προστασίας και ασφάλειας Θέµατα για έρευνες Επίλογος Αυξάνει η νοερή απεικόνιση την αυτοπεποίθηση και µέσω ποιων µηχανισµών; Σε τι συχνότητα χρησιµοποιούν οι έλληνες αθλητές την τεχνική αυτή; Πόσο αποτελεσµατικό θα είναι ένα πρόγραµµα νοερής εξάσκησης σε σχέση µε τη σωµατική προπόνηση. Σε ποιες ακριβώς χρονικές φάσεις πριν τον αγώναθαπρέπειναγίνεταιηνοερή εξάσκηση, σε κάθε άθληµα; Ακόµα και αθλητές ή αθλήτριες που αµφιβάλουν για την αξία της νοερής απεικόνισης, προσπαθούν να δουν στο µυαλό τους την ιδανική τεχνική, σχεδιάζουν την στρατηγική του αγώνα, παρακολουθούν σε βίντεο τον εαυτό τους γιανα καταλάβουν τι έκαναν, τι πρέπει να διορθώσουν, να θυµηθούν µια σπουδαία εκτέλεσή τους, ή να µελετήσουν καινα µιµηθούν µια εκτέλεση ενός άλλου αθλητή που τον θεωρούν πρότυπο. Όλα αυτά είναι µορφές µη συστηµατικής νοερής απεικόνισης. Από την άλλη µεριά, πλήθος αθλητών και αθλητριών που χρησιµοποιεί συστηµατικά την τεχνική αυτή καταθέτει τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής καιτη σηµασία της στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης. Ηνοερή απεικόνιση είναι µια δυναµική τεχνική που όταν εκτελείται συστηµατικά ως µέρος της καθηµερινής προπόνησης, καταφέρνει να οργανώσει καινα οδηγήσει µε επιτυχία τις σκέψεις και τις πράξεις των αθλητών Page 10 10

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

100-107mixelogiannaki:Project3.qxd 11/4/2009 2:31 Page 100

100-107mixelogiannaki:Project3.qxd 11/4/2009 2:31 Page 100 100-107mixelogiannaki:Project3.qxd 11/4/2009 2:31 Page 100 Ο ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΧΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ. ΕΚΕΙΝΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΕΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέθοδοι χαλάρωσης Οι διαδικασίες χαλάρωσης μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την ένταση και το άγχος που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι στα γυμναστήρια

Στόχοι στα γυμναστήρια Στόχοι στα γυμναστήρια Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΓΒΕ Οκτώβριος 2004 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Ιδιοκτήτης: Τι θέλουν οι πελάτες μου; Γυμναστής: Τι θέλουν οι ασκούμενοί μου; Πελάτης: Τιθέλωαπότογυμναστήριοως

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την όταν έχουν πλέον ήδη ωριμάσει, και αυτό το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

Το ΒΗΜΑ, 09/07/2000. Του Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Το ΒΗΜΑ, 09/07/2000. Του Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΗ Το ΒΗΜΑ, 09/07/2000 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΥ Μια δυνατή επένδυση για χρυσό µετάλλιο στην Αθήνα Η νεάνιδα πρωταθλήτρια Ευρώπης της ελευθέρας πάλης µιλάει για τους στόχους της εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λίγα για το στρες Μεγάλος αριθµός ερευνών ασχολούνται µε το στρες των ανθρώπων, είτε πρόκειται για ενήλικες, είτε

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 Μπογδάνης Βασίλειος Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσαλλονίκης Κάτοχος μεταπτυχιακού Γνωστικής και Κινητικής Μάθησης Παράλληλη τεχνική και τώρα τι γίνεται; ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

*Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος

*Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος *Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος Πότε ένα παιδί βλέπει σωστά; Ποιές είναι οι δεξιότητες εκείνες που καθορίζουν την καλή λειτουργία της όρασης του; Πώς μπορεί μια δυσλειτουργία της όρασης να επηρεάσει την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή 21.02.2011 Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή Σε συνέχεια από το προηγούμενο μας άρθρο, ερχόμαστε να αναλύσουμε την σημασία της σωστής εκγύμνασης ως αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

συζήτηση Θέµα για συζήτηση Θέµα για 14-5-2006 Βηµαgazino

συζήτηση Θέµα για συζήτηση Θέµα για 14-5-2006 Βηµαgazino Γιατί µονίµως χαµογελάει αυτός ο παίχτης παίχτης;contra.gr Προγράµµατα ψυχολογικής προετοιµασίας αθλητών Γιάννης Θεοδωράκης theodorakis@pe.uth.gr Θέµα για συζήτηση Η βασική διαφορά του Ροναλντίνιο από

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ Οι συμβουλές που θα διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό και απαιτούν την στενή παρακολούθηση ενός γυμναστή κατά την εφαρμογή τους ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΌΛΟΥΣ Υλοποίηση Προγραµµάτων Μεγάλης ιάρκειας 24 Φεβρουαρίου 2012 15 Ιουνίου 2012 Τµήµατα: Αερόβια άσκηση, Μυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η σύνθεση της ομάδας αναφέρεται στον αριθμό των επιθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική Προετοιµασία στην Κολύµβηση

Ψυχολογική Προετοιµασία στην Κολύµβηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Ψυχολογική Προετοιµασία στην Κολύµβηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

5000m. Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης

5000m. Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης 5000m Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης «Ο βαθύτερος μας φόβος δεν είναι ότι είμαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος μας φόβος είναι ότι είμαστε παντοδύναμοι. Είναι το φως μας όχι το σκότος μας που μας φοβίζει πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η) [1] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η η) [2] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) Εβδομάδα 1 η [14-20/07/2014] Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 η Αλεξανδρής Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο»

«Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» «Παραολυμπιακή Ημέρα Στο Σχολείο» ΤΕΦΑΑ Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής Παραολυμπιακή Ημέρα Σχολείο Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς που στοχεύει να διδάξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο : Hμερ. Γέννησης: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Αρχή της περιοδικότητας και κυκλικότητας Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση;

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η εξάτμιση του ιδρώτα είναι ο βασικός μηχανισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1012. «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Εργασία της Ειρήνης Καλλιντεράκη Μαθήτρια Τ.Α.Δ. - 2 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Αθλήτρια Α.Σ. ΑΙΑΝΤΑ Αγ. Δημητρίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Το Taekwondo είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Το μεγάλο εμπόδιο προς την επιτυχία και την αλλαγή

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Το μεγάλο εμπόδιο προς την επιτυχία και την αλλαγή ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Το μεγάλο εμπόδιο προς την επιτυχία και την αλλαγή 'ΓΝΩΣΤΑ' ΚΑΙ 'ΑΓΝΩΣΤΑ' Το συνειδητό είναι υπεύθυνο για ένα 5-10% αποφάσεων, συμπεριφορών και αντίληψής μας, ενώ το υποσυνείδητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 10η: Αυτισμός Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Ψυχολογία 1 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2 Θέµατα Ορισµού Η ψυχολογία είναι η επιστήµη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συµπεριφορά και της νοητικές διεργασίες κυρίως των ανθρώπων αλλά και των

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Μουσικό ταλέντο; Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να μετρηθεί στις τέχνες. Ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΡΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙΣ Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική Χρονική διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας Ένταση: στην αρχή χαμηλή και προοδευτικά αυξάνει Ποσότητα: στην αρχή μεγάλη και προοδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Της Εύης Ανδρέου. Οι αθλητές που κάνουν γιόγκα:

Της Εύης Ανδρέου. Οι αθλητές που κάνουν γιόγκα: Της Εύης Ανδρέου Στην Ελλάδα σήμερα, ακούμε πολλές αντιφατικές γνώμες σε σχέση με την επιστήμη της γι όγκα, καθώς και πολλές θεωρίες για το τι ακριβώς είναι. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς που πληροφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Οφελη στη σωματικη & Ψυχικη υγεια ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕϊΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Αξίες Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

--------------------------------------

-------------------------------------- ------------------------------------- Project Brief Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής εφαρμογής -------------------------------------- 1 Στόχοι / Overview 1. Περιγράψτε με λίγα λόγια το έργο. Ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές Προσπάθησε µαζί µε έν α φίλο σου Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Κλινικής Ψυχολογίας Οδηγός ιακοπής Καπνίσµατος Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει

Διαβάστε περισσότερα

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους.

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Τι είναι φόβος Ο φόβος είναι ένα αίσθημα έμφυτο που υπακούει στο ένστικτο αυτοσυντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης τήσιος προγραμματισμός γωνιστική Μεταβατική ερίοδος αποκατάστασης ΓΩΝΤΗ Ρ τόχος της αγωνιστικής περιόδου είναι η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης και η σταθεροποίησή της (κυρίως ατομικά αθλήματα),

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη για την επιτυχία του παιδιού σε όλους τους τομείς της ζωής του!!!

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-27 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 5 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Αρχές Εμβιομηχανικής (Biomechanics)

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Αρχές Εμβιομηχανικής (Biomechanics) University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Αρχές Εμβιομηχανικής (Biomechanics) Εισαγωγή Τι είναι εμβιομηχανική; Η μελέτη των εσωτερικών και εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 2 Η επιτυχία της κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ κατηγορίας Μιχάλης Κατσικαδέλης PhDc - MSc Προετοιμασία για τη Νίκη Η θέληση για τη νίκη αρκετή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 Σελίδα1 «ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ «KIDS ATHLETICS» 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η Οργανωτική Επιτροπή των ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΩΝ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

αμαξίδιο Αντισφαίριση με αναπηρικό Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 δυναμικό άθλημα, που απαιτεί

αμαξίδιο Αντισφαίριση με αναπηρικό Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 δυναμικό άθλημα, που απαιτεί Αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 Αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο δυναμικό άθλημα, που απαιτεί υψηλή τεχνική κατάρτιση, εξαιρετική φυσική κατάσταση, ταχύτητα, αντανακλαστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ποδοσφαιριστής για να φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΙ. Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Associate Professor Hedmark University College Norway

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΙ. Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Associate Professor Hedmark University College Norway ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΙ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Associate Professor Hedmark University College Norway ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΟΧ Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη, 2014 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΦΤΑΣΕ Έφτασε η ώρα του αγώνα. Κάθε προετοιμασία για τον αγώνα είναι σαν ένα μεγάλο ταξίδι, ώσπου κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που φθάνουμε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνεργασία µε τον ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τον Σύνδεσµο Βετεράνων Αθλητών Στίβου του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα