Zusammengestellt von: Raimund Fichtel LMU München Abteilung für Lateinische und Griechische Philologie Wintersemester 2013/14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Zusammengestellt von: Raimund Fichtel LMU München Abteilung für Lateinische und Griechische Philologie Wintersemester 2013/14"

Transcript

1 πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ' ὅ γε σήματα λυγρὰ γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά, δεῖξαι δ' ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ' ἀπόλοιτο. Und er schickte ihn nach Lykien und gab ihm verderbliche Zeichen, In eine zusammengelegte Tafel geritzt, todbringende, viele, Und befahl, sie dem Schwiegervater zu zeigen, um ihn zu verderben. (Hom. Il. 6,168ff.) Wie kann man nur auf den Gedanken kommen, daß Menschen durch Briefe miteinander verkehren können! Man kann an einen fernen Menschen denken, und man kann einen nahen Menschen fassen, alles andere geht über Menschenkraft. (Franz Kafka, Briefe an Milena) Zusammengestellt von: Raimund Fichtel LMU München Abteilung für Lateinische und Griechische Philologie Wintersemester 2013/14

2 1 1. Epistolographie - Begriffsbestimmung Brief die verschiedenen Etymologien: SPRACHE BEGRIFF WURZEL Deutsch Brief brevis, e Griechisch τὰ γράμματα γράφω Griechisch ἡ ἐπιστολή ἐπιστέλλω Latein litterae littera Latein epistula ἐπιστέλλω Synonymische Differenzierung LITTERAE EPISTULA Allgemeiner Ausdruck, der dem deutschen Schreiben entspricht; Schwerpunkt liegt nicht auf der Form, sondern auf dem Inhalt; litterae wird besonders von amtlichen Schriftstücken, Urkunden und offiziellen Schreiben gesagt. epistula entspricht dem deutschen Brief, der an seiner inneren sowie äußeren (brieflichen) Form sofort als ein solcher erkannt werden kann; epistula ist der eigentliche Ausdruck für Privatbrief. Entsprechende Differenzierung im Griechischen: τὰ γράμματα litterae ἡ ἐπιστολή epistula Epistolographie (ἐπιστολή: Brief; γράφειν: schreiben) DEFINITION: Der Begriff Epistolographie bezeichnet in erster Linie die Gattung des literarischen Briefes. Eine klare Abgrenzung zum privaten Brief ist nicht möglich, da auch bei privater Korrespondenz stets eine kultivierte, stilsichere und öffentlichkeitsfähige Briefform angestrebt wurde. Demetr. Eloc. 224: δεῖ γὰρ ὑποκατεσκευάσθαι πως μᾶλλον τοῦ διαλόγου τὴν ἐπιστολήν. ( ) ἡ δὲ [ἐπιστολὴ] γράφεται καὶ δῶρον πέμπεται τρόπον τινά. Denn es ist nötig, dass der Brief irgendwie mehr Zierde hat als das Gespräch. ( ) Er wird geschrieben und gewissermaßen als Geschenk versandt.

3 2 2. Gattungen des Briefes BRIEF Eigentlicher/pragmatischer Brief (einem Bedürfnis des wirklichen Lebens dienend) Uneigentlicher/ästhetischer Brief (Briefform als Vehikel eines rein literarischen Endzwecks) Privat-Brief (privatae litterae) "Offener" Brief (Empfänger = 1 Person; Inhalt für Allgemeinheit) Öffentlicher/amtlicher Brief (publicae litterae) Publizist. Bewusstsein, Ziel: großer Rezipientenkreis+ große Themenvielfalt Publizist. Bewusstsein Sender = bedeutende Persönlichkeit Urkundlicher Wert wichtiger öffentlicher Angelegenheiten Sammlung, Aufbewahrung, Vererbung und schließlich Abschriften der Briefe (Cicero, Plinius) Aufbewahrung in Privathänden, Archiven und Bibliotheken Literarische Epistel (Plinius d. J. - Epistulae 1-9) Fingierter (Privat-)Brief (Thukydides - Brief des Pausanias an Xerxes; 1,128) Lehrbrief (Seneca - epistulae morales) Poetischer Brief (Horaz - Ars poetica) Mythisch-fiktionaler Brief (Ovid - Heroides)

4 3 Offener Brief (Isokrates - Epistulae; Demosthenes - Epistulae; Platon - 7./8. Brief; Sallust - Epistulae ad Caesarem) Privatbrief (Cornelia - Ad C. Gracchum; Cicero - Epistulae ad familiares/atticum/quintum fratrem/brutum) Literarische Epistel (Plinius d. J. - Epistulae [1-9]) Amtlicher Brief (Verlautbarungen, Erlasse, offizielle Schreiben; Plinius d. J. - Epistulae [10]) BRIEF Lehrbrief (Epikur - Ad Herodotum/Pythoclem/Menoeceum; Seneca - Epistulae morales ad Lucilium) Mythisch-fiktionaler Brief (Ovid - Heroïdes) Poetischer Brief (Horaz - Epistulae/Ars poetica; Ovid - Epistulae ex Ponto)

5 4 3. Briefbestandteile und Aufbau Präskript Formula salutis Φίλιππος Θέωνι χαίρειν (ἐπιστέλλει/λέγει) Cicero Attico salutem (dat/dicit) Εἰ ἔρρωσαι, εὖ ἂν ἔχοι ἐρρώμεθα καὶ αὐτοί Si vales, bene est, ego valeo (nach Sen. Epist. 15,1 veraltet) 1 Corpus Sorgeformel Schlussgruß Datum, Ort Hauptteil des Briefes ἐπιμέλου σεαυτοῦ, ὅπως ὑγιαίνῃς. cura, ut valeas. ἔρρωσο. vale. z.b. Data IIII Kal. Iun. Thessalonicae (Cic. Att. 3,8,4) wird jedoch selten angefügt. Da sich die Theorie und Praxis des Briefschreibens unter dem Einfluss der Rhetorik entwickelte und das Abfassen fingierter Briefe einen Teil der rhetorischen Ausbildung darstellte, lässt sich in formaler Hinsicht der grobe Bauplan einer Rede (oratio) auf den Brief übertragen: SALUTATIO CAPTATIO BENEVOLENTIAE NARRATIO PETITIO CONCLUSIO Präskript, Formula salutis Formula salutis Corpus Sorgeformel, Schlussgruß, Datum, Ort 1 Sen. Epist. 15,1: Mos antiquis fuit, usque ad meam servatus aetatem, primis epistulae verbis adicere 'si vales, bene est, ego valeo'. Recte nos dicimus 'si philosopharis, bene est'. ( Es war in alten Zeiten Gewohnheit, was sich bis in meine Zeit gehalten hat, den ersten Worten eines Briefes hinzuzufügen: Wenn du gesund bist, ist es gut, ich bin gesund. Richtig sagen wir: Wenn du philosophierst, ist es gut.

6 5 4. Wesen und Merkmale des Briefes: 1) Demetr. Eloc., 223: Ἀρτέμων μὲν οὖν ὁ τὰς Ἀριστοτέλους ἀναγράψας ἐπιστολάς φησιν, ὅτι δεῖ ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ διάλογόν τε γράφειν καὶ ἐπιστολάς εἶναι γὰρ τὴν ἐπιστολὴν οἷον τὸ ἕτερον μέρος τοῦ διαλόγου. Artemon also, der die Briefe des Aristoteles aufschreiben ließ (d.h. herausgegeben hat), sagt, dass ein Gespräch und Briefe auf die gleiche Weise zu verfassen seien; denn ein Brief sei wie einer von zwei Gesprächsteilen. 2) Demetr. Eloc., 227: σχεδὸν γὰρ εἰκόνα ἕκαστος τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς γράφει τὴν ἐπιστολήν. Denn nahezu als ein Bild der eigenen Seele verfasst jeder einzelne seinen Brief. 3) Demetr. Eloc., 234: στοχαστέον γὰρ καὶ τοῦ προσώπου, ᾧ γράφεται [ἡ ἐπιστολή] Denn es ist auch Rücksicht zu nehmen auf die Person, für die [der Brief] geschrieben wird. 4) Cic. Phil. 2,7: [epistulae sunt] amicorum conloquia absentium. [Briefe sind] Gespräche mit abwesenden Freunden. 5) Cic. Att. 9,10,1: ( ) tecum ut quasi loquerer, in quo uno acquiesco, ( ) nescio quid nullo argumento proposito scribere institui. ( ) um gleichsam mit dir ein Gespräch zu führen, was mich als einziges zur Ruhe bringt, habe ich beschlossen, dir zu schreiben, obwohl gar kein Anlass vorliegt. 6) Cic. fam. 15,16,1: fit enim nescio qui ut quasi coram adesse videare, cum scribo aliquid ad te. Denn irgendwie kommt es mir vor, als seist du gleichsam leiblich anwesend, wenn ich dir irgendetwas schreibe.

7 6 7) Cic. fam. 3,11,2: complexus igitur sum cogitatione te absentem. Ich umarme dich also in Gedanken, obwohl du nicht da bist. 8) Plin. epist. 6,16,22: Aliud est enim epistulam, aliud historiam, aliud amico, aliud omnibus scribere. Denn einen Brief zu schreiben ist etwas anderes als Geschichtsschreibung, dem Freund zu schreiben etwas anderes als für alle. Der Brief ist seinem Wesen nach ein Gespräch mit durch Verschriftlichung bedingter Raum- und Zeitdistanz (Phasenverzug) Besonderheit: o Einsamkeit des schreibenden Ichs (im Extremfall: Krankheit, Gefangenschaft, Exil) o Einsamkeit des rezipierenden Ichs Möglichkeiten und Grenzen brieflicher Kommunikation liegen in der Stellung zwischen Monolog und Dialog Amicitia-Verhältnis zwischen Sender und Empfänger (vornehmlich beim Privatbrief) Brief als sprachliches Äquivalent der Person Fiktion der Gegenwart des Adressaten Brief als Mittel des Ausdrucks von Subjektivität Hauptkonstituenten brieflicher Kommunikation: ICH (EGO) DU (TU) SACHE (RES) Die Dominanz und Ausprägung jeweiliger Konstituenten sowie die jeweils durch den Brief auf eine bestimmte Art und Weise zu vermittelnde Sache bestimmt die Form und Art des Briefes! Anpassung an den Adressaten, da der Empfänger nicht unmittelbar zurückfragen kann.

8 7 5. Der Briefstil 1) Demetr. Eloc., 223: ὁ ἐπιστολικὸς χαρακτὴρ δεῖται ἰσχνότητος. Der Briefstil bedarf der Schlichtheit. 2) Demetr. Eloc., 231: Εἰ γάρ τις ἐν ἐπιστολῇ σοφίσματα γράφοι καὶ φυσιολογίας, γράφει μέν, οὐ μὴν ἐπιστολὴν γράφει. Denn wenn jemand in einem Brief schlaue Gedanken niederschriebe und Naturwissenschaft (betriebe), dann schreibt er zwar, aber einen Brief schreibt er gewiss nicht. 3) Demetr. Eloc., 235: Καθόλου δὲ μεμίχθω ἡ ἐπιστολὴ κατὰ τὴν ἑρμηνείαν ἐκ δυοῖν χαρακτήροιν τούτοιν, τοῦ τε χαρίεντος καὶ τοῦ ἰσχνοῦ. Im Allgemeinen aber soll der Brief in seinem Ausdruck eine Mischung aus zwei Eigentümlichkeiten sein, (eine Mischung) aus dem Eleganten und dem Schlichten. 4) Cic. fam. 9,21,1: Epistulas vero cotidianis verbis texere solemus. Briefe pflegen wir in Worten des Alltags abzufassen. 5) Cic. fam. 2,4,1: Epistularum genera multa esse non ignoras ( ) unum ( ), ut certiores faceremus absentis si quid esset quod eos scire aut nostra aut ipsorum interesset. ( ) reliqua sunt epistularum genera duo ( ) unum familiare et iocosum, alterum severum et grave. Dass es viele Arten von Briefen gibt, weißt du bestimmt ( ) eine ( ), um Leute, die abwesend sind, zu benachrichtigen, wenn es etwas gibt, das für sie zu wissen in unserem oder ihrem eigenen Interesse ist. ( ) Übrig bleiben zwei Arten von Briefen ( ) die eine vertraulich und scherzhaft, die andere ernst und gehaltvoll. Schlichtheit Nähe zur Umgangssprache Unaufdringliche Eleganz

9 8 Klarheit im Ausdruck, denn der Empfänger kann nicht unmittelbar zurückfragen. keine wissenschaftlichen Inhalte o Anmerkung: Demonstration von Bildung hat nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern ist Ausprägung eines urbanen Lebensgefühls, ganz besonders innerhalb der gebildeten römischen Oberschicht. 6. Bibliographie CLAUSS, E.-M.: Brief, in: Burdorf, D. (Hrsg.): Metzler Lexikon. Literatur, Stuttgart 2007, S. 98. DZIATZKO, K.: Brief, in: RE (Bd. III,1), Stuttgart 1897, S GÖRGEMANNS, H.: Epistel, in: Der Neue Pauly (Bd 3. Cl-Epi), Stuttgart 1997, S GÖRGEMANNS, H.: Epistolographie, in: Der Neue Pauly (Bd 3. Cl-Epi), Stuttgart 1997, S KRASSER, H.: P. Caecilius Secundus, C. (der Jüngere), in: Der Neue Pauly (Bd. 9. Or- Poi), Stuttgart 2000, S MÜLLER, W. G.: Brief, in: Ueding, G. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik (Bd. 2. Bie-Eul), Tübingen 1994, S ZIMMERMANN, B. (Hrsg.): Metzler Lexikon antiker Literatur. Autoren, Gattungen, Begriffe, Stuttgart, 2004.

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/107104

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Ein Ständchen für Amaryllis - Untersuchungen zu Theokrits Komos (Idyll 3) Verfasser. Clemens Andreas Allesch

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Ein Ständchen für Amaryllis - Untersuchungen zu Theokrits Komos (Idyll 3) Verfasser. Clemens Andreas Allesch DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Ein Ständchen für Amaryllis - Untersuchungen zu Theokrits Komos (Idyll 3) Verfasser Clemens Andreas Allesch angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag.phil.)

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Schulbücher von Nikos und Galateia Kazantzaki Verfasserin Anika Hamacher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl

Διαβάστε περισσότερα

ERGEBNISSE DER ARBEIT AM KOMMENTAR ZU EPIKURS BRIEF AN MENOIKEUS: EP. MEN. 124*

ERGEBNISSE DER ARBEIT AM KOMMENTAR ZU EPIKURS BRIEF AN MENOIKEUS: EP. MEN. 124* JAN ERIK HESSLER ERGEBNISSE DER ARBEIT AM KOMMENTAR ZU EPIKURS BRIEF AN MENOIKEUS: EP. MEN. 124* A) Vorbemerkung Epikurs Brief an Menoikeus, eine Epitome der Ethik des Kepos, enthält einen theologischen

Διαβάστε περισσότερα

Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen

Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen Philipp Oelschlegel Theologische Aufnahmeprüfung 2012/I Wissenschaftliche Hausarbeit im Fach Neues Testament Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen Inhaltsverzeichnis Prolegomena

Διαβάστε περισσότερα

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE Von Günter Lachawitz 3. Teil: Kommentar Fassung Juli 2012 (77 S.), Ergänzungen nach der ersten Fassung (Juli 2010, 74 S.) sind grau unterlegt. INHALT Vorbemerkung,

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Die Bibel Gottes Geschichte mit den Menschen 3. Bibel was man wissen sollte 24. Gebote Spielregeln für die Freiheit 44.

INHALT. Die Bibel Gottes Geschichte mit den Menschen 3. Bibel was man wissen sollte 24. Gebote Spielregeln für die Freiheit 44. INHALT Die Bibel Gottes Geschichte mit den Menschen 3 Bibel was man wissen sollte 24! Jesus 32 Gebote Spielregeln für die Freiheit 44 Glauben 51 Taufe 58 Kurzgeschichte 68 Evangelisch von A bis Z 80 ("

Διαβάστε περισσότερα

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE Von Günter Lachawitz 3. Teil: Kommentar Fassung September 2015 (78 S.), Ergänzungen und Änderungen nach der ersten Fassung (Juli 2010, 74 S.) sind grau unterlegt.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ Αναµόρφωση Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών Επιστηµονικώς Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά. Μάθηµα:

Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ Αναµόρφωση Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών Επιστηµονικώς Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά. Μάθηµα: Πανεπιστήµιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Universität Athen Philosophische Fakultät Fachbereich für deutsche Sprache und Literatur Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ Αναµόρφωση Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

EINE PATHOLOGISCH-MYTHOLOGISCHE ÜBEH DIE ALPTRÄUME UND ALPDÄMONEN VON WILHELM HEINRICH ROSCHER

EINE PATHOLOGISCH-MYTHOLOGISCHE ÜBEH DIE ALPTRÄUME UND ALPDÄMONEN VON WILHELM HEINRICH ROSCHER Ε Ρ FI I ALT Ε S, EINE PATHOLOGISCH-MYTHOLOGISCHE ABHANDLUNG ÜBEH DIE ALPTRÄUME UND ALPDÄMONEN DES KLASSISCHEN ALTERTUMS VON WILHELM HEINRICH ROSCHER Des XX. Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen

Διαβάστε περισσότερα

DISSERTATION. Titel der Dissertation

DISSERTATION. Titel der Dissertation 1 DISSERTATION Titel der Dissertation Platons Biologie und Krankheitslehre Beurteilung anatomischer, physiologischer und pathophysiologischer Konzeptionen in Timaeus 69ff. Verfasser Mag.phil. Dr.med.univ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/107578

Διαβάστε περισσότερα

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 Analyse Stellenwert der Perikope im Kontext des Johannesevangeliums Die Perikope von der Auferweckung des Lazarus ist, abgesehen von der Passionsgeschichte, die längste

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Gemistos Plethon The Byzantine and the Latin Renaissance. Edited by Jozef Matula Paul Richard Blum

Georgios Gemistos Plethon The Byzantine and the Latin Renaissance. Edited by Jozef Matula Paul Richard Blum Georgios Gemistos Plethon The Byzantine and the Latin Renaissance Edited by Jozef Matula Paul Richard Blum Georgios Gemistos Plethon The Byzantine and the Latin Renaissance Edited by Jozef Matula Paul

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

Begegnungen zwischen Ost und West

Begegnungen zwischen Ost und West Antiquitas Byzantium Renascentia V. (Bibliotheca Byzantina) BYZANZ UND DAS ABENDLAND Begegnungen zwischen Ost und West Eötvös-József-Collegium EltE Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz 1993 2003 10 JAHRE DEUTSCH-HELLENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο das griechische Alphabet Städte- und Inselnamen Vor- und Nachnamen Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο Καβάλα, Αθήνα, Ρόδος. Griechische Städte- und Inselnamen. a. Ordnen Sie die Nummern der zugehörigen Orte

Διαβάστε περισσότερα

1. Lektion: Alphabet

1. Lektion: Alphabet Vorwort und Inhalt 3 Ergänzend zum Buch benötigen Sie eine Kurzgrammatik, z. B. Grammateion (oebv). Benützen Sie Kantharidion Interaktiv zur Festigung der Grammatik. Für die Durchnahme einer Lektion stehen

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten

SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten SEO Schnellschulung Suchmaschinenoptimierung selber mitgestalten 1. Keyword - Recherche die richtigen Suchbegriffe finden 2. Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung wie entscheidet Google wer an welcher

Διαβάστε περισσότερα

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien I. Mensch und Tier II. Kulturentstehung III. Ursprung von Recht und Gerechtigkeit IV. Ursprung der Religion V. Sprache als Kulturmerkmal I. Mensch und

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Σε ία επιτυχηένη εκδήλωση που πραγατοποιήθηκε στις 21.02.11 οι Έλληνες του Βούπερταλ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Korrekturheft Griechisch

Korrekturheft Griechisch Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung Korrekturheft Griechisch Haupttermin 2012/13 1 Hinweise zur Korrektur Allgemeine Hinweise Die Kandidat/innen wurden gebeten, ihre Übersetzungen

Διαβάστε περισσότερα

EPIGRAPHISCHES AUS AEG INA.

EPIGRAPHISCHES AUS AEG INA. i, ff r/j y S'l»tri Sri JsSy* U σ / EPIGRAPHISCHES AUS AEG INA. VON PROF. DR. MAX FRANKEL IN BERLIN. AUS DEM ANHANG ZU DEN ABHANDLUNGEN DER KÖNIGL. PREUSS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN VOM JAHRE

Διαβάστε περισσότερα

GREGOR STAAB ΒEMERKUNGEN ZU NEUEN METRISCHEN INSCHRIFTEN AUS BITHYNIEN. aus: Epigraphica Anatolica 43 (2010) 101 109. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GREGOR STAAB ΒEMERKUNGEN ZU NEUEN METRISCHEN INSCHRIFTEN AUS BITHYNIEN. aus: Epigraphica Anatolica 43 (2010) 101 109. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GREGOR STAAB ΒEMERKUNGEN ZU NEUEN METRISCHEN INSCHRIFTEN AUS BITHYNIEN aus: Epigraphica Anatolica 43 (2010) 101 109 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn ΒEMERKUNGEN ZU NEUEN METRISCHEN INSCHRIFTEN AUS BITHYNIEN

Διαβάστε περισσότερα

UNBEKANNTE HIPPOKRATISCHE APHORISMEN BEI THEOPHILOS PROTOSPATHARIOS DE URINIS?

UNBEKANNTE HIPPOKRATISCHE APHORISMEN BEI THEOPHILOS PROTOSPATHARIOS DE URINIS? RhM 153 (2010) 92 107 UNBEKANNTE HIPPOKRATISCHE APHORISMEN BEI THEOPHILOS PROTOSPATHARIOS DE URINIS? Dem Gedächtnis an Christos Theodoridis gewidmet Auf den traditionell 1 ins 7. oder nach neueren Untersuchungen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα