«Έκθεση.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τo άρθρο 289 του κανονισµού του Χ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Έκθεση.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τo άρθρο 289 του κανονισµού του Χ.Α."

Transcript

1 «Έκθεση.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τo άρθρο 289 του κανονισµού του Χ.Α. Α.Απολογισµός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων της προηγούµενης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου σύµφωνα µε την από 30/6/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Στοιχεία της αύξησης: Προέλευση Κεφαλαίου: Αύξηση µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών Mετόχων Κεφάλαια που αντλήθηκαν: ,31 Αριθµός νέων µετοχών: κοινές ονοµαστικές µετοχές. Περίοδος άσκησης δικαιώµατος: 27/10/2000 έως 27/11/2000 Ηµεροµηνία πιστοποίησης αύξησης Μ.Κ. : 30/11/2000 Ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο Χ.Α.: 19/12/2000 Απολογισµός ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων Κατηγορίες Προορισµού Ποσά ανά κατηγορία προορισµού σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο Ποσά ανά κατηγορία προορισµού σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28/12/2000 Ποσά που έχουν διατεθεί από 27/11/ /03/2003 Ποσό που παρέµενε αδιάθετο και έπρεπε να διατεθεί εντός του Α εξαµήνου 2003 ιάθεση αδιαθέτου ποσού σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2003 Συνολικά ποσά που έχουν διατεθεί από 27/11/ /06/2003 Έξοδα έκδοσης , , , ,44 Αποπληρωµή δανείων , , , ,60 Αυξήσεις Κεφαλαίου Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής Θεσσαλονίκης , , , ,37 Αυξήσεις Κεφαλαίου Αλεξάνδρειου Καρδιολογικού - Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (*) , , , , ,97 Εξαγορά πρόσθετου ποσοστού 40% της Κλινικής Κυανούς Σταυρός , , ,04 Εξαγορά πρόσθετου ποσοστού 6,39% της Κλινικής Ιδιωτικό Μαιευτήριο Τατιάνα , , ,24 1

2 Εξαγορά 70% Αξονικής Τοµογραφίας Λάρισας Ε.Π.Ε , , ,57 Εξαγορά 70% Ιδιωτικού Μαιευτηρίου Νικολάου Θάνου , , ,43 Εξαγορά 68% Ιδιωτικού Μαιευτηρίου Ρέα Ε.Π.Ε , , ,09 Επενδύσεις σε µηχανολογικό -ιατρικό εξοπλισµό & κτιριακά , , , ,36 Επενδυτικό πρόγραµµα ανακαίνισης ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Θεσ/νίκης (απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/6/2003) (*) , ,20 Συµµετοχή σε αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (Θεραπευτική Κλινική Αθηνών) , Συµµετοχή σε αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (Ιδιωτικό Μαιευτήριο Τατιάνα) , Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης , ΣΥΝΟΛΑ , , , , , ,31 (*) Η Tακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/6/2003 αποφάσισε την προσωρινή αναβολή της χρηµατοδότησης των αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου για την κατασκευή του ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.Αποφάσισε, επίσης όπως το αδιάθετο ποσό των ,20,το οποίο προοριζόταν για για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ,διατεθεί οριστικά για την χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της ανακαίνισης του ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,όπου και προσωρινά είχε τοποθετηθεί. Στη συνέχεια και σε εφαρµογή του άρθρου 289 παρ.ε του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατατίθενται στο ιοικητικό Συµβούλιο επιστολές, από τις οποίες συνάγονται οι προθέσεις διατήρησης ή µη του ποσοστού µετόχων, οι οποίοι κατέχουν άµεσα η έµµεσα ποσοστό συµµετοχής άνω του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Ειδικότερα, εκ των ως άνω επιστολών προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. H εταιρία AXON HOLDINGS S.A. µε ποσοστό συµµετοχής 49,43% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε ότι θα διατηρήσει τουλάχιστον ποσοστό 45% έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών όσο και για χρονικό διάστηµα έξη (6) µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. 2. H εταιρία ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 4,79% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε ότι θα διατηρήσει τουλάχιστον ποσοστό 4,79% έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών όσο και για χρονικό διάστηµα έξη (6) µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. 2

3 3. Ο κ. Λιακουνάκος Θωµάς που συµµετέχει άµεσα µε ποσοστό συµµετοχής 2,27% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε ότι θα διατηρήσει τουλάχιστον ποσοστό 2,27% έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών όσο και για χρονικό διάστηµα έξη (6) µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. 4. H εταιρία ΑΧΟΝ ΑΧΕ µε ποσοστό συµµετοχής 0,12% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε ότι θα διατηρήσει τουλάχιστον ποσοστό 0,12% έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών όσο και για χρονικό διάστηµα έξη (6) µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. 5. H εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ EUROMEDICA Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 0,25% στο Μετοχικό Κεφάλαιο, δήλωσε ότι θα διατηρήσει τουλάχιστον ποσοστό 0,25% έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών όσο και για χρονικό διάστηµα έξη (6) µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. 6. Η εταιρία SONAK A.E.B.E. µε ποσοστό συµµετοχής 16,97% στο Μετοχικό Κεφάλαιο,δήλωσε ότι δεν θα συµµετάσχει στην παρούσα αύξηση. 7. Ο κ. Λιακουνάκος Θωµάς που συµµετέχει άµεσα και έµµεσα µε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% στο Μετοχικό Κεφάλαιο,δήλωσε για λογαριασµό των εταιριών ΑΧΟΝ Α.Ε., ΚΕΡ ΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε., ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε. ότι δεν προτίθενται να συµµετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Για τις µετοχές που δεν θα αναληφθούν από τις ανωτέρω υπό στοιχ.6 & 7 εταιρίες οι οποίες κατέχουν συνολικά σήµερα ποσοστό 24,76%, η εταιρία ΜΥΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (συµφερόντων του κου Λιακουνάκου Θωµά) δήλωσε δια του νόµιµου εκπροσώπου της, ο οποίος επιπροσθέτως κατέθεσε και επιστολή στο ιοικητικό Συµβούλιο, ότι θα αναλάβει την αντ αυτών υποχρέωση στη συµµετοχή αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου διατηρώντας τουλάχιστον ποσοστό 23,5% έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών όσο και για χρονικό διάστηµα έξη (6) µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει,προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως η τιµή έκδοσης ( 1,5) κάθε µετοχής µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. Β.Βασικό Επενδυτικό Πρόγραµµα της Εταιρίας Το βασικό επενδυτικό πρόγραµµα περιόδου της Εταιρίας, µέρος του οποίου καλύπτεται από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, περιλαµβάνει τους εξής προορισµούς: 1.Αποπεράτωση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ στην Θεσσαλονίκη συνολικού προϋπολογισµού 34,47 εκατ. περίπου. Η ΓΕΝΕΣΙΣ αποτελεί µία πρότυπη, σύγχρονη κλινική δυναµικότητας 119 κλινών που καταλαµβάνει τ.µ και στην οποία συµµετέχουν εκτός από την EUROMEDICA, και 140 µαιευτήρες της Θεσσαλονίκης. Η κλινική λειτούργησε για πρώτη φορά το εκέµβριο του 2004.Πέρα από το Μαιευτικό, γυναικολογικό, χειρουργικό τµήµα στην κλινική λειτουργούν επίσης τµήµατα: Πλαστικής χειρουργικής,μεθ, Νεογνική µονάδα, Μονάδα υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, ιαγνωστικά Εργαστήρια, απεικονιστικά εργαστήρια και εξωτερικά ιατρεία. Με την λειτουργία της ΓΕΝΕΣΙΣ η ΕUROMEDICA προσθέτει στο δυναµικό της µια υπερσύγχρονη ολοκληρωµένη κλινική γυναίκας,η οποία αναµένεται να καλύψει το κενό που υπήρχε στην Θεσσαλονίκη στον χώρο αυτό, αποτελώντας πόλο έλξης για τις γυναίκες της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδος 2.Εξαγορά Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης Η Εταιρία έχει ήδη εξαγοράσει µέσω οριστικών συµβολαίων αλλά και προσυµφώνων το 53,32% της Κλινικής,έναντι συνολικού τιµήµατος ,92,ενώ κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό 57,34%. Σηµειώνεται ότι το συνολικό ποσοστό που κατέχει ο Όµιλος των εταιριών της ΑΧΟΝ HOLDINGS στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης ανέρχεται σήµερα σε 89,92%. Η Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης είναι εγκατεστηµένη σε ιδιόκτητο ακίνητο τ.µ. στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δυναµικότητας 268 κλινών και διαθέτει σύγχρονες νοσηλευτικές µονάδες όλων των ειδικοτήτων, 13 σύγχρονα, πλήρως ανακαινισµένα χειρουργεία, 2 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 16 κλινών, 7 αίθουσες τοκετού και 2 αίθουσες µικροεπεµβάσεων. Η προσθήκη της συγκεκριµένης κλινικής στον Όµιλο της EUROMEDICA δίνει τη δυνατότητα σηµαντικών συνεργιών τόσο µε τον ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟ (την άλλη µεγάλη γενική Κλινική της EUROMEDICA στη Θεσσαλονίκη),όσο και µε την νέα 3

4 µαιευτική γυναικολογική κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ βελτιώνοντας έτσι σηµαντικά το επίπεδο των προσφεροµένων ιατρικών υπηρεσιών. 3.Αποπεράτωση της Γενικής Κλινικής ωδεκανήσου στη Ρόδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή της Γενικής Κλινικής ωδεκανήσου στη Ρόδο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 15 στρεµµάτων το εµβαδόν των κτιριακών εγκαταστάσεων της οποίας αναµένεται να ξεπεράσουν τα τ.µ. Τη µελέτη συνέταξε το µελετητικό γραφείο Α.ΧΑΣΑΠΗ-Α.Σ ΣΑΡΓΕΝΤΗ σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται:. Υπόγειο επιφάνειας 6.738,75 τ.µ. Ισόγειο επιφάνειας 2.194,65 τ.µ. Α όροφος επιφάνειας 2.389,68 τ.µ. Μηχανόροφος επιφάνειας 1.126,36 τ.µ. Η δυναµικότητα της κλινικής είναι 122 κλίνες και ο συνολικός προϋπολογισµός θα ξεπεράσει τα 22 εκατ. και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2006.Το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της τοιχοποιίας και των επιχρισµάτων.η κλινική θα διαθέτει τµήµατα όπως παθολογικό, καρδιολογικό, νεφρολογικό, χειρουργικό, ορθοπεδικό, ΩΡΛ., οφθαλµολογικό, µαιευτικό, γυναικολογικό, µονάδα εντατικής θεραπείας, τµήµα τεχνητού νεφρού και διαγνωστικά εργαστήρια. Αναµένεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες υγείας του τοπικού πληθυσµού των ωδεκανήσων,αλλά κυρίως τις ανάγκες του µεγάλου αριθµού τουριστών οι οποίοι επισκέπτονται τα ωδεκάνησα. Εισάγει µε αυτόν τον τρόπο και στην Ελλάδα τον θεσµό του τουρισµού υγείας. Β.Προορισµός κεφαλαίων της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Η σχεδιαζόµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προβλέπει την είσπραξη του ποσού των ,µε καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών,ονοµαστικής αξίας 1,5 η κάθε µία µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων,σε αναλογία (2) νέες µετοχές για κάθε (9) παλαιές και µε τιµή διάθεσης 1,5 η κάθε µετοχή. Η αύξηση αυτή θα έχει ως σκοπό τη χρηµατοδότηση του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρίας ως εξής: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟ Α ΕΚ ΟΣΗΣ , , ,00 ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ , , ,92 ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Α.Μ.Κ , ,00 ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε (β) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Α.Μ.Κ , ,08 ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε(γ) ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Σηµειώνεται ότι τα ποσά των προορισµών που αναφέρονται στα έτη 2004 και 2005 ύψους έχουν ήδη χρηµατοδοτηθεί ως εξής: 1. Από καταθέσεις µετόχων κατά ποσό ,87 και 2. Από ίδια διαθέσιµα κατά ποσό ,13. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου το εναποµείναν προς είσπραξη ποσό των ,13 θα χρησιµοποιηθεί για αποπληρωµή ή τραπεζικού δανεισµού ή και υποχρεώσεων προς προµηθευτές, κονδύλια από την οικονοµική διαχείριση των οποίων εξοικονοµήθηκε η προαναφερθείσα ρευστότητα. (α)αναφορικά µε την εξαγορά της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ σηµειώνεται ότι από το 2001 µέχρι σήµερα 24/11/2005 έχει εξαγορασθεί από την EUROMEDICA το 53,32% της εν λόγω κλινικής. Κατά συνέπεια το πόσο των 4

5 ,92 της σχεδιαζόµενης Α.Μ.Κ αφορά στην εξόφληση µέρους από το συνολικό τίµηµα ύψους ,92, που έχει προσδιορισθεί και συµφωνηθεί µε τους µετόχους- πωλητές της κλινικής. Στο σηµείο αυτό, προσκοµίζεται στο.σ. σύµφωνα και µε το άρθρο 289 παρ. γ του κανονισµού του Χ.Α. έκθεση αποτίµησης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ από την ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ,η οποία προσδιορίζει το εύρος της αξίας του τιµήµατος εξαγοράς του 48,70% (ποσοστό που κατείχε η Εταιρία κατά την ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/11/2004),µεταξύ µέγιστο και ελάχιστο. Στο σηµείο αυτό προσκοµίζεται στο.σ. δήλωση των εκτιµητών ( η οποία περιλαµβάνεται στην έκθεση αποτίµησης) ότι το τίµηµα εξαγοράς είναι εύλογο και δίκαιο, καθώς και ότι οι µέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Αναφέρεται επίσης ότι η εν λόγω αποτίµηση πραγµατοποιήθηκε µε δύο διεθνώς αποδεκτές µεθόδους αποτίµησης: την προεξόφληση µελλοντικών χρηµατικών ροών και τους δείκτες κεφαλαιαγοράς. Τονίζεται ότι τα πρόσωπα που διενέργησαν την αποτίµηση δεν συνδέονται κατά οποιονδήποτε τρόπο µε την εξαγοραζοµένη εταιρία για την τελευταία πριν την εξαγορά πενταετία. (β) & (γ) Αναφορικά µε τη συµµετοχή στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των εταιριών ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε & ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε συνολικού ύψους ,08, αυτή έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, στη ονοµαστική αξία της µετοχής κάθε εταιρίας, από καταβολές µετόχων ως ποσά προοριζόµενα για Α.Μ.Κ. οι οποίες χρονικά έγιναν ως εξής : ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ , , , ,00 Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ , , ,08 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε ΣΥΝΟΛΟ , , , ,08 Σκοπός της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών ήταν η χρηµατοδότηση του επενδυτικού τους προγράµµατος,όπως αυτό παρουσιάζεται ακολούθως στα αναλυτικά στοιχεία των εταιριών. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΩΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ Α.Μ.Κ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ H αναλυτική κατάσταση των µετόχων που έχουν καταβάλει ποσά προοριζόµενα για Α.Μ.Κ έχει ως εξής: ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Η Η ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΚ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩ) ΑΧΟΝ HOLDINGS Α.Ε ,79 ΚΕΡ ΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε ,70 ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ,95 ΜΥΣΤΡΑΣ Α.Ε ,00 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ,40 ΑΧΟΝ DEVELOPMENT A.E ,20 BYRON INC ,70 ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε ,80 ΑΧΟΝ ΑΧΕ 1.176,00 ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε , ,87 5

6 Γ.Αναλυτικά στοιχεία των εταιριών στις οποίες κατευθύνονται τα ποσά της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 289 παρ. γ του κανονισµού του Χ.Α. ΓΕΝΕΣΙΣ MIKTH Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε Επωνυµία: Έτος ίδρυσης: Έδρα: Αντικείµενο Εργασιών: Απασχολούµενο Προσωπικό: Μετοχικό Κεφάλαιο: ΣΤΑΚΟ 03: ΓΕΝΕΣΙΣ MIKTH Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΕ 1999 ΦΕΚ 930/ ΑΡ.ΜΑΕ 42162/62/B/99/39 Θεσσαλονίκη, Τέρµα 17 ης Νοέµβρη Πυλαία Θεσσαλονίκης Η εταιρία ολοκλήρωσε το στάδιο κατασκευής της συνολικού ύψους 34,47 εκατ. και από το εκέµβριο του 2004 ξεκίνησε την λειτουργία της. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της κλινικής καταλαµβάνουν τ.µ. και διαθέτει 119 κλίνες γενικής και ειδικής νοσηλείας. Το συγκρότηµα µαιεύσεων περιλαµβάνει 12 µονόκλινες αίθουσες ωδινών τοκετών και ειδικά εξοπλισµένη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Εκτός του µαιευτικού τοµέα η κλινική προσφέρει ολοκληρωµένο φάσµα υπηρεσιών διάγνωσης µε τµήµατα όπως γυναικολογικό, χειρουργικό, ΜΕΘ, κέντρο µαστού, Ουροδυναµικό, Αιµατολογικό, Ενδοκρινολογικό καθώς και τµήµα πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής. 195 άτοµα Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2004 ανερχόταν σε διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 30,00 ανά µετοχή. Σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 03) η εταιρία δραστηριοποιείται στον Κλάδο 85 (Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα) και ειδικότερα στους υποκλάδους (Νοσοκοµειακές ραστηριότητες), ( ραστηριότητες Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος). Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας στις έχει ως ακολούθως: ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EUROMEDICA Α.Ε ,43% ΛΟΙΠΟΙ ΙΑΤΡΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ,00% ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ ,57% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι 8µελές, η θητεία του λήγει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων το 2007 και η σύνθεσή του έχει ως εξής: ιοικητικό Συµβούλιο Θέση Στέργιος Γεωργιάδης Πρόεδρος Απόστολος Τερζόπουλος /νων Σύµβουλος Ιωάννης Γ. Σωσσίδης Κων/νος Μωυσίδης Μόσχος Παπαδόπουλος Μαλαµατή Βουντιώνη Ιορδάνης Μπλέτσος Βασίλειος Λέµπερος Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρίας

7 Σύνολο Ενεργητικού , ,98 Μετοχικό Κεφάλαιο , ,54 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,60 Κύκλος Εργασιών 0,00 416,25 Αποτελέσµατα προ Φόρων 5,11 (543,36) Το βασικό επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας ύψους χιλ. προβλέπει την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της κλινικής και την έναρξή λειτουργίας της, η οποία πραγµατοποιήθηκε το εκέµβριο Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό της επένδυσης διατέθηκε ανά προορισµό ως εξής (σε χιλ. ): ΓΗΠΕ Α -ΟΙΚΟΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Επωνυµία: Έτος ίδρυσης: Έδρα: Αντικείµενο Εργασιών: Απασχολούµενο Προσωπικό: Μετοχικό Κεφάλαιο: ΣΤΑΚΟ 03: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 1971-ΦΕΚ 95/ ΑΡ.ΜΑΕ 8311/62/Β/86/146 ΓΡΑΒΙΑΣ 2 & Μαρία Κάλλας - ήµος Θεσσαλονίκης Η κλινική είναι εγκατεστηµένη σε ιδιόκτητο ακίνητο τ.µ. στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δυναµικότητας 268 κλινών, διαθέτει σύγχρονες νοσηλευτικές µονάδες όλων των ειδικοτήτων, 13 σύγχρονα, πλήρως ανακαινισµένα χειρουργεία, 2 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 16 κλινών, 7 αίθουσες τοκετού και 2 αίθουσες µικροεπεµβάσεων. 261 άτοµα Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2004 ανερχόταν σε 4.777,73 χιλ. ευρώ, διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,73 ευρώ η κάθε µία. Σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 03) η εταιρία δραστηριοποιείται στον Κλάδο 85 (Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα) και ειδικότερα στους υποκλάδους (Νοσοκοµειακές ραστηριότητες), ( ραστηριότητες Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος). Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας στις έχει ως ακολούθως: ΜΕΤΟΧΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ AXON HOLDINGS SA ,58% EUROMEDICA AE ,09% ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε ,92% ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ,70% ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ. ΛΟΙΠΟΙ ,71% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι 5µελης. Το σηµερινό.σ., η θητεία του οποίου λήγει στις 30/6/2007, απαρτίζουν οι κάτωθι: ιοικητικό Συµβούλιο ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θέση Πρόεδρος /νων Σύµβουλος 7

8 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΣΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Αντιπρόεδρος Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρίας 2003 (χιλ. ) 2004 Σύνολο Ενεργητικού , ,74 Μετοχικό Κεφάλαιο 4.555, ,73 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.271, ,54 Κύκλος Εργασιών , ,08 Αποτελέσµατα προ Φόρων (729,46) 2.480,73 Αποθεµατικά Κεφάλαια (337,70) 1.272,47 Αποτελέσµατα µετά από Φόρους (890,37) 1.934,41 Η Γενική κλινική Θεσσαλονίκης υλοποίησε κατά την διετία ύψους 6,55 εκατ το οποίο αναλύεται ως εξής (σε χιλ. ) : επενδυτικό πρόγραµµα συνολικού ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 300 ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε Επωνυµία: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Έτος ίδρυσης: 2000-ΦΕΚ 6828/ ΑΡ.ΜΑΕ 46381/80/Β/00/21 Έδρα: Ρόδος, 25 ης Μαρτίου 15 Αντικείµενο Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της Γενικής Κλινικής Εργασιών: ωδεκανήσου στην Ρόδο µε συνολικό προυπολογισµό τα 22 εκατ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο τ.µ. Οι εγκαταστάσεις της θα ξεπεράσουν τα τ.µ. ενώ θα διαθέτει 122 κλίνες νοσηλείας. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2006 Απασχολούµενο 1 Προσωπικό: Μετοχικό Κεφάλαιο: ΣΤΑΚΟ 03: Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 31/12/2004 ανέρχεται σε ,00, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε µία. Με την από 3/12/2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών, η οποία ολοκληρώθηκε την 23/9/2005.Κατόπιν αυτού το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε µία. Ήδη µε την από 15/10/2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασίσθηκε νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών,ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε µία (η αύξηση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη). Σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 03) η Εταιρία δραστηριοποιείται στον Κλάδο 85 (Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα) και ειδικότερα στους υποκλάδους (Νοσοκοµειακές ραστηριότητες), ( ραστηριότητες Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος). 8

9 Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας στις επί του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχει ως ακολούθως: ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EUROMEDICA A.E ,29% ΛΟΙΠΟΙ (120 ΙΑΤΡΟΙ- ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΑΤΡΟΙ) ,71% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι 8µελές, η θητεία του λήγει στις και η σύνθεσή του έχει ως εξής: ιοικητικό Συµβούλιο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΥ ΚΛΙΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΩΣΣΙ ΗΣ Θέση Πρόεδρος Αντιπρόεδρος /νων Σύµβουλος Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρείας Σύνολο Ενεργητικού 4.469, ,57 Μετοχικό Κεφάλαιο 4.400, ,03 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.445, ,80 Κύκλος Εργασιών 0,00 0,00 Αποτελέσµατα προ φόρων 0,00 (1,65) Το βασικό επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας προβλέπει την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της κλινικής και την έναρξή λειτουργίας της, η οποία σχεδιάζεται να γίνει έως τον Ιούνιο 2006.Μέχρι τις 30/9/2005 έχει υλοποιηθεί επενδυτικό πλάνο ύψους χιλ το οποίο αναλύεται ως εξής (σε χιλ. ): ΓΗΠΕ Α -ΟΙΚΟΠΕ Α 756 ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 416 Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως η Α.Μ.Κ και τα έσοδα της έκδοσης είναι λιγότερα από ,επειδή οι επενδύσεις έχουν καλυφθεί πλήρως,η όποια πλεονάζουσα ρευστότητα θα κατευθυνθεί ή σε µείωση του τραπεζικού δανεισµού ή και σε µείωση των υποχρεώσεων προς προµηθευτές κατά ποσό µικρότερο των ,13,που αποτελεί το σύνολο της είσπραξης σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Α.Μ.Κ,όπως έχει περιγραφεί στην ενότητα περί προορισµού κεφαλαίων. Η ιοίκηση της Εταιρείας δεσµεύεται ότι για την πορεία της υλοποίησης της παρούσας Α.Μ.Κ, καθώς και για οποιαδήποτε τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, θα ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το.σ. του Χ.Α. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 9

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 1 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 4-18 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Μαρτίου 2008

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Μαρτίου 2008 για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2013 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η εκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την πληροφόρηση του Επενδυτικού Κοινού της τροποποίησης διάθεσης των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα & Αξίες. Οι αξίες μας. Το όραμα μας. Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας.

Όραμα & Αξίες. Οι αξίες μας. Το όραμα μας. Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Όραμα & Αξίες Το όραμα μας Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Οι αξίες μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας. Σεβασμός στην ιατρική δεοντολογία και προαγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007

Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 Όραμα & Αξίες Το όραμα μας Οικοδομούμε ένα Πρότυπο Σύστημα Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Οι αξίες μας Προσήλωση στις ανάγκες των ασθενών μας. Σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. µε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «UNIBIOS» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «UNIBIOS» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «UNIBIOS» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία Unibios Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À Ã ª π ƒπ À πø ø

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø E ª ƒ ø π π π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø Àª À ª.. ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα