ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06 Μαρτίου 2012

2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Έναρξη επαγγέλµατος στην Εφορία Για την πραγµατοποίηση έναρξης επαγγέλµατος, ο µηχανικός θα πρέπει να συγκεντρώσει ένα αριθµό δικαιολογητικών και να πραγµατοποιήσει µια σειρά διαδικασιών που περιγράφονται στη συνέχεια. Αγορά Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων (για µηχανικούς - διαστάσεων περίπου 25 εκ. x 35 εκ.) Μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών µε ανάλυση Φ.Π.Α. Σφραγίδα Μηχανικού διαστάσεων 8 εκ. x 3 εκ. Απόκτηση σφραγίδας µηχανικού Η σφραγίδα του διπλωµατούχου µηχανικού έχει τυποποιηµένη διάσταση µε περίγραµµα 8cm Χ 3cm, µε όνοµα µηχανικού, ειδικότητα, σχολή, αριθµό µητρώου ΤΕΕ, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΟΥ. Ο µηχανικός θα πρέπει να προβεί σε αγορά σφραγίδας µηχανικού µε τα εξής στοιχεία: ιαστάσεις 8 εκ. Χ 3 εκ. σε πλαίσιο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ (Πολυτεχνείο) Αρ. Μητρώου ΤΕΕ... ΙΕΥΘΥΝΣΗ...Τ.Κ... ΠΟΛΗ... ΤΗΛ..../... Α.Φ.Μ... ΟΥ... 1

3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ικαιολογητικά Το επόµενο βήµα αποτελεί η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο τµήµα µητρώου της ΟΥ που υπάγεται ο φορολογούµενος. Τα δικαιολογητικά είναι: ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας και φωτοτυπία του Βεβαιώσεις ότι είναι εγγεγραµµένοι στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕ Ε Αντίγραφο του µισθωτηρίου συµβολαίου του γραφείου θεωρηµένο από την ΟΥ του ιδιοκτήτη, ή φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας και σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν για ιδιόκτητο γραφείο. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της φορολογικής δήλωσης. Σχετικές αιτήσεις - δηλώσεις που χορηγούνται από τις ΟΥ. ιευκρινίζονται τα εξής: - Οι βεβαιώσεις από το ΤΣΜΕ Ε και το ΤΕΕ εκδίδονται κατά την εγγραφή και εξόφληση των εισφορών του µέλους σε αυτά - Στο έντυπο Μ2 σηµειώνονται οι Κωδικοί Αριθµοί ραστηριοτήτων. Μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς ταξινοµηµένους σε αύξουσα σειρά (αρχείο zip, 464 kb) ή µε βάση τη δραστηριότητα (αρχείο zip, 500 kb) σύµφωνα µε το παλιό σύστηµα κωδικών. Από 1η εκεµβρίου 2008 ισχύουν νέοι Κ.Α.. και τα έντυπα συµπληρώνονται µε βάση αυτούς. Για την εύρεση των νέων κωδικών αριθµών επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Εάν ο ενδιαφερόµενος πρόκειται να συµµετέχει ως εισηγητής σε σεµινάρια θα πρέπει να δηλώσει οπωσδήποτε ως δραστηριότητα την (παλιός κωδικός: ) - Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιµορφωτικά σεµινάρια. Για εκπόνηση ηλεκτρολογικών µελετών οι νέοι (συνηθέστερα χρησιµοποιούµενοι) κωδικοί δραστηριοτήτων είναι και (παλιοί: και ) Για παροχή επιστηµονικών συµβουλών (γενικά ερευνητικά προγράµµατα) ο νέος κωδικός δραστηριότητας είναι (παλιός: ) Για παροχή συµβουλών Μηχανικού ο νέος κωδικός δραστηριότητας είναι

4 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - Σε περίπτωση που η επαγγελµατική στέγη και έδρα της ατοµικής επιχείρησης είναι ίδια µε τη µόνιµη κατοικία, τότε θα πρέπει επιπλέον να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη "ότι παραχωρεί τµήµα της οικίας, ώστε να χρησιµοποιηθεί για επαγγελµατική έδρα της ατοµικής επιχείρησης του άµεσα ενδιαφερόµενου". ιευκρινίζονται τα εξής: - Η βεβαίωση ΙΚΑ απαιτείται για να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς το ΙΚΑ και ότι δεν απασχολείται προσωπικό στην ατοµική επιχείρηση. - Το βιβλίο εσόδων-εξόδων θα πρέπει να είναι αριθµηµένο (αν δεν είναι ήδη αριθµηµένο) ξεκινώντας από την πρώτη δεξιά σελίδα του δεύτερου φύλλου και αριθµώντας επάνω δεξιά µόνο τις σελίδες που βρίσκονται στο δεξί µέρος του βιβλίου συνεχόµενα (1,2,3...). -Το µπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να σε κάθε σελίδα εντύπως ή µε σφραγίδα το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το επάγγελµα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ και τη OΥ του εκδότη. Επίσης θα πρέπει να έχει ενιαία αρίθµηση (σελίδα παρά σελίδα - τα αποκόµµατα δεν αριθµούνται). Τα στοιχεία που οι νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες µηχανικοί θεωρούν στην εφορία, είναι: α. Βιβλίο Β' κατηγορίας (έσοδα-έξοδα). Είναι ένα βιβλίο όπου καταχωρούνται τα παραστατικά των εσόδων στην αριστερή σελίδα και τα παραστατικά των εξόδων στη δεξιά σελίδα. β. ιπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών (µπλοκ). Είναι η απόδειξη που χορηγούν οι µηχανικοί για την αµοιβή που λαµβάνουν από µελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων. γ. ιπλότυπο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (µπλοκ). Είναι το τιµολόγιο που χορηγούν οι µηχανικοί όταν αµείβονται για την εκτέλεση ενός έργου. 3

5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ δ. ιπλότυπη απόδειξη ή τιµολόγιο πώλησης µόνον όταν ο µηχανικός ασχολείται παράλληλα και µε εµπορία προϊόντων και τεχνικών υλικών. Οι αποδείξεις και τα τιµολόγια πρέπει, πριν χρησιµοποιηθούν, να είναι θεωρηµένα από τον Οικονοµικό Έφορο και θα πρέπει να αναγράφουν: 1.Εντύπως ή µε σφραγίδα το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το επάγγελµα, την διεύθυνση, τον ΑΦΜ και την ΟΥ του εκδότη, δηλαδή του ελεύθερου επαγγελµατία µηχανικού. 2.Ενιαία αρίθµηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο. 3.Το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη και το ποσό της αµοιβής αριθµητικώς και ολογράφως. 4.Εαν ο πελάτης είναι επιτηδευµατίας και οι υπηρεσίες παρέχονται για την άσκηση του επιτηδεύµατός του, τότε στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών αναγράφεται και το επάγγελµα και ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και η ΟΥ του πελάτη. 5.Οι αποδείξεις και τιµολόγια που εκδίδει ο µηχανικός επιβαρύνονται µε το νόµιµο ΦΠΑ, που είναι 23% επί του συνόλου της αµοιβής (εκτός περιπτώσεων που υπάρχει απαλλαγή ). 6.Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του µηχανικού εκδίδεται κατά την είσπραξη της αµοιβής ή κατά την πίστωση στα βιβλία του οφειλέτη εάν ειδοποιηθεί "επί αποδείξει" (άρθρο 13, παρ. 3 του Π 186/92 και άρθρο 45 παρ. 5 του Ν 3323/55) και από 1/1/2011 µε την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. Εξαίρεση: η παροχή υπηρεσιών προς το ηµόσιο όπου η απόδειξη εκδίδεται µε την είσπραξη. Με την εγγραφή τους στην τοπική ΟΥ οι µηχανικοί πρέπει να καταθέτουν κάθε τρίµηνο την προσωρινή δήλωση ΦΠΑ και να καταβάλλουν τις ανάλογες διαφορές ΦΠΑ. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή ΦΠΑ έχει το ανάλογο διοικητικό πρόστιµο. 4

6 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 1. Υποχρεώσεις από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων O Αρχιτέκτονας και ο Μηχανικός εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ Εάν παράλληλα προς το ελευθέριο επάγγελµα του Αρχιτέκτονα και µηχανικού, ασχολείται και µε άλλες δραστηριότητες, όπως πώληση αγαθών ή παροχή άλλων υπηρεσιών, τηρεί για τις δραστηριότητες αυτές βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδα που πραγµατοποιεί από τις δραστηριότητες αυτές, όχι όµως κατώτερη της δεύτερης. Παρατήρηση: Η εταιρεία µελετών και επιβλέψεων που έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) τηρεί από της ιδρύσεως ή συστάσεώς της βιβλία Τρίτης (Γ ) κατηγορίας του ΚΒΣ. Η δεύτερη κατηγορία λογιστικών βιβλίων στην οποία εντάσσεται ο µηχανικός περιλαµβάνει: (α) Βιβλίο Εσόδων -Εξόδων θεωρηµένο πριν από τη χρησιµοποίησή του από τη Φορολογική Αρχή. Στο βιβλίο αυτό γράφει: - Τα έσοδά του (από παροχή υπηρεσιών, από λοιπές πράξεις όπως έσοδα από τόκους, προµήθειες κ.λ.π.). Η καταχώριση των εσόδων περιλαµβάνει τη χρονολογία, τον αριθµό του δικαιολογητικού µε το οποίο πραγµατοποιήθηκε το έσοδο (καταχώριση µπορεί να γίνεται µε ένα ποσό καθηµερινά µε µνεία του πρώτου και τελευταίου στοιχείου που εκδόθηκε τη συγκεκριµένη µέρα). - Το ΦΠΑ που εισπράττει από τους πελάτες του. - Τα έξοδά του, δηλαδή όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιεί. Η καταχώριση των εξόδων περιλαµβάνει τη χρονολογία, το είδος του δικαιολογητικού της δαπάνης, τον αύξοντα αριθµό του, την επωνυµία του εκδότη και το ποσό. Το ΦΠΑ που εµφαίνει στα δικαιολογητικά δαπανών. Τα ποσά κάθε πράξης εσόδου ή εξόδου αναλύονται σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα µε τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ. Π.χ. αν ένας µηχανικός πραγµατοποιεί έσοδα, επί των οποίων για τη φορολογία εισοδήµατος, θα εφαρµόσει όχι ένα συντελεστή αλλά περισσότερους, όπως ορίζεται στην 5

7 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ παράγρ. 5 του άρθρ. 49 του Ν. 2238/94 (38%, 22%, 17%, 60%), τότε τα έσοδα αυτά θα υποδιακρίνονται στο σκέλος των εσόδων του βιβλίου του ή η υποδιάκριση θα φαίνεται σε κατάσταση που θα καταρτίζει. Σηµειώνεται εδώ ότι τα δικαιολογητικά δαπανών που καταχωρίζονται στο βιβλίο, πρέπει να είναι τα προβλεπόµενα από το νόµο για κάθε περίπτωση. Εξαιρετικά, µπορεί να µην καταχωρίζεται τιµολόγιο στις περιπτώσεις αποδοχής υπηρεσιών, καθώς και µη εµπορεύσιµων αγαθών από το Μηχανικό, αξίας κάθε συναλλαγής µέχρι πενήντα (50) ευρώ, εφόσον εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από το Μηχανικό (άρθρο 12, παρ.16 περ.γ, όπως αντικαταστάθηκε και µε την παρ.11 άρθρ.29 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/ ) Ειδικά για την έκπτωση των καταβαλλοµένων στο ΤΣΜΕ Ε κρατήσεων 2% επί των αµοιβών των µηχανικών του Ν. 2326/40 (άρθρ. 6 παρ. 1) και του Ν /26 (άρθρ. 2), µέχρι χαρακτηριζόταν ασφαλιστική εισφορά και εξεπίπτετο από το συνολικό εισόδηµα του µηχανικού (στην ατοµική του δήλωση). Ήδη το υπουργείο Oικονοµικών µε την µε αριθµ /553/Α0012/ ιαταγή του, απεφάνθη, µετά από τη µε αριθµ. 88/2003 Γνωµάτευση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ότι η κράτηση ποσοστού 2% υπέρ του ΤΣΜΕ Ε, που γίνεται στις αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελέτης ή την επίβλεψη τεχνικών έργων, δεν αποτελεί ασφαλιστική εισφορά της περίπτωσης β της παραγρ. 1 του άρθρ. 8 του Ν. 2238/1994. Κατά συνέπεια, η κράτηση αυτή από το έτος 2003 και εφεξής καταχωρείται ως δαπάνη του µηχανικού και δεν εκπίπτεται ως µείωση του συνολικού εισοδήµατός του στην ατοµική του δήλωση.. Σηµειώνεται ότι η εισφορά 1% της παρ. 1 του άρθρ. 7 του αυτού Α.Ν. ως συνιστώσα εισφορά υπέρ τρίτου, καταχωρίζεται ως δαπάνη στα βιβλία του µηχανικού. Τέλος, σηµειώνεται ότι µεταξύ των δαπανών του µηχανικού συµπεριλαµβάνονται και οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών του στοιχείων όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.. 299/2003 που ισχύουν από 1/1/2003. Στις διατάξεις αυτές προβλέπονται δύο συντελεστές, ένας ανώτερος και ένας κατώτερος και ισχύουν και για πάγια στοιχεία που αποκτήθηκαν και προ της 31/12/2002. Το συντελεστή που θα επιλέξει ο µηχανικός, για την απόσβεση των πάγιων στοιχείων του (ανώτερο, κατώτερο ή µεταξύ αυτών) θα τον εφαρµόζει µέχρι οριστικής απόσβεσης του παγίου στοιχείου. Oι συντελεστές αυτοί είναι οι εξής: 6

8 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Για τα είδη τα οποία αποτελούν πάγια στοιχεία ασκούµενης δραστηριότητας, η οποία εντάσσεται στις υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για µηχανήµατα και λοιπές επαγγελµατικές εγκαταστάσεις, όργανα και συσκευές εργαστηρίου χηµείου και συναφών ειδών και έπιπλα και σκεύη κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). β) Για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικό (Software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατώτερος είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και ανώτερος τριάντα τοις εκατό (30%). Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν. 3522/2006, από 1/1/2007 και µετά η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού (SOFTWARE) µπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία, γ) Για οικιακές συσκευές ή συστήµατα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης µέχρι ποσοστού εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της δαπάνης µε τους κατωτέρω οριζόµενους ετήσιους συντελεστές απόσβεσης: αα) Λέβητες κεντρικής θέρµανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, θερµοσίφωνες αποθήκευσης καύσης φυσικού αερίου και µαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). ββ) Λέβητες κεντρικής θέρµανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι, θερµοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασµένοι λέβητες, θερµοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου και ηλιακό θερµοσιφωνικό οικιακό σύστηµα κατώτερος τεσσεράµισι τοις εκατό (4,5%) και ανώτερος εξίµισι τοις εκατό (6,5%). γγ) Αυτόνοµα θερµαντικά σώµατα καύσης φυσικού αερίου, µαγειρικές συσκευές µεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου) και ηλιακοί συλλέκτες κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). δ) Για επιστηµονικά περιοδικά και συγγράµµατα εκατό τοις εκατό (100%). Εκτός από την, κατά τα πιο πάνω, καταχώριση των εσόδων και των εξόδων του, ο µηχανικός έχει υποχρέωση να καταχωρίσει σε ιδιαίτερο χώρο του αυτού βιβλίου (στις τελευταίες σελίδες): 7

9 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ α) Τα έσοδα και έξοδα που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό τρίτων. β) Η ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών (ή η αυτοπαράδοση αγαθών αν υπάρξει περίπτωση). γ) Η αξία αγοράς παγίων στοιχείων, ο ΦΠΑ που αναλογεί σ αυτή και οι αποσβέσεις τους. δ) Oι καταθέσεις και αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται και λαµβάνονται, καθώς και οι εισπράξεις ή οι καταβολές που γίνονται για µερική ή ολική εξόφλησή τους. Σε µια από τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου και µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος, καταχωρείται ανάλυση των ακαθάριστων εσόδων από παροχή υπηρεσιών, µε ανάλυση χονδρικών και λιανικών καθώς και των εξόδων µε διάκριση: Αµοιβές προσωπικού. Ενοίκιο. Τόκοι. Λοιπά έξοδα. Η ανάλυση αυτή δεν απαιτείται, εάν γίνεται κάθε ηµέρα σε ειδικές στήλες του σκέλους των εξόδων του βιβλίου. δ) Η καταχώριση των συναλλαγών στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων γίνεται µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη του, κατά περίπτωση, δικαιολογητικού (αρ. 17 παρ. 1 του ΚΒΣ). Σηµειώνουµε ότι ο µηχανικός δεν υποχρεούνται σε τήρηση του βιβλίου απογραφών, που επεβλήθη µε τις διατάξεις του Π.. 134/1996 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρ. 9 του Ν. 2753/1999, επειδή δεν πωλεί αγαθά. β) Φορολογικά στοιχεία Oι αρχιτέκτονες και µηχανικοί που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, για τα έσοδα που πραγµατοποιούν, υποχρεούνται, από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Π.. 186/92 να εκδίδουν 8

10 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, θεωρηµένες πριν από τη χρησιµοποίησή τους, οι οποίες αναγράφουν: α) Εντύπως ή µε σφραγίδα το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το επάγγελµα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ και τη OΥ του εκδότη. β) Ενιαία αρίθµηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο. γ) Το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη και το ποσό της αµοιβής αριθµητικώς και ολογράφως (η «ολογράφως» ένδειξη δεν είναι υποχρεωτική εάν οι αποδείξεις εκδίδονται µηχανογραφικώς). δ) Εάν ο πελάτης είναι επιτηδευµατίας και οι υπηρεσίες παρέχονται για την άσκηση του επιτηδεύµατός του, τότε στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών αναγράφεται και το επάγγελµα και ο αριθµός του φορολογικού µητρώου του. ε) Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του αρχιτέκτονα και µηχανικού εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών. Ειδικά προκειµένου για ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες για κάλυψη ιδίων αναγκών, όπως η ανέγερση εξοχικού του σπιτιού ή δωρεάν παροχή υπηρεσίας σε συνεργάτη του), ο µηχανικός µε βάση τις διατάξεις του άρθρ. 14 του ΚΒΣ εκδίδει ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης/ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών. γ) Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση Με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 20 του ΚΒΣ ο αρχιτέκτονας και ο µηχανικός, όπως όλοι οι επιτηδευµατίες, υποχρεούται να υποβάλλει, κάθε χρόνο, τριπλότυπες καταστάσεις µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε µέσα στο προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, για την επαγγελµατική του εξυπηρέτηση. Oι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται πλέον µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, ως τις 25 Ιουνίου κάθε έτους, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Οι καταστάσεις αυτές θα 9

11 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ περιλαµβάνουν όλες τις συναλλαγές αξίας άνω των 300 ευρώ, κατά εκδοθέν φορολογικό στοιχείο. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν κατά το 2008 από και προς πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 3 ( ηµόσιο κλπ ΝΠ ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, καταχωρούνται πλέον αναλυτικά ανά συναλλασσόµενο πρόσωπο µε τον ΑΦΜ αυτού και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων (άρθρο 30 παρ. 9 ν. 3522/2007 και σχετική ΑΥΟΟ /271/Πολ. 1056/ ), εφόσον βέβαια είναι αξίας άνω των 300 ευρώ. Τέλος, επισηµαίνουµε ότι ο αρχιτέκτονας και ο µηχανικός όταν είναι λήπτης φορολογικού στοιχείου αξίας ευρώ και άνω, υποχρεούται να εξοφλεί αυτό είτε στο σύνολό του, είτε τµηµατικά, µε επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού (παρ. 5 αρθρ. 16 Ν. 2992/2002). 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ εισοδήµατος των µηχανικών α) Τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) για µελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις παρακάτω κατηγορίες µελετών: αα) Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων. ββ) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (διαµόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µνηµείων, αποκατάσταση -διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών και τοπίου). γγ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. β) Είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για µελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδοµικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αµοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις παρακάτω κατηγορίες µελετών: αα) Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες. ββ) Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες. γγ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής 10

12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ αερολιµένων και κυκλοφοριακές). δδ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων). εε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. στστ) Μελέτες λιµενικών έργων. ζζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονοµικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων). ηη) Μελέτες αλιευτικές. γ) Είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για µελέτη - επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών έργων. Ειδικότερα ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις παρακάτω κατηγορίες µελετών: αα) Μελέτες µηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές. ββ) Μελέτες οικονοµικές. γγ) Μελέτες κοινωνικές. δδ) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). εε) Ενεργειακές µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές). στστ) Μελέτες βιοµηχανιών (προγραµµατισµός - σχεδιασµός - λειτουργία). ζζ) Χηµικές µελέτες και έρευνες. ηη) Χηµικοτεχνικές µελέτες. 11

13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ θθ) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες. ιι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές. ιαια) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες. ιβιβ) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες. ιγιγ) Μελέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων). ιδιδ) Στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων). δ) εκαεπτά τοις εκατό (17%) για µελέτη - επίβλεψη τοπογραφικών έργων. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται σε µελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές). ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) στις ακαθάριστες αµοιβές από την προσφορά ανεξαρτήτωνυπηρεσιών σε οργανωµένα γραφεία µε τη χρησιµοποίηση της υποδοµής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για ενέργεια πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα (η περίπτωση 5 διαµορφώθηκε µε τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998). Στο κέρδος που προσδιορίζεται µε τους πιο πάνω συντελεστές προστίθενται: Oι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις (όχι οι τόκοι καθυστέρησης εξόφλησης της αµοιβής οι οποίοι, όπως προείπαµε, προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα). Η αυτόµατη υπερτίµηση του κεφαλαίου του µηχανικού (π.χ. κέρδος από πώληση παγίου περιουσιακού στοιχείου). 3. ηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν 12

14 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Προθεσµίες β) Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Η Εκκαθαριστική ήλωση Φ.Π.Α. έτους 2011 υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 29 Φεβρουαρίου 2012: Για κάθε διαχειριστική περίοδο η εκκαθαριστική Φ.Π.Α. υποβάλλεται: α) Μέχρι την 10η Απριλίου του επόµενου έτους για τους υποκείµενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β κατηγορίας ή δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. β) Μέχρι την 20η Μαΐου του επόµενου έτους, για τους υποκείµενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ 13

15 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ηµόσιο, καθώς και στην περίπτωση λήξης της διαχειριστικής περιόδου λόγω θανάτου φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση γενικής αργίας οι ανωτέρω προθεσµίες µετακυλύονται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα. γ) Για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ηµεροµηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων: Ι. Μέχρι την 20η ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ΙΙ. Μέχρι την 20η ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δ) Για οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου του υποκειµένου. Ι. Μέχρι την 20η ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ΙΙ. Μέχρι την 20η ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος του µήνα της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 2. Για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην περίπτωση α. 14

16 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 3. Οι ανωτέρω προθεσµίες, καθώς και οι προθεσµίες που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (για ηλεκτρονική υποβολή) της παρούσας απόφασης, ισχύουν για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις: α) Κατ' έτος κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου, β) µετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, που υποβάλλουν, όταν συσταθεί η επιχείρηση και ανάλογα Ι. µε την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ., εφόσον τηρούσαν, στο τέλος του έτους που αφορά η εκκαθαριστική δήλωση ή κατά την διακοπή των εργασιών στο τέλος του ιδρυτικού τους σταδίου, ή ΙΙ. µε την επιλογή του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στην περίπτωση που δεν τηρούσαν βιβλία του Κ.Β.Σ. γ) Εκκαθαριστική δήλωση ΦΜΥ Με τις διατάξεις της παραγρ. 18 του άρθρου 1 του Ν. 2954/2001 θεσπίζεται υποχρέωση όσων απασχολούν έµµισθο προσωπικό (υπαλλήλους - εργάτες) να υποβάλουν µέσα στο µήνα Μάρτιο οριστική δήλωση εκκαθάρισης του ΦΜΥ. δ) ήλωση φορολογίας εισοδήµατος O µηχανικός έχει υποχρέωση να υποβάλλει κάθε χρόνο δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ανεξάρτητα εάν το εισόδηµά του καταλείπει ή όχι φορολογητέο ποσό (άρθρο 61 παραγρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 2238/1994). Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλεται κάθε χρόνο περιλαµβάνει εκτός από το εισόδηµα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος και τα τυχόν υφιστάµενα εισοδήµατα από άλλες πηγές, γι αυτό παραθέτουµε όλες τις προθεσµίες ώστε να τηρηθούν ανάλογα µε τις πηγές εισοδηµάτων που έχει ο µηχανικός. 15

17 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΙΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΗΛΩΣΗ; Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδροµικά. - Όσοι δηλώνουν εισόδηµα από ατοµική εµπορική επιχείρηση πρέπει να υποβάλουν και το έντυπο Ε3. - Όσοι κατέχουν µηχανήµατα έργων πρέπει να συµπληρώσουν και το έντυπο Ε16. - Όσοι έχουν εισόδηµα από ακίνητα πρέπει να συµπληρώσουν και το έντυπο Ε2. - Υπενθυµίζεται ότι η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), από το έτος 2008 και επόµενα, υποβάλλεται αυτοτελώς, δηλαδή ανεξάρτητα από την δήλωση φορολογίας εισοδήµατος - Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη.ο.υ. Πώς υποβάλλεται η δήλωση Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994 όπως ισχύει σήµερα, η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στον προϊστάµενο της OΥ, προσωπικώς από το φορολογούµενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο γι αυτό ή στέλνεται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω ιαδικτύου. O φορολογούµενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, µέσω ιαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική ιεύθυνση www. taxisnet.gr) µε χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί. 16

18 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, συνιστάται στους ενδιαφερόµενους: α) να προσέρχονται νωρίτερα στη.ο.υ. για την υποβολή της δήλωσής τους και όχι την τελευταία ηµέρα λήξης της προθεσµίας β) αν είναι νέοι φορολογούµενοι και δεν έχουν Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή είναι παλαιοί φορολογούµενοι και έχουν περισσότερους από ένα Α.Φ.Μ., να προσέλθουν στο Τµήµα Μητρώου της.ο.υ. µε την αστυνοµική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, για την τακτοποίηση του παραπάνω θέµατος. γ) αν έχουν αλλαγές στα ατοµικά τους στοιχεία ή στην οικογενειακή τους κατάσταση να προσέλθουν στο Τµήµα Μητρώου της ΟΥ και να δηλώσουν τις µεταβολές αυτές πριν από τις προθεσµίες υποβολής της δήλωσής τους. Οι προθεσµίες υποβολής δήλωσης ισχύουν ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της δήλωσης, ανεξαρτήτως δηλαδή του αν υποβάλλονται στη ΟΥ, ταχυδροµικά ή µέσω internet. Ειδικά οι δηλώσεις µέσω internet µπορούν να υποβληθούν µέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών της επόµενης ηµέρας από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας τους. Σε ποια OΥ υποβάλλεται η δήλωση Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στον προϊστάµενο της OΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του φορολογούµενου. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος ασκεί, ατοµικά, εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα θα υποβληθεί στον προϊστάµενο της OΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλµατός του κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Όσοι φορολογούµενοι συµµετέχουν σε προσωπικές εταιρείες ΕΠΕ, κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ. τη δήλωσή τους θα την υποβάλουν στη OΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη OΥ της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κ.λπ. 17

19 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ειδικά για τους φορολογουµένους που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήµατα στην Ελλάδα, αρµόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι: α) Προκειµένου για φυσικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα ατοµικά εµπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελµα, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλµατός τους, κατά περίπτωση. β) Προκειµένου για όλα τα φυσικά πρόσωπα: αα) O προϊστάµενος της OΥ Κατοίκων Εξωτερικού (Μετσόβου 4, Τ.Κ Αθήνα - τηλ.: , , , - Fax: ), εφόσον όµως ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήµατος σε οποιαδήποτε OΥ της περιοχής του Νοµού Αττικής. ββ) O προϊστάµενος της OΥ της έδρας της πρωτεύουσας οποιουδήποτε νοµού της Χώρας, εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήµατος σε οποιαδήποτε OΥ του νοµού αυτού. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νοµού περισσότερες OΥ αρµόδιος είναι ο Προϊστάµενος της Α OΥ της πρωτεύουσας αυτού του νοµού, εκτός του Νοµού Θεσσαλονίκης όπου αρµόδιος είναι ο Προϊστάµενος της Θ OΥ Θεσσαλονίκης. γγ) Στα νησιά των νοµών Αττικής, ωδεκανήσου, Λέσβου, Μαγνησίας, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κυκλάδων και Σάµου, εκτός των νησιών στα οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα των νοµών αυτών, αρµόδια είναι η OΥ κάθε νησιού, για τους κατοίκους εξωτερικού, των οποίων οι αντιπρόσωποι υπάγονται σε αυτήν αντίστοιχα, ως προς τη φορολογία εισοδήµατος. Στην προηγούµενη περίπτωση Β συµπεριλαµβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συµµετέχουν σε οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, σε κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, σε αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες, σε συµµετοχικές ή αφανείς, σε κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) ή σε άλλα νοµικά πρόσωπα, όπως ΕΠΕ, σωµατεία κτλ, που έχουν έδρα στην Ελλάδα. 18

20 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ O φορολογούµενος ορίζει το να αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα µε την αναγραφή των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του εκπροσώπου του πίνακα 1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1). Με τον ορισµό του αντιπροσώπου δεν µετατίθεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στον αντιπρόσωπο. O τελευταίος µπορεί να υποβάλει η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του αλλοδαπού τον οποίο αντιπροσωπεύει µόνον εφόσον διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο (παράγραφος 1 άρθρου 62 ν. 2238/1994). Όσοι περιλαµβάνονται στην παραπάνω περίπτωση β, καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό, µπορούν να επιδώσουν τη δήλωσή τους στην προξενική αρχή του τόπου που διαµένουν, η οποία οφείλει να διαβιβάσει στον προϊστάµενο της αρµόδιας OΥ. Oι φορολογούµενοι υποχρεούνται να ενηµερώσουν το τµήµα Μητρώου της OΥ της κατοικίας ή του τόπου άσκησης του επαγγέλµατος τους για κάθε αλλαγή διεύθυνσης µε την υποβολή του σχετικού εντύπου. ΠΡOΣOΧΗ: Εφόσον δεν είστε επιτηδευµατίες και στη δήλωση που λάβατε είναι γραµµένη η παλιά σας διεύθυνση, γράψτε τη νέα διεύθυνση διορθώνοντας τα προεκτυπωµένα στοιχεία του πίνακα 1. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της δήλωσης µεταβολής στο Τµήµα Μητρώου της OΥ. Η διαδικασία αυτή ισχύει µόνο για το χρονικό διάστηµα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Παρατήρηση σχετικά µε το ΦΠΑ ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών. Επειδή πολλά ερωτήµατα υποβάλλονται από µηχανικούς, σχετικά µε το ΦΠΑ ιδιοχρησιµοποίησης υπηρεσιών τους, θέτουµε υπόψη τα εξής: Σε περίπτωση που πολιτικός µηχανικός συµµετέχει σε επιχείρηση εκτέλεσης οικοδοµικού έργου και προσφέρει στα πλαίσια της συµµετοχής του στην επιχείρηση αυτή υπηρεσίες µελετών και επιβλέψεων χωρίς αντάλλαγµα, αυτές δεν µπορεί να χαρακτηρισθούν ως πράξεις υποκείµενες στο ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του αρθρ. 2 περίπτωση α του Νόµου 2859/2000, αλλά ούτε αυτοπαραδόσεις 19

21 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ υπηρεσιών µπορεί να χαρακτηρισθούν γιατί δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρ. 9 του αυτού νόµου, εφόσον από το συστατικό έγγραφο της επιχείρησης προκύπτει ότι η εισφορά του µηχανικού στην επιχείρηση, συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών µελέτης και επίβλεψης. Υπό την προϋπόθεση αυτή οι πράξεις αυτές του µηχανικού βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρµογής του ΦΠΑ. Αν όµως από το συστατικό της επιχείρησης έγγραφο προκύπτει ότι ο µηχανικός παρέχει τις υπηρεσίες αυτές στα πλαίσια άσκησης του ελευθερίου επαγγέλµατος, τότε οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο ΦΠΑ. Στην περίπτωση που ο πολιτικός µηχανικός εκπονεί ο ίδιος µελέτες που αφορούν την ατοµική του επιχείρηση, που έχει ως αντικείµενο την κατασκευή και πώληση οικοδοµών έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρ. 9 του ν. 2859/2000 και συνεπώς οφείλεται ΦΠΑ µε βάση το άρθρο 19 παρ. 2γ του νόµου αυτού. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ Τα δελτία (αποδείξεις ή τιµολόγια) παροχής υπηρεσιών που χορηγούν οι µηχανικοί όταν αµείβονται για την εργασία τους που αφορά µελέτη ή κατασκευή τεχνικού έργου έχουν κρατήσεις υπέρ τρίτων και προκαταβλητέο φόρο. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων είναι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων, ταµείων πρόνοιας, ΤΣΜΕ Ε, ΤΕΕ, ΕΜΠ και άλλα. Ο προκαταβλητέος φόρος είναι φόρος που προκαταβάλλεται και συµψηφίζεται στο τέλος του χρόνου µε την φορολογική δήλωση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 2238/1994 ειδικά, προκειµένου για αρχιτέκτονες και µηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται στη νόµιµη αµοιβή ως ακολούθως: 20

22 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ α.σε τέσσερα τοις εκατό (4%) προκειµένου για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που αφορούν λιµενικά έργα κάθε είδους, στα οποία περιλαµβάνονται οι ανωδοµές πάνω σε αυτά, υδραυλικά έργα και έργα οδοποιίας και σιδηροδρόµων, καθώς και τοπογραφικές γενικά εργασίες. β.σε δέκα τοις εκατό (10%), προκειµένου για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που αφορούν οποιαδήποτε άλλης χρήσεως έργα και για την επίβλεψη αυτών, καθώς και των έργων της προηγούµενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγµατογνωµοσυνών κλπ. για τα έργα αυτά. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της αυτής παραγράφου ορίζεται ότι ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται και αποδίδεται πριν από την θεώρηση των σχεδίων ή µελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής αδείας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δηµοσίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 2238/1994 στο εισόδηµα από αµοιβές ελευθερίου επαγγέλµατος ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αµοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς Τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα, οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δηµόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή πιστωτικούς οργανισµούς, συνεταιρισµούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων, ανεξάρτητα από τους σκοπούς τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αµοιβών. Ύστερα από τα παραπάνω, όπως έχει γίνει δεκτό και από την ιοίκηση, (Λ 9914/ΠΟΛ 182/ διαταγή της) σε προκαταβολή φόρου 4% ή 10%, κατά περίπτωση, υπόκειται µόνο οι αµοιβές των αρχιτεκτόνων και µηχανικών επί µελετών, για τις οποίες προβλέπεται θεώρηση των σχεδίων ή µελετών ή τη χορήγηση σχετικής αδείας από την αρµόδια Υπηρεσία ( δηλαδή πρόκειται για ελεγχόµενες µελέτες). Για τις λοιπές περιπτώσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 2238/94, µε βάση τις οποίες παρακρατείται φόρος µε συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της συµβατικής ή νόµιµης, κατά περίπτωση, αµοιβής του δικαιούχου. 21

23 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η σύσταση κοινοπραξίας µεταξύ µηχανικών ελευθέρων επαγγελµατιών γίνεται όταν δύο ή περισσότεροι µηχανικοί θέλουν να αναλάβουν την µελέτη ή κατασκευή ενός τεχνικού έργου από κοινού, είτε γιατί η φύση του έργου απαιτεί διαφορετικές ειδικότητες µηχανικών, είτε γιατί το µέγεθος του έργου είναι τέτοιο ώστε δεν είναι δυνατόν να το αναλάβει ένας µόνος του. Η σύσταση αυτής της κοινοπραξίας αναγνωρίζεται από το Π.. 186/92, άρθρο 2, παρ. 2 Προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας της κοινοπραξίας είναι: -Έχει ορισµένη επαγγελµατική διεύθυνση. -Αποβλέπει στη διενέργεια συγκεκριµένης πράξης. -Αποδείχνεται µε εγγραφή συµφωνία, που κατατίθεται στην αρµόδια ΟΥ πριν από την έναρξη των εργασιών της και -τηρεί βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Η' ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Στοιχεία από τον παλιό Επαγγελµατικό Οδηγό του 1995) Εκτός από την σύσταση κοινοπραξίας, ένας άλλος τρόπος συνεργασίας µεταξύ µηχανικών για την ανάληψη και πραγµατοποίηση ενός τεχνικού έργου είναι να αναλάβει τό έργο ένας µηχανικός ελευθ. επαγ. ή ένα τεχνικό γραφείο ή µια τεχνική εταιρία και στη συνέχεια τµήµατα του έργου να αναθέσει σε συνεργάτες µηχανικούς ελεύθερους επαγγελµατίες. Η ανάθεση αυτή γίνεται γραπτά (σύµβαση) ή προφορικά (συµφωνία κυρίων). Την εργασία που αναλαµβάνει ο συνεργάτης µηχανικός την πραγµατοποιεί είτε στο γραφείο του εργοδότη (προσφορά υπηρεσίας σε οργανωµένα τεχνικά γραφεία), είτε στο δικό του γραφείο (µελέτη, επίβλεψη). Για την αµοιβή που οι συνεργάτες µηχανικοί λαβαίνουν για την εργασία τους, και η οποία είναι ανάλογη του προϋπολογισµού του έργου και της επιτυχίας του, εκδίδουν τις αντίστοιχες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. 22

24 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η δυνατότητα αυτή ορισµένες φορές καταστρατηγείται και τεχνικά γραφεία ή εταιρίες προσλαµβάνουν συνεργάτες µηχανικούς για να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους και οι οποίοι αµείβονται µε προφορικά συµφωνηθείσα αµοιβή που καλύπτεται µε τις δικές τους αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή επισηµαίνονται τα εξής: α.οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες µιας εταιρίας ή ενός γραφείου πρέπει να καλύπτονται από µονίµους υπαλλήλους και όχι από συνεργάτες. β.ο µηχανικός που προσλαµβάνεται ως συνεργάτης δεν είναι µισθωτός, δεν προστατεύεται και δεν καλύπτεται από την εργατική νοµοθεσία. γ.ο µηχανικός που προσλαµβάνεται ως συνεργάτης θα πρέπει να αµείβεται σαφώς υψηλότερα από ότι αν ήταν µισθωτός, έτσι ώστε ο υψηλότερος µισθός να τον καλύπτει για τις ειδικές συνθήκες εργασίας την αβεβαιότητα της εργασιακής του σχέσης. 23

25 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Παράρτηµα Έντυπο Ε1 οικ.έτους 2012 Έντυπο Ε3 οικ.έτους 2011 (εν αναµονή του νέου εντύπου) Έντυπο Μ2 Έναρξη εργασιών φυσικού προσώπου Έντυπο Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ Έντυπο Εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ χρήσης 2011 Έντυπο ΦΕΜ Έντυπο Φορολογικής αναµόρφωσης Νόµος 3919 Εκκαθαριστική ΦΠΑ 24

26

27

28

29

30 01/01/ /12/ Σελ 1 από 4

31 Α.Φ.Μ. : Σελ 2 από 4

32 Α.Φ.Μ. : Σελ 3 από 4

33 Α.Φ.Μ. : Σελ 4 από 4

34 X

35 Α.Φ.Μ. :

36 Α.Φ.Μ. :

37

38

39

40 X ΟΥ: ΑΜ:, Κατ.Αδείας:

41 Α.Φ.Μ. :

42

43

44 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : TEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΑΦΜ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ : Ι.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ) Συµπληρώνεται σε περίπτωση αναµόρφωσης η στήλη (4) µε τα αντίστοιχα ποσά. Α/Α (1) ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ (2) ΚΩ ΙΚΟΣ (3) ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (4) 1. Έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής προσωπικού (Μη καταβολή ή βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών κ.τ.λ.)-( 1, περ. α υποπ., αα) Μισθοί και κάθε είδους απολαβές εταίρων ή µελών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ. δεν αναγνωρίζονται. ( 1 υποπ.αα,περ.α ) ωρεές Χορηγίες (µέχρι 10%του συνολικού ποσού καθαρού εισοδήµατος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισµούς και εφόσον έχουν κατατεθεί στο Παρακαταθηκών & ανείων ή σε άλλη Τράπεζα.) ( 1,περ.α., υποπ.γγ,) Ασφάλιστρα για οµαδική ασφάλιση ζωής εργατοϋπαλληλικού προσωπικού(κατά το µέρος που υπερβαίνουν το προβλεπόµενο όριο) ( 1, περ. α, υποπ. δδ). απάνες για την επισκευή και συντήρηση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων είτε είναι ιδιόκτητα ή µισθωµένα ή µε leasing, (πάνω από το προβλεπόµενο όριο).*συµπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ΙΙ.( 1,περ.β). Τόκοι δανείων ή πιστώσεων γενικά που δεν αναγνωρίζονται ( 1,,περ.δ.) Φόροι Τέλη ικαιώµατα(φόρος εισοδήµατος κ.τ.λ.) που δεν αναγνωρίζονται ( 1, περ. ε). Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων(πλέον των νοµίµων) ( 1, περ.στ.) απάνες διαφήµισης(µη καταβολή του διαφηµιστικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α. κ.τ.λ.) ( 1, περ.ιδ ) Μισθώµατα σε εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων(κατά το µέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου) ( 1,περ.ιστ) Αναµόρφωση δαπανών λόγω ύπαρξης αφορολογήτων εσόδων( 8) Έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασµούς που ανήκουν στην επιχείρηση (περιορισµός στο 50% και ανάλογα µε τον αριθµό των απασχολουµένων υπαλλήλων και εταίρων.) ( 1, περ.ψ) *Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ΙΙΙ). 13. Ποινικές ρήτρες, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές (.17.) 14. Καταβολή αποζηµιώσεων. Έλεγχος για την κατάθεση στην αρµόδια.ο.υ. αντίγραφου της απόφασης ή του εγγράφου, βάση του οποίου καταβάλλεται.)-(.9) 15. απάνες χωρίς δικαιολογητικά του.κ.β.σ Παροχές σε χρήµα ή σε είδος προς εργαζόµενους (δωροεπιταγές-διατακτικές- ενοίκια-πιστωτικές κάρτες στελεχών κτλ(εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στην µισθοδοσία). εν αναγνωρίζονται( 1, περ.χ.) Παραλαβή αγαθών από τρίτο πρόσωπο σε σχέση µε αυτόν που τιµολογεί εφόσον βρίσκεται εκτός Ελλάδος(τριγωνικές συναλλαγές) εν αναγνωρίζονται για έκπτωση ( 1 περ. γ). ΣΥΝΟΛΟ

45 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α/Α ΓΡΑΜΜ. ΑΡΙΘΜ. ΚΥΒ.ΕΚΑΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Ε.Ι.Χ. : Α. ΜΕΧΡΙ 1600 CC : ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ 30% B. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1600 CC : ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ 65%

46 III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΩ. ΠΟΣΟ ΑΠΑΝΗΣ ΚΩ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΩ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ % ΚΩ. ΠΟΣΟ ΜΗ - ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ 0 0 5%

47 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : TEST ΑΦΜ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ : IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ κ.τ.λ.) ΕΙ ΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ (α) ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΠΟ ΟΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ (β) ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΑ (α)-(β) Μισθωτές Υπηρεσίες (Άρθρο 57 ΚΦΕ): Εµπορικές Επιχείρησεις (Άρθρο 55 ΚΦΕ): Ελευθέρια Επαγγέλµατα (Άρθρο 58 ΚΦΕ): Κινητές Αξίες (Άρθρο 54 ΚΦΕ): ΦΠΑ: Χαρτόσηµο: Φόρος Πολυτελείας: Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ TEST

48 NΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ ΦΕΚ: Α' 32/ Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων Άρθρο 7 Μηχανικοί 1. α) Η αµοιβή των µηχανικών, για την µελέτη των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301 Α'), καθορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων. Οι προβλεπόµενες στο προεδρικό διάταγµα τούτο ως υποχρεωτικώς ελάχιστες αµοιβές παύουν εφεξής να ισχύουν µε αυτόν το χαρακτήρα. Τα ανωτέρω ισχύουν αντιστοίχως και ως προς κάθε οριζόµενη από οποιαδήποτε διάταξη νόµου ως υποχρεωτικώς ελάχιστη αµοιβή για εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 59 του ν.δ. της 17.7/ , όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. β) Η.Ε. του Τ.Ε.Ε., όταν περιέρχεται στην αντίληψή του περίπτωση συνοµολογήσεως από µηχανικό σύµβασης, της οποίας η αµοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή, τον καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιµες. Εφόσον οι εξηγήσεις του ενδιαφεροµένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το.σ. του Τ.Ε.Ε. µπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείµενες διατάξεις. 2. Η σχετική σύµβαση, η οποία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του β.δ. της 30/ (ΦΕΚ 134 Α'), κατατίθεται από τον µηχανικό στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Μετά την περαίωση της µελέτης, ο µηχανικός γνωστοποιεί στο Τ.Ε.Ε. τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν, µε βάση τα οποία υπολογίζει και καταβάλλει στο Τ.Ε.Ε τις εισφορές και τα λοιπά δικαιώµατα, όπως αυτά προβλέπονται στη νοµοθεσία, είτε ως παρακρατούµενα από την αµοιβή του µηχανικού, που επεβάλλετο κατά το άρθρο 2 του β.δ. της 30/ να κατατίθεται στο Τ.Ε.Ε., είτε ως καταβαλλόµενα στο Τ.Ε.Ε. ως δικαιούχο ή προς απόδοση σε τρίτους δικαιούχους. Το Τ.Ε.Ε., µετά από επαλήθευση των στοιχείων και του βάσει αυτών γενόµενου υπολογισµού των εισφορών, τον οποίο οριστικοποιεί,

49 αποδίδει στους νόµιµους δικαιούχους τις καταβαλλόµενες σε αυτό εισφορές και δικαιώµατα, πέραν εκείνων που προορίζονται γι' αυτό. 3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν αντιστοίχως και ως προς τον επιβλέποντα µηχανικό για τις εργασίες επίβλεψης, καθώς και τον αναλαµβάνοντα τη διοίκηση έργου. 4. Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών ταµείων και λογαριασµών, καθώς και οι λοιπές εισφορές και δικαιώµατα που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ότι υπολογίζονται επί της αµοιβής των µηχανικών, υπολογίζονται εφεξής επί της συµβατικής αµοιβής, εφόσον αυτή είναι µεγαλύτερη από την νόµιµη αµοιβή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί της νόµιµης αµοιβής. Στις περιπτώσεις που οι ως άνω εισφορές προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ότι υπολογίζονται επί της υποχρεωτικώς ελάχιστης αµοιβής, υπολογίζονται εφεξής επί της νοµίµου αµοιβής. 5. Οι αναφερόµενες στο π.δ. 696/1974 «ελάχιστες αµοιβές» ή «αµοιβές» νοούνται εφεξής ως νόµιµες αµοιβές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου διατάγ- µατος όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 8 και, πέραν της λήψεως υπόψη για τον υπολογισµό νόµιµων εισφορών και δικαιωµάτων από το Τ.Ε.Ε. κατά την προηγούµενη παράγραφο, λαµβάνονται επίσης υπόψη από τα δικαστήρια κατά την εκδίκαση διαφορών από αµοιβές µηχανικών για την παροχή εργασίας σύµφωνα µε τα άρθρα 677 έως 681 του Κ.Πολ.., όταν δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συµφωνία περί αυτών. 6. Ειδικά για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο προϋπολογισµός που αναφέρεται στο άρθρο 3 του π.δ. 696/ 1974 εξάγεται είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισµού είτε σύµφωνα µε τις τιµές µονάδος που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, κατόπιν γνώµης του Τ.Ε.Ε., η οποία λαµβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής, όπως εξάγεται από τον αντικειµενικό προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων (άρθρο 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει. 7. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 696/1974 καταργείται. 8. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι καθοριζόµενες µε το διάταγµα αυτό αµοιβές αποτελούν τις νόµιµες αµοιβές, οι οποίες ισχύουν για την περίπτωση που δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συµφωνία αµοιβής, για την εκπόνηση

50 µελετών και τη διενέργεια επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιµήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων ως και Τοπογραφικών Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τις κατωτέρω κατηγορίες ή διακρίσεις αυτών.» 9. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 696/1974 καταργούνται. 10. Το άρθρο 59 του από 17.7/ νοµοθετικού διατάγµατος (ΦΕΚ 228 Α') αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 59 Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, µετά γνώµη της ιοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται κανονισµός αµοιβών των διπλωµατούχων ανώτατων σχολών µηχανικών γενικά και αρχιτεκτόνων, µελών του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, καθώς και αυτών που ασκούν τα επαγγέλµατα αυτά, βάσει ειδικών διατάξεων νόµου, εν όλω ή εν µέρει. Με τον κανονισµό αυτόν καθορίζεται η νόµιµη αµοιβή για τη µελέτη, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και παραλαβή κάθε είδους έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και για κάθε είδους τεχνικές γενικά εργασίες και υπηρεσίες, όπως σχεδιαγράµµατα, καταµετρήσεις, γνωµοδοτήσεις, πραγµατογνωµοσύνες ή αµοιβές που καταβάλλονται σε αυτούς που µετέχουν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς και στους κριτές αυτών. Μεταξύ των ως άνω έργων περιλαµβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και κτηµατογραφικές εργασίες, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθµιστικές, πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές µελέτες. Η αµοιβή αυτή οφείλεται, εφόσον δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συµφωνία αµοιβής.» 11. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου µόνου του ν.δ. 2726/ 1953 (ΦΕΚ 325 Α') καταργούνται. 12. α) Επί της συµβατικώς συνοµολογουµένης ή της νοµίµου αµοιβής κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 4, καταβάλλεται από τον µηχανικό υπέρ του Τ.Ε.Ε. ποσοστό 2% για τις

51 πάσης φύσεως δαπάνες αυτού. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης καταβολής των αµοιβών µελετών ή επιβλέψεων από εργοδότη, µπορεί και το Τ.Ε.Ε. να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη της οφειλόµενης αµοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου µέλους του Τ.Ε.Ε. ή της εταιρείας, γραφείου ή συµπράξεως γραφείων εκπονήσεως τεχνικών µελετών. Με την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται και το σύνολο της οφειλόµενης αµοιβής. β) Η παρ. 4 του άρθρου µόνου του ν.δ. 2726/1953 (ΦΕΚ 325 Α') καταργείται. 13. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του β.δ. της 30/ καταργούνται. 14.Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του β.δ. της 30/ αντικαθίστανται ως εξής: «Αίτηµα της αγωγής θα είναι η αναγνώριση υποχρεώσεως καταβολής ή η καταβολή του οφειλόµενου ποσού στο µελετητή µηχανικό. Τούτο εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση ασφαλιστικών µέτρων.» 15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Οικονοµικών, µετά γνώµη της ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρµογή στις διατάξεις του παρόντος νόµου των διατάξεων της νοµοθεσίας που διέπει την εκπόνηση µελετών ιδιωτικών έργων και τις αµοιβές των µηχανικών. 16. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α') καταργείται. 17. Το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά κατά κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στην προτεινόµενη τεχνική λύση.» 18. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.3316/2005 οι λέξεις «σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7». 19. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν.3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά κατά κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της µελέτης όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εδαφίου β' της παραγράφου 2.» 20. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 3316/ 2005 καταργούνται.

52 21. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Οικονοµικών, διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρµογή του ν. 3316/2005 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθει- σών κανονιστικών πράξεων, στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 22. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, που εκδίδεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, προσαρµόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθµ. ΜΕΟ/α/ οικ/1161 (ΦΕΚ 1064 Β'/2005) υπουργικής απόφασης που αφορούν τη βαθµολόγηση οικονοµικών προσφορών, στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.3316/2005, όπως αντικαθίστανται µε τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου. ΑΠΥ ΚΑΙ ΦΕΜ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΟΥ ΚΟΒΟΥΜΕ!!!!! ΗΛΑ Η ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΣ!!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το ραντεβού µε την εφορία 2010

Το ραντεβού µε την εφορία 2010 Το ραντεβού µε την εφορία 2010 Επιµέλεια: Κατερίνα Πέρρου, ικηγόρος-φορολογική Σύµβουλος Με τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2009 υπενθυµίζουµε στους µηχανικούς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

* 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΦΜ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ) II.

* 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΦΜ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ) II. ΕΠΩΝΥΜΙ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΠΓΓΕΛΜ: ΦΜ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: I. ΚΤΣΤΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ) Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναμόρφωσης η στήλη (4) με τα αντίστοιχα ποσά. II. / ΕΙΔΟΣ ΔΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ) Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναμόρφωσης η στήλη (4) με τα αντίστοιχα ποσά.

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ) Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναμόρφωσης η στήλη (4) με τα αντίστοιχα ποσά. ΕΠΩΝΥΜΙ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΠΓΓΕΛΜ: ΦΜ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ: I. ΚΤΣΤΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ) Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναμόρφωσης η στήλη (4) με τα αντίστοιχα ποσά. / ΕΙΔΟΣ ΔΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.) τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

(περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.) τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. 5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (περ. α παρ. 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.). Για τις παρακάτω επιχειρήσεις, όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία δεύτερης κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α ) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµικών.

α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α ) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονοµικών. ΠΟΛ.1102/24.4.2012 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος των υποκειµένων σε φόρο, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονοµικού έτους 2012 και καθορισµός δικαιολογητικών εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1013879/236/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ν. 3919 / 2011 γιατιςαµοιβέςτωνµηχανικών καιν. 4014 / 2011 γιατααυθαίρετα Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Καβάλα-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 9 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 9 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 9 η Νικόλαος Καρανάσιος Μη Εξαρτημένη Εργασία Η έννοια της αυτοαπασχόλησης. Η έναρξη επιτηδεύματος προϋποθέσεις και απαγορεύσεις. Η Άδεια Άσκησης Επιτηδεύματος Επαγγέλματος.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2014

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2014 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Προσωρινή Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1078/28.3.2012 Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016

Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016 Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Φεβρουαρίου 2016 Παραθέτουµε τις σηµαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 προς ενηµέρωση των συναδέλφων.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙANOMΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙANOMΗΣ Γ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1.Δ/ΝΣΗ 30 η ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011:

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5 7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210 3332551/2 FAX: 210 3332559 e mail : press@minfin.gr Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. :1017112/307/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 ΠΟΛ.1067/20.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, µετά την ισχύ του Ν. 3842/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1208 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 4/4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέµατα: 1) Παρακράτηση Φόρου Εργοληπτών 3%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου.

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου. - 215 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α /ΝΣΗ 13 η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β /ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ίδρυση Ατομικών Επιχειρήσεων Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 3.2.95/Α.Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022210/333/Α0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα