Παράρτηµα. (1) Οικονοµολόγος - ηµογράφος, ιευθυντής Ερευνών του ΙΝΚΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτηµα. (1) Οικονοµολόγος - ηµογράφος, ιευθυντής Ερευνών του ΙΝΚΠΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 / 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΣ, ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Μπαλούρδος ιονύσης (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΝΚΠΟ) ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Επιστηµονική Επιτροπή: Ι. Σακέλλης ( ιευθυντής) Μ. Κετσετζοπούλου Ν. Μπούζας Μ. Τζωρτζοπούλου Ν. Φακιολάς Μ. Χρυσάκης Εισαγωγή 1. Μεθοδολογία µέτρησης της οικονοµικής ανισότητας και της : ανισότητα ως «προς τι» και «µεταξύ ποιων» 2. είκτες οικονοµικής ανισότητας 3. Συµπεράσµατα για την οικονοµική ανισότητα και τη φτώχεια 4. Φτώχεια και αποστέρηση ως προς τις συνθήκες διαβίωσης και την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες 5. Φτώχεια και αποστέρηση ως προς την κάλυψη βασικών αναγκών 6. Φτώχεια και αποστέρηση ως προς τις συνθήκες στέγασης και τα επιλεγµένα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7. Φτώχεια και αποστέρηση ως προς την πρόσβαση και τη χρήση κοινωνικών υπηρεσιών 8. Συµπεράσµατα Παράρτηµα Συντονιστής Εργαστηρίου: ιονύσης Μπαλούρδος ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 (1) Οικονοµολόγος - ηµογράφος, ιευθυντής Ερευνών του ΙΝΚΠΟ Η έκδοση αυτή πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη υποδοµών για τη δηµιουργία πόλου κοινωνικών δεδοµένων στα θέµατα της κοινωνικής ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισµού» του Μέτρου 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.), Πράξη «Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ. (2 ος κύκλος)» και χρηµατοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το Ελληνικό ηµόσιο.

2

3 Εισαγωγή Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής Η παρούσα µελέτη, αποσκοπεί σε µία εκτίµηση της εισοδηµατικής ανισότητας και της σχετικής για επιλεγµένες περιφέρειες και νοµούς της χώρας. Τα στατιστικά στοιχεία, προέρχονται από την Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) του έτους 2003, που διενεργήθηκε από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος µε τη συµµετοχή του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Το αρχικό µέγεθος του δείγµατος ήταν νοικοκυριά, ενώ προστέθηκαν νοικοκυριά σε τρεις Περιφέρειες: Ήπειρο, υτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα και κοινωνικού αποκλεισµού. Το συνολικό µέγεθος του δείγµατος ήταν νοικοκυριά. Τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν αντιστοιχούν σε νοικοκυριά (ποσοστό ανταπόκρισης 81,62%) και σε άτοµα. Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία που αφορούν το εισόδηµα έχουν έτος αναφοράς το Επιπλέον, το αρχικό δείγµα των νοικοκυριών επανασταθµίστηκε µε βάση τα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής πληθυσµού του έτους Τα στοιχεία και οι δείκτες που εκτιµώνται και εξετάζονται στην παρούσα εργασία, αφορούν τις τρεις προαναφερθείσες περιφέρειες (Ήπειρο, υτική Ελλάδα και Πελοπόννησο) καθώς και τις περιπτώσεις των νοµών που περιλαµβάνουν και είναι: η Άρτα, η Θεσπρωτία, τα Ιωάννινα, η Πρέβεζα, η Αιτωλοακαρνανία, η Ηλεία, η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Κορινθία, η Λακωνία και η Μεσσηνία. Η εργασία έχει έναν αυστηρά εµπειρικό προσανατολισµό, ενώ τα βασικά ερωτήµατα που εξετάζονται, είναι: ιαφοροποιείται σηµαντικά η οικονοµική ανισότητα µεταξύ των τριών περιφερειών και των νοµών αναφοράς; ιαφοροποιούνται σηµαντικά τα επίπεδα µεταξύ των τριών περιφερειών και των νοµών αναφοράς; ιαφοροποιούνται σηµαντικά άλλοι επιλεγµένοι δείκτες κοινωνικής/ οικονοµικής αποστέρησης µεταξύ των τριών περιφερειών και των νοµών αναφοράς; Με την εκτίµηση σχετικών δεικτών, όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια, η κατάσταση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διαφοροποιείται σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιφέρειες, ενώ σε επίπεδο νοµού παρατηρείται ότι στην Άρτα, στην Αιτωλοακαρνανία και στην Αρκαδία σηµειώνονται υψηλά ποσοστά, τα χαµηλότερα επίπεδα εισοδήµατος και υψηλές τιµές των δεικτών οικονοµικής ανισότητας. Η εργασία χωρίζεται σε δύο διακριτές ενότητες. Στην πρώτη από αυτές εξετάζονται δείκτες οικονοµικής ανισότητας και ο κίνδυνος της κατά επιλεγµένα χαρακτηριστικά (όπως π.χ. το φύλο, η ηλικία η κατάσταση απασχόλησης και το επίπεδο εκπαίδευσης) των ατόµων του δείγµατος. Στη δεύτερη ενότητα, µε βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν κυρίως από τον υπεύθυνο του νοικοκυριού, εξετάζονται, µε ποιοτικούς κυρίως δείκτες, επιπλέον στοιχεία αποστέρησης τα οποία σε γενικές γραµµές συνεισφέρουν στην πληρέστερη κατανόηση του φαινοµένου της. 3

4 1. Μεθοδολογία µέτρησης της οικονοµικής ανισότητας και της : ανισότητα ως «προς τι» και «µεταξύ ποιων» Η αποτύπωση-εµπειρική µέτρηση της εισοδηµατικής ανισότητας εξετάζεται µε συγκριτική ανάλυση κατά περιφέρεια και νοµό συγκρίνοντας κατανοµές και σχετικούς δείκτες. Ειδικότερα, εκτιµώνται δείκτες ανισότητας, ο σχετικός κίνδυνος και άλλοι συναφείς δείκτες µε στόχο να διαφανεί η πιθανή / αναµενόµενη σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των περιφερειών, µέσα σε κάθε περιφέρεια κατά νοµό, ενώ, κατά περίπτωση, τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τις τιµές που αφορούν το σύνολο της χώρας 1. Για την εκτίµηση της οικονοµικής ανισότητας χρησιµοποιείται η έννοια του τρέχοντος συνολικού διαθέσιµου εισοδήµατος του νοικοκυριού, δηλαδή του συνολικού από οποιαδήποτε πηγή καθαρού εισοδήµατος (µετά την αφαίρεση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών), που λαµβάνει το νοικοκυριό και τα µέλη του. Ειδικότερα αθροίζονται τα εισοδήµατα από τις ακόλουθες πηγές: Εισόδηµα µισθωτών (από εξαρτηµένη απασχόληση) Εισόδηµα από αυτοαπασχόληση Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία Τόκοι και τοκοµερίδια Εισόδηµα από συντάξεις εργασίας Συντάξεις χηρείας Επίδοµα στέγασης Επίδοµα ανεργίας Επίδοµα αναπηρίας Επίδοµα ασθένειας Κοινωνική βοήθεια Επιδόµατα εκπαίδευσης (υποτροφίες κλπ) Λοιπές παροχές/ επιδόµατα/εισοδήµατα (π.χ. τυχόν εισοδήµατα ατόµων κάτω των 15 ετών, εισοδηµατικές µεταβιβάσεις που λαµβάνονται ή πληρώνονται κλπ) Εισόδηµα σε είδος (αυτοκίνητο επιχείρησης) Εισόδηµα σε είδος αυτοαπασχολουµένων (αυτοκατανάλωση) εν περιλαµβάνονται ορισµένες συνιστώσες του εισοδήµατος, όπως: o Το τεκµαρτό ενοίκιο από ιδιοκατοίκηση o Οι τόκοι από δάνεια o Περιπτώσεις εισοδηµάτων σε είδος o Το εισόδηµα από έµµεσες κοινωνικές µεταβιβάσεις Η ανάλυση της ανισότητας και της γίνεται σε επίπεδο ατόµου, ενώ ορισµένα επιπρόσθετα στοιχεία που εξετάζονται και αφορούν την εκτίµηση σχετικών -µη χρηµατικών- δεικτών αποστέρησης βασίζονται σε απαντήσεις που έδωσε ο υπεύθυνος του νοικοκυριού 2. 1 Οι δείκτες για το σύνολο της χώρας, εκτιµώνται από το συνολικό δείγµα της ΕΣΥΕ (Βλέπε: ΕΣΥΕ και ΕΚΚΕ, 2004) 2 Αυτόν που υποδεικνύεται από το νοικοκυριό ως υπεύθυνος. 4

5 Το εισόδηµα σταθµίζεται κατάλληλα, έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη το εκάστοτε µέγεθος του νοικοκυριού 3, ενώ ένα επιπρόσθετο µεθοδολογικό στοιχείο, αφορά την επιλογή των δεικτών µέτρησης της ανισότητας και της. Καθώς δεν υπάρχει ένας γενικότερα αποδεκτός δείκτης, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης επιλέγονται και στη συνέχεια εκτιµώνται (βλέπε Litchfield Cowell 1977): Ο συντελεστής Gini (G) Ο δείκτης Theil (T ) O δείκτης µέσης λογαριθµικής απόκλισης, γνωστός και ως δείκτης Theil (L), Ο δείκτης του Atkinson για τιµές παραµέτρου αποστροφής της ανισότητας (ε), 0,5 και 2. Ο δείκτης ιακύµανσης Λογαρίθµων 4 Εκτός από τους δείκτες αυτούς, εκτιµάται ο δείκτης «κινδύνου» (head count index) που ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσµού το οποίο έχει εισόδηµα χαµηλότερο του 60% της διαµέσου του συνολικού ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος όλων των νοικοκυριών και σχετίζεται περισσότερο µε τη διανοµή του εισοδήµατος. Αυτή η έννοια του κινδύνου σχετικής (φτωχός σε σχέση µε τους άλλους) διαφοροποιείται από την έννοια του κινδύνου απόλυτης (στερούµενος βασικών µέσων επιβίωσης), η οποία δεν εξετάζεται στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης 5. Αν και ο δείκτης κινδύνου είναι ιδιαίτερα εύχρηστος, εντούτοις δεν παρέχει κάποια πληροφορία σχετικά µε το «πόσο φτωχοί είναι οι φτωχοί», σε όρους διανοµής εισοδήµατος 6. 3 Για τον υπολογισµό του Ισοδύναµου ιαθέσιµου Εισοδήµατος υπολογίζεται αρχικά η τροποποιηµένη κλίµακα ισοδυναµίας του ΟΟΣΑ µε βάση τον τύπο: EQ_SS = 1 + 0,5 * (άτοµα ηλικίας 14 ετών και άνω 1 ) + 0,3 * άτοµα ηλικίας 13 ετών και κάτω. Κατόπιν διαιρούµε το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα του νοικοκυριού µε το συντελεστή EQ_SS, και λαµβάνουµε το Ισοδύναµο ιαθέσιµο Εισόδηµα, δηλαδή το εισόδηµα που αντιστοιχεί σε κάθε άτοµο του δείγµατος ή του συνολικού πληθυσµού της χώρας. 4 Με το δείκτη Theil ή το δείκτη µέσης λογαριθµικής απόκλισης, µπορεί να υπολογιστεί η συµβολή κάθε υπο-οµάδας (περιφέρειας) στη συνολική ανισότητα. Ο συντελεστής Gini έχει το πλεονέκτηµα ότι αναφέρεται σε ολόκληρη την εισοδηµατική κατανοµή, ενώ είναι το πιο γνωστό µέτρο και από τους πλέον κατάλληλους εκτιµητές της ενδοπεριφερειακής εισοδηµατικής ανισότητας. Επιπρόσθετα ο δείκτης Atkinson (Α), ανάλογα µε τις τιµές της παραµέτρου αποστροφής της ανισότητας (ε) καταγράφει ευαισθησίες σε µεταβιβάσεις σε διάφορα σηµεία της εισοδηµατικής κατανοµής. Υπογραµµίζεται ότι η εκπλήρωση τεσσάρων κριτηρίων-αξιωµάτων προσδίδει στο µέτρο ανισότητας τις επιθυµητές ιδιότητες για να ανταποκριθεί στο σκοπό του. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής: ανεξαρτησία από το µέγεθος του πληθυσµού, αρχή µεταβιβάσεων Pigou-Dalton, ανεξαρτησία από την κλίµακα µέτρησης του εισοδήµατος, και ανωνυµία ή συµµετρία. Οι προαναφερθέντες τέσσερις δείκτες καλύπτουν τα περισσότερα επιθυµητά αυτά αξιώµατα, ενώ εµφανίζουν διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας ως προς τις µεταβολές της συνολικής ανισότητας (βλέπε αναλυτικότερα Litchfield 1999). 5 Αν και ορισµένοι από τους δείκτες αποστέρησης, αδρά µπορεί να θεωρηθεί ότι προσεγγίζουν στοιχεία απόλυτης. 6 Ένα σχετικά ικανοποιητικό µέτρο εκτίµησης της πρέπει να παρέχει την πληροφορία για την αναλογία των φτωχών, το µέγεθος του χάσµατος και την ανισότητα που το χαρακτηρίζει. Επιπλέον, πρέπει να πληρεί τις εξής θεωρητικές προϋποθέσεις: (1) Πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία από το εισόδηµα των µη-φτωχών. (2) Πρέπει να αυξάνει όταν οι µη φτωχοί περνούν το κατώφλι της. (3) Πρέπει να αυξάνει όταν συρρικνώνονται τα εισοδήµατα των φτωχών. (4) Πρέπει να αυξάνει όταν µεταβιβάζεται εισόδηµα από έναν φτωχό σε έναν περισσότερο φτωχό ακόµη και αν (5) το λιγότερο φτωχό άτοµο περάσει πάνω από το όριο της λόγω της µεταβίβασης αυτής. 5

6 Επιπλέον, εκτιµάται ο δείκτης Sen 7 (Ρs) ο οποίος συνδυάζει τον δείκτη κινδύνου, το δείκτη χάσµατος της και το δείκτη Gini των φτωχών (Sen Sen 1997). Αναλυτικότερα όπως θα φανεί από την ανάλυση των στοιχείων, µε κριτήριο το συνολικό διαθέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα, ο σχετικός κίνδυνος για το σύνολο της χώρας αντιστοιχεί σε 20,7%, ενώ µεταξύ των περιφερειών και των νοµών αναφοράς όχι µόνον στη φτώχεια, άλλα και σε άλλους συναφείς δείκτες ανισότητας, οι διαφοροποιήσεις είναι ιδιαίτερα έντονες όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια. 2. είκτες οικονοµικής ανισότητας Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, οι δείκτες µεταξύ των τριών περιφερειών κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα: Ο δείκτης Gini λαµβάνει τιµές 35,01 (Ήπειρος), 35,21 ( υτική Ελλάδα) και 33,36 (Πελοπόννησος). Αντίστοιχα, η τιµή του δείκτη Theil (T) εµφανίζεται υψηλή στη υτική Ελλάδα (21,05) και στην Ήπειρο (21,01) και µειώνεται αισθητά στη Πελοπόννησο (18,31). Παρόµοιες είναι και οι τάσεις στις τιµές του δείκτη Μέσης Λογαριθµικής Απόκλισης. Για τιµές της παραµέτρου αποστροφής της ανισότητας ε=2, ο δείκτης Atkinson δίνει τιµή στο επίπεδο της συνολικής ανισότητας 35,99 µε βάση την κατανοµή του συνολικού διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, ενώ µεταξύ των τριών περιφερειών οι αντίστοιχες τιµές κυµαίνονται µεταξύ 35,93 (Ήπειρος) και 38,04 (Πελοπόννησος). Ακόµη, από τα στοιχεία του ίδιου Πίνακα διαπιστώνεται ότι η ανισότητα είναι ιδιαίτερα έντονη στους νοµούς Πρεβέζης 8 στην Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανίας 9 στη υτική Ελλάδα και Αρκαδίας 10 στην Πελοπόννησο. Συγκριτικά µε τις τιµές των δεικτών για το σύνολο της χώρας προκύπτει άλλωστε ότι η Πελοπόννησος ξεχωρίζει καθ ότι σε επίπεδο περιφέρειας καταγράφει χαµηλότερες τιµές τόσο από τις υπόλοιπες περιφέρειες όσο και από το σύνολο της χώρας. Εξάλλου από τα στοιχεία του Πίνακα 2, µε κριτήριο το δείκτη S80/20 φαίνεται ότι στην Πελοπόννησο η ανισότητα είναι πιο ισχυρή (τιµή δείκτη 12,65) ενώ είναι χαµηλότερη και κυµαίνεται σε παρόµοια επίπεδα στην Ήπειρο (9,69) και στη υτική Ελλάδα (9,13). Η ίδια τάση, διαπιστώνεται άλλωστε, συγκρίνοντας τα χαµηλά δεκατηµόρια εισοδήµατος µε τα υψηλότερα. Για παράδειγµα, στη Πελοπόννησο τα υψηλότερα εισοδήµατα (10 ο δεκατηµόριο) είναι περίπου 60 φορές πιο πάνω από τα 7 P s =P o [1-(1-G P ) µ P / z], όπου Pο είναι ο κίνδυνος (headcount index), µ P είναι το µέσο εισόδηµα των φτωχών, z είναι το όριο, ενώ G P είναι ο δείκτης Gini των φτωχών. Ο δείκτης του Sen, µπορεί επίσης να γραφεί ως: P s =P o G P + P 1 (1-G P ), όπου Ρ 1 είναι ο δείκτης χάσµατος της : P 1 = y = 1 q = q y i i= 1 1 n q i= 1 z y z i, που είναι ισοδύναµο µε τη σχέση: P 1 = z y z και 8 Gini= 38,86, Theil (T)= 27,53, Theil (L) = 26,81 και Atkinson (ε=2)= 42,97. 9 Gini= 37,96, Theil (T)= 24,06, Theil (L) = 24,84 και Atkinson (ε=2)= 39, Gini= 35,92, Theil (T)= 21,41, Theil (L) = 23,03 και Atkinson (ε=2)= 39,94. 6

7 χαµηλότερα (1 ο δεκατηµόριο). Αντίθετα, στις υπόλοιπες περιφέρειες οι διαφορές στα εισοδήµατα µειώνονται αισθητά. Φαίνεται εποµένως ότι στη Πελοπόννησο η φτώχεια είναι πιο ισχυρή από ότι στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Πράγµατι, εξετάζοντας στη συνέχεια τον κίνδυνο κατά περιφέρεια και νοµό (Πίνακας 3, ιάγραµµα 2), διαπιστώνεται κατ αρχήν ότι οι αποκλίσεις από το επίπεδο για το σύνολο της χώρας (20,7%) είναι σηµαντικές. Αναλυτικότερα, στην Πελοπόννησο ο κίνδυνος είναι υψηλότερος (32,6%) και ακολουθεί η περίπτωση της Ηπείρου (31,3%) και της υτικής Ελλάδας (30,6%). Παρά ταύτα, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν νοµοί όπου ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Αναφέρεται η περίπτωση του νοµού Άρτας (42,9%) και Πρεβέζης (36,5%) στην Ήπειρο, του νοµού Αιτωλοακαρνανίας (39,2%) στη υτική Ελλάδα και των νοµών Μεσσηνίας (37,7%) και Αρκαδίας (37,5%) στην Πελοπόννησο. Εξάλλου µε βάση το δείκτη Sen, φαίνεται ότι η κατάσταση των φτωχών είναι σε γενικές γραµµές χειρότερη στην Πελοπόννησο (14,17) και στη υτική Ελλάδα (13,91) και λίγο καλύτερη στην Ήπειρο (12,92). Με τον ίδιο δείκτη µεταξύ νοµών διαπιστώνεται ότι οι φτωχοί στην Άρτα (18,0), στην Αιτωλοακαρνανία (18,45) και στην Μεσσηνία (17,19) εµφανίζουν τις υψηλότερες τιµές µέσα στην περιφέρειά τους. Συγκρίνοντας τα µέσα εισοδήµατα 11 φτωχών και µη φτωχών κατά περιφέρεια και νοµό (Πίνακας 4) διαπιστώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις η απόσταση των εισοδηµάτων είναι σηµαντική. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι συντάξεις είναι µία από τις σηµαντικότερες πηγές εισοδήµατος όχι µόνο των φτωχών, αλλά και των µη φτωχών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το µέσο διαθέσιµο εισόδηµα των φτωχών στην Άρτα, πριν τις άλλες κοινωνικές µεταβιβάσεις και πριν τις συντάξεις ανέρχεται σε 2157, αυξάνεται σε 4647 µε τις συντάξεις και σε 5201 µαζί µε τις συντάξεις και οποιεσδήποτε άλλες κοινωνικές µεταβιβάσεις. Άλλωστε, συγκρίνοντας τα στοιχεία που αφορούν τον κίνδυνο κατά φύλο (Πίνακας 5), διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες είναι σε όλες τις περιπτώσεις οµάδα υψηλότερου κινδύνου συγκριτικά µε τους άνδρες. Αν και µεταξύ των περιφερειών διακρίνεται έντονο χάσµα ανάµεσα στους νοµούς, µόνον στην περίπτωση της Πελοποννήσου η κατάσταση εµφανίζεται σηµαντικά διαφοροποιηµένη. Παραδείγµατα νοµών σε κάθε περίπτωση συνιστούν: η Άρτα (45% για τις γυναίκες και 42,9% για τους άνδρες) και η Μεσσηνία (40,6% οι γυναίκες και 37,7% οι άνδρες). Η ηλικία φαίνεται επίσης να συνιστά έναν καθοριστικό και κρίσιµο παράγοντα διαφοροποίησης του κινδύνου της. Κατά κανόνα, µε βάση τα στοιχεία του Πίνακα 6 (Βλέπε και ιάγραµµα 3) οι ηλικιωµένοι 65 ετών και άνω συνιστούν οµάδα υψηλού κινδύνου σε όλες τις περιφέρειες και όλους τους νοµούς αναφοράς. Ο κίνδυνος των ηλικιωµένων (65+) στην Ήπειρο ανέρχεται σε 45,4% και κυµαίνεται άνω του επιπέδου του 40% σε όλους τους νοµούς τής εν λόγω περιφέρειας µε χαρακτηριστικότερο το παράδειγµα της Άρτας (49,8%) και της Πρέβεζας (48,6%) όπου περίπου ένας στους δύο ηλικιωµένους είναι φτωχός. Από τους υπόλοιπους 11 Χρησιµοποιώντας ως εναλλακτικούς ορισµούς τα εισοδήµατα πριν ή µαζί µε τις κοινωνικές µεταβιβάσεις ή τις συντάξεις µε ή χωρίς τα τεκµαρτά εισοδήµατα. 7

8 νοµούς είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Ηλείας (47,4%) και κυρίως της Αρκαδίας (52%). Ο κίνδυνος στις ηλικιακές οµάδες ετών φαίνεται να είναι σηµαντικά χαµηλότερος σε όλες τις περιπτώσεις, µε εξαίρεση το νοµό Άρτας (41,5%), ενώ σε υψηλά επίπεδα είναι και ο κίνδυνος της στην Πρέβεζα (33,4%), στην Αιτωλοακαρνανία (37,7%) και στη Μεσσηνία (33,8%). Η αναλογία φτωχών κάτω των 15 ετών συνιστά µία ένδειξη της «παιδικής» 12 και όπως προκύπτει, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε επίπεδο νοµού, ο κίνδυνος κυµαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγµα του νοµού Αιτωλοακαρνανίας (42%) όπου τα επίπεδα της των παιδιών είναι περίπου ίδια µε αυτά των ηλικιωµένων (41,6%). Ακολουθούν οι περιπτώσεις των νοµών Αρκαδίας (40,1%), Λακωνίας (33,9%), Μεσσηνίας (33,3%), Αργολίδας και Άρτας (32,8% και 32,1%). Σε γενικές γραµµές, διαπιστώνεται ότι στις εξεταζόµενες περιφέρειες και στους νοµούς που αυτές περιλαµβάνουν, η φτώχεια ηλικιωµένων και παιδιών (εξαρτώµενων ατόµων) είναι ένα «γενικό συνηθισµένο χαρακτηριστικό». Σε ορισµένες περιπτώσεις η οικογενειακή κατάσταση φαίνεται να διαφοροποιεί σηµαντικά τον κίνδυνο της (Πίνακας 7). Για παράδειγµα, σε επίπεδο περιφέρειας, οι έγγαµοι αντιµετωπίζουν χαµηλότερο κίνδυνο από ότι οι άγαµοι ή οι διαζευγµένοι, χήροι και σε διάσταση. Αν και τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούνται κατά νοµό, παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις η διαφορά ανάµεσα στα ποσοστά των έγγαµων µε τους υπόλοιπους είναι σηµαντική. Η εργασία φαίνεται να συνιστά έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες αντιµετώπισης του υψηλού κινδύνου της. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 8 και του ιαγράµµατος 4, σε όλες τις περιφέρειες και τους νοµούς, τα επίπεδα των εργαζοµένων είναι χαµηλότερα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες κατηγορίες πληθυσµού (άνεργοι, συνταξιούχοι, οικονοµικά µη-ενεργοί). Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι µεταξύ των εργαζοµένων στην Άρτα το 34,8% είναι φτωχοί, ενώ η αντίστοιχη αναλογία στην Αιτωλοακαρνανία είναι 33,7%. Πάντως, το φαινόµενο της στην κατηγορία των ανέργων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις έντονη. Υψηλότερα είναι τα επίπεδα στην Άρτα (69,5%), στην Πρέβεζα (58,3%), στην Αιτωλοακαρνανία (51,2%), στην Αρκαδία (48,1%) και στη Μεσσηνία (44,4%). Επίσης, υψηλός είναι ο κίνδυνος των συνταξιούχων στην Άρτα (51,4%), την Ηλεία (47,4%), τη Λακωνία (44,5%), τη Μεσσηνία (44,5%) και την Αρκαδία (43,6%). Παρόµοιες είναι και οι τάσεις που σηµειώνονται στην κατηγορία των οικονοµικά µηενεργών. ηλαδή στους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Πρεβέζης ο κίνδυνος κυµαίνεται µεταξύ 42,6% και 37,3%. Αν από τα στοιχεία του προηγούµενου Πίνακα φάνηκε ότι η εργασία συνιστά ένα δίχτυ προστασίας και αντιµετώπισης της, σε ορισµένους νοµούς και 12 Αν και µε βάση τον ορισµό της Eurostat, η παιδική φτώχεια υπολογίζεται µε βάση τα άτοµα κάτω των 18 ετών. 8

9 περιφέρειες, η εκπαίδευση φαίνεται να είναι ένας από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους καθολικής αντιµετώπισης του φαινοµένου. Απ ό,τι διαπιστώνεται (Πίνακας 9), η πτωτική εξέλιξη του κινδύνου κατά εκπαιδευτικό επίπεδο είναι περίπου γραµµική και σηµειώνεται σε όλες τις περιφέρειες και τους νοµούς αναφοράς. Φαίνεται, για παράδειγµα, ότι µία άτυπη γραµµή διαχωρίζει τα υψηλά επίπεδα που παρατηρούνται στα άτοµα που έχουν ολοκληρώσει µέχρι και τη γυµνασιακή εκπαίδευση, από τα άτοµα που έχουν τελειώσει Λύκειο ή ΤΕΕ και κυρίως από τα άτοµα µε πτυχίο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Αναφέρεται, ότι για τις περιπτώσεις των ατόµων που «δεν πήγαν ποτέ σχολείο», το εύρος της κυµαίνεται µεταξύ 74% (Λακωνία) και 33,7% (Αργολίδα). Αντίστοιχα, για όσους έχουν τελειώσει το δηµοτικό ο κίνδυνος της κυµαίνεται µεταξύ 48,6% (Θεσπρωτία) και 23,2% (Κορινθία). Παρόλα αυτά, το εύρος του κινδύνου της για τα άτοµα µε απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ κυµαίνεται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα (µεταξύ 33,2% και 14,2%). Άλλωστε, φαίνεται ότι για τους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών µόνον στη Θεσπρωτία (12,4%) και την Κορινθία (10,5%) ο κίνδυνος είναι «σχετικά υψηλός». 3. Συµπεράσµατα για την οικονοµική ανισότητα και τη φτώχεια Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα αναλυτικά στοιχεία των εκτιµήσεων των δεικτών ανισότητας και έχουν ως εξής: Πρώτον, σε σχέση µε το σύνολο της χώρας 13, η φτώχεια και η οικονοµική ανισότητα 14, σε γενικές γραµµές, είναι σηµαντικά υψηλότερη στις περιφέρειες Ηπείρου και υτικής Ελλάδας. εύτερον, µεταξύ των περιφερειών, ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο δείκτη τα επίπεδα ανισότητας διαφέρουν. Από τα στοιχεία του Πίνακα 1, φαίνεται ότι οι τιµές των δεικτών: Gini, Theil (Τ), Theil (L) και Atkinson (ε=0,5) είναι περίπου ίδιες στις περιφέρειες Ηπείρου και υτικής Ελλάδας και σηµαντικά χαµηλότερες στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Το αντίθετο συµβαίνει µε βάση το δείκτη Atkinson (ε=2), το δείκτη ιακύµανσης Λογαρίθµων, το δείκτη S80/20 και το συµβατικό δείκτη καθώς και τον δείκτη Sen (Πίνακας 2). Τρίτον, η Πελοπόννησος εµφανίζει µικρότερη ανισότητα συγκριτικά µε το σύνολο της χώρας στους δείκτες Gini, Theil (Τ), Theil (L) και µε βάση τη καµπύλη Lorenz ( ιάγραµµα 1) ενώ καταγράφεται υψηλότερη µε βάση τους δείκτες Atkinson (ε=2) και ιακύµανσης Λογαρίθµων. Το γεγονός ότι, οι δείκτες αυτοί είναι σχετικά πιο ευαίσθητοι σε µεταβιβάσεις στο κάτω άκρο της κατανοµής, φανερώνει τη δυσµενέστερη κατάσταση των ατόµων στα χαµηλότερα σηµεία της κλίµακας του εισοδήµατος στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Η διαπίστωση αυτή, ενισχύεται και από το ότι στην εν λόγω περιφέρεια, σηµειώνεται ο υψηλότερος κίνδυνος (32,6%), ενώ καταγράφεται η υψηλότερη τιµή του δείκτη Sen. 13 Υπενθυµίζεται ότι για το σύνολο χώρας έχουµε: G =34,29, Τ = 20,90, L = 20,83, Atkinson (ε=2) = 35,99 και Atkinson (ε=0,5)=09, Αυτό προκύπτει µε βάση τους δείκτες Gini, Theil (Τ), Atkinson (ε=0,5) και ιακύµανσης Λογαρίθµων. 9

10 Τέταρτον, σε κάθε περιφέρεια, οι ανισότητες µεταξύ των νοµών είναι ισχυρές. Φαίνεται δε ότι οι νοµοί Πρεβέζης, Αιτωλοακαρνανίας και Αρκαδίας είναι οι «σκληροί πυρήνες» οικονοµικής ανισότητας και κινδύνου της. Πέµπτον, το φύλο και η ηλικία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας διαφοροποίησης της. Σε όλες τις εξεταζόµενες περιφέρειες και νοµούς οι γυναίκες και κυρίως οι ηλικιωµένοι (65 ετών και άνω) σε ποσοστό που ξεπερνά το 40% είναι φτωχοί (µε εξαίρεση την Κορινθία, την Αργολίδα και την Αχαΐα όπου τα ποσοστά κυµαίνονται γύρω στο 30%). Έκτον, η παιδική φτώχεια (για παιδιά κάτω των 15 ετών) είναι επίσης υψηλή σε όλες τις περιφέρειες (γύρω στο 30%), ενώ σε ορισµένους νοµούς ξεπερνά το 40% (Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία). Έβδοµον, η απασχόληση φαίνεται να είναι ένας παράγοντας που δρα ανασταλτικά στον κίνδυνο. Αυτό, όµως, δεν είναι «κανόνας», καθώς δεν φαίνεται να ισχύει και να είναι αποτελεσµατικό σε νοµούς της Ηπείρου όπως π.χ. η Άρτα και η Πρέβεζα (φτώχεια απασχολούµενων 34,8% και 31% αντίστοιχα), καθώς και σε άλλους νοµούς όπως η Αιτωλοακαρνανία (33,7%) καθώς και σε αρκετούς νοµούς της Πελοποννήσου. Όγδοον, στις εξεταζόµενες περιφέρειες και νοµούς µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, η εκπαίδευση φαίνεται να είναι ο πλέον καθοριστικός και αποτελεσµατικός παράγοντας δηµιουργίας ενός δικτύου προστασίας κατά του φαινοµένου της. Ακόµη και στην περίπτωση των ατόµων µε απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ, το ποσοστό κινδύνου διαφοροποιείται σηµαντικά µε τις περιπτώσεις των ατόµων µε χαµηλότερη εκπαίδευση. Άλλωστε, µόνον στους νοµούς Άρτας (12,4%) και Κορινθίας (10,5%) ο κίνδυνος είναι σχετικά υψηλός, αλλά σε καµία περίπτωση δεν προσεγγίζει τα επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί σε άλλους Πίνακες. 4. Φτώχεια και αποστέρηση ως προς τις συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η σχετική αποστέρηση ως προς τις συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες. Με δεδοµένους τους περιορισµούς που θέτει το διαθέσιµο στατιστικό υλικό, εκτιµώνται κυρίως δείκτες, οι οποίοι κατανέµονται σε τρία κυρίως πεδία: α) κάλυψη βασικών αναγκών, β) κατοικία (συνθήκες στέγασης) και επιλεγµένα διαρκή καταναλωτικά αγαθά γ) πρόσβαση σε επιλεγµένες κοινωνικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω δείκτες, οι οποίοι εξειδικεύονται εκτενέστερα παρακάτω, αποµονώνονται και εκτιµώνται για την περίπτωση των φτωχών στις τρεις περιφέρειες και τους νοµούς αναφοράς, και µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν µία σχετικά ικανοποιητική προσέγγιση και εκτίµηση των ανισοτήτων που υφίστανται σε άλλες µη-εισοδηµατικές διαστάσεις του φαινοµένου της. 10

11 Συγκεκριµένα η κάλυψη βασικών αναγκών αξιολογείται µε βάση τα κριτήρια: α ) της αδυναµίας έστω και µίας εβδοµάδας διακοπών εκτός του τόπου διαµονής, β) της αδυναµίας κατανάλωσης τροφίµων µε υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, γ) της αδυναµίας αντιµετώπισης έκτακτων αλλά αναγκαίων δαπανών, δ) τη δυνατότητα εξασφάλισης ικανοποιητικής θέρµανσης, ε) της καθυστέρησης πληρωµών για δάνεια και άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις του νοικοκυριού (ενοίκιο, δόσεις πιστωτικών καρτών, ηλεκτρισµός, ύδρευση, τηλέφωνο κλπ) και στ) µε στοιχεία υποκειµενικής αποστέρησης 15 η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο του ερωτήµατος: «Με το συνολικό µηνιαίο ή εβδοµαδιαίο εισόδηµα του νοικοκυριού σας, πως αντιµετωπίζεται τις συνήθεις ανάγκες σας»; Με µεγάλη δυσκολία Με δυσκολία Με µικρή δυσκολία Σχεδόν εύκολα Εύκολα Πολύ εύκολα Με αντίστοιχα ερωτήµατα εξετάζεται η αποστέρηση όσον αφορά την κατοικία (αν είναι µονοκατοικία, αριθµός δωµατίων, αν διαθέτει 16 λουτρό-ντους, εσωτερική τουαλέτα, αν έχει υγρασία κλπ) και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 17 (ΙΧ αυτοκίνητο, τηλέφωνο, κλπ). Η αποστέρηση και η αδυναµία χρήσης υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους εξετάζονται όσον αφορά: Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Πρόνοιας, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΕΠ, κλπ. 5. Φτώχεια και αποστέρηση ως προς την κάλυψη βασικών αναγκών Mε βάση τα κριτήρια: α) της αδυναµίας να περάσουν έστω και µία εβδοµάδα διακοπών εκτός του τόπου διαµονής τους, β) της αδυναµίας κατανάλωσης τροφίµων µε υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, γ) της αδυναµίας να αντιµετωπίσουν έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες, δ) την εξασφάλιση ικανοποιητικής θέρµανσης, ε) της καθυστέρησης πληρωµών για δάνεια και άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις του νοικοκυριού (ενοίκιο, ηλεκτρισµός, ύδρευση, τηλέφωνο κλπ), διαπιστώνεται µία 15 Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις εκτιµήσεις των ίδιων των ατόµων / υπευθύνων αναφορικά µε την οικονοµική τους κατάσταση µε βάση τις απαντήσεις τους στο σχετικό ερώτηµα και εποµένως συνιστούν ένδειξη σχετικής υποκειµενικής αποστέρησης σε αυτό τον τοµέα. 16 Με απάντηση διχοτοµική: Ναι ή Όχι. 17 Με απάντηση η οποία φανερώνει άµεσα τη φτώχεια αποστέρηση (Ναι, Θα το ήθελα αλλά δεν έχω την οικονοµική δυνατότητα, εν το θέλω δεν το έχω για άλλους λόγους). 11

12 σειρά από έντονες διαφοροποιήσεις µεταξύ των φτωχών κατά περιφέρεια και κατά νοµό. Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία του Πίνακα 10 προκύπτει ότι όσον αφορά τη δυνατότητα πραγµατοποίησης ενός ελάχιστου χρόνου (µία εβδοµάδα το χρόνο) διακοπών εκτός τόπου διαµονής, παρατηρείται ότι οι φτωχοί, σχεδόν στο σύνολό τους, δηλώνουν αδυναµία κάλυψης των αναγκών τους σε αυτό τον τοµέα: 78,1% (Πελοπόννησος), 88,9% ( υτική Ελλάδα) και 89,5% (Ήπειρος). Μεταξύ δε των νοµών οι διακυµάνσεις είναι ακόµη πιο έντονες. Για παράδειγµα, στην Κόρινθο (71,1%) και τους υπόλοιπους νοµούς της Πελοποννήσου τα νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες στο σηµείο αυτό κυµαίνονται σε χαµηλότερα ποσοστά από ότι τα αντίστοιχα σε επίπεδο άλλων περιφερειών. Η κατάσταση είναι περισσότερο δυσµενής στην Ηλεία (98,4%) και την Πρέβεζα (96,5%). Αναφορικά µε την κατανάλωση τροφίµων υψηλής θρεπτικής αξίας (κρέας, ψάρι κλπ) οι φτωχοί δηλώνουν αδυναµία τακτικής κατανάλωσης σε ποσοστό 46,4% στην Ήπειρο, ενώ οι φτωχοί που επίσης δηλώνουν αδυναµία στη υτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο κυµαίνονται σε χαµηλότερα ποσοστά (43,5% και 34,5% αντίστοιχα). Σε επίπεδο νοµού χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα στο νοµό Ιωαννίνων (66,7%) Αιτωλοακαρνανίας (49,9%) και Αρκαδίας (45,5%). Ακόµη, από τα στοιχεία του Πίνακα 10 προκύπτει ότι το ποσοστό των ατόµων/υπευθύνων που δεν δύνανται να αντιµετωπίσουν έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες ανέρχεται σε 73,7% στη υτική Ελλάδα, σε 71,2% στην Ήπειρο και σε 63,9% στη Πελοπόννησο. Μεταξύ των νοµών χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Ιωαννίνων (78,7%), της Αιτωλοακαρνανίας (73,7%) και της Μεσσηνίας (70,3%). Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κυµαίνονται και τα ποσοστά των φτωχών που αδυνατούν να εξασφαλίζουν ικανοποιητική θέρµανση. Στην Ηλεία το 78% των φτωχών δηλώνουν ότι έχουν αδυναµία στον τοµέα αυτό, ενώ στην Άρτα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 64,3%, στα Ιωάννινα σε 61,5% και στην Αιτωλοακαρνανία σε 61,3%. Εξάλλου, από τα στοιχεία του Πίνακα 11 προκύπτει ότι όσον αφορά τις δυσκολίες πληρωµής ενοικίου/δόσης κατοικίας ή δόσεων πιστωτικών καρτών ή δανείου άλλου τύπου (για διακοπές, αγορά οικοσκευής κλπ) οι περισσότερες περιπτώσεις φτωχών, σχεδόν στο σύνολό τους, δηλώνουν ότι είναι κάτι που «δεν τους αφορά 18». Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των φτωχών ατόµων/υπεύθυνων που δεν δύνανται να αντεπεξέλθουν στην πληρωµή τρεχουσών υποχρεώσεών τους (λογαριασµών ΕΗ, νερού κλπ) ανέρχεται σε 41,7% στην Ήπειρο, σε 39,5% στην Πελοπόννησο και σε 36,5% στη υτική Ελλάδα. Μεταξύ των νοµών τα υψηλότερα ποσοστά στο ίδιο ερώτηµα σηµειώνονται στην Ηλεία (54,5%), τα Ιωάννινα (53,3%), την Αργολίδα (43,4%) και την Αρκαδία (43,8%). 18 Π.χ γιατί µπορεί να διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία / διαµέρισµα ή να µην έχουν κάποια πιστωτική κάρτα κλπ. 12

13 Αν τώρα περάσουµε από την αντικειµενική στην υποκειµενική αποστέρηση, διαπιστώνονται µία σειρά από διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε φτωχούς µεταξύ των περιοχών αναφοράς (Πίνακας 12). Αναλυτικότερα, στην Ήπειρο το 38,8% των υπευθύνων δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες στο να αντεπεξέλθουν στην κάλυψη των συνηθισµένων/βασικών τους αναγκών, τη στιγµή που το αντίστοιχο ποσοστό στη υτική Ελλάδα ανέρχεται σε 23,4% και στην Πελοπόννησο σε 23,4%. Παράλληλα, καταγράφονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους φτωχούς κατά νοµό, όσον αφορά την υποκειµενική εκτίµηση της οικονοµικής τους κατάστασης. Σε όλους τους νοµούς της Ηπείρου το ποσοστό στην απάντηση «µε µεγάλη δυσκολία» κυµαίνεται µεταξύ 42,4% (Ιωάννινα) και 30,6% (Θεσπρωτία). Αντίθετα, στην περίπτωση των νοµών της υτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου τα υψηλότερα ποσοστά σηµειώνονται στην απάντηση «µε δυσκολία». Ενδεικτικά, αναφέρεται η περίπτωση των νοµών Αρκαδίας (49,6%), Λακωνίας (46,6%) και Αιτωλοακαρνανίας (44,4%). Από τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα φαίνεται, σε γενικές γραµµές, να διατηρείται έντονο το στοιχείο της περιφερειακής διαφοροποίησης και, κατά περίπτωση, σε κάθε περιφέρεια να ξεχωρίζουν κάποιοι νοµοί «σκληροί πυρήνες» που αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα οικονοµικής αποστέρησης σε σχέση µε το µέσο όρο της περιφέρειας ή τα ποσοστά άλλων νοµών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Πελοπόννησος εµφανίζει χαµηλότερα ποσοστά φτωχών µε αδυναµίες κάλυψης στοιχειωδών αναγκών, ενώ µεταξύ των νοµών υψηλού κινδύνου φαίνεται να κατατάσσονται η Αιτωλοακαρνανία, η Ηλεία, η Αρκαδία και η Άρτα. 6. Φτώχεια και αποστέρηση ως προς τις συνθήκες στέγασης και επιλεγµένα διαρκή καταναλωτικά αγαθά Από την εξέταση των στοιχείων των Πινάκων 13-15, για τις συνθήκες στέγασης και τις ελλείψεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών ανάµεσα στις περιφέρειες και τους νοµούς αναφοράς, διαπιστώνεται ότι υφίστανται σηµαντικές διαφοροποιήσεις που αναδεικνύουν ως περισσότερο επιβαρυµένη τη θέση των φτωχών στην Ήπειρο, παρόλο που στην περίπτωση αυτή οι σχετικοί δείκτες αποστέρησης κυµαίνονται σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα σε σύγκριση µε άλλες µορφές αποστέρησης που παρουσιάστηκαν σε προηγούµενους Πίνακες. Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 13, για όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, όσον αφορά τα κανονικά δωµάτια που διαθέτει η κατοικία, κατανέµονται µεταξύ του 2-4 και εποµένως είναι σχετικά περιορισµένες οι αντίστοιχες αναλογίες των άκρων (µε 1 δωµάτιο ή µε πάνω από πέντε δωµάτια). Ακόµη διαπιστώνεται ότι, συγκριτικά µε άλλες µεγάλες περιφέρειες, οι περιπτώσεις φτωχών που διαµένουν σε διαµέρισµα είναι περιορισµένες καθώς η πλειοψηφία των φτωχών φαίνεται να διαµένει σε µονοκατοικία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στα Ιωάννινα µόλις το 20,4% των φτωχών διαµένει σε διαµέρισµα πολυκατοικίας όταν π.χ. στον ίδιο νοµό το 66,8% των φτωχών δηλώνει ότι µένει σε µονοκατοικία πανταχόθεν ελεύθερη. 13

14 Φαίνεται ωστόσο ότι, όσον αφορά άλλα στοιχεία που αφορούν την κατοικία όπως π.χ. αν διαθέτει λουτρό, ντους ή εσωτερική τουαλέτα, οι διαφοροποιήσεις είναι περισσότερο έντονες (Πίνακας 14). Στο ίδιο παράδειγµα, που αφορά τα Ιωάννινα το 18,1% δηλώνει ότι δεν διαθέτει κατοικία µε λουτρό ή ντους και ποσοστό 15,1% δεν διαθέτει εσωτερική τουαλέτα. Παρά ταύτα, όταν τα ερωτήµατα είναι περισσότερο προς την κατεύθυνση άλλων στοιχείων ποιότητας της κατοικίας (αν αντιµετωπίζονται προβλήµατα όπως υγρασία στην οροφή, στους τοίχους, στα πατώµατα, στα θεµέλια ή υπάρχουν σάπιες κάσες στα παράθυρα ή σάπια πατώµατα) τότε, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 16, τα ποσοστά «βαραίνουν» προς την περίπτωση της Ηπείρου (31,8%) µε το νοµό Άρτας να καταλαµβάνει το υψηλότερο ποσοστό (51,9%) και στις άλλες περιφέρειες να ξεχωρίζουν πάλι οι νοµοί Αιτωλοακαρνανίας (40,6%) και Αρκαδίας (38,7%). Κατά συνέπεια, παρότι η πλειοψηφία δηλώνει ότι διαµένει σε µονοκατοικίες, διαπιστώνονται ουσιαστικές ελλείψεις όσον αφορά την ποιότητα των συνθηκών στέγασης, καθώς εµφανίζονται υπερδιπλάσια ποσοστά ακατάλληλης κατοικίας (µε υγρασία σε τοίχους, πατώµατα, θεµέλια κ.ο.κ.) σε σχέση µε τα στοιχεία σε άλλες αντίστοιχες ερωτήσεις για την κατοικία. Επίσης, παρατηρείται ότι σε άλλα ερωτήµατα που αφορούν την αντιµετώπιση προβληµάτων όπως π.χ. «σκοτεινά δωµάτια», «θόρυβο από γείτονες ή από το δρόµο», «περιβαλλοντικά και άλλα προβλήµατα», «βανδαλισµούς και εγκληµατικότητα στην περιοχή», οι περισσότερες απαντήσεις ήταν αρνητικές. Ακόµη µεγαλύτερη είναι η αποστέρηση των φτωχών στις περιφέρειες, όσον αφορά την κατοχή επιλεγµένων διαρκών καταναλωτικών αγαθών (Πίνακας 17). Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά των φτωχών νοικοκυριών χωρίς τηλέφωνο (σταθερό/κινητό), τηλεόραση, προσωπικό Η/Υ, πλυντήριο ρούχων και ΙΧ αυτοκίνητο ή φορτηγό, διαφοροποιούνται έντονα κατά περίπτωση αγαθού, κατά περιφέρεια και κατά νοµό. Ειδικότερα, οι φτωχοί που εµφανίζουν έλλειψη τηλεφώνου και τηλεόρασης, και δεν έχουν οικονοµική δυνατότητα να το αποκτήσουν, είναι κατά 2 φορές περισσότεροι στην Ήπειρο (7,7%) συγκριτικά µε τις αναλογίες στις άλλες δύο περιφέρειες. Τα αντίστοιχα ποσοστά όσον αφορά την έλλειψη ή την αδυναµία απόκτησης προσωπικού Η/Υ ανέρχονται σε 20%, 5% ή 20,4% (Πελοπόννησος και Ήπειρος), ενώ στη υτική Ελλάδα µειώνονται σε 18,5%. Αντίθετα, οι φτωχοί εµφανίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό αποστέρηση (σε σχέση πάντα µε τα παραπάνω αγαθά) ως προς τα ποσοστά έλλειψης πλυντηρίου ρούχων (22% Ήπειρος, 19,5% υτική Ελλάδα και 8,3% Πελοπόννησος) και ΙΧ αυτοκινήτου ή φορτηγού (20,4% υτική Ελλάδα, 17,5% Ήπειρος και 17,1% Πελοπόννησος). Συγκρίνοντας τα παραπάνω στοιχεία για τις ελλείψεις που αντιµετωπίζουν οι φτωχοί κατά νοµό, παρατηρείται, για παράδειγµα, η έλλειψη τηλεφώνου σε αναλογία 12,4% στη Θεσπρωτία, η έλλειψη τηλεόρασης σε αναλογία 10,3% και η αδυναµία απόκτησης πλυντηρίου ρούχων σε αναλογία 27,3% στην Αρκαδία καθώς και η αδυναµία απόκτησης ΙΧ αυτοκινήτου ή φορτηγού σε ποσοστό 34,7% στη Θεσπρωτία ενώ κυµαίνεται γύρω στο 20% στους νοµούς Πρεβέζης, Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας. 14

15 Φαίνεται, εποµένως, ότι σε ορισµένες περιπτώσεις αγαθών, στις περιφέρειες και τους νοµούς αναφοράς, τόσο σε ανέσεις όσο και σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά, η αποστέρηση κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά (π.χ. τηλέφωνο ή τηλεόραση) και µεσαία επίπεδα (π.χ. ΙΧ αυτοκίνητο ή πλυντήριο ρούχων). Από την επισκόπηση των παραπάνω στοιχείων, συµπεραίνεται ότι στην περίπτωση των συνθηκών στέγασης, των ανέσεων και των διαρκών καταναλωτικών αγαθών η αποστέρηση που βιώνουν οι φτωχοί στις περιοχές αναφοράς, είναι σε ορισµένες περιπτώσεις υψηλή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις (τηλέφωνο, τηλεόραση) κυµαίνεται σε µεσαία έως χαµηλά επίπεδα. Το εύρηµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν συνδυαστεί και µε το γεγονός ότι οι φτωχοί εµφανίζουν υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, και εποµένως µειώνεται καθοριστικά η αποστέρησή τους σε αυτόν τον τοµέα αγαθών. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία αυτά πρέπει να αξιολογούνται µε προσοχή, καθώς η ιδιοκατοίκηση από µόνη σε καµία περίπτωση δεν φαίνεται να αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας συνθηκών στέγασης. 7. Φτώχεια και αποστέρηση ως προς την πρόσβαση και τη χρήση κοινωνικών υπηρεσιών Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το Νοσοκοµείο και το Κέντρο Υγείας είναι οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες κοινωνικές υπηρεσίες µεταξύ των φτωχών στις εξεταζόµενες περιφέρειες και νοµούς στην Ελλάδα (Πίνακας 18). Πιο αναλυτικά, στην Ήπειρο το ποσοστό χρήσης των υπηρεσιών φτάνει το 63,2%, στη υτική Ελλάδα το 56,8% και στην Πελοπόννησο το 51,4%. Βέβαια, παρατηρούνται διακυµάνσεις των ποσοστών µεταξύ των νοµών (π.χ. Ιωαννίνων 65,1%, Κορινθίας 44,6%). Αντίθετα ένα σηµαντικά χαµηλότερο ποσοστό χρησιµοποιεί τις υπόλοιπες επιλεγµένες κοινωνικές υπηρεσίες: υπηρεσίες πρόνοιας, ΚΑΠΗ ή Βοήθεια στο Σπίτι. Η περίπτωση των ΚΕΠ είναι ξεχωριστή, καθώς αν και δεν φαίνεται να έχει χρειαστεί ανάγκη χρησιµοποίησής τους σε µεγάλα ποσοστά από τους ερωτώµενους του δείγµατος, εντούτοις σε ορισµένες περιπτώσεις νοµών φαίνεται να προσεγγίζει υψηλά ποσοστά (πάνω από το 10%): Αργολίδα (21,9%), Θεσπρωτία (16,3%), Αρκαδία (13,3%), Αιτωλοακαρνανία (12,4%) και Πρέβεζα (10%). Επιπλέον, η πιθανότητα της χρήσης ή µη-χρήσης κοινωνικών υπηρεσιών από τους φτωχούς έχει αµυδρή σχέση µε την οικονοµική δυνατότητα καθώς σχετίζεται περισσότερο µε το κατά πόσο οι εν λόγω υπηρεσίες χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν για κάποιο λόγο. Για παράδειγµα αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα υγείας, τότε υπάρχει λόγος επίσκεψης σε νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας. 15

16 8. Συµπεράσµατα Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, µε την αξιοποίηση των διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων της EU SILC και έτος αναφοράς το 2003, εκτιµήθηκαν καταρχήν δείκτες οικονοµικής ανισότητας και για τις περιφέρειες Ηπείρου, υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, καθώς και τους νοµούς αυτών. Παράλληλα, εκτιµήθηκαν δείκτες σχετικής αποστέρησης των φτωχών και στη συνέχεια έγιναν συγκρίσεις µεταξύ των περιφερειών, των νοµών αναφοράς και του συνόλου της χώρας. Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι, σε σχέση µε το σύνολο της χώρας, η φτώχεια και η οικονοµική ανισότητα, σε γενικές γραµµές, είναι σηµαντικά υψηλότερη στις περιφέρειες Ηπείρου και υτικής Ελλάδας. Αντίθετα, η Πελοπόννησος (σε ορισµένους δείκτες π.χ. Gini, Theil) εµφανίζει µικρότερη ανισότητα συγκριτικά µε το σύνολο της χώρας, ενώ καταγράφεται υψηλότερη ανισότητα µε βάση άλλους δείκτες οι οποίοι είναι σχετικά πιο ευαίσθητοι σε µεταβιβάσεις στο κάτω άκρο της εισοδηµατικής κατανοµής. Η δυσµενέστερη κατάσταση των ατόµων στα χαµηλότερα σηµεία της κλίµακας του εισοδήµατος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, φανερώνεται και από το γεγονός ότι είναι υψηλότερος ο κίνδυνος στην εν λόγω περιφέρεια (32,6%). Σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν «σκληροί πυρήνες» οικονοµικής ανισότητας και κινδύνου της. Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις των νοµών: Πρεβέζης (Gini = 38,86, Theil (Τ)= 27,53, Theil (L)= 26,81, Atkinson (ε=2)= 42,97 Atkinson (ε=0,5)=12,60 και φτώχεια 36,5%), Αιτωλοακαρνανίας (Gini= 37,96, Theil (Τ)= 24,06, Theil (L)=24,84, Atkinson (ε=2)= 39,95, Atkinson (ε=0,5)=11,52 και φτώχεια 39,2%) και Αρκαδίας (Gini=35,92, Τheil (Τ) =21,41, Theil (L)= 23,03, Atkinson (ε=2)=39,94, Atkinson (ε=0,5)=10,48 και φτώχεια 37,5%). Επιπλέον, στην ίδια κατηγορία φαίνεται να εµπίπτουν και οι νοµοί Άρτας και Μεσσηνίας, καθώς καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά (42,9% και 37,7% αντίστοιχα) και ιδιαίτερα υψηλές τιµές σε δείκτες οικονοµικής ανισότητας (Gini =35,19 Gini = 34,44 αντίστοιχα, ενώ οι τιµές των λοιπών δεικτών είναι επίσης υψηλές). Σε όλες τις περιπτώσεις περιφερειών και νοµών, οι γυναίκες και κυρίως οι ηλικιωµένοι (65 ετών και άνω) εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (κυµαίνονται µεταξύ του 30% και 40%). Η ίδια τάση φανερώνεται και για τα παιδιά (κάτω των 15 ετών): η φτώχεια είναι υψηλή σε όλες τις περιφέρειες (γύρω στο 30%), ενώ σε ορισµένους νοµούς ξεπερνά το 40% (Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία). Η απασχόληση, αν και είναι ένας παράγοντας που δρα ανασταλτικά στον κίνδυνο, δεν φαίνεται να προστατεύει ικανοποιητικά τους εργαζόµενους στην Ήπειρο και κυρίως στους νοµούς Άρτας, Πρεβέζης, Αιτωλοακαρνανίας (φτώχεια απασχολούµενων 34,8%, 31% και 33,7% αντίστοιχα). Αντίθετα, η εκπαίδευση φαίνεται ότι δηµιουργεί ένα δίχτυ προστασίας κατά της. Για τα άτοµα µε απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ ή µε πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, ο κίνδυνος είναι περιορισµένος και σε καµία περίπτωση δεν προσεγγίζει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. 16

17 Όσον αφορά τη σχετική αποστέρηση των φτωχών, από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι, τα άτοµα τα οποία ευρίσκονται κάτω από ένα συµβατικά προσδιοριζόµενο όριο σχετικής, αντιµετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήµατα εξυπηρέτησης των στοιχειωδών αναγκών τους. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι, σε ορισµένους νοµούς, τα άτοµα βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση αναφορικά µε την αποστέρηση την οποία βιώνουν σε σχέση µε τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, και κυρίως στο να αντιµετωπίσουν έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες (Αρκαδία 51,4%, Λακωνία 51,2%). Ταυτόχρονα, σε ορισµένους νοµούς, σηµειώνονται υψηλά ποσοστά αποστέρησης αναφορικά µε την κάλυψη βασικών αναγκών (διατροφή, διακοπές/ελεύθερος χρόνος). Υπάρχει σχεδόν καθολική αδυναµία διακοπών στα περισσότερα φτωχά άτοµα του δείγµατος, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις σηµειώνεται αδυναµία παροχής ικανοποιητικής θέρµανσης (Ηλεία 78%, Αιτωλοακαρνανία 61,3%) ή δυνατότητα κατανάλωσης τροφίµων υψηλής θρεπτικής αξίας (κρέας, ψάρι κλπ) Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι οι έντονες διαφοροποιήσεις και οι µεγαλύτερου εύρους αποκλίσεις στα ποσοστά αποστέρησης στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, ενδεχοµένως να οφείλονται και να ερµηνεύονται από τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατανάλωσης που καταγράφονται για τα φτωχά νοικοκυριά σε πολλές αγροτικές περιοχές. Για το λόγο αυτό άλλωστε, στα Ιωάννινα, όπου οι δείκτες οικονοµικής ανισότητας και κυρίως ο κίνδυνος συγκριτικά µε τους υπόλοιπους νοµούς είναι από τους χαµηλότερους, εµφανίζονται υψηλά ποσοστά αποστέρησης π.χ. στη δυνατότητα κατανάλωσης τροφίµων υψηλής θρεπτικής αξίας (66,7%) ενώ στην Άρτα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 22,1%. Ακόµη, οι παραπάνω νοµοί έχουν υψηλό δείκτη γήρανσης 19 και εποµένως ο κίνδυνος αφορά βασικά περιπτώσεις ηλικιωµένων που δεν είναι αποδέκτες επικουρικής στήριξης από άτυπα δίκτυα όπως π.χ. από άλλα µέλη της οικογένειάς τους, συγγενείς ή γείτονες. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ότι στην περίπτωση των συνθηκών στέγασης, των ανέσεων και της απόκτησης διαρκών καταναλωτικών αγαθών, παρόλο που η αποστέρηση που βιώνουν οι φτωχοί εµφανίζει διαφοροποιήσεις κατά περιφέρεια ή νοµό, σε γενικές γραµµές κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε τα ευρήµατα των προηγούµενων δεικτών. Το σηµαντικό αυτό συµπέρασµα, αν και κατά ένα µεγάλο βαθµό µπορεί να αποδοθεί στα υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, εντούτοις φανερώνει και µία άλλη αρνητική διάσταση, καθώς δεν πρόκειται για περιπτώσεις υψηλής ποιότητας συνθηκών στέγασης, αλλά για συνθήκες που είναι άθλιες και µε ελλείψεις που µπορεί να θεωρηθεί ότι ξεπερνούν κατά πολύ το µέσο όρο. Φαίνεται εποµένως, ότι οι περιοχές µελέτης είναι συνυφασµένες µε µία σειρά από προβλήµατα τα οποία θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως παράδοξα ή αντιφατικά. Σε ορισµένες περιπτώσεις, εµφανίζεται υψηλότερη αποστέρηση σε νοµούς π.χ. Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Αχαΐα όπου η φτώχεια και η οικονοµική ανισότητα είναι σχετικά µικρή ή δεν είναι µεταξύ των «σκληρών πυρήνων» οικονοµικής. 19 Αναφέρεται ότι µε βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2001, ο δείκτης γήρανσης (ηλικιωµένοι 65 ετών και άνω/ παιδιά µέχρι 15 ετών επί 100), είναι ιδιαίτερα υψηλός στην Αρκαδία (167,49) στη Λακωνία (162,07), στη Μεσσηνία (146,68), στην Άρτα (154,05) και στα Ιωάννινα (143,03). 17

18 Είναι πολύ πιθανό η εικόνα αυτή να επηρεάζεται και να αλλοιώνεται από τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατανάλωσης που µπορεί π.χ. να καταγράφονται και να αφορούν τα φτωχά νοικοκυριά σε άλλους νοµούς, όπως η Άρτα ή η Αρκαδία, δηλαδή νοµοί µε υψηλή γήρανση και πολλές αγροτικές περιοχές (δήµους ή κοινότητες). Παρόµοια είναι και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης, η οποία, λογικά, µειώνει το κίνδυνο της. Όπως φαίνεται όµως, αφορά περιπτώσεις µε άθλιες συνθήκες στέγασης, πολλαπλές ελλείψεις ανέσεων και αδυναµία απόκτησης διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Με τα δεδοµένα αυτά, στις διερευνώµενες περιοχές, τα σηµαντικότερα προβλήµατα, τα οποία δίνονται από τους ερωτώµενους φαίνεται να αφορούν κυρίως την έλλειψη υγειονοµικών υπηρεσιών (Πίνακας 19). Η έλλειψη αυτή φαίνεται να διατυπώνεται από ποσοστό φτωχών που ανέρχεται σε 68,5% στην Άρτα, 65,8% στην Πρέβεζα, 62,4% στην Αρκαδία και 61,5% στην Αιτωλοακαρνανία, στους νοµούς δηλαδή, που συνιστούν το σκληρό πυρήνα της. Για τις εν λόγω περιοχές άλλα προβλήµατα όπως η ρύπανση και ηχορρύπανση, το κυκλοφοριακό ή η έλλειψη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών υποδοµών, κοινωνικής ζωής, επικοινωνίας κλπ., φαίνεται να συνιστούν δευτερεύοντα προβλήµατα. Αντίθετα, σε µεγαλύτερους και πιο πυκνοκατοικηµένους νοµούς, όπως οι νοµοί, Ιωαννίνων στην Ήπειρο, Κορινθίας στην Πελοπόννησο και Ηλείας στη υτική Ελλάδα, δηλώνονται υψηλότερες αναλογίες έλλειψης υγειονοµικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών υποδοµών και υποδοµών κοινωνικής ζωής, επικοινωνίας κλπ. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1. Επιλεγµένοι δείκτες οικονοµικής ανισότητας* κατά περιφέρεια και νοµό Περιφέρεια/ Νοµός Gini Theil (T) Theil (L) Atkinson (ε=0,5) Atkinson (ε=2) Logarithmic Variance ΗΠΕΙΡΟΣ 35,01 21,01 21,24 09,99 35,93 48,24 ΑΡΤΗΣ 35,19 21,72 21,08 10,10 34,43 46,09 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30,54 15,13 16,27 07,53 29,95 37,82 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33,77 19,12 19,63 09,22 33,68 44,51 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 38,86 27,53 26,81 12,60 42,97 61,27 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 35,21 21,05 21,55 10,07 36,32 49,38 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ 37,96 24,06 24,84 11,52 39,95 57,22 ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 33,77 19,83 20,20 09,46 35,07 46,36 ΗΛΕΙΑΣ 32,32 17,38 17,46 08,35 29,30 37,98 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 33,36 18,31 20,23 09,13 38,04 49,58 ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ 31,18 15,71 18,31 08,10 35,43 46,11 ΑΡΚΑ ΙΑΣ 35,92 21,41 23,03 10,48 39,94 55,68 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 31,66 16,68 17,96 08,22 35,52 43,28 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 32,89 17,35 19,25 09,77 35,27 46,23 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 34,44 19,71 21,77 09,77 40,96 54,13 Σύνολο χώρας 34,29 20,90 20,83 09,81 35,99 47,37 *Για την εκτίµηση των δεικτών ανισότητας εξαιρέθηκαν από το δείγµα τα νοικοκυριά µε µηδενικό ή αρνητικό εισόδηµα. Οι τιµές έχουν πολλαπλασιαστεί επί 100. Πίνακας 2. εκατηµόρια ισοδύναµου εισοδήµατος κατά περιφέρεια, S80/20 και µέσο ισοδύναµο εισόδηµα δεκατηµόρια ΗΠΕΙΡΟΣ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ % Μέσο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα ( ) % Μέσο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα ( ) % Μέσο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα ( ) 1 ο ,8% ,1% 307 0,4% 2 ο ,0% ,9% ,9% 3 ο ,2% ,1% ,2% 4 ο ,4% ,5% ,8% 5 ο ,7% ,5% ,2% 6 ο ,0% ,2% ,7% 7 ο ,8% ,7% ,4% 8 ο ,8% ,8% ,3% 9 ο ,2% ,2% ,3% 10 ο ,2% ,8% ,8% Σύνολο ,0% ,0% ,0% S80/20 9,69 9,13 12,65 19

20 ιάγραµµα 1. Καµπύλη Lorenz. Πίνακας 3. κατά περιφέρεια και νοµό Περιφέρεια/νοµός Σχετική συµµετοχή είκτης Sen (%) στη συνολική φτώχεια (x 100) ΗΠΕΙΡΟΣ 31,3 4,4% 12,92 ΑΡΤΗΣ 42,9-18,00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 26,1-9,90 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25,4-9,97 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 36,5-16,55 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 30,6 9,2% 13,91 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 39,2-18,45 ΑΧΑΙΑΣ 24,4-10,96 ΗΛΕΙΑΣ 31,7-13,64 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 32,6 7,8% 14,17 ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ 33,1-13,79 ΑΡΚΑ ΙΑΣ 37,5-15,57 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 22,3-8,70 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 35,6-16,31 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 37,7-17,19 Σύνολο χώρας 20,7 100,0% 8,37 *Αναγωγή στα δεδοµένα της απογραφής του

21 ιάγραµµα 2. κατά περιφέρεια και νοµό ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΡΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σύνολο χώρας 21

22 Πίνακας 4. Μέσο εισόδηµα φτωχών-µη φτωχών, κατά περιφέρεια και νοµό Συν. διαθέσιµο (συµπ. συντάξεις) πριν τις άλλες κοινωνικές µεταβιβάσεις Συν. διαθέσιµο πριν τις άλλες κοινωνικές µεταβιβάσεις και πριν τις συντάξεις Συνολικό διαθέσιµο χωρίς τεκµαρτά Συνολικό διαθέσιµο µε τεκµαρτά Ισοδύναµο διαθέσιµο ΗΠΕΙΡΟΣ εισόδηµα ΑΡΤΗΣ ΦΤΩΧΟΙ 3085,1 4647,0 2157,2 5201,5 7214,6 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 9366, , , , ,8 Σύνολο 6671, ,6 6748, , ,4 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΤΩΧΟΙ 2690, ,3 1718,0 4618,7 6443,2 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 9370, , , , ,3 Σύνολο 7628, ,8 9917, , ,1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΤΩΧΟΙ 3043,8 4008,6 1640,3 4250,5 5692,4 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 10642, , , , ,0 Σύνολο 8714, ,1 9501, , ,4 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΦΤΩΧΟΙ 2830,8 3906,8 2030,6 4542,2 6178,4 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 10775, , , , ,6 Σύνολο 7875, ,1 8946, , ,6 Σύνολο ΦΤΩΧΟΙ 2967,0 4192,7 1862,7 4600,1 6273,4 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 10228, , , , ,9 Σύνολο 7957, ,8 8905, , ,9 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΤΩΧΟΙ 2826,6 4758,6 2640,1 5320,1 7344,7 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 9948, , , , ,7 Σύνολο 7155, ,1 8824, , ,3 ΑΧΑΙΑΣ ΦΤΩΧΟΙ 3021,5 4679,6 2475,6 5095,5 7052,7 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 10306, , , , ,7 Σύνολο 8526, , , , ,6 ΗΛΕΙΑΣ ΦΤΩΧΟΙ 3187,2 5299,9 2764,3 5299,9 7944,5 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 9044, , , , ,3 Σύνολο 7187, , , , ,5 Σύνολο ΦΤΩΧΟΙ 2969,5 4819,6 2591,8 4841,2 7325,3 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 9986, , , , ,4 Σύνολο 7841, ,7 9874, , ,1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ΦΤΩΧΟΙ 1803, ,8 1290,8 2860,8 5947,4 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 9504, , , , ,9 Σύνολο 6955, ,8 9886, , ,0 ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΦΤΩΧΟΙ 2180,5 3508,3 667,1 3508,3 5696,4 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 10376, , , , ,9 Σύνολο 7302, ,0 7677, , ,1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΦΤΩΧΟΙ 2764,5 4506,8 2237,2 4570,7 7442,9 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 10280, , , , ,7 Σύνολο 8606, , , , ,7 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΦΤΩΧΟΙ 2955,1 4461,9 1975,8 4473,6 6612,4 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 9469, , , , ,8 Σύνολο 7153, ,4 8054, , ,5 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΤΩΧΟΙ 2762,1 3994,0 1846,6 4065,8 6338,1 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 9500, , , , ,9 Σύνολο 6962, ,9 6990, , ,2 Σύνολο ΦΤΩΧΟΙ 2567,2 3978,9 1715,7 4016,9 6453,2 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 9819, , , , ,9 Σύνολο 7457, ,1 8788, , ,4 Σύνολο χώρας ΦΤΩΧΟΙ 3056,1 4665,7 2699,2 4826,4 7498,9 ΜΗ-ΦΤΩΧΟΙ 11164, , , , ,0 Σύνολο 9550, , , , ,0 22

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 500,000 400,000 300,000 200,000 100,00 0 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Μεθοδολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 9 Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΧΡΊΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΏΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 12 / 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ (Περίοδος αναφοράς εισοδήματος ) Δείκτες συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2011 Δείκτες συνθηκών διαβίωσης Από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H φτώχεια στην Ελλάδα

H φτώχεια στην Ελλάδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελέτες (Studies) / 1 H φτώχεια στην Ελλάδα Ομοιότητες και διαφορές χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθοδολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ «ΦΤΩΧΕΙΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Φτώχεια», με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2232/1994,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα

Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2010 5 (1), 5-25 Social Cohesion and Development 2010 5 (1), 5-25 Άρθρα Articles Επίπτωση της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους δείκτες φτώχειας και ανισότητας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική προσέγγιση της απόλυτης φτώχειας στην Ελλάδα Οι ανάγκες για κατοικία, διατροφή, ένδυση, υπόδηση, μεταφορά

Εμπειρική προσέγγιση της απόλυτης φτώχειας στην Ελλάδα Οι ανάγκες για κατοικία, διατροφή, ένδυση, υπόδηση, μεταφορά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 5 Εμπειρική προσέγγιση της απόλυτης φτώχειας στην Ελλάδα Οι ανάγκες για κατοικία, διατροφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/ 12/2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009 Δείκτες συνθηκών διαβίωσης Από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2010

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2010 Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010 The Social Portrait of Greece 2010 Le Portrait Social de la Grèce 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους.

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους. 1 Πρόλογος Η σημασία της έρευνας υπηρεσιών υγείας στον προσδιορισμό των υγειονομικών προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας και τη λήψη των αποφάσεων στην υγειονομική πολιτική είναι προφανής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2014 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος Φιλίνης Αθανάσιος Πετραλιάς

Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος Φιλίνης Αθανάσιος Πετραλιάς Έκθεση για το κοινωνικό προφίλ της Ελλάδας σε σχέση με τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανισότητα πριν και μετά από την εκδήλωση της κρίσης Δημήτρης Κατσίκας, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192 Διονύσης Μπαλούρδος Επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια και στον οικονομικό αποκλεισμό: αρχικές μετρήσεις και προσαρμοστικές πολιτικές Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ελληνικής Επιτροπής της Unicef Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 12 CCI: 2007GR16UPO001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ελληνική οικονομία

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ελληνική οικονομία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 10 Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ελληνική οικονομία ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 5 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ

1 5 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 5 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ Ν Ε Α Φ Τ Ω Χ Ε Ι Α & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006 Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Διονύσης Μπαλούρδος (1) (Σε συνεργασία με τους Δημήτρη Ντόντη (2) και Ναταλία Σπυροπούλου (3) ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ caritas europa ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μία μελέτη για τις επιπτώσεις της κρίσης και της λιτότητας στους λαούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προσδιοριστικοί Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα