ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»"

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» επί της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με: «τη διερεύνηση χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6GHz» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται, αποτελούν σχολιασμό του κειμένου που έθεσε προς Δημόσια Διαβούλευση η Ε.Ε.Τ.Τ., αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6GHz. Οι θέσεις που διατυπώνονται δεν τυγχάνουν νομικά δεσμευτικές για την WIND Ελλάς. WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

2 [λευκή σελίδα] WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

3 Α. Εισαγωγικά Η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6GHz, θεωρούμε ότι έρχεται σε μία πολύ κρίσιμη φάση για τον κλάδο των ασύρματων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Παρά τη δημιουργία θετικού κλίματος στην ελληνική αγορά, ως προς την παροχή στον τελικό καταναλωτή των ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή τους, ειδικά δε των ασύρματων, με όλα τα πλεονεκτήματα που εν δυνάμει μπορούν να προσφέρουν, κρίνεται απαραίτητο η μη προσθήκη υποχρεώσεων που θα αναστείλουν την, ήδη, δύσκολη ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς, λόγω των συνεχιζόμενων δυσχερειών στην αδειοδότηση ασυρματικών σταθμών βάσης, στις πυκνοκατοικημένες περιοχές στις οποίες και απευθύνεται, λόγων εγγενών τεχνολογικών χαρακτηριστικών κάλυψης που προσφέρει η συγκεκριμένη ως άνω ζώνη και οι σχετικές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί ήδη σε αυτήν (UTRAN/LTE). Λόγω δε των ευρύτερων κανονιστικών υποχρεώσεων που φέρουν οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Γενικών Αδειών και τις πρόσθετες υποχρεώσεις κάλυψης και ανάπτυξης δικτύου που συνοδεύουν τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ούτως ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους συνδρομητές να υπέχουν τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η Εταιρεία μας θεωρεί ότι, παράλληλα με την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης του κοινού απέναντι στις εγκαταστάσεις ασύρματης επικοινωνίας. Μια επικαιροποιημένη στρατηγική αδειοδότησης, από μέρους της πολιτείας, από έναν φορέα (one stop shop), καθώς και η διαμεσολάβηση της εν λόγω αρχής για τη διευκόλυνση και ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης των παρόχων προς τις τοπικές αρχές και τους συναρμόδιους φορείς, θεωρούμε ότι θα αποτελούσε τον κύριο παράγοντα και συντελεστή ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και εν γένει του κλάδου των ασύρματων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα και σε όλη την επικράτεια. WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

4 Παράλληλα, και σύμφωνα με τα ως άνω, θα πρέπει να υποβοηθηθεί η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ώστε η προσδοκώμενη ανάπτυξη υπηρεσιών να αποβεί βιώσιμη και να προσφέρει στον τελικό καταναλωτή τα οφέλη από την απρόσκοπτη πρόσβαση στο αγαθό της επικοινωνίας, αλλά και στον μελλοντικό επενδυτή το αίσθημα ασφάλειας που απαιτείται ώστε να επενδύσει στη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών. WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

5 Β. Απαντήσεις επί των ερωτήσεων της Δημόσιας Διαβούλευσης Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz και τη συνεπακόλουθη ανάπτυξη δικτύων που θα προσφέρουν (ευρυζωνικές) υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών; Η εταιρεία μας θεωρεί ότι η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνολογία UTRAN LTE (Long Term Evolution) απαιτεί, με βάση την παρούσα αλλά και τις μελλοντικά διαθέσιμες τεχνολογικές εξελίξεις, συνεχές φάσμα εύρους έως και 20MHz που δεν εξυπηρετείται από την υφιστάμενη κατανομή. Συνεπώς, εφόσον διευθετηθεί το αδειοδοτικό τοπίο και εξασφαλιστεί θετικό επενδυτικό κλίμα, κρίνεται ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz καθώς θα δίνεται στους παρόχους η δυνατότητα απόκτησης φάσματος εύρους έως και 20MHz, που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών πολύ υψηλής ταχύτητας μέσω της τεχνολογίας UTRAN LTE (Long Term Evolution). Ε2. Τι είδους υπηρεσίες και εφαρμογές εκτιμάτε ότι θα αναπτυχθούν στην περίπτωση που διατεθούν Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz; Η υψηλή απόσβεση, στην εν λόγω ζώνη, περιορίζει την εφαρμογή της σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και σε σημεία υψηλής τηλεπικοινωνιακής κίνησης (hotspots). Κατά συνέπεια, η χρήση της μπορεί να είναι συμπληρωματική στη χρήση άλλων τεχνολογιών για την προσφορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα ίδια σημεία. Στα ως άνω πλαίσια, θεωρούμε ότι η εν λόγω ζώνη φάσματος συχνοτήτων είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη της τεχνολογίας UTRAN LTE (Long Term Evolution), όπως αυτή έχει προδιαγραφεί από την 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Οι υπηρεσίες που τα ως άνω δίκτυα ενδείκνυται να προσφέρουν είναι ως επί τω πλείστων ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε περιβάλλοντα hot spot και εν γένει υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας και αντίστοιχων εφαρμογών. WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

6 Ε3. Θεωρείτε ότι τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν στη ζώνη των 2,6 GHz θα λειτουργήσουν ευθέως ανταγωνιστικά, συμπληρωματικά ή σαν υποκατάστατα των ήδη υφιστάμενων δικτύων; Θα παρέχουν το ίδιο σύνολο υπηρεσιών ή αναμένεται να διαφοροποιηθούν ως προς κάποιο στοιχείο; Ποιο θα είναι το κύριο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα; Τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν στην εν λόγω ζώνη μπορούν να προσφέρουν σημαντική ευχέρεια στη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του τελικού καταναλωτή για υψηλή ταχύτητα, αλλά και την απαιτούμενη συμβατότητα με υφιστάμενες τεχνολογίες (UMTS/HSPA). Συνεπώς, η Εταιρεία μας θεωρεί ότι τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που θα αναπτυχθούν στη ζώνη των 2,6 GHz θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα είδη υφιστάμενα δίκτυα UMTS/HSPA προσφέροντας υψηλότερες ταχύτητες στα αστικά κέντρα, αλλά και σε σημεία υψηλού ενδιαφέροντος (hotspots) και εξυπηρετώντας ανάλογες υπηρεσίες με τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα αλλά με έμφαση στις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και τις εφαρμογές τους. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα προκύψει είναι οι μεγάλες ταχύτητες πρόσβασης, ακόμη και σε σχέση με το σταθερό χάλκινο δίκτυο, και η, εν δυνάμει, ταχεία εξάπλωση των αντίστοιχων δικτύων, υπό την αυστηρή, ωστόσο, προϋπόθεση ενός εύρυθμου, ασφαλούς και σταθερού πλαισίου ανάπτυξης, η δημιουργία του οποίου πρέπει σε πρώτη φάση να εξασφαλιστεί. Ε4. Θεωρείτε ότι τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν στη ζώνη των 2,6 GHz θα είναι βιώσιμα λαμβάνοντας υπόψη την αργή είσοδο στην αγορά σε σχέση με άλλους παρόχους που δραστηριοποιούνται με δίκτυα που ήδη λειτουργούν σε ζώνες όπου μπορούν να παρασχεθούν αντίστοιχες υπηρεσίες; Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, αλλά και ειδικότερα της ασύρματης ευρυζωνικότητας, γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη ισότιμη ανάπτυξη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

7 Η Εταιρεία μας θεωρεί ότι, τα δίκτυα που θα αναπτυχθούν στην ως άνω ζώνη μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, και όχι ανταγωνιστικά προς τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα UMTS/HSPA. Η ιδιαιτέρα πυκνή ανάπτυξη σταθμών βάσης, που απαιτεί η συγκεκριμένη ζώνη για την παροχή των υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης που μπορεί να υποστηρίξει, εφιστούν την ανάλογη προσοχή στο κατά πόσον μπορούν να δημιουργηθούν οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη πανελλαδικού βιώσιμου δικτύου, τη στιγμή που οι ιδιαιτέρα υψηλές επενδύσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχουν ακόμη επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ειδικά στον χώρο των ασύρματων επικοινωνιών, όπως είναι φανερό και από το ανωτέρω διάγραμμα, οι σημαντικές καθυστερήσεις λόγω αδειοδοτικών κωλυσιεργιών, σε σχέση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την προσδοκώμενη ανάπτυξη του δικτύου πρόσβασης. Ε5. Συμφωνείτε με τις πιθανές χρήσεις της ζώνης των 2,6 GHz όπως αναγνωρίζονται από την ΕΕΤΤ; Υπάρχουν άλλες χρήσεις ή τεχνολογίες που θα πρέπει να αναφερθούν; WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

8 Η Εταιρεία μας συντάσσεται με την άποψη της ΕΕΤΤ, όπως αυτή αντανακλά την αντίστοιχη αρχή του ρυθμιστικού πλαισίου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θεωρεί ότι η ως άνω ζώνη πρέπει να παραμείνει τεχνολογικά και ως προς το θέμα των παρεχόμενων υπηρεσιών ουδέτερη. Θεωρούμε, επίσης, ότι, επί του παρόντος, οι πιθανές χρήσεις και τεχνολογίες που αναφέρονται από την ΕΕΤΤ αντανακλούν τις ανάγκες του κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ως άνω απαρίθμηση θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι δεν είναι περιοριστική καθώς με την εξέλιξη των τεχνολογιών τα ως άνω δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν και θα πρέπει η ρύθμιση να δύναται να καλύψει τις όποιες μελλοντικές αλλαγές και να αποφευχθούν φαινόμενα προνομιακής αντιμετώπισης τεχνολογιών ή υπηρεσιών. Ε6. Πόσο είναι το φάσμα (σε MHz) που θεωρείτε ότι εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά σας σχέδια για τη ζώνη των 2,6 GHz (α) για τεχνολογίες TDD και (β) για τεχνολογίες FDD; Σύμφωνα και με τις Αποφάσεις CEPT ECC/DEC/(05)05 και Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/477/ΕΚ, η Εταιρεία μας θεωρεί ότι ο επιμερισμός της ζώνης 2,6GHz θα πρέπει να βασιστεί σε φασματικά τεμάχια 2x5MHz. Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τεχνολογία LTE μπορεί να ικανοποιήσει τις διεθνείς προδιαγραφές για υψηλές ταχύτητες μετάδοσης μόνο αν υλοποιηθεί σε φάσμα εύρους έως 2x20MHz. Με φάσμα εύρους 2x5MHz, οι επιδόσεις της τεχνολογίας LTE δεν θα υπερέχουν ουσιαστικά από αυτές των δικτύων HSPA+. Βάσει των ως άνω, αναφορικά με την ανάπτυξη δικτυακών υποδομών σε τεχνολογίες FDD θεωρούμε ότι απαιτείται φάσμα εύρους από 2x10ΜΗz (minimum) και έως 2x20MHz (maximum). Η τεχνολογική υποστήριξη TDD, στην παρούσα και άμεσα μελλοντικά διαθέσιμη αγορά τηλεπικοινωνιών, δεν δείχνει ακόμα επαρκώς ώριμη για ανάπτυξη ευρείας κλίμακας. Η απαιτούμενη συμβατότητα με δίκτυα άλλων ζωνών, καθώς και το ήδη εμπορικά διαθέσιμο υλικό συναινούν επίσης στην εν λόγω κατεύθυνση. WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

9 Ε7. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το ενδεδειγμένο φασματικό εύρος κάθε Δικαιώματος στη ζώνη των 2,6 GHz, ούτως ώστε να δοθεί η μέγιστη δυνατή πιθανότητα επιτυχίας αλλά και να διασφαλιστεί ο απαραίτητος ανταγωνισμός; Αναφορικά με την κρίση της Εταιρείας μας ως προς το ενδεδειγμένο εύρος φάσματος, ισχύει η απάντησή μας στην υπό Ε.6 ερώτηση. Η Εταιρεία μας πιστεύει ότι είναι πρώτιστης σημασίας να διασφαλιστεί η δυνατότητα απόκτησης συνεχούς φάσματος στη ζώνη των 2,6GHz μέχρι εύρους 2x20MHz, ακόμα και σε ύστερη φάση. Ενδεχόμενη αδειοδότηση κατακερματισμένων ή/και ασυνεχών φασματικών τεμαχίων θα εμποδίσει την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες, τόσο της συγκεκριμένης φασματικής ζώνης, όσο και των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων σε παροχή υπηρεσιών που αυτές θα προσφέρουν. Ε8. Ποιος θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι ο επιμερισμός της ζώνης των 2,6 GHz εξαιρουμένης της υποζώνης MHz; i. Θα πρέπει να ακολουθηθεί το πλάνο της Απόφασης ECC/DEC/(05)05 ii. Θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον πέραν των 50MHz φάσμα για τεχνολογίες TDD (προσδιορίστε το αναγκαίο επιπλέον φάσμα) iii. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην αγορά (ενδεχομένως μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας) να καθορίσει αν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον φάσμα για τεχνολογίες TDD και πόσο θα είναι αυτό Η Εταιρεία μας θεωρεί ότι η εναρμόνιση, σε διεθνές επίπεδο, τόσο της διάθεσης των ζωνών του φάσματος, όσο και του επιμερισμού των ζωνών αυτών και της απονομής των αντίστοιχων δικαιωμάτων χρήσης διευκολύνουν την υπηρεσία της περιαγωγής, μειώνουν το κόστος και την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την πιθανότητα παρεμβολών στις συνοριακές γραμμές. Αντιθέτως, όταν ο σχεδιασμός για τη διάθεση και τον επιμερισμό των φασματικών ζωνών γίνεται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο χωρίς διεθνή συντονισμό, ελλοχεύει αναμφίβολα ο κίνδυνος της μείωσης της διαθεσιμότητας των συσκευών και του WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

10 τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της αύξησης του κόστους διάθεσης των συσκευών και των υπηρεσιών και κατ επέκταση οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας που άλλως θα δημιουργούνταν. Περαιτέρω, ως προς τον επιμερισμό της ζώνης των 2,6 GHz εξαιρουμένης της υποζώνης MHz, η WIND Hellas υποστηρίζει ότι το σχέδιο διαυλοποίησης της Απόφασης ECC/DEC/(05)05 το οποίο προβλέπει 2x70MHz (14 αμφίδρομα φασματικά τεμάχια) για συστήματα FDD και 50 MHz (10 μονόδρομα φασματικά τεμάχια) για συστήματα TDD θεωρείται ικανοποιητικό για την ανάπτυξη των αντίστοιχων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ε9. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους των δικαιωμάτων να τροποποιήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος τον τρόπο λειτουργίας (FDD ή TDD) με βάση προδιαγεγραμμένους κανόνες; Η Εταιρεία μας πιστεύει ότι θα πρέπει να δίνεται η ως άνω δυνατότητα στους παρόχους στους οποίους θα εκχωρηθούν δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επί της φασματικής ζώνης των 2, 6 GHz. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η ως άνω διαχείριση θα πρέπει να είναι σύμφωνη και συμβατή με τους αντίστοιχους κανόνες και πρότυπα διάθεσης που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό/ διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα παρεμβολών, περιαγωγής, ανάπτυξης των δικτύων και συμβατότητας συσκευών και εξοπλισμού. Ε10. Θεωρείτε ότι η διάθεση της ζώνης των 2,6 GHz στην ελληνική αγορά ασυρμάτων τηλεπικοινωνιών θα συμβάλει στην ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού; Παραπέμπουμε στην εισαγωγή και την απάντηση μας Ε1. Ε11. Θεωρείτε ότι η ζώνη των 2,6 GHz θα πρέπει να διατεθεί άμεσα για ανάπτυξη υπηρεσιών ή θα πρέπει να καθυστερήσει η διάθεσή της (προσδιορίστε το χρονικό ορίζοντα) και για ποιο λόγο; WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

11 Η Εταιρείας μας θεωρεί ότι η χρονική διάθεση της ζώνης των 2,6 GHz συσχετίζεται άμεσα με την επίλυση των θεμάτων που καθυστερούν ή και καθιστούν ασύμφορη την ανάπτυξη ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε άλλες ζώνες. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη δικτύων που λειτουργούν στη εν λόγω ζώνη θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί εφόσον διευθετηθούν τα θέματα αδειοδότησης που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη δικτύων με τεχνολογία (UTRAN/LTE) που παρέχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της προς τα πίσω συμβατότητας. Αυτή είναι εξάλλου και η εικόνα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ε12. Σε τι χρονικό ορίζοντα αναμένεται η απόσβεση της επένδυσης για την ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών στη ζώνη των 2,6 GHz; Η Εταιρεία μας εκτιμά ότι, λαμβανομένης υπόψη της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπως αυτή καταγράφεται σήμερα στη χώρα μας, αλλά και των τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων των δικτύων και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στη ζώνη των 2,6 GHz, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποσβεστούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου φάσματος, έχοντας, ιδίως, ως γνώμονα την εμπειρία της διάρκειας απόσβεσης των επενδύσεων που έχουν γίνει και εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα αναφορικά με τη ζώνη φάσματος UMTS. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το ARPU (Αverage Revenues Per User) για υπηρεσίες δεδομένων τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσει καθοδική πορεία καθώς η αύξηση του αριθμού των χρηστών θα ξεπεράσει την αύξηση των εσόδων. Κατά συνέπεια, θεωρούμε δεν διαφαίνεται απόσβεση των απαιτούμενων επενδύσεων πριν από την πάροδο μίας τουλάχιστον δεκαετίας, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των αντίστοιχων δικτύων. Ε13. Θεωρείτε ότι η ΕΕΤΤ οφείλει να λάβει μέτρα που θα συνοδεύουν τη διάθεση της ζώνης των 2,6 GHz και ποια θα πρέπει να είναι αυτά; WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

12 H Εταιρείας μας εκτιμά, ότι παράλληλα με τη διάθεση της ζώνης των 2,6 GHz, η ΕΕΤΤ θα πρέπει να εξετάσει την δυνατότητα απαλοιφής των τεχνολογικών περιορισμών και της εισαγωγής της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας στα δικαιώματα χρήσης άλλων ζωνών, και ειδικά, σε σχέση με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε κοινοτικό επίπεδο, στη ζώνης των 900MHz που θα επιτρέψει ταχύτερη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στις αραιοκατοικημένες περιοχές της Ελλάδας. Το αγαθό της ευρυζωνικότητας για τις εν λόγω περιοχές, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα ασύμφορο, τεχνο-οικονομικά, να παρασχεθεί με άλλο τρόπο, για την δεδομένη, ιδιάζουσα, σε σχέση με άλλες χώρες, γεωγραφική μορφολογία και πληθυσμιακή κατανομή της Ελληνικής επικράτειας και ειδικά με τη χρήση ζωνών που απαιτούν πυκνή δικτυακή υποδομή πρόσβασης, όπως η ζώνη 2,6 GHz. Ε14. Ποια θεωρείτε ότι είναι η βέλτιστη γεωγραφική έκταση των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz, εθνική ή περιφερειακή και γιατί; Η Εταιρεία μας θεωρεί ότι τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που εκχωρούνται για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε διεθνώς εναρμονισμένες ζώνες συχνοτήτων θα διευκολύνουν σημαντικά την ταχύτερη ανάπτυξη του δικτυού στην ζώνη των 2,6 GHz. Ταυτόχρονα, με τον εν λόγω τρόπο, αυξάνεται η πιθανότητα της βιωσιμότητας των νέων, υπό ανάπτυξη δικτύων στην ζώνη και μειώνονται οι πιθανότητες για προβλήματα με την περιαγωγή εντός του εθνικού χώρου, αλλά και εγκαθίσταται η αναγκαία ομοιογενής λειτουργία μεταξύ των περιφερειών άλλα και με τα δίκτυα των γειτονικών χωρών, ενώ, παράλληλα, οι υπηρεσίες προς τους καταναλωτές καθίστανται περισσότερο ελκυστικές, αφού επωφελούνται από την οικονομία κλίμακας που αναμένεται. Αυτή είναι εξάλλου και η εικόνα από την εκχώρηση δικαιωμάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ε15. Υπό ποιες προϋποθέσεις εκτιμάτε ότι η χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz μπορεί να λειτουργήσει θετικά ως προς τη μείωση του ψηφιακού xάσματος για τις περιοχές όπου δεν υπάρχει ευρυζωνική πρόσβαση; WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

13 Παραπέμπουμε στην εισαγωγή και την απάντηση μας Ε13. Ε16. Θεωρείτε ότι τα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz θα πρέπει να συνοδεύονται από υποχρεώσεις ανάπτυξης του δικτύου και αν ναι, ποιες θα πρέπει να είναι αυτές; Η ως άνω ζώνη φάσματος αναμένεται, ως επί το πλείστον, να χρησιμοποιηθεί από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την ανάπτυξη συμπληρωματικής προς την υφιστάμενη GSM και UMTS/HSPA δικτυακής υποδομής προκειμένου για την παροχή υπηρεσιών υψηλότερων ταχυτήτων και μεγαλύτερης χωρητικότητας ως προς τον αριθμό των εξυπηρετούμενων χρηστών. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη των συμπληρωματικών αυτών δικτύων που θα λειτουργούν πάνω στη φασματική ζώνη των 2,6GHz θα πρέπει να συμπλέει με τις ανάγκες και τα επενδυτικά σχέδια των παρόχων και τις απαιτήσεις της αγοράς, ενώ, ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να περιχαρακώνεται από τυχόν επιβληθείσες υποχρεώσεις ανάπτυξης δικτύου οι οποίες θα εμποδίζουν την ομαλή οικονομική ανάπτυξη και θα επαναλάβουν το φαινόμενο της απονομής του φάσματος UMTS, μίας επένδυσης που λόγω τόσο του δυσβάσταχτου κόστους όσο και των δυσκολιών στην ανάπτυξη δικτύου που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι στην Ελλάδα, δεν έχει επιτρέψει στους παρόχους να μιλούν για απόσβεση των επενδύσεών τους. Δεδομένου του γεγονότος ότι όλα τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν χορηγηθεί για όλη την ελληνική επικράτεια και προβλέπουν σχετικές υποχρεώσεις ανάπτυξης δικτύου, θα είναι πλεονάζον για τα νέα δικαιώματα επί της ζώνης φάσματος των 2,6GHz να συνοδεύονται εκ νέου από υποχρεώσεις ανάπτυξης δικτύου, τη στιγμή που αυτές υφίστανται ήδη για τους παρόχους. Η επιβολή τέτοιας φύσης υποχρεώσεων θα καταστήσει το ως άνω φάσμα μη δελεαστικό για τους παρόχους, δεδομένων των επιβαρύνσεων που θα επιβληθούν σε αυτούς με την εκχώρηση. Τα ως άνω δεν θα πρέπει ισχύουν για την περίπτωση που δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επί της ως άνω ζώνης φάσματος εκχωρηθεί σε νέο πάροχο, μη WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

14 κάτοχο άλλου δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος, δεδομένου του γεγονότος ότι ο πάροχος αυτός δεν θα φέρει καμία υποχρέωση δικτυακής ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε αναμφίβολα προνομιακή αντιμετώπιση του ως άνω παρόχου και θα του προσέδιδε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων καθώς δεν θα υφίστανται γι αυτόν οι υποχρεώσεις και κατά συνέπεια οι περιορισμοί και τα κόστη που έχουν επιβληθεί σε όλους τους άλλους παρόχους της εν λόγω αγοράς. Ε17. Εκτιμάτε ότι τα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz θα πρέπει να συνοδεύονται από υποχρεώσεις κάλυψης των περιοχών όπου σήμερα στερούνται άλλου είδους υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης; Ισχύει η απάντηση στην υπό Ε16 ερώτηση Ε18. Θεωρείτε ότι τα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz θα πρέπει να συνοδεύονται από επιπλέον υποχρεώσεις (πέραν αυτών για την ανάπτυξη του δικτύου) και όρους έτσι ώστε να προστατεύεται ο ανταγωνισμός; Ισχύει η απάντηση στην υπό Ε16 ερώτηση Ε19. Ποια θεωρείτε ότι είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz; Η Εταιρεία μας εκτιμά ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να λάβει υπόψη της κυρίως τα υφιστάμενα προβλήματα του κλάδου των ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως ως προς: - την ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων και το κόστος αυτών για τους παρόχους, - τα προβλήματα της αδειοδότησης κεραιών και σταθμών βάσης του κλάδου, - τις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την απόκτηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και για τη δικτυακή ανάπτυξη, - το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις και ειδικότερα σε σχέση με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες στη ζώνη των 2,1 GHz δεν έχει επέλθει η απόσβεση των μέχρι τώρα πραγματοποιηθέντων υψηλών επενδύσεων, WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

15 - τις ακόμη υψηλότερες επενδύσεις που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη των δικτύων και υπηρεσιών στη ζώνη των 2,6 GHz λόγω των χαρακτηριστικών διάδοσης και απόσβεσης στην ζώνη και, βάσει των ως άνω, να μην προκρίνει τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων μέσω διαγνωστικής διαδικασίας. Αντίθετα, η χορήγηση των ως άνω δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την εμπράκτως αποδεδειγμένη φερεγγυότητα του παρόχου που την αιτείται και ιδίως με βάση τις τεχνολογικές και οικονομικές εγγυήσεις που αυτός δύναται να προσφέρει και που θα αποδεικνύουν ότι έχει την ικανότητα να αναπτύξει δίκτυο πανελλαδικής εμβέλειας στη ζώνη των 2,6 GHz. Για τη WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., Κηφισίας 66, Μαρούσι - Αθήνα, τηλ:

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης Μαρούσι, 4 Ιανουαρίου 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση. σελ.: 3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Ιανουάριος 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο 19

Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση. σελ.: 3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Ιανουάριος 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο 19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση σελ.: 3 1. Κώδικας Δεοντολογίας: Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές σελ.: 4 2. Άρθρο του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον. Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων. και τη Διαδικασία Χορήγησής τους

Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον. Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων. και τη Διαδικασία Χορήγησής τους Δημόσια Διαβούλευση Αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1800 MHz και τη Διαδικασία Χορήγησής τους Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2015 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση. 15 Μαρτίου 2006 κ.ν.κουλούρη, Αντιπρόεδρο Τηλεπικοινωνιών Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Σχετικά σας: Σχετικά µας: Αρ. τηλ: Αρ fax: Κινητό τηλ: SRD/L0239/MY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Απρίλιος 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο 20

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Απρίλιος 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο 20 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ 1. Εκστρατεία Ενημέρωσης της ΕΕΤΤ με θέμα «Ευρυζωνικότητα: Κοινωνικό Αγαθό και Δικαίωμα για όλους» σελ.: 3 2. Άρθρο του Προέδρου του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου σελ.: 8-9 3.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Δημόσια Διαβούλευση ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Δημόσια Διαβούλευση Για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης Αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ H διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής της χώρας είναι δεδομένη και τη βιώνουμε καθημερινά. Τα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: www.adslgr.com

Πηγή: www.adslgr.com Πηγή: www.adslgr.com Σε μια συνέντευξη - ποταμό o πρόεδρος της ΕΕΤΤ καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης αναλύει την κατάσταση της αγοράς τηλεπικοινωνιών σήμερα και εκφράζει τις απόψεις του για το παρόν και

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές)

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» Εξαμηνιαία εργασία Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές Κύριε Υπουργέ, I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 20.05.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 25.5.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 3ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» Διπλωματική Εργασία: «Η Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση: Ψηφιακό Μέρισμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Περιεχόμενα Επιτελική Σύνοψη 2 Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7 Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών του κλάδου 12 Ρυθμός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012

L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 L 172/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 531/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών

Διαβάστε περισσότερα

επικοινωνιεσ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ ν ο 36

επικοινωνιεσ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ ν ο 36 επικοινωνιεσ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ ν ο 36 8ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ: «Ρύθμιση προς ένα Έξυπνο Ψηφιακό Οικοσύστημα» Η Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για το 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ERICSSON HELLAS S.A. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΤΟΣ GSM ΣΤΙΣ. ΖΩΝΕΣ 900MHz και 1800MHz

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ERICSSON HELLAS S.A. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΤΟΣ GSM ΣΤΙΣ. ΖΩΝΕΣ 900MHz και 1800MHz ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ERICSSON HELLAS S.A. ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΤΟΣ GSM ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ 900MHz και 1800MHz Αύγουστος 2008 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην Ελλάδα σήμερα οι αριθμοί των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Κυρίες & Κύριοι, Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της Ρυθμιστικής Στρατηγικής της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα