ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπό των φοιτητριών: ΜΠΑΖΟΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (A.M. 8064) ΠΑΝΑΓΗ ΚΕΝΤΙΑ (A.M. 8746) Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γιάννης Οικονομολόγος ΣΕΡΡΕΣ 2013

2 Πράσινη ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Υπό: ΜΠΑΖΟΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΗ ΚΕΝΤΙΑ Φοιτήτριες Τμ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Περίληψη: Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η γνωριμία με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς η αυξανόμενη χρήση της ενέργειας από τη βιομηχανική επανάσταση έχει δημιουργήσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα, μερικά από τα οποία, είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και σοβαροί κινδύνοι για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα κυρίως από την καύση ορυκτών καύσιμων καθώς και άλλων αερίων όπως το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη σύσταση των αερίων. Κάτω από τις συνθήκες αυτές προβληματικά κλιματολογικά φαινόμενα όπως οι ξηρασίες, οι πλημύρες και άλλα αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά. Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση λιγνίτη, λιθάνθρακα, πετρέλαιο και άλλων ορυκτών καυσίμων, ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της περιβαλλοντικής κρίσης προκαλώντας αλόγιστη ρύπανση στον αέρα, το έδαφος, το υπέδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και την υγεία των πολιτών. Στόχος είναι να αναδειχτούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μέσω τεχνολογίας με υψηλές προοπτικές στην μελλοντική επιχειρηματική ζωή και με την σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κρίσεων που υπάρχουν στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα Αναλύεται ο κλάδος, οι δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται και τα οφέλη της χρήσης της. Λέξεις κλειδιά: παραγωγή ηλεκτρισμού, διοξείδιο του άνθρακα, κλιματικές αλλαγές, υπερθέρμανση του πλανήτη, ανάδειξη ΑΠΕ, οφέλη, προοπτικές, ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα 2

3 Green energy and renewable energy By: BAZOIDOU ELISAVET PANAGI KENTIA Students on TEI of SERRES Summary: Purpose of the dissertation is to introduce the Renewable Energy, as the increasing use of energy since the Industrial Revolution has created a number of serious problems, some of which, such as global warming has caused serious risks to the environment and people. Each year as a result of anthropogenic activities, billions of tons of carbon dioxide mainly from burning fossil fuels and other gases such as methane and nitrous oxide are released into the atmosphere changing the composition of the gases. Under these circumstances problematic climatic events such as droughts, floods and others are expected to occur more often. Power plants operated by burning lignite coal, oil and other fossil fuels, are responsible for most of the environmental crisis causing excessive pollution in air, soil, subsoil aquifers but also the health of citizens. The aim is to emerge the renewable energy sources as a means of high-tech future business prospects in life and the significant contribution to addressing the major crises that exist in the economic, social and environmental spheres analyzed by industry, the potential development of entrepreneurship, technology used and the benefits of its use. Keywords: electricity generation, carbon dioxide, climate change, global warming, renewable energy promotion, benefits, prospects, growth, entrepreneurship JEL Classification : P28, Q29, Q42, Q51, Q54, M11, O44 3

4 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Περίληψη στα Ελληνικά και μετάφραση στα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Πίνακας Πινάκων Πίνακας Διγαμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια και ο ρόλος της ενέργειας Γενικές Παρατηρήσεις Ενέργεια σε διάφορα πλαίσια Μορφές της ενέργειας Μετατροπή της ενέργειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα Η κλιματική αλλαγή Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Το πρωτόκολλο του Κιότο Περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα Νέα διάσταση στην ηλεκτρική ενεργεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ήπιες μορφές ενέργειας Η έννοια και το περιεχόμενο των ΑΠΕ Ηλιακή ενέργεια Αιολική Ενέργεια Υδροηλεκτρική ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια Ενέργεια από Βιομάζα Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΑΠΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα Αξιοποίηση της ενέργειας στην Ελλάδα Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην τοπική κοινωνία Θέματα επενδύσεων στην ανανεώσιμη τεχνολογία Διαχείριση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα I II III IV V

5 Η συμμετοχή των ΑΠΕ στον ενεργειακό χάρτη της χώρας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συμπεράσματα και προτάσεις Προβλήματα εισόδου στην αγορά ανανεώσιμων πηγών Συμπεράσματα Α/Α ΠΙΝΑΚΕΣ Σελίδα Εκτιμήσεις των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα των χωρών παγκοσμίως μέχρι το 2011 Μεγαλύτερη παραγωγή αιολικής ενέργειας σε χώρες της ΕΕ Ποσοστά επιδότησης ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη (Αναπτυξιακός Ποσοστά επιδότησης ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη και το μέγεθος της επιχείρησης Εύρος κόστους διαφορετικών τεχνολογιών Ισχύς εγκατάστασης σε KWp Τιμές πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος κατά προσέγγιση με μέση ετήσια αύξηση 1,5% για τα επόμενα 20 χρόνια. Αναμενόμενος κύκλος εργασιών της προτεινόμενης εγκατάστασης για τα επόμενα 20 χρόνια Α/Α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 1 Μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ-27 χώρες το

6 Πρόλογος Η χρήση της ενέργειας αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας, βοηθώντας την στον έλεγχο και στην προσαρμογή στο περιβάλλον. Διαχείριση της χρήσης της ενέργειας είναι αναπόφευκτη σε οποιαδήποτε λειτουργική κοινωνία. Στον βιομηχανοποιημένο κόσμο, η ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων έχει καταστεί ουσιώδης για τη γεωργία, τις μεταφορές, τη συλλογή των αποβλήτων, της τεχνολογίας των πληροφοριών, των επικοινωνιών που έχουν γίνει προϋποθέσεις μιας ανεπτυγμένης κοινωνίας. Η αυξανόμενη χρήση της ενέργειας από τη βιομηχανική επανάσταση έχει δημιουργήσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα, μερικά από τα οποία, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα κυρίως από την καύση ορυκτών καύσιμων καθώς και άλλων αερίων όπως το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη σύσταση των αερίων που παρέμενε σταθερή για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Έρευνες σε Αμερική και Ευρώπη δείχνουν ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές προβληματικά κλιματολογικά φαινόμενα όπως οι ξηρασίες, οι πλημύρες και άλλα αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά. Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση λιγνίτη, λιθάνθρακα, πετρέλαιο και άλλων ορυκτών καυσίμων, ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της περιβαλλοντικής κρίσης προκαλώντας αλόγιστη ρύπανση στον αέρα, το έδαφος, το υπέδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και την υγεία των πολιτών. Στην Ευρώπη οι πιο ρυπογόνοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν στην Ελλάδα, την Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία. Επίσης η στενότητα στα αποθέματα ορυκτών καύσιμων και τα μεγάλα ενεργειακά προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς, έχουν οδηγήσει σε νέες στρατηγικές στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες πλέον θα δίνουν έμφαση σε αποκεντρωμένες μονάδες με αποδοτικές τεχνολογίες όπως οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών. Τέτοιες αποκεντρωμένες τεχνολογίες θα μπορούσαν να παρέχουν όχι μόνο υποστήριξη στους μεγάλους κεντρικούς σταθμούς παραγωγής αλλά και να τους αντικαταστήσουν. πηγών ενέργειας. Ως «ανανεώσιμες πηγές» θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών. Οι ήπιες μορφές ενέργειας είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Αναλυτικά, τα κυριότερα είδη είναι τα ακόλουθα: Ηλιακή ενέργεια, Αιολική ενέργεια, Υδροηλεκτρική ενέργεια, Βιομάζα και Γεωθερμική ενέργεια. Καταρχάς, για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. 6

7 Μερικά ακόμα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης των ΑΠΕ σχεδιάζονται συνήθως για να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών, τόσο σε μικρή όσο και σε μεγάλη κλίμακα εφαρμογών, και έχουν μικρό σχετικά χρόνο κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας. Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Εκτός από τα σταθερά και μακροχρόνια κέρδη που προσφέρουν στους επενδυτές, μπορούν επιπλέον να παρέχουν και υψηλές ευκαιρίες για απασχόληση, όχι μόνο στις περιοχές όπου εγκαθίστανται ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και στις βιομηχανίες και τα μεγάλα εργοστάσια όπου συναρμολογούνται και κατασκευάζονται, απασχολώντας χιλιάδες εργαζόμενους Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα είναι ο απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση εξοπλισμός τους. Εξάλλου, το μηδενικό κόστος πρώτης ύλης, σε συνδυασμό με τις μικρές έως ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης που εμφανίζουν, συνεπάγεται περιορισμένο κόστος λειτουργιάς. Έτσι, αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό το μέχρι σήμερα μειονέκτημα του αυξημένου κόστους που απαιτείται για την εγκατάσταση των μονάδων εκμετάλλευσης τους. Επιπρόσθετα, στα τεχνικά πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνονται: Η δυνατότητα διαφοροποίησης των ενεργειακών φορέων, τεχνολογιών και υποδομών παραγωγής θερμότητας, καύσιμων και ηλεκτρισμού και η αύξηση της ευελιξίας των συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται στη μεταβαλλόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Η υψηλή όμως μέχρι πρόσφατα τιμή των νέων ενεργειακών εφαρμογών, τα τεχνικά προβλήματα εφαρμογής καθώς και πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση του παρόντος στον ενεργειακό τομέα εμπόδισαν την εκμετάλλευση έστω και μέρους αυτού του δυναμικού. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια και ο ρόλος της ενέργειας 1.1 Γενικές Παρατηρήσεις Κάθε φυσικό σύστημα περιέχει ή εναλλακτικά αποθηκεύει, μία ποσότητα που ονομάζεται ενέργεια. Ενέργεια, συνεπώς, είναι η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος να παραγάγει έργο. Η ενέργεια χαρακτηρίζεται, τόσο στη θεωρία όσο και στη πράξη, περισσότερο ως μια λογιστική έννοια, που δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης ή της κίνησης ενός συστήματος. Ορίζεται σαν το ποσό του έργου που απαιτείται προκειμένου το σύστημα να πάει από μια αρχική κατάσταση σε μια τελική. Ακριβώς πόση ενέργεια περιέχεται σε ένα σύστημα μπορεί να υπολογιστεί παίρνοντας το άθροισμα ή το ολοκλήρωμα ενός αριθμού ειδικών εξισώσεων (όπως οι εξισώσεις Λαγκράνζ ή οι εξισώσεις Χάμιλτον), καθεμιά από τις οποίες δίνει την ενέργεια που έχει αποθηκευτεί κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ανάλογα με τον τρόπο που έχει αποκτηθεί, ανταλλαχθεί ή αποθηκευτεί, μπορούμε να μιλήσουμε για πολλές μορφές ενέργειας Γενικά, η παρουσία της ενέργειας ανιχνεύεται από έναν παρατηρητή κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στις ιδιότητες ενός αντικειμένου ή ενός συστήματος. Η κυριότερη ιδιότητά της είναι ότι η συνολική ενέργεια ενός απομονωμένου (κλειστού) συστήματος είναι σταθερή, πρόταση που έχει αποδειχθεί από πλήθος πειραμάτων και χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον θεμελιώδεις αρχές διατήρησης της φυσικής. Πλέον, η συζήτηση για την ενέργεια έχει πάρει μια διαφορετική μορφή, για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το Περιβάλλον καθώς και την Αειφόρο ανάπτυξη. 1.2 Ενέργεια σε διάφορα πλαίσια Η έννοια της ενέργειας και των μετασχηματισμών της είναι χρήσιμη για την ερμηνεία και την πρόβλεψη των περισσότερων φυσικών φαινομένων. Η κατεύθυνση των μετασχηματισμών στον τομέα της ενέργειας (το είδος της ενέργειας που μετατρέπεται σε άλλο είδος) συχνά περιγράφεται από εντροπία (ισότιμη κατανομή ενέργειας μεταξύ όλων των διαθέσιμων βαθμών ελευθερίας) εκτιμήσεις, όπως στην πράξη όλες οι μετατροπές ενέργειας επιτρέπονται σε μικρή κλίμακα, αλλά ορισμένες μεγάλες μετατροπές δεν επιτρέπονται, επειδή είναι στατιστικά απίθανο ότι η ενέργεια ή η ύλη θα τυχαία θα κινηθεί σε πιο συμπυκνωμένη μορφή ή μικρότερα χώρους. 8

9 Η έννοια της ενέργειας είναι πολύ διαδεδομένη σε όλες τις επιστήμες. Στο πλαίσιο της χημείας, ενέργεια είναι το χαρακτηριστικό μιας ουσίας ως αποτέλεσμα της ατομικής, μοριακής ή συγκεντρωτικής δομής του. Δεδομένου ότι ένας χημικός μετασχηματισμός συνοδεύεται από μια αλλαγή σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα είδη της δομής, σχεδόν πάντα συνοδεύονται από αύξηση ή μείωση της ενέργειας από αυτές τις ουσίες. Κάποια ενέργεια μεταφέρεται ανάμεσα στα περίχωρα και τα αντιδρώντα της αντίδρασης με τη μορφή θερμότητας ή φωτός. Έτσι τα προϊόντα της αντίδρασης μπορεί να έχουν περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια από τα αντιδρώντα. Μια αντίδραση λέγεται ότι είναι εξώεργη εάν η τελική κατάσταση είναι χαμηλότερα στην κλίμακα ενέργειας σε σχέση με την αρχική κατάσταση, στην περίπτωση του ενδόεργης αντιδράσεις η κατάσταση είναι αντίστροφη. Οι χημικές αντιδράσεις δεν είναι πάντα δυνατές, εκτός εάν οι αντιδρώντες ξεπεράσουν ένα ενεργειακό φράγμα γνωστό ως ενέργεια ενεργοποίησης. Η ενέργεια ενεργοποίησης που απαιτούνται για μια χημική αντίδραση μπορεί να είναι με τη μορφή θερμικής ενέργειας. Στη βιολογία, η ενέργεια είναι ένα χαρακτηριστικό όλων των βιολογικών συστημάτων από τη βιόσφαιρα μέχρι το μικρότερο ζωντανό οργανισμό. Μέσα σε έναν οργανισμό είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εξέλιξη ενός βιολογικού κυττάρου ενός βιολογικού οργανισμού. Η ενέργεια, όπως λέγεται συχνά λέγεται, αποθηκεύεται από τα κύτταρα στις δομές των μορίων των ουσιών, όπως οι υδατάνθρακες, λύπη και πρωτεΐνες, που απελευθερώνουν ενέργεια, όταν αντιδρούν με το οξυγόνο στην αναπνοή. Για ένα δύσκολο έργο διάρκειας μόνο μερικών δευτερολέπτων, ένα άτομο μπορεί να βγάλει χιλιάδες watt, πολύ περισσότερο από μια ιπποδύναμη που είναι 746 watt. Για εργασίες που διαρκούν μερικά λεπτά, ένας μέσο ανθρώπινο σώμα μπορεί να παράγει έως και 1000 watt. Το ανθρώπινο ισοδύναμο βοηθά στην κατανόηση των ενεργειακών ροών σε φυσικά και βιολογικά συστήματα εκφράζοντας μονάδες ενέργειας σε ανθρώπινους όρους, παρέχει μια «αίσθηση» για τη χρήση μιας συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας. Στη γεωλογία, η κίνηση των ηπείρων, οι οροσειρές, τα ηφαίστεια και οι σεισμοί είναι φαινόμενα που μπορούν να εξηγηθούν μέσω των μετασχηματισμών της ενέργειας στο εσωτερικό της γης. Ενώ των μετεωρολογικών φαινομένων, όπως άνεμος, βροχή, χαλάζι, χιόνι, κεραυνός, ανεμοστρόβιλος και τυφώνας, ως αποτέλεσμα των μετασχηματισμών ενέργειας που επιφέρει η ηλιακή ενέργεια στην ατμόσφαιρα της Γης. Στην κοσμολογία και την αστρονομία τα φαινόμενα όπως οι καινοφανείς αστέρες, υπερκαινοφανείς αστέρες, τα κβάζαρ και οι εκρήξεις ακτίνων γ είναι υψηλότερων εκροών μεταμορφώσεις της ενέργειας της ύλης του σύμπαντος. Όλα τα αστρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής δραστηριότητας, οδηγείται από διάφορα είδη μετασχηματισμών ενέργειας. Ενέργεια σε τέτοιες μετατροπές παράγεται είτε από την βαρυτική κατάρρευση της ύλης των διαφόρων αστρικών αντικείμενων (άστρα, μαύρες τρύπες, κλπ.), είτε από την πυρηνική σύντηξη (κυρίως υδρογόνου). Οι μεταμορφώσεις της ενέργειας στο σύμπαν με την πάροδο του χρόνου χαρακτηρίζονται από διάφορα είδη του ενεργειακού δυναμικού που είναι διαθέσιμο από τη Μεγάλη Έκρηξη, που αργότερα μετατρέπεται σε πιο ενεργό μορφές ενέργειας, όπως η κινητική ή ενέργεια ακτινοβολίας, όταν ο μηχανισμός ενεργοποίησης είνναι διαθέσιμος. Παρόμοιο παραδείγματα τέτοιων διαδικασιών είναι η πυρηνική 9

10 διάσπαση, με την οποία η ενέργεια απελευθερώνεται που ήταν αρχικά αποθηκευμένη σε βαρέα ισότοπα (όπως το ουράνιο και το θόριο ), από νουκλεοσύνθεση, μια διαδικασία που χρησιμοποιεί τελικά η βαρυτική δυναμική ενέργεια που απελευθερώνεται από τη βαρυτική κατάρρευση των σουπερνόβα, για την αποθήκευση ενέργειας στην δημιουργία αυτών των βαρέων στοιχείων πριν ενσωματωθεί στο ηλιακό σύστημα και τη Γη. Αυτή η ενέργεια προκάλεσε και κυκλοφόρησε στις πυρηνικές βόμβες σχάσης. Σε μια πιο αργή διαδικασία, ραδιενεργό διάσπαση αυτών των ατόμων στον πυρήνα της Γης, απελευθερώνει θερμότητα. Αυτή η θερμική ενέργεια που οδηγεί τις τεκτονικές πλάκες και μπορεί να άρει τα βουνά, μέσω ορογένεσης. Αυτή η αργή ανύψωση αποτελεί ένα είδος βαρυτικού δυναμικού αποθήκευσης ενέργειας της θερμικής ενέργειας, η οποία αργότερα ελευθερώνεται με ενεργή κινητική ενέργεια σε κατολισθήσεις, μετά από μια αρχικό γεγονός. Οι σεισμοί επίσης απελευθερώνουν αποθηκευμένη ελαστική δυναμική ενέργεια σε βράχους, ενέργεια που έχει παραχθεί τελικά από τις ίδιες ραδιενεργές πηγές θερμότητας. Έτσι, σύμφωνα με τις σημερινή κατανόηση, γνωστά γεγονότα, όπως οι κατολισθήσεις και σεισμοί απελευθερώνουν ενέργεια που έχει αποθηκευτεί ως δυναμική ενέργεια στο βαρυτικό πεδίο της Γης ή το ελαστικό στέλεχος (μηχανική δυναμική ενέργεια) σε βράχους. Σε μια άλλη παρόμοια αλυσίδα των μετασχηματισμών που αρχίζει από την αυγή του σύμπαντος, πυρηνική σύντηξη του υδρογόνου στον Ήλιο απελευθερώνει επίσης μια άλλη συγκέντρωση του ενεργειακού δυναμικού που δημιουργήθηκε κατά τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης. 1.3 Μορφές ενέργειας Στο πλαίσιο των φυσικών επιστημών, υπάρχουν διάφορες μορφές ενέργειας που έχουν καθοριστεί. Αυτά περιλαμβάνουν: Θερμική ενέργεια Χημική ενέργεια Ηλεκτρική ενέργεια Ενέργεια ακτινοβολίας Πυρηνική ενέργεια Μαγνητική ενέργεια Ελαστική ενέργεια Ενέργεια ήχου Μηχανική ενέργεια Φωτεινή ενέργεια Αυτές οι μορφές ενέργειας μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες ομάδες: κινητική ενέργεια και δυναμική ενέργεια. Άλλες γνωστές μορφές ενέργειας είναι διαφορετικό μίγμα και των δύο. Η ενέργεια μπορεί να μετατραπεί μεταξύ αυτών των μορφών, ορισμένες με 100% της ενεργειακής απόδοσης της μετατροπής και άλλες με λιγότερη. Στοιχεία που μετατρέπονται μεταξύ αυτών των μορφών ονομάζονται μορφοτροπείς. Ο παραπάνω κατάλογος των γνωστών μορφών ενέργειας δεν είναι απαραίτητα πλήρεις. Όποτε επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα συγκεκριμένο φαινόμενο να παραβιάζει το νόμο διατήρησης της ενέργειας, προσθέτουν νέες μορφές, όπως 10

11 συμβαίνει με την σκοτεινή ενέργεια, μια υποθετική μορφή ενέργειας που διαπερνά το σύνολο του διαστήματος και αυξάνει το ποσοστό της επέκτασης του το σύμπαντος. Η κλασική μηχανική διακρίνει τη δυναμική ενέργεια, η οποία είναι συνάρτηση της θέσης ενός αντικειμένου, και της κινητικής ενέργειας, η οποία είναι συνάρτηση της κίνησης. Η θέση και η κίνηση είναι σχετικά με ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί. 1.4 Μετατροπή της ενέργειας Μία μορφή ενέργειας μπορεί συχνά εύκολα να μετατραπεί σε άλλη με τη βοήθεια μιας συσκευής, για παράδειγμα, μια μπαταρία, από τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια, ένα φράγμα όπου η βαρυτική δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια της κίνησης του νερού (και τις λεπίδες της τουρμπίνας ) και τελικά σε ηλεκτρική ενέργεια μέσα από μια ηλεκτρική γεννήτρια. Ομοίως, σε περίπτωση έκρηξης χημικών, χημικών δυναμικό ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια και θερμική ενέργεια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμα ένα παράδειγμα είναι το εκκρεμές. Στο υψηλότερο σημεία του, η κινητική ενέργεια είναι μηδέν και η βαρυτική δυναμική ενέργεια είναι μέγιστη. Στο χαμηλότερο σημείο του, η κινητική ενέργεια είναι μέγιστη και ίση με τη μείωση του ενεργειακού δυναμικού. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει τριβή, η μετατροπή της ενέργειας μεταξύ αυτών των διαδικασιών είναι τέλεια, και το εκκρεμές θα συνεχίσει να αιωρείται για πάντα. Η ενέργεια αυξάνει το βάρος όταν είναι παγιδευμένη σε ένα σύστημα με μηδενική ορμή, όπου μπορεί να ζυγιστεί. Επίσης, είναι ισοδύναμη με τη μάζα και η μάζα αυτή είναι πάντα συνδεδεμένη με αυτό. Η μάζα είναι επίσης ισοδύναμο με ένα συγκεκριμένο ποσό ενέργειας, και εμφανίζεται πάντα σε σχέση με αυτή, όπως περιγράφεται στην ισοδυναμία μάζας-ενέργειας. Ο τύπος E = mc², που προέρχεται από τον Albert Einstein (1905) δίνει τιμή στη σχέση μεταξύ μάζας και της ενέργειας στο πλαίσιο της έννοιας της ειδικής σχετικότητας. Η ύλη μπορεί να καταστραφεί και να μετατρέπεται σε ενέργεια (και το αντίστροφο), αλλά η μάζα δεν μπορεί ποτέ να καταστραφεί. Η μάζα παραμένει σταθερή τόσο και για την ύλη όσο και για την ενέργεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατά την μετατροπή της σε άλλο. Ωστόσο, δεδομένου ότι c 2 είναι εξαιρετικά μεγάλη σε σχέση με τις συνηθισμένες ανθρώπινες κλίμακες, η μετατροπή του συνήθους ποσού της ύλης (για παράδειγμα 1 kg) και σε άλλες μορφές ενέργειας (όπως η θερμότητα, φως, και άλλες ακτινοβολίες) μπορεί να απελευθερώσει τεράστιες ποσότητες ενέργειας (περίπου 9x10 16 joules = 21 μεγατόνους ΤΝΤ), όπως μπορεί να δει κανείς σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και πυρηνικά όπλα. Αντίθετα, το ισοδύναμο βάρος μιας μονάδας ενέργειας είναι αμελητέα, γι αυτό ο λόγος της απώλειας ενέργειας (απώλεια της μάζας) από τα περισσότερα συστήματα είναι δύσκολο να μετρηθεί κατά βάρος, εκτός αν η απώλεια ενέργειας είναι πολύ μεγάλη. Παραδείγματα μετατροπής ενέργειας σε ύλη (δηλαδή, κινητική ενέργεια σε σωματίδια με μάζα ηρεμίας), υπάρχουν στην πυρηνική φυσική υψηλής ενέργειας. Μετατροπή της ενέργειας σε χρήσιμη εργασία είναι ένα κεντρικό θέμα της θερμοδυναμικής. Στη φύση, μετατροπές της ενέργειας μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο είδη: αυτές που είναι θερμοδυναμικά αναστρέψιμα, καθώς και εκείνα που είναι 11

12 θερμοδυναμικά μη αναστρέψιμα. Μια αναστρέψιμη διαδικασία στη θερμοδυναμική είναι εκείνη κατά την οποία η ενέργεια δεν απορροφάται σε κενές ενεργειακές καταστάσεις που είναι διαθέσιμη σε έναν τόμο, από την οποία δεν μπορεί να ανακτηθεί σε πιο συμπυκνωμένη μορφή, χωρίς να υποβαθμιστεί περισσότερη ενέργεια. Μια αναστρέψιμη διαδικασία είναι εκείνη κατά την οποία αυτό το είδος της απαγωγής δεν συμβαίνει. Για παράδειγμα, η μετατροπή της ενέργειας από τον ένα τύπο δυναμικού πεδίου στο άλλο, είναι αναστρέψιμη, όπως και στο σύστημα με το εκκρεμές που περιγράφεται παραπάνω. Στις διαδικασίες όπου η θερμότητα παράγεται, κβαντικές καταστάσεις χαμηλότερης ενέργειας, υποβάλει ως πιθανές διεγέρσεις σε πεδία μεταξύ των ατόμων, ενεργεί ως δεξαμενή για μέρος της ενέργειας, από την οποία δεν μπορεί να ανακτηθεί, προκειμένου να μετατραπούν με απόδοση 100% σε άλλες μορφών ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, η ενέργεια πρέπει κατά μέρος να διανεμηθεί ως θερμότητα, και δεν μπορεί να ανακτηθεί όλόκληρη ως ωφέλιμη ενέργεια, εκτός από την τιμή της αύξησης σε κάποια άλλη μορφή θερμότητας, όπως αύξηση της αταξίας στις κβαντικές καταστάσεις, στο σύμπαν (όπως ένα επέκταση της ύλης, ή τυχαιοποίηση σε ένα κρύσταλλο). Καθώς το σύμπαν εξελίσσεται στο χρόνο, όλο και περισσότερη ενέργεια του παγιδεύεται σε μη αναστρέψιμη κατάσταση (δηλαδή, σε μορφή θερμότητας ή άλλου είδους αυξήσεις σε διαταραχή). Αυτό αναφέρεται ως ο αναπόφευκτος θερμοδυναμικός θερμικός θάνατος του σύμπαντος. Σε αυτό το θερμικό θάνατο η ενέργεια του σύμπαντος δεν αλλάζει, αλλά το κλάσμα της ενέργειας που είναι διαθέσιμο για να παράγει έργο μέσα από ένα θερμικό κινητήρα, ή να μετατρέπει σε άλλες χρησιμοποιήσιμες μορφές ενέργειας (με τη χρήση των γεννητριών που συνδέονται με μηχανές θερμότητας), μεγαλώνει όλο και λιγότερο. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα Η χρήση της ενέργειας αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας, βοηθώντας την στον έλεγχο και στην προσαρμογή στο περιβάλλον. Διαχείριση της χρήσης της ενέργειας είναι αναπόφευκτη σε οποιαδήποτε λειτουργική κοινωνία. Στον βιομηχανοποιημένο κόσμο, η ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων έχει καταστεί ουσιώδης για τη γεωργία, τις μεταφορές, τη συλλογή των αποβλήτων, της τεχνολογίας των πληροφοριών, των επικοινωνιών που έχουν γίνει προϋποθέσεις μιας ανεπτυγμένης κοινωνίας. Η αυξανόμενη χρήση της ενέργειας από τη βιομηχανική επανάσταση έχει δημιουργήσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα, μερικά από τα οποία, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Στην κοινωνία και στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών, η ενέργεια χρησιμοποιείται ως συνώνυμο των ενεργειακών πόρων, και πιο συχνά αναφέρεται σε ουσίες, όπως τα καύσιμα, τα πετρελαιοειδή προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτές είναι οι πηγές ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεδομένου ότι μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε άλλα είδη πηγών ενέργειας που μπορούν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένο σκοπό. Η διαφορά αυτών σε σχέση με την ενέργεια στις φυσικές επιστήμες μπορεί να οδηγήσει σε κάποια σύγχυση, επειδή οι ενεργειακοί πόροι δεν διατηρούνται στη φύση με τον ίδιο τρόπο όπως η ενέργεια διατηρείται στο πλαίσιο της φυσικής. Το πραγματικό περιεχόμενο της ενέργειας πάντα διατηρείται, 13

14 αλλά όταν για παράδειγμα μετατρέπεται σε θερμότητα, γίνεται συνήθως λιγότερο χρήσιμη για την κοινωνία, και έτσι φαίνεται σαν να έχει "εξαντληθεί". Από τότε που η ανθρωπότητα ανακάλυψε διάφορους πόρους ενέργειας που διαθέτει η φύση, έχει εφεύρει συσκευές, μηχανές, που κάνουν τη ζωή πιο άνετη με τη χρήση των ενεργειακών πόρων. Έτσι, αν και ο πρωτόγονος άνθρωπος γνώριζε τη χρησιμότητα της φωτιάς για το μαγείρεμα του φαγητού, η εφεύρεση των συσκευών όπως καυστήρες και φούρνοι μικροκυμάτων έχει αυξήσει τη χρήση της. Η τάση είναι ίδια σε κάθε άλλο τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας, είτε πρόκειται για την κατασκευή κοινωνικών υποδομών, κατασκευή των υφασμάτων για την κάλυψη, εκτύπωση, διακόσμηση, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κλιματισμό, επικοινωνίας, μετάδοση πληροφοριών ή για τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Η ενεργειακή βιομηχανία είναι το σύνολο όλων των κλάδων που εμπλέκονται στην παραγωγή και την πώληση της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων εξόρυξης, παραγωγής, διύλισης και διανομής. Η σύγχρονη κοινωνία καταναλώνει μεγάλες ποσότητες καυσίμων και τη βιομηχανία ενέργειας είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της υποδομής και η συντήρησης της κοινωνίας σχεδόν σε όλες τις χώρες. Ειδικότερα, ο κλάδος της ενέργειας περιλαμβάνει: τη βιομηχανία πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών πετρελαίου, διυλιστήρια πετρελαίου, τις μεταφορές καυσίμων και των τελικών χρηστών των πωλήσεων σε βενζινάδικα τον κλάδο του φυσικού αερίου, που συμπεριλαμβάνει εξόρυξη, καθώς και τη διανομή, και την πώληση την ηλεκτρική βιομηχανία παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τις πωλήσεις την βιομηχανία άνθρακα την βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας την βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εμπλέκονται στην υδροηλεκτρική ενέργεια, αιολική ενέργεια και την ηλιακή ενέργεια, την παραγωγή, διανομή και πώληση των εναλλακτικών καυσίμων την παραδοσιακή βιομηχανία ενέργεια, που περιλαμβάνει τη συλλογή και τη διανομή των καυσόξυλων, τη χρήση του για μαγείρεμα και θέρμανση, η οποία είναι ιδιαίτερα κοινή στις φτωχότερες χώρες 2.1 Η κλιματική αλλαγή 14

15 Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα κυρίως από την καύση ορυκτών καύσιμων καθώς και άλλων αερίων όπως το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη σύσταση των αερίων που παρέμενε σταθερή για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η ανατροπή αυτή αναμένεται να αλλάξει δραστικά το κλίμα τις ερχόμενες δεκαετίες. Το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται υπεύθυνο για το 50% της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας. Σε λιγότερο από δύο αιώνες οι άνθρωποι αυξήσανε κατά 25% την συνολική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Κάθε χρόνια επιβαρύνουμε την ατμόσφαιρα με 6 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι υπολογίζετε ότι η μέση θερμοκρασία της γης θα ανέβει τα επόμενα 100 χρόνια από 2 έως και 6 βαθμούς κελσίου. Έρευνες σε Αμερική και Ευρώπη δείχνουν ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές προβληματικά κλιματολογικά φαινόμενα όπως οι ξηρασίες, οι πλημύρες και άλλα αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά. Οι συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης είναι : Η μείωση στα αποθέματα του νερού Οι απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του πλανήτη Σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών και αγαθών Δραματική μείωση του αριθμού των αγαθών Την τελευταία δεκαετία, εκδηλώθηκαν τρεις φορές περισσότερες φυσικές καταστροφές κυρίως πλημμύρες και τυφώνες στον κόσμο από ότι στην δεκαετία του 60, ενώ τετραπλασιάστηκε το κόστος των καταστροφών από παρόμοια φαινόμενα. Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση λιγνίτη, λιθάνθρακα, πετρέλαιο και άλλων ορυκτών καυσίμων, ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της περιβαλλοντικής κρίσης προκαλώντας αλόγιστη ρύπανση στον αέρα, το έδαφος, το υπέδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και την υγεία των πολιτών. Στην Ευρώπη οι πιο ρυπογόνοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν στην Ελλάδα, την Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία 2.2 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Οι βρώμικες τριάντα είναι οι 30 πιο ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάταξη προήλθε βάσει της ποσότητας εκπέμπουν ανά παραγόμενη KWh και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως οι ρυπογόνες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής χρησιμοποιούν στην πλειοψηφία τους άνθρακα ως κύριο καύσιμο. Η κακή απόδοση των μονάδων σε συνδυασμό με την χαμηλή ενεργειακή αξία του άνθρακα συντελεί στην αυξημένη ποσότητα ρύπων στην ατμόσφαιρα και άρα στη διόγκωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Το καύσιμο που χρησιμοποιούν οι μονάδες είναι λιγνίτης ή λιθάνθρακας, πράγμα που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση: η παραγωγή ενέργειας από στερεά συμβατικά καύσιμα 15

16 συντελεί κατά πολύ στην έκλυση υπερβολικών εκπομπών CO 2 στην ατμόσφαιρα και επομένως στην αλλαγή του κλίματος. Η Ελλάδα στη λίστα των βρώμικων τριάντα έχει μια Country CO 2 emissions [ Emission per capita τιμητική πρωτιά ή μάλλον δυο. Τα δυο πιο ρυπογόνα εργοστάσια της Ευρώπης βρίσκονται στην Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα στο Ν. Κοζάνης. Οι μονάδες στον Άγιο Δημήτριο και την Καρδία Κοζάνης καταλαμβάνουν αντίστοιχα την 1 η και 2 η θέση στον κατάλογο των τριάντα ρυπογόνων. Οι συνέπειες της υπερθέρμανσης της γης δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλα τα μήκη και πλάτη. Πρόσφατες έρευνες σε Αμερική και Ευρώπη δείχνουν ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασίες, πλημμύρες, καταιγίδες γίνονται όλο και πιο έντονα, την ίδια στιγμή που η θερμοκρασία αναβαίνει, προκαλώντας λιώσιμο των πάγων, κύματα, καύσωνα και πυρκαγιές τεράστιας έκτασης. Έρευνα του WWF κατέδειξε ότι η μέση θερμοκρασία σε 16 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει αυξηθεί έως και 2 C σε σύγκριση με την δεκαετία 1970, ενώ σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) τα τελευταία 100 χρόνια η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0,74 C. Όπως έχει τεκμηριώσει σε σχετική έκθεση η IPCC, υπάρχουν πλέον επαρκή στοιχεία που δείχνουν ότι η παρατηρούμενη θέρμανση του πλανήτη τα τελευταία 50 χρόνια οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Έρευνες του WWF έχουν δείξει ότι το 33% των οικοσυστημάτων του πλανήτη βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο είδη χλωρίδας και πανίδας απειλούνται με εξαφάνιση έως το

17 World 33,376, United States 5,420, South Korea 610, Russia 1,830, Japan 1,240, Πίνακας 1: Εκτιμήσεις των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα των χωρών παγκοσμίως μέχρι το 2011 International transport 1,040,000 - India 1,970, Germany 810, China 9,700, Canada 560,

18 Πηγή: en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions 2.3 Το πρωτόκολλο του Κιότο Το πρωτόκολλο του Κιότο που διαδέχεται τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνείς νομοθετικές πράξεις καταπολέμησης των κλιματικών μεταβολών. Περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι εκβιομηχανισμένες χώρες για τον περιορισμό των οικείων εκπομπών ορισμένων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, υπεύθυνων για τη θέρμανση του πλανήτη. Οι συνολικές εκπομπές των ανεπτυγμένων χωρών πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον κατά 5% την περίοδο σε σύγκριση με τα επίπεδα του Στις 4 Φεβρουαρίου 1991, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να συμμετάσχει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, η οποία εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 9 Μαΐου Η σύμβαση-πλαίσιο επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 15 Δεκεμβρίου Η εν λόγω σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 21η Μαρτίου Η σύμβαση-πλαίσιο συνέβαλε σημαντικά στη θέσπιση βασικών αρχών για τη καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, δίνει τον ορισμό της αρχής των «κοινών αλλά διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων». Συνέβαλε επίσης στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού, παγκοσμίως, στα προβλήματα που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος. Ωστόσο, η σύμβαση δεν περιλαμβάνει ποσοτικές λεπτομερείς ανά χώρα, δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα συμβαλλόμενα κράτη στη σύμβαση αποφάσισαν στην πρώτη συνεδρίαση των μερών, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο τον Μάρτιο του 1995, να διαπραγματευθούν ένα Πρωτόκολλο που να περιλαμβάνει μέτρα μείωσης των εκπομπών για τη μετά το 2000 περίοδο, εις ότι αφορά τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Κατόπιν μακροχρόνιων εργασιών, το Πρωτόκολλο του Κιότο θεσπίστηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1997, στο Κιότο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε το Πρωτόκολλο στις 29 Απριλίου Τον Δεκέμβριο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laeken επιβεβαίωσε τη βούληση της Ένωσης για τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου του Κιότο πριν από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη, του Γιοχάνεσμπουργκ στις 26 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η παρούσα απόφαση εγκρίνει το Πρωτόκολλο εξ ονόματος της Κοινότητας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καταθέσουν τα οικεία 18

19 επικυρωτικά έγγραφα ταυτόχρονα με την Κοινότητα και, στο μέτρο του δυνατού, πριν από την 1η Ιουνίου Περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Το Πρωτόκολλο του Κιότο αφορά τις εκπομπές έξι αερίων θερμοκηπίου: του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) του μεθανίου (CH 4 ) του πρωτοξειδίου του αζώτου (N 2 O) των υδρογονανθράκων (HFC) των υπερφθοριωμένων υδρογονανθράκων (PFC) του εξαφθοριούχου θείου (SF 6 ). Συνιστά ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της θέρμανσης του πλανήτη, επειδή περιλαμβάνει δεσμευτικούς και ποσοτικοποιημένους στόχους περιορισμού και μείωσης των αερίων θερμοκηπίου. Συνολικά, τα συμβαλλόμενα κράτη της σύμβασης-πλαισίου, οι εκβιομηχανισμένες χώρες, δεσμεύονται συλλογικά να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, για μείωση των συνολικών εκπομπών των ανεπτυγμένων χωρών κατά 5% τουλάχιστον, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, την περίοδο Το Παράρτημα Β του Πρωτοκόλλου περιέχει αριθμητικές δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα κράτη. Τα κράτη που ήταν μέλη της ΕΕ πριν το 2004 οφείλουν συλλογικά να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μεταξύ 2008 και Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά από την ημερομηνία αυτή δεσμεύονται να μειώσουν τις οικείες εκπομπές κατά 8%, με εξαίρεση την Πολωνία και την Ουγγαρία κατά 6%, καθώς και την Μάλτα και την Κύπρο, οι οποίες δεν εμφανίζονται στον κατάλογο της σύμβασης-πλαισίου. Για την περίοδο του 2008, τα συμβαλλόμενα κράτη δεσμεύονται στην επίτευξη προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους το αργότερο το 2005 και στην ανά πάσα στιγμή προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων. Το έτος 1995 μπορεί να θεωρηθεί, από τα συμβαλλόμενα κράτη που το επιθυμούν, ως έτος αναφοράς για τις εκπομπές HFC, PFC και SF6. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το Πρωτόκολλο προτείνει μια σειρά μέσων: Ενίσχυση ή θέσπιση εθνικών πολιτικών μείωσης των εκπομπών, αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, προώθηση των αειφόρων μορφών γεωργίας, ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά. 19

20 Συνεργασία με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη, ανταλλαγή πείρας ή πληροφοριών, συντονισμός των εθνικών πολιτικών, μέσω αδειών εκπομπής, από κοινού εφαρμογής, και κατάλληλου μηχανισμού ανάπτυξης. Το αργότερο ένα έτος πριν από την πρώτη περίοδο δέσμευσης, τα συμβαλλόμενα κράτη θεσπίζουν εθνικό σύστημα υπολογισμού των ανθρωπογενών εκπομπών, καθώς και της απορρόφησης, από τις καταβόθρες, όλων των αερίων του θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Στις 31 Μαΐου 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο. Το πρωτόκολλο ετέθη σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005, μετά την επικύρωσή του εκ μέρους της Ρωσίας. Αρκετές εκβιομηχανισμένες χώρες αρνήθηκαν να επικυρώσουν το πρωτόκολλο, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία. 2.5 Το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα Τις τελευταίες δεκαετίες οι ενεργειακοί πόροι έχουν εξελιχτεί σε πόρους στρατηγικής σημασίας για την λειτουργιά του οικονομικού συστήματος. Όμως η ενεργοβόρα δομή παραγωγής, η αυξανόμενη κατανάλωση και ταυτόχρονα ανορθολογική χρήση της ενεργείας έχουν οδηγήσει σε μείωση των αποθεμάτων των ενεργειακών πόρων και αρά αύξηση του κόστους εξόρυξης και παράγωγης τους. Σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, εάν οι τρέχουσες νομοθεσίες και πολιτικές παραμείνουν αμετάβλητες στις επόμενες δεκαετίες, η παγκόσμια απαίτηση σε ενέργεια θα αυξηθεί κατά 50% από την τιμή του 2005 μέχρι το Η πιο ραγδαία αύξηση στην απαίτηση ενέργειας κατά το διάστημα προβλέπεται για κράτη εκτός του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία & Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Σύμφωνα με το προηγούμενο σενάριο η απαίτηση ενέργειας σε αυτές τις χώρες θα αυξηθεί κατά 85%, ενώ στις εντός του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία & Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) χώρες κατά 19%. Η ραγδαία αυτή αύξηση οφείλεται στην προβλεπόμενη οικονομική ανάπτυξη των συγκεκριμένων χωρών. Για την κάλυψη των προβλεπόμενων απαιτήσεων σε ενέργεια από τις διάφορες ενεργειακές πηγές, τα φυσικά καύσιμα (τα υγρά και άλλα πετρελαϊκά, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας) αναμένεται να εξακολουθήσουν να συμβάλλουν στην κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Χαρακτηριστικά, τα υγρά καύσιμα παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο, παρότι το μερίδιο συμμετοχής τους πέφτει από 37% το 2005 σε 33% το 2030, κυρίως λόγω της εκτίμησης ότι η τιμή τους θα έχει ανοδικές τάσεις και στο προσεχές μέλλον. Παρά τις εγγενείς αβεβαιότητες, κύριος παράγοντας στις ως άνω προβλέψεις είναι η εκτίμηση της τιμής του πετρελαίου: Με βάση τις μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων ετών, οι προβλέψεις για το μεσοπρόθεσμο μέλλον είναι δυσοίωνες. Το πετρέλαιο και τα λοιπά ορυκτά καύσιμα είναι εξαντλήσιμοι και σπάνιοι πόροι και επομένως υπό την πίεση της αυξανόμενης ζήτησης θα αυξάνονται ολοένα και οι τιμές τους. 20

21 Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έφτασαν σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο σε πραγματικούς όρους, από το τέλος της δεκαετίας του 70. Στα τέλη του Μαΐου του 2008 η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Μπρεντ κινήθηκε γύρω στα 132 USD το βαρέλι, ήταν δηλαδή υπερδιπλάσια σε σχέση με τα επίπεδα του Η μέση τιμή του πετρελαίου για τους πέντε πρώτους μήνες του 2008 ανερχόταν σε 105 USD έναντι μέσου όρου της τάξης των 73 USD το βαρέλι, κατά το 2007 ενώ οι τιμές είχαν ήδη τριπλασιαστεί σε σύγκριση με τα επίπεδα του Οι τιμές του άνθρακα και του φυσικού αερίου ακλούθησαν, αυξανόμενες με τον ίδιο ρυθμό η και με ταχύτερο σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου, κατά τους τελευταίους 12 μήνες του Αυτό σημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου είχαν ως αποτέλεσμα τις αυξημένες τιμές των ενεργειακών προϊόντων, πιέζοντας τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη να αυξήσουν τις τιμές τους. Οι προηγούμενες πετρελαι κές κρίσεις όπως εκείνη της δεκαετίας του 70 είχαν προκληθεί από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην προσφορά από τις χώρες παράγωγης. Στην προκείμενη περίπτωση η σταθερή η ακόμη και ελαφρά μειούμενη προσφορά πετρελαίου αγωνίζεται να ανταποκριθεί σε μια αυξανόμενη παγκοσμία ζήτηση. Το συμπέρασμα είναι πως η αύξηση των τιμών του πετρελαίου δεν οφείλεται πια σε προσωρινούς παράγοντες όπως γινόταν κατά το παρελθόν αλλά σε μια διαρθρωτική μεταβολή της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου στην παγκοσμία οικονομία και ως εκ τούτου είναι πιθανόν μακροπρόθεσμα να παραμείνουν υψηλές οι τιμές. Η ραγδαία αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών, και συνεπακόλουθα και των συγκεντρώσεων CO2 στην ατμόσφαιρα. Η αύξηση αυτή συνδέεται με το λεγόμενο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» και την επαπειλούμενη κλιματική αλλαγή. Πιο αναλυτικά, οι συγκεντρώσεις του CO2 στην ατμόσφαιρα αυξάνονται με ρυθμό 0,6% ετησίως τα τελευταία χρόνια και αυτός ο ρυθμός τείνει να αυξηθεί. Συνεπώς, περιμένουμε ότι στο μέσο του 21ου αιώνα η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα θα είναι διπλάσια των επιπέδων της προ-βιομηχανικής εποχής. Λόγω του ότι οι εκπομπές αυτές οφείλονται κυρίως στην καύση συμβατικών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, η παγκόσμια χρήση ενέργειας είναι στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων. Ο κύριος στρατηγικός στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοψίζεται στα «τρία 20 ως το 2020», δηλαδή στη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά 20%, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και στην αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο 20% της τελικής κατανάλωσης. Μέχρι το 2020 προβλέπεται επίσης συμμετοχή των βιοκαυσίμων στις μεταφορές σε ποσοστό 10%. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι στόχοι της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής για την περίοδο δε μπορεί παρά να είναι: 21

22 H συμμόρφωση προς τις επιταγές των κοινοτικών οδηγιών για τη λειτουργία της εθνικής και της ενοποιημένης αγοράς ηλεκτρισμού. H διασφάλιση επάρκειας ισχύος, αδιάλειπτης παροχής και ποιότητας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. H επιλογή πρωτογενών ενεργειακών πόρων και τεχνολογιών που θα είναι συνολικά και στρατηγικά βέλτιστη. H διασφάλιση των εύλογων οικονομικών συμφερόντων όλων των κατηγοριών καταναλωτών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών κλπ) αλλά και των απαιτούμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότηση νησιών, αγροτικών εκμεταλλεύσεων κλπ). H συμβολή του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην επίτευξη των ανειλημμένων περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της χώρας. Το πρώτο από τα παραπάνω σημεία είναι, θεωρητικά τουλάχιστον, αυτονόητο και πρακτικά, έστω και με σημαντικές καθυστερήσεις, επιτεύξιμο. Τα υπόλοιπα τέσσερα είναι αυτά στα οποία επιβάλλεται να εστιαστεί το ενδιαφέρον μας. Για τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι η χωρική διάσταση του προβλήματος, με τη γεωγραφικά ετεροβαρή κατανομή της κατανάλωσης σε σχέση με τον έως σήμερα κορμό του ηλεκτροπαραγωγικού μας συστήματος. Η εγγενής ανισορροπία που επέρχεται εξαιτίας της απόστασης Δυτικής Μακεδονίας - Αττικής θα μπορέσει να ανακουφιστεί μόνο με τη δημιουργία τουλάχιστον των τεσσάρων νέων μονάδων που είναι δρομολογημένες στη Νότιο Ελλάδα (των τριών ιδιωτικών και της ΔΕΗ στο Αλιβέρι) όταν και εφόσον αυτές γίνουν και ενταχθούν πλήρως στο σύστημα. Επιπρόσθετα, στο βαθμό που η διασύνδεση της Θράκης, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου παραμένει προβληματική (δίκτυα 150 kv, περιορισμένης ισχύος) ούτε νέες συμβατικές μονάδες θα μπορέσουν να κατασκευαστούν εύκολα, ούτε τα έργα ΑΠΕ μπορούν να προχωρήσουν άμεσα, αφού η κατασκευή νέων αιολικών πάρκων στη Θράκη, στη Ν. Εύβοια και στη Λακωνία (δηλαδή σε τρεις από τις ευνοϊκότερες περιοχές της χώρας) προϋποθέτουν την αναβάθμισης του δικτύου μεταφοράς. Όσον αφορά στην επιλογή πρωτογενών ενεργειακών πόρων, εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο η ως τώρα ακολουθούμενη λιγνιτική πολιτική είναι δυνατόν να συνεχιστεί ή κατά πόσο το φυσικό αέριο θα αποτελέσει την κύρια στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής στην επόμενη εικοσαετία. Αναντίρρητα, το φυσικό αέριο είναι καθαρότερο, επιτρέπει υψηλότερους βαθμούς απόδοσης και οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες αερίου απαιτούν λιγότερο προσωπικό για τη λειτουργία τους. Με δεδομένες δε τις δεσμεύσεις για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 η επιλογή του, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, φαντάζει περίπου υποχρεωτική. Ωστόσο, η αυξανόμενη εξάρτηση της Δ. Ευρώπης από το φυσικό αέριο συνολικά, μας υπενθυμίζουν ότι μία μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική που βασίζεται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό σε εισαγόμενη ενεργειακή βάση, δεν είναι κατ ανάγκην συνετή. Ακόμη δε κι αν κανείς βασιστεί στις εναλλακτικές λύσεις, όπως το 22

23 υγροποιημένο αέριο, το κόστος σίγουρα δεν συμβαδίζει κατ ανάγκη με το διαφημιστικό σλόγκαν περί άφθονης και φθηνής μορφής ενέργειας. Κατά συνέπεια, παρότι η σημασία του λιγνίτη θα μειωθεί, τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους, αυτός θα παραμείνει αναγκαστικά ο στρατηγικός μας ενεργειακός πόρος. Η έννοια του στρατηγικού πόρου επιβάλλει τη διατήρηση των αποθεμάτων του για χρονικές περιόδους διεθνών κρίσεων ή αστάθειας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανακοπεί ο σημερινός ρυθμός αξιοποίησής του. Η παραπάνω προσέγγιση οδηγεί στην ανάγκη της χρήσης εισαγόμενου λιθάνθρακα είτε από τη ΔΕΗ ή από ιδιωτικές επιχειρήσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες στην περίοδο μετά το Έτσι θα καταστεί δυνατή η απόσυρση παλαιών λιγνιτικών μονάδων με αποτέλεσμα περαιτέρω συμβολή στην μείωση της εκπομπής ρύπων. Παράλληλα, με τη στρατηγική αυτή διασφαλίζεται η επάρκεια του συστήματος στην περίπτωση καθυστερήσεων στην υλοποίηση προγραμματισμένων επενδύσεων σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ή στους αγωγούς φυσικού αερίου. Στο σχεδιασμό του ηλεκτροπαραγωγικού συστήματος της χώρας θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το μεσοπρόθεσμο αξιοποιήσιμο δυναμικό των ΑΠΕ (αδειοδοτημένα: MW, κατασκευασμένα: 900 MW). Ωστόσο, εγείρονται ερωτήματα ως προς την προοπτική επιδότησης τέτοιων επενδύσεων - η εμπειρία καταδεικνύει ότι χωρίς επιχορήγηση λίγοι επενδυτές προχωρούν και τη λογική των επιχορηγήσεων της εγκατεστημένης ισχύος η οποία έχει οδηγήσει σε έντονη υπερτιμολόγηση/υπερκοστολόγηση του συνόλου των επενδύσεων ΑΠΕ που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Το γεγονός αυτό, πέραν της διασπάθισης πολύτιμων δημόσιων πόρων, οδηγεί και σε μία στρέβλωση της αγοράς σε βάρος εντέλει του καταναλωτή. Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι πράγματι χαμηλή σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, κυρίως για τους οικιακούς καταναλωτές και τη μεγάλη βιομηχανία, όχι τόσο για τη μέση τάση και τους μεσαίους εμπορικούςβιοτεχνικούς καταναλωτές. Η τιμή, όμως, αυτή δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος παραγωγής, στο βαθμό που η δεσπόζουσα στην αγορά ΔΕΗ θα ήθελε να είναι μία βιώσιμη και με προοπτικές επιχείρηση. Η κύρια αιτία της ανισορροπίας αυτής είναι η μη ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους που συνδέεται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα από το συμβατικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής. Κι όσο θα παραμένει αυτό το καθεστώς, είναι σαφές ότι ο ανταγωνισμός θα είναι ελλιπής και στρεβλός, ενώ η απελευθέρωση της αγοράς θα «χρεωθεί» την αύξηση των τιμών που σίγουρα είναι απαραίτητη. Προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης απαιτείται αναμφίβολα παιδεία, συνδυασμένη με περιβαλλοντική και ενεργειακή κουλτούρα σε όλες τις βαθμίδες. Πιο συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε μία προσέγγιση που να θέτει απαιτήσεις: στην πολιτική ηγεσία και στη δημόσια διοίκηση, που πρέπει να νομοθετήσουν και να εφαρμόσουν τους νόμους. Στον επιστημονικό και τεχνικό κόσμο, που πρέπει να εμβαθύνει στις νέες τεχνολογίες και να τις εφαρμόσει στην πράξη, και στον τελικό 23

24 καταναλωτή, που πρέπει να έχει απαιτήσεις, αλλά και να είναι διατεθειμένος να καταβάλει το σχετικό κόστος. 2.6 Νέα διάσταση στην ηλεκτρική ενεργεία Είναι γεγονός ότι πλέον ο ηλεκτρικός τομέας αποτελεί την πιο κρίσιμη υποδομή των σύγχρονων κοινωνιών. Έτσι η αξιοπιστία και η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν θα είναι εκτεθειμένη σε διακοπές εφοδιασμού και απότομες αυξήσεις των τιμών γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη. Η στενότητα στα αποθέματα ορυκτών καύσιμων και τα μεγάλα ενεργειακά προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς, έχουν οδηγήσει σε νέες στρατηγικές στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες πλέον θα δίνουν έμφαση σε αποκεντρωμένες μονάδες με αποδοτικές τεχνολογίες όπως οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών. Τέτοιες αποκεντρωμένες τεχνολογίες θα μπορούσαν να παρέχουν όχι μόνο υποστήριξη στους μεγάλους κεντρικούς σταθμούς παραγωγής αλλά και να τους αντικαταστήσουν. Στο νέο περιβάλλον της ενέργειας η αποκεντρωμένη παραγωγή μπορεί να καλύπτει μεγάλο εύρος νέων τεχνολογιών με μικρές μονάδες εγκατεστημένες κοντά στην κατανάλωση. Η μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών και άλλων νέων και αποδοτικών τεχνολογιών αποτελεί τη νέα πρόκληση στον ενεργειακό τομέα και θα απαιτηθούν ανάλογες παρεμβάσεις στο δίκτυο. Η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας,αιολικής ενέργειας, βιομάζας, μικρών υδροηλεκτρικών, συστημάτων αποθήκευσης, συμπεριλαμβάνονται στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στην Ευρώπη η διείσδυση και η συμμετοχή των αποκεντρωμένων μονάδων στην κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για το 2030 εκτιμάται για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 35% - 40%. Αυτό θεωρείται μεγάλη συμβολή στην ασφάλεια και στην αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 24

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3.1 Ήπιες μορφές ενέργειας Οι ήπιες μορφές ενέργειας (ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), ή νέες πηγές ενέργειας, ή πράσινη ενέργεια) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Έτσι οι ΑΠΕ θεωρούνται από πολλούς μία αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Γη. Ως «ανανεώσιμες πηγές» θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η ηλιακή και η αιολική. Ο χαρακτηρισμός «ανανεώσιμες» είναι κάπως καταχρηστικός, μιας και ορισμένες από αυτές τις πηγές, όπως η γεωθερμική ενέργεια δεν ανανεώνονται σε κλίμακα χιλετιών. Σε κάθε περίπτωση οι ΑΠΕ έχουν μελετηθεί ως λύση στο πρόβλημα της αναμενόμενης εξάντλησης των (μη ανανεώσιμων) αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. Τελευταία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από πολλά μεμονωμένα κράτη, υιοθετούνται νέες πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προάγουν τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη μέλη. Οι ΑΠΕ αποτελούν τη βάση του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας και κεντρικό σημείο εστίασης της σχολής των οικολογικών οικονομικών, η οποία έχει κάποια επιρροή στο οικολογικό κίνημα. Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται κατ' ουσία στην ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της γης, και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. Οι βασιζόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες, μιας και δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για μερικά ακόμα δισεκατομμύρια χρόνια. Ουσιαστικά είναι ηλιακή ενέργεια "συσκευασμένη" 25

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ Πρακτικά επιμορφωτικού Σεμιναρίου 26-28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη απόδοσης των φωτοβολταικών πάρκων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα :

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα : 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α της φοιτήτριας του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ο ρόλος της Αιολικής Ενέργειας στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ο ρόλος της Αιολικής Ενέργειας στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ο ρόλος της Αιολικής Ενέργειας στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΑΪΣ» Σπουδαστής: Ζουρνατσίδης Δημήτριος ΑΜ: 32127 Επιβλέπων: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σπουδαστές: Ναλπαντίδης Δημήτριος Νένος Ευθύμιος Επιβλέπων: Κονιτόπουλος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ της ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΜΠΙΤΕΡΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΕΜΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΕΜΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΕΜΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ; Από τη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η περίπτωση της VERT OIL A.E. Πτυχιακή Εργασία των Νάκο Μαριλένα & Χόντα Μαρία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η πράσινη ανάπτυξη στην σύγχρονη οικονομία»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η πράσινη ανάπτυξη στην σύγχρονη οικονομία» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η πράσινη ανάπτυξη στην σύγχρονη οικονομία» Ταρανέλου Ευριδίκη Καβάλα 2012 (ΑΜ 8397) Εποπτεύων καθηγητής: Αναστάσιος Καρασαββόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (g CO2/kWh) ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 4 ΕΥΡΩΠΑÏΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (g CO2/kWh) ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 4 ΕΥΡΩΠΑÏΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (g CO2/kWh) ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 4 ΕΥΡΩΠΑÏΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ΕΠΙΒΛΕΠΩN ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ΕΠΙΒΛΕΠΩN ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ TMHMA ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Πράσινη Οικονοµία» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ΕΠΙΒΛΕΠΩN ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΤΓΦΡΟΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΤΓΦΡΟΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΦΟ ΙΦΤΟ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΑΤΓΦΡΟΝΗ ΜΗΦΑΝΗ ΔΙΠΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τεχνικοοικονομική Μελέτη φωτοβολταϊκών στοιχείων εγκατάστασης οικίας. Μελέτη περίπτωσης σε οικία του δήμου Αμφίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Καβάλα, Μάιος 2008 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επιβλέπων Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος. Μελετητές: Χατζηαντωνίου Κων/νος Χρυσικού Χρυσάνθη

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επιβλέπων Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος. Μελετητές: Χατζηαντωνίου Κων/νος Χρυσικού Χρυσάνθη ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος Μελετητές: Χατζηαντωνίου Κων/νος Χρυσικού

Διαβάστε περισσότερα