Self-Drilling Rock Bolting System ELEBAR -SD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Self-Drilling Rock Bolting System ELEBAR -SD"

Transcript

1 Self-Drilling Rock Bolting System Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical

2 Company profile 1968 > > > > > > > > 2015 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι ενδεχομένως ο αρχαιότερος και πρωτοπόρος προμηθευτής ειδικού γεωτεχνικού εξοπλισμού στην Ελληνική αγορά, με δραστηριότητα που ξεκινά από το Η εταιρεία διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην προμήθεια εξοπλισμού για γεωτρήσεις, έργα σηραγγοποιίας, μεταλλείων και γενικά υπογείων και γεωτεχνικών έργων. Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις της τεχνολογίας του γεωτεχνικού εξοπλισμού και διαθέτει στην αγορά πρωτοποριακά προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας. Οι επιλογές στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη μεγάλη εμπειρία καθώς και στην εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της εταιρείας που κατέχουν ανώτερους και ανώτατους επιστημονικούς τίτλους. Έτσι η εταιρεία σήμερα απολαμβάνει τη φήμη των «εξειδικευμένων τεχνοκρατών» και με ικανοποίηση διαπιστώνει ότι οι πελάτες της απευθύνονται στην εταιρεία, όχι μόνο για την αγορά εξοπλισμού, αλλά και στην αναζήτηση προτάσεων και πιθανών λύσεων σε τεχνικά θέματα καθώς και συμβουλών για εξοικονόμηση του κόστους κατασκευής των έργων. Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων αγκύρωσης/ηλώσεων μεταξύ των οποίων και τη πλήρη σειρά Αυτοδιατρήοντων Αγκυρίων ( Self- Drilling) που διατίθενται στην Ελληνική και ξένη αγορά με την κατοχυρωμένη εμπορική ονομασία. Το 2010 η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ εντάχθηκε στην κοινότητα των ισχυρότερων Ελληνικών επιχειρήσεων που αξιολογούνται από την ICAP. ELEBOR S.A. is possibly the oldest and pioneer supplier of specialized geotechnical equipment in the Greek market, with activity being traced back to Company's expertise is the supply of equipment for drilling, tunnelling, mining and generally for underground and geotechnical works. ELEBOR S.A. is constantly monitoring the developments of the geotechnical equipment technology and offers to the market advanced products of the latest know-how. Product selections as well as related choices are primarily based on the long experience as well as on the specialized scientific skills of key members of the company. Thus, the company today has a reputation in the market as specialized technocrats and with great satisfaction realizes that customers are contacting the company not only for purchasing products but also to receive support and suggestions to technical problems as well as to proposals for project cost-cutting solutions. ELEBOR offers a wide range of rock bolting and soil nailing products including a complete range of Self-Drilling Anchor System, which is available under the trademark. In 2010, ELEBOR S.A. was assessed by ICAP and awarded with the ICAP Strongest Companies in Greece Certificate. 2

3 Αυτοδιατρήοντα αγκύρια Self-Drilling rock-bolts The rock bolts are designed by ELEBOR's designengineers, so that to comply with the needs and specifications as set by ELEBOR's strict instructions and are manufactured by several certified factories. Product design is carried out with the state-of-the-art threedimensional (3D) parametric mechanical design software. The tools and assemblies are designed with real characteristics and physical properties of the chosen materials and are tested during designing stage for their functionality and strength with finite element analysis tools. Prototypes are manufactured in real dimension by 3D printing to test the functionality of the parts prior to mass production. Additionally the products are tested for the mechanical properties in certified laboratories or under extensive field tests. All products designed and produced by ELEBOR are covered by the guarantee and technical support of ELEBOR, certified by acknowledged test laboratories and baked by company's EN ISO Τα αγκύρια σχεδιάζονται από τους μηχανικούς της ΕΛΕΒΟΡ, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και προδιαγραφές της εταιρείας και κατασκευάζονται με αυστηρή εποπτεία. Ο σχεδιασμός των προϊόντων γίνεται με τα πιο σύγχρονα μέσα τρισδιάστατης (3D) παραμετρικής μηχανολογικής σχεδίασης στον κόσμο. Τα εξαρτήματα και συναρμολογήματα σχεδιάζονται με τα πραγματικά χαρακτηριστικά και φυσικές ιδιότητες των υλικών και ελέγχονται στο στάδιο του σχεδιασμού για τη λειτουργικότητά τους και την αντοχή τους με εργαλεία ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων. Πρωτότυπα εκτυπώνονται σε πραγματικές διαστάσεις σε 3D εκτυπωτές και για δοκιμή της λειτουργικότητάς τους και έλεγχο προτού γίνει η μαζική παραγωγή. Επιπρόσθετα ο εξοπλισμός δοκιμάζεται για τις μηχανικές τους ιδιότητες σε πιστοποιημένα εργαστήρια ή και σε εκτεταμένες δοκιμές πεδίου. Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση του ονόματος της εταιρείας και την τεχνική υποστήριξη, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά ποιότητος αναγνωρισμένων εργαστηρίων καθώς και το EN ISO που διαθέτει η εταιρεία. 3

4 Περιγραφή συστήματος system description Τα αγκύρια αποτελούνται από διάτρητες ράβδους που διαθέτουν ολόσωμο εξωτερικό σπείρωμα και συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους για τη δημιουργία αγκυρίων μεγάλου μήκους. Στο ένα ελεύθερο άκρο τους διαθέτουν διατρητική κεφαλή μίας χρήσης με την οποία πραγματοποιείται η διάτρηση ενώ στο άλλο ελεύθερο άκρο τ ο π ο θ ε τ ε ίτ α ι τ ο π λα κ ί δ ι ο εδ ρ ά σ ε ω ς κα ι τ ο π ε ρ ι κό χλ ι ο σύσφιξης/τάνυσης του αγκυρίου. Η διάτρηση πραγματοποιείται με τα συμβατικά μέσα και η πάκτωση του διατρήματος γίνεται με τσιμεντένεμα μέσω της κεντρικής οπής των ράβδων. Τα αγκύρια χρησιμοποιούνται συνήθως σε χαλαρούς σχηματισμούς πετρωμάτων/εδαφών όπου τα διατρήματα καταρρέουν προτού να εισαχθεί στο διάτρημα το επιθυμητό αγκύριο σύμφωνα με τη συμβατική μέθοδο αγκύρωσης των τεσσάρων (4) σταδίων (δηλ. διάνοιξη διατρήματος, εξαγωγή διατρητικής στήλης, εισαγωγή αγκυρίου και πάκτωση). Η διαδικασία της αγκύρωσης με τα αγκύρια ELEBAR - SD είναι γρήγορη και απλή και αποτελείται από μόνο δύο (2) στάδια [διάτρηση και τσιμεντένεση] ή ακόμα και από ένα (1) μόνο στάδιο [ταυτόχρονη διάτρηση και τσιμεντένεση]. Ανάλογα της φύσης του πετρώματος, επιλέγεται ο καταλληλότερος τύπος διατρητικής κεφαλής για την επίτευξη της βέλτιστης ταχύτητας διάτρησης. 4 The Self-Drilling rock bolts is an anchoring system wherein the rock bolt itself acts as well as the drilling string with which the drilling is carried out to the desired anchoring depth and then is left in the bore-hole for grouting to commence. The rock bolts consist of hollow bars that have an externally formed full-length threading and can be joined together with the aid of coupling sleeves to form long rock bolts. A low cost expendable one-use drill bit is threaded on to one of the two free ends of the rock bolt with which drilling is performed. The other free end accommodates the washer plate and the tensioning collar nut. Drilling is carried out by conventional means and subsequent cement grouting is executed through the central hole of the rods. The rock bolts are commonly used in friable and loose ground/soil in which the drilled bore-holes are collapsing before insertion of the desired rock bolt can take place according to the conventional four (4) stages rock bolting method (i.e. drilling of the bore-hole, extraction of the drilling string, insertion of the rock-bolt and cement grouting). Rock bolting with the system is fast and simple and requires only two (2) stages [drilling and cement grouting] or even only one (1) stage [simultaneous drilling and grouting]. Depending on the nature of the rock to be drilled, the appropriate drill bit is selected in order to achieve the optimum drilling speed. Τα αυτοδιατρήοντα αγκύρια συνιστούν ένα σύστημα αγκύρωσης όπου το ίδιο το αγκύριο αποτελεί και τη διατρητική στήλη με την οποία πραγματοποιείται η διάτρηση στο επιθυμητό μήκος αγκύρωσης και ακολούθως αφήνεται να παραμείνει μέσα στο διάτρημα ώστε να ακολουθήσει η ενεμάτωση.

5 Εφαρμογές συστημάτων αγκύρωσης Applications of anchors 1. Tunnelling - Mining The Radial rock bolting, forepoling, tunnel entrance preparation/support, slope stabization 2. Geotechnical applications - Railway & Road Construction, Dams, Construction projects Slope stabilization, soil nailing, injection piling, foundation strengthening 1. Σηραγγοποιία - Μεταλλεία Ακτινική αγκύρωση, δοκοί προπορείας, προετοιμασία/αντιστήριξη εισόδων σηράγγων, αντιστήριξη πρανών. 2. Γεωτεχνικές εφαρμογές, κατασκευή Σιδηροδρόμων και Οδοποιία, Φράγματα, Κατασκευαστικά έργα Σταθεροποίηση πρανών, ηλώσεις, εισπιέσεις πασαλλώσεων, ενισχύσεις θεμελιώσεων 3. Green energy projects Fixing of photovoltaic solar cell panel frame bases, foundation of wind turbines etc. 3. Ενεργεικά έργα Πάκτωση βάσεων φωτοβολταϊκών πάνελ, θεμελίωση ανεμογεννητριών κλπ. 5

6 Ονομ. Ονομ. διάμ. Ονομ. Εφελκυστική Ορίο Φορτίο Φορτίο Τύπος Σπείρω μα διατομή οπής βάρος αντοχή διαρροής διαρροής θραύσεω ς T ype T hread N om. c ros s - N om. c ore N om. T ens ile Υ ield T ypic al yield Frac ture load s ec tion diam. weight s trength s trength load Rm Re Rp0.2 N/mm2 N/mm2 kn kn (MPa) (MPa) 2 mm 2, R ,0 2, R32/4-S R ,0 3, R32/5-N R ,0 3, R32/6-S R ,0 3,5 >630 > R32/7-S R ,0 4,2 >630 > R38/7-N R ,0 5, R38/8-S R ,5 6,2 >630 > R51/7-N R ,0 7, R51/9-S R ,0 9,4 >630 > R76/6-N R ,0 10, R76/8-N R76 R76/10-N R76 R76/12-N R76 R90/8-N R90 R90/10-N R90 R114/8-N R114 R114/10-N R114 αριστερόστροφο κατά ISO ,0 left hand according to ISO R32/3-S kg/m 360 right hand non standardized R32 δεξιόστροφο μη τυποποιημένο R32/2-S mm ,0 13, ,0 16, ,0 19, ,2 16, ,1 19, ,0 21, ,0 25, * Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση 6 Βασική σειρά αυτοδιατρήοντων αγκυρίων Standard series of self-drilling rock-bolts

7 Σειρά Υψηλής Αντοχής αυτοδιατρήοντων αγκυρίων Ultra High Strength series of self-drilling rock-bolts After cold roll-threading, the High Strength series bars are subjected to a special metallurgical heat treatment which further improves the mechanical properties of the steel and thus the very high yield and fracture loads listed in above table are achieved. After heattreatment, the grade of the steel is similar to that of posttensioning steels (900/1100 MPa). The High Strength series bars are not weldable. Μετά το πέρας της εν-ψυχρώ εξέλασης για τη διαμόρφωση του σπειρώματος, οι ράβδοι της σειράς Υψηλής Αντοχής, υποβάλλονται σε ειδική μεταλλουργική θερμική κατεργασία η οποία βελτιώνει περαιτέρω της μηχανικές ιδιότητες του υλικού με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται τα εξαιρετικά υψηλά όρια διαρροής και αντοχής θραύσεως που δίνονται στον ανωτέρω πίνακα. Η ποιότητα του χάλυβα μετά την θερμική κατεργασία είναι αντίστοιχη αυτής των χαλύβων προεντάσεως (900/1100 MPa). Οι ράβδοι Υψηλής Αντοχής δεν επιδέχονται συγκολλήσεως. Τύπος Type Σπείρωμα Thread Ονομ. διατομή Nom. crosssection Ονομ. διάμ. οπής Nom. core diam. Ονομ. βάρος Nom. weight Εφελκυστική αντοχή Tensile strength Ορίο διαρροής Υield strength Φορτίο διαρροής Typical yield load Φορτίο θραύσεως Fracture load R m R e R p0.2 mm 2 mm kg/m N/mm 2 N/mm 2 kn kn (MPa) (MPa) R32/5T R ,9 3,3 >1100 > αριστερόστροφο R32/7T R ,0 4,2 >1100 > R38/5T R ,0 4,2 >1100 > left hand R38/7T R ,0 5,5 >1100 > R38/8T R ,5 6,2 >1100 > R51/7T R ,0 7,5 >1100 > R51/9T R ,0 9,4 >1100 > R76/6T R ,0 10,8 >1100 > R76/8T R ,0 13,5 >1100 > δεξιόστροφο R76/10T R ,0 16,3 >1100 > right hand R90/8T R ,2 16,0 >1100 > R90/10T R ,1 19,4 >1100 > R114/8T R ,1 21,0 >1100 > R114/10T R ,0 25,7 >1100 > Σειρά αυτοδιατρήοντων αγκυρίων ανοξείδωτου χάλυβα Stainless steel series of self-drilling rock-bolts Τύπος [1] Σπείρωμα [2] διατομή Ονομ. Type Thread Nom. crosssection Ονομ. διάμ. οπής Nom. core diam. Ονομ. βάρος Nom. weight Εφελκυστική αντοχή Tensile strength Φορτίο θραύσεω ς Fracture load mm 2 mm kg/m N/mm 2 kn (MPa) R25/5X R ,0 2, >200 R32/6X R ,0 3, >320 R38/7X R ,0 4, >400 [1] Διάθεσιμοι σε ποιότητες AISI304 & AISI3016 / Available in AISI304 & AISI316 grades [2] Σπείρω μα κατά ISO / Thread according to ISO * Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση 7

8 Διατρητικές κεφαλές ELEBAR SD - drill bits R32 / R38 SA3 SC4 SC4 SW4 [1] SW4 [2] CBF Κωδικός αριθμός Κωδικός σχεδίου κοπτικού Σπείρωμα Διάμετρος κοπής Οπές εκφύσησης Βάρος Part Nr. Bit design code T hread C utting diameter Flushing holes Weight SD-R32-B-SC-051 SC4 R32 51 mm 4 F 0,37 kg SD-R32-B-SA-051 SA3 R32 51 mm 3 F 0,37 kg SD-R32-B-CBF051 SBF R32 51 mm 1F & 2S 0,45 kg SD-R32-B-SW4075 SW4 [2] R32 75 mm 2RS 0,45 kg SD-R32-B-SC-076 SC4 R32 76 mm 4 F 1,23 kg SD-R32-B-SW-076 SW4 [1] R32 76mm 2S&2RS 0,84kg SC3D SC3D SC4 SW4 [1] SW4 [2] SW3 [1] SW3 [2] SBD Κωδικός αριθμός Κωδικός σχεδίου κοπτικού Σπείρωμα Διάμετρος κοπής Οπές εκφύσησης Βάρος Part Nr. Bit design code T hread C utting diameter Flushing holes Weight SD-R38-B-SC3076 SC3 R38 76 mm 3 F 1,20 kg SD-R38-B-SC-076 SC4 R38 76 mm 4 F 1,23 kg SD-R38-B-SW4075 SW4 R38 76 mm 2 S & 2 RS 0,80 kg SD-R38-B-SW3D076 SW3D R38 76 mm 3 F 0,93 kg SD-R38-B-CBF076 CBF R38 76 mm 3 F 1,40 kg SD-R38-B-SW4090 SW4 [1] R38 90 mm 2 F 1,04 kg SD-R38-B-SW3D090 SW3D R38 90 mm 3 F 1,20 kg SD-R38-B-SW4095R SW4 [2] R38 95 mm 2 RS 0,80 kg SD-R38-B-SW3100 SW3 [1] R38 100mm 1F&1S 2,80kg SD-R38-B-SW3100J SW3 [2] R38 100mm 1FJ&1SJ 2,80kg SD-R38-B-SW4110 SW4 [2] R mm 2 S & 2 RS 1,80 kg SD-R38-B-SBD115 SBD R mm 2 F 2,79 kg SD-R38-B-CBF115 CBF R mm 3 F 2,30 kg F Οπή εκφύσησης μετωπικής εκτόνωσης Front flushing hole R Οπή εκφύσησης ανάστροφης εκτόνωσης Reverse flushing hole * Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση S Οπή εκφύσησης πλευρικής εκτόνωσης Side flushing hole J Ακροφύσιο Jet Jet nozzle 8

9 R51 - R114 Διατρητικές κεφαλές drill bits SC3 SC4 SBF SBD SBD SW4 SW3 SBF SBF Κωδικός αριθμός Κωδικός σχεδίου κοπτικού Σπείρωμα Διάμετρος κοπής Οπές εκφύσησης Βάρος Part Nr. Bit design code T hread C utting diameter Flushing holes Weight SD-R51-B-SC3090 SC3 R51 90 mm 3 F 1,60 kg SD-R51-B-SCD100 SC4 R mm 4 F 1,79 kg SD-R51-B-SBF100 SBF R mm 3 F 1,62 kg SD-R51-B-SBD100 SBD R mm 2 F 1,73 kg SD-R51-B-SBD115 SBD R mm 2 F 2,28 kg SD-R51-B-SW4110 SW4 R mm 2 RS 1,60 kg SD-R51-B-SW3140 SW3 R mm 1 F & 1 S 4,20 kg SD-R51-B-SW3140J SW3 R mm 1 FJ & 1 SJ 4,20 kg SD-R51-B-SW3140 SW3 R mm 1 F & 1 S 6,50 kg SD-R51-B-SW3140J SW3 R mm 1 FJ & 1 SJ 6,50 kg SD-R51-B-CBF090 CBF R51 90 mm 1 F & 2 S 2,10 kg SD-R51-B-CBF115 CBF R mm 1 F & 2 S 2,60 kg SW4 [1] SW4 [2] SW4 [1] SW4 [2] SW4 [3] SW3 [1] SW3 [2] CBF * Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση Κωδικός αριθμός Κωδικός σχεδίου κοπτικού Σπείρωμα Διάμετρος κοπής Οπές εκφύσησης Βάρος Part Nr. Bit design code T hread C utting diameter Flushing holes Weight SD-R76-B-SW4130 SW4 [1] R mm 4 F 3,20 kg SD-R76-B-SW4130J SW4 [2] R76 130mm 2SJ 3,30kg SD-R76-B-SW4180 SW4 [1] R mm 4 F 5,12 kg SD-R76-B-SW4180J SW4 [2] R76 180mm 4F&4S 5,00kg SD-R76-B-SW4180R SW4 [3] R mm 2 S & 2 RS 2,95 kg SD-R76-B-SW3180 SW3 [1] R76 180mm 1F&1S 6,80kg SD-R76-B-SW3180J SW3 [2] R76 180mm 1FJ&1SJ 6,80kg SD-R76-B-CBF130 CBF R mm 4 F 7,50 kg SD-R90-B-SW4200 SW4 [1] R mm 4 F 12,00 kg SD-R90-B-SW3180 SW3 [1] R90 180mm 1F&1S 7,00kg SD-R90-B-SW3180J SW3 [2] R90 180mm 1FJ&1SJ 7,00kg SD-R114-B-SW4200 SW4 [1] R mm 4 F 12,00 kg SD-R114-B-SW3180 SW3 [1] R mm 1 F & 1 S 7,00 kg SD-R114-B-SW3180J SW3 [2] R mm 1 FJ & 1 SJ 7,00 kg F Οπή εκφύσησης μετωπικής εκτόνωσης Front flushing hole R Οπή εκφύσησης ανάστροφης εκτόνωσης Reverse flushing hole S Οπή εκφύσησης πλευρικής εκτόνωσης Side flushing hole J Ακροφύσιο Jet Jet nozzle 9

10 Εξαρτήματα αγκυρίων accessories Εξάγωνα περικόχλια Hexagonal nuts Κωδικός αριθμός Σπείρωμα Τύπος σχεδίου Ύψος Διάστασηκλειδιού Ημισφαιρική έδρα Βάρος Part Nr. Thread Design type Height key size Hemishperical seat Weight SD-R32-N-H46L45 R32 FLAT 45 mm 46 mm - 0,37 kg SD-R32-N-D46L50 R32 DOME 50 mm 46 mm 56 mm 0,52 kg SD-R32-N-A46x60 R32 FLAT 60 mm 46 mm - 0,50 kg SD-R38-N-H50L60 R38 FLAT 60 mm 50 mm - 0,51 kg SD-R38-N-H55L50 R38 FLAT 50 mm 55 mm - 0,50 kg SD-R38-N-D50L60 R38 DOME 60 mm 50 mm 60 mm 0,56 kg SD-R38-N-D52L60 R38 DOME 60 mm 52 mm 60 mm 0,70 kg SD-R38-N-H60L70 R38 FLAT 70 mm 60 mm - 1,10 kg SD-R51-N-S75x70 R51 SPHERICAL 70 mm 75 mm - 1,60 kg SD-R51-N-H75x80 R51 FLAT 80 mm 75 mm - 1,80 kg SD-R51-N-C72L85 R51 CIRCULAR COLLAR 85 mm 72 mm - 1,80 kg SD-R76-N-H100x85 R76 FLAT 85 mm 100 mm - 2,60 kg SD-R76-N-C R76 CIRCULAR COLLAR 110 mm 101 mm - 3,10 kg SD-R90-N-C R90 CIRCULAR COLLAR 120 mm 114 mm - 3,80 kg SD-R114-N-C R114 CIRCULAR COLLAR 120 mm 127 mm - 2,00 kg Σύνδεσμοι Couplings Κωδικός αριθμός Σπείρωμα Τύπος σχεδίου Μήκος Διάμετρος Βάρος Part Nr. Thread Design type Length Diameter Weight SD-R32-C-42F150 R32 STANDARD 150 mm 42 mm 0,75 kg SD-R32-C-45F150 R32 HEAVY DUTY 150 mm 45 mm 1,00 kg SD-R38-C-51L160 R38 STANDARD 160 mm 51 mm 1,20 kg SD-R38-C-52x180 R38 STANDARD 180 mm 52 mm 1,40 kg SD-R38-C-59x180 R38 HEAVY DUTY 180 mm 59 mm 2,53 kg SD-R38-C-60L180 R38 HEAVY DUTY 180 mm 60 mm 2,60 kg SD-R51-C-63x140 R51 STANDARD 140 mm 63 mm 1,15 kg SD-R51-C-70L210 R51 STANDARD 210 mm 70 mm 2,90 kg SD-R51-C-70F210 R51 HEAVY DUTY 210 mm 70 mm 2,80 kg SD-R76-C-90L230 R76 STANDARD 230 mm 89 mm 3,30 kg SD-R76-C-101L230 R76 HEAVY DUTY 230 mm 101 mm 6,30 kg SD-R90-C-114L230 R90 HEAVY DUTY 230 mm 114 mm 7,50 kg SD-R114-C127L230 R114 HEAVY DUTY 230 mm 127 mm 10,00 kg 10 * Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση

11 Εξαρτήματα αγκυρίων accessories Κεντραδώροι Centralizers Κωδικός αριθμός Σπείρωμα Διάμετρος κεντραρίσματος Βάρος Part Nr. Thread C entralizing diameter Weight SD-R32-K-S5075 R32 75 mm 0,20 kg SD-R38-K-S5090 R38 90 mm 0,40 kg SD-R51-K-S5100 R mm 0,75 kg SD-R76-K-S5120 R mm 1,30 kg Τοποθέτηση μπροστά από κάθε σύνδεσμο Installed in front of each coupling Προσαρμογείς διατρητικών κεφαλών Drill bit adapters Κωδικός αριθμός Part Nr. SD-R32-A-DBR38 SD-R38-A-DBR51 SD-R32-A-DBR51 Περιγ ραφή Description R32 x R38 R38 X R51 R32 x R51 Βάρος Weight 0,11 kg 0,13 kg 0,24 kg Περικόχλια με κλειστό κρίκο Ring nuts Κωδικός αριθμός Σπείρωμα Εσω τ. άνοιγ μα Βάρος Part Nr. Thread Internal opening Weight SD-R32-N-RN50120 R32 50 mm 0,90 kg SD-R38-N-RN60125 R38 60 mm 1,20 kg Πλάκες αγκύρωσης Washer plates Επίπεδες ή θολοειδής σε διάφορα τυπικά μεγέθη ή βάσει ειδικών απαιτήσεων του χρήστη. Flat or dome plates produced at various standard sizes but also according to special customer requirements. * Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση 11

12 Εξαρτήματα αγκυρίων accessories Προσαρμογέας διάτρησης για περιστροφικο-κορυστικές διατρήσεις Drilling adapter for rotary-percussion drilling Κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη και βάσει ειδικών απαιτήσεων του χρήστη. Διαθέσιμα σπειρώματα προσαρμογής: R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51 αρσενικά / θηλυκά R32 R38 R32 R51 Για συστήματα αριστερόστροφων σπειρωμάτων For left-hand threaded systems Produced at various sizes and also according to special customer requirements. Available fitting threads: R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51 male / female Προσαρμογέας διάτρησης για περιστροφικές διατρήσεις Drilling adapter for rotary drilling Κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη και βάσει ειδικών απαιτήσεων του χρήστη. Διαθέσιμα σπειρώματα προσαρμογής (περιστροφικής διάτρησης): 2.3/8", 2.7/8", 3.1/2", 4.1/2", 6.5/8", API Reg. / API IF, αρσενικά / θηλυκά κλπ. Produced at various sizes and also according to special customer requirements. Available fitting threads (rotary drilling): 2.3/8 ", 2.7/8", 3.1/2", 4.1/2", 6.5/8", API Reg. / API IF, male / female etc. R76 R90 R114 R32 Για συστήματα δεξιόστροφων σπειρωμάτων For right-hand threaded systems Προσαρμογέας ενεματώσεως Grouting adapter Προσαρμογείς που κοχλιώνονται στο σπείρωμα της ράβδου και διαθέτουν ταχυσύνδεσμο συνδέσεως στο σωλήνα ενεματώσεως. Διατίθενται σε διάφορά μεγέθη και τύπους ταχυσυνδέσεως. Grouting adapters threaded onto the bolt bar featuring a quick coupling connector to the grouting hose. Available in various sizes and quick connection coupler fittings. * Άλλες διαστάσεις και σχέδια κατόπιν ζητήσεως Other sizes and designs available on request ** Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση 12

13 Εξαρτήματα αγκυρίων accessories Προσαρμογέας διάτρησης / τροφοδότης ενεμάτωσης για περιστροφικές διατρήσεις Drilling adapter / Grout swivel for rotary drilling Κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη και βάσει ειδικών απαιτήσεων του χρήστη. Διαθέσιμα σπειρώματα προσαρμογής (περιστροφικής διάτρησης): 2.3/8", 2.7/8", 3.1/2", 4.1/2", 6.5/8", API Reg. / API IF, αρσενικά / θηλυκά κλπ. Produced at various sizes and also according to special customer requirements. Available fitting threads ( rotary drilling): 2.3/8 ", 2.7/8", 3.1/2", 4.1/2", 6.5/8", API Reg. / API IF, male / female etc. R76 R90 R114 R32 Για συστήματα δεξιόστροφων σπειρωμάτων For right-hand threaded systems Εξοπλισμός τανύσεως και δοκιμής εξόλκευσης Tensioning and pull-out test equipment Πλήρη συστήματα τανύσεως και δοκιμής εξόλκευσης αποτελούμενα από κοίλο υδραυλικό κύλινδρο, υδραυλική αντλία, μανόμετρο ένδειξης επιβαλλόμενου φορτίου, βάση εδράσεως. Complete tensioning and pull-out test systems comprising of hollow hydraulic cylinder, hydraulic pump, manometer for monitoring the applied load and cylinder resting base. * Άλλες διαστάσεις και σχέδια κατόπιν ζητήσεως Other sizes and designs available on request ** Οι προδιαγραφές δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση 13

14 Κεντρικά γραφεία : Πίνδου 1 & Λεωφ. Ποσειδώνος 17, Τ.Κ Μοσχάτο, Αθήνα Τηλ. : Fax : Υπ/μα Θεσ/κης : Αλιάκμονος 10, T.K Θεσσαλονίκη Τηλ. : Fax : ELEBOR S.A. Head offices : 1 Pindou str. & 17 Poseidonos ave., GR Moschato, Athens, Hellas Tel. : Fax : Thessaloniki branch : Aliakmonos 10, GR Thessaloniki Hellas Tel. : Fax : O9 IS Κωδικός Member of TÜV NORD Group Copyright ELEBOR S.A. All Rights Reserved. ΕΛΕΒΟΡ Α.Ε.Β.Ε. -

Self-Drilling Rock Bolting System ELEBAR -SD

Self-Drilling Rock Bolting System ELEBAR -SD Self-Drilling Rock Bolting System ELEBAR -SD Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2016 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι ενδεχομένως ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Swelling Type Friction Bolts ELEBOLT

Swelling Type Friction Bolts ELEBOLT Swelling Type Friction Bolts ELEBOLT Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2015 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι ενδεχομένως ο αρχαιότερος και

Διαβάστε περισσότερα

Ground Support. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical

Ground Support. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Plastic fittings for Ground Anchors Ground Support Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2013 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι ενδεχομένως ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Stainless Steel Threaded Bar Anchor System ELEBAR -GB

Stainless Steel Threaded Bar Anchor System ELEBAR -GB Stainless Steel Threaded Bar Anchor System ELEBAR -GB Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2014 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι ενδεχομένως ο

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Threaded Bar Rock Bolting System ELEBAR -G

Threaded Bar Rock Bolting System ELEBAR -G Threaded Bar Rock Bolting System ELEBAR -G Rockbolting-Anchoringsystems Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2016 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Sleeved Grouting Pipes. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical. Grouting technology

Sleeved Grouting Pipes. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical. Grouting technology DURVINIL S - DURVINIL E Sleeved Grouting Pipes Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Grouting technology Company profile 1968 > > > > > > > > 2013 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ground Support CARBOPREE. Ανθρακονήματα Αγκύρωσεων και Ενισχύσεων Carbon Fiber Anchoring & Reinforcing Systems

Ground Support CARBOPREE. Ανθρακονήματα Αγκύρωσεων και Ενισχύσεων Carbon Fiber Anchoring & Reinforcing Systems CARBOPREE Ανθρακονήματα Αγκύρωσεων και Ενισχύσεων Carbon Fiber Anchoring & Reinforcing Systems Ground Support Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αερισμού σηράγγων & μεταλλείων EVS EVS tunnelling & mining ventilation system

Σύστημα αερισμού σηράγγων & μεταλλείων EVS EVS tunnelling & mining ventilation system Σύστημα αερισμού σηράγγων & μεταλλείων EVS EVS tunnelling & mining ventilation system Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2013 > Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ: 210-9633385, ΦΑΞ : 2109633604, Ηλ. Ταχ.: info@ekkaf.gr, url : www.ekkaf.gr ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3 η Ήλοι ολόσωμης πάκτωσης

Διάλεξη 3 η Ήλοι ολόσωμης πάκτωσης ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ Διάλεξη 3 η Ήλοι ολόσωμης πάκτωσης Μέτρα Υποστήριξης Σηράγγων ΔΠΜΣ: Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων ΑΙ Σοφιανός Παράδειγμα συστηματικής ήλωσης 2 Διατρητικό φορείο ήλωσης ήλων σε τετραγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ground Support. Φυσίγγια Ρητίνης για Αγκυρώσεις Resin Cartridges for Rock-Bolting

Ground Support. Φυσίγγια Ρητίνης για Αγκυρώσεις Resin Cartridges for Rock-Bolting Φυσίγγια Ρητίνης για Αγκυρώσεις Resin Cartridges for Rock-Bolting Ground Support Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2016 > Η ΕΛΕΒΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

DURVINIL. Σωλήνες αποστράγγισης Drainage Pipes. Drainage - Waterproofing. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical

DURVINIL. Σωλήνες αποστράγγισης Drainage Pipes. Drainage - Waterproofing. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical DURVINIL Σωλήνες αποστράγγισης Drainage Pipes Drainage - Waterproofing Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2015 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ή Εταιρικό προφιλ

Περιεχόμενα ή Εταιρικό προφιλ Περιεχόμενα ή Εταιρικό προφιλ Hanger bolts with nuts and EPDM-sealing washers Ντιζοστρίφωνα με παξιμάδι και ελαστική ροδέλα Item.- No. LM LH M M 2 0 2 0 2 0 3 00 9022 0 9022 9022 9022 2 9022 0 90222 90222

Διαβάστε περισσότερα

Rod End > Spherical Bearings Product Overview

Rod End > Spherical Bearings Product Overview Rod End > Spherical Bearings Product Overview Table of Contents FMW3E_.4 / NSA8143 FMW3F_.4 / NSA8149 REM REF Page IV-3-4 IV-5-6 IV-7-8 IV-9-10 FMW3E_.4 / NSA8143 Rod End > Spherical Bearings Schematic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μόνιμα Προσω ρινά ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Σε αντιστοιχία με τα προεντεταμένα αγκύρια αποτελούμενα από χαλύβδινα συρματόσχοινα υψηλή αντοχής, η ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ κατασκευάζει αγκύρια

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ L - ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ L - ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ L - ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ BEND SUPPORT L - LIGHT TYPE 75x100 BLL.0075.0100.200 Επιμήκη οπές 8x35 Oblong holes 8x35 100x150 BLL.0100.0150.200 150x200 BLL.0150.0200.200 200x300 BLL.0200.0300.200 200x400

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης Ball Valves - Valves Solvent Cement Jointed Fittings BSP Threaded Fittings Adaptor Fittings Βάνες - Βαλβίδες Εξαρτήματα Πίεσης Κολλητά Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. Σήραγγα ΣΓ της Ευρείας Παράκαµψης Πατρών ΣΓ Tunnel of Patras City Ring Road ΒΑΝΤΟΛΑΣ, Β. ΖΑΚΑΣ, Μ. ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ, Ν. ΤΖΗΜΑ, Κ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE riplines & Fittings Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALARIP PALARIP-FC PALARIP-SLIM PALARIP-TAPE riplines Σταλακτηφόροι Σωλήνες PALARIP O.. mm 3496 PALARIP PE Embodied ripline Σταλακτηφόρος Σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

Polypropylane Systems Συστήματα Πολυπροπυλένιου

Polypropylane Systems Συστήματα Πολυπροπυλένιου / Τιμοκατάλογος 2013 Polypropylane Systems Συστήματα Πολυπροπυλένιου Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ Special Core-Barrels. Sampling. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ Special Core-Barrels. Sampling. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ Special Core-Barrels Sampling Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 9 > > > > > > > > 0 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι ενδεχομένως ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-06 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 06 Αγκύρια Αυτοδιατρυόµενα Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΝΔΟΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ Down-The-Hole (DTH) Bits. DTH Drilling. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical

ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΝΔΟΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ Down-The-Hole (DTH) Bits. DTH Drilling. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΝΔΟΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ Down-The-Hole (DTH) Bits DTH Drilling Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2013 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

FLEXVINIL PVC. Υδατοφραγές Waterstops. Drainage - Waterproofing. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical

FLEXVINIL PVC. Υδατοφραγές Waterstops. Drainage - Waterproofing. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical FLEXVINIL PV Υδατοφραγές Waterstops rainage - Waterproofing oring - rilling - Tunnelling - Mining - onstruction - Geotechnical ompany profile 1968 > > > > > > > > 2013 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ είναι ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά / υδραυλικά διογκούμενα Packers Pneumatic/Hydraulic Inflation Packers

Πνευματικά / υδραυλικά διογκούμενα Packers Pneumatic/Hydraulic Inflation Packers Boring - Driing - Tunneing - Mining - Construction - Geotechnica Geotechnica technoogy Πνευματικά / υδραυλικά διογκούμενα Packers Pneumatic/Hydrauic Infation Packers Company profie 1968 > > > > > > > >

Διαβάστε περισσότερα

FERRITES FERRITES' NOTES RAW MATERIAL SPECIFICATION (RMS)

FERRITES FERRITES' NOTES RAW MATERIAL SPECIFICATION (RMS) FERRITES' NOTES RW MTERIL SPEIFITION (RMS) Property Unit Pratical Frequency Range MHz Initial Permeability urie Temperature Specific Gravity g/cm 3 Loss Factor @ FREQUENY -6 MHz Temp. oef. of Initial Permeability

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ BARBED FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / DRIPPER PIPE FITTINGS ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ TAPE FITTINGS Εξαρτήματα Φις / Barbed Fittings ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ / BARBED COUPLING FOR PE PIPE ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ: 210-9633385, FAX : 2109633604, mail: info@ekkaf.gr, url : www.ekkaf.gr ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ: 210-9633385, FAX : 2109633604, mail: info@ekkaf.gr, url : www.ekkaf.gr ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ: 210-9633385, FAX : 2109633604, mail: info@ekkaf.gr, url : www.ekkaf.gr ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 - ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΗΛ: 210-9633385, ΦΑΞ : 2109633604,

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ. ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, Tηλ. (+30) 210.96.33.385, Fax. (+30) 210.96.33.604, we b : ww w. ekkaf.gr ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για τη βιομηχανία της πέτρας

για τη βιομηχανία της πέτρας Αδαμαντοφόρα εργαλεία για τη βιομηχανία της πέτρας 1 Πλεονεκτήματα της δέσμευσής μας προς τους πελάτες Από το 1937, η Diamant Boart είναι δεσμευμένη προς τους πελάτες της. Η δέσμευση αυτή σημαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle

Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market has established

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΝΔΟΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ Down-The-Hole ( DTH) Bits. DTH Drilling. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical

ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΝΔΟΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ Down-The-Hole ( DTH) Bits. DTH Drilling. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΝΔΟΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ Down-The-Hole ( DTH) Bits DTH Drilling Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2015 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α - Ergates Industrial Estate, PO Box 16104, Nicosia 2086, Cyprus Tel: +357 22624090 Fax: +357 22624092 TEST REPORT Nο. R01.4222 Page 1 of 9 Σελίδα 1 από 9 Test Description περιγραφή δοκιμής/ελέγχου Client

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers

Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers ΜΙΝΙ ΑΡΔΕΥΣΗ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers Description: Pressure Rating & Materials: Equipment for use in gardening and agricultural applications. The equipment is suitable for

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-06-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 06 οκοί και Ράβδοι Προπορείας Ελαφρού Τύπου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 09 Στοιχεία ανωδοµής γεφυρών 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ. Light Fittings. Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ. Light Fittings. Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ Light Fittings escription: Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water. Range: Pressure Rating: Materials: Barbed series from Ø 16mm up to Ø 25mm,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Foundation of the Penstock of the New Glafkos 5.5MW Hydrolectric Power Station on a Steep Slope ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS! Simple Tension Test! The Stress-Strain Diagram! Stress-Strain Behavior of Ductile and Brittle Materials! Hooke s Law! Strain Energy! Poisson s Ratio! The Shear Stress-Strain

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Fittings - Εξαρτήματα

Fittings - Εξαρτήματα ittings - Εξαρτήματα Saddles PN6, PN, PN16 Compression ittings PN16 Compression ittings PN Lock Type ittings PN6 Connection ittings PN Layflat ittings PN Σέλλες PN6, PN, PN16 Κοχλιωτά Εξαρτήματα PΝ16 Κοχλιωτά

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013. Συστήματα απαγωγής καυσαερίων Ι και ΙΙ τοιχώματος

Τιμοκατάλογος 2013. Συστήματα απαγωγής καυσαερίων Ι και ΙΙ τοιχώματος Τιμοκατάλογος 2013 Συστήματα απαγωγής καυσαερίων Ι και ΙΙ τοιχώματος ΑΘΗΝΑ Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής T: +30 210 2828603 - F: +30 210 2830436 - M: +30 6978 114418-19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Κλισιομέτρου από ABS ABS Inclinometer Casing. Geotechnical technology. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical

Σωλήνες Κλισιομέτρου από ABS ABS Inclinometer Casing. Geotechnical technology. Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Σωλήνες Κλισιομέτρου από ABS ABS Inclinometer Casing Geotechnical technology Boring - Drilling - Tunnelling - Mining - Construction - Geotechnical Company profile 1968 > > > > > > > > 2015 > Η ΕΛΕΒΟΡ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

Spherical Bearings Product Overview

Spherical Bearings Product Overview Spherical Bearings Product Overview Table of Contents EN4613 R EN4613 S EN4614 R EN4614 S FMGB....4 FMGN....4 FMGS....4 FMGU....4 EN2584 / FRE EN2585 / FRL EN3048 EN4037 EN4038 EN4039 FRA EN2335 EN4265

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα