του ασφαλιστικού για 3 δισ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του ασφαλιστικού για 3 δισ."

Transcript

1 MAZI 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 4 ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ ΕΠΕΙΣΟ ΙΑ 274 DVD Νο7 ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ! ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! ΣΕΛΙ ΕΣ 1ος ΤΟΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ 132 ΣΕΛΙ ΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΕΩΣ & ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 120 ΣΕΛΙ ΕΣ AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 280 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΙΜΗ 2 Η ΕΚ ΟΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 4 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ευρώ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ 00 ΕΩΣ ρια οφειλή: 5.0 αυξήσεις ΜΕ οσ Κύ ία ευρώ πρ ΕΥΡΩ ευρώ Σ Μηνια ΕΩ 00 ις Ποσό δόση ΟΦΕΙΛΗ 3.0 οφειλή: ις αυξήσε σε οσ ΡΙΑ ς ξή Πρ ΚΥ οσαυ Σ ΓΙΑ Κύρια ρύθµιση µετά τη ία ευρώ πρ Α ΡΥΘΜΙΣΗ Μηνια 466,66 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ή: ευρώις σό µείωση 00 ις Πο σε ση 5.6 ξή δό αυ 3,33 σε 23 ς οφειλ Προσ 600 οσαυξή Κύρια ρύθµιση µετά τη ία ευρώ πρ 155,55 366,66 Μηνια µείωση ις Ποσό δόση αυξήσε 183, ς Αριθµός Προσ ρύθµιση ,11 µετά τη 122, ,66 00 δόσεων µείωση , , , ΕΥΡΩ ΕΩΣ οφειλή: ΙΣ ΣΕ ξήσεις 50 ΞΗ 00 αυ ΟΣΑΥ Κύρια προσ ΡΩ ΜΕ ΠΡ 0 ευρώ 50 ία 50 Σ ΕΥ00 ευρώ ευρώ Μηνια Η ΕΩ Ποσό ξήσεις 72 δόση 500 ΡΙΑ ΟΦΕΙΛ Κύρια οφειλή: 9.0 ς ξήσεις Προσαυ ΚΥ ιση αυ ΓΙΑ θµ οσ Σ τη ρύ 100 µετά ία ευρώ πρ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ευρώ ,79 Μηνια ΙΓΜ 1.0 Ε ση ΡΑ 3 ΠΑ µείω Ποσό ξήσεις ,5 δόση 0,07 ς οφειλή: οσαυξήσεις Προσαυ Κύρια ρύθµιση ,7 µετά τη 1,88 ία ευρώ πρ 8,46 Μηνια µείωση ,7 ις Ποσό 9, ,6 δόση αυξήσε 425, Αριθµός Προσ 900 2,34 θµισης ,8.21 τη ρύ 0, τά 20 7,9 µε δόσεων 652, , ,0.36 5,57 6,69 10 µείωση 15 0, ,95.557, , , , ,92 4, ,31 11 ΡΩ 7, ΕΥ Σ 171, , ΕΩ , ΞΗΣΕΙΣ 3.0 Κύρια οφειλή:προσαυξήσεις 127, ΜΕ ΠΡΟΣΑΥ 0 ρώ 9.189,13 99,00 ία.000 ευ ΕΥΡΩ 50 Μηνια ευρώ ΕΩΣ 17.ή: ευρώ ,15 Ποσό ξήσεις 72 δόση ΟΦΕΙΛΗ 13. σεις ς Προσαυ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ 0 Κύρια οφειλ οσαυξή Σ ρύθµιση πρ ΙΣΗ 100 ρώ µετά τη ία ΘΜ.50 ευ Α ΡΥ +3 Μηνια 1.541,42 ίωση σό 7,1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ή: ευρώ µε ις Πο.49 σε ση 18 ξή δό 2,25 σεις ς οφειλ Προσαυ οσαυξή ρύθµιση Κύρια ,1 µετά τη 9,27 ία ευρώ πρ 55,09 Μηνια µείωση ,0 ις Ποσό 0, ,1 δόση 7,69 αυξήσε 3 40 ς Αριθµός Προσ ,9 ρύθµιση ,7 294,75 µετά τη ,29 3, ,5 δόσεων ,7 µείωση 226,28 1, , ,9 8, ,3 8, , , ,0 ΡΩ 198, , Σ ΕΥ , ,3 ΙΣ ΕΩρια οφειλή: σεις ,9 218, ΟΣΑΥΞΗΣΕ οσαυξή Κύ ΡΩ ΜΕ ΠΡ ευρώ πρ ,8 166,88827 ία ΕΥ 0 ευρώ ευρώ Σ Μηνια 8,8 ΕΩ Ποσό σεις 72 δόση ΟΦΕΙΛΗ 19.ρια οφειλή: σεις οσαυξή ΡΙΑ ς ξή Πρ ΚΥ ιση αυ οσ Σ ΓΙΑ Κύ ρύθµ 100 µετά τη ία ευρώ πρ Α ΡΥΘΜΙΣΗ Μηνια 2.074,99 µείωση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ή: ευρώ Ποσό σεις ση.899,95 ξή,03 24 δό ις αυ 53 σε ς οφειλ Προσ οσαυξή ρύθµιση Κύρια ,9 µετά τη 2,48 ία ευρώ πρ 88,67 Μηνια µείωση ,6 ις Ποσό ,0 537,85 δόση αυξήσε 958,48 2,5 ς ιση Αριθµός Προσ 3, θµ.00 ρύ 5,03 23 µετά τη 648, , δόσεων , , ,4 µείωση 8, , , , ,8 358, ,1 4, , , ΕΥΡΩ ,1 9, Σ ΕΩ 24 7, ΣΕΙΣ ρια οφειλή: 30οσαυξήσεις ,2 322, Κύ ΠΡΟΣΑΥΞΗ ευρώ πρ ,6 0 ΕΥΡΩ ΜΕ ία , Μηνια ευρώ ΕΩΣ ευρώ ,9 Ποσό ξήσεις ΕΙΛΗ ή: δόση 72 ς Προσαυ ΚΥΡΙΑ ΟΦ 0 Κύρια οφειλ προσαυξήσεις ΓΙΑ ρύθµιση Σ 0 ΙΣΗ µετά τη ία 10 ευρώ Α ΡΥΘΜ 0 ευρώ ,19 Μηνια ΙΓΜ 2.7 ση Ε 8 ίω ΡΑ σό 2,3 µε ΠΑ Πο ξήσεις δόση 75,39 ς οφειλή: οσαυξήσεις Προσαυ ρύθµιση Κύρια ,5 µετά τη 0,59 ία ευρώ πρ Μηνια , µείωση ,5 ις Ποσό 2, , ,34 δόση αυξήσε 4 70 ς Αριθµός Προσ ,6 ρύθµιση ,3 τά τη 516,58 2,0 µε ων 00 85,38 2 σε 3.0 δό ,1.674,8 6,00 8 2,6 30 µείωση 39 3, , , , ,0 2, , ,6 ΕΥΡΩ 362, ,4 580,45 Σ , ΕΩ , ή: σεις 29 ΣΕΙΣ οφειλ 425, οσαυξή 5 Κύρια ΠΡΟΣΑΥΞΗ ευρώ πρ ,4 325,29 0 ΕΥΡΩ ΜΕ 0 ία Μηνια.00 ευρώ+4 ΕΩΣ ,0 Ποσό ση Η Κύρια οφειλή: 75οσαυξήσεις 72 ξήσεις δό ΕΙΛ αυ ΟΦ οσ ς Πρ πρ ρύθµιση Σ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ευρώ µετά τη ία 31,61 Α ΡΥΘΜΙΣΗ Μηνια ρώ ,4 9.2 ίωση σό ις ευ 79 µε ις ΠΑΡΑ ΕΙΓΜρια οφειλή: 50οσ Πο σε σε ση 0.7 ξή ξή 11 δό αυ 84,95 ς Κύ Προσαυ, ευρώ πρ ρύθµιση µετά τη ία 69, Μηνια 6.944,88, ευρώ+2 ις µείωση Ποσό 17, , ,45 δόση αυξήσε 00,1 2.4 ς ιση Αριθµός Προσ ρύθµ 92, ,0 84,65 µετά τη, ,15 δόσεων ,7 µείωση 1.386,02 21,23 0,96, , ,7 52,23 0, , ,0 ΕΥΡΩ 46, ,8, , ΕΩΣ ις ΙΣ οφειλή: ,3 911,62 αυξήσε ΟΣΑΥΞΗΣΕ 8 Κύρια ρώ προσ ΡΩ ΜΕ ΠΡ ,6.000 ευ 707,15 ία ΕΥ ρώ+130 Μηνια ,3 00 ΕΩΣ 1.1 ις ευ ή: Ποσό σεις 72 δόση ΕΙΛΗ Κύρια οφειλρώ προσαυξήσε οσαυξή ΟΦ ς Πρ ιση ΡΙΑ ευ ρύθµ 100 Σ ΓΙΑ ΚΥ 00 µετά τη ία Μηνια Α ΡΥΘΜΙΣΗ ,1 0.0 ευρώ+1 µείωση Ποσό ση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜ ρια οφειλή: 35 οσαυξήσεις ξήσεις 1.1 δό 6,84 αυ.39 οσ ς Πρ Κύ ευρώ πρ ρύθµιση µετά τη ία , ,4 Μηνια ευρώ+7 ις , ίωση 3 69 σό µε 1.1 1, Πο σε ση 5,5 78 δό αυξή ς , Αριθµός Προσ ρύθµιση.503, µετά τη , δόσεων ,50, ση 1,3 7, µείω , ,1, ,9 3, ,5, , , ,66, , , , , , ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤ Σπάνε τον κουµπαρά ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΕΩΣ 1 ΕΚΑΤ. Κούρεµα και στα πρόστιµα από φορολογικούς ελέγχους στη ρύθµιση των 100 δόσεων µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛ. 7 ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ του ασφαλιστικού για 3 δισ. Αντί να καταρτίσει τη λίστα µεταρρυθµίσεων που θα ανοίξουν τη στρόφιγγα της χρηµατοδότησης προς την Ελλάδα, η κυβέρνηση σκουπίζει τα ταµειακά διαθέσιµα Οργανισµών, ασφαλιστικών ταµείων και φίλα προσκείµενων περιφερειών και δήµων, προκειµένου να µπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οπως αποκαλύπτει σήµερα ο Ελεύθερος ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΣΤΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΓΕ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ «ΜΗ ΜΕΤΡΑ - ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΕΡΤΙΓΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΙΑΡΡEΕΙ ΚΑΙ ΙΑΨΕΥ ΕΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΡΗΞΗΣ ΣΕΛ ΣΕΛ Εξαλλος ο Μπαλτάς µε τον ασυγκράτητο Κουράκη Τύπος της Κυριακής, βάζουν τώρα χέρι και στα διαθέσιµα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), που προορίζονται για τις συντάξεις των επόµενων γενεών. Η ρευστότητα εξαντλήθηκε, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και η λίστα µεταρρυθµίσεων, όπως και η σύγκληση του Γιούρογκρουπ, είναι ακόµα στον αέρα. Η ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΛΕΕΙ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΦΠΑ ΣΕΛΙ A ΣΕΛ ΕΙΣ ΟΚ Α ΛΥΨ ΝΕΕΣ ΑΠΥΓ ATE -G ΟΣ Κ ΑΛ ΣΤΟ Κ ΑΤΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΟΡΙΣΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛ , 47 ΣΕΛ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ Ο «λυράρης» Χριστόδουλος και το σχέδιο δολοφονίας σωφρονιστικού ΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΗΡΙΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ Η ΕΛΛΑ Α ΕΙΧΕ ΒΑΣΙΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΑΤΟΣ Μ ΤΟΥ ΣΤΕΜ Το «σύνδροµο Λούµπιτς» τροµοκρατεί εταιρίες και επιβάτες ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Το bullying, οι κακοί βαθµοί και η φοιτήτρια... µυστήριο ΣΕΛ AN ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΚ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ. 20 ΣΕΛ. 28 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΕΛ. 43 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΤΟΝ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ. 12

2 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ θέση ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ: ΥΣΗ: ΣΕΛΗΝΗ: 10 ΗΜΕΡΩΝ Να σταµατήσουν οι επικίνδυνες παλινωδίες Η πρακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγµάτευση µε τους Ευρωπαίους είναι προφανές ότι αποδεικνύει την κατάσταση σύγχυσης στην οποία βρίσκεται. Οι συνεχείς παλινωδίες των µελών του οικονοµικού επιτελείου, και γενικότερα της κυβέρνησης, θα αποτύπωναν απλώς το πολιτικό, ιδεολογικό «βέρτιγκο» που διακατέχει τους υπεύθυνους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ εάν δεν έθεταν σε άµεσο κίνδυνο την ελληνική οικονοµία και δεν υπονόµευαν τη θέση της χώρας εντός της ευρωζώνης. ΤΗΝ ΩΡΑ που η έλλειψη ρευστότητας απειλεί την οικονοµία µε ολική ασφυξία και η κυβέρνηση σκουπίζει τα ταµειακά διαθέσιµα των φίλα προσκείµενων περιφερειών και δήµων και σπάει τους κουµπαράδες οργανισµών και ασφαλιστικών ταµείων προκειµένου να βρει χρήµατα για να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, αντί να προκρίνει τη λύση της επίτευξης µιας συµφωνίας µε τους πιστωτές, επιλέγει να προβάλει τη λογική της ρήξης, την οποία στη συνέχεια παίρνει πίσω. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της θολής εικόνας που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τόσο προς τα έξω όσο και στο εσωτερικό της χώρας, είναι όσα συµβαίνουν τις τελευταίες ηµέρες. Τη µία ο υπουργός Οικονοµικών, κ. Βαρουφάκης, και την εποµένη ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, κ. Τσακαλώτος, επαναφέρουν ανοιχτά το σενάριο της ρήξης µε τους Ευρωπαίους, αλλά αµέσως µετά αναγκάζονται από τον πρωθυπουργό να ανασκευάσουν τις δηλώσεις τους. Αλλά και το ίδιο το Μέγαρο Μαξίµου, τη µία στιγµή απειλεί µε διακοπή της πληρωµής του δηµόσιου χρέους, εάν οι δανειστές δεν προχωρήσουν άµεσα στην εκταµίευση των δόσεων, και λίγη ώρα αργότερα διαψεύδει το ενδεχόµενο µιας στάσης πληρωµών. ΥΣΤΥΧΩΣ, πέραν των δηλώσεων και των διαρροών, τα ίδια ισχύουν και στο ζήτηµα της διαπραγµάτευσης. Τη µία ηµέρα συµφωνούν σε πολιτικό επίπεδο µε τους Ευρωπαίους εταίρους για την προώθηση µεταρρυθµίσεων ώστε να ανοίξουν οι στρόφιγγες της χρηµατοδότησης προς την Ελλάδα και τις αµέσως επόµενες ηµέρες διαφωνούν µε τα τεχνικά κλιµάκια για το περιεχόµενο των προτεινόµενων µέτρων, παραµένοντας ακόµα στο επίπεδο της δηµιουργικής ασάφειας. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, η κυβέρνηση εµφανίζεται να επιθυµεί τη χρηµατοδότηση, αλλά χωρίς να κάνει µεταρρυθµίσεις. Αυτό όµως είναι ξεκάθαρο ότι δεν γίνεται. Κατά συνέπεια, ή θα αναγκαστεί να προτείνει, επιτέλους, συγκεκριµένα µέτρα που θα διασφαλίσουν τη ρευστότητα ή θα προχωρήσει σε ρήξη και θα στείλει τη χώρα κατευθείαν στα βράχια. Μέχρι τότε όµως θα υπάρχει και ο κίνδυνος ενός Graccident λόγω της έλλειψης χρηµάτων και σε συνδυασµό µε την επιπόλαιη τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. ΑΠΟΤΕΛΕΙ κοινό τόπο ότι αυτή την ώρα οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονται επί ξυρού ακµής και τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται. Είναι ανάγκη, λοιπόν, η κυβέρνηση, έστω την ύστατη ώρα, να αναλογιστεί τις ευθύνες της απέναντι στον ελληνικό λαό, που δεν της έδωσε εντολή για χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ, και να παρουσιάσει, επιτέλους, την περιβόητη λίστα µεταρρυθµίσεων, η οποία θα αξιολογηθεί από την τρόικα, όπως και αν την έχουν βαφτίσει σήµερα, και θα οδηγήσει στη διασφάλιση της χρηµατοδότησης της χώρας. Ιδιοκτησία: SABD A.E. Εκδότης: ΑΛΕΞΗΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ ιευθυντής: ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ ιευθυντής Σύνταξης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Αρχισυντάκτης Εκδοσης: ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ Υπεύθυνος Ατελιέ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ηµιουργικό: ΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ιεύθυνση ιαφήµισης: ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονοµική ιευθύντρια: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΡΕΝΑΚΗ Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΗΣ Εκτύπωση: ΙRIS ΑΕΒΕ ιανοµή: EYΡΩΠΗ Κεντρικά Γραφεία: Aγίας Λαύρας 2 & Σαρανταπόρου, Ν. Ηράκλειο Τ.Κ , Τηλ , FAX: Στείλτε τις απόψεις σας στο και τις καταγγελίες σας στο Ο «Ε.Τ.» ιδρύθηκε από τον Αρη και τη Λίλιαν Βουδούρη 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 24 ΣΕΛΙΔΕΣ 16 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΥΡΙΣΕ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ Στην Ελλάδα µπορεί η άνοιξη να καθυστέρησε φέτος, ωστόσο στο Λονδίνο τα πρώτα άνθη έκαναν δειλά δειλά την εµφάνισή τους σε πάρκα και πλατείες. Ο φωτογράφος επέλεξε να παρουσιάσει την έλευση της άνοιξης µε φόντο το σήµα κατατεθέν της βρετανικής πρωτεύουσας, το Μπιγκ Μπεν. ΑΛΛΑΞΕ Η ΩΡΑ Σε ισχύ τίθεται από σήµερα η θερινή ώρα. Αν δεν µετακινήσατε τους δείκτες των ρολογιών σας τα ξηµερώµατα µία ώρα µπροστά (από τις στις 04.00), κάντε το τώρα. Πρωταπριλιάτικα αστεία στις σελίδες των εφημερίδων ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ 38-39

3

4 4 πολιτικη ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Μονόδρομος, νέο δάνειο και τρίτο Μνημόνιο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΣΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ Τρίτο και φαρμακερό NIKOΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Το πακέτο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης και τα μέτρα που θα το συνοδεύουν δεν είναι τίποτα μπροστά σ αυτό που θα ακολουθήσει τους επόμενες 3-4 μήνες, δεδομένου ότι οι πιθανότητες να αποφύγει η χώρα το καλοκαίρι ένα τρίτο Μνημόνιο είναι από ελάχιστες μέχρι ανύπαρκτες. Στην παρούσα φάση, δηλαδή δύο μήνες μετά τις εκλογές, δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό από την πλειοψηφία της κοινής γνώμης ότι η χώρα μας έχει γυρίσει τρία χρόνια πίσω, στην άνοιξη του 2012, όταν βρισκόταν στα πρόθυρα της πραγματικής στάσης πληρωμών, της κατάρρευσης και της εξόδου από το ευρώ. Σήμερα, εάν επιχειρηθεί ένα πρώτος απολογισμός των πρώτων 60 ημερών της κυβέρνησης, μπορεί να εξαχθεί μια σειρά πολιτικών και οικονομικών συμπερασμάτων, τα οποία είναι εξαιρετικά επιζήμια για τη χώρα, αλλά επειδή δεν έχει έρθει ακόμη ο «λογαριασμός», δεν έχουν γίνει αντιληπτά από την πλειοψηφία των πολιτών. Εξήγηση Αυτός είναι και ο λόγος που στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού. Χωρίς τη φθορά των μέτρων είναι λογικό οι πολίτες να επενδύουν στην προσδοκία και στις υποσχέσεις που μοίραζαν προεκλογικά ο πρωθυπουργός και τα στελέχη του κόμματός του. Πολιτικά η Ελλάδα για πρώτη φορά 34 χρόνια από την ένταξή της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς έχει μια κυβέρνηση απολύτως απομονωμένη μεταξύ των εταίρων. Ουτε καν τη στήριξη των Κυπρίων δεν έχουμε εντός της ευρωζώνης. Η απομόνωση είναι προϊόν μιας επιθετικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία με εκβιαστικό τρόπο επιχείρησε να αποσπάσει από τους δανειστές «κούρεμα» των δανείων που μας έδωσαν και έξοδο από το Μνημόνιο, αλλά με συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης. Εντελώς παράλογες απαιτήσεις, που όπως ήταν φυσικό εξόργισαν και τους 18 εταίρους του ευρώ, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να κάνει πίσω, ωστόσο χάθηκε πολύτιμος χρόνος και μείναμε από λεφτά και συμμάχους. Στον οικονομικό τομέα, η κυβέρνηση, βάζοντας στο στόχαστρο τις ιδιωτικοποιήσεις, οδήγησε σε ένα συνωστισμό των επενδυτών στην έξοδο και αυτό φαίνεται αν κοιτάξει κανείς την πορεία των τραπεζικών μετοχών τον τελευταίο μήνα, όπου τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια φεύγουν σαν να μην υπάρχει αύριο και φυσικά με μεγάλες απώλειες. Καθίζηση Οι εξαγγελίες και οι φραστικές παροχές των υπουργών είχαν ως αποτέλεσμα την καθίζηση των εσόδων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η χώρα το 2015 να βρεθεί με πρωτογενές έλλειμμα έναντι στόχου για πλεόνασμα της τάξης του 3% του ΑΕΠ που προβλέπει το πρόγραμμα. Οι παραπάνω εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη μαζική απόσυρση των καταθέσεων από τις τράπεζες, στέγνωσαν το κράτος και τις τράπεζες από ρευστότητα, ό,τι χειρότερο δηλαδή για μια οικονομία που μόλις είχε βγει από μια εξαετή πρωτοφανή σε σφοδρότητα ύφεση. Η κυβέρνηση, αφού απέτυχε με τους εκβιασμούς, συμφώνησε στην παράταση του Μνημονίου για τέσσερις μήνες, ενώ υποσχέθηκε πακέτο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτή η συμφωνία επιτεύχθηκε στο Εurogroup στις 20 Φεβρουαρίου, ωστόσο πάλι η κυβέρνηση επιχείρησε να ξεφύγει, ακολούθησε νέα αντιπαράθεση και περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης των εταίρων, για να φτάσουμε στις 19 Μαρτίου, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε., σε μια επταμερή συνάντηση κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων και ηγετών (Μέρκελ-Ολάντ), όπου ο Ελληνας πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στην εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει και το τέλος της περιπέτειας για τη χώρα μας. Οι εξελίξεις μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες θα είναι πολλές και επώδυνες για τους πολίτες. Στην παρούσα φάση, αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι η αποφυγή της στάσης πληρωμών, δηλαδή της άμεσης χρεοκοπίας. Στις αρχές της προσεχούς εβδομάδες, ίσως και αύριο, έχει δεσμευθεί να υποβάλει έναν κατάλογο στους εταίρους και το ΔΝΤ με τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει να εφαρμόσει άμεσα. Ο κατάλογος αυτός θα Η επιθετική πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση οδήγησε στην πλήρη απομόνωση της χώρας, καθώς στο Εurogroup ούτε καν η Κύπρος δεν τάσσεται στο πλευρό της Ελλάδας. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα θα χρειαστεί 5,12 δισ. ευρώ, 3,69 δισ. ευρώ και 1,72 δισ. ευρώ αντίστοιχα για την εξόφληση δανειακών αναγκών εξεταστεί αρχικά σε τεχνικό επίπεδο και στη συνέχεια, αν όλα πάνε καλά, γιατί ούτε αυτό είναι βέβαιο, θα εγκριθεί μέσα στις επόμενες μέρες από το Εurogroup. Αποδέσμευση Πρακτικά η έγκριση των μεταρρυθμίσεων που θα αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα θα οδηγήσει στην αποδέσμευση των διαθέσιμων χρημάτων του ελληνικού προγράμματος. Σήμερα βρίσκονται σε διαθέσιμα 7,2 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονται: 1,8 δισ. ευρώ από την τελευταία δόση των Ευρωπαίων, 1,9 δισ. ευρώ που δεν είναι δάνεια αλλά επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ το 2014 από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει, 3,5 δισ. ευρώ καθυστερούμενες δόσεις του ΔΝΤ. Τα 7,2 δισ. ευρώ θα δοθούν τμηματικά στη χώρα μας μέχρι τον Ιούνιο, που τελειώνει το πρόγραμμα. Ωστόσο, είναι προφανές ότι δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα της οικονομίας, απλώς μεταθέτουν χρονικά τον κίνδυνο στάσης πληρωμών, αφού με τα χρήματα αυτά θα μπορούν να πληρωθούν οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Είναι προφανές ότι μέχρι τον Ιούνιο που τελειώνει το πρόγραμμα η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να βγει για δανεισμό στις αγορές εκδίδοντας τριετή, πενταετή ή δεκαετή ομόλογα με λογικά επιτόκια. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα θα χρειαστεί 5,12 δισ. ευρώ, 3,69 δισ. ευρώ και 1,72 δισ. ευρώ αντίστοιχα για την εξόφληση δανειακών αναγκών. Το πρόγραμμα και η χρηματοδότηση τελειώνουν τον Ιούνιο, που σημαίνει ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν μπορούν να καλυφθούν με δανεισμό από τις αγορές. Πού θα τα βρουν; Δεν υπάρχει άλλη λύση από τη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης με τους εταίρους, η οποία φυσικά δεν θα είναι τρίμηνης διάρκειας, αλλά πολύ μεγαλύτερη. Και εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για προληπτική πίστωση, αλλά για κανονικό δανεισμό. Κανονικός δανεισμός σημαίνει Μνημόνιο, αξιολογήσεις και μέτρα. Και την τρόικα μπορεί η κυβέρνηση να τη βάπτισε «θεσμούς», τα μέτρα πώς θα βαπτίσει για να μην τα καταλάβει ο κόσμος;

5

6 6 πολιτικη ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Πρόταση «μη μέτρων» για μη συμφωνία Με προσδοκίες για «πολιτική λύση» η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα στις Βρυξέλλες ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Με μια πρόταση «μη μέτρων», η οποία -αν δεν γίνει η έκπληξη- θα φέρει μια «μη συμφωνία», προσήλθε η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα στη συνάντηση με την Ομάδα των Βρυξελλών με το χρόνο για την επίτευξη λύσης να έχει φτάσει στο παρά πέντε. Ηδη κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι, ακόμη κι αν η ελληνική πρόταση έχει θετική αποδοχή και από την Ομάδα των Βρυξελλών και στη συνέχεια από την ομάδα εργασίας της ευρωζώνης (Euroworking Group) που θα συγκληθεί μάλλον την Τρίτη, δεν υπάρχει χρόνος για Eurogroup ειδικά για την Ελλάδα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Τούτο διότι η επόμενη εβδομάδα συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα των καθολικών. Συνεπώς, η εξέταση της ελληνικής πρότασης μεταφέρεται τουλάχιστον για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Tο βράδυ της Παρασκευής ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την ελληνική οικονομία κατά τρεις βαθμίδες, από Β σε CCC, επιτείνοντας το κλίμα ασφυξίας για τη χώρα μας. Με βάση τις πληροφορίες οι οποίες διέρρευσαν, η πρόταση με την οποία προσέρχεται στη διαπραγμάτευση η Ελλάδα δείχνει ότι προσδοκά μια «πολιτική λύση», αφού τεχνοκρατικά βρίσκεται πολύ μακριά από τις απαιτήσεις των δανειστών. Δηλαδή το Eurogroup, ως Συμβούλιο Υπουργών, να αποφασίσει ότι δέχεται τα μη μέτρα και ταυτόχρονα απελευθερώνει ρευστότητα από τη δόση των 7,2 δισ. ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται οι απειλές - προειδοποιήσεις για στάση πληρωμών. Παράλληλα έχει γίνει σαφής εκ μέρους της ελληνικής πλευράς ο εκνευρισμός για τη στάση της ΕΚΤ, η οποία κρατά σε οριακά επίπεδα τη ρευστότητα μέσω ELA και απαγορεύει ρητά την αύξηση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια κλείνοντας άλλη μια δίοδο παροχής ρευστότητας για το Ελληνικό Δημόσιο. Την ίδια ώρα οι εταίροι και δανειστές μας, παρότι έχουν χαμηλώσει τους τόνους για την Ελλάδα, δεν δείχνουν διάθεση να υποχωρήσουν από τη θέση της παροχής ρευστότητας έναντι μεταρρυθμίσεων. Η μίνι Σύνοδος Κορυφής για την Ελλάδα και στη συνέχεια η επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα στο Βερολίνο μπορεί να βελτίωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις αλλά δεν άλλαξαν τη βάση των διαπραγματεύσεων. Η διαπραγμάτευση που έχει ήδη ξεκινήσει θα δείξει αν υπάρχει περιθώριο πολιτικής λύσης ή θα πρέπει να περιμένουμε άλλη μια αποτυχία. Η ελληνική πρόταση έχει ως βάση της ότι το πρωτογενές πλεόνασμα μειώνεται στο 1,5% του ΑΕΠ από 3% του ΑΕΠ, που ήταν ο αρχικός στόχος, ο οποίος έχει χαθεί και πλέον θα πρέπει να υπολογίζουμε σε ανάπτυξη όχι μεγαλύτερη από 1,4% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος. Αυτό από μόνο του αλλάζει τη βάση του υπολογισμού τόσο σε ό,τι αφορά τις δαπάνες όσο και τα έσοδα. Οι αλλαγές αυτές δεν εξηγούνται επαρκώς αλλά αποδίδονται μόνο στις καθυστερήσεις που υπήρχαν από την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Εσοδα - δαπάνες Στον τομέα των εσόδων οι νέες προτάσεις που περιλαμβάνει η ελληνική πλευρά είναι μάλλον κατώτερες των περιστάσεων και βασίζει εκτιμήσεις για πρόσθετα έσοδα κυρίως στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Για παράδειγμα, στο κομμάτι που αφορά στην αναμόρφωση του καθεστώτος του ΦΠΑ δεν περιλαμβάνει αυξήσεις συντελεστών αλλά υπόσχεται «μετατάξεις» συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες θα εφαρμοστούν αργότερα μέσα στο χρόνο. Υπόσχεται την προώθηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το TAXISnet προκειμένου να αυξηθεί άμεσα η απόδοση και να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει νομοθετηθεί από το 2010 αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε. Κατά τα λοιπά, υπόσχεται πρόσθετα έσοδα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από καύσιμα και προϊόντα καπνού, με αποτέλεσμα την είσπραξη εσόδων 700 εκατ. ευρώ. Την είσπραξη πρόσθετων εσόδων από τη φορολόγηση μη δηλωθέντων εισοδημάτων που είναι κατατεθειμένα στην Ελβετία. Την είσπραξη πρόσθετων εσόδων από τις λίστες που έχει τα χέρια του το Δημόσιο με καταθέτες του εξωτερικού (λίστα Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λονδίνου) αλλά και το ξεκαθάρισμα των εμβασμάτων προς το εξωτερικό, η εκκαθάριση των οποίων γίνεται με ρυθμό χελώνας εδώ και 2,5 χρόνια. Υπόσχεται και πάλι λοταρία αποδείξεων με δώρα και χρηματικά ποσά για τους τυχερούς. Σε θεσμικό επίπεδο υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία στη ΓΓΔΕ αλλά και ενίσχυση του ΣΔΟΕ με προσωπικό και υλικοτεχνικό προσωπικό. Στον τομέα των δαπανών υπόσχεται την προώθηση του οργανικού νό- Κοινοτικές πηγές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει χρόνος για Eurogroup την επόμενη εβδομάδα Προτάσεις που παίρνουν τα μέτρα της χώρας μου για τον Προϋπολογισμό. Δηλαδή τη θέσπιση οροφής δαπανών για τα έξι υπουργεία με τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, ώστε να μπορούν να ελέγχονται τακτικότερα και σε μεγαλύτερο βάθος οι δαπάνες τους. Και αυτό το μέτρο βρισκόταν στο Μνημόνιο από το 2013 αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε. Ασφαλιστικό Στο κρίσιμο θέμα του ασφαλιστικού η πρόταση αναφέρει γενικά τη μείωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για τα ευγενή Ταμεία (ΔΕΚΟ, τράπεζες) και τη συνέχιση της ενοποίησης των φορέων ασφάλισης. Δεν απαντά όμως στο αν θα εφαρμοστούν τελικά ή όχι μνημονικά μέτρα (αύξηση ορίων ηλικίας, μειώσεις επικουρικών και εφάπαξ), το πάγωμα των οποίων θα φέρει πρόσθετο βάρος στο σύστημα ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Επίσης δεν απαντά στο ερώτημα του πώς θα κλείσει το έλλειμμα ύψους 2 δισ. ευρώ που αναμένεται να παρουσιάσουν ασφαλιστικά ταμεία για το 2015, ακόμη και αν εφαρμόζονταν όλα τα μέτρα τα οποία είχαν συμφωνηθεί μέχρι και το 2014 Εργασιακά Στον κρίσιμο τομέα της αγοράς εργασίας προτείνεται η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της Ε.Ε. για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Δεν διευκρινίζει όμως αν αναφέρεται σε ομαδικές απολύσεις, στο δικαίωμα της ανταπεργίας και την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου που ήταν απαιτήσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εντός Ελλάδος, πάντως, το θέμα τής περαιτέρω απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων δεν βρίσκεται καθόλου στο τραπέζι. «Κόκκινα» δάνεια Στο θέμα των «κόκκινων» δανείων η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτή που εγκρίθηκε την 20 ή Φεβρουαρίου. Το Ελληνικό Δημόσιο ανακοινώνει νομοθετική ρύθμιση για την άρση -υπό προϋποθέσεις- των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Τονίζει όμως ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα δημιουργηθεί το κρατικό Distress Fund, το οποίο θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει τα «κόκκινα» δάνεια, αλλά και η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου θα είναι έργο του δεύτερου εξαμήνου του χρόνου. Αποκρατικοποιήσεις Με βάση το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για έσοδα την εξαετία ύψους 18,5 δισ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά είχαν υπολογιστεί και στην έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Με το νέο σχεδιασμό τα χρήματα αυτά

7 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 πολιτικη 7 ΡΥΘΜΙΣΗ 100 ΔΟΣΕΩΝ Ψαλίδι στα πρόστιμα από φορολογικούς ελέγχους με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ Ακόμη πιο γενναιόδωρη για εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου έγινε η ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς η κυβέρνηση προχώρησε εσπευσμένα, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, σε τροποποίηση του σχετικού νόμου. Η τροποποίηση έγινε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 27 ης Μαρτίου και αναμένεται να κυρωθεί εκ των υστέρων από τη Βουλή! Σύμφωνα με την τροποποίηση, σε όσους οφειλέτες του Δημοσίου υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα παρέχεται μερική ή ολική έκπτωση όχι μόνο επί των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής αλλά και επί των μηνιαίων προσαυξήσεων και προστίμων που τυχόν τους έχουν επιβληθεί κατόπιν φορολογικών ελέγχων, λόγω διαπιστωμένων παραβάσεων, όπως η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η ανακριβής υποβολή και η μη υποβολή δηλώσεων για φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους και τέλη. Από την τροποποίηση αυτή επωφελούνται χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες γλιτώνουν πλέον από υπέρογκα ποσά προσαυξήσεων και προστίμων που τους έχουν καταλογιστεί από φορολογικούς ελέγχους λόγω παραβάσεων φοροδιαφυγής. Ανάμεσα σ αυτούς που ωφελούνται είναι και μία πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία έχει μεγάλου ύψους οφειλές προς το Δημόσιο από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που της έχουν επιβληθεί κατόπιν φορολογικών ελέγχων. είναι πιθανό να μην μπουν ποτέ στα δημόσια ταμεία. Μόνο για το 2015 ο προϋπολογισμός προέβλεπε έσοδα ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό πρόγραμμα δεσμεύεται για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, του λιμανιού του Πειραιά, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, προαναγγέλλει και μια αλλαγή κατεύθυνσης στα περιουσιακά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν όσο και στα έσοδα που θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία. Μιλά, δηλαδή, για διάθεση των εσόδων για κοινωνική πολιτική και στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος, χωρίς όμως να εξηγεί ποιος θα είναι νέος ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ μετά και την απόφαση που υλοποιείται για την ενοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Μέχρι στιγμής η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων σε Αστέρα Βουλιαγμένης και πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ στην αζερική Socar «έκαψε» περίπου 800 εκατ. ευρώ εσόδων από βεβαιωμένο τίμημα. Η επανεξέταση αποκρατικοποιήσεων, όπως η αξιοποίηση του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού, θα καθυστερήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 5,5 δισ. ευρώ που ήταν προγραμματισμένες. Απομείωση χρέους Στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει και η πρόταση για άμεση έναρξη διαλόγου για το θέμα του δημόσιου χρέους. Ειδικότερα, ζητείται παράλληλα με την οριστικοποίηση του «προγράμματος γέφυρα», το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει και να αξιολογηθεί πριν από τον τέλος Ιουνίου, να γίνει εκκίνηση του διαλόγου και για την επόμενη μέρα. Στην κατεύθυνση αυτή ζητά να ξεκινήσει ο διάλογος για μέτρα που θα οδηγήσουν στην ελάφρυνση των ετήσιων υποχρεώσεων χρέους και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη μόνιμη ελάφρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. Επαναφέρει ακόμη την πρότασή του για έξυπνες λύσεις ανταλλαγής (swaps) χρέους. Μάλιστα, επαναλαμβάνεται η έκκληση η συζήτηση για την επόμενη μέρα της Ελλάδας να αφορά σε ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά των πιστωτών, πάντως, το μόνο που φαίνεται να συζητείται είναι η συμφωνία που είχε γίνει για την Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2012 (μείωση επιτοκίων, επιμήκυνση αποπληρωμής) αλλά με την προϋπόθεση ότι το τρέχον πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ο Ελεύθερος Τύπος είχε επισημάνει, με το πρώτο του θέμα το Σάββατο 21 Μαρτίου, τις παγίδες για τις επιχειρήσεις που είχαν πρόστιμα από φορολογικούς ελέγχους και ήθελαν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Η λύση τελικά δόθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τροποποίηση Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 για την «επανεκκίνηση της οικονομίας» τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωριστεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως: α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%. β) Από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 90%. γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%. δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%. ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%. στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%. ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%. η) Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%. θ) Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%. ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%. ια) Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40%. ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%. Τα ποσά των προσαυξήσεων των καταλογισθέντων φόρων, τα οποία πλέον μπορούν να διαγραφούν μετά την παραπάνω τροποποίηση ανέρχονται σε: 1% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 2% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 2,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 1,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς. 3% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς. 3,5% ανά μήνα καθυστέρησης της καταβολής, σε περίπτωση μη υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου ή τέλους ή εισφοράς.

8 8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ ΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΚΑΓΕ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ Σπάνε και τον κουμπαρά του ασφαλιστικού για 3,3 δισ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ Ανάληψη από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), που έχει ρευστά διαθέσιμα 3,3 δισ. ευρώ, ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση καθώς διαπιστώνει ότι το κράτος ξεμένει από λεφτά και δεν βγαίνει ο λογαριασμός για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με το πάγωμα των νέων μειώσεων σε κύριες, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ! Για να χρηματοδοτήσει τις παροχές αυτές, που ανοίγουν νέες τρύπες στα ήδη ελλειμματικά ταμεία, αλλά και για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας που απειλεί πλέον και την πληρωμή των συντάξεων κατά το προσεχές διάστημα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να σπάσει τον κουμπαρά του ασφαλιστικού, παρότι ο ιδρυτικός νόμος του (3855/08) προβλέπει ότι το ΑΚΑΓΕ δεν θα ανοίξει πριν από το 2019! Προικοθηρία Αφού έγινε το πρώτο «σάρωμα» στα ταμειακά διαθέσιμα κρατικών οργανισμών και «τραβήχτηκαν» μέχρι τώρα περίπου 534 εκατ. ευρώ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΟΑΕΔ, την Περιφέρεια Αττικής και την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σειρά παίρνει το μεγάλο Ταμείο με τα 3,3 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά του ΑΚΑΓΕ ως προίκα για το υπό σύσταση Ταμείο Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν και άλλες κοινωνικές παροχές, όπως η επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης τον Δεκέμβριο. Το όλο εγχείρημα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, τελεί υπό την εποπτεία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος είναι και αρμόδιος για την οικονομική πολιτική, ενώ ρόλο συντονιστή έχει αναθέσει στον καθηγητή Οικονομικών του Παντείου Πανεπιστημίου, Σάββα Ρομπόλη. Ηδη, στις πρώτες συζητήσεις που έχουν γίνει με αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας και το γενικό γραμματέα, Γιώργο Ρωμανιά, τέθηκαν επί τάπητος τα ποσά που θα απαιτηθούν για να καλυφθεί το έλλειμμα του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ώστε να μη μειωθούν τα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων μόνο για φέτος, καθώς και ένα μέρος των χρημάτων που θα πρέπει να εξασφαλίσει το ΕΤΕΑ από το πάγωμα του νόμου που προβλέπει νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. «Από τα έτοιμα» Η στόχευση της κυβέρνησης είναι να δείξει πάση θυσία ότι, παρά την τρομακτική έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία, είναι σε θέση να τηρήσει έστω κάποιες από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις της, κόντρα στις διαφωνίες των θεσμών της τρόικας και για το σκοπό αυτό δεν διστάζει να πάρει «από τα έτοιμα» αδιαφορώντας αν θα υπάρχουν χρήματα στον κουμπαρά του ασφαλιστικού όχι για τις επόμενες γενιές, αλλά ακόμη και για την επόμενη χρονιά! Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κουμπαράς είχε ανοίξει και τον περασμένο Δεκέμβριο από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να καλυφθεί με έξτρα χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ το έλλειμμα του ΟΑΕΕ και με 50 εκατ. ευρώ το έλλειμμα του ΕΤΕΑ. Τα χρήματα βέβαια δεν έφτασαν, καθώς ο ΟΑΕΕ έχει έλλειμμα 543 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ το πάγωμα των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις απαιτεί 380 εκατ. ευρώ! Τα ελλείμματα εξετάζεται να χρηματοδοτηθούν τώρα από το ΑΚΑΓΕ, παρότι συστάθηκε με σκοπό να καλύπτει συμπληρωματικά, δηλαδή πέραν της κρατικής χρηματοδότησης, τις ανάγκες των Ταμείων μετά το 2019 και για τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει κύρια πηγή χρηματοδότησης των συντάξεων όταν θα αρχίσουν να συνταξιοδοτούνται οι σημερινοί 45άρηδες. Σπάζοντας όμως τον κουμπαρά πριν από την ώρα του, για να κλείσουν οι τρύπες και τα ελλείμματα των Ταμείων, οι νέοι και πιο παραγωγικοί σήμερα εργαζόμενοι κινδυνεύουν κυριολεκτικά αντί για συντάξεις να πάρουν φιλοδωρήματα! Τρώνε, δηλαδή, την προίκα του ασφαλιστικού για να μη φανούν αναξιόπιστοι στις επιπόλαιες και ανεύθυνες υποσχέσεις που έδωσαν, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι «λεφτά δεν υπάρχουν»! Το εγχείρημα τελεί υπό την εποπτεία του Γιάννη Δραγασάκη, ενώ ρόλο συντονιστή έχει αναλάβει ο καθηγητής Οικονομικών του Παντείου, Σάββας Ρομπόλης Το μεγάλο ριφιφί Το φυλλομέτρημα Μέχρι στιγμής πάντως έχουν «αποσυρθεί» για τις τρέχουσες ταμειακές ανάγκες του κράτους και έχουν διοχετευθεί στο λογαριασμό της Τραπέζης της Ελλάδος τα εξής ποσά από τους παρακάτω Οργανισμούς: 120 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιμα του ΟΑΕΔ. Μάλιστα εκείνο που δεν έχει ξεκαθαριστεί είναι αν δόθηκαν από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης ή από το λογαριασμό στον οποίο κατευθύνονται οι εισφορές ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, που συνεισφέρουν με εισφορά 0,45% για τα προγράμματα κατάρτισης μέσω ΛΑΕΚ. 80 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής. Μάλιστα, επίκειται και η διάθεση ενός επιπλέον ποσού της τάξης των 110 εκατ. ευρώ που είναι σε προθεσμιακές καταθέσεις, οι οποίες λήγουν στο αμέσως προσεχές διάστημα. 220 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕ- ΚΕΠΕ (τον Οργανισμό Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων). 114 εκατ. ευρώ από την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). «Ντου» στις ΔΕΚΟ Επόμενος στόχος είναι τα διαθέσιμα των ΔΕΚΟ που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, διαθέτουν ποσά μεταξύ 1,3-1,5 δισ. ευρώ και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις ώστε σε πρώτη φάση να αποφασίσουν οι ίδιες οι διοικήσεις να δώσουν τις καταθέσεις τους στο κράτος παίρνοντας ρέπος, ενώ αν διαπιστωθεί ότι το σχέδιο δεν έχει προοπτική τότε τα λεφτά θα «φύγουν» με κυβερνητική απόφαση από τις αμιγώς κρατικοδιοικούμενες δημόσιες επιχειρήσεις. Εκεί όπου έχει μείνει πίσω το σχέδιο αναγκαστικού εσωτερικού δανεισμού είναι στα ασφαλιστικά ταμεία. Κανένα δεν έχει αποφασίσει να δώσει τις καταθέσεις του στην Τράπεζα της Ελλάδος για να πάρει κρατικά ρέπος, ακριβώς επειδή όλοι φοβούνται πως τα χρήματα αυτά δεν τα επιστρέψουν στα δικά τους ταμεία! Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο οποίος αρχικά είχε ταχθεί υπέρ της ανταλλαγής ρευστού με κρατικά ρέπος, το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει στάση, σε σημείο που να υποστηρίζει σε συζητήσεις του στο Δ.Σ. του Ιδρύματος ότι «εμείς δεν έχουμε ρευστά διαθέσιμα για να δανείσουμε το κράτος»!

9

10 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ «Το σενάριο της ρήξης είναι κάτι που το είχε πει και ο Γιάνης Βαρουφάκης στις προγραµµατικές του δηλώσεις κι αυτό το έχει εκτιµήσει ο ελληνικός λαός», δήλωσε πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Ευκλείδης Τσακαλώτος, αλλά πριν στεγνώσει το µελάνι έσπευσε σε αναδίπλωση βάζοντας άλλο ένα λιθαράκι στον Πύργο της Βαβέλ στο κόµµα του Αλέξη Τσίπρα. ΟΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Παλινωδίες µε τη ρήξη ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ Με ολίγη από ρήξη πορεύεται η κυβέρνηση στις διαπραγµατεύσεις µε τους δανειστές, ασφυκτιώντας µέσα στο στενό δηµοσιονοµικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί από την έλλειψη ρευστότητας, που έχει στεγνώσει την πραγµατική οικονοµία. Την ώρα που ξεκινούν οι διαβουλεύσεις µεταξύ Ελλήνων εµπειρογνω- µόνων και εκπροσώπων των θεσµών, για να τεθούν επί τάπητος οι λεπτοµέρειες της λίστας των µεταρρυθµίσεων, η Αθήνα αγωνιά για την τύχη των συζητήσεων, που έχουν ως στόχο τη σύγκληση Eurogroup µέσα στην επό- µενη εβδοµάδα. Στο Μέγαρο Μαξί- µου στρέφουν την προσοχή τους στις Βρυξέλλες, παίζοντας τα ρέστα τους, µε χαρτί τη χρεοκοπία και τη στάση πληρωµών. Χαρτί, ωστόσο, που µαζεύεται άρον άρον, όταν γίνεται αντιληπτό το µέγεθος της κυβερνητικής αστοχίας, που µπορεί να αποτελέσει από µόνη της casus belli µε τους εταίρους, τινάσσοντας στον αέρα τις όποιες κινήσεις συµβιβασµού. Οι απειλές µε χρονοδιακόπτη προς τους δανειστές έλαβαν άλλη διάσταση, όταν το µεσηµέρι της Παρασκευής κύκλοι του Μεγάρου Μαξί- µου σχολίασαν, µέσα από ένα άτυπο ενηµερωτικό σηµείωµα, τις πρώτες 60 ηµέρες της κυβέρνησης. Στην τρισέλιδη λίστα των πρωτοβουλιών, περίοπτη θέση κατείχε µία αναφορά σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις Αθήνας-δανειστών. Το κυβερνητικό στρατόπεδο, λοιπόν, προειδοποιούσε ευθέως για διακοπή στην πληρωµή του δηµόσιου χρέους, στην περίπτωση κατά την οποία οι εταίροι µας δεν προχωρήσουν άµεσα στην εκταµίευση των δόσεων τις οποίες καθυστερούν από το «Η κυβέρνηση έκανε απολύτως σαφές σε όλα τα επίπεδα της ευρωζώνης και το ΝΤ ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους από ίδιους πόρους, εάν οι δανειστές δεν προχωρήσουν άµεσα στην εκταµίευση των δόσεων τις οποίες καθυστερούν από το Η χώρα έχει να εισπράξει δόση από Κοµισιόν ή ΝΤ από τον Αύγουστο του 2014, παρ όλα αυτά εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις της», έλεγαν οι κυβερνητικές πηγές, χωρίς να αντιλαµβάνονται εκείνη τη στιγµή το σάλο που θα προκαλούσε αυτό το σηµείο του ενηµερωτικού σηµειώ- µατος. Αναδίπλωση Οταν στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ξεκίνησε να αναπαράγεται η είδηση ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του χρέους όσο οι δόσεις παραµένουν στον πάγο, στο Μέγαρο Μαξίµου επιχείρησαν να πάρουν πίσω τα ρηθέντα. «Το παραπάνω σηµείο αποτελεί καταγραφή της πορείας της διαπραγµάτευσης και το επίµαχο σηµείο δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να επαναλαµβάνει σηµείο της επιστολής του πρωθυπουργού προς τους ηγέτες της ευρωζώνης. Αφορά, λοιπόν, στο ιστορικό της διαπραγ- µάτευσης και δεν προσθέτει τίποτα καινούργιο. Συνεπώς, ότι το Μαξί- µου ανακοινώνει στάση πληρωµών (!) µόνο σε σενάριο φαντασίας µπορεί να στηριχθεί», έλεγαν κυβερνητικοί κύκλοι, αν και προηγουµένως το τελεσίγραφο προς τους δανειστές είχε φύγει κανονικά. Εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου, εµφανίστηκε ακόµα ένας οπαδός της ρήξης, ο οποίος στη συνέχεια πήρε πίσω τις θεαµατικές δηλώσεις που είχε κάνει. Ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να πάει σε ρήξη µε τους εταίρους, σε περίπτωση που οι διαπραγµατεύσεις δεν έχουν αίσιο τέλος και η λίστα των µεταρρυθµίσεων δεν πάρει «πράσινο φως». «Το σενάριο της ρήξης είναι κάτι που το είχε πει και ο Γιάνης Βαρουφάκης στις προγραµµατικές του δηλώσεις κι αυτό το έχει εκτι- µήσει ο ελληνικός λαός. Εχει καταλάβει ότι εµείς υποστηρίζουµε τον κόσµο της εργασίας, υποστηρίζουµε τους ανθρώπους που έχασαν πάρα πολλά πράγµατα από την κρίση και ότι είµαστε έτοιµοι, αν δεν πάνε καλά τα πράγµατα, για µια ρήξη», είπε ο αναπληρωτής υπουργός ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, αλλά πριν στεγνώσει το µελάνι έσπευσε προς διευκρινίσεις. «Ολες αυτές τις µέρες εργαζόµαστε εντατικά για να βρεθεί αµοιβαία επωφελής και βιώσιµη λύση µε τους εταίρους µας. Ιδιαίτερα µετά τη Σύνοδο Κορυφής και την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο είµαι αισιόδοξος ότι αυτή η λύση είναι περισσότερο κοντά από ποτέ», είπε, µαζεύοντας και αυτός µε τη σειρά του την αίσθηση της πολεµικής που απέπνεε η αρχική του τοποθέτηση. Ρήξη µέχρι εκεί που µας παίρνει Και ο Λαφαζάνης το βιολί του ΤΗΝ ΤΙΜΗ των προεκλογικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, προσπαθεί να σώσει ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο επικεφαλής της ισχυρής Αριστερής Πλατφόρµας και οπαδός της σκληρής στάσης έναντι των δανειστών, µε συνέντευξή του («Κεφάλαιο») κάλεσε την κυβέρνηση να συγκρουστεί µε τους εταίρους της, αµφισβητώντας ότι η λύση που προσφέρεται από τους «θεσµούς» είναι βιώσιµη για τη χώρα. Ο κ. Λαφαζάνης έδειξε ως µονόδροµο «τη σκληρή αντιπαράθεση, αν όχι σύγκρουση, µε τη γερµανική Ευρώπη», αλλά και τους «κατεστηµένους κύκλους της Ε.Ε.», κατηγορώντας τους πως επιδεικνύουν συµπεριφορά «αδίστακτων ιµπεριαλιστών προς µια µακρινή αποικία τους». Παράλληλα, απέρριψε κάθε σενάριο συµβιβασµού µε τους πιστωτές που θα περιλαµβάνει πάγωµα των προεκλογικών εξαγγελιών του ΣΥΡΙΖΑ. «Καµία λίστα δεν µπορεί να τεθεί, και δεν θα τεθεί, υπεράνω της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας», σηµείωσε.

11 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ΤΣΙΠΡΑΣ - ΜΕΡΚΕΛ Ο πάγος έσπασε, οι πληγές δεν έκλεισαν Η επίσκεψη του πρωθυπουργού μπορεί να βελτίωσε το κλίμα, όμως δεν είχε πρακτικά αποτελέσματα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΥ Από το «go back» προς την Α. Μέρκελ μέχρι την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο μεσολάβησαν ημερολογιακά κάποιοι μήνες αλλά πολιτικά μια ολόκληρη εποχή. Ο Α. Τσίπρας επισκέφθηκε τη γερμανική πρωτεύουσα γνωρίζοντας την οριακή κατάσταση στην οποία έχει φτάσει η ελληνική οικονομία, η οποία δεν αφήνει και πολλά περιθώρια επιλογής στην κυβέρνηση. Η συνεννόηση με τους πιστωτές είναι μονόδρομος για την απελευθέρωση της χρηματοδοτικής βοήθειας. Η Γερμανίδα καγκελάριος, θεσμικά, δεν ανακατεύεται παραπέμποντας στο Γιούρογκρουπ για αποφάσεις αλλά είναι προφανές ότι η ένταση στις σχέσεις Αθήνας- Βερολίνου καθόλου δεν διευκολύνει την εξομάλυνση των σχέσεων με τους πιστωτές-εταίρους από τους οποίους εξαρτάται το άνοιγμα της στρόφιγγας. Οι αγορές, αρχικά, αντέδρασαν θετικά στη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα, ο γερμανικός Τύπος περιέγραψε το πολιτικό γεγονός ως βήμα μπροστά, ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύματα των Σοσιαλδημοκρατών και των Πρασίνων του γερμανικού Κοινοβουλίου, ενώ και στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρξε ανακούφιση. Συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι η δημόσια εικόνα του στο Βερολίνο ήταν εντυπωσιακή και βεβαιώνουν ότι στις συνομιλίες του με τη Γερμανίδα καγκελάριο υπήρξε «καλή χημεία». Αναφέρουν ότι ο κ. Τσίπρας ήταν πολύ προετοιμασμένος για τις πολύωρες συζητήσεις και αυτό το πιστώνουν σε μεγάλο βαθμό στην ενημέρωσή του από τον ΥΠΟΙΚ Γ. Βαρουφάκη, παρόλο που δεν τον ακολούθησε στο ταξίδι (ή ίσως γι αυτό ). Αναγνωρίζουν ότι ως προς τα σημαντικά θέματα, όπως το δημοσιονομικό κενό, η κ. Μέρκελ παρέπεμπε σταθερά στους θεσμούς, χωρίς να μπαίνει στην ουσία της συζήτησης, ενώ επισημαίνουν ότι είναι ξεκάθαρο από την πλευρά της ότι δεν ενθαρρύνει κατά κανέναν τρόπο σενάρια Grexit. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση Μέρκελ-Τσίπρα συζητήθηκαν αναλυτικά οι μεταρρυθμίσεις μία προς μία, με έμφαση στο Δημόσιο, στο ασφαλιστικό και το φορολογικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Γερμανίδα καγκελάριος είχε λάθος στοιχεία σε κάποιες περιπτώσεις και ελληνικές πηγές θεωρούν ότι είχε παραπληροφορηθεί από την τρόικα, με αποτέλεσμα να μην έχει εντελώς καθαρή εικόνα. Κατά τις ίδιες πηγές, από τη γερμανική πλευρά δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη καταπολέμησης της μεγάλης φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, με τη σημείωση ότι είναι πολύ χαμηλές οι ελληνικές επιδόσεις στα συγκεκριμένα. Παράγοντες της ελληνικής διπλωματίας που έχουν εμπειρία στις ελληνογερμανικές σχέσεις θυμίζουν ότι η Α. Μέρκελ είναι εξαιρετικά προσηνής και κάνει τους συνομιλητές της να αισθάνονται οικειότητα. Με τον τρόπο αυτό θέλουν να υπογραμμίσουν ότι υπάρχουν αναλογίες στη συμπεριφορά της έναντι του Α. Τσίπρα και έναντι των προκατόχων του. Σε κάθε περίπτωση, εκεί όπου είχαν φτάσει τα πράγματα, και αυτό είναι κοινή παραδοχή, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο έκλεισε κάποιες από τις πληγές στη σχέση μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής κυβέρνησης. Oχι σε παλινωδίες Υπάρχουν, όμως, άλλες που μένουν ανοιχτές και το αν θα κακοφορμίσουν θα εξαρτηθεί όχι τόσο από τη συμφωνία για το πακέτο μεταρρυθμίσεων όσο από την εφαρμογή του που θα ακολουθήσει. Η Γερμανίδα καγκελάριος θέλει τη χώρα μας στην ευρωζώνη αλλά έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί παλινωδίες και εμπαιγμό σε σχέση με την πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που θεωρεί αναγκαίες. Εξάλλου, οι πιέσεις που δέχεται και η ίδια για σκληρή στάση στο ελληνικό ζήτημα είναι ισχυρές. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, Γενς Βάιντμαν, κάλεσε τη γερμανική πολιτική ηγεσία να βάλει τέλος στα δάνεια διάσωσης. «Μέχρι το φθινόπωρο, η βελτίωση της οικονομίας ήταν ορατή». Αναφερόμενος ειδικά στο ελληνικό ζήτημα ήταν εξαιρετικά επιθετικός: «Δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι έχουν υπερβολικό χρηματοοικονομικό βάρος». Σχολίασε μάλιστα αρνητικά τις δημόσιες εμφανίσεις Ελλήνων κυβερνητικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Βαρουφάκη. «Μιλώντας γενικά, έχω την εντύπωση ότι οι δηλώσεις από πολλά μέλη της κυβέρνησης μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, ανάλογα με την ημέρα και το ακροατήριο», δήλωσε και κατέληξε: «Τελικά, αυτό δεν εμπνέει πολλή εμπιστοσύνη». Στην ερώτηση εάν η Ελλάδα αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο χρεοκοπίας απάντησε: «Είναι σαφές ότι οι κυβερνήσεις των άλλων χωρών έχουν την εντύπωση ότι μπορεί να βρεθεί μία λύση. Δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Εάν ένα κράτος-μέλος της νομισματικής ένωσης αποφασίσει να μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και σταματήσει να πληρώνει τους κατόχους ομολόγων, τότε είναι αναπόφευκτη μια άτακτη χρεοκοπία». Η κοινή γνώμη στη Γερμανία δεν τάσσεται πλειοψηφικά υπέρ ενός Grexit αλλά πριμοδοτεί την αυστηρότητα από την πλευρά των πιστωτών και αυτό είναι κάτι που βαραίνει τη διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος στο εσωτερικό της χώρας με την ισχυρότερη οικονομία στην ευρωζώνη. Η Γερμανίδα καγκελάριος παρέπεμπε σταθερά στους θεσμούς για την ελληνική οικονομία, χωρίς να μπαίνει στην ουσία της συζήτησης Από το «go back Μέρκελ» στην υποχώρηση Το παιχνίδι με τον καλό και τον κακό Το ελληνικό αφήγημα θέλει το Γερμανό ΥΠΟΙΚ στο ρόλο του κακού και την Α. Μέρκελ στο ρόλο του καλού. Οι δυο τους έχουν διαφωνήσει στο παρελθόν για θέματα διαχείρισης της κρίσης στην ευρωζώνη αλλά τελικά φαίνεται πως βρίσκουν τον τρόπο να συγκλίνουν σε έναν κοινό τόπο. Σε κάθε περίπτωση, για το Μέγαρο Μαξίμου είναι αξιοσημείωτο ότι ο δημόσιος λόγος της κ. Μέρκελ ήταν διαφορετικός από εκείνον του Β. Σόιμπλε, στις δηλώσεις που έκανε δίπλα στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. Αλλωστε, έχει κάνει αίσθηση το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ έχει αποφύγει τις εμπρηστικές παρεμβάσεις συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση της έντασης. Το γεγονός ότι το ίδιο διάστημα και ο Γ. Βαρουφάκης λέει πολύ λιγότερα στα ελληνικά και τα ξένα ΜΜΕ από όσα τον έχουμε συνηθίσει μάλλον δεν είναι τυχαίο.

12 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ Κριτική στον Γιάνη Βαρουφάκη ασκεί ο βουλευτής Α Αθηνών της Ν.. και Αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαµάνης: «Οι Αµερικανοί τον φόρτωσαν στον κ. Τσίπρα αρχές του 2014 (Τέξας) και θα είναι ο πρώτος που θα την πληρώσει». εν ξέρω αν η κουλτούρα του κ. Βαρουφάκη τού επιτρέπει να ακούει Φλωρινιώτη, εγώ πάντως του αφιερώνω το γνωστό «Πειράζει που εί- µαι µεγάλη φίρµα;». Ο Νικήτας Κακλαµάνης στρέφει τα πυρά του κατά της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., λέγοντας πως «ο κ. Καµµένος κατόρθωσε και φόρεσε φουστανέλα στον κ. Τσίπρα», ενώ σχετικά µε τα εσωκοµµατικά της Ν.. σηµειώνει: «Παραµένω εραστής του έκτακτου συνεδρίου και όχι ενός κοµµατικού πανηγυριού». Η κυβέρνηση σχεδιάζει την αύξηση του ΦΠΑ σε τουριστικά νησιά (Μύκονος, Σαντορίνη). Συµφωνείτε µ αυτή την κίνηση µε δεδοµένο ότι και η Ν.. ως κυβέρνηση στο Χαρδούβελη είχε προτείνει την αύξηση του ΦΠΑ για τις τουριστικές υπηρεσίες; Η Ν.. είχε κατ αρχάς δεχθεί, γιατί, όπως γνωρίζετε, υπήρχαν αντιδράσεις µέσα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, την αύξηση του ΦΠΑ µόνο για τα ξενοδοχεία (διανυκτερεύσεις). Σήµερα η αρµόδια υπουργός, κ. Βαλαβάνη, προτείνει την αύξηση ΦΠΑ σε όλα τα νησιά (πλην εκείνων της άγονης γραµµής), χωρίς να γνωρίζουµε αν η αύξηση αυτή αφορά µόνο στα ξενοδοχεία ή είναι ευρύτερη. Το Μαξίµου την άδειασε φραστικά, αν όµως το άδειασµα είναι και επί της ουσίας, απορώ πώς η κ. Βαλαβάνη είναι ακόµα υπουργός Το Μέγαρο Μαξίµου θα φέρει στη Βουλή τη νέα σύµβαση. Θα την ψηφίσετε; Μέχρι στιγµής, το µόνο που γνωρίζουµε είναι ότι η νέα σύµβαση θα έλθει µόνο για συζήτηση και όχι για ψήφιση. Τα όργανα του κόµµατος, π.χ. Πολιτικό Συµβούλιο ή Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ν.., δεν έχουν συζητήσει το θέµα. Προσωπικά, δεν µπορώ να δώσω συγκεκρι- µένη απάντηση, αν προηγουµένως δεν µας παρουσιάσει επιτέλους ο κ. Τσίπρας τα συγκεκριµένα µέτρα που θα υλοποιούν τη συµφωνία της 20 ής Φεβρουαρίου Αν τα µέτρα αυτά είναι προς το συµφέρον του λαού, η αντιµετώπιση θα είναι θετική. Αν όµως µας χρειάζεται για να αναπληρώσει ενδεχοµένως δικές του απώλειες, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι «παραµένει αντιµνηµονιακός», τότε τα πράγµατα αλλάζουν. Πώς κρίνετε την παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη; Πιστεύετε ότι έχει πετύχει η διαπραγµατευτική του πολιτική; Ο κ. Βαρουφάκης και η παρέα του (αµερικανικό λόµπι), οι Παναρίτη, Γκαλµπρέιθ τζούνιορ και ο Κινέζος Κιµ Γκλεν ήλθαν για να προωθήσουν την οικονοµική πολιτική του Στέιτ Ντιπάρτµεντ και των πανίσχυρων οικονοµικών funds, όπως Σόρος και λοιπά καλόπαιδα. Οι Αµερικανοί τον «φόρτωσαν» στον κ. Τσίπρα αρχές του 2014 (Τέξας) και θα είναι ο πρώτος που θα την «πληρώσει» εν ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΤΟΝ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ Ο Καµµένος κατόρθωσε να «φορέσει» φουστανέλα στον πρωθυπουργό Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν τεράστια διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ µε τη Ν.. στην πρόθεση ψήφου αλλά και υψηλά ποσοστά αποδοχής του Αλέξη Τσίπρα. Σας προβληµατίζουν αυτά τα ευρήµατα; Ασφαλώς και µε προβληµατίζουν αλλά το έργο το έχουµε ξαναδεί (εποχή ΓΑΠ). Ξέρετε ότι τα «άδεια στοµάχια» δεν γεµίζουν µόνο µε επικοινωνιακή αξιοπρέπεια και οι άδειες τσέπες δεν γεµίζουν µε ψεύτικες υποσχέσεις. Ακόµη βρισκόµαστε στα «µέλια». Θα έρθουν και οι «δύσκολοι χειµώνες». Υπενθυµίζω ότι δεν υπήρξα και δεν είµαι οπαδός του «ώριµου φρούτου» Πώς βλέπετε, µε τα µέχρι στιγµής δείγµατα, τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.; Αν θέλετε να µιλήσουµε µε αριθµούς, 7,8 δισ. ευρώ έκαναν φτερά από τις τράπεζες το µήνα Φλεβάρη. Αδειασαν τα διαθέσιµα Ταµείων, ΟΑΕ, νοσοκοµείων και της Περιφέρειας. Αφού, όµως, ο κ. Καµµένος κατόρθωσε και «φόρεσε» φουστανέλα στον κ. Τσίπρα, η δική µου γνώµη περισσεύει Κάποιοι Συριζαίοι ενοχλήθηκαν από τα συνθήµατα των ανδρών των ΟΥΚ. Ο καθένας µας είναι ελεύθερος να συµφωνεί ή να µη συµφωνεί µε το περιεχόµενό τους (όπως εγώ). Φοβάµαι όµως ότι του χρόνου, εκτός από τα ΟΥΚ, θα φιµώσουµε και τους Ευέλπιδες, που τραγουδούσαν το «Μακεδονία Ξακουστή» ξέρω αν η κουλτούρα του κ. Βαρουφάκη τού επιτρέπει να ακούει Φλωρινιώτη, εγώ πάντως του αφιερώνω το γνωστό «Πειράζει που είµαι µεγάλη φίρµα;». Οσο για την προς τους Ελληνες προτροπή του να «διάγουν λιτό βίο», τι να πει κανείς! Ο Αλέξης Τσίπρας έχει εγκαταλείψει τις αντιµνηµονιακές κραυγές και ετοιµάζεται να φέρει ένα πλαίσιο µέτρων που απέχει από τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Θεωρείτε ότι θα µπορέσει να βρει την ισορροπία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ; Η εξουσία είναι γλυκιά ακόµη και για τις πιο ακραίες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ Είναι ικανοί να βαφτίσουν το ΝΑΤΟ Σύµφωνο Βαρσοβίας. Εδώ ο κ. Καµµένος κατάπιε την πρώτη «κόκκινη γραµµή» των ΑΝ.ΕΛ. για το µεταναστευτικό. Θυµηθείτε τι έλεγε προεκλογικά. Πάντως, το µεγάλο κρας τεστ θα είναι τον Ιούνιο, όταν θα έλθει, µετά «φανών και λα- µπάδων», το τρίτο Μνηµόνιο Τότε θα δούµε. Πώς κρίνετε την αντιπολιτευτική στρατηγική της Ν..; Η Ν.. και κυρίως η παράταξη που εκπροσωπεί πρέπει να «ανταµωθεί και πάλι µε την ψυχή του λαού». Πρέπει να ξανακερδίσει εκείνες τις κοινωνικές οµάδες που παραδοσιακά εκπροσωπούσε και µας εγκατέλειψαν. Η επιστροφή στις ρίζες της ιδρυτικής διακήρυξης του Κωνσταντίνου Καραµανλή (1974) είναι µονόδροµος. Η δικαίωσή µας δεν περνά µέσα από την ευρω-λιτότητα αλλά µέσα από το λαό. Ηρθε η ώρα να ξαναθέσουµε το ερώτηµα για το ποια Ευρώπη αγωνιζόµαστε. Ηρθε η ώρα να ξαναµιλήσουµε για την Ευρωπαϊκή Ενωση της αλληλεγγύης, της εργασίας, των κοινωνικών δικαιωµάτων και των κοινών συνόρων. Η Νέα ηµοκρατία προετοιµάζεται για την Εθνική Συνδιάσκεψη. Πιστεύετε ότι βαδίζει ενω- µένη; Παραµένω «εραστής» του έκτακτου συνεδρίου και όχι ενός κοµµατικού «πανηγυριού», χωρίς καµία ιδιαίτερη σηµασία. Το πρώτο (συνέδριο) ενισχύει την ενότητά µας, η δεύτερη (συνδιάσκεψη) συνδράµει στη µιζέρια µας και το «κρυφτούλι» των πάσης φύσεως «δελφίνων». Περιµένω από τον Αντώνη Σαµαρά να πάρει τη µεγάλη απόφαση για ένα συνέδριο ανοιχτό και δηµοκρατικό. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει «στροφή» προς το µεσαίο χώρο; Σας παραθέτω ένα απόσπασµα από την ιδρυτική διακήρυξη της Ν..: «Η παράταξις της Νέας ηµοκρατίας ζητεί για την πραγµατοποίηση των σκοπών της τη συνεργασία του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Και υπόσχεται ότι θα υπηρετεί πάντα και µόνο τα αληθινά συµφέροντα του έθνους, που βρίσκονται πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της εξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς». Η απάντηση έχει δοθεί πριν από 40 χρόνια! Η παράταξη εκτείνεται (το ξεχάσαµε επιτρέποντας σε ακραίες φωνές να αλλοιώσουν την ιστορία µας) από τη ηµοκρατική εξιά µέχρι τις παρυφές της Σοσιαλδηµοκρατίας. Οποιος συµφωνεί καλώς να έλθει, όποιος διαφωνεί «ας µας κουνήσει το µαντίλι». Σίγουρα δεν πρόκειται να κλάψουµε

13

14 14 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EIΠΑΝ Διόρισε τον... εαυτό της ΕΝ ΑΦΗΝΕΙ σε κανέναν τίποτα απ ό,τι φαίνεται η Πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς χθες δηµοσίευσε στην κοινοβουλευτική διαφάνεια την απόφασή της µε την οποία διορίζει η ίδια τον εαυτό της και πρόεδρο της ανασυσταθείσης, µε απόφαση της Ολοµελείας, Ειδικής Επιτροπής για τις Γερµανικές Αποζηµιώσεις Γ. ΑΠ. Ερώτηση για τη «ρήξη» ΤΡΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ της Ν.., που αν και έχουν κρατήσει αποστάσεις από τις επιλογές της ηγετικής οµάδας της Λεωφόρου Συγγρού, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη περί ρήξης, αποδεικνύοντας ότι οι εσωκοµµατικές συζητήσεις δεν πρέπει να υποβαθµίζουν τον αντιπολιτευτικό ρόλο της Ν.. Κώστας Τσιάρας, Μάξιµος Χαρακόπουλος και Κώστας Τζαβάρας ζήτησαν διευκρινίσεις για τη δήλωση που έκανε ο υπουργός Οικονοµικών από τα Χανιά, την ηµέρα της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, και αν αντιλαµβάνεται τι αντίκτυπο είχε αυτή η αναφορά του στο εξωτερικό. Το µέτρηµα... συνεχίζεται ΟΣΟ ΕΡΧΕΤΑΙ η κυβέρνηση πλησιέστερα στη λήψη µέτρων τόσο πληθαίνουν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού που... µετρούν τις διαθέσεις της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο «Παράτυπος» πληροφορείται ότι οι «απρόβλεπτοι» βουλευτές δεν είναι λίγοι, ενώ ορισµένοι ανησυχούντες εντός του Μαξίµου ανεβάζουν τον αριθµό των επίδοξων «ανταρτών» σε 15 µε 17 άτοµα. Μεταξύ αυτών, ως «κινούµενη ωρολογιακή βόµβα» περιγράφονται ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης και η Ραχήλ Μακρή, ενώ ουδείς βάζει το χέρι του στη φωτιά για τη στάση που θα κρατήσουν ο Χρήστος Καραγιαννίδης, η Βασιλική Κατριβάνου, ο Βαγγέλης ιαµαντόπουλος και άλλοι προεδρικοί βουλευτές. Βεβαίως, η ερώτηση του... ενός εκατοµµυρίου δολαρίων είναι τι θα κάνει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και οι βουλευτές της Αριστερής Πλατφόρµας, που είναι περί τους ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σίριαλ µε πολλά επεισόδια ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ του twitter επέλεξε αυτή τη φορά ο Γιάνης Βαρουφάκης για να απαντήσει στη γερµανική «Bild», που τον έφερνε µε δηµοσίευµά της έτοιµο να παραιτηθεί από την κυβέρνηση και µάλιστα µέσα στις επόµενες ηµέρες. «Κάθε φορά που οι διαπραγµατεύσεις ζεσταίνονται, κάποια νέα φήµη για παραίτησή µου, τέλος µου κ.λπ. ξεπηδά. Κάπως διασκεδαστικό...», σχολίασε ο υπουργός Οικονοµικών, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίµου εκλήθη και πάλι µέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα να παράσχει στήριξη στο κυβερνητικό στέλεχος. «εν ισχύει τίποτα τέτοιο», έλεγαν πηγές της κυβέρνησης, µε το σίριαλ, πάντως, του µένει ή φεύγει ο υπουργός, να έχει, όπως φαίνεται, πολλά ακόµα επεισόδια.. ΓΚ. παράτυπος ΠΟΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ Ο ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΕΝ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜ.ΑΡ. «Στηρίζω την προσπάθεια της κυβέρνησης» hε, τότε µπορεί ο πρωθυπουργός να κοιµάται ήσυχος. ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «Θα έρθει µία έντιµη συµφωνία» hαρκεί να αποτιµάται µε νόµισµα του ευρώ. ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.. «Θα ψηφίσω ό,τι είναι σωστό για τη χώρα» hαυτονόητο, κι όµως τόσο λησµονηµένο τα τελευταία χρόνια Ποιοι µεταρρυθµιστές; ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ δυναµικά µε επικεφαλής τον Σπ. Λυκούδη που έφυγε από τη ΗΜ.ΑΡ. Από τη στιγµή που εξελέγη βουλευτής µε το Ποτάµι άρχισε µια φθίνουσα πορεία για τη συγκεκριµένη κίνηση γύρω από την οποία µαζεύτηκε καλός κόσµος της Ανανεωτικής Αριστεράς. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Λυκούδης φέρεται να ενηµέρωσε ότι Το Μαξίµου, η ρήξη, ο βοσκός και οι λύκοι ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΟ µύθο του Αισώπου για το βοσκό που έκανε διαρκώς πλάκα στους άλλους βοσκούς φωνάζοντας «λύκοι, λύκοι» και τελικώς, όταν ήρθαν πραγµατικά οι λύκοι, δεν τον βοήθησε κανένας; Οσο κι αν αυτός ο διδακτικός µύθος φαίνεται άσχετος µε τις πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις, η πραγ- µατικότητα είναι άλλη. Ε Ω ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ηµέρες, κεντρικά κυβερνητικά στελέχη, που ανήκουν, µάλιστα, στο οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης, αναφέρονται στο ενδεχόµενο «ρήξης» µε τους δανειστές. Την αρχή έκανε ο Γιάνης Βαρουφάκης όταν απάντησε σε µία κυρία στην παρέλαση των Χανίων που του είπε ότι η κοινωνία στηρίζει την κυβέρνηση. «Ναι, αλλά να µας στηρίζετε και µετά τη ρήξη, ε;», της απάντησε ο υπουργός Οικονοµικών. Οι περισσότεροι είδαν πίσω από τη φράση αυτή τη γνωστή τάση του Γιάνη Βαρουφάκη να λέει µία (και δύο και τρεις, καµιά φορά ) κουβέντα παραπάνω. ΟΜΩΣ, ΠΡΟΧΘΕΣ, ήταν η σειρά του αναπληρωτή υπουργού, Ευκλείδη Τσακαλώτου, να µας ενηµερώσει πως η κυβέρνηση έχει τη ρήξη στο µυαλό της, διότι «αλλιώς δεν διαπραγµατεύεσαι», όπως είπε. Μ άλλα επιθυµεί να παραδώσει στη νέα γενιά, άρα δεν σκοπεύει να ασχοληθεί περαιτέρω στα σοβαρά. Και κάπως έτσι κλείνει ο κύκλος πιο γρήγορα από όσο είχαν ποτέ φανταστεί οι περισσότεροι από εκείνους που ακολούθησαν στην κίνηση γιατί πίστεψαν πως κάτι θα γίνει. ΑΓΓ. Σ. ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΗΡΘΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΗ ΥΣΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΓΛΩΣΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΕ; λόγια, σε µία φάση που έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της πολιτικής διαπραγµάτευσης και έχει έρθει η ώρα των αριθµών, η κυβέρνηση (ξανα)µιλά για ρήξη. ΤΙ ΕΠΑΘΑΝ, λοιπόν, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και ξαναφέρνουν στο προσκήνιο το «καταραµένο» σενάριο της ρήξης, που θα οδηγούσε σε χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ; ύο λόγοι, όπως πληροφορείται ο «Παράτυπος», οδηγούν σε αυτού του τύπου τις σκέψεις το Μέγαρο Μαξίµου: ο πρώτος λόγος είναι ο προφανής. Το εσωκοµµατικό σκηνικό στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ρευστό, αρκετοί βουλευτές -πολλοί περισσότεροι απ όσους το έχουν πει δηµοσίως σε κανάλια και ραδιόφωνα- έχουν διαµηνύσει στο Μέγαρο Μαξίµου πως δεν ψηφίζουν ούτε έκτακτα εισπρακτικά µέτρα ούτε ιδιωτικοποιήσεις ούτε παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό -ακόµη κι αν αυτές αφορούν στους 50άρηδες συνταξιούχους «ευγενών» Ταµείων. Μάλιστα, αρκετοί πιστεύουν ότι αν έρθουν τέτοια µέτρα στη Βουλή, µπορεί απέναντι να µη βρει η κυβέρνηση 4 ή 5 βουλευτές, αλλά 20 ή 30. Ο ΕΥΤΕΡΟΣ λόγος είναι ακόµη χειρότερος από τον πρώτο: στο Μαξίµου έχουν καταλήξει στο ασφαλές συµπέρασµα πως οι Ευρωπαίοι έχουν δείξει τις τελευταίες ηµέρες (µε την «οκταµερή» Σύνοδο Κορυφής και µε την πρωτοβουλία Μέρκελ να καλέσει στο Βερολίνο τον πρωθυπουργό) ότι σε καµία περίπτωση δεν θα ρισκάρουν την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Μ άλλα λόγια, η κυβέρνηση, αν βρει τα «σκούρα» στις διαπραγµατεύσεις για τις µεταρρυθµίσεις, θα συνεχίσει να ροκανίζει το χρόνο, µε τη βεβαιότητα ότι οι λύκοι δεν θα έρθουν ποτέ. Κι αν έρθουν, τότε κανείς βοσκός δε θα το πιστεύει. Θα έχουν χάσει όλη την υποµονή τους και η Ελλάδα θα βουλιάξει αβοήθητη.

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Στην Κύπρο µε συµβολισµό ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ σηµατοδότηση, τη ευτέρα, η πρώτη επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της ηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στην Κύπρο, όπου θα έχει συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Κυπριακής ηµοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και όλη την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία της Μεγαλονήσου. Με αυξηµένο ενδιαφέρον αναµένονται η οµιλία του κ. Προκόπη Παυλόπουλου στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου και ιδιαίτερα οι αναφορές του στα εθνικά δίκαια, στους εταίρους και την ανάγκη επιστροφής στις αξίες και τις αρχές του οράµατος της Ευρωπαϊκής Ενωσης µε την έµπρακτη στήριξη στις χώρες που δοκιµάζονται από την οικονοµική κρίση. Το πρόγραµµα του Προέδρου της ηµοκρατίας κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο θα είναι βαρύ, όµως ανάµεσα στα άλλα έχει προγραµµατιστεί να επισκεφθεί και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο της Κύπρου, όπου θα αναγορευτεί σε επίτιµο διδάκτορα. Τα κεράσµατα της Ασηµακοπούλου ΣΤΟ ΚΑΦΕ που υπάρχει στο ισόγειο του κτιρίου, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της Ν.. στη Συγγρού, κάθισαν για λίγη ώρα, µετά τη συνεδρίαση του άτυπου Πολιτικού Συµβουλίου της Ν.., ο Μάκης Βορίδης και ο Αδωνις Γεωργιάδης, οι οποίοι συζήτησαν για περίπου µισή ώρα µεταξύ τους. Στην παρέα προστέθηκαν και η έχουσα γενέθλια εκείνη την ηµέρα, Αννα Ασηµακοπούλου, αλλά και ο συνάδελφός της στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ν.., Μάξιµος Σενετάκης. εν γνωρίζουµε Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, πάντως, µε την επιστροφή του από την Κύπρο, το απόγευ- µα της Τρίτης, θα παρευρεθεί στα εγκαίνια της ψηφιακής έκθεσης της Εθνικής Πινακοθήκης, στην προσωρινή της έδρα στο Γουδή, της µοναδικής ζωγραφικής του Ελ Γκρέκο, «µεταφέροντας» µε τη βοήθεια της τεχνολογίας στην Αθήνα τα πιο σηµαντικά µνηµειακά έργα του που δεν µπορούν να ταξιδέψουν είτε λόγω µεγέθους είτε γιατί βρίσκονται σε ναούς και θρησκευτικά ιδρύµατα. Με τις επιλογές του αυτές, ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, αποδεικνύεται όχι µόνο αεικίνητος, όπως το είχε υποσχεθεί, αλλά και πιστός στους 2+2 «στόχους» που έθεσε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Γ. ΑΠ. αν οι κύριοι της παρέας ρώτησαν την κυρία Ασηµακοπούλου τα πόσα κλείνει, ωστόσο η ίδια, απ ό,τι µάθαµε, κέρασε τους καφέδες. Φεύγοντας από τη Συγγρού ο Μάκης Βορίδης, που έχει σχηµατίσει ήδη οµάδα βουλευτών στο εσωτερικό της Ν.., τα είπε για λίγα λεπτά και µε τους Χρήστο Κέλλα και Νίκο Παναγιωτόπουλο που εκείνη την ώρα ανέβαιναν τα σκαλιά για να παραστούν στη συνάντηση του κ. Σαµαρά µε τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Γ. ΕΥΘ. ΠΑΝΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.. Γνωρίζοντας καλά την οικονοµία από τη θητεία του στο υπουργείο Οικονοµικών, ο νέος τοµεάρχης της αξιωµατικής αντιπολίτευσης έχει ήδη αρχίσει το στενό µαρκάρισµα στην κυβέρνηση, µη αφήνοντας τίποτα να πέσει κάτω. ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.. Σε µία κίνηση µε συµβολικό χαρακτήρα, η ευρωβουλευτής της Ν.. ανακοίνωσε ότι δεν θα συµµετάσχει στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο ή αλλού, σε καµία δηµόσια συζήτηση στην οποία θα συµµετέχει και εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Με χαρτοφυλάκιο ευρώ επενδεδυµένο στο εξωτερικό, σε funds και επενδυτικούς οίκους, όπως η JP Morgan και η Blackrock, µπορεί εύκολα κάποιος να µιλάει για «ρήξη», γιατί δεν έχει τίποτα να χάσει ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Χωρίς να έχει δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις και µε τις αποκαλύψεις να συνεχίζονται, αφήνει το «ηθικό θέµα» του να ξεχαστεί, ποντάροντας στη λήθη. Και κάπως έτσι, το δικό του πρόβληµα µεταβάλλεται σε πρόβληµα για ολόκληρη την κυβέρνηση, αφού τον «καλύπτει» KΑTΩ Στις Σκουριές ο Σαµαράς ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ στις Σκουριές της Χαλκιδικής θα επισκεφθεί το πρωί της ευτέρας ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Ο Αντώνης Σα- µαράς, που την προηγούµενη εβδοµάδα είχε δεχθεί αντιπροσωπία των µεταλλωρύχων της περιοχής στα κεντρικά γραφεία της Ν.. στην Αθήνα, θα βρεθεί ξανά κοντά στους εργαζο- µένους που αντιµετωπίζουν το φάσµα της απόλυσης. Η επίσκεψη του προέδρου της Ν.. είναι µια κίνηση µε διπλό συµβολισµό, καθώς ο κ. Σαµαράς θέλει να δείξει µε τη µετάβασή του στις Σκουριές ότι, αφενός, στηρίζει τις επενδύσεις αλλά και το προσωπικό που κινδυνεύει να απολυθεί και, αφετέρου, να αναδείξει τον ΣΥΡΙΖΑ ως τον υπαίτιο για τη δίωξη της επιχείρησης και την απώλεια των θέσεων εργασίας. Υπενθυµίζεται ότι από τη συγκεκριµένη περιοχή είχε ξεκινήσει µια σφοδρή σύγκρουση µεταξύ της κυβέρνησης Σαµαρά και της τότε αξιωµατικής αντιπολίτευσης, αλλά και των ΑΝ.ΕΛ. που στηρίζουν τη ση- µερινή κυβέρνηση. Γ. ΕΥΘ. ΠΟΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΝ ΤΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ; Τα γλυκά του Κορκίδη ΜΕ ΤΡΙΑ ΚΟΥΤΙΑ γλυκά έφτασε στη Λεωφόρο Συγγρού ο πρόεδρος της Εθνικής Συνο- µοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, Βασίλης Κορκίδης. Το ένα κουτί το άφησε στα παιδιά της ασφάλειας στην είσοδο του κτιρίου και µε τα άλλα δύο ανέβηκε στον τρίτο όροφο του κτιρίου για τη συνάντηση των παραγωγικών φορέων µε τον Αντώνη Σαµαρά. Αν και πάντα ευγενικός ο κ. Κορκίδης, δεν γνωρίζουµε αν ήθελε να γλυκάνει τον πρόεδρο της Ν.., καθώς, αν και τον περασµένο Ιούνιο ήταν υποψήφιος του κόµµατος για τις ευρωεκλογές, ένα µήνα αργότερα είχε παραιτηθεί από τη γαλάζια Πολιτική Επιτροπή και είχε αποχωρήσει από τον τοµέα Παραγωγικών Τάξεων του Κόµµατος, εκφράζοντας τη διαφωνία του σε κάποιες από τις ρυθµίσεις για τα ανοικτά καταστήµατα στις Κυριακές. Γ. ΕΥΘ. Σιωπή για τον Παπακωνσταντίνου ΤΟ ΕΝ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ αποφάσεις της ικαιοσύνης» έχει καταστρατηγηθεί πολλές φορές στα χρόνια της κρίσης από το πολιτικό σύστηµα, ειδικά σε δίκες δηµόσιου ενδιαφέροντος. Εποµένως, δεν είναι αυτή η εξήγηση για τις αποστάσεις του ΠΑΣΟΚ από την υπόθεση Παπακωνσταντίνου. Κανένα σχόλιο όταν παραπέµφθηκε στο Ειδικό ικαστήριο, κανένα σχόλιο και µετά την απόφαση µε την οποία του επιβλήθηκε η ελάχιστη δυνατή ποινή µε βάση τα αδικήµατα για τα οποία κατηγορούνταν. Ο ίδιος ο Γ. Παπακωνσταντίνου το έχει περιγράψει ως «το κόµµα µου µε έριξε στα σκυλιά». Ακριβές και παραστατικό. ΑΓΓ. Σ. Μύλος το ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΑ ΜΑΪΟΥ θα γίνει το συνέδριο και αρχές Ιουνίου η εκλογή του νέου προέδρου. Παρόλο που το χρονοδιάγραµµα αποσαφηνίστηκε, όπως επίσης και ότι ο Ευ. Βενιζέλος θα εγκαταλείψει την ηγεσία, ακόµη δεν έχει βρεθεί άκρη ούτε επί της διαδικασίας ούτε επί της ουσίας. «Αγκάθι» είναι το πόσο καιρό θα µείνει ανοιχτό το µητρώο µελών. Η Χ. Τρικούπη βάζει περιορισµούς, ενώ η Φ. Γεννηµατά φέρεται να το θέλει όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό. Τι υπάρχει πίσω από όλα αυτά; Μα ελάτε, τώρα! Η «ιδιοκτησία» του πολιτικού ελέγχου των αλλαγών. ΑΓΓ. Σ.

16 16 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ιόρισε στο υπουργικό γραφείο δύο πρώην συνεργάτιδές του ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ GATE ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ Το προτελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ µε τις αποκαλύψεις γύρω από τον αναπληρωτή υπουργό ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιώργο Κατρούγκαλο, παίχτηκε αργά το µεσηµέρι της Παρασκευής. Ο υπουργός της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν δηµοσίευµα του «Βήµατος της Κυριακής» έφερνε το δικηγορικό του γραφείο να είχε υπογράψει εργολαβικές συµβάσεις µε απολυµένους δηµοσίους υπαλλήλους, κατέθεσε την αγωγή που είχε προαναγγείλει. Το τελευταίο µόλις πριν από λίγες ώρες. Οπως αποκαλύπτεται, ο κ. Κατρούγκαλος διόρισε στο υπουργικό του γραφείο δύο δικηγόρους, µε τις οποίες είχε άµεση συνεργασία µέχρι πριν από λίγους µήνες. Οταν, δηλαδή, ήταν ακόµα βασικό στέλεχος στη δικηγορική εταιρία «Απ. Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες», από την οποία και αποχώρησε, όταν εξελέγη ευρωβουλευτής. Πρόκειται για τις κυρίες Ανδριανή Ζωµένου (εργαζόταν στο δικηγορικό γραφείο «Απ. Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες», καθώς το βιογραφικό της δεν υπάρχει στο νέο site της εταιρίας) και Αγγελική Μηλιάκου (εργάζεται ακόµα και σήµερα στο δικηγορικό γραφείο «Απ. Παπακωνσταντίνου & Συνεργάτες»), που διορίστηκαν σε θέσεις ειδικών συµβούλων στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή υπουργού ιοικητικής Ανασυγκρότησης. «Με την αριθµ. Ι Κ/6502/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), διορίζονται, από 27/01/2015, σε θέσεις Ειδικών Συµβούλων, στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεωργίου Κατρούγκαλου οι κάτωθι ως εξής: 1. Ζωµένου Ανδριανή του ηµητρίου (Α Τ Χ ) µε βαθµό Β και Μ.Κ. Βασικό Βαθµό της κατηγορίας ΠΕ. 2. Μηλιάκου Αγγελική του Πέτρου (Α Τ Φ ) µε βαθµό Β και Μ.Κ. 4O της κατηγορίας ΠΕ. «Οι ανωτέρω εξαιρούνται από την αναστολή του δικηγορικού λειτουργήµατος σύµφωνα µε το εδάφιο 2 της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α) και τους επιτρέπεται να ασκούν από 27/01/2015, παράλληλα µε τα καθήκοντα του Ειδικού Συµβούλου, το επάγγελµα του ικηγόρου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, που δηµοσιεύθηκε στη ιαύγεια, στις 17 Μαρτίου του Η πρόβλεψη για τις δύο συνεργάτιδες του κ. Κατρούγκαλου, στο δικηγορικό του γραφείο, να τους επιτρέπεται να ασκούν «το επάγγελµα του δικηγόρου», παράλληλα µε τα καθήκοντα του ειδικού συµβούλου, σηµαίνει πως τουλάχιστον η κ. Μηλιάκου θα δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο υπουργείο και, ταυτόχρονα, θα µπορεί να διαχειρίζεται υποθέσεις κατά του ηµοσίου, που έχει αναλάβει, σύµφωνα µε τις αποκαλύψεις των τελευταίων ηµερών, το πρώην δικηγορικό γραφείο του κ. Κατρούγκαλου. Ο υπουργός της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, καταθέτοντας την αγωγή, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασµό στο twitter για τα «χαλκεία της διαπλοκής», που «δεν θα τους περάσει». Τα περί χαλκείων τα χρησιµοποίησε από την πρώτη στιγµή που κάλεσε τους διαπιστευ- µένους συντάκτες του υπουργείου ιοικητικής Ανασυγκρότησης για να δώσει τις δικές του απαντήσεις απέναντι σε όσα ήρθαν στο φως της δηµοσιότητας. Από εκείνη την ηµέρα µέχρι σήµερα πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι Νέα δεδοµένα, µέσω στοιχείων του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ανακοινώσεις κοµµάτων που καλούσαν την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να αποπέµψει τον Γιώργο Κατρούγκαλο, δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού, αλλά και αδειάσµατα από συντρόφους του εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Αλέξη Μητρόπουλο. «Είναι γεγονός ότι υπήρξαν ατελείς λανθασµένοι χειρισµοί εκ µέρους του αλλά είναι ο κορυφαίος των συνταγµατολόγων... Υπήρξαν ατοπήµατα, ατελείς χειρισµοί, λανθασµένοι χειρισµοί... Εδώ υπάρχει και θέµα ασυµβιβάστου πολιτικών προσώπων», είπε ο βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης. Το δεύτερο, µε το γάντι, από το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς και ευρωβουλευτή, Μανώλη Γλέζο, που µπορεί να δήλωσε ότι «έχει πειστεί πως αυτά που λέει είναι αλήθεια», πρόσθεσε, µε νόηµα, ότι το κυβερνητικό στέλεχος «δεν χρειάζεται συνηγόρους, είναι σε θέση να πάρει και τις ανάλογες αποφάσεις ώστε να µη δυσκολέψει το έργο της κυβέρνησης». Κατά τα λοιπά, το Μέγαρο Μαξίµου στηρίζει, µέχρι νεωτέρας, τον αναπληρωτή υπουργό ιοικητικής Ανασυγκρότησης, αν και των πρώτων αποκαλύψεων ακολούθησε παγωµάρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ωστόσο, η υπόθεση του κ. Κατρούγκαλου όλες αυτές τις ηµέρες µετρήθηκε και βρέθηκε κατά τι λειψή στην ηθική της διάσταση. Σε αυτή στάθηκε, για παράδειγµα, η Νέα ηµοκρατία, όταν ζητούσε την παραίτηση του κυβερνητικού στελέχους. «Το ζήτηµα είναι ότι την ώρα που ο κ. Κατρούγκαλος ορκιζόταν υπουργός την ίδια στιγµή υπέγραφε εργολαβικό συµβόλαιο εναντίον του υπουργείου του και βεβαίως εναντίον του Ελληνικού ηµοσίου. Αυτό λέγεται σύγκρουση συµφερόντων, πράγµα το οποίο είναι πολιτικά και ηθικά απαράδεκτο να γίνεται», επεσήµανε η αξιωµατική αντιπολίτευση σε µία από τις τελευταίες ανακοινώσεις της. Είχε προηγηθεί µία τριλογία δηµοσιευµάτων, αρχής γενοµένης από την προηγούµενη Κυριακή. Το πρώτο επεισόδιο Νωρίς το µεσηµέρι του προηγούµενου Σαββάτου, οι διαπιστευµένοι συντάκτες του υπουργείου ιοικητικής Ανασυγκρότησης δέχονταν τηλεφωνήµατα, µε τα οποία καλούνταν να παραστούν σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου του κ. Κατρούγκαλου. «Είναι για το θέµα που έχει προκύψει µε το δηµοσίευµα του Βήµατος», ήταν η απάντηση στο ερώτηµα «γιατί». Η εφηµερίδα παρουσίαζε τον αναπληρωτή υπουργό να «είχε υπογράψει εργολαβικά συµφωνητικά µε υπαλλήλους που επαναπροσλαµβάνει στο ηµόσιο, οι οποίοι ήταν ή απολυµένοι ή σε διαθεσι- µότητα». Σύµφωνα µε το «Βήµα», ο κ. Κατρούγκαλος είχε κάνει ιδιωτικά συµφωνητικά µε τουλάχιστον 300 απολυµένους του ηµοσίου. Σε αυτά, δηλώνεται ότι σε περίπτωση που πάρουν αποζηµιώσεις ή διοριστούν στο ηµόσιο, τότε εκείνος θα δικαιούται ως δικηγορική αµοιβή το 12% των χρηµάτων. Τα ιδιωτικά συµφωνητικά υπογράφονται τις ηµέρες που ο κ. Κατρούγκαλος µπαίνει στην κυβέρνηση. Πιο συγκεκρι- Το κείµενο του διορισµού των δικηγόρων είναι ανηρτηµένο στη ιαύγεια. Το νόµιµο και ηθικό της Αριστεράς µένα, το δηµοσίευµα ανέφερε πως το γραφείο του Γιώργου Κατρούγκαλου υπέγραφε τα συµφωνητικά στις 26 και τις 27 Ιανουαρίου. ηλαδή, µία ηµέρα πριν από την ορκωµοσία της κυβέρνησης Τσίπρα. Οπως υποστήριζε το δηµοσίευµα, στις 26 και τις 27 Ιανουαρίου 2015 ένας µεγάλος αριθµός ιδιωτικών συµφωνητικών από υπαλλήλους που έχουν απολυθεί από το ηµόσιο ή έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα, για να έχουν την εγκυρότητα επίσηµου φορέα, κατατίθεται σε ΟΥ και δικηγορικούς συλλόγους της χώρας. Στο Μέγαρο Μαξίµου, αµέσως µόλις έγινε γνωστό το δηµοσίευµα, χτύπησε συναγερµός. Πληροφορίες έφερναν τον ίδιο τον πρωθυπουργό να έχει τηλεφωνική επικοινωνία µε τον αναπληρωτή υπουργό ιοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ κεντρικά φαίνεται να εστάλη και το µήνυµα για να παραχωρηθεί άµεσα συνέντευξη Τύπου, ώστε να δοθούν πλήρεις απαντήσεις. «εν πρόκειται για συκοφαντία, αλλά για πλαστογραφία και προβοκάτσια», ήταν η πρώτη φράση του υπουργού. «Πρόκειται για πρωτοφανές γεγονός της τελευταίας περιόδου για τη δηµοσιογραφία στη χώρα µας», ήταν µία ακόµη δήλωσή του. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος υποστήριξε ότι το συµφωνητικό το οποίο επικαλείτο η εφηµερίδα δεν στοιχειοθετεί αυτό που αναφέρεται στο δηµοσίευµα. ηλαδή, ότι υπέγραφε ιδιωτικά συµφωνητικά µε υπαλλήλους που απολύθηκαν ή τέθηκαν σε διαθεσιµότητα. Παράλληλα,

17 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 σηµείωσε ότι το επίµαχο συµφωνητικό αφορά σε µισθολογική διαφορά δηµοσίου υπαλλήλου, την ώρα που στην κυβέρνηση «καίγονταν» µε το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Βερολίνο και επιχειρούσαν να κλείσουν άµεσα το ζήτηµα. «Ο κ. Κατρούγκαλος έδωσε αποστοµωτικές απαντήσεις. Μου προκαλεί πολύ µεγάλη εντύπωση η σπουδή µε την οποία έσπευσαν τα υπόλοιπα κόµµατα της αντιπολίτευσης να υιοθετήσουν ένα ρεπορτάζ, το οποίο κινείται στη σφαίρα της φαντασίας και µάλλον ο µόνος λόγος για τον οποίο πραγµατικά µπορεί να είναι χρήσιµο είναι στον τοµέα της λάσπης απέναντι στην κυβέρνηση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Το δεύτερο επεισόδιο Μία ηµέρα µετά το δηµοσίευµα της κυριακάτικης εφηµερίδας, ο αναπληρωτής υπουργός ιοικητικής Ανασυγκρότησης προσπάθησε να παρουσιάσει εαυτόν ως την Ιφιγένεια της κυβέρνησης. Προηγήθηκε η ανακοίνωση νέας συνέντευξης Τύπου, η οποία σε πρώτη φάση άλλαξε ώρα και σε δεύτερη µαταιώθηκε, µε επιχείρηµα τη συνάντηση του κ. Τσίπρα µε την κ. Μέρκελ. «Αποφάσισα να µαταιώσω αυτή τη συνέντευξη, για να µην αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώµη, πράγµα που θα ήταν µια µικρή νίκη για τους συκοφάντες και παραχαράκτες, µετά τις συντριπτικές ήττες που έχουν υποστεί το τελευταίο διήµερο οι διαδοχικές προσπάθειές τους να πλήξουν την τιµή και την υπόληψή µου», ανέφερε και σηµείωσε πως στόχος των αποκαλύψεων δεν ήταν ο ίδιος, αλλά συνολικά η κυβέρνηση. «Η εκστρατεία αυτή σκοπό έχει να πλήξει την κυβέρνηση σε εκείνο το σηµείο που αποτελεί το βασικό της πλεονέκτηµα: την ηθική υπεροχή έναντι των κυβερνήσεων του παλαιοκοµµατισµού και της διαπλοκής. εν είναι τυχαία, άλλωστε, η στιγµή που επιλέχθηκε για να εκδηλωθεί: την παραµονή της πιο σηµαντικής ίσως στιγµής των διαπραγµατεύσεων µε τους εταίρους και όταν η πολυτιµότερη αποσκευή του πρωθυπουργού είναι η δέσµευσή του για την καταπολέµηση της διαφθοράς», υποστήριξε ο κ. Κατρούγκαλος. Την ίδια ώρα, για δύο ακόµα υποθέσεις που ανατέθηκαν από δήµους στο δικηγορικό γραφείο του Γιώργου Κατρούγκαλου, ενώ εκείνος είχε ήδη ορκιστεί υπουργός, έκανε λόγο ο ραδιοσταθµός «Βήµα». Πρόκειται για υπόθεση του ήµου Λαυρεωτικής, η οποία ανατέθηκε στο γραφείο Κατρούγκαλου στις 20 Φεβρουαρίου 2015, και υπόθεση του ήµου Αρταίων, η οποία είχε ανατεθεί ήδη στον ίδιο και στις 18 Μαρτίου 2015 πέρασε σε συνεργάτες του γραφείου του. Εντύπωση, πάντως, και µάλιστα ιδιαίτερα αρνητική, προκάλεσε µία αναφορά του αναπληρωτή υπουργού µε στόχο τον Πρόεδρο της η- µοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος υποστήριξε, σε δηλώσεις του, ότι υπήρξε και άλλος καθηγητής ηµοσίου ικαίου, που είχε αναλάβει τη θέση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος και ο οποίος είχε και δικηγορικό γραφείο νωρίτερα. Ερωτηθείς, µάλιστα, από βουλευτή της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, περί ποίου πρόκειται ο κ. Κατρούγκαλος είπε: «Ο νυν Πρόεδρος της ηµοκρατίας ήταν καθηγητής η- µοσίου ικαίου, ήταν δικηγόρος µε δικηγορική δραστηριότητα και ανέλαβε ακριβώς το δικό µου το υπουργείο. Σας ρωτώ λοιπόν: Πιστεύετε ότι υπήρχε κάποιο πολιτικό θέµα και µε αυτόν;». Η αντίδραση κύκλων της Προεδρίας της ηµοκρατίας ήταν άµεση. «Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ως υπουργός Εσωτερικών από 2004 έως 2009, τελούσε σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού του λειτουργήµατος, λόγω ασυµβιβάστου µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το Ουδέποτε στο παρελθόν ο κ. Παυλόπουλος, και µάλιστα έως την ανάληψη των καθηκόντων του ως Προέδρου της ηµοκρατίας, µετείχε σε οποιαδήποτε δικηγορική εταιρία», ανέφεραν, ενώ, σύµφωνα µε πληροφορίες, στην Προεδρία έβραζαν για τις συγκεκριµένες δηλώσεις του υπουργού. Στο διορισµό προβλέπεται ότι οι δύο συνεργάτιδες του υπουργού µπορούν να ασκούν παράλληλα µε τα καθήκοντα του ειδικού συµβούλου το δικηγορικό επάγγελµα Το τρίτο επεισόδιο Οσο περνούσαν οι ηµέρες, νέα δεδο- µένα έρχονταν στο φως της δηµοσιότητας, που άφηναν εκτεθειµένο τον κ. Κατρούγκαλο. Σύµφωνα µε αυτά, ο αναπληρωτής υπουργός εµφανιζόταν από τα στοιχεία του ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να έχει καταθέσει 22 ιδιωτικά συµφωνητικά (εργολαβικά) µε δικηγορική αµοιβή 12% για υποθέσεις κατά του ηµοσίου. Η κίνηση έγινε στις 30 Ιανουαρίου. ηλαδή, µόλις τρεις ηµέρες µετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του και την ορκω- µοσία ως υπουργού. Τα 22 συµφωνητικά υπογράφονταν από τον κ. Κατρούγκαλο ως εκπρόσωπο της δικηγορικής εταιρίας «Κατρούγκαλος και Συνεργάτες», που φέρεται ότι διαλύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου. Τα επίµαχα συµφωνητικά-εργολαβικά έχουν υπογραφεί στις 26 και τις 27 Ιανουαρίου, µεταξύ του αναπληρωτή υπουργού και πελατών του, εργαζοµένων στο ηµόσιο. Για να είναι σε ισχύ τα συµφωνητικά θα πρέπει µέσα σε δέκα ηµέρες από την υπογραφή τους να κατατίθενται στη ΟΥ και στο ικηγορικό Σύλλογο, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται πρόστιµο. Οι υποθέσεις αφορούσαν όλες σε απασχολουµένους στον ευρύτερο δη- µόσιο τοµέα, οι οποίοι διεκδικούν διαφορές αποδοχών τους «από τη µείωση των κάθε είδους αποδοχών του λόγω εφαρµογής των διατάξεων που θέσπισαν ο νόµος 4024/2011 και η σχετική µεταγενέστερη νοµοθεσία». Παράλληλα, στα 22 επίµαχα εργολαβικά περιλαµβάνεται ο όρος ότι η δικηγορική αµοιβή (12%) «οφείλεται ακέραια και σε περίπτωση συµβιβασµού, νοµοθετικής ή κάθε άλλης εξώδικης ρύθµισης σε οποιοδήποτε στάδιο της αντιδικίας, σε αυτή δε την περίπτωση θα υπολογιστεί επί του ποσού επί του οποίου θα γίνει ο συµβιβασµός», µε νοµικούς κύκλους να λένε πως η συγκεκριµένη πρόβλεψη είναι συνήθης και αναφέρεται σε όλα αυτού του τύπου τα συµφωνητικά. «Τα χαλκεία δεν βρήκαν νέα στοιχεία και ξαναδηµοσιεύουν τα παλιά», ήταν η νέα τοποθέτηση του Γιώργου Κατρούγκαλου, αυτή τη φορά, µέσα από το twitter. Στον προσωπικό του λογαριασµό, ανήρτησε σχετική δήλωση εργαζοµένων και σχολίασε: «Oχι µόνο δεν αφορούν διαθέσιµους αλλά η µισθολογική διαφορά δεν είναι πια ενεργός. Τα υποτιθέµενα νέα συµφωνητικά είναι της ίδιας αγωγής µιας µισθολογικής διαφοράς». Και το επιµύθιο Από όλες τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού, πάντως, µία έµεινε να σχολιάζεται µέχρι και τα τελευταία εικοσιτετράωρα. «Εχετε έστω ένα συµφωνητικό, γιατί µιλάτε για δεκάδες, της περιόδου Ιανουαρίου, που να αφορά ένα διαθέσιµο ή απολυµένο; Μισό να µου εµφανίσετε, εγώ θα παραιτηθώ», σηµείωσε ο κ. Κατρούγκαλος, στον απόηχο του πρώτου κύκλου των αποκαλύψεων. Πέρα, λοιπόν, από τα 22 ιδιωτικά συµφωνητικά (εργολαβικά) µε δικηγορική αµοιβή 12% για υποθέσεις κατά του ηµοσίου, πλέον για τον κ. Κατρούγκαλο βγαίνει στην επιφάνεια και το θέµα του διορισµού στο υπουργικό του γραφείο δύο δικηγόρων, µε τις οποίες συνεργαζόταν έως πρόσφατα. Η υπόθεση περί νόµιµου και ηθικού µπαίνει σε νέες περιπέτειες, µε όλα τα ενδεχόµενα να παραµένουν ανοιχτά όσον αφορά στην παραµονή του στο κυβερνητικό σχήµα.

18 18 πολιτικη ΚΥΡΙΑΚΗ 29 μαρτιου 2015 Ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Ο «ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΟΥΖ» ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΥΓΚΡΑΤΗΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΝΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Η διάθεση για ανατροπή στο χώρο της Παιδείας εκφράστηκε στα λόγια του αταίριαστου διδύμου, όμως τελικά περιορίστηκε στο να ανατρέπουν ο ένας τα λεγόμενα του άλλου Τα παιδία (την Παιδεία) παίζει Οσοι γνωρίζουν καλά τον Αριστείδη Μπαλτά και τον Τάσο Κουράκη είχαν προβλέψει από την πρώτη στιγμή ότι η συγκατοίκησή τους θα είναι δύσκολη. Μέσα σε δύο μήνες το δίδυμο του υπουργείου Παιδείας έχει καταφέρει να προκαλέσει αναταραχές με τις παλινωδίες του, φέρνοντας στα πρόθυρα νευρικής κρίσης τους μαθητές του Λυκείου που δεν γνωρίζουν τι αλλαγές τους περιμένουν. Η ασυνεννοησία ήταν έκδηλη από την πρώτη στιγμή, όμως μέρα με τη μέρα το ρήγμα στις σχέσεις των δύο ανδρών βαθαίνει και είναι άγνωστο αν τα δύο μέρη της ηγεσίας θα καταφέρουν -και αν είναι πρόθυμοι- να προσπεράσουν όσα τους χωρίζουν και να συνεργαστούν ομαλά. Η διάσταση των απόψεών τους είναι τόσο μεγάλη σε ορισμένα θέματα που η μεταξύ τους ένταση δεν έμεινε πίσω από κλειστές πόρτες - κάτι που φάνηκε να το επιδίωξαν κιόλας. Η προετοιμασία για το πολυνομοσχέδιο, το οποίο επί της ουσίας θα κατοχυρώσει τις μέχρι τώρα εξαγγελίες, ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο τη διαφορετική νοοτροπία του μετριοπαθούς Αρ. Μπαλτά από τον ασυγκράτητο Τ. Κουράκη. Η διάθεση για ανατροπή στο χώρο της Παιδείας εκφράστηκε στα λόγια και των δύο, όμως τελικά περιορίστηκε στο να ανατρέπουν ο ένας τα λεγόμενα του άλλου. Η θεωρία του υπουργού Παιδείας άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του για αλλαγές από την επόμενη σχολική χρονιά ώστε να μη διαταραχθεί η καθημερινότητα των μαθητών κατέρρευσε στο πέρασμα του «σαρωτικού» Τ. Κουράκη, ο οποίος σε συνέντευξή του έδωσε μια λίστα αλλαγών στις οποίες διεμήνυε ότι θα προχωρήσει το υπουργείο από φέτος. Αντίστοιχα, το σχέδιο του Τ. Κουράκη για ένα νέο σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν θα γίνονται μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ αλλά βάσει κριτηρίων μοριοδότησης, έμεινε μετέωρο, καθώς την ίδια ημέρα με ανακοίνωσή του ο Αρ. Μπαλτάς «άδειασε» το έτερον ήμισυ της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν έκανε ποτέ δηλώσεις για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών. Και η λίστα μακραίνει Ο,τι (υπο)γράφει ο υπουργός το διαγράφει ο αναπληρωτής και τούμπαλιν Οι δηλώσεις Μπαλτά για ήρεμη μετάβαση «χάθηκαν» στην ορμή Κουράκη, ο οποίος κάθε τρεις και λίγο διαρρέει το δικό του όραμα για την Παιδεία ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της πολυφωνίας στη νέα κυβέρνηση ήταν αυτό που χαρακτήρισε από την πρώτη στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ και το ίδιο το κόμμα έχει επιχειρήσει επικοινωνιακά να τη μετατρέψει από ελάττωμα σε πλεονέκτημα. Τι γίνεται, όμως, όταν αυτό συμβαίνει στους διαδρόμους ενός υπουργείου το οποίο «τρέχει» αυτή τη στιγμή νομοσχέδια για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και -το κυριότερο- βρίσκεται στον πυρετό των εξελίξεων για το μεγαλύτερο «τεστ» που δίνει κάθε χρόνο, τις Πανελλαδικές; Η σύνθεση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας ξένισε αρκετούς, καθώς οι καλά γνωρίζοντες τον Αρ. Μπαλτά και τον Τ. Κουράκη ήξεραν ότι μπορεί να βρίσκονται υπό την ίδια ιδεολογική σκέπη αλλά σε εντελώς αντίθετες πλευρές. Ο Αρ. Μπαλτάς μίλησε για ανατροπή και ρήξη, αποκάλεσε την αριστεία «ρετσινιά» προκαλώντας ντόμινο αντιδράσεων, κατηγόρησε τα Συμβούλια Ιδρυμάτων για «μακαρθικές επιλογές», ήρθε σε σύγκρουση με τη Διοικούσα Επιτροπή των πρότυπων και πειραματικών σχολείων προκαλώντας την παραίτηση του Δ.Σ., όμως έδειξε από την πρώτη στιγμή τις προθέσεις του: Οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα διαταράξει όσες διαδικασίες είναι σε εξέλιξη. Λάβρος κατά οποιασδήποτε αλλαγής έφερε η Αννα Διαμαντοπούλου στην Παιδεία και παρότι δεσμεύτηκε για διάλογο με όλους τους φορείς, από την πρώτη στιγμή μίλησε για κατάργηση θεσμών στους οποίους αντιτίθεται, όπως τα Συμβούλια Ιδρυμάτων.

19 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 Η διάσταση απόψεων µεταξύ του Αριστείδη Μπαλτά (δεξιά) και του Τάσου Κουράκη ήταν έκδηλη από την πρώτη στιγµή της συνύπαρξής τους στο υπουργείο Παιδείας. Μέρα µε τη µέρα το ρήγµα στις σχέσεις των δύο ανδρών βαθαίνει και είναι άγνωστο αν θα καταφέρουν -και αν είναι πρόθυµοι- να προσπεράσουν όσα τους χωρίζουν και να συνεργαστούν οµαλά. ΤΑ 5 «ΚΑΡΦΙΑ» ΠΟΥ ΘΕΡΙΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΛΕΘΡΙΑ ΣΧΕΣΗ 1 Πρότυπα πειραµατικά σχολεία Τα πρότυπα πειραµατικά σχολεία ήταν η πρώτη σπίθα. Οταν οι περισσότεροι ασχολούνταν µε τις δηλώσεις του Αρ. Μπαλτά για την αριστεία, προσπεράστηκε σχετικά γρήγορα το γεγονός ότι ενώ ο υπουργός από το βήµα της Βουλής ξεκαθάριζε ότι δεν θα καταργηθούν οι εξετάσεις από φέτος, ο Τ. Κουράκης λίγες ηµέρες µετά έφερε την ανατροπή δηλώνοντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι οι εξετάσεις αποτελούν παρελθόν από την τρέχουσα χρονιά. Η ασυνεννοησία κράτησε λίγες -δραµατικές για γονείς και µαθητές- ηµέρες και τελικά ανακοινώθηκε ότι οι εξετάσεις καταργούνται από φέτος παρότι πολλοί µαθητές είχαν προετοιµαστεί µε φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα για να δώσουν εξετάσεις. 2 ιαγωνισµός ΑΣΕΠ και πίνακες Συνέχεια στις διφορούµενες διαρροές δόθηκε µε το ζήτηµα της διαδικασίας πρόσληψης των εκπαιδευτικών. Προεκλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κατάργηση του διαγωνισµού ΑΣΕΠ και το άνοιγµα των πινάκων των αναπληρωτών. Ο Τ. Κουράκης ενηµέρωσε πρώτα τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ και στη συνέχεια τα ΜΜΕ ότι οι διορισµοί σε µόνιµες θέσεις θα γίνουν βάσει µοριοδότησης, χωρίς διαγωνισµό, αλλά υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, θα δοθεί προτεραιότητα στους επιτυχόντες του διαγωνισµού ΑΣΕΠ του 2008 και στη συνέχεια στους αναπληρωτές της τελευταίας τριετίας. Από την αντίδραση του υπουργού, ο οποίος λίγο αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση όπου υπογράµµιζε ότι ποτέ δεν έκανε κάποια δήλωση για το ΑΣΕΠ, φαίνεται ότι εκτός από τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς και ο ίδιος ενηµερώθηκε για τις προθέσεις του αναπληρωτή υπουργού από τα δηµοσιεύµατα. Παρά την αντίθεσή του, βέβαια, ο Αρ. Μπαλτάς δεν θέλησε να «πειράξει» καµία διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών έγιναν µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τον κοµβικό «ρόλο» του Συµβουλίου, ενώ, όπως όλα δείχνουν, και οι πρυτανικές εκλογές που προετοιµάζονται σε άλλα Ιδρύµατα τους επόµενους µήνες θα διεξαχθούν µε τον ίδιο τρόπο, παρότι ο υπουργός έχει εξαγγείλει την κατάργησή τους. εν κρατιέται Αντιθέτως, ο Τ. Κουράκης φαίνεται ότι δεν κρατιέται να προχωρήσει στις αλλαγές. Και ίσως κάποιοι να µην τον αδικούν Βρέθηκε για χρόνια στην απέναντι πλευρά, ως αντιπολίτευση στη θέση του τοµεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εχει έρθει σε σύγκρουση µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις, είναι γνώστης των εκπαιδευτικών θεµάτων και υπήρξε σύµµαχος των συνδικαλιστών που αντιτίθεντο στην πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης. Ολες οι δηλώσεις του Αρ. Μπαλτά για µια ήρεµη µετάβαση «χάθηκαν» στην ορµή του αναπληρωτή υπουργού, ο οποίος σε δελτία Τύπου, σε δηλώσεις, σε συναντήσεις µε εκπαιδευτικούς φορείς, διαρρέει το δικό του όραµα για την Παιδεία. Ολο το εξετασιοκεντρικό σύστηµα για το οποίο δια- µαρτυρόταν σε όλους τους τόνους τα προηγούµενα χρόνια καταργείται. Τράπεζα Θεµάτων, τεστ δεξιοτήτων στα πρότυπα και πειραµατικά σχολεία εξαφανίζονται εν µια νυκτί από τις πλάτες των µαθητών, παρότι οι οικογένειές τους είχαν πληρώσει αδρά από την αρχή της χρονιάς την προετοιµασία τους για εξετάσεις. Η διάθεση για εξαγγελίες και για διαρροή όλο και περισσότερων πληροφοριών χαρακτηρίζει τον Τ. Κουράκη και είναι αυτή που φαίνεται να ενοχλεί τον υπουργό Παιδείας, ο οποίος βλέπει τις εξελίξεις να τον προλαβαίνουν και να τον προσπερνούν. Ακαιρες αλλαγές Βέβαια, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι προσωπικές φιλοδοξίες δεν χωρούν όταν στη µέση βρίσκονται µαθητές, οι οποίοι αγωνιούν για τις εξελίξεις. Εντελώς άκαιρα, «πείραξαν» το θεσµό των πρότυπων πειραµατικών σχολείων στη µέση της σχολικής χρονιάς διαχωρίζοντας τα δύο είδη. Αντίστοιχα, κάνουν πειραµατισµούς στο θέµα των Πανελλαδικών για τα επόµενα δύο χρόνια µε αβέβαιο το αποτέλεσµα και µεγάλη καθυστέρηση στην ενηµέρωση των άµεσα ενδιαφερόµενων, δηλαδή των µαθητών και των καθηγητών. Ειδικά όσοι φοιτούν στη Β Λυκείου θα πρέπει να γνωρίζουν από φέτος σε ποια µαθήµατα θα εξεταστούν, ώστε να έχουν κάνει την κατάλληλη προετοιµασία από το καλοκαίρι. Ακόµα και για το θέµα των αιώνιων φοιτητών, που υπήρξε προεκλογική δέσµευση του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν της κατάργησης του µέτρου διαγραφής, δεν υπάρχει σαφής θέση του υπουργείου για το πώς θα αντιµετωπιστούν οι λιµνάζοντες σπουδαστές. 3 Αναπλήρωση ωρών µέσα στο Πάσχα Και δεν ήταν το µόνο το οποίο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αγνοούσε ο Αρ. Μπαλτάς. Αµηχανία υπήρξε τις προηγούµενες ηµέρες από τη µία πλευρά της ηγεσίας για την εγκύκλιο που έστειλε στα σχολεία η άλλη πλευρά -και συγκεκριµένα ο Τ. Κουράκης- σχετικά µε την κατάργηση της ρύθµισης που αφορά στην αναπλήρωση χαµένων ωρών σε περίπτωση κατάληψης µέσα στις διακοπές του Πάσχα. Τελικά, οι δύο πλευρές φαίνεται να τα βρήκαν σε αυτό και η ρύθµιση θα κατατεθεί εντός των ηµερών στη Βουλή. 4 Εκλογή διευθυντών σχολείων Εντονότερη ήταν η αντίδραση του υπουργού στην είδηση που διέρρευσε από το ίδιο το υπουργείο του, για ακόµη µια φορά, και ήθελε το Σύλλογο ιδασκόντων να εκλέγει κάθε χρόνο τους διευθυντές των σχολείων. Ξεπερνώντας το παρανοϊκό της συγκεκριµένης ιδέας, η πρόταση αυτή φαίνεται ότι δηµιούργησε και την πιο βαθιά τοµή στη σχέση των δύο ανδρών. Αν στα περισσότερα, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Αρ. Μπαλτάς δεν είχε ενηµερωθεί ότι θα γίνουν διαρροές, στο συγκεκριµένο φαίνεται ότι είναι κάθετα αντίθετος. 5 Πανελλαδικές Εξετάσεις από το 2016 Το άδειασµα και η αµηχανία, βέβαια, δεν είναι τίποτα µπροστά στην ένταση που προκλήθηκε για τις αλλαγές των Πανελλαδικών από την επόµενη σχολική χρονιά. Από το βήµα της Βουλής ο Τ. Κουράκης ήδη είχε προϊδεάσει για την προσθήκη ενός πέµπτου µαθήµατος στο νέο σύστηµα εξετάσεων. Τις ηµέρες που ο υπουργός βρισκόταν στο Παρίσι οι εκπαιδευτικοί συντάκτες ανέµεναν ένα non paper µε επιπλέον πληροφορίες για το νέο -µεταβατικό και αυτό- σύστηµα Πανελλαδικών, το οποίο τελικά φρέναρε στο παρά πέντε ο Αρ. Μπαλτάς.

20 20 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ KATΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ υπέρ της ύπαρξης τάσεων µε καθαρά πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά», τονίζει σε συνέ- «Είµαι ντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο Ανδρέας Παπαµιµίκος, ο οποίος υποστηρίζει ότι «η παράταξη σήµερα χρειάζεται ένα σοκ». Ο γραµ- µατέας Πολιτικής Επιτροπής της Ν.. καυτηριάζει τη στάση του αναπληρωτή υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης Γιώργου Κατρούγκαλου, σηµειώνοντας ότι δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις, ενώ σε σχέση µε τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Ν.. απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ τονίζει την ανάγκη συνεννόησης πάνω στη βάση ενός συγκεκριµένου Εθνικού Σχεδίου Μεταρρυθµίσεων. Εχει ανακύψει εδώ και µερικές ηµέρες το ζήτηµα του αναπληρωτή υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Είστε από εκείνους που πιστεύουν ότι πρέπει να παραιτηθεί; Ο κ. Κατρούγκαλος για µένα δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Ηταν δικαίωµά του ως δικηγόρου να έχει εργασιακή σχέση µε τον οποιονδήποτε, οφείλει όµως τουλάχιστον να αποδεχθεί πως δεν έπρεπε να αναλάβει το συγκεκρι- µένο χαρτοφυλάκιο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, όµως, ειπώθηκαν και ψέµατα. Γιατί να πουν πως ανάλογα λειτουργούσε και ο σηµερινός Πρόεδρος της ηµοκρατίας; Ξέχασαν ότι τότε ίσχυε το ασυµβίβαστο βουλευτικής ιδιότητας και επαγγελµατικής δραστηριότητας; Τέτοιου είδους συµπεριφορές µόνο κακό κάνουν στην αξιοπιστία των θεσµών. Και να σας πως και κάτι ακόµα; Εφόσον ο υπουργός εντόπισε κενά που θεωρεί ότι πρέπει να καλυφθούν τόσο άµεσα, ας προσλάβει νέους ανθρώπους αντί να προχωρήσει στην επαναπρόσληψη εκείνων που αξιολογήθηκαν και αποχώρησαν. Πώς κρίνετε τους πρώτους δύο µήνες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητων Ελλήνων; Οι πολίτες δείχνουν να εµπιστεύονται σε µεγάλο βαθµό τους κυβερνητικούς χειρισµούς. Σε ό,τι αφορά την οικονοµία, σας θυ- µίζω ότι ξεκίνησαν µιλώντας για κούρεµα του χρέους, συνέχισαν µε παράταση του Μνηµονίου και είναι τώρα στο σηµείο που ετοιµάζουν νέα µέτρα. Ελπίζω να είναι οµαλή η προσγείωσή τους στην πραγµατικότητα. Αλλά δεν είναι µόνο αυτά. Μην υποτιµούµε τα όσα έγιναν µε τους παράνοµους µετανάστες, που κατεβάζουν στο κέντρο της Αθήνας. Ούτε τα όσα έγιναν στο Αριστοτέλειο ή στη Νοµική Σχολή. Για έξι µέρες οι κουκουλοφόροι εµπόδιζαν τη λειτουργία της σχολής, κατέστρεφαν και λεηλατούσαν, ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη µιλούσε για «ενδοοικογενειακή περίπτωση». Και ρωτώ: Οταν σήµερα η κυβέρνηση ποδοπατά τους νόµους, τι να περιµένουµε αύριο; Τις καταστροφές ποιος θα τις πληρώσει; Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, ποια πιστεύετε πως θα πρέπει να είναι η στάση της Νέας ηµοκρατίας; Είστε υπέρ της συνεννόησης ή της ρήξης µε τον ΣΥΡΙΖΑ; Πάντα πίστευα στην ανάγκη διαλόγου. Τα προβλήµατα παραµένουν εδώ και περιµένουν λύσεις. Πιστεύω, λοιπόν, στην ανάγκη συνεννόησης πάνω στη βάση ενός συγκεκριµένου Εθνικού Σχεδίου Μεταρρυθµίσεων, που να στηρίζεται σε ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΟΚ Η κυβέρνηση να αποδεχθεί ότι φέρνει το τρίτο Μνηµόνιο Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός φέρει ένα νέο Μνηµόνιο και αντίστοιχους εφαρµοστικούς νόµους, η Ν.. θα τους ψηφίσει; Πρώτα απ όλα, έχουµε ζητήσει να φέρει για ψήφιση τη Συµφωνία της 20ής Φεβρουαρίου, λέγοντας ξεκάθαρα πως εµείς θα την ψηφίσουµε. Εχουµε πει επίσης -και το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας ηµοκρατίας Αντώνης Σαµαράς- ότι εµείς «δεν θα κάνουµε αυτά που έκαναν επί δυόµισι χρόνια» και ότι «θα στηρίξουµε την κυβέρνηση σε κάθε θετικό βήµα». Περιφρονούµε τις όποιες κορόνες λαϊκισµού και θα σταθούµε εθνικά υπεύθυνοι. Αρκεί και στην κυβέρνηση να µην κρυφθούν πίσω από τις λέξεις και να αποδεχθούν πως φέρνουν το τρίτο Μνηµόνιο. Οι δηµοσκοπήσεις φέρνουν τη Νέα ηµοκρατία αρκετά πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ανάκαµψη; Πράγµατι, είναι αρκετά πίσω αλλά αυτό είναι λογικό έπειτα από µόλις δύο µήνες µετά τις εκλογές. Τώρα όµως που τα ψέ- µατα τελειώνουν και αποδεικνύεται πως εξαπάτησαν τους πολίτες, είναι ώρα να επενδύσουµε ακόµη πιο πολύ στην αλήθεια. Να αποφύγουµε κάθε αντιγραφή πρακτικών του ΣΥΡΙΖΑ και να ανοιχτούµε µε τις πολιτικές µας στις δηµιουργικές δυνάµεις της κοινωνίας. Να δηµιουργήσου- µε ένα σύγχρονο εθνικό αφήγηµα που θα µιλάει σε όλους τους Ελληνες. τρεις άξονες: Στη διασφάλιση της παρα- µονής µας στην ευρωζώνη, στην ταχεία έξοδο από την κρίση, στη βελτίωση της καθηµερινότητας. Να είναι κοστολογη- µένο, µε σαφή χρονοδιαγράµµατα και να έχει αρχή, µέση και τέλος. Οχι ακροβασίες. Ας περιµένουµε όµως να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραµµά του και τότε θα τοποθετηθούµε αναλυτικά για τη στάση µας. Ας µη µας θεωρούν κάποιοι εκ των προτέρων ούτε δεδοµένους αλλά ούτε αντίθετους. Υπάρχουν φωνές εντός της Ν.. που ζητούν τη διενέργεια έκτακτου συνεδρίου, ενώ εκκρεµεί και η διεξαγωγή εθνικής συνδιάσκεψης. Πιστεύετε ότι χρειάζεται ανοιχτός διάλογος για την επόµενη ηµέρα της παράταξης; Πιστεύω σε µια διαρκή και αµφίδροµη επικοινωνία µε την κοινωνία. εν αρκεί να µιλούµε. Εχουµε υποχρέωση να ακούµε. Και δεν αρκεί να ακούµε. Υποχρεούµαστε να προχωρούµε σε αποφάσεις. Να αναγνωρίζουµε τα λάθη µας, αλλά και να αποµακρύνουµε τα αίτιά τους. Να εντοπίζουµε τις αδυναµίες µας, αλλά και να τις αντιµετωπίζουµε. Αν ο διάλογος δεν καταλήγει σε αποφάσεις, καταντάει µουρµούρα. Και η µουρµούρα δεν προσθέτει. Κουράζει. Πώς ακριβώς πιστεύετε ότι θα µπορούσε να γίνει ο διάλογος της Ν.. µε την κοινωνία; Νοµίζω πως πρέπει να ξεπεράσουµε κάθε ταµπού και µε συντεταγµένες κινήσεις να φτάσουµε µέχρι τη βάση. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει αποφασιστεί να γίνουν προσυνδιασκέψεις σε κάθε περιφέρεια της χώρας και, επιπλέον, έχω προτείνει ένα πλάνο τεσσάρων σηµείων πάνω στο οποίο θεωρώ πως πρέπει να κινηθούµε. Πρώτον, τη συνεδρίαση όλων των νοµαρχιακών συνελεύσεων µε στόχο την οργανωτική ανασυγκρότηση σε τοπικό επίπεδο. εύτερον, τη δηµιουργία ειδικής διαδικτυακής πλατφόρµας για τα στελέχη µας, προκειµένου να έχει άποψη για τις εξελίξεις και ο πιο αποµακρυσµένος Νεοδηµοκράτης. Τρίτον, τη δηµιουργία ενός πλαισίου νέων αρχών και θέσεων, πάνω στη βάση της ιδρυτικής µας διακήρυξης και, τέταρτον, τη στελέχωση των οµάδων παραγωγής πολιτικής µε ανθρώπους της κοινωνίας και της αγοράς, που σε συνεργασία µε τα κοινοβουλευτικά µας στελέχη θα διατυπώσουν ένα νέο σύγχρονο πολιτικό πρόγραµµα. Η Κεντροδεξιά στην Ελλάδα χρειάζεται ανανέωση και µόνο η κοινωνία µε τις δυνάµεις της µπορεί να την προσφέρει. Εχετε ταχθεί υπέρ της θεσµοθέτησης τάσεων εντός της Ν.. Συνεχίζετε να πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιµη µια τέτοια κίνηση; Θεωρώ πως η παράταξη σήµερα χρειάζεται ένα σοκ. Επειτα από πέντε χρόνια κρίσης και Μνηµονίων, υπάρχουν παραγωγικές δυνάµεις εκτός Νέας η- µοκρατίας, οι οποίες θα µπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά. Μ αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ευθυγραµµίσουµε τις πολιτικές και τη ρητορική µας και να προχωρήσουµε µαζί. Είµαι λοιπόν υπέρ της ύπαρξης τάσεων µε καθαρά πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να ενταχθούν στην Παράταξη και νέες δυνάµεις, στη βάση της ύπαρξης µιας ενισχυµένης εσωκοµµατικής ισορροπίας και τον ηγέτη να έχει το ρόλο του εγγυητή της ενότητας. Μια τέτοια κίνηση θα δηµιουργούσε νέα δεδοµένα στο πολιτικό σύστηµα, θα προσέφερε στην Παράταξη νέα πρόσωπα και θα την ξαναβάλει µέσα στις κοινωνικές ζυ- µώσεις.

Η πεντάμηνη κόντρα ανάμεσα στην Αθήνα και τους δανειστές μπορεί να εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της.

Η πεντάμηνη κόντρα ανάμεσα στην Αθήνα και τους δανειστές μπορεί να εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της. Ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, κάνουν οι Financial Times τονίζοντας ότι δύσκολα θα υπάρξει πρόοδος στο Eurogroup της Πέμπτης. Η εφημερίδα παραθέτει και τις ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 26-29/10/2013

Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Αθήνα 29-10-2013 Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

δείτε το βίντεο για να καταλάβετε το πως έγινε το μαγικό: http://www.youtube.com/watch?v=kzg28kivcmi Κούρεμα 50% των 360 δισ. ίσον... 25 δισ.!

δείτε το βίντεο για να καταλάβετε το πως έγινε το μαγικό: http://www.youtube.com/watch?v=kzg28kivcmi Κούρεμα 50% των 360 δισ. ίσον... 25 δισ.! Το χρέος ήταν 360 ΔΙΣ σε ομόλογα, έγινε 50% κούρεμα άρα θα έπρεπε να οφείλουμε 180 ΔΙΣ...κι όμως παρόλο του 50% του κουρέματος οι οφειλές μας μειώθηκαν μόνο κατά 25 ΔΙΣ... πως έγινε αυτό το μαγικό; δείτε

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU. MISSION CHIEF for Greece, IMF

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU. MISSION CHIEF for Greece, IMF THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ DELIA VELCULESCU MISSION CHIEF for Greece, IMF TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT? ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Επικαιρότητα

Αθήνα Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αθήνα 8-11-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 10:26 UPD:10:27 Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική».

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Page 1 of 5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Του Θάνου Κατσάμπα Σε λιγότερο από δύο μήνες συμπληρώνονται έξι χρόνια αφότου η Ελλάδα περιέπεσε στη δίνη των προγραμμάτων στήριξης από

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομολογία Τσακαλώτου: Δεν θα δουν όφελος οι φτωχοί από τα μέτρα

Ομολογία Τσακαλώτου: Δεν θα δουν όφελος οι φτωχοί από τα μέτρα Ομολογία Τσακαλώτου: Δεν θα δουν όφελος οι φτωχοί από τα μέτρα Σε πανηγυρικούς τόνους, οι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Χουλιαράκης με συνέντευξη Τύπου, επιχείρησαν να πείσουν ότι το αποτέλεσμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ NICOLA GIAMMARIOLI MISSION CHIEF FOR GREECE, EUROPEAN STABILITY MECHANISM (ESM) TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Δεκεμβρίου 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου Η οικονομική κρίση και το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας 10 Δεκεμβρίου 2009 Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Οικονομικά 2009 Έσοδα 2009 2008 2009 2009 εκ. εκ. 2008 εκ. 2008 (%) ΤΕΠ 1.460,0 1.718,5 258,5 15,0

Διαβάστε περισσότερα

Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015. 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της «Ελληνικής Βιο-

Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015. 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της «Ελληνικής Βιο- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές» (Α 35)» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 8-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

22/03/16 Οικονομικά - Εταιρικά Νέα -- ΔΝΤ: «'Εγινε σημαντική προοδος στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό» Σημαντική πρόοδο στο φορολογικό και το ασφαλιστικό σημειώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Οι Δήμοι της Χώρας, σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012

Θέμα: Ομιλία Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συζήτηση για την κύρωση του κρατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Non paper, 15.05.15. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης

Non paper, 15.05.15. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης Non paper, 15.05.15 Η Κυβέρνηση συμπληρώνει τέσσερις μήνες ζωής, και στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα παρουσιάζει σημαντικό έργο η καταγραφή του οποίου αναδεικνύει την εντατική προσπάθεια και τη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

26/04/16 Οικονομικά - Εταιρικά Νέα -- Σόιμπλε: Αβέβαιο αν θα γίνει Eurogroup την Πέμπτη Ούτε ο Β. Σόιμπλε εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα υπάρξει την Μεγάλη Πέμπτη έκτακτο Eurogroup. O γερμανός υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011 Το οικονομικό πρόγραμμα που δρομολόγησε η Ελληνική Κυβέρνηση τον Μάιο του 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία κατάθεσης Υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, στην εξεταστική επιτροπή για το έλλειμμα 2009

Κύρια σημεία κατάθεσης Υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, στην εξεταστική επιτροπή για το έλλειμμα 2009 Κύρια σημεία κατάθεσης Υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, στην εξεταστική επιτροπή για το έλλειμμα 2009 Εκτιμώ ως ιδιαίτερα σημαντικό το έργο της επιτροπής γιατί οι έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα και

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Συνολικά, η αποτίμηση του β εξαμήνου 2014 εξακολουθεί να είναι αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τώρα που ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Βατικιώτης 1

Λεωνίδας Βατικιώτης 1 1 Η ανάπτυξη της οικονομίας προϋποθέτει ένα γενναίο κούρεμα του δημόσιου χρέους! Προς επίρρωση: 1. Η μέχρι τώρα πορεία της ελληνικής οικονομίας 2. Η διεθνής εμπειρία από χώρες που προχώρησαν σε διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς και τους Αρχηγούς των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο Η χώρα βαδίζει σε εθνικές εκλογές για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος. Στο διάστημα που μεσολάβησε η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα H Καθημερινή

Συνέντευξη στην εφημερίδα H Καθημερινή Συνέντευξη στην εφημερίδα H Καθημερινή Συνέντευξη του Aθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2011 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ. Οι τελευταίες εξελίξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25 Το αναπτυξιακό πλάνο, που θα οδηγήσει την Ελλάδα στο επίπεδο ευημερίας στο οποίο βρισκόταν στην προ κρίσης εποχή παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους τομείς της οικονομίας που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.)

ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.) ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ - ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.Κ.Α.) Για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ρεαλιστικές οι εξαγγελίες Τσίπρα; TVXS Συνέντευξη

Είναι ρεαλιστικές οι εξαγγελίες Τσίπρα; TVXS Συνέντευξη Είναι ρεαλιστικές οι εξαγγελίες Τσίπρα; TVXS Συνέντευξη 23:34 15 Σεπ. 2014 Τελευταία ανανέωση 14:38 16 Σεπ. 2014 Κατρίν Αλαμάνου Η κυβέρνηση «αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Grexit είναι προτιμότερο από ένα τρίτο Μνημόνιο, του Γιάννη Αλμπάνη

Το Grexit είναι προτιμότερο από ένα τρίτο Μνημόνιο, του Γιάννη Αλμπάνη Το Grexit είναι προτιμότερο από ένα τρίτο Μνημόνιο, του Γιάννη Αλμπάνη στην κατηγορία Σημειώσεις 15 Μαρ 2015 Η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου στο Eurogroup αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή επιλογή (ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα προς τον Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Υπόμνημα προς τον Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΟΕΒΑ) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 113 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΗΛ. & FAX: 2710.22.27.39 E-MAIL: oeba@tri.forthnet.gr ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες:

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες: Ομιλία Προέδρου ΕΣΕΕ στην κοινή Ενημερωτική εκδήλωση ΚΕΕΕ-ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ: «Νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία» (12/11/2014) Η

Διαβάστε περισσότερα

Όμως στην συνέχεια, απαντώντας στις ερωτήσεις είπε:

Όμως στην συνέχεια, απαντώντας στις ερωτήσεις είπε: Παγοκολώνες έμειναν τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής όταν άκουσαν την απάντηση του κ.παπακωνσταντίνου οταν ρωτήθηκε που βρίσκεται η λίστα Λαγκάρντ. Στην αρχική του τοποθέτηση ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής»

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Σε παρεξήγηση οφείλεται η όποια συζήτηση γίνεται για την μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, δηλώνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης,

Διαβάστε περισσότερα

Στο δρόµο προς ένα ελκυστικό επενδυτικό

Στο δρόµο προς ένα ελκυστικό επενδυτικό Στο δρόµο προς ένα ελκυστικό επενδυτικό κλίµα Αξιότιµες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκληµένοι, Με ένα µικρό διάλειµµα το δεύτερο µισό του 2014, η Ελλάδα βρίσκεται για έβδοµη χρονιά σε ύφεση. ε γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ. 101 80, Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Δήλωση του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερβαρδάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πότε να περιμένουμε την παρέα Βελκουλέσκου και ΣΙΑ στα μέρη μας;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πότε να περιμένουμε την παρέα Βελκουλέσκου και ΣΙΑ στα μέρη μας; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Αθήνα, 8/12/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 23/03/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 23/03/2015

Greek Finance Forum* 23/03/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 23/03/2015 23/03/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014.

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014. Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 09/02-13/02/2015 Άκρως ενδιαφέρουσα αναµένεται η συνάντηση στο Eurogroup της ευτέρας όπου η Ελλάδα ευελπιστεί σε αµοιβαία σύγκλιση και λύση στο θέµα διαχείρισης του χρέους. Οι τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3/2016 25/10/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανδρέας Θεοφάνους Νεόφυτος Επαμεινώνδας Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Βασικός στόχος της μελέτης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΠΑΧΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ! 1 / 6 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (19/12) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος και ως αυτοτελές νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 16/02-22/02/2015

Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 16/02-22/02/2015 Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 16/02-22/02/2015 Η λίστα των µεταρρυθµίσεων που θα παρουσιάσει έως το βράδυ η ελληνική κυβέρνηση θα επιτρέψει στην Αθήνα να συγκεντρώσει έσοδα τα οποία θα ξεπερνούν τα επτά δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΙΠΕΔ Αθήνα, 09/12/2015 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΣΤHN «ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΗΣ ΕΡΤ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλημερίζω τον κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Καλημέρα σας. ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα