Μεταφράζοντας το Λύκος και aρνί του Αισώπου: Ηθική και υπευθυνότητα. Aργυρώ Κοζατζανίδη 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφράζοντας το Λύκος και aρνί του Αισώπου: Ηθική και υπευθυνότητα. Aργυρώ Κοζατζανίδη 2011"

Transcript

1 Μεταφράζοντας το Λύκος και aρνί του Αισώπου: Ηθική και υπευθυνότητα Aργυρώ Κοζατζανίδη 2011

2 32 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ: ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Αργυρώ Κοζατζανίδη Περίληψη Η εργασία ερευνά τις ιδεολογικές μετατοπίσεις σε δύο γερμανικές μεταφράσεις του αισώπειου μύθου "Λύκος και αρνί", με σκοπό να δείξει τη δυναμική της μετάφρασης να μεταδίδει γνώση που συνάδει με πεποιθήσεις βάσει των οποίων έχουν διαμορφωθεί οι μεταφράσεις. Η συγκριτική ανάλυση των δύο αυτών γερμανικών εκδοχών δείχνει ότι τα κείμενα υποδοχής υπηρετούν μια διαφοροποιημένη ιδεολογική σκοπιά. Ενώ το ΚΥ1 εστιάζει στο θετικό σύμβολο (το αρνί) και την ανεπάρκεια του λόγου ως στρατηγικής ενάντια στους καταπιεστές, το ΚΥ2 εστιάζει μάλλον στο αρνητικό σύμβολο (το λύκο) και στις περίπλοκες ενέργειες της εξουσίας, καθώς και στις στρατηγικές της καταπίεσης. Η μελέτη καταλήγει ότι οι μεταφραστές είναι ηθικά υπεύθυνοι για την απόδοση ιδεολογικών υπονοημάτων, που δημιουργούν οι πρακτικές συμβολισμού και αναπαράστασης. Λέξεις-κλειδιά Λύκος και αρνί, μύθοι, Αίσωπος, ηθικός, εξουσία, νόμος του ισχυρού, κοινωνική κριτική, αναπαράσταση. 1. Ο αισώπειος μύθος Λύκος και αρνί Ο μύθος είναι ιστορία με υπερφυσικά συμβάντα, μια διήγηση με σκοπό να ενισχύσει μια χρήσιμη αλήθεια (Merriam-Webster ηλεκτρονική πηγή). Η χρήσιμη αλήθεια του μύθου Λύκος και αρνί συνοψίζεται στις τελευταίες γραμμές του μύθου, το επιμύθιο. Λύκος καὶ ἀρήν Λύκος θεασάμενος ἄρνα ἀπό τινος ποταμοῦ πίνοντα, τοῦτον ἐβουλήθη μετά τινος εὐλόγου αἰτίας καταθοινήσασθαι. Διόπερ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

3 Αργυρώ Κοζατζανίδη 33 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου στὰς ἀνωτέρω ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὡς θολοῦντα τὸ ὕδωρ καὶ πιεῖν αὐτὸν μὴ ἐῶντα. Τοῦ δὲ λέγοντος ὡς ἄκροις τοῖς χείλεσι πίνει καὶ ἄλλως οὐ δυνατὸν κατωτέρω ἑστῶτα ἐπάνω ταράσσειν τὸ ὕδωρ, ὁ λύκος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς αἰτίας ἔφη «Ἀλλὰ πέρυσι τὸν πατέρα μου ἐλοιδόρησας.» Εἰπόντος δὲ ἐκείνου μηδὲ τότε γεγενῆσθαι, ὁ λύκος ἔφη πρὸς αὐτόν «Ἐὰν σὺ ἀπολογιῶν εὐπορῇς, ἐγώ σε οὐχ ἧττον κατέδομαι.» Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἷα ἡ πρόθεσίς ἐστιν ἀδικεῖν, παρ αὐτοῖς οὐδὲ δικαία ἀπολογία ἰσχύει. (Αισώπου Μύθοι/Λύκος και αρήν, Βικηθήκη ηλεκτρονική πηγή) Ο εκδοτικός οίκος Penguin παρέχει την ακόλουθη αγγλική απόδοση του πρωτότυπου ενώ η παρακάτω ελληνική μετάφραση της αγγλικής απόδοσης είναι της συγγραφέως. While lapping water at the head of a running brook, a wolf noticed a stray lamb some distance down the stream. Once he made up his mind to attack her, he began thinking of a plausible excuse for making her his prey. Scoundrel! he cried, running up to her. How dare you muddle the water that I am drinking! Please forgive me, replied the lamb meekly, but I don t see how I could have done anything to the water since it runs from you to me, not from me to you. Be that as it may, the wolf retorted, but you know it was only a year ago that you called me many bad names behind my back. Oh, sir, said the lamb, Καθώς έπινε νερό στην άκρη ε- νός ποταμού, ο λύκος παρατήρησε ένα αρνί μόνο του σε μικρή απ αυτόν απόσταση. Όταν αποφάσισε να του επιτεθεί, άρχισε να σκέφτεται μια λογική δικαιολογία για να φάει το θύμα του. Αχρείε! φώναξε, τρέχοντας προς το μέρος του. Πώς τολμάς να θολώνεις το νερό που πίνω! Συγχώρεσέ με σε παρακαλώ, απάντησε το αρνί με πραότητα, αλλά δε βλέπω πως θα μπορούσα να είχα κάνει ο,τιδήποτε στο νερό, μιας και αυτό τρέχει από σένα προς εμένα, κι όχι από μένα προς εσένα. Ας είναι, αποκρίθηκε ο λύκος, αλλά να ξέρεις πως ήταν μόνο έναν χρόνο πριν, όταν με έβρισες πίσω από την πλάτη μου. Αχ, κύριε, είπε το αρνί, έναν Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

4 34 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume I wasn t even born a year χρόνο πριν δεν είχα καν γεννη- ago. Well, the wolf asserted, if it wasn t you, it was your mother, and that s all the same to me. Anyway, it s no use trying to argue me out of my supper. And without another word, he fell upon the poor helpless lamb and tore her to pieces. A tyrant will always find a pretext for his tyranny. So it is useless for the innocent to seek justice through reasoning when the oppressor intends to be unjust. θεί. Λοιπόν, επέμεινε ο λύκος, αν δεν ήσουν εσύ, τότε θα ήταν η μητέρα σου, που είναι το ίδιο για μένα. Όπως και να χει, δεν έχει νόημα να μου στερείς το δείπνο μου. Και χωρίς άλλη κουβέντα, έπεσε πάνω στο φτωχό ανυπεράσπιστο αρνί και το έκανε κομματάκια. Ένας τύραννος πάντα θα βρίσκει δικαιολογία για την τυραννία του. Είναι λοιπόν ανώφελο να ψάχνουν οι αθώοι δικαιοσύνη, μέσω του λόγου, όταν ο δυνάστης έχει την πρόθεση να διαπράξει αδικία. (Aesop s Fables, συλλογή/προσαρμογή Jack Zipes σ. 18. (Μετάφραση της συγγραφέως) London: Penguin Popular Classics) Η μετάφραση χρήσιμων αληθειών και κρυμμένων νοημάτων θέτει ερωτήματα ηθικής και υπευθυνότητας. Είναι ευθύνη του μεταφραστή να μεταφέρει υπονοήματα που προκύπτουν από εκφράσεις που πραγματώνουν προθέσεις του συγγραφέα ή του κειμένου, κι επίσης είναι ζήτημα ηθικής για τον μεταφραστή να αποφασίσει τι θα παραλειφθεί ή θα περιληφθεί στα κείμενα υποδοχής. Είναι ευρέως γνωστό ότι στη λογοτεχνία μεταφραστές και διερμηνείς εμπλέκονται αναπόφευκτα και σε ζητήματα ευθύνης προς τους άλλους, είτε πρόκειται για πραγματικές καταστάσεις διαμάχης, νομικής, πολιτικής, στρατιωτικής ή ιδεολογικής, είτε πρόκειται για την αναπαράσταση φανταστικών καταστάσεων τις οποίες αναλαμβάνουν να μεταφράσουν (Inghilleri και Carol Maier 2011: 102). Συνεπώς η μετάφραση ενός μύθου θα περιελάμβανε την ηθική ευθύνη ως προς τον τρόπο διαχείρισης της ιδεολογίας του κειμένου αφε- Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

5 Αργυρώ Κοζατζανίδη 35 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου τηρίας, ενώ μια συλλογική ενασχόληση με την μεταφραστική ηθική, μπορεί να [ ] χρησιμεύσει ως μέσον ενδυνάμωσης του ρόλου της μετάφρασης ως θετικής δύναμης με σκοπό την κοινωνική και πολιτική αλλαγή (ο.π.: 103). Η Τύμοτσκο (Tymoczko 2003), για παράδειγμα, επισημαίνει μια ιδεολογική μετατόπιση μεταξύ της πρωτότυπης και μεταφρασμένης εκδοχής της Αντιγόνης του Σοφοκλή. Ενώ το κείμενο αφετηρίας, του Σοφοκλή, αποτελεί μια δήλωση σχετικά με τους κινδύνους της τυραννίας και [ ] προσπαθεί να ενσταλάξει την ανεξαρτησία και την ηθική υπευθυνότητα στο κοινό του (ο.π.: 182, η έμφαση στο πρωτότυπο) δοξάζοντας την αθηναϊκή δημοκρατία, η εκδοχή υποδοχής κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της Γαλλίας (Jean Anouilh 1944, Παρίσι) ενθάρρυνε την αντίσταση κατά των ναζί (ο.π.: 183). Όσον αφορά τη μετάφραση του αισώπειου μύθου Λύκος και αρνί σε άλλη γλώσσα, γεννάται το ερώτημα σχετικά με το ποιες μετατοπίσεις μπορεί να προκύψουν, οι οποίες πιθανόν να τροποποιήσουν την ιδεολογική χροιά του μύθου, φέρνοντας στο προσκήνιο την ευθύνη του μεταφραστή. Η εργασία αναλύει ιδεολογικές μετατοπίσεις μεταξύ δύο γερμανικών μεταφράσεων του αισώπειου μύθου Λύκος και αρνί, με στόχο να υπογραμμίσει την ηθική ευθύνη του μεταφραστή κατά τη μεταφορά ιδεολογικών μηνυμάτων, καθώς και τη δυναμική της μετάφρασης να χρησιμεύσει ως εργαλείο κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. Το ΚΥ1 προέρχεται από την σχολική γερμανική σειρά διδακτικών βιβλίων Wort und Sinn, και το ΚΥ2 από την ιστοσελίδα του αρχείου κλασικών έργων Archiv klassischer Werke. ΚΑ Λύκος καὶ ἀρήν (Αισώπου Μύθοι/Λύκος και αρήν, Bικιθήκη ηλεκτρονική πηγή) ΚΥ1 Wolf und Lamm (Schöningh 1975) Λύκος και Αρνί ΚΥ2 Das Lamm und der Wolf (Archiv klassischer Werke, ηλεκτρονική πηγή) Το Αρνί και ο Λύκος Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, ένας παράγοντας που επηρεάζει τις ιδεολογικές αυτές μετατοπίσεις των δύο μεταφρασμάτων φαίνε- Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

6 36 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ται να είναι η ηλικία του κοινού υποδοχής. Η ανάλυση αναδεικνύει μετατοπίσεις μεταξύ των κειμένων αφετηρίας και υποδοχής, οι οποίες δηλώνουν διαφορετικές κειμενικές στρατηγικές που προτιμώνται διαγλωσσικά, και υπογραμμίζει ιδεολογικές μετατοπίσεις μεταξύ των δύο μεταφρασμάτων, ο οποίες ενδεχομένως πηγάζουν μερικώς και από την ηλικία του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Και οι δύο τύποι μετατοπίσεων προβάλλουν το πεδίο της ευθύνης του μεταφραστή: αφενός, θεωρείται ότι οι μεταφραστές πρέπει να αποδίδουν (ή να αμφισβητούν) τις γλωσσικές προτιμήσεις του περιβάλλοντος υποδοχής ως προς τη δομή του λόγου, και αφετέρου, έχουν ευθύνη να αποδίδουν (ή να αμφισβητούν) στοχευμένα ιδεολογικά μηνύματα, σε συνάρτηση με τους σκοπούς του κειμένου. 2. Διαφοροποιημένες οπτικές μέσω της γλώσσας Κείμενα υποδοχής ακόμα και τόσο μικρά όσο ο μύθος Λύκος και αρνί παρέχουν πολλές ευκαιρίες παρατήρησης διαφοροποιήσεων. Συγκριτική ανάλυση του κειμένου αφετηρίας και των δύο γερμανικών εκδοχών υποδοχής δείχνει τουλάχιστον δύο ειδών αλλαγές, μια που έχει γλωσσολογικό/ανθρωπολογικό προσανατολισμό και μάλλον δεν εμπίπτει στους στόχους της παρούσας έρευνας, και μια άλλη η οποία εκφράζει μια ισχυρή διαρθρωτική (κονστρουκτιβιστική [constructivist]) πρόθεση εκ μέρους των μεταφραστών Η ανθρωπολογική οπτική Η ανθρωπολογική οπτική πραγματώνεται μέσα από παρατηρήσεις που αφορούν αλλαγές που παρατηρούνται στα παραδείγματα 1 και 2, και οι οποίες φαίνεται να αφορούν γλωσσικές προτιμήσεις διαγλωσσικά. Μια βασική μετατόπιση, στο παράδειγμα 1, μεταξύ του ΚΑ και των ΚΥ, είναι ότι καμία από τις δύο εκδοχές υποδοχής δε δίνει προτεραιότητα στην αναπαράσταση των προθέσεων του λύκου να βρει πάση θυσία μια δικαιολογία για να επιτεθεί στο αρνί, όπως γίνεται φανερό από το ΚΑ: τοῦτον ἐβουλήθη μετά τινος εὐλόγου αἰτίας καταθοινήσασθαι (θέλησε να το φάει με κάποια εύλογη αιτία). Η πρόθεση αυτή θεωρείται ότι μπορεί να εξαχθεί συμπερασματικά από τα κείμενα υποδοχής. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί δείγμα γλωσσικής προτίμησης Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

7 Αργυρώ Κοζατζανίδη 37 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου μεταξύ των γλωσσών (αφετηρίας/υποδοχής). Για παράδειγμα, στην αγγλο-ελληνική μεταφραστική πρακτική, η ελληνική φαίνεται να προτιμά τονισμό των σχέσεων αντίθεσης, αιτίας και σκοπού, και αυτό θεωρείται στρατηγική που αποκαλύπτει μια προτίμηση για ισχυροποίηση της κειμενικής συνοχής από ελληνικής πλευράς (Sidiropoulou 2004). Καμία από τις δύο γερμανικές εκδοχές δεν ενδιαφέρεται να αναδείξει την πρόθεση (ἐβουλήθη [θέλησε]) και την αιτία μετά τινος εὐλόγου αἰτίας [με κάποια εύλογη αιτία]). Φυσικά απαιτείται εντεταμένη έρευνα για να διατυπωθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός ως προς τη σχέση ελληνικής και γερμανικής γλώσσας, το γεγονός όμως ότι και οι δύο αυτές εκδοχές διαγράφουν την πρόθεση του λύκου, πιθανώς σημαίνει ότι ο ομιλητής έχει σκοπό να αφήσει το γερμανικό κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα σχετικά με το τι λέγεται και τι υπονοείται. Με όρους της θεωρίας της ευγένειας, το να βοηθά κανείς το κοινό να επεξεργαστεί τα μηνύματα του κειμένου θεωρείται μηχανισμός θετικής ευγένειας (Sifianou 1992, House 1998), ενώ το να αφήνει κανείς το κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα σχετικά με το τι υπονοεί το κείμενο, μπορεί να θεωρηθεί μηχανισμός αρνητικής ευγένειας. Παράδειγμα 1 ΚΑ Λύκος θεασάμενος ἄρνα ἀπό τινος ποταμοῦ πίνοντα, τοῦτον ἐβουλήθη μετά τινος εὐλόγου αἰτίας καταθοινήσασθαι. (Ένας λύκος, όταν είδε ένα αρνί να πίνει νερό από κάποιο ποτάμι, θέλησε να το φάει με κάποια εύλογη αιτία). ΚΥ1 Ein Wolf kam an einen Bach, um dort zu trinken. Da gewahrte er ein Lamm, das ein Stück unterhalb von ihm seinen Durst löschte. (Ένας λύκος πήγε σε ένα ρυάκι για να πιει νερό. Εκεί πήρε το μάτι του ένα αρνί, που έσβηνε τη δίψα του λίγο πιο πέρα). ΚΥ2 Ein Lämmchen löschte an einem Bache seinen Durst. Fern von ihm, aber näher der Quelle, tat ein Wolf das gleiche. (Ένα αρνάκι έσβηνε τη δίψα του σε ένα ποτάμι. Μακρύτερα απ αυτό, αλλά πιο κοντά στην πηγή, ένας λύκος έκανε το ίδιο 1 ). 1 Η μετάφραση των γερμανικών κειμένων είναι της ερευνήτριας. Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

8 38 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume Το παράδειγμα 2 φαίνεται να δείχνει μια άλλη προτίμηση (που επίσης παρατηρείται στην αγγλο-ελληνική μεταφραστική πρακτική), κατά την οποία το ελληνικό κείμενο δηλώνει την επιτελεστική ισχύ της φράσης του λύκου (ᾐτιᾶτο αὐτὸν, [κατηγόρησε το αρνί]), η οποία αποφεύγεται και στις δύο γερμανικές εκδοχές μέσω της χρήσης ευθέως λόγου. Ο ευθύς λόγος δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να συμπεράνει την πρόθεση κατηγορίας, ενώ στο ελληνικό κείμενο η πρόθεση αυτή δηλώνεται ξεκάθαρα. Παράδειγμα 2 ΚΑ Διόπερ στὰς ἀνωτέρω ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὡς θολοῦντα τὸ ὕδωρ καὶ πιεῖν αὐτὸν μὴ ἐῶντα. (Γι αυτό και στάθηκε πιο πάνω και το κατηγορούσε ότι θόλωνε το νερό και δεν τον άφηνε να πιει). ΚΥ1 "Warum trübst du mir das Wasser, das ich trinken will?" Wollte er wissen. ("Γιατί μου θολώνεις το νερό που θέλω να πιω;" Θέλησε να μάθει.) ΚΥ2 Kaum erblickte er das Lämmchen, so schrie er: "Warum trübst du mir das Wasser, das ich trinken will?" (Μόλις είδε το αρνάκι του φώναξε: "Γιατί μου θολώνεις το νερό που θέλω να πιω;) Όπως επισημαίνεται παραπάνω, τα είδη των αλλαγών που παραπέμπουν σε διαγλωσσικές προτιμήσεις δόμησης του λόγου ελληνικής/ γερμανικής απαιτούν εκτεταμένη έρευνα και βρίσκονται εκτός πεδίου της παρούσας έρευνας. Η επόμενη υποενότητα επικεντρώνεται σε αλλαγές οι οποίες κατασκευάζουν ιδεολογικές οπτικές (πέραν των ανθρωπολογικά προσανατολισμένων). Μια τέτοια αλλαγή προκύπτει από τη συγκριτική ανάλυση των τίτλων Η διαρθρωτική (κονστρουκτιβιστική) οπτική Η πρώτη αλλαγή που διαπιστώνει ο αναγνώστης αντιπαραθέτοντας τις δύο γερμανικές εκδοχές, είναι η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα ζώα στον τίτλο. Η αρχή της λειτουργικής γλωσσολογίας, σύμφωνα με την οποία οι νέες ή οι πιο σημαντικές πληροφορίες παρουσιάζο- Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

9 Αργυρώ Κοζατζανίδη 39 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου νται στο τέλος της φράσης, θα θεωρούσε ότι στο ΚΥ1 το αρνί αποτελεί το κέντρο βάρους, ενώ το ΚΥ2 εστιάζει στο λύκο. Η αλλαγή στο σημείο εστίασης θα μπορούσε πιθανόν να οφείλεται σε διαφοροποίηση του κοινού-υποδοχής. Γιατί να ενδιαφέρεται μια σχολική έκδοση να εστιάσει στο αρνητικό σύμβολο του δίπολου, το λύκο; Η εκπαιδευτική σημασία της δυάδας λύκος-αρνί συνδέεται μάλλον με το ίδιο το αρνί. Αντιθέτως, το ΚΥ2, το οποίο φαίνεται να απευθύνεται σε ένα πολύ πιο ώριμο κοινό, μέσω της ιστοσελίδας Archiv klassischer Werke, προφανώς ενδιαφέρεται να εστιάσει στις μεθόδους της απολυταρχικής χειραγώγησης που ασκούν οι πηγές εξουσίας. Από το παράδειγμα 3 φαίνεται επίσης η προτίμηση για ευθύ ή πλάγιο λόγο μεταξύ των εκδοχών του ΚΑ και των ΚΥ, ωστόσο η προσοχή επικεντρώνεται περισσότερο στο γεγονός ότι το ΚΥ2 παρέχει επιπλέον πληροφορίες, που δίνουν έμφαση στην αναπαράσταση της ανασφάλειας και της αδυναμίας του αρνιού: για παράδειγμα, η γερμανική επιλογή schüchtern (ντροπαλά) και η απολογητική επίκληση glaube mir, es kam mir nie in den Sinn, dir etwas Böses zu tun! (Πίστεψέ με, ποτέ δε θέλησα να σε βλάψω!) συνιστούν μια αδύναμη μορφή διαμαρτυρίας, ανίκανης να αντιταχθεί στην απειλή και να την αντιμετωπίσει. Παράδειγμα 3 ΚΑ Τοῦ δὲ λέγοντος ὡς ἄκροις τοῖς χείλεσι πίνει καὶ ἄλλως οὐ δυνατὸν κατωτέρω ἑστῶτα ἐπάνω ταράσσειν τὸ ὕδωρ, (Όταν αυτό του είπε ότι πίνει με την άκρη των χειλιών του και ότι οπωσδήποτε δεν είναι δυνατό, καθώς αυτό βρίσκεται κάτω, να ταράζει το νερό επάνω) ΚΥ1 "Wie kann ich das Wasser trüben, das von dir zu mir herabfließt?" Antwortete das Lamm. ("Πώς γίνεται να θολώνω εγώ το νερό, που κυλάει από σένα προς εμένα;" Απάντησε το αρνί). ΚΥ2 "Wie wäre das möglich", erwiderte schüchtern das Lämmchen, "ich stehe hier unten und du so weit oben; das Wasser fließt ja von dir zu mir; glaube mir, es kam mir nie in den Sinn, dir etwas Böses zu tun! " ("Πώς γίνεται αυτό;" αποκρίθηκε ντροπαλά το αρνάκι, "εγώ στέκομαι Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

10 40 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume εδώ κάτω κι εσύ πολύ πιο ψηλά, το νερό κυλάει από σένα σε μένα. Πίστεψέ με, ποτέ δε σκέφτηκα να σου κάνω κακό!") Σε αντίθεση με το ΚΥ1, στο παράδειγμα 4, το ΚΥ2 επικεντρώνεται στην αναπαράσταση της απειλής, ενισχύοντας την ψυχολογική πίεση που ασκεί ο λύκος στο αρνί, μέσω της φράσης του ΚΥ2 das Fell abzog (του έγδερνα το τομάρι γι αυτές του τις προσβολές!). Ο χειρισμός αυτός υπογραμμίζει τις στρατηγικές χειραγώγησης εκ μέρους της απολυταρχικής εξουσίας, την οποία εκπροσωπεί ο λύκος. Παράδειγμα 4 ΚΑ ὁ λύκος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς αἰτίας ἔφη «Ἀλλὰ πέρυσι τὸν πατέρα μου ἐλοιδόρησας.» (ο λύκος, μη πετυχαίνοντας το σκοπό του με την κατηγορία αυτή είπε: "Πέρσι όμως έβρισες τον πατέρα μου.") ΚΥ1 "Jedenfalls weiß ich", sagte der Wolf, "dass du vor fünf Monden übel von mir geredet hast". ("Ξέρω πάντως," είπε ο λύκος, "ότι πριν από πέντε φεγγάρια εσύ είχες μιλήσει άσχημα για μένα") ΚΥ2 "Ei, sieh doch! Du machst es gerade, wie dein Vater vor sechs Monaten; ich erinnere mich noch sehr wohl, dass auch du dabei warst, aber glücklich entkamst, als ich ihm für sein Schmähen das Fell abzog! " ("Α, για κοίτα! Κάνεις το ίδιο πράγμα που έκανε κι ο πατέρας σου πριν από 6 μήνες. Θυμάμαι ακόμα πολύ καλά ότι ήσουν κι εσύ εκεί, αλλά τη γλίτωσες την ώρα που του έγδερνα το τομάρι γι αυτές του τις προσβολές! ") Στο παράδειγμα 5, το ΚΥ2 ενισχύει το αδύναμο προφίλ του αρνιού μέσω των επιλογών flehte (ικέτευσε), zitternde (τρέμοντας) και μέσω της ε- πισήμανσης του γεγονότος ότι το αρνί δεν είχε γνωρίσει πατέρα (δεν πρόλαβα καθόλου να γνωρίσω τον πατέρα μου, είναι πεθαμένος εδώ και πολύ καιρό). Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

11 Αργυρώ Κοζατζανίδη 41 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου Παράδειγμα 5 ΚΑ Εἰπόντος δὲ ἐκείνου μηδὲ τότε γεγενῆσθαι, (Όταν αυτό του είπε ότι τότε ακόμη δεν είχε γεννηθεί) ΚΥ1 "Wie sollte das möglich sein?" Erwiderte das Lamm. "Damals war ich noch gar nich geboren." ("Πώς είναι αυτό δυνατόν;" Αποκρίθηκε το αρνί. "Τότε δεν είχα καν γεννηθεί.") ΚΥ2 "Ach, Herr!" Flehte das zitternde Lämmchen, "ich bin ja erst vier Wochen alt und kannte meinen Vater gar nicht, solange ist er schon tot; wie soll ich denn für ihn büßen." ("Αχ κύριε!" ικέτευσε το αρνί τρέμοντας, "είμαι μόλις τεσσάρων εβδομάδων και δεν πρόλαβα καθόλου να γνωρίσω τον πατέρα μου, είναι πεθαμένος εδώ και πολύ καιρό. Γιατί να πληρώσω εγώ για εκείνον;") Στο παράδειγμα 6, το ΚΥ2 προτάσσει επιθετική συμπεριφορά μέσω των φράσεων mit erheuchelter Wut, indem er die Zähne fletschte (με θυμό δείχνοντας τα δόντια του) και rächen (να πάρω εκδίκηση). Η πηγή της εξουσίας προβάλλει επίσης μια ιδεολογία φυλετικού διαχωρισμού μέσω της φράσης euer ganzes Geschlecht mich hasset (ολόκληρο το γένος σας με μισεί) κι εκφράζει περιφρόνηση προς το αρνί μέσω της φράσης Du Unverschämter! (Ντροπή σου!), υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό τις στρατηγικές άσκησης απολυταρχικής εξουσίας. Παράδειγμα 6 ΚΑ ὁ λύκος ἔφη πρὸς αὐτόν «Ἐὰν σὺ ἀπολογιῶν εὐπορῇς, ἐγώ σε οὐχ ἧττον κατέδομαι.» (ο λύκος του είπε: "Κι αν εσύ έχεις άνεση να προβάλλεις δικαιολογίες, εγώ εξίσου θα σε φάω.") ΚΥ1 "Dann ist es dein Vater gewesen", schrie der Wolf und zerriss das Lamm, um es zu verschlingen. ("Τότε θα ήταν μάλλον ο πατέρας σου," φώναξε ο λύκος και κατασπάραξε το αρνί.) Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

12 42 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΚΥ2 "Du Unverschämter!" So endigt der Wolf mit erheuchelter Wut, indem er die Zähne fletschte. "Tot oder nicht tot, weiß ich doch, dass euer ganzes Geschlecht mich hasset, und dafür muss ich mich rächen." Ohne weitere Umstände zu machen, zerriss er das Lämmchen und verschlang es. ("Ντροπή σου!" ούρλιαξε ο λύκος με θυμό δείχνοντας τα δόντια του, "πεθαμένος ή όχι, ξέρω καλά ότι ολόκληρο το γένος σας με μισεί, και γι αυτό πρέπει να πάρω εκδίκηση." Και δίχως αργοπορία άρπαξε το αρνάκι και το καταβρόχθισε.) Το επιμύθιο, που συνοψίζει την ιδεολογική σημασία του μύθου, παραλείπεται από το αναγνωστικό Wort und Sinn (ΚΥ1) πιθανώς γιατί οι νεαροί αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιδεολογικό περιεχόμενο του μύθου συζητώντας το στην τάξη. Το ΚΥ2, από την άλλη, αναδεικνύει μια διαφοροποιημένη ιδεολογική προοπτική, σε σχέση με εκείνη του ΚΑ. Το ΚΥ2 εστιάζει στην απολυταρχική εξουσία και τα ψυχολογικά κίνητρα όσων προτίθενται να κάνουν κακό, ενώ η επιλογή του ΚΥ2 Gewissen (τύψεις) φαίνεται να υπογραμμίζει τη χριστιανική αρετή της μετάνοιας από την πλευρά του κακοποιού, νομιμοποιώντας εν μέρει την αδικία. Σε αντίθεση με αυτό, το επιμύθιο του ΚΑ, εστιάζει στην ανεπάρκεια του λόγου να αποτρέψει την επίθεση του ισχυρού που είναι αποφασισμένος να διαπράξει το έγκλημά του, δίνοντας έτσι πιο ενεργό ρόλο στον καταπιεσμένο. Παράδειγμα 7 ΚΑ Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἷα ἡ πρόθεσίς ἐστιν ἀδικεῖν, παρ αὐτοῖς οὐδὲ δικαία ἀπολογία ἰσχύει. (Η διήγηση δείχνει ότι για όσους έχουν πρόθεση να βλάψουν, μπροστά τους δεν έχει δύναμη ούτε η δίκαιη δικαιολογία.) ΚΥ1 --- Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

13 Αργυρώ Κοζατζανίδη 43 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου ΚΥ2 Das Gewissen regt sich selbst bei dem größten Bösewichte; er sucht doch nach Vorwand, um dasselbe damit bei Begehung seiner Schlechtigkeiten zu beschwichtigen. (Ακόμα και ο μεγαλύτερος κακοποιός μπορεί να νιώσει τύψεις. Γι αυτό ψάχνει πάντα μια πρόφαση, για να καθησυχάσει τον εαυτό του καθώς διαπράττει τα εγκλήματά του.) Από την ανάλυση προκύπτει ότι τα δύο μεταφράσματα βασίζονται σε διαφοροποιημένες ιδεολογικές οπτικές, οι οποίες αναδεικνύουν τη δυναμική των μεταφράσεων να ευνοούν αντικρουόμενες όψεις των ιδεολογικών υπονοημάτων ενός κειμένου. 3. Κειμενική διασκευή κατά το διαπολιτισμικό ταξίδι Η εργασία δεν υποστηρίζει ότι ο μεταφραστής του ΚΥ2 από μόνος του έχει εισαγάγει αυτές τις διαφοροποιημένες ιδεολογικές οπτικές στην εκδοχή του ΚΥ2. Ενδέχεται το ΚΥ2 να είναι μετάφραση μιας τροποποιημένης εκδοχής του μύθου Λύκος και αρνί, ως αποτέλεσμα της μετανάστευσής του στη διεθνή σκηνή. Η αναδιαμόρφωση κλασικών κειμένων μέσω του διαπολιτισμικού τους ταξιδιού αποτελεί συνηθισμένη πρακτική παγκοσμίως 2 που λαμβάνει υπόψιν της το ιστορικό και πολιτιστικό κύρος ενός κειμένου αφετηρίας: αυτή η μετασχηματιστική πρακτική αντίστασης και αναδιαμόρφωσης αντλεί δεδομένα από ελληνικά έργα ως πηγή πρωτογενούς υλικού (Hardwick 2011: 37). Το γεγονός ότι μια εκδοχή υποδοχής μπορεί να είναι μεταφρασμένη εκδοχή ενός τροποποιημένου πρωτοτύπου, το οποίο προσαρμόστηκε αναλόγως, μέσω του διαπολιτισμικού του ταξιδιού, δε θα πρέπει να υποτιμά την αξία της σύγκρισης μεταξύ πιστών μεταφράσεων και διασκευών ενός πρωτότυπου, όπως αυτές του μύθου Λύκος και αρνί. Η σύγκριση μιας πιστής μετάφρασης ενός πρωτότυπου κει- 2 Hardwick επισημαίνει παραδείγματα όπως ανταλλαγές μεταξύ δυτικοαφρικανικής και ελληνικής μυθολογίας και θεατρικών πρακτικών (ο.π.: 36-37) συμπεριλαμβάνοντας τα έργο των Soyinkas (The Bacchae of Euripides: A Communion Rite1973), Femi Osofisan (Tegonni: An African Antigone 1999) και Ola Rotimi (The Gods Are Not To Blame 1971). Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

14 44 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume μένου (ΚΥ1) με μια διασκευή (που προκύπτει πιθανώς από το διαπολιτισμικό ταξίδι του κειμένου, όπως στο ΚΥ2) χρησιμεύει, κατά το ότι η αναδιαμορφωμένη εκδοχή υποδοχής φέρει συσσωρευμένες ενδείξεις της δύναμης της μετάφρασης να αναδιαρθρώνει εμπειρίες και να επαναδιαπραγματεύεται ιδεολογικά μηνύματα που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες εκδοχές των κειμένων. Ούτε θα πρέπει να υποτιμάται η ηθική ευθύνη του μεταφραστή του ΚΥ2. Και μόνο το γεγονός της επιλογής ενός κειμένου αφετηρίας, προς μετάφραση, προϋποθέτει ηθική ευθύνη (Venuti 1995, 1998). Στην πραγματικότητα, η ηθική έχει γίνει αντικείμενο διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος (Pym 2001: 130) στις μεταφρραστικές σπουδές περιλαμβάνοντας και τη λήψη αποφάσεων ως προς τη μεταφορά οποιουδήποτε τύπου πληροφορίας, εκτός από την ίδια τη μετάφραση. 4. Η αναπαράσταση και το δίπολο παιδιού-ενηλίκου Το να απευθύνεται κανείς σε συγκεκριμένο κοινό (και το γεγονός ότι ο μεταφραστής πάντα οφείλει να εκπληρώνει τις προσδοκίες του κοινού στο οποίο απευθύνεται) συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση του υλικού υποδοχής. Στην πραγματικότητα, η μετάφραση μπορεί να διαφοροποιεί τη φύση της σχέσης μεταξύ παιδιού και ενηλίκου που υπονοείται στο κείμενο αφετηρίας και αποτελεί πράξη ενδεικτική των πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων (Lathey 2011:31). H παρούσα εργασία ισχυρίζεται οι δύο εκδοχές έχουν αναδιαμορφωθεί για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του εκάστοτε ακροατηρίου. Η ίδια η επαναδιαπραγμάτευση του τίτλου του μύθου, ο οποίος τη μία εστιάζει στο αρνί (ΚΥ1) και την άλλη στο λύκο (ΚΥ2) αποτελεί από μόνη της μια ιδεολογική μετατόπιση, η οποία εξυπηρετεί στην πρώτη περίπτωση διδακτικούς σκοπούς, καθώς εστιάζει στο θετικό σύμβολο του αρνιού, σε αντίθεση με την δεύτερη εκδοχή, η οποία εστιάζει στους μηχανισμούς της εξουσίας ως προς την άσκηση της εξουσίας. Το ΚΥ2 προϋποθέτει συναίσθηση φυλετικών διαχωρισμών και μιας απειλητικής απολυταρχικής εξουσίας, η οποία αναπαρίσταται σχεδόν θετικά εξαιτίας των τύψεων που μπορεί να νιώθει. Η αναπαράσταση αυτή προϋποθέτει ένα μάλλον πιο ώριμο κοινό σε σχέση με Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

15 Αργυρώ Κοζατζανίδη 45 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου εκείνο του ΚΥ1 (στο οποίο θα κρινόταν απαραίτητη μια πιο έντονη αντίθεση μεταξύ καλού και κακού). Η παράλειψη του επιμυθίου στο ΚΥ1 μπορεί να θεωρηθεί ότι στοχεύει να προωθήσει την ανταλλαγή απόψεων σε μια σχολική αίθουσα και να προκαλέσει συζητήσεις. Το δίπολο παιδιού-ενηλίκου (όπως αναπαρίσταται στις δύο γερμανικές εκδοχές του μύθου) φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της λογοκρισίας, δηλαδή, τις καταπιεστικές πολιτισμικές, αισθητικές, γλωσσικές και οικονομικές πρακτικές (Billiani 2011:28), τις αξίες και τα κριτήρια τα οποία επηρεάζουν την αναπαράσταση της γνώσης σε ένα περιβάλλον υποδοχής (είτε πρόκειται για κοινωνικές είτε για θεσμικές συμβάσεις). Τέτοιου είδους συμβάσεις φαίνεται πως ρυθμίζουν τις επιλογές στα δύο γερμανικά μεταφράσματα, επηρεάζοντας την αναπαράσταση γνώσης σχετικά με καταπιεστές και καταπιεζόμενους. Το ΚΥ1 φαίνεται να μεταδίδει γνώση σχετικά με την ανεπάρκεια του λόγου σε καταπιεστικά καθεστώτα, ενώ το ΚΥ2 φαίνεται να επικεντρώνεται στις πρακτικές των καταπιεστών, καθιστώντας τους ικανούς να κατανοούν χριστιανικές αξίες. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταφραστές θα πρέπει να επιδεικνύουν κριτική σκέψη και γνώση των προϋποθέσεων που προκύπτουν από τις επιλογές τους, διότι είναι ηθικά υπεύθυνοι ως προς τη γνώση που μεταδίδουν μέσω των συμβολικών πρακτικών αναπαράστασης. Βιβλιογραφία Billiani, Francesca Censorship. Στο Baker, M. και G. Saldanha (επιμ.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies London: Routledge. Hardwick, Lorna Classical texts. Στο Baker, M. και G. Saldanha (επιμ.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies London: Routledge. House, Juliane Politeness and Translation. Στο Hickey, Leo (επιμ.) The Pragmatics of Translation Clevedon: Multilingual Matters. Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

16 46 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume Inghilleri, Μoira and Carol Maier Ethics. Στο Baker, M. και G. Saldanha (επιμ.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies London: Routledge. Lathey, Gillian Children s Literature. Στο Baker, M. και G. Saldanha (επιμ.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies London: Routledge. Pym, Anthony Introduction The Return to Ethics in Translation Studies. The Translator 7 (2). Special Issue: The Return to Ethics Sidiropoulou, Maria Linguistic Identities through Translation. Amsterdam and New York: Rodopi. Sifianou, Mary Politeness Phenomena in England and Greece. Oxford: Clarendon. Tymoczco, Maria Ideology and the Position of the Translator In What Sense is a Translator In Between. Στο Maria Calzada Pérez (επιμ.) Apropos of Ideology Manchester: StJerome. Venuti, Lawrence The Translator s Invisibility. London: Routledge. Venuti, Lawrence The Scandals of Translation. London: Routledge. Κείμενα Aesop, The Wolf and the Lamb. Στο Aesop s Fables, selected and a- dapted by Jack Zipes σ. 18. London: Penguin Popular Classics Wolf und Lamm Wort und Sinn. Berlin: Schöningh. Λύκος και αρνί. Αισώπειοι μύθοι: κείμενο, μετάφραση, σχόλια Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος σ Θεσσαλονίκη: Ζήτρος Ηλεκτρονικές πηγές Αισώπου Μύθοι/Λύκος και αρήν, Bικιθήκη, (http://el.wikisource.org/wiki/%ce%91%ce%b9%cf%83%cf %8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%C E%BF%CE%B9/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82_ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

17 Αργυρώ Κοζατζανίδη 47 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου %CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CF%81%CE%AE%CE%B D [πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2011] Archiv klassischer Werke, Das Lamm und der Wolf, Aesop [πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2011] Chambry Émile [ ] Aesopi fabulae II. Paris: Les Belles Lettres 8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE %BF%CE%B9 [πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2011] Fable Merriam-Webster, [πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2011] Sidiropoulou, Maria "The translator as social scientist: the T.E.G.MA compilation project", 2nd Athens International Conference on Translation and Interpretation, HAU, October 2008 Teaching and Researching the Practice: Professional Identity, Translation/Interpretation Education, New Technologies. ator_as_social_scientist_the_t.e.g.ma_compilation_project [πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2011] Για τη συγγραφέα Η Αργυρώ Κοζατζανίδη σπούδασε γερμανική γλώσσα και φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Αργότερα ολοκλήρωσε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία» στη Φιλοσοφική Σχολή. Σπούδασε επίσης στη Γερμανία, στο Eberhard Karls Universität Tübingen. Διδάσκει γερμανικά και εργάζεται ως μεταφράστρια. Η παρούσα εργασία της στον ηλεκτρονικό τόμο Διαγλωσσικές Θεωρήσεις/ Interlingual Perspectives είναι μια επιμελημένη εκδοχή της έρευνας που πραγματοποίησε για το μάθημα «Μεθοδολογία της Έρευνας στις Μεταφραστικές Σπουδές» με διδάσκουσα την επιμελήτρια του τόμου. Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Τρίτη διδακτική πρόταση Πονοκέφαλος και θυμός Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες κατανόηση της δομής του κειμένου και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα συμπεριφοράς και διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα β μέρος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Προβλήματα συμπεριφοράς και διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα β μέρος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά*

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Διαβάζουμε το κείμενο. Το αληθινό παραμύθι της βίας Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY Προσαρμογή- Αποχωρισμός Αγαπητοί γονείς, Κατανοώντας τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα σας γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION 1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION I Didn't Sign Up for This Ξένια Κούρτογλου Founder & Managing Partner Focus Bari S.A Co-founder e-satisfaction Τι θα δούμε I. Οι δυνάμεις της αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Δραστηριότητες: Βασιλική Νίκα Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διατσέντα Παρίση Τιμή: 12 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα