Μεταφράζοντας το Λύκος και aρνί του Αισώπου: Ηθική και υπευθυνότητα. Aργυρώ Κοζατζανίδη 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφράζοντας το Λύκος και aρνί του Αισώπου: Ηθική και υπευθυνότητα. Aργυρώ Κοζατζανίδη 2011"

Transcript

1 Μεταφράζοντας το Λύκος και aρνί του Αισώπου: Ηθική και υπευθυνότητα Aργυρώ Κοζατζανίδη 2011

2 32 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ: ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Αργυρώ Κοζατζανίδη Περίληψη Η εργασία ερευνά τις ιδεολογικές μετατοπίσεις σε δύο γερμανικές μεταφράσεις του αισώπειου μύθου "Λύκος και αρνί", με σκοπό να δείξει τη δυναμική της μετάφρασης να μεταδίδει γνώση που συνάδει με πεποιθήσεις βάσει των οποίων έχουν διαμορφωθεί οι μεταφράσεις. Η συγκριτική ανάλυση των δύο αυτών γερμανικών εκδοχών δείχνει ότι τα κείμενα υποδοχής υπηρετούν μια διαφοροποιημένη ιδεολογική σκοπιά. Ενώ το ΚΥ1 εστιάζει στο θετικό σύμβολο (το αρνί) και την ανεπάρκεια του λόγου ως στρατηγικής ενάντια στους καταπιεστές, το ΚΥ2 εστιάζει μάλλον στο αρνητικό σύμβολο (το λύκο) και στις περίπλοκες ενέργειες της εξουσίας, καθώς και στις στρατηγικές της καταπίεσης. Η μελέτη καταλήγει ότι οι μεταφραστές είναι ηθικά υπεύθυνοι για την απόδοση ιδεολογικών υπονοημάτων, που δημιουργούν οι πρακτικές συμβολισμού και αναπαράστασης. Λέξεις-κλειδιά Λύκος και αρνί, μύθοι, Αίσωπος, ηθικός, εξουσία, νόμος του ισχυρού, κοινωνική κριτική, αναπαράσταση. 1. Ο αισώπειος μύθος Λύκος και αρνί Ο μύθος είναι ιστορία με υπερφυσικά συμβάντα, μια διήγηση με σκοπό να ενισχύσει μια χρήσιμη αλήθεια (Merriam-Webster ηλεκτρονική πηγή). Η χρήσιμη αλήθεια του μύθου Λύκος και αρνί συνοψίζεται στις τελευταίες γραμμές του μύθου, το επιμύθιο. Λύκος καὶ ἀρήν Λύκος θεασάμενος ἄρνα ἀπό τινος ποταμοῦ πίνοντα, τοῦτον ἐβουλήθη μετά τινος εὐλόγου αἰτίας καταθοινήσασθαι. Διόπερ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

3 Αργυρώ Κοζατζανίδη 33 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου στὰς ἀνωτέρω ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὡς θολοῦντα τὸ ὕδωρ καὶ πιεῖν αὐτὸν μὴ ἐῶντα. Τοῦ δὲ λέγοντος ὡς ἄκροις τοῖς χείλεσι πίνει καὶ ἄλλως οὐ δυνατὸν κατωτέρω ἑστῶτα ἐπάνω ταράσσειν τὸ ὕδωρ, ὁ λύκος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς αἰτίας ἔφη «Ἀλλὰ πέρυσι τὸν πατέρα μου ἐλοιδόρησας.» Εἰπόντος δὲ ἐκείνου μηδὲ τότε γεγενῆσθαι, ὁ λύκος ἔφη πρὸς αὐτόν «Ἐὰν σὺ ἀπολογιῶν εὐπορῇς, ἐγώ σε οὐχ ἧττον κατέδομαι.» Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἷα ἡ πρόθεσίς ἐστιν ἀδικεῖν, παρ αὐτοῖς οὐδὲ δικαία ἀπολογία ἰσχύει. (Αισώπου Μύθοι/Λύκος και αρήν, Βικηθήκη ηλεκτρονική πηγή) Ο εκδοτικός οίκος Penguin παρέχει την ακόλουθη αγγλική απόδοση του πρωτότυπου ενώ η παρακάτω ελληνική μετάφραση της αγγλικής απόδοσης είναι της συγγραφέως. While lapping water at the head of a running brook, a wolf noticed a stray lamb some distance down the stream. Once he made up his mind to attack her, he began thinking of a plausible excuse for making her his prey. Scoundrel! he cried, running up to her. How dare you muddle the water that I am drinking! Please forgive me, replied the lamb meekly, but I don t see how I could have done anything to the water since it runs from you to me, not from me to you. Be that as it may, the wolf retorted, but you know it was only a year ago that you called me many bad names behind my back. Oh, sir, said the lamb, Καθώς έπινε νερό στην άκρη ε- νός ποταμού, ο λύκος παρατήρησε ένα αρνί μόνο του σε μικρή απ αυτόν απόσταση. Όταν αποφάσισε να του επιτεθεί, άρχισε να σκέφτεται μια λογική δικαιολογία για να φάει το θύμα του. Αχρείε! φώναξε, τρέχοντας προς το μέρος του. Πώς τολμάς να θολώνεις το νερό που πίνω! Συγχώρεσέ με σε παρακαλώ, απάντησε το αρνί με πραότητα, αλλά δε βλέπω πως θα μπορούσα να είχα κάνει ο,τιδήποτε στο νερό, μιας και αυτό τρέχει από σένα προς εμένα, κι όχι από μένα προς εσένα. Ας είναι, αποκρίθηκε ο λύκος, αλλά να ξέρεις πως ήταν μόνο έναν χρόνο πριν, όταν με έβρισες πίσω από την πλάτη μου. Αχ, κύριε, είπε το αρνί, έναν Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

4 34 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume I wasn t even born a year χρόνο πριν δεν είχα καν γεννη- ago. Well, the wolf asserted, if it wasn t you, it was your mother, and that s all the same to me. Anyway, it s no use trying to argue me out of my supper. And without another word, he fell upon the poor helpless lamb and tore her to pieces. A tyrant will always find a pretext for his tyranny. So it is useless for the innocent to seek justice through reasoning when the oppressor intends to be unjust. θεί. Λοιπόν, επέμεινε ο λύκος, αν δεν ήσουν εσύ, τότε θα ήταν η μητέρα σου, που είναι το ίδιο για μένα. Όπως και να χει, δεν έχει νόημα να μου στερείς το δείπνο μου. Και χωρίς άλλη κουβέντα, έπεσε πάνω στο φτωχό ανυπεράσπιστο αρνί και το έκανε κομματάκια. Ένας τύραννος πάντα θα βρίσκει δικαιολογία για την τυραννία του. Είναι λοιπόν ανώφελο να ψάχνουν οι αθώοι δικαιοσύνη, μέσω του λόγου, όταν ο δυνάστης έχει την πρόθεση να διαπράξει αδικία. (Aesop s Fables, συλλογή/προσαρμογή Jack Zipes σ. 18. (Μετάφραση της συγγραφέως) London: Penguin Popular Classics) Η μετάφραση χρήσιμων αληθειών και κρυμμένων νοημάτων θέτει ερωτήματα ηθικής και υπευθυνότητας. Είναι ευθύνη του μεταφραστή να μεταφέρει υπονοήματα που προκύπτουν από εκφράσεις που πραγματώνουν προθέσεις του συγγραφέα ή του κειμένου, κι επίσης είναι ζήτημα ηθικής για τον μεταφραστή να αποφασίσει τι θα παραλειφθεί ή θα περιληφθεί στα κείμενα υποδοχής. Είναι ευρέως γνωστό ότι στη λογοτεχνία μεταφραστές και διερμηνείς εμπλέκονται αναπόφευκτα και σε ζητήματα ευθύνης προς τους άλλους, είτε πρόκειται για πραγματικές καταστάσεις διαμάχης, νομικής, πολιτικής, στρατιωτικής ή ιδεολογικής, είτε πρόκειται για την αναπαράσταση φανταστικών καταστάσεων τις οποίες αναλαμβάνουν να μεταφράσουν (Inghilleri και Carol Maier 2011: 102). Συνεπώς η μετάφραση ενός μύθου θα περιελάμβανε την ηθική ευθύνη ως προς τον τρόπο διαχείρισης της ιδεολογίας του κειμένου αφε- Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

5 Αργυρώ Κοζατζανίδη 35 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου τηρίας, ενώ μια συλλογική ενασχόληση με την μεταφραστική ηθική, μπορεί να [ ] χρησιμεύσει ως μέσον ενδυνάμωσης του ρόλου της μετάφρασης ως θετικής δύναμης με σκοπό την κοινωνική και πολιτική αλλαγή (ο.π.: 103). Η Τύμοτσκο (Tymoczko 2003), για παράδειγμα, επισημαίνει μια ιδεολογική μετατόπιση μεταξύ της πρωτότυπης και μεταφρασμένης εκδοχής της Αντιγόνης του Σοφοκλή. Ενώ το κείμενο αφετηρίας, του Σοφοκλή, αποτελεί μια δήλωση σχετικά με τους κινδύνους της τυραννίας και [ ] προσπαθεί να ενσταλάξει την ανεξαρτησία και την ηθική υπευθυνότητα στο κοινό του (ο.π.: 182, η έμφαση στο πρωτότυπο) δοξάζοντας την αθηναϊκή δημοκρατία, η εκδοχή υποδοχής κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της Γαλλίας (Jean Anouilh 1944, Παρίσι) ενθάρρυνε την αντίσταση κατά των ναζί (ο.π.: 183). Όσον αφορά τη μετάφραση του αισώπειου μύθου Λύκος και αρνί σε άλλη γλώσσα, γεννάται το ερώτημα σχετικά με το ποιες μετατοπίσεις μπορεί να προκύψουν, οι οποίες πιθανόν να τροποποιήσουν την ιδεολογική χροιά του μύθου, φέρνοντας στο προσκήνιο την ευθύνη του μεταφραστή. Η εργασία αναλύει ιδεολογικές μετατοπίσεις μεταξύ δύο γερμανικών μεταφράσεων του αισώπειου μύθου Λύκος και αρνί, με στόχο να υπογραμμίσει την ηθική ευθύνη του μεταφραστή κατά τη μεταφορά ιδεολογικών μηνυμάτων, καθώς και τη δυναμική της μετάφρασης να χρησιμεύσει ως εργαλείο κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. Το ΚΥ1 προέρχεται από την σχολική γερμανική σειρά διδακτικών βιβλίων Wort und Sinn, και το ΚΥ2 από την ιστοσελίδα του αρχείου κλασικών έργων Archiv klassischer Werke. ΚΑ Λύκος καὶ ἀρήν (Αισώπου Μύθοι/Λύκος και αρήν, Bικιθήκη ηλεκτρονική πηγή) ΚΥ1 Wolf und Lamm (Schöningh 1975) Λύκος και Αρνί ΚΥ2 Das Lamm und der Wolf (Archiv klassischer Werke, ηλεκτρονική πηγή) Το Αρνί και ο Λύκος Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, ένας παράγοντας που επηρεάζει τις ιδεολογικές αυτές μετατοπίσεις των δύο μεταφρασμάτων φαίνε- Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

6 36 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ται να είναι η ηλικία του κοινού υποδοχής. Η ανάλυση αναδεικνύει μετατοπίσεις μεταξύ των κειμένων αφετηρίας και υποδοχής, οι οποίες δηλώνουν διαφορετικές κειμενικές στρατηγικές που προτιμώνται διαγλωσσικά, και υπογραμμίζει ιδεολογικές μετατοπίσεις μεταξύ των δύο μεταφρασμάτων, ο οποίες ενδεχομένως πηγάζουν μερικώς και από την ηλικία του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Και οι δύο τύποι μετατοπίσεων προβάλλουν το πεδίο της ευθύνης του μεταφραστή: αφενός, θεωρείται ότι οι μεταφραστές πρέπει να αποδίδουν (ή να αμφισβητούν) τις γλωσσικές προτιμήσεις του περιβάλλοντος υποδοχής ως προς τη δομή του λόγου, και αφετέρου, έχουν ευθύνη να αποδίδουν (ή να αμφισβητούν) στοχευμένα ιδεολογικά μηνύματα, σε συνάρτηση με τους σκοπούς του κειμένου. 2. Διαφοροποιημένες οπτικές μέσω της γλώσσας Κείμενα υποδοχής ακόμα και τόσο μικρά όσο ο μύθος Λύκος και αρνί παρέχουν πολλές ευκαιρίες παρατήρησης διαφοροποιήσεων. Συγκριτική ανάλυση του κειμένου αφετηρίας και των δύο γερμανικών εκδοχών υποδοχής δείχνει τουλάχιστον δύο ειδών αλλαγές, μια που έχει γλωσσολογικό/ανθρωπολογικό προσανατολισμό και μάλλον δεν εμπίπτει στους στόχους της παρούσας έρευνας, και μια άλλη η οποία εκφράζει μια ισχυρή διαρθρωτική (κονστρουκτιβιστική [constructivist]) πρόθεση εκ μέρους των μεταφραστών Η ανθρωπολογική οπτική Η ανθρωπολογική οπτική πραγματώνεται μέσα από παρατηρήσεις που αφορούν αλλαγές που παρατηρούνται στα παραδείγματα 1 και 2, και οι οποίες φαίνεται να αφορούν γλωσσικές προτιμήσεις διαγλωσσικά. Μια βασική μετατόπιση, στο παράδειγμα 1, μεταξύ του ΚΑ και των ΚΥ, είναι ότι καμία από τις δύο εκδοχές υποδοχής δε δίνει προτεραιότητα στην αναπαράσταση των προθέσεων του λύκου να βρει πάση θυσία μια δικαιολογία για να επιτεθεί στο αρνί, όπως γίνεται φανερό από το ΚΑ: τοῦτον ἐβουλήθη μετά τινος εὐλόγου αἰτίας καταθοινήσασθαι (θέλησε να το φάει με κάποια εύλογη αιτία). Η πρόθεση αυτή θεωρείται ότι μπορεί να εξαχθεί συμπερασματικά από τα κείμενα υποδοχής. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί δείγμα γλωσσικής προτίμησης Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

7 Αργυρώ Κοζατζανίδη 37 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου μεταξύ των γλωσσών (αφετηρίας/υποδοχής). Για παράδειγμα, στην αγγλο-ελληνική μεταφραστική πρακτική, η ελληνική φαίνεται να προτιμά τονισμό των σχέσεων αντίθεσης, αιτίας και σκοπού, και αυτό θεωρείται στρατηγική που αποκαλύπτει μια προτίμηση για ισχυροποίηση της κειμενικής συνοχής από ελληνικής πλευράς (Sidiropoulou 2004). Καμία από τις δύο γερμανικές εκδοχές δεν ενδιαφέρεται να αναδείξει την πρόθεση (ἐβουλήθη [θέλησε]) και την αιτία μετά τινος εὐλόγου αἰτίας [με κάποια εύλογη αιτία]). Φυσικά απαιτείται εντεταμένη έρευνα για να διατυπωθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός ως προς τη σχέση ελληνικής και γερμανικής γλώσσας, το γεγονός όμως ότι και οι δύο αυτές εκδοχές διαγράφουν την πρόθεση του λύκου, πιθανώς σημαίνει ότι ο ομιλητής έχει σκοπό να αφήσει το γερμανικό κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα σχετικά με το τι λέγεται και τι υπονοείται. Με όρους της θεωρίας της ευγένειας, το να βοηθά κανείς το κοινό να επεξεργαστεί τα μηνύματα του κειμένου θεωρείται μηχανισμός θετικής ευγένειας (Sifianou 1992, House 1998), ενώ το να αφήνει κανείς το κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα σχετικά με το τι υπονοεί το κείμενο, μπορεί να θεωρηθεί μηχανισμός αρνητικής ευγένειας. Παράδειγμα 1 ΚΑ Λύκος θεασάμενος ἄρνα ἀπό τινος ποταμοῦ πίνοντα, τοῦτον ἐβουλήθη μετά τινος εὐλόγου αἰτίας καταθοινήσασθαι. (Ένας λύκος, όταν είδε ένα αρνί να πίνει νερό από κάποιο ποτάμι, θέλησε να το φάει με κάποια εύλογη αιτία). ΚΥ1 Ein Wolf kam an einen Bach, um dort zu trinken. Da gewahrte er ein Lamm, das ein Stück unterhalb von ihm seinen Durst löschte. (Ένας λύκος πήγε σε ένα ρυάκι για να πιει νερό. Εκεί πήρε το μάτι του ένα αρνί, που έσβηνε τη δίψα του λίγο πιο πέρα). ΚΥ2 Ein Lämmchen löschte an einem Bache seinen Durst. Fern von ihm, aber näher der Quelle, tat ein Wolf das gleiche. (Ένα αρνάκι έσβηνε τη δίψα του σε ένα ποτάμι. Μακρύτερα απ αυτό, αλλά πιο κοντά στην πηγή, ένας λύκος έκανε το ίδιο 1 ). 1 Η μετάφραση των γερμανικών κειμένων είναι της ερευνήτριας. Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

8 38 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume Το παράδειγμα 2 φαίνεται να δείχνει μια άλλη προτίμηση (που επίσης παρατηρείται στην αγγλο-ελληνική μεταφραστική πρακτική), κατά την οποία το ελληνικό κείμενο δηλώνει την επιτελεστική ισχύ της φράσης του λύκου (ᾐτιᾶτο αὐτὸν, [κατηγόρησε το αρνί]), η οποία αποφεύγεται και στις δύο γερμανικές εκδοχές μέσω της χρήσης ευθέως λόγου. Ο ευθύς λόγος δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να συμπεράνει την πρόθεση κατηγορίας, ενώ στο ελληνικό κείμενο η πρόθεση αυτή δηλώνεται ξεκάθαρα. Παράδειγμα 2 ΚΑ Διόπερ στὰς ἀνωτέρω ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὡς θολοῦντα τὸ ὕδωρ καὶ πιεῖν αὐτὸν μὴ ἐῶντα. (Γι αυτό και στάθηκε πιο πάνω και το κατηγορούσε ότι θόλωνε το νερό και δεν τον άφηνε να πιει). ΚΥ1 "Warum trübst du mir das Wasser, das ich trinken will?" Wollte er wissen. ("Γιατί μου θολώνεις το νερό που θέλω να πιω;" Θέλησε να μάθει.) ΚΥ2 Kaum erblickte er das Lämmchen, so schrie er: "Warum trübst du mir das Wasser, das ich trinken will?" (Μόλις είδε το αρνάκι του φώναξε: "Γιατί μου θολώνεις το νερό που θέλω να πιω;) Όπως επισημαίνεται παραπάνω, τα είδη των αλλαγών που παραπέμπουν σε διαγλωσσικές προτιμήσεις δόμησης του λόγου ελληνικής/ γερμανικής απαιτούν εκτεταμένη έρευνα και βρίσκονται εκτός πεδίου της παρούσας έρευνας. Η επόμενη υποενότητα επικεντρώνεται σε αλλαγές οι οποίες κατασκευάζουν ιδεολογικές οπτικές (πέραν των ανθρωπολογικά προσανατολισμένων). Μια τέτοια αλλαγή προκύπτει από τη συγκριτική ανάλυση των τίτλων Η διαρθρωτική (κονστρουκτιβιστική) οπτική Η πρώτη αλλαγή που διαπιστώνει ο αναγνώστης αντιπαραθέτοντας τις δύο γερμανικές εκδοχές, είναι η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα ζώα στον τίτλο. Η αρχή της λειτουργικής γλωσσολογίας, σύμφωνα με την οποία οι νέες ή οι πιο σημαντικές πληροφορίες παρουσιάζο- Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

9 Αργυρώ Κοζατζανίδη 39 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου νται στο τέλος της φράσης, θα θεωρούσε ότι στο ΚΥ1 το αρνί αποτελεί το κέντρο βάρους, ενώ το ΚΥ2 εστιάζει στο λύκο. Η αλλαγή στο σημείο εστίασης θα μπορούσε πιθανόν να οφείλεται σε διαφοροποίηση του κοινού-υποδοχής. Γιατί να ενδιαφέρεται μια σχολική έκδοση να εστιάσει στο αρνητικό σύμβολο του δίπολου, το λύκο; Η εκπαιδευτική σημασία της δυάδας λύκος-αρνί συνδέεται μάλλον με το ίδιο το αρνί. Αντιθέτως, το ΚΥ2, το οποίο φαίνεται να απευθύνεται σε ένα πολύ πιο ώριμο κοινό, μέσω της ιστοσελίδας Archiv klassischer Werke, προφανώς ενδιαφέρεται να εστιάσει στις μεθόδους της απολυταρχικής χειραγώγησης που ασκούν οι πηγές εξουσίας. Από το παράδειγμα 3 φαίνεται επίσης η προτίμηση για ευθύ ή πλάγιο λόγο μεταξύ των εκδοχών του ΚΑ και των ΚΥ, ωστόσο η προσοχή επικεντρώνεται περισσότερο στο γεγονός ότι το ΚΥ2 παρέχει επιπλέον πληροφορίες, που δίνουν έμφαση στην αναπαράσταση της ανασφάλειας και της αδυναμίας του αρνιού: για παράδειγμα, η γερμανική επιλογή schüchtern (ντροπαλά) και η απολογητική επίκληση glaube mir, es kam mir nie in den Sinn, dir etwas Böses zu tun! (Πίστεψέ με, ποτέ δε θέλησα να σε βλάψω!) συνιστούν μια αδύναμη μορφή διαμαρτυρίας, ανίκανης να αντιταχθεί στην απειλή και να την αντιμετωπίσει. Παράδειγμα 3 ΚΑ Τοῦ δὲ λέγοντος ὡς ἄκροις τοῖς χείλεσι πίνει καὶ ἄλλως οὐ δυνατὸν κατωτέρω ἑστῶτα ἐπάνω ταράσσειν τὸ ὕδωρ, (Όταν αυτό του είπε ότι πίνει με την άκρη των χειλιών του και ότι οπωσδήποτε δεν είναι δυνατό, καθώς αυτό βρίσκεται κάτω, να ταράζει το νερό επάνω) ΚΥ1 "Wie kann ich das Wasser trüben, das von dir zu mir herabfließt?" Antwortete das Lamm. ("Πώς γίνεται να θολώνω εγώ το νερό, που κυλάει από σένα προς εμένα;" Απάντησε το αρνί). ΚΥ2 "Wie wäre das möglich", erwiderte schüchtern das Lämmchen, "ich stehe hier unten und du so weit oben; das Wasser fließt ja von dir zu mir; glaube mir, es kam mir nie in den Sinn, dir etwas Böses zu tun! " ("Πώς γίνεται αυτό;" αποκρίθηκε ντροπαλά το αρνάκι, "εγώ στέκομαι Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

10 40 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume εδώ κάτω κι εσύ πολύ πιο ψηλά, το νερό κυλάει από σένα σε μένα. Πίστεψέ με, ποτέ δε σκέφτηκα να σου κάνω κακό!") Σε αντίθεση με το ΚΥ1, στο παράδειγμα 4, το ΚΥ2 επικεντρώνεται στην αναπαράσταση της απειλής, ενισχύοντας την ψυχολογική πίεση που ασκεί ο λύκος στο αρνί, μέσω της φράσης του ΚΥ2 das Fell abzog (του έγδερνα το τομάρι γι αυτές του τις προσβολές!). Ο χειρισμός αυτός υπογραμμίζει τις στρατηγικές χειραγώγησης εκ μέρους της απολυταρχικής εξουσίας, την οποία εκπροσωπεί ο λύκος. Παράδειγμα 4 ΚΑ ὁ λύκος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς αἰτίας ἔφη «Ἀλλὰ πέρυσι τὸν πατέρα μου ἐλοιδόρησας.» (ο λύκος, μη πετυχαίνοντας το σκοπό του με την κατηγορία αυτή είπε: "Πέρσι όμως έβρισες τον πατέρα μου.") ΚΥ1 "Jedenfalls weiß ich", sagte der Wolf, "dass du vor fünf Monden übel von mir geredet hast". ("Ξέρω πάντως," είπε ο λύκος, "ότι πριν από πέντε φεγγάρια εσύ είχες μιλήσει άσχημα για μένα") ΚΥ2 "Ei, sieh doch! Du machst es gerade, wie dein Vater vor sechs Monaten; ich erinnere mich noch sehr wohl, dass auch du dabei warst, aber glücklich entkamst, als ich ihm für sein Schmähen das Fell abzog! " ("Α, για κοίτα! Κάνεις το ίδιο πράγμα που έκανε κι ο πατέρας σου πριν από 6 μήνες. Θυμάμαι ακόμα πολύ καλά ότι ήσουν κι εσύ εκεί, αλλά τη γλίτωσες την ώρα που του έγδερνα το τομάρι γι αυτές του τις προσβολές! ") Στο παράδειγμα 5, το ΚΥ2 ενισχύει το αδύναμο προφίλ του αρνιού μέσω των επιλογών flehte (ικέτευσε), zitternde (τρέμοντας) και μέσω της ε- πισήμανσης του γεγονότος ότι το αρνί δεν είχε γνωρίσει πατέρα (δεν πρόλαβα καθόλου να γνωρίσω τον πατέρα μου, είναι πεθαμένος εδώ και πολύ καιρό). Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

11 Αργυρώ Κοζατζανίδη 41 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου Παράδειγμα 5 ΚΑ Εἰπόντος δὲ ἐκείνου μηδὲ τότε γεγενῆσθαι, (Όταν αυτό του είπε ότι τότε ακόμη δεν είχε γεννηθεί) ΚΥ1 "Wie sollte das möglich sein?" Erwiderte das Lamm. "Damals war ich noch gar nich geboren." ("Πώς είναι αυτό δυνατόν;" Αποκρίθηκε το αρνί. "Τότε δεν είχα καν γεννηθεί.") ΚΥ2 "Ach, Herr!" Flehte das zitternde Lämmchen, "ich bin ja erst vier Wochen alt und kannte meinen Vater gar nicht, solange ist er schon tot; wie soll ich denn für ihn büßen." ("Αχ κύριε!" ικέτευσε το αρνί τρέμοντας, "είμαι μόλις τεσσάρων εβδομάδων και δεν πρόλαβα καθόλου να γνωρίσω τον πατέρα μου, είναι πεθαμένος εδώ και πολύ καιρό. Γιατί να πληρώσω εγώ για εκείνον;") Στο παράδειγμα 6, το ΚΥ2 προτάσσει επιθετική συμπεριφορά μέσω των φράσεων mit erheuchelter Wut, indem er die Zähne fletschte (με θυμό δείχνοντας τα δόντια του) και rächen (να πάρω εκδίκηση). Η πηγή της εξουσίας προβάλλει επίσης μια ιδεολογία φυλετικού διαχωρισμού μέσω της φράσης euer ganzes Geschlecht mich hasset (ολόκληρο το γένος σας με μισεί) κι εκφράζει περιφρόνηση προς το αρνί μέσω της φράσης Du Unverschämter! (Ντροπή σου!), υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό τις στρατηγικές άσκησης απολυταρχικής εξουσίας. Παράδειγμα 6 ΚΑ ὁ λύκος ἔφη πρὸς αὐτόν «Ἐὰν σὺ ἀπολογιῶν εὐπορῇς, ἐγώ σε οὐχ ἧττον κατέδομαι.» (ο λύκος του είπε: "Κι αν εσύ έχεις άνεση να προβάλλεις δικαιολογίες, εγώ εξίσου θα σε φάω.") ΚΥ1 "Dann ist es dein Vater gewesen", schrie der Wolf und zerriss das Lamm, um es zu verschlingen. ("Τότε θα ήταν μάλλον ο πατέρας σου," φώναξε ο λύκος και κατασπάραξε το αρνί.) Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

12 42 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΚΥ2 "Du Unverschämter!" So endigt der Wolf mit erheuchelter Wut, indem er die Zähne fletschte. "Tot oder nicht tot, weiß ich doch, dass euer ganzes Geschlecht mich hasset, und dafür muss ich mich rächen." Ohne weitere Umstände zu machen, zerriss er das Lämmchen und verschlang es. ("Ντροπή σου!" ούρλιαξε ο λύκος με θυμό δείχνοντας τα δόντια του, "πεθαμένος ή όχι, ξέρω καλά ότι ολόκληρο το γένος σας με μισεί, και γι αυτό πρέπει να πάρω εκδίκηση." Και δίχως αργοπορία άρπαξε το αρνάκι και το καταβρόχθισε.) Το επιμύθιο, που συνοψίζει την ιδεολογική σημασία του μύθου, παραλείπεται από το αναγνωστικό Wort und Sinn (ΚΥ1) πιθανώς γιατί οι νεαροί αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιδεολογικό περιεχόμενο του μύθου συζητώντας το στην τάξη. Το ΚΥ2, από την άλλη, αναδεικνύει μια διαφοροποιημένη ιδεολογική προοπτική, σε σχέση με εκείνη του ΚΑ. Το ΚΥ2 εστιάζει στην απολυταρχική εξουσία και τα ψυχολογικά κίνητρα όσων προτίθενται να κάνουν κακό, ενώ η επιλογή του ΚΥ2 Gewissen (τύψεις) φαίνεται να υπογραμμίζει τη χριστιανική αρετή της μετάνοιας από την πλευρά του κακοποιού, νομιμοποιώντας εν μέρει την αδικία. Σε αντίθεση με αυτό, το επιμύθιο του ΚΑ, εστιάζει στην ανεπάρκεια του λόγου να αποτρέψει την επίθεση του ισχυρού που είναι αποφασισμένος να διαπράξει το έγκλημά του, δίνοντας έτσι πιο ενεργό ρόλο στον καταπιεσμένο. Παράδειγμα 7 ΚΑ Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι οἷα ἡ πρόθεσίς ἐστιν ἀδικεῖν, παρ αὐτοῖς οὐδὲ δικαία ἀπολογία ἰσχύει. (Η διήγηση δείχνει ότι για όσους έχουν πρόθεση να βλάψουν, μπροστά τους δεν έχει δύναμη ούτε η δίκαιη δικαιολογία.) ΚΥ1 --- Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

13 Αργυρώ Κοζατζανίδη 43 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου ΚΥ2 Das Gewissen regt sich selbst bei dem größten Bösewichte; er sucht doch nach Vorwand, um dasselbe damit bei Begehung seiner Schlechtigkeiten zu beschwichtigen. (Ακόμα και ο μεγαλύτερος κακοποιός μπορεί να νιώσει τύψεις. Γι αυτό ψάχνει πάντα μια πρόφαση, για να καθησυχάσει τον εαυτό του καθώς διαπράττει τα εγκλήματά του.) Από την ανάλυση προκύπτει ότι τα δύο μεταφράσματα βασίζονται σε διαφοροποιημένες ιδεολογικές οπτικές, οι οποίες αναδεικνύουν τη δυναμική των μεταφράσεων να ευνοούν αντικρουόμενες όψεις των ιδεολογικών υπονοημάτων ενός κειμένου. 3. Κειμενική διασκευή κατά το διαπολιτισμικό ταξίδι Η εργασία δεν υποστηρίζει ότι ο μεταφραστής του ΚΥ2 από μόνος του έχει εισαγάγει αυτές τις διαφοροποιημένες ιδεολογικές οπτικές στην εκδοχή του ΚΥ2. Ενδέχεται το ΚΥ2 να είναι μετάφραση μιας τροποποιημένης εκδοχής του μύθου Λύκος και αρνί, ως αποτέλεσμα της μετανάστευσής του στη διεθνή σκηνή. Η αναδιαμόρφωση κλασικών κειμένων μέσω του διαπολιτισμικού τους ταξιδιού αποτελεί συνηθισμένη πρακτική παγκοσμίως 2 που λαμβάνει υπόψιν της το ιστορικό και πολιτιστικό κύρος ενός κειμένου αφετηρίας: αυτή η μετασχηματιστική πρακτική αντίστασης και αναδιαμόρφωσης αντλεί δεδομένα από ελληνικά έργα ως πηγή πρωτογενούς υλικού (Hardwick 2011: 37). Το γεγονός ότι μια εκδοχή υποδοχής μπορεί να είναι μεταφρασμένη εκδοχή ενός τροποποιημένου πρωτοτύπου, το οποίο προσαρμόστηκε αναλόγως, μέσω του διαπολιτισμικού του ταξιδιού, δε θα πρέπει να υποτιμά την αξία της σύγκρισης μεταξύ πιστών μεταφράσεων και διασκευών ενός πρωτότυπου, όπως αυτές του μύθου Λύκος και αρνί. Η σύγκριση μιας πιστής μετάφρασης ενός πρωτότυπου κει- 2 Hardwick επισημαίνει παραδείγματα όπως ανταλλαγές μεταξύ δυτικοαφρικανικής και ελληνικής μυθολογίας και θεατρικών πρακτικών (ο.π.: 36-37) συμπεριλαμβάνοντας τα έργο των Soyinkas (The Bacchae of Euripides: A Communion Rite1973), Femi Osofisan (Tegonni: An African Antigone 1999) και Ola Rotimi (The Gods Are Not To Blame 1971). Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

14 44 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume μένου (ΚΥ1) με μια διασκευή (που προκύπτει πιθανώς από το διαπολιτισμικό ταξίδι του κειμένου, όπως στο ΚΥ2) χρησιμεύει, κατά το ότι η αναδιαμορφωμένη εκδοχή υποδοχής φέρει συσσωρευμένες ενδείξεις της δύναμης της μετάφρασης να αναδιαρθρώνει εμπειρίες και να επαναδιαπραγματεύεται ιδεολογικά μηνύματα που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες εκδοχές των κειμένων. Ούτε θα πρέπει να υποτιμάται η ηθική ευθύνη του μεταφραστή του ΚΥ2. Και μόνο το γεγονός της επιλογής ενός κειμένου αφετηρίας, προς μετάφραση, προϋποθέτει ηθική ευθύνη (Venuti 1995, 1998). Στην πραγματικότητα, η ηθική έχει γίνει αντικείμενο διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος (Pym 2001: 130) στις μεταφρραστικές σπουδές περιλαμβάνοντας και τη λήψη αποφάσεων ως προς τη μεταφορά οποιουδήποτε τύπου πληροφορίας, εκτός από την ίδια τη μετάφραση. 4. Η αναπαράσταση και το δίπολο παιδιού-ενηλίκου Το να απευθύνεται κανείς σε συγκεκριμένο κοινό (και το γεγονός ότι ο μεταφραστής πάντα οφείλει να εκπληρώνει τις προσδοκίες του κοινού στο οποίο απευθύνεται) συμβάλλει στην αναδιαμόρφωση του υλικού υποδοχής. Στην πραγματικότητα, η μετάφραση μπορεί να διαφοροποιεί τη φύση της σχέσης μεταξύ παιδιού και ενηλίκου που υπονοείται στο κείμενο αφετηρίας και αποτελεί πράξη ενδεικτική των πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων (Lathey 2011:31). H παρούσα εργασία ισχυρίζεται οι δύο εκδοχές έχουν αναδιαμορφωθεί για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του εκάστοτε ακροατηρίου. Η ίδια η επαναδιαπραγμάτευση του τίτλου του μύθου, ο οποίος τη μία εστιάζει στο αρνί (ΚΥ1) και την άλλη στο λύκο (ΚΥ2) αποτελεί από μόνη της μια ιδεολογική μετατόπιση, η οποία εξυπηρετεί στην πρώτη περίπτωση διδακτικούς σκοπούς, καθώς εστιάζει στο θετικό σύμβολο του αρνιού, σε αντίθεση με την δεύτερη εκδοχή, η οποία εστιάζει στους μηχανισμούς της εξουσίας ως προς την άσκηση της εξουσίας. Το ΚΥ2 προϋποθέτει συναίσθηση φυλετικών διαχωρισμών και μιας απειλητικής απολυταρχικής εξουσίας, η οποία αναπαρίσταται σχεδόν θετικά εξαιτίας των τύψεων που μπορεί να νιώθει. Η αναπαράσταση αυτή προϋποθέτει ένα μάλλον πιο ώριμο κοινό σε σχέση με Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

15 Αργυρώ Κοζατζανίδη 45 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου εκείνο του ΚΥ1 (στο οποίο θα κρινόταν απαραίτητη μια πιο έντονη αντίθεση μεταξύ καλού και κακού). Η παράλειψη του επιμυθίου στο ΚΥ1 μπορεί να θεωρηθεί ότι στοχεύει να προωθήσει την ανταλλαγή απόψεων σε μια σχολική αίθουσα και να προκαλέσει συζητήσεις. Το δίπολο παιδιού-ενηλίκου (όπως αναπαρίσταται στις δύο γερμανικές εκδοχές του μύθου) φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της λογοκρισίας, δηλαδή, τις καταπιεστικές πολιτισμικές, αισθητικές, γλωσσικές και οικονομικές πρακτικές (Billiani 2011:28), τις αξίες και τα κριτήρια τα οποία επηρεάζουν την αναπαράσταση της γνώσης σε ένα περιβάλλον υποδοχής (είτε πρόκειται για κοινωνικές είτε για θεσμικές συμβάσεις). Τέτοιου είδους συμβάσεις φαίνεται πως ρυθμίζουν τις επιλογές στα δύο γερμανικά μεταφράσματα, επηρεάζοντας την αναπαράσταση γνώσης σχετικά με καταπιεστές και καταπιεζόμενους. Το ΚΥ1 φαίνεται να μεταδίδει γνώση σχετικά με την ανεπάρκεια του λόγου σε καταπιεστικά καθεστώτα, ενώ το ΚΥ2 φαίνεται να επικεντρώνεται στις πρακτικές των καταπιεστών, καθιστώντας τους ικανούς να κατανοούν χριστιανικές αξίες. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταφραστές θα πρέπει να επιδεικνύουν κριτική σκέψη και γνώση των προϋποθέσεων που προκύπτουν από τις επιλογές τους, διότι είναι ηθικά υπεύθυνοι ως προς τη γνώση που μεταδίδουν μέσω των συμβολικών πρακτικών αναπαράστασης. Βιβλιογραφία Billiani, Francesca Censorship. Στο Baker, M. και G. Saldanha (επιμ.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies London: Routledge. Hardwick, Lorna Classical texts. Στο Baker, M. και G. Saldanha (επιμ.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies London: Routledge. House, Juliane Politeness and Translation. Στο Hickey, Leo (επιμ.) The Pragmatics of Translation Clevedon: Multilingual Matters. Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

16 46 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume Inghilleri, Μoira and Carol Maier Ethics. Στο Baker, M. και G. Saldanha (επιμ.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies London: Routledge. Lathey, Gillian Children s Literature. Στο Baker, M. και G. Saldanha (επιμ.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies London: Routledge. Pym, Anthony Introduction The Return to Ethics in Translation Studies. The Translator 7 (2). Special Issue: The Return to Ethics Sidiropoulou, Maria Linguistic Identities through Translation. Amsterdam and New York: Rodopi. Sifianou, Mary Politeness Phenomena in England and Greece. Oxford: Clarendon. Tymoczco, Maria Ideology and the Position of the Translator In What Sense is a Translator In Between. Στο Maria Calzada Pérez (επιμ.) Apropos of Ideology Manchester: StJerome. Venuti, Lawrence The Translator s Invisibility. London: Routledge. Venuti, Lawrence The Scandals of Translation. London: Routledge. Κείμενα Aesop, The Wolf and the Lamb. Στο Aesop s Fables, selected and a- dapted by Jack Zipes σ. 18. London: Penguin Popular Classics Wolf und Lamm Wort und Sinn. Berlin: Schöningh. Λύκος και αρνί. Αισώπειοι μύθοι: κείμενο, μετάφραση, σχόλια Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος σ Θεσσαλονίκη: Ζήτρος Ηλεκτρονικές πηγές Αισώπου Μύθοι/Λύκος και αρήν, Bικιθήκη, (http://el.wikisource.org/wiki/%ce%91%ce%b9%cf%83%cf %8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%C E%BF%CE%B9/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82_ Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

17 Αργυρώ Κοζατζανίδη 47 Μεταφράζοντας το Λύκος και αρνί του Αισώπου %CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CF%81%CE%AE%CE%B D [πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2011] Archiv klassischer Werke, Das Lamm und der Wolf, Aesop [πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2011] Chambry Émile [ ] Aesopi fabulae II. Paris: Les Belles Lettres 8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE %BF%CE%B9 [πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2011] Fable Merriam-Webster, [πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2011] Sidiropoulou, Maria "The translator as social scientist: the T.E.G.MA compilation project", 2nd Athens International Conference on Translation and Interpretation, HAU, October 2008 Teaching and Researching the Practice: Professional Identity, Translation/Interpretation Education, New Technologies. ator_as_social_scientist_the_t.e.g.ma_compilation_project [πρόσβαση 8 Οκτωβρίου 2011] Για τη συγγραφέα Η Αργυρώ Κοζατζανίδη σπούδασε γερμανική γλώσσα και φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Αργότερα ολοκλήρωσε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία» στη Φιλοσοφική Σχολή. Σπούδασε επίσης στη Γερμανία, στο Eberhard Karls Universität Tübingen. Διδάσκει γερμανικά και εργάζεται ως μεταφράστρια. Η παρούσα εργασία της στον ηλεκτρονικό τόμο Διαγλωσσικές Θεωρήσεις/ Interlingual Perspectives είναι μια επιμελημένη εκδοχή της έρευνας που πραγματοποίησε για το μάθημα «Μεθοδολογία της Έρευνας στις Μεταφραστικές Σπουδές» με διδάσκουσα την επιμελήτρια του τόμου. Διαγλωσσικές Θεωρήσεις 2011 (31-47) ISBN

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της

Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Τι σκεφτόμαστε; Διδακτική πρόταση 5: Τι να σκέφτονταν οι άνθρωποι της Ερώτημα-κλειδί Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που σκέφτονταν οι άνθρωποι της Πρόοδος από το προηγούμενο μάθημα Τα παιδιά μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων. Θανάσης Καραλής

Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων. Θανάσης Καραλής Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων Θανάσης Καραλής Ι. Θεωρητικές προσεγγίσεις Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως διακριτό θεσμικό και επιστημονικό πεδίο Ενήλικος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 9 ο ΓΕΛ Πατρών ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ: Tom&Jerry Υπεύθυνοι καθηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επιμέλεια: Μαρία Πουλάκου, Φιλόλογος Μεθοδολογία επιστολής Η επιστολή είναι γραπτός λόγος που χρησιμοποιούμε, για να επικοινωνήσουμε με πρόσωπα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

WWW.Greek Trading. Club

WWW.Greek Trading. Club Trading Level (TL) Σημαντικές πληροφορίες για το Trading Το Trading εμπεριέχει μεγάλο κίνδυνο και δεν είναι για όλους. Ο συγγραφέας και ο εκδότης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις ενέργειες του αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Τρίτη διδακτική πρόταση Πονοκέφαλος και θυμός Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες κατανόηση της δομής του κειμένου και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα