ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Κεντρικής Διοίκησης & Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Κεντρικής Διοίκησης & Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.»"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ Τ.Κ Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: Fax : ΑΔΑ: 4ΑΘΕ46ΨΧΞ5-Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 7704 ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Κεντρικής Διοίκησης & Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1790/88,όπως ισχύουν σήμερα. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1-18 του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. όπως ισχύουν σήμερα, 3. Τις διατάξεις των άρθρων 23γ παρ. 1 περ.ε, 40, 87 παρ.2,88, 89, & 107 παρ. 4 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. όπως ισχύουν σήμερα, 4. Την υπ αριθμ.103/ αξιολόγηση υποψηφίων για επιλογή Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, του Α/βάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. 5. Τις υπ αριθμ & 3974/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Στα παρακάτω Τμήματα της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α., επιλέγονται και τοποθετούνται με τριετή θητεία ως Προϊστάμενοι Τμημάτων οι τακτικοί υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α., ως κάτωθι :

2 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. Υπηρεσία Επιθεώρησης: Τμήμα Δ/κου & Οικ/κου Ελέγχου: Κτιστάκη Ελένη, του κλάδου ΠΕ4 Διοικητικών Οικονομικών, με βαθμό 1 ο. Τμήμα Ελέγχου Διαδ/σιων Ασφ/σης, Εν/σεων & Εφ/γων: Ζαρδής Κων/νος, του κλάδου ΠΕ1 2. Δ/νση Ασφάλισης & Ενισχύσεων: Τμήμα Ασφάλισης & Πολιτικής Ενισχύσεων: Παπαδοπούλου Φλώρα, του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, με βαθμό 1 ο. Τμήμα Εκτιμήσεων & Απ/σεων Φυτικού Τομέα: Γραμματίκα Μαρία, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Εκτιμήσεων & Ενισχύσεων: Λουκίδου Μαρία, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Εκτιμήσεων & Απ/σεων Ζωικού Τομέα: Ροδοπούλου Ιωάννα, του κλάδου ΠΕ2 Κτηνιάτρων, με βαθμό 1 ο. μετατιθέμενη από το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Αθήνας 3. Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών: Τμήμα Ενεργητικής Προστασίας & Εφαρμογών: Καουκάκης Σταύρος, του κλάδου ΠΕ 1 Τμήμα Μελετών & Εκπαίδευσης: Καπιτσιμάδη Χρυσή, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Στατιστικής & Γεωγρ/κων Συστ/των Πληρ/ριών: Γράβαλος Βασίλειος, του κλάδου ΠΕ1 4. Δ/νση Διοικητικού: Τμήμα Προσωπικού: Δεμελή Δέσποινα, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κων- Οικ/κων, με βαθμό 3 ο. Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης: Σίσκας Κων/νος, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κων-Οικ/κών, με βαθμό 1 ο. Τμήμα Τεχνικής & Διοικητικής Υποστήριξης: Καραντζίνης Χρήστος, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό 2 ο. 5. Δ/νση Οικονομικού: Τμήμα Μισθοδοσίας: Παπαποστόλου Φωτεινή, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κων-Οικ/κων, με βαθμό 2 ο. Τμήμα Προμηθειών: Αδαμαντιάδου Ευαγγελία, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κων-Οικ/κων, με βαθμό 1 ο. 6. Δ/νση Πληροφορικής: Τμήμα Ανάλυσης & Προγραμματισμού: Κοβαλέβσκαγια Σταματούλα, του κλάδου ΠΕ6 Πληροφορικής, με βαθμό 1 ο. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης: Κατσούλας Λάμπρος, του κλάδου ΠΕ6 Πληροφορικής, με βαθμό 1 ο. 7. Ανεξάρτητο Τμήμα: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου: Θεοχάρης Γεράσιμος, του

3 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Αλεξ/λης: Τμήμα Εκτιμήσεων: Πανάγος Αθανάσιος, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Σταυροπούλου Άννα, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Επιτρόπου Σοφία, του κλάδου ΔΕ1 Δ/κων-Γραμματέων, με βαθμό 2 ο. 2. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας: Τμήμα Εκτιμήσεων: Πούπου Αικατερίνη, του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, με βαθμό 3 ο. Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Διαμαντή Μαρία, του Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Δρεζινώτη Σοφία, του κλάδου ΤΕ1 Δ/κών- Λογ/κων, με βαθμό 2 ο. 3. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Θεσ/νίκης Τμήμα Εκτιμήσεων: Δημοπούλου Χριστίνα, του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, με βαθμό 2 ο. Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Πετσάνης Γεώργιος, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Νυδριώτη Ζαφείρω, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κών-Οικ/κων, με βαθμό 1 ο. 4. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας Τμήμα Εκτιμήσεων: Παππά Μαρία, του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, με βαθμό 1 ο. Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Αλμπαντάκη Βαρβάρα, του Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Κόντος Δημήτριος, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κων-Οικ/κων, με βαθμό 1 ο. 5. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης Τμήμα Εκτιμήσεων: Βρόντζος Γεώργιος, του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, με βαθμό 2 ο. Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Τσαχουρίδης Πέτρος, του κλάδου ΠΕ1 6. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας Τμήμα Εκτιμήσεων: Παντελιάδης Γεώργιος, του κλάδου ΠΕ1

4 Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Φασούλας Βασίλειος, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Γεωργοσούλη Ανδρομάχη, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κων-Οικ/κων, με βαθμό 2 ο. 7. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας Τμήμα Εκτιμήσεων: Κουρουνάκου Γεωργία, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Λιάλιος Χρήστος, του Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Καραφωτιά Αφροδίτη, του κλάδου ΤΕ 1 Δ/κων Λογ/κων, με βαθμό 3 ο. 8. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων Τμήμα Εκτιμήσεων: Κωνσταντής Δημήτριος, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Τσουμάνη Ευαγγελία, του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, με βαθμό 2 ο. Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Κασιούμης Ιωάννης, του κλάδου ΔΕ1 Δ/κων-Γραμματέων, με βαθμό 2 ο. 9. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου Τμήμα Εκτιμήσεων: Μπούμπα Βασιλική, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Δήμου Βασιλική, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Καβαλλάρη Αγγελική, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κών Οικ/κών, με βαθμό 3 ο. 10. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Αθήνας Τμήμα Εκτιμήσεων: Μπόλος Δημήτριος, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Επιτρόπουλος Βασίλειος του Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Πυρομάλης Χρήστος, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κών Οικ/κών, με βαθμό 2 ο, μετατιθέμενος από την Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. 11. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας Τμήμα Εκτιμήσεων: Βώσος Βαπτιστής, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Στεργίου Παναγιώτης, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος, του κλάδου ΔΕ1 Δ/κών Γραμματέων, με βαθμό 2 ο. 12. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης Τμήμα Εκτιμήσεων: Αγγελόπουλος Βασίλειος, του κλάδου ΠΕ1

5 Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Αγγελόπουλος Ηλίας, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Χασιώτη Βασιλική, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κών Οικ/κών, με βαθμό 3 ο. 13. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου Τμήμα Εκτιμήσεων: Χαλκιαδάκης Μιχαήλ, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Τζανάκης Γεώργιος, του κλάδου ΠΕ1 Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Παπαδάκη Μαρία, του κλάδου ΔΕ1 Δ/κών- Γραμματέων, με βαθμό 3 ο. 14. Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μετεωρολογίας: Τσιτουρίδης Κυριάκος, του κλάδου ΠΕ7 Μετεωρολόγων, με βαθμό 1 ο Τμήμα Μελετών Εφαρμογών & Επικοινωνίας: Σιούτας Μιχαήλ, του κλάδου ΠΕ7 Μετεωρολόγων, με βαθμό 1 ο Η θητεία των ανωτέρω, αρχίζει από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων, εξακολουθούν δε να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων. Β. Στα παρακάτω Τμήματα της Κεντρικής Διοίκησης και Περιφερειακών Υποκαταστημάτων τοποθετούνται χωρίς θητεία ως προϊστάμενοι Τμημάτων οι τακτικοί υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α., ως κάτωθι: 1. Δ/νση Οικονομικού: Τμήμα Λογιστηρίου: Φάτσης Ναούμ, του κλάδου ΠΕ4 Δ/κών- Οικ/κών, με βαθμό 3 ο. 2. Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης Τμήμα Δ/κης & Οικ/κης Υποστ/ξης: Παλιούρας Ιωάννης, του κλάδου ΤΕ1 Δ/κων - Λογ/κων, με βαθμό 5 ο. Γ. Η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στους ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23γ παρ. 1 περ. ε του Κ.Κ.Π. του ΕΛ.Γ.Α., αρχίζει από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων, που προσδιορίζεται για τις και θα βεβαιώνεται με σχετική έκθεση ανάληψης καθηκόντων που θα υποβάλουν στο Τμήμα Προσωπικού. Π.Δ. 1.Γραφείο κ. Προέδρου 2. Γραφείο κ. Αντιπροέδρου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. Υπηρεσίες, Δ/νσεις, Τμήμα, Γραφεία Κ.Δ. ΕΛ.Γ.Α. 4. Περιφερειακά Υπ/τα ΕΛ.Γ.Α. 5. Ενδιαφερόμενους Σαρρής Θεόδωρος

6

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΗ-ΠΞΠ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 45ΒΜΗ-ΠΞΠ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.Πρωτ.:2524 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 5 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 06 8 Αθήνα Τηλέφωνο : 20 38 98 022 Fax : 20 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 30/07/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ

- 1 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 30/07/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 30/07/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Π.: ΥΠ.ΠΟ.Α./ΣΥΝΤ/Φ173/135408/3808 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06.03.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/658

Αθήνα, 06.03.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/658 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-Τ1Υ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276146/41006/36107/18081 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276146/41006/36107/18081 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 15:13:21 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΡΧΘΓ-5ΥΓ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276146/41006/36107/18081

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015

Αθήνα 10 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1079271 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 07/02 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ταχ. Βασ. Σοφίας 15 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα