Shell Donax TA (D-21631)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Shell Donax TA (D-21631)"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Shell Donax TA (D-21631) Κωδ. Πληροφορίας ACN4N Αρ. Έκδοσης 1.1 Ηµ/νία Έκδοσης 2006/03/16 Κατάσταση Έχει 01/eng/C Εκδοθεί Όνοµα προϊόντος Shell Donax TA (D-21631) Κωδικός προϊόντος 001A9319 Είδος προϊόντος Λιπαντικό για κιβώτιο ταχυτήτων Προµηθευτής Shell Hellas AE ιεύθυνση Αγ. Κυριακής 6-8 & Χαρίτων, Π. Φάληρο, Αθήνα. Τηλέφ. εκτάκτου ανάγκης Αριθµός Τηλεφώνου , , Αριθµός FAX ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Άλλα Ονόµατα Όνοµα Κωδικός Shell Donax TA (D-21631) ΣΥΣΤΑΣΗ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Περιγραφή του παρασκευάσµατος Υψηλής απόσταξης ορυκτέλαιο, υδρογονωµένα υπολείµµατα κεριού και πρόσθετα. Το υψηλής απόσταξης ορυκτέλαιο περιέχει < 3% (w/w) DMSO απόσταγµα, σύµφωνα µε το IP ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ

2 Κατάταξη EC εν έχει καταταχθεί ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τα κριτήρια EC Κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου εν υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως. Η παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη έκθεση µπορεί να προκαλέσει δερµατίτιδα. Το χρησιµοποιηµένο γράσο µπορεί να περιέχει επικίνδυνες ξένες ουσίες. Κίνδυνοι για την ασφάλεια εν κατατάσσεται στα εύφλεκτα, αλλά καίγεται. Κίνδυνοι για το περιβάλλον εν κατατάσσεται στα επικίνδυνα για το περιβάλλον. 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Συµπτώµατα και επιπτώσεις εν αναµένεται να προκαλέσει τη δηµιουργία οξέως κινδύνου κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Εισπνοή Πηγαίνετε στο φρέσκο αέρα. Εάν δε συνέλθετε αµέσως, ζητήστε ιατρική βοήθεια αµέσως. έρµα Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετε το προσβεβληµένο δέρµα µε νερό και σαπούνι. Αν ακολουθήσει έµµονος ερεθισµός, ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Εάν συµβούν τραυµατισµοί λόγω εγχύσεων υψηλής πίεσης, ζητήστε ιατρική βοήθεια αµέσως. Μάτια Ρίξτε στα µάτια άφθονο νερό. Αν ακολουθήσει επίµονος ερεθισµός ζητείστε ιατρική παρακολούθηση Κατάποση Πλύνετε το στόµα µε νερό και ζητείστε ιατρική παρακολούθηση. Μη προκαλείτε εµετό. Οδηγίες στους γιατρούς Αντιµετωπίστε ανάλογα µε τα συµπτώµατα. Εισπνοή στους πνεύµονες µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τη χηµική πνευµονίτιδα. Η δερµατίτιδα µπορεί να είναι το αποτέλεσµα παρατεταµένης ή επαναλαµβανόµενης έκθεσης 5.ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ειδικοί κίνδυνοι Η καύση είναι πιθανό να προκαλέσει την ανάπτυξη ενός συµπλόκου µίγµατος από αιωρούµενα στον αέρα στερεά και υγρά µόρια και αέρια περιλαµβανοµένων µονοξειδίου του άνθρακος οξειδίων του θείου και απροσδιορίστων οργανικών και ανόργανων ενώσεων. Μέσα πυρόσβεσης Ξηρά χηµική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, άµµος ή χώµα µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο σε µικρές πυρκαγιές. Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης Μη χρησιµοποιείτε δέσµη νερού (Water in a jet). Η χρήση πυροσβεστήρων Halon πρέπει να αποφεύγεται για λόγους περιβάλλοντος. Εξοπλισµός προστασίας Όταν πλησιάζετε φωτιά που βρίσκεται σε κλειστό χώρο πρέπει να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό περιλαµβανοµένης αυτόνοµης αναπνευστικής συσκευής.

3 6.ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΙΑΡΡΟΗΣ Ατοµικά προληπτικά µέτρα Αποφεύγετε την επαφή στα µάτια και στο δέρµα. Φοράτε γάντια από PVC, ελαστικό νιτρίλιο ή νεοπρένιο. Φοράτε λαστιχένιες µπότες στο ύψος του γόνατου και σακάκι και παντελόνι από PVC. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή µάσκα αν υπάρχει περίπτωση να συµβούν πιτσιλιές. Προστασία περιβάλλοντος Eµποδίστε τη διασπορά ή την είσοδο σε αυλάκια, αποχετευτικούς, ή αρδευτικούς αγωγούς, ή ποτάµια χρησιµοποιώντας άµµο, χώµα ή άλλα κατάλληλα εµπόδια. Ενηµερώστε τις τοπικές αρχές αν αυτό δεν µπορεί να προληφθεί. Μέθοδοι καθαρισµού µικρών διαρροών Απορροφήστε το υγρό µε άµµο ή χώµα. Σκουπίστε µε φτυάρι και βάλτε το υλικό σε κατάλληλο δοχείο στο οποίο εξωτερικά θα είναι απόλυτα καθαρά γραµµένο τι περιέχει, για να απορριφθεί στη συνέχεια σύµφωνα µε τη κειµένη νοµοθεσία. Μέθοδοι καθαρισµού µεγάλων διαρροών Προλάβετε τη διασπορά κάνοντας φράγµα µε άµµο, χώµα, και άλλα απορροφητικά υλικά. Επαναφέρατε το υγρό απευθείας (σε δοχεία) ή µε απορροφητικό υλικό. Απόρριψη όπως και στις µικρές διαρροές. 7.ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισµός Χρησιµοποιήστε τον τοπικό εξαερισµό εάν υπάρχει κίνδυνος εισπνοής των ατµών, των υδρονεφώσεων ή των αερολυµάτων. Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µε το δέρµα. Όταν χειρίζεστε το προϊόν σε δοχεία, πρέπει να φοράτε υποδήµατα ασφάλειας και να χρησιµοποιείτε τον κατάλληλο εξοπλισµό χειρισµού. Αποφύγετε τις πιτσιλιές. Το ύφασµα, το χαρτί και άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται για να απορροφήσουν τις διαρροές αποτελούν κίνδυνο για πυρκαγιά. Αποφύγετε τη συσσώρευσή τους µε το να τα διαρρυθµίζετε µε ασφάλεια και αµέσως. Εκτός από οποιεσδήποτε συγκεκριµένες συστάσεις που δίνονται για τους ελέγχους των κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, µια αξιολόγηση των κινδύνων πρέπει να γίνει για να βοηθήσει στον καθορισµό των κατάλληλων ελέγχων για τις διάφορες περιπτώσεις. Αποθήκευση ιατηρείτε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόµενο χώρο. Χρησιµοποιείτε δοχεία που κλείνουν καλά µε κατάλληλη ετικέτα. Αποφεύγετε το άµεσο ηλιακό φως, πηγές θερµότητας και ισχυρά οξειδωτικά µέσα. Θερµοκρασίες αποθήκευσης Τουλάχιστον 0 C έως 50 C το µέγιστο. Συνιστώµενα υλικά συσκευασίας Χρησιµοποιείτε για δοχεία ηµιµαλακό χάλυβα ή υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). Ακατάλληλα υλικά συσκευασίας Αποφεύγετε το PVC και τα δοχεία µε εσωτερική επένδυση. Άλλες πληροφορίες Τα δοχεία πολυαιθυλενίου δεν πρέπει να εκτίθενται σε υψηλές θερµοκρασίες λόγω του πιθανού κινδύνου παραµόρφωσης. 8.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ-ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4 Όρια έκθεσης Ουσία Κανονισµοί ιάρκεια έκθεσης Όριο έκθεσης Μονάδες Σηµειώσεις Νεφέλωµα ορυκτελαίου ACGIH Οριακές τιµές κατώτατων ορίων. ACGIH Οριακές τιµές κατώτατων ορίων. TWA 5 mg/m3 STEL 10 mg/m3 Μέτρα ελέγχου της έκθεσης Χρήση τοπικού συστήµατος εξαερισµού αν υπάρχει κίνδυνος εισπνοής ατµών, νεφελωµάτων ή σταγονιδίων ως αεροζόλ. Προστασία αναπνοής Συνήθως δεν απαιτείται. Αν δεν µπορεί να ελεγχθεί η δηµιουργία νεφελωµάτων λαδιού, τότε πρέπει να χρησιµοποιηθεί αναπνευστήρας µε ενσωµατωµένο φίλτρο για οργανικούς ατµούς και προφίλτρο σωµατιδίων Προστασία των χεριών Λαστιχένια γάντια από PVC ή νιτρίλιο. Προστασία των µατιών Φοράτε γυαλιά ασφαλείας, ή πλήρη προσωπίδα αν υπάρχει περίπτωση να συµβούν εκτινάξεις (πιτσιλίσµατα). Προστασία του σώµατος Ελαχιστοποιήστε κάθε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. Φοράτε φόρµα προστασίας πάνω από τα ρούχα και παπούτσια µε σόλες ανεκτικές στο πετρέλαιο. Πλένετε τακτικά τις φόρµες και τα εσώρουχα. Μέτρα ελέγχου της έκθεσης στο περιβάλλον Ελαχιστοποιήστε τις απελευθερώσεις στο περιβάλλον. Μια περιβαλλοντική µελέτη πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία. Χρώµα Κόκκινο. Φυσική κατάσταση Ρευστό σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Οσµή Χαρακτηριστική ορυκτελαίου. Τιµή ph Τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα. Πίεση ατµών < 0,5 Pa στους 20 C (ενδεικτικό). 9.ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

5 Αρχικό σηµείο βρασµού > 280 C (ενδεικτικό). ιαλυτότητα στο νερό Αµελητέα Πυκνότητα 871 kg/m3 στους 15ºC Σηµείο ανάφλεξης 180 ο C (COC). Όρια αναφλεξιµότητος (ανώτερο) 10%(ο/ο) (ενδεικτικό). Όρια αναφλεξιµότητος (κατώτερο) 1%(ο/ο) (ενδεικτικό). Θερµοκρασία αυταναφλέξεως > 320 ο C (ενδεικτικό). Κινηµατικό ιξώδες 34,9 mm2/s στους 40ºC. Ρυθµός Εξάτµισης Τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα. Πυκνότητα ατµών (αέρας=1) > 1 Συντελεστής κατανοµής (n-οκτανόλη/νερό) log Pow > 6 (ενδεικτικό). Θερµοκρασία ροής -45ºC. 10.ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σταθερότητα Σταθερό Συνθήκες προς αποφυγήν Ακραίες θερµοκρασίες και το άµεσο ηλιακό φως. Υλικά προς αποφυγήν Ισχυρά οξειδωτικά µέσα. Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης εν αναµένεται να σχηµατισθούν επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης κατά τη διάρκεια συνήθους αποθήκευσης. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6 Πηγές για τον καθορισµό των διδόµενων στοιχείων Τοξικολογικά στοιχεία δεν έχουν προσδιορισθεί ειδικά γι αυτό το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίδονται βασίζονται σε δεδοµένα των συστατικών και τη τοξικολογία παροµοίων προϊόντων. Οξεία Τοξικότητα - Από το στόµα LD50 αναµένεται να είναι ανώτερο των 2000 mg/kg. Οξεία Τοξικότητα - Από το δέρµα LD50 αναµένεται να είναι ανώτερο των 2000 mg/kg. Οξεία Τοξικότητα - Από την εισπνοή ε θεωρείται να είναι επικίνδυνο από την εισπνοή κάτω από κανονικές συνθήκες Ερεθισµός των οφθαλµών Αναµένεται να είναι ελαφρά ερεθιστικό. Ερεθισµός του δέρµατος Αναµένεται να είναι ελαφρά ερεθιστικό. Ερεθισµός από την αναπνοή Αν εισπνευθούν νεφελώµατα µπορεί να συµβεί ελαφρός ερεθισµός των αναπνευστικών οδών. Ευαισθητοποίηση δέρµατος εν αναµένεται να είναι ευαισθητοποιητής του δέρµατος.. Καρκινογένεση Το προϊόν βασίζεται σε τύπους ορυκτελαίων που δείχνουν να µη είναι καρκινογόνοι σε µελέτες που έγιναν µε την επάλειψη του στο δέρµα ζώων. Αλλά συστατικά δεν είναι γνωστό να είναι συνδεδεµένα µε καρκινογενετικές επιπτώσεις. Μεταλλακτική ικανότητα εν θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο µεταλλάξεων. Αναπαραγωγική τοξικότητα εν θεωρείται ότι είναι τοξικό στην αναπαραγωγή Άλλες πληροφορίες Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να προκαλέσει µείωση του λίπους του δέρµατος ειδικότερα σε υψηλές θερµοκρασίες. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ερεθισµό και πιθανώς σε δερµατίτιδα κάτω από συνθήκες κακής ατοµικής υγιεινής. Η επαφή µε το δέρµα πρέπει να ελαχιστοποιείται. Χρησιµοποιηµένα λάδια µπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ξένες ουσίες που συσσωρεύτηκαν κατά τη χρήση. Η πυκνότητα τέτοιων ξένων ουσιών εξαρτάται από τη χρήση, αλλά είναι πιθανό να προκληθεί αύξηση των ερεθιστικών επιδράσεων στο δέρµα και τα µάτια και να παρουσιάζουν κινδύνους στην υγεία και το περιβάλλον σε περίπτωση απόρριψης. ΌΛΑ τα χρησιµοποιηµένα λάδια πρέπει να υφίστανται προσεκτικό χειρισµό και η επαφή µε το δέρµα όσο είναι δυνατό να αποφεύγεται. 12.ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βάση για τον καθορισµό των διδόµενων στοιχείων εν έχουν προσδιορισθεί οικοτοξοκολογικά στοιχεία ειδικά γι αυτό το προϊόν. Οι πληροφορίες που δίδονται βασίζονται σε δεδοµένα των συστατικών του και στην οικοτοξικολογία παροµοίων προϊόντων. Κινητικότης Ρευστό κάτω από τις περισσότερες συνθήκες περιβάλλοντος Επιπλέει στο νερό. Αν έρθει σε επαφή µε χώµα απορροφάται έντονα από τα σωµατίδια αυτού και ακινητοποιείται.

7 Εµµονή \ διάσπαση εν είναι άµεσα βιοδιασπόµενο. Σηµαντικά συστατικά του αναµένονται να είναι εγγενώς βιοδιασπάσιµα, αλλά το προϊόν περιέχει συστατικά που µπορούν να εµµείνουν στο περιβάλλον. Βιοσυσσώρευση Περίέχει συστατικά µε τη δυνατότητα να βιοσυσσωρεύονται. Οικοτοξικολογία Μίγµα µικρής διαλυτότητας. Μπορεί να προκαλέσει φυσική ρύπανση στους υδρόβιους οργανισµούς. Το προϊόν αναµένεται να είναι σχεδόν µη τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς, LL/EL50 > 100 mg / l. (Με το LL/EL50 εκφράζεται η ονοµαστική ποσότης προϊόντος που απαιτείται για την δηµιουργία υδατικού εκχυλίσµατος ελέγχου.) Το ορυκτέλαιο δεν αναµένεται να έχει χρόνιες συνέπειες στους υδρόβιους οργανισµούς σε συγκεντρώσεις < 1 mg/l. Άλλα δυσµενή αποτελέσµατα εν αναµένεται να προκαλέσει µείωση του όζοντος, να δηµιουργήσει φωτοχηµικό όζον ή θέρµανση του πλανήτη. Το προϊόν είναι ένα µίγµα αµετάβλητων συστατικών, τα οποία δεν αναµένονται να απελευθερωθούν στον αέρα σε σηµαντικές ποσότητες. 13.ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Απόρριψη αχρήστων υλικών Ανακύκλωση ή απόρριψη σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία κατά προτίµηση από αναγνωρισµένο συλλέκτη ή εργολάβο. Η ικανότης του εργολάβου να ασχοληθεί ικανοποιητικά µε αυτό το τύπο του προϊόντος πρέπει να εξακριβωθεί προκαταβολικά. εν πρέπει να επιτραπεί το προς απόρριψη προϊόν να µολύνει το έδαφος ή τα νερά ή να απορριφθεί στο περιβάλλον. Απόρριψη του προϊόντος Τα ίδια µε την απόρριψη των άχρηστων υλικών. Απόρριψη δοχείων Ανακύκλωσή τους ή διάθεσή τους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, σε έναν αναγνωρισµένο συλλογέα ή εργολάβο. 14.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Πληροφορίες µεταφορών εν είναι επικίνδυνο για µεταφορά σύµφωνα µε τους κωδικούς των Ηνωµένων Εθνών (UN), ΙΜΟ και IATA/ICAO. Σύµβολα EC Κανένα ήλωση κινδύνου EC εν έχει κατηγοριοποιηθεί. ήλωση ασφαλείας EC εν έχει κατηγοριοποιηθεί. 15.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ EINECS (ΕΟΚ) Απαριθµούνται όλα τα συστατικά ή δεν περιλαµβάνονται πολυµερή.

8 TSCA(ΗΠΑ) Όλα τα συστατικά συµµορφώνονται. Συσκευασία & σήµανση Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας είναι διαθέσιµο για τον επαγγελµατία κατόπιν αιτήσεως Επανεκδώσεις του παρόντος κειµένου Καµία τροποποίηση δεν έχει γίνει στις πληροφορίες 16.ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αναφορές 67/548/EEC - Dangerous Substances Directive. 1999/45/EC - Dangerous Preparations Directive. 91/155/EEC - Safety Data Sheet Directive. Concawe Report 01/53 - Classification and labelling of petroleum substances according to the EU dangerous substances directive. Concawe Report 01/54 - Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary Data and Rationale Concawe Report 05/87 - Health aspects of lubricants. Περιορισµοί Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές που δεν προτείνονται, αν δε ζητηθεί η συµβουλή του τεχνικού τµήµατος της SHELL. Επιπλέον πληροφορίες Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις µας και µε αυτές επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από την άποψη και µόνο των αναγκών σε θέµατα υγείας ασφαλείας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια δεν µπορούν να εκληφθούν ως εγγύηση καµίας από τις επιµέρους ιδιότητες του προϊόντος. Τέλος του SDS

Προϊόν: Shell MEXPHALTE HS Σελίδα:1/6 1 Στοιχεία ουσίας - παρασκευάσµατος - επιχείρησης Όνοµα προϊόντος: Shell MEXPHALTE HS Τύπος προϊόντος: Αιθυλ-βινυλ-οξικό (EVA) τροποποιηµένο πολυµερές. Προµηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Βιοµηχανικός διαλύτης. Κωδικός Προϊόντος : Q3312, Q3327 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals Europe B.V.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα υλικού : Κωδικός Προϊόντος : 001D7856 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρηση σε παραγωγη πολυουρεθανικων προοιοντων. Κωδικός Προϊόντος : U3713 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρήσιµοποιείται µόνο ως διαλύτης στη βιοµηχανία παραγωγής και επεξεργασίας. Κωδικός Προϊόντος : S2113 Κατασκευαστής/Προµηθε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Βιοµηχανικός διαλύτης. Κωδικός Προϊόντος : Q3522 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals Europe B.V. PO

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρηση σε παραγωγη πολυουρεθανικων προοιοντων. Κωδικός Προϊόντος : U311L Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: LAMP OIL Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONOCELL R

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MONOCELL R Σύµφωνα µε την οδηγία 1907/2006/EK REACH 1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Προσδιορισµός του προϊόντος Χηµική ονοµασία ιογκώσιµο πολυστυρένιο Προσδιορισµός ή εµπορική ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PERFEKTHION N 40 EC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας

ελτίο δεδομένων ασφαλείας ελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Styropor P 226 C 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ελτίο εδοµένων Ασφαλείας The Dow Chemical Company Ονοµασία προιόντος: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 16 May 2011 The Dow Chemical Company σας ενθαρρύνει και αναµένει ότι θα διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α ΙΠΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Ερεθιστικό στα µάτια. έρµα : Προκαλεί ερεθισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας

ελτίο δεδομένων ασφαλείας ελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/17 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Neopor F 5300 Plus 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα