Sartorius PMA.Quality Μοντέλο PMA7501, PMA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sartorius PMA.Quality Μοντέλο PMA7501, PMA7501-000"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Sartorius PMA.Quality Μοντέλο PMA7501, PMA Ηλεκτρονικός ζυγός ανάμειξης χρωμάτων

2 Παρουσίαση της συσκευής PMA Κεφαλή ένδειξης 2 Πλήκτρο Q (Ενεργοποίηση/Αναμονή) 3 Πλήκτρο R: προς τα πάνω 4 Πλήκτρο S: προς τα κάτω 5 Πλήκτρο U Μηδενισμού/Αντιστάθμισης βάρους 6 Πλήκτρο εναλλαγής I Εξαρτάται από τη ρύθμιση του μενού: Για το ζυγό PMA 7501 είναι δυνατή η εναλλαγή σε δύο δεκαδικά ψηφία 0,05 έως 999,95 g ή η εναλλαγή μεταξύ»g«(γραμμάρια) και»p«(λίβρες) μέρη ανά λίβρα, ανάλογα με τη ρύθμιση του μενού. 7 Πλήκτρο παράγοντα K για εφαρμογές ανάμειξης βερνικιών 8 Πλήκτρο c (Απαλοιφή) και πλήκτρο [REC] για εφαρμογές ανάμειξης βερνικιών 9 Πλήκτρο L [ENTER] (Εισαγωγή) και πλήκτρο [MEM] (Μνήμη) για εφαρμογές ανάμειξης βερνικιών 10 Οθόνη/Ένδειξη 11 Δίσκος ζύγισης 12 Σημείο σύνδεσης (DSUB με φις καλωδίου, 9 ακίδων.) 13 Θύρα σύνδεσης της τάσης τροφοδοσίας 14 Υποστήριγμα 15 Άρθρωση Επεξήγηση συμβόλων Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα: επισημαίνει οδηγίες χειρισμού $ επισημαίνει οδηγίες χειρισμού που πρέπει να εκτελούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις > περιγράφει αυτό που συμβαίνει ύστερα από κάποιο χειρισμό που εκτελέσατε επισημαίνει κάποιο σημείο με αρίθμηση! προειδοποιεί για κίνδυνο 2

3 Περιεχόμενα Σκοπός χρήσης Παρουσίαση της συσκευής...3 Περιεχόμενα...3 Σκοπός χρήσης...3 Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποιητικές υποδείξεις...4 Εκκίνηση λειτουργίας...5 Λειτουργία Εφαρμογές...9 Προσαρμογή...12 Ρύθμιση του μενού...12 Μηύματα σφαλμάτων...18 Φροντίδα και συντήρηση...19 Απόρριψη...20 Διάγραμμα σύνδεσης...21 Το Μοντέλο PMA7501 είναι ένας ζυγός, ειδικά σχεδιασμένος για τη χρήση στον τομέα της ανάμειξης βερνικιών. Ο ζυγός μπορεί να ελεγχθεί από το πληκτρολόγιο στον τρόπο λειτουργίας Stand Alone (Ανεξάρτητη λειτουργία) ή με τη βοήθεια μιας εφαρμογής λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στον Η/Υ (π.χ. μιας εφαρμογής ανάμειξης βερνικιών από τον κατασκευαστή βερνικιών). Τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης των συσκευών σε περιβάλλον DOS ή WINDOWS για την δημιουργία προγραμμάτων εφαρμογής μπορούν εν ανάγκη να προμηθευτούν από την Sartorius. Υπόδειξη: Πριν τη σύνδεση και την εκκίνηση λειτουργίας του ζυγού PMA7501, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Τα παραδεγματα εφαρμγών που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και οι ρυθμίσεις των μενού δεν εναι δυνατόν να διεξαχθούν με το μονέλο PMA W. Τεχνικά χαρακτηριστικά...21 Περιγραφή σημείων σύνδεσης...22 Πρόσθετα εξαρτήματα...23 Δήλωση συμμόρφωσης

4 Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποιητικές υποδείξεις Ο ζυγός ανταποκρίνεται στις οδηγίες και τα πρότυπα για ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και των καθορισμένων ορών ασφαλείας. Η ενδεχόμενη μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί ωστόσο να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμούς. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν την εκκίνηση λειτουργίας της συσκευής. Έτσι θα αποφευχθούν ζημιές στη συσκευή. Φυλάξτε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας, ενδέχεται να περιοριστεί η παρεχόμενη προστασία. Οι ζυγοί δεν πρέπει να εκτίθενται άσκοπα σε ακραίες θερμοκρασίες, διαβρωτικούς ατμούς χημικών ουσιών, υγρασία, κτυπήματα και κραδασμούς. Σε περíπτωση ακραíων ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, ενδέχεται να επηρεαστούν οι εµφανιξόµενες τιµές. Μετά τον τερµατισµό των παρεµβολών η συσκευή µπορεí να χρησιµοποιηθεí µε τον καθορισµένο τρόπο.! Όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στο εσωτερικό κτιρίων.! Ο ζυγός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.! Πριν τη σύνδεση ή την αποσύνδεση καλωδίων ή πρόσθετων ηλεκτρονικών συσκευών στη διασύνδεση δεδομένων, αποσυνδέστε το ζυγό από το δίκτυο (αποσυνδέστε το τροφοδοτικό). Αν χρησιμοποιήσετε καλώδια άλλου προμηθευτή, προσέξτε την αντιστοίχιση ακίδων. Προτού ενώσετε το εκάστοτε καλώδιο στις συσκευές Sartorius, ελέγξτε τις συνδέσεις του σύμφωνα με το αντίστοιχο διάγραμμα σύνδεσης και αποσυνδέστε τυχόν αγωγούς που δεν έχουν αντιστοιχιστεί σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό. Για τα καλώδια που δεν παρέχονται από τη Sartorius την ευθύνη αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης. Η σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. Σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης αίρεται η εγγύηση.! Αν σας δοθεί η εντύπωση ότι διακυβεύεται η ασφάλεια λειτουργίας του ζυγού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τάση λειτουργίας διαφυλάξτε την από περαιτέρω χρήση (π.χ. όταν το τροφοδοτικό παρουσιάζει εμφανείς φθορές ή είναι ελαττωματικό). Λάβετε υπόψη τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων, ενημερώστε σχετικά το προσωπικό χειρισμού.! Όλες οι εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής στο ζυγό ή το τροφοδοτικό πρέπει να εκτελούνται, όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με παροχή ρεύματος. Οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή (με εξαίρεση τα εξουσιοδοτημένα από τη Sartorius άτομα) έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση όλων των αξιώσεων παροχής εγγύησης. Το περίβλημα των καλωδίων σύνδεσης μεταξύ των συσκευών, όπως και οι αγωγοί των εσωτερικών καλωδιώσεων, είναι από PVC. Για το λόγο αυτόν, χημικά που προσβάλλουν το ανωτέρω υλικό πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις καλωδιώσεις.! Σε καμία περίπτωση μη σφραγίσετε το δοχείο του χρώματος με σφυρί, όσο αυτό βρίσκεται ακόμη επάνω στο δίσκο ζύγισης! Το σύστημα ζύγισης θα καταστραφεί! 4

5 Εκκίνηση λειτουργίας Αφαιρέστε το ζυγό από τη συσκευασία. Μόλις ξεπακετάρετε τη συσκευή, ελέγξτε την για ενδεχόμενες ορατές εξωτερικές ζημιές. Παραδιδόμενος εξοπλισμός Ζυγός Δίσκος ζύγισης Τροφοδοτικό 2 + πώματα στεγάνωσης (στο υποστήριγμα) Μόνο στο μοντέλο PMA U: Καλώδιο δεδομένων USB C Θέση τοποθέτησης Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης προστατευμένη από έκθεση σε ρεύμα αέρα, ακτίνες ηλίου, υγρασία ή τραντάγματα. Πριν τη σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό ρεύμα, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.! Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας. Τοποθετήστε το δίσκο ζύγισης. 5

6 Σύνδεση στο δίκτυο Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού. Τοποθετήστε το βύσμα στη σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας (13). Συνδέστε στο τροφοδοτικό το καλώδιο τροφοδοσίας (συγκεκριμένο για κάθε χώρα). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.! Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας. Η αναγραφόμενη τιμή τάσης πρέπει να είναι συμβατή με την τοπική τάση της περιοχής σας. Εάν η αναγραφόμενη τάση δικτύου ή το είδος της πρίζας δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα για την περιοχή σας πρότυπα, παρακαλούμε ενημερώστε την τοπική αντιπροσωπία της Sartorius ή τον προμηθευτή σας. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια τροφοδοτικά της Sartorius! Η χρήση άλλων προϊόντων, ακόμη και αν φέρουν το σήμα έγκρισης ενός κέντρο ελέγχου, απαιτεί τη έγκριση από εξειδικευμένο τεχνικό. 6

7 Λειτουργία Ενεργοποιήστε το ζυγό πατώντας το πλήκτρο Q (2). Μετά την ενεργοποίηση του ζυγού ακολουθεί ένας αυτόματος αυτοέλεγχος. Αυτός λήγει με την ένδειξη 0,0 g. Εάν προβληθεί μια άλλη τιμή: Αντισταθμίστε το ζυγό με το πλήκτρο U (5). Ζυγοί με ένα δεκαδικό ψηφίο Τοποθετήστε το κενό δοχείο βερνικιού στο δίσκο ζύγισης. Πατήστε το πλήκτρο U (5). Η ένδειξη δείχνει»0,0 g«. Δοσολογείστε το πρώτο συστατικό και διαβάστε το βάρος, μόλις εμφανιστεί το σύμβολο παύσης (εδώ)»g«. Εισαγάγετε τα υπόλοιπα συστατικά και δοσολογείστε, μέχρι να συμπληρωθεί το κατάλληλο βάρος (συνταγή). Αφαιρέστε το γεμισμένο δοχείο βερνικιού από το δίσκο ζύγισης. Σε καμία περίπτωση μη σφραγίσετε το δοχείο του χρώματος με σφυρί, όσο αυτό βρίσκεται ακόμη επάνω στο δίσκο ζύγισης! Το σύστημα ζύγισης θα καταστραφεί! 7

8 Ζυγοί με δύο δεκαδικά ψηφία Υπόδειξη: Για τη ζύγιση με δύο δεκαδικά ψηφία απαιτείται μια ρύθμιση στο μενού, δείτε: Ρυθμίσεις μενού Πατήστε το πλήκτρο I (6). Η ένδειξη δείχνει»0,00 g«. Τοποθετήστε το κενό δοχείο βερνικιού στο δίσκο ζύγισης (11). Πατήστε το πλήκτρο U (5). Η ένδειξη δείχνει»0,00 g«. Δοσολογείστε το πρώτο συστατικό. 205,50 g. Διαβάστε το βάρος, μόλις εμφανιστεί το σύμβολο παύσης (εδώ)»g«. Εισαγάγετε τα υπόλοιπα συστατικά, μέχρι να συμπληρωθεί το κατάλληλο βάρος (συνταγή). Αφαιρέστε το γεμισμένο δοχείο βερνικιού από το δίσκο ζύγισης. Υπόδειξη: Εάν γίνεται αντιστάθμιση του ζυγού και μέσω του πλήκτρου I (6) ενεργοποιηθεί το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο με μια ανάλυση ύψους 0,05 g, τότε είναι δυνατή η ζύγιση μέχρι 999,95 g με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε βάρη που υπερβαíνουν την τιµή αυτή, εµφανíξεται µόνο ένα δεκαδικό ψηpíο. Σε καμία περίπτωση μη σφραγίσετε το δοχείο του χρώματος με σφυρί, όσο αυτό βρίσκεται ακόμη επάνω στο δίσκο ζύγισης! Το σύστημα ζύγισης θα καταστραφεί! 8

9 Εφαρμογές Συνταγή (Υπολογισμός παράγοντα) Ο υπολογισμός του παράγοντα καθιστά δυνατή την αρχική ζύγιση μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης ποσότητας μιας συνταγής της βάσης χρώματος (π.χ. 250 ml μιας συνταγής 1l. Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικών παραγόντων (ποσοτήτων) πατώντας το πλήκτρο παράγοντα K (7). 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0. Με το Πλήκτρο R (3): προς τα πάνω ή το Πλήκτρο S (4): Προς τα κάτω είναι δυνατόν να αλλαχθεί ή τιμή σε βήματα του 0,1 από τον παράγοντα 1,0 ή σε βήματα του 0,01 από τον παράγοντα 0,25 έως 1,0. Υπόδειξη: Το βέλος n που αναβοσβήνει στην ένδειξη, υποδεικνύει ότι η εμφανιζόμενη τιμή δεν είναι βαθμονομημένη. Παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συνταγής, η ένδειξη βάρους γίνεται σε»g«. Σύμφωνα με μια βασική συνταγή για συνολική ποσότητα 1 l, θα ζυγιστούν 250 ml χωρίς να πρέπει να υπολογιστούν χειροκίνητα τα μεμονωμένα συστατικά της συνταγής. Η βασική συνταγή για 1 λίτρο: 250 g 1ο συστατικό g 2ο συστατικό g 3ο συστατικό Σύνολο: 1000 g 1. Τοποθετήστε τα κενά δοχεία επάνω στο δίσκο ζύγισης και αντισταθμίστε. 2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο παράγοντα K (7) και εισαγάγετε τον παράγοντα.25 για το παρόν παράδειγμα. 9

10 3. Δίπλα από την ένδειξη βάρους εμφανίζεται το».25«. 4. Εισαγάγετε αργά το πρώτο συστατικό χρώματος της συνταγής των»250 g«μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη»250 g«. 5. Εισαγάγετε το δεύτερο συστατικό των»250 g«μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη»500 g«. 6. Εισαγάγετε το τελευταίο συστατικό των»500 g«μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη»1000 g«. Εδώ ολοκληρώνεται το παράδειγμα. Σύμφωνα με την ένδειξη, εισήχθησαν τώρα ακριβώς 1000 g, όμως, βάσει της ρύθμισης που επιλέξατε, το δοχείο περιέχει μόνο ένα βάρος ύψους 250 g. Για όλους τους άλλους παράγοντες υπολογισμού ισχύει η ίδια μέθοδος. Ζύγιση / Με τη λειτουργία επανυπολογισμού Έγινε υπερδοσολογία στο συστατικό χρώματος μιας προκαθορισμένης συνταγής (π.χ. 4 συστατικών) Όλες οι προηγούμενα εισαγμένες τιμές δοσολογήθηκαν ακριβώς και έκαστη αποθηκεύτηκε με το πλήκτρο L [MEM] (9). Πατήστε το πλήκτρο S (4). Γίνεται εκκίνηση του προγράμματος επανυπολογισμού και το»c«αναβοσβήνει στην ένδειξη. Με το πλήκτρο R (3): προς τα πάνω ή πλήκτρο S (4): προς τα κάτω διορθώστε με ακρίβεια την τιμή στην προκαθορισμένη τιμή της συνταγής. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9). Ο ζυγός θα υπολογίσει αυτόματα την ποσότητα συμπλήρωσης των προηγουμένως εισαγμένων συστατικών στην διορθωμένη τιμή και θα εμφανίσει ποια ποσότητα σε»g«πρέπει να συμπληρωθεί, έτσι ώστε το συνολικό αποτέλεσμα της συνταγής να είναι εντάξει εκτός από τη λανθασμένη τιμή ζύγισης. Μετά τη διόρθωση, εισαγάγετε το υπόλοιπο της συνταγής. Υπόδειξη: Μπορείτε να διορθώνετε την λανθασμένη τιμή ζύγισης όσο συχνά θέλετε. Η συνολική ποσότητα πλήρωσης (σε λίτρα) αυξάνεται κατά τη διόρθωση! Με το πλήκτρο c (8) εμφανίζεται ο παράγοντας διόρθωσης της ποσότητας πλήρωσης.»c«= Παράγοντας διόρθωσης Το βέλος n που αναβοσβήνει στην ένδειξη, υποδεικνύει ότι η εµφανιζόµενη τιµή δεν εíναι βαθμονομημένη. 10

11 Παράδειγμα (προσθετικó): 1. Τοποθετήστε το κενό δοχείο βερνικιού στο δίσκο βάρους (11). +118,0 g 2. Πατήστε το πλήκτρο U (5). 0,0 g Εισαγάγετε τα συστατικά + 50,0 g 4. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) STO Δοσολογείστε τα συστατικά +110,0 g 6. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) STO Δοσολογείστε τα συστατικά +203,0 g Αυτό το συστατικό υπερδοσολογήθηκε! Η σωστή τιμή είναι 200,0 g. 8. Πατώντας το πλήκτρο y (4) γίνεται εκκίνηση του επανυπολογισμού. Το»C«= Correct (Διόρθωση) αναβοσβήνει στην ένδειξη. 9. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο y (4) για να διορθώσετε την τιμή στη σωστή της τιμή. +200,0 g 10. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) COR Εισαγάγετε το 1ο συστατικό, το»c1«εμφανίζεται στην οθόνη. 1,7 g. 12. Συμπληρώστε την τιμή στο 0,0 g, ένδειξη 0,0 g 13. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) COR Δοσολογείστε το 2ο συστατικό, το» C2«εμφανίζεται στην ένδειξη. 2,0 g 15. Συμπληρώστε έως την τιμή 0,0 g, ένδειξη 0,0 g 16. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] ακολουθεί μια αυτόματη επιστροφή στο πρόγραμμα συνταγής Το»C«σβήνει ,0 g. 17. Με το πλήκτρο c (8) [REC] ελέγξτε, πόσο υψηλό θα είναι το συνολικό βάρος»c«= παράγοντας διόρθωσης, εδώ 1,03. (Συνολικό βάρος = βάρος συνταγής + παράγοντας διόρθωσης) Εισαγάγετε το συστατικό +1000,0 g Εδώ ολοκληρώνεται το παράδειγμα. 11

12 Προσαρμογή Ο ζυγός μπορεί να προσαρμοστεί μέσω του πλήκτρου U (5). Βάρος προσαρμογής: 5000 g, Ακρίβεια: + 0,075 g. Κατόπιν σύνδεσης του ζυγού στο ηλεκτρικό ρεύμα και πριν την προσαρμογή, τηρήστε ένα διάστημα προθέρμανσης 30 λεπτών. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο U (5) για 2 δευτερόλεπτα, το 5000 εμφανίζεται στην ένδειξη. Ελευθερώστε το πλήκτρο. Τοποθετήστε το βάρος προσαρμογής κεντρικά στο δίσκο ζύγισης (11). Η προσαρμογή ακολουθεί αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής αφαιρέστε το βάρος. 12

13 Ρύθμιση του μενού Μετάβαση στο μενού SETUP (Εγκατάσταση) Παράδειγμα: Στοιχείο μενού: Μετάβαση στη λειτουργία προσαρμογής στη θέση τοποθεσίας. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο L [ENTER] (Εισαγωγή) για περίπου 2 δευτερόλεπτα, στην ένδειξη εμφανίζεται SETUP (Εγκατάσταση) (Επίπεδο 1). Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού του πρώτου επιπέδου. Πατήστε το πλήκτρο L [ENTER], επιλέξτε το δεύτερο επίπεδο (Επίπεδο 2). Μεταβεíτε οτο επιθυμητό στοιχείο μενού στο δεύτερο επίπεδο. Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού. Με το πλήκτρο L [ENTER] επιλέξτε το τρίτο επίπεδο (Επίπεδο 3). Εμφανίζονται τα στοιχεία μενού του τρίτου επιπέδου (Επίπεδο 3). Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού. Πατήστε το πλήκτρο L [ENTER], επιλέξτε το τέταρτο επίπεδο (Επίπεδο 4). Μεταβεíτε οτο επιθυμητό στοιχείο μενού στο τέταρτο επίπεδο. Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού. (Εδώ ολοκληρώνεται το παράδειγμα.) Πατήστε το πλήκτρο L [ENTER], εμφανίζεται το»o«erscheint, ο καινούριος κωδικός έχει ρυθμιστεί. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο c (Απαλοιφή) και εγκαταλείψτε το μενού. Υπόδειξη: Η λεπτομερής λίστα μενού διατίθεται κατόπιν αίτησης, από την Sartorius! 13

14 L [ENTER SETUP SETUP LANGUAGE R LANGUAGE L [ENTER o GERMAN RS ENGLISH L [ENTER] o, FRENCH ITALIAN κτλ. c (0,1 g) 0,1g) και Gramm/PT./PD. SETUP SCALE UNIT STETUP SCALE DECIMALS SETUP L [ENTER] SCALE L [ENTER] UNIT RS DECIMALS GRAMS L [ENTER] o PT./L.B. RS STANDARD DECIMALS L [ENTER], o STANDARD POLYRANGE c I I Gramm/PT./PD. SETUP L [ENTER APPLICATION RS APPLICATION L [ENTER TOGGLE RS TOGGLE o OFF L ON L [ENTER] o, c 14

15 I I SETUP APPLICATION UNIT SETUP APPLICATION DECIMALS SETUP L [ENTER APPLICATION RS APPLICATION UNIT L [ENTER] S, L [ENTER PT./L.B. RS GRAMS o GRAMS L o, c DECIMALS RS DECIMALS STANDARD L o POLYRANGE L o c LOCK LOCK LOCK EXTRAS LOCK SETUP L [ENTER EXTRAS RS EXTRAS L [ENTER LOCK RS LOCK L [ENTER OFF RS o ON L. c LOCK LOCK PASSWORD OFF RS RS L [ENTER L [ENTER L [ENTER 15

16 Υπ δει η: Φυλ τε τ ν αριθµητικ κωδικ σε ασ αλ ς µ ρ ς Η απενεργ π ηση της λειτ υργ ας LOCK (Κλε δωµα) ε ναι δυνατ µ ν κατ πιν σωστ ς εισαγωγ ς τ υ κωδικ. Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 INPUT (Ε σ δ ς) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε INPUT (Ε σ δ ς) PASSWORD (Κωδικ ς πρ σ ασης) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε πρ σ ασης) PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς πρ σ ασης) Εισ γετε τ ν αριθµητικ κωδικ, πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ). Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Αλλαγ κωδικ πρ σ ασης Ε ν ρ στης επιθυµε να αλλ ει τ ν κωδικ πρ σ ασης, τ τε πρ πει να εισ γει πρ τα σωστ στ µεν Password (Κωδικ ς πρ σ ασης) τ ν παλι κωδικ πρ σ ασης. Στην θ νη εµ αν εται PW.ALT (Παλι ς κωδικ ς πρ σ ασης). Μετ την σωστ εισαγωγ εµ αν εται αυτ µατα τ PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς πρ σ ασης). ρ στης µπ ρε τ ρα να εισ γει ναν καιν ρι κωδικ πρ σ ασης να επι ε αι σει τις πα λες π υ ανα σ ν υν κ θε ρ πατ ντας τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ). Συµ λικ εµ αν νται αυτ τη στιγµ στην θ νη κεν αρακτ ρες. Υπ δει η: παλι ς κωδικ ς πρ σ ασης µπ ρε να διαγρα ε µε την εισαγωγ 6 κεν ν αρακτ ρων. Με τ ν τρ π αυτ η συσκευ επαν ρ εται στην αρ ικ κατ σταση (συσκευ ωρ ς κωδικ πρ σ ασης). Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 INPUT (Ε σ δ ς) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε INPUT (Ε σ δ ς) PASSWORD (Κωδικ ς πρ σ ασης) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) PW.OLD (Παλι ς κωδικ ς πρ σ ασης) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) Εισαγ γετε τ ν παλι κωδικ πρ σ ασης PW.OLD PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς Μετ την σωστ εισαγωγ εµ αν εται τ πρ σ ασης) PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς πρ σ ασης). Εισαγ γετε τ ν αριθµητικ κωδικ, πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ). Πατ στε τ πλ κτρ c (Απαλ ι ) και επιστρ ψτε στ µεν

17 Ρ θµιση της λειτ υργ ας TEXTS (Κε µενα), LONG (Μεγ λα) SHORT (Σ ντ µα) Η καθ δ γηση τ υ ρ στη (Κε µενα νδει ης στην θ νη) ε ναι δυνατ ν να ρυθµιστε. Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 SETUP (Εγκατ σταση) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) EXTRAS (Πρ σθετα) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε EXTRAS (Πρ σθετα) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) TEXTS (Κε µενα) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε TEXTS (Κε µενα) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) LONG (Μεγ λα) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε SHORT (Σ ντ µα), o SHORT (Σ ντ µα) και επι ε αι στε µε τ πλ κτρ L. Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Επανα ρ τ υ υγ µε RESET (Επανα ρ ) ι ρυθµ σεις τ υ υγ µπ ρ ν εν αν γκη να επαν λθ υν στις αρ ικ ς ρυθµ σεις τ υ κατασκευαστ. Υπ δει η: Ε ν ει ενεργ π ιηθε κωδικ ς πρ σ ασης, τ τε πρ πει πρ τα να εισα θε σωστ ς κωδικ ς πρ σ ασης! Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 SETUP (Εγκατ σταση) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) RESET (Επανα ρ ) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε RESET (Επανα ρ ). Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) MENU (Μεν ) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε MENU (Μεν "). Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) YES (Ναι) Με τ πλ κτρ RS επιλ τε YES (Ναι). o NO ( ι) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ), Γ νεται επανα ρ των αρ ικ ν ρυθµ σεων. Στην θ νη εµ αν εται τ MENUE (Μεν ). Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Ρ θµιση κ δικα Στην επιλ γ CODES (Κ δικες) εµ αν νται τα στ ι ε α τ υ µεν σε µ ρ κ δικα Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 LANGUAGE (Γλ σσα) Πλ κτρ R, επιλ τε LANGUAGE (Γλ σσα) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) GERMAN (Γερµανικ ) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε CODES (Κ δικες) κλπ. Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ), εµ αν εται τ o, o CODES (Κ δικες) πραγµατ π ιε ται η επιθυµητ ρ θµιση. Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Υπ δει η: Η λεπτ µερ ς λ στα µεν διατ θεται, κατ πιν α τησης, απ την Sartorius! 17 17

18 Μην µατα σ αλµ των Τι θα συµ ε αν... Τ τε... Λ ση Στην θ νη νδει ης εν υπ ρ ει τ ση Ελ γ τε την παρ ρ υς δεν λειτ υργ ας ηλεκτρικ ρε µατ ς εµ αν νται ενδε εις; Η νδει η ρ υς εν ει τ π θετηθε Τ π θετ στε τ δ σκ εµ αν ει Low δ σκ ς γισης γισης ( αµηλ ); Η νδει η ρ υς γινε υπ ρ αση της Α αιρ στε ρ ς απ εµ αν ει High περι ς γισης τ υγ (Υψηλ ); Τ απ τ λεσµα Η θ ση τ π θ τησης Αλλ τε τη θ ση γισης αλλ ει ε ναι ασταθ ς τ π θ τησης συνε ς; Υπ ρ υν π ρα π λλ Απ τ µεν λειτ υργ ας κραδασµ υπερ λικ τ υ υγ, κ ντε κθεση σε ρε µα α ρα. πρ σαρµ γ (ανατρ τε στην εν τητα Ρ θµιση τ υ µεν ) Τ απ τ λεσµα γισης Τ πρ ϊ ν γισης δεν Αντισταθµ στε τ υγ ε ναι πρ αν ς ει σταθερ ρ ς πριν τη γιση λανθασµ ν ; Πριν τη γιση δεν γινε αντιστ θµιση εν εµ αν εται ει διακ πε η επικ ινων α Απ τ µεν λειτ υργ ας τιµ γισης και τ τ υ Η/Υ µε τ υγ και η τ υ υγ, κ ντε σ µ λ κλειδ µατ ς λειτ υργ α LOCK πρ σαρµ γ τ υ υγ και ε ναι ενεργ. (Κλε δωµα) ε ναι ενεργ. απενεργ π ι στε τη λειτ υργ α LOCK (Κλε δωµα) Ελ γ τε τη σ νδεση 18 18

19 Φροντίδα και συντήρηση Καθαρισμός! Δεν επιτρέπεται η χρήση συμπυκνωμένων οξέων και βάσεων, ούτε διαλυτών και καθαρού οινοπνεύματος.! Δεν επιτρέπεται η εισροή υγρών στο ζυγό. $ Να καθαρίζετε το ζυγό με ένα πινέλο ή ένα στεγνό, απαλό και ελεύθερο από χνούδια πανί. Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς $ Κατά τη μεταφορά οι συσκευές προφυλάσσονται επαρκώς μέσω της συσκευασίας. Φυλάξτε όλα τα μέρη της συσκευασίας για την αποθήκευση της ζυγαριάς ή για την περίπτωση που χρειαστεί την επιστρέψετε. $ Θερμοκρασία αποθήκευσης: 20 C C $ Επιτρεπόμενη υγρασία: μέγ. 90% $ Να τηρεíτε πάντα τις οδηγíες που περιγράφονται στην ενότητα Υποδείξεις ασφάλειας. Υποδεíyεις ασpαλεíας Η ασφάλεια λειτουργία της συσκευής PMA διακυβεύεται: Όταν το καλώδιο σύνδεσης παρουσιάζει εμφανείς φθορές Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί πλέον Μετά από παρατεταμένη αποθήκευση σε αντίξοες συνθήκες Μετά από επιβάρυνση λόγω μεταφοράς Να τηρείτε τις υποδείξεις ασφάλειας και τις προειδοποιητικές υποδείξεις! Ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και έχει πρόσβαση στα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες συντήρησης.! Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται και να συντηρείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό για να εξασφαλίζεται η άψογη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής και να παραμένει σε ισχύ η εγγύηση. 19

20 Απόρριψη Η συσκευασία αποτελείται από οικολογικά υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερεύουσες πρώτες ύλες. Αν δεν χρειάζεστε πλέον τη συσκευασία, στη Γερμανία μπορείτε να την απορρίψετε δωρεάν μέσω της εταιρείας Duales System Vfw (αριθμός σύμβασης D ). Διαφορετικά, μπορείτε να παραδώσετε το υλικό στην τοπική υπηρεσία απόρριψης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συσκευή καθώς και τα πρόσθετα εξαρτήματα και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ανακυκλώνονται όπως οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. h Οι συσκευές που είναι μολυσμένες με επικίνδυνες ουσίες (μόλυνση ABC) δεν γίνονται δεκτές ούτε για επιδιόρθωση ούτε για απόρριψη. Διευθύνσεις τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών για θέματα απόρριψης: Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις τμημάτων εξυπηρέτησης για την επιδιόρθωση ή απόρριψη της συσκευής σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (www.sartorius.com) ή ζητήστε τις από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Sartorius. Σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση απευθυνθείτε στους κατά τόπο συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας. Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε τους κατάλληλους συνεργάτες μας εντός ΕΕ: 1) Επισκεφθείτε την τοποθεσία sartorius.com. 2) Στο πλαίσιο Lab Products & Services, επιλέξτε Service. 3) Επιλέξτε έπειτα Information on Disposal. 4) Σε αυτήν τη σελίδα, στα αναρτημένα αρχεία pdf θα βρείτε τις διευθύνσεις των κατά τόπο συνεργατών της Sartorius για θέματα απόρριψης. 20

21 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος PMA 7501, PMA W, PMA V2 PMA U Περιοχή ζύγισης g 999,95/7500 Δυνατότητα ανάγνωσης g 0,05/0,1 Περιοχή αντιστάθμισης (αφαιρετική) g 999,95/-7500 Μέγιστη απόκλιση γραμμικότητας g < ±0,2 Εύρος παύσης, ρυθμιζόμενο από το μενού ψηφιακό 0,25 έως 4 Κλάση υγρασίας F μη συμπυκνωμένη Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας C Δίσκος ζύγισης d mm 233 Περίβλημα δίσκου ζύγισης (Π + Β + Υ) mm Καθαρό βάρος, περίπου kg 3,3 Βάρος προσαρμογής kg 5, Κλάση F2 ή καλύτερο Κατανάλωση ενέργειας VA τυπικά 8 μέγιστο 16 Σημείο σύνδεσης RS 232C Μορφή Ισοτιμία Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων Χειραψία 7 Bit ASCII, 1 bit έναρξης, 1 ή 2 bit διακοπής άρτια, περιττή, καμία ισοτιμία 1200 έως Bit/s Λογισμικό ή υλικό USB (εικονική σειριακή διασύνδεση) 7 bit ASCII, 1 bit έναρξης, 1 ή 2 bit διακοπής άρτια, περιττή, καμία ισοτιμία 1200 έως bit/s Λογισμικό ή υλικό Για περισσότερες πληροφορίες: βλ. κεφάλαιο Διασυνδέσεις USB 21

22 Περιγραφή σημείων σύνδεσης Έξοδος δεδομένων 9 ακίδων USB τύπου B Pinbelegung Ακίδα Όνομα Περιγραφή Ακίδα 2: (RXD) Receive Data 1 VCC +5 V (Λήψη δεδομένων) (λήψη), 2 D Δεδομένα Ακίδα 3: (TXD) Transmit Data 3 D + Δεδομένα + (Μετάδοση δεδομένων) (αποστολή) 4 GND Γείωση Ακίδα 4: (DTR) Data Terminal Ready (Τερματικό δεδομένων έτοιμο), Ακίδα 5: (GND) Ground (Γείωση), Ακίδα 6: Γέφυρα BPI (Bit ανά ίντσα) Ακίδα 8: (CTS) Clear to Send (Ελεύθερο για αποστολή) 22

23 Πρόσθετα εξαρτήματα Προστατευτικό περίβλημα εργασίας YDC01PMA Καλώδιο δεδομένων RS232 (SBI) (2 m) YCC M2 Καλώδιο δεδομένων RS232 (BPI) (2 m) YCC M2 Καλώδιο δεδομένων RS232 (BPI) (20 m) YCC M20 Καλώδιο δεδομένων USB/RS 232 (SBI) (1,80 m) YCO12 Καλώδιο δεδομένων USB/RS 232 (BPI) (1,80 m) YCO13 Καλώδιο δεδομένων USB YCC M3 Τροφοδοτικό για όλες τις χώρες εκτός από την Ινδία μόνο για την Ινδία με καλώδιο τροφοδοσίας, συγκεκριμένο για κάθε χώρα 23

24 Διασύνδεση USB (σύνδεση σε υπολογιστή) Σκοπός χρήσης Κάθε PMA U μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή με διασύνδεση USB. Στη διασύνδεση USB του υπολογιστή ρυθμίζεται ως τύπος συσκευής μια εικονική σειριακή διασύνδεση (εικονική θύρα COM, VCP), η οποία αναγνωρίζεται και χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα εφαρμογής. Μέσω της διασύνδεσης USB είναι δυνατή η μετάδοση των πρωτοκόλλων xbpi και SBI. Προϋποθέσεις συστήματος Υπολογιστής (PC) με Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ή Windows 7 Διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή Καλώδιο USB Σύνδεση ζυγού μέσω USB Κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του λογισμικού ορίζεται! η τρέχουσα θύρα USB του υπολογιστή. Αν αργότερα αλλάξετε θύρα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκ νέου για κάθε νέα θύρα. Επομένως, αν είναι εφικτό, επιλέξτε μια θύρα USB, στην οποία ο ζυγός θα μπορεί να συνδέεται μόνιμα ή τακτικά. Απενεργοποιήστε το ζυγό. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα για να αποσυνδέσετε το ζυγό από το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνδέστε το καλώδιο USB στο ζυγό και στη θύρα USB του υπολογιστή. Επανασυνδέστε το ζυγό ξανά στο ηλεκτρικό ρεύμα και ενεργοποιήστε τον. Τα Windows αναγνωρίζουν τη συσκευή που συνδέθηκε στη διασύνδεση USB. Κατά τη σύνδεση για πρώτη φορά, ενεργοποιείται ο Βοηθός εγκατάστασης των Windows. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης λογισμικού Εκκινήστε το Βοηθό εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Βοηθού εγκατάστασης. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί «Τέλος». Η εικονική διασύνδεση είναι έτοιμη για λειτουργία. Τα Windows κατά κανόνα προσθέτουν την εικονική διασύνδεση ως πρόσθετη έξοδο μετά τις υπόλοιπες διασυνδέσεις COM (θύρες), με ιεραρχική σειρά. Παράδειγμα: Σε έναν υπολογιστή με έως 4 διασυνδέσεις COM, η εικονική διασύνδεση θα είναι η COM5 (βλ. Διαχείριση συσκευών). 24

25 Οδηγίες εγκατάστασης για τα Windows XP, Windows Vista και Windows 7 Αλλαγή αριθμού θύρας Αν η διασύνδεση USB χρησιμοποιείται με προγράμματα που επιτρέπουν περιορισμένο μόνο πλήθος διασυνδέσεων COM (π.χ. μόνο COM1, 2, 3, 4), ίσως να πρέπει να αντιστοιχιστεί η νέα εικονική διασύνδεση σε έναν από αυτούς τους αριθμούς. Ανοίξτε τη ρύθμιση για τη σειριακή θύρα USB από τον Πίνακα Ελέγχου των Windows : Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου Σύστημα > Υλικό > Διαχείριση συσκευών Ανοίξτε το υπομενού «Συνδέσεις». Κάντε διπλό κλικ στη σειριακή θύρα USB. Επιλέξτε Ρυθμίσεις θύρας > Για προχωρημένους. Αλλαγή λανθάνοντος χρόνου Ανοίξτε τη ρύθμιση για τη σειριακή θύρα USB όπως περιγράφηκε παραπάνω. Για ταχύτερη επικοινωνία, ορίστε την τιμή για το Μετρητή λανθάνοντος χρόνου σε 1msec. Τοποθέτηση Άμεση Λειτουργία στο Autoprint (SBI) Ανοίξτε τη ρύθμιση για τη σειριακή θύρα USB όπως περιγράφηκε παραπάνω. Απενεργοποιήστε την Τοποθέτηση Άμεση Λειτουργία. Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης λογισμικού για τη σύνδεση USB χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης των Windows. 25

26 26

27

28 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Weender Landstrasse Goettingen, Germany Phone Fax Copyright by Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius reserves the right to make changes to the technology, features, specifications and design of the equipment without notice. Status: May 2014, Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany Printed in the EU on paper bleached without chlorine. W Specifications subject to change without notice. Publication No.: WPM6042ah140503

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας 98648-008-13 Sartorius PMA Models Ηλεκτρονική ζυγαριά µείξης χρωµάτων για περιοχές που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας Περιεχ µενα Χρήση 124 Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 1 3 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Χ Ρ Ή Σ Η 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ύ 5 Δ Ι Α Μ Ό

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων 6155 Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο POLSKI PORTUGUÊS ITALIANO ESPAÑOL FRANçAIS DEUTsCH NEDERLANDS Έλληνες Safescan 6155 Μετρητής χρημάτων για κέρματα και χαρτονομίσματα Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Getting started with Plugwise 200.100.100108

Getting started with Plugwise 200.100.100108 Getting started with Plugwise 200.100.100108 Οδηγός Εγκατάστασης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Plugwise, Το οποίο είναι το πιο προχωρημένο σύστημα διαθέσιμο σήμερα για την παρακολούθηση και έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09 Οδηγίες εγκατάστασης GR 24850401-04_09 Εγχειρίδιο Χρήστη 203 31 108 1 A 2 2 Εγχειρίδιο Χρήστη 3 4 3 Εγχειρίδιο Χρήστη 2 1 5 6 4 Εγχειρίδιο Χρήστη 1 2 MICRO SD 7 8 RESET 9 5 6 Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα