Sartorius PMA.Quality Μοντέλο PMA7501, PMA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sartorius PMA.Quality Μοντέλο PMA7501, PMA7501-000"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Sartorius PMA.Quality Μοντέλο PMA7501, PMA Ηλεκτρονικός ζυγός ανάμειξης χρωμάτων

2 Παρουσίαση της συσκευής PMA Κεφαλή ένδειξης 2 Πλήκτρο Q (Ενεργοποίηση/Αναμονή) 3 Πλήκτρο R: προς τα πάνω 4 Πλήκτρο S: προς τα κάτω 5 Πλήκτρο U Μηδενισμού/Αντιστάθμισης βάρους 6 Πλήκτρο εναλλαγής I Εξαρτάται από τη ρύθμιση του μενού: Για το ζυγό PMA 7501 είναι δυνατή η εναλλαγή σε δύο δεκαδικά ψηφία 0,05 έως 999,95 g ή η εναλλαγή μεταξύ»g«(γραμμάρια) και»p«(λίβρες) μέρη ανά λίβρα, ανάλογα με τη ρύθμιση του μενού. 7 Πλήκτρο παράγοντα K για εφαρμογές ανάμειξης βερνικιών 8 Πλήκτρο c (Απαλοιφή) και πλήκτρο [REC] για εφαρμογές ανάμειξης βερνικιών 9 Πλήκτρο L [ENTER] (Εισαγωγή) και πλήκτρο [MEM] (Μνήμη) για εφαρμογές ανάμειξης βερνικιών 10 Οθόνη/Ένδειξη 11 Δίσκος ζύγισης 12 Σημείο σύνδεσης (DSUB με φις καλωδίου, 9 ακίδων.) 13 Θύρα σύνδεσης της τάσης τροφοδοσίας 14 Υποστήριγμα 15 Άρθρωση Επεξήγηση συμβόλων Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα: επισημαίνει οδηγίες χειρισμού $ επισημαίνει οδηγίες χειρισμού που πρέπει να εκτελούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις > περιγράφει αυτό που συμβαίνει ύστερα από κάποιο χειρισμό που εκτελέσατε επισημαίνει κάποιο σημείο με αρίθμηση! προειδοποιεί για κίνδυνο 2

3 Περιεχόμενα Σκοπός χρήσης Παρουσίαση της συσκευής...3 Περιεχόμενα...3 Σκοπός χρήσης...3 Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποιητικές υποδείξεις...4 Εκκίνηση λειτουργίας...5 Λειτουργία Εφαρμογές...9 Προσαρμογή...12 Ρύθμιση του μενού...12 Μηύματα σφαλμάτων...18 Φροντίδα και συντήρηση...19 Απόρριψη...20 Διάγραμμα σύνδεσης...21 Το Μοντέλο PMA7501 είναι ένας ζυγός, ειδικά σχεδιασμένος για τη χρήση στον τομέα της ανάμειξης βερνικιών. Ο ζυγός μπορεί να ελεγχθεί από το πληκτρολόγιο στον τρόπο λειτουργίας Stand Alone (Ανεξάρτητη λειτουργία) ή με τη βοήθεια μιας εφαρμογής λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στον Η/Υ (π.χ. μιας εφαρμογής ανάμειξης βερνικιών από τον κατασκευαστή βερνικιών). Τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης των συσκευών σε περιβάλλον DOS ή WINDOWS για την δημιουργία προγραμμάτων εφαρμογής μπορούν εν ανάγκη να προμηθευτούν από την Sartorius. Υπόδειξη: Πριν τη σύνδεση και την εκκίνηση λειτουργίας του ζυγού PMA7501, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Τα παραδεγματα εφαρμγών που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και οι ρυθμίσεις των μενού δεν εναι δυνατόν να διεξαχθούν με το μονέλο PMA W. Τεχνικά χαρακτηριστικά...21 Περιγραφή σημείων σύνδεσης...22 Πρόσθετα εξαρτήματα...23 Δήλωση συμμόρφωσης

4 Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποιητικές υποδείξεις Ο ζυγός ανταποκρίνεται στις οδηγίες και τα πρότυπα για ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και των καθορισμένων ορών ασφαλείας. Η ενδεχόμενη μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί ωστόσο να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμούς. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν την εκκίνηση λειτουργίας της συσκευής. Έτσι θα αποφευχθούν ζημιές στη συσκευή. Φυλάξτε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας, ενδέχεται να περιοριστεί η παρεχόμενη προστασία. Οι ζυγοί δεν πρέπει να εκτίθενται άσκοπα σε ακραίες θερμοκρασίες, διαβρωτικούς ατμούς χημικών ουσιών, υγρασία, κτυπήματα και κραδασμούς. Σε περíπτωση ακραíων ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, ενδέχεται να επηρεαστούν οι εµφανιξόµενες τιµές. Μετά τον τερµατισµό των παρεµβολών η συσκευή µπορεí να χρησιµοποιηθεí µε τον καθορισµένο τρόπο.! Όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στο εσωτερικό κτιρίων.! Ο ζυγός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.! Πριν τη σύνδεση ή την αποσύνδεση καλωδίων ή πρόσθετων ηλεκτρονικών συσκευών στη διασύνδεση δεδομένων, αποσυνδέστε το ζυγό από το δίκτυο (αποσυνδέστε το τροφοδοτικό). Αν χρησιμοποιήσετε καλώδια άλλου προμηθευτή, προσέξτε την αντιστοίχιση ακίδων. Προτού ενώσετε το εκάστοτε καλώδιο στις συσκευές Sartorius, ελέγξτε τις συνδέσεις του σύμφωνα με το αντίστοιχο διάγραμμα σύνδεσης και αποσυνδέστε τυχόν αγωγούς που δεν έχουν αντιστοιχιστεί σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό. Για τα καλώδια που δεν παρέχονται από τη Sartorius την ευθύνη αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης. Η σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. Σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης αίρεται η εγγύηση.! Αν σας δοθεί η εντύπωση ότι διακυβεύεται η ασφάλεια λειτουργίας του ζυγού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τάση λειτουργίας διαφυλάξτε την από περαιτέρω χρήση (π.χ. όταν το τροφοδοτικό παρουσιάζει εμφανείς φθορές ή είναι ελαττωματικό). Λάβετε υπόψη τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων, ενημερώστε σχετικά το προσωπικό χειρισμού.! Όλες οι εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής στο ζυγό ή το τροφοδοτικό πρέπει να εκτελούνται, όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με παροχή ρεύματος. Οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή (με εξαίρεση τα εξουσιοδοτημένα από τη Sartorius άτομα) έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση όλων των αξιώσεων παροχής εγγύησης. Το περίβλημα των καλωδίων σύνδεσης μεταξύ των συσκευών, όπως και οι αγωγοί των εσωτερικών καλωδιώσεων, είναι από PVC. Για το λόγο αυτόν, χημικά που προσβάλλουν το ανωτέρω υλικό πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις καλωδιώσεις.! Σε καμία περίπτωση μη σφραγίσετε το δοχείο του χρώματος με σφυρί, όσο αυτό βρίσκεται ακόμη επάνω στο δίσκο ζύγισης! Το σύστημα ζύγισης θα καταστραφεί! 4

5 Εκκίνηση λειτουργίας Αφαιρέστε το ζυγό από τη συσκευασία. Μόλις ξεπακετάρετε τη συσκευή, ελέγξτε την για ενδεχόμενες ορατές εξωτερικές ζημιές. Παραδιδόμενος εξοπλισμός Ζυγός Δίσκος ζύγισης Τροφοδοτικό 2 + πώματα στεγάνωσης (στο υποστήριγμα) Μόνο στο μοντέλο PMA U: Καλώδιο δεδομένων USB C Θέση τοποθέτησης Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης προστατευμένη από έκθεση σε ρεύμα αέρα, ακτίνες ηλίου, υγρασία ή τραντάγματα. Πριν τη σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό ρεύμα, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.! Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας. Τοποθετήστε το δίσκο ζύγισης. 5

6 Σύνδεση στο δίκτυο Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού. Τοποθετήστε το βύσμα στη σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας (13). Συνδέστε στο τροφοδοτικό το καλώδιο τροφοδοσίας (συγκεκριμένο για κάθε χώρα). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.! Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας. Η αναγραφόμενη τιμή τάσης πρέπει να είναι συμβατή με την τοπική τάση της περιοχής σας. Εάν η αναγραφόμενη τάση δικτύου ή το είδος της πρίζας δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα για την περιοχή σας πρότυπα, παρακαλούμε ενημερώστε την τοπική αντιπροσωπία της Sartorius ή τον προμηθευτή σας. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια τροφοδοτικά της Sartorius! Η χρήση άλλων προϊόντων, ακόμη και αν φέρουν το σήμα έγκρισης ενός κέντρο ελέγχου, απαιτεί τη έγκριση από εξειδικευμένο τεχνικό. 6

7 Λειτουργία Ενεργοποιήστε το ζυγό πατώντας το πλήκτρο Q (2). Μετά την ενεργοποίηση του ζυγού ακολουθεί ένας αυτόματος αυτοέλεγχος. Αυτός λήγει με την ένδειξη 0,0 g. Εάν προβληθεί μια άλλη τιμή: Αντισταθμίστε το ζυγό με το πλήκτρο U (5). Ζυγοί με ένα δεκαδικό ψηφίο Τοποθετήστε το κενό δοχείο βερνικιού στο δίσκο ζύγισης. Πατήστε το πλήκτρο U (5). Η ένδειξη δείχνει»0,0 g«. Δοσολογείστε το πρώτο συστατικό και διαβάστε το βάρος, μόλις εμφανιστεί το σύμβολο παύσης (εδώ)»g«. Εισαγάγετε τα υπόλοιπα συστατικά και δοσολογείστε, μέχρι να συμπληρωθεί το κατάλληλο βάρος (συνταγή). Αφαιρέστε το γεμισμένο δοχείο βερνικιού από το δίσκο ζύγισης. Σε καμία περίπτωση μη σφραγίσετε το δοχείο του χρώματος με σφυρί, όσο αυτό βρίσκεται ακόμη επάνω στο δίσκο ζύγισης! Το σύστημα ζύγισης θα καταστραφεί! 7

8 Ζυγοί με δύο δεκαδικά ψηφία Υπόδειξη: Για τη ζύγιση με δύο δεκαδικά ψηφία απαιτείται μια ρύθμιση στο μενού, δείτε: Ρυθμίσεις μενού Πατήστε το πλήκτρο I (6). Η ένδειξη δείχνει»0,00 g«. Τοποθετήστε το κενό δοχείο βερνικιού στο δίσκο ζύγισης (11). Πατήστε το πλήκτρο U (5). Η ένδειξη δείχνει»0,00 g«. Δοσολογείστε το πρώτο συστατικό. 205,50 g. Διαβάστε το βάρος, μόλις εμφανιστεί το σύμβολο παύσης (εδώ)»g«. Εισαγάγετε τα υπόλοιπα συστατικά, μέχρι να συμπληρωθεί το κατάλληλο βάρος (συνταγή). Αφαιρέστε το γεμισμένο δοχείο βερνικιού από το δίσκο ζύγισης. Υπόδειξη: Εάν γίνεται αντιστάθμιση του ζυγού και μέσω του πλήκτρου I (6) ενεργοποιηθεί το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο με μια ανάλυση ύψους 0,05 g, τότε είναι δυνατή η ζύγιση μέχρι 999,95 g με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε βάρη που υπερβαíνουν την τιµή αυτή, εµφανíξεται µόνο ένα δεκαδικό ψηpíο. Σε καμία περίπτωση μη σφραγίσετε το δοχείο του χρώματος με σφυρί, όσο αυτό βρίσκεται ακόμη επάνω στο δίσκο ζύγισης! Το σύστημα ζύγισης θα καταστραφεί! 8

9 Εφαρμογές Συνταγή (Υπολογισμός παράγοντα) Ο υπολογισμός του παράγοντα καθιστά δυνατή την αρχική ζύγιση μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης ποσότητας μιας συνταγής της βάσης χρώματος (π.χ. 250 ml μιας συνταγής 1l. Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικών παραγόντων (ποσοτήτων) πατώντας το πλήκτρο παράγοντα K (7). 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0. Με το Πλήκτρο R (3): προς τα πάνω ή το Πλήκτρο S (4): Προς τα κάτω είναι δυνατόν να αλλαχθεί ή τιμή σε βήματα του 0,1 από τον παράγοντα 1,0 ή σε βήματα του 0,01 από τον παράγοντα 0,25 έως 1,0. Υπόδειξη: Το βέλος n που αναβοσβήνει στην ένδειξη, υποδεικνύει ότι η εμφανιζόμενη τιμή δεν είναι βαθμονομημένη. Παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συνταγής, η ένδειξη βάρους γίνεται σε»g«. Σύμφωνα με μια βασική συνταγή για συνολική ποσότητα 1 l, θα ζυγιστούν 250 ml χωρίς να πρέπει να υπολογιστούν χειροκίνητα τα μεμονωμένα συστατικά της συνταγής. Η βασική συνταγή για 1 λίτρο: 250 g 1ο συστατικό g 2ο συστατικό g 3ο συστατικό Σύνολο: 1000 g 1. Τοποθετήστε τα κενά δοχεία επάνω στο δίσκο ζύγισης και αντισταθμίστε. 2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο παράγοντα K (7) και εισαγάγετε τον παράγοντα.25 για το παρόν παράδειγμα. 9

10 3. Δίπλα από την ένδειξη βάρους εμφανίζεται το».25«. 4. Εισαγάγετε αργά το πρώτο συστατικό χρώματος της συνταγής των»250 g«μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη»250 g«. 5. Εισαγάγετε το δεύτερο συστατικό των»250 g«μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη»500 g«. 6. Εισαγάγετε το τελευταίο συστατικό των»500 g«μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη»1000 g«. Εδώ ολοκληρώνεται το παράδειγμα. Σύμφωνα με την ένδειξη, εισήχθησαν τώρα ακριβώς 1000 g, όμως, βάσει της ρύθμισης που επιλέξατε, το δοχείο περιέχει μόνο ένα βάρος ύψους 250 g. Για όλους τους άλλους παράγοντες υπολογισμού ισχύει η ίδια μέθοδος. Ζύγιση / Με τη λειτουργία επανυπολογισμού Έγινε υπερδοσολογία στο συστατικό χρώματος μιας προκαθορισμένης συνταγής (π.χ. 4 συστατικών) Όλες οι προηγούμενα εισαγμένες τιμές δοσολογήθηκαν ακριβώς και έκαστη αποθηκεύτηκε με το πλήκτρο L [MEM] (9). Πατήστε το πλήκτρο S (4). Γίνεται εκκίνηση του προγράμματος επανυπολογισμού και το»c«αναβοσβήνει στην ένδειξη. Με το πλήκτρο R (3): προς τα πάνω ή πλήκτρο S (4): προς τα κάτω διορθώστε με ακρίβεια την τιμή στην προκαθορισμένη τιμή της συνταγής. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9). Ο ζυγός θα υπολογίσει αυτόματα την ποσότητα συμπλήρωσης των προηγουμένως εισαγμένων συστατικών στην διορθωμένη τιμή και θα εμφανίσει ποια ποσότητα σε»g«πρέπει να συμπληρωθεί, έτσι ώστε το συνολικό αποτέλεσμα της συνταγής να είναι εντάξει εκτός από τη λανθασμένη τιμή ζύγισης. Μετά τη διόρθωση, εισαγάγετε το υπόλοιπο της συνταγής. Υπόδειξη: Μπορείτε να διορθώνετε την λανθασμένη τιμή ζύγισης όσο συχνά θέλετε. Η συνολική ποσότητα πλήρωσης (σε λίτρα) αυξάνεται κατά τη διόρθωση! Με το πλήκτρο c (8) εμφανίζεται ο παράγοντας διόρθωσης της ποσότητας πλήρωσης.»c«= Παράγοντας διόρθωσης Το βέλος n που αναβοσβήνει στην ένδειξη, υποδεικνύει ότι η εµφανιζόµενη τιµή δεν εíναι βαθμονομημένη. 10

11 Παράδειγμα (προσθετικó): 1. Τοποθετήστε το κενό δοχείο βερνικιού στο δίσκο βάρους (11). +118,0 g 2. Πατήστε το πλήκτρο U (5). 0,0 g Εισαγάγετε τα συστατικά + 50,0 g 4. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) STO Δοσολογείστε τα συστατικά +110,0 g 6. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) STO Δοσολογείστε τα συστατικά +203,0 g Αυτό το συστατικό υπερδοσολογήθηκε! Η σωστή τιμή είναι 200,0 g. 8. Πατώντας το πλήκτρο y (4) γίνεται εκκίνηση του επανυπολογισμού. Το»C«= Correct (Διόρθωση) αναβοσβήνει στην ένδειξη. 9. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο y (4) για να διορθώσετε την τιμή στη σωστή της τιμή. +200,0 g 10. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) COR Εισαγάγετε το 1ο συστατικό, το»c1«εμφανίζεται στην οθόνη. 1,7 g. 12. Συμπληρώστε την τιμή στο 0,0 g, ένδειξη 0,0 g 13. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) COR Δοσολογείστε το 2ο συστατικό, το» C2«εμφανίζεται στην ένδειξη. 2,0 g 15. Συμπληρώστε έως την τιμή 0,0 g, ένδειξη 0,0 g 16. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] ακολουθεί μια αυτόματη επιστροφή στο πρόγραμμα συνταγής Το»C«σβήνει ,0 g. 17. Με το πλήκτρο c (8) [REC] ελέγξτε, πόσο υψηλό θα είναι το συνολικό βάρος»c«= παράγοντας διόρθωσης, εδώ 1,03. (Συνολικό βάρος = βάρος συνταγής + παράγοντας διόρθωσης) Εισαγάγετε το συστατικό +1000,0 g Εδώ ολοκληρώνεται το παράδειγμα. 11

12 Προσαρμογή Ο ζυγός μπορεί να προσαρμοστεί μέσω του πλήκτρου U (5). Βάρος προσαρμογής: 5000 g, Ακρίβεια: + 0,075 g. Κατόπιν σύνδεσης του ζυγού στο ηλεκτρικό ρεύμα και πριν την προσαρμογή, τηρήστε ένα διάστημα προθέρμανσης 30 λεπτών. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο U (5) για 2 δευτερόλεπτα, το 5000 εμφανίζεται στην ένδειξη. Ελευθερώστε το πλήκτρο. Τοποθετήστε το βάρος προσαρμογής κεντρικά στο δίσκο ζύγισης (11). Η προσαρμογή ακολουθεί αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής αφαιρέστε το βάρος. 12

13 Ρύθμιση του μενού Μετάβαση στο μενού SETUP (Εγκατάσταση) Παράδειγμα: Στοιχείο μενού: Μετάβαση στη λειτουργία προσαρμογής στη θέση τοποθεσίας. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο L [ENTER] (Εισαγωγή) για περίπου 2 δευτερόλεπτα, στην ένδειξη εμφανίζεται SETUP (Εγκατάσταση) (Επίπεδο 1). Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού του πρώτου επιπέδου. Πατήστε το πλήκτρο L [ENTER], επιλέξτε το δεύτερο επίπεδο (Επίπεδο 2). Μεταβεíτε οτο επιθυμητό στοιχείο μενού στο δεύτερο επίπεδο. Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού. Με το πλήκτρο L [ENTER] επιλέξτε το τρίτο επίπεδο (Επίπεδο 3). Εμφανίζονται τα στοιχεία μενού του τρίτου επιπέδου (Επίπεδο 3). Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού. Πατήστε το πλήκτρο L [ENTER], επιλέξτε το τέταρτο επίπεδο (Επίπεδο 4). Μεταβεíτε οτο επιθυμητό στοιχείο μενού στο τέταρτο επίπεδο. Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού. (Εδώ ολοκληρώνεται το παράδειγμα.) Πατήστε το πλήκτρο L [ENTER], εμφανίζεται το»o«erscheint, ο καινούριος κωδικός έχει ρυθμιστεί. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο c (Απαλοιφή) και εγκαταλείψτε το μενού. Υπόδειξη: Η λεπτομερής λίστα μενού διατίθεται κατόπιν αίτησης, από την Sartorius! 13

14 L [ENTER SETUP SETUP LANGUAGE R LANGUAGE L [ENTER o GERMAN RS ENGLISH L [ENTER] o, FRENCH ITALIAN κτλ. c (0,1 g) 0,1g) και Gramm/PT./PD. SETUP SCALE UNIT STETUP SCALE DECIMALS SETUP L [ENTER] SCALE L [ENTER] UNIT RS DECIMALS GRAMS L [ENTER] o PT./L.B. RS STANDARD DECIMALS L [ENTER], o STANDARD POLYRANGE c I I Gramm/PT./PD. SETUP L [ENTER APPLICATION RS APPLICATION L [ENTER TOGGLE RS TOGGLE o OFF L ON L [ENTER] o, c 14

15 I I SETUP APPLICATION UNIT SETUP APPLICATION DECIMALS SETUP L [ENTER APPLICATION RS APPLICATION UNIT L [ENTER] S, L [ENTER PT./L.B. RS GRAMS o GRAMS L o, c DECIMALS RS DECIMALS STANDARD L o POLYRANGE L o c LOCK LOCK LOCK EXTRAS LOCK SETUP L [ENTER EXTRAS RS EXTRAS L [ENTER LOCK RS LOCK L [ENTER OFF RS o ON L. c LOCK LOCK PASSWORD OFF RS RS L [ENTER L [ENTER L [ENTER 15

16 Υπ δει η: Φυλ τε τ ν αριθµητικ κωδικ σε ασ αλ ς µ ρ ς Η απενεργ π ηση της λειτ υργ ας LOCK (Κλε δωµα) ε ναι δυνατ µ ν κατ πιν σωστ ς εισαγωγ ς τ υ κωδικ. Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 INPUT (Ε σ δ ς) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε INPUT (Ε σ δ ς) PASSWORD (Κωδικ ς πρ σ ασης) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε πρ σ ασης) PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς πρ σ ασης) Εισ γετε τ ν αριθµητικ κωδικ, πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ). Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Αλλαγ κωδικ πρ σ ασης Ε ν ρ στης επιθυµε να αλλ ει τ ν κωδικ πρ σ ασης, τ τε πρ πει να εισ γει πρ τα σωστ στ µεν Password (Κωδικ ς πρ σ ασης) τ ν παλι κωδικ πρ σ ασης. Στην θ νη εµ αν εται PW.ALT (Παλι ς κωδικ ς πρ σ ασης). Μετ την σωστ εισαγωγ εµ αν εται αυτ µατα τ PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς πρ σ ασης). ρ στης µπ ρε τ ρα να εισ γει ναν καιν ρι κωδικ πρ σ ασης να επι ε αι σει τις πα λες π υ ανα σ ν υν κ θε ρ πατ ντας τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ). Συµ λικ εµ αν νται αυτ τη στιγµ στην θ νη κεν αρακτ ρες. Υπ δει η: παλι ς κωδικ ς πρ σ ασης µπ ρε να διαγρα ε µε την εισαγωγ 6 κεν ν αρακτ ρων. Με τ ν τρ π αυτ η συσκευ επαν ρ εται στην αρ ικ κατ σταση (συσκευ ωρ ς κωδικ πρ σ ασης). Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 INPUT (Ε σ δ ς) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε INPUT (Ε σ δ ς) PASSWORD (Κωδικ ς πρ σ ασης) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) PW.OLD (Παλι ς κωδικ ς πρ σ ασης) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) Εισαγ γετε τ ν παλι κωδικ πρ σ ασης PW.OLD PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς Μετ την σωστ εισαγωγ εµ αν εται τ πρ σ ασης) PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς πρ σ ασης). Εισαγ γετε τ ν αριθµητικ κωδικ, πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ). Πατ στε τ πλ κτρ c (Απαλ ι ) και επιστρ ψτε στ µεν

17 Ρ θµιση της λειτ υργ ας TEXTS (Κε µενα), LONG (Μεγ λα) SHORT (Σ ντ µα) Η καθ δ γηση τ υ ρ στη (Κε µενα νδει ης στην θ νη) ε ναι δυνατ ν να ρυθµιστε. Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 SETUP (Εγκατ σταση) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) EXTRAS (Πρ σθετα) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε EXTRAS (Πρ σθετα) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) TEXTS (Κε µενα) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε TEXTS (Κε µενα) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) LONG (Μεγ λα) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε SHORT (Σ ντ µα), o SHORT (Σ ντ µα) και επι ε αι στε µε τ πλ κτρ L. Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Επανα ρ τ υ υγ µε RESET (Επανα ρ ) ι ρυθµ σεις τ υ υγ µπ ρ ν εν αν γκη να επαν λθ υν στις αρ ικ ς ρυθµ σεις τ υ κατασκευαστ. Υπ δει η: Ε ν ει ενεργ π ιηθε κωδικ ς πρ σ ασης, τ τε πρ πει πρ τα να εισα θε σωστ ς κωδικ ς πρ σ ασης! Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 SETUP (Εγκατ σταση) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) RESET (Επανα ρ ) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε RESET (Επανα ρ ). Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) MENU (Μεν ) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε MENU (Μεν "). Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) YES (Ναι) Με τ πλ κτρ RS επιλ τε YES (Ναι). o NO ( ι) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ), Γ νεται επανα ρ των αρ ικ ν ρυθµ σεων. Στην θ νη εµ αν εται τ MENUE (Μεν ). Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Ρ θµιση κ δικα Στην επιλ γ CODES (Κ δικες) εµ αν νται τα στ ι ε α τ υ µεν σε µ ρ κ δικα Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 LANGUAGE (Γλ σσα) Πλ κτρ R, επιλ τε LANGUAGE (Γλ σσα) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) GERMAN (Γερµανικ ) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε CODES (Κ δικες) κλπ. Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ), εµ αν εται τ o, o CODES (Κ δικες) πραγµατ π ιε ται η επιθυµητ ρ θµιση. Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Υπ δει η: Η λεπτ µερ ς λ στα µεν διατ θεται, κατ πιν α τησης, απ την Sartorius! 17 17

18 Μην µατα σ αλµ των Τι θα συµ ε αν... Τ τε... Λ ση Στην θ νη νδει ης εν υπ ρ ει τ ση Ελ γ τε την παρ ρ υς δεν λειτ υργ ας ηλεκτρικ ρε µατ ς εµ αν νται ενδε εις; Η νδει η ρ υς εν ει τ π θετηθε Τ π θετ στε τ δ σκ εµ αν ει Low δ σκ ς γισης γισης ( αµηλ ); Η νδει η ρ υς γινε υπ ρ αση της Α αιρ στε ρ ς απ εµ αν ει High περι ς γισης τ υγ (Υψηλ ); Τ απ τ λεσµα Η θ ση τ π θ τησης Αλλ τε τη θ ση γισης αλλ ει ε ναι ασταθ ς τ π θ τησης συνε ς; Υπ ρ υν π ρα π λλ Απ τ µεν λειτ υργ ας κραδασµ υπερ λικ τ υ υγ, κ ντε κθεση σε ρε µα α ρα. πρ σαρµ γ (ανατρ τε στην εν τητα Ρ θµιση τ υ µεν ) Τ απ τ λεσµα γισης Τ πρ ϊ ν γισης δεν Αντισταθµ στε τ υγ ε ναι πρ αν ς ει σταθερ ρ ς πριν τη γιση λανθασµ ν ; Πριν τη γιση δεν γινε αντιστ θµιση εν εµ αν εται ει διακ πε η επικ ινων α Απ τ µεν λειτ υργ ας τιµ γισης και τ τ υ Η/Υ µε τ υγ και η τ υ υγ, κ ντε σ µ λ κλειδ µατ ς λειτ υργ α LOCK πρ σαρµ γ τ υ υγ και ε ναι ενεργ. (Κλε δωµα) ε ναι ενεργ. απενεργ π ι στε τη λειτ υργ α LOCK (Κλε δωµα) Ελ γ τε τη σ νδεση 18 18

19 Φροντίδα και συντήρηση Καθαρισμός! Δεν επιτρέπεται η χρήση συμπυκνωμένων οξέων και βάσεων, ούτε διαλυτών και καθαρού οινοπνεύματος.! Δεν επιτρέπεται η εισροή υγρών στο ζυγό. $ Να καθαρίζετε το ζυγό με ένα πινέλο ή ένα στεγνό, απαλό και ελεύθερο από χνούδια πανί. Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς $ Κατά τη μεταφορά οι συσκευές προφυλάσσονται επαρκώς μέσω της συσκευασίας. Φυλάξτε όλα τα μέρη της συσκευασίας για την αποθήκευση της ζυγαριάς ή για την περίπτωση που χρειαστεί την επιστρέψετε. $ Θερμοκρασία αποθήκευσης: 20 C C $ Επιτρεπόμενη υγρασία: μέγ. 90% $ Να τηρεíτε πάντα τις οδηγíες που περιγράφονται στην ενότητα Υποδείξεις ασφάλειας. Υποδεíyεις ασpαλεíας Η ασφάλεια λειτουργία της συσκευής PMA διακυβεύεται: Όταν το καλώδιο σύνδεσης παρουσιάζει εμφανείς φθορές Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί πλέον Μετά από παρατεταμένη αποθήκευση σε αντίξοες συνθήκες Μετά από επιβάρυνση λόγω μεταφοράς Να τηρείτε τις υποδείξεις ασφάλειας και τις προειδοποιητικές υποδείξεις! Ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και έχει πρόσβαση στα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες συντήρησης.! Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται και να συντηρείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό για να εξασφαλίζεται η άψογη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής και να παραμένει σε ισχύ η εγγύηση. 19

20 Απόρριψη Η συσκευασία αποτελείται από οικολογικά υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερεύουσες πρώτες ύλες. Αν δεν χρειάζεστε πλέον τη συσκευασία, στη Γερμανία μπορείτε να την απορρίψετε δωρεάν μέσω της εταιρείας Duales System Vfw (αριθμός σύμβασης D ). Διαφορετικά, μπορείτε να παραδώσετε το υλικό στην τοπική υπηρεσία απόρριψης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συσκευή καθώς και τα πρόσθετα εξαρτήματα και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ανακυκλώνονται όπως οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. h Οι συσκευές που είναι μολυσμένες με επικίνδυνες ουσίες (μόλυνση ABC) δεν γίνονται δεκτές ούτε για επιδιόρθωση ούτε για απόρριψη. Διευθύνσεις τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών για θέματα απόρριψης: Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις τμημάτων εξυπηρέτησης για την επιδιόρθωση ή απόρριψη της συσκευής σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (www.sartorius.com) ή ζητήστε τις από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Sartorius. Σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση απευθυνθείτε στους κατά τόπο συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας. Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε τους κατάλληλους συνεργάτες μας εντός ΕΕ: 1) Επισκεφθείτε την τοποθεσία sartorius.com. 2) Στο πλαίσιο Lab Products & Services, επιλέξτε Service. 3) Επιλέξτε έπειτα Information on Disposal. 4) Σε αυτήν τη σελίδα, στα αναρτημένα αρχεία pdf θα βρείτε τις διευθύνσεις των κατά τόπο συνεργατών της Sartorius για θέματα απόρριψης. 20

21 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος PMA 7501, PMA W, PMA V2 PMA U Περιοχή ζύγισης g 999,95/7500 Δυνατότητα ανάγνωσης g 0,05/0,1 Περιοχή αντιστάθμισης (αφαιρετική) g 999,95/-7500 Μέγιστη απόκλιση γραμμικότητας g < ±0,2 Εύρος παύσης, ρυθμιζόμενο από το μενού ψηφιακό 0,25 έως 4 Κλάση υγρασίας F μη συμπυκνωμένη Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας C Δίσκος ζύγισης d mm 233 Περίβλημα δίσκου ζύγισης (Π + Β + Υ) mm Καθαρό βάρος, περίπου kg 3,3 Βάρος προσαρμογής kg 5, Κλάση F2 ή καλύτερο Κατανάλωση ενέργειας VA τυπικά 8 μέγιστο 16 Σημείο σύνδεσης RS 232C Μορφή Ισοτιμία Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων Χειραψία 7 Bit ASCII, 1 bit έναρξης, 1 ή 2 bit διακοπής άρτια, περιττή, καμία ισοτιμία 1200 έως Bit/s Λογισμικό ή υλικό USB (εικονική σειριακή διασύνδεση) 7 bit ASCII, 1 bit έναρξης, 1 ή 2 bit διακοπής άρτια, περιττή, καμία ισοτιμία 1200 έως bit/s Λογισμικό ή υλικό Για περισσότερες πληροφορίες: βλ. κεφάλαιο Διασυνδέσεις USB 21

22 Περιγραφή σημείων σύνδεσης Έξοδος δεδομένων 9 ακίδων USB τύπου B Pinbelegung Ακίδα Όνομα Περιγραφή Ακίδα 2: (RXD) Receive Data 1 VCC +5 V (Λήψη δεδομένων) (λήψη), 2 D Δεδομένα Ακίδα 3: (TXD) Transmit Data 3 D + Δεδομένα + (Μετάδοση δεδομένων) (αποστολή) 4 GND Γείωση Ακίδα 4: (DTR) Data Terminal Ready (Τερματικό δεδομένων έτοιμο), Ακίδα 5: (GND) Ground (Γείωση), Ακίδα 6: Γέφυρα BPI (Bit ανά ίντσα) Ακίδα 8: (CTS) Clear to Send (Ελεύθερο για αποστολή) 22

23 Πρόσθετα εξαρτήματα Προστατευτικό περίβλημα εργασίας YDC01PMA Καλώδιο δεδομένων RS232 (SBI) (2 m) YCC M2 Καλώδιο δεδομένων RS232 (BPI) (2 m) YCC M2 Καλώδιο δεδομένων RS232 (BPI) (20 m) YCC M20 Καλώδιο δεδομένων USB/RS 232 (SBI) (1,80 m) YCO12 Καλώδιο δεδομένων USB/RS 232 (BPI) (1,80 m) YCO13 Καλώδιο δεδομένων USB YCC M3 Τροφοδοτικό για όλες τις χώρες εκτός από την Ινδία μόνο για την Ινδία με καλώδιο τροφοδοσίας, συγκεκριμένο για κάθε χώρα 23

24 Διασύνδεση USB (σύνδεση σε υπολογιστή) Σκοπός χρήσης Κάθε PMA U μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή με διασύνδεση USB. Στη διασύνδεση USB του υπολογιστή ρυθμίζεται ως τύπος συσκευής μια εικονική σειριακή διασύνδεση (εικονική θύρα COM, VCP), η οποία αναγνωρίζεται και χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα εφαρμογής. Μέσω της διασύνδεσης USB είναι δυνατή η μετάδοση των πρωτοκόλλων xbpi και SBI. Προϋποθέσεις συστήματος Υπολογιστής (PC) με Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ή Windows 7 Διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή Καλώδιο USB Σύνδεση ζυγού μέσω USB Κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του λογισμικού ορίζεται! η τρέχουσα θύρα USB του υπολογιστή. Αν αργότερα αλλάξετε θύρα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκ νέου για κάθε νέα θύρα. Επομένως, αν είναι εφικτό, επιλέξτε μια θύρα USB, στην οποία ο ζυγός θα μπορεί να συνδέεται μόνιμα ή τακτικά. Απενεργοποιήστε το ζυγό. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα για να αποσυνδέσετε το ζυγό από το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνδέστε το καλώδιο USB στο ζυγό και στη θύρα USB του υπολογιστή. Επανασυνδέστε το ζυγό ξανά στο ηλεκτρικό ρεύμα και ενεργοποιήστε τον. Τα Windows αναγνωρίζουν τη συσκευή που συνδέθηκε στη διασύνδεση USB. Κατά τη σύνδεση για πρώτη φορά, ενεργοποιείται ο Βοηθός εγκατάστασης των Windows. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης λογισμικού Εκκινήστε το Βοηθό εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Βοηθού εγκατάστασης. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί «Τέλος». Η εικονική διασύνδεση είναι έτοιμη για λειτουργία. Τα Windows κατά κανόνα προσθέτουν την εικονική διασύνδεση ως πρόσθετη έξοδο μετά τις υπόλοιπες διασυνδέσεις COM (θύρες), με ιεραρχική σειρά. Παράδειγμα: Σε έναν υπολογιστή με έως 4 διασυνδέσεις COM, η εικονική διασύνδεση θα είναι η COM5 (βλ. Διαχείριση συσκευών). 24

25 Οδηγίες εγκατάστασης για τα Windows XP, Windows Vista και Windows 7 Αλλαγή αριθμού θύρας Αν η διασύνδεση USB χρησιμοποιείται με προγράμματα που επιτρέπουν περιορισμένο μόνο πλήθος διασυνδέσεων COM (π.χ. μόνο COM1, 2, 3, 4), ίσως να πρέπει να αντιστοιχιστεί η νέα εικονική διασύνδεση σε έναν από αυτούς τους αριθμούς. Ανοίξτε τη ρύθμιση για τη σειριακή θύρα USB από τον Πίνακα Ελέγχου των Windows : Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου Σύστημα > Υλικό > Διαχείριση συσκευών Ανοίξτε το υπομενού «Συνδέσεις». Κάντε διπλό κλικ στη σειριακή θύρα USB. Επιλέξτε Ρυθμίσεις θύρας > Για προχωρημένους. Αλλαγή λανθάνοντος χρόνου Ανοίξτε τη ρύθμιση για τη σειριακή θύρα USB όπως περιγράφηκε παραπάνω. Για ταχύτερη επικοινωνία, ορίστε την τιμή για το Μετρητή λανθάνοντος χρόνου σε 1msec. Τοποθέτηση Άμεση Λειτουργία στο Autoprint (SBI) Ανοίξτε τη ρύθμιση για τη σειριακή θύρα USB όπως περιγράφηκε παραπάνω. Απενεργοποιήστε την Τοποθέτηση Άμεση Λειτουργία. Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης λογισμικού για τη σύνδεση USB χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης των Windows. 25

26 26

27

28 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Weender Landstrasse Goettingen, Germany Phone Fax Copyright by Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius reserves the right to make changes to the technology, features, specifications and design of the equipment without notice. Status: May 2014, Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany Printed in the EU on paper bleached without chlorine. W Specifications subject to change without notice. Publication No.: WPM6042ah140503

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας 98648-008-13 Sartorius PMA Models Ηλεκτρονική ζυγαριά µείξης χρωµάτων για περιοχές που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας Περιεχ µενα Χρήση 124 Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης Συντάξαμε αυτό το έγγραφο κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε στιγμή να μπορείτε να βρίσκετε από τα περιεχόμενα τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπόδειξη Λεπτομερείς οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ BALANCE-X-SENSOR. Ιατρική, υγεία και ευεξία. www.soehnle-professional.com

ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ BALANCE-X-SENSOR. Ιατρική, υγεία και ευεξία. www.soehnle-professional.com ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ BALANCE-X-SENSOR Ιατρική, υγεία και ευεξία www.soehnle-professional.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες σ. 3 Σκοπός χρήσης σ. 3 Εκδόσεις συσκευής σ. 3 Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο... 2 Η ομάδα χρηστών στην οποία απευθυνόμαστε... 2 Η ποιότητα... 2 Το σέρβις... 2 Σύμβολα και λέξεις επισήμανσης που χρησιμοποιούνται σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου)

Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica ASP300 S - Advanced Smart Processor Σύστημα αυτόματης διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Leica ASP300 S, Έκδ. 1.5 Αναθ. D, Ελληνικά 03/2013 Αρ. παραγγελίας:

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V6.20140408 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη CMP0049-01 EL

Οδηγίες χρήστη CMP0049-01 EL CMP0049-01 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 EL Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης 3 Ημερομηνία έκδοσης: 2011-11 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 1 Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μια πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D computers.toshiba-europe.com Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS ΤΜ RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURT1000 SURT2000 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack τοποθέτηση 2U su0948a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 1000/2000

Διαβάστε περισσότερα

Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά - 12/2013 Αρ. παραγγελίας 14 0422 80106 Αναθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας Συγχαρητήρια! Αγοράζοντας ένα Gigaset, επιλέξατε το προϊόν μίας εταιρίας πλήρως αφοσιωμένης στη προστασία του περιβάλλοντος. Η συσκευασία αυτού του προϊόντος είναι οικολογική! Μάθετε περισσότερα, στην

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIP X1600. Δικτυακός διακομιστής βίντεο. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού

VIP X1600. Δικτυακός διακομιστής βίντεο. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού VIP X1600 Δικτυακός διακομιστής βίντεο el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού VIP X1600 Πίvακας πεpιεχομένων el 3 Πίvακας πεpιεχομένων 1 Πρόλογος 7 1.1 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο 7 1.2 Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε κατά την πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Φεβρουάριος 2011 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4513 Μοντέλο(α): 200, 220, 230 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7

Διαβάστε περισσότερα

iq 50 ΣΥΣΚΕΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ W072210050 02/15

iq 50 ΣΥΣΚΕΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ W072210050 02/15 iq 50 ΣΥΣΚΕΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des

Διαβάστε περισσότερα

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια ποτηριών PROFI GX GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας EL DSN: FX-12-01 Από τον σειριακό αριθμό: 86 66 10001 9. Ιουλ. 2015 EL PROFI

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 EL Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 Πίνακας περιεχομένων Προειδοποίηση και προφύλαξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Προφυλάξεις 6 Χρήση του συστήματος PSP Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος 10 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης

S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης S1931a, S2031/S2031a, S2231/S2231a, S2331/S2331a, S2321a Οθόνες LCD Οδηγός χρήσης 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη

MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη MX661 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα