Sartorius PMA.Quality Μοντέλο PMA7501, PMA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sartorius PMA.Quality Μοντέλο PMA7501, PMA7501-000"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Sartorius PMA.Quality Μοντέλο PMA7501, PMA Ηλεκτρονικός ζυγός ανάμειξης χρωμάτων

2 Παρουσίαση της συσκευής PMA Κεφαλή ένδειξης 2 Πλήκτρο Q (Ενεργοποίηση/Αναμονή) 3 Πλήκτρο R: προς τα πάνω 4 Πλήκτρο S: προς τα κάτω 5 Πλήκτρο U Μηδενισμού/Αντιστάθμισης βάρους 6 Πλήκτρο εναλλαγής I Εξαρτάται από τη ρύθμιση του μενού: Για το ζυγό PMA 7501 είναι δυνατή η εναλλαγή σε δύο δεκαδικά ψηφία 0,05 έως 999,95 g ή η εναλλαγή μεταξύ»g«(γραμμάρια) και»p«(λίβρες) μέρη ανά λίβρα, ανάλογα με τη ρύθμιση του μενού. 7 Πλήκτρο παράγοντα K για εφαρμογές ανάμειξης βερνικιών 8 Πλήκτρο c (Απαλοιφή) και πλήκτρο [REC] για εφαρμογές ανάμειξης βερνικιών 9 Πλήκτρο L [ENTER] (Εισαγωγή) και πλήκτρο [MEM] (Μνήμη) για εφαρμογές ανάμειξης βερνικιών 10 Οθόνη/Ένδειξη 11 Δίσκος ζύγισης 12 Σημείο σύνδεσης (DSUB με φις καλωδίου, 9 ακίδων.) 13 Θύρα σύνδεσης της τάσης τροφοδοσίας 14 Υποστήριγμα 15 Άρθρωση Επεξήγηση συμβόλων Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα: επισημαίνει οδηγίες χειρισμού $ επισημαίνει οδηγίες χειρισμού που πρέπει να εκτελούνται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις > περιγράφει αυτό που συμβαίνει ύστερα από κάποιο χειρισμό που εκτελέσατε επισημαίνει κάποιο σημείο με αρίθμηση! προειδοποιεί για κίνδυνο 2

3 Περιεχόμενα Σκοπός χρήσης Παρουσίαση της συσκευής...3 Περιεχόμενα...3 Σκοπός χρήσης...3 Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποιητικές υποδείξεις...4 Εκκίνηση λειτουργίας...5 Λειτουργία Εφαρμογές...9 Προσαρμογή...12 Ρύθμιση του μενού...12 Μηύματα σφαλμάτων...18 Φροντίδα και συντήρηση...19 Απόρριψη...20 Διάγραμμα σύνδεσης...21 Το Μοντέλο PMA7501 είναι ένας ζυγός, ειδικά σχεδιασμένος για τη χρήση στον τομέα της ανάμειξης βερνικιών. Ο ζυγός μπορεί να ελεγχθεί από το πληκτρολόγιο στον τρόπο λειτουργίας Stand Alone (Ανεξάρτητη λειτουργία) ή με τη βοήθεια μιας εφαρμογής λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στον Η/Υ (π.χ. μιας εφαρμογής ανάμειξης βερνικιών από τον κατασκευαστή βερνικιών). Τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης των συσκευών σε περιβάλλον DOS ή WINDOWS για την δημιουργία προγραμμάτων εφαρμογής μπορούν εν ανάγκη να προμηθευτούν από την Sartorius. Υπόδειξη: Πριν τη σύνδεση και την εκκίνηση λειτουργίας του ζυγού PMA7501, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Τα παραδεγματα εφαρμγών που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και οι ρυθμίσεις των μενού δεν εναι δυνατόν να διεξαχθούν με το μονέλο PMA W. Τεχνικά χαρακτηριστικά...21 Περιγραφή σημείων σύνδεσης...22 Πρόσθετα εξαρτήματα...23 Δήλωση συμμόρφωσης

4 Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποιητικές υποδείξεις Ο ζυγός ανταποκρίνεται στις οδηγίες και τα πρότυπα για ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και των καθορισμένων ορών ασφαλείας. Η ενδεχόμενη μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί ωστόσο να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμούς. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν την εκκίνηση λειτουργίας της συσκευής. Έτσι θα αποφευχθούν ζημιές στη συσκευή. Φυλάξτε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας, ενδέχεται να περιοριστεί η παρεχόμενη προστασία. Οι ζυγοί δεν πρέπει να εκτίθενται άσκοπα σε ακραίες θερμοκρασίες, διαβρωτικούς ατμούς χημικών ουσιών, υγρασία, κτυπήματα και κραδασμούς. Σε περíπτωση ακραíων ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, ενδέχεται να επηρεαστούν οι εµφανιξόµενες τιµές. Μετά τον τερµατισµό των παρεµβολών η συσκευή µπορεí να χρησιµοποιηθεí µε τον καθορισµένο τρόπο.! Όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στο εσωτερικό κτιρίων.! Ο ζυγός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.! Πριν τη σύνδεση ή την αποσύνδεση καλωδίων ή πρόσθετων ηλεκτρονικών συσκευών στη διασύνδεση δεδομένων, αποσυνδέστε το ζυγό από το δίκτυο (αποσυνδέστε το τροφοδοτικό). Αν χρησιμοποιήσετε καλώδια άλλου προμηθευτή, προσέξτε την αντιστοίχιση ακίδων. Προτού ενώσετε το εκάστοτε καλώδιο στις συσκευές Sartorius, ελέγξτε τις συνδέσεις του σύμφωνα με το αντίστοιχο διάγραμμα σύνδεσης και αποσυνδέστε τυχόν αγωγούς που δεν έχουν αντιστοιχιστεί σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό. Για τα καλώδια που δεν παρέχονται από τη Sartorius την ευθύνη αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης. Η σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. Σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης αίρεται η εγγύηση.! Αν σας δοθεί η εντύπωση ότι διακυβεύεται η ασφάλεια λειτουργίας του ζυγού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τάση λειτουργίας διαφυλάξτε την από περαιτέρω χρήση (π.χ. όταν το τροφοδοτικό παρουσιάζει εμφανείς φθορές ή είναι ελαττωματικό). Λάβετε υπόψη τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων, ενημερώστε σχετικά το προσωπικό χειρισμού.! Όλες οι εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής στο ζυγό ή το τροφοδοτικό πρέπει να εκτελούνται, όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με παροχή ρεύματος. Οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή (με εξαίρεση τα εξουσιοδοτημένα από τη Sartorius άτομα) έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση όλων των αξιώσεων παροχής εγγύησης. Το περίβλημα των καλωδίων σύνδεσης μεταξύ των συσκευών, όπως και οι αγωγοί των εσωτερικών καλωδιώσεων, είναι από PVC. Για το λόγο αυτόν, χημικά που προσβάλλουν το ανωτέρω υλικό πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις καλωδιώσεις.! Σε καμία περίπτωση μη σφραγίσετε το δοχείο του χρώματος με σφυρί, όσο αυτό βρίσκεται ακόμη επάνω στο δίσκο ζύγισης! Το σύστημα ζύγισης θα καταστραφεί! 4

5 Εκκίνηση λειτουργίας Αφαιρέστε το ζυγό από τη συσκευασία. Μόλις ξεπακετάρετε τη συσκευή, ελέγξτε την για ενδεχόμενες ορατές εξωτερικές ζημιές. Παραδιδόμενος εξοπλισμός Ζυγός Δίσκος ζύγισης Τροφοδοτικό 2 + πώματα στεγάνωσης (στο υποστήριγμα) Μόνο στο μοντέλο PMA U: Καλώδιο δεδομένων USB C Θέση τοποθέτησης Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης προστατευμένη από έκθεση σε ρεύμα αέρα, ακτίνες ηλίου, υγρασία ή τραντάγματα. Πριν τη σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό ρεύμα, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.! Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας. Τοποθετήστε το δίσκο ζύγισης. 5

6 Σύνδεση στο δίκτυο Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού. Τοποθετήστε το βύσμα στη σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας (13). Συνδέστε στο τροφοδοτικό το καλώδιο τροφοδοσίας (συγκεκριμένο για κάθε χώρα). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.! Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας. Η αναγραφόμενη τιμή τάσης πρέπει να είναι συμβατή με την τοπική τάση της περιοχής σας. Εάν η αναγραφόμενη τάση δικτύου ή το είδος της πρίζας δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα για την περιοχή σας πρότυπα, παρακαλούμε ενημερώστε την τοπική αντιπροσωπία της Sartorius ή τον προμηθευτή σας. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια τροφοδοτικά της Sartorius! Η χρήση άλλων προϊόντων, ακόμη και αν φέρουν το σήμα έγκρισης ενός κέντρο ελέγχου, απαιτεί τη έγκριση από εξειδικευμένο τεχνικό. 6

7 Λειτουργία Ενεργοποιήστε το ζυγό πατώντας το πλήκτρο Q (2). Μετά την ενεργοποίηση του ζυγού ακολουθεί ένας αυτόματος αυτοέλεγχος. Αυτός λήγει με την ένδειξη 0,0 g. Εάν προβληθεί μια άλλη τιμή: Αντισταθμίστε το ζυγό με το πλήκτρο U (5). Ζυγοί με ένα δεκαδικό ψηφίο Τοποθετήστε το κενό δοχείο βερνικιού στο δίσκο ζύγισης. Πατήστε το πλήκτρο U (5). Η ένδειξη δείχνει»0,0 g«. Δοσολογείστε το πρώτο συστατικό και διαβάστε το βάρος, μόλις εμφανιστεί το σύμβολο παύσης (εδώ)»g«. Εισαγάγετε τα υπόλοιπα συστατικά και δοσολογείστε, μέχρι να συμπληρωθεί το κατάλληλο βάρος (συνταγή). Αφαιρέστε το γεμισμένο δοχείο βερνικιού από το δίσκο ζύγισης. Σε καμία περίπτωση μη σφραγίσετε το δοχείο του χρώματος με σφυρί, όσο αυτό βρίσκεται ακόμη επάνω στο δίσκο ζύγισης! Το σύστημα ζύγισης θα καταστραφεί! 7

8 Ζυγοί με δύο δεκαδικά ψηφία Υπόδειξη: Για τη ζύγιση με δύο δεκαδικά ψηφία απαιτείται μια ρύθμιση στο μενού, δείτε: Ρυθμίσεις μενού Πατήστε το πλήκτρο I (6). Η ένδειξη δείχνει»0,00 g«. Τοποθετήστε το κενό δοχείο βερνικιού στο δίσκο ζύγισης (11). Πατήστε το πλήκτρο U (5). Η ένδειξη δείχνει»0,00 g«. Δοσολογείστε το πρώτο συστατικό. 205,50 g. Διαβάστε το βάρος, μόλις εμφανιστεί το σύμβολο παύσης (εδώ)»g«. Εισαγάγετε τα υπόλοιπα συστατικά, μέχρι να συμπληρωθεί το κατάλληλο βάρος (συνταγή). Αφαιρέστε το γεμισμένο δοχείο βερνικιού από το δίσκο ζύγισης. Υπόδειξη: Εάν γίνεται αντιστάθμιση του ζυγού και μέσω του πλήκτρου I (6) ενεργοποιηθεί το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο με μια ανάλυση ύψους 0,05 g, τότε είναι δυνατή η ζύγιση μέχρι 999,95 g με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε βάρη που υπερβαíνουν την τιµή αυτή, εµφανíξεται µόνο ένα δεκαδικό ψηpíο. Σε καμία περίπτωση μη σφραγίσετε το δοχείο του χρώματος με σφυρί, όσο αυτό βρίσκεται ακόμη επάνω στο δίσκο ζύγισης! Το σύστημα ζύγισης θα καταστραφεί! 8

9 Εφαρμογές Συνταγή (Υπολογισμός παράγοντα) Ο υπολογισμός του παράγοντα καθιστά δυνατή την αρχική ζύγιση μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης ποσότητας μιας συνταγής της βάσης χρώματος (π.χ. 250 ml μιας συνταγής 1l. Είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικών παραγόντων (ποσοτήτων) πατώντας το πλήκτρο παράγοντα K (7). 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0. Με το Πλήκτρο R (3): προς τα πάνω ή το Πλήκτρο S (4): Προς τα κάτω είναι δυνατόν να αλλαχθεί ή τιμή σε βήματα του 0,1 από τον παράγοντα 1,0 ή σε βήματα του 0,01 από τον παράγοντα 0,25 έως 1,0. Υπόδειξη: Το βέλος n που αναβοσβήνει στην ένδειξη, υποδεικνύει ότι η εμφανιζόμενη τιμή δεν είναι βαθμονομημένη. Παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συνταγής, η ένδειξη βάρους γίνεται σε»g«. Σύμφωνα με μια βασική συνταγή για συνολική ποσότητα 1 l, θα ζυγιστούν 250 ml χωρίς να πρέπει να υπολογιστούν χειροκίνητα τα μεμονωμένα συστατικά της συνταγής. Η βασική συνταγή για 1 λίτρο: 250 g 1ο συστατικό g 2ο συστατικό g 3ο συστατικό Σύνολο: 1000 g 1. Τοποθετήστε τα κενά δοχεία επάνω στο δίσκο ζύγισης και αντισταθμίστε. 2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο παράγοντα K (7) και εισαγάγετε τον παράγοντα.25 για το παρόν παράδειγμα. 9

10 3. Δίπλα από την ένδειξη βάρους εμφανίζεται το».25«. 4. Εισαγάγετε αργά το πρώτο συστατικό χρώματος της συνταγής των»250 g«μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη»250 g«. 5. Εισαγάγετε το δεύτερο συστατικό των»250 g«μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη»500 g«. 6. Εισαγάγετε το τελευταίο συστατικό των»500 g«μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη»1000 g«. Εδώ ολοκληρώνεται το παράδειγμα. Σύμφωνα με την ένδειξη, εισήχθησαν τώρα ακριβώς 1000 g, όμως, βάσει της ρύθμισης που επιλέξατε, το δοχείο περιέχει μόνο ένα βάρος ύψους 250 g. Για όλους τους άλλους παράγοντες υπολογισμού ισχύει η ίδια μέθοδος. Ζύγιση / Με τη λειτουργία επανυπολογισμού Έγινε υπερδοσολογία στο συστατικό χρώματος μιας προκαθορισμένης συνταγής (π.χ. 4 συστατικών) Όλες οι προηγούμενα εισαγμένες τιμές δοσολογήθηκαν ακριβώς και έκαστη αποθηκεύτηκε με το πλήκτρο L [MEM] (9). Πατήστε το πλήκτρο S (4). Γίνεται εκκίνηση του προγράμματος επανυπολογισμού και το»c«αναβοσβήνει στην ένδειξη. Με το πλήκτρο R (3): προς τα πάνω ή πλήκτρο S (4): προς τα κάτω διορθώστε με ακρίβεια την τιμή στην προκαθορισμένη τιμή της συνταγής. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9). Ο ζυγός θα υπολογίσει αυτόματα την ποσότητα συμπλήρωσης των προηγουμένως εισαγμένων συστατικών στην διορθωμένη τιμή και θα εμφανίσει ποια ποσότητα σε»g«πρέπει να συμπληρωθεί, έτσι ώστε το συνολικό αποτέλεσμα της συνταγής να είναι εντάξει εκτός από τη λανθασμένη τιμή ζύγισης. Μετά τη διόρθωση, εισαγάγετε το υπόλοιπο της συνταγής. Υπόδειξη: Μπορείτε να διορθώνετε την λανθασμένη τιμή ζύγισης όσο συχνά θέλετε. Η συνολική ποσότητα πλήρωσης (σε λίτρα) αυξάνεται κατά τη διόρθωση! Με το πλήκτρο c (8) εμφανίζεται ο παράγοντας διόρθωσης της ποσότητας πλήρωσης.»c«= Παράγοντας διόρθωσης Το βέλος n που αναβοσβήνει στην ένδειξη, υποδεικνύει ότι η εµφανιζόµενη τιµή δεν εíναι βαθμονομημένη. 10

11 Παράδειγμα (προσθετικó): 1. Τοποθετήστε το κενό δοχείο βερνικιού στο δίσκο βάρους (11). +118,0 g 2. Πατήστε το πλήκτρο U (5). 0,0 g Εισαγάγετε τα συστατικά + 50,0 g 4. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) STO Δοσολογείστε τα συστατικά +110,0 g 6. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) STO Δοσολογείστε τα συστατικά +203,0 g Αυτό το συστατικό υπερδοσολογήθηκε! Η σωστή τιμή είναι 200,0 g. 8. Πατώντας το πλήκτρο y (4) γίνεται εκκίνηση του επανυπολογισμού. Το»C«= Correct (Διόρθωση) αναβοσβήνει στην ένδειξη. 9. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο y (4) για να διορθώσετε την τιμή στη σωστή της τιμή. +200,0 g 10. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) COR Εισαγάγετε το 1ο συστατικό, το»c1«εμφανίζεται στην οθόνη. 1,7 g. 12. Συμπληρώστε την τιμή στο 0,0 g, ένδειξη 0,0 g 13. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] (9) COR Δοσολογείστε το 2ο συστατικό, το» C2«εμφανίζεται στην ένδειξη. 2,0 g 15. Συμπληρώστε έως την τιμή 0,0 g, ένδειξη 0,0 g 16. Πατήστε το πλήκτρο L [MEM] ακολουθεί μια αυτόματη επιστροφή στο πρόγραμμα συνταγής Το»C«σβήνει ,0 g. 17. Με το πλήκτρο c (8) [REC] ελέγξτε, πόσο υψηλό θα είναι το συνολικό βάρος»c«= παράγοντας διόρθωσης, εδώ 1,03. (Συνολικό βάρος = βάρος συνταγής + παράγοντας διόρθωσης) Εισαγάγετε το συστατικό +1000,0 g Εδώ ολοκληρώνεται το παράδειγμα. 11

12 Προσαρμογή Ο ζυγός μπορεί να προσαρμοστεί μέσω του πλήκτρου U (5). Βάρος προσαρμογής: 5000 g, Ακρίβεια: + 0,075 g. Κατόπιν σύνδεσης του ζυγού στο ηλεκτρικό ρεύμα και πριν την προσαρμογή, τηρήστε ένα διάστημα προθέρμανσης 30 λεπτών. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο U (5) για 2 δευτερόλεπτα, το 5000 εμφανίζεται στην ένδειξη. Ελευθερώστε το πλήκτρο. Τοποθετήστε το βάρος προσαρμογής κεντρικά στο δίσκο ζύγισης (11). Η προσαρμογή ακολουθεί αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής αφαιρέστε το βάρος. 12

13 Ρύθμιση του μενού Μετάβαση στο μενού SETUP (Εγκατάσταση) Παράδειγμα: Στοιχείο μενού: Μετάβαση στη λειτουργία προσαρμογής στη θέση τοποθεσίας. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο L [ENTER] (Εισαγωγή) για περίπου 2 δευτερόλεπτα, στην ένδειξη εμφανίζεται SETUP (Εγκατάσταση) (Επίπεδο 1). Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού του πρώτου επιπέδου. Πατήστε το πλήκτρο L [ENTER], επιλέξτε το δεύτερο επίπεδο (Επίπεδο 2). Μεταβεíτε οτο επιθυμητό στοιχείο μενού στο δεύτερο επίπεδο. Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού. Με το πλήκτρο L [ENTER] επιλέξτε το τρίτο επίπεδο (Επίπεδο 3). Εμφανίζονται τα στοιχεία μενού του τρίτου επιπέδου (Επίπεδο 3). Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού. Πατήστε το πλήκτρο L [ENTER], επιλέξτε το τέταρτο επίπεδο (Επίπεδο 4). Μεταβεíτε οτο επιθυμητό στοιχείο μενού στο τέταρτο επίπεδο. Με τα πλήκτρα RS επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού. (Εδώ ολοκληρώνεται το παράδειγμα.) Πατήστε το πλήκτρο L [ENTER], εμφανίζεται το»o«erscheint, ο καινούριος κωδικός έχει ρυθμιστεί. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο c (Απαλοιφή) και εγκαταλείψτε το μενού. Υπόδειξη: Η λεπτομερής λίστα μενού διατίθεται κατόπιν αίτησης, από την Sartorius! 13

14 L [ENTER SETUP SETUP LANGUAGE R LANGUAGE L [ENTER o GERMAN RS ENGLISH L [ENTER] o, FRENCH ITALIAN κτλ. c (0,1 g) 0,1g) και Gramm/PT./PD. SETUP SCALE UNIT STETUP SCALE DECIMALS SETUP L [ENTER] SCALE L [ENTER] UNIT RS DECIMALS GRAMS L [ENTER] o PT./L.B. RS STANDARD DECIMALS L [ENTER], o STANDARD POLYRANGE c I I Gramm/PT./PD. SETUP L [ENTER APPLICATION RS APPLICATION L [ENTER TOGGLE RS TOGGLE o OFF L ON L [ENTER] o, c 14

15 I I SETUP APPLICATION UNIT SETUP APPLICATION DECIMALS SETUP L [ENTER APPLICATION RS APPLICATION UNIT L [ENTER] S, L [ENTER PT./L.B. RS GRAMS o GRAMS L o, c DECIMALS RS DECIMALS STANDARD L o POLYRANGE L o c LOCK LOCK LOCK EXTRAS LOCK SETUP L [ENTER EXTRAS RS EXTRAS L [ENTER LOCK RS LOCK L [ENTER OFF RS o ON L. c LOCK LOCK PASSWORD OFF RS RS L [ENTER L [ENTER L [ENTER 15

16 Υπ δει η: Φυλ τε τ ν αριθµητικ κωδικ σε ασ αλ ς µ ρ ς Η απενεργ π ηση της λειτ υργ ας LOCK (Κλε δωµα) ε ναι δυνατ µ ν κατ πιν σωστ ς εισαγωγ ς τ υ κωδικ. Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 INPUT (Ε σ δ ς) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε INPUT (Ε σ δ ς) PASSWORD (Κωδικ ς πρ σ ασης) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε πρ σ ασης) PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς πρ σ ασης) Εισ γετε τ ν αριθµητικ κωδικ, πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ). Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Αλλαγ κωδικ πρ σ ασης Ε ν ρ στης επιθυµε να αλλ ει τ ν κωδικ πρ σ ασης, τ τε πρ πει να εισ γει πρ τα σωστ στ µεν Password (Κωδικ ς πρ σ ασης) τ ν παλι κωδικ πρ σ ασης. Στην θ νη εµ αν εται PW.ALT (Παλι ς κωδικ ς πρ σ ασης). Μετ την σωστ εισαγωγ εµ αν εται αυτ µατα τ PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς πρ σ ασης). ρ στης µπ ρε τ ρα να εισ γει ναν καιν ρι κωδικ πρ σ ασης να επι ε αι σει τις πα λες π υ ανα σ ν υν κ θε ρ πατ ντας τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ). Συµ λικ εµ αν νται αυτ τη στιγµ στην θ νη κεν αρακτ ρες. Υπ δει η: παλι ς κωδικ ς πρ σ ασης µπ ρε να διαγρα ε µε την εισαγωγ 6 κεν ν αρακτ ρων. Με τ ν τρ π αυτ η συσκευ επαν ρ εται στην αρ ικ κατ σταση (συσκευ ωρ ς κωδικ πρ σ ασης). Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 INPUT (Ε σ δ ς) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε INPUT (Ε σ δ ς) PASSWORD (Κωδικ ς πρ σ ασης) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) PW.OLD (Παλι ς κωδικ ς πρ σ ασης) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) Εισαγ γετε τ ν παλι κωδικ πρ σ ασης PW.OLD PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς Μετ την σωστ εισαγωγ εµ αν εται τ πρ σ ασης) PW.NEW (Καιν ρι ς κωδικ ς πρ σ ασης). Εισαγ γετε τ ν αριθµητικ κωδικ, πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ). Πατ στε τ πλ κτρ c (Απαλ ι ) και επιστρ ψτε στ µεν

17 Ρ θµιση της λειτ υργ ας TEXTS (Κε µενα), LONG (Μεγ λα) SHORT (Σ ντ µα) Η καθ δ γηση τ υ ρ στη (Κε µενα νδει ης στην θ νη) ε ναι δυνατ ν να ρυθµιστε. Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 SETUP (Εγκατ σταση) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) EXTRAS (Πρ σθετα) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε EXTRAS (Πρ σθετα) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) TEXTS (Κε µενα) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε TEXTS (Κε µενα) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) LONG (Μεγ λα) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε SHORT (Σ ντ µα), o SHORT (Σ ντ µα) και επι ε αι στε µε τ πλ κτρ L. Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Επανα ρ τ υ υγ µε RESET (Επανα ρ ) ι ρυθµ σεις τ υ υγ µπ ρ ν εν αν γκη να επαν λθ υν στις αρ ικ ς ρυθµ σεις τ υ κατασκευαστ. Υπ δει η: Ε ν ει ενεργ π ιηθε κωδικ ς πρ σ ασης, τ τε πρ πει πρ τα να εισα θε σωστ ς κωδικ ς πρ σ ασης! Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 SETUP (Εγκατ σταση) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) RESET (Επανα ρ ) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε RESET (Επανα ρ ). Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) MENU (Μεν ) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε MENU (Μεν "). Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) YES (Ναι) Με τ πλ κτρ RS επιλ τε YES (Ναι). o NO ( ι) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ), Γ νεται επανα ρ των αρ ικ ν ρυθµ σεων. Στην θ νη εµ αν εται τ MENUE (Μεν ). Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Ρ θµιση κ δικα Στην επιλ γ CODES (Κ δικες) εµ αν νται τα στ ι ε α τ υ µεν σε µ ρ κ δικα Επ πεδ 1 Επ πεδ 2 Επ πεδ 3 Επ πεδ 4 LANGUAGE (Γλ σσα) Πλ κτρ R, επιλ τε LANGUAGE (Γλ σσα) Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ) GERMAN (Γερµανικ ) Πατ στε τ πλ κτρ RS, επιλ τε CODES (Κ δικες) κλπ. Πατ στε τ πλ κτρ L [ENTER] (Εισαγωγ ), εµ αν εται τ o, o CODES (Κ δικες) πραγµατ π ιε ται η επιθυµητ ρ θµιση. Πατ στε επανειληµµ να τ πλ κτρ c (Απαλ ι ), κλε στε τ µεν. Υπ δει η: Η λεπτ µερ ς λ στα µεν διατ θεται, κατ πιν α τησης, απ την Sartorius! 17 17

18 Μην µατα σ αλµ των Τι θα συµ ε αν... Τ τε... Λ ση Στην θ νη νδει ης εν υπ ρ ει τ ση Ελ γ τε την παρ ρ υς δεν λειτ υργ ας ηλεκτρικ ρε µατ ς εµ αν νται ενδε εις; Η νδει η ρ υς εν ει τ π θετηθε Τ π θετ στε τ δ σκ εµ αν ει Low δ σκ ς γισης γισης ( αµηλ ); Η νδει η ρ υς γινε υπ ρ αση της Α αιρ στε ρ ς απ εµ αν ει High περι ς γισης τ υγ (Υψηλ ); Τ απ τ λεσµα Η θ ση τ π θ τησης Αλλ τε τη θ ση γισης αλλ ει ε ναι ασταθ ς τ π θ τησης συνε ς; Υπ ρ υν π ρα π λλ Απ τ µεν λειτ υργ ας κραδασµ υπερ λικ τ υ υγ, κ ντε κθεση σε ρε µα α ρα. πρ σαρµ γ (ανατρ τε στην εν τητα Ρ θµιση τ υ µεν ) Τ απ τ λεσµα γισης Τ πρ ϊ ν γισης δεν Αντισταθµ στε τ υγ ε ναι πρ αν ς ει σταθερ ρ ς πριν τη γιση λανθασµ ν ; Πριν τη γιση δεν γινε αντιστ θµιση εν εµ αν εται ει διακ πε η επικ ινων α Απ τ µεν λειτ υργ ας τιµ γισης και τ τ υ Η/Υ µε τ υγ και η τ υ υγ, κ ντε σ µ λ κλειδ µατ ς λειτ υργ α LOCK πρ σαρµ γ τ υ υγ και ε ναι ενεργ. (Κλε δωµα) ε ναι ενεργ. απενεργ π ι στε τη λειτ υργ α LOCK (Κλε δωµα) Ελ γ τε τη σ νδεση 18 18

19 Φροντίδα και συντήρηση Καθαρισμός! Δεν επιτρέπεται η χρήση συμπυκνωμένων οξέων και βάσεων, ούτε διαλυτών και καθαρού οινοπνεύματος.! Δεν επιτρέπεται η εισροή υγρών στο ζυγό. $ Να καθαρίζετε το ζυγό με ένα πινέλο ή ένα στεγνό, απαλό και ελεύθερο από χνούδια πανί. Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς $ Κατά τη μεταφορά οι συσκευές προφυλάσσονται επαρκώς μέσω της συσκευασίας. Φυλάξτε όλα τα μέρη της συσκευασίας για την αποθήκευση της ζυγαριάς ή για την περίπτωση που χρειαστεί την επιστρέψετε. $ Θερμοκρασία αποθήκευσης: 20 C C $ Επιτρεπόμενη υγρασία: μέγ. 90% $ Να τηρεíτε πάντα τις οδηγíες που περιγράφονται στην ενότητα Υποδείξεις ασφάλειας. Υποδεíyεις ασpαλεíας Η ασφάλεια λειτουργία της συσκευής PMA διακυβεύεται: Όταν το καλώδιο σύνδεσης παρουσιάζει εμφανείς φθορές Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί πλέον Μετά από παρατεταμένη αποθήκευση σε αντίξοες συνθήκες Μετά από επιβάρυνση λόγω μεταφοράς Να τηρείτε τις υποδείξεις ασφάλειας και τις προειδοποιητικές υποδείξεις! Ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και έχει πρόσβαση στα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες συντήρησης.! Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται και να συντηρείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό για να εξασφαλίζεται η άψογη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής και να παραμένει σε ισχύ η εγγύηση. 19

20 Απόρριψη Η συσκευασία αποτελείται από οικολογικά υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερεύουσες πρώτες ύλες. Αν δεν χρειάζεστε πλέον τη συσκευασία, στη Γερμανία μπορείτε να την απορρίψετε δωρεάν μέσω της εταιρείας Duales System Vfw (αριθμός σύμβασης D ). Διαφορετικά, μπορείτε να παραδώσετε το υλικό στην τοπική υπηρεσία απόρριψης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συσκευή καθώς και τα πρόσθετα εξαρτήματα και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ανακυκλώνονται όπως οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές. h Οι συσκευές που είναι μολυσμένες με επικίνδυνες ουσίες (μόλυνση ABC) δεν γίνονται δεκτές ούτε για επιδιόρθωση ούτε για απόρριψη. Διευθύνσεις τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών για θέματα απόρριψης: Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις τμημάτων εξυπηρέτησης για την επιδιόρθωση ή απόρριψη της συσκευής σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (www.sartorius.com) ή ζητήστε τις από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Sartorius. Σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση απευθυνθείτε στους κατά τόπο συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας. Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε τους κατάλληλους συνεργάτες μας εντός ΕΕ: 1) Επισκεφθείτε την τοποθεσία sartorius.com. 2) Στο πλαίσιο Lab Products & Services, επιλέξτε Service. 3) Επιλέξτε έπειτα Information on Disposal. 4) Σε αυτήν τη σελίδα, στα αναρτημένα αρχεία pdf θα βρείτε τις διευθύνσεις των κατά τόπο συνεργατών της Sartorius για θέματα απόρριψης. 20

21 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος PMA 7501, PMA W, PMA V2 PMA U Περιοχή ζύγισης g 999,95/7500 Δυνατότητα ανάγνωσης g 0,05/0,1 Περιοχή αντιστάθμισης (αφαιρετική) g 999,95/-7500 Μέγιστη απόκλιση γραμμικότητας g < ±0,2 Εύρος παύσης, ρυθμιζόμενο από το μενού ψηφιακό 0,25 έως 4 Κλάση υγρασίας F μη συμπυκνωμένη Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας C Δίσκος ζύγισης d mm 233 Περίβλημα δίσκου ζύγισης (Π + Β + Υ) mm Καθαρό βάρος, περίπου kg 3,3 Βάρος προσαρμογής kg 5, Κλάση F2 ή καλύτερο Κατανάλωση ενέργειας VA τυπικά 8 μέγιστο 16 Σημείο σύνδεσης RS 232C Μορφή Ισοτιμία Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων Χειραψία 7 Bit ASCII, 1 bit έναρξης, 1 ή 2 bit διακοπής άρτια, περιττή, καμία ισοτιμία 1200 έως Bit/s Λογισμικό ή υλικό USB (εικονική σειριακή διασύνδεση) 7 bit ASCII, 1 bit έναρξης, 1 ή 2 bit διακοπής άρτια, περιττή, καμία ισοτιμία 1200 έως bit/s Λογισμικό ή υλικό Για περισσότερες πληροφορίες: βλ. κεφάλαιο Διασυνδέσεις USB 21

22 Περιγραφή σημείων σύνδεσης Έξοδος δεδομένων 9 ακίδων USB τύπου B Pinbelegung Ακίδα Όνομα Περιγραφή Ακίδα 2: (RXD) Receive Data 1 VCC +5 V (Λήψη δεδομένων) (λήψη), 2 D Δεδομένα Ακίδα 3: (TXD) Transmit Data 3 D + Δεδομένα + (Μετάδοση δεδομένων) (αποστολή) 4 GND Γείωση Ακίδα 4: (DTR) Data Terminal Ready (Τερματικό δεδομένων έτοιμο), Ακίδα 5: (GND) Ground (Γείωση), Ακίδα 6: Γέφυρα BPI (Bit ανά ίντσα) Ακίδα 8: (CTS) Clear to Send (Ελεύθερο για αποστολή) 22

23 Πρόσθετα εξαρτήματα Προστατευτικό περίβλημα εργασίας YDC01PMA Καλώδιο δεδομένων RS232 (SBI) (2 m) YCC M2 Καλώδιο δεδομένων RS232 (BPI) (2 m) YCC M2 Καλώδιο δεδομένων RS232 (BPI) (20 m) YCC M20 Καλώδιο δεδομένων USB/RS 232 (SBI) (1,80 m) YCO12 Καλώδιο δεδομένων USB/RS 232 (BPI) (1,80 m) YCO13 Καλώδιο δεδομένων USB YCC M3 Τροφοδοτικό για όλες τις χώρες εκτός από την Ινδία μόνο για την Ινδία με καλώδιο τροφοδοσίας, συγκεκριμένο για κάθε χώρα 23

24 Διασύνδεση USB (σύνδεση σε υπολογιστή) Σκοπός χρήσης Κάθε PMA U μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή με διασύνδεση USB. Στη διασύνδεση USB του υπολογιστή ρυθμίζεται ως τύπος συσκευής μια εικονική σειριακή διασύνδεση (εικονική θύρα COM, VCP), η οποία αναγνωρίζεται και χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα εφαρμογής. Μέσω της διασύνδεσης USB είναι δυνατή η μετάδοση των πρωτοκόλλων xbpi και SBI. Προϋποθέσεις συστήματος Υπολογιστής (PC) με Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ή Windows 7 Διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή Καλώδιο USB Σύνδεση ζυγού μέσω USB Κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του λογισμικού ορίζεται! η τρέχουσα θύρα USB του υπολογιστή. Αν αργότερα αλλάξετε θύρα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκ νέου για κάθε νέα θύρα. Επομένως, αν είναι εφικτό, επιλέξτε μια θύρα USB, στην οποία ο ζυγός θα μπορεί να συνδέεται μόνιμα ή τακτικά. Απενεργοποιήστε το ζυγό. Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα για να αποσυνδέσετε το ζυγό από το ηλεκτρικό ρεύμα. Συνδέστε το καλώδιο USB στο ζυγό και στη θύρα USB του υπολογιστή. Επανασυνδέστε το ζυγό ξανά στο ηλεκτρικό ρεύμα και ενεργοποιήστε τον. Τα Windows αναγνωρίζουν τη συσκευή που συνδέθηκε στη διασύνδεση USB. Κατά τη σύνδεση για πρώτη φορά, ενεργοποιείται ο Βοηθός εγκατάστασης των Windows. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης λογισμικού Εκκινήστε το Βοηθό εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Βοηθού εγκατάστασης. Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, κάντε κλικ στο κουμπί «Τέλος». Η εικονική διασύνδεση είναι έτοιμη για λειτουργία. Τα Windows κατά κανόνα προσθέτουν την εικονική διασύνδεση ως πρόσθετη έξοδο μετά τις υπόλοιπες διασυνδέσεις COM (θύρες), με ιεραρχική σειρά. Παράδειγμα: Σε έναν υπολογιστή με έως 4 διασυνδέσεις COM, η εικονική διασύνδεση θα είναι η COM5 (βλ. Διαχείριση συσκευών). 24

25 Οδηγίες εγκατάστασης για τα Windows XP, Windows Vista και Windows 7 Αλλαγή αριθμού θύρας Αν η διασύνδεση USB χρησιμοποιείται με προγράμματα που επιτρέπουν περιορισμένο μόνο πλήθος διασυνδέσεων COM (π.χ. μόνο COM1, 2, 3, 4), ίσως να πρέπει να αντιστοιχιστεί η νέα εικονική διασύνδεση σε έναν από αυτούς τους αριθμούς. Ανοίξτε τη ρύθμιση για τη σειριακή θύρα USB από τον Πίνακα Ελέγχου των Windows : Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου Σύστημα > Υλικό > Διαχείριση συσκευών Ανοίξτε το υπομενού «Συνδέσεις». Κάντε διπλό κλικ στη σειριακή θύρα USB. Επιλέξτε Ρυθμίσεις θύρας > Για προχωρημένους. Αλλαγή λανθάνοντος χρόνου Ανοίξτε τη ρύθμιση για τη σειριακή θύρα USB όπως περιγράφηκε παραπάνω. Για ταχύτερη επικοινωνία, ορίστε την τιμή για το Μετρητή λανθάνοντος χρόνου σε 1msec. Τοποθέτηση Άμεση Λειτουργία στο Autoprint (SBI) Ανοίξτε τη ρύθμιση για τη σειριακή θύρα USB όπως περιγράφηκε παραπάνω. Απενεργοποιήστε την Τοποθέτηση Άμεση Λειτουργία. Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης λογισμικού για τη σύνδεση USB χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης των Windows. 25

26 26

27

28 Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Weender Landstrasse Goettingen, Germany Phone Fax Copyright by Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius reserves the right to make changes to the technology, features, specifications and design of the equipment without notice. Status: May 2014, Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG, Goettingen, Germany Printed in the EU on paper bleached without chlorine. W Specifications subject to change without notice. Publication No.: WPM6042ah140503

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Multi Panel & Card Reader 53-in-1x. Αυτός ο πολλαπλός πίνακας σας επιτρέπει να διευρύνετε με ευκολία τις

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 EL Εγχειρίδιο χρήσης d c b e f g h a i Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης c d b e g a f Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer. Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4867/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης b c d e i h g f a Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Straightener. Register your product and get support at HP8341/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener. Register your product and get support at HP8341/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8341/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης a b c d e f g h i Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Εγχειρίδιο χρήσης e f g d h b a c i j k Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές BT210 - Sweex Bluetooth 2.0 Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα σε μια άλλη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης j k Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Vibration Steering Wheel RS-100 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SPA2100.

Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SPA2100. Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SPA2100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 2 2 Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W

Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W Mίνι Ανεμιστήρας 4 USB & Μπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΑ: UUF-662 / UUF-663 DC 1,5W Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Straightener HP8330. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener HP8330. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8330 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SPA20. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SPA20. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SPA20 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU007V2 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU007V2 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU007V2 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU007V2 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1.

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Σύμβολα 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το είδος του κινδύνου με τις εξής λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 EL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες

Θερμοστάτης LTC 730. Οδηγίες Θερμοστάτης LTC 730 Οδηγίες Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης με απομακρυσμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED, και εμφανίζει την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 EL Εγχειρίδιο χρήσης a c b d e f g EL 1 Σημαντικό Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Staightener. Register your product and get support at HP8309/00 HP8310/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Staightener. Register your product and get support at HP8309/00 HP8310/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Staightener HP8309/00 HP8310/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης d e c b a Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SPA7355

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SPA7355 Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SPA7355 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά Ηχείο HP Roar Plus Άλλα χαρακτηριστικά Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. του ομίλου εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα