450 και πλέον ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "450 και πλέον ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ 450 και πλέον ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλφαβητικός Κατάλογος Χρήσεων Κτιρίων & Εγκαταστάσεων Ισχύουσες Διατάξεις για Προϋποθέσεις & Προδιαγραφές Αρµόδιοι φορείς για Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας Επιτρεπόµενη χρήση γης ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 Εκδίδεται από την «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Γραφεία: Αθήνα: Μπουµπουλίνας 28, Τηλ.: , Θεσ/νίκη: Βασ. Όλγας 205 (Ντεπώ), Τηλ.: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Για σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε το παρόν βιβλίο µπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση: Ηλεκτρονική στοιχειοθεσία - εξώφυλλο: «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Εκτύπωση - βιβλιοδεσία: Ν. Τσιαδής - Ν. Κουτσοδόντης Ο.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου µε οποιοδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. (Νόµος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα)

3 [ Αντί προλόγου ] Η ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εκδίδει αυτό το βιβλίο που αναφέρεται σε 450 και πλέον διαφορετικές χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, µε αναφορά στις διατάξεις που τις διέπουν. Το βιβλίο συντάχθηκε µετά από επίπονη και µακρά προσπάθεια κωδικοποίησης και προσέγγισης των θεµάτων, από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ-ΛΕΜΠΕΣΗ, µε σηµαντικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Η ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παραδίδει στα χέρια των συναδέλφων Μηχανικών και στις αρµόδιες Υπηρεσίες ένα ακόµη χρήσιµο εργαλείο της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας. Η έκδοση αυτή αποσκοπεί να παρέξει ερµηνείες και πληροφορίες πολεοδοµικού ενδιάφεροντος ώστε η εργασία των Μηχανικών να γίνεται αποδοτικότερη ενισχύοντας την επαγγελµατική τους θέση. Η ΣΥΝΤΑΞΗ Υ.Γ. Αφιερωµένο στον ιδρυτή της ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΑΛΙΑΝΗ που έφυγε πρόσφατα από κοντά µας.

4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι χρήσεις αποτελούν ένα βασικό κοµµάτι της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας, που είναι ιδιαίτερα σύνθετο και συνίσταται από τα εξής επιµέρους θέµατα: Χρήσεις γης επιτρεπόµενες χρήσεις κτιρίων ή κατηγορίες χρήσεων, Χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, µεµονωµένα και κατά κατηγορίες, Μεταβατικές διατάξεις σε περίπτωση αλλαγής των χρήσεων γης, Αλλαγή χρήσης κτιρίων, Αρµόδιοι Φορείς και Άδειες ή Εγκρίσεις που απαιτούνται για Ίδρυση & Λειτουργία, Απαιτούµενα δικαιολογητικά, προδιαγραφές, εγκρίσεις & διαδικασίες Περιβαλλοντική κατάταξη & Αδειοδότηση ή Χωροθέτηση, η οποία γίνεται µε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) Το βιβλίο αποτελείται από τρία µέρη: Στο πρώτο µέρος αναπτύσσονται γενικές πληροφορίες για το πολεοδοµικό πλαίσιο των χρήσεων, τα γενικά θέµατα που σχετίζονται µε τις χρήσεις γης, τις χρήσεις και τις αλλαγές χρήσης των κτιρίων, τις µεταβατικές διατάξεις, τις εγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το δεύτερο µέρος αποτελείται από Αλφαβητικό Κατάλογο που συντάχθηκε κατά χρήση κτιρίου ή εγκατάστασης, µε περισσότερες από 450 διαφορετικές χρήσεις, στον οποίο περιλαµβάνονται συνοπτικά οι απαραίτητες πληροφορίες ως προς: την κατάταξη της κάθε χρήσης σε κατηγορία, µε βάση το Άρθ.1 παρ.β του ΠΔ.23.2/ ΦΕΚ.166/Δ και τον κτιριοδοµικό κανονισµό. τη χρήση γης στην οποία επιτρέπεται η κάθε χρήση κτιρίου, τους αρµόδιους φορείς για τη χορήγηση της απαιτούµενης Άδειας ή Έγκρισης, για Ίδρυση & Λειτουργία, τις ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν τα Απαιτούµενα δικαιολογητικά, τις προδιαγραφές, τις εγκρίσεις, τις διαδικασίες και τους αρµόδιους φορείς, εφόσον προβλέπονται, κατά χρήση κτιρίου, σχετικές παρατηρήσεις και ειδικές διατάξεις ή επισηµάνσεις κατά χρήση, όπως για τις υποχρεωτικές αποστάσεις που επιβάλλονται µεταξύ κτιρίων ή εγκαταστάσεων διαφορετικών χρήσεων ή ορισµένων χρήσεων µεταξύ τους (πχ. αποστάσεις µεταξύ φαρµακείων), οι όροι δόµησης που ισχύουν κυρίως στα εκτός σχεδίου, όπου οι όροι δόµησης καθορίζονται ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου και υπάρχει πρόβληµα για τον εντοπισµό τους και τέλος, πληροφορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στο τρίτο µέρος περιλαµβάνονται οι κύριες διατάξεις που αφορούν στις χρήσεις των κτιρίων και στις χρήσεις γης, και το συγκεντρωτικό αριθµητικό ευρετήριο. Με το δεδοµένο ότι οι καταγεγραµµένες χρήσεις κτιρίων υπερβαίνουν τις 450 διαφορετικές χρήσεις, είναι απαραίτητο ένα εύχρηστο εργαλείο πληροφόρησης για τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο ως προς το γενικό πλαίσιο των χρήσεων, όσο και κατά χρήση κτιρίου. Το υλικό που είναι συγκεντρωµένο στο βιβλίο, είναι αποτέλεσµα της προσπάθειας συγκέντρωσης και κωδικοποίησης της νοµοθεσίας και των διατάξεων όλων των Υπουργείων, που ισχύουν για τις εκατοντάδες διαφορετικών χρήσεων, µε επίκεντρο τις ρυθµίσεις της πολεοδοµικής νο- µοθεσίας και µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο βοήθηµα για τις αρµόδιες υπηρεσίες, για τους επαγγελµατίες Μηχανικούς και Δικηγόρους, που ασχολούνται µε τα θέµατα των χρήσεων, ή για ιδιώτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ένα επαγγελµατικό χώρο. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

6 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Απόφ. Απόφαση ΚΣΧΟΠ Κεντρικό Συµβούλιο Χωροταξίας Οικισµού & Περιβάλλοντος Άρθ. Άρθρο ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΓ Γενικός Γραµµατέας ΜΠΕ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΓΕΝ Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Ν. Νόµος Γνωµ. Γνωµοδότηση ΝΑ Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΓΟΚ Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός ΝΔ Νοµοθετικό Διάταγµα ΓΟΧ Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ΝΠΔΔ Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου ΓΠΣ Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ΝΠΙΔ Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ΔΚΚ Δηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας ΝΣΧΟΠ Νοµαρχιακό Συµβούλιο Χωροταξίας Οικισµού & Περιβάλλοντος Δ/νση Διεύθυνση ΟΤΑ Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΔΟΚΚ Δ/νση Οικοδοµικών & Κτιριοδοµικών παρ. Παράγραφος Κανονισµών ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΠΣ Δ/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΠΔ Προεδρικό Διάταγµα ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΑΧΑ Εταιρία Ενοποίησης Αρχιολογικών περιπτ. Περίπτωση Χώρων Αθήνας Έγγρ. Έγγραφο ΠΠΕΑ Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση & Αξιολόγηση Εγκ. Εγκύκλιος ΠΦΥ Πρωτοβάθµιος Φορέας Υγείας Εγκ/ση, εγκ/σεων, εγκ/σεις Εγκατάσταση, εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις ΡΑΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας εδάφ. Εδάφιο ΣΟ Συντελεστής Όγκου ΕΕΤΤ ΕΜ ΕΟ ΕΟΤ ΕΠΑΕ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων Περιοχή µη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελ- µατικών εγκαταστάσεων Περιοχή οχλουσών επαγγελµατικών εγκαταστάσεων Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (σήµερα το Υπουργείο Τουρισµού) Επιτροπή Πολεοδοµικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ΣΠΕ ΣΧΟΠ τροπ. ΥΑ Υγ.Δ/ξη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση Συµβούλιο Χωροταξίας Οικισµού & Περιβάλλοντος Τροποποίηση Υπουργική Απόφαση Υγειονοµική Διάταξη ΕΠΟ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Υπ. Υπουργός ή Υπουργείο ΖΟΕ Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΗΠ Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δηµοσιών Έργων ΚΒΠΝ Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως ΚΔΚ Κώδικας Δήµων & Κοινοτήτων Χωροθέτηση Όπου αναφέρεται χωροθέτηση νοείται στο εξής Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση & Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) ΚΕΠ Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών xxxx# Όπου υπάρχει λοξή γραφή και στο τέλος # σηµαίνει ότι το αναγραφόµενο δεν είναι ευθέως θεσµοθετηµένο 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 5 χρήσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων 9 Μέρος Ι Χρήσεις γης (ως όρος δόµησης) 31 Μεταβατικές διατάξεις 37 Χρήσεις κτιρίων 43 Αλλαγή χρήσης κτιρίων 55 Απαιτούµενες εγκρίσεις ή άδειες και εγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας για την έκδοση οικοδο- µικών αδειών 61 Περιβάλλον Ν.1650/86 73 Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 81 Μέρος ΙΙ Αλφαβητικός κατάλογος χρήσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων 84 Μέρος ΙΙΙ Π.Δ/γµα (όπως ισχύει) ΦΕΚ.166/Δ 533 Π.Δ/γµα (όπως ισχύει) ΦΕΚ.270/Δ 541 Π.Δ/γµα (όπως ισχύει) ΦΕΚ.538/Δ 557 Αριθµητικό ευρετήριο 571 7

8

9 Α 1. Αγγειοπλαστική Αγροτικά ιατρεία Αγροτικές αποθήκες 85, Αγροτικές, γεωργικές, δασικές, αλιευτικές, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 5. Αγροτικές κατασκευές Αγροτικός τουρισµός Αγροτοβιοτεχνία Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του 9. Αεραθλητικά κέντρα (ΥΠΑΜ) Αεροδρόµια Αεροδρόµια σε υδάτινες επιφάνειες Αθλητικές εγκαταστάσεις Αθλητικές εγκαταστάσεις µεγάλες Αθλητικές εγκαταστάσεις µεσαίας κλίµακας Αθλητικές εγκαταστάσεις µικρές υπαίθριες - Γήπεδα 98 5Χ5, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Τένις 16. Αθλητικές σχολές Αίθουσες αναψυχής Αίθουσες καλλιτεχνικών εκθέσεων Αίθουσες συγκεντρώσεων Αιολικό πάρκο - Ηλεκτροπαραγωγή µε ΑΠΕ - εγκατάσταση 103 ηλιακών σταθµών και ανεµογεννητριών 21. Ακτινολογικό ή Διαγνωστικό Εργαστήριο Αλευρόµυλοι Αλιευτικές εγκαταστάσεις 106, 261, Αλλαντοποιία Αµαξοστάσια & επισκευή λεωφορείων & τρόλεϊ Ανανεώσιµες πήγες ενέργειας - ΑΠΕ (ανεµογεννήτριες, υδροηλεκτρικοί σταθµοί, κλπ) 107, 103, 442, ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 9

10 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Β 27. Αναψυκτήριο Ανεµογεννήτριες 109, 103, Αντλιοστάσια 109, Ανθοπωλείο Αποθήκες ψυγεία 110, Αποθήκευση (κτίριο - γήπεδο) Αποθήκες Βιοµηχανικές εκτός Εργοστασιακών Χώρων Αποθήκες διανοµής ηµερήσιου & περιοδικού τύπου Αποθήκες χονδρικής & λιανικής πώλησης Αποθήκευση, Διαλογή & Μηχανική Επεξεργασία για 115 Ανακύκλωση Άχρηστων Υλικών 37. Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών 116 ή τοξικών ουσιών 38. Αποθήκευση & συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίµων & βιοµηχανικών 118 ή ιατρικών αερίων. Εγκαταστάσεις αποθήκευ- σης καυσίµων & χηµικών ουσιών & προϊόντων 40. Αργυροχρυσοχοΐα Αρτοποιεία Αστυνοµικό τµήµα 121, Άσυλο Αυτοκινητοδρόµιο Αυτόνοµη διαβίωση για ΑµεΑ Βαφεία αυτοκινήτων Βαφεία ρούχων Βιβλιοθήκες δηµόσιες Βιβλιοθήκες ιδιωτικές Βιβλιοπωλείο Βιολογική καλλιέργεια

11 52. Βιολογικός καθαρισµός (επεξεργασία & διάθεση 129 ληµµάτων) 53. Βιοµηχανία δέρµατος & δερµάτινων ειδών Βιοµηχανία ηλεκτρικών & ηλεκτρολογικών µηχανών Βιοµηχανία ηλεκτρικού εξοπλισµού & οπτικών συσκευών Βιοµηχανία ιµατισµού Βιοµηχανία κατασκευής µη ηλεκτρικών µηχανηµάτων Βιοµηχανία καουτσούκ & πλαστικών υλικών Βιοµηχανία µεταλλικών κατασκευών (εκτός από µηχανές 136 και µηχανήµατα µεταφορών) 60. Βιοµηχανία µεταποιητική Βιοµηχανία ξύλινων επίπλων Βιοµηχανία ξύλου & φελλού (εκτός των βιοµηχανιών 139 ξύλινων επίπλων) 63. Βιοµηχανία όπλων, πυροµαχικών & πολεµικού υλικού, 140 κατασκευή & επισκευή 64. Βιοµηχανία ποτών Βιοµηχανία προϊόντων εκ µη µεταλλικών µεταλλευ- 142 µάτων 66. Βιοµηχανία τροφίµων Βιοµηχανία χάρτου, χαρτοπολτού & προϊόντων από 144 χαρτί 68. Βιοµηχανία υποδηµάτων Βιοµηχανίες - Εργοστάσια Βιοµηχανικές αποθήκες 147, Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις Βιοχηµικό εργαστήριο Βουλκανιζατέρ Βουστάσια 152 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 11

12 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Γ 76. Βρεφοκοµείο Βυρσοδεψεία Γαλακτοβιοµηχανία Γαλακτοπωλείο Γερανογέφυρες Γεφυροπλάστιγγες - βιοµηχανικά ζυγιστικά Γεωθερµικές εργασίες Γεωργικές αποθήκες λιπασµάτων, γεωργικών προϊόντων & φάρµακων & µικρές αποθήκες στα καλλιεργούµενα αγροκτήµατα 84. Γεωργικές επιχειρήσεις, γεωργική, βιοτεχνική ή βιο- µηχανική επιχείρηση Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας Γεώτρηση νερού Γήπεδα γκολφ Γήπεδο µπάσκετ Γήπεδο ποδοσφαίρου (ΠΑΕ) Γήπεδο χάντµπολ Γηροκοµείο Go kart 172, Γραφεία - τράπεζα, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί Γραφεία ελεύθερων επαγγελµατιών & επιχειρήσεων Γραφεία δηµόσιων υπηρεσιών νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης & ΟΤΑ Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων Γραφεία ιδιωτικών ερευνών Γραφεία τελετών Γυµνάσιο - Λύκειο

13 Δ Ε 101. Γυµναστήρια ιδιωτικά Γυµναστήριο κλειστό - δηµόσιο - δηµοτικό Δασικά χωριά Δεξαµενές νερού Δεξαµενές υγρών ή αερίων καυσίµων Δηµοτικό σχολείο Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών & διαγνωστικό κέντρο Διακόσµηση µικροαντικειµένων Διηµέρευση & υπαίθρια αναψυχή στα δάση Δικαστήρια Διοίκηση α. Διϋλιστήρια 188, β. Εγγειοβελτιωτικά έργα (βλέπε παρατηρήσεις Χρήσεως 167) Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής Εγκαταστάσεις διεθνών εκθέσεων α. Εγκατάσταση πλανόδιων (οµάδων) Είδη δώρων 191, Έκδοση & εκτύπωση εφηµερίδων, περιοδικών, βιβλίων & φυλλαδίων 116. Εκδοτικές & εκτυπωτικές δραστηριότητες 192, 146, 492, Εκθέσεις αυτοκινήτων - µοτοσυκλετών Εκθέσεις δοµικών υλικών, εξοπλισµών κλπ Εκθέσεις καλλιτεχνικές Εκθεσιακά κέντρα Εκκλησία 196, 247, 257, Εκκολαπτήρια (οι εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται 196, 428 η επώαση αυγών και η εκκόλαψη νεοσσών) 123. Εκπαίδευση 196 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 13

14 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 124. Εκπαίδευση σκύλων 197, Εκπαιδευτήρια 197, Εκτροφείο θηραµάτων (αγριόχοιροι, αγριοκάτσικα, 198 αγριοπρόβατα, λαγοί, κλπ) 127. Ελικοδρόµια Ελληνική ραδιοφωνία - τηλεόραση ανώνυµη εταιρεία 200 (ΕΡΤ ΑΕ) 129. Εµπορευµατικό κέντρο Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων 202, Εµπορία αυτοκινήτων Εµπορικά καταστήµατα Εµπορικές αποθήκες εκτός σχεδίου Εµπορικές εκθέσεις Εµπορικό κέντρο Εµποροπανήγυρεις & παζάρια 206, Ενδιαίτηµα µικρών ζωών Ενοικιαζόµενα δωµάτια µέχρι 10-4 "κλειδιών" & 208 ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα 4 "κλειδιών" 139. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων & µοτοποδηλάτων Εξόρυξη και θραύση αδρανών υλικών 209, Επαγγελµατικά εργαστήρια (χαµηλής όχλησης) Επεξεργασία & αποθήκευση εύφλεκτων, εκρηκτικών, 211 διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση 143. Επεξεργασία ξηρών καρπών Επεξεργασία µέλιτος (µελιού) Επιγραφές & διαφηµίσεις φωτεινές ή µη Επιδιορθώσεις ενδυµάτων & υποδηµάτων Έπιπλα - κατάστηµα Επισκευή ηλεκτρονικών οργάνων & συσκευών Επισκευή µοτοσυκλετών & µοτοποδηλάτων

15 Ζ Η 150. Επισκευή µουσικών οργάνων Επισκευή οµατογυαλιών Επισκευή παιγνίων Επισκευή φωτογραφικών & οπτικών οργάνων Επισκευή ωρολογίων Ερασιτεχνικές - Καλλιτεχνικές σχολές Εργαστήρια 224, Εργαστήρια δερµατοστιξίας Εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης Εργαστήρια & εργοστάσια υγειονοµικού ενδιαφέροντος Εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής Εργαστήρια φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης Εργαστήρια χαµηλής όχλησης 229, Εργαστήριο ελέγχου σπόρων προς σπορά Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Εργαστήριο παγωτού Εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων Έργα ύδρευσης & αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ & δήµων Εργοστάσια 234, Εργοταξιακοί οικίσκοι Εστιατόριο Εστιατόριο έτοιµου φαγητού fast food 235, Ευαγή ιδρύµατα Ζαχαροπλαστείο µε ή χωρίς παρασκευαστήριο Ζώνη απαλλοτρίωσης ΟΣΕ 238, Ζωοαγορές, ζωοπανήγυρεις Ζωολογικός κήπος Ηλεκτρονικά παιχνίδια 240 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 15

16 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Θ Ι 178. Ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων Ηλιακοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής Θέατρο Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων δηµόσιο - δηµοτικό Θεραπευτήριο σωµατικής, ψυχικής απεξάρτησης 245 και κοινωνικής επανένταξης 183. Θερµοκήπια Θρησκευτικοί χώροι & αίθουσες Ιαµατικές πηγές Ιατρείο Ιατρείο µικρών ζώων Ιδιωτικά Σχολεία, Δηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια Ιδιωτικές επαγγελµατικές σχολές (ΕΠΑΣ) και Ιδιωτικά 252 Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) 190. Ιδιωτικοί ναοί (ναΰδρια) Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά 254 υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) 192. Ίδρυµα ατόµων µε ειδικές ανάγκες & χρονίως πασχόντων 255, ΙΕΚ - Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα Ιερές µονές Ιεροί ναοί Ορθόδοξοι που υπάγονται στην Εκκλησία 257 της Ελλάδος 196. Ινστιτούτα αισθητικής & γυµναστικής Internet cafe Ιπποστάσια - ιπποφορβεία Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοπωλείο Ιχθυόσκαλα

17 Κ 202. Καζίνο Καθαριστήρια ρούχων Καµπαρέ Κάµπινγκ (camping) Καντίνα Καπνεργοστάσια - καπνοβιοµηχανία Καταδυτικά κέντρα & καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής 209. Κατασκευές & εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους εντός σχεδίου και σε οικισµούς Κατασκευή ειδών εκ γύψου Κατασκευή ειδών λαϊκής τέχνης & µικροαντικειµένων 212. Κατασκευή κουφωµάτων εξ αλουµινίου Κατασκευή µικροαντικειµένων εκ καλάµου ή ξύλου 274 & κορνιζών 214. Κατασκευή σφραγίδων & σηµάτων Κατασκευή τεχνητών οδόντων Κατασκευή ψευδοκοσµηµάτων Κατασκηνώσεις & παιδικές εξοχές Κατάστηµα 279, Κατάστηµα δοµικών υλικών (εκτός αδρανών υλικών) 279 & εξοπλισµών 220. Κατάστηµα ειδών διατροφής 280, 202, Κατάστηµα ένδυσης - υπόδησης Κατάστηµα εξοπλισµού οικιακών & επαγγελµατικών 281 χώρων 223. Κατάστηµα ή Γραφείο Νοσηλευτή Καταστήµατα οπτικών 283, Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών Κατάστηµα πώλησης σκύλων και γατών ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 17

18 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 227. Κατάστηµα τροφίµων Καταστήµατα κατοικίδιων & ωδικών πτηνών & 286 εµπόριο ζωοτροφών - pet shop 229. Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος Καταφύγια άγριας ζωής Καταφύγια & αεράµυνα Καταφύγια αδέσποτων ζώων Κατεργασία υάλινων αντικειµένων Κατοικία Καφέ µπαρ 292, Καφεκοπτεία & φρύξη - άλεση καφέ Καφενείο Καφετέρια Κέντρα αδυνατίσµατος 294, 350, α. Κέντρα αναζωογόνησης (Spa) 295, 308, 499, 248, Κέντρα απεξάρτησης τοξικοµανών 295, 457, Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε 296 αναπηρία 243. Κέντρα διακοπών αλλοδαπών (ΚΔΠΑ) Κέντρα & χώροι διασκέδασης αναψυχής Κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόµων Κέντρα διασκέδασης µε χρήση µουσικών οργάνων ΚΕΚ - Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) α. Κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού 306, 248, 308, Κέντρα κοινωνικής & επαγγελµατικής ένταξης απεξαρτηµένων 306, 245 ατόµων ή ατόµων υπό απεξάρτηση 250. Κέντρα παραθερισµού γυµνιστών Κέντρα θαλασσοθεραπείας Κέντρα στήριξης αυτιστικών ατόµων

19 253. Κέντρο αποθεραπείας φυσικής & κοινωνικής αποκατάστασης ΑµεΑ κλειστής ή ηµερήσιας νοσηλείας Κέντρο Υγείας Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Κέτεριγκ (catering) Κινηµατογραφικά studio 314, Κινηµατογράφοι & πολυκινηµατογράφοι Κινηµατογράφοι αυτοκινήτων υπαίθριοι - drive in Κλινική ιδιωτική Κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία Κοιµητήριο Κοινόβιο Κοινωφελή κτίρια & εγκαταστάσεις Κολυµβητήριο µε κερκίδες Κολυµβητικές δεξαµενές - πισίνες Κονικλοτροφείο Κοντέϊνερς (containers) Κοραλλιογενείς σχηµατισµοί - περιοχή εκµετάλλευσης Κουρεία - κοµµωτήρια ΚΤΕΟ Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων δηµόσια 326 ή ιδιωτικά 272. Κτηνιατρεία & κτηνιατρικές κλινικές µικρών ή µεγάλων 328 ζώων 273. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές µονάδες σε δηµόσια και µη δάση Κτηνοτροφικά στέγαστρα τύπου θερµοκηπίου Κτίρια ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ ή άλλου κρατικού 332 συγκοινωνιακού φορέα - εκτός σχεδίου 277. Κτίρια & έργα ή εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας Κυλικείο Κυνοκοµείο - κυνοτροφείο 334 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 19

20 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Λ Μ 280. Λατοµεία, µεταλλεία Λέσχη µπριτζ Λιµενικά έργα Λουκουµατζίδικο Λούνα παρκ Μαιευτική κλινική Μάντρες αυτοκινήτων, τροχόσπιτων, προκατασκευασµένων & σκαφών (σε γήπεδα ή οικόπεδα) Μάντρες (γήπεδα) νεκροταφεία αυτοκίνητων Μάντρες οικοδοµικών υλικών (σε γήπεδα ή οικόπεδα) Μαντριά Μελισσοκοµεία Μεταλλεία 346, Μηχανογραφικά κέντρα αυτοτελή Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών Μηχανουργεία αυτοκινήτων Μικροβιολογικό εργαστήριο Μονάδα τεχνητού νεφρού 350, Μονάδες αδυνατίσµατος & διαιτολογικές µονάδες Μονάδες αιµοκάθαρσης εκτός νοσοκοµείων και κλινικών ή µονάδα τεχνητού νεφρού 299. Μονάδες ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και τράπεζες κρυοσυντήρησης, εξωσωµατική γονιµοποίηση 300. Μονάδες παραγωγής - διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, απορριµµάτων, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλήτων, ύδρευσης, κλπ 301. Μονάδες φροντίδας ηλικιωµένων - ΜΦΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα , 249,

21 Ν Ξ 302. Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής & διαπαιδαγώγησης 303. Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) - µονάδες ψυχικής υγείας 353, Μουσεία - Πινακοθήκες Μουσικά εκπαιδευτήρια Μπαρ (καφέ - µπαρ) bar Μπιλιάρδο & σφαιριστήριο Μπόουλιγκ - bowling Μπουάτ Μπουγατσάδικο Ναυπηγείο & ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις (ΝΑΖΩ) α. Ναυτικά Οχυρά Νεκροταφείο 363, Νεκροτοµείο Νερό 364, Νηπιαγωγείο Νοσοκοµεία Ντίσκο - discoteque Ξενοδοχεία & λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων Ξενοδοχεία σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων 5, και 3 αστέρων 322. Ξενοδοχεία τύπου motel 4 και 3 αστέρων Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες) & ξενώνες 376 νεότητας 324. Ξενώνες νοσηλευτικής φροντίδας και ανακουφιστικής αγωγής ασθενών 377 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 21

22 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Ο Π 325. Ξηραντήρια Ξηροί καρποί & ζαχαρώδη προϊόντα Ξυλουργεία Οβελιστήριο Οδοντιατρείο Οδοντοτεχνικό ιατρικό εργαστήριο Οίκοι ανοχής Οίκος ευγηρίας - γηροκοµείο δηµόσιο - δηµοτικό Οικοτροφείο 385, Οινοµαγειρείο Ολυµπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις Οπτικά είδη Ορφανοτροφείο - οικοτροφείο δηµόσιο - δηµοτικό Ορειβατικά καταφύγια Ορνιθοτροφεία 390, Παγωτοπωλείο Παιδικές εξοχές 391, Παιδικός - βρεφικός σταθµός δηµόσιος - δηµοτικός Παιδικός - βρεφικός σταθµός ιδιωτικός, µονάδες 393 φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης (ΦΠΑΔ) 344. Παιδότοποι Παιχνίδια µε νερό (water park ή water land) Πανήγυρεις 396, Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου 396 & πυρηνικών καυσίµων 348. Παραγωγή & πρωτογενής επεξεργασία σιδηρούχων 397 & µη σιδηρούχων µετάλλων 348α. Παρασκευαστήρια ζωοτροφών 398, Παρασκευαστήρια τροφίµων & ποτών

23 350. Παρασκευαστήρια ειδών ζαχαροπλαστικής 399, Παρασκευή φύλλων κρούστας Πάρκιγκ 400, Περίθαλψη Περίπτερα Περίπτερα εκλογικών καταλόγων Περίπτερα προεκλογικά Πινακοθήκη Πισίνα 405, 322, Πίστες αυτοκινητιδίων (go kart) Πιστωτικά ιδρύµατα 407, Πιτσαρία Πλανητάριο 408, Πλυντήριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων Πλυντήρια ρούχων βιοµηχανικού τύπου Πλυντήρια ρούχων οργανωµένα Πλωτές εξέδρες Πνευµατικό κέντρο Ποιµνιοστάσιο Πολιτιστικά κτίρια Πολυϊατρείο & πολυοδοντιατρείο Πολυκατάστηµα Πρακτορεία ιπποδροµιακού στοιχήµατος Πρακτορείο µεταφορών & εµπορευµατικοί σταθµοί 418, 446 αυτοκίνητων 374. Πρατήριο άρτου Πρατήριο ελαίου & µαγειρικών λιπών Πρατήριο βενζίνης 419, Πρατήριο γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής Πρατήριο προϊόντων αλλαντοποιΐας - τυροκοµίας Πρατήριο υγρών καυσίµων 422 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 23

24 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Ρ Σ 380. Πρατήριο υγραερίου Πρεσβεία ή προξενείο Προσωρινές εγκαταστάσεις 426, Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) Πτηνοπωλείο - αυγοπωλείο Πτηνοτροφεία - Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Πυροσβεστική υπηρεσία Ραδιοφωνικοί σταθµοί 429, Ραντάρ Ραφεία & υποδηµατοποιεία Σιδερωτήρια Σιδηροδροµικά αµαξοστάσια Σιδηρουργεία Silos 434, Σνακ bar Σκοπευτήρια Στάβλοι Στάθµευση - σταθµοί αυτοκινήτων (κτίριο γήπεδο) Επαγγελµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων 398. Σταθµοί αστικών λεωφορείων & τρόλεϊ Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων - ΣΕΑ - Κέντρα 441 Διοίκησης αυτοκινητοδρόµων - Σταθµοί διοδίων 400. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων 442 πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (ανεµογεννήτριες - υδροηλεκτρικοί σταθµοί κλπ) και µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) 401. Σταθµοί ραδιοεπικοινωνίας Σταθµοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων

25 403. Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων Σταθµοί ΟΣΕ & εγκαταστάσεις στη ζώνη απαλλοτρίωσης Στάσεις & σταθµοί αστικού, προαστιακού, µετρό & 449 τραµ 406. Σταυλισµός ζώων Στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών Στέγη αυτόνοµης διαβίωσης για ΑµεΑ 452, Στέγη υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε αναπηρία 452 ("ΣΥΔΑµεΑ") 410. Στεγνοκαθαριστήρια Στίβος πλήρης Στούντιο παραγωγής ταινιών Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Συµβουλευτικοί σταθµοί, κέντρα και θεραπευτήρια 457, 245 σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης & κοινωνικής επανένταξης 415. Συναρµολόγηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 457 & µηχανών γραφείου 416. Συνεδριακά κέντρα Συνεργεία αυτοκινήτων µοτοσυκλετών & ποδηλάτων Συνεργεία γεωργικών µηχανηµάτων Συστήµατα µεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων Σφαγεία Σφαιριστήριο 465, Σχολές αισθητικής & κοµµωτικής Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης Σχολές ξεναγών Σχολές οδηγών Σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Σχολές χορού 470 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 25

26 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Τ 428. Σχολές υποβρύχιας κολύµβησης Σχολή δραµατικής τέχνης Σχολή εκπαίδευσης µικρών ζώων 472, Σχολή ιστιοπλοΐας Σχολή κινηµατογραφίας Σχολή σκηνοθεσίας Σχολή τηλεοράσεως Σωφρονιστικά καταστήµατα - φυλακές & κτίρια του 477 υπουργείου δικαιοσύνης 436. Ταβέρνα Ταπετσαρίες επίπλων Ταπητοκαθαριστήρια Terminals από & προς αεροδρόµια - ελικοδρόµια Τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια & λύκεια 482 (TEE, ΤΕΛ) Επαγγελµατικό λύκειο (ΕΠΑΛ) και Επαγγελµατικές σχολές (ΕΠΑΣ) δηµόσια 441. Τεχνικά παίγνια 482, 358, Τηλεοπτικά στούντιο Τηλεοπτικοί σταθµοί 483, Time sharing (τουριστικά καταλύµατα που µισθώνονται) 483, Τουριστικά γραφεία, καταστήµατα & επιχειρήσεις Τουριστικές εγκαταστάσεις 484, 189, Τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες Τουριστικοί αναβατήρες & τελεφερίκ Τουριστικοί λιµένες Τράπεζες άνω των 70 µ Τράπεζες κάτω των 70 µ Τροφοδοσία µε τρόφιµα 489, Τροχόσπιτα Τσίρκο

27 Υ Φ Χ 455. Τυπογραφείο - βιβλιοδεσία Τυροκοµείο Τυροπιτάδικο Τυχερά παιχνίδια 495, Υβριδικοί σταθµοί Υγειονοµικός σταθµός 496, Υδατικοί πόροι - Αξιοποίηση 496, 90, Υδατοκαλλιέργειες Υδροηλεκτρικοί σταθµοί και Υδροηλεκτρικά έργα Υδροθεραπευτήρια Υπαίθριο εµπόριο Υπεραγορές Υποσταθµός ΔΕΗ Φανοποιία Φαρµακαποθήκη Φαρµακεία Φαρµακοβιοµηχανία α. Φάροι Φαστ φουντ - fast food 507, Φροντιστήρια Φυλακές 508, Φυσικοθεραπευτήριο α Φωτοβολταϊκοί σταθµοί 509, Φωτογραφείο Χαρτοπωλείο Χηµική βιοµηχανία Χιονοδροµικό κέντρο Χοιροστάσια 513 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 27

28 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Ψ 481. Χονδρικό εµπόριο Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Χρήση αιγιαλού & παραλίας Χρήση νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων Χρονοµίσθωση (Time sharing) Χώροι αναψυχής Χώροι αναψυχής & άθλησης Χώροι & εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς Χώροι λατρείας 521, Χώροι συνάθροισης κοινού Χώροι υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (χωµατερή µικροί ΧΥΤΑ) 492. Ψαροταβέρνα Ψητοπωλείο Ψιλικατζίδικο Ψυκτικοί θάλαµοι Ψυχαγωγικές δραστηριότητες Ψυχιατρείο

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και Θέμα : Πλήρες αρχείο με τη νομοθεσία ανά κατηγορία καταστήματος που απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1 Καφενεία 2 Καφετέρια 3 Καταστήματα προσφοράς ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» /Σχέδιο Χρήσεων Γης 2011 19.12.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων 1. Οι χρήσεις γης (ή χώρων) που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας νεοϊδρυόµενων και υφιστάµενων ϖρατηρίων» Εισηγητής: Καρανάσιος Παναγιώτης ιϖλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνικός Σύµβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. Γιαννιτσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2004 Αρ.Πρωτ.: 1100938/845/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.1134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1134 ΘΕΜΑ: Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ.

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Αποφ-69509/1079/86 ΦΕΚ-854/Β/8-12-86 & Εγκ-13/86 "Καθορισμός δικαιολογητικών -πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη"

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 31/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 8 ης / 14-7-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 10678

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 10678 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 10678 Αθήνα 05-11-12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Σας παραθέτουμε τα υπομνήματα που καταθέσαμε στο ΥΥΚΑ τόσο για το θέμα των αδειοδοτήσεων από τους Ιατρικούς Συλλόγους, όσο κα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: )

Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Στοιχεία Υπηρεσίας Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: ) 1. Στοιχεία επιχείρησης: Επωνυμία Διεύθυνση ΤΚ Τηλέφωνο Fax e-mail Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List)

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Πρότυπα ιαλειτουργικότητας» Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών (Government Category List) Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δικαιολογητικά για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δικαιολογητικά για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δικαιολογητικά για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης εμπίπτουν αποκλειστικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επιχειρήσεις στις οποίες η µουσική είναι απαραίτητη (ενδεικτικά: discos, clubs, bars κ.τ.λ.):

Α. Επιχειρήσεις στις οποίες η µουσική είναι απαραίτητη (ενδεικτικά: discos, clubs, bars κ.τ.λ.): ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ Α ΕΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης: 1. Οργανισµός Συλλογικής ιαχείρισης και Προστασίας των ικαιωµάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : τηλ. : 210 333 2267/210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρ Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Bargain Card η 1 η ΔΩΡΕΑΝ εκπτωτική κάρτα της πόλης. Κέρδος για Καταναλωτές και Επαγγελματίες

Bargain Card η 1 η ΔΩΡΕΑΝ εκπτωτική κάρτα της πόλης. Κέρδος για Καταναλωτές και Επαγγελματίες Bargain Card η 1 η ΔΩΡΕΑΝ εκπτωτική κάρτα της πόλης Κέρδος για Καταναλωτές και Επαγγελματίες Για τον Επαγγελματία Μεγαλώνει το πελατολόγιό του. Έχει πιθανούς πελάτες που θα δουν ΑΜΕΣΑ τις προσφορές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Οι διευθύνσεις των ΙΕΚ Εξέτασης είναι: ΙΕΚ Νέας Ιωνίας: εµιρδεσίου 126 Νέα Ιωνία (απέναντι από την είσοδο του άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Ν. 2601/1998 που υπάγονται στους κωδικούς

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Ν. 2601/1998 που υπάγονται στους κωδικούς - 509 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 Μαΐου 2004 Αριθµ.Πρωτ.: 1039131/10549/Β0012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 47402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη Πυρκαγιά από δάσος Ζημιές από καπνό Πτώση αεροσκαφών Πρόσκρουση οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Εγκύκλιος του ΕΦΕΤ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα Αγορανομική Διάταξη για την εμπορία,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 18.2.2008 Αρ.Πρωτ.167. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 18.2.2008 Αρ.Πρωτ.167. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18.2.2008 Αρ.Πρωτ.167 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καθορισμός χρήσεων γης Δήμου Μίκρας Ν.Θεσσαλονίκης Σας αποστέλλουμε το Προεδρικό Διάταγμα που

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο

Δωρεάν. 3η Συμμετοχή. Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία. & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Επίκαιρο Σεμινάριο Επίκαιρο Σεμινάριο Η Νέα Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία & ποιες είναι οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης Δυνατότητα Παρακολούθησης του σεμιναρίου: On-Line / ζωντανά μέσω Διαδικτύου με δυνατότητα ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 /12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1.ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 /12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1.ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 /12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Aριθ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π. οικ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ : 1. ΌΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 /12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Aριθ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π. οικ.105795 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Γιώργος Παλησίδης Οικονομολόγος F&B Department gpal@hua.gr, 2310791196

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Γιώργος Παλησίδης Οικονομολόγος F&B Department gpal@hua.gr, 2310791196 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γιώργος Παλησίδης Οικονομολόγος F&B Department gpal@hua.gr, 2310791196 Τα καταστήματα που αδειοδοτούνται από το Δήμο εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κ.Υ.Ε. είναι τα καταστήµατα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες

Διαβάστε περισσότερα