450 και πλέον ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "450 και πλέον ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ 450 και πλέον ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλφαβητικός Κατάλογος Χρήσεων Κτιρίων & Εγκαταστάσεων Ισχύουσες Διατάξεις για Προϋποθέσεις & Προδιαγραφές Αρµόδιοι φορείς για Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας Επιτρεπόµενη χρήση γης ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 Εκδίδεται από την «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Γραφεία: Αθήνα: Μπουµπουλίνας 28, Τηλ.: , Θεσ/νίκη: Βασ. Όλγας 205 (Ντεπώ), Τηλ.: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Για σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε το παρόν βιβλίο µπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση: Ηλεκτρονική στοιχειοθεσία - εξώφυλλο: «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Εκτύπωση - βιβλιοδεσία: Ν. Τσιαδής - Ν. Κουτσοδόντης Ο.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου µε οποιοδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. (Νόµος 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα)

3 [ Αντί προλόγου ] Η ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ εκδίδει αυτό το βιβλίο που αναφέρεται σε 450 και πλέον διαφορετικές χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, µε αναφορά στις διατάξεις που τις διέπουν. Το βιβλίο συντάχθηκε µετά από επίπονη και µακρά προσπάθεια κωδικοποίησης και προσέγγισης των θεµάτων, από την Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ-ΛΕΜΠΕΣΗ, µε σηµαντικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Η ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παραδίδει στα χέρια των συναδέλφων Μηχανικών και στις αρµόδιες Υπηρεσίες ένα ακόµη χρήσιµο εργαλείο της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας. Η έκδοση αυτή αποσκοπεί να παρέξει ερµηνείες και πληροφορίες πολεοδοµικού ενδιάφεροντος ώστε η εργασία των Μηχανικών να γίνεται αποδοτικότερη ενισχύοντας την επαγγελµατική τους θέση. Η ΣΥΝΤΑΞΗ Υ.Γ. Αφιερωµένο στον ιδρυτή της ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΑΛΙΑΝΗ που έφυγε πρόσφατα από κοντά µας.

4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι χρήσεις αποτελούν ένα βασικό κοµµάτι της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας, που είναι ιδιαίτερα σύνθετο και συνίσταται από τα εξής επιµέρους θέµατα: Χρήσεις γης επιτρεπόµενες χρήσεις κτιρίων ή κατηγορίες χρήσεων, Χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, µεµονωµένα και κατά κατηγορίες, Μεταβατικές διατάξεις σε περίπτωση αλλαγής των χρήσεων γης, Αλλαγή χρήσης κτιρίων, Αρµόδιοι Φορείς και Άδειες ή Εγκρίσεις που απαιτούνται για Ίδρυση & Λειτουργία, Απαιτούµενα δικαιολογητικά, προδιαγραφές, εγκρίσεις & διαδικασίες Περιβαλλοντική κατάταξη & Αδειοδότηση ή Χωροθέτηση, η οποία γίνεται µε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) Το βιβλίο αποτελείται από τρία µέρη: Στο πρώτο µέρος αναπτύσσονται γενικές πληροφορίες για το πολεοδοµικό πλαίσιο των χρήσεων, τα γενικά θέµατα που σχετίζονται µε τις χρήσεις γης, τις χρήσεις και τις αλλαγές χρήσης των κτιρίων, τις µεταβατικές διατάξεις, τις εγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το δεύτερο µέρος αποτελείται από Αλφαβητικό Κατάλογο που συντάχθηκε κατά χρήση κτιρίου ή εγκατάστασης, µε περισσότερες από 450 διαφορετικές χρήσεις, στον οποίο περιλαµβάνονται συνοπτικά οι απαραίτητες πληροφορίες ως προς: την κατάταξη της κάθε χρήσης σε κατηγορία, µε βάση το Άρθ.1 παρ.β του ΠΔ.23.2/ ΦΕΚ.166/Δ και τον κτιριοδοµικό κανονισµό. τη χρήση γης στην οποία επιτρέπεται η κάθε χρήση κτιρίου, τους αρµόδιους φορείς για τη χορήγηση της απαιτούµενης Άδειας ή Έγκρισης, για Ίδρυση & Λειτουργία, τις ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν τα Απαιτούµενα δικαιολογητικά, τις προδιαγραφές, τις εγκρίσεις, τις διαδικασίες και τους αρµόδιους φορείς, εφόσον προβλέπονται, κατά χρήση κτιρίου, σχετικές παρατηρήσεις και ειδικές διατάξεις ή επισηµάνσεις κατά χρήση, όπως για τις υποχρεωτικές αποστάσεις που επιβάλλονται µεταξύ κτιρίων ή εγκαταστάσεων διαφορετικών χρήσεων ή ορισµένων χρήσεων µεταξύ τους (πχ. αποστάσεις µεταξύ φαρµακείων), οι όροι δόµησης που ισχύουν κυρίως στα εκτός σχεδίου, όπου οι όροι δόµησης καθορίζονται ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου και υπάρχει πρόβληµα για τον εντοπισµό τους και τέλος, πληροφορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στο τρίτο µέρος περιλαµβάνονται οι κύριες διατάξεις που αφορούν στις χρήσεις των κτιρίων και στις χρήσεις γης, και το συγκεντρωτικό αριθµητικό ευρετήριο. Με το δεδοµένο ότι οι καταγεγραµµένες χρήσεις κτιρίων υπερβαίνουν τις 450 διαφορετικές χρήσεις, είναι απαραίτητο ένα εύχρηστο εργαλείο πληροφόρησης για τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο ως προς το γενικό πλαίσιο των χρήσεων, όσο και κατά χρήση κτιρίου. Το υλικό που είναι συγκεντρωµένο στο βιβλίο, είναι αποτέλεσµα της προσπάθειας συγκέντρωσης και κωδικοποίησης της νοµοθεσίας και των διατάξεων όλων των Υπουργείων, που ισχύουν για τις εκατοντάδες διαφορετικών χρήσεων, µε επίκεντρο τις ρυθµίσεις της πολεοδοµικής νο- µοθεσίας και µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο βοήθηµα για τις αρµόδιες υπηρεσίες, για τους επαγγελµατίες Μηχανικούς και Δικηγόρους, που ασχολούνται µε τα θέµατα των χρήσεων, ή για ιδιώτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ένα επαγγελµατικό χώρο. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

6 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Απόφ. Απόφαση ΚΣΧΟΠ Κεντρικό Συµβούλιο Χωροταξίας Οικισµού & Περιβάλλοντος Άρθ. Άρθρο ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΓ Γενικός Γραµµατέας ΜΠΕ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΓΕΝ Γενικό Επιτελείο Ναυτικού Ν. Νόµος Γνωµ. Γνωµοδότηση ΝΑ Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΓΟΚ Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός ΝΔ Νοµοθετικό Διάταγµα ΓΟΧ Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ΝΠΔΔ Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου ΓΠΣ Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ΝΠΙΔ Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ΔΚΚ Δηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας ΝΣΧΟΠ Νοµαρχιακό Συµβούλιο Χωροταξίας Οικισµού & Περιβάλλοντος Δ/νση Διεύθυνση ΟΤΑ Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΔΟΚΚ Δ/νση Οικοδοµικών & Κτιριοδοµικών παρ. Παράγραφος Κανονισµών ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΠΣ Δ/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΠΔ Προεδρικό Διάταγµα ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΑΧΑ Εταιρία Ενοποίησης Αρχιολογικών περιπτ. Περίπτωση Χώρων Αθήνας Έγγρ. Έγγραφο ΠΠΕΑ Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση & Αξιολόγηση Εγκ. Εγκύκλιος ΠΦΥ Πρωτοβάθµιος Φορέας Υγείας Εγκ/ση, εγκ/σεων, εγκ/σεις Εγκατάσταση, εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις ΡΑΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας εδάφ. Εδάφιο ΣΟ Συντελεστής Όγκου ΕΕΤΤ ΕΜ ΕΟ ΕΟΤ ΕΠΑΕ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων Περιοχή µη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελ- µατικών εγκαταστάσεων Περιοχή οχλουσών επαγγελµατικών εγκαταστάσεων Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (σήµερα το Υπουργείο Τουρισµού) Επιτροπή Πολεοδοµικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ΣΠΕ ΣΧΟΠ τροπ. ΥΑ Υγ.Δ/ξη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση Συµβούλιο Χωροταξίας Οικισµού & Περιβάλλοντος Τροποποίηση Υπουργική Απόφαση Υγειονοµική Διάταξη ΕΠΟ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Υπ. Υπουργός ή Υπουργείο ΖΟΕ Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΗΠ Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δηµοσιών Έργων ΚΒΠΝ Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως ΚΔΚ Κώδικας Δήµων & Κοινοτήτων Χωροθέτηση Όπου αναφέρεται χωροθέτηση νοείται στο εξής Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση & Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) ΚΕΠ Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών xxxx# Όπου υπάρχει λοξή γραφή και στο τέλος # σηµαίνει ότι το αναγραφόµενο δεν είναι ευθέως θεσµοθετηµένο 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 5 χρήσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων 9 Μέρος Ι Χρήσεις γης (ως όρος δόµησης) 31 Μεταβατικές διατάξεις 37 Χρήσεις κτιρίων 43 Αλλαγή χρήσης κτιρίων 55 Απαιτούµενες εγκρίσεις ή άδειες και εγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας για την έκδοση οικοδο- µικών αδειών 61 Περιβάλλον Ν.1650/86 73 Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 81 Μέρος ΙΙ Αλφαβητικός κατάλογος χρήσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων 84 Μέρος ΙΙΙ Π.Δ/γµα (όπως ισχύει) ΦΕΚ.166/Δ 533 Π.Δ/γµα (όπως ισχύει) ΦΕΚ.270/Δ 541 Π.Δ/γµα (όπως ισχύει) ΦΕΚ.538/Δ 557 Αριθµητικό ευρετήριο 571 7

8

9 Α 1. Αγγειοπλαστική Αγροτικά ιατρεία Αγροτικές αποθήκες 85, Αγροτικές, γεωργικές, δασικές, αλιευτικές, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 5. Αγροτικές κατασκευές Αγροτικός τουρισµός Αγροτοβιοτεχνία Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του 9. Αεραθλητικά κέντρα (ΥΠΑΜ) Αεροδρόµια Αεροδρόµια σε υδάτινες επιφάνειες Αθλητικές εγκαταστάσεις Αθλητικές εγκαταστάσεις µεγάλες Αθλητικές εγκαταστάσεις µεσαίας κλίµακας Αθλητικές εγκαταστάσεις µικρές υπαίθριες - Γήπεδα 98 5Χ5, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Τένις 16. Αθλητικές σχολές Αίθουσες αναψυχής Αίθουσες καλλιτεχνικών εκθέσεων Αίθουσες συγκεντρώσεων Αιολικό πάρκο - Ηλεκτροπαραγωγή µε ΑΠΕ - εγκατάσταση 103 ηλιακών σταθµών και ανεµογεννητριών 21. Ακτινολογικό ή Διαγνωστικό Εργαστήριο Αλευρόµυλοι Αλιευτικές εγκαταστάσεις 106, 261, Αλλαντοποιία Αµαξοστάσια & επισκευή λεωφορείων & τρόλεϊ Ανανεώσιµες πήγες ενέργειας - ΑΠΕ (ανεµογεννήτριες, υδροηλεκτρικοί σταθµοί, κλπ) 107, 103, 442, ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 9

10 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Β 27. Αναψυκτήριο Ανεµογεννήτριες 109, 103, Αντλιοστάσια 109, Ανθοπωλείο Αποθήκες ψυγεία 110, Αποθήκευση (κτίριο - γήπεδο) Αποθήκες Βιοµηχανικές εκτός Εργοστασιακών Χώρων Αποθήκες διανοµής ηµερήσιου & περιοδικού τύπου Αποθήκες χονδρικής & λιανικής πώλησης Αποθήκευση, Διαλογή & Μηχανική Επεξεργασία για 115 Ανακύκλωση Άχρηστων Υλικών 37. Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών 116 ή τοξικών ουσιών 38. Αποθήκευση & συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίµων & βιοµηχανικών 118 ή ιατρικών αερίων. Εγκαταστάσεις αποθήκευ- σης καυσίµων & χηµικών ουσιών & προϊόντων 40. Αργυροχρυσοχοΐα Αρτοποιεία Αστυνοµικό τµήµα 121, Άσυλο Αυτοκινητοδρόµιο Αυτόνοµη διαβίωση για ΑµεΑ Βαφεία αυτοκινήτων Βαφεία ρούχων Βιβλιοθήκες δηµόσιες Βιβλιοθήκες ιδιωτικές Βιβλιοπωλείο Βιολογική καλλιέργεια

11 52. Βιολογικός καθαρισµός (επεξεργασία & διάθεση 129 ληµµάτων) 53. Βιοµηχανία δέρµατος & δερµάτινων ειδών Βιοµηχανία ηλεκτρικών & ηλεκτρολογικών µηχανών Βιοµηχανία ηλεκτρικού εξοπλισµού & οπτικών συσκευών Βιοµηχανία ιµατισµού Βιοµηχανία κατασκευής µη ηλεκτρικών µηχανηµάτων Βιοµηχανία καουτσούκ & πλαστικών υλικών Βιοµηχανία µεταλλικών κατασκευών (εκτός από µηχανές 136 και µηχανήµατα µεταφορών) 60. Βιοµηχανία µεταποιητική Βιοµηχανία ξύλινων επίπλων Βιοµηχανία ξύλου & φελλού (εκτός των βιοµηχανιών 139 ξύλινων επίπλων) 63. Βιοµηχανία όπλων, πυροµαχικών & πολεµικού υλικού, 140 κατασκευή & επισκευή 64. Βιοµηχανία ποτών Βιοµηχανία προϊόντων εκ µη µεταλλικών µεταλλευ- 142 µάτων 66. Βιοµηχανία τροφίµων Βιοµηχανία χάρτου, χαρτοπολτού & προϊόντων από 144 χαρτί 68. Βιοµηχανία υποδηµάτων Βιοµηχανίες - Εργοστάσια Βιοµηχανικές αποθήκες 147, Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις Βιοχηµικό εργαστήριο Βουλκανιζατέρ Βουστάσια 152 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 11

12 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Γ 76. Βρεφοκοµείο Βυρσοδεψεία Γαλακτοβιοµηχανία Γαλακτοπωλείο Γερανογέφυρες Γεφυροπλάστιγγες - βιοµηχανικά ζυγιστικά Γεωθερµικές εργασίες Γεωργικές αποθήκες λιπασµάτων, γεωργικών προϊόντων & φάρµακων & µικρές αποθήκες στα καλλιεργούµενα αγροκτήµατα 84. Γεωργικές επιχειρήσεις, γεωργική, βιοτεχνική ή βιο- µηχανική επιχείρηση Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας Γεώτρηση νερού Γήπεδα γκολφ Γήπεδο µπάσκετ Γήπεδο ποδοσφαίρου (ΠΑΕ) Γήπεδο χάντµπολ Γηροκοµείο Go kart 172, Γραφεία - τράπεζα, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί Γραφεία ελεύθερων επαγγελµατιών & επιχειρήσεων Γραφεία δηµόσιων υπηρεσιών νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης & ΟΤΑ Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων Γραφεία ιδιωτικών ερευνών Γραφεία τελετών Γυµνάσιο - Λύκειο

13 Δ Ε 101. Γυµναστήρια ιδιωτικά Γυµναστήριο κλειστό - δηµόσιο - δηµοτικό Δασικά χωριά Δεξαµενές νερού Δεξαµενές υγρών ή αερίων καυσίµων Δηµοτικό σχολείο Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών & διαγνωστικό κέντρο Διακόσµηση µικροαντικειµένων Διηµέρευση & υπαίθρια αναψυχή στα δάση Δικαστήρια Διοίκηση α. Διϋλιστήρια 188, β. Εγγειοβελτιωτικά έργα (βλέπε παρατηρήσεις Χρήσεως 167) Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής Εγκαταστάσεις διεθνών εκθέσεων α. Εγκατάσταση πλανόδιων (οµάδων) Είδη δώρων 191, Έκδοση & εκτύπωση εφηµερίδων, περιοδικών, βιβλίων & φυλλαδίων 116. Εκδοτικές & εκτυπωτικές δραστηριότητες 192, 146, 492, Εκθέσεις αυτοκινήτων - µοτοσυκλετών Εκθέσεις δοµικών υλικών, εξοπλισµών κλπ Εκθέσεις καλλιτεχνικές Εκθεσιακά κέντρα Εκκλησία 196, 247, 257, Εκκολαπτήρια (οι εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται 196, 428 η επώαση αυγών και η εκκόλαψη νεοσσών) 123. Εκπαίδευση 196 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 13

14 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 124. Εκπαίδευση σκύλων 197, Εκπαιδευτήρια 197, Εκτροφείο θηραµάτων (αγριόχοιροι, αγριοκάτσικα, 198 αγριοπρόβατα, λαγοί, κλπ) 127. Ελικοδρόµια Ελληνική ραδιοφωνία - τηλεόραση ανώνυµη εταιρεία 200 (ΕΡΤ ΑΕ) 129. Εµπορευµατικό κέντρο Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων 202, Εµπορία αυτοκινήτων Εµπορικά καταστήµατα Εµπορικές αποθήκες εκτός σχεδίου Εµπορικές εκθέσεις Εµπορικό κέντρο Εµποροπανήγυρεις & παζάρια 206, Ενδιαίτηµα µικρών ζωών Ενοικιαζόµενα δωµάτια µέχρι 10-4 "κλειδιών" & 208 ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα 4 "κλειδιών" 139. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων & µοτοποδηλάτων Εξόρυξη και θραύση αδρανών υλικών 209, Επαγγελµατικά εργαστήρια (χαµηλής όχλησης) Επεξεργασία & αποθήκευση εύφλεκτων, εκρηκτικών, 211 διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση 143. Επεξεργασία ξηρών καρπών Επεξεργασία µέλιτος (µελιού) Επιγραφές & διαφηµίσεις φωτεινές ή µη Επιδιορθώσεις ενδυµάτων & υποδηµάτων Έπιπλα - κατάστηµα Επισκευή ηλεκτρονικών οργάνων & συσκευών Επισκευή µοτοσυκλετών & µοτοποδηλάτων

15 Ζ Η 150. Επισκευή µουσικών οργάνων Επισκευή οµατογυαλιών Επισκευή παιγνίων Επισκευή φωτογραφικών & οπτικών οργάνων Επισκευή ωρολογίων Ερασιτεχνικές - Καλλιτεχνικές σχολές Εργαστήρια 224, Εργαστήρια δερµατοστιξίας Εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης Εργαστήρια & εργοστάσια υγειονοµικού ενδιαφέροντος Εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής Εργαστήρια φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης Εργαστήρια χαµηλής όχλησης 229, Εργαστήριο ελέγχου σπόρων προς σπορά Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Εργαστήριο παγωτού Εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων Έργα ύδρευσης & αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ & δήµων Εργοστάσια 234, Εργοταξιακοί οικίσκοι Εστιατόριο Εστιατόριο έτοιµου φαγητού fast food 235, Ευαγή ιδρύµατα Ζαχαροπλαστείο µε ή χωρίς παρασκευαστήριο Ζώνη απαλλοτρίωσης ΟΣΕ 238, Ζωοαγορές, ζωοπανήγυρεις Ζωολογικός κήπος Ηλεκτρονικά παιχνίδια 240 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 15

16 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Θ Ι 178. Ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων Ηλιακοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής Θέατρο Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων δηµόσιο - δηµοτικό Θεραπευτήριο σωµατικής, ψυχικής απεξάρτησης 245 και κοινωνικής επανένταξης 183. Θερµοκήπια Θρησκευτικοί χώροι & αίθουσες Ιαµατικές πηγές Ιατρείο Ιατρείο µικρών ζώων Ιδιωτικά Σχολεία, Δηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια Ιδιωτικές επαγγελµατικές σχολές (ΕΠΑΣ) και Ιδιωτικά 252 Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) 190. Ιδιωτικοί ναοί (ναΰδρια) Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά 254 υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) 192. Ίδρυµα ατόµων µε ειδικές ανάγκες & χρονίως πασχόντων 255, ΙΕΚ - Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα Ιερές µονές Ιεροί ναοί Ορθόδοξοι που υπάγονται στην Εκκλησία 257 της Ελλάδος 196. Ινστιτούτα αισθητικής & γυµναστικής Internet cafe Ιπποστάσια - ιπποφορβεία Ιχθυοκαλλιέργεια Ιχθυοπωλείο Ιχθυόσκαλα

17 Κ 202. Καζίνο Καθαριστήρια ρούχων Καµπαρέ Κάµπινγκ (camping) Καντίνα Καπνεργοστάσια - καπνοβιοµηχανία Καταδυτικά κέντρα & καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής 209. Κατασκευές & εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους εντός σχεδίου και σε οικισµούς Κατασκευή ειδών εκ γύψου Κατασκευή ειδών λαϊκής τέχνης & µικροαντικειµένων 212. Κατασκευή κουφωµάτων εξ αλουµινίου Κατασκευή µικροαντικειµένων εκ καλάµου ή ξύλου 274 & κορνιζών 214. Κατασκευή σφραγίδων & σηµάτων Κατασκευή τεχνητών οδόντων Κατασκευή ψευδοκοσµηµάτων Κατασκηνώσεις & παιδικές εξοχές Κατάστηµα 279, Κατάστηµα δοµικών υλικών (εκτός αδρανών υλικών) 279 & εξοπλισµών 220. Κατάστηµα ειδών διατροφής 280, 202, Κατάστηµα ένδυσης - υπόδησης Κατάστηµα εξοπλισµού οικιακών & επαγγελµατικών 281 χώρων 223. Κατάστηµα ή Γραφείο Νοσηλευτή Καταστήµατα οπτικών 283, Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών Κατάστηµα πώλησης σκύλων και γατών ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 17

18 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 227. Κατάστηµα τροφίµων Καταστήµατα κατοικίδιων & ωδικών πτηνών & 286 εµπόριο ζωοτροφών - pet shop 229. Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος Καταφύγια άγριας ζωής Καταφύγια & αεράµυνα Καταφύγια αδέσποτων ζώων Κατεργασία υάλινων αντικειµένων Κατοικία Καφέ µπαρ 292, Καφεκοπτεία & φρύξη - άλεση καφέ Καφενείο Καφετέρια Κέντρα αδυνατίσµατος 294, 350, α. Κέντρα αναζωογόνησης (Spa) 295, 308, 499, 248, Κέντρα απεξάρτησης τοξικοµανών 295, 457, Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε 296 αναπηρία 243. Κέντρα διακοπών αλλοδαπών (ΚΔΠΑ) Κέντρα & χώροι διασκέδασης αναψυχής Κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόµων Κέντρα διασκέδασης µε χρήση µουσικών οργάνων ΚΕΚ - Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) α. Κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού 306, 248, 308, Κέντρα κοινωνικής & επαγγελµατικής ένταξης απεξαρτηµένων 306, 245 ατόµων ή ατόµων υπό απεξάρτηση 250. Κέντρα παραθερισµού γυµνιστών Κέντρα θαλασσοθεραπείας Κέντρα στήριξης αυτιστικών ατόµων

19 253. Κέντρο αποθεραπείας φυσικής & κοινωνικής αποκατάστασης ΑµεΑ κλειστής ή ηµερήσιας νοσηλείας Κέντρο Υγείας Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Κέτεριγκ (catering) Κινηµατογραφικά studio 314, Κινηµατογράφοι & πολυκινηµατογράφοι Κινηµατογράφοι αυτοκινήτων υπαίθριοι - drive in Κλινική ιδιωτική Κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία Κοιµητήριο Κοινόβιο Κοινωφελή κτίρια & εγκαταστάσεις Κολυµβητήριο µε κερκίδες Κολυµβητικές δεξαµενές - πισίνες Κονικλοτροφείο Κοντέϊνερς (containers) Κοραλλιογενείς σχηµατισµοί - περιοχή εκµετάλλευσης Κουρεία - κοµµωτήρια ΚΤΕΟ Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων δηµόσια 326 ή ιδιωτικά 272. Κτηνιατρεία & κτηνιατρικές κλινικές µικρών ή µεγάλων 328 ζώων 273. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές µονάδες σε δηµόσια και µη δάση Κτηνοτροφικά στέγαστρα τύπου θερµοκηπίου Κτίρια ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ ή άλλου κρατικού 332 συγκοινωνιακού φορέα - εκτός σχεδίου 277. Κτίρια & έργα ή εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας Κυλικείο Κυνοκοµείο - κυνοτροφείο 334 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 19

20 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Λ Μ 280. Λατοµεία, µεταλλεία Λέσχη µπριτζ Λιµενικά έργα Λουκουµατζίδικο Λούνα παρκ Μαιευτική κλινική Μάντρες αυτοκινήτων, τροχόσπιτων, προκατασκευασµένων & σκαφών (σε γήπεδα ή οικόπεδα) Μάντρες (γήπεδα) νεκροταφεία αυτοκίνητων Μάντρες οικοδοµικών υλικών (σε γήπεδα ή οικόπεδα) Μαντριά Μελισσοκοµεία Μεταλλεία 346, Μηχανογραφικά κέντρα αυτοτελή Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών Μηχανουργεία αυτοκινήτων Μικροβιολογικό εργαστήριο Μονάδα τεχνητού νεφρού 350, Μονάδες αδυνατίσµατος & διαιτολογικές µονάδες Μονάδες αιµοκάθαρσης εκτός νοσοκοµείων και κλινικών ή µονάδα τεχνητού νεφρού 299. Μονάδες ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και τράπεζες κρυοσυντήρησης, εξωσωµατική γονιµοποίηση 300. Μονάδες παραγωγής - διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, απορριµµάτων, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλήτων, ύδρευσης, κλπ 301. Μονάδες φροντίδας ηλικιωµένων - ΜΦΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα , 249,

21 Ν Ξ 302. Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής & διαπαιδαγώγησης 303. Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) - µονάδες ψυχικής υγείας 353, Μουσεία - Πινακοθήκες Μουσικά εκπαιδευτήρια Μπαρ (καφέ - µπαρ) bar Μπιλιάρδο & σφαιριστήριο Μπόουλιγκ - bowling Μπουάτ Μπουγατσάδικο Ναυπηγείο & ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις (ΝΑΖΩ) α. Ναυτικά Οχυρά Νεκροταφείο 363, Νεκροτοµείο Νερό 364, Νηπιαγωγείο Νοσοκοµεία Ντίσκο - discoteque Ξενοδοχεία & λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων Ξενοδοχεία σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων 5, και 3 αστέρων 322. Ξενοδοχεία τύπου motel 4 και 3 αστέρων Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες) & ξενώνες 376 νεότητας 324. Ξενώνες νοσηλευτικής φροντίδας και ανακουφιστικής αγωγής ασθενών 377 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 21

22 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Ο Π 325. Ξηραντήρια Ξηροί καρποί & ζαχαρώδη προϊόντα Ξυλουργεία Οβελιστήριο Οδοντιατρείο Οδοντοτεχνικό ιατρικό εργαστήριο Οίκοι ανοχής Οίκος ευγηρίας - γηροκοµείο δηµόσιο - δηµοτικό Οικοτροφείο 385, Οινοµαγειρείο Ολυµπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις Οπτικά είδη Ορφανοτροφείο - οικοτροφείο δηµόσιο - δηµοτικό Ορειβατικά καταφύγια Ορνιθοτροφεία 390, Παγωτοπωλείο Παιδικές εξοχές 391, Παιδικός - βρεφικός σταθµός δηµόσιος - δηµοτικός Παιδικός - βρεφικός σταθµός ιδιωτικός, µονάδες 393 φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης (ΦΠΑΔ) 344. Παιδότοποι Παιχνίδια µε νερό (water park ή water land) Πανήγυρεις 396, Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου 396 & πυρηνικών καυσίµων 348. Παραγωγή & πρωτογενής επεξεργασία σιδηρούχων 397 & µη σιδηρούχων µετάλλων 348α. Παρασκευαστήρια ζωοτροφών 398, Παρασκευαστήρια τροφίµων & ποτών

23 350. Παρασκευαστήρια ειδών ζαχαροπλαστικής 399, Παρασκευή φύλλων κρούστας Πάρκιγκ 400, Περίθαλψη Περίπτερα Περίπτερα εκλογικών καταλόγων Περίπτερα προεκλογικά Πινακοθήκη Πισίνα 405, 322, Πίστες αυτοκινητιδίων (go kart) Πιστωτικά ιδρύµατα 407, Πιτσαρία Πλανητάριο 408, Πλυντήριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων Πλυντήρια ρούχων βιοµηχανικού τύπου Πλυντήρια ρούχων οργανωµένα Πλωτές εξέδρες Πνευµατικό κέντρο Ποιµνιοστάσιο Πολιτιστικά κτίρια Πολυϊατρείο & πολυοδοντιατρείο Πολυκατάστηµα Πρακτορεία ιπποδροµιακού στοιχήµατος Πρακτορείο µεταφορών & εµπορευµατικοί σταθµοί 418, 446 αυτοκίνητων 374. Πρατήριο άρτου Πρατήριο ελαίου & µαγειρικών λιπών Πρατήριο βενζίνης 419, Πρατήριο γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής Πρατήριο προϊόντων αλλαντοποιΐας - τυροκοµίας Πρατήριο υγρών καυσίµων 422 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 23

24 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Ρ Σ 380. Πρατήριο υγραερίου Πρεσβεία ή προξενείο Προσωρινές εγκαταστάσεις 426, Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) Πτηνοπωλείο - αυγοπωλείο Πτηνοτροφεία - Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Πυροσβεστική υπηρεσία Ραδιοφωνικοί σταθµοί 429, Ραντάρ Ραφεία & υποδηµατοποιεία Σιδερωτήρια Σιδηροδροµικά αµαξοστάσια Σιδηρουργεία Silos 434, Σνακ bar Σκοπευτήρια Στάβλοι Στάθµευση - σταθµοί αυτοκινήτων (κτίριο γήπεδο) Επαγγελµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων 398. Σταθµοί αστικών λεωφορείων & τρόλεϊ Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων - ΣΕΑ - Κέντρα 441 Διοίκησης αυτοκινητοδρόµων - Σταθµοί διοδίων 400. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων 442 πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (ανεµογεννήτριες - υδροηλεκτρικοί σταθµοί κλπ) και µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) 401. Σταθµοί ραδιοεπικοινωνίας Σταθµοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων

25 403. Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων Σταθµοί ΟΣΕ & εγκαταστάσεις στη ζώνη απαλλοτρίωσης Στάσεις & σταθµοί αστικού, προαστιακού, µετρό & 449 τραµ 406. Σταυλισµός ζώων Στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών Στέγη αυτόνοµης διαβίωσης για ΑµεΑ 452, Στέγη υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε αναπηρία 452 ("ΣΥΔΑµεΑ") 410. Στεγνοκαθαριστήρια Στίβος πλήρης Στούντιο παραγωγής ταινιών Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Συµβουλευτικοί σταθµοί, κέντρα και θεραπευτήρια 457, 245 σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης & κοινωνικής επανένταξης 415. Συναρµολόγηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 457 & µηχανών γραφείου 416. Συνεδριακά κέντρα Συνεργεία αυτοκινήτων µοτοσυκλετών & ποδηλάτων Συνεργεία γεωργικών µηχανηµάτων Συστήµατα µεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων Σφαγεία Σφαιριστήριο 465, Σχολές αισθητικής & κοµµωτικής Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης Σχολές ξεναγών Σχολές οδηγών Σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Σχολές χορού 470 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 25

26 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Τ 428. Σχολές υποβρύχιας κολύµβησης Σχολή δραµατικής τέχνης Σχολή εκπαίδευσης µικρών ζώων 472, Σχολή ιστιοπλοΐας Σχολή κινηµατογραφίας Σχολή σκηνοθεσίας Σχολή τηλεοράσεως Σωφρονιστικά καταστήµατα - φυλακές & κτίρια του 477 υπουργείου δικαιοσύνης 436. Ταβέρνα Ταπετσαρίες επίπλων Ταπητοκαθαριστήρια Terminals από & προς αεροδρόµια - ελικοδρόµια Τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια & λύκεια 482 (TEE, ΤΕΛ) Επαγγελµατικό λύκειο (ΕΠΑΛ) και Επαγγελµατικές σχολές (ΕΠΑΣ) δηµόσια 441. Τεχνικά παίγνια 482, 358, Τηλεοπτικά στούντιο Τηλεοπτικοί σταθµοί 483, Time sharing (τουριστικά καταλύµατα που µισθώνονται) 483, Τουριστικά γραφεία, καταστήµατα & επιχειρήσεις Τουριστικές εγκαταστάσεις 484, 189, Τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες Τουριστικοί αναβατήρες & τελεφερίκ Τουριστικοί λιµένες Τράπεζες άνω των 70 µ Τράπεζες κάτω των 70 µ Τροφοδοσία µε τρόφιµα 489, Τροχόσπιτα Τσίρκο

27 Υ Φ Χ 455. Τυπογραφείο - βιβλιοδεσία Τυροκοµείο Τυροπιτάδικο Τυχερά παιχνίδια 495, Υβριδικοί σταθµοί Υγειονοµικός σταθµός 496, Υδατικοί πόροι - Αξιοποίηση 496, 90, Υδατοκαλλιέργειες Υδροηλεκτρικοί σταθµοί και Υδροηλεκτρικά έργα Υδροθεραπευτήρια Υπαίθριο εµπόριο Υπεραγορές Υποσταθµός ΔΕΗ Φανοποιία Φαρµακαποθήκη Φαρµακεία Φαρµακοβιοµηχανία α. Φάροι Φαστ φουντ - fast food 507, Φροντιστήρια Φυλακές 508, Φυσικοθεραπευτήριο α Φωτοβολταϊκοί σταθµοί 509, Φωτογραφείο Χαρτοπωλείο Χηµική βιοµηχανία Χιονοδροµικό κέντρο Χοιροστάσια 513 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο 27

28 ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο Ψ 481. Χονδρικό εµπόριο Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Χρήση αιγιαλού & παραλίας Χρήση νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων Χρονοµίσθωση (Time sharing) Χώροι αναψυχής Χώροι αναψυχής & άθλησης Χώροι & εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς Χώροι λατρείας 521, Χώροι συνάθροισης κοινού Χώροι υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (χωµατερή µικροί ΧΥΤΑ) 492. Ψαροταβέρνα Ψητοπωλείο Ψιλικατζίδικο Ψυκτικοί θάλαµοι Ψυχαγωγικές δραστηριότητες Ψυχιατρείο

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α..Δ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α..Δ. 194 catering (τροφοδοσίας) συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε επαγγελματικούς χώρους 56.21.19.01 catering (τροφοδοσίας) συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε ιδιωτικές οικίες 56.21.11.01 cd, μετατροπής και διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης 08.92 09.0 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) Επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δήμου Αφροδίτη Αθήνα, Οκτώβριος 2001 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα