Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών"

Transcript

1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αριθµός Ζωνών 2 Αριθµός Γραµµών Σειρήνων 2 Τάση Ζώνης 30V DC Τάση Γραµµών Σειρήνων 24V DC +5% -15% Παροχή Τάσης ικτύου 230 VAC +10% -15% Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού 18V / 18VA Σηµάνσεις Φωτιάς Κόκκινη γενική ένδειξη + Βοµβητής + κόκκινη ένδειξη ανά ζώνη. Σηµάνσεις Σφάλµατος Κίτρινη γενική ένδειξη + Βοµβητής + 6 κίτρινες ενδείξεις επιµέρους σφαλµάτων. Σήµανση Παροχή ρεύµατος Πράσινη ένδειξη Ενδείξεις Σφάλµατος (Fault) Ζώνης Ανοιχτό κύκλωµα, Βραχυκύκλωµα, Αφαίρεση Ανιχνευτή Ενδείξεις Σφάλµατος (Fault) Γραµµών Σειρήνων Ανοιχτό κύκλωµα, Βραχυκύκλωµα Ενδείξεις Σφάλµατος (Fault) Παροχής Ρεύµατος ιακοπή 230 VAC, βλάβη σε φορτιστή µπαταρίας και µπαταρία Τερµατικές Αντιστάσεις Ζωνών - Γραµµών Σειρήνων 12ΚΩ Επίπεδο πρόσβασης Supervisor Κωδικός από πληκτρολόγιο < > Επίπεδο πρόσβασης Engineer Κωδικός από πληκτρολόγιο < > Μέγιστος Αριθµός Ανιχνευτών ανά Ζώνη 20 (τύπου 24V / 30µΑ) Μέγιστο φορτίο σε Γραµµές Σειρήνων 400mA* ανά γραµµή σε εναλλακτική λειτουργία 200mA* ανά γραµµή σε ταυτόχρονη λειτουργία Μέγιστο φορτίο βοηθητικής τροφ/σίας (AUX 12V 24V) 400mA* Βοηθητική Έξοδος Σφάλµατος 0V/ 50mA (open collector) Βοηθητική Έξοδος Σήµατος Φωτιάς 0V/ 50mA (open collector) Βοηθητικές Έξοδοι Σήµατος Φωτιάς ανά ζώνη 0V/ 50mA (open collector) Εφεδρική Τροφοδοσία (Μπαταρία) Μια µπαταρία 12 V 2,2Ah Προτεινόµενος χρόνος αντικατάστασης 3 χρόνια. Χρόνος Φόρτισης 24 ώρες Χρόνος Αυτονοµίας 24 ώρες ιαστάσεις Πίνακα 250mm Χ 250mm X 60mm *Το συνολικό ρεύµα που µπορεί να τροφοδοτήσει ο πίνακας είναι 400mA δηλαδή: (Ρεύµα Alarm Line 1) + (Ρεύµα Alarm Line 2) + ( Ρεύµα 12V/24V AUX DC) = 400mA max ManualFP200gr.doc Γενικά Χαρακτηριστικά Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών ύο πλήρως ελεγχόµενες Zώνες µε δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας δοκιµής απενεργοποίησης (TEST Disablement) ανά Ζώνη. ύο πλήρως ελεγχόµενες Γραµµές Σειρήνων µε δυνατότητα ανεξάρτητης απενεργοποίησης (Disablement) ανά Γραµµή. 24V/400mA τροφοδοτικό µε µπαταρία εφεδρείας 12V/2.2Ah. Βοηθητικές έξοδοι τάσης 12V-24V DC. Έξοδοι General Fire, General Fault και έξοδοι ανά ζώνη (0 Volt). ιαφοροποίηση ένδειξης ανοικτής / βραχυκυκλωµένης γραµµής στις Ζώνες Γραµµές σειρήνων για ευκολότερη εγκατάσταση και συντήρηση. υνατότητα ενεργοποίησης σειρήνων από εξωτερικό διακόπτη. υνατότητα προγραµµατισµού καθυστέρησης ενεργοποίησης σειρήνων έως 1min µε βήµα 12 sec. Παράκαµψη καθυστέρησης από Μπουτόν / διπλή ενεργοποίηση ζώνης. Σχεδιασµένος σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ54 2 & 4 1

2 Πίνακας περιγραφής εγκατάστασης (Συµπληρώνει ο εγκαταστάτης.) Ζώνη Ζώνη 1 Ζώνη 2 Αριθµός Αριθµός Ανιχνευτών Μπουτόν Καπνού Θερµοδιαφορικοί Σύνολο τεµαχίων Γραµµή 1 Γραµµή 2 Είδος Τύπος Τεµάχια Συνολικό Συνολικό Τεµάχια Ρεύµα Ρεύµα Σειρήνες Φάροι Φαροσειρήνες Σχήµα 2: Συνδεσµολογία διακόπτη ενεργοποίησης σειρήνων. Σύνολο: Ηµ/νια Συµβάντα Περιγραφή συµβάντος και αντιµετώπιση Τηλ. Εγκαταστάτη: Ηµεροµηνία εγκατάστασης: Σχήµα 3: Συνδεσµολογία πινάκων FP200 σε δίκτυο. 2 15

3 Επανεκκινήσεις του πίνακα. Ο πίνακας δέχεται τριών τύπων επανεκκίνησης: την επανεκκίνηση πληκτρολογίου, την επανεκκίνηση τροφοδοσίας και την πλήρης επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση πληκτρολογίου (RESET): Πραγµατοποιείται µε την πληκτρολόγηση του κωδικού ιαχειριστή <2113> και την πίεση στην συνέχεια του πλήκτρου <3>. Σε αυτή την περίπτωση ο πίνακας αρχικά απενεργοποιεί όλες τις ενδείξεις και εξόδους του και διακόπτει την τροφοδοσία των Ζωνών του Γραµµών Σειρήνων του, κατόπιν ηχεί τον βοµβητή και ενεργοποιεί όλες τις ενδείξεις (LAMP TEST) πλην της POWER. Τέλος σβήνουν όλες οι ενδείξεις, ανάβει η ένδειξη POWER και επανατροφοδοτούνται οι Ζώνες του. Κατά το RESET δεν χάνεται ο προγραµµατισµός των λειτουργών TEST και DISABLEMENT Μετά από κάθε RESET o πίνακας καθυστερεί περίπου 30 sec για να ανιχνεύσει τις Ζώνες και τις Γραµµές των Σειρήνων του. Επανεκκίνηση τροφοδοσίας (Power On Reset - POR): Πραγµατοποιείται µε την αφαίρεση των ασφαλειών της µπαταρίας και της τροφοδοσίας δικτύου και την επανατοποθέτησή τους µετά από µερικά δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση εκτελούνται οι ίδιες λειτουργίες µε την RESET µε τις εξής διαφορές: Αντί για LAMP TEST παίρνουµε ένδειξη του χρόνου καθυστέρησης ενεργοποίησης των σειρήνων. Χάνεται ο προγραµµατισµός των λειτουργών TEST και DISABLEMENT. Πλήρης επανεκκίνηση (Power On Programming Reset, POP): Η πλήρης επανεκκίνηση εκτελείτε για τον προγραµµατισµό του τρόπου λειτουργίας των γραµµών των σειρήνων (συνεχής ή εναλλακτική). Πραγµατοποιείτε ως εξής: Ι) Αφαιρούµε τις ασφάλειες της µπαταρίας και της τροφοδοσίας δικτύου. ΙΙ) Πιέζουµε και κρατάµε πατηµένα τα κουµπιά <1> και <2> για εναλλακτική ή τα <2> και <3> για συνεχόµενη λειτουργία των σειρήνων. ΙΙΙ) Χωρίς να αφήσουµε τα κουµπιά τοποθετούµε την ασφάλεια του δικτύου και µόλις ανάψει η ένδειξη System Fault τα αφήνουµε. Τέλος τοποθετούµε την ασφάλεια της µπαταρίας. Η POR διαφέρει από την RESET στα εξής: Έχουµε προγραµµατισµό του τρόπου λειτουργίας των γραµµών των σειρήνων. Μηδενίζει τον χρόνο της καθυστέρησης ενεργοποίησης των σειρήνων (Delay) (επαναφορά στην εργοστασιακή τιµή της). Οδηγίες Εγκατάστασης 1. Τοποθετούµε µε προσοχή τον πίνακα στην θέση που προβλέπεται. 2. Τοποθετούµε στις προβλεπόµενες θέσεις τους απαιτούµενους ανιχνευτές και τους συνδέουµε σύµφωνα µε το παράδειγµα του σχήµατος (1) (σελ. 4). Στο τέλος της κάθε ζώνης τοποθετείται η αντίσταση (12ΚΩ) που υπάρχει πάνω στην κλέµα του πίνακα. Σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή είναι η πολικότητα και συνέχεια της γραµµής χωρίς διακλαδώσεις. 3. Τοποθετούµε στις προβλεπόµενες θέσεις τις αντίστοιχες σειρήνες, φάρους ή κουδούνια, προσέχοντας πάντα την πολικότητα, την συνέχεια της γραµµής χωρίς διακλαδώσεις και το σύνολο των καταναλώσεων τους να µην ξεπερνά τα 400mA σε κατάσταση συνεχόµενης λειτουργίας των γραµµών των σειρήνων. 4. Συνδέουµε τα καλώδια των ζωνών και των γραµµών των σειρήνων στις αντίστοιχες κλέµες του πίνακα προσέχοντας πάντα την πολικότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μοιράστε τις συσκευές σειρήνων στις δύο γραµµές µε τρόπο ώστε το απαιτούµενο ρεύµα να είναι όσο το δυνατόν µοιρασµένο. Αφήστε συνδεδεµένη την τερµατική αντίσταση της κλέµας σε τυχών αχρησιµοποίητη Ζώνη Γραµµή Σειρήνων. 5. Συνδέουµε την µπαταρία(12 V / 2,2 Ah) µε την σωστή πολικότητα [συν(+) = κόκκινο & πλην (-) = µαύρο]. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο πίνακας ανάβει µόνο όταν πάρει ρεύµα από την κύρια παροχή (230VAC). 6. Συνδέουµε και τροφοδοτούµε την κύρια παροχή (230 V AC). 7. Ο πίνακας αρχίζει να σφυρίζει, ανάβουν οι ενδείξεις [POWER] και [SYSTEM FAULT] και για 5 sec περίπου παίρνουµε ένδειξη του χρόνου καθυστέρησης ενεργοποίησης των σειρήνων (DELAY) στην κάτω σειρά των ενδείξεων (Πίνακας 1 σελ.4). Mετά σταµατάει ο βοµβητής και σβήνει η ένδειξη [SYSTEM FAULT]. Αν δεν αρχίσει να ηχεί πάλι ο βοµβητής τότε όλες οι συνδέσεις είναι εντάξει. Εάν ξαναηχήσει και ανάψει η ένδειξη [GENERAL FAULT] ελέγξτε για σφάλµατα στην εγκατάσταση (Ανίχνευση βλαβών, σελ. 9) 8. Αφού αποκαταστήσουµε όλα τα πιθανά Faults µπορούµε να εκτελέσουµε την διαδικασία ελέγχου της εγκατάστασης (TEST). 9. Τέλος συµπληρώνουµε στον πίνακα της σελίδας (2) του εγχειριδίου όλα τα υλικά που έχουµε εγκαταστήσει. 14 3

4 Πίνακας 1: Ένδειξη του χρόνου καθυστέρησης ενεργοποίησης σειρήνων. Ένδειξη Καθυστέρηση Ζ1 Fault Z2 Fault Al2 Fault Test Disable (DELAY) 0 sec (No Delay) 12 sec 24 sec 36 sec 48 sec 60 sec Ενεργοποίηση σειρήνων µε εξωτερικό διακόπτη. Η έξοδος General Fire του πίνακα FP200 είναι και είσοδος Class Change που σηµαίνει ότι εάν συνδεθεί µε την γείωση του πίνακα (0 Volt) θα προκληθεί η ενεργοποίηση των γραµµών των σειρήνων χωρίς καµία άλλη µεταβολή στις ενδείξεις και τις εξόδους του πίνακα. Εάν αυτή η σύνδεση της εξόδου µε την γη γίνει µέσω ενός διακόπτη Normally Open µπορούµε να ενεργοποιούµε τις σειρήνες µε τον διακόπτη αυτόν (σχήµα 2, σελ.15). Η ιδιότητα της εξόδου General Fire να είναι και είσοδος επιτρέπει την σύνδεση σε δίκτυο πολλών πινάκων FP200, αρκεί να συνδεθούν µε ένα αγωγό όλες οι έξοδοι General Fire των πινάκων και µε έναν άλλο όλες οι γειώσεις τους (σχήµα 3, σελ.15). Με αυτόν τον τρόπο εάν ένας πίνακας βρεθεί σε κατάσταση Fire µε το που ενεργοποιήσει τις σειρήνες του θα ενεργοποιηθεί και η έξοδός του General Fire, πράγµα που θα προκαλέσει και την ενεργοποίηση των γραµµών των σειρήνων και των υπολοίπων πινάκων. Kαθυστέρηση Ενεργοποίησης των σειρήνων (Delay). Μπορούµε να προγραµµατίσουµε µία καθυστέρηση (Delay) που θα µεσολαβήσει από την ώρα που δοθεί το πρώτο σήµα φωτιάς µέχρι να αρχίσουν να ηχούν οι σειρήνες. Ο προγραµµατισµός γίνεται ως εξής: 1. ίνουµε τον κωδικό του ιαχειριστή < >. Ο πίνακας µπαίνει σε κατάσταση ιαχειριστή µε την ένδειξη Power να αναβοσβήνει. 2. Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο <1>. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα θα δούµε να αναβοσβήνει η ένδειξη Power µε γρηγορότερο ρυθµό και να ανάβουν ενδείξεις της δεύτερης γραµµής στο πάνω µέρος του πίνακα. Η κάθε ένδειξη αντιστοιχεί σε καθυστέρηση 12 περίπου δευτερολέπτων και ο αριθµός των ενδείξεων αυξάνεται όσο κρατάµε το πλήκτρο <1> πατηµένο. Μετά και την πέµπτη ένδειξη (60sec) σβήνουν όλες (χωρίς καθυστέρηση) και ο κύκλος αρχίζει από την αρχή. 3. Ανάλογα µε την καθυστέρηση που θέλουµε να ορίσουµε περιµένουµε να ανάψουν οι αντίστοιχες ενδείξεις (Πίνακας 1 σελ.4) και τότε ελευθερώνουµε το πλήκτρο <1>. Ο πίνακας τότε κάνει επανεκκίνηση τροφοδοσίας(por). H καθυστέρηση αυτή συµβαίνει όταν ενεργοποιηθεί µόνο ένας ανιχνευτής ανά ζώνη. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο της καθυστέρησης έρθει σήµα φωτιάς από δεύτερο ανιχνευτή της ιδίας ζώνης (Cross Detector), τότε η καθυστέρηση αυτή (Delay) παρακάµπτεται αυτόµατα και αµέσως αρχίζουν να ηχούν οι σειρήνες. Επίσης αν «έρθει» σήµα από κάποιο µπουτόν (Call Point) στο οποίο υπάρχει σύνδεση + & 9300 παρακάµπτεται η καθυστέρηση και αµέσως ηχούν οι σειρήνες. 4 Σχήµα 1: Συνδεσµολογία συσκευών στον πίνακα FP200 Προσοχή: Η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει και την ενεργοποίηση της εξόδου General Fire. Η εργοστασιακή ρύθµιση της καθυστέρησης είναι µηδενική. 13

5 ιαδικασία Ελέγχου Εγκατάστασης Εκµεταλλευόµενοι την κατάσταση TEST µπορούµε να απλοποιήσουµε την διαδικασία δοκιµής της ορθής λειτουργίας των αισθητήρων κατά την εγκατάσταση ή την συντήρηση µε τα εξής βήµατα: 1. Θέτουµε τις δύο ζώνες σε κατάσταση TEST µε την διαδικασία προηγούµενης παραγράφου. 2. Με ειδικό σπρέι για τον έλεγχο των ανιχνευτών καπνού ψεκάζουµε τον πρώτο ανιχνευτή καπνού από απόσταση cm και για 1 sec. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα πρέπει να ανάψει το ενδεικτικό Led του ανιχνευτή. Τους Ανιχνευτές θερµότητας τους ζεσταίνουµε µε συσκευή παραγωγής ζεστού αέρα (σεσουάρ) µέχρι να ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής και όχι µε φλόγα (π.χ. όχι αναπτήρα). 3. Μετά την ενεργοποίηση του ανιχνευτή ο πίνακας µπαίνει σε κατάσταση φωτιάς όποτε και ανάβει το GENERAL FIRE, η ZONE x FIRE (όπου x η Ζώνη στην οποία συνδέεται ο υπό έλεγχο ανιχνευτής) και αρχίζουν να ηχούν ο βοµβητής και οι σειρήνες. Μετά από περίπου 5 sec ο πίνακας επανεκκινεί αυτόµατα. Μπορείτε τότε να προχωρήσετε στον έλεγχο του επόµενου ανιχνευτή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά από κάθε επανεκκίνηση του πίνακα υπάρχει µια καθυστέρηση περίπου 30sec µέχρι την ανίχνευση από τον πίνακα της κατάστασης των ζωνών, αφήστε να περάσει αυτό το διάστηµα από την στιγµή που σταµατούν οι σειρήνες µέχρι τον επόµενο έλεγχο ανιχνευτή. 4. Μετά τον έλεγχο όλων των ανιχνευτών καταργήστε την κατάσταση TEST των Ζωνών. Καταστάσεις Λειτουργίας των Γραµµών των σειρήνων. Στον πίνακα FP200 υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ δύο τρόπων λειτουργίας των γραµµών των σειρήνων, την εναλλακτική και την συνεχή λειτουργία που είναι και η εργοστασιακή ρύθµιση του πίνακα. Κατά την εναλλακτική οι γραµµές των σειρήνων ενεργοποιούνται εναλλάξ µε χρόνο εναλλαγής περίπου 3 sec ενώ στην συνεχόµενη ενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Η επιλογή της εναλλακτικής λειτουργίας επιτρέπει την σύνδεση σε κάθε γραµµή σειρήνων του διπλάσιου φορτίου απ ότι στην συνεχόµενη λειτουργία. Οπότε αντί για 400mA συνολικού φορτίου στις δύο γραµµές κατά την συνεχόµενη λειτουργία µπορούµε να συνδέσουµε 400mA ανά γραµµή κατά την εναλλακτική λειτουργία. Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας γίνεται κατά την διαδικασία πλήρους επανεκκίνησης του πίνακα που περιγράφεται παρακάτω. 12 Βασικές Λειτουργίες Πλήκτρων. Buzzer Off (σίγαση βοµβητή) πλήκτρο <1>: είναι το πλήκτρο, που µπορεί να πατηθεί από οποιονδήποτε, για να σταµατήσει ο βοµβητής. Εάν ο βοµβητής ενεργοποιηθεί για οποιαδήποτε αιτία και το πλήκτρο <1> πατηθεί, ο βοµβητής, για όσο διάστηµα υφίσταται η αιτία που τον ενεργοποίησε αρχικά, ηχεί στιγµιαία µε περίοδο 30sec περίπου για να µας το υπενθυµίζει. Αν όµως έρθει νέο σφάλµα τότε ηχεί και πάλι κανονικά. Αν έχουµε πατήσει το πλήκτρο Buzzer off <1> κατά την διάρκεια ενός σφάλµατος οι αντίστοιχες ενδείξεις σφάλµατος παραµένουν ενεργές. Alarm On/Off (Άνοιγµα/κλείσηµο σειρήνων) πλήκτρο <2>: είναι η διαδικασία κατά την οποία ο πίνακας σταµατάει τις σειρήνες, ενώ αν πατηθεί το ίδιο πλήκτρο ξανά τότε τις ενεργοποιεί. Για να κάνουµε Alarm On/Off δίνουµε κωδικό ιαχειριστή < > όποτε και βλέπουµε την ένδειξη Power να αναβοσβήνει που σηµαίνει ότι µπήκαµε σε κατάσταση ιαχειριστή (Supervisor), µετά πατάµε το πλήκτρο <2> (Alarm On/Off). Αν έχουµε σταµατήσει τις σειρήνες και έρθει σήµα από άλλη ζώνη τότε θα αρχίσουν να ηχούν και πάλι κανονικά. Για όση ώρα υπάρχει κατάσταση Fire και έχουµε σταµατήσει τις σειρήνες ο βοµβητής ηχεί περιοδικά ως υπενθύµιση. Προσοχή: Η έναρξη λειτουργίας των σειρήνων µε το πλήκτρο <Alarm On/Off> δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη προγραµµατισµένης καθυστέρησης (Delay) που αφορά στην έναρξη λειτουργίας τους από ενεργοποίηση ενός ανιχνευτή ή µπουτόν (470Ω) σε κάποια ζώνη (Καθυστέρηση ενεργοποίησης σειρήνων, σελ.13). RESET (επανεκκίνηση) Πλήκτρο <3>: είναι η διαδικασία κατά την οποία ο πίνακας σταµατάει τις σειρήνες, κάνει επανεκκίνηση στους ανιχνευτές και σβήνει όλες τις ενδείξεις. Για να κάνουµε Reset δίνουµε κωδικό ιαχειριστή < > όποτε και βλέπουµε την ένδειξη Power να αναβοσβήνει που σηµαίνει ότι µπήκαµε σε κατάσταση ιαχειριστή (Supervisor), µετά πατάµε το πλήκτρο τρία <3> (Reset). Τότε σβήνουν όλες οι ενδείξεις, σταµατούν οι σειρήνες και σβήνουν προσωρινά οι ανιχνευτές, κατόπιν ηχεί ο βοµβητής του πίνακα και ανάβουν όλες οι ενδείξεις εκτός από την Power (LAMP TEST) η οποία τελικά ανάβει καθώς σβήσουν οι υπόλοιπες (τέλος διαδικασίας επανεκκίνησης). * Σε περίπτωση που έχουµε σήµα φωτιάς από κάποια ζώνη δεν ωφελεί να κάνουµε RESET για να σταµατήσουµε τις σειρήνες εφόσον η αιτία που προκαλεί το σήµα (σπασµένο γυαλί σε µπουτόν ή παρουσία καπνού) παραµένει. Πρέπει να κάνουµε Alarm On/Off για να σταµατήσουν, να επαναφέρουµε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και µετά να κάνουµε RESET. ** Όταν κάνουµε RESET οι Ζώνες και τα Alarm που έχουµε τεθεί σε κατάσταση Test ή Disable παραµένουν στην ίδια κατάστασή. 5

6 Περιγραφή λειτουργιών πλήκτρων: Πλήκτρο 1 Κατάσταση Normal Μέρος του κωδικού Buzzer Off 2 Μέρος του κωδικού 3 Μέρος του κωδικού Κατάσταση Supervisor Κωδικός <2113> Buzzer Off Προγραµµατισµός καθυστέρησης σειρήνων (σελ. 13) Alarm On/Off Επανεκκίνηση (Fast Reset σελ. 14) Επεξήγηση των Εισόδων - Εξόδων του Πίνακα. Κατάσταση Engineer Κωδικός <2331> Επιλογή κατάστασης Disable ή Test (σελ. 8 & 9) Προγραµµατισµός καταστάσεων Disable ή Test (σελ. 8 & 9) Έξοδος προγραµµατισµού (POR Reset σελ. 14) ZONE: Είναι οι είσοδοι που συνδέουµε τα µπουτόν και τους ανιχνευτές. Ο µέγιστος αριθµός συσκευών που µπορούµε να συνδέσουµε σε µία ζώνη είναι 20 ανιχνευτές ή µπουτόν. Η τάση της ζώνης είναι περίπου 30 V DC. ΠΡΟΣΟΧΗ: η πολικότητα πρέπει να είναι σωστή στους ανιχνευτές και στα µπουτόν. εν πρέπει να υπάρχουν παρακλάδια ή διακλαδώσεις στις συνδέσεις και στο τέλος της ζώνης πρέπει να συνδεθεί η τερµατική της αντίσταση (12ΚΩ). Ο τρόπος µε τον οποίο διεγείρεται µία ζώνη είναι µε την τοποθέτηση αντίστασης 470Ω / 1W ώστε ο πίνακας να καταλάβει ότι έχει δώσει σήµα κάποιος ανιχνευτής και να αρχίσει να µετρά την καθυστέρηση(delay) µέχρι να αρχίσουν οι σειρήνες ή µε την ανάστροφη τοποθέτηση Zener 4,7 Volt ώστε ο πίνακας να καταλάβει Call Point (µπουτόν) και να ηχήσει τις σειρήνες αµέσως. ALARM: Είναι οι έξοδοι 24 VDC µε ασφάλειες που κόβουν το ρεύµα όταν αυτό ξεπεράσει τα 400mΑ ανά γραµµή όπου συνδέουµε τις συσκευές αναγγελίας φωτιάς (σειρήνες, φάροι, φαροσειρήνες κ.λ.π). Ενεργοποιούνται όταν ανιχνευθεί Φωτιά (Fire) από τον πίνακα. ΠΡΟΣΟΧΗ: η πολικότητα πρέπει να είναι σωστή, δεν πρέπει να υπάρχουν παρακλάδια στη σύνδεση και στο τέλος της γραµµής πρέπει να µπει η τερµατική αντίσταση του πίνακα (12ΚΩ). Ο µέγιστος αριθµός των συσκευών που µπορούµε να συνδέσουµε εξαρτάται από την κατανάλωση της κάθε συσκευής και όχι από το πλήθος των συσκευών. 6 Περιγραφή Φωτεινών Ενδείξεων (συνέχεια). Ένδειξη Κατάσταση Περιγραφή Ενέργεια Zone 1 ή 2 FAULT Alarm 1 ή 2 FAULT System FAULT µαζί Ανάβει συνεχώς περισσότερο λιγότερο Ανάβει συνεχώς Ανάβει συνεχώς Η ζώνη είναι σε κατάσταση ελέγχου (TEST) Η ζώνη είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης (Disable) Σφάλµα ανοιχτής γραµµής ή χάσιµο τερµατικής Σφάλµα βραχυκυκλωµένης γραµµής Η γραµµή είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης (Disable) Σφάλµα Συστήµατος. 1. Απενεργοποιήστε την κατάσταση test 2. Εκτελέστε την διαδικασία ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ του πίνακα. 1. Απενεργοποιήστε την κατάσταση disable 2. Εκτελέστε την διαδικασία ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ του πίνακα. Καλέστε τον υπεύθυνο τεχνικό να ελέγξει τις γραµµές των σειρηνών. Καλέστε τον υπεύθυνο τεχνικό να ελέγξει τις γραµµές των σειρηνών. 1. Απενεργοποιήστε την κατάσταση disable 2. Εκτελέστε την διαδικασία ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ του πίνακα. 1. Εκτελέστε την διαδικασία ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ του πίνακα. 2. Καλέστε τον υπεύθυνο τεχνικό. Παρατηρήσεις: Στην στήλη κατάσταση ο χαρακτηρισµός περισσότερο, λιγότερο και µαζί αναφέρεται στην διάρκεια ανάµµατος της ένδειξης σε σχέση µε την διάρκεια που ηχεί ο βοµβητής. Έτσι εάν π.χ. το Zone1 Fault αναβοσβήνει αλλά το φως ανάβει λιγότερο από τον χρόνο που ακούγεται ο βοµβητής η ζώνη είναι βραχυκυκλωµένη. 11

7 Περιγραφή Φωτεινών Ενδείξεων. Ένδειξη Κατάσταση Περιγραφή Ενέργεια Ανάβει Ο πίνακας είναι σε συνεχώς λειτουργία - POWER Ο πίνακας είναι σε κατάσταση Supervisor ή - σε Engineer. GENERAL Ανάβει Ο Πίνακας έχει FIRE συνεχώς ανιχνεύσει σήµα φωτιάς. Έλεγχος ύπαρξης φωτιάς. Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες GENERAL Ανάβει Ο Πίνακας έχει κάποιο ενδείξεις λάθους εντοπίστε το FAULT συνεχώς σφάλµα. πρόβληµα. 1. Ελέγξτε για ύπαρξη φωτιάς στην περιοχή κάλυψης της Ο Πίνακας έχει Ζ1 ή Z2 Ανάβει αντίστοιχης ζώνης. ανιχνεύσει σήµα φωτιάς FIRE συνεχώς 2. Εκτελέστε επανεκκίνηση του στην αντίστοιχη ζώνη. πίνακα (κωδικός supervisor RESET: <2113> και <3> 1. Έλεγχος της ασφάλειας της µπαταρίας περισσότερο Σφάλµα µπαταρίας. 2. Καλέστε τον υπεύθυνο τεχνικό να ελέγξει την µπαταρία και να POWER τις αντικαταστήσει αν πρέπει. FAULT 1. Έλεγχος ύπαρξης παροχής Σφάλµα παροχής 230Vac 230Vac ή σφάλµα φορτιστή 2. Έλεγχος της ασφάλειας της λιγότερο µπαταρίας. παροχής 230Vac (Κλέµα) 3. Καλέστε τον υπεύθυνο τεχνικό. Σφάλµα ανοιχτής γραµµής ή χάσιµο 1. Επιθεωρήστε τους ανιχνευτές. τερµατικής ή αφαίρεση 2. Καλέστε τον υπεύθυνο τεχνικό περισσότερο Zone 1 ή ανιχνευτή από τη βάση να ελέγξει τις γραµµές των ζωνών. 2 FAULT του. Σφάλµα Καλέστε τον υπεύθυνο τεχνικό να βραχυκυκλωµένης λιγότερο ελέγξει τις γραµµές των ζωνών. γραµµής 10 General Fire Output: Είναι έξοδος αρνητικής διέγερσης που ενεργοποιείται, δηλαδή γίνεται 0V, όταν σε κάποια ζώνη έχει ανιχνευτεί σήµα φωτιάς και ενεργοποιηθούν οι σειρήνες. Η ένταση του ρεύµατος που µπορεί να απάγει είναι 50mA ικανό για την οδήγηση ενός 24V ρελέ. General Fault Output: Είναι έξοδος αρνητικής διέγερσης που ενεργοποιείται, δηλαδή γίνεται 0V, όταν υπάρχει κάποιο σφάλµα στον πίνακα. Αυτή η έξοδος δεν έχει καθυστέρηση (No Delay). Η ένταση του ρεύµατος που µπορεί να απάγει είναι 50mA ικανό για την οδήγηση ενός 24V ρελέ. Z1 και Z2 Fire outputs: Είναι βοηθητικές έξοδοι αρνητικής διέγερσης όπου οι έξοδοι αυτοί γίνονται 0V όταν στην αντίστοιχη ζώνη έρθει σήµα φωτιάς. Οι έξοδοι αυτοί δεν έχουν καθυστέρηση (No Delay). Η ένταση του ρεύµατος που µπορούν να απάγουν είναι 50mA ικανό για την οδήγηση ενός 24V ρελέ. Auxiliary DC Output 12V: Είναι βοηθητική έξοδος ρεύµατος 12V DC/ 400mA µε ασφάλεια 1A (1A συνολικά µαζί µε Auxiliary DC Output24V) µη ελεγχόµενη από τον πίνακα. Προτείνεται για σύνδεση τηλεφωνητή ή άλλη συσκευή που δουλεύει µε 12 V DC. Auxiliary DC Output 24V: Είναι βοηθητική έξοδος ρεύµατος 24V DC (typical) µε ασφάλεια 1Α (1A συνολικά µαζί µε Auxiliary DC Output12V) µη ελεγχόµενη από τον πίνακα. Το µέγιστο ρεύµα που µπορούµε να πάρουµε από την έξοδο αυτή είναι 400mA. Καταστάσεις Λειτουργίας του Πίνακα Normal (κανονική): είναι η κατάσταση ηρεµίας του πίνακα όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις φωτιάς ή σφάλµατος. Τότε ο πίνακας µπορεί να δεχθεί τον κωδικό ιαχειριστή (Supervisor) ή τον κωδικό Μηχανικού(Engineer) ή µπορεί να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες του µε εξωτερικό διακόπτη. Supervisor ( ιαχειριστής): είναι η κατάσταση κατά την οποία έχει δοθεί ο κωδικός του διαχειριστή, ο οποίος είναι ο <2113>. Τότε αναβοσβήνει η ένδειξη Power και έχουµε την δυνατότητα να κάνουµε κάποια από τις επόµενες λειτουργίες: 1. Επιλογή του χρόνου καθυστέρησης των σειρήνων (πλήκτρο <1>) 2. ALARM On/Off (έναρξη / τερµατισµός σειρήνων, πλήκτρο <2>) 3. RESET (επανεκκίνηση, πλήκτρο <3>). Έξοδος από την κατάσταση αυτή γίνεται αυτόµατα εφόσον δεν πατάµε κανένα κουµπί για περίπου 10sec ή µε RESET. Engineer (Μηχανικος): είναι η κατάσταση κατά την οποία έχει δοθεί ο κωδικός του (µηχανικού), ο οποίος είναι ο <2331> Τότε αναβοσβήνει η ένδειξη Power και έχουµε την δυνατότητα να θέσουµε τις ζώνες σε κατάσταση Test ή Disable ή να θέσουµε τις γραµµές των Alarm Line σε κατάσταση Disable. 7

8 FIRE (φωτιάς): είναι η κατάσταση κατά την οποία σε κάποια ζώνη έχει ανιχνεύσει σήµα φωτιάς από ανιχνευτή (470 Ω) ή από Μπουτόν (470 Ω). Τότε ενεργοποιείται άµεσα h έξοδός της, ο βοµβητής αρχίζει να ηχεί και αρχίζει να µετρά ο χρόνος που έχουµε ρυθµίσει ως καθυστέρηση για να ηχήσουν οι σειρήνες. Η έξοδος GENERAL FIRE θα ενεργοποιηθεί µαζί µε τις σειρήνες. Αν σε µία ζώνη ενεργοποιηθεί και δεύτερος ανιχνευτής ή µπουτόν τότε παρακάµπτεται η διαδικασία της καθυστέρησης και οι σειρήνες ηχούν αµέσως. Αν σε κάποια ζώνη συνδέσουµε µπουτόν τύπου CX-3000 ή CX στις επαφές "+ & 9300" τότε όταν πιεστεί το µπουτόν αυτό θα ηχήσουν οι σειρήνες αµέσως χωρίς καθυστέρηση. Αν το συνδέσουµε στις επαφές "+ & 470Ohms" τότε το µπουτόν εµφανίζεται σας ανιχνευτής και έτσι έχει καθυστέρηση. FAULT (σφάλµατος): είναι η κατάσταση κατά την οποία κάποια ζώνη ή γραµµή σειρήνων έχει κάποιο πρόβληµα. Επίσης θα µπορούσε να είναι Battery Fault ή 230V AC Fault. Μόλις συµβεί κάποιο σφάλµα τότε αµέσως ηχεί ο βοµβητής, ενεργοποιείται η έξοδος GENERAL FAULT και ενεργοποιούνται οι ενδείξεις του αντίστοιχου σφάλµατος. Όταν θα σταµατήσει να υπάρχει το ή τα σφάλµατα, τότε θα σβήσουν οι ενδείξεις, θα σταµατήσει ο βοµβητής και θα απενεργοποιηθεί η έξοδος. DISABLE (απενεργοποίησης): είναι η κατάσταση του πίνακα όπου κάποια Ζώνη ή και κάποια από τις Γραµµές Σειρήνων είναι απενεργοποιηµένη. Απενεργοποιηµένη ζώνη σηµαίνει ότι ο πίνακας δεν ανιχνεύσει την κατάσταση της, ενώ απενεργοποιηµένη γραµµή σειρήνων σηµαίνει ότι και δεν ανιχνεύεται η κατάστασή της αλλά και δεν ενεργοποιείται κατά την σήµανση συναγερµού φωτιάς. Κατά την διάρκεια που κάτι από τα παραπάνω είναι απενεργοποιηµένα ηχεί ο βοµβητής για υπενθύµιση. Για να προγραµµατίσουµε τον πίνακα σε κατάσταση απενεργοποίησης εκτελούµε την εξής διαδικασία: 1. Πατάµε πλήκτρα < > τότε µένουµε σε κατάσταση Μηχανικού. η ένδειξη Power και ανάβει η ένδειξη Disable ή αναβοσβήνει η ένδειξη Test. 2. Με το πλήκτρο <1> επιλέγουµε λειτουργία µεταξύ των Test και Disable. Επιλέγοντας Disable, η ένδειξη Disable ενεργοποιείται. 3. Πατάµε το πλήκτρο <2> όσες φορές χρειαστεί έτσι ώστε να επιλέξουµε τις ζώνες, τα Alarm Line ή συνδυασµού των δυο που θέλουµε να θέσουµε σε κατάστασή απενεργοποίησης. Μία ζώνη ή µία γραµµή σειρήνων σε κατάσταση απενεργοποίησης παρουσιάζεται µε την ένδειξη σφάλµατος µόνιµα αναµµένη. 4. Για να βγούµε από την κατάσταση προγραµµατισµού πατάµε το πλήκτρο <3>. Όσο διάστηµα ο πίνακας είναι σε κατάσταση Disable ηχεί ο βοµβητής για υπενθύµιση. Η κατάσταση Disable ΕΝ καταργείται µε Reset. Για να καταργηθεί θα πρέπει να εκτελέσουµε την παραπάνω διαδικασία προγραµµατισµού όπου στο βήµα (3.) πατάµε το πλήκτρο <2> όσες φορές χρειαστεί ώστε να ενεργοποιηθούν όλες οι ζώνες και οι γραµµές σειρήνων (να σβήσουν όλες οι ενδείξεις σφάλµατος) ή θα πρέπει να διακόψουµε την παροχή ρεύµατος του πίνακα (230V AC και την µπαταρία) για µερικά δευτερόλεπτα. TEST ( οκιµής): είναι η κατάσταση του πίνακα κατά την οποία κάποια από τις ζώνες προγραµµατίζετε σε κατάσταση δοκιµής. Όταν σε µια τέτοια ζώνη ανιχνευτεί Fire (σήµα φωτιάς) ενεργοποιούνται στον πίνακα οι ενδείξεις Fire, και Zone Fire, ενεργοποιείται ο βοµβητής και ηχούν οι σειρήνες χωρίς καθυστέρηση για περίπου 5 δευτερόλεπτα χωρίς όµως να ενεργοποιούνται οι έξοδοι GENERAL FIRE και ZONE x FIRE. Στη συνέχεια ο πίνακας επανεκκινεί αυτόµατα. 8 Για να θέσουµε σε κατάσταση Test κάποια ζώνη 1. Πατάµε πλήκτρα < > τότε µένουµε σε κατάσταση Μηχανικού. η ένδειξη Power και ανάβει η ένδειξη Disable ή αναβοσβήνει η ένδειξη Test. 2. Με το πλήκτρο <1> επιλέγουµε λειτουργία µεταξύ των Test και Disable. Επιλέγοντας Test, η ένδειξη Test αναβοσβήνει. 3. Πατάµε το πλήκτρο <2> όσες φορές χρειαστεί έτσι ώστε να επιλέξουµε τις ζώνες που θέλουµε να θέσουµε σε κατάστασή ελέγχου. Μία ζώνη σε κατάσταση ελέγχου παρουσιάζεται µε την ένδειξη σφάλµατος να αναβοσβήνει µε τον ρυθµό που αναβοσβήνει και η ένδειξη test. 4. Για να βγούµε από την κατάσταση προγραµµατισµού πατάµε το πλήκτρο <3>. Η κατάσταση Test ΕΝ καταργείται µε Reset. Για να καταργηθεί θα πρέπει να εκτελέσουµε την παραπάνω διαδικασία προγραµµατισµού όπου στο βήµα (3.) πατάµε το πλήκτρο <2> όσες φορές χρειαστεί ώστε να ενεργοποιηθούν όλες οι ζώνες (να σβήσουν όλες οι ενδείξεις σφάλµατος) ή θα πρέπει να διακόψουµε την παροχή ρεύµατος του πίνακα (230V AC και την µπαταρία) για µερικά δευτερόλεπτα. Ανίχνευση Βλαβών Σφάλµατα τροφοδοσίας: Εάν ανάβει η ένδειξη [GENERAL FAULT] και αναβοσβήνει η [POWER FAULT] µε χρόνο ανάµµατος µεγαλύτερο του χρόνου που ηχεί ο βοµβητής, έχουµε σφάλµα µπαταρίας: τότε πρέπει να ελέγξουµε την πολικότητα και την σωστή σύνδεση των µπαταριών ή την ασφάλεια (3Α) πάνω στην πλακέτα του τροφοδοτικού. Εάν ανάβει η ένδειξη [GENERAL FAULT] και αναβοσβήνει η [POWER FAULT] µε χρόνο ανάµµατος µικρότερο του χρόνου που ηχεί ο βοµβητής έχουµε σφάλµα τροφοδοσίας δικτύου: τότε πρέπει να ελέγξουµε την ασφάλεια της κύρια παροχής (315 mα) που περιλαµβάνεται µέσα στην κλέµα σύνδεσης του πίνακα µε τα 230VAC. Σφάλµα σε Γραµµή Σειρήνων: Εάν ανάβει η ένδειξη [GENERAL FAULT] και αναβοσβήνει η [ALARM FAULT] σε κάποια γραµµή µε χρόνο ανάµµατος µεγαλύτερο του χρόνου που ηχεί ο βοµβητής έχουµε κοµµένο καλώδιο ή δεν έχει τοποθετηθεί η τερµατική αντίσταση ενώ αν ο χρόνος ανάµµατος είναι µικρότερος του χρόνου που ηχεί ο βοµβητής έχουµε βραχυκύκλωµα. Η µετρούµενη τάση στην κλέµα της γραµµής των σειρήνων στην πρώτη περίπτωση µετριέται στα 5V ενώ στη δεύτερη 0V. Σφάλµα σε Ζώνη: Αν υπάρχουν ενδείξεις [GENERAL FAULT] και [ZONE FAULT] σε κάποια ζώνη τότε εάν η δεύτερη αναβοσβήνει µε χρόνο ανάµµατος µεγαλύτερο του χρόνου που ηχεί ο βοµβητής έχουµε κοµµένο καλώδιο ή δεν έχει τοποθετηθεί η τερµατική αντίσταση ή κάποιος ανιχνευτής έχει αφαιρεθεί από τη βάση του ενώ αν αναβοσβήνει µε χρόνο ανάµµατος µικρότερο του χρόνου που ηχεί ο βοµβητής έχουµε βραχυκύκλωµα ή ανάποδη πολικότητα σε βάση. Η κατάσταση διευκρινίζεται µετρώντας µε ένα πολύµετρο την τάση στην κλέµα της ζώνης και αν είναι: 1. 0 Volt τότε έχουµε βραχυκύκλωµα 2. 0,5 Volt τότε έχουµε ανάποδη πολικότητα σε κάποια βάση Volt τότε έχουµε κοµµένη γραµµή ή δεν έχει µπει τερµατική αντίσταση Volt τότε έχει αφαιρεθεί κάποιος ανιχνευτής από την βάση του. 9

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης FP / Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-/ είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-0 είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης γκάµας

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AT-5050-IT ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: εν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεµένος στο ρεύµα). Όλες οι συνδέσεις και ρυθµίσεις πρέπει να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (LPG/LNG) / CGD 541 & CGD 542 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) CGD 341 & CGD 342 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Matrix-6/816 έκδοση πίνακα: 1.34G Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Περιεχόμενα Θέμα Σελίδα Εγκατάσταση Συστήματος - Συναρμολόγηση - Διευθυνσιοδότηση & συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου R-2010. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

1000VA, 2000VA, 3000VA,

1000VA, 2000VA, 3000VA, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TIGRA PLUS ΙΣΧΥΟΣ 1000VA, 2000VA, 3000VA, ON LINE UPS ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Προσοχή! Κίνδυνος καταστροφής των μπαταριών. Η τεχνητή διακοπή της τροφοδοσίας του UPS κατά την εγκατάσταση απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ GR ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 1 9448+ & 9848ES Ενσύρµατος Πίνακας Συναγερµού Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραµµατισµού. Menvier Univel. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2,3,4,6 & 10 ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ FIRE SYS ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BS-619 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16-64 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης...2 2. Κωδικός PIN...2 3. Εγκατάσταση...2 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ...3 5. Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ...3 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA..

Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου. Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα. σηµείωση: στη µονάδα ελέγχου συνδέεται ένα αισθητήριο QA.. 7 601 INTELLIGAS Σύστηµα ανίχνευσης διαρροής αερίου Για χώρους λεβητοστασίων και παρόµοια περιβάλλοντα Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου των διαρροών αερίου µε ένα αισθητήριο προορίζονται για την οδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία

Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία Περιεχόμενα συσκευασίας Ασφάλεια bu001a (2) Μην τοποθετείτε το Back-UPS κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε εστίες θερμότητας, σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

HPS 430 HPS 545. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση

HPS 430 HPS 545. Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση HPS 545 HPS 430 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τις για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση Ο HPS 430 είναι συναγερµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προστασία scooter&

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση GSM Τερµατικό Κινητής Τηλεφωνίας µε τηλεχειρισµό µέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία

Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία Περιεχόµενα συσκευασίας bu001a Ασφάλεια Μην τοποθετήσετε το UPS κάτω από άµεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε εστίες θερµότητας, σε περιβάλλον µε υπερβολική υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125 Runner Series 4-8 /8-16 Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Συνοπτικός οδηγός Runner Series Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του πίνακα έχουν επιλεχτεί έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS

AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Περιγραφή Το Autoguard-P AGER GPS είναι µια συσκευή η οποία µας ειδοποιεί µε SMS ή µε κλήση στο κινητό ή το σταθερό τηλέφωνό µας, εάν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου!

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου! Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Self Installation Guide Όλος ο κόσµος δικός σου! Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία modem

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 01 17 33 02 18 34 03 19 35 04 20 36 05 21 37 06 22 38 07 23 39 08 24 40 09 25 41 10 26 42 11 27 43 12 28 44 13 29 45 14 30 46 15 31 47 16 32 48 ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DK 2881 & 2851 Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας θα φορτίσει την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση 2)ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ SYROS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ SYROS: LFT12MSER : ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ SYROS: LFT12SDEC ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ SYROS: LFT12CSER ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα