ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ MOΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ MOΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ MOΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑΔΑ Α...4 ΟΜΑΔΑ Β Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 24

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 24

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α 1. Σχεδιάστε τη μορφή των γραμμών: παχιά συνεχής, λεπτή συνεχής, λεπτή ελεύθερη, λεπτή διακεκομμένη, λεπτή αξονική, παχιά αξονική, λεπτή αξονική με δύο τελείες και περιγράψτε τις περιπτώσεις εφαρμογής τους. 2. Σχεδιάστε τις τρεις βασικές όψεις των αντικειμένων της εικόνας με μολύβι και ελεύθερο χέρι. 3. Κάθε ένα από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις δύο αριστερές στήλες και σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα αντιστοιχεί με κάποιο από τα σχέδια όψεων των δύο δεξιών στηλών, που σημειώνονται με αριθμούς. Μελετήστε τα και συμπληρώστε τον πίνακα αντιστοίχισης που επισυνάπτεται. Σελίδα 4 από 24

5 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ 4. Να συμπληρώσετε στις κορυφές των όψεων τους αριθμούς που φαίνονται στα αξονομετρικά σχέδια. Η πίσω κορυφή να μπαίνει σε παρένθεση. Σελίδα 5 από 24

6 5. Να σχεδιάσετε με μολύβι και ελεύθερο χέρι τις τρεις βασικές όψεις των παρακάτω αντικειμένων. 6. Πώς ορίζεται η δύναμη; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ως διανυσματικό μέγεθος; 7. Δώστε τους ορισμούς των ομοεπίπεδων, συντρεχουσών, ομοφόρων και αντίθετων δυνάμεων με τη βοήθεια σχετικών σκαριφημάτων. 8. Αναφέρατε τα είδη των απλών καταπονήσεων μιας ράβδου και ορίστε τες με συντομία. Κάντε τα σχετικά σκαριφήματα για κάθε μία από αυτές. 9. Τι είναι ροπή σύσφιξης βίδας; Ποιες καταπονήσεις υφίσταται μια βίδα κατά τη σύσφιξή της; 10. Δώστε τους ορισμούς της επιτρεπόμενης τάσης υλικού και του συντελεστή ασφαλείας του. 11. Δώστε τον ορισμό της κάμψης ράβδου με τη βοήθεια σκαριφήματος Ποια είναι τα είδη της κάμψης ράβδου; Περιγράψτε με συντομία κάθε είδος με τη βοήθεια σκαριφήματος. 12. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις ιδιότητες του μαλακού χάλυβα και του αλουμινίου. 13. Να αναφέρετε επιγραμματικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πλαστικών υλικών. 14. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα πλαστικά υλικά ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στις θερμοκρασιακές μεταβολές; 15. Τι ονομάζεται πίεση; Με ποιες μονάδες εκφράζεται; Να αναφέρετε τους ορισμούς της μανομετρικής πίεσης, της απόλυτης πίεσης και της υποπίεσης. 16. Πώς ορίζεται ο «κύκλος λειτουργίας» θερμικού κινητήρα; Ποιους «χρόνους» περιλαμβάνει ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας; Πότε ο κύκλος ονομάζεται 4χρονος και πότε 2χρονος; 17. Περιγράψτε με συντομία τη θεωρητική λειτουργία 4χρονου βενζινοκινητήρα με τη βοήθεια διαγράμματος P-V. 18. Περιγράψτε με συντομία την πραγματική λειτουργία 4χρονου βενζινοκινητήρα με τη βοήθεια σπειροειδούς διαγράμματος. Σελίδα 6 από 24

7 19. Περιγράψτε με συντομία τη θεωρητική λειτουργία 2χρονου βενζινοκινητήρα με τη βοήθεια διαγράμματος P-V. 20. Τι ονομάζεται βαθμός συμπίεσης θερμικού κινητήρα; Να δείξετε τα μεγέθη που το ορίζουν σε σχετικό σκαρίφημα. 21. Τι ορίζει το Α και Β θερμοδυναμικό αξίωμα; 22. Να ορίσετε με συντομία τις μεταβολές κατάστασης των τελείων αερίων με τη βοήθεια διαγραμμάτων P-V. 23. Τι ονομάζεται «βαθμός απόδοσης» και τι «βαθμός πλήρωσης» (ογκομετρική απόδοση) κινητήρα; 24. Περιγράψτε με συντομία τους τρόπους μετάδοσης της θερμότητας. 25. Τι ονομάζεται «μηχανή» και πότε αυτή λέγεται «κινητήρια»; Τι ονομάζεται «εργαζόμενη ουσία» σε μια κινητήρια μηχανή και ποια είναι αυτή σε ένα βενζινοκινητήρα; 26. Τι ονομάζεται «ειδικό βάρος» και τι «ειδικός όγκος» αερίου σώματος; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές τους; 27. Τι ονομάζονται σφάλματα (μηχανουργικής) μέτρησης; Αναφέρατε τα είδη και που οφείλονται. 28. Ποιους κανόνες ακολουθούμε για μια αξιόπιστη μέτρηση με παχύμετρο; 29. Με ποια κριτήρια επιλέγουμε έναν εξολκέα εξαρτημάτων; 30. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φλόγας οξυγόνου - ασετιλίνης; 31. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν τη χρήση δυναμόκλειδων (ροπόκλειδων) κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων κινητήρων μοτοσικλέτας; 32. Ποια είναι η σημασία της ρύθμισης ενός αεροεργαλείου; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αέρα τροφοδοσίας του; 33. Εξηγείστε την αρχή του Βερνιέρου σε ένα παχύμετρο με τη βοήθεια σκαριφήματος. 34. Αναφέρατε τα μέτρα προστασίας και φύλαξης ενός παχυμέτρου. 35. Αναφέρατε τα είδη των μικρομέτρων ανάλογα με το σύστημα μέτρησης και με το είδος της μετρούμενης διάστασης. 36. Να σχεδιάσετε το πρότυπο σύμβολο και τον πίνακα αληθείας πύλης AND με δύο εισόδους. Εξηγείστε τη λειτουργία της με το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμά της. 37. Τι ονομάζεται δίκτυο υπολογιστών; Ποια είναι τα κύρια τμήματα σε ένα τυπικό δίκτυο υπολογιστών; 38. Εξηγείστε τη βασική ιδέα μηχανικής πολύπλεξης με τη βοήθεια ηλεκτρικού διαγράμματος. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση της πολύπλεξης; 39. Τι είναι κωδικοποιητής και τι αποκωδικοποιητής σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα; 40. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση μικροϋπολογιστή για τον έλεγχο λειτουργίας ενός κινητήρα μοτοσικλέτας; 41. Εξηγείστε με τη βοήθεια διαγράμματος την έννοια του αναλογικού και του ψηφιακού σήματος. 42. Αναφέρατε τους ορισμούς, τα σύμβολα και τις βασικές μονάδες μέτρησης των τριών βασικών μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος. 43. Λυχνία αυτοκινήτου 4Ω συνδέεται σε κύκλωμα με τάση 12V (DC). Ποια ένταση ρεύματος διαρρέει το κύκλωμα; Ποια θα είναι η ένταση του συνολικού ρεύματος εάν προστεθεί στο κύκλωμα μία ίδια λυχνία παράλληλα και μία ίδια λυχνία σε σειρά; Σελίδα 7 από 24

8 44. Ποιες είναι οι πέντε βασικές κατηγορίες εξαρτημάτων σε ένα τυπικό ηλεκτρικό κύκλωμα; Ποια είναι η σκοπιμότητα κάθε εξαρτήματος; 45. Ποια βλάβη ονομάζεται «βραχυκύκλωμα» και ποια «ανοικτό κύκλωμα»; Ποιες αιτίες τα προκαλούν και ποια τα αποτελέσματά τους; 46. Ποια διαγνωστικά συμπεράσματα εξάγονται όταν κατά την ωμομέτρηση ηλεκτρολογικού εξαρτήματος βρεθούν οι τιμές μηδέν (0) και άπειρο ( ); 47. Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου λειτουργίας μιας τηκόμενης ασφάλειας εκτός ηλεκτρικού κυκλώματος. Εξηγείστε πότε η ασφάλεια είναι κανονική και πότε όχι. 48. Εξηγείστε τη λειτουργία ενός ποτενσιόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Σχεδιάστε το σχετικό ηλεκτρικό διάγραμμα. 49. Σχεδιάστε το εσωτερικό κύκλωμα ενός ρελαί (ηλεκτρονόμος) και εξηγείστε τη λειτουργία του. 50. Με τη βοήθεια απλού ηλεκτρικού κυκλώματος εξηγείστε τη λειτουργία ενός τρανζίστορ NPN. 51. Αναφέρατε επιγραμματικά τους ρόλους ενός τρανζίστορ σε ένα κύκλωμα. 52. Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου μιας απλής διόδου εκτός κυκλώματος με ένα απλό πολύμετρο. 53. Ποιοι λόγοι καθιστούν ασφαλέστερες τις μετρήσεις με ψηφιακό πολύμετρο κατά τον έλεγχο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μοτοσικλέτας; 54. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για μία ασφαλή και αξιόπιστη ωμομέτρηση ηλεκτρικού εξαρτήματος μοτοσικλέτας; 55. Να υπολογίσετε την ονομαστική τιμή ασφάλειας που θα χρησιμοποιήσετε σε ένα κύκλωμα με λυχνία ισχύος 40W και τάση τροφοδοσίας 12V (DC). 56. Ποια στοιχεία καταχωρούνται στις ενδεικτικές πινακίδες που φέρουν οι πυροσβεστήρες; 57. Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών; 58. Ποια είναι η σημασία της ανακύκλωσης υλικών μοτοσικλετών; 59. Τι είναι εργατικό ατύχημα; Αναφέρατε τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες που επιφέρει. 60. Ποιοι κανόνες διέπουν την ασφαλή χρήση των εργαλείων χειρός; 61. Ποιες προδιαγραφές πρέπει να έχει μία φόρμα εργασίας; 62. Ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν τα υγρά των φρένων; Ποιο είναι το βασικότερο μειονέκτημά τους; 63. Πώς συνδέεται ο αριθμός (βαθμός) οκτανίων βενζίνης με τη λειτουργία του κινητήρα; Τι σημαίνει βενζίνη 98 οκτανίων; 64. Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός λιπαντικού κινητήρα; 65. Αποκωδικοποιείστε τους συμβολισμούς λιπαντικού α) SF SAE 10W 30 και β) API GL Με τη βοήθεια σκαριφήματος ορίστε τα μέρη ενός κοχλία και τις βασικές του διαστάσεις. 67. Περιγράψτε τη λειτουργία ενός ελατηρίου και αναφέρατε τις σημαντικότερες εργασίες που επιτελεί. 68. Δώστε τους ορισμούς του άξονα, της ατράκτου και του στροφέα. 69. Ποια στοιχεία χρειάζεστε προκειμένου να αντικαταστήσετε ένα κατεστραμμένο ρουλεμάν το οποίο δεν φέρει τον αριθμό τυποποίησής του; Σελίδα 8 από 24

9 70. Πώς υπολογίζεται η σχέση μετάδοσης δύο ανόμοιων γραναζιών σε εμπλοκή σε σχέση με τις στροφές, τις ακτίνες, τις διαμέτρους και τον αριθμό των δοντιών τους; Κάντε το σχετικό σκαρίφημα. 71. Με ποιους τρόπους ασφαλίζεται μία κοχλιοσύνδεση; Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του καταλληλότερου τρόπου ασφάλισης; 72. Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα που δείχνουν τη μεταβολή της αποδιδόμενης ισχύος και ροπής σε σχέση με τις στροφές κινητήρα μοτοσικλέτας. 73. Αναφέρατε τα μέρη και περιγράψτε με συντομία τη λειτουργία ενός συστήματος παραγωγής έργου και μετατροπής του σε κίνηση μονοκύλινδρου κινητήρα. 74. Αναπτύξτε με συντομία τις αιτίες που προκαλούν φθορά στον κύλινδρο ενός κινητήρα. Ποιες μορφές παίρνει ο κύλινδρος λόγω της φθοράς του; 75. Τι είναι τα χιτώνια κυλίνδρου και ποιος είναι ο ρόλος τους; 76. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση κραμάτων αλουμινίου ως υλικού κατασκευής κυλινδροκεφαλών. 77. Ποια είδη ελατηρίων φέρει ένα έμβολο 4χρονου βενζινοκινητήρα; Ποιος είναι ο ρόλος κάθε είδους; 78. Αναφέρατε τα είδη και περιγράψτε τα μέρη και το σκοπό της μπιέλας. 79. Αναφέρατε τα είδη των στροφαλοφόρων αξόνων που χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και το σκοπό τους. 80. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος ψύξης ενός κινητήρα; 81. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος λίπανσης ενός κινητήρα; Αναφέρατε τα χρησιμοποιούμενα είδη συστημάτων λίπανσης στις μοτοσικλέτες. 82. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία μιας γραναζωτής αντλίας λαδιού. 83. Ποιος είναι ο ρόλος των βαλβίδων στο σύστημα διανομής καυσίμου μείγματος 4χρονου κινητήρα; Περιγράψτε τα μέρη μιας τέτοιας βαλβίδας και εξηγείστε το ρόλο του καθενός από αυτά. 84. Ποια λειτουργικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από το σχήμα και το μέγεθος των έκκεντρων εκκεντροφόρου άξονα; Δείξτε τα μεγέθη σε σχετικό σκαρίφημα. 85. Ποιος είναι ο σκοπός του διάκενου των βαλβίδων συστήματος διανομής καυσίμου μείγματος κινητήρα; Γιατί είναι αναγκαία η περιοδική ρύθμισή του; 86. Να ορίσετε: το περιφερειακό, το αξονικό και το ακτινικό διάκενο ελατηρίων εμβόλου με τη βοήθεια σκαριφήματος και να εξηγήσετε το ρόλο τους. 87. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος διανομής καυσίμου μείγματος συμβατικού συστήματος βενζινοκινητήρα; Αναφέρατε τα κύρια μέρη του. 88. Ποιος είναι ο σκοπός του θερμοστάτη υγρόψυκτου συστήματος ψύξης κινητήρα; Περιγράψτε την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στις φάσεις λειτουργίας του. 89. Τι είναι πολλαπλή εισαγωγή μεταβλητού μήκους; Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της σε ένα σύστημα διανομής καυσίμου μείγματος; 90. Ποιος είναι ο ρόλος του εκκεντροφόρου άξονα; Αναφέρατε Τα μέρη του και εξηγήστε τους συμβολισμούς OHC και DOHC; ΟΜΑΔΑ Β Σελίδα 9 από 24

10 1. Ποιος είναι ο ρόλος του καταλυτικού μετατροπέα (καταλύτη); 2. Τι σημαίνει δηλητηρίαση καταλυτικού μετατροπέα (καταλύτη); Ποιες αιτίες την προκαλούν; 3. Σε ποιους λόγους οφείλεται η ύπαρξη μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στα καυσαέρια 4χρονου βενζινοκινητήρα; 4. Σε ποιους λόγους οφείλεται η ύπαρξη άκαυστων υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια 4χρονου βενζινοκινητήρα; 5. Ποιοι είναι οι κύριοι πρωτογενείς ρυπαντές στα καυσαέρια μιας μοτοσικλέτας; Ποιες είναι οι επιδράσεις τους στον άνθρωπο; 6. Με ποιες μορφές παρουσιάζεται το λεγόμενο «νέφος» στην ατμόσφαιρα; Ποιες συνθήκες ευνοούν την εμφάνισή του; 7. Ποια είναι τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπεμπόμενου θορύβου μιας μοτοσικλέτας; 8. Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου diesel και εξηγείστε με συντομία πώς αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία του κινητήρα. 9. Αναπτύξτε με συντομία τις προϋποθέσεις/συνθήκες που εξασφαλίζουν τέλεια καύση του πετρελαίου diesel. 10. Ποιες αρχές διέπουν μία επιτυχή και αποτελεσματική έγχυση πετρελαίου diesel; 11. Αναπτύξτε με συντομία των επιχειρήσεων ανάλογα με τη νομική τους μορφή. 12. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων έναντι των μεγάλων και των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι των μικρών; 13. Πώς ορίζεται η οργάνωση ως μία διοικητική λειτουργία της επιχείρησης; Ποιοι είναι οι στόχοι της; 14. Τι ονομάζεται οργανόγραμμα μιας επιχείρησης και ποια είναι τα οφέλη του; 15. Αναφέρατε επιγραμματικά τις εσωτερικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. 16. Με ποια κριτήρια επιλέγεται το προσωπικό μιας επιχείρησης; 17. Ποιες είναι οι σημαντικότερες προσδοκίες των πελατών από το συνεργείο επισκευής και συντήρησης μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών; 18. Αναφέρατε τους κύριους οικονομικούς συντελεστές που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την τιμή χρέωσης της εργατοώρας ενός συνεργείου. 19. Αναπτύξτε με συντομία τους συντελεστές παραγωγής (παραγωγικοί συντελεστές). 20. Αναπτύξτε με συντομία τα είδη των επιχειρήσεων ανάλογα με τον τομέα παραγωγικής τους δραστηριότητας. 21. Ποια αντίσταση (θερμίστορ) ονομάζεται NTC; Σχεδιάστε το σχετικό διάγραμμα αντίστασης - θερμοκρασίας. 22. Ποια είναι η χρησιμότητα των ενεργοποιητών σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα μοτοσικλέτας; 23. Ποια είναι τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενεργοποιητών συστημάτων μοτοσικλέτας; 24. Περιγράψτε τα μέρη και την αρχή λειτουργίας μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας (ON - OFF) συστήματος μοτοσικλέτας. 25. Ποια είναι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων συστημάτων μοτοσικλέτας; Σελίδα 10 από 24

11 26. Ποιος είναι ο ρόλος των αισθητήρων σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα μοτοσικλέτας; 27. Περιγράψτε όλη τη διαδικασία ενεργοποίησης των μπεκ Υ1, 2, 3 και 4 του συστήματος ψεκασμού που φαίνεται στο διάγραμμα. 28. Ποιος είναι ο σκοπός του συστήματος τροφοδοσίας ενός βενζινοκινητήρα; 29. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψεκασμού σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά συστήματα τροφοδοσίας με καρμπυρατέρ; 30. Περιγράψτε τη λειτουργία και το ρόλο του αισθητήρα οξυγόνου (λ). Δείξτε με το σχετικό διάγραμμα τη μεταβολή της παραγόμενης τάσης σε σχέση με τη μεταβολή του λόγου «λ». 31. Αναφέρατε τα βασικά υποσυστήματα που αποτελούν ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού βενζινοκινητήρα και τα κυριότερα μέρη τους. 32. Ποιες λειτουργικές συνθήκες διαμορφώνουν τη βασική διάρκεια ψεκασμού ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα; 33. Ταξινομείστε τους αισθητήρες συστημάτων μοτοσικλέτας ανάλογα με τη μεταβολή της ένδειξής τους. 34. Ταξινομείστε τους αισθητήρες συστημάτων μοτοσικλέτας ανάλογα με την επαφή τους με το μετρούμενο μέγεθος. 35. Ταξινομείστε τους αισθητήρες συστημάτων μοτοσικλέτας ανάλογα με τη χρήση ή όχι εξωτερικής πηγής ενέργειας. Σελίδα 11 από 24

12 36. Ταξινομείστε τους αισθητήρες συστημάτων μοτοσικλέτας ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους. 37. Ποιος είναι ο ρόλος των αισθητήρων ταχύτητας στροφών συστημάτων μοτοσικλέτας; Αναφέρατε επιγραμματικά τις βασικές εφαρμογές τους στις μοτοσικλέτες. 38. Εξηγείστε τη χρησιμότητα των αισθητήρων θερμοκρασίας στα συστήματα μοτοσικλέτας. Αναφέρατε επιγραμματικά τις βασικές εφαρμογές τους στις μοτοσικλέτες. 39. Εξηγείστε τη χρησιμότητα των αισθητήρων πίεσης στα συστήματα μοτοσικλέτας. Αναφέρατε επιγραμματικά τις βασικές εφαρμογές τους στις μοτοσικλέτες. 40. Εξηγείστε με συντομία την αρχή λειτουργίας των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων πίεσης στα συστήματα μοτοσικλέτας. 41. Πότε η μονάδα ελέγχου ψεκασμού διακόπτει τη λειτουργία των μπεκ; 42. Εξηγείστε τις έννοιες του ανοικτού και κλειστού βρόχου σε ένα σύστημα τροφοδοσίας κινητήρα με τη βοήθεια των σχηματικών διαγραμμάτων. Ποια διαδικασία ονομάζεται ανάδραση; 43. Τι ονομάζεται μονάδα ελέγχου (ECU); Ποια είναι τα στοιχεία της; 44. Τι ονομάζεται μνήμη «τυχαίας προσπέλασης» (RAM); Ποια είναι τα είδη της; 45. Τι ονομάζεται μνήμη «μόνο για ανάγνωση» (ROM) και τι «προγραμματισμένη μόνο για ανάγνωση» (PROM); Που χρησιμοποιούνται αυτές οι μνήμες; 46. Ποιες είναι οι εργασίες του ρυθμιστή εξόδου ενός μικροεπεξεργαστή; 47. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτροκίνητης περιστροφικής αντλίας βενζίνης. 48. Ποιοι λόγοι προκρίνουν την τοποθέτηση της ηλεκτροκίνητης αντλίας βενζίνης στη δεξαμενή καυσίμου (ρεζερβουάρ); Πώς ασφαλίζεται το σύστημα από πυρκαγιά; 49. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού μπεκ συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα. 50. Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός αισθητήρα θερμοκρασίας (NTC) ψυκτικού υγρού συστήματος ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα. 51. Ποιος είναι ο ρόλος του αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού; Ποιο είδος χρησιμοποιείται συνήθως στις μοτοσικλέτες και γιατί. 52. Διατυπώστε τους ορισμούς της καύσης, της ατελούς καύσης, της τέλειας καύσης και του καυσιγόνου αέρα. 53. Διατυπώστε τους ορισμούς: α) στοιχειομετρική αναλογία μείγματος αέρα - βενζίνης, β) πλούσιο μείγμα αέρα - βενζίνης και γ) φτωχό μείγμα αέρα - βενζίνης. 54. Ποια είναι η ποσοστιαία σύνθεση των καυσαερίων ενός βενζινοκινητήρα πριν από τον καταλύτη; Ποια από αυτά χαρακτηρίζονται ως ρύποι; 55. Ποιες είναι οι κατηγορίες χημικών αντιδράσεων που συντελούνται σε έναν τριοδικό καταλύτη; Αναφέρατε τις αντιδράσεις κάθε κατηγορίας στη γενική τους μορφή. 56. Τι είναι η ειδική κατανάλωση καυσίμου; Ποια είναι η σημασία της και ποιο είναι το διάγραμμα μεταβολής της σε σχέση με τις στροφές του κινητήρα; Σελίδα 12 από 24

13 57. Προσδιορίστε όλους τους πιθανούς τρόπους/συνδυασμούς ψεκασμού των μπεκ στο ηλεκτρικό διάγραμμα που ακολουθεί. 58. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού τύπου διακόπτη ON- OFF. 59. Ταξινομήστε τους εξαερωτήρες μοτοσικλετών ανάλογα με τη διεύθυνση ροής και τη λειτουργία τους. 60. Τι ονομάζεται σταύρωμα ελατηρίων εμβόλου 4χρονου βενζινοκινητήρα; Εξηγείστε γιατί είναι αναγκαίο να γίνεται. 61. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της καύσης του μείγματος σε έναν βενζινοκινητήρα; 62. Ποιο είδος ελατηρίου εμβόλου χρησιμοποιείται στους 2χρονους βενζινοκινητήρες; Με ποιο τρόπο σταθεροποιούνται και γιατί δεν επιτρέπεται η περιστροφή τους; 63. Ποιος είναι ο σκοπός των φίλτρων εισερχόμενου αέρα και βενζίνης; 64. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη λειτουργία του κινητήρα από ένα φραγμένο φίλτρο εισερχόμενου αέρα; 65. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του σιγαστήρα στην εξάτμιση μιας μοτοσικλέτας με 4χρονο βενζινοκινητήρα; Ποιοι είναι οι τύποι των σιγαστήρων; 66. Να συγκρίνετε τη λειτουργία και την απόδοση ενός 2χρονου και ενός αντίστοιχου 4χρονου βενζινοκινητήρα. Σελίδα 13 από 24

14 67. Να περιγράψετε με τη βοήθεια διαγράμματος P-V την πραγματική λειτουργία 2χρονου βενζινοκινητήρα. 68. Να περιγράψετε με τη βοήθεια κυκλικού διαγράμματος την πραγματική λειτουργία 2χρονου βενζινοκινητήρα. 69. Να υπολογίσετε τον κυβισμό μονοκύλινδρου κινητήρα που έχει όγκο θαλάμου καύσης 10 cm 3 και βαθμό συμπίεσης 10: Να υπολογίσετε τον κυβισμό ενός 4κύλινδρου σε σειρά κινητήρα που έχει διάμετρο εμβόλου 70 mm και διαδρομή εμβόλου 60 mm. 71. Πότε ένας κινητήρας ονομάζεται τετράγωνος, υποτετράγωνος και υπερτετράγωνος; 72. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία της αντλίας υγρόψυκτου συστήματος ψύξης κινητήρα. 73. Να εξηγηθεί η λειτουργία της τάπας ψυγείου υγρόψυκτου συστήματος ψύξης κινητήρα. 74. Ποιος είναι ο σκοπός του δοχείου διαστολής υγρόψυκτου συστήματος ψύξης κινητήρα; 75. Περιγράψτε με συντομία και τη βοήθεια διαγράμματος τη συνδεσμολογία και τη λειτουργία του ηλεκτρικού κυκλώματος του οργάνου ένδειξης θερμοκρασίας υγρόψυκτου κινητήρα. 76. Τι ονομάζεται γωνία επαφής πλατινών (dwell) συμβατικού συστήματος ανάφλεξης με πλατίνες; Γιατί είναι αναγκαία η ρύθμισή της; 77. Ποιος είναι ο σκοπός του συστήματος μετάδοσης κίνησης μιας μοτοσικλέτας; Αναφέρατε επιγραμματικά τα μέρη του. 78. Αναφέρατε τα μέρη και περιγράψτε τη λειτουργία ενός ξηρού μονόδισκου συμπλέκτη συστήματος μετάδοσης κίνησης μοτοσικλέτας. 79. Αναφέρατε τα μέρη και περιγράψτε τη λειτουργία ενός υγρού πολύδισκου συμπλέκτη συστήματος μετάδοσης κίνησης μοτοσικλέτας. 80. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των υγρών και ξηρών πολύδισκων συμπλεκτών συστήματος μετάδοσης κίνησης μοτοσικλέτας; 81. Αναφέρατε τα μέρη και περιγράψτε την αρχή λειτουργίας κιβωτίου ταχυτήτων συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης. 82. Να συγκρίνετε έναν καταλύτη με κεραμικό μονόλιθο με έναν αντίστοιχο μεταλλικό. 83. Αναφέρατε τα μέρη και περιγράψτε τη λειτουργία ρυθμιστή πίεσης καυσίμου συστήματος ψεκασμού μοτοσικλέτας. Για ποιο λόγο η πίεση καυσίμου παραμένει σταθερή; 84. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συνδυασμένων συστημάτων διαχείρισης της έγχυσης και της έναυσης σε σχέση με τα αντίστοιχα μη συνδυασμένα ηλεκτρονικά συστήματα ψεκασμού βενζινοκινητήρα; 85. Περιγράψτε το ρόλο και τα μέρη μιας δεξαμενής βενζίνης. Εξηγείστε το σκοπό της τάπας της. 86. Ποιες λειτουργικές φάσεις ενός κινητήρα μοτοσικλέτας πρέπει να καλύπτει ένα σύστημα τροφοδοσίας; 87. Τι ορίζεται ως λόγος «λ»; Χαρακτηρίστε την ποιότητα του μείγματος, με σχετικά παραδείγματα, σε σχέση με την τιμή του λόγου «λ». 88. Αναφέρατε τα μέρη ενός τυπικού μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων (δύο αξόνων) μοτοσικλέτας. Περιγράψτε τη λειτουργία του. Σελίδα 14 από 24

15 89. Να αναφέρετε και να συγκρίνετε μεταξύ τους τρόπους ενεργοποίησης του συμπλέκτη συστήματος μετάδοσης μοτοσικλέτας. 90. Τι είναι ο μονόφορος συμπλέκτης συστήματος μετάδοσης μοτοσικλέτας; Γιατί χρησιμοποιείται; 91. Με ποιους τρόπους μεταφέρεται η κίνηση από το κιβώτιο ταχυτήτων στον πίσω τροχό μιας μοτοσικλέτας; Ποιος από αυτούς χρησιμοποιείται συνηθέστερα; Εξηγήστε τους λόγους. 92. Με τη βοήθεια σκαριφήματος εξηγήστε την έννοια της ροπής στρέψης ενός περιστρεφόμενου γραναζιού. Διατυπώστε τον τύπο υπολογισμού της και εξηγήστε τα σύμβολά του. 93. Ποια προβλήματα δημιουργεί η μετάδοση κίνησης με άξονα σε μια μοτοσικλέτα και πώς αντιμετωπίζονται; Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει αυτός ο τρόπος μετάδοσης; 94. Περιγράψτε τη λειτουργία φυγοκεντρικού συμπλέκτη συστήματος μετάδοσης της κίνησης μοτοσικλέτας. 95. Ποιοι λόγοι επέβαλλαν το τέντωμα της αλυσίδας μετάδοσης της κίνησης μοτοσικλέτας; Με ποιους τρόπους γίνεται και με ποιες συνθήκες πραγματοποιείται; 96. Πώς ορίζεται το μοτοποδήλατο και η μοτοσικλέτα στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας; 97. Ποια είναι τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας όλων των κατηγοριών μοτοσικλέτας σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας; 98. Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για την τροχοπέδηση μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών; 99. Απαριθμήστε τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά φώτα δίτροχης μοτοσικλέτας χωρίς πλευρικό καλάθι σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Απαριθμήστε τις κατηγορίες αδειών οδήγησης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και περιγράψτε τα δικαιώματα οδήγησης κάθε κατηγορίας Πότε επιτρέπεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας; 102. Τι πρέπει να προσέχουμε αγοράζοντας ένα κράνος αναβάτη μοτοσικλέτας; Από ποια υλικά κατασκευάζονται συνήθως; Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζει κάθε υλικό; 103. Απαριθμήστε τα βασικά μηχανήματα που πρέπει να περιλαμβάνει μια γραμμή τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ δικύκλων και μοτοσικλετών Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί το πιστοποιημένο ελεγκτικό προσωπικό που διενεργεί τεχνικούς ελέγχους στα ΚΤΕΟ δικύκλων και μοτοσικλετών; 105. Αναφέρατε τις διαβαθμίσεις των ελλείψεων που διαπιστώνονται κατά τον τεχνικό έλεγχο μιας μοτοσικλέτας (ΚΤΕΟ). Τι προβλέπεται ως επακόλουθο για κάθε διαβάθμιση; 106. Από πού λαμβάνεται η στάθμη θορύβου κατά τον τεχνικό έλεγχο μιας μοτοσικλέτας (ΚΤΕΟ), όταν αυτή δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας της; 107. Χαρακτηρίστε τη διαβάθμιση των παρακάτω ελλείψεων κατά τον τεχνικό έλεγχο μοτοσικλέτας (ΚΤΕΟ): α. Η πινακίδα κυκλοφορίας δεν είναι τοποθετημένη στην προβλεπόμενη θέση. β. Χαμηλή στάθμη υγρών φρένων (κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο). γ. Βάθος αυλάκωσης πέλματος ελαστικού μικρότερο του ελάχιστου επιτρεπόμενου. δ. Ο χρωματισμός της μοτοσικλέτας δεν συμπίπτει με την αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας. Σελίδα 15 από 24

16 108. Ποια είναι τα είδη διάβρωσης πλαισίου και υποπλαισίων μιας μοτοσικλέτας; 109. Ποιος είναι ο ρόλος του πλαισίου μοτοσικλέτας; 110. Ποιες είναι οι απαιτήσεις από ένα πλαίσιο μοτοσικλέτας; 111. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία ενός πλαισίου μοτοσικλέτας; 112. Ποιο πλαίσιο μοτοσικλέτας ονομάζεται «χωροδικτύωμα»; Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζει; 113. Ποιο πλαίσιο μοτοσικλέτας ονομάζεται «μονοκόκ»; Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζει; 114. Αναφέρατε επιγραμματικά τα είδη των πλαισίων μοτοσικλετών Αναφέρατε τα συστήματα οδήγησης οπισθίων τροχών Αναφέρατε από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η συμπεριφορά των ελατηρίων και των αμορτισέρ μπροστινού τροχού μοτοσικλέτας Ποιες είναι οι λειτουργίες που εκτελούνται από ένα σύστημα φόρτισης μοτοσικλέτας; 118. Ποιος είναι ο ρόλος του εναλλακτήρα σε ένα σύστημα φόρτισης μοτοσικλέτας; Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του; 119. Ποιος είναι ο ρόλος της μπαταρίας μιας μοτοσικλέτας; 120. Αναφέρατε επιγραμματικά τα υποσυστήματα του ηλεκτρικού συστήματος μοτοσικλέτας Πώς ορίζεται η ονομαστική χωρητικότητα μιας μπαταρίας μοτοσικλέτας; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 122. Ποιες βλάβες παρουσιάζουν οι μπαταρίες μολύβδου μοτοσικλέτας; Ποιες αιτίες τις προκαλούν; 123. Ποια είναι η χρησιμότητα των ασφαλειών σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ποια είδη ασφαλειών χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες; 124. Να υπολογιστεί η ισχύς που καταναλίσκεται από κύκλωμα που απορροφά ρεύμα 20Α και τροφοδοτείται με τάση 12V (DC) Εάν η αντίσταση ενός κυκλώματος παραμένει κανονική και η τάση τροφοδοσίας του γίνει μικρότερη της κανονικής ποια θα είναι η συμπεριφορά του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα; Παραθέστε σχετικό αριθμητικό παράδειγμα Εάν η τάση της πηγής ενός κυκλώματος είναι κανονική και η αντίστασή του γίνεται μεγαλύτερη της κανονικής ποια θα είναι η συμπεριφορά του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα; Παραθέστε σχετικό αριθμητικό παράδειγμα Ποιοι είναι οι κανόνες προστασίας οργάνων και συσκευών μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών; 128. Ποιος είναι ο σκοπός του συστήματος ανάφλεξης βενζινοκινητήρα; 129. Να αναφέρετε τα μέρη του συστήματος ανάφλεξης με τροφοδοσία από πηνίο υψηλής τάσης. Σχεδιάστε σχετικό σκαρίφημα και εξηγήστε τη λειτουργία του συστήματος Να αναφέρετε τα μέρη του συστήματος ανάφλεξης με τροφοδοσία από μπαταρία υψηλής τάσης. Σχεδιάστε σχετικό σκαρίφημα και εξηγήστε τη λειτουργία του συστήματος Να αναφέρετε τα μέρη του συστήματος ανάφλεξης με τροφοδοσία από επαγωγική ηλεκτρονική ανάφλεξη. Σχεδιάστε σχετικό σκαρίφημα και εξηγήστε τη λειτουργία του συστήματος Να αναφέρετε τα μέρη του συστήματος ανάφλεξης με φόρτιση πυκνωτή (CDI) χωρίς μπαταρία. Σχεδιάστε σχετικό σκαρίφημα και εξηγήστε τη λειτουργία του συστήματος. Σελίδα 16 από 24

17 133. Να αναφέρετε τα μέρη του συστήματος ανάφλεξης με φόρτιση πυκνωτή (CDI) με μπαταρία. Σχεδιάστε σχετικό σκαρίφημα και εξηγήστε τη λειτουργία του συστήματος Να αναφέρετε τις βασικές λειτουργίες μιας ηλεκτρονικής ανάφλεξης μοτοσικλέτας Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών αναφλέξεων σε σχέση με τις συμβατικές Τι ονομάζεται προπορεία ανάφλεξης (αβάνς) και ποια η σκοπιμότητά του; 137. Ποιες είναι οι συνέπειες μιας αντικανονικής προπορείας ανάφλεξης (αβάνς); 138. Να αναφέρετε τα μέρη αναφλεκτήρα (μπουζί) και εξηγήστε το ρόλο καθενός Ταξινομήστε τους αναφλεκτήρες (μπουζί) ως προς τη θερμική τους αγωγιμότητα και εξηγείστε τις διαφορές τους Να εξηγηθεί για ποιο λόγο το ηλεκτρικό σοκ από το σύστημα έναυσης υψηλής τάσης μοτοσικλέτας δεν είναι κανονικά θανατηφόρο Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται κατά τη φόρτιση ενός συσσωρευτή (μπαταρία) μοτοσικλέτας; 142. Ποιος είναι ο ρόλος του εκκινητή (μίζα); Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του; 143. Αναφέρατε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα σύστημα φωτισμού μοτοσικλέτας Αναφέρατε τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής ενός συσσωρευτή Αναφέρατε τους τρόπους τους οποίους χρησιμοποιούμε για τη εκτίμηση της κατάστασης και της φόρτισης ενός συσσωρευτή Ποιες είναι οι μέθοδοι ένωσης των αγωγών με τους ακροδέκτες; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί μια σωστή ένωση αγωγού-ακροδέκτη, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα; 147. Ποιος είναι ο σκοπός του διακένου των πλατινών συστήματος ανάφλεξης; Τι συμβαίνει όταν ρυθμιστεί διάκενο μεγαλύτερο και τι όταν ρυθμιστεί μικρότερο από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή; 148. Ποια είναι τα σπουδαιότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ρελαί (ηλεκτρονόμοι) μοτοσικλέτας; 149. Ποιες οδηγίες πρέπει να τηρούνται κατά τη συντήρηση ενός τηλεσκοπικού πιρουνιού μοτοσικλέτας; 150. Περιγράψτε με συντομία τα είδη των ελαστικών ανάλογα με την κατασκευή του σκελετού τους. Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζει κάθε είδος; 151. Αποκωδικοποιείστε τους συμβολισμούς ελαστικών: 180/55 ZR 17 (73W) TL και 150/70 B17 69H TL Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ακτινικών τροχών σε σχέση με τα άλλα είδη τροχών Εξηγείστε το φαινόμενο της υδρολίσθησης και αναφέρατε τους παράγοντες που το επηρεάζουν Τι καλείται ζυγοστάθμιση τροχού; Ποια είναι η χρησιμότητά της; Εξηγείστε με τη βοήθεια σκαριφήματος τα είδη της Με τη βοήθεια σκαριφήματος δείξτε τις διατάξεις των ακτίνων ενός ακτινικού τροχού. Να εξηγήσετε τη σημασία κάθε διάταξης Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί το σύστημα πέδησης μιας μοτοσικλέτας; Ποια είναι η γενική αρχή λειτουργίας του; 157. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιβράδυνση μιας μοτοσικλέτας κατά την πέδησή της; Σελίδα 17 από 24

18 158. Με τη βοήθεια σκαριφήματος εξηγείστε την αρχή πολλαπλασιασμού της δύναμης σε ένα υδραυλικό κύκλωμα πέδησης Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υδραυλικών συστημάτων πέδησης έναντι των αντίστοιχων μηχανικών; 160. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δισκόφρενων έναντι των ταμπούρων; 161. Διατυπώστε τους ορισμούς: α) απόσταση πέδησης, β) απόσταση αντίδρασης και γ) απόσταση ακινητοποίησης Περιγράψτε τη λειτουργία μονής αντλίας φρένων. Εξηγείστε τη χρησιμότητα των οπών επικοινωνίας δοχείου υγρών και κυλίνδρου Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχουν τα τακάκια των δισκόφρενων; 164. Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζει το σύστημα ABS; 165. Να αναφέρετε τα μέρη και να περιγράψετε αναλυτικά τη λειτουργία συστήματος ABS Ποιοι είναι οι σκοποί του συστήματος ανάρτησης μιας μοτοσικλέτας; 167. Να αναφέρετε τα μέρη και να περιγράψετε τη λειτουργία ενός τηλεσκοπικού πιρουνιού Τι ονομάζεται ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι (upside-down). Εξηγήστε πώς τοποθετείται στη μοτοσικλέτα και αναφέρατε τα πλεονεκτήματά του Ποιος είναι ο ρόλος των αμορτισέρ; Ποια είναι τα βασικά είδη τους; 170. Ποια είναι τα μειονεκτήματα του τηλεσκοπικού πιρουνιού; 171. Ποιες είναι οι επιπτώσεις που δημιουργούνται από τη βύθιση του τηλεσκοπικού πιρουνιού κατά το φρενάρισμα μοτοσικλέτας; 172. Με τη βοήθεια σκαριφήματος εξηγήστε την έννοια της γωνίας κάστερ και του ίχνους Ποιες δαγκάνες πέδησης ονομάζονται πλευστές; Αναφέρατε τα πλεονεκτήματά τους Να αναφέρετε τα μέρη του συστήματος ανάρτησης μοτοσικλέτας και να περιγράψετε το ρόλο τους Ποιες δαγκάνες πέδησης ονομάζονται ακτινικές; Αναφέρατε τα πλεονεκτήματά τους Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός επαγωγικού αισθητήρα ταχύτητας στροφών (μαγνητικής αντίστασης) συστήματος ABS. Να παρασταθεί σε διάγραμμα το παραγόμενο σήμα του (κυματομορφή) Τι προσέχουμε κατά την εργασία αντικατάστασης ενός αμορτισέρ από σύστημα πίσω ανάρτησης μοτοσικλέτας; 178. Ορίστε τις διαστάσεις ενός τροχού (δίσκου - σώτρου) με τη βοήθεια σκαριφήματος Αναφέρατε επιγραμματικά τα μέρη του τροχού μιας μοτοσικλέτας. Ποιες λειτουργίες επιτελεί ο τροχός; 180. Τι ορίζεται ως αεροδυναμική αντίσταση κινούμενης μοτοσικλέτας; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 181. Εξηγήστε την έννοια του γυροσκοπικού φαινομένου. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η έντασή του; 182. Πώς ορίζεται η «ροπή διεύθυνσης» μιας μοτοσικλέτας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το μέγεθός της; 183. Αναφέρατε τους παράγοντες που διατηρούν μια μοτοσικλέτα κάθετη στο δρόμο ενώ κινείται σε ευθύγραμμη σταθερή τροχιά. Σελίδα 18 από 24

19 184. Πού οφείλεται η αντίσταση κύλισης κινούμενης μοτοσικλέτας; 185. Πότε μια πλαγιολίσθηση χαρακτηρίζεται ως υποστροφή και πότε ως υπερστροφή; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η πλαγιολίσθηση; 186. Ποιες δυνάμεις τείνουν να επιταχύνουν και ποιες να επιβραδύνουν μια μοτοσικλέτα κατά την κίνησή της; 187. Ποια βασικά ηλεκτρικά μεγέθη μετρά ένα τυπικό αναλογικό πολύμετρο; Ποια είναι η χρησιμότητα των μπαταριών του; 188. Περιγράψτε τη διαδικασία ρύθμισης στο μηδέν (0) της κλίμακας ρύθμισης αναλογικού ωμομέτρου. Πότε είναι αναγκαίο να γίνεται; 189. Ποια στάδια περιλαμβάνει η προετοιμασία για μία αξιόπιστη καυσανάλυση με καυσαναλυτή NDIR; 190. Τι σημαίνει μηδενισμός και καλιμπράρισμα καυσαναλυτή NDIR; Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του; 191. Ποιες βλάβες είναι δυνατόν να παρουσιάσουν τα ηλεκτρομαγνητικά μπεκ συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα; 192. Περιγράψτε με συντομία τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός θερμαινόμενου αισθητήρα οξυγόνου (λ) με τέσσερα καλώδια Ποια πλεονεκτήματα προκύπτουν από τη χρήση συστημάτων αυτοδιάγνωσης Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου του μετρητή στάθμης καυσίμου Με ποιους ελέγχους διαπιστώνεται η κατάσταση ενός καταλυτικού μετατροπέα (καταλύτη); Με ποιες προϋποθέσεις πραγματοποιούνται αυτοί; Πότε αποφασίζουμε την αντικατάστασή του; 196. Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας ενός αναλυτή καυσαερίων υπερύθρων ακτίνων (NDIR) Περιγράψτε με συντομία τη σειρά που πρέπει να ακολουθούμε κατά τη διάγνωση της λειτουργίας του κινητήρα, προκειμένου να οδηγηθούμε στον εντοπισμό πιθανής ηλεκτρικής βλάβης Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου του αισθητήρα απόλυτης πίεσης (υποπίεσης) με τη χρήση πολύμετρου Ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνουμε, για τον έλεγχο και την επισκευή των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου μιας μοτοσικλέτας; 200. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για μια ομαλή και αξιόπιστη ωμομέτρηση εξαρτήματος μοτοσικλέτας; 201. Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου μιας γείωσης. Ποιες τιμές επιβεβαιώνουν την καταλληλότητά της; 202. Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου των τυλιγμάτων ενός πολλαπλασιαστή Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού τύπου ποτενσιόμετρου Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός αισθητήρα θερμοκρασίας εισερχόμενου αέρα συστήματος ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός επαγωγικού αισθητήρα στροφών στροφαλοφόρου άξονα Ποια εξαρτήματα μοτοσικλέτας παράγουν τις παρακάτω κυματομορφές: Σελίδα 19 από 24

20 Α Β Γ 207. Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ηλεκτρολογικού ελέγχου ηλεκτρικής αντλίας καυσίμου Να αναφέρετε και να περιγράψετε με συντομία τις εργασίες ελέγχου στα συστήματα ανάφλεξης μοτοσικλετών Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού τύπου διακόπτη ON-OFF Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου απλής διόδου ανορθωτικής διάταξης συστήματος φόρτισης Μετάφραση αγγλικού κειμένου και αγγλικών ελληνικών όρων α. Ενδεικτικά παραδείγματα αγγλικού κειμένου. 1 ο ΚΕΙΜΕΝΟ 1. INSTRUMENT PANEL 1.1 FUEL GAUGE The E mark indicates the fuel tank is empty or nearly so. The F mark indicates the fuel tank is full. 1.2 FUEL INJECTION SYSTEM INDICATOR If the fuel injection system fails, the red indicator light comes on in the following two modes: A. The red indicator light comes on and remains lit. B. The red indicator light blinks. The engine may continue to run in mode A, but the engine may not run in mode B. CAUTION Riding the motorcycle with the indicator light lit can damage the engine. 1.3 GEAR POSITION INDICATOR The gear position indicator indicates gear positions, neutral, 1st, 2nd, 3rd and 4th. Σελίδα 20 από 24

21 2 Ο ΚΕΙΜΕΝΟ ENGINE OIL Use a premium quality 4-strokes motor oil to ensure longer service life of your motorcycle. Use only oil which is rated SF/SG or SH/SJ in API classification with MA in JASO. The recommended viscosity is SAE 10W-40. Long engine life depends much on the selection of quality oil and the periodic changing of the oil. Daily oil level checks and periodic changes are two of the most important maintenance items to be performed. Change the engine oil and oil filter at the initial 1000 km (600 miles) and at each maintenance interval. The oil should be changed when the engine is warm so that the oil will drain thoroughly from the engine. WARNING Engine oil and exhaust pipes can be hot enough to burn you. Wait until the oil drain plug and exhaust pipes are cool enough to touch with bare hands before draining oil. 3 Ο ΚΕΙΜΕΝΟ BATTERY This battery is a sealed type battery and requires no maintenance of fluid level and gravity. WARNING Hydrogen gas produced by batteries can explode when exposed to flames or sparks. Keep flames and sparks away from the battery. Never smoke when working near the battery. To remove the battery, follow procedure bellow: 1. Remove the screws and cover. 2. Disconnect the negative (-) terminal first, and then disconnect the positive (+) terminal. 3. Pull out the battery. The standard charging rate is 0.5A x 5 to 10 hours and the maximum rate is 5A x 0.5 hour. 4 Ο ΚΕΙΜΕΝΟ SPARK PLUG Adjust the spark plug to mm ( in) by using a spark plug gap thickness gauge. The spark plug should be replaced periodically. NOTE: This motorcycle uses resistor-type spark plug to avoid jamming electronics parts. Improper spark plug selection may cause electronic interference with your motorcycle s ignition system, resulting in motorcycle performance problems. Use only the recommended spark plugs. To remove the spark plug, follow the procedure bellow: 1. Remove the spark plug cap. 2. Remove the spark plug with a spark plug wrench. Σελίδα 21 από 24

22 5 Ο ΚΕΙΜΕΝΟ DRIVE CHAIN The condition and adjustment of the drive chain should be checked each day before you ride. Clean and lubricate every 1000 km (600 miles, 5 months). Always follow the guidelines below for inspecting and servicing the chain. Inspecting the drive chain When inspecting the chain, look for the following: Loose pins Damaged rollers Dry or rusted links Kinked or binding links Excessive wear Improper chain adjustment Checking Remove the cotter pin. Loosen axle nut. Tension the drive chain fully by tightening the chain adjuster nuts. 6 Ο ΚΕΙΜΕΝΟ 6. PISTON RIG 6.1 PISTON RING TO GROOVE CLEARANCE Using a thickness gauge, measure the rig side clearance while matching the sliding surfaces of piston and piston ring. Standard clearance 1st: mm ( in) 2nd: mm ( in) 6.2 PISTON RING FREE END GAP AND PISTON RING END GAP Before installing piston rings, measure the free end gap of each ring by using vernier callipers. Next, fit the ring in the cylinder, measure each ring end cap by using a thickness gauge. If any ring has an excess end gap, replace the ring. Piston ring free end gap Service limit (1st and 2nd): 4.0 mm (0.16 in) Σελίδα 22 από 24

23 β. Ενδεικτικά παραδείγματα αγγλικών και ελληνικών όρων. 1. adjustment ρύθμιση 2. digital ψηφιακό 3. exhaust pipe σωλήνας εξάτμισης 4. filter φίλτρο 5. idle speed ρελαντί 6. emissions εκπομπές 7. lubricate λιπαίνω 8. maintenance συντήρηση 9. operation λειτουργία 10. repair επισκευάζω-επισκευή 11. throttle body σώμα πεταλούδας γκαζιού 12. vacuum gauge υποπιεσόμετρο 1. αλυσίδα chain 2. βιδώνω screw 3. διαγράφω delete-erase 4. έδρα βαλβίδας valve seat 5. ηλεκτρικό κύκλωμα wiring 6. θερμοστάτης thermostat 7. ισχύς power 8. κύλινδρος cylinder 9. όχημα vehicle 10. πλούσιο μείγμα rich mixture 11. ροπή σφιξίματος tightening torque 12. έδρανο bearing Σελίδα 23 από 24

24 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το πρακτικό μέρος των υποψηφίων στην ειδικότητα «Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών», εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους ειδικότητας. Α. Γενικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες 1. Τεχνική Επικοινωνίας Επιχειρηματικότητα 2. Μηχανολογικό Σχέδιο 3. Τεχνική Μηχανική Τεχνολογία Υλικών 4. Αρχές Θερμικών Μηχανών 5. Μηχανουργική Τεχνολογία 6. Υπολογιστικά Συστήματα Οχημάτων 7. Υγιεινή Ασφάλεια Εργασίας Περιβάλλον 8. Καύσιμα Λιπαντικά και Υγρά Οχημάτων 9. Στοιχεία Μηχανών 10. Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως 11. Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας και Αισθητήρων Β. Ειδικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες 1. Αγγλική Τεχνική Ορολογία 2. Συστήματα Τροφοδοσίας Καυσίμου 3. Κινητήρες Μοτοσικλετών και Συστήματα Μετάδοσης Κίνησης 4. Τεχνικές Αντιρρύπανσης Οχημάτων 5. Οργάνωση και Λειτουργία Συνεργείου 6. Ηλεκτρικό Σύστημα Μοτοσικλέτας 7. Συστήματα Πέδησης Διεύθυνσης- Ανάρτησης 8. Τεχνολογία Πλαισίων και Προστατευτικών Εξαρτημάτων (fairing) 9. Δυναμική και Οδική Συμπεριφορά Μοτοσικλετών 10. Νομοθεσία και Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων 11. Σύγχρονες Διαγνωστικές Μέθοδοι Σελίδα 24 από 24

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ FSA 560 ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία 1 Ανάλυση ηλεκτρικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165

2. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1. Ποια σειρά διαδικασιών εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε τις βλάβες ; 164 1 ον ακούμε και καταγράφουμε την περιγραφή των συμπτωμάτων 2 ον με τις κατάλληλες διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟXΗΜΑΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Honda Mobility MOBILITY

Honda Mobility MOBILITY Υβριδική Τεχνολογία Honda Εισηγητής: Νίκος Ξυδιάς Τεχνικός Εκπαιδευτής Honda 1 Honda Mobility MOBILITY 3 3 To Όραµα της Honda Επιθυµούµε να είµαστε µία Εταιρία την Ύπαρξη της οποίας θέλει η Κοινωνία (we

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ο καταλύτης είναι ουσία που σε ελάχιστη ποσότητα, επηρεάζει την ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή Με βάση το δίχρονο βενζινοκινητήρα που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού

Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις. Εγχειρίδιο. χρήσης διαγνωστικού Πίνακες διάγνωσης βλαβών και επεξηγήσεις Εγχειρίδιο χρήσης διαγνωστικού Βλάβης P0217 P0335 P0120 Λίστα Κωδικού Βλαβών Synerject JOYRIDE 200 EVO(Διπλό φανάρι) από RFGLF18WY9Sxxxxxx

Διαβάστε περισσότερα

τάσεως, παράγεται ένας σπινθήρας από το ρεύμα που διατρέχει το κενό που Τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος αναφλέξεως τροφοδοτούν τα

τάσεως, παράγεται ένας σπινθήρας από το ρεύμα που διατρέχει το κενό που Τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος αναφλέξεως τροφοδοτούν τα Σύστημα Ανάφλεξης Παραγωγή σπινθήρα Ο βενζινοκινητήρας παράγει ενέργεια με την καύση του μείγματος βενζίνης και αέρα στους κυλίνδρους του. Το σύστημα αναφλέξεως του κινητήρα παρέχει τους σπινθήρες που

Διαβάστε περισσότερα

Tinj_gas = Tinj_b * (K1(rpm,Tinj_b)/128) * K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp) * K4(Gas_Temp) Χρόνος Ψεκασμού Αερίου. Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης

Tinj_gas = Tinj_b * (K1(rpm,Tinj_b)/128) * K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp) * K4(Gas_Temp) Χρόνος Ψεκασμού Αερίου. Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης Χρόνος Ψεκασμού Αερίου Tinj_gas = Χρόνος Ψεκασμού Βενζίνης Tinj_b * Συντελεστής Χαρτογράφησης MAP Βενζίνης (K1(rpm,Tinj_b)/128) * Πίεση Αερίου Θερμοκρασία Νερού Θερμοκρασία Αερίου K2(Gas_Pressure) * K3(Water_Temp)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. αποτελέσματα : να μεταβάλλεται το διάκενο των βαλβίδων η μεταβολή του διακένου μεταβάλει συνήθως και το χρονισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. αποτελέσματα : να μεταβάλλεται το διάκενο των βαλβίδων η μεταβολή του διακένου μεταβάλει συνήθως και το χρονισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Ποια είναι τα αίτια της αλλαγής των αρχικών διαστάσεων ορισμένων εξαρτη-- μάτων του συστήματος κίνησης των βαλβίδων και τι αποτελέσματα επιφέρουν; 43 αίτια : 1. η αύξηση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΑΣΚΗΣΗ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ BEng, MSc, MEdu, PhDc ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 193 Νόμος Υπ Αριθμό 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟ DRAGSTER SCOOTER Σε αυτές ο κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος με κυλινδροκεφαλή και Κάρτερ stock, του ιδίου κινητήρα ή ιδίου τύπου after market, ανεξαρτήτως κυβισμού. Η μετάδοση είναι

Διαβάστε περισσότερα

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM 300 IE ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ: Η VESPA GTS ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 300 cc, Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ VESPA, ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την Πτυχιακή Εργασία που εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και αναφέρεται στην ανακατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X Τεχνικά Χαρακτηριστικά NC750X Κινητήρας: Υγρόψυκτος 4-χρονος 8-βάλβιδος, 1ΕΕΚ, 2 κύλινδροι σε σειρά Κυβισμός: 745 κ.εκ. Σχέση Συμπίεσης: 10.7 : 1, Μέγιστη Ισχύς: 40.3 kw @ 6,250 σ.α.λ., Μέγιστη Ροπή: 68.0

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

TXT TX 2 T2 0 012 12

TXT TX 2 T2 0 012 12 TXT2012 TXT2012 TXT2012 Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Διαδρομή Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Σκελετός Ψαλίδι Πιρούνι Αμορτισέρ Διαδρομή ανάρτησης Ζάντα GAS GAS TXT 250 2-χρονος μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος

Διαβάστε περισσότερα

DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS

DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS DORSODURO 1200 DORSODURO 1200 ATC/ABS ΕΚΡΗ ΚΤΙΚΟ! 1200κ DORSODURO 1200: ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ MAXI-MOTARD ΣΑΝ ΑΥΤΟ. Μια έκρηξη δύναμης, χειρισμού και αδρεναλίνης, που επαναπροσδιορίζει τα στάνταρ της κατηγορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο

Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Racer Special Stone Ανοίξτε δρόμο στον μύθο Αρχικά ήταν το μέλλον Κομψή, Ιταλίδα, δικύλινδρη, με μια μοναδική ιστορία. Το πάθος, η συγκίνηση και η περιπέτεια χρόνο με το χρόνο δυναμώνουν... Η αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΕΧΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; 65 ΤΕΕ 2003 - ΕΠΑΛ 2010

2. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; 65 ΤΕΕ 2003 - ΕΠΑΛ 2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 1. Γράψτε τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψεκασμού έναντι των συμβατικών ( 1, 2, 3, 4, 5 ) 64 η σελ. 64 είναι εκτός ύλης 1. καλύτερη λειτουργία του κινητήρα στην ψυχρή εκκίνηση 2. μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- www.auto4.gr- email: auto4@hotmail.gr ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ( κατηγορία ΑΜ Α1 Α2- Α )

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- www.auto4.gr- email: auto4@hotmail.gr ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ( κατηγορία ΑΜ Α1 Α2- Α ) σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- www.auto4.gr- email: auto4@hotmail.gr ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ( κατηγορία ΑΜ Α1 Α2- Α ) 1 Περιμετρικός έλεγχος δικύκλου: περιμετρικός έλεγχος για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει.

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. 1) Είναι παλμογράφος ψηφιακός, έγχρωμος, με μνήμη. 2) Είναι ψηφιακό,

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων

Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων Κινητήρες Νέοι Turbo-Diesel Υπογραμμίζουν τη Γκάμα Κορυφαίων Κινητήρων Από το λανσάρισμα: Ευρεία γκάμα 7 κινητήρων, όλοι προδιαγραφών Euro 5 Νέοι κινητήρες 2.0 l Diesel: Χαμηλή κατανάλωση και αυτονομία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 )

Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 ) Τι επιτρέπει ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων, που χρησιμοποιείται και τι επιτυγχάνεται με αυτόν ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2002 ) σελ. 47 Μας επιτρέπει α) τη διαφοροποίηση των επικαλύψεων ανάλογα με τις στροφές

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία.

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία. Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία. 1 Εισαγωγή στα συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Ιστορική αναδρομή Στα τέλη της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά χημικά κινητήρων. Εγχειρίδιο χρήσης. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 435. Τηλ. 2310 546549

Επαγγελματικά χημικά κινητήρων. Εγχειρίδιο χρήσης. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 435. Τηλ. 2310 546549 Επαγγελματικά χημικά κινητήρων Εγχειρίδιο χρήσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 435 Τηλ. 2310 546549 Χάρτης χρήσης DIESEL Anti-bacteria Fuel System Cleaner Fuel System Flush Extreme Clean DPF ReGen Plus DPF Cleaner

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωλέμβιες Μηχανές Σύστημα ψύξης, λίπανσης, εξαγωγής καυσαερίων

Εξωλέμβιες Μηχανές Σύστημα ψύξης, λίπανσης, εξαγωγής καυσαερίων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι Εξωλέμβιες Μηχανές Σύστημα ψύξης, λίπανσης, εξαγωγής καυσαερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΑΥΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΑΥΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής Διαμόρφωση Θαλάμου Καύσης σε Βενζινοκινητήρα Σχεδιασμός Θαλάμου Καύσης σε Βενζινοκινητήρα Τα κύρια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Εκκίνηση Ανάφλεξη Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Εισαγωγή Καυσίμου (Reed Σιγαστήρας Πλαστικά Τιμόνι Πλαίσιο Υποπλαίσιο Ψαλίδι Εμπρός Ανάρτηση Πίσω Ανάρτηση Στεφάνια Εμπρός

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm Σελίδα 1 από 9 Copyright 2000-2008 Bobcat Europe E08 Εκσκαφέας A4BP 11001 A4BP 99999 28/01/2008 ιαστάσεις Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm (A) Ύψος λεπίδας 220 mm (B) Απόσταση, υπερκατασκευή από γραµµή εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αυτοκίνητα. Μήτρου Γιώργος. Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Τα Αυτοκίνητα. Μήτρου Γιώργος. Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Τα Αυτοκίνητα Μήτρου Γιώργος Μαθητής Α1 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης 1.Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change ΝΕΟ renault clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ drive the change ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO & CLIO SPORT TOURER 1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 90 dci 75 ENERGY dci 90 dci 90 EDC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ CNG ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) οχημάτων αερίου 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Στην Ελλάδα μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ Πτερυγιοφόρες αντλίες Γραναζωτές αντλίες Αντλητικά συγκροτήματα Αντλίες κενού Βάνες εσωτερικές Ανέμες υδραυλικές ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Start Stop Systems. Κοσµίδης Γιώργος. Κορέτσης Γιώργος

Start Stop Systems. Κοσµίδης Γιώργος. Κορέτσης Γιώργος Start Stop Systems Κοσµίδης Γιώργος Κορέτσης Γιώργος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορική αναδροµή 2 Υπάρχοντα συστήµατα start stop και γενική αρχή λειτουργίας..3 Start stop system της Bosch.5 Stars της valeo...7 i-stop

Διαβάστε περισσότερα

X10, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ Το Χ10 αποτελεί την αφαιρετική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Piaggio. Η εξέλιξη της κατηγορίας GT scooter προάγει εξίσου

X10, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ Το Χ10 αποτελεί την αφαιρετική έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Piaggio. Η εξέλιξη της κατηγορίας GT scooter προάγει εξίσου X10 1995 2003 Hexagon X9 X8 X10 Η Piaggio, ηγέτης στον κόσμο των δύο τροχών, κατέχει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της κατηγορίας των GT scooter. Από το 1995, που παρουσιάστηκε το πρώτο maxi

Διαβάστε περισσότερα

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές

5 ο κεφάλαιο. βενζινομηχανές 5 ο κεφάλαιο βενζινομηχανές 5.1 θεωρητικός και πραγματικός κύκλος λειτουργίας 4-χρονης και 2-χρονης βενζινομηχανής 1. Τι αποτυπώνεται σ ένα σπειροειδές διάγραμμα 4-Χ ΜΕΚ ; α, β, γ 71-77 α) η διάρκεια κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor Συστήματα ψεκασμού βενζίνης Ver. 080901 instructor MONO - MOTRONIC ME - MOTRONIC M - MOTRONIC Περιεχόμενα Αισθητήρες οξυγόνου (λ) Στοιχειομετρική αναλογία μίγματος Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου

Το καλύτερο SYM. SYM Citycom 300. Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Το καλύτερο SYM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AUTOMAG ΜΟΤΟ ΔΟΚΙΜΕΣ 073 SYM Citycom 300 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Το Citycom 300i είναι το scooter που φέρνει τη SYM μπροστά από τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου Τις

Διαβάστε περισσότερα