Παρουσίαση Εταιρείας / Company Profile

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Εταιρείας / Company Profile"

Transcript

1 ΚΩΝΣΤ. Γ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Εκδόσεις Περιοδικών Διοργάνωση Εκθέσεων & Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Διαφημιστικές Υπηρεσίες - Υπηρεσίες Διαδικτύου Δ. ΦΑΛΗΡΕΩΣ 23, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ.: FAX: Παρουσίαση Εταιρείας / Company Profile

2 Κ. PAPPAS & CO 23, D. Falireos str., , N. Faliro ATHENS - GREECE ΤEL.: FAX:

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Κ. Παππάς & ΣIA Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2005 με αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου στοχευμένων υπηρεσιών ενημέρωσης, μάρκετινγκ, προβολής και διαφήμισης. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των ειδών γραφείου, αναλωσίμων Η/Υ, μηχανών γραφείου, σχολικών ειδών. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ένας από τους πιο παλιούς και βιώσιμους κλάδους της ελληνικής αγοράς και τον αποτελούν περισσότερες από επιχειρήσεις πανελλαδικά, σε όλο το φάσμα της διανεμητικής αλυσίδας (παραγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή, πώληση Β2Β, λιανική πώληση). Φιλοσοφία «Η λύση απέναντι στο πρόβλημα της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της εξωστρέφειας της κάθε επιχείρησης δεν απαιτεί κόπο αλλά ένα σωστό και ξεκάθαρο τρόπο συνδυασμένος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος». Στην προσπάθεια ανεύρεσης αυτού του τρόπου η Κ. Παππάς & Σια Ε.Ε. αντιμετωπίζει τον κάθε πελάτη της ως ένα ξεχωριστό-μοναδικό συνεργάτη στον οποίο παρέχει μια πληθώρα προσαρμοσμένων εργαλείων - λύσεων για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Τα χαρακτηριστικά της εταιρείας που αποτελούν εχέγγυα για το σύνολο των συνεργασιών της είναι: Η στόχευση εξειδίκευση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η δημιουργία προσαρμοσμένων λύσεων για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η διαρκής αναβάθμιση των διαδικασιών και η βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών της. Η άμεσα μετρήσιμη αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της. Η αξιοπιστία των στελεχών και συνεργατών της. Προσανατολισμός στην αγορά Ο προσανατολισμός της Κ. Παππάς & Σια Ε.Ε σε σχέση με την αγορά που δραστηριοποιείται είναι βασισμένος στην διεύρυνση της αγοράς, γεγονός που το αποδεικνύει η στάση της απέναντι σε όλες τις εμπλεκόμενες στο επιχειρηματικό σύστημα ομάδες: Ίση μεταχείριση και αξιοκρατική αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων. Συνεχής προσπάθεια ενίσχυσης της συνολικής εικόνας του κλάδου και τόνωση της εξωστρέφειας του. Συμβολή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος συνολικά. Προβολή όλων, ανεξαιρέτως, των επιχειρήσεων του κλάδου, ανεξάρτητα επιπέδου συνεργασίας. Ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου του κλάδου μέσω ανάληψης πρωτοβουλιών. Εικόνα Η πορεία της Κ. Παππάς & Σια Ε.Ε στην αγορά, μέσω των παρερχομένων υπηρεσιών της, έχει αναδείξει νέες συνεργασίες και δημιούργησε αρκετά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί στη συνείδηση του κλάδου ως η μοναδική, αξιόπιστη και καινοτόμα επιχείρηση για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να παραγνωρίζεται και το γεγονός ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου. Στόχος Τα επιχειρηματικά δεδομένα αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς, η πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις για μείωση του κόστους είναι μεγάλη, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας είναι πιο έντονη από ποτέ. Όλες οι παραπάνω πιέσεις που ασκούνται στην αγορά καθιστούν απαραίτητη την ανάγκη ενσωμάτωσης νέων εργαλείων, λιγότερο κοστοβόρων και πιο αποτελεσματικών. Σε αυτή τη βάση ο στόχος της Κ. Παππάς & Σια Ε.Ε είναι να καλύψει της νέες ανάγκες των επιχειρήσεων δημιουργώντας εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της κάθε επιχείρησης.

4 COMPANY OVERVIEW K. Pappas & Co. was founded in 2005 with the provision of high quality targeted information services, marketing, promotion and advertising. The company is mainly engaged in the business of office supplies, computer consumables, office machines, school supplies. The particular sector is one of the oldest and more viable sectors of the Greek market and is consisted of more than 5,000 businesses nationwide, across the distributive chain (production, representation, distribution, selling B2B, retail). Philosophy "The solution to the problem of increasing the efficiency and openness of the companies does not require effort, but a proper and clear mode combined with the lowest possible cost." In an effort to find this mode, K. Pappas & CO treats each customer as an individual, sole partner to whom provides a variety of adjusted tools - solutions for a guaranteed outcome. The characteristics of the company to guarantee all of its partnerships are: Targeting - specialization of products and services. Creating custom solutions for each customer. The continuous upgrading of procedures and improvement of the services provided. The directly measurable effectiveness of its services. The credibility of executives and associates. Market Orientation The orientation of K. Pappas & Co. in relation to the market in which the company operates is based on market expansion, and the company s attitude towards all groups involved in the business system proves it: Equal and merit treatment towards all who are involved. Continuous effort to strengthen the overall image of the industry and enhance the industry s openness. Contribution to tackling the problems the industry faces. Display of all industry businesses, without exceptions and independently of the level of cooperation. Highlighting the social face of the industry through initiatives. Picture The course of K. Pappas & Co. in the market through the services provided, has highlighted new partnerships, created several stimuli and has thereby been established in the industry as a unique, reliable and innovative company to promote products and services, without neglecting the fact that has contributed to has contributed to greater openness in the industry. Target Business data change rapidly, the pressure on businesses to reduce costs is high and improving productivity and competitiveness is more intense than ever. All these pressures in the market necessitate the need to integrate new tools, more efficient and with less cost. On this basis, K. Pappas & Co s target is to meet the new needs of businesses, creating ad hoc products and services to reduce costs and increase the competitiveness of each enterprise.

5 Έντυπες Εκδόσεις / Printed Issues

6

7 O.P.C. magazine Διμηνιαία περιοδική έκδοση Μέλος της ΕΔΙΠΤ και των οργανισμών FIPP FAEP ISPA Φορέας ενημέρωσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων ΕΚΔΟΣΗ: τεύχη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ελλάδα ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: διευθύνσεις κλαδικών επιχειρήσεων (computer shops - copy centers - B2B - βιβλιοπωλεία - χαρτοπωλεία - retail outlets μηχανές γραφείου) στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ανά 2 μήνες. ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Συνδρομητικό ΣΕΛΙΔΕΣ: 80 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Το O.P.C. Magazine είναι μια στοχευμένη δημοσιογραφική έκδοση προσανατολισμένη στον κλάδο των ειδών γραφείου, αναλωσίμων Η/Υ, μηχανών γραφείου, σχολικών ειδών, η οποία παρά το ότι είναι κλαδική διαβάζεται με ενδιαφέρον και από άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, αφού η θεματολογία του αφορά αρκετές επαγγελματικές ομάδες. Η ύλη του περιοδικού χωρίζεται σε τρεις ζώνες θεμάτων: Κλαδικά θέματα Έρευνες - αναλύσεις Ρεπορτάζ αφιερώματα Νέα προϊόντα δελτία τύπου Συνεντεύξεις αφιερώματα, σε εταιρείες του κλάδου Παρουσιάσεις προϊόντων Απόψεις Προσφορές Διαγωνισμοί Πληροφορίες Γενικότερα επιχειρηματικά θέματα Logistics Διαδίκτυο Διαμόρφωση καταστημάτων - γραφείων Περιβαλλοντική ευαισθησία Επαγγελματικό αυτοκίνητο Γενικού ενδιαφέροντος Αποδράσεις Ευθυμογραφήματα Ιατρικά

8 O.P.C. magazine Bimonthly Magazine Member of ΕDIPT and of FIPP FAEP ISPA Bureau of business awareness and development ΕMISSION: issues. SHIPPING: Greece. RECIPIENTS: business sectors (computer shops - copy centers - B2B - bookstores - stationery - retail outlets office machines) in Greece. PERIODICITY: Every 2 months CONDITIONS: Subscription PAGES: 80 TOPICS: O.P.C. Magazine is a targeted journal publication oriented in the industry of office supplies, computer consumables, office machines and school supplies. Although it is a magazine of the industry, it is interesting for other business categories to read since the subjects included concern several business groups. The subjects of the magazine are divided into three areas of issues: Industry Issues Research - analysis Reports tributes New products Press releases Interviews Oblations to companies of the industry Presentation of products Executive Viewpoint Offers Competitions Information General Business Matters Logistics Internet Configuration of shops offices Environmental sensitivity Professional car General Interest Excursions Humorous stories Medical articles

9 O.P.C. financial edition Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση Μέλος της ΕΔΙΠΤ και των οργανισμών FIPP FAEP, ISPA Αξιόπιστος φορέας γνωστοποίησης και ανάλυσης των οικονομικών μεγεθών της αγοράς μας ΕΚΔΟΣΗ: τεύχη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ελλάδα ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: διευθύνσεις κλαδικών επιχειρήσεων (computer shops copy centers B2B βιβλιοπωλεία χαρτοπωλεία retail outlets μηχανές γραφείου) στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ανά 6 μήνες. ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Συνδρομητικό. ΣΕΛΙΔΕΣ: 60 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Ο σκοπός των δύο εξαμηνιαίων, ανά έτος, εντύπων εκδόσεων O.P.C. FINANCIAL EDITION είναι διττός: Παρουσίαση Ισολογισμών. Η έκδοση αυτή έχει ως στόχο τον προσδιορισμό της πραγματικής οικονομικής θέσης σε κάθε χρήση, μεμονωμένα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αλλά και συνολικά της αγοράς μας. Αναλύσεις Αριθμοδείκτες. Η έκδοση αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, μέσω των οικονομικών αναλύσεων, των οικονομικών μονάδων ξεχωριστά αλλά και συνολικά του κλάδου μας. Η ύλη του O.P.C. Financial Edition: Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) του κλάδου. Συνολικά οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου. Ανά κατηγορία, οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας του κλάδου συνολικά. Αριθμοδείκτες ρευστότητας και περιθωρίων μεμονωμένα των επιχειρήσεων και του κλάδου συνολικά. Οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας του κλάδου συνολικά και ανά κατηγορία. Συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του κλάδου σε σχέση με άλλους κλάδους. Προοπτικές ανάπτυξης. Τα stress test του κλάδου.

10 O.P.C. financial edition Biannual journal Member of EDIPT and FIPP FAEP, ISPA Reliable body reporting and analysis of economic fundamentals of our market EMISSION: issues SHIPPING: Greece RECIPIENTS: business sectors (computer shops copy centers B2B bookstores stationery retail outlets office machines) in Greece PERIODICITY: Every 6 months CONDITIONS: Subscription PAGES: 60 TOPICS: The purpose of the two biannual, per year, printed editions of O.P.C. FINANCIAL EDITION is twofold: Balance Sheet presentation. This publication is aimed at determining the true financial position for each year of leading companies (SA & LTD) individually, and overall of our market. Analysis Ratios. This publication aims to enhance the effectiveness and efficiency, through economic analysis, of economic units separately and overall of our industry. Subjects of O.P.C. Financial Edition: Financial results of the largest companies (SA & LTD) of the industry. Overall results of the industry. Βy category, financial results of the industry. Profitability ratios of firms. Profitability ratios of the industry in total. Liquidity ratios and margins of individual firms and the industry overall. Economic viability analysis of the industry overall and by category. Comparative analysis of the results of the industry compared to other industries. Prospects for growth. Stress tests of the industry.

11 O.P.C. Guide Xoνδρικής Ετήσιος οδηγός αγοράς επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης του κλάδου Μέλος της ΕΔΙΠΤ και των οργανισμών FIPP FAEP ISPA Ο κλάδος απέκτησε πλέον αξιόπιστο σημείο αναφοράς των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης με την έκδοση του O.P.C. GUIDE Χονδρικής. ΕΚΔΟΣΗ: τεύχη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ελλάδα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ετησίως. ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: διευθύνσεις κλαδικών επιχειρήσεων (computer shops - copy centers - B2B - βιβλιοπωλεία - χαρτοπωλεία - retail outlets μηχανές γραφείου) στην Ελλάδα. ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Ένθετο χωρίς χρέωση μαζί με το συνδρομητικό περιοδικό O.P.C. Magazine. ΣΕΛΙΔΕΣ: 180 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17 x 24 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Ο O.P.C. Guide είναι μία συγκροτημένη προσπάθεια καταγραφής, ταξινόμησης και παρουσίασης όλων των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης του κλάδου. Ο ετήσιος οδηγός O.P.C. Guide είναι μία έντυπη έκδοση που περιλαμβάνει μία πληρέστατη εικόνα των συνεργατών προμηθευτών του κάθε επαγγελματία της αγοράς μας. Ο O.P.C. Guide είναι ο μοναδικός ελληνικός οδηγός εταιριών χονδρικής πώλησης του κλάδου των βιβλιοχαρτοπωλών, και αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες της αγοράς μας. Στις 180 σελίδες της προσεγμένης έκδοσης του ετήσιου οδηγού, ο χρήστης αναγνώστης θα μπορεί να βρει εύκολα και με ακρίβεια όλα τα προϊόντα και τις εταιρίες που τα διαθέτουν στην ελληνική αγορά. Η ετήσια έκδοση O.P.C. Guide Χονδρικής αποτελεί πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο προβολής και παρουσίασης για τις εταιρίες χονδρικής του κλάδου, και αναζήτησης προϊόντων, brand και προμηθευτών για τις επιχειρήσεις λιανικής.

12 O.P.C. Guide Wholesale Annual guide of wholesale companies of office & school supplies Member of EDIPT and FIPP FAEP, ISPA With the emission of O.P.C. GUIDE Wholesale, the industry has now a reliable benchmark of the wholesalers. EMISSION: issues. SHIPPING: Greece. PERIODICITY: Annually. RECIPIENTS: business sectors (computer shops - copy centers - B2B - bookstores - stationery - retail outlets office machines) in Greece. CONDITIONS: Free insert with O.P.C. Magazine. PAGES: 180 DIMENSIONS: 17cm x 24cm REGISTRATION OF COMPANIES: Gratis PHILOSOPHY: O.P.C. Guide is a consistent, for the first time in our market, attempt to record, sort and display all the wholesalers in the industry. The annual O.P.C. Guide is a print version that includes a thorough overview of partners suppliers of all the professionals in our market. O.P.C. Guide is the only Greek guide of wholesale companies of the booksellers industry, and is a handy tool for all professionals in our market. In the 180 pages of this elaborated edition of the annual guide, the user reader can find easily and accurately all the products and the companies that dispose them in the Greek market. The annual edition O.P.C. Guide Wholesale is a valuable projection and presentation tool for the wholesale companies of the industry, and for products, brand and suppliers search for the retailers.

13 O.P.C. Guide Λιανικής Ετήσιος οδηγός αγοράς επιχειρήσεων λιανικής πώλησης του κλάδου Μέλος της ΕΔΙΠΤ και των οργανισμών FIPP FAEP ISPA Μία συγκροτημένη κι αξιόπιστη προσπάθεια καταγραφής, κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης όλων των καταστημάτων λιανικής του κλάδου, που έλειπε από την αγορά μας. ΕΚΔΟΣΗ: τεύχη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ελλάδα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ετησίως. ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: διευθύνσεις κλαδικών επιχειρήσεων (computer shops - copy centers - B2B - βιβλιοπωλεία - χαρτοπωλεία - retail outlets μηχανές γραφείου) στην Ελλάδα. ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Ένθετο χωρίς χρέωση μαζί με το συνδρομητικό περιοδικό O.P.C. Magazine. ΣΕΛΙΔΕΣ: 244 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17 x 24 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Ο O.P.C. GUIDE ΛΙΑΝΙΚΗΣ είναι μία πρώτη συγκροτημένη κι αξιόπιστη προσπάθεια καταγραφής, κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης των καταστημάτων λιανικής της αγοράς μας. Θα περιλαμβάνει όλα τα καταστήματα του κλάδου μας, καθώς κι εκείνα που είναι εκτός του κλάδου, αλλά έχουν εντάξει είδη του κλάδου στην προϊοντική τους γκάμα, όπως π.χ. καταστήματα ειδών δώρου, εποχιακά, κ.α., σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το βασικό χαρακτηριστικό του οδηγού λιανικής είναι η καταγραφή και αποτύπωση τόσο των βασικών δραστηριοτήτων των καταστημάτων (π.χ. Βιβλιοχαρτοπωλεία, Μηχανές Γραφείου, Copy Centers, κ.α.), όσο και των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων τους (π.χ. Βασική Δραστηριότητα: Κατάστημα Ψιλικών, Συμπληρωματικές Δραστηριότητες: Σχολικά, Αναλώσιμα, κ.α.). Απώτερος σκοπός είναι να αποκρυσταλλωθεί με ακρίβεια η προϊοντική εικόνα των καταστημάτων της αγοράς μας. ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Φιλοδοξία της έκδοσης είναι ο O.P.C. GUIDE ΛΙΑΝΙΚΗΣ να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο σχεδιασμό των επιχειρήσεων του κλάδου. Ο O.P.C. GUIDE ΛΙΑΝΙΚΗΣ μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο αφενός για τις επιχειρήσεις χονδρικής, αφού θα τους παρέχεται η πλήρης και αναλυτική εικόνα των πελατών τους ή των εν δυνάμει πελατών τους και αφ ετέρου, τα καταστήματα λιανικής θα μπορέσουν μέσω του οδηγού να αποκομίσουν μία σαφή εικόνα για τον ανταγωνισμό τους και για το σχεδιασμό τους σε επίπεδο συνεργιών με καταστήματα όμορων γεωγραφικά περιοχών.

14 O.P.C. Guide Retail Annual Guide of the industry s retail companies Member of EDIPT and FIPP FAEP, ISPA A consistent and reliable attempt to record, categorize and classify all the retail companies of our industry. EMISSION: issues. SHIPPING: Greece. PERIODICITY: Annually. RECIPIENTS: business sectors (computer shops - copy centers - B2B - bookstores - stationery - retail outlets office machines) in Greece. CONDITIONS: Free insert with O.P.C. Magazine. PAGES: 244 DIMENSIONS: 17cm x 24cm REGISTRATION OF COMPANIES: Gratis PHILOSOPHY: O.P.C. GUIDE RETAIL is a consistent and reliable attempt to record, categorize and classify all the retail companies of our market. It will include all branches of our industry, as well as those outside of the industry, which include in their product range items of our industry, e.g. gift shops, seasonal, etc, throughout the Greek territory. The key feature of O.P.C. Guide Retail is the inventory and mapping of both the core business of stores (e.g. Bookstores, Office Machines, Copy Centers, etc.), and their supplementary activities (e.g. Main Activity: convenience store, Complementary Activities: School, consumables, etc.). The ultimate goal is to crystallize the exact brand image of the stores of our market. ADDRESSED: The ambition of O.P.C. GUIDE RETAIL is to become a reference point in the design of the companies of the industry. The edition can be a valuable "tool" both for wholesalers, as they are given a full and detailed picture of their clients or potential clients and secondly, the retailers will be able through the guide to gain one clear picture of their competition and for the design-level synergies with shops of geographically adjacent areas.

15 O.P.C. MAP Εξαμηνιαίος έντυπος χάρτης συμβατοτήτων Αξιόπιστο εργαλείο ανάπτυξης πωλήσεων. ΕΚΔΟΣΗ: τεύχη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ελλάδα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 42x35 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ανά 6 μήνες. ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: διευθύνσεις κλαδικών επιχειρήσεων (computer shops - copy centers - B2B - βιβλιοπωλεία - χαρτοπωλεία - retail outlets μηχανές γραφείου) στην Ελλάδα. ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Ένθετο μαζί με το O.P.C. Magazine. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Ο O.P.C. Map (οδηγός συμβατοτήτων) είναι ένα έντυπο εργαλείο ανάπτυξης πωλήσεων λιανικής, που έχει ως στόχο να παρέχει εγγυημένη και σαφή πληροφόρηση, διευκολύνοντας έτσι την πώληση. Το βασικό χαρακτηριστικό του O.P.C. Map είναι η συγκέντρωση μεγάλου όγκου πληροφοριών και η αποτύπωσή τους ομαδοποιημένα σε ένα σύστημα ευέλικτης ταξινόμησης που καθιστά εύκολη την αναζήτηση, με απώτερο στόχο ο χρήστης να μπορεί να βρίσκει γρήγορα και με ακρίβεια το ζητούμενο είδος που θα τον οδηγήσει εύκολα και με ασφάλεια στην πώληση. Οι έντυπες εκδόσεις του O.P.C. Map που θα κυκλοφορήσουν το 2012 θα είναι 2 και θα περιλαμβάνουν: Η πρώτη, συμβατότητες αναλωσίμων εκτύπωσης. Π.χ. Κατασκευαστής εκτυπωτή μοντέλο εκτυπωτή κωδικός αναλωσίμου original (black color, κλπ) ML (περιεκτικότητα) τιμές λιανικής κωδικός συμβατών αναλωσίμων (οι περισσότερες μάρκες της ελληνικής αγοράς) με την ίδια λογική παρουσίασης. Με την παραπάνω λογική παρουσίασης, ο χρήστης θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να δώσει απάντηση στον πελάτη του για τον κωδικό του αναλωσίμου που χρειάζεται για τον εκτυπωτή του, να του δώσει επιπλέον εναλλακτικές λύσεις και να δώσει τιμές λιανικής με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει την πώληση της συγκεκριμένης ζήτησης. Η δεύτερη θα αφορά συμβατότητες χαρτιών εκτύπωσης (καθημερινής χρήσης, φωτογραφικά, ειδικά, κ.α.), με την ίδια λογική παρουσίασης. O.P.C. Offers Δελτίο εκπτωτικών κουπονιών χονδρικής & λιανικής Για την ενίσχυση των πωλήσεων χονδρικής & λιανικής. ΕΚΔΟΣΗ: τεύχη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ελλάδα ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: διευθύνσεις κλαδικών επιχειρήσεων (computer shops - copy centers - B2B - βιβλιοπωλεία χαρτοπωλεία - retail outlets μηχανές γραφείου) στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ανά 2 μήνες. ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Ένθετο μαζί με το O.P.C. Magazine. ΣΕΛΙΔΕΣ: 84 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 14x9 ΣΚΟΠΟΣ: Το O.P.C. Offers είναι ένα δελτίο εκπτωτικών κουπονιών λιανικής και χονδρικής, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων των καταστημάτων και κατ επέκταση των επιχειρήσεων που τα προμηθεύουν. Το O.P.C. Offers χωρίζεται σε δυο μέρη: το πρώτο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει 8 κουπόνια εκπτωτικών προσφορών από τη χονδρική στη λιανική (1 κουπόνι ανά προσφορά) και το δεύτερο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει αντίστοιχα 32 εκπτωτικά κουπόνια λιανικής (4 κουπόνια ανά προσφορά από τις 8 προσφορές χονδρικής). Τα είδη που θα περιλαμβάνονται στις εκπτωτικές προσφορές θα είναι σχετικά με το βασικό αφιέρωμα της κάθε έκδοσης του O.P.C. Magazine και θα έχουν διάρκεια μέχρι την επόμενη έκδοση (περίπου δύο μήνες). Στόχος του συγκεκριμένου εκπτωτικού δελτίου είναι η τόνωση των πωλήσεων λιανικής, αφού καταστήματα σε όλη την Ελλάδα θα έχουν ανά 2 μήνες ένα δελτίο εκπτωτικών κουπονιών που θα περιλαμβάνει 32 εκπτωτικά κουπόνια, τα οποία θα μπορούν οι καταστηματάρχες να τα δίνουν στους πελάτες της επιλογής τους. Συνεπώς θα μοιράζονται εκπτωτικά κουπόνια ανά 2μηνο σε πελάτες λιανικής, ενώ μέσα στην χρόνια θα μοιραστούν συνολικά περισσότερα από κουπόνια σε πελάτες λιανικής μέσω του O.P.C. Offers και του O.P.C. Magazine. Ειδικές Εκδόσεις

16 O.P.C. MAP Biannual printed map of compatibilities The reliable tool for sales development. EDITION: maps. EMISSION: Greece. DIMENSIONS: 42x35 PERIODICITY: Every 6 months. RECIPIENTS: business sectors (computer shops - copy centers - B2B - bookstores - stationery - retail outlets office machines) in Greece. CONDITIONS: Insert with O.P.C. Magazine. TOPICS: O.P.C. Map (compatibilities guide) is a printed tool for the development of retail sales, with main target to provide guaranteed and clear information, and facilitating in this way the sale. O.P.C. Map s basic characteristic is the concentration of large volumes of information and its grouped reflection in a flexible classification system that makes it easy to search, so that the user can quickly and precisely find the requested product, something that would easily and securely lead on a sale. The printed editions of O.P.C. Map that will be published in 2012 will be 2 and they will include: The first one is about the compatibilities of the printing supplies. For example printer manufacturer - printer model original supplies code (black, color, etc) - ML (content) retail prices compatible supplies code (most of the Greek market brands) with the same way of presentation. With the above way of presentation, the user can easily and quickly respond to the customer about the code of consumables needed for their printer, give them more alternatives and finally give them retail prices in order to ensure a sale. The second will concern printing paper compatibilities (daily, photography, special, etc.) with the same way of presentation. O.P.C. Offers Discount coupons of wholesale & retail For the reinforcement of the wholesale & retail sales. ΕMISSION: issues. SHIPPING: Greece. RECIPIENTS: business sectors (computer shops - copy centers - B2B - bookstores - stationery - retail outlets office machines) in Greece. PERIODICITY: Every 2 months CONDITIONS: Insert in O.P.C. Magazine. PAGES: 84 Special Issues AIM: O.P.C. Offers is a block of discount coupons which concerns wholesale and retail and aims to the stores sales reinforcement and, by expansion, to the reinforcement of the companies that supply them. O.P.C. Offers is divided into two parts: the first part includes 8 discount coupons from wholesale to retail (1 coupon per bid) and the second part which respectively includes 32 retail coupons (4 coupons per offer from 8 Offers wholesale). The items to be included in the discount offers will be on the main tribute of each version of the O.P.C. Magazine and will run until the next release (about two months). The objective of this discount coupon is to stimulate retail sales, since 5,000 stores throughout Greece will have every 2 months one block of 32 discount coupons, to give to customers of their choice. Consequently, coupons will be distributed every 2 months to retail customers, and totally more than coupons in a whole year, via OPC Offers and O.P.C. Magazine.

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΠΛΑΝΟ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 52 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 17/02/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ιανουάριος- Φεβρουάριος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 52 ΤΕΥΧΟΣ 53 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 31/03/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μάρτιος - Απρίλιος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 53 ΤΕΥΧΟΣ 54 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 20/05/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΑΖΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μάϊος - Ιούνιος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 350 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 54 ΤΕΥΧΟΣ 55 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 25/07/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΑ (ΤΣΑΝΤΕΣ, ΤΕΤΡΑΔΙΑ, ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ) ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ιούλιος - Αύγουστος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 55 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 5/09/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΩΡΑ, ΚΑΡΤΕΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 400 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 56 ΤΕΥΧΟΣ 57 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 20/11/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Νοέμβριος - Δεκέμβριος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 57 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 2014: MEION EKΠΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014: EΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ. ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ OPC MAGAZINE ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ 20%.ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΟI KATAΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ. ΚΑΙ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

18 PROGRAM AND PLAN OF PRINTED ISSUES 2014 ISSUE 52 RELEASE DATE: 17/02/2014 MAIN TRIBUTE: CREATIVE ACTIVITIES ISSUES OTHER PROMOTIONS January - February (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 52 ISSUE 53 RELEASE DATE: 31/03/2014 MAIN TRIBUTE: PRINTING CONSUMABLES ISSUES OTHER PROMOTIONS March - April (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 53 ISSUE 54 RELEASE DATE: 20/05/2014 MAIN TRIBUTE: TABLE GAMES, PUZZLES ISSUES OTHER PROMOTIONS May - June (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 54 ISSUE 55 RELEASE DATE: 25/07/2014 MAIN TRIBUTE: SCHOOL PRODUCTS (BAGS, NOTEBOOKS, PENCIL CASES) ISSUES OTHER PROMOTIONS July - August (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 55 ISSUE 56 RELEASE DATE: 5/09/2014 MAIN TRIBUTE: GIFTS, CARDS, CALENDARS, SCHOOL PRODUCTS ISSUES OTHER PROMOTIONS September - October (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 56 ISSUE 57 RELEASE DATE: 20/11/2014 MAIN TRIBUTE: ARCHIVING, OFFICE ORGANIZATION ISSUES OTHER PROMOTIONS November - December (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 57 TOTAL COST FOR 2014: - PROGRAM DISCOUNT: TOTAL COST FOR 2014 AFTER DISCOUNT: TOTAL PROGRAM COST 2014: COMPANY NAME: CONTACT PERSON: COMMENTS THE PRICES DO NOT INCLUDE VAT AND ADVERTISEMENT TAX. ADVERTISEMENTS IN OPC MAGAZINE ARE CHARGED WITH ADVERTISING TAX 20%. ALL THE REST PUBLICATIONS ARE ADVERTISING TAX FREE. PARTICIPATION IN OFFER COUPONS AND IN FREE PROMOTIONS PRESUPPOSE ADVERTISING PROGRAM (OF 3 OR MORE ADVERTISEMENTS IN 2014) THE DEAD LINES FOR SENDING YOUR MATERIAL IS 15 DAYS BEFORE PRINTED EDITIONS AND 2 DAYS BEFORE ELECTRONIC EDITIONS FOR THE COMPANY

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ & ΠΛΑΝΟ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 52 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 17/02/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ιανουάριος- Φεβρουάριος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 52 ΤΕΥΧΟΣ 53 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 31/03/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μάρτιος - Απρίλιος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 53 ΤΕΥΧΟΣ 54 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 20/05/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΑΖΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μάϊος - Ιούνιος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 350 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 54 ΤΕΥΧΟΣ 55 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 25/07/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΑ (ΤΣΑΝΤΕΣ, ΤΕΤΡΑΔΙΑ, ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ) ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ιούλιος - Αύγουστος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 55 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 5/09/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΩΡΑ, ΚΑΡΤΕΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 400 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 56 ΤΕΥΧΟΣ 57 ΗΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 20/11/2014 ΒΑΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Νοέμβριος - Δεκέμβριος (Χωρίς Κόστος) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α4 ΔΙΑΦΗΜ. Α5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 57 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 2014: MEION EKΠΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014: EΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ. ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ OPC MAGAZINE ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ 20%.ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΟI KATAΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ. ΚΑΙ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

20 PROGRAM AND PLAN OF PRINTED ISSUES 2014 ISSUE 52 RELEASE DATE: 17/02/2014 MAIN TRIBUTE: CREATIVE ACTIVITIES ISSUES OTHER PROMOTIONS January - February (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 52 ISSUE 53 RELEASE DATE: 31/03/2014 MAIN TRIBUTE: PRINTING CONSUMABLES ISSUES OTHER PROMOTIONS March - April (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 53 ISSUE 54 RELEASE DATE: 20/05/2014 MAIN TRIBUTE: TABLE GAMES, PUZZLES ISSUES OTHER PROMOTIONS May - June (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 54 ISSUE 55 RELEASE DATE: 25/07/2014 MAIN TRIBUTE: SCHOOL PRODUCTS (BAGS, NOTEBOOKS, PENCIL CASES) ISSUES OTHER PROMOTIONS July - August (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 55 ISSUE 56 RELEASE DATE: 5/09/2014 MAIN TRIBUTE: GIFTS, CARDS, CALENDARS, SCHOOL PRODUCTS ISSUES OTHER PROMOTIONS September - October (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 56 ISSUE 57 RELEASE DATE: 20/11/2014 MAIN TRIBUTE: ARCHIVING, OFFICE ORGANIZATION ISSUES OTHER PROMOTIONS November - December (Cost Free) EFFECTS Α4 ADV. Α5 ADV. COMPANY PRESENTATION COST INTERVIEW ADVERTISEMENTS 2 PAGE HISTORY TOTAL OF THE ISSUE 57 TOTAL COST FOR 2014: - PROGRAM DISCOUNT: TOTAL COST FOR 2014 AFTER DISCOUNT: TOTAL PROGRAM COST 2014: COMPANY NAME: CONTACT PERSON: COMMENTS THE PRICES DO NOT INCLUDE VAT AND ADVERTISEMENT TAX. ADVERTISEMENTS IN OPC MAGAZINE ARE CHARGED WITH ADVERTISING TAX 20%. ALL THE REST PUBLICATIONS ARE ADVERTISING TAX FREE. PARTICIPATION IN OFFER COUPONS AND IN FREE PROMOTIONS PRESUPPOSE ADVERTISING PROGRAM (OF 3 OR MORE ADVERTISEMENTS IN 2014) THE DEAD LINES FOR SENDING YOUR MATERIAL IS 15 DAYS BEFORE PRINTED EDITIONS AND 2 DAYS BEFORE ELECTRONIC EDITIONS FOR THE CUSTOMER

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.305. θέσεις εργασίας. 203 θέσεις εργασίας στον. κλάδο του Τουρισμού σελ. 16-17, 30-31. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ.

2.305. θέσεις εργασίας. 203 θέσεις εργασίας στον. κλάδο του Τουρισμού σελ. 16-17, 30-31. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #56 / Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 2.305 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό σελ. 3 Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #13 / Τρίτη 14 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 GREEC + EE

SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 GREEC + EE SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 E GREEC + EE C SUMMER 2010 / KAΛΟΚΑΙΡΙ 2010 www.licensingnow.gr GREECE + CEE EDITORIAL Editor Tina Stathopoulou Subscriptions Creative Director Athina Konstantarogianni Writers

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter χειμώνας 2008-09 τ2 newsletter νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Το Δ.Σ. του ΕΙΕΕ συμμετείχε ενεργά στα δύο Διεθνή Συνέδρια στις Η.Π.Α. και στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #69 / Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 2.342 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα

2.261. 151 θέσεις εργασίας για Οικονομικά. Στελέχη & Λογιστές σελ. 16-17, 20, 22. σελ. 18. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 14. σελ. 6. σελ.

2.261. 151 θέσεις εργασίας για Οικονομικά. Στελέχη & Λογιστές σελ. 16-17, 20, 22. σελ. 18. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 14. σελ. 6. σελ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #60 / Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 2.261 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό σελ. 3 Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

my travel for BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE

my travel for BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE my travel ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET for ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE 02 my travel for ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE 02 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

30.11-3.12. 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας

30.11-3.12. 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας 44 η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Μονάδων Εστίασης & Ψυχαγωγίας 44 th International Equipment Exhibition for Hotels, Restaurants & Entertainment Facilities 30.11-3.12 2012 ΕΚΘΕΣΗ Τα έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #49 / Τρίτη 8 Απριλίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Προγραμματιστές σελ. 10 Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

2.107. 104 θέσεις εργασίας στο νοµό Θεσσαλονίκης σελ. 16-17. 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

2.107. 104 θέσεις εργασίας στο νοµό Θεσσαλονίκης σελ. 16-17. 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #72 / Τρίτη 2 εκεµβρίου 2014 2.107 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Υπάλληλοι

Διαβάστε περισσότερα

αντί προλόγου... in short... Η εταιρία Free Spirit δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα πνοή στο χώρο της επικοινωνίας και της οργάνωσης εκδηλώσεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

2.238. 142 θέσεις εργασίας για Λογιστές. 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 25.

2.238. 142 θέσεις εργασίας για Λογιστές. 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 25. ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #70 / Τρίτη 18 Νοεµβρίου 2014 2.238 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Υπάλληλοι

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα