ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤOYΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤOYΣ 2012"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤOYΣ 2012 Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Δρυμού Αίνου Συντάκτης: Δρ. Ξανθάκης Μιχαήλ Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνος Επόπτευσης / Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου Δράση Επόπτευσης / Φύλαξης Μινέτος Παναγιώτης Σπανού Διονυσία Βολτέρας Κωνσταντίνος Ισμαήλος Γεώργιος Εγκρίθηκε με την υπ αριθμ.: απόφαση του Δ.Σ. Αργοστόλι, Φεβρουάριος 2013

2 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ιδρύθηκε με το νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197/ ) και έχει επιφορτιστεί με τη προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και την εν γένει αειφόρο διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Ο Φορέας διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έχει τριετή θητεία και αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες, καθώς και εκπροσώπους υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα είναι η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γεωργία Καμάρη, η οποία συμμετέχει στο Δ.Σ. του Φορέα από το 2003 ως Ειδικός Επιστήμονας και από το 2006 ως Πρόεδρος. 1.2 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Από την περιοχή του Εθνικού Δρυμού έχουν καταγραφεί περισσότερα από 400 είδη και υποείδη φυτών. Μερικά από αυτά είναι ενδημικά της Κεφαλονιάς, του Ιονίου ή της Ελλάδας ή σπάνια που χρήζουν προστασίας. H μεγαλύτερη έκταση του Εθνικού Δρυμού Αίνου καλύπτεται από το δάσος της Αbies cephalonica (κεφαλληνιακή Ελάτη), η οποία αποτελεί ελληνικό ενδημικό είδος. Στο όρος Ρούδι καταγράφονται, επίσης, μία σειρά άλλων δενδρωδών ειδών, όπως τα: Pyrus amygdaliformis (Γκορτσιά), Crataegus monogyna subsp. monogyna (Κράταιγος), Arbutus unedo (Κουμαριά) και Arbutus andrachne (Γλιστροκουμαριά), Quercus ilex (Αριά), Quercus coccifera (Πουρνάρι), Cotinus coggygria (Χρυσόξυλο), Phillyrea latifolia (Φιλλύκι), Pistacia lentiscus (Σχίνος) κ.ά. Σε ανοικτές, πετρώδεις περιοχές του Εθνικού Δρυμού κυριαρχούν οι πολυετείς θάμνοι, όπως τα Euphorbia rigida (Γαλατσίδα), Phlomis fruticosa (Ασφάκα), Erica arborea και Erica verticillata (Ρείκια) κ.ά. Στα σημαντικότερα ποώδη φυτά του Εθνικού Δρυμού ανήκουν τα στενότοπα ενδημικά των υψηλών κορυφών του Αίνου, Viola cephalonica (κεφαλληνιακή Βιολέτα ή Μενεξές) και Scutellaria rupestris subsp. cephalonica (κεφαλληνιακή Σκουτελλάρια), τα ενδημικά της Κεφαλονιάς, Saponaria aenesia (Σαπωνάρια του Αίνου) και Ajuga orientalis subsp. aenesia (Αγιούγκα του Αίνου), τα ενδημικά του Ιονίου, Centaurea subciliaris subsp. subciliaris και Cerastium illyricum subsp. illyricum κ.ά. Επιπλέον, απαντούν πολλά βολβώδη φυτά, όπως τα Fritillaria messanensis subsp. gracilis και F. mutabilis (Φριτιλλάριες), Cyclamen graecum και C. hederifolium (Κυκλάμινα), Crocus sp. (Κρόκοι), πολλά είδη Ορχιδεών κ.ά. Επίσης απαντούν εντυπωσιακά φυτά, όπως τα Campanula garganica subsp. cephallenica (Καμπανούλα κεφαλληνιακή) ενδημικό υποείδος των Ιονίων Νήσων, Paeonia mascula subsp. russi (Παιώνια), Lomelosia crenata subsp. dallaportae), καθώς και μερικά αρωματικά, όπως 1-1

3 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή το Thymus holosericeus, ενδημικό του Ιονίου και το Coridothymus capitatus (Θυμάρια), καθώς και το Origanum vulgare subsp. hirtum (Ρίγανη) Η κεφαλληνιακή Ελάτη Εικόνα Κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica) (Φωτ. Διονυσία Σπανού). Στην Ελλάδα απαντούν δύο είδη Ελάτης: η Abies cephalonica (κεφαλληνιακή Eλάτη), η Abies alba (λευκή Ελάτη), καθώς και το υβρίδιό τους Abies borisii-regis. Η Abies cephalonica είναι ελληνικό ενδημικό είδος, δηλαδή απαντά μόνο στον Ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, απαντά στην Κεφαλονιά, την Εύβοια και την ηπειρωτική Ελλάδα από την Πελοπόννησο έως τον Όλυμπο και φθάνει βόρεια μέχρι τον Άθωνα, σε περιοχές με υψόμετρο από m. Η ανάγκη της προστασίας του δάσους Ελάτης στον Αίνο, από όπου περιγράφηκε ως νέο είδος (ο κλασσικός τόπος της), καθώς και η φυτογεωγραφική σημασία της παρουσίας της στην Κεφαλονιά, υπήρξαν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους το όρος Αίνος κηρύχθηκε ως Εθνικός Δρυμός (το 1962). 1-2

4 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Το όνομα Abies cephalonica δόθηκε από τον Άγγλο Βοτανικό J.W. Loudon το 1838, όταν ταξινόμησε τα Έλατα της Κεφαλονιάς ως νέο είδος. Η έντονη υλοτομία στο δάσος του Αίνου κατά τους προηγούμενους αιώνες, κυρίως μετά το 14ο αιώνα και η απουσία μέσων κατάσβεσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξεσπούσαν στην περιοχή, έθεσαν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του δάσους της Ελάτης. Αποτέλεσμα αυτών είναι να έχει περιοριστεί η έκτασή του, η οποία σήμερα αποτελεί μόλις το 25% της αρχικής. Μελλοντικά, τα δάση της Ελάτης ενδέχεται να απειληθούν από την αύξηση της θερμοκρασίας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. H αύξηση της θερμοκρασίας που προβλέπεται ειδικότερα για τη Μεσογειακή λεκάνη θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς των περισσότερων ειδών κωνοφόρων, συμπεριλαμβανομένης και της Abies cephalonica Η κεφαλληνιακή Βιόλα Εικόνα Κεφαλληνιακή Βιόλα (Viola cephalonica) (Φωτ. Παναγιώτης Μινέτος). Η Viola cephalonica είναι το πιο σπάνιο φυτό της Κεφαλονιάς, αφού απαντά μόνο στις υψηλότερες κορυφές του όρους Αίνος, σε πετρώδες υπόστρωμα και σχισμές βράχων Αποτελεί δηλαδή ένα στενότοπο ενδημικό είδος του όρους Αίνος που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. 1-3

5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τον πιο πυκνό υποπληθυσμό της στην θέση, η οποία φέρει το τοπωνύμιο «Χιονίστρα». Απαντάται επίσης στην υψηλότερη κορυφή του όρους Αίνος (Μέγας Σωρός), αλλά και στις μικρότερες κορυφές μεταξύ των δύο θέσεων. H Viola cephalonica πήρε το όνομά της από την Κεφαλονιά, όταν το 1927 ο Γερμανός Βοτανικός Bornmüller την κατέταξε ως νέο είδος. Είναι μικρό, πολυετές φυτό με χαρακτηριστικά κυανοϊώδη άνθη. Έχει ύψος λίγων εκατοστών και ανθίζει από την Άνοιξη έως τις αρχές του Καλοκαιριού. Στην περιοχή εξάπλωσης της Viola cephalonica, φύονται ακόμη μερικά ενδημικά και άλλα σημαντικά είδη και υποείδη της Ελληνικής Χλωρίδας, όπως τα: Ajuga orientalis subsp. aenesia, Arenaria guicciardii, Cerastium candidissimum, Corydalis solida subsp. incisa, Paronychia albanica subsp. graeca, Poa cephalonica, Saponaria aenesia, Scutellaria rupestris subsp. cephalonica, Veronica glauca subsp. peloponnesiaca. Η εγκατάσταση ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών αναμεταδοτών στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των φυσικών χαρακτηριστικών του βιοτόπου και τον περιορισμό της περιοχής κάλυψης της Viola cephalonica. Σε μια προσπάθεια προστασίας της Viola cephalonica από τις ανθρώπινες επιδράσεις, κατασκευάστηκε το 2008 η σημερινή περίφραξη από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με τη συνδρομή της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας. 1.3 ΠΑΝΙΔΑ Εικόνα Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) (Φωτ. Διονυσία Σπανού). Εικόνα Τσαλαπετεινός (Upupa epops) (Φωτ. Διονυσία Σπανού). Περισσότερα από 100 είδη πτηνών έχουν καταγραφεί, εκ των οποίων το 1/3 αποτελούν μόνιμους κατοίκους του Δρυμού. Τα σημαντικότερα αυτών, ως είδη προτεραιότητας, είναι τα αρπακτικά Circaetus gallicus (Φιδαετός), Falco biarmicus (Χρυσογέρακο) και Pernis apivorus (Σφηκιάρης), καθώς και τα είδη Alectoris graeca (Πετροπέρδικα-Εικ.1.3-1) και Emberiza caesia (Φρυγανοτσίχλονο). Άλλα πτηνά που θα απαντήσει κανείς στο Δρυμό είναι τα εξής: Buteo buteo (Γερακίνα), Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο), Athene noctua (Κουκουβάγια), Garullus glandarius (Κίσσα), 1-4

6 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Caprimulgus europaeus (Γιδοβύζι), Upupa epops (Τσαλαπετεινός-Εικ ), Turdus sp. (είδη Τσιχλών), Periparus ater (Ελατοπαπαδίτσα) κ.ά. Αμφίβολη είναι σήμερα η παρουσία στον Δρυμό ειδών, όπως τα Gyps fulvus (Όρνιο) και Dryocopus martius (Μαύρος Δρυοκολάπτης). Αμφίβια δεν παρατηρούνται στον Εθνικό Δρυμό, λόγω των οικολογικών τους απαιτήσεων, με εξαίρεση το Bufo bufo (Φρύνος). Αντιθέτως, συχνή είναι η παρουσία ερπετών, όπως τα: Algyroides nigropunctatus subsp. kephallithacius, ενδημικό Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Algyroides moreoticus (Μωραϊτόσαυρα), ενδημικό του Ιονίου και της Πελοποννήσου, Podarcis taurica subsp. ionica (Βαλκανόσαυρα), Βαλκανικό ενδημικό, Vipera ammodytes (Οχιά) κ.ά. Τα είδη θηλαστικών που διαβιούν στον Εθνικό Δρυμό είναι χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων: Erinaceus roumanicus (Σκαντζόχοιρος), Apodemus sp. (αγροδίαιτοι ποντικοί), Myoxus glis (Μυωξός), Rhinolophus sp. (Νυχτερίδες), Martes foina (Πετροκούναβο) κ.ά. Επίσης, είναι πιθανό να συναντήσει κανείς άτομα Lepus europaeus (Λαγός). Ένα από τα πιο ιδιαίτερα θηλαστικά του όρους Αίνος είναι το εντομοφάγο Talpa stankovici (Ασπάλακας), το οποίο ζει κάτω από τη γη, σχηματίζοντας πολύπλοκες στοές. Η παρουσία του αναγνωρίζεται από τους επιφανειακούς χωματοσωρούς που σχηματίζει. Εικόνα Τα ημιάγρια άλογα του Εθνικού Δρυμού Αίνου. 1-5

7 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Ο Εθνικός Δρυμός στερείται μεγαλόσωμων θηλαστικών. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί μια ολιγομελή ομάδα σχετικά μικρόσωμων αλόγων, Equus caballus, που διαβιεί ελεύθερα σε ημιάγρια κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή (Εικ ). 1.4 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο πυρήνας του Δρυμού αποτελείται από δύο τμήματα (Εικόνα 1.4-1), το τμήμα με την ονομασία Αίνος» ή «Μεγάλο Βουνό», που αποτελεί και το υψηλότερο βουνό της Κεφαλονιάς, έκτασης στρεμμάτων και το τμήμα «Ρούδι», έκτασης στρεμμάτων. Η οριογραμμή πυρήνα του κάθε τμήματος του Δρυμού έχει ως εξής: - Το τμήμα «Αίνος» ή «Μεγάλο Βουνό», που περιλαμβάνει το ελατοδάσος. Δυτικά, ξεκινάει από τη θέση «Επάνω Έζα» και ακολουθεί ΝΑ κατεύθυνση, διέρχεται από τις θέσεις «Μαζί-Χορτιά» και «Βαρούνη-Αυλάκι», στρέφεται προς Α διέρχεται διά των θέσεων «Χαλεπίδι», «Παπα-Ρόγγια» και «Απιδιά», κατέρχεται προς Ν μέχρι την «Ελατιά» (νοτιότερη θέση του δάσους) από εκεί στρέφεται προς ΒΑ μέχρι τη θέση Δενδράκι, από εκεί προς ΝΑ διέρχεται από τις θέσεις «Κοντοελάτι» και «Κουφόλογγος», στρέφεται προς ΒΑ διερχόμενη ΒΔ της Μονής Ζωοδόχου Πηγής, ανέρχεται προς Δ μέχρι τη θέση «Μουρτζόλακκος», οπότε στρέφεται προς ΒΑ μέχρι τη θέση «Λάκκος-Φτέρη» και από εκεί ακολουθεί προς Β το μονοπάτι από τον οικισμό Αργίνια προς τη θέση «Μουρτζιές». Από τη θέση αυτή στρέφεται λίγο προς Α μέχρι τη θέση «Μελανίτσα» και από κει ακολουθεί σταθερή ΒΔ κατεύθυνση διερχόμενη διαδοχικά από τις θέσεις «Πλάκα», «Πετεινάρι», «Μαύρη λαγκάδα», «Κόντρος», «Πλατειά ράχη», «Στουρνάρι», «Μελίσσι» και «Λεύκα», οπότε στρέφεται προς ΒΔ διερχόμενη από τις θέσεις «Τσάκη», «Λάκκος» και «Κακοδήμου-Φτέρη» και καταλήγει στην θέση «Επάνω Έζα» (σημείο αφετηρίας). - Το τμήμα «Ρούδι», που περιλαμβάνει ελατοδάσος και θαμνότοπους του Δρυμού. Δυτικά, ξεκινάει από τη θέση «Αλωνάκι» στρέφεται προς ΝΔ φθάνει στη θέση «Αγγλεγούρι», από εκεί στρέφεται προς δυτικά και από τις θέσεις «Σύρτα», «Ξυλόκαμπος», «Βαθειά Λάκκα» και «Πλακούλα» ακολουθεί τη νότια παρυφή του δάσους, στρέφεται προς Βόρεια στις θέσεις «Κούτσουπας», «Κρεββάτια» και «Κατουνιά», ακολουθεί την ανατολική παρυφή του δάσους, στρέφεται προς δυτικά, ακολουθεί τις θέσεις «Μάρκου Λαχτιά», «Τραπεζάκι» και «Ξυλόσπιτο», οπότε στρέφεται λίγο προς ΝΔ και καταλήγει στη θέση «Αλωνάκι» από την οποία ξεκίνησε. Η περιφερειακή ζώνη δεν είναι ουσιαστικά οριοθετημένη και ταυτίζεται με τα όρια των επαρχιών Σάμης και Κρανέας και υπάγεται στη Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας. 1-6

8 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Εικόνα 1.4-1: Χάρτης Προστατευόμενης Περιοχής. 1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ειδικότερα για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου ισχύουν κατά χρονολογική σειρά τα παρακάτω νομοθετήματα: Β.Δ. 776/1962, ΦΕΚ Α199 «Περί ανακήρυξης Εθνικού Δρυμού εν τη Νήσω Κεφαλληνία» Β.Δ. 86/1969 ΦΕΚ Α7 «Δασικός κώδικας», ο οποίος τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 996/1971 και το Ν.Δ. 177/1975. Σύμβαση της Ρώμης (Δεκέμβριος 1975) «Για την προστασία της παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομιάς». Ν. 998/1979 ΦΕΚ Α298 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». Οδηγία 79/409 του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 για την διατήρηση των άγριων πτηνών 1-7

9 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Π.Δ. 67/1981 ΦΕΚ Α23 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και έλεγχου της ερεύνης επ αυτών». Π.Δ. 437/1981 Α120 «Περί μελέτης και εκτελέσεων δασοτεχνικών έργων». Απόφαση 82/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως ισχύει (ΕΕ L ) «Περί της συνάψεως συμβάσεως για την διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα». Σύμβαση Βόννης (Νοέμβριος 1983) «Για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών άγριων ζώων». Κανονισμός 3418/1983 της Επιτροπής (ΕΕ L σ.1) «Διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση». Ν.1335/1983 ΦΕΚ Α32 «Κύρωση διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (Σύμβαση της Βέρνης). Ν.1650 (ΦΕΚ.160Α'/ ) - Βασικός νόμος για την προστασία του Περιβάλλοντος Κ.Υ.Α /3363/1988 ΦΕΚ Β638 «Περί του τρόπου, οργάνων και διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86». Υ.Α /3670/1990 ΦΕΚ 541 «Όροι και διαδικασία ανακοίνωσης σχεδίων Π.Δ. για το χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών, στοιχείων κ.λπ.». Ν.2055/1992 ΦΕΚ Α105 «Διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας». Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας Ν.2204/1994 ΦΕΚ Α59 «Προστασία της βιολογικής ποικιλότητας σε σχέση με τα ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και διάδοση της βιοτεχνολογίας». Ν.2742 (ΦΕΚ.207Α'/ ) Κεφάλαιο Ε - Διοίκηση και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Ν.3044 (ΦΕΚ.197Α'/ ) - Αρθρ13. Ίδρυση Φορέων Διαχείρισης (25) Ν.3937 (ΦΕΚ.60Α'/ ) - Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις ΗA 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415Β'/ ) - Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 1-8

10 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ...». 1.6 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ Η διάρκεια της κυνηγητικής περιόδου είναι για το κυνηγητικό έτος από 20 Αυγούστου 2012 μέχρι 28 Φεβρουαρίου Η διάρκεια αυτή και οι ρυθμίσεις τις κάθε κυνηγητικής περιόδου καθορίζονται με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Οι απαγορεύσεις υπάρχουν για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου: περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/ ). 1-9

11 Κεφάλαιο 2: Περιγραφή της Φύλαξης 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Αίνου αποτελεί βασική προτεραιότητα του Φορέα Διαχείρισης που σκοπό έχει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία της περιοχής, για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως για την πρόληψη και την αποτροπή τους. Λόγω της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου του Φορέα και του γεγονότος ότι δεν έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής, το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους, και η φύλαξη ουσιαστικά περιορίζεται στην παρατήρηση, στην σύσταση και στην άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων, για έλεγχο, υπηρεσιών. Ο Φορέας Διαχείρισης με τα μέσα που διαθέτει έφτασε γενικά το έτος 2012 σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο φύλαξης/προστασίας (509 περιπολίες) λόγω του ότι σε αυτό συνέβαλε η συνεχής εποπτεία, ενημέρωση, καθοδήγηση και συνεργασία των φυλάκων με όλα τα θεσμοθετημένα όργανα φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, όπως η: Δασική Υπηρεσία Πυροσβεστική Υπηρεσία Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης Αστυνομία Οι περιπολίες του προσωπικού Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης για το 2012 κατανεμήθηκαν ανά μήνα, όπως φαίνεται στο παρακάτω Γράφημα Εικόνα Αριθμός περιπολιών ανά μήνα, για το έτος 2012, από το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης 2-1

12 Κεφάλαιο 2: Περιγραφή της Φύλαξης 2.2 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ Τα μέσα που χρησιμοποίησε η Δράση Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα κατά την περίοδο του έτους 2012 ήταν: α) Ένα όχημα αγροτικού τύπου NISSAN NAVARA 4x4, όλο το χρόνο. β) Ένα όχημα SKODA YETI 4x4 το οποίο παραδόθηκε στη Δράση της Φύλαξης τον Αύγουστο του Η αγορά του δεύτερου οχήματος βοήθησε στην αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη φύλαξη, με τα λιγότερα έξοδα μετακινήσεων. Στο παρακάτω Πίνακα δίνονται τα συνολικά km που διανύθηκαν από κάθε όχημα ξεχωριστά το έτος Πίνακας Διανυθέντα km ανά όχημα για το έτος 2012 ΟΧΗΜΑ 1/1/ /12/2012 YETI NAVARA Σύνολο διανυθέντων km Κάθε όχημα και κάθε βάρδια περιλαμβάνει ένα οδηγό και ένα με δύο υπαλλήλους. Ακολουθείται πρόγραμμα διαδρομών που συντάσσει ο Υπεύθυνος της Δράσης Επόπτευσης/Φύλαξης, Δασολόγος του Φορέα. Η προμήθεια σύγχρονου και αξιόπιστου εξοπλισμού επέτρεψε να παρέχονται πλέον στο πεδίο αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Ο εξοπλισμός κάθε οχήματος είναι: Κιάλια, φακό, εργαλειοθήκη, αλυσοπρίονα, φωτογραφική μηχανή, φορητό GPS, οδηγό αναγνώρισης πουλιών/ φυτών/ ερπετών, ένα βίντσι (εργάτης), αντιολισθητικές αλυσίδες κ.α. Ένα βυτίο πυρόσβεσης χωρητικότητας 500 λίτρων και μάνικες πυρόσβεσης Αναλυτικοί χάρτες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας το προσωπικό Φύλαξης συμπληρώνει τα εξής έντυπα: Δελτίο Κίνησης Οχήματος: όπου καταγράφονται οι διαδρομές με τις χιλιομετρικές αποστάσεις, η ημέρα κίνησης και η αντιστοίχιση του τιμολογίου βενζίνης. Παραδίδεται στον υπεύθυνο φύλαξης και αποστέλλεται μαζί με τα Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών και τα αντίστοιχα τιμολόγια βενζίνης. Σημειώνεται ότι το όχημα κίνησης είναι είτε του Φορέα Διαχείρισης είτε ιδιωτικό όχημα. Δελτίο Αναφοράς Συμβάντων Φύλαξης: όπου καταγράφονται οι διαδρομές με τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τυχόν παρατηρήσεις του υπαλλήλου. 2-2

13 Κεφάλαιο 2: Περιγραφή της Φύλαξης Χρησιμοποιείται για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης και αποτελεί παραδοτέο της Δράσης. Ο υπεύθυνος της Δράσης Επόπτευσης/Φύλαξης είναι συνοπτικά αρμόδιος για: Την κατάρτιση των Μηνιαίων Προγραμμάτων Φύλαξης, τα οποία αποτελούν το πρόγραμμα βαρδιών κάθε υπαλλήλου στη φύλαξη. Τα Μηνιαία Προγράμματα αποστέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας προς έγκριση. Συμπληρώνει πριν από κάθε κίνηση οχήματος την Διαταγή Πορείας, όπου αναγράφονται η ημερομηνία κίνησης, η αιτιολογία της κίνησης, και οι επιβαίνοντες στο όχημα. Την σύνταξη εγγράφων και καταγγελιών σχετικών με τα Δελτία Αναφοράς. Συγκεντρώνει μηνιαίως τα Δελτία Αναφοράς Συμβάντων Φύλαξης, τα οποία αρχειοθετούνται ανά μήνα και χρησιμοποιούνται στην σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης. Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης. Συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τήρηση του φωτογραφικού αρχείου φύλαξης. 2.3 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ Εικόνα Το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης μαζί με την Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης τον Αύγουστο του

14 Κεφάλαιο 2: Περιγραφή της Φύλαξης Το προσωπικό φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής για το 2012 (Εικόνα 2.2-1) απαρτίστηκε από τέσσερα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα (1 ΠΕ Βιολόγος, 1 ΠΕ Γεωπόνος και 2 ΠΕ Δασολόγοι), τέσσερις «μόνιμοι» (με σύμβαση μέχρι 31/12/2015) φύλακες (1 ΤΕ Δασοπόνος, 2 ΔΕ Ειδικοί Δασικής Προστασίας, 1 ΔΕ Επιμελητής-Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής), εποχιακό προσωπικό (1 ΤΕ Δασοπόνος, 1 ΔΕ Ειδικοί Δασικής Προστασίας, 1 ΔΕ Επιμελητής-Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής και 1 ΤΕ Γεωπόνος), 71 άτομα του εθελοντικού κινήματος Κατελειού, 6 άτομα στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας Κεφαλληνίας & Ιθάκης και 1 γαλλίδα φοιτήτρια στα πλαίσια πρακτικής άσκησης. Το προσωπικό που συμμετείχε στη δράση της Φύλαξης για το 2012, ήταν 90 άτομα όπως φαίνεται στο παρακάτω Πίνακα Πίνακας Κατανομή του προσωπικού Φύλαξης για το έτος 2012 Τύπος προσωπικού Αριθμός ατόμων Μόνιμο 4 Εποχιακό 5 Εθελοντές 71 ΚΟΧ 6 Επιστημονικό 4 Φοιτήτρια 1 Σύνολο

15 Κεφάλαιο 3: Καταγραφή Παράνομων Δραστηριοτήτων για το ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Οι πυρκαγιές και κυρίως η επόπτευσή και πρόληψη τους, είναι ένα σημαντικό κομμάτι με το οποίο ασχολείται το προσωπικό Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης τόσο εντός του Εθνικού Δρυμού όσο και στις ημιορεινές και πεδινές γύρω από το Δρυμό περιοχές. Εικόνα Άποψη της πυρκαγιάς που ξέσπασε στον οικισμό Κολαΐτη στις κοντά στο πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Η περίοδος επικινδυνότητας για πυρκαγιά ξεκινάει από αρχές Μαΐου και λήγει τέλος Οκτωβρίου. Οι Φύλακες είχαν επαφή με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεφαλληνίας, ώστε να βοηθούν στο έργο της επόπτευσης πυρκαγιών περιπολώντας στον πυρήνα και την περιμετρική ζώνη του Εθνικού Δρυμού. Την περίοδο του έτους 2012, βρέθηκαν τρεις σβησμένες εστίες πυρκαγιάς εντός του Εθνικού Δρυμού (1/5, 9/8 και 24/8 αντίστοιχα) και εκδηλώθηκαν έξι πυρκαγιές στις οποίες το προσωπικό φύλαξης του Φορέα είχε την πλήρη επόπτευσή τους από θέσεις θέας του Εθνικού Δρυμού. Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στις 18/7 στους οικισμούς Κατελειό και Ρατζακλί, στις 23/7 παρατηρήθηκαν δύο φωτιές στο Κατελειό και στα Τζαννάτα αντίστοιχα, στις 4/8 δύο πυρκαγιές στα Τρωϊανάτα και τα Φάρσα αντίστοιχα, στις 8/8 δύο πυρκαγιές στο Κατελειό και στο Κολαΐτη (Εικ ) κοντά στο πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, στην οποία το Προσωπικό Φύλαξης παρακολούθησε στενά, ώστε αν χρειαζόταν να βοηθήσει στην κατάσβεσή της, στις 24/8 ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στον οικισμό της 3-1

16 Κεφάλαιο 3: Καταγραφή Παράνομων Δραστηριοτήτων για το 2012 Αγίας Ειρήνης, η οποία επεκτάθηκε στους οικισμούς Ξενόπουλο και Καπανδρίτι και στις 27/8 ξέσπασε πυρκαγιά στον οικισμό Καπανδρίτι. Η άψογη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, επέφερε σημαντικότατα αποτελέσματα στην αποτροπή και άμεση επέμβαση στα περιστατικά πυρκαγιών που είχαμε κατά τη θερινή περίοδο του Τον Αύγουστο του 2012 αγοράστηκε πυροσβεστικός εξοπλισμός με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο που προσαρμόζεται σε ένα από τα οχήματα του προσωπικού φύλαξης και αποτελείται από βυτίο πυρόσβεσης, χωρητικότητας 500 λίτρων νερού και μάνικες κατάσβεσης και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό την επόμενη αντιπυρική περίοδο. 3.2 ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ Το έτος 2012 δεν διαπιστώθηκε κάποιο κρούσμα λαθροθηρίας. Η πολύ καλή συνεργασία με τον κυνηγητικό σύλλογο Κεφαλονιάς, καθώς και οι συνεχείς περιπολίες βοήθησαν αρκετά στη πρόληψη και καταστολή της λαθροθηρίας. Το προσωπικό φύλαξης, μάλιστα το Σεπτέμβριο του 2012 βρήκε και δύο κυνηγόσκυλα τα οποία είχαν χαθεί στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού και τα παρέδωσε στο κυνηγό ιδιοκτήτη τους. Ένα μειονέκτημα που έχει διαπιστωθεί στη αποτελεσματικότερη φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, πέραν της ελλιπέστατης νομοθεσίας περί αρμοδιοτήτων, είναι το ωράριο εργασίας, το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκτελείται κατά τις νυχτερινές ώρες. Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας κατά τη θερινή περίοδο πραγματοποιήθηκαν δύο νυχτερινές περιπολίες στις οποίες στο όχημα φύλαξης επέβαιναν εκτός από το Προσωπικό Φύλαξης και ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών, ώστε αν παρατηρείται κάποιο παράνομο συμβάν να υπήρχε άμεση επέμβαση από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δασικής Υπηρεσίας. 3.3 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΟΣΚΗΣΗ Αριθμός κοπαδιών εντός του πυρήνα ΕΔ Αίνου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ Αριθμός κοπαδιών εντός του πυρήνα ΕΔ Αίνου Γράφημα Περιστατικά καταγραφής της βόσκησης στο πυρήνα του Ε.Δ. Αίνου. 3-2

17 Κεφάλαιο 3: Καταγραφή Παράνομων Δραστηριοτήτων για το 2012 Το 2012, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, εντός, αλλά και στα όρια του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου παρατηρούνται συχνά, περιστατικά παράνομης βόσκησης αιγοπροβάτων. Το Προσωπικό Φύλαξης έχει διαπιστώσει την επίδραση που έχει η παράνομη αυτή δραστηριότητα στην μείωση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου και στην εμφάνιση τάσεων ερημοποίησης κατά θέσεις π.χ. στη περιοχή του Φαγιά παρατηρείται κυρίως κοντά σε βραχώδεις περιοχές έντονο το φαινόμενο της εδαφικής διάβρωσης. Κατά θέσεις, η βόσκηση έχει επίδραση στην βιοποικιλότητα με τη μείωση των πληθυσμών των επιθυμητών βοσκόντων λιβαδικών φυτών και τη κυριαρχία δύο κοινών μη επιθυμητών λιβαδικών φυτών, της γαλατσίδας και της ασφάκας. Παρατήρησαν επίσης, μείωση της αναγέννησης της Ελάτης, που σε ορισμένες θέσεις είναι ανύπαρκτη, καθώς και Έλατα, πουρνάρια και κράταιγους μεγάλης ηλικίας που δεν ξεπερνούν σε ύψος το ένα μέτρο και παίρνουν χαρακτηριστικές νανώδεις μορφές. Το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης το 2012 εντατικοποίησε τους ελέγχους για παράνομη βόσκηση εντός του πυρήνα και κατέγραψε 140 περιπτώσεις κοπαδιών αιγοπροβάτων να βόσκουν εντός του πυρήνα του Ε.Δ. Τα κοπάδια αιγοπροβάτων δεν είχαν ενώτια, ενώ σε μία περίπτωση κοπαδιού με ενώτια έγινε καταγγελία προς την Δασική Υπηρεσία. Τα περισσότερα περιστατικά καταγραφής της παράνομης βόσκησης παρουσιάστηκαν το μήνα Ιούλιο με 40 καταγραφές κοπαδιών και ακολούθησαν οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος με 33 και 27 καταγραφές αντίστοιχα (Γράφημα 3.3-1). Εικόνα Χάρτης καταγραφής περιστατικών παράνομης βόσκησης εντός του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Κατά τη διάρκεια του 2012 διαπιστώθηκε μείωση του αριθμού των κοπαδιών που έβοσκαν εντός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου ως αποτέλεσμα της 3-3

18 Κεφάλαιο 3: Καταγραφή Παράνομων Δραστηριοτήτων για το 2012 συχνότερης παρουσίας των φυλάκων στο Δρυμό. Έγινε μόνο μία καταγγελία προς την αρμόδια Δασική Υπηρεσία για παράνομη βόσκηση έναντι τεσσάρων που έγιναν το Επίσης, η Δράση της Φύλαξης καταγράφει με GPS, όλα τα περιστατικά παράνομης βόσκησης και έχει δημιουργήσει σχετικό χάρτη που παρουσιάζεται στην Εικόνα ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΙΓΑΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, δεν επιτρέπεται η συλλογή φυτών εντός του πυρήνα του Δρυμού. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε περιοχές του Εθνικού Δρυμού (Φαγιά, Μελανίτσα) παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για συγκομιδή φυτών ρίγανης (Origanum hirtum). Το προσωπικό φύλαξης. προσπάθησε να αποτρέψουν την συλλογή του φυτού από τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, καθώς και το ξερίζωμα του φυτού στις γύρω από το πυρήνα περιοχές, που έχει ως επακόλουθο την περιορισμό εξάπλωσης του και τη σταδιακή εξαφάνιση του είδους. Οι φύλακες με συστάσεις προς τους επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού προσπαθούν να δώσουν κατάλληλες οδηγίες για την ορθή συλλογή των φυτών της ρίγανης. Με την αλλαγή του ωραρίου των φυλάκων κατά τη περίοδο συγκομιδής της ρίγανης μήνες Ιούλιος και Αύγουστος αλλά και με συγκεκριμένα εβδομαδιαία δρομολόγια, στις περιοχές του Εθνικού Δρυμού, όπου φύεται, οι φύλακες κατάφεραν να αποτρέψουν τη μη ορθολογική κοπή (ξερίζωμα) του φυτού της ρίγανης. Επίσης, με το Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 08/07/2012 από το Προσωπικό Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης, και το οποίο συνόδευσε τους συμμετέχοντες στην περιοχή, τους έδωσε πληροφορίες για το φυτό και τους έδειξε τον ορθολογικό τρόπο μαζέματος του φυτού. Εικόνα Το προσωπικό φύλαξης φροντίζει νεαρό άτομο κεφαλληνιακής Ελάτης που κάποιοι προσπάθησαν να το τραβήξουν για να το πάρουν. 3-4

19 Κεφάλαιο 3: Καταγραφή Παράνομων Δραστηριοτήτων για το 2012 Επίσης, άλλο περιστατικό συλλογής προϊόντων της χλωρίδας του Δρυμού αποτελεί αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της περιπολίας του προσωπικού φύλαξης στις , όπου και διαπιστώθηκε συλλογή ρητίνης από δέντρα κεφαλληνιακής Ελάτης στο τμήμα από την Κεντρική Πύλη του Δρυμού μέχρι το Πάρκο Κεραιών στη θέση Χιονίστρα. Η συλλογή ρητίνης πραγματοποιήθηκε από τρία άτομα που επέβαιναν σε ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο. Αφού τους έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις από το προσωπικό Φύλαξης του Φορέα, τα άτομα απομακρύνθηκαν από τον Εθνικό Δρυμό και την επόμενη ημέρα στάλθηκε σχετικό έγγραφο προς τη Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας. Τέλος, κατά τους χειμερινούς μήνες γίνονται περιπολίες για την ύπαρξη τυχόν κομμένων Ελάτων που ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται ως Χριστουγεννιάτικα δέντρα και κομμένων πουρναριών που χρησιμοποιούνται κυρίως για καυσόξυλα. Το 2012 είχαμε το Δεκέμβριο μία περίπτωση τριών κομμένων Ελάτων στο πυρήνα του Ρουδίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου (Εικ ), οπότε και στάλθηκε σχετικό έγγραφο προς τη Διεύθυνση Δασών, ενώ δεν παρατηρήθηκαν κομμένα άτομα πουρναριού εντός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. 3.5 ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Εικόνα Βανδαλισμοί στον Εθνικό Δρυμό: Πεταμένος τραπεζόπαγκος από χώρο αναψυχής. 3-5

20 Κεφάλαιο 3: Καταγραφή Παράνομων Δραστηριοτήτων για το 2012 To 2012, το Προσωπικό Φύλαξης διαπίστωσε κάποιους βανδαλισμούς σε υποδομές δασικής αναψυχής του Εθνικού Δρυμού. Συγκεκριμένα, στις άγνωστοι προέβησαν σε επιδεικτικές καταστροφές δύο εκ των καινούργιων τραπεζόπαγκων (Εικ ) στους χώρους αναψυχής των θέσεων Καρβουνόλακκος και Πηγαδάκια και μίας ενημερωτικής πινακίδας, κοντά στην πύλη του Εθνικού Δρυμού από το Ξενόπουλο. Επίσης, στις , κλάπηκαν δύο από τις καινούργιες κούνιες του κεντρικού χώρου αναψυχής, που βρίσκεται λίγα μέτρα πάνω από το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου. Τέλος στις , διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός ανοικτού και ενός σπασμένου παραθύρου στην μπροστινή και πίσω όψη αντίστοιχα του κτηρίου του Περιβαλλοντικού Κέντρου Αίνου. Την ίδια μέρα στη θέση «Χιονίστρα» του Εθνικού Δρυμού Αίνου παρατηρήθηκε οικοδομική δραστηριότητα επιδιόρθωση/ αντικατάσταση παλαιάς τσιμεντένιας περίφραξης περιμετρικά της παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Vodafone. Την ίδια ημέρα, το προσωπικό κατέγραψε επίσης, την ύπαρξη κατεστραμμένων αλουμινένιων σωλήνων και την ύπαρξη εκτεθειμένων καλωδίων στο δρόμο δίπλα στην κεραία. Όλα τα παραπάνω περιστατικά επισημάνθηκαν με έγγραφα προς την Διεύθυνση Δασών, ώστε να αποδοθούν τυχόν ευθύνες που προκύπτουν. 3-6

21 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες 4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Μία από τις βασικές αρμοδιότητες της Δράσης Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί η καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας, στα πλαίσια της συμμετοχής της στις δράσεις: «Καταγραφή, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση της Πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης» και «Καταγραφή, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση της Ορνιθοπανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου». Κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους οι φύλακες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν παρακολούθηση διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας και άγριας πανίδας. Η χρήση οδηγών για ερπετά/ πτηνά/ θηλαστικά, κιαλιών και φωτογραφικών μηχανών ήταν τα κύρια μέσα για να κάνουν αναγνώριση στο πεδίο, ενώ με τη χρήση GPS κατάφερναν να καταγράφουν το ακριβές σημείο και την περιοχή που βρίσκονταν. Εικόνα Δασομυωξός (Myoxus glis) σε κλαδί κεφαλληνιακής Ελάτης στη θέση Θέας του Εθνικού Δρυμού. 4-1

22 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν θα χρησιμοποιηθούν στην καταγραφή και χαρτογράφηση της ζωογεωγραφίας των ειδών της προστατευόμενης περιοχής. Καταγράφηκαν περίπου 19 είδη τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα Πίνακας Καταγραφή άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ Αίνου για το έτος ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ Άγρια άλογα Αίνου / Equus cabalus Συνεχής παρουσία (γύρω στα 20-25) Δασομυωξός / Myoxus glis (Εικ ) 2 Σκαντζόχοιρος / Erinaceus concolor 3 Λαγός / Lepus europaeus Ρινόλοφος / Rhinolophus sp. 1 Γουστέρα του Ιονίου / Podarcis taurica ionica Μεσογειακή χελώνα/ Testudo hermanii 2 Λαφιάτης / Elaphe quatuorlineata 2 Τσαλαπετεινός/ Upupa epops 3 Πράσινος φρύνος / Bufo viridis- 1 Ποντικοβαρβακίνα / Buteo buteo Πεδινή πέρδικα / Alectoris chucar 2 Κίσσα / Garrulus glandarius Γιδοβύζι / Caprimulgus europaeus Βραχοκιρκινέζι / Falco tinnunculus Ξεφτέρι / Accipiter nissus 2 Διπλοσαίνο / Accipiter gentilis 1 Γκιώνης / Otus scops 1 Χουχουριστής / Strix aluco 1 Κοράκι / Corvus corax 2 Κουρούνα / Corvus corone cornix 3 Συνεχής παρουσία στο Δρυμό 2 Συνεχής παρουσία (5-6 άτομα στο Δρυμό) Συνεχής παρουσία (στους Πρινώνες κυρίως) Συνεχής τους καλοκαιρινούς μήνες 6 άτομα στην περιοχή του Φαγιά τον Αύγουστο 4-2

23 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες 4.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΜΥΚΗΤΩΝ Στα πλαίσια της συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης της χλωρίδας και των μακρομυκήτων της προστατευόμενης περιοχής, το προσωπικό κατά το έτος 2012, συνέλεξε πολλά είδη χλωρίδας και μακρομυκήτων σε συνεργασία με τους αναδόχους των αντίστοιχων δράσεων του Φορέα Διαχείρισης. Κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους, οι φύλακες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν παρακολούθηση και συλλογή διαφόρων ειδών χλωρίδας, δασικής βλάστησης, μακρομυκήτων και σπερμάτων για την τράπεζα γενετικού υλικού. Η προσωπική εμπειρία του προσωπικού των φυλάκων καθώς και η χρήση οδηγών για είδη χλωρίδας, συλλεκτήριων εργαλείων και φωτογραφικών μηχανών βοήθησαν στον να κάνουν την αναγνώριση και τη συλλογή των φυτών στο πεδίο, ενώ με τη χρήση GPS κατάφερναν να καταγράφουν το ακριβές σημείο και την περιοχή που βρίσκονταν. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν το έτος 2012 θα χρησιμοποιηθούν στην καταγραφή και χαρτογράφηση της χλωρίδας και των μακρομυκήτων της προστατευόμενης περιοχής. Συλλέχθηκαν σπέρματα και άτομα από 14 είδη τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα Πίνακας Καταγραφή χλωρίδας και δασικής βλάστησης στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ Αίνου για το έτος ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Pinus nigra Καταγραφή 15 άτομων (σήμανση, μορφομετρικά χαρακτηριστικά) Ostrya carpinifolia (Εικ ) Centaurea pumilio Silene cephallenia subsp. cephallenia Thymus holosericeus Viola cephalonica Paeonia mascula subsp. russi Iris cretensis Crocus sp. Cistus palvifolius Scutelaria rupestris subsp. cephalonica Καταγραφή ατόμων στο ρέμα Μελανίτσας Σπέρματα για την τράπεζα γενετικού υλικού Σπέρματα για την τράπεζα γενετικού υλικού Σπέρματα για την τράπεζα γενετικού υλικού Σπέρματα για την τράπεζα γενετικού υλικού Σπέρματα για την τράπεζα γενετικού υλικού Μερικά άτομα Μερικά άτομα Σπέρματα για την τράπεζα γενετικού υλικού Σπέρματα για την τράπεζα γενετικού υλικού Campanula garganica subsp. Σπέρματα για την τράπεζα γενετικού υλικού 4-3

24 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ cephallenica Cerastium illyricum Διάφορα είδη μακρομυκήτων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σπέρματα για την τράπεζα γενετικού υλικού Ένα άτομο από κάθε είδος Εικόνα Άτομο Oστρυάς (Ostrya carpinifolia) που βρέθηκε στο ρέμα της Μελανίτσας του Εθνικού Δρυμού. 4.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε.Δ. ΑΙΝΟΥ Το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης, το έτος 2012, συνέλλεξε συστηματικά χωρικά 4-4

25 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες δεδομένα πεδίου με τη χρήση τριών φορητών GPS. Η συγκεκριμένη δράση έδωσε ουσιαστικά τη δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική οργάνωση χωρικών δεδομένων για τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου η οποία υλοποιήθηκε στη συνέχεια από τον εξειδικευμένο σε χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.), Δασολόγο, Υπεύθυνο Φύλαξης του Δρυμού. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε: η δημιουργία θεματικών χαρτών σε περιβάλλον GIS για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εργασίες της δράσης: Σάρωση και ψηφιοποίηση γεωλογικού χάρτη κλίμακας 1:50.000, ψηφιοποίηση οδικού δικτύου προστατευόμενης περιοχής Εθνικού Δρυμού Αίνου από αναλογικό χάρτη και ενημέρωση αυτού με δεδομένα από GPS, σύνθεση ψηφιακού υψομετρικού μοντέλου εδάφους (Ψ.Υ.Μ.Ε) από ισοϋψείς καμπύλες ισοδιάστασης 20 m της περιοχής Εθνικού Δρυμού Αίνου, αποτύπωση σημείων ή πολυγώνων που σηματοδοτούν ή οριοθετούν θέσεις σημαντικών φυτικών πληθυσμών της προστατευόμενης περιοχής Εθνικού Δρυμού Αίνου, κ.ά. Oι 16 θεματικοί χάρτες (Εικ ) που δημιουργήθηκαν, το 2012, έχουν αναρτηθεί σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης στο σύνδεσμο: Εικόνα Σύνταξη του χάρτη βλάστησης του Εθνικού Δρυμού Αίνου (έκδοση 2012). 4-5

26 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες 4.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Η συντήρηση των μονοπατιών του Εθνικού Δρυμού στην προστατευόμενη περιοχή ήταν μια από τις αρμοδιότητες των φυλάκων, καθώς επίσης η καταγραφή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ο έλεγχος της κίνησης των επισκεπτών μέσα στα όρια της προστατευόμενης περιοχής και η ενημέρωσή τους για τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας. Κατά τη διάρκεια του 2012, συντηρήθηκαν τα μονοπάτια του Εθνικού Δρυμού, στα οποία υπήρχαν πεσμένα δέντρα και πέτρες (Εικ ). Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αρκετές φορές οι φύλακες συμμετείχαν στη διευκόλυνση της μετακίνησης του προσωπικού του Φορέα ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου. Εικόνα Συντήρηση και καθαρισμός μονοπατιών από πτώση δασικών δέντρων. 4.5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Η δράση της Περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης είναι αυτή με την οποία έχει άμεση συνεργασία το προσωπικό Φύλαξης, ώστε να συμβάλει στην ξενάγηση ομάδων επισκεπτών (σχολείων, πεζοπόρων κ.λπ.) στην προστατευόμενη περιοχή. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας οι επισκέπτες του 4-6

27 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες Δρυμού ξεναγούνται στα δύο Περιβαλλοντικά Κέντρα, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αίνου και το Περιβαλλοντικό Κέντρο Κούταβου, καθώς και σε ένα από τα πέντε μονοπάτια του Εθνικού Δρυμού. Το 2012, το προσωπικό φύλαξης ξενάγησε περίπου 20 ομάδες επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό (Εικ ). Εικόνα Εκδρομή εκπαιδευτικών στο Εθνικό Δρυμό και διάσχιση του κεντρικού μονοπατιού. 4.6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Για την καλύτερη διαχείριση του δάσους της κεφαλληνιακής Ελάτης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, το προσωπικό Φύλαξης άρχισε να υλοποιεί το 2012, ερευνητικό έργο (Εικ ) που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο με σκοπό να καταρτιστούν μητρώα πληροφοριών συστάδων με κατάλληλα προγράμματα αποτύπωσης και παρακολούθησης επιλεγμένων ατόμων σε κάθε συστάδα. Τα μητρώα αυτά περιλαμβάνουν μόνιμα στοιχεία των δένδρων, όπως θέση και διαθέσιμο αυξητικό χώρο, καθώς και μεταβαλλόμενα στοιχεία, τα οποία εξαρτώνται από την αύξηση και φυσική αποκλάδωση των δένδρων, όπως ύψος, στηθιαία διάμετρος και εύρος κόμης. Ακόμη, περιλαμβάνουν στοιχεία αξιολόγησης των δένδρων, όπως ζωτικότητα, υγεία, σταθερότητα, προβλήματα κορμού, κόμης και ριζών και ασθένειες που προκύπτουν 4-7

28 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες από μύκητες ή έντομα. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης θα μπορεί να κάνει εκτίμηση της κατάστασης των συστάδων μελλοντικά και να προτείνει μέτρα, που πρέπει να ληφθούν για την αειφορική διαχείριση του ελατοδάσους του Εθνικού Δρυμού. Για να υλοποιήσει η δράση της Φύλαξης το παραπάνω μητρώο εξοπλίστηκε με δασικά όργανα μέτρησης παραμέτρων δασικών δέντρων που περιλαμβάνουν: ένα παχύμετρο, ένα υψόμετρο Haga, ένα ρελασκόπιο του Bitterlich και ένα δεντροτρυπανίδιο. Εικόνα Συλλογή μορφομετρικών χαρακτηριστικών ατόμων κεφαλληνιακής Ελάτης στο Ρούδι. 4.7 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Το προσωπικό Φύλαξης το 2012 δημιούργησε σελίδα στο facebook, στο twitter και κανάλι στο youtube συμβάλλοντας στην προώθηση των δράσεων ενημέρωσηςευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης. Για το σχεδιασμό και την συντήρηση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης το προσωπικό Φύλαξης, συλλέγει φωτογραφικό υλικό κατά τις περιπολίες του. Η σελίδα στο facebook του Φορέα Διαχείρισης το Δεκέμβριο του 2013 είχε 330 φίλους και έχει κάνει πάνω από εκατό (100) αναρτήσεις. Στο κανάλι του Youtube, αντίστοιχα το προσωπικό Φύλαξης έχει 4-8

29 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες αναρτήσει το 2012, τέσσερα (4) βίντεο με θέμα τα άλογα και τις εργασίες εκκαθάρισης του δασικού οδικού δικτύου. 4.8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό Φύλαξης μέσα στο έτος 2012, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον ακριβή καθορισμό των ορίων των δύο τμημάτων του πυρήνα της Προστατευόμενης Περιοχής (τμήμα Όρους Αίνου και Όρους Ρουδίου). Αυτό διενεργήθηκε μέσα από εργασία πεδίου (Εικ ) με τη χρήση συσκευής GPS και με τη ψηφιοποίηση των ορίων με τη χρήση Συστήματος Γεωγραφικών δεδομένων (GIS) στο γραφείο. Μέχρι το 2012, δεν υπήρχαν τα ακριβή όρια του Πυρήνα της Προστατευόμενης Περιοχής σε ψηφιακή μορφή. Η ακριβής, ψηφιακή αποτύπωση του Πυρήνα είναι πολύ σημαντική και θα μπορέσει μεταξύ άλλων να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων, π.χ. στην σύνταξη μελέτης για την αντικατάσταση της παλαιάς περίφραξης του Πυρήνα με καινούργια το Εικόνα Χαρτογράφηση των ορίων του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού στην περιοχή του Φαγιά (Φωτ. Κωνσταντίνος Βολτέρας). 4-9

30 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες 4.9 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου διεξήγαγε ελέγχους πληρότητας και συνδεσιμότητας των υδατοδεξαμενών που χωροθετούνται περιμετρικά του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Επίσης προέβει σε συνεχείς αυτοψίες του δασικού οδικού δικτύου τόσο τους χειμερινούς μήνες για τυχόν πτώση δέντρων και βράχων και σε περίπτωση χιονοπτώσεων ρύθμισε την κυκλοφορία στο δασικό δίκτυο του Αίνου με την τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας (Εικ ), όσο και τους καλοκαιρινούς μήνες για πτώση βράχων και δυνατότητα διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων και έχει συντάξει για το λόγω αυτό το 2012, οχτώ (8) σχετικά έγγραφα αναφοράς προς την Δασική Υπηρεσία και την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Εικόνα Τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας εντός του Εθνικού Δρυμού σε περιπτώσεις ολισθηρότητας του οδοστρώματος (Φωτ. Παναγιώτης Μινέτος) ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το προσωπικό Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου εντόπισε τον Ιανουάριο του 2012 μία ασθένεια που προσβάλει φυτικά μέρη (βλαστούς και 4-10

31 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες φύλλα) ατόμων Κουμαριάς (Εικ ). Ο υπεύθυνος Φύλαξης μαζί με το Δασοπόνο του Φορέα συνέλεξε δείγματα από μολυσμένα άτομα και τα έστειλε προς εξέταση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, όπου και διαπιστώθηκε η ύπαρξη μυκητίασης από το μύκητα Pucciniastrum sp. που προκαλεί στη κουμαριά ασθένεια γνωστή ως «σκωρίαση». Η ασθένεια δείχνει εκτεταμένη ειδικά σε άτομα που βρίσκονται πλησίον του οδικού δικτύου και σε προχωρημένο στάδιο παρατηρούνται και νεκρώσεις βλαστών Κουμαριάς. Το αρμόδιο τμήμα Εθνικών Δρυμών και Θήρας με έγγραφό του συνέστησε την περαιτέρω εξέταση δειγμάτων και μολυσμένων φυτικών ιστών Κουμαριάς στο εργαστήριο Δασικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Αθηνών και την παρακολούθηση της ασθένειας από το προσωπικό Φύλαξης. Εικόνα Κλαδί κουμαριάς με έντονες κόκκινες κηλίδες σκωρίασης (Φωτ. Μιχάλης Ξανθάκης). Το προσωπικό του Φορέα φρόντισε και περιέθαλψε, το έτος 2012, πέντε είδη (5) ορνιθοπανίδας που έβρισκε τραυματισμένα κατά της περιπολίες του. Συγκεκριμένα, επικοινώνησε με την εταιρεία περίθαλψης αγρίων ζώων ΑΝΙΜΑ που εδρεύει στην Αθήνα και έστειλε για περίθαλψη τα παρακάτω είδη: μία γερακίνα, ένα σταχτοτσικνιά, ένα γκιώνη, ένα διπλοσάινο (Εικ ) και ένα γιδοβύζι. 4-11

32 Κεφάλαιο 4: Λοιπές Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες Εικόνα Μέλος του προσωπικού Φύλαξης φροντίζει ένα τραυματισμένο Διπλοσάϊνο (Accipiter gentilis) που βρήκε κατά την περιπολία του (Φωτ. Διονυσία Σπανού). 4-12

33 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα Κάνοντας χρήση της γνώσης που αποκτήθηκε στο πεδίο και στο αντικείμενο της φύλαξης πρέπει να απαντηθεί πρώτα το ερώτημα αν η φύλαξη πέτυχε ή όχι τους στόχους της για το έτος Η γενική άποψη που απορρέει από τα αποτελέσματα της Δράσης είναι πως η φύλαξη κρίνεται επιτυχής και αυτό αποδεικνύεται από τις λιγοστές παράνομες δραστηριότητες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου ως αποτέλεσμα της συνεχής παρουσίας του προσωπικού Φύλαξης σε καθημερινή βάση, καθώς και από το πλήθος των εγγράφων-αναφορών που έστειλε ο Φορέα Διαχείρισης στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεφαλονιάς. Παρόλο που οι φύλακες περιορίζονταν στην επίβλεψη και την εποπτεία της περιοχής χωρίς να μπορούν να κάνουν ουσιαστικό έλεγχο όταν εντόπιζαν οποιαδήποτε παράβαση, η παρουσία τους και μόνο στο πεδίο με τις περιπολίες που πραγματοποιούσαν έπαιξε ανασταλτικό ρόλο. Πρέπει να σημειωθεί επίσης και η άριστες σχέσεις που έχει το προσωπικό Φύλαξης με βοσκούς και κατοίκους των οικισμών γύρω από τον Εθνικό Δρυμό πράγμα που αποτελεί και ένα πλεονέκτημα για την εικόνα του Φορέα Διαχείρισης στη Κεφαλονιά. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει περιληπτικά τα θέματα των εγγράφων αναφοράς προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεφαλονιάς για το Πίνακας Θέματα των εγγράφων αναφοράς της δράσης της Φύλαξης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεφαλονιάς για το Θέματα εγγράφων-αναφορών για τον Ε.Δ. Αίνου Αριθμός εγγράφων Αυτοψίες οδικού δικτύου-μονοπατιών-χιονοπτώσεωνυδατοδεξαμενών 11 Βανδαλισμοί 4 Πληροφόρηση (Επικίνδυνη οδήγηση και συλλογή απορριμμάτων, περίφραξη) 3 Εστίες πυρκαγιάς 1 Θέματα χλωρίδας 4 Παράνομη βόσκηση 1 Σύνολο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Στο επίπεδο των συνεργασιών το προσωπικό Φύλαξης κατάφερε να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους ενεργούς φορείς και να συνεργάζεται στενά όχι μόνο με τα θεσμοθετημένα όργανα της Περιφερειακής Ενότητας, άλλα και με υγιείς κοινωνικές ομάδες (κτηνοτρόφους, κυνηγούς κ.α.) των οποίων η συνεργασία είναι πολλές φορές ουσιαστική και ωφέλιμη. Πραγματοποιηθήκαν κοινές περιπολίες με την εθελοντική ομάδα του Κατελειού και κατά τη χειμερινή περίοδο το προσωπικό φύλαξης επανδρώθηκε με το προσωπικό Εθελοντικής Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 5-1

34 5.3 ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα Το Σχέδιο Φύλαξης εκπονήθηκε από το Δασολόγο/Υπεύθυνο Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Δρ. Μ. Ξανθάκη από το 2011 και σύμφωνα με αυτό πραγματοποιήθηκε η φύλαξη από το προσωπικό για το έτος Το Σχέδιο Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης πρέπει να εγκριθεί και να αναθεωρείται κάθε χρόνο ανάλογα με τα νέα δεδομένα που μπορεί να προκύπτουν στο αντικείμενο της φύλαξης. Το Σχέδιο Φύλαξης θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα εκτενέστατο τεύχος χαρτών, οι οποίοι θα είναι βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του. 5.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι το προσωπικό Φύλαξης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού (Δασοπόνου, Ξεναγού και Ειδικών Δασικής Προστασίας) δεν παρουσιάζει πρόβλημα επάνδρωσης των δύο βαρδιών που γίνονται. Την χειμερινή περίοδο όμως, ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού των φυλάκων επαρκεί για μία βάρδια μόνο. Με την συνεπικουρία του επιστημονικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού από άλλες δράσεις όπως αυτή της Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας της Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Εθελοντικών Οργανώσεων υπάρχει η δυνατότητα διπλής βάρδιας φύλαξης και κατά τη χειμερινή περίοδο. Ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να αναζητά τέτοιες συνεργασίες, ώστε να επανδρώνεται η Δράση με περισσότερο προσωπικό, δεδομένου ότι τα όρια χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης εξαπλώνονται σε δύο χωριστά (Αίνου, Ρουδίου) τμήματα. Η διασπορά των φυλάκων και των οχημάτων τους και στις δύο περιοχές του Δρυμού βοήθησε το έργο της καταστολής παράνομων δραστηριοτήτων σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, με την υποβάθμιση που έχει υποστεί η Διεύθυνση Δασών, λόγω περικοπών των απαραίτητων κονδυλίων, και έλλειψης προσωπικού, το προσωπικό φύλαξης του Εθνικού Δρυμού, μένει να είναι το μόνο που ελέγχει την περιοχή του Δρυμού καθημερινά και γίνεται κατανοητό ότι επιτελείται ένα αρκετά δύσκολο έργο και με μεγάλο προσωπικό ρίσκο για όσα έχουν επιτευχθεί. 5.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο σύγχρονος και αξιόπιστος εξοπλισμός του εν λόγω τμήματος, βοήθησε στην πολύ καλή παρουσία του στο πεδίο και τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις επιλογές του Φορέα στην προσπάθεια καταστολής παράνομων δραστηριοτήτων. 5.6 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Το μόνο αρνητικό θέμα της Δράσης Φύλαξης αποτελεί η έλλειψη ανακριτικών αρμοδιοτήτων εκ μέρους του Προσωπικού Φύλαξης, κάτι που αποδεδειγμένα θα έδινε την δυνατότητα να έχουμε πολλά περισσότερα θετικά αποτελέσματα. 5-2

35 6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κεφάλαιο 6: Προτάσεις Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θέτονται προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη νέα περίοδο του έτους 2013, για να δώσουν στην προστατευόμενη περιοχή μία Δράση Επόπτευσης/Φύλαξης, που ως μοναδικό αποτέλεσμα θα έχει την αποτροπή και καταστολή των παράνομων ενεργειών. 6.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η συνεχή επιμόρφωση - εκπαίδευση των φυλάκων, με σεμινάρια από διάφορους ενεργούς φορείς και όργανα, σε θέματα που αφορούν τον τομέα τους, θα «οπλίσει» το προσωπικό με ακόμα περισσότερα προσόντα, ώστε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική η προστασία. 6.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ε.Δ. Στο θέμα των συνεργασιών είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι συνεργασίες με εθελοντικές ομάδες και να γίνονται περιπολίες με μικτά κλιμάκια, με τα θεσμοθετημένα όργανα της Περιφερειακής Ενότητας και της Διεύθυνσης Δασών, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος και άμεση καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων και όχι απλή καταγραφή αυτών. Επίσης, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί ο τρόπος καταμέτρησης των επισκεπτών, ώστε να διεξάγεται επιστημονική έρευνα και να κρατείται ένα επιστημονικό πρωτόκολλο καταμέτρησης, κατά τα πρότυπα της έρευνας: «Βελτίωση της φύλαξης στις περιοχές του προγράμματος, από ειδικές ομάδες παρακολούθησης -εποπτείας - φύλαξης», η οποία διεξήχθη στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης με τη συνεργασία εθελοντών και του προσωπικού Φύλαξης. 6.4 ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ Επιδίωξη της Δράσης Επόπτευσης/Φύλαξης, με τη συνεργασία και του υπόλοιπου επιστημονικού προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, είναι η αναθεώρηση και έγκριση από το Δ.Σ. του Σχεδίου Φύλαξης 2013, σύμφωνα με την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη Δράση το 2012, έτσι ώστε να είναι άριστη και αποτελεσματική η φύλαξη της Προστατευόμενης Περιοχής το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Με βάσει την εμπειρία που έχει αποκτηθεί εκτιμάται ότι οι πραγματικές απαιτήσεις σε προσωπικό είναι οι εξής: Λαμβάνοντας υπόψη άδειες, ρεπό, το εναλλασσόμενο ωράριο κ.λπ. απαιτεί τουλάχιστον 8 άτομα προσωπικό φύλαξης για την Προστατευόμενη Περιοχή, ώστε να καλύπτονται διπλές βάρδιες τόσο την χειμερινή όσο και την καλοκαιρινή περίοδο, από τουλάχιστον δύο άτομα ανά όχημα. Η καθιέρωση δύο βαρδιών ιδίως, τη θερινή περίοδο αποτελεί βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικότητας της Δράσης κατά των δασικών πυρκαγιών. 6-1

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Δρυμού Αίνου Συντάκτης: Δρ. Ξανθάκης Μιχαήλ Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνος Επόπτευσης / Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αργοστόλι, 15.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 546. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αργοστόλι, 15.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 546. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αργοστόλι, 15.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Newsletter Τεύχος1 ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΔΙΟΥ Χαιρετισμός της Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» «Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» Θέμις Νασοπούλου MSc Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Υγροτόπων Λιτόχωρο 7-8/12/2013, «Ελληνο- Γερμανικό Φόρουμ Ορεινής Πεζοπορίας» www.olympusfd.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. ΦΟΔΕΠΑΣΜ: Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά 2294099158, 6936660412

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Χ. Περλέρου, Γ. Σπύρογλου, Δ. Αβτζής και Σ. Διαμαντής ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Σεμινάριο κατάρτησης δασολόγων,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Μέριµνα µε ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Η βιοποικιλότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 2016 και δήλωση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου.

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. Ο Όλυµπος Πιθανώς σχηµατίστηκε κατά την διάρκεια της Ηωκαίνου εποχής πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ http://uaeco.biol.uoa.gr ΕΚΒΥ 19/11/2014 Τα πλέον επιρρεπή στη φωτιά δασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς.

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. 3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. Πρόκειται για οικισµό στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών με την χρήση ΓΠΣ Νικόλαος Mέντης 1 - Γιάννης Μελιάδης 2 1 Δασάρχης Δασαρχείου Αριδαίας Ν. Πέλλας 2 Ερευνητής Δασολόγος Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

Εκλαϊκευμένη Αναφορά PLANT-NET CY www.plantnet.org.cy Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453 Εκλαϊκευμένη Αναφορά Ιούνιος 2013 Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Χωρολογία των φυτών Εξελικτική ή ιστορική φυτογεωγραφία Φυτοκοινωνιολογία Οικολογική φυτογεωγραφία Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 1) Η ερμηνεία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Α. Τσιόντσης 1, Ι. Μελιάδης 1 και B. Hallmann 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ωλενός, Ακράτα Από τα αρχαία χρόνια, η γεωργία συνεχώς «απαλλοτριώνει» περιοχές από την άγρια φύση. τέως λίμνη Αγουλινίτσα Η Γεωργία κατακερματίζει το βιότοπο των ειδών που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 10MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση «Μαυραγάνη» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (πρώην Δ. Λεωνιδίου)». Από το Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός 2015

Προγραμματισμός 2015 Προγραμματισμός 2015 Το 2015 προβλέπεται να παραμείνει μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για την Ορνιθολογική. Το συνολικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 7/2013 Ημερομηνία, ώρα: Tρίτη 5 Νοεμβρίου, ώρα 15.00μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Λάππα, 9 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.Y.Κ.Σ.), πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.1 Έκθεση ερευνητικού έργου Υπεύθυνος φορέας: Πανεπιστήμιο Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ. (www.auth.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ. (www.auth. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (www.auth.gr/forestry) ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 261/2009. 5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp.

Αρ. Πρωτ. 261/2009. 5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp. Αρ. Πρωτ. 261/2009 Κείμενο θέσης του WWF Ελλάς επί της τροποποίησης από τον Οργανισμό Αθήνας του Προεδρικού Διατάγματος «περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ 1 ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ Θεσσαλονίκη 18 Μαρτίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π ΟΥ Ανησυχητικά είναι τα επιστημονικά ευρήματα για τη διασπορά του ιού του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην 22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην εκκλησία πάνω στο δρόµο και εντός του οικισµού, στα νότια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ ΗΧΗΤΙΚΟ - ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ ΜΟΥ Ο Πενταδάκτυλος είναι επιμήκης ασβεστολιθική

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ιαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Κίµων Χατζηµπίρος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόεδρος Φορέα ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Σχινιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υπ αριθ. 9/2000 (ΦΕΚ Β 1459/30-11-2000) Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46Ψ848-ΑΝΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 10.04.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 201. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46Ψ848-ΑΝΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 10.04.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 201. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ Τίτλος προγρ/τος : «Μελετώ και διερευνώ το χώρο του λιμανιού του Κουφονησίου» Σχ. χρονιά : 2005-06 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Ντέμσια Γεωργία (συντονίστρια) Χριστοδούλου Τριανταφυλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 3 Έκδοση 21/01/2014. Πανιδικές καταγραφές σε δύο σπήλαια (σελ. 4) Δράσεις Τμήματος Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 3 Έκδοση 21/01/2014. Πανιδικές καταγραφές σε δύο σπήλαια (σελ. 4) Δράσεις Τμήματος Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έκδοση 21/01/2014 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 3 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01 Τηλ: 27550-22021 Φαξ: 27550-22025

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΔΤΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΔΤΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Αγρανάπαυση. Κομισιόν: Τέλος στην αγρανάπαυση στα δημητριακά λόγω ανόδου των τιμών. Αμειψισπορά

Αγρανάπαυση. Κομισιόν: Τέλος στην αγρανάπαυση στα δημητριακά λόγω ανόδου των τιμών. Αμειψισπορά Αγρανάπαυση Αγρανάπαυση ονομάζεται η προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας ενός αγρού για να αποκτήσει ξανά την παραγωγικότητα του. Συνήθως διαρκεί ένα χρόνο και εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα