Συστήµατα Αριθµών, Πληροφορία, και Ψηφιακή Υπολογιστές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα Αριθµών, Πληροφορία, και Ψηφιακή Υπολογιστές"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συστήµατα Αριθµών, Πληροφορία, και Ψηφιακή Υπολογιστές Σελίδες 3-21, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιεχόµενα 1.1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1.2 Αναπαράσταση Αριθµών 1.3 Αριθµητικές Λειτουργίες 1.4 εκαδικοί Κώδικες 1.5 Αλφαριθµητικοί Κώδικες Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 1 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Ψηφιακοί Υπολογιστές και Πληροφορία 1.1 Βασική οµή ΨηφιακούΣυστήµατος Κοινωνία της Πληροφορίας Πληροφορία διέπει σχεδόν τα πάντα Ευρεία χρήση ψηφιακών συστηµάτων για επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών Ψηφιάκα Συστήµατα Γενικής Χρήσεως (προγραµµατιζόµενα) προσωπικός υπολογιστής, servers Εξειδικευµένης (περιορισµένος προγραµµατισµός) moile phones, πλυντήριο, αυτοκίνητο, CD player, playstation Επεξεργαστής Μονάδα Ελέγχου Μνήµη ιάδροµος εδοµένων Είσοδος/ Έξοδος Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 3 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Βασική οµή ΨηφιακούΣυστήµατος Οθόνη, Εκτυπωτής Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, ίσκος Πρόσβαση σε ευτερεύουσα Μνήµη, ίκτυο, ιαδύκτυο Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 5 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 6 1

2 Επεξεργαστής 1.2 Αναπαράσταση Πληροφορίας Αναπαράσταση πληροφοριών σε υπολογιστές µε ψηφιακά διακριτά σήµατα voltage/current, transistors Τυπικά δυο σήµατα (inary) High/Low True/False 1/0 υαδικό ψηφίο (inary digit): 1 it Αναπαράσταση πληροφοριών µε its (εντολές και δεδοµένα) Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 7 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Αναπαράσταση Αριθµών: εκαδικό Σύστηµα 1.2 Αναπαράσταση Αριθµών: Βάση r = 7 x x x x10-1 Κάθε αριθµός γράφεται ως µια σειρά ψηφίων A n-1 A n-2 A 1 A 0. A -1 A -2 A -m+1 A -m n ψηφία αριστερά (ακέραιο) υποδιαστολής και m ψηφία δεξιά (κλασµατικό) A i ένα από τα ψηφία (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) i είναι η θέση µε βάρος10 i Βαση 10 (ase 10) - εκαδικό (decimal) Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 9 Αναπαράσταση κάθε αριθµού µε ένα πολυώνυµο A n-1 r n-1 +A n-2 r n-2 + +A 1 r 1 +A 0 r 0 +A -1 r -1 +A -2 r A -m+1 r -m+1 +A -m r -m A i ένα από τα ψηφία (0,1,2,,r-1) A n-1 most significant digit (msd) A -m least significant digit (lsd) (76.3) 9 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Αναπαράσταση Αριθµών: Βάση r A n-1 r n-1 +A n-2 r n-2 + +A 1 r 1 +A 0 r 0 +A -1 r -1 +A -2 r A -m+1 r - m+1 +A -m r -m A i ένα από τα ψηφία (0,1,2,,r-1) A n-1 most significant digit(msd) A -m least significant digit(lsd) msd (76.3) 9 lsd βάση 9: ολα ψηφία µεταξύ 0 και 8 Βαση 1.2 Αναπαράσταση Αριθµών: Βάση 2: υαδικό Σύστηµα (Binary) µόνο δυο ψηφία 0 και 1 βάρoς θέσηςi είναι 2 i Μετατροπή από βάση-2 σε βάση-10 (11010) 2 =1x2 4 +1x2 3 +0x2 2 +1x2 1 +0x2 0 = (26) 10 ( ) 2 = ( ) 10 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 11 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 12 2

3 n 2 n n 2 n K (Kilo) K K K K K K M (Mega) G (Giga) 1.2 Oκταδικό και εκαεξαδικό Σύστηµα (octal και hexadecimal) Βάση-8: 0,1,2,3,4,5,6,7 (173.04) 8 = ( ) 10 Βάση-16: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Α,Β,C,D,E,F (B6A3) 16 = ( ) 10 8=2 3 : κάθε οκταδικό ψηφίο αντιστοιχεί σε 3 δυαδικά ψηφία 16=2 4 : κάθε δεκαεξαδικό ψηφίο αντιστοχεί σε 4 δυαδικά ψηφία Πιο ευκολοδιάβαστο από 0/1, απλή µετατροπή T (Tera) Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 14 βαση10 βαση2 βαση8 βαση A B C D E F Patterns των its 1.2 Xρήσιµα... Αν το (ν) 10 =2 n και n 0,1,2.. (v) 10 =( n ) 2 (256) 10 = 2 8 = ( ) 2 στο inary η ακέραια αναπαράσταση περιέχει ένα 1 και n 0 στα δεξιά του 1 Αν το (ν) 10 = 2 n -1 και n 1,2.. (v) 10 =( n-1 1 n ) 2 (255) 10 = 2 8-1= ( ) 2 αναπαράσταση περιέχει n 1 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Μετατροπή in2oct, oct2in, in2hex, hex2in 1.2 Μετατροπή in2oct, oct2in, in2hex, hex2in ( ) 2 = ( ) 8 ( ) 2 = ( ) 8 Χωρίζουµε την ακολουθία (από αριστερά στα δεξιά) σε ζεύγη των 3-ων ή 4-ων ψηφίων και αντιστοιχούµε κάθε ζεύγος µε ένα 8-δικο ή 16-δικο ψηφίο. ( ) 8 = ( ) 2 ( ) 8 = (όχι ορθή αναπαράσταση ) 2 ( ) 2 = (53D.A8) 16 (B60.FA1) 16 = ( ) 2 Πως oct2hex hex2oct; Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 17 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 18 3

4 1.2 Πεδίο Τιµών (numer ranges) Περιορισµένο πεδίο τιµών λόγο καθορισµένου αριθµού its στο υλικό ενός υπολογιστή (εφαρµογές, αρχιτεκτονική, υλοποίηση) Υπολογιστές σήµερα αναπαραστούν τιµές συνήθως µε 8,16,32,64 και 128 its Με 2 its πόσοι διαφορετικοί συνδυασµοί; Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Πεδίο Τιµών (numer ranges) Με n its πόσες διαφορετικές τιµές; 2 n Με 16 its 2 16 διαφορετικές τιµές απρόσηµοι ακέραιοι: 0 µέχρι (65535) 16 it αναπαράσταση του Προέκταση: προγράµµατα επεξεργάζονται άµεσα µόνο υποσύνολα αριθµών (int, float) Leading Zeros: συνηθως θα τα αγνοούµαι στο χαρτί Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Αριθµητικές Λειτουργίες: Binary Αριθµητική (arithmetic) 1/14 Ανεξάρτητα βάσης;κανόνες ίδιοι µε βάση10 Α Β Άθροισµα(sum) 1.3 Binary Αριθµητική (arithmetic) 2/14 Ανεξάρτητα βάσης;κανόνες ίδιοι µε βάση10 Kρατούµενο(carry) Α Β Άθροισµα(sum) Eπιβεβαίωση... Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 21 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Binary Αριθµητική (arithmetic) 3/14 Ανεξάρτητα βάσης;κανόνες ίδιοι µε βαση10 Kρατούµενο(carry) Α Β Άθροισµα(sum) Binary Αριθµητική (arithmetic) 4/14 Ανεξάρτητα βάσης;κανόνες ίδιοι µε βαση10 Kρατούµενο(carry) Α Β Άθροισµα(sum) Eπιβεβαίωση... Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 23 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 24 4

5 1.3 Binary Αριθµητική (arithmetic) 5/ Binary Αριθµητική (arithmetic) 6/14 Ανεξάρτητα βάσης;κανόνες ίδιοι µε βαση10 Kρατούµενο(carry) Α Β Άθροισµα(sum) Ανεξάρτητα βάσης;κανόνες ίδιοι µε βαση10 Kρατούµενο(carry) Α Β Άθροισµα(sum) a i i c i c i+1 s i a i i c i c i+1 s i Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 25 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Binary Αριθµητική (arithmetic) 7/ Binary Αριθµητική (arithmetic) 8/14 Β ιαφορά(differ.) Kρατούµ.(orrow) Β ιαφορά(differ.) Eπιβεβαίωση... Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 27 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Binary Αριθµητική (arithmetic) 9/ Binary Αριθµητική (arithmetic) 10/14 Kρατούµ.(orrow) Β ιαφορά(differ.) Α Β ιαφορά(differ.) Kρατούµ.(orrow) Β ιαφορά(differ.) Α Β ιαφορά(differ.) Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 29 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 30 5

6 1.3 Binary Αριθµητική (arithmetic) 11/ Binary Αριθµητική (arithmetic) 12/14 Kρατούµ.(orrow) Β ιαφορά(differ.) Α Β ιαφορά(differ.) - Kρατούµ.(orrow) Β ιαφορά(differ.) Kρατούµ.(orrow) Α Β ιαφορά(differ.) Eπιβεβαίωση... Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 31 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Binary Αριθµητική (arithmetic) 13/ Binary Αριθµητική (arithmetic) 14/14 Πολλαπλασιασµός AxB Α Β 110x Πολλαπλασιασµός AxB Α Β 110x Γινόµενο(prod.) Eπιβεβαίωση Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 33 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Hex Arithmetic 1/2 1.3 Hex Arithmetic 2/2 Για κάθε ζεύγος ψηφίων Ηex2Dec, Πρόσθεση Dec2Hex Α+Β Α 59F Β E46+ Για κάθε ζεύγος ψηφίων Ηex2Dec, Πρόσθεση Dec2Hex Α+Β Carry 1010 Α 59F Β E46+ 13E5 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 35 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 36 6

7 1.3 Μετατροπή Βάσης r2n (ase conversion) Mετατροπή decimal2r Εάν r και n είναι δύναµη τουδυο εύκολη διαδικασία Αλλιώς r2decimal, decimal2n γνωστό Πώς; Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 37 Ξεχωριστός αλγόριθµος για ακέραιο και κλασµατικό µέρος Ακέραιο: διαιρούµε τοναριθµό µε r σηµειώνουµε το πηλίκο και το υπόλοιπο σταµατάαντοπηλίκοείναι0 επανάλαβε άλλα µε διαιρετέο το πηλίκο dec2oct, (153) 10 = ( 231 ) 8 r Π Υ 19 1 Κεφάλαιο 2 1-3Συστήµατα Αριθµών dec2in dec2r Κλασµατικό Μέρος (41) 10 = ( ) 2 Π Υ Αλγόριθµος πολλαπλασιάζουµε τοναριθµό µε r σηµειώνουµε τοακέραιοµέρος του γινόµενου σταµατά αν το κλασµατικό µέρος του γινόµενου είναι 0 επανάλαβε άλλα µε πολλαπλασιαστέο το κλασµατικό µέρος Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 39 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών dec2r Κλασµατικό Μέρος 1.3 dec2r Κλασµατικό Μέρος (0.6875) 10 =( ) 2 Γα Γκ (0.513) 10 = ( 0.407) 8 µεχρι 3 κλασµατικά ψηφία Γα Γκ Ακρίβεια και Στρογγυλοποίηση ( ) 10 = ( ) 8 Προσοχη: ίδια τιµή στο ακέραιο και κλασµατικό για µια βάση διαφορετική αναπαράσταση σε Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 41 αλλη βάση (5.5) 10 = (101.1) 2 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 42 7

8 1.4 εκαδικοί Κώδικες 1.4 Κωδικοποίηση Άνθρωποι άνετοι µε τοδεκαδικό Υπολογιστές µε τοδυαδικό εν µιλούν/γράφουν όλοι αγγλικά Ανάγκη για κωδικοποίηση Βinary-Coded Decimal (BCD) (ιστορικό) ASCII UNICODE Aναπαράσταση µε n-it κώδικες (2 n µοναδικοί κώδικες:0-2 n -1) ενός συνόλου στοιχείων Σύνολο µε r στοιχεία χρειάζεται n=ceil(log 2 r) its ώστε κάθε στοιχείο να έχει µοναδική κώδικα Σύνολο µε 4 στοιχεία µπορεί να κωδικοποιηθεί µε 2-it κώδικες (00,01,10,11) Προέκταση:σύνολα µε περισσότερα (άπειρα) στοιχεία από µοναδικούς κώδικες µπορεί να αναπαρασταθούν, άλλα πολλά στοιχεία θα έχουν τον ίδιο κώδικα (πχ πραγµατικοί αριθµοί) Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 43 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών ΒCD 1.4 BCD Κωδικοποίηση δεκαδικών σε δυαδικό ceil(log 2 10)= 4its για κάθε δεκαδικό ψηφίο = 6 συνδυασµοί δεν χρησιµοποιούνται Πιο συχνή κωδικοποίηση dec BCD Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 45 Ένας δεκαδικός µε ν ψηφία χρειάζεται 4ν its για να αναπαρασταθεί στο ΒCD (2042) 10 = ( ) BCD (2042) 10 = ( ) 2 σηµασία its εξαρτάται από την κωδικοποίηση που χρησιµοποιείται (χαρτί και µηχανή) + Πιο εύκολη η µετατροπή dec2in για ΒCD - εν χρησιµοποιεί όλους τους συνδυασµούς Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Πρόσθεση σε ΒCD 1/6 1.4 Πρόσθεση σε ΒCD 2/6 Binary πρόσθεση ανά δυο ψηφία. Χρειάζεται προσαρµογή όταν το άθροισµα είναι>9: πρόσθεση 6 10 (0110) 2 στο άθροισµα για σωστό ΒCD ψηφίο και σωστό κρατούµενο στο επόµενο ζεύγος Κρατουµ. 1 1 υαδικό Αθρ Πρόσθεση εκαδικό Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 47 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 48 8

9 Grey Codes Χρήσιµο για εφαρµογές όπου στη δυαδική µέτρηση πρέπει να αλλάξει ένα µόνο ψηφίο. Grey Codes: Παράδειγµα εφαρµογής Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 49 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Αλφαριθµητικοί Κώδικες: ΑSCII American Standard code for Information Interchange 1.5 ΑSCII Κωδικοποίηση για αγγλικούς αλφαβητικούς χαρακτήρες, αριθµητικά ψηφία, ειδικούς χαρακτήρες ΑSCII διεθνές πρότυπο µε 7-it codes (πόσοι µοναδικοί κώδικες;) a ,, z A ,, Z ,, Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 51 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών ΕΛΟΤ 928 Πρότυπο ΕΛΟΤ 928 (Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) Εγκεκριµένο απο την ISO (International Standards Organization) ιδει τον κώδικα Λατινικών χαρακτήρων σε 8-it ΕΛΤΟ 928 µε 8- its codes 16 h : α ,..., ω Ε1 h,..., F9 h A ,, Ω C1 h,, D9 h τόνος µονοτονικού B4 h 1.5 UNICODE: ISO it κώδικας για την κωδικοποίηση χαρακτήρων των διαφόρων γλωσσών του κόσµου F 16 : Τυποποιηµένοι χαρακτήρες σε ASCII code 00A FF 16 Λατινικά 1: Επιπρόσθετα γράµµατα για τις γλώσσες της Ευρώπης, π.χ Ελληνικά (ΕΛΟΤ 928) FFFF 16 : Χρησιµοποίηση για γλώσσες µε ιδεογραφικούς χαρακτήρες, π.χ. Κινέζικα και επιπρόσθετοι κώδικες που είναι περιορισµένοι για µελλοντική χρήση Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 53 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 54 9

10 1.5 Bits (ψηφία ακεραιότητας) Επιπλέον its σε ένα κώδικα για αναγνώριση ή/και διόρθωση λαθών κατά την µεταφορά δεδοµένων Πχ 1it-parity για κώδικες ΑSCII ΑSCII Binary Even Odd A ? ? ? ? Even : Ζυγός ο αριθµός των its µε τιµή 1 Odd : Μονός ο αριθµός των its µε τιµή Bits (ψηφία ακεραιότητας) Επιπλέον its σε ένα κώδικα για αναγνώριση ή/και διόρθωση λαθών κατά την µεταφορά δεδοµένων Πχ parity για κώδικες ΑSCII ΑSCII Even Odd A Πως αναγνωρίζεται το λάθος; Τι γίνεται; Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 55 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών ιαδικασία 1.5 Παράδειγµα µε even parity (αποστολή ascii ) 1/7 Εάν το αποτέλεσµα ελέγχου είναι λάθος ζητούµε επανάληψη αποστολής δεδοµένων Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 57 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Παράδειγµα µε even parity (αποστολή ascii ) 2/7 1.5 Παράδειγµα µε even parity (αποστολή ascii ) 3/7 62 h h Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 59 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 60 10

11 1.5 Παράδειγµα µε even parity (αποστολή ascii ) 4/7 1.5 Παράδειγµα µε even parity (αποστολή ascii ) 5/7 62 h h OK Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 61 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών Παράδειγµα µε even parity ( Με λάθος ) 6/7 1.5 Bits (ψηφία ακεραιότητας) 62 h ΛΑΘΟΣ! Ζήτα Aποστολή Πόσα λάθη µπορεί να αναγνωριστούν µε 1 parity it; Even : εντοπίζει 1, 3, 5, 7, λάθη Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 63 Κεφάλαιο 1 - Συστήµατα Αριθµών 64 11

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο 1.1. ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΘΕΩΡΙΑ 2011 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΘΕΩΡΙΑ 2014 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Πρότυπα Κωδικοποίησης δεδοµένων Ι

Σηµειώσεις Πρότυπα Κωδικοποίησης δεδοµένων Ι Σηµειώσεις Πρότυπα Κωδικοποίησης δεδοµένων Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός του Μαθήµατος... 3 1. Η Αναπαράσταση των δεδοµένων στον υπολογιστή... 5 2. ISO... 14 3. ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ... 16 3. ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ... 16

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αριθμητική Υπολογιστών (Arithmetic for Computers)

Κεφάλαιο 3 Αριθμητική Υπολογιστών (Arithmetic for Computers) Κεφάλαιο 3 Αριθμητική Υπολογιστών (Arithmetic for Computers) 1 Αριθμοί και Υπολογιστές Μια λέξη μηχανής (computer word) αποτελείται από ένα αριθμό δυαδικών ψηφίων (bits) η λέξη αναπαρίσταται ως ένας δυαδικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ. Instruction Set Architecture-IAS

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ. Instruction Set Architecture-IAS Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 33 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ Instruction Set rchitecture-is 2.1 Αρχιτεκτονική του συνόλου εντολών γλώσσας µηχανής...34 2.2 οµή εντολής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής εδοµένα & Πληροφορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/ Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Περιεχόμενο μαθήματος, Εισαγωγή, Βασικές έννοιες Διδάσκοντες: Πανίκος Μασούρας & Σωτήρης Αυγουστή Σχετικά με το μάθημα Διεξαγωγή μαθήματος: Θεωρία Εργαστήριο Θεωρία:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Hardware Software

Διαβάστε περισσότερα