Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας"

Transcript

1 ηµιουργία Παρατηρητηρίου Ενέργειας για την εκπόνηση και παρακολούθηση Σ ΑΕ Το έργο DATA4ACTION Ανδριάνα Σταυρακάκη, Χημικός MSc ΕΠΤΑ ΑΕ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Στο Σ ΑΕ περιγράφεται: Η υφιστάµενη κατάσταση στον ήµο Η Απογραφή Εκποµπών Αναφοράς Ταµέτρακαιοιπρωτοβουλίεςπουθαυλοποιηθούνµέχριτο2020 Οι δηµοτικές αρχές αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην συλλογή αξιόπιστων ενεργειακών δεδοµένων για την εκπόνηση και παρακολούθηση Σ ΑΕ Βασικά εµπόδια: Ιδιοκτησιακό καθεστώς των δεδοµένων και πρόσβαση στα δεδοµένα Έλλειψη έγκυρων τοπικών ενεργειακών δεδοµένων, αδυναµία συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων

2 Στόχος Η δυναµική προώθηση του Συµφώνου των ηµάρχων σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες Η παροχή ενεργειακών δεδοµένων για την επιτυχή εκπόνηση και παρακολούθηση Σ ΑΕ Η προώθηση µοντέλων συνεργασίας για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των δηµόσιων αρχών και των παρόχων ενέργειας ηµιουργία Παρατηρητηρίου Ενέργειας Εταίροι Association Rhonalpenergie-Environnement (RAEE), France Fédération Européenne des Agences Régionales de l'energie et de l'environnement (FEDARENE), Belgium Energy Agency of Plovdiv (EAP), Bulgaria Energy Agency of the Zlin Region, Czech Republic Regional Council Nord-Pas de Calais (RCNPC), France EPTA SA, Greece The Carlow Kilkenny Energy Agency Ltd (CKEA), Ireland Agenzia Regionale per l'energia della Liguria SPA (ARELig), Italy Provincia di Torino, Italy Alba Local Energy Agency (ALEA), Romania Ente Vasco de la Energía (EVE), Spain Norrbotten Energy Agency (NENET), Sweden Kent County Council (KCC), United Kingdom

3 Yφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη Οι δηµόσιες αρχές έχουν προχωρήσει σε συµφωνίες συνεργασίας µε παρόχους ενεργειακών δεδοµένων ιµερείς συµφωνίες Συµφωνίες µε τρίτους (κυρίως µε περιφερειακά κέντρα δεδοµένων ή παρατηρητήρια µε σκοπό την συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων από διάφορες πηγές) Yφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη Περισσότερα από 20 περιφερειακά παρατηρητήρια ενέργειαςκαιεκποµπώνco 2 έχουνδηµιουργηθεί στην Ευρώπη: Υποστηριζόµενα από δηµόσιες αρχές Συχνά ενσωµατώνονται στο πλαίσιο υφιστάµενων περιφερειακών δοµών Εµπειρίαστησυλλογή, ανάλυσηκαιεπεξεργασίαδεδοµένων, καθώς και τον ενεργειακό σχεδιασµό Παροχή δεδοµένων σε περιφερειακές και τοπικές αρχές Υφιστάµενο Ευρωπαϊκό δίκτυο:

4 Το έργο DATA4ACTION Διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση της πρόσβασης των δημόσιων αρχών σε ενεργειακά δεδομένα με σκοπό την εκπόνηση, την καλύτερη εφαρμογή και την παρακολούθηση ΣΔΑΕ Κινητοποίηση των δημόσιων αρχών και των παρόχων ενέργειας και την δημιουργία περιφερειακών παρατηρητήριων ενέργειας Προώθηση και αξιοποίηση μοντέλων συνεργασίας για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας Βασικοί Εμπλεκόμενοι Ενεργειακοί Φορείς Οι δημόσιες αρχές είναι σημαντικοί πελάτες. Θέλω να τους στηρίξω, και να προστατεύσω το ανταγωνιστικό μου πλεονέκτημα Χρειάζομαι αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα για την ανάπτυξη και παρακολούθηση ΣΔΑΕ και περιφερειακών σχεδίων δράσης Διαμεσολαβητές Σχεδιασμού (ενεργειακά γραφεία, δημόσιες αρχές) Τοπικές και περιφερειακές αρχές Θέλω να παρέχω μακροχρόνια υποστήριξη στον ενεργειακό σχεδιασμό των δημόσιων αρχές

5 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα(1/2) -Διοργάνωση12 Περιφερειακώνκαι1 Ευρωπαϊκήςημερίδας(στρογγυλότραπέζι) σχετικά με τις πρακτικές ανταλλαγής δεδομένων - Δημιουργία και διάδοση Οδηγού πρόσβασης δεδομένων - Ανάπτυξη και προώθηση του δικτύου ENERGee-Watch -12 ΗμέρεςΕνέργειαςσεκάθεχώρα Διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση της πρόσβασης των δημόσιων αρχών σε ενεργειακά δεδομένα για την εκπόνηση, καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση των ΣΔΑΕ. - Συνεργασία 60 δημόσιων αρχών με ενεργειακούς φορείς για τη καλύτερη ανταλλαγή δεδομένων ΣΔΑΕ - 12 Συντονιστικές Επιτροπές σε περιφερειακό επίπεδο - 3 Ευρωπαϊκές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειρίας- Peer Learning - Δημιουργία ή ανάπτυξη 12 ενεργειακών παρατηρητηρίων - Υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας με παρόχους ενεργειακών δεδομένων Κινητοποίηση των δημόσιων αρχών και των παρόχων δεδομένων ενέργειας για την διευκόλυνση και προώθηση της συνεργασίας Προσδοκώμενα Αποτελέσματα(2/2) 3 Ευρωπαϊκά θεματικά εργαστήρια Διοργάνωση 36 περιφερειακών συναντήσεων εργασιας για την παρακολούθηση ΣΔΑΕ Καλύτερη παρακολούθηση της υλοποιήσης ΣΔΑΕ σε 60 δημόσιες αρχές Αξιοποίηση μοντέλων συνεργασίας για την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων για τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό 12 δικαιούχοι εταίροι εκτός του έργου θα ωφεληθούν άμεσα Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας Προώθηση ενημερωτικού υλικού του Συμφώνου των Δημάρχων κατά τη διάρκεια θεματικών εργαστηρίων Τελική Ευρωπαϊκή εκδήλωση Προώθηση Ευρωπαϊκών πολιτικών

6 Το έργο DATA4ACTION στην Ελλάδα Το Παρατηρητήριο Ενέργειας στην Ελλάδα Θα είναι προσβάσιµο ηλεκτρονικά µέσω του ΤΕΕ Θα παρέχει ενεργειακά δεδοµένα σε επίπεδο ήµου, για όλους τους βασικούς τοµείς κατανάλωσης ενέργειας και κάθε µορφή ενέργειας Συνέργια µε το έργο SEAP-PLUS Ενισχύοντας το Σύµφωνο των ηµάρχων- Περισσότεροι συµµετέχοντες, Καλύτερα Σχέδια ράσης στην Ευρώπη ΤοΤΕΕκαιηΕΠΤΑπαρέχειτεχνικήυποστήριξησεπάνωαπό 10 Ελληνικούς ήµους για την εκπόνηση Σ ΑΕ Το ΤΕΕ έγινε«εθνικός Συντονιστής» του Συµφώνου και δηµιούργησε το«γραφείο Υποστήριξης του Συµφώνου των ηµάρχων(γυσ )» ΤοΤΕΕέχειυπογράψειδύο(2) ΜνηµόνιαΣυνεργασίαςµετους δύο µεγαλύτερους παρόχους ενέργειας της Ελλάδας, τη ΕΗ καιτη ΕΠΑ Μπορείτε να συμμετέχετε: Συµµετοχή σε Περιφερειακές και Ευρωπαϊκές συζητήσεις για την διευκόλυνση στην πρόσβαση ενεργειακών δεδοµένων 12 και13 Ιουνίου2014 -ΊδρυμαΕυγενίδου Data4Action Στρογγυλό Τραπέζι: Συνεργασία δημόσιων και ενεργειακώνφορέωνστοπλαίσιοανάπτυξηςκαιυλοποίησηςσδαε, Στο πλαίσιο της Εθνικής Τελικής Εκδήλωσης του έργου«seap-plus» Γίνετε µέλος του ικτύου ENERGee-WATCH (τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και την κατανάλωση ενέργεια σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) Εάν είστε δηµόσια αρχή ή ενεργειακός φορέας µπορείτε να συµµετέχετε: Στην συντονιστική επιτροπή: Σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων:

7 Ευχαριστούμε! Ανδριάνα Σταυρακάκη Ειρήνη Σκουλά Project Website: ENERgee-WATCH network:

Ολοκληρωμένη υποστήριξη Δήμων για τη συμμετοχή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων

Ολοκληρωμένη υποστήριξη Δήμων για τη συμμετοχή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων Ολοκληρωμένη υποστήριξη Δήμων για τη συμμετοχή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες Καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη SEAP-PLUS Νικόλαος Ανουσάκης

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίζοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Δράσεις, ιδέες, απαιτήσεις, εργαλεία και συνεργασίες για την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος

Υποστηρίζοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Δράσεις, ιδέες, απαιτήσεις, εργαλεία και συνεργασίες για την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις 11-12 Ιουνίου 2015 Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Υποστηρίζοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Δράσεις, ιδέες, απαιτήσεις, εργαλεία και συνεργασίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, 5-3-2013 Programme MED Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

6ο Ενημερωτικό Δελτίο του προγράμματος MEDEEA Μάιος 2013. Mπορείτε να ενημερωθείτε για τα εξής θέματα:

6ο Ενημερωτικό Δελτίο του προγράμματος MEDEEA Μάιος 2013. Mπορείτε να ενημερωθείτε για τα εξής θέματα: 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του προγράμματος MEDEEA Μάιος 2013 Mπορείτε να ενημερωθείτε για τα εξής θέματα: Τι είναι το πρόγραμμα MEDΕEA; 1 Συγκριτική αξιολόγηση των δήμων που συμμετέχουν 2 Κατάλογος βέλτιστων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Βιώσιμης Ενέργειας στην Κρήτη Εφαρμογές σε τοπικό επίπεδο

Προγράμματα Βιώσιμης Ενέργειας στην Κρήτη Εφαρμογές σε τοπικό επίπεδο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Αθήνα, 1 Απριλίου 2013 Προγράμματα Βιώσιμης Ενέργειας στην Κρήτη Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors)

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια Ρόλος των τοπικών αρχών στον καταρτισμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ενέργεια Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 1 η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ]

Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Ενίσχυση των Δημόσιων Πράσινων Προμηθειών μέσω εναλλακτικών μηχανισμών της αγοράς [ΕΕΥ/ ΧΑΤ / ΣΔΙΤ] Βουγιουκλάκης Γιάννης Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD Υπευθ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

www.southeast-europe.net

www.southeast-europe.net Ανάκτηση περιθωριοποιηµένων εκτάσεων, µέσω επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ Το έργο M2RES Ε. Μαύρου (Περιβαλλοντολόγος, Μ Ε) Συνεργάτης του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ From Marginal to Renewable Energy Sources

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Περιεχόμενα Συναντήσεις Στρογγυλής Τραπέζης και οδηγίες του ΜED-ανάλυση των εργαλείων παρέμβασης 3η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής -Πάτρα (Ελλάς) Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!!

Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!! Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan Ενηµερωτικό ελτίο Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan Newsletter Ιούνιος-Νοέµβριος 2013 2013 / No.1 Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!! Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

CITY_SEC: ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020

CITY_SEC: ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020 CITY_SEC: ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020 COORDINATOR 2 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04/05 ΤΟ ΕΡΓΟ CITY_SEC 06/07 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα