Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο"

Transcript

1 Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Από εξέλιξη Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Επίκουροι Από εξέλιξη Καθηγητές Νέες προσλήψεις Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Λέκτορες Νέες προσλήψεις 1 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο Διδάσκοντες επί συμβάσει* Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Διοικητικό προσωπικό Σύνολο Σύνολο Σύνολο * Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). Για το ακαδημαϊκό έτος οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε 4,5 θέσεις Αναπ. Καθηγητή. Για τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη ο αριθμός των θέσεων είναι αντίστοιχος.

2 Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) Διδακτορικοί

3 Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαχθέντες με: Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)[2] Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) Άλλες κατηγορίες Σύνολο Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

4 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τίτλος ΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του 85 Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

5 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τίτλος ΠΜΣ: Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού Κανονική διάρκεια σπουδών Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * * Αρκετοί από τους φοιτητές του ΜΠ-ΟΣΥΛ αρχίζουν να εργάζονται σε εταιρείες ανάπτυξης προϊόντων υλικού ή/και λογισμικού πριν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους (συνήθως αφού έχουν εξεταστεί επιτυχώς σχεδόν σε όλα τα μαθήματα αλλά πριν την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι να καθυστερούν πολύ να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

6 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τίτλος ΠΜΣ: Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών Κανονική διάρκεια σπουδών Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών)

7 Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων Απόφοιτοι Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων

8 Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των αποφοίτων) Έτος Συνολικός αριθμός Αποφοίτησης αποφοιτησάντων Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % Αριθμός % , , , ,55 7, , , ,22 4 3,96 7, , , ,97 9 6,08 7, , , ,06 9 6,25 7, , , ,24 7 3,93 7, , , ,77 3 3,41 7,09 Σύνολο , , , ,55

9 Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών Αποφοιτήσαντες Διάρκεια Σπουδών (σε έτη) Ποσοστιαία αναλογία Έτος Εγγραφέ Μη Συνολικό ποσοστό εισαγωγής ντες αποφοιτ αποφοιτησάντων[2] ήσαντες ,10 50,90 Συνολικό ποσοστό μη αποφοιτησάντων ,63 76, ,37 97,

10 Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Έτος Συνολικός αριθμός Αποφοίτησης αποφοιτησάντων Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (μήνες) Σύνολο Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής δεν διαθέτει στοιχεία για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

11 Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Εσωτ. Εξωτ Σύνολο Εσωτ Εξωτ. Εσωτ Εξωτ. Μέλη ακαδημαϊκού Εσωτ. προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα Εξωτ. Σύνολο

12 Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνολικός αριθμός Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (μήνες) Έτος Αποφοίτησης αποφοιτησάντων ΠΜΣ Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών Σύνολο 269 Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής δεν διαθέτει στοιχεία για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

13 Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Εσωτ. Εξωτ Σύνολο Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Εσωτ. Εξωτ. Εσωτ. Εξωτ Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Εσωτ. που δίδαξαν στο Τμήμα Εξωτ. Σύνολο

14 Εξάμηνο σπουδών Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS Κατηγορία μαθήματος Υποβάθρου (Υ), Επιστ. Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Σε ποιο εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.) Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα Σελίδα Οδηγού Σπουδών Ακαδημ. Έτος: Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) Ιστότοπος 1ο Μαθηματικά Ι 23Υ101 Υ 5 1 Όχι 37 1ο Φυσική Ι 23Υ105 Υ 3 1 Όχι ο Εργαστήριο Φυσικής Ι 23105Ε Υ 2 1 Όχι 37 1ο Εισαγωγή στον Διαδικαστικό Προγραμματισμό 23Υ131 Υ 6 1 Όχι ο Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών 23Υ161 Υ 5 1 Όχι ο Λογική Σχεδίαση Ι 23Υ163 Υ 3 1 Όχι ο Θεωρία Κυκλωμάτων 23Υ181 Υ 3 1 Όχι ο Αγγλικά Ι 23Υ170 Υ 3 1 Όχι 38 2ο Μαθηματικά ΙΙ 23Υ102 Υ 5 2 Όχι 38 2ο Φυσική ΙΙ 23Υ106 Υ 3 2 Όχι ο Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 23106Ε Υ 2 2 Όχι 38 2ο Γραμμική Άλγεβρα 23Υ110 Υ 4 2 Όχι ο Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ι 23Υ134 Υ 6 2 Όχι ο Προγραμματισμός σε Συμβολική Γλώσσα 23161Ε Υ 2 2 Όχι ο Λογική Σχεδίαση ΙΙ 23Υ164 Υ 3 2 Όχι 39

15 2ο Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης 23163Ε Υ 2 2 Όχι ο Βασικά Ηλεκτρονικά 23Υ165 Υ 4 2 Όχι ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (Γενικής Παιδείας Ι) 23ΓΠ00 Ε Όχι 40 3ο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ι 23165Ε Υ 3 3 Όχι ο Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 23Υ166 Υ 4 3 Όχι ο Διακριτά Μαθηματικά Ι 23Υ201 Υ 4 3 Όχι ο Πιθανότητες 23Υ204 Υ 4 3 Όχι ο Εισαγωγή στους Αλγόριθμους 23Υ205 Υ 4 3 Όχι ο Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ 23Υ231 Υ 4 3 Όχι ο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι 23Υ261 Υ 4 3 Όχι 41 4ο Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ 23Υ202 Υ 4 4 Όχι ο Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών 23Υ132 Υ 6 4 Όχι ο Δομές Δεδομένων 23Υ233 Υ 6 4 Όχι ο Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα 23Υ240 Υ 6 4 Όχι Υλοποίησης ourse_id=4&language=1 42 4ο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΙΙ 23166Ε Υ 2 4 Όχι 43 4ο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 23261Ε Υ 2 4 Όχι 43 4ο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ 23Υ262 Υ 3 4 Όχι 43 4ο Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και 23Υ282 Υ 4 4 Όχι Συστημάτων hp 43 5ο Θεωρία Υπολογισμού 23Υ301 Υ 4 5 Όχι 44 5ο Λειτουργικά Συστήματα Ι 23Υ330 Υ 5 5 Όχι ο Βάσεις Δεδομένων 23Υ334 Υ 4 5 Όχι ο Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων 23334Ε Υ 2 5 Όχι ο Επιστημονικός Υπολογισμός Ι 23Υ343 Υ 6 5 Όχι ο Μικροϋπολογιστές Ι 23Υ361 Υ 4 5 Όχι ο Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών 23361Ε Υ 3 5 Όχι ο Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 23Υ302 Υ 4 6 Όχι ο Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους 23Υ310 Υ 4 6 Όχι &coursepg=coursemain&courseid=7 46 6ο Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 23330Ε Υ 3 6 Όχι 46

16 6ο Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 23Υ381 Υ 6 6 Όχι w.php 47 6ο Παράλληλη Επεξεργασία Υ 6 6 Όχι ο Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας 23Υ320 Υ 6 6 Όχι 47 mmunications.htm 7ο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 23Υ384 Υ 6 7 Όχι ο Δίκτυα Υπολογιστών 23Υ387 Υ 4 7 Όχι ο Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 23387Ε Υ 2 7 Όχι ο Τεχνητή Νοημοσύνη 23Υ451 Υ 5 7 Όχι ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 7 Όχι 7ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 7 Όχι 8ο Τεχνολογία Λογισμικού 23Υ232 Υ 5 8 Όχι 48 8ο Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό 23Υ538 Υ 6 8 Όχι ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 8 Όχι 8ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 8 Όχι 8ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 8 Όχι 8ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 8 Όχι 9ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 9 Όχι 9ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 9 Όχι 9ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 9 Όχι 9ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 9 Όχι 9ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 9 Όχι 9ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 9 Όχι 10ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 10 Όχι 10ο Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν Ε 10 Όχι Υποχρεωτικά κατ' επιλογήν (Βασικής Επιλογής) Μαθηματική Λογική και Εφαρμογές της Ε 4 Όχι 48 Κατανεμημένα Συστήματα Ι Ε 6 Όχι 49 Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων Ε 4 Όχι 49

17 Υπολογιστική Νοημοσύνη Ι Ε 6 Όχι &coursepg=coursemain&courseid=1 49 Μεταφραστές Ε 5 Όχι 49 Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων και Υπολογιστική Γεωμετρία Ε 6 Όχι 49 Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης Ε 5 Όχι 50 Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ε 4 Όχι 50 Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Ε 3 Όχι 50 Διασύνδεση Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Ε 6 Όχι 50 Στοχαστικά Σήματα και Εφαρμογές Ε 5 Όχι 50 Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Ε 5 Όχι 50 Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Ε 4 Όχι 51 Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Ε 5 Όχι 51 Λογισμικό και Προγραμματισμός Συστημάτων Ε 6 Όχι 51 Υψηλής Επίδοσης Ανάκτηση Πληροφορίας Ε 5 Όχι 51 Ειδικά Θέματα Υπολογισμού και Ε 4 Εαρινό Όχι 56 Πολυπλοκότητας Παράλληλοι Αλγόριθμοι Ε 6 Εαρινό Όχι 56 Κρυπτογραφία Ε 4 Εαρινό Όχι 56 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Ε 5 Εαρινό Όχι 56 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Ε 6 Εαρινό Όχι 57 Μικροϋπολογιστές ΙΙ Ε 7 Εαρινό Όχι 57 Εισαγωγή σε VLSI Ε 6 Εαρινό Όχι 57 Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστών (CAD) Ε 6 Εαρινό Όχι 57

18 Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ε 5 Εαρινό Όχι 58 Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Ε 5 Εαρινό Όχι 58 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών Ε 3 Εαρινό Όχι 58 Τεχνολογίες Διαδικτύου Ε 4 Εαρινό Όχι 58 Ευφυής Προγραμματισμός Ε 4 Εαρινό Όχι 58 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Ε 5 Εαρινό Όχι 58 Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης Ε 4 Εαρινό Όχι 60 Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ε 3 Εαρινό Όχι 60 Υποχρεωτικά κατ' επιλογήν (Προχωρημένα Θέματα) Πιθανοτικές Τεχνικές Ε 4 Όχι 52 Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι Ε 4 Όχι 52 Αλγόριθμοι Επικοινωνιών Ε 6 Όχι 52 Θεωρία Αποφάσεων Ε 5 Όχι &coursepg=coursemain&courseid=2 52 Αλγοριθμικά Θέματα Εικόνας Ε 5 Όχι 53 Υπολογιστικές Μέθοδοι για Διαφορικές Εξισώσεις Ε 6 Όχι 53 Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI Ε 5 Όχι 53 Γλωσσική Τεχνολογία Ε 3 Όχι 53 Σχεδιασμός Συστημάτων Ειδικού Σκοπού Ε 3 Όχι 53 Σχεδιασμός Συστημάτων Χαμηλής Κατανάλωσης Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ε 5 Όχι Ε 4 Όχι 54

19 Διοίκηση Επιχειρήσεων 23Ε9ΔΕ Ε 3 Όχι 54 Επιστημονικός Υπολογισμός ΙΙ Ε 5 Εαρινό Όχι 59 Σημασιολογία και Ορθότητα Προγραμμάτων Ε 4 Εαρινό Όχι 60 Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων Ε 6 Εαρινό Όχι 60 Κατανεμημένα Συστήματα ΙΙ Ε 6 Εαρινό Όχι 60 Ευρυζωνικές Τεχνολογίες Ε 4 Εαρινό Όχι 60 Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες Ε 6 Εαρινό Όχι 60 Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων Ε 4 Εαρινό Όχι Υπολογιστική Νοημοσύνη ΙΙ Ε 6 Εαρινό Όχι &coursepg=coursemain&courseid=3 61 Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Λογικής Ε 4 Εαρινό Όχι 61 Αλγόριθμοι Άμεσης Απόκρισης Ε 5 Εαρινό Όχι 61 Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Ε 6 Εαρινό Όχι 61 Συστήματα Διαδικτύου Ε 5 Εαρινό Όχι 62 Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων Ε 5 Εαρινό Όχι 62 Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών Ε 5 Εαρινό Όχι etworks.htm Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα Ε 4 Εαρινό Όχι Υποχρεωτικά κατ' επιλογήν (Ειδικά Θέματα) Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα I Ε 6 Όχι 54 Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα Ε 5 Όχι 55 Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ε 3 Όχι 55 Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγής Ε 3 Όχι 55 Θέματα Υπολογιστικής Όρασης και Γραφικής Ε 5 Όχι 55 Θεωρία Πληροφορίας και Συμπίεση Δεδομένων Ε 5 Όχι 56 Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος Ε 5 Όχι 56

20 Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό Ε 3 Όχι 56 Διαχείριση Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Ε 3 Εαρινό Όχι 63 και Γλωσσικά Εργαλεία Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία Ε 6 Εαρινό Όχι 64 Περιβάλλοντα Επίλυσης Προβλημάτων Ε 6 Εαρινό Όχι 64 e-επιχειρείν Ε 3 Εαρινό Όχι 64 Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας Ε 2 Εαρινό Όχι 64 Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα IΙ Ε 6 Εαρινό Όχι 54 Σύνθεση και Βελτιστοποίηση Ψηφιακών Συστημάτων Ε 5 Εαρινό Όχι Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (Γενικής Παιδείας Ι) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ι 23ΓΠ11 Ε Όχι Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο 23ΓΠ21 Ε Όχι Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες 23ΓΠ22 Ε Όχι Εισαγωγή στην Αρχαιολογία Θεάτρου 23ΓΠ23 Ε Όχι Φιλοσοφία της Γλώσσας 23ΓΠ31 Ε Όχι Ευρωπαϊκή Ιστορία 23ΓΠ32 Ε Όχι Φιλοσοφία της Επιστήμης 23ΓΠ33 Ε Όχι Αισθητική 23ΓΠ68 Ε Όχι Αγγλικά ΙΙ 23ΓΠ00 Ε 2ο Όχι Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΙΙ 23ΓΠ16 Ε 2ο Όχι Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ 23ΓΠ17 Ε 2ο Όχι Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου 23ΓΠ26 Ε Εαρινό Όχι Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (Γενικής Παιδείας ΙΙ) Νεώτερη Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική Ι 23ΓΠ34 Ε Όχι Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία 23ΓΠ36 Ε 2ο Όχι Νεώτερη Ηθική Φιλοσοφία 23ΓΠ Ε Όχι Φιλοσοφία του 20ού αιώνα 23ΓΠ67 Ε Εαρινό Όχι

21 Εξάμηνο σπουδών. Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Διαλέξεις (Δ), Φροντιστήριο (Φ), Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Πίνακας Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημ. Έτος: ο Μαθηματικά Ι 23Υ101 Επίκ. Καθηγητής Χ. Ντούσκος Δ: 3, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Φυσική Ι 23Υ105 Επίκ. Καθηγητής Δ. Κουζούδης Δ: 3 Ναι Ναι Ναι ο Εργαστήριο Φυσικής Ι 23105Ε Καθηγητής Ε. Βελγάκης Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Εισαγωγή στον Διαδικαστικό Προγραμματισμό 23Υ131 Επίκ. Καθηγητής Χ. Μακρής, Επίκ. Καθηγητής Επίκ. Καθηγητής Ε. Πολυχρονόπουλος, 407/80 Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών 23Υ161 Καθηγητής Γ. Αλεξίου Δ: 3, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο 1ο 1ο Λογική Σχεδίαση Ι 23Υ163 Αναπ. Καθηγητής Χ. Βέργος Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι Θεωρία Κυκλωμάτων 23Υ181 Αναπ. Καθηγητής Χ. Χρηστίδης Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι Αγγλικά Ι 23Υ170 Στ. Ατματζίδη Δ: 3 Ναι Ναι Ναι ο Μαθηματικά ΙΙ 23Υ102 Επίκ. Καθηγητής Χ. Ντούσκος Δ: 3, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Φυσική ΙΙ 23Υ106 Επίκ. Καθηγητής Δ. Κουζούδης Δ: 3 Ναι Ναι Ναι ο Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 23106Ε Καθηγητής Ε. Βελγάκης Ε: 2 Ναι Ναι Ναι

22 2ο 2ο Γραμμική Άλγεβρα Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ι 23Υ110 23Υ134 Λέκτορας Χρ. Αλεξόπουλος, Καθηγητής Ε. Γαλλόπουλος, Καθηγητής Θ. Παπαθεοδώρου Επίκ. Καθηγητής Ι. Χατζηλυγερούδης, 407/80 Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Προγραμματισμός σε Συμβολική Γλώσσα 23161Ε 407/80 Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Λογική Σχεδίαση ΙΙ 23Υ164 Αναπ. Καθηγητής Χ. Βέργος Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι ο Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης 23163Ε Καθηγητής Γ. Αλεξίου, 407/80 Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Βασικά Ηλεκτρονικά 23Υ165 Επίκ. Καθηγητής Θ. Χανιωτάκης, Αναπ. Καθηγητής Χ. Χρηστίδης Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ι 23165Ε Καθηγητής Δ. Νικολός, 407/80 Ε: 3 Ναι Ναι Ναι ο Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 23Υ /80 Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Διακριτά Μαθηματικά Ι 23Υ201 Καθηγητής Ε. Κυρούσης, 407/80 Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Πιθανότητες 23Υ204 Επίκ. Καθηγητής Σ. Νικολετσέας Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Καθηγητής Χ. Ζαρολιάγκης, Εισαγωγή στους Αλγόριθμους 23Υ205 Καθηγητής Θ. Παπαθεοδώρου Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Επίκ. Καθηγητής Χ. Μακρής, Επίκ. Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΙΙ 23Υ231 Καθηγητής Ι. Χατζηλυγερούδης, Δ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι /80 3ο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι 23Υ261 Καθηγητής Δ. Νικολός, 407/80 Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ 23Υ202 Καθηγητής Σ. Κοσμαδάκης Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών 23Υ132 Καθηγητής Ι. Γαροφαλάκης Δ: 3, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Δομές Δεδομένων 23Υ233 Καθηγητής Α. Τσακαλίδης Δ: 3, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Λέκτορας Χ. Αλεξόπουλος, Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα 23Υ240 Καθηγητής Θ. Παπαθεοδώρου, Υλοποίησης Καθηγητής Ε. Γαλλόπουλος Δ: 3, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Επίκ. Καθηγητής Θ. Χανιωτάκης, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΙΙ 23166Ε 407/80 Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 23261Ε Καθηγητής Δ. Νικολός, 407/80 Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ 23Υ262 Καθηγητής Δ. Νικολός Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι ο Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων 23Υ282 Επίκ. Καθηγητής Ε. Ψαράκης Δ: 3, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι

23 5ο Θεωρία Υπολογισμού 23Υ301 Καθηγητής Χ. Κακλαμάνης Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Καθηγητής Π. Τριανταφύλλου, Λειτουργικά Συστήματα Ι 23Υ /80 Δ: 3, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Καθηγητής Δ. Χριστοδουλάκης, Βάσεις Δεδομένων 23Υ334 Αναπ. Καθηγητής Β. Μεγαλοοικονόμου Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Καθηγητής Δ. Χριστοδουλάκης, Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων 23334Ε Αναπ. Καθηγητής Β. Μεγαλοοικονόμου Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Καθηγητής Ε. Γαλλόπουλος, Επιστημονικός Υπολογισμός Ι 23Υ343 Καθηγητής Θ. Παπαθεοδώρου, Δ: 3, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι /80 5ο Μικροϋπολογιστές Ι 23Υ /80 Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών 23361Ε 407/80 3 Ναι Ναι Ναι ο Υπολογιστική Πολυπλοκότητα 23Υ302 Ελ. Κυρούσης Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους 23Υ310 Καθηγητής Σ. Λυκοθανάσης Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ο Καθηγητής Π. Τριανταφύλλου, Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 23330Ε Επίκ. Καθηγητής Ε. Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Πολυχρονόπουλος, 407/80 6ο Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων 23Υ381 Επίκ. Καθηγητής Ε. Ψαράκης Δ: 3, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Επίκ. Καθηγητής Ε. Παράλληλη Επεξεργασία Πολυχρονόπουλος, Καθηγητής Θ. Παπαθεοδώρου Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι ο Επίκ. Καθηγητής Κ. Βλάχος, Συστήματα Μετάδοσης Πληροφορίας 23Υ /80 Δ: 3, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες 23Υ384 Καθηγητής Κ. Μπερμπερίδης Δ: 3, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο Δίκτυα Υπολογιστών 23Υ387 Καθηγητής Ε. Βαρβαρίγος Δ: 3, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι ο Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 23387Ε Επίκ. Καθηγητής Κ. Βλάχος, Καθηγητής Ε. Βαρβαρίγος, 407/80 Ε: 2 Ναι Ναι Ναι ο 8ο 8ο Τεχνητή Νοημοσύνη Τεχνολογία Λογισμικού Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό 23Υ451 23Υ232 23Υ538 Επίκ. Καθηγητής Ι. Χατζηλυγερούδης Καθηγητής Δ. Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Γ. Παυλίδης, 407/80 Καθηγητής Π. Τριανταφύλλου, Καθηγητής Ι. Γαροφαλάκης Δ: 3, Φ: 1, Ε: 1 Ναι Ναι Ναι Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Δ: 3, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι

24 ΒΕ Μαθηματική Λογική και Εφαρμογές της Καθηγητής Σ. Κοσμαδάκης Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Χ. Ζαρολιάγκης, Κατανεμημένα Συστήματα Ι Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Π. Σπυράκης, 407/80 Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Καθηγητής Χ. Μπούρας Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Δικτύων Υπολογιστική Νοημοσύνη Ι Καθηγητής Σ. Λυκοθανάσης Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Π. Πιντέλας, Λέκτορας Μεταφραστές Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Χ. Αλεξόπουλος Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων και Καθηγητής Α. Τσακαλίδης Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Υπολογιστική Γεωμετρία Επίκ. Καθηγητής Ι. Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Χατζηλυγερούδης Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Καθηγητής Ι. Γαροφαλάκης Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής /80 Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι Διασύνδεση Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων /80 Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Στοχαστικά Σήματα και Εφαρμογές /80 Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Ε. Βαρβαρίγος, Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Καθηγητής Κ. Μπερμπερίδης Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Χ. Ζαρολιάγκης, Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Καθηγητής Π. Σπυράκης Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Καθηγητής Α. Τσακαλίδης, 407/80 Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Λογισμικό και Προγραμματισμός Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Καθηγητής Θ. Παπαθεοδώρου, Επίκ. Καθηγητής Ε. Πολυχρονόπουλος Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Ανάκτηση Πληροφορίας Επίκ. Καθηγητής Χ. Μακρής Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Ειδικά Θέματα Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Καθηγητής Ε. Κυρούσης, 407/80 Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Παράλληλοι Αλγόριθμοι Καθηγητής Χ. Κακλαμάνης Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Χ. Κακλαμάνης, Κρυπτογραφία Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Π. Σπυράκης

25 Καθηγητής Π. Τριανταφύλλου, Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Επίκ. Καθηγητής Ε. Πολυχρονόπουλος Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Δ. Χριστοδουλάκης, Β. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Μεγαλοοικονόμου, 407/80 Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Μικροϋπολογιστές ΙΙ /80 Δ: 2, Φ: 2, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Εισαγωγή σε VLSI Επίκ. Καθηγητής Θ. Χανιωτάκης Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Σχεδίαση Συστημάτων με Χρήση Υπολογιστών (CAD) Αναπ. Καθηγητής Χ. Βέργος Δ: 2, Ε: 4 Ναι Ναι Ναι Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Καθηγητής Κ. Μπερμπερίδης Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Κ. Μπερμπερίδης Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Υπολογιστών Καθηγητής Ε. Βαρβαρίγος Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι \ Τεχνολογίες Διαδικτύου Καθηγητής Ι. Γαροφαλάκης Δ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Επίκ. Καθηγητής Ι. Ευφυής Προγραμματισμός Χατζηλυγερούδης Δ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή /80 Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Επίκ. Καθηγητής Χ. Μακρής, Β. Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης Μεγαλοοικονόμου Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Ι /80 Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι ΠΘ Πιθανοτικές Τεχνικές Επίκ. Καθηγητής Σ. Νικολετσέας Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Π. Σπυράκης, Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι Καθηγητής Ε. Κυρούσης Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Χ. Κακλαμάνης, Επίκ. Αλγόριθμοι Επικοινωνιών Καθηγητής Ι. Καραγιάννης Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Σ. Λυκοθανάσης, Θεωρία Αποφάσεων /80 Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Αλγοριθμικά Θέματα Εικόνας Λέκτορας Χ. Αλεξόπουλος Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Υπολογιστικές Μέθοδοι για Διαφορικές Εξισώσεις Καθηγητής Θ. Παπαθεοδώρου Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI Καθηγητής Γ. Αλεξίου Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι

26 Καθηγητής Δ. Χριστοδουλάκης, Γλωσσική Τεχνολογία /80 Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι Σχεδιασμός Συστημάτων Ειδικού Σκοπού Αναπ. Καθηγητής Χ. Βέργος Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι Σχεδιασμός Συστημάτων Χαμηλής Κατανάλωσης Επίκ. Καθηγητής Θ. Χανιωτάκης Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Επίκ. Καθηγητής Ε. Ψαράκης Δ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Διοίκηση Επιχειρήσεων 23Ε9ΔΕ Λέκτορας Σ. Γούτσος Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι Επιστημονικός Υπολογισμός ΙΙ Καθηγητής Ε. Γαλλόπουλος Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Σημασιολογία και Ορθότητα Προγραμμάτων Καθηγητής Σ. Κοσμαδάκης Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων Καθηγητής Χ. Ζαρολιάγκης Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Κατανεμημένα Συστήματα ΙΙ Καθηγητής Π. Σπυράκης, 407/80 Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Ευρυζωνικές Τεχνολογίες Καθηγητής Χ. Μπούρας Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Χ. Μπούρας, Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες Καθηγητής Π. Σπυράκης Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Αλγοριθμικές Θεμελιώσεις Δικτύων Αισθητήρων Επίκ. Καθηγητής Σ. Νικολετσέας Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Σ. Λυκοθανάσης, Υπολογιστική Νοημοσύνη ΙΙ /80 Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Λογικής /80 Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι Αλγόριθμοι Άμεσης Απόκρισης Επίκ. Καθηγητής Ι. Καραγιάννης Δ: 2, Φ: 2, Ε: 1 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Α. Τσακαλίδης, Επίκ. Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Καθηγητής Χ. Μακρής Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Συστήματα Διαδικτύου Καθηγητής Π. Τριανταφύλλου Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Ειδικά Θέματα Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων Καθηγητής Δ. Νικολός Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών Επίκ. Καθηγητής Κ. Βλάχος Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα /80 Δ: 2, Φ: 2 Ναι Ναι Ναι ΕΘ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα I Καθηγητής Γ. Παυλίδης Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Καθηγητής Δ. Χριστοδουλάκης, Εξασφάλιση Ποιότητας και Πρότυπα /80 Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ /80 Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι Μέθοδοι Σχεδιασμού Παραγωγής Καθηγητής Χ. Μπούρας, 407/80 Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι

27 Θέματα Υπολογιστικής Όρασης και Γραφικής Καθηγητής Α. Τσακαλίδης, Επίκ. Καθηγητής Ε. Ψαράκης, 407/80 Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Θεωρία Πληροφορίας και Συμπίεση Δεδομένων Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Δεν διδάχθηκε Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Δεν διδάχθηκε Επίκ. Καθηγητής Ι. Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό Χατζηλυγερούδης Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι Διαχείριση Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Επίκ. Καθηγητής Ι και Γλωσσικά Εργαλεία Χατζηλυγερούδης, 407/80 Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία Καθηγητής Θ. Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Γ. Παυλίδης Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι Περιβάλλοντα Επίλυσης Προβλημάτων Δ: 2, Φ: 1, Ε: 3 Ναι Ναι Ναι e-επιχειρείν Καθηγητής Α. Τσακαλίδης, 407/80 Δ: 2, Φ: 1 Ναι Ναι Ναι Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας /80 Δ: 2, Ναι Ναι Ναι Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα IΙ Καθηγητής Γ. Παυλίδης Δ: 2, Φ: 2, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Σύνθεση και Βελτιστοποίηση Ψηφιακών Δ: 2, Φ: 1, Ε: 2 Ναι Ναι Ναι Συστημάτων Δεν διδάχθηκε ΓΠ1 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ι 23ΓΠ11 Ναι Ναι Ναι Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο 23ΓΠ21 Ναι Ναι Ναι Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες 23ΓΠ22 Ναι Ναι Ναι Εισαγωγή στην Αρχαιολογία Θεάτρου 23ΓΠ23 Ναι Ναι Ναι Φιλοσοφία της Γλώσσας 23ΓΠ31 Ναι Ναι Ναι Ευρωπαϊκή Ιστορία 23ΓΠ32 Ναι Ναι Ναι Φιλοσοφία της Επιστήμης 23ΓΠ33 Ναι Ναι Ναι Αισθητική 23ΓΠ68 Ναι Ναι Ναι Αγγλικά ΙΙ 23ΓΠ00 Ναι Ναι Ναι Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΙΙ 23ΓΠ16 Ναι Ναι Ναι Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ 23ΓΠ17 Ναι Ναι Ναι Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου 23ΓΠ26 Ναι Ναι Ναι

28 ΓΠ2 Νεώτερη Γνωσιοθεωρία - Μεταφυσική Ι 23ΓΠ34 Ναι Ναι Ναι Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία 23ΓΠ36 Ναι Ναι Ναι Νεώτερη Ηθική Φιλοσοφία 23ΓΠ Ναι Ναι Ναι Φιλοσοφία του 20ού αιώνα 23ΓΠ67 Ναι Ναι Ναι Ο αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις καθώς και αυτών που τις πέρασαν επιτυχώς δεν περιλαμβάνει την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, καθώς λόγω των κινητοποιήσεων των φοιτητών τα σχετικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης της Εσωτερικής Έκθεσης.

29 Κωδικός μαθήματος Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) Υποχρεωτικό (Υ) Κατ'επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Διαλέξεις (Δ) Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; (-) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Αριθμός Φοιτητών που συμμετειχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημ. Έτος: Τίτλος ΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών α.α. Μάθημα 1 Διαχείριση Σύνθετων Αντικειμένων Πολλαπλών Μέσων σε Βάσεις Δεδομένων gr/postgrad/domes-xe/ Καθηγητής Α. Τσακαλίδης Ε Δ Γλωσσολογική & Υπολογιστική Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων /gr/glwsssologikiepekserg asia.php Καθηγητής Δ Χριστοδουλάκης Καθηγητής Θ. Παπαθεοδώρου Ε Δ Ε Δ Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων mance_analysis/ Καθηγητής Ι. Γαροφαλάκης Ε Δ Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών και Χρονικών Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών faculty/vasilis/courses/spa tialtemporaldm/index.ht ml _tolerant_computer_syste ms.html Αναπ. Καθηγητής Β. Μεγαλοοικονόμου Αναπ. Καθηγητής Χ. Βέργος Καθηγητής Ε Βαρβαρίγος, Καθηγητής Κ. Μπερμπερίδης Ε Δ Ε Δ Ε Δ 7 4 4

30 8 Αρχές ασύρματης επικοινωνίας faculty/alexiou/ahts/ Καθηγητής Γ. Αλεξίου Ε Δ Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης Καθηγητής Γ. Μουστακίδης Ε Δ Προχωρημένα Θέματα Οπτικών Δικτύων 11 Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Επικοινωνιών faculty/kvlachos/ Επίκ. Καθηγητής Κ. Βλάχος Καθηγητής Χρ. Κακλαμάνης Ε Δ Ε Δ Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων και Τηλεματική orithmika_themata.php Καθηγητής Χρ. Μπούρας Ε Δ Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών 14 Η Πιθανοτική Μέθοδος ως Εργαλείο στην Επιστήμη των Υπολογιστών 15 Ειδικά Θέματα Επιστημονικού Υπολογισμού 16 Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού 17 Θεωρία Βασικών Δομών Δεδομένων urses/fcsdm courses/pithmeth/index.ht ml g/ gr/dstructures/bds/ Καθηγητής Ε. Κυρούσης Επίκ. Καθηγητής Σ. Νικολετσέας Καθηγητής Ε. Γαλλόπουλος Καθηγητής Δ. Χριστοδουλάκης Καθηγητής Α. Τσακαλίδης, Επίκ. Καθηγητής Χρ. Μακρής Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Ε Δ Προχωρημένα Θέματα σε Κατανεμημένα Συστήματα courses/content_distributio n/ Καθηγητής Π. Τριανταφύλλου Ε Δ Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων gr/aigroup/postgrad/ids/ Επίκ. Καθηγητής Ι. Χατζηλυγερούδης Ε Δ Μέθοδοι και Τεχνολογίες για διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων gr/postgrad/vld_site Επίκ. Καθηγητής Χρ. Μακρής Ε Δ 8 6 6

31 21 Ειδικά Θέματα Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας VLSI Κυκλωμάτων - Σχεδιασμός για Εύκολο Έλεγχο 22 Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών 23 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών ταχυτήτων faculty/manos/courses/hisp nets.htm Καθηγητής Δ. Νικολός Επίκ. Καθηγητής Ε. Ψαράκης Ε Δ Ε Δ Καθ. Ε. Βαρβαρίγος Ε Δ Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών: Προχωρημένα Θέματα Καθηγητής Κ. Μπερμπερίδης Ε Δ Μαθηματική Λογική courses/logic/ Καθηγητής Σ. Κοσμαδάκης Ε Δ Αλγόριθμοι Μάθησης index.php?module=course s&course_type=1&coursep g=coursemain&courseid=4 Καθηγητής Σπ. Λυκοθανάσης Ε Δ Θεωρία Αποτελεσματικών Προσεγγιστικών Αλγορίθμων Ι courses/approx/ Καθηγητής Π. Σπυράκης Ε Δ Προχωρημένα Αλγοριθμικά Θέματα Αδόμητων Δικτύων 29 Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων Άμεσης Απόκρισης 30 Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων courses/sensornets/ety.htm l faculty/zaro/teaching/algeng/ Επίκ. Καθηγητής Σ. Νικολετσέας Επίκ. Καθηγητής Ι. Καραγιάννης Καθηγητής Χρ. Ζαρολιάγκης Ε Δ Ε Δ Ε Δ Τεχνικές και Αλγόριθμοι Συμπίεσης Εικόνας Λέκτορας Χρ. Αλεξόπουλος Ε Δ

32

33

34 Μάθημα Κωδικός μαθήματος Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) Υποχρεωτικό (Υ) Κατ'επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Διαλέξεις (Δ) Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; (-) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Αριθμός Φοιτητών που συμμετειχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημ. Έτος: Τίτλος ΠΜΣ:.Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού α.α. 1 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων EAEK/OSYL/?s=t/classes 13 Καθ. Χρ. Ζαρολιάγκης Ειδίκευσης Δ 2 Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Συστημάτων EAEK/OSYL/?s=t/classes 14 Επ. Καθ. Β. Παλιουράς, Αν. Καθ. Στ. Καξίρας Ειδίκευσης Δ Μεταγλωττιστές για Ενσωματωμένα Συστήματα 4 Αρχιτεκτονική/ Αριθμητική Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων 5 Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 6 Ενσωματωμένα Τηλεπ/κα Συστήματα 7 Επαλήθευση Σχεδιασμού και Ορθής Κατασκευής 8 Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (System on Chip) 9 Τεχνολογία Λογισμικού Ενσωματωμένων Συστημάτων EAEK/OSYL/?s=t/classes EAEK/OSYL/?s=t/classes EAEK/OSYL/?s=t/classes EAEK/OSYL/?s=t/classes EAEK/OSYL/?s=t/classes EAEK/OSYL/?s=t/classes EAEK/OSYL/?s=t/classes 15 Καθ. Κ. Γκούτης Υποβάθρου Δ Καθ. Α. Στουραϊτης, Επ. Καθ. Β. Παλιουράς Ειδίκευσης Δ Σπ. Τόμπρος Ειδίκευσης Δ Καθ. Θ. Αντωνακόπουλος Ειδίκευσης Δ Καθ. Δ. Νικολός Υποβάθρου Δ 19 Καθ. Ο. Κουφοπαύλου Υποβάθρου Δ Καθ. Δ. Χριστοδουλάκης, Ι. Γιαλελής Ειδίκευσης Δ

35 10 Τηλεπ/κα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων 11 Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων EAEK/OSYL/?s=t/classes EAEK/OSYL/?s=t/classes 23 Καθ. Ε. Βαρβαρίγος Ειδίκευσης Δ Καθ. Δ. Σερπάνος Υποβάθρου Δ 4 0 0

36

37 Μάθημα Κωδικός μαθήματος Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) Υποχρεωτικό (Υ) Κατ'επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Διαλέξεις (Δ) Φροντιστήριο (Φ) Εργαστήριο (Ε) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; (-) Αριθμός φοιτητών που ενεγράφησαν στο μάθημα Αριθμός Φοιτητών που συμμετείχαν στις εξετάσεις Αριθμός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημ. Έτος: Τίτλος ΠΜΣ: Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών α.α. 1 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων /dsp/?s=t/class#ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Καθ. Χ. Ζαρολιάγκης Ειδίκευσης Δ 2 Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων /dsp/?s=t/class#εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων Επ. Καθ. Εμ. Ψαράκης, Σ. Φωτόπουλος, Ευ. Ζυγούρης Υποβάθρου Ε Αρχιτεκτονικές/ Αριθμητική Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Μεταγλωττιστές για Ενσωματωμένα Συστήματα /dsp/?s=t/class#αρχιτεκτονικέ ς/ Αριθμητική Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων /dsp/?s=t/class#μεταγλωττιστ ές για Ενσωματωμένα Συστήματα Καθ. Α. Στουραϊτης, Επ. Καθ. Β. Παλιουράς Υποβάθρου Δ Καθ. Κ. Γκούτης Ειδίκευσης Δ 5 Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών /dsp/?s=t/class#κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Καθ. Ε. Βαρβαρίγος, Καθ. Κ. Μπερμπερίδης Ειδίκευσης Δ 4 2 2

38 6 7 Ενσωματωμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ασύρματα Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα /dsp/?s=t/class#ενσωματωμέν α Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα /dsp/?s=t/class#ασύρματα Ηλεκτρονικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Καθ. Θ. Αντωνακόπουλος Ειδίκευσης Δ Καθ. Γ. Αλεξίου Ειδίκευσης Δ 8 Στατιστικές Μέθοδοι για Επεξεργασία Δεδομέων και Σημάτων /dsp/?s=t/class#στατιστικές Μέθοδοι για Επεξεργασία Δεδομέων και Σημάτων Ν. Γαλατσάνος Ειδίκευσης Δ 9 Ειδικά Κεφάλαια Επεξεργασίας Σημάτων Υποβάθρου Δ 10 Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών /dsp/?s=t/class#προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Καθ. Κ. Μπερμπερίδης Ειδίκευσης Δ Τεχνικές Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνας Θεωρία Ανίχνευσης και Εκτίμησης /dsp/?s=t/class#τεχνικές Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνας /dsp/?s=t/class#θεωρία Ανίχνευσης και Εκτίμησης Καθ. Κ. Μπερμπερίδης, Καθ. Α. Στουραϊτης Καθ. Γ. Μουστακίδης Υποβάθρου Δ Υποβάθρου Δ Ψηφιακή Τεχνολογία και Επεξεργασία Ήχου /dsp/?s=t/class#ψηφιακή Τεχνολογία και Επεξεργασία Ήχου Καθ. Ι. Μουρτζόπουλος Ειδίκευσης Δ Τηλεπ/κα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων /dsp/?s=t/class#τηλεπ/κα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Καθ. Ε. Βαρβαρίγος Ειδίκευσης Δ 3 3 3

39 15 Αναγνώριση Προτύπων /dsp/?s=t/class#αναγνώριση Προτύπων Ειδίκευσης Δ Ανάλυση Χρονοσειρών και 17 Πρόβλεψη Επεξεργασία Ομιλίας /dsp/?s=t/class#ανάλυση Χρονοσειρών και Πρόβλεψη /dsp/?s=t/class#επεξεργασία Ομιλίας Επ. Καθ. Ε. Ψαράκης Καθ. Ν. Φακωτάκης Ειδίκευσης Δ Ειδίκευσης Δ Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφοριών /dsp/?s=t/class#συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας /dsp/?s=t/class#προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφοριών Επ. Καθ. Β. Παλιουράς Επ. Καθ. Δ. Τουμπακάρης Ειδίκευσης Δ Ειδίκευσης Δ 20 Ειδικά Κεφάλαια Επεξεργασίας Σημάτων Υποβάθρου Δ

40

41 Μάθημα Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης; Διδακτ. Μονάδες Πρόσθετη Βιβλιογραφία (Ναι/Όχι) Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.) Τυχόν προαπαιτούμενα Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδ. Μέσων (Ναι/Όχι) Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημ. Έτος: Τίτλος ΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών α.α 1 Διαχείριση Σύνθετων Αντικειμένων Πολλαπλών Μέσων σε Βάσεις Δεδομένων 2 Γλωσσολογική & Υπολογιστική Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 3 Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων 4 Ανάλυση της Απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων 5 Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών και Χρονικών Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης 6 Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Αξιοπιστίας 7 Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών 8 Αρχές ασύρματης επικοινωνίας 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 1 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 9 Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 10 Προχωρημένα Θέματα Οπτικών Δικτύων 11 Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Επικοινωνιών 12 Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων και Τηλεματική 13 Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι

42 14 Η Πιθανοτική Μέθοδος ως Εργαλείο στην Επιστήμη των Υπολογιστών 15 Ειδικά Θέματα Επιστημονικού Υπολογισμού 16 Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού 17 Θεωρία Βασικών Δομών Δεδομένων 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι Προχωρημένα Θέματα σε Κατανεμημένα Συστήματα Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων Μέθοδοι και Τεχνολογίες για διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 21 Ειδικά Θέματα Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας VLSI Κυκλωμάτων - Σχεδιασμός για Εύκολο Έλεγχο 22 Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 23 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών ταχυτήτων 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 24 Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών: Προχωρημένα Θέματα 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 25 Μαθηματική Λογική Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 26 Αλγόριθμοι Μάθησης 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι Θεωρία Αποτελεσματικών Προσεγγιστικών Αλγορίθμων Ι Προχωρημένα Αλγοριθμικά Θέματα Αδόμητων Δικτύων 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 29 Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων Άμεσης Απόκρισης 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι

43 30 31 Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων Τεχνικές και Αλγόριθμοι Συμπίεσης Εικόνας 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι

44

45 Μάθημα Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης; Διδακτ. Μονάδες Πρόσθετη Βιβλιογραφία (Ναι/Όχι) Σε ποιο εξάμηνο των σπουδών αντιστοιχεί; (1ο, 2ο κλπ.) Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδ. Μέσων (Ναι/Όχι) Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημ. Έτος: Τίτλος ΠΜΣ:.Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού α.α 1 Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 2 Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Συστημάτων 3 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 3 Μεταγλωττιστές για Ενσωματωμένα Συστήματα: 3 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 4 Αρχιτεκτονική/ Αριθμητική Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων 5 3 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 6 Ενσωματωμένα Τηλεπ/κα Συστήματα 5 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 7 Επαλήθευση Σχεδιασμού και Ορθής Κατασκευής 8 Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (System on Chip) 9 Τεχνολογία Λογισμικού Ενσωματωμένων Συστημάτων 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 3 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 3 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 10 Τηλεπ/κα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων 2 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι 11 Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων 3 Όχι 4 Ναι Όχι Ναι Ναι

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 19-01-2015 Δευτέρα 08:00-11:00 ΑΦΕ-ΒΣ-Β4-Β3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 27-01-2015 Τρίτη 17:00-20:00 ΒΑ-Β4-Β3 Διακριτά Μαθηματικά ** Χ. Μπούρας 31-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 30-08-2014 Σάββατο 8-11 ΒΑ-Β4-B3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 03-09-2014 Τετάρτη 17-20 ΑΦΕ-B4-B3 Θεωρία Κυκλωμάτων Χ. Χρηστίδης 08-09-2014 Δευτέρα 8-11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 27-08-2015 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 31-08-2015 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Γ. Αλεξίου, Α. Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 09/06/15 Τρίτη 11-14 AΦΕ-ΒΑ Γραμμική Άλγεβρα Ε. Γαλλόπουλος 13/06/15 Σάββατο 14-17 ΑΦΕ-ΒΑ Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Μ. Ρήγκου 16/06/15 Τρίτη 17-20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 06/06/16 Δευτέρα 17-20 AΦΕ-ΒΑ Μαθηματικά ΙΙ Μ. Μαρκάκης Κ. Παπαδάκης 09/06/16 Πέμπτη 18-21 ΑΦΕ-ΒΑ Γραμμική Άλγεβρα Ε. Γαλλόπουλος 13/06/16 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ Λογική Σχεδίαση ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω εργαστήρια θα εξεταστούν σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες:

Τα παρακάτω εργαστήρια θα εξεταστούν σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες: ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 10/06/14 Τρίτη 17-20 AΦΕ Φυσική ΙΙ Μ. Βελγάκης 12/06/14 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ Βασικά Ηλεκτρονικά Χ. Χρηστίδης 14/06/14 Σάββατο 14-17 ΑΦΕ Μαθηματικά ΙΙ Χ. Ντούσκος 16/06/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ ο ) 04-09-203 Τετάρτη 8- ΒΑ-Β4-Β3 Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Χρ. Μακρής Προγραμματισμό 05-09-203 Πέμπτη 7-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 06-09-203

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 31/08/2017 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Μαθηματικά Ι Ε. Στεφανόπουλος 02/09/2017 Σάββατο 17-20 ΒΑ-B4 Φυσική Χ. Χρηστίδης 04/09/2017 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Λογική Σχεδίαση Ι Χ. Βέργος 07/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 12/06/17 Δευτέρα 17-20 AΦΕ-ΒΑ Μαθηματικά ΙΙ Ε. Στεφανόπουλος 15/06/17 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ Γραμμική Άλγεβρα Ε. Γαλλόπουλος, Ε. Στεφανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 29/08/2016 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4 Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Γ. Αλεξίου, Σ. Βούλγαρης, Α. Ηλίας 03/09/2016 Σάββατο 14-17 ΑΦΕ-ΒΑ-B4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 22/1/2018 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Μαθηματικά Ι Ε. Στεφανόπουλος Α. Ανδρικόπουλος 25/1/2018 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Φυσική Χ. Χρηστίδης 31/1/2018 ΒΑ-Β4 Αγγλική Γλώσσα Σ. Ατματζίδη 1/2/2018 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 13/02/2017 Δευτέρα 08:00-09:30 BA-B4 Οντοκεντρικός Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 23/01/2017 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4 Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Γ. Αλεξίου, Σ. Βούλγαρης, Α. Ηλίας 26/01/2017 Πέμπτη 11-14 ΒΑ-Β4 Αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014 1 [ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 18-01-2016 Δευτέρα 17:00-20:00 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4-Β3 Μαθηματικά Ι Β. Παπαγεωργίου 21-01-2016 Πέμπτη 17:00-20:00 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4-Β3 Διακριτά Μαθηματικά Χ. Μπούρας 25-01-2016 Δευτέρα 17:00-20:00 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4-Β3

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα σπουδών

πρόγραμμα σπουδών πρόγραμμα σπουδών 2016 2017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ECTS CEID_NY101 Μαθηματικά Ι 2 0 5 ΕΘ Ε. Στεφανόπουλος CEID_NY109 Διακριτά Μαθηματικά 2 2 0 5 ΕΘ Χ. Μπούρας CEID_NY11 Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα σπουδών

πρόγραμμα σπουδών πρόγραμμα σπουδών 2017 2018 Κ.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔ. ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο CEID_NY101 Μαθηματικά Ι 2 0 ΕΘ Ε. Στεφανόπουλος, Α. Ανδρικόπουλος CEID_NY109 Διακριτά Μαθηματικά 2 2 0 ΕΘ Χ. Μπούρας

Διαβάστε περισσότερα

* Προφορική εξέταση στο Γραφείο του Καθηγητή κ. Βελγάκη (ισόγειο Β κτηρίου) *1 Γραπτή εξέταση στο Αμφιθέατρο της Φοιτητικής Εστίας

* Προφορική εξέταση στο Γραφείο του Καθηγητή κ. Βελγάκη (ισόγειο Β κτηρίου) *1 Γραπτή εξέταση στο Αμφιθέατρο της Φοιτητικής Εστίας ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 18-1-2006 Τετάρτη 8-11 ΒΑ-Β4 Λογικός Σχεδιασμός Ι Αλεξίου 23-1-2006 Δευτέρα 14-17 ΑΠ7-AΠ8 Αγγλικά & Τεχνική Ορολογία I Ατματζίδη 27-1-2006 Παρασκευή 15-17 * Φυσική Ι Βελγάκης, Σφέτσος,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015 1 [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 - (φροντιστήριο) - (φροντ.) 10-11 11-12

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017 Έναρξη: Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Μαθηματικά ΙΙ Φροντιστήριο Φροντιστήριο 10-11 Μαθηματικά ΙΙ Φροντιστήριο 11-12 Μαθηματικά ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση 2011 2012 σελ. 1 / 25 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Μαθηματικά ΙΙ Φροντιστήριο Μ. Μαρκάκης, Κ. Παπαδάκης Φροντιστήριο 10-11 Μαθηματικά ΙΙ Φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Γ. Αλεξίου, Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π. TE&TYΠαν/μιου Πελοποννήσου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων- ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOY Της υπ αριθµ. 113 έκτακτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2.1 Α εξάμηνο Α εξάμηνο K10 Μαθηματική Ανάλυση Ι 2 2 5 K11 Φυσική Ι 2 2 5 K12 Προγραμματισμός Ι 2 2 5 K13 Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές 2 2 5 K16 Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 80 12.4 Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθ. Αντώνης Πασχάλης Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΕΣΥΔ ΜΠ ΤΕ ΠΟΤΕ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΞ. Θ Ε ΚΩΔ. ΜΑΘ. Θ Ε ΠΑΡ/ΣΕΙΣ ΧΕΙΜ. ΕΞ ΕΑΡ. ΕΞ. Α1 Φυσική Ι ΌΧΙ ΦΥΣΙΚΗ 101 ΌΧΙ 2-1Δ Α2 Μαθηματικός Λογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2017 2018 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:12/7/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθήματο ς 22Υ101 Διαφορικός Λογισμός και Μαθηματική Ανάλυση 4 2 0 6 Καλαντώνης Περδίος 22Y102 Φυσική Ι 3 1 2 6 Κουνάβης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ E/14, Ε/13, E/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ E/14, Ε/13, E/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ E/14, Ε/13, E/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα από τους κάτωθι πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2014-2015 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 5 2Ε 5. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015)

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) Αντικατάσταση της 717/Β1/23-9-1993 Υ.Α. (ΦΕΚ 786/τ.Β /6-10-1993) όπως τροποποιήθηκε με την 349/Β7/11-8-2000 Υ.Α (ΦΕΚ 1024/τ.Β /30-8-2000), την 57284/Β7/5-7-2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 1052/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Ιουνίου 2017 Έκδοση 08.06.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2014 2015 Τόπος: Κοζάνη Φεβρουάριος 2016 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα από τους κάτωθι πίνακες, να ακολουθούν τις Για τα μητρώα Ε/16...

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για το ακαδηµαϊκό έτος

Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για το ακαδηµαϊκό έτος 12.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011. Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Έκδοση 1.0, Δεκέμβριος 2010 190 Πίνακας 12.4-1: Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διάρκεια: Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τρία ( 3) ακαδημαϊκά εξάμηνα Γλώσσα: Ελληνικά Πρόγραμμα μερικής φοίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Σεπεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Έκδοση 05.07.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 3-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) - 6 ΤΡΙΤΗ 26/1/2016 15:00-17:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 22Υ101 Διαφορικός Λογισμός και Μαθηματική Ανάλυση 4 2 0 6 Καλαντώνης Περδίος 22Y102 Φυσική Ι 3 1 2 6 Κουνάβης Σφέτσος

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΗΥ/ΣΕΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΗΥ/ΣΕΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:14/7/2014 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Τόπος: Κοζάνη Δεκέμβριος 2014 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* Α.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ας ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα