Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής"

Transcript

1 Σελ. 11, για τελική διόρθωση Ακίνητη Προσθετική ΣTOMA 2012; 40 : Πρακτικό θέμα Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Porcelain Laminate Veneers. Indications, materials and implementation techniques TH. GIANNAKOPOULOU 1, A. HATZIKYRIAKOS 2 Department of Fixed Prosthodontics and Prosthetic Implantology, Dental School of Aristotle University of Thessaloniki Περίληψη Η αισθητική αποκατάσταση των πρόσθιων δοντιών αποτελεί σήμερα το ζητούμενο για μεγάλο αριθμό ασθενών. Το παρόν άρθρο αναφέρεται στις κεραμικές όψεις και στις δυνατότητες τις οποίες αυτές μας προσφέρουν για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος στην ευαίσθητη αυτή αισθητική ζώνη. Αρχικά γίνεται λόγος για τη σημασία της αισθητικής στη σύγχρονη κοινωνία και για το ρόλο που αυτή διαδραμάτησε στην εξέλιξη των κεραμικών όψεων ως προς τα υλικά κατασκευής τους και ως προς τις τεχνικές εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιτυχή εφαρμογή των όψεων πορσελάνης καθώς και οι σχετικές ενδείξεις και αντενδείξεις εφαρμογής τους. Ακολουθεί αναφορά στα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής των κεραμικών όψεων, η οποία περιλαμβάνει τις κυριότερες ιδιότητες των κεραμικών υλικών και τα σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα. Στο σημείο αυτό γινεται και μια αναφορά στο χρώμα και στην εξαιρετική σημασία ακριβούς απόδοσής του για τη λήψη ενός επιτυχημένου αισθητικά κλινικού αποτελέσματος. Τέλος, αναφέρονται συνοπτικά οι τεχνικές παρασκευής των δοντιών για αποδοχή κεραμικών όψεων και οι τεχνικές τελικής προσκόλλησης αυτών στα φυσικά δόντια. Το τελευταίο θεωρείται βήμα ιδιαίτερα σημαντικό για τη μακροβιότητα του αποτελέσματος. Summary The desire to look attractive is no longer considered to be a sign of vanity. In our economically and socially competitive world the esthetic appearance of the anterior teeth is a necessity for many of our patients. The purpose of this article is to present the option of laminate veneers for an esthetic result and the cases in which they are indicated or contraindicated. Here are also presented the materials and techniques which are preferably applied in cases of rehabilitation with laminate veneers. Firstly, the article refers to the importance of esthetics in our society and its role to the evolution of laminate veneers. Next, are presented the basic conditions to be met when choosing laminate veneers as the indicated solution. A report follows on the materials used and on the techniques of building veneers, which includes the most important properties of ceramic materials and the contemporary all-ceramic systems. At this point, a reference is made on the importance of color and its exact rendering for the success of the clinical outcome. Furthermore, there is a reference to the techniques used for preparation and filing of the teeth for laminate veneers as well as for the adhesion of veneers on the teeth. Finally, an extensive discussion follows about the success and failure rates of laminate veneers which leads to specific conclusions for the clinical behaviour of laminate veneers. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κεραμικές όψεις, αισθητική, επιτυχία, αποτυχία KEY WORDS: laminate veneers, esthetics, success, failure Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Oδοντίατρος 2 Καθηγητής Receivet on 29 th March, Accepted on 10 th May, Dentist 2 Professor

2 162 Α. Εισαγωγή Η αισθητική παράμετρος υπήρξε ανέκαθεν μια από τις απαιτήσεις των προσθετικών αποκαταστάσεων άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της λειτουργικότητας και της βιοσυμβατότητας 1. Στην καθημερινή άσκηση της οδοντιατρικής και κυρίως της προσθετικής, η ανάγκη επίτευξης ενός αποδεκτού αισθητικά αποτελέσματος εμφανίζεται ολοένα πιο επιτακτική, ιδιαίτερα εκ μέρους των νέων ασθενών, οι απαιτήσεις των οποίων συχνά εστιάζουν κυρίως στην αισθητική 2. Οι προσθετικές αποκαταστάσεις της πρόσθιας περιοχής του στόματος υπήρξαν ανέκαθεν τα εργαλεία απόδοσης αισθητικής οι οποίες μέσα από τη ραγδαία ανάπτυξη των κεραμικών υλικών αποτελούν σήμερα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο των ασθενών όσο, φυσικά, και των οδοντιάτρων. Η πρώτη εμφάνιση των κεραμικών όψεων πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1938, όταν ο Charles Pincus κατασκεύασε λεπτά φύλλα οπτής πορσελάνης, τα οποία συγκολλούνταν προσωρινά με σκόνη οδοντοστοιχιών στις προστομιακές επιφάνειες των δοντιών των ηθοποιών κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων προκειμένου να καλυφθούν οι αισθητικές απαιτήσεις της σκηνής. Σημαντικά βήματα στην πορεία εξέλιξης των όψεων υπήρξε η συνεχής βελτίωση και εμφάνιση νέων κεραμικών υλικών και τεχνικών αλλά και η δυνατότητα μόνιμης συγκόλλησής τους με σύνθετες ρητίνες μέσω της αδροποίησης της αδαμαντίνης από τον Michael Buonocore το Οι κεραμικές όψεις, με τη μορφή που τις γνωρίζουμε σήμερα, εισήχθησαν το 1985 και σύντομα έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς 3, καθώς αποτελούν αποκαταστάσεις ελάχιστης παρέμβασης στους οδοντικούς ιστούς, ανώτερης αισθητικής απόδοσης και καλής πρόγνωσης σε σύγκριση με τις όψεις ρητίνης 4. Οι κεραμικές όψεις αποτελούν σήμερα αποκαταστάσεις μεγάλου ενδιαφέροντος από την πλευρά των οδοντιάτρων, δεδομένου ότι ολοένα και περισσότεροι ασθενείς προσέρχονται στα ιατρεία προκειμένου να βελτιώσουν ένα ελαττωματικό χαμόγελο. Το φαινόμενο αυτό σε ορισμένες κοινωνίες άρχισε να ξεπερνά τα όρια της αναγκαίας και ασφαλούς για τον ασθενή οδοντιατρικής πράξης μεταβαλλόμενο πολύ συχνά σε διάφορες μορφές υπερθεραπείας με αμφίβολα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να αναφερθεί σε βασικές αρχές και ενδείξεις εφαρμογής των κεραμικών όψεων, στα σύγχρονα κεραμικά προϊόντα που προσφέρονται για την κατασκευή τους και φυσικά στην πρόγνωση και μακροβιότητά τους μέσα από την πιστή εφαρμογή ενδεδειγμένων κλινικών και εργαστηριακών πρωτοκόλλων κατασκευής. Βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής Γιαννακοπούλου, Χατζηκυριάκος Η προσεκτική επιλογή της περίπτωσης, αποτελεί το θεμέλιο λίθο κάθε προσπάθειας προσθετικής αποκατάστασης ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί σε έδαφος απόλυτης υγείας και να συγκεντρώνει κατά τεκμήριο τις βασικές προυποθέσεις επιτυχίας, που είναι οι εξής : 1. Απουσία κάθε φλεγμονώδους αντίδρασης και ασταθούς περιοδοντικής κατάστασης και έναρξη των προπαρασκευαστικών διαδικασιών, αφού επέλθει πλήρης ανάταξη και θεραπεία των περιοδοντικών ιστών. 2. Διενέργεια λεπτομερούς ελέγχου της λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος, η οποία θα πρέπει να στερείται πρόωρων επαφών και παρεμποδίσεων κατά τις λειτουργικές κινήσεις και δε θα πρέπει να προκαλείται τραύμα σκληρών ή μαλθακών ιστών. 3. Εκτίμηση της θέσης του σχήματος και των διαστάσεων των δοντιών που είναι υποψήφια για την τοποθέτηση κεραμικών όψεων καθώς και ο αρχικός προσδιορισμός των ορίων τελείωσης της παρασκευής για το εκάστοτε περιστατικό. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση των αυχενικών ορίων απόληξης υπερουλικά, ισοϋψώς ή υποουλικά. 4. Εκτίμηση του χρώματος των δοντιών και της πιθανότητας να επηρεαστεί ή όχι από αυτό το τελικό χρωματικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης. Καθορισμός του βάθους αποκοπής ανάλογα με το πάχος των διαθέσιμων οδοντικών ιστών. 5. Επιλογή του κεραμικού υλικού και του αντίστοιχου συστήματος που κρίνονται καταλληλότερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση και διερεύνηση του βάθους, του χρώματος και της κατεύθυνσης της αντανάκλασης του φωτός μέσα στο κεραμικό υλικό προκειμένου να αποδοθεί το επιθυμητό χρώμα της αποκατάστασης. 6. Κατασκευή μοντέλων σε διαγνωστικά εκμαγεία με τη διαδικασία του διαγνωστικού κερώματος, επίδειξη στον ασθενή και συζήτηση επί του διαφαινόμενου αποτελέσματος και των δυνατοτήτων που υπάρχουν. 7. Υπόψη θα πρέπει να λαμβάνονται και οι συνήθειες του ασθενούς ως προς την καθημερινή καθαριότητα και τήρηση της στοματικής υγιεινής, η διάθεσή του για συνεργασία και συμμόρφωση με τις οδηγίες του θεράποντα, το ιατρικό του ιστορικό καθώς και το εάν είναι ή όχι καπνιστής. 8. Ενημέρωση του ασθενή για την αναγκαιότητα διενέργειας περιοδικών ελέγχων προκειμένου να εξασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η μακροβιότητα του αποτελέσματος 5.

3 Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Ενδείξεις - Αντενδείξεις κεραμικών όψεων Παρότι οι κεραμικές όψεις είναι άμεσα συγκρίσιμες με τις όψεις ρητίνης, διαφοροποιούνται ως προς τις ενδείξεις εφαρμογής τους, καθώς προτείνονται σε περιπτώσεις υψηλών αισθητικών απαιτήσεων με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Παρά τα πλεονεκτήματα των όψεων ρητίνης, όπως το άμεσο αισθητικό αποτέλεσμα, την εύκολη επιδιόρθωση και το χαμηλό τους κόστος, παρουσιάζουν και ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής τους. Οι σύνθετες ρητίνες είναι υλικά με μικρής αντοχής στις συγκλεισιακές και μασητικές δυνάμεις, προσροφούν υγρά και υπόκεινται σε αποχρωματισμό, έχοντας ως συνέπεια την αλλαγή των οπτικών τους χαρακτηριστικών σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Οι όψεις ρητίνης μπορεί να έχουν εξαιρετική κλινική απόδοση, ωστόσο το αισθητικό αποτέλεσμα εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον οδοντίατρο, ο οποίος τις κατασκευάζει άμεσα στο στόμα ή έμμεσα στο εργαστήριο 6. Σε αντίθεση με την ρητίνη, το κεραμικό αναμφισβήτητα αποτελεί ένα εξαιρετικά πιό βιοσυμβατό υλικό, φιλικό προς τους περιοδοντικούς ιστούς και με μεγάλη σταθερότητα στο χρόνο. Αλλά η Αχίλλειος πτέρνα των κεραμικών υλικών παραμένει η ικανό- 163 τητά τους να καλύψουν τα έντονα δυσχρωμικά δόντια χωρίς μια υπέρμετρα αδιαφανή εμφάνιση. Οι ιδιότητες αυτές διαμορφώνουν τις παρακάτω αναφερόμενες ενδείξεις κατασκευής των κεραμικών όψεων: Δόντια έντονα αποχρωματισμένα, άπολφα δόντια ή δόντια με υποπλασίες αδαμαντίνης ή αλλαγή χρώματος λόγω ηλικίας (Εικ. 1,2). Αποκατάσταση φθαρμένων ή σπασμένων δοντιών που δεν έχουν μεγάλες ήδη υπάρχουσες αποκαταστάσεις, ή σε δόντια με ελαττωματική ή υποπλαστική μύλη (Εικ. 1,2). Κλείσιμο μεσοδόντιων διαστημάτων. Βελτίωση κακής θέσης δοντιών (στροφές - αποκλίσεις). Αύξηση της αυχενομασητικής διάστασης κοντών δοντιών. Λειτουργική διαμόρφωση νέου πρόσθιου οδηγού σύγκλεισης (Εικ. 11,12). Αλλαγή του σχήματος των προσθίων δοντιών⁷ (Εικ. 3,4). Ωστόσο, σοβαρά υπόψη πρέπει να λαμβάνονται και οι κάτωθι αντενδείξεις κατασκευής κεραμικών όψεων: Ασθενείς βρουξιστές ή με άλλες παραλειτουργι- Εικόνα 1. Ενδείξεις κατασκευής κεραμικών όψεων. Αρχική εικόνα. Εικόνα 3. Ενδείξεις κατασκευής κεραμικών όψεων. Αρχική εικόνα. Εικόνα 2. Το περιστατικό της εικόνας 1 μετά την αποκατάσταση. Εικόνα 4. Το περιστατικό της εικόνας 3 μετά την αποκατάσταση.

4 164 κές έξεις. Έλλειψη επαρκούς ποσότητας αδαμαντίνης (πλημμελής σύνδεση). Δυσμενείς συγκλεισιακές σχέσεις (ασθενείς με σχέση κοπτική προς κοπτική ή ασθενείς ΙΙΙ Τάξης κατά Angle). Κακή στοματική υγιεινή. Ανάγκη για βαθιά υποουλική τοποθέτηση των αυχενικών ορίων. Παρουσία εκτεταμένων αποκαταστάσεων 7. Χρησιμοποιούμενα υλικά και τεχνικές κατασκευής όψεων 1) Ιδιότητες κεραμικών υλικών Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτυχία κάθε προσθετικής αποκατάστασης διαδραματίζουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τα οποία θα πρέπει να είναι βιοσυμβατά ώστε να μη προκαλούν οποιονδήποτε ερεθισμό ή μόνιμη βλάβη στους σκληρούς και μαλθακούς ιστούς της περιοχής του στόματος. Η έρευνα, η σχετική με την εξέλιξη των υλικών, κινήθηκε προς την κατεύθυνση βελτίωσης ορισμένων βασικών ιδιοτήτων όπως η βιοσυμβατότητα, η μηχανική αντοχή, η αντοχή στη διάβρωση, η αισθητική, η ευκολία χειρισμών και το κόστος. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα συστήματα κεραμικών υλικών και η εξέλιξη τους μέσα στο χρόνο για τη βελτίωση των ιδιοτήτων τους και τα οποία προτείνονται για την κατασκευή κεραμικών όψεων. 2) Σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα Τα σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα διακρίνονται σε αυτά που χρησιμοποιούν χτιστή πορσελάνη αστρίου ή αλουμίνας (build up), χυτευόμενα κεραμικά ή υαλικεραμικά υλικά καθώς και εξελιγμένα κεραμικά όπως το οξείδιο του ζιρκονίου Αρχικά εμφανίστηκε η πορσελάνη αστρίου, η οποία παρουσιάζει ημιδιαφάνεια και μικρή αντοχή. Η ανάπτυξη πορσελάνης υψηλής αντοχής έδωσε το έναυσμα για την ευρεία εφαρμογή των ολοκεραμικών αποκαταστάσεων γενικότερα. Έτσι, την πορσελάνη αστρίου ακολούθησε η πορσελάνη αλουμίνας που, σε αντίθεση με την πρώτη, εμφανίζει αυξημένη αδιαφάνεια και σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή. Η πορσελάνη αλουμίνας υψηλής αντοχής, αποτέλεσε την απαρχή της εφαρμογής των ολοκεραμικών συστημάτων, σε αποκαταστάσεις μεμονωμένων στεφανών, ωστόσο, παρά την καλή αισθητική και το χαμηλό της κόστος, αντενδείκνυται στην κατασκευή εκτεταμένων προσθετικών αποκαταστάσεων εξαιτίας της μέτριας αντοχής της στην κάμψη και στον εφελκυσμό 2,8. Μια βελτιωμένη διαστρωματική τεχνική που προτάθηκε για την κατασκευή μικρής έκτασης ολοκεραμικών αποκαταστάσεων προέκυψε από το συν- Γιαννακοπούλου, Χατζηκυριάκος δυασμό μιας λεπτής βάσης από αδιαφανή πορσελάνη αλουμίνας με την επίστρωση πορσελάνης αστρίου, η οποία εξασφάλισε πέρα από την αισθητική και την απαραίτητη αντοχή 5. Στη φιλοσοφία αυτή, αναπτύχθηκαν τα συστήματα In-Ceram και Hi-Ceram κατά τη δεκαετία (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany), τα οποία χρησιμοποιούν μεγάλης διαφάνειας κεραμικά υλικά ως κεραμικό υπόστρωμα. Το σύστημα Hi- Ceram παρουσιάζει βελτιωμένη αντοχή εξαιτίας μιας καλύπτρας ιδιαίτερα ενισχυμένης πορσελάνης, ωστόσο η φωτεινότητα της καλύπτρας το καθιστά ακατάλληλο για πρόσθιες αποκαταστάσεις με μικρό πάχος. Από την άλλη μεριά, το σύστημα In-Ceram εμφανίζει άριστη αντοχή και εξαιρετική οριακή εφαρμογή, πλεονεκτήματα που αντισταθμίζονται από την ανάγκη για αφαίρεση μεγάλης ποσότητας οδοντικών ιστών και την απαίτηση για ειδικό εξοπλισμό, γεγονός που οδηγεί στο αυξημένο κόστος χρήσης του συστήματος αυτού 2,9. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας χύτευσης εισήχθη ένα νέο υαλοκεραμικό υλικό, το Dicor, το οποίο, μετά από χύτευση, παρουσίαζε μεγάλη ημιδιαφάνεια εις βάρος της αισθητικής του απόδοσης. Παρόλο που το υλικό αυτό διέθετε εξαιρετική βιοσυμβατότητα και καλή εφαρμογή, εμφάνισε μια σειρά μειονεκτημάτων, όπως το υψηλό κόστος εξαιτίας απαίτησης ειδικού εξοπλισμού και η μέτρια αντοχή στις δυνάμεις στρέψης και κάμψης, τα οποία περιορίζουν την εφαρμογή του συστήματος στην καθʼημέραν πράξη. Ο βασικός λόγος που το σύστημα Dicor δε βρίσκει πλέον εφαρμογή είναι η αυξημένη διαφάνεια που παρουσιάζει. Ένα άλλο σύστημα είναι αυτό που εφαρμόζει την τεχνική της χύτευσης προκατασκευασμένων κύβων πορσελάνης (λευκίτης) της εταιρίας Ivoclar Vivadent, IPS Empress και Empress II, το οποίο συνδυάζει άριστη εφαρμογή, υψηλή αντοχή και εξαιρετική αισθητική απόδοση, με μόνο μειονέκτημα το αυξημένο κόστος λόγω του ειδικού εξοπλισμού 10. Με το σύστημα αυτό μπορούν να κατασκευαστούν όψεις πορσελάνης ικανοποιητικής αντοχής σε συνδυασμό με την τεχνική της επίστρωσης πορσελάνης αστρίου για ακριβή χρωματική απόδοση (Εικ. 5). Το πλέον σύγχρονο και κατά πολλούς προτεινόμενο υλικό για την κατασκευή όψεων πορσελάνης αλλά και άλλων προσθετικών αποκαταστάσεων είναι το ζιρκόνιο. Το ζιρκόνιο εισήχθη στην οδοντιατρική τη δεκαετία του 1990 και έτυχε αποδοχής εξαιτίας των καλών χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων του. Κάποιες από αυτές είναι η πολύ καλά τεκμηριωμένη βιοσυμβατότητά του, η εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση και στις δυνάμεις στρέψης και οι ενδιαφέρουσες οπτικές ιδιότητες όπως η ακριβής απόδοση του χρώματος χωρίς το γκριζάρισμα των μαλακών ιστών που παρατηρείται σε αποκαταστάσεις που

5 Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Εικόνα 5. Σχηματική απεικόνιση της έκτασης και του πάχους της κεραμικής όψης. Μπλε: υλικό πυρήνα. Κόκκινο: υλικό επίστρωσης. περιλαμβάνουν μέταλλο. Το σύστημα CAD/CAM έχει συμβάλλει στην αποδοχή του ζιρκονίου στην καθημερινή άσκηση της οδοντιατρικής 11,12. Ωστόσο το πιο συχνό πρόβλημα που έχει αναφερθεί σε κλινικές έρευνες που περιλαμβάνουν κεραμικές όψεις με ζιρκόνιο είναι τα μικροσπασίματα και τα κατάγματα της πορσελάνης των όψεων, γεγονός που τείνει να αποδοθεί στο χαμηλού ή μέτριου βαθμού δεσμό μεταξύ του ζιρκονίου και της πορσελάνης 13,14. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι παρότι το ζιρκόνιο αποτελεί το σταθερό υπόστρωμα πάνω στο οποίο χτίζεται η πορσελάνη για την απόδοση του χρώματος, το γεγονός αυτό αποτελεί μειονέκτημα για τις κεραμικές όψεις εξαιτίας του απαιτούμενου αυξημένου πάχους - χώρου αλλά και της αδιαφάνειας του ζιρκονίου. Τα νέα αυτά κεραμικά προϊόντα, απαλλαγμένα από το μεταλλικό υπόστρωμα, έχουν στόχο να συνδυάσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την αντοχή με την αισθητική απόδοση. Το κύριο πλεονέκτημα των ολοκεραμικών συστημάτων είναι η αύξηση του βάθους της διαφάνειας και της διάδοσης του φωτός διαμέσου της μάζας του κεραμικού υλικού. Τα αισθητικά αποτελέσματα ποικίλλουν από σύστημα σε σύστημα και σε πρακτικό επίπεδο αρκετοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επιλογή του εκάστοτε συστήματος. Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς είναι: 1. Η αντοχή. 2. Η πολυπλοκότητα της κατασκευής. 3. Η δυνατότητα ευρείας εφαρμογής τεχνογνωσία. 4. Η οριακή εφαρμογή. 5. Η ανάλυση κόστους-κέρδους. 6. Η αισθητική απόδοση. 7. Ο βαθμός της παρασκευής της προστομιακής επιφάνειας ο οποίος καθορίζει συνήθως και το πάχος της υπό κατασκευή όψης ) Τεχνικές Σήμερα, οι πλέον δημοφιλείς τεχνικές κατασκευής όψεων παραμένουν η κλασική τεχνική της διαστρωματικής όπτησης πορσελάνης σε εκμαγείο πυροχώματος και η τεχνική χυτευόμενης - θερμοσυμπιεζόμενης πορσελάνης, σε συνδυασμό με την πρώτη. Η πλέον σύγχρονη τεχνική είναι αυτή που χρησιμοποιεί το σύστημα CAD/CAM) 15. Το σύστημα αυτό εξελίσσεται διαρκώς κατά τα τελευταία 25 χρόνια και σε συνδυασμό με τις εξελίξεις των υλικών (ζιρκονία), έχει βελτιώσει την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία ο οδοντίατρος μπορεί να δημιουργεί και να τοποθετεί οποιαδήποτε προσθετική αποκατάσταση ανεξάρτητα από το υλικό που χρησιμοποιείται. Οι δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα αυτό περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε νέα, σχεδόν άψογα, βιομηχανικά προκατασκευασμένα και ελεγμένα υλικά, αύξηση της ποιότητας των αποκαταστάσεων, βελτίωση της ακρίβειας σχεδιασμού του σχεδίου θεραπείας καθώς και ενισχυμένη απόδοση αποτελέσματος. Η τεχνική CAD/CAM (Computer-aided design/ Computer-aided manufacturing) εφαρμόζεται με οπτική ψηφιακή σάρωση των παρασκευασμένων δοντιών η οποία μεταφερόμενη σε ειδικό πρόγραμμα υπολογιστή δίνει τη δυνατότητα του σχεδιασμού της αποκατάστασης. Στη συνέχεια, και με τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης συσκευής αποκοπής, κατασκευάζεται «φρεζαριστή» η αποκατάσταση από το υλικό που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση των κεραμικών όψεων χρησιμοποιείται κυρίως πορσελάνη αλουμίνας ή ζιρκόνιο και η οποία στη συνέχεια επενδύεται με συμβατή πορσελάνη επένδυσης για την απόδοση του χρώματος 10,13. Το σύστημα CAD/CAM εμφανίζει μεγάλη ακρίβεια εφαρμογής αλλά αυξάνει σημαντικά το κόστος της θεραπείας. 4) Χρώμα Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαχείριση των κεραμικών αυτών υλικών ως προς το σχήμα και γενικά τη φόρμα δεν αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση ενώ αντίθετα ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζει το εγχείρημα της χρωματικής απόδοσης. Τον προσδιορισμό και κυρίως την απόδοση του χρώματος επηρεάζουν κατά κανόνα οι εξής παράγοντες: Ο βαθμός και η έκταση του αποχρωματισμού των δοντιών, από τα οποία καθορίζεται και η ποσότητα της αφαιρούμενης αδαμαντίνης αλλά και η υπερουλική ή υποουλική τοποθέτηση των αυχενικών ορίων. Ο βαθμός διαφάνειας του επιλεγόμενου κεραμικού προϊόντος. Δεδομένου ότι οι θερμοσυμπιεζόμενες πορσελάνες είναι περισσότερο αδιαφανείς, ενδείκνυνται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αποχρωματισμένων δοντιών θυσιάζοντας όμως

6 166 Γιαννακοπούλου, Χατζηκυριάκος μέρος της φυσικότητας της αποκατάστασης. Το χρώμα των συνδετικών υλικών. Υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός κατά την τελική προσκόλληση με τις υδροδιαλυτές πάστες δοκιμής χρώματος 2. Η επιλογή του χρώματος είναι μια δύσκολη διαδικασία. Τα χρωματολόγια στα οποία βασίζεται η διαδικασία αυτή δεν εμφανίζουν ομοιογένεια και έχουν περιορισμένο χρωματικό εύρος 1. Οι διαφορετικές πηγές φωτός που χρησιμοποιεί ο οδοντίατρος και ο οδοντοτεχνίτης αυξάνουν το μέγεθος της δυσκολίας του συνδυασμού των αποχρώσεων. Ωστόσο, η χρήση κοινών τεχνικών επιλογής του χρώματος και η επικοινωνία μεταξύ των δύο οδηγεί στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 10,16. Παρασκευή δοντιών για κεραμικές όψεις Οι κεραμικές όψεις είναι ιδιαίτερα συντηρητικές αποκαταστάσεις που απαιτούν ελάχιστο ή και καθόλου εκτροχισμό οδοντικής ουσίας. Η τεχνική της μη παρασκευής των δοντιών έχει από πολλούς προταθεί 17,18 και ως κύριο πλεονέκτημα παρουσιάζει την ψυχολογική αίσθηση του ασθενούς ότι τα δόντια του δεν έχουν τροχιστεί καθόλου. Η διαδικασία ωστόσο παραμένει μη αντιστρεπτή, εφόσον μάλλον είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν οι συγκολλημένες όψεις αφήνοντας άθικτη την υποκείμενη οδοντική επιφάνεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κλινικοί προτείνουν την τεχνική που περιλαμβάνει αποκοπή οδοντικής ουσίας 19-21, η οποία αν και ελάχιστη προσφέρει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα: Δημιουργείται ο απαραίτητος χώρος για το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος της πορσελάνης. Έτσι αποφεύγονται εικόνες υπερδιογκωμένων δοντιών. Επιτυγχάνεται μια πιο ομαλή μετάβαση από την όψη στην οδοντική επιφάνεια δίνοντας τη δυνατότητα αποτελεσματικότερου ελέγχου της μικροβιακής πλάκας. Διευκολύνεται ο οδοντοτεχνίτης στην κατασκευή και ο οδοντίατρος στην τοποθέτηση των όψεων καθώς υπάρχουν σαφή όρια. Απομακρύνεται η εξωτερική επιφάνεια αδαμαντίνης που είναι απρισματική κι έχει μικρότερη ικανότητα συγκόλλησης, ώστε να επιτευχθεί ισχυρότερος δεσμός μεταξύ ρητινώδους κονίας και δοντιού. Σε δόντια με φυσιολογική θέση στο οδοντικό τόξο προτείνεται παρασκευή mm ανάλογα με το είδος της πορσελάνης που χρησιμοποιείται. Η οπτή πορσελάνη απαιτεί μικρότερο πάχος σε σχέση με τη θερμοσυμπιεζόμενη που απαιτεί μεγαλύτερο. Σε περιπτώσεις έντονα δυσχρωμικών δοντιών ή με έντονες στροφές ή κλίσεις απαιτείται μεγαλύτερο βάθος αποκοπής. Το κατάλληλο βάθος αποκοπής σε περιπτώσεις στρεβλοφυΐας μπορεί να καθοριστεί και με κλειδί σιλικόνης από το εκμαγείο στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί διαγνωστικό κέρωμα και το οποίο χρησιμοποιείται ως οδηγός κατά την παρασκευή των δοντιών. Υπάρχουν ωστόσο στο εμπόριο τα κατάλληλα κοπτικά εξαρτήματα που προσδιορίζουν με ακρίβεια το επιθυμητό βάθος αποκοπής (Εικ. 6). Απαραίτητη προυπόθεση είναι η περιφερειακή παρασκευή τοξοειδούς βάθρου (τύπου Chamfer) υπερουλικά ή ισοϋψώς με την παρυφή των ελεύθερων ούλων (Εικ. 7). Εξαιρούνται περιπτώσεις έντονα δυσχρωμικών δοντιών ή υψηλής γραμμής γέλωτος ή συνδυασμού τους όπου πολλές φορές απαιτείται υποουλική τοποθέτηση του αυχενικού ορίου. Στην περιοχή των ομόρων επιφανειών η παρασκευή θα πρέπει να εκτείνεται ως το μέσο της επιφάνειας επαφής διατηρώντας το μισό της επαφής άθικτο (Εικ. 8). Ωστόσο σε περιστατικά σύγκλεισης Εικόνα 6. Κοπτικά εξαρτήματα ελεγχόμενου βάθους αποκοπής για την παρασκευή κεραμικών όψεων. Εικόνα 7. Τελική παρασκευή για την κατασκευή κεραμικής όψης.

7 Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής 167 συμπεριλάβουμε το κοπτικό άκρο στην παρασκευή μας 23. Τεχνική της προσκόλλησης Εικόνα 8. Σχέδια επέκτασης κεραμικών όψεων στις περιοχές επαφής των δοντιών. διαστημάτων, τα όρια της παρασκευής στις όμορες πρέπει να φτάνουν ως την ομορογλωσσική δίεδρη γωνία, προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση από την πορσελάνη στο δόντι. Κατά την προσπάθεια απόδοσης φυσικότητας της αποκατάστασης μας σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει η παρασκευή ή μη του κοπτικού άκρου του υπό αποκατάσταση δοντιού (Εικ. 9). Στην απόφαση να συμπεριλάβουμε το κοπτικό άκρο οδηγούμαστε όταν υπάρχουν αυξημένες δυνάμεις στον πρόσθιο οδηγό κατά την προολίσθηση και τις πλαγιολισθήσεις και ιδιαίτερα με πλάγιες κατευθύνσεις για την αποφυγή καταγμάτων 21,22.Επίσης ορισμένες φορές επιβάλλεται ανάλογα με το ολοκεραμικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται και τις απαιτήσεις ελάχιστου πάχους αποκοπής (Εικ. 5). Τέλος, σε περιπτώσεις έντονου αποχρωματισμού της υποκείμενης οδοντικής ουσίας και προκειμένου να υπάρχει επαρκές πάχος για την απόδοση του χρώματος και της φυσικότητας της παρασκευής αναγκαζόμαστε να Ιδιαίτερα σημαντικό για τη μακροβιότητα των αποκαταστάσεων θεωρείται το βήμα της τελικής προσκόλλησής τους. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή τοποθέτηση των αποκαταστάσεων, της τελικής προσκόλλησης προηγείται η δοκιμή των όψεων στο στόμα. Αναλυτικότερα, μετά την παραλαβή των όψεων από το οδοντοτεχνικό εργαστήριο, δοκιμάζονται πρώτα η καθεμία ξεχωριστά, ώστε να ελεγχθεί η εφαρμογή της, στη συνέχεια ανά δύο, ώστε να ελεγχθούν τα σημεία επαφής στις όμορες επιφάνειες και, τέλος, δοκιμάζονται όλες μαζί για να ελεγχθεί η αισθητική τους απόδοση και να εγκριθεί το αποτέλεσμα από τον ασθενή. Στη συνέχεια ο οδοντίατρος προβαίνει στις απαραίτητες παρεμβάσεις-τροχισμούς σε μορφολογικά στοιχεία που θεωρεί απαραίτητες για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας (Εικ. 10). Μετά την τελική στίλβωση στο εργαστήριο η εργασία επιστρέφεται και ακολουθεί η φάση της δοκιμής του χρώματος του συνδετικού παράγοντα που θα χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι αυτός επηρεάζει σημαντικά το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Στη φάση αυτή απαραίτητες είναι οι πάστες δοκιμής οι οποίες εμπεριέχονται στα αντίστοιχα συστήματα προσκόλλησης κεραμικών συστημάτων και υπάρχουν σε πλήρη αντιστοιχία χρωμάτων με τις κονίες τελικής προσκόλλησης, ώστε το χρώμα που θα κριθεί κατάλληλο στη φάση της τελικής δοκιμής να εφαρμοστεί με τις αντίστοιχες κονίες και κατά την τελική προσκόλληση 24. Στη συνέχεια, αφού έχει προσδιορισθεί το χρώμα ή ο συνδυασμός χρωμάτων του συνδετικού παράγοντα, οι όψεις καθαρίζονται εσωτερικά και Εικόνα 9. Σχέδια παρασκευής κεραμικών όψεων. Α. χωρίς και Β. με τη συμμετοχή του κοπτικού άκρου. Εικόνα 10. Τροποποιήσεις μορφολογικών στοιχείων κατά την δοκιμή στο στόμα.

8 168 Γιαννακοπούλου, Χατζηκυριάκος υφίστανται τις επεξεργασίες αδροποίησης και σιλανοποίησης με τα επίσης εμπεριεχόμενα στη συσκευασία ειδικά προιόντα. Το στάδιο της τελικής προσκόλλησης απαιτεί υπομονή και ακρίβεια δεδομένου ότι αποτελεί το τελευταίο κρίκο μιας αλυσίδας ενεργειών και μπορεί να αποβεί μοιραίο για την έκβαση του τελικού αποτελέσματος (Εικ. 11, 12). Συνήθη προβλήματα είναι η σκλήρυνση των περισσειών της κονίας πριν από την απομάκρυνσή της, ο ατελής πολυμερισμός της, αλλά και δημιουργία ρωγμών κατά τη στιγμή της τοποθέτησης. Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι βασικός παράγοντας για την επιτυχία των αποκαταστάσεων με κεραμικές όψεις είναι η σωστή επιλογή και ο τρόπος χρήσης του συστήματος συγκόλλησης που θα χρησιμοποιηθεί. Κάποια βασικά σημεία για την επιλογή του συστήματος προσκόλλησης είναι τα ακόλουθα: 1. Να υπάρχει υλικό αδροποίησης της αδαμαντίνης αλλά και του κεραμικού υλικού (εφόσον αυτό αδροποιείται), έτσι ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική μικρομηχανική σύνδεση δοντιού - συγκολλητικής ρητίνης - κεραμικής όψης. Εικόνα 11. Περιστατικό αποκατάστασης του πρόσθιου οδηγού της σύγκλεισης με κεραμικές όψεις. Παρασκευές. Εικόνα 12. Το περιστατικό της εικόνας 11 μετά την τελική προσκόλληση και τον έλεγχο των λειτουργικών διαδρομών. 2. Το ph του πολυμερισμένου συγκολλητικού παράγοντα δε θα πρέπει να είναι πολύ όξινο, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις ρητινώδεις κονίες διπλού πολυμερισμού, που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όψεων με μεγάλο πάχος ή σε συνδυασμό όψεων με στεφάνες. 3. Ο συγκολλητικός παράγοντας καλό θα είναι να έχει δυνατότητες διπλού πολυμερισμού ώστε να είναι δυνατός ο πολυμερισμός σε μεγάλο πάχος υλικού και να δίνεται η δυνατότητα χρόνου για τη διενέργεια χειρισμών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προσκόλλησης πολλαπλών κεραμικών όψεων. 4. Να προτιμώνται συγκολλητικά συστήματα εταιριών τα οποία συνοδεύονται από έναν αριθμό ερευνητικών εργασιών να τα στηρίζουν καθώς και από κλινικές μελέτες 5ετίας και άνω, για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα νεότητας 3. Συζήτηση Οι κεραμικές όψεις χρησιμοποιούνται πλέον συχνά χάρη στα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρουν σημαντικότερα από τα οποία είναι η μακροβιότητα της αποκατάστασης, η μικρή αποκοπή οδοντικής ουσίας που απαιτείται για την εφαρμογή τους και στην υψηλή αισθητική τους απόδοση. Ο τύπος της παρασκευής των δοντιών διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στα παραπάνω πλεονεκτήματα αλλά και στην ανθεκτικότητα των αποκαταστάσεων στα κατάγματα και στη διατήρηση της υγείας των μαλθακών ιστών. Η παρασκευή του κοπτικού χείλους βελτιώνει επιπλέον τη μηχανική αντοχή των όψεων. Διάφοροι τύποι προπαρασκευής των δοντιών για όψεις έχουν αναπτυχθεί κατά την εξέλιξή τους κι έχουν μελετηθεί ως προς το ποσοστό αποτυχίας τους κυρίως λόγω κατάγματος είτε της πορσελάνης είτε του δοντιού. Σύμφωνα με τον Stappert et al 21, η αντίσταση στα κατάγματα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί όσο αυξάνεται το πάχος της πορσελάνης και παράλληλα μειώνεται το πάχος του συγκολλητικού παράγοντα καθώς και με την τοποθέτηση της λειτουργικής επαφής με τους ανταγωνιστές σε υγιή οδοντική ουσία παρά σε πορσελάνη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η μεγάλη συζήτηση που γίνεται σχετικά με την κλινική συμπεριφορά και τα ποσοστά επιτυχίας και επιβίωσης των αποκαταστάσεων με κεραμικές όψεις. Οι Denissen et al (1993) 25 βρήκαν ποσοστό επιτυχίας 75% μετά από 5 χρόνια με κύρια αιτία αποτυχίας τη γρήγορη απώλεια ρητίνης από τα όρια των όψεων που είχε ως συνέπεια τα κατάγματα. Οι Strassler et al(1995) 26 έδειξαν ποσοστό επιτυχίας 93% μετά από 7-10 χρόνια, ενώ του Herbert et al (2000) επιτυχία 95% σε 191 όψεις μετά από 5 χρόνια και 91% μετά από 10 χρόνια. Ο Galiatsatos et al 27 σε έρευνα που

9 Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής 169 παρακολούθησε 186 όψεις αναφέρει ότι το 98,4% από αυτές ήταν αποδεκτές μετά από 5 χρόνια, δίνοντας αποτελέσματα συγκρίσιμα με αυτά του Marleen 28, έρευνα του οποίου έδωσε ποσοστά 92% επιβίωσης στα 5 χρόνια που μειώνονται σε 64% μετά από 10 χρόνια (Πίνακας Ι). Κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων όμως, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι κάθε μια από τις έρευνες αυτές εμφανίζει διαφοροποίηση στις παραμέτρους που στοιχειοθετούν ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας των κεραμικών όψεων. Επιπλέον, ο όρος επιτυχία και ο όρος επιβίωση δεν είναι ταυτόσημοι πάντοτε και εξαρτάται από το πώς την προσδιορίζουν οι σχεδιασμοί των σχετικών ερευνών. Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη μακροβιότητα των αποκαταστάσεων με όψεις πορσελάνης είναι η αποσαφήνιση και ο καθορισμός συγκεκριμένων παραμέτρων, ώστε τα συμπεράσματα να είναι συγκρίσιμα και η σύγκριση να γίνεται σε ενιαία βάση. Εκτός από τα κατάγματα και τις μικρορωγμές ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Αποτελέσματα κλινικών ερευνών που αναφέρονται στην επιτυχία των κεραμικών όψεων Ερευνητική ομάδα 1 Denissen et al (1993)25 2 Strassler et al (1995)37 3 Kreulen et al (1998)38 4 Herbert et al (2000)30 Herbert et al (2000) 5 Dumfahrt et al (2000)39 6 Galiatsatos et al (2002)27 7 Peumans et al (2004)40 8 Marleen et al (2004)28 Marleen et al (2004) 9 Fradeani et al (2005)41 10 Barnes et al (2006)42 11 Guess et al (2008)43 12 Barnes et al (2010)32 13 Land et al (2010)31 Ποσοστό επιτυχίας 75% 93% (στα 7-10 έτη) 92% (στα 3 έτη) 95% 91% 96% 98,4% 93% 92% 64% 94,4% (στα 12 έτη) 98,75% (στα 2 έτη) 100% 100% (στα 3 έτη) 95% Ποσοστό αποτυχίας 25% 7% (στα 7-10 έτη) 8% (στα 3 έτη) 5% 9% 4% 1,6% 7% 8% 36% 5,6% (στα 12 έτη) 1,25% (στα 2 έτη) 0% 0% (στα 3 έτη) 5% της πορσελάνης, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην πρόγνωση των κεραμικών όψεων. Σύμφωνα με τον Chen et al (2005) 23, η συγκόλληση κεραμικών όψεων σε προϋπάρχουσα αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης αυξάνει κατά πολύ την πιθανότητα αποτυχίας. Επίσης σύμφωνα με τον Atsu et al (2005) 29 οι αποτυχίες των κεραμικών όψεων αυξάνονται όσο μεγαλύτερη είναι και η ηλικία του ασθενούς στην οποία κατασκευάζονται κι αυτό οφείλεται στην διαφοροποίηση του πάχους της αδαμαντίνης με την αύξηση της ηλικίας. Κλινικά, μια 10ετής αξιολόγηση όψεων πορσελάνης έδειξε αύξοντα κίνδυνο αποτυχίας της αποκατάστασης όταν οι όψεις είναι έστω και μερικώς συνδεδεμένες στην οδοντίνη αντί για την αδαμαντίνη 30. Επιπλέον, κλινικές έρευνες που μελέτησαν την απόδοση της τεχνικής CAD/CAM σε συνδυασμό με το σύστημα CEREC έδειξαν χαμηλή συχνότητα καταγμάτων αποκαταστάσεων και μακροπρόθεσμη κλινική επιβίωση των όψεων, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία της τεχνικής αυτής 31. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι το σύστημα CEREC είναι σύστημα CAD/CAM που διαφέρει από τα υπόλοιπα εξαιτίας της μοναδικής δυνατότητάς του να αντλεί τις πληροφορίες που χρειάζεται για την κατασκευή της εκάστοτε αποκατάστασης άμεσα από το στόμα του ασθενούς και όχι έμμεσα από εκμαγεία. Ωστόσο, ο οδοντίατρος που θα κληθεί να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνική CAD/CAM στο μέλλον, πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μια βασική κατʼ ελάχιστον γνώση του συστήματος και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών 32. Στο σημείο αυτό ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογηθούν παράγοντες σχετικοί με τον ασθενή, οι οποίοι υπεισέρχονται στην επιτυχία ή μη της αποκατάστασης. Η κατάστρωση του θεραπευτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη για το συγκεκριμένο ασθενή και τις ανάγκες του και να γίνεται μετά από προσεκτική εξέταση των απαιτήσεων και προσδοκιών του ασθενούς. Κάθε στάδιο του σχεδίου θεραπείας πρέπει να αξιολογείται προσεχτικά πριν προχωρήσουμε στην εκτέλεση του επόμενου σταδίου ώστε το αποτέλεσμα να είναι εγγυημένα αποδεκτό λειτουργικά και αισθητικά, όχι μόνο από το γιατρό αλλά και από τον ασθενή 33. Η υψηλή αισθητική εμφάνιση των κεραμικών όψεων προϋποθέτει άριστη επικοινωνία μεταξύ οδοντιάτρου, ασθενούς και οδοντοτεχνίτη για την απόδοσή της στην κλινική πράξη 34. Ακόμη, στο σχέδιο θεραπείας θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ηλικία του ασθενούς και να ακολουθούμε την αρχή της συντηρητικότερης κατά το δυνατόν αποκατάστασης σε κάθε περίπτωση. Είναι ευνόητο ότι η επιλογή των κεραμικών όψεων είναι από τις συντηρητικότερες επιλογές του οδοντιάτρου και θα πρέπει να προτιμάται σε νεαρούς ασθενείς 35,36.

10 170 Γιαννακοπούλου, Χατζηκυριάκος Τέλος, παρότι οι κεραμικές όψεις έχουν πολλά πλεονεκτήματα με κυριότερο την υψηλή αισθητική τους απόδοση, έχουν και κάποιο κόστος, το οποίο, σε συνάρτηση με τη χαλεπή οικονομική κατάσταση των καιρών μας, τις καταστούν απαγορευτική θεραπευτική λύση για πολλούς από τους ασθενείς μας. Χαρακτηριστικό είναι ότι παρότι η αναζήτηση υψηλά αισθητικών αποκαταστάσεων από τους ασθενείς είναι υψηλότερη από ποτέ, η επιλογή των κεραμικών όψεων παρουσιάζει μια σχετική πτώση εξαιτίας του κόστους τους. Φαίνεται πως η αισθητική τείνει να μπει σε δεύτερη μοίρα λόγω της υπάρχουσας κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Συμπεράσματα Από την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά στις κεραμικές όψεις καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 1. Οι κεραμικές όψεις αποτελούν μια σύγχρονη επιλογή του οδοντιάτρου για αποκατάσταση της αισθητικής ζώνης. 2. Η επιλογή και διαχείριση των σύγχρονων κεραμικών για την κατασκευή κεραμικών όψεων αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία εκτίμησης των παραγόντων που επηρεάζουν το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. 3. Η κλινική συμπεριφορά και η επιβίωση των κεραμικών όψεων εμφανίζεται σε βάθος 5ετίας υψηλή, εφόσον τηρούνται επακριβώς οι προϋποθέσεις για την ασφαλή εφαρμογή τους. 4. Εκτός από τους τεχνικούς και κατασκευαστικούς παράγοντες για την εφαρμογή των όψεων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες σχετικοί με τον ασθενή καθώς και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. 5. Τα προβλήματα που σχετίζονται με τις κεραμικές όψεις αφορούν κυρίως σε κατάγματα είτε της πορσελάνης είτε της υποκείμενης οδοντικής ουσίας. Βιβλιογραφία 1. Χατζηκυριάκος Ανδρέας. Η αντιμετώπιση προβλημάτων αισθητικής με εξατομικευμένες παρεμβάσεις και χειρισμούς, Η τεχνική των οπτικών ψευδαισθήσεων, Περιοδικό Στόμα, 2005; 33: Χαντζηκυριάκος Ανδρέας. Η αισθητική των προσθετικών αποκαταστάσεων, Θεωρία και Κλινική Εφαρμογή, Εκδόσεις Σιώκης, Θεσσαλονίκη 2007, Κεφάλαιο 10, σελ Γιαννακόπουλος Κωστής, Οδοντίατρος. Οι όψεις πορσελάνης στην αισθητική οδοντιατρική, Οδοντιατρικό Βήμα, Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2009, σελ Antonio Bello, Ronald Jarvis. A review of esthetic alternatives for the restoration of anterior teeth, The Journal of Prosthetic Dentistry, 1997 November; 78(5): Ronald E. Goldstein. Esthetics in Dentistry vol.1 Principles, communications, treatment methods, Second Edition, Hamilton-Decker, 1998: Edward A. McLaren. Luminescent Veneers, Journal of Esthetic Dentistry, 1997, Volume 9, Number 1: Χατζηκυριάκος Ανδρέας. Σύγχρονες Τεχνικές και Συστήματα Αισθητικής Αποκατάστασης των Πρόσθιων Δοντιών, Στόμα, 2003, 4: McLean JW, Kedge MI, Hubbart JR. The bonded alumina crown. Construction using the twin-foil technique. Aust Dent J 1976; 65: Castellani D, Bacceti T, Giovannoni A, Bernardini UD. Resistance to fracture of metal ceramic and all ceramic crowns, Int J Prosthodont, 1994 Mar-Apr; 7 (2): Gerard Chiche, Alain Pinault. Esthetics of Anterior Fixed Prosthodontics, Quintessence Publishing Co, Inc, Chapter 5, p Vagkopoulou T, Koutayas SO, Koidis P, Strub JR. Zirconia in dentistry: Part 1. Discovering the nature of an upcoming bioceramic., Eur J Esthet Dent Summer; 4(2): Koutayas SO, Vagkopoulou T, Pelekanos S, Koidis P, Strub JR. Zirconia in dentistry: part 2. Evidence-based clinical breakthrough, Eur J Esthet Dent Winter; 4(4): Ozkurt Z, Kazazoglu E. Clinical success of zirconia in dental applications, J Prosthod 19, 2010; Benetti P, Della Bona A, Kelly JR. Evaluation of thermal compatibility between core and veneer dental ceramics using shear bond strength test and contact angle measurement., Dent Mater Aug; 26(8): Epub 2010 May Beuer F, Schweiger J, Edelhoff D. Digital dentistry: an overview of recent developments for CAD/CAM generated restorations, Br Dent J May 10; 204(9): Hatzikyriakos A, Petridis HP, Tsiggos N, Sakelariou S. Considerations for services from dental technicians in fabrication of fixed prostheses: A survey of commercial dental laboratories in Thessaloniki, Greece, J Prosthet Dent Nov; 96(5): Christensen GJ. Veneering of teeth: state of the art. Dent Clin North Am (1985) 29: Plant CG, Thomas GD. Porcelain facings: a simple clinical and laboratory method. Br Dent J (1987) 163: Shaini FJ, Shortall AC, Marquis PM. Clinical performance of porcelain laminate veneers. A retrospective evaluation over a period of 6.5 years. J Oral Rehabil (1997) 24: Friedman MJ. Augmenting restorative dentistry with porcelain veneers. J Am Dent Assoc (1991), 122: Stappert CFJ, Ozden U, Gerds T, Strub JR. Longevity and failure load of ceramic veneers with different preparation designs after exposure to masticatory simulation. J Prosthet Dent (2005) 94: H Nordbo, N Rygh- Thorensen, T Henaug. Clinical performance of porcelain laminate veneers without incisal overlapping: 3-year results, J Dent, 1994; 22: Ji-hua Chen, Chang-xi Shi, Mei Wang, San-jun Zhao, Hui Wang. Clinical evaluation of 546 tetracycline stained teeth treated with porcelain laminate veneers, J Dentistry, 2005; 33: 3-8.

11 Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής M Troedson, T Derand. Effect of margin design, cement polymerization and angle of loading on stress in porcelain veneers, J Prosthet Dent, 1999 November; 82(5): Denissen HW, Wijnhoff GF, Veldhuis AA, Kalk W. Fiveyear study of all-porcelain veneer fixed partial denture, J Prosthet Dent May; 69(5): Strassler HE. Aesthetic management of traumatized anterior teeth, Dent Clin North Am Jan; 39(1): Galiatsatos Aristidis, Bergou Dimitra. Five-year clinical performance of porcelain laminate veneers, Quintessence Int, Marleen Peumans, Jan de Munck, Steffen Fieuws, Paul Lambrechts, Guido Vanherie, Bart van Meerbeek. A prospective ten-year clinical trial of porcelain veneers, J Adhes Dent, Atsu SS, Aka PS, Kucukesmen HC, Kilicarslan MA, Atakan C. Age-related changes in tooth enamel as measured by electron microscopy: implications for porcelain laminate veneers, J Prosthet Dent Oct; 94(4): Dumfahrt H, Schäffer H. Porcelain laminate veneers. A retrospective evaluation after 1 to 10 years of service: Part II-Clinical results, Int J Prosthodont Jan-Feb; 13(1): Land MF, Hopp CD. Survival rates of all-ceramic systems differ by clinical indication and fabrication method, J Evid Based Dent Pract Mar; 10(1): Barnes D, Gingell JC, George D, Adachi E, Jefferies S, Sundar VV. Clinical evaluation of an all-ceramic restorative system: a 36-month clinical evaluation., Am J Dent Apr; 23(2): Estafan D, Klodnitskaya L, Wolff MS. Treatment planning in esthetic dentistry requires careful listening to the patient, Gen Dent May; 56(3): Gürel G. Porcelain laminate veneers: minimal tooth preparation by design, Dent Clin North Am Apr; 51(2):419-31, ix. 35. Chen YW, Raigrodski AJ. A conservative approach for treating young adult patients with porcelain laminate veneers, J Esthet Restor Dent. 2008; 20(4):223-36; discussion Chichoyan F, Vanheusden A. Bonded porcelain veneers, Rev Belge Med Dent. 2006; 61(1): Strassler HE. Aesthetic management of traumatized anterior teeth, Dent Clin North Am Jan; 39(1): CM Kreulen, NHJ Creugers, AC Meijering. Meta-analysis of anterior veneer restorations in clinical studies, J Dent 1998; 26: Dumfahrt H, Schaffer H. Porcelain laminate veneers. A retrospective evaluation after 1 to 10 years of service: Part I - Clinical results, Int J Prosthodont 2000; 13 : Peumans M, De Munck J, Fieuws S, Lambrechts P, Vanherle G, Van Meerbeek B. A prospective ten-year clinical trial of porcelain veneers., J Adhes Dent Spring; 6(1): Fradeani M, Redemagni M, Corrado M. Porcelain laminate veneers: 6- to 12-year clinical evaluation--a retrospective study, Int J Periodontics Restorative Dent Feb; 25(1): Barnes D, Gingell JC, George D, Adachi E, Jefferies S, Sundar V. Clinical evaluation of an all-ceramic restorative system: 24-month report., Am J Dent Aug; 19(4): Guess PC, Stappert CF. Midterm results of a 5-year prospective clinical investigation of extended ceramic veneers, Dent Mater Jun; 24(6): Epub 2007 Nov 19.

Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική

Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική Κεραμικά στην οδοντική χειρουργική Στρατής Παπάζογλου Επίκ. Καθηγητής Προσθετολόγος, MS, PhD Τι είναι κεραμικά υλικά; Είναι υλικά που αποτελούνται από ενώσεις μετάλλων με μη μεταλλικά στοιχεία Μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική

Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική Μέρος ΙΙ: κλινικές εφαρμογές όψεων, ενθέτων και επενθέτων Στρατής Παπάζογλου, Επίκ. Καθηγητής, Μαριάννα Γαϊταντζοπούλου, Λέκτορας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2 - Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά.

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ποια υλικά για κεραμικές επικαλύψεις έχετε στο εργαστήριό σας; Υαλοκεραμικό υλικό Πολύτιμα κράματα Υλικά για σκελετούς

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών

Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Στρατής Παπάζογλου Προσθετολόγος, MS, PhD Επικ. Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Η ζιρκονία ή Y-TZP (Yttria τετραγωνικοί πολυκρύσταλλοι σταθεροποιημένης ζιρκονίας), είναι στιλπνή, χρώματος λευκού, που μοιάζει με τιτάνιο, είναι στερεό υλικό σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70(1): 15-20 15 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ Α. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ*, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ**, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ***, Ι. ΡΟΥΣΣΟΥ**** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σ τη σύγχρονη εποχή, οι απαιτήσεις των ασθενών για ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Anaxdent. New Outline by Michel Magne. Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό.

Anaxdent. New Outline by Michel Magne. Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό. Anaxdent New Outline by Michel Magne Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το εγχειρίδιο του υλικού και θα πρέπει να συνδυάζονται µε αυτό. Σελίδα 4 Πολυµέθυλο-µεθακρυλικό στο χρώµα των δοντιών. Το new outline

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική. Executive

Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική. Executive Αισθητικά και αρµονικά Τεχνητά δόντια ίνοντας ρυθµό στην προσθετική Executive ίνοντας ρυθµό στην προσθετική Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού ρόλου έχουµε ενεργοποιήσει όλες µας τις πηγές: εντατική

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον!

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Θα εκπλαγείτε με τη συνδυαστική ικανότητα αυτής της μοναδικής σύνθετης ρητίνης σε κάθε κλινικό περιστατικό όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική

Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική Μέρος Ι: Κεραμικά υλικά για όψεις, ένθετα, επένθετα Στρατής Παπάζογλου, Επίκ. Καθηγητής, Μαριάννα Γαϊταντζοπούλου, Λέκτορας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Composite Resin Teeth

Composite Resin Teeth Προϊόντα Yamahachi BIODENTICA Γιαλόγλου Νικόλαος Αισχύλου,3,Θεσσαλονίκη,54634 τ: 2310 219051 φ: 2310 209215 κ: 6949443906 email: info@biodentica.gr www.biodentica.gr Composite Resin Teeth Τα σύνθετα δόντια

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναικεία» υπόθεση. υγεία

«Γυναικεία» υπόθεση. υγεία υγεία Ορθοδοντική «Γυναικεία» υπόθεση Κορίτσια και γυναίκες παίρνουν ευκολότερα σε σχέση με τα αγόρια και τους άνδρες την απόφαση να «βάλουν σιδεράκια». Γιατί συμβαίνει αυτό; Είναι απλώς πιο ευαίσθητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα

Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα Dental Tr i b u n e Greek Edition Κλινικά Θέματα 15 Στεφάνη ή επένθετο κατασκευασμένο μέσα σε μια ημέρα Εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα των έμμεσων οπίσθιων αποκαταστάσεων από σύνθετη ρητίνη L. Berland, FAACD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΛΗΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ) ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες

Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες Τι είναι στεφάνη(θήκη) και τι γέφυρα? Οδοντιατρικές στεφάνες (θήκες) και γέφυρες Οι οδοντιατρικές γέφυρες και οι στεφάνες έχουν αρκετές χρήσεις σήμερα. Για παράδειγμα, όταν χάνεις ένα δόντι για τον ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη σελίδες 12 Πρακτικό θέμα ΣTOMA 2011; 39 : 17-28 Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 A conservative approach to diastema closure in the esthetic zone K. GIANNAKOPOULOS,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Γενικό Οδοντίατρο

Εκτίμηση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Γενικό Οδοντίατρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Κ.Υ.Α.Τ. ΕΥΟΣΜΟΥ Νοέμβριος, 2015 Εκτίμηση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Γενικό Οδοντίατρο Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ETHΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ > 11 Δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης > Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση > Στην Οδοντιατρική Σχολή: Θηβών 2, Γουδή-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

DENTOMEDICA A.E CS 8100 Ψηφιακό Πανοραµικό CS 8100 από την Carestream. Με έξυπνο σχεδιασµό, µικρό όγκο και τέλεια εικόνα, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε για το ιατρείο σας. Είναι σχεδιασµένο εργονοµικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική

Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 289-296 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

VITA Easyshade V Ακριβής προσδιορισμός χρώματος, μέγιστη ασφάλεια

VITA Easyshade V Ακριβής προσδιορισμός χρώματος, μέγιστη ασφάλεια VITA Easyshade V Ακριβής προσδιορισμός χρώματος, μέγιστη ασφάλεια Χρωματοληψία VITA Σχετική με το χρώμα επικοινωνία VITA Παραγωγή χρωμάτων VITA Έλεγχος χρωμάτων VITA Τελευταία ενημέρωση 09.16 VITA shade,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υπεύθυνος δραστηριότητας: Μ. Γ. ΧΑΜΠΑΖ Σκοπός: Σκοπός αυτού του μετεκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνεχής επιμόρφωση των οδοντιάτρων

Διαβάστε περισσότερα

VistaScan Mini Σαρωτής φύλλων απεικόνισης Συμπαγής και πανίσχυρος. Φροντίδα δοντιών

VistaScan Mini Σαρωτής φύλλων απεικόνισης Συμπαγής και πανίσχυρος. Φροντίδα δοντιών VistaScan Mini Σαρωτής φύλλων απεικόνισης Συμπαγής και πανίσχυρος Αεροσυμπιεστές Αναρροφήσεις Ψηφιακή Απεικόνιση Φροντίδα δοντιών Υγιεινή Η νέα διάσταση της ακτινοδιάγνωσης Δίπλα στη έδρα Ο σαρωτής φύλλων

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών

Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών Κεφάλαιο 1 Διαφορές Νεογιλών Μόνιμων Δοντιών Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα εξής: Η μορφολογία των νεογιλών δοντιών. Οι βασικές διαφορές ως προς τη μύλη, τη ρίζα και τον πολφό στα νεογιλά και τα μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών

Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 103-117 103 Επιδιόρθωση συντηρητικών αποκαταστάσεων. Μέρος Β. Πρωτόκολλα επιδιόρθωσης αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών 1. Λέκτορας 2. Μεταπτυχιακός φοιτητής 3. Καθηγητής Αντωνιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς 2:35 PM Page 32 Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η Ο Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Όψεις αισθητικού τύπου Περιστατικό µε χρήση κεραµικού υλικού µε βάση το λευκίτη OSWALDO SCOPIN DE ANDRADE, DDS, MSC, PHD

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 10-11-12 28-29 Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΙΝΗΤΉΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΉΣ Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών Επιμέλεια: Καραβασίλης Δημήτριος Μπούρα Ελένη Οδοντίατροι Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

PERFECT MARGIN VENEERS

PERFECT MARGIN VENEERS PERFECT MARGIN VENEERS Εγχειρίδιο χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης Κιτ PMV J08106 V2 (13) 03/2014 NT15EL010B ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 II ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ... 3 2. 1 Ενδείξεις χρήσης... 3 2. 2 Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα: Ταξινόμηση, τεχνικές κατασκευής και κλινικές εφαρμογές

Σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα: Ταξινόμηση, τεχνικές κατασκευής και κλινικές εφαρμογές Ακίνητη Προσθετική ΣTOMA 2013; 41 : 87-106 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Σύγχρονα ολοκεραμικά συστήματα: Ταξινόμηση, τεχνικές κατασκευής και κλινικές εφαρμογές Ε. ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ 1, Ε. ΣΙΑΡΑΜΠΗ 2, Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

Γηροδοντοπροσθετική Ενότητα 8: Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι

Γηροδοντοπροσθετική Ενότητα 8: Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι Βασιλική Αναστασιάδου Καθηγήτρια http://www.dent.auth.gr/index.php?lang=el&rm=0&mn=247&stid

Διαβάστε περισσότερα

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ gide / UCLA 1 year Master Program Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική University of California Los Angeles ΧΟΡΗΓΟΣ Διάρκειας 1 έτους, με την επιστημονική επίβλεψη του Dr. Ed. Mclaren και

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1

Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Οδοντιατρική εξέταση 1 1. Καθαρισμός οδόντων μέχρι 2 φορές τον χρόνο 1 1. Ενδοστοματικές λήψεις με κάμερα φωτογραφίες 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Τύπος Συνεδρίας (Πίνακας Α) Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Καλυπτόμενα Μέλη μέχρι 18 ετών Περίοδος Αναμονής (σε μήνες) για Ασφαλισμένους και Καλυπτόμενα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : 177-185 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας berlin_6th-group 2012:Layout 1 11/23/12 3:16 PM Page 1 7o Group Oral Implantology Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

G-aenial από τη GC Σύστημα ρητίνης πολλαπλών εφαρμογών για

G-aenial από τη GC Σύστημα ρητίνης πολλαπλών εφαρμογών για E Web: G-aenial από τη GC Σύστημα ρητίνης πολλαπλών εφαρμογών για άμεσες αόρατες αποκαταστάσεις. Παρουσιάζοντας το σύστημα επιλογής απόχρωσης βάση ηλικίας. Δημιουργία αει-κίνησης Με την G-aenial της GC

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

day Σάββατο 17 Μαΐου 2014

day Σάββατο 17 Μαΐου 2014 Η είσοδος είναι ελεύθερη 09.25-10.15 day Εκπαιδευτικό κέντρο SADENT Παιανία,1 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου Τηλ. 2107777608, 6937274232, email: info@sadent.com κ. Peter Brehm Οδοντοτεχνίτης και ιδρυτής

Διαβάστε περισσότερα

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου 2014 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

update UTS CAD all digital all options Digital Denture Εξατομικευμένες ψηφιακές λύσεις για κάθε εργαστήριο

update UTS CAD all digital all options Digital Denture Εξατομικευμένες ψηφιακές λύσεις για κάθε εργαστήριο Νέα τού οδοντιατρικού κόσμου από την Ivoclar Vivadent update 01/2015 all digital all options Εξατομικευμένες ψηφιακές λύσεις για κάθε εργαστήριο Digital Denture Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Γιώργος Κ. Μιχελινάκης DDS, MSc, MPhil Προσθετολόγος, Κρήτη Εισαγωγή Στην ακίνητη οδοντική προσθετική,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης Οι ακρωτηριασμοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών Componeer Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών COMPONEER Το νέο σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη. Για πρωτοποριακή και εντυπωσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ H πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το πάθος για καινοτομία έχουν καταστήσει την εταιρία Sonneflex ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αναστασιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός - MBA 9 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.endomak.com.mk www.endomak.mk

www.endomak.com.mk www.endomak.mk www.endomak.com.mk Τι είναι η Endomak Η ENDOMAK είναι ιδιωτική οδοντιατρική κλινική με πολυετή επιτυχημένη πορεία και έχει εξαιρετική εμπειρία στη Γενική Οδοντιατρική, στην Ενδοδοντική, στην Κοσμητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ιστοποθολογικές μεταβολές στην τερηδονική βλάβη

Κεφάλαιο 7. Ιστοποθολογικές μεταβολές στην τερηδονική βλάβη Κεφάλαιο 7. Ιστοποθολογικές μεταβολές στην τερηδονική βλάβη Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν οι μεταβολές των σκληρών οδοντικών ιστών σε ιστολογικό επίπεδο, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοπολυμεριζόμενες χρωστικές σε πάστα

Φωτοπολυμεριζόμενες χρωστικές σε πάστα Φωτοπολυμεριζόμενες χρωστικές σε πάστα Οδηγίες χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Eυχαριστούμε πολύ που προτιμήσατε το LITE ART. Παρακαλούμε πριν τη χρήση να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε. Με

Διαβάστε περισσότερα

VITAPAN PLUS Πληροφορίες προϊόντος/μεγεθολόγιο

VITAPAN PLUS Πληροφορίες προϊόντος/μεγεθολόγιο Πληροφορίες προϊόντος/μεγεθολόγιο Χρωματοληψία VITA Σχετική με το χρώμα επικοινωνία VITA Παραγωγή χρωμάτων VITA Έλεγχος χρωμάτων VITA Κατάσταση ενημέρωσης 07.14 VITA shade, VITA made. Διατίθεται σε χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Πλεονεκτήµατα των αδροποιηµένων µεταλλικών γεφυρών είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: συντηρητική παρασκευή Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: αισθητική απόδοση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Ατσάλι με ατσάλι διαφέρει Ατσάλι PDT: ομοιόμορφους κόκκους, ομοιόμορφη κατανομή μικρών κόκκων, Rockwell C 59. Ατσάλι PDT Ατσάλι Ανταγωνισμού Ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζιρκονία ως υλικό προσθετικών αποκαταστάσεων

Η ζιρκονία ως υλικό προσθετικών αποκαταστάσεων Ακίνητη Προσθετική ΣTOMA 2012; 40 : 249-260 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η ζιρκονία ως υλικό προσθετικών αποκαταστάσεων Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1, Μ. ΠΑΣΧΑΛΗ 1, Ε. ΞΙΜΙΝΗΣ 2, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS. Ενδοδοντική θεραπεία. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Ενδοδοντική θεραπεία Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε Το δόντι αποτελείται από σκληρούς ενασβεστιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ ΟΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ -9- ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ OΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:. ναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts.

Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts. Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts. The restoration of endodontically treated teeth is a common task for the clinician. After completing endodontic treatment the tooth

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

update IPS Style IPS Style Ισορροπημένη κρυσταλλική δομή για την αδιαφάνεια και τα υλικά διαστρωμάτωσης. ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΤΕΎΧΟΣ

update IPS Style IPS Style Ισορροπημένη κρυσταλλική δομή για την αδιαφάνεια και τα υλικά διαστρωμάτωσης. ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΤΕΎΧΟΣ Νέα τού οδοντιατρικού κόσμου από την Ivoclar Vivadent update 02 2016 IPS Style IPS Style Ισορροπημένη κρυσταλλική δομή για την αδιαφάνεια και τα υλικά διαστρωμάτωσης. Το IPS Style ένα νέο μεταλλοκεραμικό

Διαβάστε περισσότερα

7. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

7. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 7. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Σύνοψη. Το χρώμα, ως μια «μορφή» φωτός, ακολουθεί όλες τις ιδιότητες που έχει το φως ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012 Riva Luting ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡης κονία Συσκευασία σκόνη-υγρό 50,00 SeT PP Rok Ρητινώδης κονία Ασσορτί συσκευασία 5 συριγγών 230,00 15 άξονες ρητίνηςυαλονημάτων Twin Luscent

Διαβάστε περισσότερα