AÑ. ÖÕËËÏÕ 2293 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï ôçë.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2293 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 2293 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,01 åõñþ Καθαρές ακτές σε όλο το ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισµού στις τρεις παραλίες της περιοχής Σåë. 2 Ξεκίνησε η λειτουργία του Ξενώνα γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Αχαρνών Óåë. 3 «Ηµέρα κρίσης» Στην τελική ευθεία η απόφαση για το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο για να επικυρώσει την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Σåë. 3-9 Λήψη µέτρων λόγω υψηλών θερµοκρασιών από τους ήµους Ελευσίνας και Αχαρνών Σåë. 6 Ανοιχτοί για το κοινό οι κλιµατιζόµενοι χώροι ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή τοπικών δροµολογίων Αθήνας-Οινόης Σåë. 3 Λόγω της µειωµένης επιβατικής κίνησης εν όψει της θερινής περιόδου για το ήµο Φυλής και τους εργαζόµενους Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε ΣΝΑ για τα αντισταθµιστικά. ιαµαρτυρία στην Περιφέρεια διοργανώνουν οι απλήρωτοι εργαζόµενοι ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 Ανανέωση των αδειών λα κών αγορών κάθε 3 χρόνια Σåë. 6 Στην κλίµακα «υψηλής» επικινδυνότητας η Αττική και σήµερα Για την εκδήλωση πυρκαγιών Προσλήψεις από την Περιφέρεια Αττικής Στις ελαιοκοµικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων υτικής Αττικής Σåë. 7 Σåë. 4 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ «Κλείδωσε» η παραµονή Πριόνα στον Αστέρα Μαγούλας ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α Óåë. 2-8 Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Óåë

2 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò 2-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 Áôôéêή: Τρίτη Καιρος : Υπερβολική ζέστη 'Ανεµοι: δυτικοί 3-5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 27 έως 39 βαθµούς κελσίου. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σιλουανός, Σιλουανή ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 «Ηµέρα κρίσης» για το ήµο Φυλής και τους εργαζόµενους Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε ΣΝΑ για τα αντισταθµιστικά. ιαµαρτυρία στην Περιφέρεια διοργανώνουν οι απλήρωτοι εργαζόµενοι Ελευσίνα Κατελανάκη Ελευθερία Μ. Κοντούλη 92, Ελευσίνα, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Αχαρνές Κατσανδρής ηµήτριος Γ. εκελείας 10 & Οδυσσέως, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: εληστάθης Βασίλειος Α. ιδύµων 5 & Πλαταιών, - Μπόσκιζα Ώρες Εφηµερίας: 08:00-14:00 & 17:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Ασπρόπυργος Βλαζάκη Σµαραγδή ιασταύρωση Εθνικής Τηλέφωνο: Άνω Λιόσια Β. Κατζηλιεράκη Τσακάλωφ 11 Τηλ.: Κρίσιµη είναι για το ήµο Φυλής και τους εργαζόµενους του η σηµερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού ιαβαθµικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής για τον καθορισµό των αντισταθµιστικών τελών για τους ήµους όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και τελικής διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης αστικών στερεών αποβλήτων του Ε ΣΝΑ. Οι εργαζόµενοι του ήµου Φυλής ως γνωστόν, παραµένουν απλήρωτοι λόγω της εµπλοκής που έχει προκύψει µε την καταβολή των αντισταθµιστικών και βρίσκονται σε κινητοποιή σεις (στάσεις εργασίας) από την προηγούµενη ευτέρα, στη βάση απόφασης της Γενικής τους Συνέλευσης. Μάνδρα Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Εργατικές Κατοικίες ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Τη δυνατότητα να απολαύσουν το µπάνιο τους σε καθαρές παραλίες θα έχουν οι κάτοικοι του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας, µετά τις παρεµβάσεις που πραγµατοποίησαν οι υπηρεσίες στο Πόρτο Γερµανό, την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Μικροί και µεγάλοι θα µπορούν να κάνουν το µπάνιο τους στις θαλάσσιες αυτές περιοχές χωρίς να φοβούνται ότι υπάρχει το παραµικρό που θέτει σε κίνδυνο την υγείας τους. Τα συνεργεία του δήµου ολοκλήρωσαν τις εργασίες καθαρισµού των τριών παραλιών συµβάλλοντας και στην αισθητική βελτίωση της εικόνας που επικρατούσε έως και σήµερα. Πέρα από αυτό όµως, έγινε και καθαρισµός των δρόµων και του λιµανιού στο Πόρτο Γερµενό. Έτσι, θα αποτελέσουν και ζωντανή διαφήµιση για Η συνέχεια στη σελ. 8 Καθαρές ακτές σε όλο το ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισµού στις τρεις παραλίες της περιοχής ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ ολόκληρη την περιοχή αφού ο επισκέπτης θα φεύγει µε τις καλύτερες εντυπώσεις και θα προτρέπει τους φίλους του να τις επισκεφθούν. Παράλληλα για µία ακόµη φορά αποδεικνύεται έµπρακτα η ευαισθησία της δηµοτικής αρχής, για την προστασία του περιβάλλοντος που είναι απαραίτητη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

3 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Στην τελική ευθεία η απόφαση για το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο για να επικυρώσει την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΙΚΑ ΜΑΝ ΡΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ΚΕΠ: ( /ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΗ: (. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 - Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ ΑΠ : ΒΛΑΒΕΣ , ΚΕΠ: ( εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: Στην τελική ευθεία µπαίνει το θέµα του κόστους σύνδεσης µε την αποχέτευση, αφού µέχρι σήµερα έχει περάσει από «χίλια κύµατα» και από τρεις απορριπτικές αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ιοίκησης της Περιριφέρειας Αττικής, µετά από προσφυγές των δηµοτικών συµβούλων Γιώργου Κοντούλη και Αγγελικής Λεβέντη. Ωστόσο, υπενθυµίζεται οτι ο κ. Κοντούλης είχε ψηφίσει την τελευταία απόφαση που καθόριζε το κόστος στα 360 ευρώ συν 250 ευρώ ανά όροφο. Ξεκίνησε η λειτουργία του Ξενώνα γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Αχαρνών Ξεκίνησε η λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας, σωµατικής, ψυχολογικής, οικονοµικής υστέρησης ή σεξουαλικής βίας και των παιδιών τους, στο ήµο Αχαρνών. Σηµειώνεται, ότι το έργο υλοποιείται στα πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας στον Άξονα Προτεραιότητας 08» της Κατηγορίας Πράξης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Ο Ξενώνας Φιλοξενίας θα λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ όλη τη διάρκεια του έτους και θα φιλοξενεί 20 γυναίκες µε τα παιδιά τους. Πλέον το θέµα έρχεται στο δηµοτικό συµβούλιο, µετά την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που συνεδρίασε την περασµένη Παρασκευή και ενέκρινε τον υπολογισµό στη βάση του κανονισµού της ΕΥ ΑΠ, µε κύριο στοιχείο το πλάτος του δρόµου που βρίσκονται τα ακίνητα. Το ηµοτικό Συµβούλιο συνεδριάζει σήµερα Τρίτη στις Αναλυτικά τα θέµατα της ηµερήσια διάταξης έχουν ως εξής: Συνέχεια στη σελ. 9 ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ΟΥ: (Εθν. Αντιστάσεως & ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ ( ιευθυντής) ( Γραµµατεία) ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΟΛΕ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ΚΕΠ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΚΑ: (Tµήµα Eσόδων - Προ στάµενος) ΚΕΠ: ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ΡΑ ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 Εθελοντικό πότισµα του ΠΕ.ΣΥ..Α.Π. Στην αναδασωτέα περιοχή του όρους Αιγάλεω Σε οριακό σηµείο η κατάσταση στο Πάρκο Α. Τρίτσης Σύµφωνα µε την βουλευτή Β Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη Εθελοντικό πότισµα διοργανώνει στις 04/08/2013 η οµάδα πυρασφάλειας του ΠΕ.ΣΥ..Α.Π., καλώντας εθελοντές και κατοίκους της περοχής να συµµετάσχουν στο πότισµα των φυτών της αναδάσωσης στο όρος Αιγάλεω. Με τα ποτίσµατα του 2013, που είναι τα τελευταία, τα νεαρά φυτά θα σταθεροποιηθούν και δε θα έχουν πλέον ανάγκη την ανθρώπινη βοήθεια για να επιβιώσουν. Ο πρόεδρος του ΠΕ.ΣΥ..Α.Π., Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, εστειλε το δικό του µήνυµα λέγοντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Όλοι µαζί την Κυριακή το πρωί θα δώσουµε και θα κερδίσουµε άλλη µια µάχη για την αναδάσωση και προστασία του όρους Αιγάλεω». Οι εθελοντές θα πρέπει να εισέρχονται στο χώρο της αναδάσωσης από την είσοδο που βρίσκεται ακριβώς δεξιά της πύλης του Νεκροταφείου Σχιστού και να φέρουν καπέλο και γυαλιά για την προστασία τους από τον ήλιο. Πληροφορίες: , Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ µε επικεφαλής τη βουλευτή Β Αθήνας Χαρά Καφαντάρη είχε σήµερα συνάντηση µε τον πρόεδρο του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Αττικής Γιάννη Μιχαλόπουλο, στον χώρο του Πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης». Την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσαν ακόµη ο Χ. Κωνστατάτος, µέλος της γραµµατείας του τµήµατος Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και µέλη των τοπικών οργανώσεων Αγ. Αναργύρων-Καµατερού και Λιοσίων. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης στους χώρους του Πάρκου έγινε αυτοψία και ενηµέρωση για τα τεράστια προβλήµατα χρηµατοδότησης και διοίκησής του και την εικόνα εγκατάλειψης που αυτό παρουσιάζει. Μετά το τέλος της συνάντησης η Χ. Καφαντάρη δήλωσε: "Η κατάσταση στο Πάρκο Α. Τρίτσης, µετά από χρόνια κακοδιαχείρισης, έχει πλέον φτάσει σε οριακό σηµείο. Η επί µήνες διακοπή της ηλεκτροδότησης, λόγω αδυναµίας πληρωµής των οφειλών προς τη ΕΗ, έχει αφήσει τις αντλίες επανακυκλοφορίας και φιλτραρίσµατος του νερού εκτός λειτουργίας, µε αποτέλεσµα τα νερά να παραµένουν στάσιµα. Εξάλλου, η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στο Πάρκο Τρίτση υπονοµεύει την ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεων, η δε διακοπή της υδροδότησης καθιστά πλέον προβληµατική έως αδύνατη την άρδευση του Πάρκου, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα την ολοκληρωτική καταστροφή της υπάρχουσας βιοποικιλότητας. Είναι ανάγκη ο υπουργός ΠΕΚΑ να αναλάβει τάχιστα την πολιτική ευθύνη της επίλυσης των πολύ σοβαρών προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί. Η άµεση επανηλεκτροδότηση του Πάρκου, καθώς και η στοιχειώδης λειτουργία των διοικητικών του υπηρεσιών είναι ουσιώδεις βελτιωτικές κινήσεις για αρχή, τώρα, προτού η κατάσταση να είναι πλέον µη αναστρέψιµη»" Σε δίκη κλήθηκαν 35 εργαζόµενοι των ΟΤΑ για τις απεργιακές κινητοποιήσεις του 2011 Σε δίκη κλήθηκαν τα 35 µέλη του Γενικού Συµβουλίου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΟ-ΟΤΑ), στις 3 Σεπτεµβρίου 2013, στο Πρώτο Μονο- µελές Πληµµελειοδικείο Αθηνών. «Η κυβέρνηση, αναζητεί εναγωνίως τρόπο να απαλλαγεί από τους εργαζόµενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από τη µία ψηφίζει το πολυνοµοσχέδιο «λαιµητόµο» σπρώχνοντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζό- µενους (σε πρώτη φάση ηµοτικούς Αστυνοµικούς και Σχολικούς Φύλακες) και από την άλλη επιχειρεί να τροµοκρατήσει», αναφέρει η Οµο σπονδία µε αφορµή το δικαστήριο. «Πότε χρησιµοποιεί τις δυνά- µεις καταστολής, πότε προχωρεί στην πολιτική επιστράτευση των εργαζοµένων και πότε απειλεί µέσω της δικαστικής οδού. Το έχει πράξει πολλάκις στο παρελθόν. εν έχει καταλάβει ακόµη όµως πως οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν τροµοκρατούνται, δεν εκβιάζονται και δεν πρόκειται να υποκύψουν στην κυβέρνηση που λειτουργεί ως εντεταλµένη της τρόικα, εξυπηρετώντας τα επιχειρηµατικά εγχώρια και όχι µόνο συµφέροντα, σε βάρος της Ελληνικής κοινωνίας», συµπληρώνει. «εν πρόκειται να της κάνουµε τη χάρη. Θα συνεχίσουµε τον αγώνα µας ακόµη πιο δυναµικά, ενωτικά και µαζικά έως ότου ανατραπεί η πολιτική του «βάρβαρου» µνηµονίου. Η πολιτική της ανεργίας, της ύφεσης, του ξεπουλήµατος της ηµόσιας περιουσίας, της εξόντωσης του Ελληνικού λαού», καταλήγει στην ανακοίνωσή τους, Για τις 3 Σεπτεµβρίου, ηµεροµηνία της δίκης των 35 Μελών του Γενικού Συµβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοινώνει Πανελλαδική Στάση Εργασίας όλων των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (η ακριβής ώρα θα προσδιοριστεί µε νεότερη ανακοίνωση) και Συγκέντρωση ιαµαρτυρίας έξω από το κτίριο 2, στα ικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Στην κλίµακα «υψηλής» επικινδυνότητας η Αττική και σήµερα Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τον χάρτη µε τις περιοχές υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, τη ευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουλίου. Η Αττική βρίσκεται στην κλίµακα «υψηλής» επικινδυνότητα, όπως επίσης και ο Αργοσαρωνικός, η Βοιωτία η Εύβοια, το ΒΑ Αιγαίο και οι Κυκλάδες. Επίσης, το µεγαλύτερο τµήµα των ωδεκανήσων, η Κρήτη, καθώς και η νότια πλευρά της Λακωνίας.

5 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Λήψη µέτρων λόγω υψηλών θερµοκρασιών από τους ήµους Ελευσίνας και Αχαρνών Ανοιχτοί για το κοινό οι κλιµατιζόµενοι χώροι Από τη ευτέρα έως και την Τετάρτη και τις ώρες από έως 21.00, θα παρα- µείνουν ανοιχτοί για το κοινό οι κλιµατιζόµενοι χώροι που καθορίζονται για να φιλοξενήσουν προστατέψουν πολίτες σε περίπτωση υψηλών θερµοκρασιών. Οι κλιµατιζόµενοι χώροι του δήµου µας, είναι οι εξής: ηµοτικό διαµέρισµα Ελευσίνας: Α ΚΑΠΗ στην Ελευσίνα, Αθανασίου Τσοκάνη 29, τηλ Β ΚΑΠΗ στην Ελευσίνα, Ιάκχου 40, τηλ Πνευµατικό-Πολιτιστικό Κέντρο στην Ελευσίνα, Παγκάλου & Κίµωνος, τηλ , ηµοτικό διαµέρισµα Μαγούλας: ηµοτικό κατάστηµα Μαγούλας, Ηρώων Πολυτεχνείου 2, τηλ ΚΑΠΗ Πολιτιστικό στη Μαγούλα, Φιλίας Οικονόµου 1, τηλ Προληπτικά µέτρα για τις ευπαθείς οµάδες και στο δήµο Αχαρνών Επίσης, ο ήµος Αχαρνών ενόψη του επερχόµενου καύσωνα και των υψηλών θερµοκρασιών που θα επικρατήσουν από σήµερα και τις επόµενες µέρες θέτει στη διάθεση των πολιτών, τους κάτωθι κλιµατιζόµενους χώρους από τις : 1ο ΚΑΠΗ (Πλατεία Αγ. Νικολάου, Κεντρικό Μενίδι, Τηλ ) 3ο ΚΑΠΗ (Φιλαδελφείας 205, Κόκκινος Μύλος, Τηλ ) Ακόµη, στις ευπαθείς οµάδες ηλικιωµένοι, έγκυες, παιδιά συνιστάται η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κατά τις πρωινές και µεσηµεριανές ώρες της ηµέρας ( ), ανοιχτόχρωµη ένδυση, χρήση καπέλου και κατανάλωση άφθονου νερού. Αναλυτικές οδηγίες του ΕΚΕΠΥ για την αντιµετώπιση του καύσωνα Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) ενόψει του κύµατος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα από σήµερα µέχρι την Τετάρτη, εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιµετώπιση της ανόδου της θερµοκρασίας. Ακολουθούν οι οδηγίες του ΕΚΕΠΥ: 1. Μειώστε τις κινήσεις σας. Αποφύγετε τη βαριά σωµατική εργασία και ιδιαίτερα σε χώρους µε υψηλή θερµοκρασία, άπνοια και µεγάλη υγρασία. Προγραµ- µατίστε τέτοιες εργασίες εκτός χρόνου θερµοκρασιακής αιχµής. 2. Παραµείνετε σε χώρους δροσερούς και σκιερούς. 3. Χρησιµοποιείστε κλιµατιστικά µηχανήµατα ή ανε- µιστήρες. 4. Φορέστε ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωµα ρούχα που διευκολύνουν τον αερισµό του δέρµατος και την εξάτµιση του ιδρώτα (βαµβακερά, λινά). Αποφύγετε τα συνθετικά υφάσµατα. Χρησιµοποιήστε καπέλο µε φαρδύ γείσο και γυαλιά ηλίου, όταν εκτίθεστε στον ήλιο. 5. Πίνετε άφθονες ποσότητες νερού και χυµών φρούτων. Τις θερµές ηµέρες, η κατανάλωση υγρών πρέπει να είναι µεγαλύτερη από αυτή που σας υποδεικνύει η δίψα σας. Άτοµα µε επιληψία ή προβλήµατα καρδιάς, νεφρών ή ήπατος που ακολουθούν αυστηρή δίαιτα υγρών ή έχουν προβλήµατα κατακράτησης υγρών στο σώµα τους, πρέπει να συµβουλεύονται γιατρό ή διαιτολόγο πριν αυξήσουν την κατανάλωση υγρών. 6. Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. 7. Προτιµήστε ελαφρά και µικρά γεύµατα µε έµφαση στα φρούτα και λαχανικά και αποφύγετε τις λιπαρές τροφές. 8. Κάντε χλιαρά ντους στη διάρκεια της ηµέρας. Αποφεύγετε απότοµες αλλαγές στη θερµοκρασία του σώµατος σας. Ένα κρύο ντους/µπάνιο αµέσως µετά την έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να προκαλέσει υποθερµία ειδικά σε ηλικιωµένους και µικρά παιδιά. 9. Κρατήστε το δωµάτιο ή το σπίτι κλειστό κατά τη διάρκεια της ηµέρας αφού προηγουµένως έχει µείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατεβάστε την τέντα και κλείστε τα παντζούρια. 10.Τα άτοµα που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα (καρδιοπάθειες, πνευµονοπάθειες κ.λ.π.) θα πρέπει να συµβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους για εφαρµογή ειδικών οδηγιών. Συµβουλή γιατρού πρέπει να ζητήσουν και όσοι παίρνουν φάρµακα, για το αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, καθώς µερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν τη θερµοκρασία του σώµατος. Έως και το 2016 η έκτακτη εισφορά Επεκτείνεται για ένα ακόµη έτος έως το η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 1-4% επί του εισοδήµατος, ενώ παραµένει ορθάνοιχτο το ενδεχόµενο να επιβληθεί το χαράτσι (ΕΕΤΑ) στα ακίνητα και το Στο νέο µνηµόνιο και την έκθεση της Κοµισιόν για την πορεία εφαρµογής του ελληνικού προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής αποκαλύπτεται παράλληλα ότι ο νέος φόρος ακινήτων που σχεδιάζεται να αντικαταστήσει το χαράτσι, είναι πιθανό το 2014 να επιβληθεί σε µία µεταβατική µορφή φορολόγησης των δικαιωµάτων κάθε φορολογούµενου επί ακινήτων. Όπως δηµοσίευσε το capital, όλοι οι φορολογούµενοι θα κληθούν έως τέλος Σεπτεµβρίου να επικαιροποιήσουν τις δηλώσεις Ε9, ενώ οι αντικειµενικές τιµές των ακινήτων θα επικαιροποιηθούν σε δύο φάσεις, το 2015 και το Ειδικότερα, από τα κείµενα της έκθεσης του επικαιροποιηµένου µνηµονίου προκύπτουν τα εξής: -Επεκτείνεται έως και τα εισοδήµατα του 2016 η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά έληγε κανονικά το 2015 και υπολογίζεται µε συντελεστή 1 έως 4%, ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος. -Έως το τέλος Σεπτεµβρίου θα πρέπει να έχει νοµοθετηθεί ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, ο οποίος θα αντικαταστήσει το χαράτσι και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας; (ΦΑΠ). Ο νέος φόρος θα πρέπει να αποφέρει ετησίως το ποσό των 2,7 δισ. ευρώ. Εφόσον όµως αποφασιστεί η µείωση ή και εξάλειψη του φόρου µεταβίβασης ακινήτων τότε θα πρέπει ο νέος φόρος να αποφέρει 2,9 δισ. ευρώ, δηλαδή 200 εκατ. ευρώ περισσότερα. -Ο νέος φρος θα επιβάλλεται ανά ακίνητο και όχι µε βάση τη συνολική ακίνητη περιουσία ή τα δικαιώµατα των φορολογούµενων σε ακίνητα. Ωστόσο, όπως σηµειώνεται στο µνηµόνιο, µπορεί να υπάρξει µία µεταβατική µορφή επιβολής του φόρου για το 2014, η οποία θα επιβληθεί στα δικαιώµατα των φορολογούµενων σε ακίνητα, δηλαδή βάσει της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούµενου και όχι ανά ακίνητο χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις. -Όλοι οι φορολογούµενοι θα πρέπει έως το τέλος Σεπτεµβρίου να επικαιροποιήσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους µέσω των δηλώσεων Ε9. Τα στοιχεία που θα δηλωθούν, θα διασταυρωθούν µε τα στοιχεία του Κτηµατολογίου. -Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφικτή η αποτελεσµατική εφαρµογή του νέου φόρου, τότε, µέσω του µνηµονίου, το ΥΠΟΙΚ δηλώνει έτοιµο να επεκτείνει την ισχύ ήδη θεσµοθετηµένων µέτρων. Πρόκειται για διατύπωση που παραπέµπει ευθέως σε διατήρηση του χαρατσιού και για το Η διαδικασία για την επικαιροποίηση των αντικειµενικών τιµών έχει ξεκινήσει και ο σχεδιασµός προβλέπει ότι το 2014 θα παραµείνουν αµετάβλητες, το 2015 θα γίνει αναπροσαρµογή των τιµών ζώνης και το 2016 θα γίνει πλήρης εξίσωση των αντικειµενικών µε τις εµπορικές τιµές. - Επιβεβαιώνεται η επιβολή από φέτος του φόρου πολυτελούς διαβίωσης σε ΙΧ, πισίνες και αεροσκάφη καθώς και η αύξηση των παραβόλων για την υποβολή µηνύσεων. Και τα δυο µέτρα είχαν προγραµµατιστεί αρχικά για το 2014, αλλά λόγω του δηµοσιονοµικού κενού που προέκυψε έρχονται από φέτος. - Ερχεται από την 1η Οκτωβρίου το τέλος παραµονής και πλόων για τα σκάφη αναψυχής. - Ψαλιδίζεται το αφορολόγητο των αποθεµατικών των επιχειρήσεων από φέτος µε στόχο να εξασφαλιστούν έσοδα τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.

6 6 -ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή τοπικών δροµολογίων Αθήνας-Οινόης Λόγω της µειωµένης επιβατικής κίνησης εν όψει της θερινής περιόδου Απευθείας σιδηροδροµική σύνδεση µεταξύ Αθήνας- Αλεξανδρούπολης ξεκινά από σήµερα.. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η βραδινή αµαξοστοιχία 500 (στο εξής µετονοµάζεται σε 600) µε ώρα αναχώρησης 23:55 από τον σταθµό Αθηνών, θα έχει τελικό προορισµό την Αλεξανδρούπολη µε ώρα άφιξης 13:37, αντί τον σταθµό της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, η αµαξοστοιχία 501 (στο εξής µετονοµάζεται σε 601) θα αναχωρεί από τον σταθµό της Αλεξανδρούπολης µε ώρα αναχώρησης 15:43 αντί του σταθµού της Θεσσαλονίκης, µε τελικό προορισµό τον σταθµό Αθηνών µε ώρα άφιξης 05:01. Επιπλέον έως 01/09/2013, λόγω της προβλεπόµενης µειωµένης επιβατικής κίνησης εν Κινητοποιήσεις από εργαζόµενους της ΕΛΒΟ σήµερα Αντιδρούν στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας Σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 12 το µεσηµέρι, καθώς και σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο δικαστικό µέγαρο Θεσσαλονίκης, που θα εξελιχθεί σε πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, προχωρούν σήµερα Τρίτη οι εργαζόµενοι στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ). Όπως καταγγέλλουν, µε το σχέδιό της για την αναδιάρθρωση της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας, η κυβέρνηση ουσιαστικά τη διαλύει και ανοίγει τον δρόµο για τη µεγαλύτερη εξάρτηση της Ελλάδας από εγχώριους και ξένους µονοπωλιακούς οµίλους, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκατοντάδες απολύσεις που θα γίνουν. Υπενθυµίζεται ότι, προ ηµερών, το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια εξειδικευµένων ανεξάρτητων συµβούλων για να προχωρήσει στη ριζική αναδιάρθρωση ή εξυγίανση των εταιρειών Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ), Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ) και ΛΑΡΚΟ. Αυτοτέλεια αποκτά το Λύκειο Με την αποσύνδεση του απολυτηρίου από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ριζικές ανατροπές στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου µε προοπτική να εφαρµοστεί στην Α τάξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως σηµείωναν πηγές του υπουργείου, οι αλλαγές θα ξεκινήσουν από τις τάξεις του Γυµνασίου και θα επεκταθούν έως και την είσοδο των µαθητών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, το Λύκειο θα αποκτήσει αυτοτέλεια, καθώς το απολυτήριο δεν θα είναι συνδεδεµένο µε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Έτσι, οι µαθητές θα δίνουν εξετάσεις σε 6-8 µαθήµατα για να πάρουν το απολυτήριο και, αν επιθυµούν, θα δίνουν Πανελλαδικές σε τέσσερα µαθήµατα. Παράλληλα, θα περιοριστούν τα επιστηµονικά πεδία από τέσσερα σε τρία. Ουσιαστικά, θα ενοποιηθεί το πεδίο των θετικών επιστηµών µε το τεχνολογικό και θα δηµιουργηθεί ένα ανεξάρτητο επιστηµονικό πεδίο, το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις αστυνοµικές και στρατιωτικές σχολές. Κοµβικό στοιχείο του νοµοσχεδίου είναι, σύµφωνα µε στελέχη του υπουργείου, το γεγονός ότι για την είσοδο σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα παίζει σηµαντικό ρόλο η βαθµολογία στα εξεταζόµενα µαθήµατα και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Στη Β' Λυκείου θα εισαχθεί ως βασικό µάθηµα η Φιλοσοφία ενώ οι µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου θα διδάσκονται το µάθηµα της Πολιτικής Παιδείας. όψει της θερινής περιόδου, αναστέλλονται ορισµένα τοπικά δροµολόγια στο τµήµα µεταξύ Αθήνας και Οινόης. Συγκεκριµένα αναστέλλεται η κυκλοφορία των παρακάτω συρµών: Αθήνα- Οινόη: Τα δροµολόγια των αµαξοστοιχιών 3530 (αναχώρηση 04:33) και 4530 (αναχώρηση 15:19). Οινόη- Αθήνα: Τα δροµολόγια των αµαξοστοιχιών 3531 (αναχώρηση 05:29), 4539 (αναχώρηση 06:22), 1537 (αναχώρηση 07:20) και 4531 (αναχώρηση 17:27). Περισσότερες πληροφορίες στο επιβατικό κοινό παρέχονται από τον αριθµό και στο ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 Ανανέωση των αδειών λα κών αγορών κάθε 3 χρόνια «Καταργείται η διαδικασία θεώρησης των επαγγελµατικών αδειών πωλητών λα κών αγορών, ενώ καθιερώνεται η ανανέωσή τους, ενιαία σε όλη την επικράτεια, κάθε τρία έτη, αρχής γενοµένης από τον Νοέµβριο του 2014, µε την προ πόθεση ότι εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αδειούχου όλες οι προ ποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 και στην παρ.γ εδάφια γ και ε του άρθρου 2 του π.δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α)». Αυτό υπογραµµίζεται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου σε διευκρινιστική εγκύκλιό της που υπογράφει ο γενικός γραµµατέας Στ. Κοµνηνός, µετά από πολλά ερωτήµατα που δέχθηκε σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107/Α) που αφορούν θέµατα επαγγελµατικών αδειών πωλητών λα κών αγορών. Ακόµη, όπως αναφέρει η Γενική Γραµµατεία του υπουργείου Ανάπτυξης, οι διαδικασίες θεώρησης επαγγελµατικών αδειών που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, µετά την ισχύ του νόµου 4152/2013 παύουν να εξελίσσονται δίχως να απαιτείται απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου ή άλλου οργάνου της ιοίκησης. Επαγγελµατικές άδειες που βρίσκονταν σε ισχύ στις 9/5/2013 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου) λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014. Επαγγελµατικές άδειες που έπρεπε να θεωρηθούν πριν τη δηµοσίευση του νόµου 4152/2013 και η σχετική διαδικασία θεώρησης δεν είχε ενεργοποιηθεί µε υπαιτιότητα των αρµοδίων υπηρεσιών, εξακολουθούν να ισχύουν µε αυτοδίκαιη λήξη την 31/10/2014. Για τις επαγγελµατικές άδειες των οποίων η διαδικασία θεώρησης (σύµφωνα µε το αντικατασταθέν εδάφιο 4 της παρ. Α του άρθρου 2 του π.δ.51/2006) έχει ολοκληρωθεί και αυτές έχουν ανακληθεί οριστικά, δεν ισχύουν τα παραπάνω εκτεθέντα, δηλαδή δεν παρατείνεται αυτοδίκαια η ισχύς τους έως τις 31/10/2014. Όσες νέες επαγγελµατικές άδειες εκδοθούν µετά την 9/5/2013 (ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσης) βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4038/12, λήγουν αυτοδικαίως στις 31/10/2014.

7 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Προσλήψεις από την Περιφέρεια Αττικής Στις ελαιοκοµικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων υτικής Αττικής Ευχαριστήρια επιστολή της Αντιδηµάρχου Αχαρνών Κυριακή Σαββίδη για την ενίσχυση των σισσιτίων και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τα Συσσίτια ενισχύονται και από επαγγελµατίες του ήµου µας που διακατέχονται έντονα από το αίσθηµα της αλληλεγγύης. Με πρωτοβουλία και ύστερα από ενέργειες των ηµοτικών Συµβούλων κ. Καλάργαλη και κ. Πετάκου οι επαγγελµατίες λα κών αγορών του ήµου Αχαρνών προσφέρουν κάθε εβδοµάδα φρούτα και λαχανικά για τους άπορους συνδηµότες µας. Ευχαριστούµε θερµά όλους τους παραγωγούς και εµπόρους των λα κών αγορών του ήµου Αχαρνών, που µε την ευαισθησία τους και από το περίσσευµα της καρδιάς τους συµβάλλουν στην εβδοµαδιαία ενίσχυση των κοινωνικών δοµών. Ένας ακόµη υποστηρικτής και συµπαραστάτης του έργου µας και των άπορων συνδηµοτών µας, είναι ο ιχθυοπώλης κ. Κακούρης Θεόδωρος, ιδιοκτήτης του ιχθυοπωλείου «Το Σταυροδρόµι». Ο κ. Κακούρης, εκτός από τη συνεχή έµπρακτη συµβολή του µε την εβδοµαδιαία προσφορά ψαριών, υποστηρίζει την προσπάθειά µας και την ενισχύει ηθικά. Ένας άλλος επαγγελµατίας, ο κ. Κατσανδρής Ιωάννης, ιδιοκτήτης γνωστής επιχείρησης αθλητικών ειδών στην πόλη µας, πρόσφερε παπούτσια για παιδιά και ενήλικους που αδυνατούν οικονοµικά για την κάλυψη της υπόδησής τους. Η συµµετοχή όλων είναι σηµαντική και ο ρόλος τους σπουδαίος στο δύσκολο έργο µας. Τους ευχαριστούµε από τα βάθη της καρδιάς µας. Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΑΒΒΙ Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΝ ΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΠεριφέρεια Αττικής ανακοίνωσε την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου µέχρι και 42 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και µέχρι τις συνολικού αριθµού 34 ατόµων, Υ.Ε. κατηγορίας, καθώς και 3 τοµεαρχών, στις ελαιοκο- µικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων υτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς. Η δηµοτική Αρχή Μάνδρας, µέσω του ηµάρχου της κ. Γεωργίου ρίκου θέλει να ευχαριστήσει για την χορηγία τους µε είδη τροφίµων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου την Εµπορική Βιοµηχανία θρεπτικών προ όντων, Γιώτης Α.Ε. για την συνεισφορά της µέχρι σήµερα στην πρωτοβουλία για συγκέντρωση τροφίµων. Με τον τρόπο αυτό συµβάλλουν στην επιτυχία της αποστολής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποδεικνύοντας έµπρακτα πως αυτό αποτελεί έργο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο που το στηρίζει και το αγκαλιάζει η κοινωνία. Ευελπιστούµε, ότι η πράξη τους αυτή θα βρει και άλλους µιµητές. Έτσι, από τις πρώτες πρωινές ώρες άπορες οικογένειες του δήµου µας, καθώς και άτοµα µε Αναπηρία, προσέρχονται στο ηµαρχείο για να παραλάβουν κάποια απαραίτητα είδη διατροφής, µια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί µέσα στις επόµενες µέρες. Μαζί µπορούµε να καταφέρουµε περισσότερα. Μαζί µπορούµε να δηµιουργούµε ισχυρούς δεσµούς αγάπης και αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους µας. Στηρίξτε το ίκτυο Αλληλεγγύης του ήµου µας. Ανακύκλωση ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών στο ήµο Μεγαρέων Σε συνέχεια λοιπόν της ολοκλήρωσης των ενεργειών για την αποκατάσταση της χωµατερής των Μεγάρων, της ανακύκλωσης µπαταριών, της διενέργειας διαγωνισµού για τη συλλογή των εγκαταλελλειµένων οχηµάτων και άλλων πολλών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, έρχεται και η συµµετοχή του ήµου Μεγαρέων στο εγκεκριµένο, από το ΥΠΕΚΑ, σύστηµα συλλογής. Η συµµετοχή στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και µεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά µε την Εναλλακτική ιαχείριση των Α.Η.Η.Ε. που τους επιβάλλει ο Νόµος 2939/2001 και το Προεδρικό ιάταγµα 117/2004. Από την άλλη, εξασφαλίζει, στους ήµους που συµµετέχουν την αρωγή της στην αποτελεσµατικότερη ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών. Οι πολίτες του ήµου πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τη σπουδαιότητα του προγράµµατος, γιατί έτσι προστατεύεται το περιβάλλον από τις πολύ βλαβερές ουσίες που βρίσκονται µέχρι σήµερα ανεξέλεγκτες παντού, ενώ ακόµη εξοικονοµούνται πρώτες ύλες για την παραγωγή νέων προ όντων, που έχει τόσο ανάγκη η χώρα µας στη δύσκολη αυτή οικονοµικά περίοδο. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούνται από υλικά και εξαρτήµατα που περιέχουν ποσότητες τοξικών ουσιών οι οποίες επιβαρύνουν όχι µόνο το περιβάλλον, αλλά και την υγεία µας. Οι δηµότες που έχουν κάποια ευµεγέθη ηλεκτρονική συσκευή καλούνται να τη µεταφέρουν στο ειδικό κοντέινερ που έχει τοποθετηθεί στο εργοτάξιο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου του ήµου Μεγαρέων, για να ανακυκλωθούν µε σωστό και ασφαλή τρόπο. Οι παλιές συσκευές που δε λειτουργούν, ή δεν είναι χρήσιµες πια, δεν πρέπει να καταλήγουν στα σκουπίδια, στους δρόµους και τα πεζοδρόµια. Οι δηµότες µπορούν να τις µεταφέρουν από τις 8 έως τις 12 το µεσηµέρι, στο εργοτάξιο για ανακύκλωση ή να επικοινωνούν µε τον τοµέα Καθαριότητας στο τηλέφωνο Κάδοι υποδοχής λαµπτήρων και µικρών ηλεκτρικών συσκευών σε κεντρικά σηµεία της πόλης Επίσης, θα τοποθετηθεί ένας µεγάλος κάδος υποδοχής ηλεκτρικών συσκευών στην πλατεία Αγίας Βαρβάρας της Νέας Περάµου. Τέλος, κάδοι υποδοχής λαµπτήρων και µικρών ηλεκτρικών συσκευών θα τοποθετηθούν στα κάτωθι σηµεία: Στη δυτική είσοδο του ηµαρχείου Στην είσοδο της πολεοδοµίας Μεγάρων Εντός του κτιρίου που στεγάζεται η ΗΚΕ ΗΜΕ Εντός του ηµαρχιακού καταστήµατος της Νέας Περάµου Στη βιβλιοθήκη της Νέας Περάµου Συµφέρον όλων µας, ως δηµότες, πολίτες και καταναλωτές αυτής της πόλης είναι να συµµετέχουµε ενεργά και στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς εκτός από το ότι δεν µας κοστίζει τίποτα, δηµιουργούµε τις συνθήκες να µεγαλώσουν τα παιδιά µας σ ένα ασφαλέστερο και καθαρότερο περιβάλλον. ΥΠΕΣ Χορήγηση 4,5 εκατ. ευρώ στους δήµους για τις µαθητικές εστίες Το ποσό των ,91 καταβάλλεται στους δήµος για τη µισθοδοσία και τις λοιπές δαπάνες του µεταφερόµενου προσωπικού των µαθητικών εστιών, αρµοδιότητας του πρώην Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας, για το έτος Το ποσό θα κατανεµηθεί από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ήµων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». Τα χρήµατα θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη της δαπάνης του κόστους µισθοδοσίας του προσωπικού που µεταφέρθηκε από το πρώην Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, καθώς και για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες, για το οικονοµικό έτος 2013.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 Εκτεταµένη αστυνοµική επιχείρηση σε καταυλισµούς Ροµά, στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου Εκτεταµένη αστυνοµική επιχείρηση σε καταυλισµούς Ροµά, στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου και του Άργους, πραγµατοποιήθηκε χθες για την πρόληψη και αντιµετώπιση παραβατικών συµπεριφορών. Η επιχείρηση αυτή, είναι ενταγµένη στο γενικότερο σχεδιασµό που έχει εκπονήσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας και πραγµατοποιείται από δυνάµεις της Γενικής Αστυνοµικής ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενισχυµένες από ειδικές Υπηρεσίες της Αττικής. Η επιχείρηση, έγινε παρουσία εκπροσώπων των Εισαγγελικών Αρχών, καλύπτει όλο το φάσµα των αστυνο- µικών αρµοδιοτήτων (τάξη, ασφάλεια, τροχαία κ.λπ.) και περιλαµβάνει ελέγχους σε άτοµα, αυτοκίνητα και χώρους, καθώς επίσης βεβαίωση παραβάσεων και συλλήψεις - κατασχέσεις σε συντρέχουσα περίπτωση. Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα, στο πλαίσιο των αστυνοµικών ελέγχων: - έχουν ελεγχθεί 212 άτοµα, - έχουν ελεγχθεί 75 οχήµατα, - έχουν προσαχθεί 95 άτοµα, εκ των οποίων 65 ηµεδαποί κ 30 αλλοδαποί, - έχουν συλληφθεί 44 άτοµα: 11 ηµεδαποί Ροµά για κλοπή ρεύµατος 5 ηµεδαποί Ροµά για διακεκριµένες κλοπές 4 ηµεδαποί Ροµά για ναρκωτικά 2 ηµεδαποί Ροµά για όπλα και ναρκωτικά 7 ηµεδαποί σε εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης 7 αλλοδαποί για παραεµπόριο 2 αλλοδαποί για υγειονοµικές παραβάσεις 3 περί αλλοδαπών 2 περί Κ.Ο.Κ. 1 αλλοδαπός για λαθρεµπόριο τσιγάρων - βεβαιώθηκαν: 70 παραβάσεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 5 πολεοδοµικές παραβάσεις. - έχουν κατασχεθεί: 2 κυνηγητικά όπλα 2 πιστόλια replica 1 διπλό γκλοµπ 1 φυσίγγιο 0,22 1 βαλλίστρα 5 γρ. ηρωίνη 455 γρ. χασίς 15 ναρκωτικά δισκία 1 ξίφος 11 δενδρύλλια κάνναβης 2 δίκυκλα ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, φορητοί υπολογιστές, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, γεωργικά εργαλεία κ.λπ.) και είδη παραεµπορίου (γυαλιά ηλίου, πορτοφόλια, αλυσίδες κ.λπ.) ΟΓΑ: Την Πέµπτη η καταβολή της σύνταξης Αυγούστου Την Πέµπτη 1η Αυγούστου θα καταβληθεί η σύνταξη Αυγούστου σε συνταξιούχους του ΟΓΑ, µε πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους ή λογαριασµούς ΕΛ.ΤΑ. που έχουν επιλέξει για την πληρωµή της. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό, η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων Αυγούστου ανέρχεται σε ευρώ. Η συνέχεια από σελ. 2 ιαµαρτυρία των εργαζόµενων του ήµου Φυλής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής Στην κρίσιµη συνεδρίαση οι εργαζόµενοι του ήµου Φυλής, αναµένεται να δώσουν δυναµικό παρόν, αφού πρόκειται να διοργανώσουν σήµερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συγκέντρωση διαµαρτυρίας στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής όπου θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσµου. Η διαµαρτυρία των εργαζό- µενων του ήµου Φυλής θα έχει ως κύριο στόχο να γίνει κατανοητή η δύσκολη οικονοµική θέση στην οποία έχουν περιέλθει, ενώ πρόκειται να διαµυνήσουν οτι η µισθοδοσία των εργαζόµενων δεν πρέπει να αποτελεί «αντικείµενο παιχνιδιού» για κανέναν. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι του ήµου Φυλής αναµένεται να εκφράσουν τη διαµαρτυρία και διαφωνία τους απέναντι στο ενδεχόµενο µείωσης των αντισταθµιστικών που λαµβάνει ο ήµος, επισηµαίνοντας πως µια τέτοια εξέλιξη θέτει σε κίνδυνο- όχι µόνον το εργασιακό µέλλον τους- αλλά και τη βιωσιµότητα του ίδιου του ήµου. «Επειδή η σηµερινή συνεδρίαση είναι καθοριστική για την πληρωµή της µισθοδοσίας µας δεν θα πρέπει να λείψει κανένας µας. Θα πρέπει µε την παρουσία µας να στείλουµε το µήνυµα ότι η µισθοδοσία των εργαζοµένων δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο παιχνιδιού για κανένα», επισηµαίνεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου των Εργαζοµένων για τη σηµερινή κινητοποίηση. Λεωφορεία για τη µεταφορά των εργαζοµένων Για τη µετάβαση των εργαζοµένων του ήµου Φυλής στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής, έχει ήδη προγραµµατιστεί από το Σύλλογο η µεταφορά µε λεωφορεία που θα αναχωρήσουν στις 10:30 το πρωί από τους χώρους εργασίας. Εν τω µεταξύ λόγω της παρουσίας στο χώρο συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε ΣΝΑ, αναβάλλεται η Γενική Συνέλευση που είχε προγραµµατιστεί για σήµερα. Π. Μ.

9 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Η συνέχεια από σελ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό της δαπάνης σύνδεσης των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων της ΕΥ ΑΠ. 2. ιαγραφή προσαυξήσεων οφειλέτη. 3. ιαγραφές προστίµων Κ.Ο.Κ. (ά. 174 Ν. 3463/06) 4. ιαγραφή υπόλοιπου ποσού ΜΑΓ. ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.Τ.,.Φ. των εταιρειών ΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε και Ν.ΚΟΝΤΗΣ Α.Ε. 5. ιαγραφή υπόλοιπου ποσού ΜΑΓ. ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.Τ.,.Φ. της εταιρείας «ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» 6.Επί αιτήµατος δηµότη για παραχώρηση θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ. 7.Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης του ήµου για τις Αλησµόνητες Πατρίδες του Πόντου. 8.Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου µε τίτλο: «ΜΙΑ ΕΛΛΑ Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ». 9.Επί αιτήµατος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών ήµου Ελευσίνας. 10. Επί αιτήµατος δηµότη για την αποµάκρυνση δένδρου από κοινόχρηστο χώρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ» /ΝΣΗ: ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Τ.Κ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΛ: Άνω Λιόσια 26/7/2013 Αρ. πρωτ: 505 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 42 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας» Ο Πρόεδρος του Ν.Π... ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ» λόγω του ότι στο Ν.Π... υπάρχει έλλειψη προσωπικού και το υπάρχον προσωπικό έχει επιφορτιστεί µε πρόσθετες αρµοδιότητες όπως γραµ- µατειακή υποστήριξη σε αθλητικές διοργανώσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ήµου (τουρνουά, πανελλήνιοι αγώνες κ.τ.λ) καθώς και οργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων του ήµου µας (παρελάσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές εορτές κ.τ.λ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤ/ΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:3 ΕΤΗ ΑΧΑΡΝΕΣ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Αποφασίζει Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή, απογευµατινών ωρών, πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας, για το 2013, για το προσωπικό που απασχολείται στο Ν.Π.., ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Γραφείο ιοικητικού Οικο- 2 νοµικού Οδηγός 1 Εργάτης Καθαριότητας Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής: Υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών: έως 20 ώρες µηνιαίως. Η δαπάνη που προκαλείται προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαµβάνεται στον εν χρήσει προ πολογισµό εξόδων του Ν.Π... έτους 2013 και θα βαρύνει τον Κ.Α «αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας» και ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ. Ο Πρόεδρος Κων/νος Σκαµαντζούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 263/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ Εγκρίνει την παραµονή της κατεύθυνσης της οδού Σακελαρίου στην υφιστάµενη κατάσταση δηλαδή από Αγ. Κωνσταντίνου προς εκελείας (άνοδος) Ο Αντιδήµαρχος Συντήρησης Υποδοµών (κτιριακών - οδικών & δικτύων) Παναγιώτης Γκίκας Ακριβές Αντίγραφο Αχαρνές / ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ Τα δικαιώµατα των επιβατών στα πλοία Στις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές, στη Γενική Γραµ- µατεία Καταναλωτή και τις οργανώσεις των καταναλωτών µπορούν να προσφεύγουν για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους οι επιβάτες πλοίων, όπως υπενθυµίζει µε ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής. Αναλυτικότερα, σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του πλοίου πάνω από 90 λεπτά από την προγραµµατισµένη ώρα, λόγω βλάβης ή ζηµιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του µεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται: - Να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να του καταβληθεί ως αποζηµίωση το αντίτιµο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήµατος (εάν υπάρχει). - Πλήρη κάλυψη των εξόδων διατροφής και διαµονής µέχρις ότου αναχωρήσει το πλοίο. - Να λάβει αποζηµίωση 25% επί του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθµιστική παροχή κατόπιν συµφωνίας µόνο εφόσον ο επιβάτης προωθήθηκε στον προορισµό του µε το ίδιο ή άλλο πλοίο µε µέριµνα και δαπάνη της εταιρείας και η καθυστέρηση είναι: - 1 ώρα για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού µέχρι 4 ώρες. - 2 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 4 ώρες και µέχρι 8 ώρες. - 3 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 8 ώρες και µέχρι 24 ώρες. - 6 ώρες για προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού πάνω από 24 ώρες. Εάν η καθυστέρηση είναι διπλάσια του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις, ο επιβάτης δικαιούται αποζηµίωση 50% επί του εισιτηρίου. - Να λάβει αποζηµίωση διπλάσια του ναύλου του επιβάτη καθώς και την επιστροφή του ναύλου οχήµατος που κατέβαλε ή κατόπιν συµφωνίας άλλη αντισταθµιστική παροχή, εφόσον µε υπαιτιότητα της εταιρείας δεν προωθήθηκε στον προορισµό του µε το ίδιο ή άλλο πλοίο εντός 24 ωρών από τον προγραµµατισµένο απόπλου. - Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου, δικαιούται ολόκληρο τον ναύλο ή ποσοστό του ως εξής: - Ποσοστό 50% εφόσον επιστραφεί το εισιτήριο έως και 12 ώρες πριν από τον προγραµµατισµένο απόπλου. - Ποσοστό 75% εφόσον επιστραφεί το εισιτήριο έως και 7 ηµέρες πριν από τον προγραµµατισµένο απόπλου. - Ολόκληρο τον ναύλο εφόσον επιστραφεί το εισιτήριο έως και 14 ηµέρες πριν από τον προγραµµατισµένο απόπλου. - Ολόκληρο τον ναύλο ανεξαρτήτως του χρόνου ειδοποίησης για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας. Σηµειώνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις ακύρωσης επιστρέφονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και ο ΦΠΑ. Υπεύθυνος για την καταβολή του εισιτηρίου είναι ο ναυτικός πράκτορας. - Εάν ο επιβάτης δεν ταξιδέψει λόγω δικής του ευθύνης, χάνει το εισιτήριο. - Ο επιβάτης δικαιούται να τροποποιήσει το εισιτήριό του εφόσον διατίθενται θέσεις µέχρι και 48 ώρες πριν τον προγραµµατισµένο απόπλου. - Οι όροι που αναφέρονται στο εισιτήριο καθώς και στην απόδειξη µεταφοράς οχήµατος πρέπει να είναι εγκεκριµένοι από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. - Ο επιβάτης δικαιούται να µεταφέρει χειραποσκευές βάρους µέχρι 50 κιλών. Τα άτοµα µειωµένης κινητικότητας, δικαιούνται, επιπλέον των χειραποσκευών, να µεταφέρουν κάθε εξοπλισµό που απαιτείται για την αυτόνοµη µετακίνησή τους. - Εφόσον οι αποσκευές έχουν παραδοθεί για φύλαξη και έχει εκδοθεί σχετική απόδειξη, σε περίπτωση φθοράς ή απώλειάς τους, ευθύνεται η εταιρεία. - Απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων εντός των επιβατικών πλοίων. Επιτρέπεται η έκδοση συµπληρωµατικού εισιτηρίου, µε αναφορά στο αρχικό εισιτήριο λόγω αλλαγής θέσης ή ανακριβών στοιχείων στο αρχικό εισιτήριο. - Σε περίπτωση άρνησης έκδοσης εισιτηρίου από τον πράκτορα µε την αιτιολογία ότι έχει καλυφθεί ο αριθµός, εάν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν ισχύει, πρέπει να καταγγέλεται στις κατά τόπο αρµόδιες λιµενικές αρχές για την επιβολή διοικητικών προστίµων. Πού µπορώ να απευθυνθώ για να υποβάλω παράπονα-καταγγελία σε περίπτωση που η εταιρεία δεν πληροί τις υποχρεώσεις της; - Για κάθε παράπονο ή καταγγελία που αφορά στη µη τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας ή του εκδότη του εισιτηρίου, ή του φορέα εκµετάλλευσης του λιµενικού τερµατικού σταθµού όπως καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 3709/2008, καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις του ίδιου νόµου, ο επιβάτης µπορεί να απευθυνθεί εντός δύο µηνών, ανάλογα, αρχικά στην εταιρεία ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον ναυτικό πράκτορα ή στον φορέα εκµετάλλευσης του λιµενικού τερµατικού σταθµού. Επιπλέον, µπορεί να συµπληρώσει το ειδικό έντυπο παραπόνων που υπάρχει εντός του πλοίου, στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, στις λιµενικές αρχές και στις εγκαταστάσεις των λιµανιών. - Μετά την παρέλευση δύο µηνών εφόσον δε δόθηκαν απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις από την εταιρεία ή τον εκδότη του εισιτηρίου ή τον φορέα εκµετάλλευσης του λιµενικού σταθµού σε καταγγελίες ή παράπονα, ο επιβάτης µπορεί να απευθυνθεί απευθείας: Α) Στη Λιµενική Αρχή επιβίβασης ή αποβίβασης του. Β) Στο ΥΝΑ/ /νση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών που αναφέρεται στο πίσω µέρος του ειδικού εντύπου. Τι ισχύει για τις καντίνες των πλοίων Οι επιβάτες που µετακινούνται µε πλοία εσωτερικών γραµµών µπορούν, σύµφωνα µε την αγορανοµική διάταξη (αριθµ. 03/2012) που θέσπισε το Υπουργείο Ανάπτυξης, να αγοράζουν από τα κυλικεία των πλοίων µια σειρά από προ όντα, τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σε προκαθορισµένες τιµές. Συγκεκριµένα: - Πρέπει να υπάρχουν αναρτηµένοι τιµοκατάλογοι σε εµφανή σηµεία στους οποίους θα αναγράφονται µε ευκρίνεια όλα τα προς πώληση είδη και οι τιµές τους. - Ο καταναλωτής πρέπει να λαµβάνει απόδειξη ταµειακής µηχανής και να ελέγχει τις αναγραφό- µενες τιµές µε τις τιµές των τιµοκαταλόγων: Εµφιαλωµένο νερό 0.5l: 0.35 ευρώ Τοστ ζαµπόν-τυρί: 1.35 ευρώ Σάντουιτς ζαµπόν-τυρί: 1.35 ευρώ Ελληνικός καφές: 1.20 ευρώ Καφές φίλτρου: 1.20 ευρώ Καφές εσπρέσο: 1.35 ευρώ Καφές φραπέ: 1.20 ευρώ Τσά : 1.20 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν τηρείται η παραπάνω διάταξη και ζητηθεί επιπλέον πληρωµή για κάποιο από τα παραπάνω προ όντα, ο επιβάτης µπορεί να συµπληρώσει το σχετικό υπόδειγµα καταγγελίας (www.ekpizo.gr, Καταγγελίες, Τουρισµός -Ταξίδια) µε κοινοποίηση στους φορείς που αναφέρονται ή να επικοινωνήσει µε: - Κεντρικά Λιµεναρχεία Πειραιά: Ραφήνας: Λαυρίου: Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου: (60 γραµ- µές) (60 γραµµές).

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΥ Γ. ΜΩΥΣΙΑ ΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΣΑΝ ΕΥΤΕΡΗ Ε ΡΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΤΟ ΜΕΝΙ Ι Ο πρόεδρος του Αχαρνα κού Γιώργος Μωυσιάδης επιβεβαίωσε πως η Ένωση δήλωσε για δεύτερη έδρα το γήπεδο της οµάδας του Μενιδίου, ενώ υποστήριξε πως υπάρχει περίπτωση να πραγµατοποιηθεί φιλικό παιχνίδι µε τους "κιτρινόµαυρους" στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας. "Πράγµατι η ΑΕΚ δήλωσε το γήπεδο του Αχαρνα κού για δεύτερη έδρα. Το θέµα είναι απλά τυπικό. Η ΑΕΚ έκανε αίτηση στο ήµο Αχαρνών και αυτός απάντησε θετικά. Φυσικά θετικά απαντήσαµε κι εµείς σαν Αχαρνα κός. ΜΕ ΦΙΛΟ ΟΞΙΕΣ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ Με όνειρα και αισιοδοξία ξεκίνησε χθές την προετοιµασία του ο Μανδραικός µε τις οδηγίες του Κυριάκου Μίχα και του γυµναστή Βασίλη Καραούλη. Ο Μανδραικός Α.Ο. ανακοίνωσε την απόκτηση των : Χρόνης Βασίλης (Τερµατοφύλακας) 22 ετών που έχει αγωνιστεί σε Παναιγιάλειο, Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας, Κέρκυρα, Μεσσήνης Αλέξης (Αµυντικός), Λιόσης Χρήστος (Μέσος) 22 ετών έχει αγωνιστεί σε Ολυµπιακό Κερατσινίου και Καλλιθέα, Και- µακούδης Φώτης (Επιθετικός), Κουβίδης Λευτέρης(Αµυντικός) 23 ετών ( ) Πανελευσινιακό,Ασπρόπυργο, Κόρινθο, Βύζα Μεγάρων. Κανάκης Θέµης 1987 (Μέσος), Θεοδωρόπουλος ιονύσης(µέσος) 1990,από τον ΠΑΟΚ Μάνδρας. Επίσης ανανέωσε ο Παπακωνσταντίνου Ανδρέας. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ Ο γιος του αυίδ, Γιώργος Μαύρος που εγκατέλειψε, πέρσι, την ενεργό δράση θα είναι ο νέος προπονητής του Ακράτητου Ανω Λιοσίων, και θα κάνει φέτος τα πρώτα του προπονητικά βήµατα. Στο έργο του θα τον βοηθήσει ο έµπειρος ηµήτρης Τσάρος. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ.Σ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΛΕΤΗΣ Υστερα απο τις αρχαιρεσίες που έγιναν στον Ηρακλή Ελευσίνας συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο.σ. Πρόεδρος εξελέγει ο Θεοχάρης Βασιλόπουλος Αντιπρόεδρος: Γιώργος Τσακιλτζίδης Γενικός Αρχηγός: ιονύσης Μπεκιάρης Γενικός Γραµµατέας: Φώτης Καρκαµπάτσης Ειδικός Γραµµατέας Σωτήρης Πετράκης Ταµίας: Ανδρέας Βασιλόπουλος Εφορος Ποδ.Τµήµατος: Παναγιώτης Καρµπώνης ηµόσιες Σχέσεις: Χρήστος Γεωργουλέτης ΜΕΛΗ: Μιχάλης Ζέλιος, Τάσος Λιαµπότης, Χρήστος Γαλίφας. ***Νέος προπονητής στην οµάδα προσελήφθη ο παλιός ποδοσφαιριστής του συλλόγου Κώστας ιολέτης (φωτό). ΠΗΡΕ ΘΕΣΗ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ Η οµάδα του Βύζαντα πραγµατοποίησε άλλη µια µεταγραφή. Συγκεκριµένα απέκτησε τον Νίκο Ροδάτο 24( ) επιθετικό που αγωνιζόταν στην Προοδευτική. Η ΠΑΕ Βύζας Μεγάρων πήρε θέση για τα µεταγραφικά ζητήµατα της ΠΑΕ. Θέση αναφορικά µε τα µεταγραφικά σενάρια στον Βύζαντα πήρε στέλεχος της ΠΑΕ, ο οποίος επεσήµανε: «εν ισχύει απολύτως τίποτα από όσα ακούγονται. Όσοι παίκτες πήραν ή θα πα ρουν µεταγραφή θα ανακοινωθούν µε δελτίο Τύπου. Όποιος µάνατζερ θέλει να διαφηµίσει τους παίκτες του στον Βύζαντα, να το κάνει µε άλλη οµάδα». Αναφορικά µε την προετοιµασία, ανέφερε: «Η πρώτη προπόνηση θα ξεκινήσει στις 5 Αυγούστου. Η πρώτη εβδοµάδα των προπονήσεων θα γίνει στο στάδιο των Μεγάρων και το βασικό στάδιο της προετοιµασίας κατά πάσα πιθανότητα στο Καρπενήσι». Συµπλήρωσε µε τα εξής: «Έχουν αποκτηθεί 12 ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές και γίνονται διαπραγµατεύσεις µε 4-5 έµπειρους». Ο Βύζας Μεγάρων µε την αρωγή των τοπικών παραγόντων θέτει υψηλότερους στόχους για τη νέα σεζόν. Το αφεντικό των «κιτρινόµαυρων», Κώστας Κοσσυβάκης, αναµένεται φέτος να έχει τη στήριξη των παραγόντων της πόλης, οι οποίοι έχουν τονίσει ότι θα συµπράξουν και θα βοηθήσουν οικονοµικά, ώστε να µπορέσει ο Βύζας Μεγάρων να κάνει το βήµα παραπάνω τη νέα σεζόν. Η οµάδα θέτει πιο υψηλούς στόχους από την απλή παραµονή και για το λόγο αυτό αναµένεται να κινηθεί για την απόκτηση ακόµη πέντε έµπειρων παικτών, που θα στελεχώσουν το ρόστερ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

11 Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 «Κλείδωσε» η παραµονή Πριόνα στον Αστέρα Μαγούλας Στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα Μαγούλας θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν ο Αντώνης Πριόνας. Ο Ευβοιώτης προπονητής συναντήθηκε µε τη διοίκηση της οµάδας της υτικής Αττικής και συµφώνησαν κατ αρχήν να συνεχίσουν την κοινή πορεία τους. Η συζήτηση επεκτάθηκε σε όλα τα οργανωτικά ζητήµατα του Αστέρα εν όψει της παρουσίας του για πρώτη φορά στην ιστορία του στη Β Εθνική και µέσα στην εβδοµάδα αναµένεται να υπάρξουν και οι σχετικές επίσηµες ανακοινώσεις Αξίζει να σηµειωθεί, πάντως, πως Πριόνας και διοικούντες τα είπαν από κοντά έπειτα από διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα! Στο µεταξύ, διευθυντής της ΠΑΕ Αστέρας Μαγούλας ανέλαβε ο Νίκος Ισσαρης. ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Η νέα διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε ο σχεδιασµός για την καινούρια αγωνιστική περίοδο να γίνει σε νέες βάσεις µετά τον υποβιβασµό του στην Β Ε.Π.Σ..Α. Η αρχή έγινε µε την συνεργασία µε τον συντοπίτη Α.Π.Ο. Ακράτητο Α.Λ. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας τέθηκαν σε ισχύ κοινοί προγραµµατισµοί και στόχοι. Στη συνεχεία τα ηνία του αγωνιστικού τµήµατος δόθηκαν στον νεαρό τεχνικό Λουµάκη Παναγιώτη µε σκοπό την υλοποίηση του νέου προγραµµατισµού της οµάδας. Στόχος του ιστορικού συλλόγου είναι η επάνδρωσή του µε νέους ταλαντούχους αθλητές ώστε να τους δώσει τις κατάλληλες βάσεις για την συνέχεια της καριέρας τους. Η πρώτη συνάντηση της οµάδας έχει οριστεί για της 26 Αυγούστου στης 6.30µ.µ. στα γραφεία του συλλόγου. ήλωση νέου τεχνικού Α.Ο. Αστέρα Άνω Λιοσίων : Αναλαµβάνω τα ηνία ενός ιστορικού συλλόγου που έχει προσφέρει πολλά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στον αθλητισµό γενικότερα της ευρύτερης περιοχής.η στελέχωση του εµψύχου δυναµικού της οµάδας θα γίνει µε αυστηρά αθλητικά και ποδοσφαιρικά κριτήρια. Θα στηριχτούµε σε νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που θα έχουν την θέληση να ασχοληθούν µε το ποδόσφαιρο και σε έµπειρους αθλητές που θα είναι παράδειγµα προς µίµηση για τους νεότερους εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων. Το...απίστευτο ρεκόρ του Ν. Βασιλείου! Υποψηφιότητα για το βιβλίο µε τα ρεκόρ Γκίνες βάζει ο 36χρονος αµυντικός του Μανδραικού Νίκος Βασιλείου. Έχει το ρεκόρ της συνεχούς και αδιάκοπης παρουσίας, για 20 χρόνια, µε συµµετοχή σε 7 διαφορετικές κατηγορίες, στον Θρασύβουλο, την οµάδα της περιοχής όπου γεννήθηκε, µεγάλωσε και κατοικεί και σήµερα, την Φυλή. Ο Νίκος Βασιλείου, γεννήθηκε την 1η Απριλίου Απο φέτος θα αγωνίζεται µε τα χρώµατα της οµάδας της Μάνδρας. Η καριέρα του εν λόγω ωστόσο, µόνο µε πρωταπριλιάτικο αστείο δε µοιάζει. Υπέγραψε δελτίο στον Θρασύβουλο το 1991, ενώ ήταν µόλις 14 ετών. Τότε, ο Θρασύβουλος έπαιζε στην Γ τοπική κατηγορία και µαζί µε την αγαπηµένη οµάδα του, ο Νίκος ανέβηκε µέχρι την Σούπερ Λίγκα. Έπαιξε µε τον Θρασύβουλο, σε 7 διαφορετικές κατηγορίες. Μία ασύλληπτη επίδοση. Έµεινε πάντα πιστός στον Θρασύβουλο µε τον οποίο αγωνίζεται την τελευταία τριετία στο πρωτάθληµα της Β Εθνικής κατηγορίας. Η άνοδος του Θρασύβουλου άρχισε το 2002, όταν πήγε από την στην Γ Εθνική κατηγορία. Μετά από 3 χρόνια, έπαιξε στην Β Εθνική όπου έµεινε για 3 σεζόν και την περίοδο ήταν στη Σούπερ Λίγκα, µε τον Νίκο να αγωνίζεται σε 12 συναντήσεις πρωταθλήµατος. O ίδιος θυµάται: Όταν στα 10, µε πήρε µαζί µε άλλα 15 παιδιά της γειτονιάς µας, στη Φυλή, ο θείος µου ηµήτρης Βασιλείου, σε µία οµάδα που έφτιαξε εκείνος, δεν περίµενα ποτέ ότι θα έµενα ήδη για 25 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Στα 14 µου, ήµουν ήδη στον Θρασύβουλο και µε σκληρή και συστηµατική προσπάθεια, ιδρώτα και αγώνα, νοµίζω ότι κάτι κατάφερα. Παρουσιάσθηκαν ευκαιρίες, αλλά, όχι, είναι η αλήθεια, µε συγκεκριµένη µορφή και σαφείς προτάσεις. Θα ήθελα, για την εµπειρία, να πάω και κάπου αλλού. Ειδικά όταν η οµάδα ήταν στις τοπικές κατηγορίες και στην Εθνική. Ενδιαφέρον υπήρχε, ωστόσο, εφόσον έµεινα τότε στον Θρασύβουλο, µετά, όταν πια η οµάδα ανέβαινε τη µία κατηγορία µετά την άλλη, δεν ήθελα να φύγω. Μου άρεσε αυτό που γινόταν στον Θρασύβουλο και ήθελα να το ζήσω. Η οµάδα λειτουργούσε πια σε άλλα πλαίσια, µε ολοκληρωµένη παρουσία σε όλα τα επίπεδα και όλα ήταν καλύτερα. Είναι σηµαντικό ότι ένας άνθρωπος στις ηµέρες µας δηλώνει ευχαριστηµένος από όσα έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο... Εξυπακούεται ότι είµαι ευχαριστηµένος. Είχα µία πολύ καλή πορεία και ακόµα µπροστά µου-και ας είµαι 34-έχω 4 ή 5 χρόνια καλού ποδοσφαίρου µε περιθώρια προσφοράς στον Θρασύβουλο. Αρκεί να έχω την ίδια όρεξη µε σήµερα. Κέρδισα αρκετά και ευχαριστώ τον Θεό και την οµάδα µου για όλα αυτά. Θα µπορούσα και καλύτερα, όµως, εντέλει αποζηµιώθηκα για ότι έδωσα. Μια χαρά ήταν όλα, µην είµαι και αχάριστος. Βέβαια, πέρασα δύσκολα χρόνια, όµως, έµεινα πάντα µέσα στο γήπεδο, προσπάθησα και έζησα µία διαδροµή πράγµατι ενδιαφέρουσα. Και ανα- µφίβολα µοναδική. Η σαιζόν φυσικά και θα είναι δύσκολη. Τι είναι για εµένα ο Θρασύβουλος ; Όλη η ζωή µου...''. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τέσσερις όµιλοι των 16 οµάδων Περισσότερες οµάδες στους οµίλους και όχι περισσότεροι όµιλοι θα έχει η Γ Εθνική όπως επεσήµανε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Μιχάλης Τζανόπουλος. Οι σηµαντικότερες δηλώσεις του Μιχάλη Τζανόπουλου, πρόεδρος Επιτροπής Γ Εθνικής και πρόεδρος της ΕΠΣ, υτικής Αττικής. - Για την αναδιάρθρωση: «Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποια προβλήµατα. Όµως είµαστε αναγκασµένοι να δουλεύουµε για την αναδιοργάνωση της κατηγορίας. Βαδίζουµε την τελική µορφή που θα έχει η Γ Εθνική, η οποία θα είναι τέσσερις όµιλοι των 16 οµάδων. Για την Β Εθνική δεν έχουµε λόγο εµείς, καθώς αυτή θα οργανώσει το δικό της κοµ- µάτι ξεχωριστά. Φέτος θα είναι οι έξι οι όµιλοι αλλά από εκεί και πέρα θα µειωθούν στους τέσσερις. Οι όµιλοι θα συγκροτηθούν βάσει των συµµετοχών που θα καταθέσουν µέχρι και τις 31 του µήνα µε γεωγραφικά κριτήρια. Αν χρειαστεί θα υπάρχουν περισσότερες οµάδες ανά όµιλο, και όχι περισσότεροι όµιλοι. Η Ελλάδα είναι ένα δύσκολο κοµµάτι γεωγραφικά και χρειάζεται προσοχή. Θα ξεκινήσουµε από βόρεια και θα φτιάξουµε τους οµίλους ανάλογα µε τις οµάδες που έχουν δηλώσει συµµετοχές. Είχαµε ζητήσει από την Ένωση Β Γ Εθνική να µας στείλει ένα πλάνο µέχρι και τις 25 του µήνα για να προχωρήσουµε. Η διοργανώτρια πάντα έχει το λόγο για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα. Ποιος το φανταζόταν ότι η ΑΕΚ θα ήταν στην Γ Εθνική. Εµείς θα προσπαθήσουµε να πετύχουµε ό,τι καλύτερο. - Για το ενδεχόµενο να υπάρχει κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωµάτων: «εν γνωρίζω. Θα συζητηθούν και θα γίνει το καλύτερο. Εµείς αυτό που αναζητούµε είναι να δια- µορφώσουµε την κατηγορία και το πρόγραµµα για να µπορούν να αντέξουν οικονοµικά οι οµάδες. Από την πλευρά µας έχουµε προσπαθήσει να τακτοποιήσουµε τις εκκρεµότητες έτσι ώστε οι οµάδες να γνωρίζουν και µάλιστα έγκαιρα αυτά που θα έπρεπε να γνωρίσουν». ***Η έναρξη του πρωταθλήµατος ορίστηκε για τις 22 Σεπτεµβρίου. Η κλήρωση θα γίνει τις πρώτες µέρες του Αυγούστου.

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2292 ευτέρα 29 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2292 ευτέρα 29 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2292 ευτέρα 29 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αδυναµία καταλογίζει

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2294 Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2294 Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Πύρινα µέτωπα σε Αγίους Θεοδώρους και Άστρος Κυνουρίας ώσε στο Μύθο φωνή HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2294 Τετάρτη 31 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 5 ηµοτικό Συµβούλιο... υψηλών θερµοκρασιών στο ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2304 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2304 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2304 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ Με 15 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2170 Πέµπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2170 Πέµπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2170 Πέµπτη 24 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ. Στη σηµερινή συνεδρίαση Óåë. 3 ΥΠΕΣ

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ. Στη σηµερινή συνεδρίαση Óåë. 3 ΥΠΕΣ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2082 Tρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2034 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2034 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2034 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Τρίωρη στάση εργασίας σήµερα στο δήµο Φυλής 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση αύριο Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

Την επιβολή ηµερήσιου προστίµου ύψους 80.000 ζητά η Κοµισιόν. Óåë. 2. Είχαν διαρρήξει τέσσερα σπίτια στα Μέγαρα και είχαν ασκήσει βία στα θύµατά τους

Την επιβολή ηµερήσιου προστίµου ύψους 80.000 ζητά η Κοµισιόν. Óåë. 2. Είχαν διαρρήξει τέσσερα σπίτια στα Μέγαρα και είχαν ασκήσει βία στα θύµατά τους ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2190 Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2256 ευτέρα 3 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2256 ευτέρα 3 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2256 ευτέρα 3 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Φορτηγό µε 196 κιλά κάνναβη εντόπισε στα Μέγαρα η ίωξη Ναρκωτικών Σåë. 2 Συνελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2216 Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2216 Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2216 Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σε συνεργασία µε το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων και την Τράπεζα Αττικής ΘΛΙΒΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΤΑ: Εγκρίθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο. ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2054 Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ύο νέους χώρους Απέκτησε ο ήµος Ελευσίνας Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2295 Πέµπτη 1 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2295 Πέµπτη 1 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2295 Πέµπτη 1 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από 392 έως 1400 ευρώ, και επίσηµα, το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2-4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο διήµερο «λουκέτο» στους ήµους από σήµερα Νίκος Μελετίου: «Αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2253 Tετάρτη 29 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2253 Tετάρτη 29 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 8 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2253 Tετάρτη 29 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αποδίδει η επιτήρηση των ΟΤΑ Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών Σåë. 3-9 Μεγάλος

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Είµαστε υποχρεωµένοι να διεκδικούµε και να αγωνιζόµαστε για όσα δικαιούµαστε»

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Εντός της εβδοµάδας οι αποφάσεις για εξίσωση ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Έρευνες για τον εντοπισµό. συντάξεων και επιδοµάτων και στη υτική Αττική

ÈÑÉÁÓÉÏ. Εντός της εβδοµάδας οι αποφάσεις για εξίσωση ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Έρευνες για τον εντοπισµό. συντάξεων και επιδοµάτων και στη υτική Αττική ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2087 Tρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-5 Σαρωτικοί έλεγχοι στις λα κές αγορές από µεικτό κλιµάκιο του Α.Τ. Άνω

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Μειωµένα ηµοτικά τέλη για τις ευπαθείς οµάδες στο ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2143 Τρίτη 11 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Οργιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις»

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2329 Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ολοκληρώθηκαν έργα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ενισχύονται φέτος οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους παιδικούς σταθµούς Άνω Λιοσίων Μηνιαίες ενηµερωτικές συναντήσεις µε ψυχολόγο στο πλαίσιο της λειτουργίας Σχολών Γονέων Óåë. 3-4 www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. καταγγελίες που αφορούν το. Αγορά Εργασίας» ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ

ÈÑÉÁÓÉÏ. καταγγελίες που αφορούν το. Αγορά Εργασίας» ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 5 Από 8 έως 12 Ιουλίου 2013 - Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στη ηµοτική Ενότητα Νέας Περάµου Σåë. 7 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2275 Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Προγραµµατική Σύµβαση Ε ΣΝΑ ήµου Αθηναίων Για την κατασκευή Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στον Ελαιώνα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ορατός ο κίνδυνος στάσης πληρωµών από Σεπτέµβρη, εκτιµούν ΚΕ Ε και ΠΟΕ-ΟΤΑ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2123 Tρίτη 13 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2123 Tρίτη 13 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-8 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2123 Tρίτη 13 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Η αποψίλωση... των υπηρεσιών και οι διαθεσιµότητες εργαζοµένων στους ήµους

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2283 Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2283 Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2283 Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Η ανάπλαση της πλατείας Ηρώων και η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1947 Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1947 Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ενέδρα σε 2 οδηγούς ταξί στα Άνω Λιόσια Νεαροί Ροµά τους οδήγησαν σε έρηµο σηµείο, αφαιρώντας τους κινητά τηλέφωνα και χρήµατα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2086 ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2086 ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2086 ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 16χρονου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Ζοφερή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2395 Πέµπτη 9 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Σåë. 2-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2395 Πέµπτη 9 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Σåë. 2-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2395 Πέµπτη 9 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ο «αθέατος πόλεµος» συνεχίζεται στο ΧΥΤΑ Φυλής Με συνεχείς διακοπές η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα