Wilo-Sub TWU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilo-Sub TWU 6-8 - 10"

Transcript

1 Wilo-Sub TWU D Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve Kullanım GB Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργία F Notice de montage et de mise en service S Monterings- och skötselanvisning NL Montage- en bedieningsvoorschrift FIN Asennus- ja käyttöohjeet E Instrucciones de instalación y mantenmiento DK Installations- og Driftsvejledning I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione DDD

2 Fig. 1

3 Fig. 2 Fig. 3

4 Fig. 4

5 Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación y mantenmiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Montaj ve Kullanım Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning D GB F NL E I TR GR S FIN DK

6 EΛΛHNIKA 1 Γενικά Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία µόνο από ειδικευµένο προσωπικό! 1.1 Τοµείς εφαρµογής Οι υποβρύχιες αντλίες της σειράς TWU είναι κατάλληλες για άντληση υπογείων υδάτων από βαθειά πηγάδια, για βιοµηχανική χρήση καθώς και για τροφοδοσία νερού. 1.2 Οδηγίες για το προϊόν Κωδικοποίηση τύπου TWU Αντλίες µε υποβρύχιο κινητήρα Ονοµαστική διάµετρος αντλίας Ελάχιστη διάµετρος γεώτρυσης = 6 /8 /10 Ονοµαστική παροχή Q (m³/h) Αριθµός στροφών Ισχύς κινητήρα [kw] τεχνικά χαρακτηριστικά Περιοχή θερµοκρασιών: +3 C µέχρι +30 C Μέγιστη παροχή: 300 m 3 /h Μέγιστο βάθος βύθισης: 350 m Μέγιστη επιτρεπόµενη Σεριεκτικότητα σε άµµο : 50 g/m 3 Στόµια κατάθλιψης: 2 µέχρι 6, ανάλογα µε το µέγεθος της αντλίας Μέγιστο µανοµετρικό: 200 µέχρι 400 m, ανάλογα µε το µέγεθος της αντλίας 2 Aσφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεµελιώδεις υποδείξεις για την εγκατάσταση και λειτουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. Γι αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται από τον υπεύθυνο τοποθέτησης όσο και από τον υπεύθυνο χρήσης πριν από τη συναρµολόγηση και τη θέση σε λειτουργία. εν πρέπει να προσέξουµε µόνο τις γενικές υποδείξεις ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και τις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας που αναγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Οι υποδείξεις ασφαλείας που περιλαµβάνονται σ αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, που αν δεν προσεχθούν µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους σε ανθρώπους και περιβάλλον, συµβολίζονται µε το γενικό σύµβολο κινδύνου : ή µε το παρακάτω ειδικό σύµβολο για προειδοποίηση ηλεκτρικής τάσης : Για υποδείξεις ασφαλείας που, αν δεν προσεχθούν, µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για το µηχάνηµα και τη λειτουργία του χρησιµοποιείται η λέξη : ΠΡΟΣΟΧΗ! 2.2 Εξειδικευµένο προσωπικό Το προσωπικό που ασχολείται µε τη συναρµολόγηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Η µη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας µπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων όσο και µηχανήµατος / εγκατάστασης. Η µη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµία διεκδίκησης της αποζηµίωσης. Ειδικότερα η µη τήρηση των κανόνων ασφαλείας µπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους :, ιακοπή σοβαρών λειτουργιών της αντλίας ή της εγκατάστασης. Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, µηχανικές και βακτηριολογικές επιδράσεις Αντικειµενικές βλάβες 2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Πρέπει να προσέχονται οι κανονισµοί που ισχύουν για την πρόληψη ατυχηµάτων. Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να προσεχθούν οι προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας ( ΕΗ). 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρµολόγησης Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες ελέγχου και συναρµολόγησης να πραγµατοποιούνται από εξουσιοδοτηµένοκαι εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας. Εννοείται ότι όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση πρέπει να πραγµατοποιούνται όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Μετατροπές στην εγκατάσταση επιτρέπονται µόνο µετά από συνεννόηση µε τον κατασκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήµατα και εξοπλισµός του ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια. Η χρήση εξαρτηµάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσειτον κατασκευαστή από ενδεχόµενες δυσµενείς συνέπειες. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η ασφάλεια λειτουργίας της εγκατάστασης είναι εγγυηµένη µόνον εάν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες λειτουργίας της αντιστοίχου παραγράφου 1. Σε καµµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι οριακές τιµές που δίδονται στο φύλλο χαρακτηριστικών. 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση Κατά την παράδοση πρέπει να ελέγχετε εάν το προϊόν έχει υποστεί τυχόν φθορές κατά την µεταφορά του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν οποιεσδήποτε φθορές πρέπει να ειδοποιήστε την Εταιρεία µας ώστε ληφθούν τα συνήθη µέτρα µε την µεταφοριική εατιρεία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη µεταφορά και προσωρινή αποθήκευση πρέπει να προστατεύεται η αντλία έναντι παγωνιάς, υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας και µηχανικών φθορών. Η αντλία πρέπει να αποθηκεύεται µόνο σε οριζόντια θέση σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης. 4 Περιγραφή του προϊόντος και των προαιρετικών εξαρτηµάτων 4.1 Περιγραφή (βλέπε εικόνα 1) 1 Αντλία Wilo-Sub 6 /8 /10 2 Εµβαπτιζόµενα ηλεκτρόδια γείωσης 3 Εµβαπτιζόµενα ηλεκτρόδια (για θέση εκτός λειτουργίας) 4 Εµβαπτιζόµενα ηλεκτρόδια άνω επιφανείας (για θέση σε λειτουργία) 5 Επιµήκυνση καλωδίου σύνδεσης 6 υναµικό επίπεδο (αντλία σε λειτουργία) 7 Στατικό επίπεδο (αντλία εκτός λειτουργίας) 8 Πίνακας (µε προστασία έλλειψης νερού ) 9 Σύνδεση µε δίκτυο /παροχή τάσης 10 µανόµετρο 11 Πιεστικό δοχείο και δοχείο συλλογής 12 Βάνα αποφρακτική 13 βαλβίδα αντεπιστροφής 14 Καλώδιο σύνδεσης κινητήρα 15 Καλωδιακή σύνδεση µεταξύ θέσεων 14 και Η αντλία Πολυβάθµια υποβρύχια αντλία, µε ακτινικές και ηµι-αξονικές πτερωτές (ανάλογα µε το µέγεθος της αντλίας για εφαρµογή σε γεωτρύσεις 6 -, 8 - και 10. Με ενσωµατωµένη βαλβίδα αντεπιστροφής. 43

7 EΛΛHNIKA 4.3 Κινητήρας Φλάντζα NEMA 4, 6 και 8 Στεγανοποιηµένος χυτοσιδηρός στάτορας (εµποτισµένος µε συνθετική ρητίνη), µε κινητήρα µε δυνατότητα επαναπεριέλιξης µετά από ζήτηση. Λίπανση εδράνων µε προϊόντα φιλικά για το περιβάλλον Υλικά προστατευµένα έναντι οξείδωσης (ή προστασία µέσω αντιδιαβρωτικής επικάλυψης) βαθµός προστασίας : IP 68 Μέγιστος αριθµός εκκινήσεων : 20/h Μεγέθη κινητήρα Στοιχεία κινητήρα Κλάση µόνωσης Αριθµός στροφών Είδος ρεύµατος Ταχύτητα ροής [min -1 ] ψύξης [cm/s] * 50 Hz 4" B ~ 8 6" V 8" F V V 4" B ~ 8 6" V 60 Hz 8" F V 16 (µετά από ζήτηση: V) *απαιτούµενη ταχύτητα ροής, του υγρού κυκλοφορίας, για ψύξη του εξωτερικού µανδύα του κινητήρα. 4.4 Εξοπλισµός Ο διατιθέµενος εξοπλισµός πρέπει να παραγγέλεται χωριστά: ( Πίνακας ελέγχου εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας (προστασία κινητήρα + έλεγχος αντλίας) Σετ πιεζοστάτη Σετ δότη σήµατος Μειωτής πίεσης Πλωτηροβαλβίδα ή βαλβίδα διαφράγµατος Βαλβίδα αντεπιστροφής Αποφρακτική βαλβίδα Μανόµετρο Βαλβίδα ασφαλείας Προστασία από έλλειψη νερού Εµβαπτισµένα ηλεκτρόδια Πλωτηροδιακόπτης Καλώδιο κινητήρα σε σετ (περιλαµβάνεται φις) ή µε το µέτρο (χωρίς φις) Σετ θερµοσυγκόλλησης καλωδίων Συρµατόσχοινο (ανοξείδωτος χάλυβας) οχείο διαστολής µεµβράνης Σωλήνας µανδύα ψύξης (ανοξείδωτος χάλυβας /PVC) σετ σύνδεσης καλωδίων µε ρητίνη. Βλέπε επίσης κατάλογο / φύλλο χαρακτηριστικών 5 Τοποθέτηση / εγκατάσταση Η αντλία µπορεί να τοποθετηθεί επιλεκτικά σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση (σε οριζόντια θέση µόνο µε σωλήνα µανδύα ψύξης). Επίσης για την οριζόντια τοποθέτηση υπάρχει περιορισµός του αριθµού βαθµίδων ανάλογα µε το µέγεθος της αντλίας: Τύπος αντλίας Μέγιστο... βαθµίδες TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι µέγιστοι όγκοι παροχής που δίνονται παρακάτω πρέπει να διατηρηθούν. εν επιτρέπεται η υπέρβασή των η οποία οδηγεί σε µεταστροφή της υδραυλικής αξονικής ώθησης και καταστροφής του κινητήρα. Τύπος αντλίας Μέγιστη παροχή σε m³/h TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU TWU Συναρµολόγηση Οι γεωτρύσεις ή οι σταθµοί αντλιών πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Προσέξτε ώστε η εισροή νερού στη γεώτρυση ή το πηγάδι να είναι επαρκής για την παροχή της αντλίας. Η αντλία πρέπει να κατεβεί προσεκτικά στη γεώτρυση µε τη βοήθεια συρµατόσχοινου (βαρούλκο), από το σηµείο µεταφοράς της, και τρίποδου γερανού. Για τους βαρύτερους τύπους πρέπει να χρησιµοποιηθεί µηχανισµός ανάρτησης. Επιπλέον πρέπει να προσέξτε τη ξηρή λειτουργία της αντλίας και να σιγουρευτείτε ότι ακόµη και σε ξηρές περιόδους η στάθµη του νερού δεν πρόκειται να πέσει ποτέ κάτω από τη βαλβίδα αντεπιστροφής της αντλίας (ανώτερη βαθµίδα). ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση εγκατάστασης σε βαθύ πηγάδι (διάµετρος φρεατίου πηγαδιού µεγαλύτερη από γεώτρυση), σε ένα δοχείο συλλογής / δεξαµενή, και σε οριζόντια εγκατάσταση ή σε κάποια βαθειά πηγή, πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί σωλήνας µανδύα ψύξης (προαιρετικός εξοπλισµός), για να διασφαλίζεται καλή ψύξη του κινητήρα (εικόνα 2, θέση A). Πρέπει να διασφαλισθεί ότι το φρεάτιο του πηγαδιού / γεώτρυσης διαθέτει σε όλο το µήκος του µια σταθερή εσωτερική διάµετρο η οποία να επιτρέπει σε όλο το βάθος του µια ελεύθερη κατάβαση της αντλίας. Ποτέ να µην τραβάτε, κατεβάζετε ή ανεβάζετε την αντλία από το ηλεκτρικό της καλώδιο. 44

8 EΛΛHNIKA Η ηλεκτρική σύνδεση ως και η επιµήκυνση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από το κατέβασµα της αντλίας στο πηγάδι και να ελέγχεται / επιµετρείται η λειτουργία τους. Η τελική θέση εγκατάστασης πρέπει να διευθετηθεί έτσι ώστε η αντλία νε κρέµεται το λιγώτερο 0,30 m πάνω από τον πυθµένα του πηγαδιού / γεώτρυσης (εικόνα 1). Η πινακίδα της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετείται πολύ κοντά στην κεφαλή της γεωτρυσης ώστε να υπάρχει συνεχώς άµεση πρόσβαση στις τεχνικές οδηγίες της εγκατάστασης. Πριν από την κατάβαση της αντλίας (αλλά και κατά την κατάβαση σε βαθειές γεωτρύσεις) πρέπει να µετρείται πολλές φορές η αντίσταση µόνωσης στον κινητήρα και στο καλώδιο (min. 2 MV). 5.2 Υδραυλικές συνδέσεις (βλέπε εικόνα 1) Συνδέσεις στο σπείρωµα του χαλύβδινου σωλήνα: 2 (50-60)? 2 (66-76), 3 (80-90), 4 ( ), 5 ( ), 6 ( ) ανάλογα µε το µέγεθος της αντλίας. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης εύκαµπτου σωλήνα πρέπει η αντλία να κρατηθεί από χαλύβδινο συρµατόσχοινο ή αλυσσίδα. Σ αυτή τη περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιηθούν και οι δύο µεταλλικές θηλειές στην κεφαλή της αντλίας. Σε µεγαλύτερους τύπους (8 / 10 ) µόνο συνδέεται η αντλία κατευθείαν µε τη σωλήνωση. Συνιστάται η πρόβλεψη βαλβίδας αντεπιστροφής στην κατάθλιψη της αντλίας (ανάµεσα στον κατερχόµενο σωλήνα στη γεώτρηση και στο υπέργειο τµήµα του) στην κεφαλή της γεώτρυσης. Πρέπει να προβλεφθεί µανόµετρο, πιεζοστάτης / δότης πίεσης και βαλβίδα αντεπιστροφής στην κεφαλή της γεώτρυσης / πηγαδιού. 5.3 Ηλεκτρική σύνδεση Οι ηλεκτρικές συνδέσεις και οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από ειδικευµένο ηλεκτρολόγο / εγκαταστάτη µε το ανάλογο ανεγνωρισµένο πτυχίο, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς Ελέγξτε την τάση του δικτύου Χρησιµοποιείστε καλώδιο σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για κινητήρα 8 : Η σύνδεση του καλωδίου θέση 15 ανάµεσα στο καλώδιο σύνδεσης του κινητήρα θέση 14 και της επιµήκυνσης του καλωδίου θέση 5 πρέπει να βρίσκεται το λιγώτερο 0,5 m πάνω από το στόµιο κατάθλιψης της αντλίας και να είναι εµβαπτισµένη (1). Το µέγιστο µήκος καλωδίου εξαρτάται από το ονοµαστικό ρεύµα του κινητήρα και από τις επιτρεπόµενες απώλειες στο συνολικό µήκος του. Μέγιστα µήκη καλωδίων σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Μέγιστα µήκη καλωδίων (σε κατευθείαν εκκίνηση): Τάση Κινητήρας ιάµετρος καλωδίου [mm 2 ] [kw] 41,5 42, , ~ V 5, Hz 7, , , ~ V Hz

9 EΛΛHNIKA Μέγιστα µήκη καλωδίων (σε εκκίνηση αστέρα - τρίγωνο): Τάση Κινητήρας ιάµετρος καλωδίου [mm 2 ] [kw] 41,5 42, , ~ V 5, Hz 7, , , ~ V Hz , ,5 856, , ,5 655, , , , ,5 649, ,5 421, Τριφασικός κινητήρας V: Τριφασικός κινητήρας V: Ισχύς 50 Hz 60 Hz Απορρόφηση ρεύµατος σε 400 V [KW] [HP] [A] 2,2 3 5, ,8 4 5,5 10 5,5 7,5 13,7 7, ,3 12,5 20, , ,3 18, , , , , Μια λανθασµένη ηλεκτρική σύνδεση οδηγεί σε βλάβη του κινητήρα. Γειώστε την αντλία / εγκατάσταση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Για την προστασία του κινητήρα απαιτείται απαιτείται θερµικός ή µαγνητικός διακόπτης του κινητήρα και µια ασφάλεια am. Συνδέσεις κινητήρα (εικόνα 3/4) : a = µαύρο, b = µπλε, c = καφέ, d = πράσινο/κίτρινο Κατευθείαν εκκίνηση : (βλέπε εικόνα 3) Εκκίνης αστέρας - τρίγωνο : (βλέπε εικόνα 4) 6 Θέση σε λειτουργία 6.1 Έλεγχος φοράς περιστροφής Για να διαπιστώσουµε τη σωστή φορά περιστροφής της αντλίας πρέπει να µετρήσουµε µόνο το αποδιδόµενο µανοµετρικό στην κεφαλή της γεώτρυσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι η σωστή φορά κινητήρα αποδίδει το υψηλότερο µανοµετρικό (πίεση). Για να διορθώσουµε τη λανθασµένη φορά περιστροφής πρέπει να εναλλάξουµε δύο φάσεις στον ηλεκτρικό πίνακα ή στο διακόπτη προστασίας του κινητήρα. 6.2 Λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται η ξηρή λειτουργία της αντλίας ακόµη και για σύντοµο χρονικό διάστηµα. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις, οι διευθετήσεις των διακοπτών προστασίας και οι τιµές ασφαλείας πρέπει να επανελεγχθούν. Μετρήστε τις τιµές ρεύµατος σε κάθε φάση σύνδεσης και συγκρίνετε τις µετρηθείσες τιµές µε αυτές της πινακίδας της αντλίας, Οι ονοµαστικές τιµές ρεύµατος κινητήρα που δίνονται στην πινακίδα της αντλίας δεν πρέπει να ξεπερασθούν. Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας από το δίκτυο ενώ λειτουργεί ο κινητήρας 46

10 EΛΛHNIKA Επιτρεπόµενη ανοχή : +6%, -10% σε 50 Hz ( V) και ±6% σε 60 Hz ( V). Για να αποφευχθούν υδραυλικά πλήγµατα κατά την εκκίνηση πρέπει να εξαερεωθεί πλήρως ο σωλήνας της κατάθλιψης. Γενικότερα, µπορούν να λειτουργήσουν όλοι οι κινητήρες σε συνδυασµό µε µετατροπείς συχνότητας και ηλεκτρονική (οµαλή εκκίνηση / soft start), εντός των κάτωθι περιγραφοµένων ορίων : ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν δεν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι εγκατάστασης µειώνεται η διάρκεια ζωής της αντλίας και µπορεί επίσης να καταστραφεί και ο κινητήρας! Όροι σε περίπτωση χρησιµοποίησης ηλεκτρονικής εκκίνησης (οµαλή εκκίνηση / soft start): πρέπει να υφίσταται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας η ελάχιστη απαιτούµενη ταχύτητα ροής. Η απορρόφηση ρεύµατος καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται κάτω από την τιµή που δίδεται στα στοιχεία της πινακίδας. Το προοδευτικό χρονικό διάστηµα (χρόνος ράµπας) για τη διαδικασία εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας της αντλίας µεταξύ 0 και 30 Hz πρέπει να ρυθµιστεί κατά µέγιστο σε 1 sec. Το προοδευτικό χρονικό διάστηµα µεταξύ της ονοµαστικής συχνότητας και 30 Hz πρέπει να ρυθµιστεί κατά µέγιστο στα 3 sec. Η τάση εκκίνησης δεν πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον του 55% της ονοµαστικής τάσης του κινητήρα. Για να αποφευχθούν απώλειες ισχύος κατά τη λειτουργία, γεφυρώστε την ηλεκτρονική εκκίνηση (οµαλή εκκίνηση) αφού επιτευχθεί η κανονική λειτουργία. Όροι χρησιµοποίησης των µετατροπέων συχνότητας: Συνεχής λειτουργία µπορεί να χορηγηθεί µόνο µεταξύ 30 και 60 Hz. Για την ψύξη της περιέλιξης του κινητήρα συνιστάται ένα χρονικό διάστηµα το ελάχιστον 60 sec. µεταξύ της διακοπής λειτουργίας της αντλίας και της επανεκκίνησης. Να µην υπερβαίνεται ποτέ η απορρόφηση ρεύµατος σύµφωνα µε τα στοιχεία της πινακίδας της αντλίας Μέγιστη τάση αιχµής 1000 V. Μέγιστη ταχύτητα ανόδου τάσης 500 V/µs. Η τάση εκκίνησης δεν πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον το 55% της ονοµαστικής τάσης του κινητήρα. Ο µετατροπέας συχνότητας πρέπει να αντιστοιχεί στις διατάξεις EN Εάν υπάρχει κίνδυνος να ξεπερασθούν οι προαναθερθείσες τιµές, πρέπει να τοποθετηθεί ένα φίλτρο RC ή LC, το οποίο θα σταµατά τις µέγιστες τιµές. Θερµοκρασία περιβάλλοντος Η ονοµαστική απόδοση των υποβρύχιων κινητήρων επιτυγχάνεται, όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος νερού δεν είναι υψηλότερη από 30 C. Για να υπάρχει µια αποτελεσµατική ψύξη του κινητήρα πρέπει η ταχύτητα ροής ανακυκλοφορίας του νερού ψύξης πάνω στην άνω επιφάνεια του κινητήρα να είναι το λιγότερο 8 cm/s σε κινητήρες 4 και 16 cm/s σε κινητήρες 6 και 8. Για κινητήρες µε δυνατότητα επαναπεριέλιξης επικοινωνήστε µε το Εµπορικό τµήµα της WILO. Για να επιτευχθεί η ψύξη του κινητήρα σε υψηλότερες θερµοκρασίες πρέπει να µειωθεί αναλογικά η απόδοση παροχής σε σχέση µε την ισχύ του κινητήρα. (βλέπε κάτωθι πίνακα) : Ο κινητήρας δεν επιτρέπεται σε καµµία περίπτωση να λειτουργεί σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος υψηλότερες από 50 C! Το σηµείο παγώµατος του υγρού πλήρωσης του κινητήρα βρίσκεται στους -15 C. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντλία δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει ποτέ για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µε τελείως κλειστα τα αποφρακτικά όργανα (βάνες) γιατί κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήµατος δεν ψύχεται ο κινητήρας. Επιπλέον λόγω της θερµότητας που αναπτύσσεται στην περιέλιξη µειώνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα. 7 Συντήρηση Πριν από τις εργασίες συντήρησης διακόψτε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος και ασφαλίστε από τυχαία επαναφορά του. Μην προβαίνετε σε καµιά ΠΡΟΣΟΧΗ! εργασία ενώ η αντλία λειτουργεί. εν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 7.1 Ανταλλακτικά Για ανταλλακτικά, σε κανονική αντικατάσταση ή επισκευή των υδραυλικών τµηµάτων της αντλίας παρακαλούµε απευθυνθείτε κατευθείαν στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της WILO. Θερµοκρασία νερού Μέγιστη ονοµαστική τιµή ρεύµατος κινητήρα (%) 4 kw 5,5 µέχρι Πάνω από 22 kw 22kW 35 C (95 F) C (104 F) C (113 F) C (122 F) C (130 F)

11 EΛΛHNIKA 8 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση βλάβες Αιτίες Αποκατάσταση Ο κινητήρας δεν εκκινεί Καθόλου ή ανεπαρκής παροχή Μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων της αντλίας a) Λανθασµένη τάση ή πτώση τάσης. b) Κοµµένο καλώδιο σύνδεσης c) Ο αυτόµατος προστασίας κινητήρα έχει επέµβει a) Πολύ χαµηλή τάση b) Βουλωµένο το φίλτρο στην αναρρόφηση c) Λανθασµένη φορά περιστροφής κινητήρα d) Ελειψη νερού ή στάθµη νερού στο πηγάδι πολύ χαµηλή a) Πολύ µικρή διαφορά πίεσης στον πιεζοστάτη, µεταξύ της πίεσης έναρξης / διακοπής λειτουργίας b) Λανθασµένη διάταξη των ηλεκτροδίων. c) Πολύ µικρός όγκος του δοχείου διαστολής µεβράνης ή πολύ χαµηλή η ρύθµιση της πίεσης a) Ελέγξτε την υπάρχουσα τάση κατά την εκκίνηση. Μη επαρκείς διάµετροι καλωδίου µπορεί να οδηγήσουν σε πτώση τάσης η οποία εµποδίζει την κανονική λειτουργία ενός κινητήρα. b) Μετρήστε την αντίσταση ανάµεσα στις φάσεις. Εάν απαιτείται ανεβάστε την αντλία και ελέγξτε το καλώδιο. c) Ελέγξτε τις τιµές του ρεύµατος στο θερµικό προστασίας και συγκρίνετε µε την ταµπέλα. Σηµαντικό: Σε περίπτωση που πέφτει το θερµικό προστασίας µην επιµένετε σε επανεκκίνηση. Εξακριβώστε την αιτία. Επίµονες προσπάθειες επανεκκίνησης µπορεί να οδηγήσουν πολύ γρήγορα σε βλάβη του κινητήρα (λόγω υπερθέρµανσης, εντός ενός λεπτού). a) Ελέγξτε την τάση στη συσκευή εκκίνησης / διακοπής λειτουργίας. b) Ανεβάστε την αντλία από τη γεώτρυση και καθαρίστε το φίλτρο στην αναρρόφηση. c) Εναλλάξτε δύο φάσεις στο κουτί των ηλεκτρικών συνδέσεων. d) Ελέγξτε τη στάθµη του νερού στη γεώτρυση / πηγάδι. Πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 0,2 m (0,5 m σε κινητήρες 8 ) πάνω από το στόµιο κατάθλιψης της αντλίας (κατά τη λειτουργία) a) Ανεβάστε την πίεση ανάµεσα στα σηµεία εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας b) Ρυθµίστε τα διαστήµατα (µεγαλώστε τα ) ανάµεσα στα εµβαπτιζόµενα ηλεκτρόδια και µαζί ρυθµίζεται και ο χρόνος εκκίνησης της αντλίας. c) Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της πίεσης έναρξης λειτουργίας και επαναρυθµίστε Ελέγξτε την πίεση του δοχείου (δεν πρέπει να υπάρχει νερό στο δοχείο ) Προβλέψτε για επιπρόσθετο δοχείο ή εγκαταστήστε µεγαλύτερο Εάν δεν αποκατασταθεί η βλάβη απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της WILO. ιατηρείται το δικαίωµα τεχνικών αλλαγών! 48

12 WILO International (Subsidiaries) Austria WILO Handelsges. m.b.h. A-1230 Wien Tel Fa Belarus WILO Bel OOO BY Minsk Tel Belgium WILO NV/SA B-1083 Ganshoren Tel Fa Bulgaria WILO Bulgaria EOOD BG-1125 Sofia Tel Fa China WILO SALMSON (Beijing) Pump System Ltd. CN Beijing Tel Fa Czech Republic WILO Praha s.r.o. CZ Cestlice Tel Fa Denmark WILO Danmark A/S DK-2690 Karlslunde Tel Fa Finland WILO Finland OY SF Espoo Tel Fa France WILO S.A.S. F Coignières Tel Fa Great Britain WILO SALMSON Pumps Ltd. DE14 2WJ Burton-on-Trent Tel Fa Greece WILO Hellas AG GR Anii (Attika) Tel Fa Hungary WILO Magyarország Kft H-1144 Budapest XIV Tel Sales Dep Tech. Serv. Fa Ireland WILO Engineering Ltd. IRE-Limerick Tel Fa Italy WILO Italia s.r.l. I Peschiera Borromeo (Milano) Tel Fa Kazakhstan TOO WILO Central Asia KZ Almaty Tel Fa Korea WILO Industries Ltd. K Seoul Tel Fa Latvia WILO Baltic SIA LV-1019 Riga Tel Fa Lebanon WILO SALMSON Lebanon s.a.r.l El Metn Tel Fa Lithuania UAB WILO Lietuva LT Vilnius Tel Fa The Netherlands WILO Nederland b. v. NL-1948 RC Beverwijk Tel Fa Norway WILO Norge A/S N-0901 Oslo Tel Fa Poland WILO Polska Sp. z.o.o. PL Raszyn k/warszawy Tel Fa Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal P Porto Tel Fa Romania WILO Romania s.r.l. RO-7000 Bucuresti Tel Fa Russia WILO Rus o.o.o. RUS Moskau Tel Fa Slovakia WILO Slovakia s.r.o. SR Bratislava 28 Tel Fa Slovenia WILO Adriatic d.o.o. SL-1000 Ljubljana Tel Fa Spain WILO Ibérica S.A. E Alcalá de Henares (Madrid) Tel Fa Sweden WILO Sverige AB S Väjö Tel Fa Switzerland EMB Pumpen AG CH-4310 Rheinfelden Tel Fa Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. TR Istanbul Tel Fa Ukraina WILO Ukraina t.o.w. UA Kiew Tel Fa Serbia & Montenegro WILO Beograd d.o.o. YU Beograd Tel Fa WILO International (Representation offices) Azerbaijan Aliyar Hashimov AZ Baku Tel Fa Croatia Rino Kerekovic HR Zagreb Tel Fa Macedonia Valerij Vojneski MK-1000 Skopje Tel./Fa Uzbekistan Said Alimuchamedow UZ Taschkent Tel./Fa Bosnia and Herzegovina Anton Mrak BiH Sarajevo Tel Fa Georgia David Zanguridze GE Tbilisi Tel./Fa Moldova Sergiu Zagurean MD-2012 Chisinau Tel./Fa August 2004 Nortkirchenstraße 100 D Dortmund Phone Fa Internet: Pumping Perfection and more

13 Wilo-Vertriebsbüros G1 Nord: Vertriebsbüro Hamburg Sinstorfer Kirchweg Hamburg Telefon Telefa G3 Sachsen/Thüringen: Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf Telefon Telefa G5 Südwest: Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg Telefon Telefa G7 West: Vertriebsbüro Düsseldorf Hans-Sachs-Straße Hilden Telefon Telefa G2 Ost: Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln Telefon Telefa G4 Südost: Vertriebsbüro München Landshuter Straße Unterschleißheim Telefon Telefa G6 Rhein-Main: Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. Telefon Telefa G8 Nordwest: Vertriebsbüro Hannover Ahrensburger Straße Hannover-Lahe Telefon Telefa Zentrale Auftragsbearbeitung für den Fachgroßhandel Auftragsbearbeitung Nortkirchenstraße Dortmund Telefon Telefa Wilo-Infoline Antworten auf alle Fragen rund um das Produkt, Lieferzeiten, Versand, Verkaufspreise Abwicklung Ihrer Aufträge Ersatzteilbestellungen mit 24-Stunden-Lieferzeit für alle gängigen Ersatzteile Versand von Informationsmaterial Telefon R U F W I L O* Telefa Werktags erreichbar von 7 18 Uhr Technischer After Sales Service Wilo-Service-Center Nortkirchenstraße Dortmund Kundendienststeuerung Wartung und Inbetriebnahme Werksreparaturen Ersatzteilberatung Telefon W I L O K D* Telefa Werktags erreichbar von 7 17 Uhr, ansonsten elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie! Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Handelsgesellschaft mbh Eitnergasse 13 A-1230 Wien Telefon Telefa Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 A-5020 Salzburg Telefon Telefa Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 A-4710 Grieskirchen Telefon Telefa Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 CH-4310 Rheinfelden Telefon Telefa Standorte weiterer Tochtergesellschaften: Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kasachstan, Korea, Libanon, Lettland, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn Die Adressen finden Sie unter oder Stand Februar 2004 *12 Cent pro Minute Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen (siehe Nortkirchenstraße 100 D Dortmund Telefon 02 31/ Telefa 02 31/ Internet Pumping Perfection and more

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Sub TWI 4-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Τεχνικές προδιαγραφές 5 2 Ασφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C D Einbau- und Betriebsanleitung E Instrucciones de instalación y funcionamiento GB Installation and operating instructions I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione F Notice de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Fluidcontrol / - EK

Wilo-Fluidcontrol / - EK Wilo-Fluidcontrol / - EK 2 049 542 / ed04-0804 D GB F NL E I H GR Montageanleitung Assembly Instructions Notice de montage Inbouw- en gebruikshandleiding Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας www.wilo.com/automation Σχ. 1: Wilo-VeroLine-IP-E Σχ. 2: Wilo-VeroLine-IL-E Σχ. 3:

Διαβάστε περισσότερα

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE DE Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu EN Installation and operating instructions SV Monterings- och skötselinstruktioner FR Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-HMC / HMP / HMHI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet-WJ. Pioneering for You. de en fr nl es. it cs ru el tr

Wilo-Jet-WJ. Pioneering for You. de en fr nl es. it cs ru el tr Pioneering for You Wilo-Jet-WJ de en fr nl es Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Wilo-IF Stratos RS485

Μονάδες Wilo-IF Stratos RS485 Μονάδες Wilo-IF Stratos RS485 2 105 388-Ed.-01/2009-12 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Σχ. 1: 3 4a 4b 4c 2 4d p nnung Attention Mains Voltage 1 Netzspannung Attention Mains

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Εφαρμογές 6 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 6 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 6 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Stratos PICO. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!)

Wilo-Stratos PICO. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!) Wilo-Stratos PICO GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 4 141 618-Ed.01 (PDF 2009-10-Kothes!) Σχ. 1: Σχ. 2: Σχ. 3: Σχ. 4a: Σχ. 4b: PE N L Σχ. 4c: Σχ. 4d: Σχ. 4e: Σχ. 5: Οδηγίες 1 Γενικά εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Protect-Modul C. Pioneering for You. de en fr nl. es it el

Wilo-Protect-Modul C. Pioneering for You. de en fr nl. es it el Pioneering for You Wilo-Protect-Modul C de en fr nl Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften es it

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων 1. Αποστολή και Συνθήκες Αποθήκευσης 1.1 Αποστολή Οι υποβρύχιες αντλίες STAIRS διατίθενται από το εργοστάσιο σε κατάλληλη συσκευασία στην

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S H[m] Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S Wilo-TOP-S 16 1 14 12 6 3 6 1 4 8 6 8 6 6 8/ 1 1 4 8/ 4 7 / 7 /4 /4 2 Q[m³/h] 1 2 3 4 6 Εξοπλισμός/Λειτουργία Τρόποι λειτουργίας Διαβαθμισμένη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-IPH-O/W GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Τομείς εφαρμογής 3 1.2 Πληροφορίες προϊόντος 3 1.2.1 Κωδικοποίηση 3 1.2.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων;

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Ελεύθερο πέρασμα ορίζεται το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων (διάμετρος), τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα από την αντλία χωρίς αυτή να φρακάρει.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO

1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO Στις θερμικές εγκαταστάσεις ( κυκλοφορητές) Στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ( κυκλοφορητές) Στην ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης (κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας) Σε υδραυλικές εγκαταστάσεις ( πιεστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3230 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/4/2016 Αριθμός Απόφασης 262 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣHΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού (Αντλίες, µηχανολογικός εξοπλισµός, κ.λ.π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες IF Wilo Stratos

Μονάδες IF Wilo Stratos Μονάδες IF Wilo Stratos 2 105 380-Ed.-01/2009-12 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Σχ. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Σχ. 2: 3 4a 4b 4c 2 4d pannung

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z Σχεδιασμός Αντλία κυκλοφορίας υγρού ρότορα με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζας, κινητήρα EC και αυτόματη προσαρμογή απόδοσης Χρήση Συστήματα ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy MHIE-2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy MHIE-2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy MHIE-2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες.

Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. Προϊοντικές πληροφορίες για µελετητές και διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων Wilo-Rexa, απλές και ευέλικτες. 2 Απαιτήσεις και λύσεις Το τέλειο σύστημα: Το ευέλικτο σύστημα των σειρών Wilo- Rexa με βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVIE 2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 Εικόνα 10 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία ΡΟΗ PANELS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία Μονοφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες ΡΟΗ - PANELS κατάλληλοι για χρήση µε µία υποβρύχια ή επιφανειακή αντλία ισχύος εώς και 2,2 / 3,00, αποτελούµενοι από θερµοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-RainSystem AF400. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-RainSystem AF400. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-RainSystem AF400 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Στοιχεία προϊόντος 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων

Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Πληροφορίες για εξειδικευμένους τεχνικούς Παροχή νερού και διάθεση λυμάτων Λύσεις της Wilo για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. 2 Η εταιρεία 3 Wilo Pioneering for You. Είμαστε δίπλα σας, σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR Control. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VR Control. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VR Control GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Αντλίες Θερμότητας νέας γενιάς REMKO Smart WP Αντλία Θερμότητας Smart WP ΣΕΙΡΑ WKF Σειρά WKF Πιο απλό δεν γίνεται Τα πάντα είναι ενσωματωμένα στην εσωτερική μονάδα. Ο βασικός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey es it pt Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Manual de Instalação e funcionamento el Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1 Installation and operating instructions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 53 2. Εφαρμογές 53 2.1 Υγρά 53 2.2 Θερμοκρασία υγρού 53 2.3 Πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TS/TSW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) µια αναλυτική προσέγγιση στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών τους ή τι σηµαίνουν τα γράµµατα και οι αριθµοί (δηλ. Τα ιερογλυφικά) στην πλευρά των ελαστικών οχηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 44 2. Γενική περιγραφή 44 3. Εφαρμογές 44 4. Αντλούμενα υγρά 44 5. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση 2009

Γενική επισκόπηση 2009 Γενική επισκόπηση 2009 Αντλίες και συστήματα για κτηριακές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, δημόσια ύδρευση και αποχέτευση Σειρά προϊόντων έκδοσης 50 Hz 2009 Σχεδιάστε τις εγκαταστάσεις σας εύκολα και αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ.

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ. Παρόχθιες Ζώνες Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης 1. Εισαγωγικά Ποταμολογική Προσέγγιση 2. Ορισμοί 3. Αναγνώριση Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΔEIΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Καθιστά εύκολη την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain-Control 1/Control 2. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain-Control 1/Control 2. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain-Control 1/Control 2 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Εικόνα 3 4 Εικόνα 4 5 Εικόνα 5 6 Εικόνα 6 7 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Σκοπός χρήσης 9 1.2 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα