33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Αθήνα 27/05/2013 Αρ. Πρωτ.:Δ33Β ΕΞ η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πληροφορίες Τηλέφωνο : Τηλ. Σύζευξης : : Ευαγ. Δ. Παναγοπούλου Fax : Ε-mail ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του με αρ. 4139/2013 νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 74/2013)» Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τον με αρ. 4139/2013 νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 74/ Σκοπός του νέου νόμου είναι η αυστηρότερη καταστολή των βαρύτερων και οργανωμένων μορφών διακίνησης, με προσεχτικό διαχωρισμό τους από τις ελαφρότερες και γενικότερα η διάκριση και διαβάθμιση των σχετικών εγκλημάτων, ώστε να αποφεύγονται οι δυσανάλογα βαριές ή ευνοϊκές μεταχειρίσεις. Επιπρόσθετα, διατηρείται η ποινικοποίηση τόσο της χρήσης ναρκωτικών ουσιών όσο και των υποστηρικτικών αυτής πράξεων (κατοχή και με οποιονδήποτε τρόπο προμήθεια προς ίδια χρήση), ενώ παράλληλα προκρίνεται ως καταλληλότερη η ουσιαστική εφαρμογή μέτρων απεξάρτησης (σωματικής και ψυχολογικής) αντί του εγκλεισμού στις κοινές συνθήκες φυλάκισης. Ταυτόχρονα, με τον παρόντα νόμο, επιχειρείται η συστηματοποίηση των ρυθμίσεων που αφορούν τα όργανα σχεδιασμού, απόφασης και εποπτείας εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ναρκωτικά και των συναφών προγραμμάτων. Περαιτέρω, ο παρών νόμος επιφέρει ορισμένες τροποποιήσεις αναφορικά με την διαδικασία της προανάκρισης, τα καθήκοντα των αρμόδιων, για την δίωξη ναρκωτικών, ελεγκτικών οργάνων, τη δήμευση και κατάσχεση των ναρκωτικών ουσιών και συναφών αντικειμένων καθώς και την διάθεσή

2 τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς και τέλος την διάθεση των εσόδων από τις επιβληθείσες χρηματικές ποινές. Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας ειδικότερα στα κάτωθι άρθρα του νέου νόμου: Άρθρο 28: Στο άρθρο 28 προβλέπεται η συγκαλυμμένη δράση των ελεγκτικών οργάνων της διοίκησης, για την εκ των έσω παρακολούθηση της εγκληματικής δράσης, σε σοβαρές περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, με απώτερο σκοπό την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων. Η ανωτέρω δράση αποτελούσε ήδη ισχύον δίκαιο της χώρας, αλλά με τον παρόντα νόμο επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις και προσθήκες. Ειδικότερα, διευκρινίζεται και διευρύνεται το φάσμα των ιδιοτήτων υπό τις οποίες δύνανται να δρουν τόσο τα ελεγκτικά όργανα όσο και οι ιδιώτες, ταυτόχρονα όμως τίθεται ο περιορισμός της παράλειψης ενεργειών ικανών να δημιουργήσουν ή να επιτείνουν κινδύνους για τρίτα πρόσωπα. Στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα των δρώντων να ενεργούν με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, με σκοπό την διευκόλυνση της αποστολής τους και την προστασία τους. Παράλληλα, στην τρίτη παράγραφο του άρθρου εισάγεται η δυνατότητα της εκτός κατοικίας καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή δημόσιας αρχής. Η συγκαλυμμένη δράση των ελεγκτικών οργάνων και των ιδιωτών που δρουν αναλόγως, τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών και όλες οι σχετικές ενέργειες οφείλουν να γίνονται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 253Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 40 (Πρώην 37 Κ.Ν.Ν.): Στο άρθρο 40 προβλέπεται όπως και στο προϊσχύσαν δίκαιο η παρεπόμενη, κατά το άρθρο 76 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, ποινή της δήμευσης όλων των πραγμάτων που προήλθαν (κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων) από την πράξη, καθώς και του τιμήματός τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν από αυτό ή από την αποδοχή και διάθεσή τους, καθώς και των μεταφορικών μέσων και όλων των αντικειμένων, τα οποία χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης. Ωστόσο, με τον νέο νόμο καταργείται η επέκταση της επιβολής δήμευσης «σε τρίτους που δεν συμμετείχαν στο έγκλημα, εφόσον γνώριζαν ότι τα αντικείμενα αυτά προορίζονταν για την τέλεση του εγκλήματος», καθώς κρίθηκε ότι επιβαλλόταν ποινή σε μη κατηγορούμενα και καταδικασθέντα άτομα κατά παράβαση γενικών αρχών του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας, καθώς και των κανόνων του Συντάγματος. Με την βάση την ίδια συλλογιστική καταργείται και η διάταξη του ίδιου άρθρου, η οποία όριζε ότι «δήμευση μπορεί να διαταχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ποινικού κώδικα ακόμη και όταν για την πράξη που έχει τελεσθεί δεν καταδικάσθηκε ορισμένο πρόσωπο.» Περαιτέρω, καταργήθηκε η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου η οποία και προέβλεπε ότι «Η πράξη της αποδοχής και της διάθεσης προϊόντων εγκλήματος

3 (άρθρο 394 του Ποινικού Κώδικα) αν δεν συνδέεται με παραβάσεις των άρθρων 20 έως 24, τιμωρείται με την ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης και τα προϊόντα δημεύονται». Η εν λόγω διάταξη κρίθηκε αντίθετη προς τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 7 παρ 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία : «Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της», καθώς η αναφορά σε ενδεχόμενο σύνδεσης μεταξύ του προϊόντος της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της τέλεσης των συναφών εγκλημάτων, θεωρήθηκε αόριστη ως προς την περιγραφή των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος που συγκροτείται. Επιπρόσθετα στην ίδια λογική της μη επιβολής ποινής σε μη κατηγορούμενο τρίτο πρόσωπο, κινήθηκε και η επιλογή του νομοθέτη να καταργήσει την τρίτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου η οποία όριζε ότι: «Στην περίπτωση του άρθρου 25 το δικαστήριο, εκτιμώντας την βαρύτητα της πράξης και ιδίως την βλάβη ή τον κίνδυνο που προκλήθηκε από αυτήν, μπορεί να επιβάλει την δήμευση του μεταφορικού μέσου που οδηγούσε ο δράστης, εκτός αν ο κύριος του μέσου δεν γνώριζε ότι ο δράστης τελούσε υπό τις συνθήκες του άρθρου 25.» Άρθρο 41 (Πρώην 38 Κ.Ν.Ν.): Στο νέο άρθρο 41 ορίζονται τα περί κατάσχεσης και δήμευσης των ναρκωτικών ουσιών. Με τον παρόντα νόμο καταργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης της κατάσχεσης στον κύριο και στον κάτοχο του μεταφορικού μέσου ή άλλου αντικειμένου στο οποίο εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά, επειδή κρίθηκε περιττή και άνευ πρακτικής χρησιμότητας. Περαιτέρω, προστέθηκε η δυνατότητα αμφισβήτησης από τον κατηγορούμενο όχι μόνον της ιδιότητας των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών αλλά και του παράνομου χαρακτήρα της κατοχής τους, ενώ διευκρινίζεται ότι δείγμα των κατασχεθέντων ουσιών αποστέλλεται προς εξέταση όχι μόνο για την φύση του αλλά και την περιεκτικότητά του σε ναρκωτική ουσία. Επίσης στην τρίτη παράγραφο του άρθρου προβλέπεται η αύξηση των δειγμάτων για διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης από δύο σε τρία με σκοπό την εξασφάλισης της δυνατότητας πραγματοποίησης επανελέγχου από τυχόν τεχνικό σύμβουλο του κατηγορουμένου. Τέλος στην παράγραφο πέντε του ίδιου άρθρου προστέθηκαν ορισμένες λεπτομέρειες ρυθμιζόμενες από Κ.Υ.Α. σχετικά με την χρήση και φύλαξη ποσοτήτων ναρκωτικών για θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ προστέθηκε έκτη παράγραφος αφορώσα κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών για θεραπευτικούς σκοπούς. Άρθρο 42 (Πρώην 41 Κ.Ν.Ν.): Το άρθρο 42 προβλέπει όπως και το προϊσχύσαν άρθρο την αρμοδιότητα των υπηρεσιών προς διενέργεια προανακριτικών πράξεων. Με τον παρόντα νόμο ορίζεται αρμόδιος για την εποπτεία της προανάκρισης και της προκαταρκτικής εξέτασης ο Εισαγγελέας Εφετών. Οι προανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ενημερώνουν τον Εισαγγελέα Εφετών αφενός, «αμελλητί», προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας της έκτακτης προανάκρισης

4 από έλλειψη συνεννόησης και συντονισμού μεταξύ περισσότερων αρμοδίων υπηρεσιών που δρουν παραλλήλως και αφετέρου εγγράφως, όπως επιτάσσει η βασική δικονομική αρχή της έγγραφης προδικασίας και με οποιοδήποτε μέσο. Άρθρο 43 (Πρώην 42Κ.Ν.Ν.): Στο άρθρο 43 περιλαμβάνονται ειδικότερες ρυθμίσεις για την προδικασία και την αρμοδιότητα των δικαστηρίων για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. Με την νέα διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση του ανακριτή για έγγραφη ενημέρωση του Εισαγγελέα Εφετών του τόπου στον οποίο μεταβαίνει προκειμένου να διενεργήσει προανακριτικές πράξεις. Παράλληλα καταργείται η έκτη παράγραφος η οποία αφορούσε την δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων να επιλαμβάνονται αξιόποινων πράξεων τελεσθεισών στην αλλοδαπή από Έλληνες υπηκόους. Άρθρο 44 (Πρώην 43 Κ.Ν.Ν.): Στο παρόν άρθρο ανατίθεται πλέον στον Εισαγγελέα Εφετών η εποπτεία και καθοδήγηση της προανάκρισης και της προκαταρκτικής εξέτασης, ο οποίος κρίνεται εμπειρότερος να κατευθύνει τους προανακριτικούς υπαλλήλους, λόγω της σοβαρότητας των πράξεων αλλά και της αρμοδιότητας του Εφετείου κακουργημάτων ως αρμόδιου δικαστηρίου για την εισαγωγή και εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. Περαιτέρω διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Εφετών ο οποίος πλέον εποπτεύει κάθε προανακριτικό υπάλληλο των αρμόδιων υπηρεσιών και όχι μόνο όσους ανήκαν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης όπως υπό την προϊσχύσασα διάταξη. Περαιτέρω, προβλέπεται η υποχρεωτική και έγγραφη ενημέρωση του Εισαγγελέα Εφετών για όλες τις αξιοποιήσιμες καταγγελίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες, ώστε να έχει εξ αρχής την πλήρη και αποκλειστική εποπτεία κάθε υπόθεσης και να καθοδηγεί αναλόγως τους προανακριτικούς υπαλλήλους, με στόχο την αποφυγή άσκοπων ανακριτικών ενεργειών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την βεβαίωση του εγκλήματος και τη σύλληψη του δράστη. Η βασιμότητα δε της καταγγελίας πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως και να περιλαμβάνεται στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας, ούτως ώστε ο κατηγορούμενος να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του. Στην εν λόγω διάταξη γίνεται αναφορά στα «αναγκαία στοιχεία» του εγγράφου προκειμένου να μην αποκαλύπτεται σε περιπτώσεις ονομαστικής καταγγελίας το όνομα του πληροφοριοδότη. Άρθρο 45 (Πρώην 44 Κ.Ν.Ν.): Στην εν λόγω διάταξη προβλέπεται η εισαγωγή των προερχόμενων από επιβαλλόμενες χρηματικές ποινές ή μετατροπή ποινών εσόδων για σχετικές παραβάσεις καθώς και από δημεύσεις στον προϋπολογισμό του Κράτους, τα οποία μπορούν να διατίθενται για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, ύστερα από πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και όχι πλέον του Ο.Κ.Α.Ν.Α., με την εγγραφή τους στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς συναρμόδιων Υπουργείων.

5 Τέλος για διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα κείμενα νέων νόμων από την ιστοσελίδα της Βουλής στην ηλεκτρονική διεύθυνση Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών, Κολωνού 2, Τ.Κ , Αθήνα 2. Περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις 3. Γενικό Χημείο του Κράτους -Δ/νση Χημικοτεχνική Δασμολογίου Γ Χημική Υπηρεσία Τμήμα Ναρκωτικών Αν. Τσόχα 16, Αθήνα 4. ΕΛΥΤ Αθήνα, Θεσσαλονίκη 5. Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρική Υπηρεσία, Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών & Όπλων Πειραιώς & Αλκιφρόνος 92 ΤΚ Αθήνα 6. ΣΟΔΝ Π. Κανελλοπούλου 4, 10177, Αθήνα Κουντουριώτου 13 Θεσσαλονίκη Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών 3.Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 4.Γραφείο κου Γενικού Δ/ντου Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 5.Δ/νσεις και Τμήματα της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. 6. Δ/νση Ο.Π.Σ.Τ. (ΚΕΠΥΟ) 7.Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών Υπ.Οικ. 8.Δ/νση 33 η Τμήμα Β

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιανουαρίου 2013 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Δικαιοσύνης με

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών 1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Ναρκωτικών»

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Ναρκωτικών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Ναρκωτικών» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Προοίµιο Η διάδοση των ναρκωτικών, φαινόµενο µε παγκόσµιες και µε εθνικές διαστάσεις, συνεχίζει να πλήττει τη σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Νόµος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Νόµος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Νόµος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Προοίµιο Η διάδοση των ναρκωτικών, φαινόµενο µε παγκόσµιες και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)

ΘΕΜΑ : Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα 5 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.

Θέμα: Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. Αθήνα, 3 Μαϊου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ. 10874 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesisltd.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 282 Κ.Π.Δ. Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι 1. `Οσο διαρκεί η προδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003)

Ν 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003) *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6 άρθρ.14 Ν.2810/2000,όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.9 άρθρου 16 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210,ορίζεται ότι: "6. Οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4451, 4.7.2014 Ν. 91(Ι)/2014 91(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4139 Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). Στο προηγούμενο θέμα αναφέραμε τις αρμοδιότητες ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

6. Ισχύουσα νομοθεσία

6. Ισχύουσα νομοθεσία 21 Με τον ν. 3459/2006 κωδικοποιήθηκε η διάσπαρτη νομοθεσία σε έναν ενιαίο «Κώδικα Νόμων για τα ναρκωτικά», μεταξύ των οποίων τα ν.δ.. 3084/1954 και 743/1970 καθώς και ο ν. 1729/1987. Αυτή η κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Αρ. 1 Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Αποστολή - Αρμοδιότητες

KΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Αρ. 1 Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Αποστολή - Αρμοδιότητες KΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ N. 2741/1999, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις, ως ισχύει μετά το ά. 37 του Ν. 3066/2002 και ά. 11 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα- Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ»

ΘΕΜΑ: «Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα- Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ» Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 26188 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Γενικά: Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άρθρο 5 ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 παρ. 2 ν. 2880/2001 και 11 παρ. 2 ν. 3230/2004 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ.Ο.Δ.Ν. Ε.Μ.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2011 Πρόλογος Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για την Έκθεση για τα Ναρκωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ N. 3213/2003, Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΛ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΛ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΛ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ 15 ης ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ά. 155 επ. Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001, ως ισχύει μετά το ά. 1 60 επ. Του Ν. 3583/2007) Αρ. 155 Έννοια λαθρεμπορίας

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ά. 155 επ. Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001, ως ισχύει μετά το ά. 1 60 επ. Του Ν. 3583/2007) Αρ. 155 Έννοια λαθρεμπορίας ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ά. 155 επ. Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001, ως ισχύει μετά το ά. 1 60 επ. Του Ν. 3583/2007) Αρ. 155 Έννοια λαθρεμπορίας 1. Λαθρεμπορία είναι: α) η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Κανόνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και έκτισης ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας 1. Οι κανόνες που ακολουθούν, ρυθμίζουν τους όρους και τις

Διαβάστε περισσότερα