ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM() 597 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την παροχή στοιχείων που αφορούν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την επικαιροποίηση του στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται σε αυτές EL EL

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την παροχή στοιχείων που αφορούν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την επικαιροποίηση του στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται σε αυτές 2

3 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η εκπλήρωση της υποχρέωσης που αναλαμβάνει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων της Ένωσης ενόψει της επικαιροποίησης του στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σχετικά με τους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται σε αυτές. Η επικαιροποίηση του στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ υλοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους. Βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα που παράγει η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεννόηση με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και τα οποία αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που υφίστατο την 1η Ιουλίου στα κράτη μέλη. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, τροποποίησε τον μηχανισμό επικαιροποίησης των αποδοχών, γνωστό ως «η μέθοδος», εισάγοντας μια πρόβλεψη για αυτόματη επικαιροποίηση όλων των μισθών, συντάξεων και επιδομάτων. Προς τούτο, τα σχετικά ποσά και οι διορθωτικοί συντελεστές που περιλαμβάνονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης θα πρέπει να θεωρούνται ποσά και διορθωτικοί συντελεστές αναφοράς που υπόκεινται σε τακτική και αυτόματη επικαιροποίηση. Αυτά τα επικαιροποιημένα ποσά και διορθωτικοί συντελεστές θα πρέπει να δημοσιεύονται από την Επιτροπή στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ, εντός δύο εβδομάδων από την επικαιροποίηση, για λόγους ενημέρωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, δεν θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση των αποδοχών και των συντάξεων του προσωπικού της ΕΕ που υπηρετεί στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο κατά τα 2013 και 2014, άρα εκτός της επικαιροποίησης των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων εκτός Βελγίου και Λουξεμβούργου δεν πραγματοποιήθηκε καμία επικαιροποίηση του μισθολογίου του προσωπικού της ΕΕ κατά το 2013 και το Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τεσσάρων ετών (μεταξύ Ιουλίου 2010 και Ιουλίου 2014), η αναπροσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ως εξής: Το 2010, η εφαρμογή της μεθόδου που θεσπίζεται στο άρθρο 3 του παραρτήματος ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης οδήγησε σε αναπροσαρμογή ύψους 0,1 %. Για το 2011 και το 2012, το αποτέλεσμα της συνολικής προσέγγισης για τη διευθση των διαφορών σχετικά με τις αναπροσαρμογές των αποδοχών και των συντάξεων για τα 2011 και 2012 οδήγησε σε αναπροσαρμογή ύψους 0 % και 0,8 % αντίστοιχα. Επιπλέον, ως μέρος του πολιτικού συμβιβασμού για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αποφασίστηκε το πάγωμα των αποδοχών και των συντάξεων για τα 2013 και Το συνδυασμένο αποτέλεσμα της μη εφαρμογής της μεθόδου για την αναπροσαρμογή των μισθών το 2011 και το 2012 και του παγώματος αποδοχών και 3

4 συντάξεων για τα 2013 και 2014 ήταν η εξοικονόμηση περίπου 3 δισ. ευρώ κατά την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και περίπου 500 εκατ. ευρώ ανά έτος μακροπρόθεσμα. Συνολικά, η τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης απέδωσε εξοικονόμηση διοικητικών πόρων ύψους 4,3 δισ. ευρώ περίπου καθ' όλη τη διάρκεια του ΠΔΠ. Επιπλέον, συγκεκριμένα μέτρα που δεν έχουν άμεσες δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση των ωρών εργασίας και η μείωση της ετήσιας άδειας άνευ αποδοχών, αντιστοιχούν σε ποσό περίπου 1,5 δισ. ευρώ για τα θεσμικά όργανα. 3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 3.1. Επικαιροποίηση των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ (άρθρο 65 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Το άρθρο 65 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει ότι ορισμένα ποσά που αναφέρονται σε αυτόν και τα οποία καθορίζουν βασικούς μισθούς, διάφορα επιδόματα και συντελεστές επικαιροποιούνται ετησίως σύμφωνα με το παράρτημα XI. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα επικαιροποιημένα ποσά στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός δύο εβδομάδων από την επικαιροποίηση, για λόγους ενημέρωσης. Επιπλέον, το άρθρο 65 παράγραφος 3 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ορίζει ότι τα εν λόγω ποσά (τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο) θεωρούνται ποσά των οποίων η τρέχουσα αξία σε μια ορισμένη χρονική στιγμή υπόκειται σε επικαιροποίηση χωρίς να απαιτείται άλλη νομική πράξη. Το άρθρο 65α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει ότι οι κανόνες για την εφαρμογή των άρθρων 64 και 65 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραρτήματος ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η επικαιροποίηση αποδοχών και συντάξεων βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προκύπτει άμεσα από την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών (ειδικός δείκτης) και από την εξέλιξη του κόστους διαβίωσης στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο (κοινός δείκτης). Με τον ειδικό δείκτη υπολογίζεται, μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού, η εξέλιξη των καθαρών αποδοχών των εθνικών υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων στα κράτη μέλη. Η Eurostat υπολογίζει τον δείκτη αυτόν με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τα έντεκα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παραρτήματος ΧΙ. Ο κοινός δείκτης υπολογίζει την εξέλιξη του κόστους διαβίωσης στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο για τους υπαλλήλους της ΕΕ σύμφωνα με την κατανομή του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά τα δύο κράτη μέλη. Η Eurostat υπολογίζει τον δείκτη αυτόν με βάση στοιχεία που παρέχονται από τις βελγικές και τις λουξεμβουργιανές αρχές. 4

5 3.2. Επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ εντός της ΕΕ (άρθρο 64 δεύτερο εδάφιο) Βάσει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι αποδοχές ενός υπαλλήλου σε ευρώ σταθμίζονται βάσει ενός συντελεστή μεγαλύτερου, μικρότερου ή ίσου με το 100 %, ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στους διαφόρους τόπους απασχόλησης. Δεν εφαρμόζεται διορθωτικός συντελεστής στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, δεδομένου του ειδικού ρόλου αυτών των τόπων απασχόλησης ως σημείων αναφοράς λόγω του γεγονότος ότι είναι οι κύριες και αρχικές έδρες των περισσότερων θεσμικών οργάνων. Επιπλέον, οι διορθωτικοί συντελεστές δημιουργούνται ή αποσύρονται και επικαιροποιούνται ετησίως σύμφωνα με το παράρτημα XI. Για την επικαιροποίηση, όλες οι τιμές θεωρούνται τιμές αναφοράς. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις επικαιροποιημένες τιμές στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός δύο εβδομάδων από την επικαιροποίηση, για λόγους ενημέρωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και τις συντάξεις καθορίζεται με βάση τους λόγους μεταξύ των αντίστοιχων οικονομικών ισοτιμιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παραρτήματος XI και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που καθορίζονται στο άρθρο 63 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης για τις αντίστοιχες χώρες. Με τις οικονομικές ισοτιμίες για τις αποδοχές καθορίζονται οι αντιστοιχίες της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών μεταξύ των Βρυξελλών ως πόλεως αναφοράς και των λοιπών τόπων απασχόλησης. Η Eurostat υπολογίζει τις εν λόγω ισοτιμίες σε συνεννόηση με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Με τις οικονομικές ισοτιμίες για τις συντάξεις καθορίζονται οι αντιστοιχίες της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων μεταξύ του Βελγίου ως χώρας αναφοράς και των λοιπών χωρών διαμονής. Η Eurostat υπολογίζει τις εν λόγω ισοτιμίες σε συνεννόηση με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του παραρτήματος ΧΙΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι διορθωτικοί συντελεστές εφαρμόζονται στις συντάξεις μόνο για το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν από την 1η Μαΐου Ο ελάχιστος εφαρμοστέος διορθωτικός συντελεστής για τις συντάξεις ισούται με το 100. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, συγκεκριμένοι διορθωτικοί συντελεστές εφαρμόζονται σε ορισμένες μεταφορές αποδοχών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού Επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες (άρθρο 13 παράγραφος 1 του παραρτήματος Χ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Τα άρθρα 11, 12 και 13 του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης θεσπίζουν διατάξεις για τις πληρωμές των αποδοχών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που υπηρετούν σε τρίτη χώρα. Οι αποδοχές καταβάλλονται σε ευρώ στην ΕΕ και υπόκεινται στον διορθωτικό συντελεστή που ισχύει για αποδοχές υπαλλήλων που απασχολούνται στο Βέλγιο, ωστόσο μπορούν να καταβληθούν στο νόμισμα της χώρας απασχόλησης, εν όλω ή εν μέρει, ύστερα 5

6 από αίτηση του υπαλλήλου. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται ο διορθωτικός συντελεστής του τόπου απασχόλησης και οι αποδοχές μετατρέπονται με βάση την αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία. Για να εξασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η ισοδυναμία της αγοραστικής ισχύος των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ένωσης ανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησής τους, οι διορθωτικοί συντελεστές επικαιροποιούνται ετησίως σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Για την επικαιροποίηση, όλες οι τιμές θεωρούνται τιμές αναφοράς. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις επικαιροποιημένες τιμές στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός δύο εβδομάδων από την επικαιροποίηση, για λόγους ενημέρωσης. Προκειμένου να εξακριβώσει την αντιστοιχία της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών μεταξύ των Βρυξελλών και των άλλων τόπων απασχόλησης, η Eurostat υπολογίζει τις οικονομικές ισοτιμίες. Ο διορθωτικός συντελεστής είναι ο συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση της οικονομικής ισοτιμίας διά της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες υλοποίησης του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ και αντιστοιχούν στην ημερομηνία εφαρμογής των διορθωτικών συντελεστών Ενδιάμεση επικαιροποίηση των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ εντός της ΕΕ (άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Το άρθρο 65 παράγραφος 2 ορίζει ότι, σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής του κόστους διαβίωσης, τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 και οι διορθωτικοί συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 64 επικαιροποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα επικαιροποιημένα ποσά και τους διορθωτικούς συντελεστές στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός δύο εβδομάδων από την επικαιροποίηση, για λόγους ενημέρωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, ενδιάμεση επικαιροποίηση αποδοχών και συντάξεων πραγματοποιείται σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής του κόστους διαβίωσης μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου (σε σχέση με το όριο ευαισθησίας που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) και αφού ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη της εξέλιξης της αγοραστικής δύναμης κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο αναφοράς. Οι ενδιάμεσες επικαιροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια επικαιροποίηση των μισθών. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, πρέπει να πραγματοποιείται ενδιάμεση επικαιροποίηση για όλους τους τόπους εργασίας (συμπεριλαμβανομένων και των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου) εάν καλυφθεί ή ξεπεραστεί το όριο ευαισθησίας στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Εάν δεν καλυφθεί αυτό το όριο ευαισθησίας για τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, ενδιάμεση επικαιροποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο για τους τόπους όπου το όριο ευαισθησίας έχει καλυφθεί ή ξεπεραστεί. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του παραρτήματος ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ύψος της ενδιάμεσης επικαιροποίησης ισούται με τον κοινό δείκτη 6

7 πολλαπλασιασμένο κατά περίπτωση επί το ήμισυ της πρόβλεψης για τον ειδικό δείκτη εάν αυτή είναι αρνητική. Οι διορθωτικοί συντελεστές ισούνται με τον λόγο μεταξύ της σχετικής οικονομικής ισοτιμίας και της αντίστοιχης συναλλαγματικής ισοτιμίας που προβλέπεται στο άρθρο 63 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, πολλαπλασιασμένο επί το ποσό της επικαιροποίησης στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το όριο ευαισθησίας για το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο Ενδιάμεσες επικαιροποιήσεις των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες (άρθρο 13 παράγραφος 2 του παραρτήματος Χ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Επιπλέον της ετήσιας επικαιροποίησης των αποδοχών των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (βλ. σημείο 3.3 παραπάνω), εάν βρεθεί ότι σε μια ορισμένη χώρα η διακύμανση του κόστους διαβίωσης, υπολογιζόμενη με βάση τον διορθωτικό συντελεστή και την αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία, έχει υπερβεί το 5 % από την τελευταία επικαιροποίηση, πραγματοποιείται ενδιάμεση επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Προκειμένου να εξακριβώσει την αντιστοιχία της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών μεταξύ των Βρυξελλών και των άλλων τόπων απασχόλησης, η Eurostat υπολογίζει τις οικονομικές ισοτιμίες. Ο διορθωτικός συντελεστής είναι ο συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση της οικονομικής ισοτιμίας διά της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες υλοποίησης του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ και αντιστοιχούν στην ημερομηνία εφαρμογής των διορθωτικών συντελεστών. 4. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις διάφορες επικαιροποιήσεις των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ που υλοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου αναφοράς μέχρι την 1η Ιουλίου και πραγματοποιούνται πριν από το τέλος του. Όπως παρατίθεται στο σημείο 4 παρακάτω, αυτές οι επικαιροποιήσεις βασίζονται σε στατιστικά δεδομένα που παράγονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεννόηση με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και τα οποία αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που υφίστατο την 1η Ιουλίου στα κράτη μέλη 1. 1 Μνημονεύονται ειδικότερα οι ακόλουθες εκθέσεις της Eurostat: Έκθεση της Eurostat, της 22ας Οκτωβρίου, σχετικά με την ετήσια επικαιροποίηση του στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων της ΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65 και το παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που εφαρμόζεται στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία 7

8 4.1. Επικαιροποίηση του στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ (άρθρο 65 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η Eurostat συνέταξε έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του κόστους διαβίωσης στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών, και τις οικονομικές ισοτιμίες από τις οποίες προκύπτουν οι διάφοροι διορθωτικοί συντελεστές 2. Η μέση μεταβολή της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών για την περίοδο αναφοράς, μετρούμενη με τον ειδικό δείκτη, ισούται με +1,2 %. Η εξέλιξη του κόστους διαβίωσης στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο για την περίοδο αναφοράς, μετρούμενη με τον κοινό δείκτη που υπολογίστηκε από την Eurostat, ισούται με +1,2 %. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ύψος της επικαιροποίησης ισούται με το γινόμενο του ειδικού δείκτη επί τον κοινό δείκτη που υπολογίζεται από την Eurostat. Η επικαιροποίηση των αποδοχών και των συντάξεων στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο ανέρχεται επομένως σε 2,4 %. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του παραρτήματος ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, δεν εφαρμόζεται διορθωτικός συντελεστής στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο. Ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος του η Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας τα επικαιροποιημένα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου στις αποδοχές και τις συντάξεις αναπροσαρμόζονται, με ισχύ από την 1η Ιουλίου, οι αποδοχές του εν ενεργεία προσωπικού και οι συντάξεις του αποχωρήσαντος προσωπικού και επικαιροποιούνται, με ισχύ από την 1 Ιουλίου, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές του εν ενεργεία προσωπικού που υπηρετεί σε τόπους υπηρεσίας εντός και εκτός ΕΕ, στις συντάξεις του αποχωρήσαντος προσωπικού ανάλογα με τη χώρα διαμονής τους και στη μεταφορά συντάξεων (Ares() ) Έκθεση της Eurostat, της 15ης Σεπτεμβρίου, σχετικά με την ενδιάμεση επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε αντιπροσωπείες εκτός της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 64 και τα παραρτήματα X και XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ares() ) Έκθεση της Eurostat, της 17ης Απριλίου, σχετικά με την ενδιάμεση επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε αντιπροσωπείες εκτός της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 64 και τα παραρτήματα X και XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ares() ). 2 Έκθεση της Eurostat, της 22ας Οκτωβρίου, σχετικά με την ετήσια επικαιροποίηση του στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων της ΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65 και το παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που εφαρμόζεται στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία αναπροσαρμόζονται, με ισχύ από την 1η Ιουλίου, οι αποδοχές του εν ενεργεία προσωπικού και οι συντάξεις του αποχωρήσαντος προσωπικού και επικαιροποιούνται, με ισχύ από την 1 Ιουλίου, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές του εν ενεργεία προσωπικού που υπηρετεί σε τόπους υπηρεσίας εντός και εκτός ΕΕ, στις συντάξεις του αποχωρήσαντος προσωπικού ανάλογα με τη χώρα διαμονής τους και στη μεταφορά συντάξεων (Ares() ). 8

9 των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα I της παρούσας έκθεσης Επικαιροποίηση του στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ εντός της ΕΕ (άρθρο 64 δεύτερο εδάφιο) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η Eurostat συνέταξε έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του κόστους διαβίωσης στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών, και τις οικονομικές ισοτιμίες από τις οποίες προκύπτουν οι διάφοροι διορθωτικοί συντελεστές 3. Εκτός Βελγίου και Λουξεμβούργου, η επικαιροποίηση των αποδοχών και των συντάξεων προκύπτει από το γινόμενο του συντελεστή αναπροσαρμογής στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο επί τη μεταβολή των διορθωτικών συντελεστών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές, τις συντάξεις και τη μεταφορά μέρους των αποδοχών υπολογίστηκαν από την Eurostat ως εξής: Διορθωτικοί συντελεστές για προσωπικό εκτός Βελγίου και Λουξεμβούργου Η Eurostat υπολόγισε, σε συνεννόηση με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, τις οικονομικές ισοτιμίες που καθορίζουν τις αντιστοιχίες της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών μεταξύ των Βρυξελλών και των λοιπών τόπων απασχόλησης κατά την 1η Ιουλίου. Οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που υπηρετούν σε άλλα κράτη μέλη εκτός του Βελγίου και του Λουξεμβούργου καθορίζονται από τον λόγο των σχετικών οικονομικών ισοτιμιών προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 1η Ιουλίου. Ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος του η Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας τους διορθωτικούς συντελεστές που θα εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα I της παρούσας έκθεσης Διορθωτικοί συντελεστές για τις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ εκτός Βελγίου και Λουξεμβούργου και διορθωτικοί συντελεστές για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: Η Eurostat υπολόγισε, σε συνεννόηση με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, τις οικονομικές ισοτιμίες που καθορίζουν τις αντιστοιχίες της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων μεταξύ του Βελγίου και των λοιπών χωρών διαμονής κατά την 1η Ιουλίου. Οι διορθωτικοί συντελεστές που υπολογίζονται για τις συντάξεις στις χώρες διαμονής εκείνων που διαμένουν εκτός Βελγίου και Λουξεμβούργου καθορίζονται από τον λόγο των σχετικών οικονομικών ισοτιμιών προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του παραρτήματος ΧΙΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι διορθωτικοί συντελεστές εφαρμόζονται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν από την 1η Μαΐου Έκθεση της Eurostat, της 20ης Απριλίου, σχετικά με την ενδιάμεση επικαιροποίηση των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων της ΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65 και το παράρτημα ΧΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ares() ). 9

10 Σύμφωνα με το άρθρο 17 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αυτοί οι διορθωτικοί συντελεστές εφαρμόζονται άμεσα σε μεταφορές αποδοχών από υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό. Ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος του η Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας τους διορθωτικούς συντελεστές που θα εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου στις συντάξεις που καταβάλλονται εκτός του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, καθώς και τους διορθωτικούς συντελεστές για τις μεταφορές αποδοχών από υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα I της παρούσας έκθεσης Επικαιροποίηση του στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες (άρθρο 13 παράγραφος 1 του παραρτήματος Χ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Τα στατιστικά στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της Επιτροπής περιλαμβάνουν έναν κατάλογο με 137 τόπους απασχόλησης. Ωστόσο, δεν υποβλήθηκαν οικονομικές ισοτιμίες σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα δεν ήταν διαθέσιμα ή δεν ήταν αξιόπιστα λόγω συνθηκών τοπικής αστάθειας ή για άλλους λόγους. Οι διορθωτικοί συντελεστές για όλους τους τόπους απασχόλησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίστηκαν την 1η Ιουλίου. Η ενδιάμεση επικαιροποίηση καθόρισε τους διορθωτικούς συντελεστές που προκύπτουν από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που κοινοποίησε η Eurostat για την 1η Ιουλίου. Ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος του η Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας τους διορθωτικούς συντελεστές που θα εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα IΙ της παρούσας έκθεσης Ενδιάμεση επικαιροποίηση του στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ εντός της ΕΕ (άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι αποδοχές και οι συντάξεις για τους τόπους όπου σημειώθηκε ουσιώδης εξέλιξη του κόστους διαβίωσης έπρεπε να επικαιροποιηθούν. Η εξέλιξη του κόστους διαβίωσης για το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, όπως αυτό μετρήθηκε με βάση τον κοινό δείκτη, για την περίοδο μεταξύ Ιουνίου 2014 και Δεκεμβρίου 2014 ήταν 0,0 %. Η εξέλιξη του κόστους διαβίωσης εκτός Βελγίου και Λουξεμβούργου κατά την περίοδο αναφοράς μετρήθηκε με τη βοήθεια των τεκμαρτών δεικτών που υπολογίζει η Eurostat. Οι δείκτες αυτοί ισούνται με το γινόμενο του κοινού δείκτη επί τη μεταβολή της οικονομικής ισοτιμίας. Το όριο ευαισθησίας για ουσιώδη εξέλιξη του κόστους διαβίωσης είναι το 6 % για περίοδο 12 μηνών (3 % για περίοδο 6 μηνών). Ο τεκμαρτός δείκτης που εφαρμόζεται στις αποδοχές υπερέβη το όριο ευαισθησίας στους εξής τόπους: Αθήνα ( 3,5 %) 10

11 Λευκωσία ( 3,5 %) Ο τεκμαρτός δείκτης που εφαρμόζεται στις συντάξεις υπερέβη το όριο στις παρακάτω χώρες ή τόπους: Κύπρος ( 3,5 %) Το ύψος της ενδιάμεσης επικαιροποίησης ισούται με τον κοινό δείκτη πολλαπλασιασμένο κατά περίπτωση επί το ήμισυ της πρόβλεψης για τον ειδικό δείκτη εάν αυτή είναι αρνητική. Η πρόβλεψη ειδικού δείκτη για την περίοδο Ιουλίου 2014 Ιουλίου ήταν + 1,5 %. Δεδομένου ότι ήταν θετική, δεν χρειάστηκε να ληφθεί υπόψη κατά την ενδιάμεση επικαιροποίηση. Ως εκ τούτου, η ενδιάμεση επικαιροποίηση των ονομαστικών καθαρών αποδοχών των υπαλλήλων της ΕΕ εκτός Βελγίου και Λουξεμβούργου ήταν + 0,0 %. Οι διορθωτικοί συντελεστές ισούνται με τον λόγο μεταξύ της σχετικής οικονομικής ισοτιμίας και της αντίστοιχης συναλλαγματικής ισοτιμίας, πολλαπλασιασμένο επί το ύψος της ενδιάμεσης προσαρμογής στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το όριο ευαισθησίας για τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της ενδιάμεσης επικαιροποίησης, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, οι επικαιροποιημένοι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν: Αθήνα (83,8) Λευκωσία (78,4) Οι διορθωτικοί συντελεστές που υπολογίστηκαν από την Eurostat για τις συντάξεις στις χώρες ή τους τόπους που υπερβαίνουν το όριο είναι οι εξής: Κύπρος (82,8) Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος ΧΙΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο ελάχιστος διορθωτικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις συντάξεις είναι 100. Συνεπώς, ο διορθωτικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις συντάξεις για την Κύπρο παραμένει αμετάβλητος. Ως εκ τούτου, στις 11 Ιουνίου η Επιτροπή δημοσίευσε στη σειρά C 4 της Επίσημης Εφημερίδας τους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ που υπηρετούν εντός της ΕΕ, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα IV της παρούσας έκθεσης Ενδιάμεσες επικαιροποιήσεις του στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες (άρθρο 13 παράγραφος 2 του παραρτήματος Χ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Για την περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2014 και Ιανουαρίου Από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή φαίνεται ότι για ορισμένες τρίτες χώρες η διακύμανση του κόστους διαβίωσης που μετράται με βάση τον διορθωτικό συντελεστή και την αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία υπερέβη το 5 % από την τελευταία φορά, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2014, που καθορίστηκαν 4 ΕΕ C 193/2 της 11ης Ιουνίου 11

12 οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες, οι οποίες καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας απασχόλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να πραγματοποιηθεί ενδιάμεση επικαιροποίηση του διορθωτικού συντελεστή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Η ενδιάμεση επικαιροποίηση καθόρισε τους διορθωτικούς συντελεστές που προκύπτουν από τις ισοτιμίες που κοινοποίησε η Eurostat για την 1η Αυγούστου, την 1η Σεπτεμβρίου, την 1η Οκτωβρίου, την 1η Νοεμβρίου, την 1η Δεκεμβρίου 2014 και την 1η Ιανουαρίου αντιστοίχως. Ως εκ τούτου, στις 11 Ιουνίου η Επιτροπή δημοσίευσε στη σειρά C 5 της Επίσημης Εφημερίδας έξι μηνιαίους πίνακες στους οποίους αναφέρονται οι χώρες που επηρεάζονται, οι αντίστοιχοι διορθωτικοί συντελεστές και οι ημερομηνίες εφαρμογής καθενός από αυτούς, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα V της παρούσας έκθεσης Για την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου Από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή φαίνεται ότι για ορισμένες τρίτες χώρες η διακύμανση του κόστους διαβίωσης που μετράται με βάση τον διορθωτικό συντελεστή και την αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία υπερέβη το 5 % από την τελευταία φορά που καθορίστηκαν οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες, οι οποίες καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας απασχόλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να πραγματοποιηθεί ενδιάμεση επικαιροποίηση του διορθωτικού συντελεστή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Η ενδιάμεση επικαιροποίηση καθόρισε τους διορθωτικούς συντελεστές που προκύπτουν από τις ισοτιμίες που κοινοποίησε η Eurostat για την 1η Φεβρουαρίου, την 1η Μαρτίου, την 1η Απριλίου, την 1η Μαΐου και την 1η Ιουνίου αντιστοίχως. Ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος του η Επιτροπή πρόκειται να δημοσιεύσει στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας πέντε μηνιαίους πίνακες στους οποίους αναφέρονται οι χώρες που επηρεάζονται, οι αντίστοιχοι διορθωτικοί συντελεστές και οι ημερομηνίες εφαρμογής καθενός από αυτούς, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα III της παρούσας έκθεσης. 5. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ Σε αυτή την ενότητα παρέχεται μια αναλυτική εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των επικαιροποιήσεων που επηρεάζουν τις αποδοχές και τις συντάξεις του προσωπικού της ΕΕ το. 5 ΕΕ C 193/3 της 11ης Ιουνίου 12

13 5.1. Επικαιροποίηση του στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ (άρθρο 65 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Η επικαιροποίηση των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν δαπάνες προσωπικού σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς. εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) Τομέας V Άλλοι τομείς (I έως IV) Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα + 66, , ,2 + 15,4 + 30,8 + 30,8 + 10,6 + 21,2 + 21,2 + 2,3 + 4,6 + 4, Επικαιροποίηση του στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ εντός της ΕΕ (άρθρο 64 δεύτερο εδάφιο και άρθρο 20 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII) Η επικαιροποίηση, με έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και τις συντάξεις του προσωπικού της ΕΕ στα κράτη μέλη αλλά εκτός των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου έχει οικονομικές επιπτώσεις σε διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν δαπάνες προσωπικού. εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) Τομέας V Άλλοι τομείς (I έως IV) Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες + 1,41 + 2,83 + 2,83 0,85 1,69 1,69 13

14 5.3. Ενδιάμεση επικαιροποίηση των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ εντός της ΕΕ (άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Η επικαιροποίηση, με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου, ορισμένων διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και τις συντάξεις του προσωπικού της ΕΕ στα κράτη μέλη αλλά εκτός των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου έχει οικονομικές επιπτώσεις σε διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν δαπάνες προσωπικού. εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) Τομέας V Άλλοι τομείς (I έως IV) Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 0,14 0,14 0,14 0,52 0,52 0, Επικαιροποίηση του στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες (άρθρο 13 παράγραφος 1 του παραρτήματος Χ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Η ετήσια επικαιροποίηση, με έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές του επηρεαζόμενου προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις σε διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν δαπάνες προσωπικού εντός του τομέα V. Τομέας V εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες + 0,79 + 1,58 + 1,58 14

15 5.5. Ενδιάμεσες επικαιροποιήσεις του στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες (άρθρο 13 παράγραφος 2 του παραρτήματος Χ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Για την περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2014 και Ιανουαρίου Η επικαιροποίηση, με έναρξη ισχύος την 1η Αυγούστου 2014, την 1η Σεπτεμβρίου 2014, την 1η Οκτωβρίου 2014, την 1η Νοεμβρίου 2014, την 1η Δεκεμβρίου 2014 και την 1η Ιανουαρίου, ορισμένων διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές του επηρεαζόμενου προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες έχει οικονομικές επιπτώσεις σε διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν δαπάνες προσωπικού εντός του τομέα V. Τομέας V εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες + 0,01 + 0,02 + 0, Για την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου Η επικαιροποίηση, με έναρξη ισχύος την 1η Φεβρουαρίου, την 1η Μαρτίου, την 1η Απριλίου, την 1η Μαΐου, και την 1η Ιουνίου, ορισμένων διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές του επηρεαζόμενου προσωπικού της ΕΕ σε τρίτες χώρες έχει οικονομικές επιπτώσεις σε διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν δαπάνες προσωπικού εντός του τομέα V. Τομέας V εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες + 0,08 + 0,15 + 0,15 Παραρτήματα: (1) Σχέδιο δημοσίευσης στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ Επικαιροποίηση του στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού 15

16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται σε αυτές (2) Σχέδιο δημοσίευσης στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ Επικαιροποίηση του στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες (3) Σχέδιο δημοσίευσης στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ Ενδιάμεση επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες, για την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου (4) Δημοσίευση στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ Ενδιάμεση επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της ΕΕ εντός της ΕΕ (5) Δημοσίευση στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ Ενδιάμεση επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες, για την περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2014 και Ιανουαρίου 16

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 10.12.2013 COM(2013) 895 final 2013/0438 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2011, των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2017 COM(2017) 473 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2016 COM(2016) 624 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.5.2017 COM(2017) 220 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Tεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2018 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2013, του ποσοστού εισφοράς στο συνταξιοδοτικό καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2017 COM(2017) 380 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/415/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2009/790/ΕΚ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 156 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2015/000

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.12.2013 COM(2013) 887 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 10-11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 288 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 807 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 11-12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 541 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6799/17 FIN 148 SOC 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.2.26 COM(25) 539 τελικό 25/215 (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2017 COM(2017) 156 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-3/2017 EL

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες της ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες της ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2016 COM(2016) 713 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες της ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 8-10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 832 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή από τα θεσμικά όργανα κατά το 2014 των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2016 COM(2016) 227 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 EL EL ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2014 COM(2014) 722 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 8 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 414 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που περιλαμβάνει την αξιολόγηση που απαιτείται βάσει των άρθρων 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.4.2015 COM(2015) 160 final Πρόταση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 3 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2017 COM(2017) 271 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0065 (NLE) 9877/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FREMP 104 JAI 532 COHOM 65 COWEB 54 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/53/EΕ που επιτρέπει στο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.9.2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 612 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή από τα θεσμικά όργανα κατά το 2013 των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 801 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14828/17 ECOFIN 1012 UEM 328 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2016 COM(2016) 311 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2017 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 462 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 462 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11268/16 FIN 477 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 409 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 409 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.10.2009 COM(2009)600 τελικό C7-0256/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΠΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΠΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.6.2015 COM(2015) 307 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΠΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Αριθ. 4-5/2015 EL

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:

2. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 200 (09.2) (OR. en) 7572//0 REV FIN 72 RECH 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.3.2003 COM(2003) 114 τελικό 2003/0050 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.12.2011 COM(2011) 890 τελικό 2011/0455 (COD)C7-0507/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2010 COM(2010)160 τελικό C7-0118/10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 317 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 317 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final 2014/0283 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της

Διαβάστε περισσότερα

14637/16 ΘΛ/μκ 1 DG G 2A

14637/16 ΘΛ/μκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14637/16 FIN 806 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 10764/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 295 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/401/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κύπρο EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2017 COM(2017) 45 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2016 COM(2016) 678 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2017 COM(2017) 540 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2012 COM(2012) 160 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 207 (OR. en) 240/7 ECOFIN 647 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/45/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 435 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2010/282/ΕΕ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Αυστρία EL EL Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2037(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2037(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 09.12.2014 2014/2037(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα