ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (1) Με τη με αριθ. Φ /392/116804/Δ1/ από φαση της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3687/2008 άρθρο 4 παρ. 2 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α /2008) και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του ΚΥΣΠΕ (πράξη 27/ ), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτη σης από την υπηρεσία, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως: Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Γεραρίδου Πολυξένη Γωγούση Γεωργία ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Κωνσταντί νος Κωνσταντί νος Κυραγιάννη Δέσποινα Ιωάννης Ματθαιοπού λου Αναστασία Μιχαήλ Μελιοπούλου Αναστασία Αλέξανδρος ΕΙΔΙ ΚΟΤΗ ΤΑ ΠΕ60 νηπια γωγών Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. 2ο Γρα φείο ΠΕ Πιερίας 3ο Γρα φείο ΠΕ Αν. Αττι κής 1ο Γρα φείο ΠΕ Πειραιά Δ/νση ΠΕ Πιε ρίας Δ/νση ΠΕ Ημα θίας ΒΑΘΜΟΣ ΜΚ Α 10 Α 1 Α 8 Α 2 Α Μπακλαγή Παγώνα Δήμος Ρουμελιώτη Γαρυφαλ λιά Σαρακα τσάνου Βαλουξή Ιουλία Δήμητρα Αναστάσιος Δημήτριος Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ60 νηπια γωγών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ/νση ΠΕ Φθι ώτιδας 1ο Γρα φείο ΠΕ Αθή νας Δ/νση ΠΕ Μα γνησίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΥΣΗΣ Α 1 Α 3 Α 1 Με την αριθμ. 15/ πράξη του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ./σης Ν. Εύβοιας που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07, άρθρα 147 και 148, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση των: 1. Τρίγκα Ευσταθίου του Νικολάου, κλάδου ΠΕ70, δα σκάλου του 2/θ. Δημ.Σχολ. Γουβών, με βαθμό Α και ΜΚ Φρουζάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ70, δασκάλας του 2ου 12/θ. Δημοτ. Σχολείου Ιστιαίας, με βαθμό Α και ΜΚ Γεμιτζά Ιωάννας του Κων/νου, κλάδου ΠΕ60, νηπ/γού του 1/θ νηπ/γείου Ταξιάρχη, με βαθμό Α και ΜΚ Γροσδάνη Ευαγγελίας του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ60, νηπ/γού του 1/θ. Νηπ/γείου Αγίου, με βαθμό Α και ΜΚ 1 και 5. Σεβαστού Ελένης του Γρηγορίου, κλάδου ΠΕ60, νηπ/γού του 2/θ Νηπ/γείου Ωρεών, με βαθμό Α και ΜΚ 1. Ο Προϊστάμενος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. Α 33618/3282/ κοινή από φαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.

2 8382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3717/2008 (Α 239), μεταφέρονται στους ΗΣΑΠ οι παρα κάτω πρώην υπάλληλοι των Ολυμπιακών Αερογραμμών ΑΕ, Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυ μπιακής Αεροπλοΐας ΑΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε κενές θέσεις, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως: 1. Στους ΗΣΑΠ ΑΕ, οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι των Ολυμπιακών Αερογραμμών ΑΕ, Ολυμπιακής Αεροπορί ας Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας ΑΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε κενές θέσεις, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑΠΩΝΥΜΟ Καραγεωργοπούλου Στεφανία του Ιωάννου Τσιριγώτη Παναγιώτα του Δημητρίου Ασπρούλια Αικατερίνη του Ιωάννου Καλαθάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου Καρακώστας Κωνστα ντίνος του Χρήστου Καρούσος Σπυρίδων του Γεωργίου Κάρτσωνας Ιωάννης του Ηλία Κατσικοκέρης Ευάγγε λος του Γρηγορίου Μαλακασιώτης Ιωάννης του Νικολάου Παναγιωτόπουλος Νικό λαος του Μάριου Παπαγιαννόπουλος Πα ναγιώτης του Σπυρίδω νος Παπαδόπουλος Κωνστα ντίνος του Εμμανουήλ Παπασηφάκης Ευάγγε λος του Ευαγγέλλου Πούλος Παναγιώτης του Δημητρίου Στεργιάκη Γκόλφω του Δημητρίου Τέντομας Δημήτριος του Αντωνίου Τζάβαλος Ζήκος του Ιωάννου Χρονόπουλος Γεώργιος του Ηλία Χανιώτης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου Ρούσσος Παναγιώτης του Πέτρου ΕΚΠΑΙ ΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλλη Γραφείου Υπάλλη Γραφείου Τεχνικού 2. Στους ΗΣΑΠ ΑΕ, οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι των Ολυμπιακών Αερογραμμών ΑΕ, Ολυμπιακής Αεροπορί ας Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας ΑΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες με την παρούσα απόφαση προσωποπα γείς θέσεις, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως: A/A ΟΝΟΜΑΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΥΤΙ ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 Αδράμης Κωνσταντί νος του Δημητρίου 2 Ανδρέλος Ανδριανός του Γεωργίου 3 Ανυφαντής Γεώργιος του Ιωάννου Γιάμος Βασίλειος του Νικολάου Θάνος Αλέξανδρος του Χαριλάου Κελεριάν Ιωάννης του Κυριάκου Μπαντούνας Ηλίας του Διαμαντή Σπηλιάδης Κωνσταντί νος του Παναγιώτου Φαρμάκης Γεώργιος του Δημητρίου ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφε ρομένων. (Αριθμ. βεβ. ΗΣΑΠ 7980/ ). ΥΦΥΠ. ΕΣΩΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Με τις υπ αρ. Υ10α/ΓΠ/112362/ , Υ10α/ΓΠ/ 86872/ , Υ10α/ΓΠ/114982/ , Υ10α/ΓΠ/ 99755/ , Υ10α/ΓΠ/84751/ και Υ10α/ΓΠ/ 78583/ αποφάσεις διορισμού σε θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, που εκδόθηκαν από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατά ξεις της παρ. 8 του αρθρ. 23 του Ν. 2519/1997, και του Π.Δ. 89/2010, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του TEΛMAN σε θέση Επιμελη τή Α Παιδιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, με την υπ αρ. Υ10α/ΓΠ/112362/ απόφαση. (Αριθμ. βεβ. Υ /Υ.Υ. και Κ.Α. 9416/ ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΠΑΣΧΑΛΗ σε θέση Επιμε λητή Α Οδοντιατρικής του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με την υπ αρ. Υ10α/ΓΠ/86872/ απόφαση. (Αρ. βεβ. Υ/Υ.Υ. και Κ.Α. 9416/ ) 3. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής του Γενικού Νοσοκομεί ου Κέντρου Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο», με την υπ αρ. Υ10α/ΓΠ/114982/ απόφαση. (Αρ. βεβ. Υ/Υ.Υ. και Κ.Α. 9416/ ) 4. ΓΡΑΨΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ σε θέση Επιμελητή Α Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με την υπ αρ. Υ10α/ΓΠ/99755/ απόφαση. (Αρ. βεβ. Υ/Υ.Υ. και Κ.Α. 9416/ ) 5. ΔΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ σε θέση Διευ θυντή Καρδιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου, με την υπ αρ. Υ10α/ΓΠ/84751/ απόφαση. (Αρ. βεβ. Υ/Υ.Υ. και Κ.Α. 9338/ ) 6. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε θέση Επιμελητή Β Ορθοπαιδικής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, με την υπ αρ. Υ10α/ΓΠ/78583/ απόφαση. (Αριθμ. βεβ. Υ/Υ.Υ. και Κ.Α. 9338/ ). Με τις υπ αρ. Υ10α/ΓΠ/83171/ , Υ10α/ΓΠ/ / , Υ10α/ΓΠ/69347/ και Υ10α/ΓΠ/ / , αποφάσεις διορισμού σε θέσεις επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που εκδόθηκαν από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του αρθρ. 23 του Ν. 2519/1997, και του Π.Δ. 89/2010, διορίζονται οι ιατροί: 1. ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε θέση ειδικευμένης ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β, του Γενικού Νοσοκο μείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», με την υπ αρ. Υ10α/ ΓΠ/83171/ απόφαση. (Αρ. βεβ. Υ/Υ.Υ. και Κ.Α. 9338/ ) 2. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ το γένος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΕΜΙΑΝΙΔΟΥ σε θέση ειδικευμένης ιατρού Ακτινοδι αγνωστικής, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β, του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, με την υπ αρ. Υ10α/ ΓΠ/113784/ απόφαση. (Αρ. βεβ. Υ/Υ.Υ. και Κ.Α. 9416/ ) 3. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΡΟΪΔΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σε θέση ειδικευμένης ιατρού Παθολογικής Ανατομικής, με ει σαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με την υπ αρ. Υ10α/ ΓΠ/69347/ απόφαση. (Αρ. βεβ. Υ/Υ.Υ. και Κ.Α. 9416/ ) 4. ΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση ειδι κευμένου ιατρού Μαιευτικής Γυναικολογίας, με εισα γωγικό βαθμό Επιμελητή Β, του Γενικού Νοσοκομεί ου Γιαννιτσών, με την υπ αρ. Υ10α/ΓΠ/102073/ απόφαση. (Αρ. βεβ. Υ/Υ.Υ. και Κ.Α. 9416/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 219/36203/2010 απόφαση του Αντι δημάρχου Διοίκησης και Κοινωνικών Υπηρεσιών Ηλιού πολης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 963/ , τ. Γ και αφορά σε διορισμούς σε κενές οργανικές θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση σφάλματος: Στη σελίδα 7845, στήλη 1η και στίχο 5ο. Από το λανθασμένο: «ΚΛΑΔΟΣ Τ.Ε.» Στο ορθό: «ΚΛΑΔΟΣ Π.Ε..». (4) ( Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την αρίθμ. 60/ απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων και Χώρων Άθλη σης (Ο.Α.Κ.Κ.Χ.Α.) Δήμου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 134/Α / ), έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η από δεύτερη αίτηση παραίτησης, από την υπη ρεσία του Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων και Χώρων Άθλησης (Ο.Α.Κ.Κ.Χ.Α.) Δήμου Καρδίτσας, του υπαλλήλου Γκαγκά Νικόλαου του Δημητρίου, του κλάδου 3 Ηλε κτρολόγων, με βαθμό Α, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 9529/155817/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ. 171/ απόφαση του Δημάρχου Καρύστου Ν. Ευβοίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007 γί νεται αποδεκτή η παραίτηση του υπαλλήλου ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του κλάδου 16 Καθαριότητας, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 84500/ 11957/2010). Με την αριθμ. 1878/ απόφαση του Δημάρ χου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του υπαλλήλου ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ του κλάδου 30 με Α βαθ μό, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 84487/ 11953/2010). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Α. ΛΑΡΟΥ ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ - Με την αριθ. 873/ απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Λαμιέων» που εκδό

4 8384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 152 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ Α 143/ ), 2 και 3 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ. Α 138), 47 και 48 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ.Α 165) γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης της μονίμου υπαλλήλου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Λαμιέων», Τσαμασιώτη Αγλαΐας του Κων/νου, κατηγορίας Υ.Ε, κλάδου 16 με βαθμό Β. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 4250,00 (τρίμηνες αποδοχές) περίπου σε βάρος του Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. για το οι κονομικό έτος (Αριθ. βεβ. Ν.Π.Δ.Δ.: 871// ). (Αριθ. αποφ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος: 86605/ 15594/ ). Με την αριθ. 872/ απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Λαμιέων,» που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 152 του Ν. 3584/07 ( ΦΕΚ Α 143/ ), 2 και 3 του Ν. 1902/1990 ( ΦΕΚ. Α 138), 47 και 48 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ. Α 165) γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτη σης, λόγω συνταξιοδότησης της μονίμου υπαλλήλου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Λαμιέων», Καδή Παναγιώτου Ανδρούλας του Νι κολάου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ4 Νηπιαγωγών με βαθμό Α. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 5500,00 (τρίμηνες αποδοχές) περίπου σε βάρος του Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού του παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ, για το οικονομικό έτος (Αριθ. βεβ. Ν.Π.Δ.Δ.: 871// ). (Αριθ. αποφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδος: 86585/15593/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Τμήματος Δ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Π του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίασή της , αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης Π, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 4 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: (5) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ ΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗΣ Μία (1) θέση Π στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων και Εφαρμογές στην Εκ παίδευση». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτ σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8385 AΡΙΣΤΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ π.ε. Προκήρυξη θέσης μέλους Π του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε νο «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελεί ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 309/ , αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Π, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του ν. 1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99 ως εξής: ΑΡΙΣΤΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Γ.Σ. Τομέα 147/ ). Μία θέση Π στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο λογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτ σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα, για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προαιρετικά, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενι κής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., καθώς και πέντε (5) αντίτυπά τους. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουρ γείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2010 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - Αριθμ π.ε. Προκήρυξη θέσης μέλους Π του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε νο «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελεί ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της αριθμ. 309/ , αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Π, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του ν. 1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99 ως εξής: ΑΡΙΣΤΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Γ.Σ. Τομέα 147/ ). Μία θέση Π στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δη μοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτ σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας.

6 8386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα, για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προαιρετικά, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενι κής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., καθώς και πέντε (5) αντίτυπά τους. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουρ γείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολι τικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε νο «Στατική». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη συνεδρίασή της αρ. 65/ , αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 6 περ. Α ν. 2083/1992 όπως αυτό ισχύει με το αρθρ. 23 ν. 3549/2007 και αρθρ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθρ. 14 παρ. 5 ν. 1268/1982, του αρθρ. 28 παρ. 26 ν. 2083/1992, του αρθρ. 1 παρ. 4 και αρθρ. 4 παρ. 3 ν. 2517/1997, του αρθρ. 2 ν. 3282/2004 και του π.δ. 134/1999, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευ σης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτ σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δε ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8387 Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Βόλος, 4 Οκτωβρίου 2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους Π του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμί δα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόρ γανη Χημεία και Φασματοσκοπία Υψηλών Θερμο κρασιών». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πα νεπιστημίου Πατρών στην υπ αριθμ. 401/ συνε δρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Π, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004, 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, 1 παρ. 1 και 4 και του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 134/1999 (ΦΕΚ 132/ /τ.Α ), ως εξής: Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Μία (1) θέση Π του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας, στη βαθμίδα του Καθη γητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία και Φασματοσκοπία Υψηλών Θερμοκρασιών». Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη Πατρών Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 1. Βιογραφικό σημείωμα (σαράντα 40 αντίτυπα). 2. Επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου, διδακτορι κού διπλώματος και άλ τίτ σπουδών. Αν οι τίτ λοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε σαράντα 40 αντίτυπα. 4. Αντίτυπα των επιστημονικών εργασιών εις τετρα πλούν. 5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί μέχρι την έκδοση της πράξης διορισμού του). 6. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλε ται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγω γής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμόδιου Στρατο λογικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορι σμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Πάτρα, 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 και κατόπιν του πίνακα διοριστέων της κατηγορίας Τεχνο λογικής Εκπαίδευσης () της προκήρυξης 7Κ/2009, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 694/ ΦΕΚ (τ.γ ) και ύστερα από την υπ αριθμ. 1427/ απόφαση του 1ου

8 8388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, διορίζονται οι παρακάτω υπάλληλοι ως δόκιμοι σε κενές οργανικές θέσεις του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», του Κέντρου Υγείας Μαρκό πουλου, του Κέντρου Υγείας Λαυρίου και του Κέντρου Υγείας Κορωπίου της κατηγορίας των κλάδων Νοσηλευτών τριών, Ραδιολογίας Ακτινολογίας και Επισκεπτών τριών Υγείας με τον βαθμό ως εξής: Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Α/ Α ΟΝΟΜΑ ΠΩΝΥΜΟ ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΤΑΓΚΟΥ ΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΘΕΟΔΩ ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 3. ΓΙΟΛΕΤΖΟ ΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΖΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ 5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΡΙΝΗ 7. ΚΤΙΣΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8. ΜΑΚΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 9. ΝΥΚΡΙΔΑ ΑΡΕΤΗ 10. ΣΚΟΡΔΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 11. ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΛΙΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΣ 12. ΖΗΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΔΙΟΛΟ ΓΙΑΣ ΑΚΤΙ ΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘ ΜΟΣ 13. ΚΟΖΙΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 14. ΤΑΝΑΓΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15. ΓΑΛΑΝΟΥΔΑ ΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕ ΠΤΩΝ ΤΡΙ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕ ΠΤΩΝ ΤΡΙ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΠΑΒΡΑΜΙ ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑ ΠΑ ΡΑΣΚΕΥΗ ΞΥΘΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΕ ΠΤΩΝ ΤΡΙ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 9320/ ). Ο Διοικητής ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΩΝ (6) ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 694/τ.Γ / , που δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων υποψηφίων, της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 7Κ/2009 προκήρυξη (ΦΕΚ 457/ Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), στη σελίδα 5607 (Α.Α. 884, A.M. 6226), προστίθεται το ονοματεπώνυμο της διοριστέας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο εκ παραδρομής δεν περιελήφθη. (Από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 657 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων............... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 731 16 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 375 20 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 359 7 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 412 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα