ΠPOΓPAMMA ΔPAΣHΣ 41 O ΤΑΚΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙO ΤΗΣ Π.O.Ε.-O.Τ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠPOΓPAMMA ΔPAΣHΣ 41 O ΤΑΚΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙO ΤΗΣ Π.O.Ε.-O.Τ.Α."

Transcript

1 Aθήνα, 15 Ioυνίου 2012 Aριθμ. Πρωτ.: 841 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.O.Ε.-O.Τ.Α. ΠPOΓPAMMA ΔPAΣHΣ 41 O ΤΑΚΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙO ΤΗΣ Π.O.Ε.-O.Τ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΜΠTH 26 AΠPIΛIOY 2012 Σας στέλνουμε το ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ της Oμοσπονδίας για το χρονικό διάστημα μέχρι το ΕΝΔΙΑΜΕΣO ΣΥΝΕΔΡΙO που θα πραγματοποιηθεί το ΔΕΚΕΜΒΡΙO TOY To Πρόγραμμα Δράσης ψηφίστηκε στο 41 ο Τακτικό Συνέδριο της Oμοσπονδίας και είναι αποτέλεσμα διαλόγου και προτάσεων του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου. Αναλυτικά το Πρόγραμμα Δράσης έχει ως εξής: Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ: Το νέο Μισθολόγιο Βαθμολόγιο αποτέλεσε το όχημα για νέες περικοπές, νέες διαιρέσεις (παλαιοί και νέοι) και την ουσιαστική μισθολογική βαθμολογική καθήλωση του συνόλου των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η πολιτική των περικοπών απ ότι φαίνεται θα συνεχιστεί με αφορμή την «αξιολόγηση» των Δημοσίων Υπηρεσιών και του υπηρετούντος προσωπικού. Εντάσσεται στον κυβερνητικό στόχο υλοποίησης των μνημονιακών δεσμεύσεων για δραστικό περιορισμό των εργαζομένων και ελαχιστοποίηση του μισθολογικού κόστους. Κι αυτό συμβαίνει όταν θα έπρεπε να προωθούνται οι στόχοι της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι προοπτικές εξέλιξής του. Γι αυτό συνεχίζουμε να διεκδικούμε: Ενιαίο και Δίκαιο Μισθολόγιο. Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Διαμόρφωση του βασικού κατώτερου εισαγωγικού μισθού στην κατηγορία Υ.Ε. στα ευρώ. Διασφάλιση της ακώλυτης μισθολογικής εξέλιξης χωρίς περιορισμούς. Συγχρόνως, διεκδικούμε την αλλαγή βασικών διατάξεων του ισχύοντος Μισθολογίου Βαθμολογίου που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη Βαθμολογική Μισθολογική εξέλιξη του υπηρετούντος προσωπικού. 1. Αντιμετώπιση του προβλήματος με την βαθμολογική κατάταξη των Μουσικών (Πτυχιούχων Ωδείων), που οι υπηρεσίες αρνούνται να τους κατατάξουν στην κατηγορία Τ.Ε. ΚΑΡΟΛΟΥ 24 I I ΑΘΗΝΑ I ΤΗΛ.: I FAX: I

2 2. Τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.: οικ.2/16519/0022/ που καθορίζει τους δικαιούχους του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, με την ένταξη των πιο κάτω ειδικοτήτων και κατηγοριών εργαζομένων. α. Εργατοτεχνίτες εν γένει: Σιδηρουργοί, Υδραυλικοί, Αλουμινάδες, Ηλεκτρολόγοι, Φανοποιοί, Τεχνίτες Συντηρητές, Πρακτικοί Μηχανικοί, Εργάτες Κήπων, Τεχνίτες Κηπουροί-Δενδροκόμοι-Ανθοκηπουροί, οι απασχολούμενοι στην τοποθέτηση Υαλοπινάκων, Εργάτες και Τεχνίτες στη σήμανση των Οδών, Εργάτες και Τεχνίτες Σωληνώσεων και Σιδηροκατασκευών και οι Ηλεκτροσυγκολλητές. β. Οικοδομικές Εργασίες: Οικοδόμοι, Τεχνίτες Οικοδόμοι, Κτίστες Πέτρας, Καλουπατζήδες, Σοβατζήδες, Κτίστες, Ξυλουργοί, Ελαιοχρωματιστές, Εργάτες Οδοποιίας, Εργάτες και Τεχνίτες Ύδρευσης. γ. Υγειονομικό προσωπικό: Τραπεζοκόμοι, Βοηθοί Μάγειροι, Μάγειροι, Οικογενειακοί Βοηθοί, Νοσηλευτές, Νοσοκόμοι, Φυσικοθεραπευτές κ.λ.π. δ. Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. ε. Νυχτοφύλακες, Φύλακες-Εργάτες, Εργάτες Γενικών καθηκόντων και το Εποπτικό προσωπικό της καθαριότητας. ζ. Καθαρίστριες-στές, Εσωτερικών χώρων, Δημοτικών Γηροκομείων, Σχολικών Κτιρίων, Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίων και Γηπέδων. η. Εργάτες και Τεχνίτες που απασχολούνται στους Βιολογικούς καθαρισμούς, τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. θ. Οι Μουσικοί Πνευστών Οργάνων. ι. Οι Εργάτες των Δημοτικών Σφαγείων. κ. Οι Εργάτες Καθαριότητας των Δημοτικών Νεκροταφείων. λ. Οι Καμαρώτοι-Καμαριέρες και οι Τρίφτες στα Δημοτικά Λουτρά. μ. Οι εργάτες και Τεχνίτες Ψεκασμού. ν. Οι απασχολούμενοι ως Θερμαστές και Λεβητοκαθαριστές. 3. Τροποποίηση του άρθρου 20 (υπερωριακή εργασία) του Ν.4024/2011, ώστε να μην υπάρχει περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση σε όσες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού (Καθαριότητα, Νεκροταφεία, Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Σταθμοί Μεταφόρτωσης, Δημοτική Αστυνομία κ.λ.π.) λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα, σε 24ώρη ή 12ώρη βάρδια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/ Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4024/2011 σχετικά με την βαθμολογική μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού που έχει υπαχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008, ώστε και μετά την να συνεχίσει να του χορηγούνται τα πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια. 5. Άμεση αντιμετώπιση της άδικης και άνισης μεταχείρισης που προβλέπει τη μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση τρία (3) επί πλέον χρόνια, όσων εργαζομένων έχουν σαν τυπικό προσόν την εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 4 του Ν.4024/ Εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν.3979/2011 που προβλέπει την κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 7. Αναγνώριση μισθολογικά και βαθμολογικά της προϋπηρεσίας των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. που είχαν πριν διορισθούν σε μόνιμες θέσεις, ύστερα από προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 2

3 8. Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται στην Σ.Σ.Ε. έτους 2010 της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α., ώστε και οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. που έχουν επιλέξει να διατηρήσουν το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. και λαμβάνουν την αποζημίωση του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 να υπολογίζονται και τα επιδόματα εορτών και αδείας. 9. Έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 8 του Ν.3731/2008, που θα καθορίζει το επίδομα θέσης ευθύνης για το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. 10. Άμεση αντιμετώπιση των δαπανών μετακίνησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων, κυρίως Καλλικρατικών, Νησιωτικών ή Ορεινών Δήμων που αναγκάζονται καθημερινά να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν στην έδρα του Δήμου όπου είναι υποχρεωμένοι από να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ: Το ασφαλιστικό συσχετίζεται με την γενικότερη κατάσταση της οικονομικής πολιτικής, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ανεργία, την εισοδηματική πολιτική. Η κατάσταση στα Ασφαλιστικά Ταμεία διαρκώς χειροτερεύει αφού οι πραγματικές αιτίες ούτε στα όρια ηλικίας του ενεργού πληθυσμού, ούτε στο ύψος των συντάξεων των ασφαλισμένων οφείλονται, αλλά στην εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή, στη λεηλασία των αποθεματικών των Ταμείων από τις Τράπεζες και το Χρηματιστήριο, στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, στην κακοδιοίκηση και την έλλειψη αποτελεσματικών οργανωτικών δομών και τεχνολογικής υποστήριξης. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν κρίνεται μόνο βάσει δημοσιονομικών δεδομένων, γιατί η κοινωνική ασφάλιση είναι η καρδιά της κοινωνικής πολιτικής. Το ασφαλιστικό έχει σαφώς ταξική διάσταση και η θέση του έχει ιδεολογικό προσανατολισμό ως ζήτημα διανομής του εισοδήματος του πλούτου μεταξύ της εργασίας και του κεφαλαίου. Η ανακατανομή που έγινε και συνεχίζει να γίνεται μέσω του ασφαλιστικού, είναι σε βάρος των χαμηλών και μεσαίων κοινωνικών τάξεων. Γι αυτό συνεχίζουμε να διεκδικούμε: 1. Επαναφορά των ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων που έχουν καταργηθεί με όλους τους αντιασφαλιστικούς Νόμους. 2. Διασφάλιση του Δημόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα, του ασφαλιστικού μας συστήματος. 3. Κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας στο εφάπαξ και την επικουρική σύνταξη. 4. Συνολική επέκταση των Β.Α.Ε. στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 5. Διαδοχική Ασφάλιση χωρίς καταβολή νέων εισφορών. 6. Περιορισμό της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας. 7. Πλήρης αναγνώριση του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 3

4 Ειδικότερα ζητήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που ζητούν άμεση λύση είναι: 1. Αναγνώριση ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά της προϋπηρεσίας των Σχολικών Φυλάκων που είχε πριν μετατραπεί η σύμβασή τους σε Αορίστου Χρόνου με το Προεδρικό Διάταγμα 164/ Κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. που γίνεται στις πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού, καθώς δεν είναι μέτοχοι του Ταμείου αυτού. 3. Αναγνώριση συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά του χρόνου εκπαίδευσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 135/2006. Γ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Οι επιθέσεις εναντίον του Δημοσίου, η αποπροσανατολιστική εκμετάλλευση απαράδεκτων και αισχρών φαινομένων παραβατικότητας και διαφθοράς για την ενοχοποίηση του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα σχέδια ολικής μεταβολής του ρόλου των Δημοσίων Υπηρεσιών με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων, εκλεκτών και ισχυρών, βρίσκονται και πάλι στην ημερήσια διάταξη. Γίνονται ο αγωγός για την αποσιώπηση των ευθυνών του πελατειακού, διαμεσολαβητικού, διαπλεκόμενου ρόλου, μεγάλης μερίδας του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος, που κακοδιοικεί, ανέχεται, αρνείται τη διαφάνεια, την πολιτική συμμετοχή και τον αποτελεσματικό έλεγχο από την κοινωνία, της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εδώ και δεκαετίες. Γίνονται το όχημα, ώστε να μετατραπεί η «εφεδρεία» σε πρόγραμμα μαζικών απολύσεων, να συρρικνωθούν και να ιδιωτικοποιηθούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες, να μεταβιβαστεί το κόστος βασικών κοινωνικών υπηρεσιών (Παιδεία, Υγεία, Νερό, Ρεύμα, χρήση Δημόσιων Υποδομών, Διοικητική υποστήριξη του πολίτη κ.λ.π.) στις πλάτες του πολίτη, στον ατομικό και οικογενειακό του προϋπολογισμό. Πρόκειται ασφαλώς για την άλλη, την υπόγεια πολιτική της λεηλασίας του εναπομείναντος εισοδήματος, της πλήρους περιθωριοποίησης των φτωχών και των ανέργων. Το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε κάθε χώρο δουλειάς, εκτός από την ανάδειξη και την ερμηνεία των αιτιών που παράγουν αυτά τα φαινόμενα, την καταδίκη και καταγγελία ενός συστήματος με σάπιες και διεφθαρμένες πλευρές, έχει καθήκον να δυναμώσει το μέτωπο και απέναντι σε όσους συμμετέχουν ή διευκολύνουν πράξεις διαφθοράς. Δεν εκπροσωπούμε, αλλά απομονώνουμε όσους και όποιους αποδεδειγμένα εμπλέκονται σε τέτοια φαινόμενα. Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις των Οργανισμών του Δημοσίου, καθώς και οι απολύσεις των εργαζομένων γίνονται με μοναδικό γνώμονα την περιστολή δαπανών και χωρίς να εξετάζεται το τεράστιο κοινωνικό κόστος που θα προκληθεί. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών και του προσωπικού δεν γίνεται για να βελτιωθεί η λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών. Αντίθετα, χρησιμοποιείται ως εργαλείο για νέες απολύσεις, για κλείσιμο υπηρεσιών και ενίσχυση των ιδιωτών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ανατροπές για τα Δημόσια αγαθά, τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους εργαζόμενους συνολικά στο Δημόσιο αναμένονται δραματικές και ειδικότερα: Προωθείται η κατάργηση-συγχώνευση και διάλυση υπηρεσιών, θυσία στο βωμό του «λιγότερου κράτους» και την ενίσχυση των ιδιωτών. Ο Ο.Ε.Κ., η Εργατική Εστία, τα Κ.Τ.Ε.Ο. αποτελούν τις πρώτες υπηρεσίες που καταργούνται και οδηγούνται στην ιδιωτικοποίηση. 4

5 Προωθείται η μείωση των δομών και υπηρεσιών του Δημοσίου κατά 30%, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Ο.Ο.Σ.Α. Προωθείται η δραστική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σήμερα στο Δημόσιο, κατά μέχρι το Στο ίδιο πλαίσιο προωθούνται νέες απολύσεις προσωπικού από το Δημόσιο. Μετά τις απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν, μέσα από το καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, η συγκυβέρνηση συμφώνησε με την τρόικα στην απόλυση εργαζομένων έως το τέλος του 2012, ενώ δεν αποκλείεται ανάλογος αριθμός να οδηγείται στην απόλυση κάθε έτος έως το Προβλέπονται νέες οριζόντιες περικοπές των μισθών των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να καλυφθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και να υπάρξει προς τα κάτω εξίσωση με τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα. Προωθούνται περικοπές κατά 10% τουλάχιστον στα ειδικά μισθολόγια. Παγώνουν οι μισθολογικές και βαθμολογικές ωριμάνσεις για να μην αυξηθεί το κόστος μισθοδοσίας. Τέλος, προβλέπονται νέες μειώσεις συντάξεων, κύριων και επικουρικών, για όλους τους ασφαλισμένους εξαιτίας της άσχημης κατάστασης των Ταμείων και του «κουρέματος» των Ομολόγων. Γι αυτό ο αγώνας μας για ποιοτική αναβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών πρέπει να είναι καθημερινός διεκδικώντας: 1. Αναβάθμιση του ανθρώπινου Δυναμικού, αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, αξιοκρατική στελέχωση, καμιά κατάργηση οργανικών θέσεων. 2. Προστασία και αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. με την αύξηση των πόρων για τη λειτουργία τους, τη βελτίωση των υποδομών και των εξοπλισμών τους. 3. Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των Δημοσίων Υπαλλήλων. 4. Κατάργηση του Νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών, αποτροπή κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης. 5. Ενίσχυση του Δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών της Υγείας, της Παιδείας, και της Πρόνοιας. Αύξηση των δαπανών για τη λειτουργία τους και την αναβάθμιση της ποιότητά τους. Δ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: Από την πρώτη ημέρα ψήφισης και στη συνέχεια εφαρμογής του Ν.3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και την ένταξή του στο πρόγραμμα σταθερότητας με την αφαίρεση πόρων που σήμερα ξεπερνούν το 55% των τακτικών εσόδων, εκφράζαμε την πεποίθηση ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οδηγείται μαθηματικά σε οικονομική κατάρρευση. Τονίζαμε επίσης ότι η παντελής έλλειψη αναφοράς στο ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον ρόλος τους και την πραγματική αναβάθμισή τους στις νέες συνθήκες, την αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού, τη συνεχή επιμόρφωση, την ενίσχυση των νέων δομών με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από την συνένωση των Δήμων με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες μας αλλά και την αρνητική θέση μας για το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», καθώς όλη αυτή την περίοδο έχουμε υποστεί την πιο ακραία, βάρβαρη και νεοφιλελεύθερη πολιτική. 5

6 Για να βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί πρέπει εργαζόμενοι και αιρετοί το επόμενο χρονικό διάστημα να διαμορφώσουμε ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο που θα έχει δύο στόχους: α. Την ανατροπή αυτής της άδικης και αδιέξοδης πολιτικής και την καθημερινή παρέμβασή μας με στόχο η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίξει τον πραγματικό κοινωνικό ρόλο της. β. Να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο διεκδικήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, ώστε να δημιουργήσουμε πραγματικές συνθήκες κοινωνικής ανάπτυξης. Διεκδικώντας από κοινού: Απόδοση όλων των οφειλομένων από το κράτος και άρνηση μεταφοράς οποιασδήποτε αρμοδιότητας που δεν εξασφαλίζει εκ των προτέρων τους αναγκαίους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό, καθώς η μείωση κατά περίπου 50% των πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση με δεκάδες νέες αρμοδιότητες, αποτελεί το καλύτερο άλλοθι σε όσους επιθυμούν την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Ριζική αναθεώρηση του «Καλλικράτη» που να προβλέπει δημοκρατική, διοικητική και οικονομική μεταρρύθμιση και πραγματική αποκέντρωση. Αποτροπή των πολιτικών άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων αναπτυξιακών και κοινωνικών αρμοδιοτήτων (απορρίμματα, ενέργεια, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λ.π.). Υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων και συμπαράσταση στις αγωνιστικές παρεμβάσεις των εργαζομένων στις αποφάσεις της κυβέρνησης για την εργασιακή εφεδρεία, τις απολύσεις, την κατάργηση των οργανικών θέσεων και τις συνεχείς μειώσεις των αποδοχών. Αποτροπή της προσπάθειας «κινεζοποίησης» με τη συγκρότηση Μετώπου Αυτοδιοίκησης, κοινωνίας και εργαζομένων. Συνέχιση και επέκταση των προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών με την διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα. Διασφάλιση της παραμονής του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού με την ενσωμάτωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες των Δήμων (Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών). Το ξεκαθάρισμα των σχέσεων των Ο.Τ.Α. και υπηρεσιών του κράτους (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ο.Γ.Α., ΕΛ.Γ.Α. κ.λ.π.) στην άσκηση αρμοδιοτήτων τους χωρίς κανένα μέχρι σήμερα όφελος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Την άμεση ανάγκη επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας με ενιαίο τρόπο άσκησης των καθηκόντων και αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του ένστολου προσωπικού στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους. Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, καμιά απόλυση εργαζόμενου, κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων, φραγμό στη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και την ομηρία χιλιάδων άνεργων εργαζομένων. Επίλυση βασικών κλαδικών και θεσμικών αιτημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. Υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας. Κι αυτά γιατί με την πολιτική της συγκυβέρνησης και της τρόικας ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαξιώνεται, αποδομείται, συμβιβάζεται, επαιτεί και δεν διεκδικεί. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως μια μορφή εξουσίας που βρίσκεται κοντά στον πολίτη δεν μπορεί να παρακολουθεί από μακριά την οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων, των ανέργων και συνολικά της κοινωνίας. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μοιρολατρικά και παθητικά από τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 6

7 Συγχρόνως αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε τη δύσκολη αυτή περίοδο τα εξής: 1. Να κατοχυρώνεται η Διοικητική και η Oικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. 2. Να υπάρξει διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. 3. Να αναπτυχθούν σύγχρονες δομές και λειτουργίες στο εσωτερικό των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 4. Να υπάρχει ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 5. Να αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 6. Να καθοριστούν με σαφήνεια οι κανόνες διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των πόρων. Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.: Δεκατρία (13) χρόνια από την ψήφιση του Νόμου για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο, παρότι δεν κατέστη δυνατό να υπογραφεί ούτε μια Γενική Συλλογική Σύμβαση, η κυβέρνηση στο πλαίσιο των επιλογών της ήρθε ουσιαστικά να βάλει «ταφόπλακα» σε οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμοθέτησης ουσιαστικού συστήματος Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Καθώς, θα μπορούσε να αποτελέσει στη σημερινή συγκυρία, μηχανισμό περιφρούρησης, επανάκτησης και διεύρυνσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο. Το Δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα μέσα από την διαδικασία των αγωνιστικών του παρεμβάσεων θα πρέπει να επιδιώξει τη διεκδίκηση ενός νέου συστήματος Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο (όχι απλώς διαβούλευση) που να επανακαθορίζει στρατηγική, τακτική, στόχους, λειτουργία και δράση, που να διαφυλάσσουν και να διευρύνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, διεκδικώντας: 1. Επαναφορά του δικαιώματος Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. 2. Συγκρότηση Σώματος μεσολάβησης με αντικειμενικά κριτήρια. 3. Κατοχύρωση των διάφορων επιπέδων διαπραγμάτευσης. 4. Διεύρυνση με νομοθετική ρύθμιση, των θεμάτων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Ζ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο, με την οικονομία σε συνεχή ύφεση, με τις καθημερινές παρεμβάσεις της συγκυβέρνησης και της τρόικας στο πλαίσιο των μνημονίων, το φορολογικό σύστημα κατά γενική ομολογία έγινε κοινωνικά πιο άδικο, έντονα ταξικό, αναποτελεσματικό και αντιαναπτυξιακό. Η υπερδιόγκωση της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, η μεγάλη αύξηση των έμμεσων φόρων και η υπερφορολόγηση των μισθωτών και συνταξιούχων, αποτελούν και στην περίοδο αυτή, τα κύρια χαρακτηριστικά του. Και αυτή την περίοδο, πάλι επιλέγονται τα εύκολα θύματα για να πληρώσουν την οικονομική κρίση, εντατικοποιώντας την συνεχή επιβάρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων. Το κύμα ακρίβειας και αυξήσεων με την μείωση του αφορολόγητου στα ευρώ έχει φέρει την συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού σε οικονομική απόγνωση. Ειδικότερα, αυτή την περίοδο που οι μισθοί και οι συντάξεις καθημερινά συμπιέζονται, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση, που θα εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και θα διασφαλίζει την φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων, διεκδικώντας: 7

8 1. Απλό, δίκαιο, αναδιανεμητικό φορολογικό σύστημα. 2. Αφορολόγητο όριο στα ευρώ. Κατάργηση κάθε χαρατσιού που επιβαρύνει οικονομικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 3. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. 4. Αλλαγή της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων. Ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 5. Δίκαιο φορολογικό σύστημα με ουσιαστική φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και κερδών αλλά και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. ΣΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Η εφαρμογή της εφεδρείας (που απέτυχε), η απαίτηση της τρόικας για τον περιορισμό του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων μέχρι το 2015 κατά και η απόλυση μέχρι το τέλος του 2012, έχουν βασικό στόχο τις απολύσεις προσωπικού, την κατάργηση υπηρεσιών και την ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων ακόμα και αυτών που συνταξιοδοτούνται και ο περιορισμός των οργανικών μονάδων δείχνει τις πραγματικές διαθέσεις τους για το μέλλον των Δημοσίων Υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού. Το πάγωμα των προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. ακόμα και στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, επιβεβαιώνουν τις καθημερινές εκτιμήσεις μας για την ιδιωτικοποίηση ή κατάργηση βασικών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (καθαριότητα, Παιδικοί Σταθμοί, Πράσινο, Κ.Ε.Π., Προνοιακές Δομές κ.λ.π.). Την ίδια στιγμή νέα προγράμματα ελαστικών σχέσεων εργασίας και εργασιακής «ομηρίας» προωθούνται και είναι έτοιμα για την εφαρμογή τους. Το πρόγραμμα για την «απασχόληση» ανέργων μέσω «Κοινωφελούς Εργασίας», αλλά και η πρόσληψη χιλιάδων επίσης εργαζομένων για την εφαρμογή, σαν ξαναζεσταμένο φαγητό, του προγράμματος κατασκευής έργων με αυτεπιστασία, δείχνουν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. Επιλογές που ουσιαστικά διευρύνουν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και οδηγούν μαθηματικά τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία σε οικονομική κατάρρευση. Πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα, η αποτροπή των νέων «προσλήψεων» με ελαστικές σχέσεις εργασίας να αποτελέσει βασική αγωνιστική προτεραιότητα του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρέπει να αναγκάσουμε την κυβέρνηση και τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη όλων των καθημερινών λειτουργιών των Ο.Τ.Α. Οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Ο.Τ.Α. στους πολίτες. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ανταποδοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες, όπου οι εργαζόμενοι κατά εκατοντάδες απολύονται ενώ οι υπηρεσίες οδηγούνται σε σταδιακή κατάργηση και ιδιωτικοποίηση. Πρέπει να μπει επιτέλους ένα ΤΕΛΟΣ στην πολιτική της ρουσφετολογίας, της κομματικής πελατείας και της συνεχιζόμενης «ΟΜΗΡΙΑΣ» χιλιάδων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 8

9 Διεκδικούμε: 1. Αποτροπή με κάθε τρόπο των απολύσεων που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση και την τρόικα. 2. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ο.Ε.Υ. Εξαίρεση των Ο.Τ.Α. από την αναστολή προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. 3. Καμιά κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και οργανικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 4. Μονιμοποίηση των εργαζομένων Iδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που εργάζονται, για ενιαία μόνιμη και σταθερή εργασία στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. 5. Τακτοποίηση του προσωπικού που απασχολείται με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 6. Αποτροπή κάθε προσπάθειας διεύρυνσης των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της «ομηρίας» χιλιάδων εργαζομένων. 7. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των Ο.Τ.Α. Η. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.: Το επόμενο χρονικό διάστημα και υλοποιώντας την βασική προτεραιότητά μας για την αποτροπή με κάθε τρόπο κάθε προσπάθειας απόλυσης εργαζόμενου θα πρέπει να εντείνουμε τις αγωνιστικές μας παρεμβάσεις για την κατάργηση όλων των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και την επιστροφή όλων των αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α. που τις έχουν δημιουργήσει. Η γιγάντωση των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τις συνεχείς παρατάσεις για να εναρμονισθούν δήθεν με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων επέτειναν την «ομηρία» χιλιάδων εργαζομένων, ακύρωσαν βαθμιαία και συστηματικά το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών και το ανθρώπινο δυναμικό και ουσιαστικά αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τον προθάλαμο για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Γι αυτό διεκδικούμε με μεγαλύτερη ένταση: Τη μεταφορά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλου του προσωπικού με παράλληλη κατάργηση των Επιχειρήσεων που το αντικείμενό τους έχει σχέση με τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Θ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η επίθεση που δεχθήκαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόσο από την κυβέρνηση συγκυβέρνηση όσο και από μεγάλη μερίδα αιρετών είχε να κάνει με την προσπάθεια της συνολικής εκχώρησης στα μεγάλα ιδιωτικά εργολαβικά συμφέροντα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Η μη ολοκλήρωση των Περιφερειακών σχεδιασμών στη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, με την ανοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την συνολική επίθεση των ιδιωτικών συμφερόντων με στόχο την αφαίρεση της αρμοδιότητας. Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Αττικής, την προσπάθεια εκχώρησης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. της κατασκευής των εργοστασίων επεξεργασίας των απορριμμάτων ανέλαβε η αιρετή Περιφέρεια, εντείνοντας την προσπάθεια επιβολής με κάθε τρόπο των αποφάσεων που υπηρετούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γι αυτό ο αγώνας την επόμενη χρονική περίοδο για την υπεράσπιση με κάθε τρόπο του Δημόσιου χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων θα είναι μακρύς και επίπονος και θα πρέπει εκτός της Περιφέρειας Αττικής να επικεντρωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας 9

10 (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος), όπου οι επιλογές των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού είναι τα Σ.Δ.Ι.Τ. και η εισαγωγή της θερμικής επεξεργασίας (καύσης). Γι αυτό και αυτή την περίοδο διεκδικούμε: 1. Άμεση εφαρμογή του Εθνικού σχεδιασμού και των Περιφερειακών και Νομαρχιακών σχεδιασμών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, καθώς η καθυστέρηση εφαρμογής τους δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ιδιωτικοποίηση. 2. Κατάργηση της σύμβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για την ανακύκλωση των Δημοτικών Απορριμμάτων συσκευασίας. Δημιουργία ενιαίου, αποκλειστικά Δημόσιου Φορέα για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας με καθοριστική την εκπροσώπηση σ αυτόν των Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων τους που εξειδικεύονται με την επεξεργασία και διάθεση των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση να υλοποιείται από τους Δήμους, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Διαχείρισης των Απορριμμάτων. 3. Άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση και τους φορείς των Ο.Τ.Α. για την προώθηση κατασκευής των Κ.Δ.Α.Υ. και των μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, που προβλέπονται στους περιφερειακούς σχεδιασμούς και να μην περιορίζονται στην κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ. που και αυτοί κατασκευάζονται με το σταγονόμετρο, με συνεχείς υπαναχωρήσεις και έξωθεν παρεμβάσεις, λόγω κυρίως πολιτικών σκοπιμοτήτων. 4. Η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.). Ενίσχυση του ρόλου της εγκατάστασης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για την αποτέφρωση. Προστασία της υγείας των πολιτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας θα συναντήσει συνολικά τη δυναμική αντίδραση όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των φορέων εκείνων που στηρίζουν τις θέσεις μας. Γιατί αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα είναι εκτός της συρρίκνωσης του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών, ο οικονομικός μαρασμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Συγχρόνως διεκδικούμε: 1. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 όπου δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας. Διάταξη που επιβεβαιώνει τη διάθεση των προηγούμενων κυβερνήσεων για την κατάργηση του Δημόσιου Χαρακτήρα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. 2. Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.). 3. Μετατροπή όλων των Φο.Σ.Δ.Α. σε Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων και όσων λειτουργούν υπό τη μορφή Α.Ε. και να ισχύσει το άρθρο 104 του Ν.3852/2010, καθώς είναι αναγκαία η ενιαία πολιτική διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ι. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Η δημιουργία από την προηγούμενη κυβέρνηση επιτροπής για την ψήφιση ενιαίου Κώδικα των Εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση Α και Β Βαθμού μας δημιουργεί σοβαρές επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις και επιδιώξεις της. 10

11 Βασικός στόχος του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι συνολικά η διαμόρφωση ενός σύγχρονου Κώδικα που θα είναι προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα και ανάγκες των εργαζομένων και της κοινωνίας και όχι για να υπηρετήσει τις ανάγκες των μνημονίων και της τρόικας. Που θα διασφαλίσει σταθερές εργασιακές σχέσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων και που θα δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Γι αυτό διεκδικούμε: 1. Ανθρώπινο δυναμικό αναβαθμισμένο, με αυτονομία και πρωτοβουλία στο πλαίσιο της συνταγματικής νομιμότητας. 2. Δομή και οργανωτικό πλαίσιο με σαφείς ρόλους, ευθύνες, σχέσεις εξουσίας, τρόπους και ενέργειες διοικητικής λειτουργίας και διαδικασιών. 3. Οργάνωση και διαμόρφωση μιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς περιττή γραφειοκρατία, πολυνομία που να εμπνέει και να έχει έμφαση στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. 4. Αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων, αξιοκρατική στελέχωση. 5. Οικονομική αναβάθμιση του προσωπικού. 6. Ενίσχυση των υποδομών των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π. 7. Δια βίου επιμόρφωση και προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες όλου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Μέχρι την σύνταξη του νέου ενιαίου Κώδικα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παρεμβαίνουμε για την επίλυση των πιο κάτω προβλημάτων: 1. Έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το άρθρο 82, παρ. 6 του Ν.3584/2007, που θα καθορίζει τις κατηγορίες, τους κλάδους και τα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 2. Διόρθωση της διάταξης του άρθρου 45, παρ. 5 του Ν.3979/2011 που αναφέρεται στις μετατάξεις του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. 3. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 30, παρ. 4 του Ν.3731/2008 με την οποία αναδιατυπώθηκε το άρθρο 145, παρ. 6 του Ν.3584/2007 και όρισε ότι, «προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές ποινές της προσωρινής και οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού». 4. Άμεση επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την έκδοση του Π.Δ.19/2011 σε εφαρμογή του Ν.3801/2009, που καθορίζει τον τρόπο επιλογής του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε θέσεις ευθύνης. 5. Την τροποποίηση του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 με την προσθήκη στο τέλος της παρ. 1α εδάφιο που να αναφέρει: «Στις ανωτέρω αποφάσεις των μονομελών οργάνων εμπίπτουν και αυτές που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». Κ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα δείχνουν την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο μας και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Γεγονός που μας αναγκάζει να εντείνουμε τον αγώνα μας για την πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων. 11

12 Η μη εφαρμογή των διατάξεων τόσο από το κράτος, όσο και από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και η μη επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν τις εφαρμόζουν έχει δημιουργήσει ένα δυσμενές περιβάλλον. Η συνέχιση της αδιαφορίας πολλών Ο.Τ.Α. στην υποχρέωση που έχουν για την πρόσληψη Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας δημιουργεί τις πιο αρνητικές συνθήκες για την απασχόληση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το επόμενο χρονικό διάστημα οι διεκδικήσεις μας επικεντρώνονται: 1. Στην πλήρη αναγνώριση του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας και στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου. 2. Στην τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και την ένταξη και νέων κατηγοριών εργαζομένων. 3. Στη δημιουργία Δημόσιου Φορέα με τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. για τη διαρκή παρακολούθηση, ενημέρωση και διενέργεια μελετών και ερευνών των συνθηκών εργασίας στις ιδιαίτερα βεβαρημένες από άποψη συνθηκών εργασίας κατηγορίες εργαζομένων στα Β.Α.Ε. Λ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.: Οι συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και χρηματοδότησης των Προνοιακών Δομών, ουσιαστικά τις καταργεί και σύμφωνα με τις επιλογές της η κοινωνική πολιτική γίνεται αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και της κατάργησης πολλών δραστηριοτήτων με άλλοθι την οικονομική κρίση. Για το συνδικαλιστικό κίνημα βασική προτεραιότητα είναι η συνέχιση της λειτουργίας και όχι η κατάργηση των Προνοιακών Δομών, επιδιώκοντας: 1. Διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των Προνοιακών Δομών μεταξύ των οποίων, «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα», «Κ.Δ.Α.Π.», «Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ», «Κ.Η.Φ.Η», με εξασφάλιση της χρηματοδότησης. 2. Εξασφάλιση του κόστους της Μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στα Προνοιακά Προγράμματα με πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και της συνταγματικής της υποχρέωσης, γιατί μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι όλων των προγραμμάτων εργάζονται απλήρωτοι για πολλούς μήνες. 3. Ενιαία προκήρυξη με αυξημένη μοριοδότηση των συμβασιούχων των Προνοιακών Δομών, που δεν έχουν υπαχθεί ή δεν έχουν καταταγεί με τις διατάξεις του Π.Δ.164/ Διασφάλιση των ανωτέρω προϋποθέσεων, έτσι ώστε οι Ο.Τ.Α. να προχωρήσουν σε σύσταση Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπηρεσίας και των ανάλογων οργανικών θέσεων προκειμένου να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες αδιακρίτως. Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Η αδιαφορία της κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον καθορισμό της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας ώστε να είναι στην υπηρεσία των πολιτών με βασικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής, είναι συνεχής. Πάγια θέση μας είναι να μην επιτρέψουμε την μετατροπή της σε μηχανισμό καταστολής, στα πρότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας. 12

13 Προτάσεις και επιδιώξεις για οπλοφορία του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και για κοινή δράση και λειτουργία με την Ελληνική Αστυνομία θα μας οδηγήσουν σε επικίνδυνα μονοπάτια και θα δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις βάζοντας καθημερινά σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του προσωπικού. Ο αγώνας μας το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να είναι ουσιαστικός και ξεκάθαρος για το πλαίσιο λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων του προσωπικού, που ενώ αναγνωρίζονται ως δίκαια δεν δίνονται λύσεις. Αυτά αναλυτικά είναι: 1. Να ενταχθεί το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) στα Β.Α.Ε. (κατηγορία Βαρέων). 2. Να χορηγείται με τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) γάλα και στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας και να γίνονται και σε αυτούς οι εξετάσεις Προληπτικής Ιατρικής. 3. Να μην υπάρχει περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες και να τροποποιηθεί το άρθρο 20 του Ν.4024/ Επανακαθορισμός και αποποινικοποίηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας με αυτές που εμπλέκονται η Ελληνική Αστυνομία και άλλοι φορείς. 5. Να μειωθεί στα (5) πέντε χρόνια από (8) οχτώ χρόνια το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής παραμονής στον Ο.Τ.Α. που προσλαμβάνεται ο Δημοτικός Αστυνόμος για να έχει το δικαίωμα της μετάταξης. 6. Άμεση ανάγκη τροποποίησης του βασικού Νόμου (3731/2008) για τη Δημοτική Αστυνομία, καθώς οι διατάξεις του συγκρούονται με το νέο Μισθολόγιο Βαθμολόγιο (Ν.4024/2011). Υπάρχει αδυναμία πλήρωσης των θέσεων ιεραρχίας (Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Τμηματαρχών) στη Δημοτική Αστυνομία, αφού ο Ν.4024/2011 έχει καταστήσει ανεφάρμοστο το Ν.3731/2008 που βασίζεται στο προηγούμενο Βαθμολόγιο. Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις ειδικές θέσεις ιεραρχίας που προέβλεπε ο Ν. 3731/2008 (Υποδιευθυντές, Τμηματάρχες Β, Επόπτες κ.λ.π.). 7. Δεν έχει προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης για τις θέσεις ιεραρχίας που προβλέπει το άρθρο 8, παρ. 8 του Ν.3731/2008 για τη Δημοτική Αστυνομία. 8. Ανάγκη επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, εκ των οποίων χρήζει άμεσης επανεξέτασης η αρμοδιότητα του υπαίθριου εμπορίου, η οποία είναι η κύρια αιτία για τις συνεχείς επιθέσεις κατά των Δημοτικών Αστυνομικών. Η άσκηση αυτής της αρμοδιότητας έχει ξεφύγει του πλαισίου του Ν.2323/1995 για το υπαίθριο εμπόριο και άπτεται πλέον του μεταναστευτικού προβλήματος, καθότι το παραεμπόριο διεξάγεται σχεδόν αποκλειστικά από οικονομικούς μετανάστες, συχνά παράνομους. 9. Αντιμετώπιση του προβλήματος μη χορήγησης της στολής στους Δημοτικούς Αστυνόμους. Η νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση στολής για τη Δημοτική Αστυνομία κάθε δύο (2) χρόνια. 10. Να δοθεί άμεσα απάντηση στο ερώτημα (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) αν η κατάληψη οδοστρώματος σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, παρόλο που η συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν περιγράφεται στο Ν.3731/2008 (και δεν υπήρχε ούτε στο Π.Δ.23/2002 που ορίζονταν αναλυτικά οι αρμοδιότητες με παραπομπή σε συγκεκριμένα άρθρα). 11. Να προβλεφθεί η συμμετοχή εκπροσώπου της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. (Δημοτικού Αστυνόμου) στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας. 13

14 Ν. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Η υπεράσπιση του Δημόσιου και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών των Ο.Τ.Α. με αφορμή τις πολιτικές που ασκούνται και με τις ελλείψεις σε προσωπικό είναι βασική προτεραιότητα του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Η μείωση του προσωπικού και η στέρηση των αναγκαίων πόρων έχει οδηγήσει δεκάδες Παιδικούς Σταθμούς σε κλείσιμο και χιλιάδες οικογένειες σε απόγνωση. Οι συντονισμένες και καθημερινές προσπάθειες των αιρετών για την τροποποίηση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας και τη μετατροπή τους σε χώρους «Πάρκινγκ» καθιστούν τις παρεμβάσεις μας αναγκαίες για τη διεκδίκηση: 1. Αναβάθμιση του Δημόσιου και Παιδαγωγικού ρόλου των Παιδικών Σταθμών. 2. Ενιαία προσχολική αγωγή. 3. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν σήμερα σε ανθρώπινο δυναμικό. 4. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (εξοπλισμός, σύγχρονα και λειτουργικά κτίρια κ.λ.π.). 5. Συνεχής επιμόρφωση του υπηρετούντος προσωπικού μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 6. Κατάργηση τροφείων. 7. Την ένταξη του κλάδου Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό. 8. Την εξασφάλιση του κόστους της μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. 9. Την υπεράσπιση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ξ. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή του μνημονίου, η γυναίκα ήταν από τα πρώτα θύματα της άγριας καπιταλιστικής κρίσης που βιώνουμε και της αντιλαϊκής πολιτικής που με ευθύνη των κυβερνήσεων, σε συνεργασία με την τρόικα εφαρμόζονται στη χώρα μας. Οι σαρωτικές αλλαγές που έγιναν δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Μισθοί εκμηδενίζονται, συντάξεις καθίστανται προνοιακά επιδόματα. Οι Συλλογικές Συμβάσεις καταργούνται και το κοινωνικό κράτος κατεδαφίζεται. Η πολιτική της συγκυβέρνησης διαλύει τα πάντα με καταστροφικά αποτελέσματα για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού και ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους άνεργους, αλλά γενικά για τα άτομα που έχουν ανάγκη ειδικής φροντίδας και μέριμνας. Η αναλγησία όμως της κυβέρνησης και των ασκούμενων πολιτικών φαίνεται από την πλήρη κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης αφορούν περισσότερο τις πιο αδύναμες και χαμηλόμισθες κοινωνικές ομάδες, τις οικογένειες αλλά κυρίως τις γυναίκες που συνήθως επιβαρύνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων που έχουν ανάγκη. Σήμερα, που η κρίση και τα μέτρα λιτότητας πλήττουν τη συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, η κυβέρνηση αντί να ενισχύει τις κοινωνικές υποδομές τις διαλύει εντελώς. Ενώ δηλαδή μέχρι τώρα οι Παιδικοί Σταθμοί δεν κάλυπταν τις ανάγκες των οικογενειών, σήμερα μειώνονται με τάσεις συνολικής κατάργησης, με αποτέλεσμα μια οικογένεια ή να 14

15 πληρώνει από το πενιχρότατο εισόδημά της για Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς ή ένας από τους δύο γονείς, κυρίως η γυναίκα να διακόπτει την εργασία της για να προσέχει τα παιδιά. Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» ενώ λειτουργούσαν μέχρι τώρα περιορισμένα, μεταφέρονται στο Ι.Κ.Α. για να δίνονται με συμβάσεις σε Ιδιωτικές Εταιρείες με στόχο την υποβάθμιση των υπηρεσιών και την απόλυση του προσωπικού. Αυτά θα έχουν μεγάλες συνέπειες για τους ίδιους τους ηλικιωμένους και τις οικογένειες τους, αλλά κυρίως για τις γυναίκες!!! Εφαρμόζονται δηλαδή μέχρι τώρα πολιτικές που όχι μόνο αυξάνουν την ανεργία για όλους και ιδιαίτερα για τις γυναίκες, αλλά περιορίζουν και τη δυνατότητα εργασίας ιδιαίτερα στις γυναίκες. Διεκδικούμε και απαιτούμε μέτρα που: 1. Θα στηρίζουν την εργασία. 2. Θα αντιμετωπίζουν τη μεγάλη ανεργία στις γυναίκες. 3. Θα εξασφαλίζουν την επαγγελματική εξέλιξη, με βάση τα προσόντα που έχει σήμερα η γυναίκα. 4. Θα κατοχυρώνουν και θα διευρύνουν τα ασφαλιστικά της δικαιώματα. 5. Θα αναβαθμίζουν το κοινωνικό κράτος και τις παροχές προς την οικογένεια. 6. Θα προωθούν την αλλαγή των πολιτιστικών προτύπων, ώστε να αναδεικνύουν τη γυναίκα ισότιμη με τον άνδρα σε όλους τους τομείς. Επίσης προτείνουμε: 1. Αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα της αυξανόμενης ανεργίας των γυναικών, που εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. 2. Ενιαία σχέση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Όχι στις ελαστικές μορφές απασχόλησης. 3. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη (προαγωγές κ.λ.π.) και για τα δύο φύλα. 4. Αναγνώριση της προσφοράς της γυναίκας στην οικογένεια, όσον αφορά στα ασφαλιστικά της δικαιώματα και ειδικότερα: α. Χορήγηση της σύνταξης (αφορά και στους δύο συζύγους) στον επιζώντα σύζυγο Δημόσιο Υπάλληλο σε περίπτωση θανάτου του/της συζύγου ανεξαρτήτων προϋποθέσεων. Είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε περικοπή. β. Χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης και των μερισμάτων στους κληρονόμους, χωρίς προϋποθέσεις σε περίπτωση θανάτου του Δημοσίου Υπαλλήλου. Άδειες μητρότητας: 1. Αύξηση της άδειας μητρότητας και δυνατότητα χορήγησής της σε όλες τις εργαζόμενες στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης. 2. Αύξηση της άδειας μητρότητας ή επέκταση μειωμένου ωραρίου σε περίπτωση διδύμων. 3. Επιπλέον μέτρα διευκόλυνσης (άδειες-ωράριο) για γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. 4. Λήψη ουσιαστικών μέτρων (άδειες, λήψη στεγαστικών δανείων με καλύτερες προϋποθέσεις) για τη στήριξη μονογονεικών οικογενειών. 5. Χορήγηση άδειας (συγκεκριμένων ημερών) σε περίπτωση ασθένειας παιδιών. 6. Αύξηση των ημερών αδείας για σχολική παρακολούθηση. 15

16 7. Λήψη ουσιαστικών μέτρων (αύξηση της άδειας και καλύτερη ρύθμισή της) σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου. 8. Λήψη ειδικών μέτρων στήριξης για την άγαμη μητέρα (τα μέτρα που αναφέρει ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας είναι ανεπαρκή και υπολείπονται αυτών του Ιδιωτικού τομέα). 9. Μέτρα διευκόλυνσης για τους γονείς παιδιών εξαρτημένων από ουσίες, που παρακολουθούν πρόγραμμα αποτοξίνωσης, καθώς το πρόβλημα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και η πολιτεία αρνείται να το αντιμετωπίσει συνολικά. Παροχές: 1. Ανάπτυξη και κατοχύρωση του κράτους πρόνοιας. Ίδρυση Βρεφονηπιακών Σταθμών (με πλήρη ωράρια, δωρεάν) και χώρων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, επέκταση του μέτρου της «Βοήθειας στο Σπίτι» για όλο τον πληθυσμό και ανάλογα με τις σημερινές ανάγκες. Αν δεν υπάρχουν Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, να χορηγείται ειδικό επίδομα για κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 2. Αύξηση της οικογενειακής παροχής η οποία πρέπει να είναι ανάλογη του κόστους ζωής για να αντιμετωπίζονται οι πραγματικές ανάγκες. 3. Διπλασιασμός της οικογενειακής παροχής σε οικογένειες με παιδιά με αναπηρία. 4. Επίδομα τοκετού ευρώ, τουλάχιστον (το πραγματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο) το οποίο πρέπει να αναπροσαρμόζεται με βάση τις εκάστοτε συνθήκες και το κόστος ζωής. 5. Χορήγηση της οικογενειακής παροχής, σε όλες τις μονογονεικές οικογένειες, εφόσον υπάρχουν παιδιά και ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Ο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Η ψήφιση και η εφαρμογή από του Ν.3655/2008 για την ενοποίηση των Ταμείων αλλά και η ψήφιση των Ν.3918/2011 και Ν.3984/2011 για τη δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ισοπεδώνουν, καταργούν και συρρικνώνουν κάθε δικαίωμα στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το επόμενο χρονικό διάστημα όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να βρισκόμαστε σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα, καθώς μετά το «κούρεμα» των αποθεματικών των Ταμείων και την οικονομική κατάρρευση των Ταμείων και με άλλοθι την οικονομική κρίση, επίκειται συνολική επίθεση στα δικαιώματά μας στην Επικουρική Σύνταξη, στο Εφάπαξ και στην υγειονομική-ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με ξεκάθαρες θέσεις και προτάσεις διεκδικούμε: 1. Τη σαφή και ξεκάθαρη απόφασή μας, με τη συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων, για την στάση που θα κρατήσουμε σαν κλάδος για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) 2. Ενίσχυση και άμεση στελέχωση με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό των Τομέων του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. 3. Κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. στις πρόσθετες αποδοχές των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. 4. Την τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού του μηνιαίου βοηθήματος του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.- Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από 9 σε Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος του Τ.Π.Δ.Υ.-Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από 110 σε 120 μηνιαία βοηθήματα. 6. Την άμεση αντιμετώπιση των Παροχών Υγείας αλλά και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων. 16

17 7. Την επαναχορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που καταργήθηκαν με τη σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 8. Την παραμονή των έμπειρων στελεχών στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., καθώς πιθανή μετακίνησή τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Ταμείου και στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. 9. Την πλήρη στελέχωση των Περιφερειακών Γραφείων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 10. Την επιστροφή της αρμοδιότητας της έκδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων στον Ο.Π.Α.Δ.- Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Είναι ξεκάθαρο ότι η σημερινή λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει οδηγήσει το σύνολο των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε απόγνωση, ιδιαίτερα στη περίοδο που διανύουμε. Γι αυτό, είναι πρώτη προτεραιότητά μας η διασφάλιση του στοιχειώδους δικαιώματός μας, αυτού της Υγείας. Π. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ: Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη πλέον παρέμβαση για την ανάγκη μιας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στο χώρο της Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, που έχουν εργασιακή σχέση διάρκειας με παράλληλη βέβαια διασφάλιση της εκπροσώπησής μας, χωρίς σκοπιμότητες και αλλοιώσεις σε όλα τα επίπεδα (Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι-Ομοσπονδία- Α.Δ.Ε.Δ.Υ.). Μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2011 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι αναγκαίο όσο ποτέ ο συντονισμός και η δράση του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α Βαθμού σε επίπεδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ με την ίδρυση και λειτουργία των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ. Η οργανωτική ανασυγκρότηση των πρωτοβαθμίων συλλόγων μετά την ενοποίηση των Ο.Τ.Α. θα πρέπει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να επισπευσθεί με ταχείς διαδικασίες για την ενοποίηση όλων των δυνάμεων των εργαζομένων σε ένα ενιαίο Σύλλογο. Θα πρέπει επιτέλους να συμφωνήσουμε σε ένα πλαίσιο οργανωτικής δομής του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. που για μας διαμορφώνεται ως εξής: 1. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης κάθε Δήμος και ένας Σύλλογος με στόχο τη σύνθεση και την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στη δράση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 2. Στους μεγάλους Δήμους (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκης, Πάτρα, Ηράκλειο κ.λ.π.) θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το συνεχιζόμενο κλίμα πολυδιάσπασης και της ίδρυσης νέων συλλόγων με κύριο κριτήριο τις ενδοκλαδικές ή προσωπικές αντιθέσεις. 3. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομοί) θα πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση με την ύπαρξη ενός συλλόγου. Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Νομός) και μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικές και λόγω της ύπαρξης μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης από την πρωτεύουσα του Νομού θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σύλλογοι σε επίπεδο Δήμου ή ομάδας όμορων Δήμων. Να ολοκληρώσουμε την σύγχρονη επικοινωνιακή πολιτική, με την χρησιμοποίηση όλων των Μ.Μ.Ε. σε όλη τη χώρα για την προβολή των θέσεων μας, αλλά και να εντείνουμε την εκστρατεία υποστήριξης του ρόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να απαντήσουμε στην ολομέτωπη επίθεση λάσπης και συκοφάντησης που καθημερινά δεχόμαστε (βολεμένοι, διεφθαρμένοι κ.λ.π.). Οργανώνουμε καλύτερα τη λειτουργία των ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για άνοιγμα 17

18 διαλόγου, ευρύτερης ενημέρωσης, μορφές αγωνιστικής παρέμβασης σε θέματα αιχμής, διεύρυνση σχέσεων συνεργασιών, γνώσης και συμμαχιών σε θεματικό, επιστημονικό, κοινωνικό, Ευρωπαϊκό επίπεδο. Προχωρούμε ΑΜΕΣΑ σε ίδρυση νέας Γραμματείας ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, με στόχο την απόκτηση εμπειριών για τα συμβαίνοντα στην Ευρώπη, με τη συστηματική συμμετοχή μας σε πολυμερείς-διμερείς σχέσεις, συνέδρια και συναντήσεις, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων μας. Ολοκληρώνουμε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ αυτάρκεια της Ομοσπονδίας, για την καλύτερη οργάνωση και παρέμβασή της στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συνάδελφοι, Το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την επιβολή νέων, δυσβάσταχτων μέτρων. Οι μέχρι τώρα πολιτικές απέτυχαν. Τα ελλείμματα μετακινούνταν στις πλάτες του λαού, αυξάνουν διαρκώς την ανεργία των νέων, απειλούν όλο και περισσότερο ακόμη και αυτές τις πενιχρές συντάξεις και μισθούς, καθιστούν απαγορευτική κάθε κοινωνική επένδυση. Με την ίδια συνταγή, η νέα αποτυχία είναι προδιαγεγραμμένη. Αυτοί που επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές (κυβερνήσεις, τρόικα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κεφάλαιο κ.λ.π.) πρέπει να έχουν την απάντησή μας σε καθημερινή βάση, με κάθε ευκαιρία και κάθε γεγονός, σε κάθε εργασιακό και κοινωνικό χώρο, με τρόπο συλλογικό και οργανωμένο. Με νέα συλλογική αυτοπεποίθηση, συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανατροπή αυτών των πολιτικών της μονόπλευρης λιτότητας των σκληρών, άδικων και αναποτελεσματικών μέτρων των μνημονίων. Για να γίνει η οργή και αγανάκτησή μας δύναμη καθημερινού αγώνα, ανατροπής και τέλους της καταστροφής που μας οδηγούν. Είναι όμως αναγκαίο και επιτακτικό η οργή και η αγανάκτηση να εκφράζεται συντονισμένα, οργανωμένα, ΕΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ με στόχο την επίλυση των προβλημάτων. Η Ξενοδοχείο αλληλεγγύη, η ενότητα, η ενιαία έκφραση GRAND με HOTEL την αναγκαία PALACE και απαραίτητη σύνθεση απόψεων, είναι πλέον αναγκαία προϋπόθεση αλλά και ευθύνη κλαδική, παραταξιακή αλλά και προσωπική, απέναντι σε έναν κλάδο που δοκιμάζεται σκληρά. ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 41ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το Πρόγραμμα Δράσης ψηφίστηκε στο 41ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 24, 25, 26 και 27 Απριλίου Ξενοδοχείο GRAND HOTEL PALACE Ξενοδοχείο GRAND HOTEL PALACE 18

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο 43ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 43ο Tακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Είναι η μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ. 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΗ. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές. Μισθωτοί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενοι μικροεργαστηριούχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γιάννης Μεραμβελιωτάκης Μαρίνα Καμπιτάκη Workshop INKAS Ηράκλειο, 18/19 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

εκέµβριος 2007 Αριθµός φύλλου 635

εκέµβριος 2007 Αριθµός φύλλου 635 εκέµβριος 2007 Αριθµός φύλλου 635 ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - Ε.Τ.Ε 2007-2008 Συνάδελφοι, Ζούμε σε μια εποχή όπου το δικαίωμα στην εργασία θεωρείται πλέον προνόμιο. Ζούμε σε μια εποχή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ AΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ειδικά Ταμεία (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ μέχρι 31/12/1982 Με τις ρυθμίσεις από το 2011 και μετά Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Κοραή 4, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 5271400 Fax : 52 71420 e-mail: eysekt@mou.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προς

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα κλαδική ΣΣΕ, το κείµενο της οποίας ακολουθεί, αποτελεί ακόµα µια σηµαντική κατάκτηση των εργαζοµένων του κλάδου µας. Συµφωνήθηκε µετά από επίπονες και σκληρές διαπραγµατεύσεις, που απασχόλησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠOΛOΓIΣMOΣ ΔΡΑΣΗΣ THΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ 41ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΠOΛOΓIΣMOΣ ΔΡΑΣΗΣ THΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ 41ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠOΛOΓIΣMOΣ ΔΡΑΣΗΣ THΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ 41ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : OI ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : TO ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας

Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Για τον φορέα της (αν)ασφάλειας μας Μέσα σε μια διαρκή πίεση από ολοένα και πιο δυσβάσταχτα μέτρα, το ασφαλιστικό έμεινε σκόπιμα έξω από κάθε συζήτηση σαν φυσιολογικό θύμα του κουρέματος του Δημόσιου χρέους.

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.) Αθήνα, 26.8 / 13.9 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ( Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας 3/12/2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ 21 MAΪΟΥ 2010 Ο ΣΥΕΤΕ, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΕΤΕ προσδοκούν σε ταχύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet.gr ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΩΦΑ-ΒΑΡΗΚΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την έρευνα:

Σύμφωνα με την έρευνα: Στα πρόθυρα της οικονομικής ασφυξίας βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ετήσια τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ / Κεντρικής Μακεδονίας 16 Οκτωβρίου 2012 ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ / Κεντρικής Μακεδονίας 16 Οκτωβρίου 2012 ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΔΥΔΑΣ / Κεντρικής Μακεδονίας 16 Οκτωβρίου 2012 ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 10/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ. : 3595 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά

Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά Το μνημόνιο έχει ήδη οδηγήσει σε ανεργία, συρρίκνωση κοινωνικών παροχών, μείωση μισθών και συντάξεων, ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου. Στο ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΟΠΣΑ Αξιότιμοι προσκεκλημένοι Κυρίες και κύριοι, Με χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Το πολιτικό προσωπικό της χώρας βαρύνεται, μεταξύ άλλων, και για την καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΙΣ 16/7/2014 (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Χρήστος Κανδηλώρος λόγω κολλήματος του Μιχάλη Μουστάκα)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΙΣ 16/7/2014 (στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Χρήστος Κανδηλώρος λόγω κολλήματος του Μιχάλη Μουστάκα) Ενημέρωση των αιρετού Μιχάλη Μουστάκα, 6947947117 michmous@gmail.com, και αναπληρωτή αιρετού Κανδηλώρου Χρήστου,6977531018, hcatri@gmail.com, εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα