ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ RÉSUMÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ RÉSUMÉ"

Transcript

1 1 ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζεται το φαινόμενο που αποκαλούμε αναβαπτισμό, δηλ. η εκ νέου κατονομασία ενός όρου ή μιας λεξικής μονάδας, ως αποτέλεσμα ανακάλυψης μιας νέας οντότητας στον ίδιο γνωστικό τομέα, π.χ. τα όπλα ονομάζονται συμβατικά όπλα μετά την ανακάλυψη των πυρηνικών όπλων. RÉSUMÉ Nous examinons le phénomène que nous avons appelé rebaptême, c-à-d. la dénomination à nouveau d un terme ou d une unité lexicale, due à l invention ou découverte d une nouvelle entité dans le même domaine. Par ex. les armes sont appelées armes conventionnelles après l invention des armes nucléaires. 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και ο ΑΕ όρος όρος καθώς και το αντίστοιχο μεταφραστικό δάνειο στη λατινική terminus > γαλλικό terme δηλώνουν το τέλος της πορείας, το καταστάλαγμα μιας σειράς μεταβολών μέσα σε οριοθετημένο πλαίσιο, δηλ. χαρακτηρίζονται από σημασιολογική σταθερότητα, ωστόσο οι όροι μεταβάλλονται σημασιολογικά και μορφολογικά, είτε γιατί υιοθετούνται από το ευρύ κοινό και απορολογοποιούνται 1, είτε γιατί μεταβάλλονται οι επιστημονικές γνώσεις μας. Στη β περίπτωση εντάσσεται το θέμα που θα μας απασχολήσει. Πρόκειται για θέμα που εμπίπτει στο χώρο της νεολογίας στην ορολογία 2. Ειδικότερα θα εξετάσουμε τους εξωγλωσσικούς παράγοντες που προκαλούν και ευνοούν τη διαδικασία του αναβαπτισμού, δηλ. της κατονομασίας με νέο όρο ενός ήδη υπάρχοντος αντικειμένου αναφοράς, καθώς και το είδος της αναδόμησης που προκαλεί στο γνωστικό τομέα η εμφάνιση του αναβαπτιστή, δηλ. του νέου όρου ή της νέας λεξικής μονάδας. Θα χρησιμοποιήσουμε την εξής ορολογία: ο όρος όρος θα χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε στοιχείο ορολογίας και ο όρος λεξική μονάδα όταν αναφερόμαστε σε στοιχείο του γενικού λεξιλογίου 3. Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας 4 θα αναφέρω μερικά παραδείγματα: παλαιότερα μιλούσαμε για καλλιέργειες, ώσπου μετά την ανακάλυψη των καλλιεργειών θερμοκηπίου μιλούμε για καλλιέργειες υπαίθρου. Έτσι το καλλιέργειες ως υπερώνυμο πλέον καλύπτει όλα τα είδη καλλιεργειών. Κατά τον ίδιο τρόπο παλαιότερα υπήρχε μόνο ο ήχος,

2 2 αργότερα ανακαλύφθηκαν οι υπέρηχοι και οι υπόηχοι και έτσι οι ειδικοί μιλούν για ακουστό ήχο από τη μια και μη ακουστό ήχο από την άλλη, που περιλαμβάνει τους υπέρηχους και τους υπόηχους, ενώ το ήχος στην ακουστική λειτουργεί ως υπερώνυμο και στο γενικό λεξιλόγιο εξακολουθεί να σημαίνει ακουστός ήχος. Παλαιότερα μιλούσαμε μόνο για φως, σήμερα οι ειδικοί μιλούν για ορατό και μη ορατό φως, που περιλαμβάνει το υπέρυθρο και το υπεριώδες φως, ενώ το φως λειτουργεί ως υπερώνυμο στην οπτική, αλλά στο γενικό λεξιλόγιο σημαίνει ορατό φως. Επίσης παλαιότερα μιλούσαμε μόνο για ταχυδρομείο, για όπλα. Σήμερα αυτά ονομάζονται συμβατικό ταχυδρομείο, συμβατικά όπλα αντίστοιχα σε αντιδιαστολή προς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα πυρηνικά όπλα. Τέλος μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαμε μόνο τον όρο τηλέφωνο, ενώ τώρα μετά την ανακάλυψη του κινητού μιλούμε για σταθερό. 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Με το όρο αντικείμενο αναφοράς (référent) αναφερόμαστε στις εξωγλωσσικές οντότητες ή σε τάξεις των οντοτήτων αυτών, που είναι αντικείμενα της εξωγλωσσικής πραγματικότητας, του οντολογικού επιπέδου. Ωστόσο οι ανακαλύψεις στον εξωγλωσσικό κόσμο μικρή μόνο σημασία έχουν. Αποτελούν απλώς το έναυσμα για τον αναβαπτισμό. Το βασικό ρόλο παίζει η νοητική αναπαράσταση των αλλαγών στο γνωστικό και ειδικότερα στο εννοιολογικό επίπεδο καθώς και η χρήση των μονάδων του γλωσσικού επιπέδου σε συνάρτηση με τη νέα κατάσταση πραγμάτων και σε σύνδεση με το χρόνο. Όσον αφορά τον όρο έννοια, αυτός συχνά αποδίδει τον όρο concept αλλά και τον όρο notion. O ISO 2000 (σ. 2) θεωρεί συνώνυμους τους όρους concept και notion, αν και εκφράζεται σαφής προτίμηση προς τον όρο concept. Επίσης οι όροι αυτοί γενικότερα στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμοι. Mε τον όρο έννοια αποδίδουμε τον όρο concept. Κατά τον ISO 2000 (σ. 2) η έννοια είναι μια αφαίρεση που στηρίζεται σε ομαδοποιήσεις αντικειμένων που διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά, αφού η έννοια θεωρείται μονάδα γνώσης που δημιουργείται με μοναδικό συνδυασμό των γνωρισμάτων της. Οι έννοιες δε συνδέονται αναγκαστικά με συγκεκριμένες γλώσσες, υπόκεινται ωστόσο στην επίδραση των κοινωνικοπολιτισμικών συμφραζομένων που συχνά οδηγούν σε διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις. Η έννοια είναι μια ηθελημένη κατασκευή, που μετέχει στο σύμπαν της γνώσης και η κατονομασία της αποτελεί ιδρυτική ενέργεια. Ακόμη κατά την Cabré (1998 : 169) οι έννοιες διακρίνονται μεταξύ τους λόγω του ότι διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενώ η έννοια ορίζεται ως το σύνολο των χαρακτηριστικών που συνδέονται μεταξύ τους και περιγράφουν με τα ουσιώδη και μη ουσιώδη χαρακτηριστικά μια τάξη αντικειμένων της πραγματικότητας. Κατά τους Béjoint και Thoiron (1997 : ) η έννοια, που αποτελεί γνωσιολογική πραγματικότητα, αποτελείται από χαρακτηριστικά, τα οποία

3 3 αναδύονται στην επιφάνεια, όταν πρόκειται να επιλεγεί μια κατονομασία. Κατά τους ίδιους συγγραφείς (2000α : 7) τα γνωρίσματα μιας έννοιας, είτε αυτή ανήκει στο γενικό είτε σε ειδικό λεξιλόγιο, δεν αποτελούν την άμεση αναπαράσταση μιας όψης του αντικειμένου αναφοράς, αλλά είναι καρπός διανοητικής σύλληψης, νοητικής κατασκευής, που ποικίλλει κατά γλώσσα, κατά άτομο και κατά τις περιστάσεις. Συχνά στη βιβλιογραφία στο χώρο της ορολογίας θεωρούνται συνώνυμες οι έννοιες έννοια και σημαινόμενο. Ωστόσο η έννοια είναι νοητική αναπαράσταση, ενώ το σημαινόμενο, που ανήκει στο γλωσσικό επίπεδο, αποτελεί τμήμα του όρου και γενικότερα της λεξικής μονάδας 5. Ο Diki-Kidiri (1998), που επιχειρεί μια χρήσιμη διάκριση των δύο εννοιών, διευκρινίζει ότι στο επίπεδο της έννοιας, που είναι νοητική αναπαράσταση, τίθενται κυρίως ερωτήματα που αφορούν τη γνώση, τη φύση της, την αντικειμενικότητα και την καθολικότητά της. Αντίθετα στο επίπεδο του σημαινομένου τοποθετείται η προβληματική της κατασκευής της σημασίας. Κατά τον Bessé (2000 : 182) ένας γλωσσικός τύπος, για να είναι όρος 6, πρέπει να δηλώνει μια έννοια που να ανήκει σε έναν τομέα και να προσδιορίζεται από έναν ορισμό. Σύμφωνα με την Cabré (1998 : 226) ο όρος δηλώνει την πλήρη ορολογική μονάδα, δηλ. το σύνολο που σχηματίζεται από τον κατονομαστή και την έννοια. Είναι η λεξική μονάδα που ενεργοποιείται μοναδικά από τις συνθήκες χρήσης σε ειδικό είδος περίστασης (Cabré 2000 : 30). Σύμφωνα με τους Béjoint και Thoiron (1997 : 187) κάθε όρος αντιστοιχεί σε μια έννοια που εγγράφεται σε δίκτυο σχέσεων, τις οποίες συχνά αναπαριστάνουμε με τη μορφή εννοιολογικών ιεραρχημένων δομών ή ταξινομιών. Οι ίδιοι συγγραφείς (2000α : 16) υποστηρίζουν ότι ο όρος δεν είναι μια ετικέτα που μπαίνει με τρόπο αμετακίνητο πάνω στο αντικείμενο αναφοράς. Ο όρος είναι μονάδα προορισμένη να λειτουργεί σε γλωσσικό περιβάλλον και σε κοινωνικό περιβάλλον. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει τεθεί το θέμα των σχέσεων ανάμεσα στον όρο και τη λέξη και έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορές τους κυρίως ύστερα από τη διδασκαλία του Wüster. Ωστόσο μπορούμε να πούμε συμφωνώντας με την Cabré (2000 : 37) ότι λέξη και όρος συνιστούν μια ίδια μονάδα που ενεργοποιεί είτε μια εξειδικευμένη είτε μια γενική σημασία ανάλογα με τις πραγματολογικές συνθήκες χρήσης στο λόγο 7. Ο Sager (2000 : 42-43) διευκρινίζει ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα σε λέξεις και όρους δεν είναι απόλυτος: οι όροι και οι λέξεις συχνά παρουσιάζονται με την ίδια μορφή και διαφέρουν μόνο ως προς τη λειτουργία τους. Ακόμη οι λέξεις μπορούν να γίνουν όροι και οι όροι λέξεις, με τη διαφορά ότι οι λέξεις αντιστοιχούν σε γενικές έννοιες, ενώ οι όροι σε εξειδικευμένες έννοιες. Οι λέξεις προορίζονται για την έκφραση αυτού που είναι ασαφές τεχνικά και αυτού που δεν απαιτείται να γίνει κατανοητό ή να εκφραστεί με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Τέλος οι όροι είναι λεξικές μονάδες με τη μορφή ονόματος 8 που συνδέονται με

4 4 σημασία και αναφορά περισσότερο ακριβείς από αυτές των λέξεων, γιατί η λειτουργία τους συνίσταται στο να δηλώνουν έννοιες καθαρά ταυτοποιημένες στο πλαίσιο ενός γνωστικού τομέα. Ο γνωστικός τομέας αναπαριστά (Bessé 2000 : ) ένα γνωστικό σύστημα, μια γνωστική οργάνωση και αντιπροσωπεύει το ένα από τα τρία στοιχεία του τρίποδα πάνω στον οποίο στηρίζεται ο όρος 9. Αποτελεί τμήμα των πληροφοριών που αφορούν μια έννοια 10. Ο τομέας μπορεί να χρησιμεύσει ως διαφοροποιητικό στοιχείο ανάμεσα στον όρο και στη λέξη, η οποία δεν ανήκει σε τομέα, καθώς και ανάμεσα σε ομώνυμους όρους, όταν ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς. Τέλος δεν είναι δυνατή μια ακριβής οριοθέτηση σε γνωστικούς τομείς 11. Τέλος ο όρος κατονομασία είναι αμφίσημος. Από τη μια μεριά ο όρος κατονομασία (dénomination/naming) 12 δηλώνει την ενέργεια που συνίσταται στο να κατονομάσουμε μια έννοια, αποδίδοντας ένα όνομα 13 στη σημαίνουσα μονάδα που θέλουμε να ταυτοποιήσουμε ως όρο με αφετηρία μια νοητική αναπαράστασή της. Για τον Kocourek (1991 : 181) η νέα κατονομασία πηγάζει από τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει ο ορισμός, σε μια ονομασιολογική κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά ο όρος κατονομασία (dénomination/name) δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας, δηλ. το ίδιο το όνομα, την αναπαράσταση μιας έννοιας με γλωσσικό σημείο που την κατονομάζει. Κατονομάζω μια οντότητα σημαίνει πρώτα απ όλα ότι τη διακρίνω από την άμορφη μάζα, την αναγνωρίζω ως έννοια και ως συνέπεια αυτών την ονοματίζω. Ο Kleiber (1984 και υπό έκδοση) θεωρεί ότι η κατονομασία είναι η σχέση ανάμεσα σε γλωσσική έκφραση Χ και σε στοιχείο ή στοιχεία της πραγματικότητας χ, και προτείνει διάφορα τεστ για να διακρίνει την έννοια της κατονομασίας (dénomination) από την έννοια της καταδήλωσης (désignation). Ακολουθώντας τον Kleiber (1984), διακρίνουμε την κατονομασία, που τη χρησιμοποιούμε μόνο με τη σημασία της ενέργειας, από την καταδήλωση, ενώ για τη δεύτερη σημασία του όρου κατονομασία χρησιμοποιούμε τον όρο κατονομαστής. Ειδικότερα (1984 και υπό έκδοση) παρατηρεί ότι η κατονομασία, σε αντίθεση με την καταδήλωση, απαιτεί η σχέση γλωσσικής έκφρασης και στοιχείου της πραγματικότητας να έχει ήδη εγκατ0ασταθεί. Συνέπεια αυτού είναι η εγκατάσταση μιας σταθεράς, διαρκούς και κωδικοποιημένης, μη στιγμιαίας αναφορικής σύνδεσης ανάμεσα στο Χ και στο χ, η οποία επιτρέπει στον κατονομαστή να χρησιμοποιείται στο εξής για το κατονομαζόμενο στοιχείο της πραγματικότητας, χωρίς περαιτέρω ανάγκη αιτιολόγησης. Για το λόγο αυτό απαιτείται εκμάθηση και απομνημόνευση, πράγμα μη αναγκαίο για την καταδήλωση 14. Ακόμη, αν και ο κατονομαστής δεν αφορά μόνο τα ουσιαστικά αλλά όλες τις κύριες κατηγορίες, υπάρχει μια προνομιακή σχέση ανάμεσα στον ονοματικό τύπο και στη

5 5 γλωσσική έκφραση Χ της σχέσης κατονομασίας. Τέλος (Kleiber υπό έκδοση) κάθε κατονομαστής φέρει δύο συνιστώσες: α) ένα κοινό τμήμα σε όλους τους κατονομαστές, που δηλώνει ότι πρόκειται για όλον, β) ένα μεταβλητό τμήμα για κάθε κατονομαστή, που συνίσταται στην περιγραφή του είδους των στοιχείων της πραγματικότητας. Συνοψίζοντας, για μας οι έννοιες, νοητικές αναπαραστάσεις των τάξεων οντοτήτων της εξωγλωσσικής πραγματικότητας (αντικειμένων αναφοράς), κατονομάζονται με τις λεξικές μονάδες, που είναι μονάδες του επιπέδου της γλώσσας με σημαίνον και σημαινόμενο (γλωσσικά σημεία). Ειδικότερα οι λεξικές μονάδες είναι όροι στην περίπτωση που αποτελούν τμήμα καταλόγου ορολογίας ενός γνωστικού τομέα. Τέλος διακρίνουμε την κατονομασία από την καταδήλωση. Μόνο το όνομα που αποδίδεται με κατονομασία συνδέεται με μια έννοια με σταθερό και κωδικοποιημένο τρόπο και χρησιμοποιείται ως προϊόν εκμάθησης και απομνημόνευσης από τα μέλη της γλωσσικής κοινότητας 2. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΥ 2.1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η πρόοδος στην έρευνα απαιτεί μια διαρκή, συνεχή αναδιοργάνωση του νοητικού κόσμου που κατασκευάζουν οι επιστήμονες και αυτή με τη σειρά της απαιτεί δημιουργία νέων όρων. Κάτω από το πρίσμα αυτό η ορολογία χαρακτηρίζεται από έναν δυναμισμό 15, σε αντίθεση με το γενικό λεξιλόγιο, που εμφανίζεται να έχει πιο σταθερή φύση. Κατά τον Jacobi (1999 : 47-48) όσο τροποποιούνται οι γνώσεις και συνακόλουθα η τυποποίηση των όρων, τόσο οι ορολογικοί κατάλογοι μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ιστορίας της συγκεκριμένης επιστήμης. Οι διαδοχικοί κατάλογοι, αν τους παρατηρήσουμε διαχρονικά, συνεχίζει ο Jacobi, εμφανίζονται ως στρώματα με ονόματα που αντιστοιχούν σε έναν τρόπο εννοιολογικής σύλληψης των αντικειμένων της γνώσης. Ακόμη ο Baudet (1989 : 64) υποστηρίζει ότι, αφού ο πρόσκαιρος χαρακτήρας αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό της επιστήμης και της τεχνικής, αν δούμε την ορολογία ως το τμήμα της επιστημολογίας που μελετά τη σχέση ανάμεσα στην επιστημονική σκέψη και στην επιστημονική γλώσσα, η ορολογία δεν μπορεί παρά να είναι διαχρονική. Τέλος ο Guilbert (1965), αφού διαπιστώσει ότι τελικά στο χώρο της ορολογίας συμφιλιώνονται οι έννοιες της διαχρονίας και της δομής, ότι κάθε νέος όρος δεν ενσωματώνεται απλώς στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο όρων, αλλά προκαλεί ανακατανομή των σημασιολογικών σχέσεων των στοιχείων του συνόλου, και ότι η εμπειρία μπορεί να εξελίσσεται χωρίς να επιφέρει αναγκαστικά νέες κατονομασίες, καταλήγει

6 6 στο συμπέρασμα ότι το γλωσσικό επίπεδο είναι σχετικά αυτόνομο σε σχέση με το εννοιολογικό 16. Τι λοιπόν μπορεί να συμβεί στο γλωσσικό επίπεδο, αν υπάρξει αλλαγή στο εννοιολογικό; Στο γλωσσικό επίπεδο θα υπάρξει οπωσδήποτε αλλαγή στο σημαινόμενο, που θα συνοδεύεται, αλλά όχι απαραίτητα, από αλλαγή στο σημαίνον. Ειδικότερα παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις, λ.χ. δημιουργία νέου όρου ή δημιουργία σημασιολογικών νεολογισμών (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1986 : 122), δηλ. διατήρηση μόνο του σημαίνοντος αλλά με νέο σημασιολογικό περιεχόμενο, μέσω σχημάτων λόγου όπως της μεταφοράς, π.χ. δίσκος (πικάπ). Συχνά το είδος αυτό αλλαγής συμβαίνει κατά το πέρασμα ενός όρου από ένα γνωστικό τομέα σε άλλο (διατομεακή αλλαγή), πβ. το περιεχόμενο του όρου σθένος στη χημεία και στη συνέχεια στη γλωσσολογία. Αξίζει να αναφέρουμε την ειδική περίπτωση κατά την οποία διατηρείται το σημαίνον, ενώ έχουν μεταβληθεί σημαντικές ιδιότητες του αντικειμένου αναφοράς, όπως το υλικό κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για το σχήμα της κατάχρησης, όταν η δημιουργία του αρχικού όρου στηρίχτηκε στο υλικό κατασκευής του αντικειμένου αναφοράς, π.χ. σίδερο (σιδερώματος) 17. Ειδική περίπτωση αποτελεί επίσης η δημιουργία νέου ορισμού σε έναν ήδη υπάρχοντα όρο στο ίδιο γνωστικό πεδίο, π.χ. ο όρος φώνημα ορίστηκε ως ελάχιστη διακριτική και εναλλάξιμη μονάδα του φωνολογικού συστήματος και αργότερα ως δέσμη φωνολογικών χαρακτηριστικών. Ο Kocourek (1991 : 105) παρατηρεί ότι ο ορισμός και ο εκ νέου ορισμός ενός όρου εις το διηνεκές αποτελεί βασικό ορολογικό φαινόμενο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση αυτού που ονομάσαμε αναβαπτισμό, π.χ. τα όπλα ονομάζονται πλέον συμβατικά όπλα σε αντιδιαστολή προς τα πυρηνικά όπλα, το τηλέφωνο ονομάζεται πια σταθερό σε αντιδιαστολή προς το κινητό 19. Κατά τον αναβαπτισμό, ύστερα από εξέλιξη στη γνώση του εξωγλωσσικού κόσμου που επιφέρει επαναδόμηση στο εννοιολογικό επίπεδο και δημιουργία νέων όρων στο γλωσσικό επίπεδο, εμφανίζεται ο αναβαπτιστής, δηλ. ένας νέος όρος για ένα ήδη υπάρχον αντικείμενο αναφοράς, που λειτουργεί παράλληλα με τον παλιό στον ίδιο γνωστικό τομέα, π.χ. σταθερό και τηλέφωνο. Το αντικείμενο αναφοράς στο οποίο παραπέμπει ο παλαιός όρος (τηλέφωνο) αλλά και ο αναβαπτιστής (σταθερό), αν και παραμένει το ίδιο, στο εξής συλλαμβάνεται εννοιολογικά σε σχέση με το νέο αντικείμενο αναφοράς (κινητό), πράγμα που προκαλεί την εμφάνιση του αναβαπτιστή 20. Ο παλιός όρος, αν δεν έχει απορολογοποιηθεί, εμφανίζει δύο σημασίες, την παλιά και τη νέα, η οποία είναι υπερωνυμική. Αν όμως έχει απορολογοποιηθεί, ο παλιός όρος εμφανίζει διπλή λειτουργία: στο γενικό λεξιλόγιο λειτουργεί ως λεξική μονάδα με μη ακριβές περιεχόμενο 21, περίπου συνώνυμη με τον

7 7 αναβαπτιστή, λ.χ. όπλα και συμβατικά όπλα, τηλέφωνο και σταθερό, ενώ στο ειδικό λεξιλόγιο λειτουργεί ως υπερώνυμο, αφού το όπλα εγκλείει το συμβατικά και το πυρηνικά όπλα, το τηλέφωνο εγκλείει το σταθερό και το κινητό. Δηλ. το φαινόμενο του αναβαπτισμού στο χώρο της ορολογίας προκαλεί α) μετονομασία ενός υπάρχοντα όρου μέσω του αναβαπτιστή, π.χ. το τηλέφωνο ονομάζεται σταθερό, και β) μετατροπή του αρχικού όρου από είδος σε γένος, π.χ. το τηλέφωνο περιλαμβάνει και το σταθερό και το κινητό. Πρόκειται για την εννοιολογική σχέση της γενίκευσης ή σε γλωσσικό επίπεδο για τη σχέση υπερωνυμίας. Αν ισχύσει μόνο ο β όρος, δηλ. μετατροπή του αρχικού όρου από γένος σε είδος, χωρίς σύγχρονη μετονομασία του αρχικού όρου με την εμφάνιση του αναβαπτιστή, δεν δικαιούμαστε να μιλούμε για αναβαπτισμό. Δηλ. η γενίκευση αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη. Λ.χ. η εμφάνιση των αεριωθούμενων αεροπλάνων μετέτρεψε το αεροπλάνο σε υπερώνυμο, αλλά δεν επέφερε με ανάδρομο τρόπο μετονομασία του αεροπλάνο. Τέλος δεν αποτελεί αναβαπτιστή η γλωσσική έκφραση που κατά τη χρήση της γλώσσας αντικαθιστά άλλο σημείο που παραπέμπουν και οι δύο στο ίδιο αντικείμενο αναφοράς, εφόσον δεν πρόκειται για κατονομασία αλλά για καταδήλωση, π.χ. Δώσε μου το πινέλο/ το εργαλείο του ζωγράφου/αυτό που κρατάς στα χέρια σου/το τέτοιο Σχηματική περιγραφή του αναβαπτισμού Επίπεδα μονάδες συστατικά αίτιο παράδειγμα σχέσεις 22 μονάδων χρόνος Χ Χ οντολογικό ΑΑ ιδιότητες κινητό τηλέφωνο καμία αλλαγή εννοιολογικό έννοιες χαρακτηριστικά //κινητό Τ// //τηλ// //σταθ Τ// γενίκευση γλωσσικό λμ/όροι σημασ. >> κινητό τηλέφωνο σταθερό υπερωνυμία Σημείωση: Με ημίμαυρα στοιχεία σημειώνεται ο αναβαπτιστής Κατά τον αναβαπτισμό δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η χρονική διάσταση, αφού οι τομείς οργανώνονται και αναδιοργανώνονται σε συνάρτηση με νέα στοιχεία που προκύπτουν μέσα στο χρόνο. Έτσι το γενικό λεξιλόγιο μπορεί να φανεί μερικώς ασυνεπές και αντιοικονομικό, αν δε ληφθεί υπόψη η διάσταση του χρόνου, αφού τηλέφωνο και σταθερό είναι δυνατό να μοιράζονται κάποτε τα ίδια συμφραζόμενα. Όμως μια διαχρονική εξέταση θα δείξει ότι όροι όπως τηλέφωνο και ήχος συμπυκνώνουν τις γνώσεις που

8 8 συσσώρευσαν γενιές επιστημόνων. Το τηλέφωνο του 2000 δεν ορίζεται με τον ίδιο τρόπο με το τηλέφωνο του Και ποια η σχέση ανάμεσα στο τηλέφωνο του 1960 και στο τηλέφωνο του 2000 στο γενικό λεξιλόγιο; Πρόκειται για ομώνυμα ή για πολύσημες λεξικές μονάδες; Υποστηρίζουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά στην περίπτωση πολυσημίας κατά την οποία μια λεξική μονάδα στο πλαίσιο του ίδιου γνωστικού τομέα 23 παρουσιάζει δύο ή περισσότερες από μία σημασίες, που όμως διαφορίζονται χρονικά 24, και αναπαριστάνει δύο ή περισσότερες έννοιες που μοιράζονται κάποια χαρακτηριστικά 25 : εδώ πρόκειται για υλικό αντικείμενο που παραμένει στην ίδια τάξη αντικειμένων και διατηρεί την ίδια λειτουργία. Τέλος θεωρούμε ενδιαφέρουσα την άποψη της Slodzian (2000 : 73) σύμφωνα με την οποία το να αρνούμαστε την πολυσημία σημαίνει ότι αρνούμαστε και τη διαχρονία. Ο αναβαπτιστής εμφανίζεται με τη μορφή πολυλεξικής μονάδας 26, π.χ. συμβατικά όπλα, συμβατικό ταχυδρομείο, ακουστός ήχος, ορατό φως, βάση της οποίας είναι ο αρχικός όρος, που συνοδεύεται όμως από προσδιορισμό με εξειδικευτική λειτουργία. Η παρουσία του προσδιορισμού κρίνεται απαραίτητη, αφού η βάση έχει στο μεταξύ αποκτήσει γένια σημασία. Στην πολυλεκτική μονάδα ενδέχεται να επενεργήσει η ουσιαστικοποίηση του επιθέτου, π.χ. σταθερό ΕΙΔΗ ΣΧΕΣΕΩΝ Είναι άραγε συνώνυμα τα τηλέφωνο και σταθερό, όπλα και συμβατικά όπλα; Υπάρχει ασφαλώς ταυτότητα του αντικειμένου αναφοράς, όμως στο γλωσσικό επίπεδο η σημασιολογική σχέση ανάμεσα στα δύο μέλη του ζεύγους δεν είναι η συνωνυμία. Ειδικότερα όσον αφορά το ειδικό λεξιλόγιο των τηλεπικοινωνιών και των εξοπλισμών, τα μέλη του κάθε ζεύγους όρων έχουν μεταξύ τους σχέση υπωνυμίας, αφού τα τηλέφωνο και όπλα μετά την αναδόμηση του οικείου γνωστικού πεδίου είναι υπερώνυμα και τα σταθερό και συμβατικά όπλα είναι υπώνυμα αντιστοίχως. Όσον αφορά το γενικό λεξιλόγιο, αν και σε κάποιες περιπτώσεις χρήσης φαινομενικά μπορεί η μία λεξική μονάδα να υποκαταστήσει την άλλη, ωστόσο οι αναβαπτιστές σταθερό και συμβατικά όπλα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ρητής ή υπόρρητης αντιδιαστολής προς τις λεξικές μονάδες που κατονομάζουν τις νέες έννοιες, δηλ. κινητό και πυρηνικά όπλα αντιστοίχως. Δηλ. σε τελευταία ανάλυση δεν είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους ο παλαιός όρος και ο αναβαπτιστής. Με δεδομένο ότι ο μη ειδικός εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από τις νέες ανακαλύψεις, στην προκείμενη περίπτωση από το κινητό και τα πυρηνικά όπλα, ο αναβαπτιστής σταθερό και συμβατικά όπλα δεν αποτελεί ένα ακόμη όνομα της παλαιάς οντότητας, δηλ. δεν επαναβαφτίζει απλώς την έννοια που αντιστοιχεί στην παλαιά οντότητα, αλλά της προσδίδει επιπλέον το

9 9 χαρακτηριστικό του παραδοσιακού και παλιοκαιρίσιου σε αντίθεση με το μοντέρνο και, γιατί όχι; του συντηρητικού. Στα ευρύτερα συμφραζόμενα υφέρπει η απόδοση του χαρακτηριστικού της απαξίας και της μείωσης στον αναβαπτιστή, αφού ο ομιλητής έχει υιοθετήσει το καινούργιο προϊόν, τη νέα ανακάλυψη. Η χρήση του επιθέτου συμβατικός ως μέλους αναβαπτιστή είναι αποκαλυπτική. Ο ομιλητής που αναφέρεται σε συμβατικές τάξεις σχολείου εκθειάζει την εξ αποστάσεως διδασκαλία, εκείνος που αναφέρεται στο συμβατικό ταχυδρομείο γνωρίζει πολύ καλά και χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το διαδίκτυο. Δίκτυο συσχετισμών κατά τον αναβαπτισμό Χρόνος αίτιο παράδειγμα γενικό ειδικό λεξιλόγιο επίπεδο λεξιλόγιο ακουστικής ιεράρχησης Χ -- ήχος ήχος 1 ήχος 1 Χ υπέρηχος ακουστός ήχος ήχος 1 ήχος 2 1 υπόηχος υπέρηχος υπόηχος ακουστός μη ακουστός 2 ήχος ήχος υπόηχος υπέρηχος 3 Σημείωση: Με ημίμαυρα στοιχεία σημειώνεται ο αναβαπτιστής Με τον αναβαπτισμό είναι δυνατό να προκύψει διαφορά στο σημασιολογικό συσχετισμό των μονάδων ανάμεσα στο γενικό λεξιλόγιο και στα ειδικά, ανάλογα με την ευρεία ή μη χρήση του αναβαπτιστή. Π.χ. ο αναβαπτιστής σταθερό, επειδή γίνεται ευρεία χρήση του στο γενικό λεξιλόγιο, λειτουργεί παράλληλα με την αρχική λεξική μονάδα τηλέφωνο. Αντίθετα, στην περίπτωση του αναβαπτιστή ακουστός ήχος, που δεν έχει ευρεία χρήση, στο γενικό λεξιλόγιο χρησιμοποιείται η αρχική λεξική μονάδα ήχος και οι λοιποί νεολογισμοί υπέρηχος, υπόηχος σε μια μη ιεραρχημένη, παρατακτική δομή. Αντίθετα στο ειδικό λεξιλόγιο της ακουστικής ο αρχικός όρος ήχος μετατρέπεται σε υπερώνυμο και ο αναβαπτιστής ακουστός ήχος και οι λοιποί νεολογισμοί υπέρηχος, υπόηχος λειτουργούν ως υπώνυμά του. Μάλιστα για τη σαφέστερη ταξιμόμηση των όρων αυτού του γνωστικού τομέα και σε αντιδιαστολή προς τον αναβαπτιστή δημιουργείται ο όρος μη ακουστός ήχος, ο οποίος μαζί με τον αναβαπτιστή λειτουργεί σε ένα μεσαίο επίπεδο ιεράρχησης. Δηλ. μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά τη δημιουργία των όρων

10 10 υπέρηχος, υπόηχος, κατά τη δημιουργία της ταξινόμησης σχηματίζονται όροι για μεγαλύτερη ακρίβεια και εναρμόνιση. Από λεξιλογική άποψη για τη δημιουργία των όρων αυτών επιλέγονται μορφήματα με σχέση αντίθεσης με τον αναβαπτιστή, π.χ. μη ακουστός ήχος 27. Τέλος μπορούμε να διετυπώσουμε την υπόθεση ότι με την ολοένα αυξανόμενη επιστημονική εξειδίκευση θα διευρύνεται η απόσταση όσον αφορά το σημασιολογικό περιεχόμενο και τους σημασιολογικούς συσχετισμούς ανάμεσα στις λεξικές μονάδες και στους όρους, λ.χ. ανάμεσα στη λεξική μονάδα ήχος και στον όρο ήχος. Θεωρούμε ότι η απόσταση αυτή πολύ δύσκολα μπορεί να καλυφτεί μέσω της εκλαϊκευσης. 3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το φαινόμενο του αναβαπτισμού δεν τράβηξε έως τώρα την προσοχή των ερευνητών, όσο τουλάχιστον γνωρίζω, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό. Ελπίζουμε η εργασία μας αυτή να αποτελεί μικρή συμβολή για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στη γλώσσα από τη μια μεριά και στη διαρκή μεταβολή στον κόσμο των εννοιών από την άλλη. Η κατονομασία στο χώρο της επιστήμης και της τεχνικής αποτελεί έκφραση μιας νέας εννοιολογικής σύλληψης του κόσμου. Συνεπώς η τύχη κάθε νέου όρου, όσον αφορά είτε την επιβίωσή του είτε το σημασιολογικό του περιεχόμενο, συνδέεται στενά με το μέλλον της έρευνας στον οικείο γνωστικό τομέα. Αν εξετάσουμε το πώς μεταδίδεται η επιστημονική γνώση, θα διαπιστώσουμε ότι η εξέλιξη του εξωγλωσσικού κόσμου αντικατοπτρίζεται στον ορισμό, στις ταξινομήσεις, αλλά και στην επιλογή του τύπου των όρων. Ο αναβαπτισμός, που παράγεται με την απόδοση νέου όρου στο ίδιο αντικείμενο αναφοράς του ίδιου γνωστικού τομέα ως αποτέλεσμα δημιουργίας όρου που κατονομάζει μια νέα ανακάλυψη, βρίσκεται στην καρδιά ζητημάτων που απασχολούν την έρευνα στο χώρο της ορολογίας την εποχή της κοινωνίας της γνώσης. Οι επιπτώσεις του αναβαπτισμού στην ορολογία και ορογραφία είναι σημαντικές: η ανακάλυψη νέων φαινομένων επιφέρει οπωσδήποτε δημιουργία νέων ορισμών και ενδεχομένως νέων σημαινόντων καθώς και αναδόμηση του γνωστικού τομέα και ενδοτομεακή πολυσημία, και απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη η διαχρονία. Το επιστημολογικό πρόβλημα που τίθεται είναι ότι η επιλογή των όρων εξωτερικεύει τις αντιλήψεις των επιστημόνων μιας εποχής. Η τεχνολογία, η επιστήμη έχουν και διαχρονικό χαρακτήρα. Η ορολογία είναι δυναμική και εξελίσσεται, όπως η γλώσσα, στο βαθμό που προχωρεί η γνώση μας, αφού η ορολογία αποτελεί τμήμα της γλώσσας.

11 11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ * Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Κώστα Βαλεοντή για το διαφωτιστικό ηλεκτρονικό διάλογο που είχαμε προσυνεδριακά, για τα παραδείγματα από την ακουστική και οπτική καθώς και για διευκρινίσεις όσον αφορά τον αναβαπτισμό στην πράξη. Ευχαριστώ επίσης τις συναδέλφους Teresa Lino και Rute Costa του Νέου Πανεπιστημίου της Λισαβόνας για τη βιβλιογραφία που μου υπέδειξαν, τον Georges Kleiber, καθηγητή στο 3 ο Πανεπιστήμιο Στρασβούργου, που μου εμπιστεύτηκε την υπό έκδοση εργασία του για την κατονομασία, καθώς και τον Νικόλαο Αυγελή, καθηγητή της φιλοσοφίας στο Α.Π.Θ. για την προσεκτική ανάγνωση του κειμένου μου. 1. Οι Béjoint & Thoiron (2000α : 12) αναφέρουν ότι κατά την απορολογοποίηση παραμένει ο σκληρός σημασιολογικός πυρήνας του όρου που μεταβλήθηκε σε λεξική μονάδα. 2. Ο Kocourek (1982 ; 153) χρησιμοποιεί τον όρο néonyme νεώνυμο για το νεολογισμό στο επιστημονικό και τεχνικό λεξιλόγιο. 3. Θεωρούμε ότι υπάρχει σχέση εγκλεισμού ανάμεσα στο συνολικό λεξιλόγιο μιας γλώσσας από τη μια μεριά και στα ειδικά λεξιλόγια ή υπογλώσσες καθώς και το γενικό λεξιλόγιο από την άλλη. Ακόμη η γενική γλώσσα τα περιλαμβάνει όλα. Βλ. επίσης Kocourek (1991 : 13 κεξ.) και Cabré (1998 : 115). 4. Θα χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα διακριτικά σημάδια: ό,τι περικλείεται σε διπλές γραμμές [ // //] αποτελεί έννοια (concept), ό,τι αποτελεί όρο ή γενικότερα γλωσσικό σημείο πλαγιογραφείται, ό,τι αποτελεί ο ορισμό περικλείεται σε. 5. Για επιχειρήματα υπέρ της διάκρισης ανάμεσα σε έννοια και σημαινόμενο βλ. Depecker Για τις πολλές πλευρές του όρου όρος βλ. Sager (2000 : 53). 7. Η Cabré (2000 : 29) κάνει διάκρινη α) από την άποψη του τύπου εξειδίκευσης, ανάμεσα σε καθαρά εξειδικευμένο λόγο, σε διδακτικό λόγο και σε εκλαϊκευτικό λόγο, β) από την άποψη του βαθμού εξειδίκευσης, ανάμεσα σε λόγο ιδιαίτερα εξειδικευμένο, μετρίως εξειδικευμένο και λίγο εξειδικευμένο. 8. Στο σημείο αυτό διαφοροποιούμαστε από τον Sager, γιατί θεωρούμε ότι, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των όρων ανήκει στην κατηγορία των ουσιαστικών, κάθε κύρια κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει όρους. 9. Τα άλλα δύο κατά τον Bessé (2000 : 182) είναι η έννοια και ο ορισμός. 10. Άλλοι παράγοντες που αφορούν σημασιολογικά μια έννοια είναι ο ορισμός και οι σχέσεις με τις άλλες έννοιες.

12 Κυκλοφορούν πολλοί μύθοι στο χώρο της ορολογίας, που όμως καταρρίπτονται σε μεγάλο βαθμό με μια προσεκτικότερη έρευνα, όπως λ.χ. ότι οι όροι είναι μονοσήμαντοι (πβ. τον πολύσημο όρο κατονομασία) και οι έννοιες μονοαναφορικές, ότι δεν υπάρχουν συνώνυμοι όροι, ότι οι έννοιες έχουν περιεχόμενο που ορίζεται με ακρίβεια, ότι οι όροι είναι ετικέτες που μπαίνουν πάνω στο αντικείμενο αναφοράς που δηλώνουν ή ότι είναι δυνατή η ακριβής οριοθέτηση των γνωστικών τομέων. Αν συμβαίνουν πράγματι αυτά σε κάποιο βαθμό, αυτό δεν οφείλεται στο ότι η ορολογία διαφέρει στη φύση της από τη γλώσσα, αλλά γιατί επεμβαίνουν οι ορολόγοι. Βλ. επίσης Béjoint & Thoiron (2000α : 6), Sager (2000 : 57), Depecker (2000: 114) κ.ά. 12. Στο κείμενο του ISO 2000 η πρώτη σημασία του όρου αναφέρεται ως désignation. 13. Κατά τον Sager (2000 : 52) η κατονομασία είναι αντίθετη με τη διαδικασία ορισμού μιας έννοιας, αφού ο ορισμός ξεκινά από τον όρο για να παρουσιάσει τη σημασία του συσχετίζοντάς τον με άλλους γνωστούς όρους. Κατά τον Lévi-Strauss (1962 : 240), ο οποίος βέβαια αναφέρεται στην απόδοση ονόματος στους ανθρώπους, η κατονομασία ως πράξη αποτελεί μορφή ταξινόμησης, η οποία είναι προϋπόθεση της κτήσης. Δηλ. απαιτείται κατονομασία ώστε μια κοινωνία να έχει ως μέλος της ένα άτομο. Αν για τα άτομα η κατονομασία αποτελεί μια πλευρά της κοινωνικής οργάνωσης, τα αντικείμενα με την κατονομασία εντάσσονται σε αναφορικές τάξεις. 14. Ο Kleiber επισημαίνει ότι με βάση τα στοιχεία της πραγματικότητας η κατονομασία είναι δύο ειδών: α) η κατονομασία των ατόμων και ειδικών στοιχείων, που αφορά τα κύρια ονόματα, και β) η κατονομασία των κατηγοριών, που αφορά την περίπτωση που εξετάζουμε εδώ. Η διαφορά συνίσταται στο ότι η πρώτη επιτρέπει μόνο την αναφορά στο ειδικό στοιχείο που κατονομάζεται με το κύριο όνομα, ενώ η δεύτερη, επειδή ενώνει ένα γλωσσικό στοιχείο με μια κατηγορία, που συγκεντρώνει εμφανίσεις, επιτρέπει χωρίς νέα εκμάθηση τη χρήση του γλωσσικού στοιχείου για κάθε εμφάνιση που ικανοποιεί αυτή την κατηγορία. Ακόμη μεταξύ των δύο ειδών κατονομασίας ο Kleiber διαπιστώνει σημασιολογική διαφορά, αφού μόνον η δεύτερη έχει υποχρεωτικά κωδικοποιημένη, προκατασκευασμένη σημασία, πράγμα που θεωρεί ορισματικό χαρακτηριστικό. 15. Ο δυναμισμός αυτός συναρτάται με το γνωστικό τομέα, αφού υπάρχουν τομείς που είναι περισσότερο νεολογιογόνοι από άλλους (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1986 : 57). 16. Η Portelance (1998 : 332) αναφέρει το παράδειγμα της διατήρησης του σημαίνοντος του όρου άτομο, ενώ το //άτομο// έχει εξελιχθεί από την εποχή του Δημοκρίτου. 17. Σίδερο όργανο σιδερώματος από σίδερο, αργότερα ηλεκτρική συσκευή σιδερώματος από άλλα μέταλλα.

13 Κάποτε υπάρχει αλλαγή στο σημαίνον, δηλ. παρατηρείται χρήση λέξης λιγότερο επιστημονικής, λ.χ. αντί για τον όρο σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών χρησιμοποιείται η λεξική μονάδα νόσος των τρελών αγελάδων. 19. Δεν έχει σημασία για το θέμα μας αν το //κινητό τηλέφωνο// αποδίδεται στη ΝΕ ως κινητό, στη γαλλική ως portable, στην αγγλική ως mobile ή handy αυστριακά. Ο Thoiron (1996 : 509) σημειώνει ότι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να παρατηρούνται διαγλωσσικά διαφορετικές κατονομασίες, ενώ τα περιγραφικά ή τα ορισματικά σχήματα είναι πολύ όμοια. Διαπιστώνεται δηλ. ότι η επιλογή των χαρακτηριστικών που θα γίνουν στοιχεία ονομασίας σε έναν όρο δεν είναι ενιαία από γλώσσα σε γλώσσα. Υπάρχουν διαγλωσσικά αντίστοιχοι όροι που, αν και δηλώνουν ομόλογες έννοιες σε πολλές γλώσσες, δεν επιλέγουν τα ίδια χαρακτηριστικά. 20. Δεν είναι σπάνιο το ίδιο αντικείμενο αναφοράς να κατονομάζεται με περισσότερους κατονομαστές, λ.χ. επίσημος όρος π.χ. οπλισμένο σκυρόδεμα, ανεπίσημος όρος π.χ. μπετόν αρμέ. 21. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρχει πολυσημία, π.χ. τηλέφωνο τηλεφώνημα λ.χ. στο εκφώνημα κάνε μου ένα τηλέφωνο, καθώς και αλλαγή στο σημαίνον [tilefono] αλλά και [telefono]. 22. Πρόκειται για το είδος της μεταβολής ανάμεσα στη σημασία του αρχικού όρου/λεξικής μονάδας στο χρόνο Χ και του όρου/λεξικής μονάδας με το ίδιο σημαίνον στο χρόνο Χ μετά την εμφάνιση του αναβαπτιστή, π.χ. ανάμεσα στο τηλέφωνο πριν την εμφάνιση του σταθερό και στο τηλέφωνο μετά την εμφάνιση του σταθερό. 23. Υπάρχει σχέση ομωνυμίας, όταν πρόκειται για διαφορετικούς γνωστικούς τομείς. 24. Θεωρούμε ότι πρόκειται για πολυσημία και στην περίπτωση του όρου φώνημα, που προαναφέραμε. Η Cabré (2000 : 32-34) θεωρεί ότι δε στηρίζεται πουθενά και συνεπώς είναι λανθασμένη η άποψη πολλών ερευνητών ότι οι λεξικές μονάδες είναι πολύσημες αλλά όχι οι όροι. 25. Βλ. ISO (2000 : 9). 26. Για τον εντοπισμό για πρώτη φορά στη ΝΕ των πολυλεκτικών μονάδων ως μονάδων ιδιαίτερης μορφής του γενικού και ειδικού λεξιλογίου καθώς και για την περιγραφή τριών ειδών πολυλεκτικών μονάδων βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Έτσι έπλασα (1996 : 100) τον όρο νόθα σύνθετα σε αντιδιαστολή προς τον όρο γνήσια σύνθετα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη ( ).

14 14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1986) Η Νεολογία στην κοινή νεοελληνική, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.-Παράρτημα αρ. 65, Θεσσαλονίκη. Baudet J.-C. (1989) Histoire du vocabulaire de spécialité, outil de travail pour l historien des sciences et des techniques in Terminologie diachronique, Conseil International de la Langue Française, σσ Béjoint H. & Ph. Thoiron (1997) Modèle relationnel, définition et dénomination in Boisson & Thoiron (εκδ.) Autour de la dénomination, Presses Universitaires de Lyon, σσ Béjoint H. & Ph. Thoiron (2000α) Le sens des termes in Béjoint H. & Ph. Thoiron (εκδ.) Le sens en terminologie, Presses Universitaires de Lyon, σσ Béjoint H. & Ph. Thoiron (εκδ.) (2000β) Le sens en terminologie, Presses Universitaires de Lyon. Bessé B. de (2000) «Le domaine» in Béjoint H. & Ph. Thoiron (εκδ.) Le sens en terminologie, Presses Universitaires de Lyon, σσ Boisson Cl. & Ph. Thoiron (1997) Autour de la dénomination, Presses Universitaires de Lyon. Cabré M. T. (1992) La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions, Empuries, Βαρκελόνη. Οι παραπομπές στη γαλλική μετάφραση La terminologie. Théorie, méthode et applications 1998, Presses de l Université d Ottawa, Οτάβα. Cabré M. T. (2000) Sur la représentation mentale des concepts : bases pour une tentative de modélisation in Béjoint H. & Ph. Thoiron (εκδ.) Le sens en terminologie, Presses Universitaires de Lyon, σσ Czap H. (1989) Le concept de CONCEPT in Terminologie diachronique, Conseil International de la Langue Française, σσ Depecker L. (2000) Le signe entre signifié et concept in Béjoint H. & Ph. Thoiron (εκδ.) Le sens en terminologie, Presses Universitaires de Lyon, σσ Diki-Kidiri M. (1998) Le signifié et le concept dans la dénomination in A. Clas, S. Mejri, T. Baccouche (εκδ.), La Mémoire des mots, σσ Guilbert L. (1965) La formation du vocabulaire de l aviation, Παρίσι, Larousse. ISO (International Standard) (2000) Jacobi D. (1999) La communication scientifique-discours, figures, modèles, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble. Kleiber G. (1984) Dénomination et relations dénominatives Langages 76, σσ

15 15 Kleiber G. (υπό έκδοση) Dénomination : le grand retour? Scolia. Kocourek R. (1982, ) La langue française de la technique et de la science, O. Brandstetter Verlag GMBH & CO.KG, Βισμπάντεν. Lévi-Strauss (1962) La pensée sauvage, Παρίσι, Plon. Mortureux M.-Fr.(1984) La dénomination, approche socio-linguistique Langages 76, σσ Portelance Chr. (1998) Les nomenclatures ont-elles une mémoire métaphorique? Les substrats de la nomination in A. Clas, S. Mejri, T. Baccouche (εκδ.), La Mémoire des mots, σσ Sager J. (2000) Pour une approche fonctionnelle de la terminologie in Béjoint H. & Ph. Thoiron (εκδ.) Le sens en terminologie, Presses Universitaires de Lyon, σσ Slodzian M. (2000) L émergence d une terminologie textuelle et le retour du sens in Béjoint H. & Ph. Thoiron (εκδ.) Le sens en terminologie, Presses Universitaires de Lyon, σσ Thoiron Ph. (1996) Avant-propos Meta XLI, 4, σσ Thoiron Ph. (1998) Figement, dénomination et définition in Mejri S., A. Clas, G. Gross και T. Baccouche (εκδ.) Le Figement lexical, Τύνιδα, έκδοση της Φιλοσοφικής Σχολής Manouba, σσ Τριανταφυλλίδης Μ. (1941) Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής), Αθήνα, ΟΕΣΒ, , Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Καθηγήτρια γλωσσολογίας Α.Π.Θ. Φιλοσοφική Σχολή-Τμήμα Φιλολογίας-Τομέας Γλωσσολογίας Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou 1 ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ' αυτή την ανακοίνωση θα σκιαγραφήσουμε τα όρια μεταξύ πολυλεκτικών ονοματικών εκφράσεων (σύμπλοκα) όπως παιδική χαρά, φακοί επαφής,

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ορολογία και ειδική μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια Τομέας Μετάφρασης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ 1 3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ανακοίνωση θα μελετήσουμε τα πολυλεκτικά σύνθετα με τη μορφή επίθετο + ουσιαστικό που ανήκουν σε ειδικά λεξιλόγια, π.χ. νωτιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι εξάσκησης της μνήμης και μέθοδοι καλυτέρευσης

Τρόποι εξάσκησης της μνήμης και μέθοδοι καλυτέρευσης Η μνήμη είναι μια νοητική ικανότητα με την οποία αποθηκεύουμε, αναγνωρίζουμε και ανακαλούμε, αλλά και αναπλάθουμε πληροφορίες ή εμπειρίες. Με άλλα λόγια, με τη μνήμη αποθηκεύουμε και διατηρούμε δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ Νέδα Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Πάντειο Πανεπιστήμιο ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σημασιολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Έννοιες και Κλασική Θεωρία Εννοιών Έννοιες : Θεμελιώδη στοιχεία από τα οποία αποτελείται το γνωστικό σύστημα Κλασική θεωρία [ή θεωρία καθοριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη

Νοητική Διεργασία και Απεριόριστη Νοημοσύνη (Επιφυλλίδα - Οπισθόφυλλο). ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ Η κατανόηση της νοητικής διεργασίας και της νοητικής εξέλιξης στην πράξη απαιτεί τη συνεχή και σε βάθος αντίληψη τριών σημείων, τα οποία είναι και τα βασικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Πηγές πληροφόρησης : συνέντευξη γονέων, ανταλλαγή απόψεων με άλλους ειδικούς, που ασχολούνται με το παιδί, άτυπη παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων συμπεριφοράς, αποτελέσματα παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τάξη. Παρουσίαση της διεξαγωγής του μαθήματος της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ στο σχολείο μας

Δ Τάξη. Παρουσίαση της διεξαγωγής του μαθήματος της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ στο σχολείο μας ΒΙΒΛΙΑ : 1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ των εκδόσεων Trait d union). * Θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού

Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Η εκπαίδευση ως θεσμός κοινωνικοπολιτισμικής μεταβίβασης δομολειτουργισμός και ως θεσμός κοινωνικού μετασχηματισμού κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή ακριβώς η μεταλλαγή είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου. Προκειμένου να την προσδιορίσουμε μέσα σε όλο αυτό το ομιχλώδες τοπίο της

Αυτή ακριβώς η μεταλλαγή είναι το θέμα του παρόντος βιβλίου. Προκειμένου να την προσδιορίσουμε μέσα σε όλο αυτό το ομιχλώδες τοπίο της Εισαγωγή Tο βιβλίο αυτό θα μπορούσε να τιτλοφορείται διαφορετικά. Αν θέλαμε να ακολουθήσουμε το ρεύμα των αλλαγών στο χώρο των διεθνών οργανισμών, ο τίτλος του θα ήταν «Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη».

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή: Γλωσσική ανάπτυξη και διδασκαλία Τι είναι γλωσσική ανάπτυξη: τι μαθαίνει το

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές γλώσσες και ορολογική. μέσων διδασκαλίας εκμάθησης όρων στα πλαίσια της διαμεσολαβούμενης. Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ Ηπείρου

Ειδικές γλώσσες και ορολογική. μέσων διδασκαλίας εκμάθησης όρων στα πλαίσια της διαμεσολαβούμενης. Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ Ηπείρου Ειδικές γλώσσες και ορολογική αναγνώριση. Διερεύνηση στρατηγικών και μέσων διδασκαλίας εκμάθησης όρων στα πλαίσια της διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας της γνώσης Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ Ηπείρου ΣΤΟΧΟΙ Γόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. του αντικειμένου προσεγγίσεων...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. του αντικειμένου προσεγγίσεων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή..................................................... 17 1.1 Νόηση και γνώση και η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±ÁǹĵºÄ ½¹º Ä Â þÿãà Å Â Ä Â ±ÁǹĵºÄ ½¹º  Xenopoulos, Solon Neapolis University

þÿ ±ÁǹĵºÄ ½¹º Ä Â þÿãà Å Â Ä Â ±ÁǹĵºÄ ½¹º  Xenopoulos, Solon Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Architecture, Land and Environmental Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Informative material 2005 þÿ ±ÁǹĵºÄ ½¹º Ä Â þÿ¼µä±»»±ãì¼µ½  µ¹ºì½±â º±¹

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Λέξεις και νόημα Η γλώσσα αποτελείται από λέξεις. Η λέξη είναι το μικρότερο τμήμα της γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας: μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας

Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας: μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας: μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας Μαρία Δημάση, Αν. Καθηγήτρια ΔΠΘ Παρασκευή Σαχινίδου, Υπ. Διδάκτορας, ΔΠΘ Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση 8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση Η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί ένα μέσο για την αναπαράσταση των γνώσεων, των ιδεών, των εννοιών προς οικοδόμηση (Jonassen et al. 1998), των νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Όπως είδαμε η συνάρτηση g : S { } είναι ένας επιμορφισμός ομάδων. Ο πυρήνας Ke g {σ S / g σ } του επιμορφισμού συμβολίζεται με A περιέχει όλες τις άρτιες μεταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

Το νόημα των πραγμάτων δεν είναι δεδομένο αλλά παράγεται κοινωνικά ή, διαφορετικά, είναι κοινωνικά κατασκευασμένο.

Το νόημα των πραγμάτων δεν είναι δεδομένο αλλά παράγεται κοινωνικά ή, διαφορετικά, είναι κοινωνικά κατασκευασμένο. Το νόημα των πραγμάτων δεν είναι δεδομένο αλλά παράγεται κοινωνικά ή, διαφορετικά, είναι κοινωνικά κατασκευασμένο. Το βουνό Το όρος Davidson (San Francisco) Υψόμετρο: 283 μ. Η πραγματικότητα είναι κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσα από την ανάγνωση των ιστοριών. Ελισσάβετ Χλαπάνα. Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσα από την ανάγνωση των ιστοριών. Ελισσάβετ Χλαπάνα. Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσα από την ανάγνωση των ιστοριών Ελισσάβετ Χλαπάνα Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Η σημασία της διδασκαλίας του λεξιλογίου Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 επίκτητη και ειδική ή εξελικτική δυσλεξία Η δυσλεξία ως πρόβλημα της ανάγνωσης, διακρίνεται σε δύο μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι 4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι Η µετάφραση ξένων όρων συνδέεται στενά µε το γενικότερο φαινόµενο του δανεισµού, εφόσον οι προς µετάφραση όροι εισέρχονται στη γλώσσα ως δάνεια από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της Μουσικής. Διαδικτυακό Σεμινάριο Έλενα Μακρίδου

Η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της Μουσικής. Διαδικτυακό Σεμινάριο Έλενα Μακρίδου Η χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα της Μουσικής Διαδικτυακό Σεμινάριο 27.6.16 Έλενα Μακρίδου Πώς οι 3 βασικές δραστηριότητες μπορούν να συνδεθούν με τη χρήση της τεχνονογίας μέσα από τη διδασκαλία έννοιας;

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Αντίληψη της ομιλίας Απεικόνιση της πρότασης «θα σας διηγηθώ την ιστορία των δύο νέων» κυματομορφή Φασματόγραμμα Συνάρθρωση Οι φθόγγοι αλληλεπικαλύπτονται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική νεολογία στην ιστορική ορολογία: αιτία πολυσημίας; Néologie sémantique en terminologie d histoire: cause de polysémie?

Σημασιολογική νεολογία στην ιστορική ορολογία: αιτία πολυσημίας; Néologie sémantique en terminologie d histoire: cause de polysémie? Σημασιολογική νεολογία στην ιστορική ορολογία: αιτία πολυσημίας; Θεόδωρος Βυζάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικονομικοδιοικητική οργάνωση του Παλαιού Καθεστώτος της Γαλλίας είναι σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα, με συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών

1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ Το ΕΠΣ-ΞΓ περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δεδομένων: 1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων Πρόκειται για μια σειρά δηλώσεων ή περιγραφικών δεικτών που προσδιορίζουν ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 9: Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και εφαρμογές στην Προσχολική Αγωγή: γλώσσα και προσχολική αγωγη Διδάσκων: Μανωλίτσης

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση και μεθοδολογικοί φόβοι

Αναπαράσταση και μεθοδολογικοί φόβοι Αναπαράσταση και μεθοδολογικοί φόβοι Αν δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στην όψη των πραγμάτων και στην ουσία τους, η επιστήμη θα ήταν περιττή. Karl Marx Τα αξιώματα της επιχειρηματολογίας δεν επαρκούν για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εννοιολογική χαρτογράφηση Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

HY-402 ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

HY-402 ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ HY-402 ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ (Α.Μ.: 1022) ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Α.Μ.: 1069) ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ 2 Η ερώτηση, αν είναι ή όχι η διδασκαλία επάγγελμα απασχολεί σταθερά την επιστημονική συζήτηση, αλλά δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (3)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (3) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (3) Δυσκολίες στην ανάγνωση Τα θεωρητικά μέρη του δικτύου οπτικής αναγνώρισης λέξεων και οι εκτιμώμενες θέσεις τους στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του έμπειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

1 Ανάλυση Προβλήματος

1 Ανάλυση Προβλήματος 1 Ανάλυση Προβλήματος 1.1 Η Έννοια Πρόβλημα Τι είναι δεδομένο; Δεδομένο είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή, με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Τι είναι επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70. Όλγα Κασσώτη

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70. Όλγα Κασσώτη Αξιοποίηση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης στα πλαίσια της θεωρίας μάθησης εποικοδομισμού /κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (social constructivism) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ70 Όλγα Κασσώτη Λογισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα