Ο ΗΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ Ιάκωβος Σταϊνχάουερ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ Ιάκωβος Σταϊνχάουερ"

Transcript

1 Ο ΗΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ Ιάκωβος Σταϊνχάουερ Διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περίληψη Ο ρόλος του ήχου στον κινηµατογράφο δεν περιορίζεται στην οµιλία και στην απόδοση της ακουστικής διάστασης των οπτικών φαινοµένων. Ο ήχος συµµετέχει ενεργά στην αφήγηση καθώς και στην οργάνωση της εικόνας, προσδίδοντας στη χρονική και χωρική µορφή των εικόνων την αίσθηση ενός υποκειµενικά βιωµένου κινηµατογραφικού χωρόχρονου. Συγκροτεί και κατευθύνει την αντίληψη της πραγµατικότητας της εικόνας, επηρεάζοντας σηµαντικά την αισθητική του φιλµικού κειµένου. Προσδιορίζοντας κάποια βασικά είδη του κινηµατογραφικού ήχου, ερευνάται η σχέση µεταξύ της ακουστικής δοµής των ήχων και της λειτουργικότητά τους στην εικόνα και στο περιεχόµενό της. Οι ήχοι µιας ταινίας βρίσκονται σε άµεσο συσχετισµό µε την κινηµατογραφική εικόνα. Μέσα σε µια ταινία διαπιστώνουµε µια αλληλεξάρτηση των δύο µέσων που εµπλουτίζει µε νέα εκφραστικά στοιχεία το οπτικό περιεχόµενο. Οι ήχοι όπως και η µουσική επηρεάζουν την ερµηνεία της εικόνας, συµµετέχουν ενεργά στην κατανόηση του νοήµατος των πλάνων. Κατηγοριοποιώντας τους ήχους µιάς ταινίας σύµφωνα µε τη σχέση τους µε την εικόνα διακρίνουµε: 1) τους ήχους, τους θορύβους, τη µουσική, τα λόγια που υπάρχουν µέσα στη διήγηση, και η πηγή τους είναι ορατή στην εικόνα. 2) τους ακουσµατικούς ήχους. Ο Pierre Schaeffer στο Traité des objets musicaux (Schaeffer, 1966) χαρακτηρίζει έναν ήχο acousmatique όταν τον ακούµε αλλά δεν βλέπουµε την αιτία που τον παράγει. Οι ακουσµατικοί ήχοι µπορεί να είναι ήχοι διηγητικοί και µη-διηγητικοί. Χωρίζονται έτσι σε δυο κατηγορίες: 3. τους ήχους «hors champs» (εκτός πεδίου) όταν η πηγή τους είναι δυνητικά ορατή. Παρόλο που ο ποµπός των ήχων αυτών σε κάποια συγκεκριµένη στιγµή δεν είναι ορατός, ωστόσο καθιστάται πιθανή ή ακόµα και αναµενόµενη η εµφάνισή του στην 1

2 εικόνα. Ο θόρυβος της οδικής κυκλοφορίας δηµιουργεί ακόµα και αν τα οχήµατα που τον προκαλούν σε µια συγκεκριµένη σκηνή, όπως π.χ. σε ένα γκρό πλάνο ενός προσώπου, δεν είναι ορατά, την αίσθηση ενός εξωτερικού χώρου, στον οποίο πιθανά θα µπορούσε να στραφεί η κάµερα σε ένα επόµενο πλάνο. 4. του ήχους «off». Ο ήχος ενός έργου για συµφωνική ορχήστρα που συνοδεύει µια σκηνή καταδίωξης σε µια ταινία δράσης χαρακτηρίζεται απο µια ασυµφωνία χώρου και χρόνου µεταξύ της πηγής του ήχου αυτού και του περιεχοµένου της εικόνας. Η µουσική απευθύνεται αποκλειστικά στο θεατή της ταινίας προκαλώντας του σασπένς και ένταση, αλλά δεν θα µπορούσε ποτέ να γίνει αντιληπτή π.χ. απο τους πρωταγωνιστές της δραµατικής αυτής σκηνής, η κίνηση των οποίων δεν περιορίζεται στο χώρο µιάς αίθουσας συναυλιών αλλά σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Ο ήχος της ορχήστρας όπως και κάθε άλλος ήχος που σχεδόν µε κανένα τρόπο δεν θα µπορούσε να αποτελέσει µέρος της διήγησης και του οποίου η εµφάνισή στην εικόνα θεωρείται άκρως απίθανη είναι ένας ήχος «off». Παρατηρούµε οτι ο ήχος της ταινίας στις τρείς πρώτες κατηγορίες βρίσκεται σε στενότερη σχέση µε την εικόνα, διότι κατά κανόνα προέρχεται ή συνδέεται τουλάχιστον έµµεσα µε τα αντικείµενα και πρόσωπα της κινηµατογραφικής εικόνας. Ωστόσο ή σχέση αυτή δεν αρκεί υποχρεωτικά για τη µορφοποίηση µιας νοηµατικά περιεκτικής, εσωτερικής αλληλεπίδρασης ήχου και εικόνας. Όπως τονίζει ο θεωρητικός του κινηµατογράφου Béla Balázs, προϋπόθεση για µια τέτοια πλούσια σε περιεχόµενο οργανική συνύπαρξη των δύο µέσων είναι η επίτευξη µιας κατά το πρότυπο της οπτικής κινηµατογραφικής παράστασης υποκειµενικής µατιάς στα ηχητικά αντικείµενα. Μια ουσιαστική και δηµιουργική σχέση ήχου και εικόνας θα γίνει εφικτή όταν οι ήχοι γίνουν αντιληπτοί όχι σε σχέση µε την αντικειµενική και υλική τους προέλευση, αλλά σύµφωνα µε τις διάφορες µορφές µε τις οποίες το υποκείµενο µπορεί να συνδεθεί µε αυτούς: ψυχολογικά, πνευµατικά, χρονικά, ως ανάµνηση, προσµονή, φόβος, ελπίδα κτλ. Η τέχνη του οµιλούντος κινηµατογράφου θα είναι σύντοµα σε θέση όχι µόνο να αναπαράγει του ήχους της εξωτερικής πραγµατικότητας αλλά και την αντήχηση τους µέσα µας. Ακουστικές εντυπώσεις, ακουστικά συναισθήµατα, ακουστικές σκέψεις. (Balázs, 1984, σελ. 170) Πράγµατι, µέσω τεχνικών επεξεργασίας και επιλεκτικής χρήσης του ήχου ήδη απο το ξεκίνηµα του οµιλούντος κινηµατογράφου διαµορφώνεται στο ηχητικό επίπεδο της ταινίας κάτι ανάλογο µε την υποκειµενική λήψη στην είκονα. Όπως στο κινηµατογραφικό point of view, δηλ. στην ταυτοποίηση του φακού της κάµερας µε τα µάτια του ήρωα έτσι 2

3 ώστε ο θεατής να βλέπει µόνο τα αντικείµενα ή τα πρόσωπα που ο ήρωας παρατηρεί και συνοµιλεί, έτσι και στον ήχο κάνει την εµφάνισή της µια προοπτικά οργανωµένη υποκειµενική ή και διυποκειµενική ηχητική πραγµατικότητα. Ο θεατής της ταινίας αντιλαµβάνεται µέσω ενός πλασµατικού ακροατή ή µιας οµάδας ακροατών που βρίσκονται µέσα στην εικόνα ηχητικά τα κινηµατογραφικά δρώµενα. Η ανατροπή της φυσιολογικής και αναµενόµενης σχέσης ήχου και εικόνας π.χ. µε την κατάργηση κάθε ηχητικού φαινοµένου εκεί που ο θεατής βλέπει την πηγή κάποιου ήχου και θα περίµενε να ακούσει κάτι, είναι ένας από τους συνήθεις τρόπους µιας υποκειµενικής ηχητικής µατιάς στην κινηµατογραφική εικόνα. Η παραµόρφωση του ήχου π.χ. µε την άυξηση του βαθµού διάχυσης ή µε άλλον τρόπο ακουστικής επεξεργασίας, αλλά και συχνά ο επιλεκτικός τονισµός συγκεκριµένων ήχων µέσα από το σύνολικό ηχητικό τοπίο µιας σκηνής αποτελούν επίσης τεχνικές καταγραφής της υποκειµενικής αντίληψης της ηχητικής πραγµατικότητας. Ένας διαδεδοµένος τρόπος υποκειµενικής ηχητικής λήψης είναι και η αντιστροφή της φυσικής αντιληπτικής διαδικασίας, έτσι ώστε οι ηθοποιοί π.χ. να ακούν τους ήχους της καρδιάς τους ή την αναπνοή τους, αποκλείοντας κάθε άλλο περιβάλλοντα ήχο. Στο επίκεντρο µιας υποκειµενικά εστιασµένης εικόνας της πραγµατικότητας έρχεται η ηχητική συνείδηση της εσωτερικής τους κατάστασης (κυρίως σε φάσεις ψυχικής ή σωµατικής έντασης) και όχι η αντίληψη των εξωτερικών ηχητικών ερεθισµάτων. Η αντικατάσταση του φυσικού ήχου µε ηλεκτρονικά µέσα αποτελεί µια ακόµα µέθοδο υποκειµενικής αναπαράστασης του ηχητικού κόσµου, καθώς µε αυτό τον τρόπο ο ήχος αποσυνδέεται από την υλική του υπόσταση ως ήχος ενός αντικειµένου στον κινηµατογραφικό χώρο και χρόνο σε µεγαλύτερο βαθµό απο τις άλλες µεθόδους. Η µίµηση του ήχου των πουλιών στην οµώνυµη ταινία του Alfred Hitchcock γίνεται µε την παραγωγή ηλεκτρονικών ήχων από το Trautonium. Αποτέλεσµα είναι η αίσθηση µας διαρκούς απειλής απο την επαναλαµβανόµενη εµφάνιση παραλλαγών της κραυγής των πουλιών που, όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει ο σκηνοθέτης Francois Truffaut, συγκροτούνται ως µια κατά κάποιο τρόπο µουσική αλληλουχία. (Truffaut, 1967, σελ. 223) Ο ηλεκτρονικός ήχος στα πουλιά, η αφαιρετική αυτή προσέγγιση στο φυσικό ήχο που έτσι εµφανίζεται λιγότερο συγκεκριµένος και προβλέψιµος, καθιστά το φόβο που προκαλεί πιο γενικευµένο και απρόσωπο. Με αυτό συµβαδίζει και η απόφαση του Hitchcock να γενικεύσει την αίσθηση του τρόµου, διευρύνοντας το µέγεθος του αριθµού των θυµάτων της απειλής στην ταινία. Ο ήχος των πουλιών στις αλεπάλληλες επιθέσεις 3

4 τους είναι συχνά τόσο αποµακρυσµένος απο το φυσικό τους ήχο, που αν αυτά δεν ήταν ορατά δεν θα µπορούσε να ταυτιστεί µαζί τους. Ειδικά τότε όταν η παρουσία τους δέν είναι ορατή αλλά µόνο ακουστική (όπως άλλωστε και σε πολλά άλλα θρίλερ), αντιλαµβανόµαστε την εντονότερη αίσθηση του τρόµου που προκαλούν. Το ίδιο παρατηρούµε και όταν η παρουσία των πουλιών είναι σχεδόν αθόρυβη, έτσι και στην τελευταία έβδοµη επίθεση των πουλιών στην ταινία. Η σιωπή γίνεται αντιληπτή όχι ως απουσία του ήχου αλλά ως αίσθηση και του πιό αποµακρυσµένου ήχου, του πιό σιγανού θορύβου. Όχι πιά οι κραυγές αλλά τα ανεπαίσθητα φτερουγίσµατα των πουλιών καθιστούν τον τρόµο έντονο και ανατριχιαστικό. Όχι πια το γεγονός της αποτρόπαιας δολοφονικής επίθεσης, της ωµής βίας αυτής καθαυτής, αλλά η σιωπυλή συνεπώς ακόµα πιο επικίνδυνη απειλή, η αίσθηση του αναπόφευκτου της επίθεσης ενός αθόρυβου, επαγγελµατία δολοφώνου που λεπτοµερώς έχει σχεδιάσει την πράξη του, συνθέτει τον δραµατικό χαρακτήρα της σκηνής αυτής. Και σε ακόµα µια κινηµατογραφική ταινία ο δολοφόνος εµφανίζεται ηχητικά, µέσω ενός ήχου, που ενώ αυτή τη φορά δεν είναι ηλεκτρονικός, ωστόσο επειδή ακριβώς όπως στον Hitchcock δεν ταυτίζεται µε το σώµα στο οποίο πηγάζει, αλλά παρουσιάζεται ως ένας αφαιρετικός, µουσικός ήχος, γίνεται εκφράση της υποκειµενικής διάστασης της ταινίας. Ήδη το 1931, ο Fritz Lang στην ταινία του «Μ, ο δράκος του Ντίσελντορφ» καθιστά την αντίθεση εικόνας ήχου ως κεντρικού αφηγηµατικού µέσου. Ο ήχος όχι µόνο αποτελεί το κλειδί για την αποκάλυψη του δράστη εποµένως κύρια υπέυθυνος για την εξέλιξη της πλοκής της ταινίας, αλλά και πρωτεύον µέσο για τη δηµιουργία ψυχολογικής έντασης και τη συγκρότηση της λογικής αλληλουχίας των εικόνων. Η χρήση του ήχου µε τη µορφή ηχητικής αναπράστασης της οπτικής πραγµατικότητας αλλά ταυτόχρονα και ως επιλεκτικής διαδικασίας για τη δηµιουργία µιας υποκειµενικά προσανατολισµένης και επικεντρωµένης στο νοηµατικό και ψυχολογικό περιεχόµενο µορφής ακρόασης, επιτρέπει όχι µόνο την ακουστική επιβεβαιώση της πραγµατικότητας της εικόνας, αλλά και τη δηµιουργία µιας ψυχολογικά ασταθούς υποκειµενικής αντίληψης. Το φάσµα των ήχων της ταινίας θα µπορούσε να χωριστεί σε τρία είδη: α. καθηµερινές δραστηριότητες: περπάτηµα, ανάβαση σκαλιών, πλύσιµο, παιχνίδι κ.α. β. ακουστικά σινιάλα, καµπάνες, κλάξον, τηλέφωνα, κουδούνια. Γ. ήχοι που σχετίζονται µε τη φωνή: Σφύριγµα, γέλιο, τραγούδι, διάλογοι. 4

5 Παρατηρώντας τη δραµατουργική σηµασία του ήχου ήδη στα πρώτα λεπτά της ταινίας διαπιτώνουµε τα κύρια χαρακτηριστικά της σχέσης ήχου και εικόνας, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο ο ήχος δεν παραµένει προσκολληµένος στα αντικείµενα που τον παράγουν και τα οποία βλέπουµε στην εικόνα, αλλά απελευθερώνεται από αυτά, δηµιουργώντας µια αποβλεπτική σχέση µεταξύ εικόνας και ήχου. Η χρήση της πρώτης κατηγορίας ήχων συµβαδίζει µε την ταυτόχρονη παρουσία ήχου και εικόνας, όπως π.χ. στο ανέβασµα των σκαλοπατιών, στο πλύσιµο των ρούχων από τη µητέρα, στο παιχνίδι του κοριτσιού µε την µπάλα. Η σχέση αυτή των κατά κανόνα επαναληπτικών ήχων από καθηµερινές και οικείες δραστηριότητες σε συνδιασµό µε την αδιάρηκτη σχέση ήχου και εικόνας εµπνέουν εµπιστοσύνη και προσδίδουν ηρεµία και ασφάλεια στο περιεχόµενο της εικόνας. Μια πρώτη απόπειρα διαφοροποίησης εικόνας και ήχου στα πρώτα λεπτά της ταινίας, ο µή απόλυτος συγχρονισµός µεταξύ του χτυπήµατος του ρολογιού κούκος και του βλέµµατος της µητέρας δηµιουργεί µια πρώτη ελαφρά ένταση σχετικά µε το οπτικοακουστικό περιεχόµενο της σκηνής. Η παρολαυτά άµεση και θετική αντίδραση της µητέρας ωστόσο δεν επιτρέπει τη δηµιουργία ανησυχίας για τη ρήξη της σχέσης εικόνας και ήχου, µιας σχέσης που φυσικά παραπέµπει στη σχέση µητέρας και κόρης, στην προσµονή και λαχτάρα της εικόνας του παιδιού µετά το άκουσµα της ώρας λήξης της σχολικής ηµέρας. Η διάνοιξη του εσωτερικού χώρου µε αφορµή τον συγχρονισµό του ήχου του ρολογιού και της καµπάνας, αλλά και η κινηµατογραφική µατιά στο σχολείο µας καθησυχάζει για τον τόπο παραµονής της κόρης. Συµβαδίζει αρχικά µε την γενικότερη αρµονική ατµόσφαιρα και ο ρυθµικός ήχος των κλάξον του δρόµου µπροστά απο το σχολείο σε συνδιασµό µε τν ήχο της καµπάνας, έτσι στο επόµενο πλάνο και για πρώτη φορά γίνεται αισθητή µια πρώτη ανησυχία: ο αναπάντεχος εκτός κάδρου ήχος του κλάξον και η σχέση του µε τη εικόνα της κόρης στην προσπάθεια της να περάσει το πεζοδρόµιο ξαφνιάζουν το θεατή καθώς η οπτική ανταπόκριση και η επιβεβαίωση του ήχου του κλάξον, δηλ. η εικόνα του αυτοκινήτου, θα µπορούσε να αποβεί µοιραία για την υγεία του κοριτσιού. Ο ήχος του κλάξον, συµβολικά και ως προειδοποίηση για τον κίνδυνο του δολοφώνου, διαταράσσει προσωρινά το χαλαρό ρυθµό µιας όµορφης εργάσιµης ηµέρας. Ακολουθεί ένας µικρός διάλογος του κοριτσιού µε τη σκιά του δολοφώνου. Τα πλάνα που ακολουθούν διαφέρουν από τα προηγούµενα: Το βλέµµα της µητέρας στο ρολόι δεν έχει πια ηχητική ανταπόκριση, οι δραστηριότητες που ακολουθούν, τα βήµατα στα σκαλιά, το κουδούνι της πόρτας, δεν ικανοποιούν την προσµονή της, την 5

6 πολυπόθητη άφιξη του παιδιού. Μεσολαβεί η ηχητική φυσιογνωµία του δολοφώνου µε το σφύριγµα της µελωδίας από την πρώτη σουίτα του Peer Gynt, έργο του Eduard Grieg. Είναι ένα σφύριγµα που στην πορεία της ταινίας θα προσαρµόζεται στην εκάστοτε ψυχολογική κατάσταση του δολοφώνου (απογοήτευση, παρηγοριά, τρέλα, αισιοδοξία για καινούργιο θύµα κτλ.), αλλά και στις συνθήκες κατά την αναζήτηση καινούργιου θύµατος. Ακολουθούν και άλλες µορφές απογοήτευσης της οπτικοακουστικής συνοχής µεταξύ κόρης και µητέρας, όπως το έντονο κάλεσµα του κοριτσιού, που όµως παραµένει χωρίς απάντηση, στοιχεία που προετοιµάζουν για το φρικτό γεγονός που ακολουθεί. Η πρώτη ενότητα της ταινίας ολοκληρώνεται µε µια βουβή εικόνα, το πλάνο της µπάλας του κοριτσιού που κυλάει στο χώµα και του µπαλονιού της αγορασµένο από τον ίδιο το δολοφώνο που αιωρείται πια ελεύθερο στα σύρµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος. Με αυτό τον τρόπο, µε την αντιστροφή της σχέσης ήχου και εικόνας (µέχρι το πλάνο αυτό ο ήχος σχετιζόταν µε την κόρη ενώ έλειπε η εικόνα της, ενώ τώρα η σιωπή συνοδεύει την εικόνα του παιδιού που εµφανίζεται ως µπαλόνι µε µορφή παιδιού) µια αφηρηµένη αναπαράσταση του παιδιού ως βουβό αιωρούµενο µπαλόνι υποδηλώνει τον θάνατο του κοριτσιού. Η σιωπή, η υπερβατική, µή πραγµατική διάσταση που προσδίδει η έλλειψη του ήχου στο πλάνο γίνεται σύµβολο του ξεψυχισµένου παιδικού σώµατος. Όπως αναφέρει ο Balázs σχετικά µε την βουβή εικόνα: Ενας απόλυτα άηχος χώρος δεν γίνεται ποτέ αντιληπτός ως συγκεκριµένος και πραγµατικός χώρος. Αισθανόµαστε ότι δεν έχει βάρος και ουσία και ότι κάθετί που βλέπουµε είναι ένα όραµα. Δεχόµαστε ότι ένας χώρος είναι πραγµατικός µόνο όταν περιέχει ήχους, οι οποίοι του προσδίδουν βάθος και όγκο. (Balázs, 1970, σελ ) Με αυτό τον τρόπο, µε την παρουσία ενός µή πραγµατικού, συµβολικού χώρου κλείνει η έκθεση του κυρίου θέµατος της ταινίας. Η πορεία απο την αρµονική σχέση εικόνας και ήχου, τη σταδιακής της διαταραχή, εώς την ολοκληρωτική της άρση χαρακτηρίζει το εκφραστικό αλλά και αφηγηµατικό νόηµα της ενότητας αυτής, συγκροτεί µια βαθειά υποκειµενική, ψυχολογικά φορτισµένη αντίληψη της αλληλοδιείσδησης οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων. Όχι µόνο η αυστηρή επιλεκτικότητα και η µορφολογική οργάνωση του ήχου στο πλαίσιο της αφηγηµατικής χρονικότητας της ταινίας, αλλά και η σύνθεση µιας ισχυρής δυναµικής και έντασης στην εναλλαγή των ήχου και εικόνας συγκροτεί µια εσωτερική, υποκειµενική αναπαράσταση της φιλµικής πραγµατικότητας, προσθέτοντας της εκφραστικά νοήµατα, που θα αδυνατούσαν να αποδοθούν οπτικά ή 6

7 λεκτικά. Σε µια ταινία χωρίς µουσική ό ήχος - άµεσα µεν συνδεδεµένος µε την αντικειµενική πραγµατικότητα του φίλµ, αλλά και λόγω της ακουστικής του φύσης καλλιτεχνικά εύκαµπτος - υποκαθιστά την µουσική, υπερβαίνει τον αναπαραστατικό χαρακτήρα της εικόνας, φέροντας στο προσκήνιο τον εσωτερικό κόσµο που κρύβεται πίσω απο την αφήγηση. Με υποδειγµατικό τρόπο στην ταινία αυτή γίνεται ορατή η πραγµάτωση µιας διαλεκτικής σχέσης ήχου και εικόνας, όπου η ανάδειξη της υποκειµενικής διάστασης του ακουστικού χώρου καθιστά δυνατή τη δηµιουργία µιας αδιάρηκτης και νοηµατικά περιεκτικής αισθητικής ενότητας των δύο µέσων. Βιβλιογραφία Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, Seuil 1966 Béla Balázs: Schriften zum Film. Zweiter Band. Der Geist des Films, Artikel und Aufsätze (επιµ. H. H. Diederichs, W. Gersch), Βουδαπέστη 1984 Francois Truffaut: Hitchcock, Νέα Υόρκη 1967 Béla Balázs, Theory of film, Νέα Υόρκη

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντάζ είναι η οργάνωση των πλάνων μίας ταινίας κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τάξης και διάρκειας.

Μοντάζ είναι η οργάνωση των πλάνων μίας ταινίας κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τάξης και διάρκειας. ΤΟ ΜΟΝΤΑΖ Το 1920, ο Ρώσος κινηματογραφιστής και θεωρητικός Lev Kuleshov (Λεβ Κουλέσωφ) πραγματοποίησε ένα πείραμα δείχνοντας πως το μήνυμα που έχουν διάφορα πλάνα σε σειρά μπορεί να δημιουργηθεί με το

Διαβάστε περισσότερα

«Η μουσική στον κινηματογράφο: ο ουσιαστικός δευτεραγωνιστής»

«Η μουσική στον κινηματογράφο: ο ουσιαστικός δευτεραγωνιστής» Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Η μουσική στον κινηματογράφο: ο ουσιαστικός δευτεραγωνιστής» της Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

η θεωρία του χρώματος. Επίσης σημαντικό κομμάτι θα αποτελέσει και η σχέση του χρώματος με τον κινηματογράφο. Στη συνέχεια η συνθετικη

η θεωρία του χρώματος. Επίσης σημαντικό κομμάτι θα αποτελέσει και η σχέση του χρώματος με τον κινηματογράφο. Στη συνέχεια η συνθετικη Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι ΚΑ Στις τέχνες, όπως ο κινηματογράφος, η χρήση των χρωμάτων προκαλεί έντονα και ποικίλα συναισθήματα στον θεατή. Η ένταση των χρωμάτων, τόσο σε σχέση με τους χαρακτήρες της ταινίας, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο 2011 πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] Ο Οδηγός συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ B Η ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ B Η ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ B Η ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 1 Από την πλευρά του δηµιουργού (εικονολήπτη, σκηνοθέτη κλπ), η κατασκευή ενός οπτικοακουστικού έργου (είτε πρόκειται για ένα διαφηµιστικό των 30 δευτερολέπτων, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑΖ. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρονικής

ΜΟΝΤΑΖ. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρονικής 2009 Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής ΜΟΝΤΑΖ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Τσιλεπώνης Τριαντάφυλλος ΚΑΣ 501070 Εισηγητής: Σαββίδης Ανέστης - Έτοιμοι. - Να φύγει το βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμοί και ρυθμανάλυση:

ρυθμοί και ρυθμανάλυση: ρυθμοί και ρυθμανάλυση: ένα εργαλείο κατανόησης του αστικού χώρου και χρόνου γεωργία - σοφία μουστάκα επιβλέπων : σταύρος σταυρίδης τετάρτη 03/02/2010_12.30 μ.μ._σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών ε.μ.π. ρυθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Daniel Stern (1985 & 2000) The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology

Daniel Stern (1985 & 2000) The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology Daniel Stern (1985 & 2000) The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology Αρχικές ερωτήσεις Πως βιώνουν τα βρέφη τους εαυτούς τους και τους άλλους; Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το σκηνοθετικό σχέδιο σε αντιπαραβολή με την κινηματογραφική του υλοποίηση: το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ «ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάζουσα: Ψαρά Ιωάννα Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) Θέμα Εργασίας ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΠΑΤΖΑΝΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 Πρόλογος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας έχει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Ο κινηµατογράφος ως simulacrum.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Ο κινηµατογράφος ως simulacrum. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Ο κινηµατογράφος ως simulacrum Γιάννης Γιαπάνης Λεµεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ CHODERLOS DE LACLOS KAI ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ

ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ CHODERLOS DE LACLOS KAI ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ CHODERLOS DE LACLOS KAI ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ Της έσποινας Κακλαµανίδου ιδακτορική διατριβή που υποβλήθηκε στο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαντίληψη τα κίνητρα για δράση λιγότερο εγωκεντρικά περισσότερο ικανά να λάβουν υπόψη τους την άποψη των άλλων

Αυτοαντίληψη τα κίνητρα για δράση λιγότερο εγωκεντρικά περισσότερο ικανά να λάβουν υπόψη τους την άποψη των άλλων Αυτοαντίληψη ύο χαρακτηριστικές πλευρές της προσωπικής μας αντίληψης για τον κόσμο είναι η γνώση του εαυτού μας και η γνώση μας των άλλων ανθρώπων. Απ' όλες τις ιδιότητες που διαθέτουμε, η εικόνα που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παραγωγή ταινίας τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) µε ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (High Definition - HD) Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ANIMATION ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων».

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΕΠΑΕ ΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. Copyright 2008: Ε. Ελληνιάδου, Ζ. Κλεφτάκη, Ν.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. Copyright 2008: Ε. Ελληνιάδου, Ζ. Κλεφτάκη, Ν. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Copyright 2008: Ε. Ελληνιάδου, Ζ. Κλεφτάκη, Ν. Μπαλκίζας Επιμέλεια εξώφυλλου: Ν. Μπαλκίζας Learning Theories (2008) Η επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Υποδιευθυντής ΠΕΚ Πειραιά. Παιδική Λογοτεχνία

Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Υποδιευθυντής ΠΕΚ Πειραιά. Παιδική Λογοτεχνία Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Υποδιευθυντής ΠΕΚ Πειραιά Παιδική Λογοτεχνία Πρώτο μάθημα: Ορισμός και ιστορικό ανάπτυξης Η παιδική λογοτεχνία (Π.Λ.) περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτικού. για την Οπτικοακουστική Έκφραση. πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία

Οδηγός εκπαιδευτικού. για την Οπτικοακουστική Έκφραση. πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία 2015 πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία Οδηγός εκπαιδευτικού για την Οπτικοακουστική Έκφραση [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά» Φοιτήτριες: Σπερδούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θέµα: «Οι διαπροσωπικές σχέσεις των γονέων που έχουν ένα ενήλικο παιδί µε ψυχική διαταραχή». Σπουδάστρια: Ανδριάνα Χαρλαύτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σημειωτική

Εισαγωγή στη Σημειωτική ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ.Π.Θ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ - ΛΕΚΤΟΡΑΣ Σημειώσεις για το μάθημα Εισαγωγή στη Σημειωτική (Β εξάμηνο σπουδών) Κομοτηνή Μάιος 2012 1 Πρόλογος Οι «σημειώσεις» για το μάθημα «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα