Για να φύγεις από τον τρόπο προγραµµατισµού πάτα το κουµπί EXIT µέχρι να ακούσεις ένα µεγάλο µπίπ, τότε το φωτάκι του program θα σβήσει.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για να φύγεις από τον τρόπο προγραµµατισµού πάτα το κουµπί EXIT µέχρι να ακούσεις ένα µεγάλο µπίπ, τότε το φωτάκι του program θα σβήσει."

Transcript

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το VAP 40, έχει δύο τµήµατα προγραµµατισµού. Το πρώτο είναι το Πρόγραµµα Εγκατάστασης(IP), το οποίο έχει εισαχθεί απο έναν κωδικό εγκατάστασης και το δεύτερο είναι το Κύριο Πρόγραµµα (MP), το οποίο έχει εισαχθεί από τον κύριο κωδικό. Το Πρόγραµµα Εγκατάστασης περιλαµβάνει οδηγίες που χρησιµοποιούνται από τους τεχνικούς εγκατάστασης των ταµπλώ οργάνων. Το Κύριο Πρόγραµµα περιλαµβάνει οδηγίες που αφορούν τη ρύθµιση, για παράδειγµα της ώρας/ηµεροµηνίας, αριθµών τηλεφώνου, κωδικών και αδειών. Μπορούµε να επαναφέρουµε τους κωδικούς στο κύριο πρόγραµµα ή στο πρόγραµµα εγκατάστασης. Λειτουργίες όµως που συµβαίνουν στο Κύριο Προγραµµα ή στο Πρόγραµµα Εγκατάστασης µπορούµε να τις επαναφέρουµε µόνο στο Πρόγραµµα Εγκατάστασης. Για να προγραµµατίσεις, εισήγαγε διεύθυνση που θέλεις να διαµορφώσεις. Εάν περιµένεις λίγο θα εµφανιστεί µια τιµή στην διεύθυνση. Έκεινη τη στιγµή ακριβώς µπορείς να εισάγεις µια καινούργια τιµή και να πατήσεις. Οι διευθύνσεις προγραµµατισµού ειναι κατηγοριοποιηµένες στο VAP40.Τα πρώτα δύο ψηφία δείχνουν την οµάδα διεύθυνσης. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: 01Ηµεροµηνία/Ώρα 02Εισαγωγή καθηστέρησης 03Έξοδος καθηστέρησης 04Κεντρικός σταθµός αριθµών λογαριασµών 05Κεντρικός σταθµός αριθµών τηλεφώνου 06Αριθµοί τηλεφώνων χρήστη 07Κωδικοί χρήστη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΖΩΝΗΣ: 20Ζώνη Καλωδίωσης 22Ζώνη Τύπου 23Ζώνη Λειτουργιών 24Ζώνη Καθηστέρησης της πυροδότησης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤH: 40Χρόνος Έναρξης 41Χρόνος Λήξης 42Εγκεκριµένες Μέρες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΑΜΠΛΩ: 10Γενικές λειτουργίες ταµπλώ 11Λειτουργίες σειρήνας 12Αυτόµατη όπλησηαφόπλιση σηναγερµό 13Λειτουργία PGM 14Λειτουργίες Χρονοµετρητή 16Λειτουργία ΚΛΕΙ ΙΟΥ Ο ΜΕΤΑ Ι ΩΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΕΙ: 50Γενικές Λειτουργίες 51Λειτουργίες Αναφοράς 52Κενρική Βάση Κωδικών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: 60RF Λειτουργίες ελέγχου εξ αποστάσεως 61Επιπρόσθετη Ζώνη Λειτουργιών 2.ΕΙΣΟ ΟΣ/ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΥΡΙΟ Πάτα το κουµπί PROGRAM µέχρι να ακούσεις ένα µεγάλο µπιπ και εισήγαγε τον Κωδικό εγκατάστασης (installer code).τότε η συσκευή εισάγει <το πρόγραµµα εγκατάστασης>, και ένα φωτάκι ετοιµότητας αναβοσβήνει στο led του πληκτρολογίου. Τότε βρισκόµαστε στο <<INSTALLER MENU>>, µενού εγκατάστασης και µπορείς να κάνεις τις τροποποιήσεις που θέλεις. [4(Program)(long) [9] [9] [9] [9] Εργοστασιακός κωδικός εγκαταστάτη Πάτα το κουµπί PROGRAM µέχρι να ακούσεις ένα µεγαλο µπίπ και εισήγαγε τον Κύριο Κωδικό (master code ), Τότε η συσκευή εισάγει <το πρόγραµµα εγκατάστασης>, και ένα φωτάκι ετοιµότητας αναβοσβήνει στο led του πληκτρολογίου. Τότε βρισκόµαστε στο <<master menu>> κύριο µενού, και µπορείς να κάνεις τις τροποποιήσεις που θέλεις. [4(program)(long) [1] [2] [3] [4] Εργοστασιακός κωδικός εγκαταστάτη Για να φύγεις από τον τρόπο προγραµµατισµού πάτα το κουµπί EXIT µέχρι να ακούσεις ένα µεγάλο µπίπ, τότε το φωτάκι του program θα σβήσει. [X (Exit) (long)] Εάν µέσα σε 3 λεπτά δεν έχεις πατήσει κανένα κουµπί, τότε αυτόµατα θα βγείς απο την επιλογή να αλλάξεις τον προγραµµατισµό. 3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ & ΚΥΡΙΟΥ Για να αλλάξεις τον κωδικο εγκατάστασης ή τον κύριο κωδικό κάνε τα ακόλουθα : [ (password) (long)] [X] [X] [X] [X] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [ ] XXXX =Παλιός κωδικός YYYY = Καινούργιος κωδικός 1

2 4. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΕΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙΜΗ Ώρα HH MM HH=Ώρα MM=Λεπτά Ηµεροµηνία DD MM YY,DD=Μέρα ΜΜ=Μήνας ΥΥ=Έτος (Τα 2 ψηφια) Μέρα Eβδοµάδας D, D=17, 1= ευτέρα...7=κυριακή ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 00:00 00:00:00 ΤΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Καθηστέρηση Εισόδου A διαίρεση Β διαίρεση Γ διαίρεση διαίρεση 0255 ευτερόλεπτα Καθηστέρηση Εξόδου Α διαίρεση Β διαίρεση Γ διαίρεση διαίρεση 0255 ευτερόλεπτα Αριθµός Λογαριασµού 1.κεντρικος σταθµος 2.κεντρικος σταθµος CMS Τηλέφωνα Κεντρικού Σταθµού CMS1 CMS2 ευτερεύων του CMS1 ευτερεύων του CMS1 ΑΑΑΑ=4Αριθµοί ψηφία ΠΠΠΠΠΠΠΠ...Το Περισσότερο 15 ψηφία αριθµών τηλεφώνου (*) CMS πληκτρολόγηση είναι δυνατή (1 η επιλογή στο 50 01) Αυτόµατα όταν ο αριθµός τηλ.εισάγεται Αριθµοί τηλεφώνου χρήστη Αριθµός χρήστη 1 Αριθµός χρήστη 2 Αριθµός χρήστη 3 Αριθµός χρήστη 4 Αριθµός χρήστη 5 Αριθµός χρήστη 6 ΠΠΠΠΠΠΠΠ...Το Περισσότερο 15 ψηφία αριθµών τηλεφώνου(περιλαµβάνεται ο τόνος πληκτρολόγησης εάν ο αριθµόςπληκτρολογείτε απο επέκταση του αριθµού) Πάτα 0(για αρκετή ώρα)για να µπεί ο τόνος πληκτρολόγησης Πάτα 0 (για αρκετή ώρα)+ για να διαγραφεί ο αριθµός Κωδικοί Χρήστη Κωδικός χρήστη 1 Κωδικός χρήστη 2 Κωδικός χρήστη 3 Κωδικός χρήστη 4 Κωδικός χρήστη 5 Κωδικός χρήστη 6 Κωδικός χρήστη 7 Κωδικός χρήστη Κωδικός χρήστη 9 Κωδικός επισκέπτη Κωδικός ανάγκης Κωδικός σύνδεσης µε το PC XXXX=4 Ψηφία για τους κωδικούς Ρυθµίσεις Πίνακα 1.Επιλογή=Εναργοποίηση/απενεργοποίηση έξυπνης τεχνολογικής διαίρεσης 2.Επιλογή= Εναργοποίηση/απενεργοποίηση γρήγορης όπλησης 3.επιλογή= Εναργοποίηση/απενεργοποίηση τέστ αυτόµατης σειρήνας 4.επιλογή= Εναργοποίηση/απενεργοποίηση όπλησηςαφόπλησης από ξένο πληκτρολόγιο 5.επιλογή= Εναργοποίηση/απενεργοποίηση καθυστέρησης επεκτάσηµης εξόδου. 2=ON 3=ΟΝ 5=ΟΝ 2

3 10 02 Τύποι Εξόδου 1 επιλ.=pgm (NC/NO), NC=ON NO=OFF 2 επιλ.=pgm 2 (NC/NO) 3 επιλ.=pgm 3 (NC/NO) 4 επιλ.=srn (NC/NO) 1=OFF 2=OFF 3=OFF 4=OFF Αυτόµατο bypassed,διαιρέσεις 1=OFF 2=OFF 3=OFF 4=OFF Τύπος Επαναφοράς 1 επιλ.=κωδικοί Επαναφοράς 2 επιλ=λειτουργίες Επαναφοράς του ταµπλώ Οµαλή Επαναφορά 255=Φυσιολογικό,00=Εναργοποίηση Επαναφοράς Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Επαναφοράς 1.επιλ= Εναργοποίηση/απενεργοποίηση Κωδικών Επαναφοράς 2 επιλ= Εναργοποίηση/απενεργοποίηση Λειτουργιών Επαναφοράς ταµπλώ 1=ON 2=OFF 10 0 Καθυστέρηση AC αποτυχίας κλήσης 060 λεπτά Επιλογές σταυροειδών ζωνών 0225 δευτερόλεπτα Εάν εισαχθεί το (Ο),οι σταυροειδείς ζώνες θα απενεργοποιηθούν ιαιρέσεις σειρήνας Α,Β,Γ, Χρόνος σιγής της σειρήνας 0255 Λεπτά 3 Λεπτά ιαιρέσεις Αυτόµατης όπλισης Αυτόµατη όπλιση ανά µέρες εάν δεν έχει εοιλεχθεί µία από τις διαιρέσεις η αυτόµατη όπληση απενεργοποιείτε 1 επιλ= ευτέρα 5 επιλ.=παρασκευή 2 επιλ=τρίτη 6 επιλ=σάββατο 3 επιλ=τετάρτη 7 επιλ =Κυριακή 4 επιλ=πέµπτη Καµία διαίρεση δεν έχει επιλεχθεί. Όλες οι µέρες έχουν επιλεχθεί Αυτόµατη όπλιση ανά ώρα ΗΗ ΜΜ,ΗΗ=ώρα ΜΜ=Λεπτά 00 : ιαιρέσεις Αυτόµατης αφόπλισης Καµία διαίρεση δεν έχει επιλεχθεί. εάν δεν έχει επιλεχθεί µία από τις διαιρέσεις η αυτόµατη αφόπληση απενεργοποιείτε Αυτόµατη αφόπλιση ανά µέρες 1 επιλ= ευτέρα 5 επιλ.=παρασκευή 2 επιλ=τρίτη 6 επιλ=σάββατο 3 επιλ=τετάρτη 7 επιλ =Κυριακή 4 επιλ=πέµπτη Όλες οι µέρες έχουν επιλεχθεί Αυτόµατη αφόπλιση ανά ώρα ΗΗ ΜΜ,ΗΗ=ώρα ΜΜ=Λεπτά 00 : 00 3

4 12 07 ιαιρέσεις Αυτόµατης όπλισης σε καµία ενέργεια Καµία διαίρεση δεν έχει επιλεχθεί Χρόνος καµίας ενέργειας(για αυτόµατη όπλιση) 5255 Λεπτά 30 Λεπτά Τύποι Χρήσεων PGM 1 Τύποι Χρήσεων PGM 2 Τύποι Χρήσεων PGM 3 0=Κλειστό 1=Το PGM είναι ενεργοποιηµένο ενώ οι επιλεγµένες ζώνες είναι ενεργοποιηµένες 2= Το PGM είναι ενεργοποιηµένο ενώ οι επιλεγµένες ζώνες είναι ενεργοποιηµένες 3=Το PGM είναι ενεργοποιηµένο όταν οι επιλεγµένες διεαιρέσεις ειναι οπλησµένες 4=Σειρήνα Φωτιάς 5=Το PGM επαναλειτουργεί τον πυρανιχνευτή όταν ο συναργεµός για φωτιά σταµατήσει 6=Σειρήνα 7=Το PGM είναι ενεργοποιηµένο σε επιλεγµένα προβλήµατα =Το PGM 1 ελέγχει τις µαγνητικές πόρτες(access CONTROL 9=Ο Χρονοµετρητής ελέγχει το PGM 1* 0=Κλειστό (*),9 µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από το PGM2,PGM Παράµετρος PGM 1 Παράµετρος PGM 2 Παράµετρος PGM Λειτουργία χρονοµετρητή 1 Λειτουργία χρονοµετρητή 2 1 επιλ.=pgm 1 Έλεγχος Εναργοποίησης/απενεργοποίησης 2 επιλ = PGM 1 Κατάσταση (ON/OFF) Χρονοµετρητής 1 για µέρες Χρονοµετρητής 2 για µέρες 1 επιλ= ευτέρα 5 επιλ.=παρασκευή 2 επιλ=τρίτη 6 επιλ=σάββατο 3 επιλ=τετάρτη 7 επιλ =Κυριακή 4 επιλ=πέµπτη Όλες οι µέρες έχουν επιλεγεί Χρόνος του χρονοµ.1 Χρόνος του χρονοµ. 2 ΗΗ ΜΜ,ΗΗ=ώρα ΜΜ=Λεπτά 00 : Ρυθµίσεις τηλεχειρηστηρίου 1.επιλ.=Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χειρηστηρίου του τηλεφώνου 2.επιλ.= Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χειρηστηρίου του PC 1=OFF 2=OFF Χρόνος απάντησης του πίνακα 120 φορές 5 φορές Λειτουργίες κλειδιού 2 επιλ =Σφηγµός (OFF)/Συνεχή Επικοινωνία (ΟΝ) Σφηγµός ιαιρέσεις κλειδιού Α,Β,Γ, Ζώνη καλωδίωσης Ζ 1 Ζ 2 Ζ 3 Ζ 4 Ζ 5 Ζ 6 Ζ 7 Ζ 1 επιλ=nc/no (ON/OFF) 2 επιλ=καλώδιο µονής Αντίστασης ON/OFF* 3 επιλ =Καλώδιο διπλής Αντίστασης ON/OFF* 4 επιλ = Ζώνη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης *Τα 2,3 δεν πρέπει να επιλεχτούνε εάν δεν χρησιµοποιήται καλώδιο αντίστασης * Τα 2,3 πρέπει να τα επιλεχτούνε σε διπλή ζώνη (*) εν χρειάζεται να ενεργοποιήσεις τη διπλή ζώνη 1=ΟΝ 4=ΟΝ 4

5 Ζ 9Ζ 16 του Ζ 9...Ζ 16 ενώ χρησιµοποιείς τη διπλή ζώνη. (*) Η διπλή ζώνη δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε την επεκτασιµη module ζώνη ιαιρέσεις Ζωνών Ζ 1 Ζ 2 Ζ 3 Ζ 4 Ζ 5 Ζ 6 Ζ 7 Ζ Ζ 9Ζ 16 Όλες οι ζώνες είναι στη Α διαίρεση Ζώνη Τύπου Ζ 1 Ζ 2 Ζ 3 Ζ 4 Ζ 5 Ζ 6 Ζ 7 Ζ Ζ 9Ζ 16 1=Πόρτα 6=Φωτιά 11=συνήθεια 2=Παράθυρο 7=Πανικός 12=Κλειδί 3=Εσωτερικό =Πυροδότηση 4=εξωτερικό 9=Βλάβη (Σαµποτάζ) 5=24 Ώρες 10=Ιατρικό Η Ζώνη κλειδιού χρησιµοποιήται για υποδοχή κλειδιού Ζ1=1 Ζ2=3 Ζ3=3 Ζ4=3 Ζ5=3 Ζ6=3 Ζ7=3 Ζ=3 Ζ9Ζ16= Ζώνη ιαµόρφωσης Ζ 1 Ζ 2 Ζ 3 Ζ 4 Ζ 5 Ζ 6 Ζ 7 Ζ Ζ 9 Ζ16 Ζώνη καθηστέρησης της πυροδότησης Ζ 1 Ζ 2 Ζ 3 Ζ 4 Ζ 5 Ζ 6 Ζ 7 Ζ Ζ 9Ζ 16 1.επιλ.=Τελευταία πόρτα (ON/OFF) 2 επιλ.=ακόλουθη Ζώνη(ON/OFF) 3 επιλ.=είσοδος/έξοδος Ζώνης(ON/OFF) 4επιλ.= Αθόρηβη Ζώνη (ON/OFF) 5 επι.λ.=καµία παρακαµπτήρια Ζώνη(ON/OFF) 1225, Χρόνος = Τιµή *30ms Ζ 1: 2 Ζ 2 : 3 Ζ 3 : Ζ 4 : Ζ 5 : Ζ 6 : Ζ 7 : Ζ : Ζ 9Ζ 16 : Άδειες Πληκτρολογίου Πληκρολόγιο 1 Πληκρολόγιο 2 Πληκρολόγιο 3 Πληκρολόγιο 4 1.επιλ=Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πληκτρολογίου 2.επιλ= Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση γρήγορης όπλησης 3.επιλ= Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όπλησης 4.επιλ= Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφόπλησης 5.επιλ= Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αδειών του προγραµµατισµού 6.επιλ= Access Control ON/OFF 7.επιλ= Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συναγερµού σαµποτάζ. Πληκτρολόγιο 1 1,2,3,4,5 Υπόλοιπα πληκτρολόγια 2,3, ιαιρέσεις Πληκτρολογίου Πληκρολόγιο 1 Πληκρολόγιο 2 Πληκρολόγιο 3 Πληκρολόγιο 4 Α,Β,Γ, Χρόνος Έναρξης χρήστη Χρήστης 1 Χρήστης 2 Χρήστης 3 Χρήστης 4 Χρήστης 5 ΗΗ ΜΜ,ΗΗ=ώρα ΜΜ=Λεπτά 00 : 00 5

6 Χρήστης 6 Χρήστης 7 Χρήστης Χρήστης 9 Επισκέπτης Χρόνος Τερµατισµού χρήστη Χρήστης 1 Χρήστης 2 Χρήστης 3 Χρήστης 4 Χρήστης 5 Χρήστης 6 Χρήστης 7 Χρήστης Χρήστης 9 Επισκέπτης ΗΗ ΜΜ,ΗΗ=ώρα ΜΜ=Λεπτά 23 : Μέρες χρήστη Χρήστης 1 Χρήστης 2 Χρήστης 3 Χρήστης 4 Χρήστης 5 Χρήστης 6 Χρήστης 7 Χρήστης Χρήστης 9 Επισκέπτης 1 επιλ= ευτέρα 5 επιλ.=παρασκευή 2 επιλ=τρίτη 6 επιλ=σάββατο 3 επιλ=τετάρτη 7 επιλ =Κυριακή 4 επιλ=πέµπτη Όλες οι µέρες είναι επιλεγµένες ιαιρέσεις χρηστών Χρήστης 1 Χρήστης 2 Χρήστης 3 Χρήστης 4 Χρήστης 5 Χρήστης 6 Χρήστης 7 Χρήστης Χρήστης 9 Χρήστης 10 Α,Β,Γ, Χρήστες Πληκτρολογίου Χρήστης 1 Χρήστης 2 Χρήστης 3 Χρήστης 4 Χρήστης 5 Χρήστης 6 Χρήστης 7 Χρήστης Χρήστης 9 Χρήστης 10 1.επιλ.=1 Πληκτρολόγιο 2.επιλ.= 1 Πληκτρολόγιο 3.επιλ.= 1 Πληκτρολόγιο 4.επιλ.= 1 Πληκτρολόγιο 1=ON 2=ON 3=ON 4=ON Όρια Χρηστών Χρήστης 1 Χρήστης 2 Χρήστης 3 Χρήστης 4 Χρήστης 5 Χρήστης 6 Χρήστης 7 Χρήστης Χρήστης 9 Χρήστης 10 1.επιλ.=Ο χρήστης δεν µπορεί να οπλίσει 2.επιλ.=Ο χρήστης δεν µπορεί να αφοπλίσει 3.επιλ.=χρήση του κωδικού µόνο µια φορά (από τον καλεσµένο) 4.επιλ.=Καθηµερινός κώδικας(µόνο από τον επισκέπτη) 5.επιλ.=Ο χρήστης δεν µπορεί να κάνεο bypass. 1=OFF 2=OFF 3=OFF 4=OFF 5=OFF H 4 η επιλ.=ον (στο 45 10) Κεντρικός Σταθµός Παρακολούθησης&Ρυθµίσεις χρήσης του πληκτρολογίου του τηλεφώνου. 1 επιλ.=ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτού που επικοινωνεί 2 επιλ.=ενεργοποιήση / απενεργοποίηση αυτού που πληκτρολογεί 3 επιλ.= 4.επιλ.= ιαγραφή των κλήσεων στην αφόπληση ΟΝ/OFF. 5. επιλ.=συναγερµός σε περίπτωση αποτυχίας της κλήσης ΟΝ/ΟFF. 6.επιλ.=Επιβεβαίωση από µονό κουµπί ΟΝ/ΟFF. 7.επιλ.=Καταστροφή στην επιβεβαίωση.ον/off..επιλ.=σιγή της σειρήνας στην επιβαβαίωση ΟΝ/OFF. 1=ON 6

7 (1) 1.επιλ.ενεργοποιείτε αυτόµατα εάν εισαχθεί εποιοσδήποτε αριθµός επικοινωνίας( ) (2) 2.επιλ. ενεργοποιείτε αυτόµατα εάν εισαχθεί εποιοσδήποτε αριθµός επικοινωνίας( ) Απόπειρα Πληκτρολόγησης 115 Φορές 3 Φορές Χρόνος Κουδουνιού 1060 ευτερόλεπτα 10 ευτερόλεπτα Τεστ του εύρους Περιοδικού Χρόνου Αναφορά Περιοδικού Χρόνου Επικοινωνίας 14 Ώρες 6 ώρες ΗΗ ΜΜ, ΗΗ=ΏΡΑ ΜΜ=ΛΕΠΤΑ ιάλειµα επαναπληκτρολόγησης 130 δευτερόλεπτα Format επικοινωνίας Κεντρικός Συτθµός1 Κεντρικός Σταθµός2 Ο κεντρικός Σταθµός που θα σταλεί το µήνυµα Εκτός διαίρεσης Α διαίρεση Β διαίρεση Γ διαίρεση διαίρεση 0=ID επικοινωνίας 2= SIA 1επιλ.=Κλήση στον κεντρικό Σταθµό 1 ΟΝ/OFF 2επιλ.=Κλήση στον κεντρικό Σταθµό 2 S.P.T. ρυθµίσεις χρήσεωςτου =ΟΝ Οι αριθµοί τηλ που θα σταλούν τα µηνύµατα Εκτός διαίρεσης Α διαίρεση Β διαίρεση Γ διαίρεση διαίρεση 1επιλ.=Κλήση στον αριθµό τηλ χρήστη 2επιλ.=Κλήση στον αριθµό τηλ χρήστη 2 3επιλ.=Κλήση στον αριθµό τηλ χρήστη 3 4επιλ.=Κλήση στον αριθµό τηλ χρήστη 4 5επιλ.=Κλήση στον αριθµό τηλ χρήστη 5 S.P.T. ρυθµίσεις χρήσεωςτου Όλες οι επιλογές είναι επιλεγµένες Ηµερολόγιο Συµβάντων Συναγερµός Ανεπυθήµητου 2.Συναγερµός Πανικού 3.Συναγερµός Φωτιάς 4.Συναγερµός Πυροδότησης 5.Συναγερµός Σαµποταζ 6.Συναγερµός ιατρικής 7.Αφόπληση πυροδότησης.αφόπληση κατά τη διάρκεια του συναγερµού 9.Ζώνη Προβληµάτων 10.AC Αποτυχία Χαµηλή Μπαταρία 14.Αποτυχία Γραµµης 15. Αποτυχία Μπαταρίας 16.Αποτυχία Επικοινωνίας 17.ειδηκή όπληση/αφόπληση 1.Όπληση/Αφόπληση 19.Παράκαµψη 20.Πρόγραµµα Εισόδου 21.Πρόγραµµα Εξόδου 22.Περιοδική Αναφορά 23.Επαναφορά πίνακα 24.Χειροκίνητη Αναφορά Παράλληλη ζώνη σαµποτάζ Ζώνη Συναργεµού Συνήθειας Εργοστασιακό φόρτωµα 3364.Επαναφορά (2) 1 επιλ. =Κλήση στο Κεντρικό Σταθµό 2 επιλ.= Κλήση στον αριθµό τηλ.χρήστη 3 επιλ.=κλήση στον Κεντρικό Σταθµό για επαναφορά 4 επιλ.= Κλήση στον αριθµό τηλ.χρήστη για επαναφορά 5 επιλ.=μνήµη Καταγραφής (1) Μια ενδεχόµενη Αποτυχία επικοινωνίας καταγράφεται µόνο στην µνήµη. (2) Εάν έχουν ρυθµιστεί τα 3364,µπορέιτε να τα δείτε µόνο στη µνήµη του ηµερολογίου συµβάντων 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,5 1,5 1,3,5 5 1,3,5 1,3,5 5 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,5 1, ,2,3,5 5 7

8 Κωδικοί Συµβάντων Συναγερµός Ανεπυθήµητου 2.Συναγερµός Πανικού 3.Συναγερµός Φωτιάς 4.Συναγερµός Πυροδότησης 5.Συναγερµός Σαµποταζ 6.Συναγερµός ιατρικής 7.Αφόπληση πυροδότησης.αφόπληση κατά τη διάρκεια του συναγερµού 9.Ζώνη Προβληµάτων 10.AC Αποτυχία Χαµηλή Μπαταρία 14.Αποτυχία Γραµµης 15. Αποτυχία Μπαταρίας 16.Αποτυχία Επικοινωνίας 17.ειδηκή όπληση/αφόπληση 1.Όπληση/Αφόπληση 19.Παράκαµψη 20.Πρόγραµµα Εισόδου 21.Πρόγραµµα Εξόδου 22.Περιοδική Αναφορά 23.Επαναφορά πίνακα 24.Χειροκίνητη Αναφορά Παράλληλη ζώνη σαµποτάζ Ζώνη Συναργεµού Συνήθειας Εργοστασιακό φόρτωµα 3364.Επαναφορά CCCC = 4 ψηφία Κωδικών Συµβάντων (1) Μια ενδεχόµενη Αποτυχία επικοινωνίας καταγράφεται µόνο στην µνήµη (2)Ο ειδικός όπλησης/αφόπλησης κωδικός στέλνεται σον Κεντρικό Σταθµό σε γρήγορη όπληση.όπληση σε κατάσταση καµίας κίνησης.αυτόµατη όπληση/αφόπληση, όπληση/αφόπληση µε κλειδί,όπληση/αφόπληση µε χειρηστήριο. (3) Εάν έχουν ρυθµιστεί οι επιλογές 3364,τα βλέπετε µόνο δτη µνήµη του ηµερολογίου συµβάντων Ρυθµίσεις χειρηστηρίου 1 επιλ. =Ενεργοποίηση (ON)/Απενεργοποίηση (OFF) 2 επιλ.=συναργεµός Σειρήνας στον Πανικο ON/OFF 1=OFF 2=OFF Ρυθµίσεις Επεκτάσιµης Ζώνης 1 επιλ.= Ενεργοποίηση (ON)/Απενεργοποίηση (OFF) Απενεργοποιµένο 5. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΧΡΗΣΤΕΣ Κωδικός Χρόνος Χρόνος Xρήστη Έναρξης Εξόδου Ηµέρες ιαίρεση Πληκτρολόγιο Όρια Εγκαταστάτης ιεύθυνση Τιµή 9999 Κύριος ιεύθυνση Τιµή 1234 Χρήστης 1 ιεύθυνση Τιµή 00:00 23: A,B,C,D 1,2,3,4 Χρήστης 2 ιεύθυνση Τιµή 00:00 23: A,B,C,D 1,2,3,4 Χρήστης 3 ιεύθυνση Τιµή 00:00 23: A,B,C,D 1,2,3,4 Χρήστης 4 ιεύθυνση Τιµή 00:00 23: A,B,C,D 1,2,3,4 Χρήστης 5 ιεύθυνση Τιµή 00:00 23: A,B,C,D 1,2,3,4 Χρήστης 6 ιεύθυνση Τιµή 00:00 23: A,B,C,D 1,2,3,4 Χρήστης 7 ιεύθυνση Τιµή 00:00 23: A,B,C,D 1,2,3,4 Χρήστης ιεύθυνση Τιµή 00:00 23: A,B,C,D 1,2,3,4 Χρήστης 9 ιεύθυνση Τιµή 00:00 23: A,B,C,D 1,2,3,4 Επισκέπτης ιεύθυνση Τιµή 00:00 23: A,B,C,D 1,2,3,4 4 Πυροδότηση ιεύθυνση Τιµή

9 Σύνδεση µε ιεύθυνση PC 7777 ΚΥΡΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΏΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Α ΕΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΕΙ ΩΝ ΖΩΝΩΝ ιεύθυνση Τιµή 00:00 00/00/00 Όλες οι επιλογές είναι κλειστές 1,2 0 δευτερόλεπτα ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΟΥΕΞΟ ΟΥ 1. ιαίρεση 2. ιαίρεση 3. ιαίρεση 4. ιαίρεση ιαίρεση Καθυστερησης ιεύθυνση Εισόδου Τιµή 15 δευτερόλεπτα 0 δευτερόλεπτα 0 δευτερόλεπτα 0 δευτερόλεπτα ιαίρεση ιεύθυνση Καθυσερησης Εξόδου Τιµή 15 δευτερόλεπτα 0 δευτερόλεπτα 0 δευετρόλεπτα 0 δευτερόλεπτα Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 Ζώνη 6 Ζώνη 7 Ζώνη ΖΩΝΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗ ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΏΡΑΣ ιεύθυνση Τιµή NC Α Πόρτα Ζώνη εισόδουεξόδου.μπορεί να προσπεραστει αυτόµατα ή χειροκίνητα ιεύθυνση Τιµή NC Α Εσωτερικό Ακόλουθη Ζώνη. Μπορεί να προσπεραστει αυτόµατα ή χειροκίνητα ιεύθυνση Τιµή NC Α Εσωτερικό Μπορεί να προσπεραστει αυτόµατα ή χειροκίνητα ιεύθυνση Τιµή NC Α Εσωτερικό Μπορεί να προσπεραστει αυτόµατα ή χειροκίνητα ιεύθυνση Τιµή NC Α Εσωτερικό Μπορεί να προσπεραστει αυτόµατα ή χειροκίνητα ιεύθυνση Τιµή NC Α Εσωτερικό Μπορεί να προσπεραστει αυτόµατα ή χειροκίνητα ιεύθυνση Τιµή NC Α Εσωτερικό Μπορεί να προσπεραστει αυτόµατα ή χειροκίνητα ιεύθυνση Τιµή NC Α Εσωτερικό Μπορεί να προσπεραστει αυτόµατα ή χειροκίνητα ΣΕΙΡΗΝΑ (SRN) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ALARM ιεύθυνση 3.επιλογή (10 01) 4.επιλογή (10 02) Τιµή ON NO 3 λεπτά ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΠΛΗΣΗΣ S.P.T.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΙΑΙΡΕΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΠΛΗΣΗ Χρηση ξενου πληκτρολογιου ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΚΤΑΣΙΜΗΣ ΕΞΟ ΟΥ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ BYPASSING ιεύθυνση 1.επιλιγή (10 01) 2,επιλογή (10 01) 4.επιλογή(10 01) 5.επιλογή (10 01) Τιµή ΟΝ ΟΝ OFF ΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΗΣΗΑΦΟΠΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΑΙΡΕΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Όπληση Αφόπληση ιεύθυνση Τιµή Οι διαιρέσεις δεν έχουν επιλεγχεί :00 ιεύθυνση Τιµή Οι διαιρέσεις δεν έχουν επιλεγχεί :00 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΠΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΗΡΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ιεύθυνση Τιµή Οι διαιρέσεις δεν έχουν επιλεγχεί 30 λεπτά ΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ PC (MODEM) ιεύθυνση 1.επιλογή (15 01) 2.επιλογή (05 01) Ενεργοποίηση/Απενεργοπίηση Τιµή Κλειστό Κλειστό Χρόνος Κουδουνιού ιεύθυνση

10 Τιµή 5 φορές ΕΞΟ ΟΣ PGM PGM 1 PGM 2 PGM 3 ΤΥΠΟΣ ιεύθυνση 1.επιλογή (10 02) 2.επιλογή (10 02) 3.επιλογή (10 02) ΕΞΟ ΟΥ Τιµή NO NO NO ΧΡΗΣΗ ιεύθυνση Τιµή 0 (Kλειστό) 0 (Kλειστό) 0 (Kλειστό) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ιεύθυνση Τιµή ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 1 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 2 Ρυθµίσεις ιεύθυνση Τιµή Off Off Ηµέρες ιεύθυνση Τιµή Χρόνος ιεύθυνση Τιµή 00:00 00:00 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 4 Ενεργοποίηση/Απενεργοπίηση ιεύθυνση 1.επιλογή (30 01) 1.επιλογή (30 02) 1.επιλογή (30 03) 1.επιλογή (30 04) Τιµή Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση Γρήγορη Όπληση ιεύθυνση 2.επιλογή (30 01) 2.επιλογή (30 02) 2.επιλογή (30 03) 2.επιλογή (30 04) Τιµή ΟΝ ΟΝ ΟΝ ΟΝ Όπληση ιεύθυνση 3.επιλογή (30 01) 3.επιλογή (30 02) 3.επιλογή (30 03) 3.επιλογή (30 04) Τιµή ΟΝ ΟΝ ΟΝ ΟΝ Αφόπληση ιεύθυνση 4.επιλογή (30 01) 4.επιλογή (30 02) 4.επιλογή (30 03) 4.επιλογή (30 04) Τιµή ΟΝ ΟΝ ΟΝ ΟΝ Προγραµµατισµός ιεύθυνση 5.επιλογή (30 01) 5.επιλογή (30 02) 5.επιλογή (30 03) 5.επιλογή (30 04) Τιµή ΟΝ OFF OFF OFF Access Control ιεύθυνση 6.επιλογή (30 01) 6.επιλογή (30 02) 6.επιλογή (30 03) 6.επιλογή (30 04) Τιµή ΟFF ΟFF ΟFF ΟFF Συναγερµός σαµποτάζ ιεύθυνση 7.επιλογή (30 01) 7.επιλογή (30 02) 7.επιλογή (30 03) 7.επιλογή (30 04) Τιµή OFF ΟFF ΟFF ΟFF ιαιρέσεις ιεύθυνση Τιµή A,B,Γ, A,B,Γ, A,B,Γ, A,B,Γ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΗΧΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΗΧΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ BACKLIGHT ΖΩΝΕΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΗ ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΕPS BEEPS ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ιεύθυνση VPC10 LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΗ 1.επιλ.=1 ζώνη 4.επιλ.=4ζώνη.επιλ.=ζώνη 1επιλ.=1 ζώνη 4.επιλ.=4ζώνη.επιλ.=ζώνη 1.επιλ.=1 ζώνη 4.επιλ.=4ζώνη.επιλ.=ζώνη 1.επιλ.=Πανικός 2.επιλ.=Φωτιά 3.επιλ.=Πυροδότηση 4.επιλ.=Tamper 1.επιλ.=Καθυστέρηση εξόδου 2.επιλ.=Όπληση 3.επιλ.=Alarm 4.επιλ.=Πρόβληµα 5.επιλ.=click πληκτρολογίου 6.επιλ.=Επιβεβαίιωση 1.επιλ.= ύναµη 2.επιλ.=Μπαταρία 3.επιλ.=χρόνος Ώρα 4.επιλ.=τηλέφωνο 5.επιλ.=ζώνη προβληµάτων 6.επιλ.=Πέσιµο µπαταρίας Μόνο η 1 ζώνη έχει backlight Όλα τα beer είναι ενεργοποιηµένα Όλα τα beep είναι εναργοποιηµένα Όλα τα beep είναι εναργοποιηµένα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΗΧΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΗΧΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ BACKLIGHT ΖΩΝΕΣ ιεύθυνση

11 LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 1.επιλ.=1 ζώνη.επιλ.=ζώνη 1επιλ.=9 ζώνη 2.επιλ.=10ζώνη 3.επιλ.=11ζώνη.επιλ =16ζώνη 1.επιλ.=1 ζώνη.επιλ=16ζώνη 1επιλ.=9 ζώνη 2.επιλ.=10ζώνη 3.επιλ.=11ζώνη.επιλ =16ζώνη 1.επιλ.=1 ζώνη.επιλ=16ζώνη 1επιλ.=9 ζώνη 2.επιλ.=10ζώνη 3.επιλ.=11ζώνη.επιλ =16ζώνη ΤΙΜΗ Μόνο η 1 ζώνη έχει backlight Το backlight είναι κλειστό ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΗ ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΕPS BEEPS ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ιεύθυνση VPC116 LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΗ 1.επιλ.=Πανικός 2.επιλ.=Φωτιά 3.επιλ.=Πυροδότηση 4.επιλ.=Tamper 1.επιλ.=Καθυστέρηση εξόδου 2.επιλ.=Όπληση 3.επιλ.=Alarm 4.επιλ.=Πρόβληµα 5.επιλ.=click πληκτρολογίου 6.επιλ.=Επιβεβαίιωση 1.επιλ.= ύναµη 2.επιλ.=Μπαταρία Χαµηλή 3.επιλ.=χρόνοςΏρα 4.επιλ.=τηλέφωνο 5.επιλ.=ζώνη προβληµάτων 6.επιλ.=Πέσιµο µπαταρίας Όλα τα beer είναι ενεργοποιηµένα Όλα τα beep είναι εναργοποιηµένα Όλα τα beep είναι εναργοποιηµένα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΗΧΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΗΧΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ BACKLIGHT ΖΩΝΕΣ LCD MENU Ήχος ON 1 Ήχος ON 916 Ήχοςoff1>0 1 Ήχος off1>0 916 Ζώνη Φωτός 1 Ζώνη Φωτός 9 16 VPC301 LCD ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΗ 1.επιλ.=1 ζώνη.επιλ.=ζώνη 1επιλ.=9 ζώνη 2.επιλ.=10ζώνη 3.επιλ.=11ζώνη.επιλ =16ζώνη 1.επιλ.=1 ζώνη.επιλ=16ζώνη 1επιλ.=9 ζώνη 2.επιλ.=10ζώνη 3.επιλ.=11ζώνη.επιλ =16ζώνη 1.επιλ.=1 ζώνη.επιλ=16ζώνη 1επιλ.=9 ζώνη 2.επιλ.=10ζώνη 3.επιλ.=11ζώνη.επιλ =16ζώνη Μόνο η 1 ζώνη έχει backlight ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΗ ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΕPS BEEPS ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΝU ΓΛΩΣΣΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ VPC301 LCD LCD MENU ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΧΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΛΛΥΜΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ 11

12 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΗ 1.επιλ.=Πανικός 2.επιλ.=Φωτιά 3.επιλ.=Πυροδότηση 4.επιλ.=Tamper 1.επιλ.=Καθυστέρηση εξόδου 2.επιλ.=Όπληση 3.επιλ.=Alarm 4.επιλ.=Πρόβληµα 5.επιλ.=click πληκτρολογίου 6.επιλ.=Επιβεβαίιωση 1.επιλ.= ύναµη 2.επιλ.=Μπαταρία Χαµηλή 3.επιλ.=χρόνοςΏρα 4.επιλ.=τηλέφωνο 5.επιλ.=ζώνη προβληµάτων 6.επιλ.=Πέσιµο µπαταρίας Αγγλικά 10 Όλα τα beer είναι ενεργοποιηµένα Όλα τα beep είναι εναργοποιηµένα Όλα τα beep είναι εναργοποιηµένα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΑ ΑΠΕΙ ΛΗ ΣΑΜΠΟΤΑΖ (TAMPER) ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΦΟΠΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΑΠΕΙΛΗΣ ΑΦΟΠΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 1.επιλ.=CMS 2.επιλ.=Τηλ.χρήστ 3επιλ.=Επαναφορά CMS 4επιλ.=Επαναφορά Τηλ.χρήστη 5επιλ.=Μνήµη Καταγραφής ιεύθυνση Τιµή 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,5 1,5 Κωδικοί ιεύθυνση Συµβάντων Τιµή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ AC ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1.επιλ.=CMS 2.επιλ.=Τηλ.χρήστ 3επιλ.=Επαναφορά CMS 4επιλ.=επαναφορά Τηλ.χρήστη 5επιλ.=Μνήµη Καταγραφής ιεύθυνση Τιµή 1,5 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,3,5 Κατγραφή στη µνήµη Κωδικοί ιεύθυνση Συµβάντων Τιµή ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΟΠΛΗΣΗ/ ΑΦΟΠΛΗΣΗ ΟΠΛΗΣΗ/ ΑΦΟΠΛΗΣΗ BYPAS SED ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑ ΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 1.επιλ.=CMS 2.επιλ.=Τηλ.χρήστ 3επιλ.=Επαναφοά CMS 4επιλ.=Eπαναφορά ιεύθυνση Τιµή 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,5 1,5 1 5 εν µπορεί να ρυθµιστεί 12

13 Τηλ.χρήστη 5επιλ.=Μνήµη Καταγραφής Κωδικοί ιεύθυνση Συµβάντων Τιµή ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΥΝΙΘΙΣΜ ΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΥΝΑΓΕΡ ΜΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚ Ο ΦΟΡΤΩΜΑ 1.επιλ.=CMS 2.επιλ.=Τηλ.χρήστ 3επιλ.=Επαναφορά CMS 4επιλ.=Επαναφορά Τηλ.χρήστη 5επιλ.=Μνήµη Καταγραφής ιεύθυνση Τιµή 1=AHM 3=Καταγραφή στη µνήµη 1,2,3,5 5 Κωδικοί ιεύθυνση Συµβάντων Τιµή ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΝΗΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΝΗΜΗ 1 ΜΝΗΜΗ 2 ΜΝΗΜΗ 3 ΜΝΗΜΗ 4 ΜΝΗΜΗ 5 ΜΝΗΜ. 6 ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ιεύθυνση Τιµή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟ/ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΟΠΛΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ιεύθυνση 2 επιλογή (50 01) 4.επιλογή (50 01) 5.επιλογή (50 01) 6.επιλογή (50 01) Τιµή OFF ON OFF OFF 3φορές ΙΑΛΛΕΙΜΑ ΕΠΑΝΑΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΙΓΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΒΑΙΩΣΗ ιεύθυνση επιλογή (50 01).επιλογή (50 01) 10 0 Τιµή 3 δευτερόλεπτα OFF OFF 0 λεπτά ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ AC ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΙΡΕΣΗΣ Α ΙΑΙΡΕΣΗ Β ΙΑΙΡΕΣΗ Γ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΣΗ ιεύθυνση Όλους τους Όλους τους Όλους τους Όλους τους αριθµούς Όλους τους αριθµούς Τιµή αριθµούς αριθµούς αριθµούς τηλεφώνου τηλεφώνου τηλεφώνου τηλεφώνου τηλεφώνου ΑΡΙΘΜΟΙ ΝΟΥΜΕΡΟ 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1 Ος ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2 Ος ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 3 Ος ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 4 Ος ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ιεύθυνση Τιµή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ CMS ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ/ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΠΛΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ιεύθυνση 1 επιλογή (50 01) 4.επιλογή (50 01) 5.επιλογή (50 01) Τιµή OFF ON OFF 3φορές 20 δευτερόλεπτα ΕΥΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΣΤ ΠΡΩΤΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ AC ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ 13

14 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ιεύθυνση Τιµή 6 ώρες 00:00 0 λεπτά CMS 1 FORMAT CMS 2 FORMAT CMS1 DTMF 4+2 FORMAT ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ CMS1 DTMF 4+2 FORMAT ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΙΑΛΛΕΙΜΑ ΕΠΑΝΑΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ιεύθυνση Τιµή Contact ID Contact ID 3 δευτερόλεπτα CMS ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΙΑΙΡΕΣΗΣ Α ΙΑΙΡΕΣΗ Β ΙΑΙΡΕΣΗ Γ ΙΑΙΡΕΣΗ ΙΑΙΡΕΣΗ ιεύθυνση Τιµή CMS 1 CMS 1 CMS 1 CMS 1 CMS 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ/ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ RF ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Η ΣΕΙΡΗΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ ΖΩΝΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ/ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ιεύθυνση 1 επιλογή (06 01) 2 επιλογή (06 01) 1 επιλογή (61 01) Τιµή Off=µη επιτρεπτό off Off=µη επιτρπτό Σηµείωση 1 η : Οι αντιστοιχίες είναι οι εξής: 1= ευτέρα, 2=Τρίτη, 3=Τετάρτη, 4=Πέµπτη,5=Παρασκευή, 6=Σάββατο, 7=Κυριακή Σηµείωση 2 η : «Μη επιτρεπτό» σηµαίνει µερικές φορές κλειστό ή ΝΟ, «Επιτρπτό» µερικές φορές σηµαίνει ανοιχτό ή ΝC. Σηµείωση 3 η : Οι ρυθµίσεις του πληκτρολογίου είναι στο πληκτρολόγιο και όχι στον πίνακα. 6.ΕΛΕΓΧΟΙ Οι ακόλουθοι έλεγχοι γίνονται σε κατάσταση standby ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1 Ος Έλεγχος Κεντρικού Σταθµού Παρακολούθησης (για αρκετή διάρκεια) ος Έλεγχος Κεντρικού Σταθµού Παρακολούθησης (για αρκετή διάρκεια) ος Έλεγχος Κεντρικού Σταθµού Παρακολούθησης (για αρκετή διάρκεια) ος Έλεγχος Κεντρικού Σταθµού Παρακολούθησης (για αρκετή διάρκεια) ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Τηλ.ΧρήστηΈλεγχος 1 ος (για αρκετή διάρκεια) 2 1 Τηλ.ΧρήστηΈλεγχος 2 ος (για αρκετή διάρκεια) 2 2 Τηλ.ΧρήστηΈλεγχος 3 ος (για αρκετή διάρκεια) Τηλ.ΧρήστηΈλεγχος 6 ος (για αρκετή διάρκεια) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ (για αρκετή διάρκεια) 3 1 (Η σειρήνα θα χτυπήσει κατα τη διάρκεια 5 δευτερολέπτων) 6.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟ ΟΥ PGM (για αρκετή διάρκεια) 4 1 (Η Έξοδος PGM θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια 5 δευτερολέπτων) (για αρκετή διάρκεια) 4 2 (Η Έξοδος PGM θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια 5 δευτερολέπτων) (για αρκετή διάρκεια) 4 3 (Η Έξοδος PGM θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια 5 δευτερολέπτων) 6.5. ΕΛΕΓΧΟΣ WALKING Ο έλεγχος walking ενεργοποιείτε µέσα σε 60 δευτερόλεπτα κάνοντας τα ακόλουθα σε κατάσταση standby.η σειρήνα ενεργοποιείτε µέσα σε 1 δευτερόλεπτο όταν η ζώνη είναι ενεργή σε έλεγχο walking. (για αρκετή διάρκεια) 6 1 ( Η ζώνη 1 είναι σε έλεγχο walking κατά τη διάρκεια 60 δευτερολέπτων) (για αρκετή διάρκεια) 6 2 ( Η ζώνη 2 είναι σε έλεγχο walking κατά τη διάρκεια 60 δευτερολέπτων) 14

15 (για αρκετή διάρκεια) 6 ( Η ζώνη είναι σε έλεγχο walking κατά τη διάρκεια 60 δευτερολέπτων) (για αρκετή διάρκεια) 6 0 ( Ο έλεγχος walking έχει διαγραφεί) Όταν ξεκινάς έναν καινούργιο έλεγχο walking ο προηγούµενος διαγράφεται. 7.ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο πίνακας έχει δύο τύπους επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθµίσεις: o o Εργοστασικούς κώδικες που υπάρχουν (από τον εγκαταστάτη ή το Κύριο Πρόγραµµα) Εργοστασιάκες Ρυθµίσεις του πίνακα (µόνο από το Πρόγραµµα Εγκατάστασης) Πρώτα από όλα πρέπει να επιβεβαιωθεί οτί η επαναφορά είναι δυνατή και να επιλεγχεί ο τύπος επαναφοράς,στη συνέχεια να γίνει η επαναφορά. Για να επαναφέρεις τις εργοστασιακές ρυθµίσεις του πίνακα πήγαινε στις jumber ρυθµίσεις. ε χρείαζεται να αλλάξεις τις jumber ρυθµίσεις για να επαναφέρεις τους εργοστασιακούς κώδικες. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (ΑΝ Ο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ) Πρώτα βεβαιωθέιτε ότι η άδεια του κώδικα επαναφοράς το επιτρέπει (η 1 η επιλογή είναι να επιλεχθεί το Είναι επιλεγµένο σαν εργοστασιακό).για να επαναφέρεις τους κωδικούς ακολούθα τα εξής βήµατα: 4 (για αρκετή διάρκεια) (Εισήγαγε το πρόγραµµα του εγκαταστάτη.ο κωδικός εγκατάστασης είναι το ). LED Πληκτρολόγιο (ON) (Αυτό το βήµα δεν χρειάζεται να γίνει αν οι εργοστασιακές ρυθµίσεις δεν έχουν αλλάξει) (ON) LCD Πληκτρολόγιο LCD 1PANEL SETTINGS GENERAL SETTINGS RESET PERMISSION(Αυτό το βήµα δεν χρειάζεται να γίνει αν οι 1 (ON) εργοστασιακές ρυθµίσεις δεν έχουν αλλάξει) LCD 1PANEL SETTINGS GENERAL SETTINGS DEFAULT SET REQ 1 (ON) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (ΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ) Πρώτα βεβαιωθέιτε ότι η άδεια του κώδικα επαναφοράς το επιτρέπει (η 1 η επιλογή είναι να επιλεχθεί το Είναι επιλεγµένο σαν εργοστασιακό).για να επαναφέρεις τους κωδικούς ακολούθα τα εξής βήµατα: 4 (για αρκετή διάρκεια) (Εισήγαγε το πρόγραµµα του εγκαταστάτη.ο κωδικός εγκατάστασης είναι το ). LED Πληκτρολόγιο (ΟΝ) LCD Πληκτρολόγιο LCD 1PANEL SETTINGS GENERAL SETTINGS DEFAULT SET REQ 1 (ON) 15

16 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πρέπει ο µηχανικός κωδικός να είανι γνωστός. Πρώτα βεβαιωθέιτε ότι η άδεια του κώδικα επαναφοράς το επιτρέπει (η 1 η επιλογή και 2 η επιλογή είναι να επιλεχθεί το Είναι επιλεγµένο σαν εργοστασιακό).για επαναφορά ακολούθα τα εξής βήµατα: Οι jumper ρυθµίσεις πρέπει να γίνουν σωστά για να επαναφέρεις τις εργοστασιακές ρυθµίσεις του πίνακα.(αντικατέστησε το jumper Στη µέση του j3) 4 (για αρκετή διάρκεια) (Εισήγαγε το πρόγραµµα του εγκαταστάτη.ο κωδικός εγκατάστασης είναι το ). LED Πληκτρολόγιο (ON) 2 (ΟΝ) (Αυτό το βήµα δεν χρειάζεται να γίνει αν οι εργοστασιακές ρυθµίσεις δεν έχουν αλλάξει) (ON) 2 (ΟΝ) LCD Πληκτρολόγιο LCD 1PANEL SETTINGS GENERAL SETTINGS RESET PERMISSION(Αυτό το βήµα δεν χρειάζεται να γίνει αν οι 1 (ON) 2(ON) εργοστασιακές ρυθµίσεις δεν έχουν αλλάξει) LCD 1PANEL SETTINGS GENERAL SETTINGS DEFAULT SET REQ 1 (ON) 2(ON) Εάν δεν έχει επιλεγχεί η 1 η επιλόγη,τότε µόνο οι ρυθµίσεις του πίνακα θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση(εργοαστασιακή) Σηµείωση 1 η :Πάρε τα κατάλληλα µέτρα για να αποφευγχεί ο συναγερµός της σειρήνας πρωτού επαναφέρεις τις ρυθµίσεις του πίνακα. Σηµείωση 2 η :Ο αριθµός του κεντρικού Σταθµού Παρακιλούθησης,όλοι οι αριθµοί τηλεφώνου,οι κωδικοί συµβάντων δεν είναι δυνατό να τους επαναφέρεις. 16

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το VAP304, έχει δύο τµήµατα προγραµµατισµού. Το πρώτο είναι το Πρόγραµµα Εγκατάστασης(IP), το οποίο έχει εισαχθεί απο έναν κωδικό εγκατάστασης και το δεύτερο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1) Εισαγωγή 3. 2) Λειτουργία 2.1 Ακουστικά Σήµατα 4 2.1.1 Μπιπ επιβαιβέωσης 2.1.2 Μπιπ απόριψης 2.2 Φωτεινοί είκτες 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1) Εισαγωγή 3. 2) Λειτουργία 2.1 Ακουστικά Σήµατα 4 2.1.1 Μπιπ επιβαιβέωσης 2.1.2 Μπιπ απόριψης 2.2 Φωτεινοί είκτες 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Εισαγωγή 3 2) Λειτουργία 2.1 Ακουστικά Σήµατα 4 2.1.1 Μπιπ επιβαιβέωσης 2.1.2 Μπιπ απόριψης 2.2 Φωτεινοί είκτες 4 3) Πληκτρολόγια...4 3.1 VPC 104 LED 3.2 VPC 108 LED 3.3 VPC 116 LED 3.4

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Σύστημα συναγερμού 8/16 ζωνών Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, στο τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς όσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης Για τα κέντρα AN-808T, AN-808G, AN-816T & AN-816G της ALEAN Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 1. Γενικά... 3 2. Ο Πίνακας που «Ακούει και Μιλάει»... 3 3. Βασικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979

HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 HA-268 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 8 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ AYTOMATO ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ - ΜODEM Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ιάγραµµα Αναφοράς Συναγερµών...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "Z E U S" ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο

S I G M A Z E U S ZEUS/KP-RFID/L: Με µεγάλη, φωτιζόµενη οθόνη και ενσωµατωµένο S I G M A "Z E U S" Ο "ZEUS" είναι ένας πολυζωνικός πίνακας συναγερµού, πυρανίχνευσης και Access Control, ο οποίος ενσωµατώνει τις τελευταίες λύσεις της ηλεκτρονικής στα συστήµατα ασφαλείας, όπως: κωδικοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD)

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD) Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD) NAPCO GEM P801EX & GEM-RP8LCD 1 Γενικές Πληροφορίες Ο GEMINI GEM-P801EX προσφέρει έως 8 ενσύρματες ζώνες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125 Runner Series 4-8 /8-16 Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Συνοπτικός οδηγός Runner Series Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του πίνακα έχουν επιλεχτεί έτσι

Διαβάστε περισσότερα

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης

SPARTA 200. Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID. Οδηγίες Εγκατάστασης SPARTA 200 Ενσύρματο & Ασύρματο κέντρο συναγερμού με ενσωματωμένο Τηλεφωνητή & Κωδικοποιητή. Συμβατό με Contact ID Οδηγίες Εγκατάστασης Περιεχόμενα 1 Γενικά Πληροφορίες Εγκατάστασης Συστήματος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ To GSM 6W+4 είναι ένα έξυπνο gsm σύστηµα συναγερµού, συνδέεται µε προηγµένης τεχνολογίας GSM συστήµατα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος, έχει φωνητική λειτουργία χρήσης, SMS, εκµάθηση

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 V4.5 MG5050 V4.5 SP4000 V4.5 SP5500 V4.5 SP6000 V4.5 SP7000 V4.5. Οδηγίες Προγραμματισμού

MG5000 V4.5 MG5050 V4.5 SP4000 V4.5 SP5500 V4.5 SP6000 V4.5 SP7000 V4.5. Οδηγίες Προγραμματισμού MG5000 V4.5 MG5050 V4.5 SP4000 V4.5 SP5500 V4.5 SP6000 V4.5 SP7000 V4.5 Οδηγίες Προγραμματισμού Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Είσοδος στη διαδικασία προγραμματισμού...2 Μηδενισμός κωδικών και μονάδας...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο.

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο. Συνοπτικός πίνακας I n f i n i t e P r i m e Οδηγίες χρήστη Λειτουργια Πιεστέ Προσθετές πληροφορίες Όπλιση Αν εχει απενεργοποιηθει η λειτουργια η η «οπλιση ενός πληκτρου», τοτε χρησιμοποιειστε τον κωδικο

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4. Οδηγίες Προγραμματισμού

MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4. Οδηγίες Προγραμματισμού MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP5500 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Οδηγίες Προγραμματισμού Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Είσοδος στη διαδικασία προγραμματισμού...2 Μηδενισμός κωδικών και μονάδας...2 Μενού γρήγορου

Διαβάστε περισσότερα

6.5.6 Dialer RP 248 2

6.5.6 Dialer RP 248 2 Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 248CN Σηµαντική σηµείωση: O RP 248 είναι ένα εξελιγµένο σύστηµα συναγερµού µε πολλές δυνατότητες επέκτασης και απεριόριστες, πρακτικά, δυνατότητες παραµετροποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

SPARTA 300. Ασύρµατο κέντρο συναγερµού µε ενσωµατωµένο. Τηλεφωνητή, Κωδικοποιητή & Πλακέτα GSM. Συµβατό µε Contact ID

SPARTA 300. Ασύρµατο κέντρο συναγερµού µε ενσωµατωµένο. Τηλεφωνητή, Κωδικοποιητή & Πλακέτα GSM. Συµβατό µε Contact ID SPARTA 300 Ασύρµατο κέντρο συναγερµού µε ενσωµατωµένο Τηλεφωνητή, Κωδικοποιητή & Πλακέτα GSM. Συµβατό µε Contact ID ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προφυλάξεις-----------------------------------------------------Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

High Security and Access System EVO48 V1.0 EVO192 V1.0. Οδηγίες Προγραμματισμού Περιλαμβάνει προγραμματισμό για το LCD πληκτρολόγιο

High Security and Access System EVO48 V1.0 EVO192 V1.0. Οδηγίες Προγραμματισμού Περιλαμβάνει προγραμματισμό για το LCD πληκτρολόγιο High Security and Access System EVO48 V1.0 EVO192 V1.0 Οδηγίες Προγραμματισμού Περιλαμβάνει προγραμματισμό για το LCD πληκτρολόγιο Νέος προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων Προϋποθέσεις συσκευών Αν το EVO48

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS"

S I G M A APOLLO 8/16 PLUS S I G M A "APOLLO 8/16 PLUS" Πίνακας Συναγερμού και Πυρανίχνευσης 16 ζωνών, βασισμένος σε μικροϋπολογιστή, με την δυνατότητα προγραμματισμού από το πληκτρολόγιο ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απλός στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Κεφ. 1 Εισαγωγικά Ο ido218 είναι ένας σύγχρονος συναγερµός που χρησιµοποιείται τόσο σε οικιακούς όσο και επαγγελµατικούς χώρους. Μπορεί να συνεργαστεί µε όλα τα ασύρµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Matrix-6/816 έκδοση πίνακα: 1.34G Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Περιεχόμενα Θέμα Σελίδα Εγκατάσταση Συστήματος - Συναρμολόγηση - Διευθυνσιοδότηση & συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα