ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ Α. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή αφορά σχεδίαση ενός πολυεστερικού ταχύπλοου σκάφους αναψυχής ολικού µήκους 8,5 µέτρων µε ταχύτητα 25 κόµβων. Η µελέτη αυτή αναφέρεται στην εξοπλισµό, τη γενική διάταξη και διαρρύθµιση των χώρων από άποψη λειτουργικότητας. Ακόµα εκπονήθηκαν υδροστατικοί υπολογισµοί του σκάφους καθώς και έλεγχος της αντοχής µε κανονισµούς του Ελληνικού Νηογνώµονα. Για την πληρέστερη παρουσίαση της εργασίας κατασκευάσθηκαν ένα σχέδιο γενικής διάταξης, ένα κατασκευαστικό και ένα σχέδιο µέσης τοµής. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προδιαγραφές σύµφωνα µε τις οποίες εκπονήθηκε η µελέτη είναι οι παρακάτω: Μήκος : L = 8,5 m Ταχύτητα : V = 25kn ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ υο έσω-έξω λέµβιες Κλειστή καµπίνα Τουαλέτα ( WC ) εξαµενή καυσίµου:300 Lt εξαµενή νερού:100lt ΜΕΛΕΤΗ Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές επιλέχθηκε ο τύπος του σκάφους να είναι ολισθάκατος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από: Οξείες ακµές και πρύµνη καθρέφτη για να προκληθεί αποκόλληση της ροής στην πρύµνη και κατά µήκος των πλευρών. Ευθείες διαµήκεις τοµές και αποφυγή κυρτών νοµέων ιδιαίτερα στην περιοχή της πρύµνης για να αποφευχθεί η ανάπτυξη αρνητικών δυναµικών πιέσεων στον πυθµένα. Ανύψωση πυθµένα που αυξάνεται γρήγορα στην περιοχή της πρώρας, για να µειωθούν τα κρουστικά φορτία σε κυµατισµούς και να προσδώσουν επαρκή εγκάρσια επιφάνεια για τους ελιγµούς

3 Λεπτές γραµµές στην είσοδο για τα µείωση της αντίστασης στις µικρές ταχύτητες. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Η σειρά των γραµµών της γάστρας που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από το Εθνικόν Μετσόβειον Πολυτεχνείον. Χαρακτηριστικά των γραµµών αυτών, είναι: Οι δύο ακµές(double chine) Γωνία ανύψωσης πυθµένα ( β 0 )είναι 20 µοίρες στο µέσο του σκάφους. Πρύµνη καθρέπτη. Στη συνέχεια έγινε γραµµική παραµόρφωση των δοθέντων γραµµών µε L/B = 3.25, µε σκοπό να επιτύχουµε το µήκος των προδιαγραφών (L=8,5m µε αποδεκτό πλάτος για λόγους ευστάθειας). Έτσι προέκυψαν οι βασικές διαστάσεις. L = 8,5 m B = 2.6 m Lwl = m Κάνοντας έρευνα εκτοπίσµατος σε όµοια σκάφη : ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ L(m) B(m) d(m) Weight(kg) Deadrise FORMULA 280SS 8,53 2,79 0, SEAMASTER 275 8,2 2,7 0, JEANNEAU 805 7,8 2,98 0, και υδροστατικούς υπολογισµούς για τη γάστρα µας καταλήξαµε ότι το εκτόπισµα και το βύθισµα θα είναι περίπου : = 2700 kg d = 0.40 m Για εγκυρότερα αποτελέσµατα στους υδροστατικούς υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκαν 21 θεωρητικοί νοµείς. Σύµφωνα µε τα offsets των γραµµών, έγινε υδροστατικός υπολογισµός µε το πρόγραµµα HYDRO 2 του Ε.Μ.Π. ( παράρτηµα 1).

4 Παράρτηµα 1 Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ HYDRO 2 LENGTH B.P = M BEAM...= M DRAFT...= 0.40 M DEPTH... = M

5 Κατόπιν έγινε το σχέδιο γενικής διάταξης για να καταλήξουµε: στην µορφή του καταστρώµατος, όπου βασικός παράγοντας είναι το ύψος της καµπίνας. τη θέση των δεξαµενών καυσίµων και νερού τη χωροταξία της καµπίνας, της τουαλέτας και των καθισµάτων. Όλα τα παραπάνω µελετήθηκαν έτσι ώστε το σκάφος να διατηρεί τη λειτουργικότητα του. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Για τον έλεγχο της αντοχής του σκάφους χρησιµοποιήθηκαν οι κανονισµοί του Ελληνικού νηογνώµονα H.R.S. SMALL CRAFTS RULES Το υλικό κατασκευής µε βάση τις προδιαγραφές είναι το ενισχυµένο πλαστικό ( FRP). Το FRP συνθέτεται από στρώσεις υαλοπιλήµατος (ΜΑΤ), υαλουφάσµατος (ROVING), πολυεστερικές ρητίνες και επίχρισµα (GEL COAT). Οι κανονισµοί, σύµφωνα µε τη πίεση που ασκείται σε κάθε τµήµα του σκάφους προδιαγράφουν το ελάχιστο απαιτούµενο πάχος του τελικού πλαστικού υλικού (laminate),το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο στρώσεων (ply) των προαναφερθέντων τύπων. Οι τύποι πλαστικού που προαναφέραµε (ΜΑΤ-ROVING), ποικίλουν ανάλογα µε τη ποσότητα, το µήκος, τη διάµετρο και τη λεπτοµερή διάταξη των ενισχυτικών ινών. Έτσι ποικίλει αντίστοιχα και η πυκνότητα και το ειδικό τους βάρος, τα οποία είναι βασικές παράµετροι που προσδιορίζουν ποσοτικά τις ιδιότητες του υλικού. Το πάχος της κάθε στρώσης πλαστικού καθώς και οι µηχανικές της ιδιότητες προκύπτουν από εµπειρικούς τύπους, στη προκειµένη περίπτωση οι τύποι προέρχονται από τον LLOYD S REGISTER. Σύµφωνα µε αυτόν, βασική παράµετρος για τον προσδιορισµό των ανωτέρω είναι η περιεκτικότητα του laminate σε γυαλί (Glass content)

6 Ο τύπος που δίνει το Gc είναι ο εξής : Gc = 2, Τ W + 1,36 W = ειδικό βάρος των στρώσεων Τ = συνολικό πάχος των στρώσεων που προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους στρώσεων ( Σti ) ti = Wi 2, gc mm wi = πυκνότητα της κάθε στρώσης (gr/m 2 ). gc = περιεκτικότητα της κάθε στρώσης σε γυαλί. matt gc= 33 % rovin gc= 50 % Έτσι υπολογίζουµε το Gc το οποίο θέτουµε στους παρακάτω τύπους προκειµένου να υπολογίσουµε τις βασικές µηχανικές ιδιότητες του laminate: σ u = 127 * Gc Gc N/mm 2 Ε u = ( 37Gc ) * 10 3 N/mm 2 T u = 80Gc + 38 N/mm 2 Για τους υπολογισµούς σύµφωνα µε το πίνακα 4.3.(1) που βρίσκεται στο Part 3, Chapter 4 χρησιµοποιήσαµε : σ = 0,333σu E = 0.333Eu T = 0.333Tu

7 Σύµφωνα µε τους κανονισµούς του νηογνώµονα βασικό στοιχείο στον υπολογισµό του πάχους είναι η πίεση υπολογισµού που ασκείται σε κάθε τµήµα του σκάφους. Τα τµήµατα στα οποία χωρίζεται το σκάφος για τους υπολογισµούς είναι: 1. Πυθµένας (bottom):εκτείνεται από τη τρόπιδα µέχρι την ανώτερη ακµή (chine) 2. Πλευρά (side) εκτείνεται από την ανώτερη ακµή µέχρι το κατάστρωµα. 3. Κατάστρωµα (deck) 4. Φρακτές (bulkheads) Ο πυθµένας και οι φρακτές θεωρούνται πακτωµένα µέρη και ο τύπος υπολογισµού του πάχους τους είναι ο 3,4,11 ενώ το κατάστρωµα και τα πλευρά δίνονται από το τύπο 3,4,9 που βρίσκονται στο part 3 chapter 4 του νηογνώµονα. Τέλος βασικό στοιχείο για τον υπολογισµό του πάχους είναι και η ισαπόσταση των ενισχυτικών. Η ενίσχυση που επιλέχθηκε είναι κατά το διάµηκες και κατά το εγκάρσιο. Αποτελείται από κοµµάτια αφρού τραπεζοειδούς διατοµής επικαλυµµένα µε στρώσεις πολυεστέρα: αφρός Στρώσεις πολυεστέρα

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ 1. Οι στρώσεις επικάλυψης του αφρού θα πρέπει να είναι παράλληλες µε τη διεύθυνση του ενισχυτικού. 2. Ο αφρός θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τις παρακάτω µηχανικές ιδιότητες: Πυκνότητα 96 kg/m 3 Εφελκυστική τάση 0,85 N/mm 2 Θλιπτική τάση 0,60 N/mm 2 ιατµητική τάση 0,50 N/mm 2 Τα ενισχυτικά ανάλογα µε το τµήµα τους σκάφους στο οποίο θα τοποθετηθούν θα πρέπει να έχουν την απαιτούµενη ροπή αντίστασης, εµβαδόν διατοµής και ροπή αδράνειας ( I, As, και SM, οι τύποι βρίσκονται στο. part 3 chapter 4 section 3.5. Ακόµα στα σχέδια υπάρχουν λεπτοµέρειες οι αναφέρονται σε κάθε σηµείο του σκάφους το οποίο έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως το εσωτερικό µέρος των ακµών το οποίο έχει αφρό και επιπλέον στρώσεις πλαστικού έτσι στους υπολογισµούς της αντοχής οι ακµές έχουν ληφθεί σαν ενισχυτικά Το σηµείο της τρόπιδας στο οποίο απαιτείται 50% µεγαλύτερο πάχος για πλάτος ίσο µε τα Β/10 του σκάφους. Στην περίπτωση µας το πάχος θα είναι 15mm για ένα πλάτος 27cm περίπου. Τέλος για την ενίσχυση του καταστρώµατος επιλέχθηκε η κατασκευή του να γίνει µε το σύστηµα σάντουιτς, δηλαδή ανάµεσα από τις στρώσεις να υπάρχουν φύλα ξύλου (plywood). Στη συνέχεια ακολουθούν αναλυτικοί υπολογισµοί της γεωµετρίας και των στρώσεων των ενισχυτικών, καθώς επίσης και υπολογισµοί για τις στρώσεις σε κάθε τµήµα του σκάφους.

9 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΟΧΗΣ H.R.S SMALL CRAFT RULES DESIGN LOADS & HULL CONSTRACTION FOR SMALL PLANING F.R.P. CRAFTS

10 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ο απαραίτητος ναυτιλιακός εξοπλισµός και ο εξοπλισµός πυρόσβεσης του σκάφους σύµφωνα µε το Part 7, Chapter έγινε ι σύµφωνα µε τους κανονισµούς της αρχής της σηµαίας. Γενικός Κανονισµός Λιµένα (Γ.Κ.Λ ) Ερασιτεχνικά σκάφη : Τα σκάφη της κατηγορίας αυτής φέρουν: Σωσίβιες ζώνες. Ένα κυκλικό σωσίβιο µε σχοινί µήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µέτρων. Το εφόδιο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για σκάφη που δεν αποµακρύνονται από την ακτή πέραν των τριών (3) ν.µ. Τρία (3) βεγγαλικά χεριού και ένα καπνογόνο. Ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ µε δυνατότητα λειτουργίας καθ όλη τη διάρκεια παραµονής της λέµβου στη θάλασσα µακριά από το αγκυροβόλιο του ή VHF. Φώτα ναυσιπλοΐας, εφόσον κινούνται µετά τη δύση του ηλίου, όπως τα επαγγελµατικά σκάφη µεταφοράς επιβατών. Ένα ανοξείδωτο πτυσσόµενο µαχαιρίδιο(σουγιά). Ένα ηλεκτρικό φακό στεγανού τύπου µε µπαταρίες, συνοδευόµενο και από µια σειρά εφεδρικών µπαταριών. Ένα σχοινί ρυµούλκησης µήκους τουλάχιστον είκοσι (20) µέτρων. Μία άγκυρα µε ανάλογο µήκος σχοινιού ή αλυσίδας. Μία πλωτή άγκυρα που θα βοηθήσει το σκάφος να µην παρασυρθεί σε περίπτωση µηχανικής βλάβης ή επιδείνωσης του καιρού. Φαρµακείο µε το απαραίτητο φαρµακευτικό και επιδεσµικό υλικό για την παροχή Ά Βοηθειών σε περίπτωση µικροτραυµατισµών. Ένα φορητό πυροσβεστήρα αφρού, σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Ένα κάδο µε σχοινί που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κατάσβεση πυρκαγιάς ή χειροκίνητη ή ηλεκτρονική αντλία πυρκαγιάς..

11 Ακόµα ο εξοπλισµός του σκάφους µε την απαιτούµενη άγκυρα και µήκος αλυσίδας έγινε σύµφωνα µε του υπολογισµό του δείκτη εξαρτησµού του νηογνώµονα : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΚΤΗ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ PART 3, CHAPTER 8,SECTION d E N = ^2/3+2*(C + B*a) + 0,1 * A EN = 2,8808 C = -1,257 = 4,341 B = 2,6 A = 8,2 a = 0,97 ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΑ 8.3.(1b) έχουµε : 1 Άγκυρα βάρους 11 kg µε 55 m αλυσίδα. Τέλος, έγινε µελέτη αντίστασης µε τη σύντοµη µέθοδο του SAVITSKY και προέκυψε η ιπποδύναµη των µηχανών πρόωσης που θα πρέπει να έχει το σκάφος :

12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΕΘΟ Ο SAVITSKY W = 2680 KP Fb = 4, CLB = 0, CL0 = 0,51 LP = 2,88 LP/B = 1, λ = 2,2 σχήµα CL0/τ^1.1 = 0,185 Τ = 0, CLd = 0, Vm = 12, λf = 2,2 λf = λ+ λ ( λ = 0 για τα<4) v = 1,054E-06 m2/sec Re = CF = 0, CF = 0,0004 SF = 19, DF = 384,33829 D = 1919,3556 Kp EHP = 329,48937 Hp Σύµφωνα µε την ανωτέρω µελέτη η αντίσταση του σκάφους είναι 1920 Kp και για να επιτύχει την απαιτούµενη ταχύτητα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε δύο κινητήρες ισχύος 330 hp έκαστη. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το εκτόπισµα στο υπολογισµό της αντίστασης επαληθεύτηκε σύµφωνα µε τους ακόλουθους υπολογισµούς :

13 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΓΑΣΤΡΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ W (Πυθµένα) = S * w1 = 106,14 Kg S = επιφάνεια m2 = 17,4 m2 w1 = βάρος ανά m2, στρώσεων = 6,1 kg/m2 W (Πλευρών) = S * w2 = 69,35 Kg S = επιφάνεια m2 = 14,6 m2 w2 = βάρος ανά m2, στρώσεων = 4750 kg/m2 W (Φρακτών) = S * w3 = 24,9 Kg S = επιφάνεια m2 = 6 m2 w3 = βάρος ανά m2, στρώσεων = 4150 kg/m2 W(καταστρώµατος) = S * w4 = 76,3 Kg S = επιφάνεια m2 = 14 m2 w4 = βάρος ανά m2, στρώσεων = 5450 kg/m2 W = 276,69 kg ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ W πυθµένα = S * w = 38,17 Kg S = ολική επιφανεια ενισχυτικών m2 = 17,35 w = ειδικό βάρος στρώσεων επικάλυψης ενισχυτικών = 2,2 kg/m2 W πλευρών = S * w = 9,635 Kg S = ολική επιφανεια ενισχυτικών m2 = 4,7 w = ειδικό βάρος στρώσεων επικάλυψης ενισχυτικών = 2,05 kg/m2 W = 38,17 kg

14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΓΑΣΤΡΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ= 314,86 kg ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΒΑΡΟΣ kg ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ = 315 ΜΗΧΑΝΕΣ = 880 (2 x 440 kg ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ = 50 ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ = 108 ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ = 280 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ = 50 ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΣ = 60 ΕΠΙΒΑΤΕΣ = 450 (6 x 75 kg) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ = 120 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΣΞΟΠΛΙΣΜΟΣ = 80 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ = 150 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ = 2543 Πλέον µε βάση έναν πρώτο υπολογισµό των κυρίων βαρών του σκάφους και προέκυψε περίπου 2550 kg. Η απόκλιση από το εκτόπισµα του υπολογισµού αντίστασης είναι της τάξης του 4 % και είναι αποδεκτή στα πλαίσια της προµελέτης.

15

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα