Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)"

Transcript

1 Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). -Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) -Τεχνολόγος Γεωπονίας (Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας) -Παιδαγωγικό (ΑΣΠΑΙΤΕ [Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης] Βόλου). 1. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνομα : Επώνυμο : Πατρώνυμο : Μητρώνυμο : Τόπος γεννήσεως : Οικογενειακή κατάσταση : Διεύθυνση διαμονής : Ηλεκτρονική διεύθυνση : Τηλέφωνο : 1.2. ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος. ΠΜΣ Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Βαθμός Πτυχίου : Μεταπτυχιακή Διατριβή: (με έρευνα πεδίου και. εργαστηρίων). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος. Άκης Φιλίντας Θωμάς Βασιλική Θεσσαλονίκη Άγαμος Λάρισα f i l i n t a t e i l a r. g r Υποψήφιος Διδάκτορας με υποτροφία, στην Επιστήμη του περιβάλλοντος-περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μεταπτυχιακό (διετές Master) στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική, στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 9,13 Άριστα. «Μελέτη και χαρτογράφηση της παραγόμενης βιομάζας με χρήση χωρικής στατιστικής και γεωπληροφορικής» Μεταπτυχιακό (διετές Master) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση (με έμφαση στα Γεωργικά Μηχανήματα, στις Αρδεύσεις και στα ΓΣΠ-Τηλεπισκόπηση), στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βαθμός Πτυχίου : 9,88 Άριστα. Μεταπτυχιακή Διατριβή: «Συστήματα Χρήσης Γης με έμφαση στα Γεωργικά Μηχανήματα, στις (με έρευνα πεδίου και Αρδεύσεις και στη Νιτρορύπανση με Χρήση Δορυφορικής εργαστηρίων) Τηλεπισκόπησης, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Μοντέλων, σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής στην Κεντρική Ελλάδα». 2005

2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Γενικό Τμήμα Πτυχιούχος του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων / Παιδαγωγικών Μαθημάτων, Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Βόλου, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Βόλου. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Βαθμός Πτυχίου : 9,80 Άριστα Α.Τ.Ε.Ι. Λαρίσης, Σ.ΤΕ.Γ. Βαθμός Πτυχίου : Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπονίας τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων (πρώην Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων). 6,83 Λίαν Καλώς ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ Σπουδές στις Τηλεπικοινωνίες: Υπ.Μεταφορών Αριθμός Πτυχίου: 763/86. Πτυχιούχος Ραδιοερασιτέχνης Ασυρματιστής. και Επικοινωνιών : Ξένες Γλώσσες. Αγγλική. Κάτοχος των πτυχίων : -1. State Certificate of Foreign Language PROFICIENCY, Ministry of National Education and religioud Affairs, Helenic Republic. -2. First Certificate in English (Lower), University of Cambridge. -3. Higher Intermediate --- English as a Foreign Language. -4. Εlementary --- English Language for Overseas Candidates. Χειρισμός και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Εµπειρία προγραµµατισµού Multimedia, Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων, Ιστοσελίδων δυκτιακών τόπων, Μηχανολογικών εργαστηρίων, MS-Office, Windows 7/Vista/XP/2000 /ME/98/95/ κτλ.. Γλώσσες SML, EML, BASIC (VISUAL, QB, GW, κλπ),.νετ, Pascal και παραλλαγές, Java, LOGO. Δημιουργία και χειρισμός Προγράμματα εδαφολογικά και χαρακτηριστικών εδαφικού νερού, λογισμικό λογισμικού : ελέγχου, μετρήσεων και καταχώρησης δεδομένων υγρασίας εδάφους μεθόδου TDR, παιδαγωγικά, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcInfo, ArcGIS, Virtual GIS, ENVI), Προγράμματα Δορυφορικής και Επίγειας Τηλεπισκόπησης, επεξεργασίας Δορυφορικών Δεδομένων (ERDAS, IDRISI, PCI, ENVI) σχεδιαστικά και επεξεργασίας εικόνας (Τurbocad, Autocad, Corel, Photoshop, Painter, κτλ). Προγράμματα Εφαρμογής Αρδεύσεων (3d Landscaping, IrriCad κτλ), Προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας (Minitab, SPSS, STATISTICA κλπ), Δοκιμών και Ποιοτικού Ελέγχου, Σχεδιαστικά, Μηχανολογικών εργαστηρίων, Μετεωρολογικών Δεδομένων (BABUC- V4.01-μετεωρολογικά δεδομένα), ελέγχου και χειρισμού εξ αποστάσεως Μετεωρολογικών σταθμών, Λογισμικά μέτρησης και καταχώρησης δεδομένων Γεωργικών Μηχανημάτων (FDR-10/4 Trevor Deakinηλεκτρονικό ζυγιστικό σύστημα Γεωργικών Ελκυστήρων), Amados II Amazonen werke υπολογιστής και λογισμικό ελέγχου-μέτρησης και καταχώρησης δεδομένων σπαρτικών μηχανών. Χρήστης και προγραµµατιστής ψηφιακών συστηµάτων αυτόµατης συλλογής-καταγραφής µετρήσεων οίκων Hewlett Packard, ΕSΙ Ιnternational, Time Electronics, Delta Electronics, με εμπειρία στη χρήση, συντήρηση, βαθµονόµηση µετρητικών οργάνων εργαστηρίου-πεδίου µε ή χωρίς ψηφιακή καταγραφή όπως µετεωρολογικά όργανα, όργανα και συσκευές εργαστηρίου και πεδίου. Ακης Φιλίντας ( MSc, MSc, cand. PhD ) Τ. Γεωπόνος Σελίδα 2

3 Πιστοποίηση H/Y στην Πληροφορική Τεχνολογία: Πιστοποιητικό στην Πληροφορική Τεχνολογία μετά από γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων, από το AΤΕΙ Λάρισας. Χειρισμός Γεωργικών 1. Κάτοχος Αδειας Οδηγήσεως και Χειρισμού Γεωργικών Μηχανημάτων: Μηχανημάτων Τύπου Α'. 2. Κάτοχος Eπαγγελματικής Άδειας Γ' Κατηγορίας Οδηγήσεως Φορτηγών Μεταφοράς Προϊόντων και ΙΧ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Υποτροφία του Ελληνικού Δημοσίου (ΓΓΕΤ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γ ΚΠΣ), για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής, επιτυχών 1 ος στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του έτους στη θεματική ενότητα «Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό, επιτυχών 1 ος στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του έτους στην ειδίκευση «Τεχνολογία Γεωπονίας» και θεματική ενότητα «Συντήρηση-Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» μετά από γραπτές εξετάσεις στο ΙΚΥ, στα μαθήματα ειδίκευσης και στην Ξένη Γλώσσα (Αγγλική) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως Έφεδρος Υπαξιωματικός στο Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών του Στρατού Ξηράς, από τον Ιούλιο 1992 εως τον Φεβρουάριο του Ημερομ. Απολύσεως:20 Φεβρουαρίου Εργάσθηκα ως Χειριστής-Προγραμματιστής Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στο 1 ο Επιτελικό Γραφείο σε εφαρμογές Μηχανογράφησης Προσωπικού και Διακίνησης Μεταφορών στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών της Σπάρτης. -Εργάσθηκα ως Υπεύθυνος Τεχν. Γεωπονίας στην βελτίωση εδαφών, στην Αρδευση και Διατήρηση Δένδρων & Φυτών του Στρατοπέδου «Εφέδρου Ανθυπολοχαγού Μακρή Βασιλείου». 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2000 έως σήμερα. Tριτοβάθμια Εκπαίδευση: Έκτακτος καθηγητής Εφαρμογών / Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων (πρώην Τμήμα Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων) και στο τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας. Στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων (πρώην Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων) διδασκαλία των Μαθημάτων: Προστασία Περιβάλλοντος-Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων, Προστασία Περιβάλλοντος-Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Ηλεκτρικά Συστήματα Ελέγχου και Διαγνώσεως Βλαβών στα Γεωργικά Μηχανήματα, Μέθοδοι Άρδευσης, Ακης Φιλίντας ( MSc, MSc, cand. PhD ) Τ. Γεωπόνος Σελίδα 3

4 ΜΕΒ (Μηχανήματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων), Βασικές Αρχές Άρδευσης Ε (Εργαστήριο), Βασικές Αρχές Άρδευσης ΑΠ (Ασκήσεις Πράξης), Γεωργικός Ελκυστήρας Ι, ΜΕΚ (Μηχανές Εσωτερικής Καύσης), Αρδεύσεις-Στραγγίσεις ΙΙ, Αρδεύσεις-Στραγγίσεις ΙΙΙ, ΜΟΑΕ (Μηχανική Οχημάτων Ανωμάλων Εδαφών) Ε (Εργαστήριο), ΜΟΑΕ (Μηχανική Οχημάτων Ανωμάλων Εδαφών) - Θ (ΘΕΩΡΙΑ), Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι Ε (Εργαστήριο), Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι - ΘΕΩΡΙΑ, Γεωργικός Ελκυστήρας ΙΙ. Στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής διδασκαλία των Μαθημάτων: Αρδεύσεις-Στραγγίσεις Φ.Π. (Φυτικής Παραγωγής). Γεωργικός Ελκυστήρας. Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών Επίβλεψη Είκοσι πέντε (25) Πτυχιακών εργασιών (Α.Τ.Ε.Ι.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - Εργάσθηκα ως Διευθυντής Υποκαταστήματος, Υπεύθυνος Πωλήσεων, Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος Αρδεύσεων και εδαφολογικών αναλύσεων, Γεωργικών Ελκυστήρων, Γεωργικών μηχανημάτων και Υπεύθυνος Εκπόνησης Μελετών και ως καθηγητής στις εξής εταιρείες/φορείς: α) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΛΑΡΙΣΑ Διάρκεια: Mάρτιος 1989-Φεβρουάριος Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος Αρδεύσεων, Υπεύθυνος Εκπόνησης Μελετών. β) ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΛΑΡΙΣΑ Διάρκεια: Mάρτιος 1990-Σεπτέμβριος Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος Αρδεύσεων, Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου, Υπεύθυνος Εκπόνησης Μελετών. γ) ΦΥΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Διάρκεια: Νοέμβριος Ιούνιος Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος Γεωργικών Ελκυστήρων και Γεωργικών μηχανημάτων, Υπεύθυνος Εκπόνησης Εδαφολογικών και Αρδευτικών Μελετών, Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος Αρδεύσεων, εδαφολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου. δ) ΥΠΕΘΑ/856 ΑΚ - ΣΥΚΟΥΡΙΟ. Διάρκεια: Ιούνιος Φεβρουάριος Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος Ειδικών μηχανημάτων και Φορτηγών, Υπεύθυνος βελτίωσης εδαφών, σχεδιασμού και εφαρμογής Αρδεύσεων. ε) ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ PIPELIFE A.E. του ομίλου Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ A.E., Yποκατάστημα Λάρισας, διευθυντής υποκαταστήματος Κεντρικής Ελλάδος, ΛΑΡΙΣΑ. Εργάστηκα από τον Μάρτιο 1994 εως 31 Ιουνίου 1994 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. ζ) ΦΥΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ - ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Διάρκεια: Μάϊος Αύγουστος Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος Γεωργικών Ελκυστήρων και Γεωργικών μηχανημάτων, Υπεύθυνος Εκπόνησης Αρδευτικών και Εδαφολογικών Μελετών, Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος Αρδεύσεων, εδαφολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου. η) PIPELIFE ΕΛΛΑΣ A.E. του ομίλου PIPELIFE INTERNATIONAL HOLDING, Yποκατάστημα Λάρισας - ΛΑΡΙΣΑ. Διάρκεια: Σεπτέμβριο 1994 εως Φεβρουάριο Τεχνολόγος Γεωπονίας τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Διευθυντής υποκαταστήματος Κεντρικής Ελλάδος, Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος, Υπεύθυνος Εκπόνησης Αρδευτικών και Εδαφολογικών Μελετών, Έρευνας αγοράς Ακης Φιλίντας ( MSc, MSc, cand. PhD ) Τ. Γεωπόνος Σελίδα 4

5 προβολής προϊόντων και μέλος της επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας και έρευνας νέων προϊόντων της εταιρίας. θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τ.Ε.Ι./Λ), ΛΑΡΙΣΑ. Διάρκεια: έως Τεχνολόγος Γεωπονίας τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. Εργασία στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Έρευνα για την μελέτη της επίδρασης της συχνότητας Άρδευσης στην ανάπτυξη και στην απόδοση της καλλιέργειας του Αραβοσίτου» της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας με Επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πασχάλη Ντιούδη, σύμφωνα με το πρακτικό 203/ της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών.. ι) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τ.Ε.Ι./Λ), ΛΑΡΙΣΑ. Διάρκεια: έως Τεχνολόγος Γεωπονίας τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. Εργασία στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Έρευνα της επίδρασης της συχνότητας άρδευσης στην ανάπτυξη και την απόδοση της καλλιέργειας του αραβοσίτου» της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας με Επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πασχάλη Ντιούδη, σύμφωνα με το πρακτικό 220/ της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών.. κ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τ.Ε.Ι./Λ), ΛΑΡΙΣΑ. Διάρκεια: έως Τεχνολόγος Γεωπονίας τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. Εργασία στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Έρευνα της επίδρασης της συχνότητας άρδευσης στην ανάπτυξη και την απόδοση της καλλιέργειας του αραβοσίτου» της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας με Επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πασχάλη Ντιούδη, σύμφωνα με το πρακτικό 239/ της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών. λ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τ.Ε.Ι./Λ), ΛΑΡΙΣΑ. Διάρκεια: έως Τεχνολόγος Γεωπονίας τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. Εργασία στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ο αραβόσιτος και το βαμβάκι ως πηγές βιομάζας: άρδευση, συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις» της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας με Επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.θεμιστοκλή Λέλλη, σύμφωνα με το πρακτικό 220/ της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών. μ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τ.Ε.Ι./Λ), ΛΑΡΙΣΑ. Διάρκεια: έως Τεχνολόγος Γεωπονίας τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. Εργασία στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Βιομάζα καλαμποκιού - Βαμβακιού» της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας με Επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Θεμιστοκλή Λέλλη, σύμφωνα με το πρακτικό 239/ της Επιτροπής Εκπαίδευσης. ν) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τ.Ε.Ι./Λ), ΛΑΡΙΣΑ. Διάρκεια: έως Τεχνολόγος Γεωπονίας τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. Εργασία στο Πρόγραμμα «Αναμόρφωση Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμό των Προπτυχιακών Προγραμμάτων των Τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ» που χρηματοδοτείται από το Γ ΚΠΣ, σύμφωνα με το πρακτικό 237/ της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ/Λ, για την «Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι, Μηχανική Οχημάτων Ανωμάλων εδαφών, Αρδεύσεςι-Στραγγίσεις ΙΙΙ, Γεωργικός Ελκυστήρας Ι» και για «Συμμετοχή στην οργάνωση των εικονικών εργαστηρίων για τις Αρδεύσεις και ανάπτυξη ιστοσελίδας του Τμήματος». ξ) ΕΘΙΑΓΕ/ΙΣΤΑΠ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ. Διάρκεια: 28 Απριλίου 2005 εως 28 Ιουνίου Τεχνολόγος Γεωπονίας τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. Συμμετοχή στην εκτέλεση των έργων «Δορυφορικοί έλεγχοι καλλιέργειας βαμβακιού» και "ΙΝΤΕREG III C CASDES GOVERNET" όπου απασχολήθηκα με την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων για γεωργική χρήση, αναγνώριση χρήσεων γης, καλλιεργειών, υδατικών πόρων και χαρτογράφησή τους, χαρτογράφηση εδαφών, έλεγχο και καταγραφή δεδομένων πεδίου με GPS και δημιουργία χαρτών (καλλιεργειών, εδαφολογικών, κλπ) για γεωργική χρήση σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ακης Φιλίντας ( MSc, MSc, cand. PhD ) Τ. Γεωπόνος Σελίδα 5

6 ο) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Τ.Ε.Ι./Λ), ΛΑΡΙΣΑ. Διάρκεια: Σεπτέμβριο 2000 εως σήμερα. Τεχνολόγος Γεωπονίας τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. Έκτακτος καθηγητής Εφαρμογών / Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων (πρώην Τμήμα Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων) και στο τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 3.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκής Κοινότητα (ΕΟΚ-ΕΚΤ) και σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης "Δήμητρα" : Τ ί τ λ ο ς: "Πρόγραμμα κατάρτισης νέων στη σύγχρονη Επικοινωνία και Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα" με εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Γερμανία και στην Ιταλία. Δ ι ά ρ κ ε ι α: Δύο ετών Εργασία Α' Έτους : Φιλίντας Α., (1990). «Πρόταση για την ανάπτυξη ενός Τηλεματικού Δικτύου για την μεταφορά και Διάχυση Πληροφορίας στην Θεσσαλία», ΚΕΕ "Δήμητρα", Λάρισα. Εργασία Β' Έτους : Φιλίντας Α., (1991). «Μελέτη Πρωτοκόλλων και Εφαρμογών Επικοινωνίας. Ανάπτυξη εφαρμογών επικοινωνίας σε Software και Hardware ψηφιακών Δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα γραφείου και σε βιομηχανικά συστήματα παραγωγής», ΚΕΕ "Δήμητρα", Λάρισα. 2. Σεμινάριο του Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ μέσω του ευρωπαϊκού Προγράμματος COMETT ΙΙ ( πεδίο Ca ) και της Σύμπραξης Πανεπιστημίων - Επιχειρήσεων ( ΣΠΕΚ ), Assosiation for Technology Trainiing and Transfer (ATTT) : Τ ί τ λ ο ς: "Τεχνητή Νοημοσύνη - Έμπειρα Συστήματα" Δ ι ά ρ κ ε ι α: Από 25 Μαϊου 1992 εως 28 Μαϊου Καινοτομικό Πρόγραμμα Κατάρτισης του Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (επιτροπή Ερευνών) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας στα πλαίσια του λειτουργικού προγράμματος "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ": Τ ί τ λ ο ς: "Χρήση Εxpert Systems (Εμπείρων Συστημάτων) και Multimedia (Πολλαπλών Μέσων) για Κατάρτιση Γεωτεχνικών" με πρακτική άσκηση στην Γαλλία. Δ ι ά ρ κ ε ι α: Ενός έτους Εργασία Έτους : Φιλίντας Α., (1993). «Χρήση Πολλαπλών Μέσων-Μultimedia για πληροφόρηση και εκπαίδευση στον τομέα των Γεωργικών Μηχανημάτων», Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Λάρισα. 4. Πρόγραμμα Κατάρτισης του U.C.F.M. (UNITE DE FORMATION CANNES MEDITERRANEE) Societe Europeenne de Formation στην πόλη Cannes της Γαλλίας: Τ ί τ λ ο ς: "Multimedia Technique Training course" Μετάφραση: "Μαθήματα Χρήσης Τεχνικών Ανάπτυξης Πολλαπλών Μέσων Η/Υ (Multimedia)". Δ ι ά ρ κ ε ι α: 18 Απριλίου 1994 εως 22 Απριλίου Εργασία Προγράμματος Κατάρτισης : Filintas A., (1994). "Use of multimedia for information-education in the sector of Agricultural Tractors", U.C.F.M., Cannes, France. 5. Σεμινάριο Κατάρτισης της AMACON Advanced Management Consultants στην πόλη Αθήνα : Τ ί τ λ ο ς: "Τεχνικές Πωλήσεων" Δ ι ά ρ κ ε ι α: 13 Δεκεμβρίου 1997 εως 14 Δεκεμβρίου Ακης Φιλίντας ( MSc, MSc, cand. PhD ) Τ. Γεωπόνος Σελίδα 6

7 6. Πρόγραμμα Κατάρτισης προσωπικού ΕΚΤ/ΟΑΕΔ της AMACON Advanced Management Consultants στην πόλη Αθήνα : Τ ί τ λ ο ς: "Πρόγραμμα Κατάρτησης Πωλήσεων" Δ ι ά ρ κ ε ι α: 18 Μαρτίου 1999 εως 28 Μαίου Σεμινάριο Κατάρτισης του International Training Center Hellas LTD στην πόλη Αθήνα : Τ ί τ λ ο ς: "Πιστωτική πολιτική - ΕΥΡΩ" Δ ι ά ρ κ ε ι α: 30 Νοεμβρίου 2001 εως 01 Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Εξιδίκευσης του Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (επιτροπή Ερευνών) στην πόλη Λάρισα : Τ ί τ λ ο ς: "Πληροφορική Τεχνολογία" Δ ι ά ρ κ ε ι α: 10 Ιουνίου 2002 εως 09 Σεπτεμβρίου Σεμινάριο Κατάρτισης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ στην πόλη Μυτιλήνη : Τ ί τ λ ο ς: «Διοικητικές, Παιδαγωγικές και Επιστημονικές οδηγίες προς τους νέους και παλαιούς Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές και Προϊσταμένους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.» Δ ι ά ρ κ ε ι α: 02 Οκτωβρίου 2003 εως 04 Οκτωβρίου Σεμινάριο Κατάρτισης της Ρόδαξ Αγρο Ε.Π.Ε. στην πόλη Λάρισα : Τ ί τ λ ο ς: «Συστήματα Διαχείρισης και Ελεγχου στην Γεωργία [πρότυπο AGRO 2-1/2-2 (ΟΠΕΓΕΠ) & πρωτόκολλο EUREPGAP].» Δ ι ά ρ κ ε ι α: 01 Νοεμβρίου 2003 εως 02 Νοεμβρίου Σεμινάριο Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. στην πόλη Λάρισα : Τ ί τ λ ο ς: «Συστήματα Ποιότητας στην Γεωργία [σύστημα ολοκληρωμένηs διαχείρισης και σύστημα ορθής γεωργικής πρακτικής EUREPGAP].» Δ ι ά ρ κ ε ι α: 15 Νοεμβρίου 2003 εως 16 Νοεμβρίου Σεμινάριο Κατάρτισης της Marathon Data Systems στην πόλη Αθήνα : Τ ί τ λ ο ς: «Εισαγωγή στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ArcGIS I (ArcInfo -ArcView) version 9.» Δ ι ά ρ κ ε ι α: Μαϊου Σεμινάριο Κατάρτισης της Marathon Data Systems στην πόλη Αθήνα : Τ ί τ λ ο ς: «Εισαγωγή στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ArcGIS IΙ (ArcInfo -ArcView) version 9.» Δ ι ά ρ κ ε ι α: Μαϊου Σεμινάριο Κατάρτισης της Marathon Data Systems στην πόλη Αθήνα : Τ ί τ λ ο ς: «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ArcGIS extensions (3D Analyst, Spatial Analyst).» Δ ι ά ρ κ ε ι α: 15 εως 16 Μαϊου Σεμινάριο Κατάρτισης της Inforest Research O.C. (εγκεκριμένο από την ITT VS Visual Information Solutions), στην πόλη Αθήνα : Τ ί τ λ ο ς: «Λογισμικό Τηλεπισκόπησης ENVI Βασική Εκπαίδευση.» Δ ι ά ρ κ ε ι α: Ιουνίου Ακης Φιλίντας ( MSc, MSc, cand. PhD ) Τ. Γεωπόνος Σελίδα 7

8 16. Εντατικό Σεμινάριο Κατάρτισης του Department of Geography, University of the Aegean (offered by Ass. Professor Robert Gilmore Pontius Jr), στην πόλη Μυτιλήνη : Τ ί τ λ ο ς: Land Change Modeling Methods: Calibration, validation and extrapolation. Δ ι ά ρ κ ε ι α: 31 Μαϊου ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 4.1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, τα οποία έχουν δημοσιευθεί ή έχουν γίνει αποδεκτά για δημοσίευση: 1. I.K. Kalavrouziotis, A.Τ. Filintas, P.H. Koukoulakis, J.N. Hatzopoulos, (2011). Application of multicriteria analysis in the Management and Planning of Treated Municipal Wastewater and Sludge reuse in Agriculture and Land Development: The case of Sparti s Wastewater Treatment Plant, Greece. pp.xx-xx, (accepted for publication to Journal Fresenious Environmental Bulletin). 2. Stamatis G., Parpodis K., Filintas Α., Zagana Ε., (2011). Groundwater quality, nitrate pollution and irrigation environmental management in the Neogene sediments of an agricultural region in central Thessaly (Greece). pp.xx-xx, (accepted for publication to Journal Environmental Earth Sciences).. 3. P. Dioudis, A. Filintas, A. Papadopoulos, M. Sakellariou-Makrantonaki, (2010). The influence of different drip irrigation layout designs on sugar beet yield and their contribution to environmental sustainability, Fresenious Environmental Bulletin J., vol.19; No. 5, pp A. Filintas, P. Dioudis, Ch. Prochaska, (2010). GIS modeling of the impact of drip irrigation, of water quality and of soil s available water capacity on Zea mays L. biomass yield and its biofuel potential, Desalination and Water Treatment J., vol. 13, (1-3) pp Ε. Koutseris, Α. Filintas, P. Dioudis, (2010). Antiflooding prevention, protection, strategic environmental planning of aquatic resources and water purification: the case of Thessalian basin, in Greece, Desalination J., vol. 250, issue 1, pp , doi: /j.desal P. Dioudis, A. Filintas, Ε. Koutseris, (2009). GPS and GIS based N-mapping spatial variability as a tool for non-polluting fertilizing by drip irrigation, International Journal of Sustainable Development and Planning, vol. 4, No. 3, pp P.I. Dioudis, A.T. Filintas, A.H. Papadopoulos, (2009). Corn yield in response to irrigation interval and the resultant savings in water and other overheads, Irrigation and Drainage J., 58, pp Κoutseris, Ε., Filintas A. and Dioudis P., (2007). Environmental control of torrents environment: one valorisation for prevention of water flood disasters. River Basin Management IV (ed. C.A. Brebbia and K.L. Katsifarakis), WIT Transactions on Ecology and the Environment, WIT Press, vol. 104, pp Άρθρα που έχουν υποβληθεί και βρίσκονται σε διαδικασία κρίσης: 9. S. Polyzos and A. Filintas, (2011). Water Resources Management in the Region of Thessaly, the irrigation problem and the Developmental and Environmental Issues. pp.xx-xx, (submitted to Journal of Environmental Protection and Ecology). Ακης Φιλίντας ( MSc, MSc, cand. PhD ) Τ. Γεωπόνος Σελίδα 8

9 4.2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές με επίσημη γλώσσα/ες συνεδρίου Αγγλική, ή Αγγλική και Ελληνική. 10. Filintas Ag., Hatzopoulos J., Parlantzas, V., (2009), Agriculture Spray Machinery Pattern Testing and Validation by the use of GIS and the use of a Dilution of Active Ingredient in Wastewater. Proc.of the 5th International Conference on ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EEESD '09), September 28-30, Athens, Greece, WSEAS, ISBN: , pp Ε. Koutseris, Α. Papaioannou and Αg. Filintas, (2009). Groundwater quality and sampling location comparison of assessments in Thessaly region and the application of the Multivariate Statistical Interpretation in Magnesia, Greece. Proc.of 2 st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE/SECOTOX), June 21-26, Mykonos, Greece, vol.ii, pp Filintas Ag., Kalavrouziotis I., Hatzopoulos J., Papadopoulos A., (2008). Wastewater safe reuse for irrigation of plants species and deserted soils in agricultural and forest land of western Greece by the use of in situ measurements, laboratory, GIS and GPS Methods. Proc. of 3 rd International Conference AQUA 2008 on: Water Science and Technology with emphasis on water & climate, October, Athens, Greece, ID- 69, pp P. Dioudis, Ag. Filintas, Ch. Prochaska, (2008). Irrigation water management effects in biomass GIS modelling of Zea Mays L. for biofuell use, Proc. of 3 rd International Conference AQUA 2008 on: Water Science and Technology with emphasis on water & climate, October, Athens, Greece, ID-65, pp Ag. Filintas, P. Dioudis, G. Stamatis, J. Hatzopoulos, Th. Karyotis, (2008). Environmental assessment of groundwater nitrate pollution from agricultural wastes and fertilizers in central Greece watersheds using remote sensing and GIS, Proc. of 3 rd International Conference AQUA 2008 on: Water Science and Technology with emphasis on water & climate, October, Athens, Greece, ID-02, pp Ag. Filintas and P. Dioudis, (2008). Soil water measurements and evaluation of TDR sensors using laboratory analysis, GIS and geostatistics for agricultural, forestry and environmental applications, Proc. of 3 rd International Conference AQUA 2008 on: Water Science and Technology with emphasis on water & climate, October, Athens, Greece, ID-68, pp P. Dioudis, Ag. Filintas, A. Papadopoulos, Drip irrigation water, fertilizer management and GIS based Nitrates-mapping of an experimental cornfield as a method for non-polluting fertilizing, Proc. of 3 rd International Conference AQUA 2008 on: Water Science and Technology with emphasis on water & climate, October, Athens, Greece, ID-64, pp Ag. Filintas, P. Dioudis, J. Hatzopoulos, Assessment of environmental pollution of surface water springs in the basins of Northern Mount Pilion with the use of GIS and spatial interpolation methods, Proc. of 3 rd International Conference AQUA 2008 on: Water Science and Technology with emphasis on water & climate, October, Athens, Greece, ID-67, pp Filintas Ag., Polyzos S., Stamatis G., (2008). Planning, construction and operation of dams and water reservoirs, in interelation with environmental impacts. Proc. of 8 th International Hydrogeological Congress of Greece, 8-10 October, Athens, Greece, ISDN , pp Filintas Ag., Dioudis P., Stamatis G., Valmis S., (2008). Environmental study of water springs pollution in mountain Pilion with the use of GIS techniques, spatial analysis and geostatistics. Proc. of 8 th International Hydrogeological Congress of Greece, 8-10 October, Athens, Greece, ISDN , pp Dioudis P. and Filintas Ag., (2008). Sustainable irrigation water use and the effects of GIS modelling of availiable soil moisture depletion in corn yield and waterstress. Proc. of 8 th International Hydrogeological Congress of Greece, 8-10 October, Athens, Greece, ISDN , pp P.S. Dioudis, Ag.T. Filintas, J.N. Hatzopoulos, G. Karantounias and D.P. Kalivas, (2008). Corn Biomass Spatial Variability Modelling and Drip Irrigation Water Management Effects with the Use of GIS Ακης Φιλίντας ( MSc, MSc, cand. PhD ) Τ. Γεωπόνος Σελίδα 9

10 Techniques and Methods. Proc. of 4 th International Conference HAICTA 2008 on: Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences, HAICTA, Technical Session: S2 B - Modelling and ICT, September, Athens, Greece, ISBN , pp A. Filintas, P. Dioudis, J. Hatzopoulos, G. Karantounias, (2008). Irrigation effects in Maize yield, plant stress and GIS integrated modelling of availiable soil moisture. Proc. of International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, Department of Geography, University of the Aegean, 1-6 June, Mytilene, Lesvos, Greece, B04ID172, pp A. Filintas, P. Dioudis, Hatzopoulos, J., Papadopoulos, A., (2008). Biomass GIS variability modelling of Zea Mays L. for biofuell use and irrigation water management effects. Proc. of International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, Department of Geography, University of the Aegean, 1-6 June, Mytilene, Lesvos, Greece, B02ID174, pp Φιλίντας Αγ., Κουτσερής Ε., Ντιούδης Π., Καλύβας Δ., (2007). «Μελέτη της ρύπανσης επιφανειακών πηγών νερού του νομού Μαγνησίας με χρήση τεχνικών ΣΓΠ (GIS) και Γεωστατιστικής». Πρακτ. Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου - Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, Δράση JEAN MONNET-ΑΠΘ, 30 Νοεμβρίου-01 Δεκεμβρίου, Βέροια, σσ Φιλίντας Αγ., Ντιούδης Π., Γράβαλος Ι., Κουτσερής Ε., (2007). «Ελεγχόμενη στάγδην άρδευση στον αραβόσιτο (Zea Mays L.), επίδραση στην παραγωγή και στην αναλογία βιομάζας στα διάφορα μέρη του φυτού και περιβαλλοντικές επιπτώσεις». Πρακτ. Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου - Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, Δράση JEAN MONNET-ΑΠΘ, 30 Νοεμβρίου-01 Δεκεμβρίου, Βέροια, σσ Κουτσερής Ε., Φιλίντας Αγ., Ντιούδης Π., (2007). «Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων νομού Μαγνησίας-Μια φιλοπεριβαλλοντική, φυσικο-μηχανική διαδικασία οργανικής αποικοδόμησής τους». Πρακτ. Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου - Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, Δράση JEAN MONNET-ΑΠΘ, 30 Νοεμβρίου-01 Δεκεμβρίου, Βέροια, σσ Κουτσερής Ε., Ντιούδης Π., Φιλίντας Αγ., (2007). «Σημαντικά πρότυπα σχεδιασμού και διαχείρισης προστασίας περιοχών NATURA 2000, SPA στη Θεσσαλία: Η ζώνη κάτω Όλυμπος-Πηνειός-Όσσα». Πρακτ. Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου - Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, Δράση JEAN MONNET-ΑΠΘ, 30 Νοεμβρίου-01 Δεκεμβρίου, Βέροια, σσ P. Christakopoulos, I. Hatzopoulos, K. Kalabokidis, D. Paronis, A. Filintas, (2007). Assessment of the response of a Mediterranean-type forest ecosystem to recurrent wildfires and to different restoration practices using Remote Sensing and GIS techniques. Proc. of 6 th International Workshop of the EARSeL Special Interest Group on Forest Fires-Towards an Operational Use of Remote Sensing in Forest Fire Management, September 27-29, Thessaloniki, Greece, pp Αg. Filintas, P. Dioudis, Ε. Koutseris and Α. Papadopoulos, (2007). Soils Nitrates GIS mapping, Irrigation water and applied N-fertilizer effects in soils nitrogen depletion in a drip irrigated experimental field in Thessaly basin. Proc. of 3rd IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD'07), July 24-26, Agios Nikolaos, Crete Island, Greece, WSEAS, ISBN: , ID , pp Ε. Koutseris, P. Dioudis and Αg. Filintas, (2007). Strategic and Operational environmental planning of aquatic resources in Thessaly basin in Greece. Proc. of 3rd IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD'07), July 24-26, Agios Nikolaos, Crete Island, Greece, WSEAS, ISBN: , ID , pp Καλαβρουζιώτης, Ι.Κ., Δεληγιαννάκης, Ι., Πανταζής, Β., Χατζόπουλος, Ι., Φιλίντας, Α., Καλφούντζος, Δ., και Μπεζεργιάννη, Σ., (2007). «Αντιμετώπιση αρδευτικών προβλημάτων στους νομούς Αργολίδος και Λακωνίας με αξιοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων». 2 o Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Περιβάλλον - Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Προηγμένες Τεχνολογίες για την Εξοικονόμηση Ύδατος», ΣΠΜ, Αθήνα, 2-3 Ιουλίου Ακης Φιλίντας ( MSc, MSc, cand. PhD ) Τ. Γεωπόνος Σελίδα 10

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πλαγεράς Όνομα: Παναγιώτης Όνομα πατρός: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/88 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 2 Σύντομο Βιογραφικό... 5 3 Προσωπικές Πληροφορίες... 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δρ. ΜΑΡΙΝΟΥ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δρ. ΜΑΡΙΝΟΥ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ. ΜΑΡΙΝΟΥ Δ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 Θεσσαλονίκη 2013 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 4 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 13 1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λαμία, Ιούλιος 2012 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας Νικόλαος Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα