Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΓΚΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 23 Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Τσακίρης

2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΓΚΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 23 Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Τσακίρης Επιτροπή Παρακολούθησης: Καθηγητής Γ. Τσακίρης Αν. Καθηγητής Α. Μαντόγλου Λέκτορας Σ. Γιακουµάκης

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προβλεπόµενων εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του ιεπιστηµονικού ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (.Π.Μ.Σ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη λογισµικού εφαρµογής ενός µοντέλου βροχόπτωσης απορροής, που θα µπορέσει να αποτελέσει ένα απλό, λειτουργικό και εύχρηστο εργαλείο για την εκτίµηση της απορροής ποταµού, το οποίο θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών κλπ. ζητηµάτων κάποιας περιοχής. Για τον έλεγχο και την αξιολόγησή του, πραγµατοποιήθηκε µελέτη εφαρµογής σε δύο λεκάνες απορροής της Κρήτης. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Γ. Τσακίρη, αφενός για την ανάθεση του θέµατος αυτής της διατριβής, αφετέρου για την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγησή του κατά την εκπόνησή της. Θα ήθελα ακόµα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον λέκτορα του Ε.Μ.Π. κ. Σ. Γιακουµάκη για τις σηµαντικές υποδείξεις του και τη συµβολή του στην ανεύρεση των βιβλιογραφικών πηγών. Επίσης, ευχαριστώ τον επ. καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Α. Μαντόγλου για τις παρατηρήσεις του στο τελικό κείµενο. Τέλος, ιδιαίτερα ευχαριστώ τους φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι, άµεσα ή έµµεσα, µε την υποστήριξή τους συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας. Αθήνα, εκέµβριος 23 ηµήτρης Τίγκας 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΧΑΡΤΩΝ...1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...12 SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ...16 ΓΕΝΙΚΑ...16 ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ TOPMODEL ΤΑΝΚ SSARR HBV SWBM ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...23 ΓΕΝΙΚΑ...23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ MERO...24 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ...27 Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Βροχόπτωση Εξάτµιση Παροχή πηγών...31 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ Αλγόριθµος βελτιστοποίησης Αντικειµενική συνάρτηση εδοµένα οµή του µοντέλου / Παράµετροι...35 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ...39 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...41 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...43 ΠΙΝΑΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ...48 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...53 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...57 ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...59 ΓΕΝΙΚΑ...59 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΙ Η Θέση και περιγραφή της περιοχής ιαθέσιµα δεδοµένα Προβλήµατα των διαθέσιµων δεδοµένων Αποτελέσµατα...63 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Θέση και περιγραφή της περιοχής ιαθέσιµα δεδοµένα Προβλήµατα των διαθέσιµων δεδοµένων Αποτελέσµατα...83 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ...98 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MEDBASIN...98 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΟ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ...99 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Υ ΑΤ. ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ...12 EΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ...18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1. Μηνιαίοι συντελεστές (k) υπολογισµού της ΕΤ για την κοιλάδα της Μεσσαράς (Vardavas et al., 1997). 31 Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά αρχείων που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα Medbasin. 57 Πίνακας 3. Μέση δυνητική εξατµισοδιαπνοή ανά δεκαήµερο, όπως υπολογίζεται από τα δεδοµένα του σταθµού Γέργερη και τους µηνιαίους συντελεστές του Πίνακα 1 για τα έτη Πίνακας 4. Τιµές των παραµέτρων του µοντέλου στις επαναλήψεις της διαδικασίας βαθµονόµησης για τη λεκάνη απορροής του Κουτσουλίδη. 65 Πίνακας 5. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο βαθµονόµησης (198 82). 65 Πίνακας 6. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο επαλήθευσης ( ). 66 Πίνακας 7. Τιµές συντελεστών βάρους για τον υπολογισµό της µέσης βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη. 66 Πίνακας 8. Ετήσιες τιµές µέσης βροχόπτωσης (υπολογισµένες µε τους συντελεστές βαρών Aver.2 και Aver.6) και απορροών. 68 Πίνακας 9. Στατιστικά στοιχεία για τις ηµερήσιες µετρηµένες και εκτιµηθείσες τιµές απορροής του ποταµού Κουτσουλίδη για τα έτη Πίνακας 1. Μηνιαίες µετρηµένες και εκτιµηθείσες τιµές απορροής του ποταµού Κουτσουλίδη για τα έτη Πίνακας 11. Στατιστικά στοιχεία για τις καµπύλες διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη κατά την περίοδο (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac9 avr6 ). 79 Πίνακας 12. Πίνακας διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη για τα έτη (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac9 avr6 ). 79 Πίνακας 13α. Μέση δυνητική εξατµισοδιαπνοή ανά δεκαήµερο, όπως υπολογίζεται από τα δεδοµένα µέσης εξάτµισης δεκαηµέρου του σταθµού Αβδού και τους µηνιαίους συντελεστές του Πίνακα 1, για τα έτη Πίνακας 13β. Μέση δυνητική εξατµισοδιαπνοή ανά δεκαήµερο, όπως υπολογίζεται από τα δεδοµένα του σταθµού Αβδού και τους µηνιαίους συντελεστές του Πίνακα 1, για τα έτη Πίνακας 14. Τιµές των παραµέτρων του µοντέλου στις επαναλήψεις της διαδικασίας βαθµονόµησης για τη λεκάνη απορροής του Αποσελέµη. 84 Πίνακας 15. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο βαθµονόµησης (1978 8). 85 Πίνακας 16. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο επαλήθευσης (1995 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας 17. Πίνακας 18. Πίνακες 19 (α) και (β). Πίνακας 2. Πίνακας 21. Πίνακας 22. Πίνακας 23. Πίνακας 24. Πίνακες Πίνακας 27. Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες ). 85 Ετήσιες τιµές βροχόπτωσης (δεδοµένα σταθµού Αβδού) και απορροών. 91 Μηνιαίες µετρηµένες και εκτιµηθείσες τιµές απορροής του ποταµού Αποσελέµη για τα έτη & Στατιστικά στοιχεία για τις καµπύλες διάρκειας ροής του Αποσελέµη κατά τις περιόδους και (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac14 ). 94 Πίνακας διάρκειας ροής του Αποσελέµη για τα έτη & (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac14 ). 94 Εκατοστιαία µεταβολή των αποτελεσµάτων, βάσει των σχέσεων (3) και (31), ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων του µοντέλου. 95 Τιµές κριτηρίου NTD ανά έτος, για τις λεκάνες απορροής του Κουτσουλίδη και του Αποσελέµη. 1 Ενδεικτικές τιµές του κριτηρίου NTD ανά έτος, από εφαρµογή των µοντέλων ΤΑΝΚ, HBV και SSARR σε λεκάνη απορροής της Γαλλίας. 11 Τιµές παραµέτρων βαθµονόµησης του SWBM για τις δύο λεκάνες απορροής. 12 Σύγκριση µεταξύ των ετήσιων τιµών απορροής που προκύπτουν από το Medbasin και το SWBM στις δύο λεκάνες απορροής, σε σχέση µε τις παρατηρηµένες τιµές απορροής. 12 Μέση ετήσια απόκλιση (%) των ετήσιων τιµών απορροής που προκύπτουν από το Medbasin και το SWBM στις δύο λεκάνες απορροής, σε σχέση µε τις παρατηρηµένες τιµές απορροής. 13 Αποτελέσµατα εφαρµογής των σεναρίων κλιµατικής αλλαγής στις λεκάνες απορροής του Κουτσουλίδη και του Αποσελέµη. 14 Μηνιαίες τιµές παροχής της πηγής Ζαρός (198 85). 168 Μεταβολή της απορροής στη λεκάνη απορροής του Κουτσουλίδη βάσει των τριών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής. 169 Μεταβολή της απορροής στη λεκάνη απορροής του Αποσελέµη βάσει των τριών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής. 17 Σύγκριση µεταξύ των µηνιαίων τιµών απορροής που προκύπτουν από το Medbasin και το SWBM στις δύο λεκάνες απορροής, σε σχέση µε τις παρατηρηµένες τιµές απορροής. 171 Μετρηµένες και εκτιµώµενες (ac9-avr6) ηµερήσιες τιµές απορροής του ποταµού Κουτσουλίδη για τα υδρολογικά έτη Μετρηµένες και εκτιµώµενες (ac14) ηµερήσιες τιµές απορροής του ποταµού Αποσελέµη για τα υδρολογικά έτη και

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Σχηµάτων - ιαγραµµάτων Σχήµα 1. ιάγραµµα ροής του µοντέλου MERO 26 Σχήµα 2. οµή του µενού του προγράµµατος Medbasin. 42 Σχήµα 3. Κατανοµή µέσων ετήσιων βροχοπτώσεων στην ανατολική Κρήτη (Τσακίρης, 22). 8 ιάγρ.1. Μηνιαία βροχόπτωση για τα έτη στους σταθµούς Γέργερη, Ζαρός και Βορίζια. 64 ιάγρ.2α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.2β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.3α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.3β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.4α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.4β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.5α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.5β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.6α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.6β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.7. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για την περίοδο ιάγρ.8. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για την περίοδο ιάγρ.9α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για τον Φεβρουάριο του έτους ιάγρ.9β. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.1α. Καµπύλη διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη για την περίοδο ιάγρ.1β. Καµπύλη διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη για την περίοδο σε λογαριθµική κλίµακα. 78 ιάγρ.11α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.11β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.12α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.12β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.13α. ιάγραµµα 13α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιάγρ.13β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.14α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.14β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.15. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.16. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.17α. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.17β. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο , σε λογαριθµική κλίµακα. 92 ιάγρ.18α. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.18β. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο , σε λογαριθµική κλίµακα. 93 ιαγρ. 19 Εκατοστιαία µεταβολή των αποτελεσµάτων, βάσει α) της σχέσης (α) και (β). (3) και β) της σχέσης (31), ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων του µοντέλου. 96 ιάγρ.2. Μηνιαία παροχή πηγής Ζαρού (198-85)

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων - Φωτογραφιών - Χαρτών Εικόνα 1. Η αρχική οθόνη του προγράµµατος. 4 Εικόνα 2. Οθόνη επιλογής εκκίνησης. 4 Εικόνα 3. Η κύρια οθόνη του προγράµµατος. 41 Εικόνα 4α. Μήνυµα που εµφανίζεται σε περίπτωση µεγάλου κενού δεδοµένων σε αρχείο εξάτµισης. 43 Εικόνα 4β. Η οθόνη εισαγωγής των δεδοµένων εξάτµισης και καθορισµός των τιµών του συντελεστή k. 45 Εικόνα 4γ. Η οθόνη εισαγωγής των δεδοµένων παροχής των πηγών. 46 Εικόνα 5. Πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. 47 Εικόνα 6. Οθόνη εισαγωγής των αρχείων δεδοµένων βροχόπτωσης και των συντελεστών βάρους, για εξαγωγή της µέσης βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής. 48 Εικόνα 7α. Ο πίνακας δεδοµένων βροχόπτωσης, εξάτµισης και απορροών (παρατηρηµένης και υπολογιζόµενης). 49 Εικόνα 7β. Ο πίνακας παροχής πηγών. 49 Εικόνα 8. Προειδοποιητικό µήνυµα κατά την πληκτρολόγηση (α) και µήνυµα που εµφανίζεται σε περίπτωση σφάλµατος λόγω ύπαρξης κενών στα δεδοµένα εισόδου στο µοντέλο (β). 5 Εικόνα 9. Η οθόνη επιλογών για τη βαθµονόµηση. 51 Εικόνα 1. Η οθόνη τοποθέτησης των ορίων των παραµέτρων για τη βαθµονόµηση του µοντέλου. 52 Εικόνα 11. Ενηµερωτικό µήνυµα για των αριθµό επαναλήψεων της διαδικασίας βαθµονόµησης και τον εκτιµώµενο χρόνο ολοκλήρωσης. 52 Εικόνα 12. Μήνυµα µετά την ολοκλήρωση της βαθµονόµησης. 53 Εικόνα 13. Η οθόνη αναφοράς για τα αποτελέσµατα των διαδικασιών βαθµονόµησης και επαλήθευσης. 53 Εικόνα 14. Μηνύµατα που εµφανίζονται σε περίπτωση παράληψης (α) κάποιας παραµέτρου του µοντέλου, (β) αρχείου βροχόπτωσης ή εξάτµισης και (γ) αρχείου παρατηρηµένης απορροής (εφόσον είναι επιλεγµένη η εντολή Verification ). 53 Εικόνα 15. Ενηµερωτικό µήνυµα για την αποθήκευση των αποτελεσµάτων σε αρχείο. 54 Εικόνα 16. Οθόνη (α) γραφήµατος δύο ετών, ηµερήσιων τιµών και (β) τρισδιάστατου γραφήµατος τεσσάρων ετών, µηνιαίων τιµών παρατηρηµένης και υπολογισµένης απορροής. 55 Εικόνα 17. Οθόνη αλλαγής τιµών σηµείων του γραφήµατος. 56 Εικόνα 18. Οθόνη επιλογής ιδιοτήτων του γραφήµατος. 56 Εικόνα 19. Οθόνη προεπισκόπησης εκτύπωσης του γραφήµατος. 56 Εικόνα 2. Παράδειγµα οθόνης βοήθειας, όπου αναφέρονται τα κριτήρια επαλήθευσης που χρησιµοποιούνται. 58 Εικόνα 21. Η οθόνη About Medbasin. 58 1

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φωτ. 1. Εργασίες κατασκευής του φράγµατος Φανερωµένης (Μάρτιος 23). 6 Φωτ. 2. Άποψη του Αποσελέµη από το χωριό Ποταµιές (Μάρτιος 23). 82 Φωτ. 3. Τα βροχόµετρα και το εξατµισίµετρο λεκάνης στο µετεωρολογικό σταθµό Αβδού (Μάρτιος 23). 82 Χάρτης 1. Η περιοχή της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη (µε κόκκινο βέλος σηµειώνονται η θέση Φανερωµένη, όπου γίνονται οι υδροµετρήσεις και τα χωριά Ζαρός, Βορίζια και Γέργερη, όπου βρίσκονται µετεωρολογικοί σταθµοί). 61 Χάρτης 2. Ψηφιακός χάρτης της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη. 61 Χάρτης 3. Η περιοχή της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη (µε κόκκινο βέλος σηµειώνονται το χωριό Ποταµιές, όπου γίνονται οι υδροµετρήσεις και το χωριό Αβδού, όπου βρίσκεται ο µετεωρολογικός σταθµός). 81 Χάρτης 4. Ψηφιακός χάρτης της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη

12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ελληνικός, αλλά και γενικότερα ο Μεσογειακός χώρος χαρακτηρίζεται από έντονα προβλήµατα όσον αφορά τη διαχείριση των περιορισµένων υδατικών πόρων του, κάτι που φαίνεται να επιτείνεται τόσο από την αύξηση των αναγκών λόγω της γεωργίας και του τουρισµού, όσο και λόγω των κλιµατικών αλλαγών που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες. Ένα από τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν το υδατικό ισοζύγιο µίας περιοχής είναι η σχέση µεταξύ βροχόπτωσης και απορροής ποταµού. Έτσι, είναι θεµιτή η δηµιουργία διαχειριστικών εργαλείων, τα οποία βασιζόµενα σε αυτή τη σχέση να δίνουν εκτιµήσεις της απορροής, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων και τη µελέτη διαφόρων ζητηµάτων. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός λογισµικού, το οποίο, χρησιµοποιώντας ως βάση ένα µοντέλο βροχόπτωσης απορροής, να είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως ένα τέτοιο διαχειριστικό εργαλείο για τις Μεσογειακές λεκάνες απορροής. Το πρόγραµµα αυτό ονοµάστηκε Medbasin και επιδιώκεται να έχει απλή δοµή και φιλικό περιβάλλον, χωρίς ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις, ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή του και από µη εξειδικευµένους χρήστες. Για την αξιολόγηση του λογισµικού πραγµατοποιήθηκε µελέτη εφαρµογής στις λεκάνες απορροής των χειµάρρων Κουτσουλίδης και Αποσελέµης, οι οποίες βρίσκονται στην Ανατολική Κρήτη, χρησιµοποιώντας υδρολογικά και µετεωρολογικά δεδοµένα της Περιφέρειας Κρήτης. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και τα βασικά πεδία εφαρµογών των µοντέλων βροχόπτωσης απορροής και παρουσιάζονται ορισµένα από τα πιο γνωστά εξ αυτών. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τη θεωρητική βάση στην οποία στηρίζεται το λογισµικό. Το µοντέλο βροχόπτωσης απορροής, του οποίου χρησιµοποιούνται οι βασικές αρχές ως πυρήνας του προγράµµατος, είναι το MERO. Πρόκειται για ένα εννοιολογικό µοντέλο, που βασίζεται στην προσοµοίωση των διαδικασιών του υδρολογικού κύκλου µέσω εµπειρικών σχέσεων. Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τη λειτουργία του µοντέλου είναι οι ηµερήσιες τιµές βροχόπτωσης και δυνητικής εξατµισοδιαπνοής και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι οι ηµερήσιες και µηνιαίες τιµές απορροής. Η βαθµονόµηση των παραµέτρων του µοντέλου γίνεται χρησιµοποιώντας ως αντικειµενική συνάρτηση το κριτήριο της ρίζας του µέσου 12

13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ τετραγωνικού σφάλµατος και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πέντε κριτηρίων επαλήθευσης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δοµή του Medbasin, οι φόρµες που περιλαµβάνει, η διαµόρφωση και ο τρόπος δηµιουργίας νέων αρχείων δεδοµένων, οι βασικές εντολές και οι λειτουργίες του µοντέλου (βαθµονόµηση, υπολογισµός της απορροής, επαλήθευση αποτελεσµάτων), τα βοηθητικά εργαλεία (υπολογισµός της µέσης βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής, και της µέσης εξάτµισης δεκαηµέρου) και ο τρόπος προβολής (πίνακες, γραφήµατα) και αποθήκευσης των αποτελεσµάτων. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη µελέτη εφαρµογής στις δύο λεκάνες απορροής. Παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τα διαθέσιµα δεδοµένα, τα προβλήµατα που υπάρχουν και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν. Για την περίπτωση του Κουτσουλίδη, τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά ικανοποιητικά, αντίθετα µε αυτά του Αποσελέµη. Στο γεγονός αυτό φαίνεται να έπαιξε σηµαντικό ρόλο η διαφορά στην ποιότητα των διαθέσιµων δεδοµένων για τις δύο λεκάνες απορροής. Ακολουθεί η ανάλυση ευαισθησίας, για τον έλεγχο της ευαισθησίας των αποτελεσµάτων του µοντέλου στις µεταβολές των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται σχολιασµός της λειτουργικότητας του προγράµµατος και των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη µελέτη εφαρµογής. Επίσης, γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο λεκανών απορροής, αλλά και µε αυτά που προκύπτουν εάν εφαρµοστεί το µοντέλο βροχόπτωσης απορροής SWBM. Επιχειρείται, ακόµα, µία εκτίµηση της µελλοντικής ετήσιας απορροής των δύο χειµάρρων βάσει τριών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής και διαπιστώνεται ότι η µείωση της απορροής θα είναι σηµαντική τις επόµενες δεκαετίες. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας. Προκύπτει ότι το Medbasin µπορεί να αποτελέσει ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο υπολογισµού της απορροής, παρέχοντας αρκετές βοηθητικές λειτουργίες, αν και κάποιες από αυτές επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Τα αποτελέσµατα της µελέτης εφαρµογής είναι καλά, ιδιαίτερα για την λεκάνη απορροής του Κουτσουλίδη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και µε τον έλεγχο των κριτηρίων επαλήθευσης. Περιοριστικό παράγοντα για τα αποτελέσµατα της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη αποτέλεσαν τα προβλήµατα στην ποιότητα των δεδοµένων. Επισηµαίνονται, τέλος, ορισµένα σηµεία που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, όπως η τάση υποεκτίµησης ορισµένων κορυφαίων τιµών της απορροής και ο έλεγχος της δυνατότητας µείωσης των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων. 13

14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY Mediterranean regions encounter many problems with water resources management, due to the water scarcity, the increased needs of agriculture and tourism and the climate change. One of the basic elements that determines the water balance of a region is the rainfall runoff interconnection. The production of management tools to estimate river runoff, is desirable, in order to be used in decision support and assist the study of several environmental issues. The objective of this work is to develop a software, based on a rainfall runoff model, which could be a useful management tool for Mediterranean river basins. This computer program, called Medbasin, is intended to have simple structure and friendly environment, in order to be used even from non-experts. In order to test and evaluate the software, there is a case study for two river basins, Koutsoulidis and Aposelemis, located in eastern Crete, using hydrological and meteorological data. The characteristics and the basic applications of rainfall runoff models are described in the introduction. Also, there is a brief presentation of some of the most known models. The theoretical base of the software is presented in the second chapter. The main principles of MERO watershed model were used to build the core of the program. MERO is a conceptual model, based on hydrologic cycle process. The model input consists of daily precipitation and potential evapotranspiration data, while the output is expressed as daily and monthly runoff. For the calibration of the parameters, route mean square error criterion is used as objective function. Five validation criteria are utilized to evaluate the results. In chapter three, Medbasin s structure is presented, including the forms of the program, input and output data format, data creation tables, the basic commands and operations of the model (calibration, runoff estimation, verification), other existing tools (calculation of basin s average precipitation and ten-day average evaporation) and way of presenting (tables, charts) and saving the results. The case study for the two river basins is described in chapter four. Their main characteristics, available data, problems encountered and the results are presented. In the first case (Koutsoulidis river), the results were very encouraging, but in the second 14

15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ one (Aposelemis river), were not such good. Major cause for that seems to be the difference of the quality of the available data for these two river basins. A sensitivity analysis follows, in order to check results sensitivity to the variation of the parameters. In chapter five there is a discussion on the functionality of the program and about the case study s results. There is a comparison between the results of the two cases and, also, between the results from the application of SWBM model to these basins. An attempt to project the future annual runoff of these two rivers, based on three climate change scenarios, is presented, showing that river flow will be reduced significantly within the next few decades. In chapter six, we conclude that Medbasin can be a simple and useful tool to estimate runoff, providing many assisting functions. Case study s results are encouraging, despite the fact that poor data quality seems to be a restrictive factor. Finally, some points that need further study are remarked, such as the tendency of the model to underestimate peak flow values and the possibility to reduce the number of parameters. 15

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Η γνώση της υδρολογίας µίας περιοχής και των σχέσεων βροχόπτωσης απορροής αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων, στο σχεδιασµό υδραυλικών κατασκευών, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως και στη µελέτη περιβαλλοντικών, οικονοµικών, κοινωνικών κλπ. φαινοµένων (Vandewiele et al., 1991, Yapo et al., 1996, Yu and Yang, 2). Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί αρκετά µοντέλα βροχόπτωσης απορροής (π.χ. WMO, 1976, 1986, 1992), τα οποία χρησιµοποιούνται σε πληθώρα εφαρµογών, όπως (Nandakumar and Mein, 1997, Bergström, 1995): µελέτη των επιδράσεων αλλαγών του κλίµατος πρόβλεψη των επιπτώσεων από µεταβολές στις χρήσεις γης επέκταση αρχείων απορροής, έλεγχος ποιότητάς τους και συµπλήρωση κενών εκτίµηση παροχών σε λεκάνες απορροής που δεν υπάρχουν µετρήσεις πρόβλεψη απορροής σε πραγµατικό χρόνο πρόβλεψη πληµµυρών σχεδιασµός αντιπληµµυρικής προστασίας συνοπτική χαρτογράφηση µελέτες υδατικού ισοζυγίου κ.α. Η εφαρµογή των υδρολογικών µοντέλων στην περιβαλλοντική διαχείριση φαίνεται ότι θα αναπτυχθεί στο µέλλον. Τα µοντέλα θα πρέπει να είναι πρακτικά εργαλεία, µε δυνατότητα χρησιµοποίησής τους για σχεδιασµό και λήψη αποφάσεων (Singh, 1995). Στην εργασία αυτή επιχειρείται η εφαρµογή ενός µοντέλου βροχόπτωσης 16

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ απορροής για την ανάπτυξη λογισµικού µε απλή δοµή και λειτουργίες, ώστε να αποτελεί εύχρηστο εργαλείο για τους ενδιαφερόµενους χρήστες, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα εξειδικευµένοι (π.χ. φοιτητές, µελετητές κτλ.) και επιθυµούν την διερεύνηση περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών ή άλλων ζητηµάτων κάποιας περιοχής. Στον ελληνικό νησιωτικό χώρο παρουσιάζονται σηµαντικές αδυναµίες στη διαχείριση των υδατικών πόρων, γεγονός που δηµιουργεί ή επιτείνει διάφορα κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα (π.χ. ελάττωση τουριστικής κίνησης, εγκατάλειψη γεωργίας, µετακίνηση πληθυσµών, µείωση βιοποικιλότητας). Έτσι, επιδιώκεται το χρησιµοποιούµενο µοντέλο βροχόπτωσης - απορροής να προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα εδαφολογικά, κλιµατικά κλπ. χαρακτηριστικά των ηµίξηρων αυτών περιοχών και, γενικότερα, των λεκανών απορροής της Μεσογείου µε ανάλογα γνωρίσµατα, ώστε να µπορεί να αποτελέσει ένα από τα εργαλεία διαχείρισής τους. Μοντέλα βροχόπτωσης απορροής Υδρολογικό µοντέλο είναι ένα σύνολο µαθηµατικών εξισώσεων οι οποίες απεικονίζουν κατά προσέγγιση το σύνολο των αλληλοσυσχετιζόµενων φαινοµένων που υπεισέρχονται στη διαδικασία µετατροπής της βροχής σε απορροή. Τα µοντέλα βροχόπτωσης απορροής ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος των εξισώσεων που περιλαµβάνουν, το χρονικό τους βήµα, τη λειτουργία τους σε πραγµατικό χρόνο κλπ. Ο πλέον συνήθης διαχωρισµός των µοντέλων είναι, αφενός σε µοντέλα µεµονωµένου υδρολογικού γεγονότος και συνεχή µοντέλα, αφετέρου σε ενιαία (lumped) και κατανεµηµένα (distributed). ιαφόρων ειδών µοντέλα βροχόπτωσης - απορροής χρησιµοποιούνταν ήδη από τα τέλη του 19 ου αιώνα, σηµαντική όµως τοµή στην εξέλιξή τους, στις αρχές της δεκαετίας του 196, ήταν η εισαγωγή των εννοιολογικών (conceptual) µοντέλων, τα οποία βασίζονταν στην προσπάθεια ανεύρεσης µιας πιο φυσικής ερµηνείας των διαδικασιών που αναπαριστούν την συµπεριφορά των διαφόρων συνιστωσών του υδρολογικού κύκλου, σε επίπεδο λεκάνης απορροής (Καϊµάκη και Καββαδίας, 1995). Σηµαντική είναι η συµβολή της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ανάπτυξη των µοντέλων, καθώς οι αυξηµένες υπολογιστικές δυνατότητες που παρέχουν δίνουν την ευχέρεια για καλύτερο έλεγχο και βελτίωση της δοµής των 17

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ µοντέλων αυτών. Στη συνέχεια γίνεται σύντοµη περιγραφή ορισµένων µοντέλων βροχόπτωσης - απορροής: - TOPMODEL (Beven et al., 1995) Το TOPMODEL µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο εννοιολογικών εργαλείων, που χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή της υδρολογικής συµπεριφοράς των λεκανών απορροής µε έναν κατανεµηµένο ή ηµι-κατανεµηµένο τρόπο, συγκεκριµένα, τη δυναµική των επιφανειακών ή υποεπιφανειακών περιοχών που συµβάλλουν στην απορροή. Βασίζεται σε ορισµένες απλές θεωρίες υδρολογικών εκτιµήσεων, αλλά αναγνωρίζει ότι, εξαιτίας της έλλειψης µετρήσεων της εσωτερικής κατάστασης και των χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής, η έκφραση των εσωτερικών υδρολογικών αντιδράσεών της πρέπει απαραίτητα να είναι λειτουργική και να εισάγει τον ελάχιστο αριθµό παραµέτρων προς βαθµονόµηση. Η αρχές µοντελοποίησης έχουν διατηρηθεί αρκετά απλές, ώστε οι χρησιµοποιούµενες δοµές του µοντέλου να µπορούν να τροποποιηθούν ώστε οι προβλέψεις να πλησιάζουν την συµπεριφορά της συγκεκριµένης λεκάνης απορροής. Η κατανεµηµένη φύση των προβλέψεων µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στο σκοπό αυτό. Οι δύο κύριοι στόχοι του TOPMODEL είναι, αφενός η δηµιουργία µίας πραγµατικής και πρακτικής πρόβλεψης και ενός συνεχούς µοντέλου προσοµοίωσης, αφετέρου η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου µέσα στο οποίο θα µπορεί να διερευνηθούν οι παρατηρούµενες υδρολογικές διεργασίες, θέµατα κλίµακας και οι διαδικασίες του µοντέλου. Οι παράµετροι επιδιώκεται να έχουν φυσική ερµηνεία και ο αριθµός τους να διατηρείται στον ελάχιστο δυνατό, για να διασφαλίζεται ότι οι τιµές τους δεν είναι απλώς στατιστικά αποτελέσµατα της διαδικασίας βαθµονόµησης (αν και κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε απολύτως). Πρακτικά, το µοντέλο αντιπροσωπεύει µία προσπάθεια να συνδυαστεί η υπολογιστική και η παραµετρική επίδραση της ενιαίας (lumped) προσέγγισης, σε σχέση µε τη φυσική θεωρία, για µία πιο ακριβή αποτίµηση, που παρέχεται από ένα κατανεµηµένο µοντέλο. Οι δύο βασικές παραδοχές που τίθενται στο TOPMODEL είναι ότι: α) η δυναµική της κορεσµένης ζώνης µπορεί να προσεγγιστεί µε σχέσεις σταθερής κατάστασης και β) η υδραυλική κλίση της κορεσµένης ζώνης µπορεί να προσεγγιστεί 18

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ από την τοπογραφική κλίση του τοπικού ανάγλυφου, tanβ. - KINEROS (Smith et al., 1995) Το µοντέλο KINEROS (KINematic runoff and EROSion model) χρησιµοποιείται ευρέως στις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες. Η λογική δοµή του βασίζεται στη διόδευση της επιφανειακής απορροής σε διαδοχικά επίπεδα ροής που συµβάλλουν σε πλευρικές εισροές σε κανάλια. Κατά την πορεία εξέλιξης του µοντέλου, προστέθηκαν στοιχεία σχετικά µε τη διάβρωση του εδάφους, τη διήθηση, τη µεταφορά ιζηµάτων, τη χωρική κατανοµή των βροχοπτώσεων κτλ. Αναλυτικότερα, για τη χρήση του µοντέλου, ο χρήστης πρέπει να µετασχηµατίσει την υπό µελέτη λεκάνη απορροής σε ένα ισοδύναµο δίκτυο που αποτελείται από επίπεδα απορροής, κανάλια και δεξαµενές, έτσι ώστε να µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει µονοδιάστατη ροή µεταξύ κάθε µίας από αυτές τις µονάδες, οι οποίες ορίζονται ως στοιχεία (elements) του συνολικού δικτύου. Στη συνέχεια γίνονται οι υπολογισµοί της βροχόπτωσης, λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα από χωρικά κατανεµηµένους βροχοµετρικούς σταθµούς, το ύψος της ανάσχεσης για κάθε στοιχείο του µοντέλου, τη διήθηση κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος της βροχόπτωσης κτλ. Βάσει των παραπάνω υπολογίζεται η επιφανειακή ροή και η απορροή µέσω των καναλιών. Επιπλέον χαρακτηριστικό του µοντέλου είναι η δυνατότητα προσοµοίωσης της κίνησης του διαβρωµένου εδάφους µαζί µε την κίνηση του επιφανειακού νερού. Ο υπολογισµός της διάβρωσης, που προκαλείται από την κινητική ενέργεια των σταγόνων της βροχής (splash erosion) και της διάβρωσης που προκαλείται από τη ροή του νερού (hydraulic erosion), γίνεται ανεξάρτητα και η προσοµοίωση συνεχίζεται µέσω των στοιχείων των καναλιών και των δεξαµενών. To KINEROS έχει εφαρµοστεί σε αρκετές, µικρού και µέσου µεγέθους, λεκάνες απορροής, καθώς και σε µεγαλύτερες µε ηµίξηρα χαρακτηριστικά, δίνοντας, γενικά, ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 19

20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΑΝΚ (Sugawara, 1995) Το µοντέλο ΤΑΝΚ αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία. Ο βασικός σχεδιασµός του αφορά, κυρίως, εφαρµογή του σε υγρά κλίµατα, αλλά µε τροποποιήσεις µπορεί να εφαρµοστεί και σε ξηρές περιοχές. Η δοµή του βασίζεται στη θεώρηση της ύπαρξης τεσσάρων δεξαµενών, µέσα στις οποίες το νερό κινείται διαδοχικά. Η βροχόπτωση προστίθεται στην πρώτη δεξαµενή, ενώ αφαιρείται η εξάτµιση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα σε αυτή τη δεξαµενή, η αφαίρεση της εξάτµισης γίνεται από τις επόµενες δεξαµενές. Η απορροή υπολογίζεται ως το άθροισµα του νερού που εκρέει από κάθε δεξαµενή, αντιπροσωπεύοντας την επιφανειακή, την ενδιάµεση (intermediate) την υπόγεια (sub-base) και τη βασική (baseflow) απορροή, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που το µοντέλο εφαρµόζεται για ανάλυση πληµµύρων, χρησιµοποιούνται µόνο οι δύο πρώτες δεξαµενές. Μία απλοποιηµένη µορφή του µοντέλου είναι αυτή της απλής γραµµικής δεξαµενής (simple linear tank). Στην εκδοχή αυτή θεωρείται ότι απορροή προέρχεται από µία αθροιστική σχέση της απορροής των τεσσάρων δεξαµενών και όχι από την κάθε µία δεξαµενή ξεχωριστά. Ο υπολογισµός γίνεται µε γραµµικές εξισώσεις, οι οποίες δίνουν γενικά ικανοποιητικά αποτελέσµατα για περιοχές µε υγρό κλίµα. Σε υγρές περιοχές, όπου πρακτικά δεν υπάρχει ξηρή περίοδος, τα εδάφη µπορούν να θεωρηθούν σχεδόν πάντα κορεσµένα και το µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την απλή µορφή που προαναφέρθηκε. Για να είναι δυνατή η εφαρµογή του και σε άλλες περιοχές, χρησιµοποιείται µία πιο σύνθετη εκδοχή του, στην οποία λαµβάνεται υπόψη ο παράγοντας της εδαφικής υγρασίας, µε την προσθήκη µίας σειράς εξισώσεων που αφορούν τη δοµή της πρώτης δεξαµενής. Σε ξηρά κλίµατα, όπου η ετήσια δυνητική εξατµισοδιαπνοή είναι µεγαλύτερη από την ετήσια βροχόπτωση, οι ορεινές περιοχές είναι ξηρές κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ οι κατάντη περιοχές παραµένουν υγρές, λόγω της κίνησης του υπόγειου νερού προς αυτές, έτσι η λεκάνη απορροής παρουσιάζει διαφορετική συµπεριφορά κατά τις πρώτες βροχοπτώσεις, ανάλογα µε υψόµετρο. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται διαχωρισµός της περιοχής σε ζώνες και γίνεται εφαρµογή του µοντέλου σε κάθε µία από αυτές, λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό υγρασίας της. 2

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Εµµανουήλ Αδαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το

Διαβάστε περισσότερα