Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΓΚΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 23 Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Τσακίρης

2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΓΚΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 23 Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Τσακίρης Επιτροπή Παρακολούθησης: Καθηγητής Γ. Τσακίρης Αν. Καθηγητής Α. Μαντόγλου Λέκτορας Σ. Γιακουµάκης

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προβλεπόµενων εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του ιεπιστηµονικού ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (.Π.Μ.Σ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη λογισµικού εφαρµογής ενός µοντέλου βροχόπτωσης απορροής, που θα µπορέσει να αποτελέσει ένα απλό, λειτουργικό και εύχρηστο εργαλείο για την εκτίµηση της απορροής ποταµού, το οποίο θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών κλπ. ζητηµάτων κάποιας περιοχής. Για τον έλεγχο και την αξιολόγησή του, πραγµατοποιήθηκε µελέτη εφαρµογής σε δύο λεκάνες απορροής της Κρήτης. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Γ. Τσακίρη, αφενός για την ανάθεση του θέµατος αυτής της διατριβής, αφετέρου για την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγησή του κατά την εκπόνησή της. Θα ήθελα ακόµα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον λέκτορα του Ε.Μ.Π. κ. Σ. Γιακουµάκη για τις σηµαντικές υποδείξεις του και τη συµβολή του στην ανεύρεση των βιβλιογραφικών πηγών. Επίσης, ευχαριστώ τον επ. καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Α. Μαντόγλου για τις παρατηρήσεις του στο τελικό κείµενο. Τέλος, ιδιαίτερα ευχαριστώ τους φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι, άµεσα ή έµµεσα, µε την υποστήριξή τους συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας. Αθήνα, εκέµβριος 23 ηµήτρης Τίγκας 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΧΑΡΤΩΝ...1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...12 SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ...16 ΓΕΝΙΚΑ...16 ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ TOPMODEL ΤΑΝΚ SSARR HBV SWBM ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...23 ΓΕΝΙΚΑ...23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ MERO...24 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ...27 Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Βροχόπτωση Εξάτµιση Παροχή πηγών...31 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ Αλγόριθµος βελτιστοποίησης Αντικειµενική συνάρτηση εδοµένα οµή του µοντέλου / Παράµετροι...35 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ...39 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...41 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...43 ΠΙΝΑΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ...48 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...53 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...57 ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...59 ΓΕΝΙΚΑ...59 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΙ Η Θέση και περιγραφή της περιοχής ιαθέσιµα δεδοµένα Προβλήµατα των διαθέσιµων δεδοµένων Αποτελέσµατα...63 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Θέση και περιγραφή της περιοχής ιαθέσιµα δεδοµένα Προβλήµατα των διαθέσιµων δεδοµένων Αποτελέσµατα...83 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ...98 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MEDBASIN...98 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΟ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ...99 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Υ ΑΤ. ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ...12 EΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ...18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1. Μηνιαίοι συντελεστές (k) υπολογισµού της ΕΤ για την κοιλάδα της Μεσσαράς (Vardavas et al., 1997). 31 Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά αρχείων που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα Medbasin. 57 Πίνακας 3. Μέση δυνητική εξατµισοδιαπνοή ανά δεκαήµερο, όπως υπολογίζεται από τα δεδοµένα του σταθµού Γέργερη και τους µηνιαίους συντελεστές του Πίνακα 1 για τα έτη Πίνακας 4. Τιµές των παραµέτρων του µοντέλου στις επαναλήψεις της διαδικασίας βαθµονόµησης για τη λεκάνη απορροής του Κουτσουλίδη. 65 Πίνακας 5. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο βαθµονόµησης (198 82). 65 Πίνακας 6. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο επαλήθευσης ( ). 66 Πίνακας 7. Τιµές συντελεστών βάρους για τον υπολογισµό της µέσης βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη. 66 Πίνακας 8. Ετήσιες τιµές µέσης βροχόπτωσης (υπολογισµένες µε τους συντελεστές βαρών Aver.2 και Aver.6) και απορροών. 68 Πίνακας 9. Στατιστικά στοιχεία για τις ηµερήσιες µετρηµένες και εκτιµηθείσες τιµές απορροής του ποταµού Κουτσουλίδη για τα έτη Πίνακας 1. Μηνιαίες µετρηµένες και εκτιµηθείσες τιµές απορροής του ποταµού Κουτσουλίδη για τα έτη Πίνακας 11. Στατιστικά στοιχεία για τις καµπύλες διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη κατά την περίοδο (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac9 avr6 ). 79 Πίνακας 12. Πίνακας διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη για τα έτη (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac9 avr6 ). 79 Πίνακας 13α. Μέση δυνητική εξατµισοδιαπνοή ανά δεκαήµερο, όπως υπολογίζεται από τα δεδοµένα µέσης εξάτµισης δεκαηµέρου του σταθµού Αβδού και τους µηνιαίους συντελεστές του Πίνακα 1, για τα έτη Πίνακας 13β. Μέση δυνητική εξατµισοδιαπνοή ανά δεκαήµερο, όπως υπολογίζεται από τα δεδοµένα του σταθµού Αβδού και τους µηνιαίους συντελεστές του Πίνακα 1, για τα έτη Πίνακας 14. Τιµές των παραµέτρων του µοντέλου στις επαναλήψεις της διαδικασίας βαθµονόµησης για τη λεκάνη απορροής του Αποσελέµη. 84 Πίνακας 15. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο βαθµονόµησης (1978 8). 85 Πίνακας 16. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο επαλήθευσης (1995 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας 17. Πίνακας 18. Πίνακες 19 (α) και (β). Πίνακας 2. Πίνακας 21. Πίνακας 22. Πίνακας 23. Πίνακας 24. Πίνακες Πίνακας 27. Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες ). 85 Ετήσιες τιµές βροχόπτωσης (δεδοµένα σταθµού Αβδού) και απορροών. 91 Μηνιαίες µετρηµένες και εκτιµηθείσες τιµές απορροής του ποταµού Αποσελέµη για τα έτη & Στατιστικά στοιχεία για τις καµπύλες διάρκειας ροής του Αποσελέµη κατά τις περιόδους και (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac14 ). 94 Πίνακας διάρκειας ροής του Αποσελέµη για τα έτη & (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac14 ). 94 Εκατοστιαία µεταβολή των αποτελεσµάτων, βάσει των σχέσεων (3) και (31), ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων του µοντέλου. 95 Τιµές κριτηρίου NTD ανά έτος, για τις λεκάνες απορροής του Κουτσουλίδη και του Αποσελέµη. 1 Ενδεικτικές τιµές του κριτηρίου NTD ανά έτος, από εφαρµογή των µοντέλων ΤΑΝΚ, HBV και SSARR σε λεκάνη απορροής της Γαλλίας. 11 Τιµές παραµέτρων βαθµονόµησης του SWBM για τις δύο λεκάνες απορροής. 12 Σύγκριση µεταξύ των ετήσιων τιµών απορροής που προκύπτουν από το Medbasin και το SWBM στις δύο λεκάνες απορροής, σε σχέση µε τις παρατηρηµένες τιµές απορροής. 12 Μέση ετήσια απόκλιση (%) των ετήσιων τιµών απορροής που προκύπτουν από το Medbasin και το SWBM στις δύο λεκάνες απορροής, σε σχέση µε τις παρατηρηµένες τιµές απορροής. 13 Αποτελέσµατα εφαρµογής των σεναρίων κλιµατικής αλλαγής στις λεκάνες απορροής του Κουτσουλίδη και του Αποσελέµη. 14 Μηνιαίες τιµές παροχής της πηγής Ζαρός (198 85). 168 Μεταβολή της απορροής στη λεκάνη απορροής του Κουτσουλίδη βάσει των τριών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής. 169 Μεταβολή της απορροής στη λεκάνη απορροής του Αποσελέµη βάσει των τριών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής. 17 Σύγκριση µεταξύ των µηνιαίων τιµών απορροής που προκύπτουν από το Medbasin και το SWBM στις δύο λεκάνες απορροής, σε σχέση µε τις παρατηρηµένες τιµές απορροής. 171 Μετρηµένες και εκτιµώµενες (ac9-avr6) ηµερήσιες τιµές απορροής του ποταµού Κουτσουλίδη για τα υδρολογικά έτη Μετρηµένες και εκτιµώµενες (ac14) ηµερήσιες τιµές απορροής του ποταµού Αποσελέµη για τα υδρολογικά έτη και

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Σχηµάτων - ιαγραµµάτων Σχήµα 1. ιάγραµµα ροής του µοντέλου MERO 26 Σχήµα 2. οµή του µενού του προγράµµατος Medbasin. 42 Σχήµα 3. Κατανοµή µέσων ετήσιων βροχοπτώσεων στην ανατολική Κρήτη (Τσακίρης, 22). 8 ιάγρ.1. Μηνιαία βροχόπτωση για τα έτη στους σταθµούς Γέργερη, Ζαρός και Βορίζια. 64 ιάγρ.2α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.2β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.3α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.3β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.4α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.4β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.5α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.5β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.6α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.6β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.7. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για την περίοδο ιάγρ.8. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για την περίοδο ιάγρ.9α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για τον Φεβρουάριο του έτους ιάγρ.9β. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.1α. Καµπύλη διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη για την περίοδο ιάγρ.1β. Καµπύλη διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη για την περίοδο σε λογαριθµική κλίµακα. 78 ιάγρ.11α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.11β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.12α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.12β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.13α. ιάγραµµα 13α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιάγρ.13β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.14α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.14β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.15. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.16. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.17α. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.17β. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο , σε λογαριθµική κλίµακα. 92 ιάγρ.18α. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.18β. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο , σε λογαριθµική κλίµακα. 93 ιαγρ. 19 Εκατοστιαία µεταβολή των αποτελεσµάτων, βάσει α) της σχέσης (α) και (β). (3) και β) της σχέσης (31), ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων του µοντέλου. 96 ιάγρ.2. Μηνιαία παροχή πηγής Ζαρού (198-85)

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων - Φωτογραφιών - Χαρτών Εικόνα 1. Η αρχική οθόνη του προγράµµατος. 4 Εικόνα 2. Οθόνη επιλογής εκκίνησης. 4 Εικόνα 3. Η κύρια οθόνη του προγράµµατος. 41 Εικόνα 4α. Μήνυµα που εµφανίζεται σε περίπτωση µεγάλου κενού δεδοµένων σε αρχείο εξάτµισης. 43 Εικόνα 4β. Η οθόνη εισαγωγής των δεδοµένων εξάτµισης και καθορισµός των τιµών του συντελεστή k. 45 Εικόνα 4γ. Η οθόνη εισαγωγής των δεδοµένων παροχής των πηγών. 46 Εικόνα 5. Πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. 47 Εικόνα 6. Οθόνη εισαγωγής των αρχείων δεδοµένων βροχόπτωσης και των συντελεστών βάρους, για εξαγωγή της µέσης βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής. 48 Εικόνα 7α. Ο πίνακας δεδοµένων βροχόπτωσης, εξάτµισης και απορροών (παρατηρηµένης και υπολογιζόµενης). 49 Εικόνα 7β. Ο πίνακας παροχής πηγών. 49 Εικόνα 8. Προειδοποιητικό µήνυµα κατά την πληκτρολόγηση (α) και µήνυµα που εµφανίζεται σε περίπτωση σφάλµατος λόγω ύπαρξης κενών στα δεδοµένα εισόδου στο µοντέλο (β). 5 Εικόνα 9. Η οθόνη επιλογών για τη βαθµονόµηση. 51 Εικόνα 1. Η οθόνη τοποθέτησης των ορίων των παραµέτρων για τη βαθµονόµηση του µοντέλου. 52 Εικόνα 11. Ενηµερωτικό µήνυµα για των αριθµό επαναλήψεων της διαδικασίας βαθµονόµησης και τον εκτιµώµενο χρόνο ολοκλήρωσης. 52 Εικόνα 12. Μήνυµα µετά την ολοκλήρωση της βαθµονόµησης. 53 Εικόνα 13. Η οθόνη αναφοράς για τα αποτελέσµατα των διαδικασιών βαθµονόµησης και επαλήθευσης. 53 Εικόνα 14. Μηνύµατα που εµφανίζονται σε περίπτωση παράληψης (α) κάποιας παραµέτρου του µοντέλου, (β) αρχείου βροχόπτωσης ή εξάτµισης και (γ) αρχείου παρατηρηµένης απορροής (εφόσον είναι επιλεγµένη η εντολή Verification ). 53 Εικόνα 15. Ενηµερωτικό µήνυµα για την αποθήκευση των αποτελεσµάτων σε αρχείο. 54 Εικόνα 16. Οθόνη (α) γραφήµατος δύο ετών, ηµερήσιων τιµών και (β) τρισδιάστατου γραφήµατος τεσσάρων ετών, µηνιαίων τιµών παρατηρηµένης και υπολογισµένης απορροής. 55 Εικόνα 17. Οθόνη αλλαγής τιµών σηµείων του γραφήµατος. 56 Εικόνα 18. Οθόνη επιλογής ιδιοτήτων του γραφήµατος. 56 Εικόνα 19. Οθόνη προεπισκόπησης εκτύπωσης του γραφήµατος. 56 Εικόνα 2. Παράδειγµα οθόνης βοήθειας, όπου αναφέρονται τα κριτήρια επαλήθευσης που χρησιµοποιούνται. 58 Εικόνα 21. Η οθόνη About Medbasin. 58 1

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φωτ. 1. Εργασίες κατασκευής του φράγµατος Φανερωµένης (Μάρτιος 23). 6 Φωτ. 2. Άποψη του Αποσελέµη από το χωριό Ποταµιές (Μάρτιος 23). 82 Φωτ. 3. Τα βροχόµετρα και το εξατµισίµετρο λεκάνης στο µετεωρολογικό σταθµό Αβδού (Μάρτιος 23). 82 Χάρτης 1. Η περιοχή της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη (µε κόκκινο βέλος σηµειώνονται η θέση Φανερωµένη, όπου γίνονται οι υδροµετρήσεις και τα χωριά Ζαρός, Βορίζια και Γέργερη, όπου βρίσκονται µετεωρολογικοί σταθµοί). 61 Χάρτης 2. Ψηφιακός χάρτης της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη. 61 Χάρτης 3. Η περιοχή της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη (µε κόκκινο βέλος σηµειώνονται το χωριό Ποταµιές, όπου γίνονται οι υδροµετρήσεις και το χωριό Αβδού, όπου βρίσκεται ο µετεωρολογικός σταθµός). 81 Χάρτης 4. Ψηφιακός χάρτης της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη

12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ελληνικός, αλλά και γενικότερα ο Μεσογειακός χώρος χαρακτηρίζεται από έντονα προβλήµατα όσον αφορά τη διαχείριση των περιορισµένων υδατικών πόρων του, κάτι που φαίνεται να επιτείνεται τόσο από την αύξηση των αναγκών λόγω της γεωργίας και του τουρισµού, όσο και λόγω των κλιµατικών αλλαγών που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες. Ένα από τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν το υδατικό ισοζύγιο µίας περιοχής είναι η σχέση µεταξύ βροχόπτωσης και απορροής ποταµού. Έτσι, είναι θεµιτή η δηµιουργία διαχειριστικών εργαλείων, τα οποία βασιζόµενα σε αυτή τη σχέση να δίνουν εκτιµήσεις της απορροής, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων και τη µελέτη διαφόρων ζητηµάτων. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός λογισµικού, το οποίο, χρησιµοποιώντας ως βάση ένα µοντέλο βροχόπτωσης απορροής, να είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως ένα τέτοιο διαχειριστικό εργαλείο για τις Μεσογειακές λεκάνες απορροής. Το πρόγραµµα αυτό ονοµάστηκε Medbasin και επιδιώκεται να έχει απλή δοµή και φιλικό περιβάλλον, χωρίς ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις, ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή του και από µη εξειδικευµένους χρήστες. Για την αξιολόγηση του λογισµικού πραγµατοποιήθηκε µελέτη εφαρµογής στις λεκάνες απορροής των χειµάρρων Κουτσουλίδης και Αποσελέµης, οι οποίες βρίσκονται στην Ανατολική Κρήτη, χρησιµοποιώντας υδρολογικά και µετεωρολογικά δεδοµένα της Περιφέρειας Κρήτης. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και τα βασικά πεδία εφαρµογών των µοντέλων βροχόπτωσης απορροής και παρουσιάζονται ορισµένα από τα πιο γνωστά εξ αυτών. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τη θεωρητική βάση στην οποία στηρίζεται το λογισµικό. Το µοντέλο βροχόπτωσης απορροής, του οποίου χρησιµοποιούνται οι βασικές αρχές ως πυρήνας του προγράµµατος, είναι το MERO. Πρόκειται για ένα εννοιολογικό µοντέλο, που βασίζεται στην προσοµοίωση των διαδικασιών του υδρολογικού κύκλου µέσω εµπειρικών σχέσεων. Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τη λειτουργία του µοντέλου είναι οι ηµερήσιες τιµές βροχόπτωσης και δυνητικής εξατµισοδιαπνοής και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι οι ηµερήσιες και µηνιαίες τιµές απορροής. Η βαθµονόµηση των παραµέτρων του µοντέλου γίνεται χρησιµοποιώντας ως αντικειµενική συνάρτηση το κριτήριο της ρίζας του µέσου 12

13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ τετραγωνικού σφάλµατος και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πέντε κριτηρίων επαλήθευσης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δοµή του Medbasin, οι φόρµες που περιλαµβάνει, η διαµόρφωση και ο τρόπος δηµιουργίας νέων αρχείων δεδοµένων, οι βασικές εντολές και οι λειτουργίες του µοντέλου (βαθµονόµηση, υπολογισµός της απορροής, επαλήθευση αποτελεσµάτων), τα βοηθητικά εργαλεία (υπολογισµός της µέσης βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής, και της µέσης εξάτµισης δεκαηµέρου) και ο τρόπος προβολής (πίνακες, γραφήµατα) και αποθήκευσης των αποτελεσµάτων. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη µελέτη εφαρµογής στις δύο λεκάνες απορροής. Παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τα διαθέσιµα δεδοµένα, τα προβλήµατα που υπάρχουν και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν. Για την περίπτωση του Κουτσουλίδη, τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά ικανοποιητικά, αντίθετα µε αυτά του Αποσελέµη. Στο γεγονός αυτό φαίνεται να έπαιξε σηµαντικό ρόλο η διαφορά στην ποιότητα των διαθέσιµων δεδοµένων για τις δύο λεκάνες απορροής. Ακολουθεί η ανάλυση ευαισθησίας, για τον έλεγχο της ευαισθησίας των αποτελεσµάτων του µοντέλου στις µεταβολές των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται σχολιασµός της λειτουργικότητας του προγράµµατος και των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη µελέτη εφαρµογής. Επίσης, γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο λεκανών απορροής, αλλά και µε αυτά που προκύπτουν εάν εφαρµοστεί το µοντέλο βροχόπτωσης απορροής SWBM. Επιχειρείται, ακόµα, µία εκτίµηση της µελλοντικής ετήσιας απορροής των δύο χειµάρρων βάσει τριών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής και διαπιστώνεται ότι η µείωση της απορροής θα είναι σηµαντική τις επόµενες δεκαετίες. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας. Προκύπτει ότι το Medbasin µπορεί να αποτελέσει ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο υπολογισµού της απορροής, παρέχοντας αρκετές βοηθητικές λειτουργίες, αν και κάποιες από αυτές επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Τα αποτελέσµατα της µελέτης εφαρµογής είναι καλά, ιδιαίτερα για την λεκάνη απορροής του Κουτσουλίδη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και µε τον έλεγχο των κριτηρίων επαλήθευσης. Περιοριστικό παράγοντα για τα αποτελέσµατα της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη αποτέλεσαν τα προβλήµατα στην ποιότητα των δεδοµένων. Επισηµαίνονται, τέλος, ορισµένα σηµεία που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, όπως η τάση υποεκτίµησης ορισµένων κορυφαίων τιµών της απορροής και ο έλεγχος της δυνατότητας µείωσης των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων. 13

14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY Mediterranean regions encounter many problems with water resources management, due to the water scarcity, the increased needs of agriculture and tourism and the climate change. One of the basic elements that determines the water balance of a region is the rainfall runoff interconnection. The production of management tools to estimate river runoff, is desirable, in order to be used in decision support and assist the study of several environmental issues. The objective of this work is to develop a software, based on a rainfall runoff model, which could be a useful management tool for Mediterranean river basins. This computer program, called Medbasin, is intended to have simple structure and friendly environment, in order to be used even from non-experts. In order to test and evaluate the software, there is a case study for two river basins, Koutsoulidis and Aposelemis, located in eastern Crete, using hydrological and meteorological data. The characteristics and the basic applications of rainfall runoff models are described in the introduction. Also, there is a brief presentation of some of the most known models. The theoretical base of the software is presented in the second chapter. The main principles of MERO watershed model were used to build the core of the program. MERO is a conceptual model, based on hydrologic cycle process. The model input consists of daily precipitation and potential evapotranspiration data, while the output is expressed as daily and monthly runoff. For the calibration of the parameters, route mean square error criterion is used as objective function. Five validation criteria are utilized to evaluate the results. In chapter three, Medbasin s structure is presented, including the forms of the program, input and output data format, data creation tables, the basic commands and operations of the model (calibration, runoff estimation, verification), other existing tools (calculation of basin s average precipitation and ten-day average evaporation) and way of presenting (tables, charts) and saving the results. The case study for the two river basins is described in chapter four. Their main characteristics, available data, problems encountered and the results are presented. In the first case (Koutsoulidis river), the results were very encouraging, but in the second 14

15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ one (Aposelemis river), were not such good. Major cause for that seems to be the difference of the quality of the available data for these two river basins. A sensitivity analysis follows, in order to check results sensitivity to the variation of the parameters. In chapter five there is a discussion on the functionality of the program and about the case study s results. There is a comparison between the results of the two cases and, also, between the results from the application of SWBM model to these basins. An attempt to project the future annual runoff of these two rivers, based on three climate change scenarios, is presented, showing that river flow will be reduced significantly within the next few decades. In chapter six, we conclude that Medbasin can be a simple and useful tool to estimate runoff, providing many assisting functions. Case study s results are encouraging, despite the fact that poor data quality seems to be a restrictive factor. Finally, some points that need further study are remarked, such as the tendency of the model to underestimate peak flow values and the possibility to reduce the number of parameters. 15

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Η γνώση της υδρολογίας µίας περιοχής και των σχέσεων βροχόπτωσης απορροής αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων, στο σχεδιασµό υδραυλικών κατασκευών, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως και στη µελέτη περιβαλλοντικών, οικονοµικών, κοινωνικών κλπ. φαινοµένων (Vandewiele et al., 1991, Yapo et al., 1996, Yu and Yang, 2). Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί αρκετά µοντέλα βροχόπτωσης απορροής (π.χ. WMO, 1976, 1986, 1992), τα οποία χρησιµοποιούνται σε πληθώρα εφαρµογών, όπως (Nandakumar and Mein, 1997, Bergström, 1995): µελέτη των επιδράσεων αλλαγών του κλίµατος πρόβλεψη των επιπτώσεων από µεταβολές στις χρήσεις γης επέκταση αρχείων απορροής, έλεγχος ποιότητάς τους και συµπλήρωση κενών εκτίµηση παροχών σε λεκάνες απορροής που δεν υπάρχουν µετρήσεις πρόβλεψη απορροής σε πραγµατικό χρόνο πρόβλεψη πληµµυρών σχεδιασµός αντιπληµµυρικής προστασίας συνοπτική χαρτογράφηση µελέτες υδατικού ισοζυγίου κ.α. Η εφαρµογή των υδρολογικών µοντέλων στην περιβαλλοντική διαχείριση φαίνεται ότι θα αναπτυχθεί στο µέλλον. Τα µοντέλα θα πρέπει να είναι πρακτικά εργαλεία, µε δυνατότητα χρησιµοποίησής τους για σχεδιασµό και λήψη αποφάσεων (Singh, 1995). Στην εργασία αυτή επιχειρείται η εφαρµογή ενός µοντέλου βροχόπτωσης 16

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ απορροής για την ανάπτυξη λογισµικού µε απλή δοµή και λειτουργίες, ώστε να αποτελεί εύχρηστο εργαλείο για τους ενδιαφερόµενους χρήστες, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα εξειδικευµένοι (π.χ. φοιτητές, µελετητές κτλ.) και επιθυµούν την διερεύνηση περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών ή άλλων ζητηµάτων κάποιας περιοχής. Στον ελληνικό νησιωτικό χώρο παρουσιάζονται σηµαντικές αδυναµίες στη διαχείριση των υδατικών πόρων, γεγονός που δηµιουργεί ή επιτείνει διάφορα κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα (π.χ. ελάττωση τουριστικής κίνησης, εγκατάλειψη γεωργίας, µετακίνηση πληθυσµών, µείωση βιοποικιλότητας). Έτσι, επιδιώκεται το χρησιµοποιούµενο µοντέλο βροχόπτωσης - απορροής να προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα εδαφολογικά, κλιµατικά κλπ. χαρακτηριστικά των ηµίξηρων αυτών περιοχών και, γενικότερα, των λεκανών απορροής της Μεσογείου µε ανάλογα γνωρίσµατα, ώστε να µπορεί να αποτελέσει ένα από τα εργαλεία διαχείρισής τους. Μοντέλα βροχόπτωσης απορροής Υδρολογικό µοντέλο είναι ένα σύνολο µαθηµατικών εξισώσεων οι οποίες απεικονίζουν κατά προσέγγιση το σύνολο των αλληλοσυσχετιζόµενων φαινοµένων που υπεισέρχονται στη διαδικασία µετατροπής της βροχής σε απορροή. Τα µοντέλα βροχόπτωσης απορροής ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος των εξισώσεων που περιλαµβάνουν, το χρονικό τους βήµα, τη λειτουργία τους σε πραγµατικό χρόνο κλπ. Ο πλέον συνήθης διαχωρισµός των µοντέλων είναι, αφενός σε µοντέλα µεµονωµένου υδρολογικού γεγονότος και συνεχή µοντέλα, αφετέρου σε ενιαία (lumped) και κατανεµηµένα (distributed). ιαφόρων ειδών µοντέλα βροχόπτωσης - απορροής χρησιµοποιούνταν ήδη από τα τέλη του 19 ου αιώνα, σηµαντική όµως τοµή στην εξέλιξή τους, στις αρχές της δεκαετίας του 196, ήταν η εισαγωγή των εννοιολογικών (conceptual) µοντέλων, τα οποία βασίζονταν στην προσπάθεια ανεύρεσης µιας πιο φυσικής ερµηνείας των διαδικασιών που αναπαριστούν την συµπεριφορά των διαφόρων συνιστωσών του υδρολογικού κύκλου, σε επίπεδο λεκάνης απορροής (Καϊµάκη και Καββαδίας, 1995). Σηµαντική είναι η συµβολή της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ανάπτυξη των µοντέλων, καθώς οι αυξηµένες υπολογιστικές δυνατότητες που παρέχουν δίνουν την ευχέρεια για καλύτερο έλεγχο και βελτίωση της δοµής των 17

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ µοντέλων αυτών. Στη συνέχεια γίνεται σύντοµη περιγραφή ορισµένων µοντέλων βροχόπτωσης - απορροής: - TOPMODEL (Beven et al., 1995) Το TOPMODEL µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο εννοιολογικών εργαλείων, που χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή της υδρολογικής συµπεριφοράς των λεκανών απορροής µε έναν κατανεµηµένο ή ηµι-κατανεµηµένο τρόπο, συγκεκριµένα, τη δυναµική των επιφανειακών ή υποεπιφανειακών περιοχών που συµβάλλουν στην απορροή. Βασίζεται σε ορισµένες απλές θεωρίες υδρολογικών εκτιµήσεων, αλλά αναγνωρίζει ότι, εξαιτίας της έλλειψης µετρήσεων της εσωτερικής κατάστασης και των χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής, η έκφραση των εσωτερικών υδρολογικών αντιδράσεών της πρέπει απαραίτητα να είναι λειτουργική και να εισάγει τον ελάχιστο αριθµό παραµέτρων προς βαθµονόµηση. Η αρχές µοντελοποίησης έχουν διατηρηθεί αρκετά απλές, ώστε οι χρησιµοποιούµενες δοµές του µοντέλου να µπορούν να τροποποιηθούν ώστε οι προβλέψεις να πλησιάζουν την συµπεριφορά της συγκεκριµένης λεκάνης απορροής. Η κατανεµηµένη φύση των προβλέψεων µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στο σκοπό αυτό. Οι δύο κύριοι στόχοι του TOPMODEL είναι, αφενός η δηµιουργία µίας πραγµατικής και πρακτικής πρόβλεψης και ενός συνεχούς µοντέλου προσοµοίωσης, αφετέρου η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου µέσα στο οποίο θα µπορεί να διερευνηθούν οι παρατηρούµενες υδρολογικές διεργασίες, θέµατα κλίµακας και οι διαδικασίες του µοντέλου. Οι παράµετροι επιδιώκεται να έχουν φυσική ερµηνεία και ο αριθµός τους να διατηρείται στον ελάχιστο δυνατό, για να διασφαλίζεται ότι οι τιµές τους δεν είναι απλώς στατιστικά αποτελέσµατα της διαδικασίας βαθµονόµησης (αν και κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε απολύτως). Πρακτικά, το µοντέλο αντιπροσωπεύει µία προσπάθεια να συνδυαστεί η υπολογιστική και η παραµετρική επίδραση της ενιαίας (lumped) προσέγγισης, σε σχέση µε τη φυσική θεωρία, για µία πιο ακριβή αποτίµηση, που παρέχεται από ένα κατανεµηµένο µοντέλο. Οι δύο βασικές παραδοχές που τίθενται στο TOPMODEL είναι ότι: α) η δυναµική της κορεσµένης ζώνης µπορεί να προσεγγιστεί µε σχέσεις σταθερής κατάστασης και β) η υδραυλική κλίση της κορεσµένης ζώνης µπορεί να προσεγγιστεί 18

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ από την τοπογραφική κλίση του τοπικού ανάγλυφου, tanβ. - KINEROS (Smith et al., 1995) Το µοντέλο KINEROS (KINematic runoff and EROSion model) χρησιµοποιείται ευρέως στις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες. Η λογική δοµή του βασίζεται στη διόδευση της επιφανειακής απορροής σε διαδοχικά επίπεδα ροής που συµβάλλουν σε πλευρικές εισροές σε κανάλια. Κατά την πορεία εξέλιξης του µοντέλου, προστέθηκαν στοιχεία σχετικά µε τη διάβρωση του εδάφους, τη διήθηση, τη µεταφορά ιζηµάτων, τη χωρική κατανοµή των βροχοπτώσεων κτλ. Αναλυτικότερα, για τη χρήση του µοντέλου, ο χρήστης πρέπει να µετασχηµατίσει την υπό µελέτη λεκάνη απορροής σε ένα ισοδύναµο δίκτυο που αποτελείται από επίπεδα απορροής, κανάλια και δεξαµενές, έτσι ώστε να µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει µονοδιάστατη ροή µεταξύ κάθε µίας από αυτές τις µονάδες, οι οποίες ορίζονται ως στοιχεία (elements) του συνολικού δικτύου. Στη συνέχεια γίνονται οι υπολογισµοί της βροχόπτωσης, λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα από χωρικά κατανεµηµένους βροχοµετρικούς σταθµούς, το ύψος της ανάσχεσης για κάθε στοιχείο του µοντέλου, τη διήθηση κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος της βροχόπτωσης κτλ. Βάσει των παραπάνω υπολογίζεται η επιφανειακή ροή και η απορροή µέσω των καναλιών. Επιπλέον χαρακτηριστικό του µοντέλου είναι η δυνατότητα προσοµοίωσης της κίνησης του διαβρωµένου εδάφους µαζί µε την κίνηση του επιφανειακού νερού. Ο υπολογισµός της διάβρωσης, που προκαλείται από την κινητική ενέργεια των σταγόνων της βροχής (splash erosion) και της διάβρωσης που προκαλείται από τη ροή του νερού (hydraulic erosion), γίνεται ανεξάρτητα και η προσοµοίωση συνεχίζεται µέσω των στοιχείων των καναλιών και των δεξαµενών. To KINEROS έχει εφαρµοστεί σε αρκετές, µικρού και µέσου µεγέθους, λεκάνες απορροής, καθώς και σε µεγαλύτερες µε ηµίξηρα χαρακτηριστικά, δίνοντας, γενικά, ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 19

20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΑΝΚ (Sugawara, 1995) Το µοντέλο ΤΑΝΚ αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία. Ο βασικός σχεδιασµός του αφορά, κυρίως, εφαρµογή του σε υγρά κλίµατα, αλλά µε τροποποιήσεις µπορεί να εφαρµοστεί και σε ξηρές περιοχές. Η δοµή του βασίζεται στη θεώρηση της ύπαρξης τεσσάρων δεξαµενών, µέσα στις οποίες το νερό κινείται διαδοχικά. Η βροχόπτωση προστίθεται στην πρώτη δεξαµενή, ενώ αφαιρείται η εξάτµιση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα σε αυτή τη δεξαµενή, η αφαίρεση της εξάτµισης γίνεται από τις επόµενες δεξαµενές. Η απορροή υπολογίζεται ως το άθροισµα του νερού που εκρέει από κάθε δεξαµενή, αντιπροσωπεύοντας την επιφανειακή, την ενδιάµεση (intermediate) την υπόγεια (sub-base) και τη βασική (baseflow) απορροή, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που το µοντέλο εφαρµόζεται για ανάλυση πληµµύρων, χρησιµοποιούνται µόνο οι δύο πρώτες δεξαµενές. Μία απλοποιηµένη µορφή του µοντέλου είναι αυτή της απλής γραµµικής δεξαµενής (simple linear tank). Στην εκδοχή αυτή θεωρείται ότι απορροή προέρχεται από µία αθροιστική σχέση της απορροής των τεσσάρων δεξαµενών και όχι από την κάθε µία δεξαµενή ξεχωριστά. Ο υπολογισµός γίνεται µε γραµµικές εξισώσεις, οι οποίες δίνουν γενικά ικανοποιητικά αποτελέσµατα για περιοχές µε υγρό κλίµα. Σε υγρές περιοχές, όπου πρακτικά δεν υπάρχει ξηρή περίοδος, τα εδάφη µπορούν να θεωρηθούν σχεδόν πάντα κορεσµένα και το µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την απλή µορφή που προαναφέρθηκε. Για να είναι δυνατή η εφαρµογή του και σε άλλες περιοχές, χρησιµοποιείται µία πιο σύνθετη εκδοχή του, στην οποία λαµβάνεται υπόψη ο παράγοντας της εδαφικής υγρασίας, µε την προσθήκη µίας σειράς εξισώσεων που αφορούν τη δοµή της πρώτης δεξαµενής. Σε ξηρά κλίµατα, όπου η ετήσια δυνητική εξατµισοδιαπνοή είναι µεγαλύτερη από την ετήσια βροχόπτωση, οι ορεινές περιοχές είναι ξηρές κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ οι κατάντη περιοχές παραµένουν υγρές, λόγω της κίνησης του υπόγειου νερού προς αυτές, έτσι η λεκάνη απορροής παρουσιάζει διαφορετική συµπεριφορά κατά τις πρώτες βροχοπτώσεις, ανάλογα µε υψόµετρο. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται διαχωρισµός της περιοχής σε ζώνες και γίνεται εφαρµογή του µοντέλου σε κάθε µία από αυτές, λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό υγρασίας της. 2

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Συνδυασµένη προσοµοίωση υδρολογικών-υδρογεωλογικών υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1 1. Υδρολογική ανάλυση Η ποσότητα και η ποιότητα υδρολογικών δεδοµένων που διατίθενται για επεξεργασία καθορίζει τις δυνατότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Το µοντέλο Ζυγός Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση της εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής στην Ελλάδα

Απλοποίηση της εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΠΜΣ «Επιστήµη και τεχνολογία υδατικών πόρων» Απλοποίηση της εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής στην Ελλάδα Μεταπτυχιακή εργασία: Αριστοτέλης Τέγος Επιβλέπων: ηµήτρης Κουτσογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI (237) ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI Γ. Τσακίρης, Δ. Τίγκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Υδρολογικό Μοντέλο HEC-HMS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Ιούνιος 2007 Ορισµός-Κατηγορίες Μοντέλων Ορισµός Μοντέλου: Η Αναπαραγωγή της Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου

Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου Ελένη Μαρία Μιχαηλίδη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στόχοι εργασίας Διερεύνηση μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα

Περιεχόµενα. Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης...1 2 Υδρολογικά δεδοµένα και επεξεργασίες 5

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 1

Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 1 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 1 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 2 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 3 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 4 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών Ι. Μαρκόνης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση του Σ.Γ.Π. HEC-GeoHMS στη λεκάνη του Άνω Αράχθου

Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση του Σ.Γ.Π. HEC-GeoHMS στη λεκάνη του Άνω Αράχθου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

βλπ και αυτή είναι η διδαχθείσα. Να δώσετε ένα Τι κατανοείται

βλπ και αυτή είναι η διδαχθείσα. Να δώσετε ένα Τι κατανοείται Βασικές ερωτήσεις με συνοπτικές απαντήσεις. Για διαφάνειες μαθήματος και σημειώσεις κ. Χρυσάνθου. πλήρη ανάπτυξη βλπ Επίσης, οι ερωτήσεις αυτές είναι οι πλεον βασικές ωστόσο η ύλη είναι ευρύτερη και αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού Μαρία Γκίνη ιπλ. γρ.-τοπογ. Μηχ.,MSc Υδρολογίας, Υπουργείο νάπτυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µεθοδολογία σχεδιασµού ελαχίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Α. Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 1 Ε ΟΜΕΝΑ Για την Άσκηση σε περιβάλλον ΣΓΠ Arc GIS, δίνονται τα απαραίτητα γεωγραφικά δεδοµένα της λεκάνης του Τιταρήσιου στη θέση Μεσοχώρι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 Εισαγωγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστηματα εφαρμοζονται σε αναπτυξιακα προγραμματα, σε μελετες σχεδιασμου εργων, σε προγραμματα διατηρησης ή προστασιας περιβαλλοντος και υδατικων πορων και

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : " ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΩΝ ΠΗΓΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ"

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΩΝ ΠΗΓΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : " ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Φωτόπουλος Φ, Μιµίκου Μ, Μπαλτάς Ε και Βαράνου Αικ. Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15780 Ζωγράφου, Αθήνα. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

11/11/2009. Μέθοδος Penman Μέθοδος Thornwaite

11/11/2009. Μέθοδος Penman Μέθοδος Thornwaite 11/11/2009 Μέθοδος Pem Μέθοδος Thorwite Τροποποιηµένη µέθοδος Pem Η µέθοδος γενικά δίνει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε όλες τις µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµενες έµµεσες µεθόδους και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Μέθοδοι Penman, Thornwaite και Blaney-Criddle Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται:

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται: 1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 1. επικίνδυνα για την υγεία. 2. υπεύθυνα για τη διατήρηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο αρκετά µεγαλύτερο των 0 ο C. 3. υπεύθυνα για την τρύπα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων

Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων Γεώργιος Θεοδωρόπουλος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη ΒΕΣ 6 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη 7 Nicolas sapatsoulis Βιβλιογραφία Ενότητας Benvenuto []: Κεφάλαιo Wirow

Διαβάστε περισσότερα

Μη γραµµικές µέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήµατα υδατικών πόρων

Μη γραµµικές µέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήµατα υδατικών πόρων Πανεπιστηµιακό ίκτυο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας «Υ ΡΟΜΕ ΩΝ» 1 η Συνάντηση Υποψηφίων ιδακτόρων Πάτρα, 9 Ιουλίου 2005 Θεµατική ενότητα: Επιφανειακά ύδατα Μη γραµµικές µέθοδοι σε πολυκριτηριακά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ύο Μέρη Γενική Κλιµατολογία-Κλίµα Μεσογείου Κλίµα Ελλάδος ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ιδάσκων Χρήστος Μπαλαφούτης Καθηγητής Τοµέα Μετεωρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τοµέας Μαθηµατικών, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόµενα Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999 Ô Å Χ Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ν Ι Ê Η Õ Δ Ñ Ο Λ Ï Γ I Έκδοση 3 Αθήνα 1999 A ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Δ. Κουτσογιάννης και Θ. Ξανθόπουλος Τομέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογνώµων Βάση δεδοµένων υδρολογικών και µετεωρολογικών χρονοσειρών και σύστηµα επεξεργασίας χρονοσειρών

Υδρογνώµων Βάση δεδοµένων υδρολογικών και µετεωρολογικών χρονοσειρών και σύστηµα επεξεργασίας χρονοσειρών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων Υδρογνώµων Βάση δεδοµένων υδρολογικών και µετεωρολογικών χρονοσειρών και σύστηµα επεξεργασίας χρονοσειρών Α. Χριστοφίδης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Τα μέλη της ομάδας μας:παπαδόπουλος Σάββας Σταθάτος Γιάννης Τσαπάρας Χρήστος Τριανταφύλλου Δημήτρης Χάλαρης Στέλιος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Το νερό στη φύση 3. Νερό και άνθρωπος 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα