Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΓΚΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 23 Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Τσακίρης

2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΓΚΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 23 Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Τσακίρης Επιτροπή Παρακολούθησης: Καθηγητής Γ. Τσακίρης Αν. Καθηγητής Α. Μαντόγλου Λέκτορας Σ. Γιακουµάκης

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προβλεπόµενων εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του ιεπιστηµονικού ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (.Π.Μ.Σ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη λογισµικού εφαρµογής ενός µοντέλου βροχόπτωσης απορροής, που θα µπορέσει να αποτελέσει ένα απλό, λειτουργικό και εύχρηστο εργαλείο για την εκτίµηση της απορροής ποταµού, το οποίο θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών κλπ. ζητηµάτων κάποιας περιοχής. Για τον έλεγχο και την αξιολόγησή του, πραγµατοποιήθηκε µελέτη εφαρµογής σε δύο λεκάνες απορροής της Κρήτης. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Γ. Τσακίρη, αφενός για την ανάθεση του θέµατος αυτής της διατριβής, αφετέρου για την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγησή του κατά την εκπόνησή της. Θα ήθελα ακόµα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον λέκτορα του Ε.Μ.Π. κ. Σ. Γιακουµάκη για τις σηµαντικές υποδείξεις του και τη συµβολή του στην ανεύρεση των βιβλιογραφικών πηγών. Επίσης, ευχαριστώ τον επ. καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Α. Μαντόγλου για τις παρατηρήσεις του στο τελικό κείµενο. Τέλος, ιδιαίτερα ευχαριστώ τους φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι, άµεσα ή έµµεσα, µε την υποστήριξή τους συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας. Αθήνα, εκέµβριος 23 ηµήτρης Τίγκας 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΧΑΡΤΩΝ...1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...12 SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ...16 ΓΕΝΙΚΑ...16 ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ TOPMODEL ΤΑΝΚ SSARR HBV SWBM ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...23 ΓΕΝΙΚΑ...23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ MERO...24 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ...27 Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Βροχόπτωση Εξάτµιση Παροχή πηγών...31 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ Αλγόριθµος βελτιστοποίησης Αντικειµενική συνάρτηση εδοµένα οµή του µοντέλου / Παράµετροι...35 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ...39 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...41 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...43 ΠΙΝΑΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ...48 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...53 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...57 ΧΡΗΣΗ ΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...59 ΓΕΝΙΚΑ...59 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΙ Η Θέση και περιγραφή της περιοχής ιαθέσιµα δεδοµένα Προβλήµατα των διαθέσιµων δεδοµένων Αποτελέσµατα...63 ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Θέση και περιγραφή της περιοχής ιαθέσιµα δεδοµένα Προβλήµατα των διαθέσιµων δεδοµένων Αποτελέσµατα...83 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ...98 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MEDBASIN...98 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΟ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ...99 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Υ ΑΤ. ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ...12 EΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ...18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1. Μηνιαίοι συντελεστές (k) υπολογισµού της ΕΤ για την κοιλάδα της Μεσσαράς (Vardavas et al., 1997). 31 Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά αρχείων που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα Medbasin. 57 Πίνακας 3. Μέση δυνητική εξατµισοδιαπνοή ανά δεκαήµερο, όπως υπολογίζεται από τα δεδοµένα του σταθµού Γέργερη και τους µηνιαίους συντελεστές του Πίνακα 1 για τα έτη Πίνακας 4. Τιµές των παραµέτρων του µοντέλου στις επαναλήψεις της διαδικασίας βαθµονόµησης για τη λεκάνη απορροής του Κουτσουλίδη. 65 Πίνακας 5. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο βαθµονόµησης (198 82). 65 Πίνακας 6. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο επαλήθευσης ( ). 66 Πίνακας 7. Τιµές συντελεστών βάρους για τον υπολογισµό της µέσης βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη. 66 Πίνακας 8. Ετήσιες τιµές µέσης βροχόπτωσης (υπολογισµένες µε τους συντελεστές βαρών Aver.2 και Aver.6) και απορροών. 68 Πίνακας 9. Στατιστικά στοιχεία για τις ηµερήσιες µετρηµένες και εκτιµηθείσες τιµές απορροής του ποταµού Κουτσουλίδη για τα έτη Πίνακας 1. Μηνιαίες µετρηµένες και εκτιµηθείσες τιµές απορροής του ποταµού Κουτσουλίδη για τα έτη Πίνακας 11. Στατιστικά στοιχεία για τις καµπύλες διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη κατά την περίοδο (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac9 avr6 ). 79 Πίνακας 12. Πίνακας διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη για τα έτη (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac9 avr6 ). 79 Πίνακας 13α. Μέση δυνητική εξατµισοδιαπνοή ανά δεκαήµερο, όπως υπολογίζεται από τα δεδοµένα µέσης εξάτµισης δεκαηµέρου του σταθµού Αβδού και τους µηνιαίους συντελεστές του Πίνακα 1, για τα έτη Πίνακας 13β. Μέση δυνητική εξατµισοδιαπνοή ανά δεκαήµερο, όπως υπολογίζεται από τα δεδοµένα του σταθµού Αβδού και τους µηνιαίους συντελεστές του Πίνακα 1, για τα έτη Πίνακας 14. Τιµές των παραµέτρων του µοντέλου στις επαναλήψεις της διαδικασίας βαθµονόµησης για τη λεκάνη απορροής του Αποσελέµη. 84 Πίνακας 15. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο βαθµονόµησης (1978 8). 85 Πίνακας 16. Τιµές των κριτηρίων ελέγχου για την περίοδο επαλήθευσης (1995 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας 17. Πίνακας 18. Πίνακες 19 (α) και (β). Πίνακας 2. Πίνακας 21. Πίνακας 22. Πίνακας 23. Πίνακας 24. Πίνακες Πίνακας 27. Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες Πίνακες ). 85 Ετήσιες τιµές βροχόπτωσης (δεδοµένα σταθµού Αβδού) και απορροών. 91 Μηνιαίες µετρηµένες και εκτιµηθείσες τιµές απορροής του ποταµού Αποσελέµη για τα έτη & Στατιστικά στοιχεία για τις καµπύλες διάρκειας ροής του Αποσελέµη κατά τις περιόδους και (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac14 ). 94 Πίνακας διάρκειας ροής του Αποσελέµη για τα έτη & (οι εκτιµήσεις έγιναν µε το σετ παραµέτρων ac14 ). 94 Εκατοστιαία µεταβολή των αποτελεσµάτων, βάσει των σχέσεων (3) και (31), ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων του µοντέλου. 95 Τιµές κριτηρίου NTD ανά έτος, για τις λεκάνες απορροής του Κουτσουλίδη και του Αποσελέµη. 1 Ενδεικτικές τιµές του κριτηρίου NTD ανά έτος, από εφαρµογή των µοντέλων ΤΑΝΚ, HBV και SSARR σε λεκάνη απορροής της Γαλλίας. 11 Τιµές παραµέτρων βαθµονόµησης του SWBM για τις δύο λεκάνες απορροής. 12 Σύγκριση µεταξύ των ετήσιων τιµών απορροής που προκύπτουν από το Medbasin και το SWBM στις δύο λεκάνες απορροής, σε σχέση µε τις παρατηρηµένες τιµές απορροής. 12 Μέση ετήσια απόκλιση (%) των ετήσιων τιµών απορροής που προκύπτουν από το Medbasin και το SWBM στις δύο λεκάνες απορροής, σε σχέση µε τις παρατηρηµένες τιµές απορροής. 13 Αποτελέσµατα εφαρµογής των σεναρίων κλιµατικής αλλαγής στις λεκάνες απορροής του Κουτσουλίδη και του Αποσελέµη. 14 Μηνιαίες τιµές παροχής της πηγής Ζαρός (198 85). 168 Μεταβολή της απορροής στη λεκάνη απορροής του Κουτσουλίδη βάσει των τριών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής. 169 Μεταβολή της απορροής στη λεκάνη απορροής του Αποσελέµη βάσει των τριών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής. 17 Σύγκριση µεταξύ των µηνιαίων τιµών απορροής που προκύπτουν από το Medbasin και το SWBM στις δύο λεκάνες απορροής, σε σχέση µε τις παρατηρηµένες τιµές απορροής. 171 Μετρηµένες και εκτιµώµενες (ac9-avr6) ηµερήσιες τιµές απορροής του ποταµού Κουτσουλίδη για τα υδρολογικά έτη Μετρηµένες και εκτιµώµενες (ac14) ηµερήσιες τιµές απορροής του ποταµού Αποσελέµη για τα υδρολογικά έτη και

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Σχηµάτων - ιαγραµµάτων Σχήµα 1. ιάγραµµα ροής του µοντέλου MERO 26 Σχήµα 2. οµή του µενού του προγράµµατος Medbasin. 42 Σχήµα 3. Κατανοµή µέσων ετήσιων βροχοπτώσεων στην ανατολική Κρήτη (Τσακίρης, 22). 8 ιάγρ.1. Μηνιαία βροχόπτωση για τα έτη στους σταθµούς Γέργερη, Ζαρός και Βορίζια. 64 ιάγρ.2α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.2β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.3α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.3β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.4α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.4β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.5α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.5β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.6α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.6β. Μέση ηµερήσια βροχόπτωση της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.7. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για την περίοδο ιάγρ.8. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για την περίοδο ιάγρ.9α. Υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για τον Φεβρουάριο του έτους ιάγρ.9β. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Κουτσουλίδη για το έτος ιάγρ.1α. Καµπύλη διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη για την περίοδο ιάγρ.1β. Καµπύλη διάρκειας ροής του Κουτσουλίδη για την περίοδο σε λογαριθµική κλίµακα. 78 ιάγρ.11α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.11β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.12α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.12β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.13α. ιάγραµµα 13α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιάγρ.13β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.14α. Υδρογράφηµα του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.14β. Ηµερήσια βροχόπτωση (από το σταθµό Αβδού) της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη για το έτος ιάγρ.15. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.16. Μηνιαίο υδρογράφηµα του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.17α. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.17β. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο , σε λογαριθµική κλίµακα. 92 ιάγρ.18α. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο ιάγρ.18β. Καµπύλη διάρκειας ροής του Αποσελέµη για την περίοδο , σε λογαριθµική κλίµακα. 93 ιαγρ. 19 Εκατοστιαία µεταβολή των αποτελεσµάτων, βάσει α) της σχέσης (α) και (β). (3) και β) της σχέσης (31), ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων του µοντέλου. 96 ιάγρ.2. Μηνιαία παροχή πηγής Ζαρού (198-85)

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων - Φωτογραφιών - Χαρτών Εικόνα 1. Η αρχική οθόνη του προγράµµατος. 4 Εικόνα 2. Οθόνη επιλογής εκκίνησης. 4 Εικόνα 3. Η κύρια οθόνη του προγράµµατος. 41 Εικόνα 4α. Μήνυµα που εµφανίζεται σε περίπτωση µεγάλου κενού δεδοµένων σε αρχείο εξάτµισης. 43 Εικόνα 4β. Η οθόνη εισαγωγής των δεδοµένων εξάτµισης και καθορισµός των τιµών του συντελεστή k. 45 Εικόνα 4γ. Η οθόνη εισαγωγής των δεδοµένων παροχής των πηγών. 46 Εικόνα 5. Πίνακας εισαγωγής δεδοµένων. 47 Εικόνα 6. Οθόνη εισαγωγής των αρχείων δεδοµένων βροχόπτωσης και των συντελεστών βάρους, για εξαγωγή της µέσης βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής. 48 Εικόνα 7α. Ο πίνακας δεδοµένων βροχόπτωσης, εξάτµισης και απορροών (παρατηρηµένης και υπολογιζόµενης). 49 Εικόνα 7β. Ο πίνακας παροχής πηγών. 49 Εικόνα 8. Προειδοποιητικό µήνυµα κατά την πληκτρολόγηση (α) και µήνυµα που εµφανίζεται σε περίπτωση σφάλµατος λόγω ύπαρξης κενών στα δεδοµένα εισόδου στο µοντέλο (β). 5 Εικόνα 9. Η οθόνη επιλογών για τη βαθµονόµηση. 51 Εικόνα 1. Η οθόνη τοποθέτησης των ορίων των παραµέτρων για τη βαθµονόµηση του µοντέλου. 52 Εικόνα 11. Ενηµερωτικό µήνυµα για των αριθµό επαναλήψεων της διαδικασίας βαθµονόµησης και τον εκτιµώµενο χρόνο ολοκλήρωσης. 52 Εικόνα 12. Μήνυµα µετά την ολοκλήρωση της βαθµονόµησης. 53 Εικόνα 13. Η οθόνη αναφοράς για τα αποτελέσµατα των διαδικασιών βαθµονόµησης και επαλήθευσης. 53 Εικόνα 14. Μηνύµατα που εµφανίζονται σε περίπτωση παράληψης (α) κάποιας παραµέτρου του µοντέλου, (β) αρχείου βροχόπτωσης ή εξάτµισης και (γ) αρχείου παρατηρηµένης απορροής (εφόσον είναι επιλεγµένη η εντολή Verification ). 53 Εικόνα 15. Ενηµερωτικό µήνυµα για την αποθήκευση των αποτελεσµάτων σε αρχείο. 54 Εικόνα 16. Οθόνη (α) γραφήµατος δύο ετών, ηµερήσιων τιµών και (β) τρισδιάστατου γραφήµατος τεσσάρων ετών, µηνιαίων τιµών παρατηρηµένης και υπολογισµένης απορροής. 55 Εικόνα 17. Οθόνη αλλαγής τιµών σηµείων του γραφήµατος. 56 Εικόνα 18. Οθόνη επιλογής ιδιοτήτων του γραφήµατος. 56 Εικόνα 19. Οθόνη προεπισκόπησης εκτύπωσης του γραφήµατος. 56 Εικόνα 2. Παράδειγµα οθόνης βοήθειας, όπου αναφέρονται τα κριτήρια επαλήθευσης που χρησιµοποιούνται. 58 Εικόνα 21. Η οθόνη About Medbasin. 58 1

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φωτ. 1. Εργασίες κατασκευής του φράγµατος Φανερωµένης (Μάρτιος 23). 6 Φωτ. 2. Άποψη του Αποσελέµη από το χωριό Ποταµιές (Μάρτιος 23). 82 Φωτ. 3. Τα βροχόµετρα και το εξατµισίµετρο λεκάνης στο µετεωρολογικό σταθµό Αβδού (Μάρτιος 23). 82 Χάρτης 1. Η περιοχή της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη (µε κόκκινο βέλος σηµειώνονται η θέση Φανερωµένη, όπου γίνονται οι υδροµετρήσεις και τα χωριά Ζαρός, Βορίζια και Γέργερη, όπου βρίσκονται µετεωρολογικοί σταθµοί). 61 Χάρτης 2. Ψηφιακός χάρτης της λεκάνης απορροής του Κουτσουλίδη. 61 Χάρτης 3. Η περιοχή της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη (µε κόκκινο βέλος σηµειώνονται το χωριό Ποταµιές, όπου γίνονται οι υδροµετρήσεις και το χωριό Αβδού, όπου βρίσκεται ο µετεωρολογικός σταθµός). 81 Χάρτης 4. Ψηφιακός χάρτης της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη

12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ελληνικός, αλλά και γενικότερα ο Μεσογειακός χώρος χαρακτηρίζεται από έντονα προβλήµατα όσον αφορά τη διαχείριση των περιορισµένων υδατικών πόρων του, κάτι που φαίνεται να επιτείνεται τόσο από την αύξηση των αναγκών λόγω της γεωργίας και του τουρισµού, όσο και λόγω των κλιµατικών αλλαγών που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες. Ένα από τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν το υδατικό ισοζύγιο µίας περιοχής είναι η σχέση µεταξύ βροχόπτωσης και απορροής ποταµού. Έτσι, είναι θεµιτή η δηµιουργία διαχειριστικών εργαλείων, τα οποία βασιζόµενα σε αυτή τη σχέση να δίνουν εκτιµήσεις της απορροής, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων και τη µελέτη διαφόρων ζητηµάτων. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός λογισµικού, το οποίο, χρησιµοποιώντας ως βάση ένα µοντέλο βροχόπτωσης απορροής, να είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως ένα τέτοιο διαχειριστικό εργαλείο για τις Μεσογειακές λεκάνες απορροής. Το πρόγραµµα αυτό ονοµάστηκε Medbasin και επιδιώκεται να έχει απλή δοµή και φιλικό περιβάλλον, χωρίς ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις, ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή του και από µη εξειδικευµένους χρήστες. Για την αξιολόγηση του λογισµικού πραγµατοποιήθηκε µελέτη εφαρµογής στις λεκάνες απορροής των χειµάρρων Κουτσουλίδης και Αποσελέµης, οι οποίες βρίσκονται στην Ανατολική Κρήτη, χρησιµοποιώντας υδρολογικά και µετεωρολογικά δεδοµένα της Περιφέρειας Κρήτης. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και τα βασικά πεδία εφαρµογών των µοντέλων βροχόπτωσης απορροής και παρουσιάζονται ορισµένα από τα πιο γνωστά εξ αυτών. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τη θεωρητική βάση στην οποία στηρίζεται το λογισµικό. Το µοντέλο βροχόπτωσης απορροής, του οποίου χρησιµοποιούνται οι βασικές αρχές ως πυρήνας του προγράµµατος, είναι το MERO. Πρόκειται για ένα εννοιολογικό µοντέλο, που βασίζεται στην προσοµοίωση των διαδικασιών του υδρολογικού κύκλου µέσω εµπειρικών σχέσεων. Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τη λειτουργία του µοντέλου είναι οι ηµερήσιες τιµές βροχόπτωσης και δυνητικής εξατµισοδιαπνοής και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι οι ηµερήσιες και µηνιαίες τιµές απορροής. Η βαθµονόµηση των παραµέτρων του µοντέλου γίνεται χρησιµοποιώντας ως αντικειµενική συνάρτηση το κριτήριο της ρίζας του µέσου 12

13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ τετραγωνικού σφάλµατος και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πέντε κριτηρίων επαλήθευσης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δοµή του Medbasin, οι φόρµες που περιλαµβάνει, η διαµόρφωση και ο τρόπος δηµιουργίας νέων αρχείων δεδοµένων, οι βασικές εντολές και οι λειτουργίες του µοντέλου (βαθµονόµηση, υπολογισµός της απορροής, επαλήθευση αποτελεσµάτων), τα βοηθητικά εργαλεία (υπολογισµός της µέσης βροχόπτωσης της λεκάνης απορροής, και της µέσης εξάτµισης δεκαηµέρου) και ο τρόπος προβολής (πίνακες, γραφήµατα) και αποθήκευσης των αποτελεσµάτων. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τη µελέτη εφαρµογής στις δύο λεκάνες απορροής. Παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τα διαθέσιµα δεδοµένα, τα προβλήµατα που υπάρχουν και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν. Για την περίπτωση του Κουτσουλίδη, τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά ικανοποιητικά, αντίθετα µε αυτά του Αποσελέµη. Στο γεγονός αυτό φαίνεται να έπαιξε σηµαντικό ρόλο η διαφορά στην ποιότητα των διαθέσιµων δεδοµένων για τις δύο λεκάνες απορροής. Ακολουθεί η ανάλυση ευαισθησίας, για τον έλεγχο της ευαισθησίας των αποτελεσµάτων του µοντέλου στις µεταβολές των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται σχολιασµός της λειτουργικότητας του προγράµµατος και των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη µελέτη εφαρµογής. Επίσης, γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο λεκανών απορροής, αλλά και µε αυτά που προκύπτουν εάν εφαρµοστεί το µοντέλο βροχόπτωσης απορροής SWBM. Επιχειρείται, ακόµα, µία εκτίµηση της µελλοντικής ετήσιας απορροής των δύο χειµάρρων βάσει τριών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής και διαπιστώνεται ότι η µείωση της απορροής θα είναι σηµαντική τις επόµενες δεκαετίες. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας. Προκύπτει ότι το Medbasin µπορεί να αποτελέσει ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο υπολογισµού της απορροής, παρέχοντας αρκετές βοηθητικές λειτουργίες, αν και κάποιες από αυτές επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις. Τα αποτελέσµατα της µελέτης εφαρµογής είναι καλά, ιδιαίτερα για την λεκάνη απορροής του Κουτσουλίδη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και µε τον έλεγχο των κριτηρίων επαλήθευσης. Περιοριστικό παράγοντα για τα αποτελέσµατα της λεκάνης απορροής του Αποσελέµη αποτέλεσαν τα προβλήµατα στην ποιότητα των δεδοµένων. Επισηµαίνονται, τέλος, ορισµένα σηµεία που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, όπως η τάση υποεκτίµησης ορισµένων κορυφαίων τιµών της απορροής και ο έλεγχος της δυνατότητας µείωσης των χρησιµοποιούµενων παραµέτρων. 13

14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY Mediterranean regions encounter many problems with water resources management, due to the water scarcity, the increased needs of agriculture and tourism and the climate change. One of the basic elements that determines the water balance of a region is the rainfall runoff interconnection. The production of management tools to estimate river runoff, is desirable, in order to be used in decision support and assist the study of several environmental issues. The objective of this work is to develop a software, based on a rainfall runoff model, which could be a useful management tool for Mediterranean river basins. This computer program, called Medbasin, is intended to have simple structure and friendly environment, in order to be used even from non-experts. In order to test and evaluate the software, there is a case study for two river basins, Koutsoulidis and Aposelemis, located in eastern Crete, using hydrological and meteorological data. The characteristics and the basic applications of rainfall runoff models are described in the introduction. Also, there is a brief presentation of some of the most known models. The theoretical base of the software is presented in the second chapter. The main principles of MERO watershed model were used to build the core of the program. MERO is a conceptual model, based on hydrologic cycle process. The model input consists of daily precipitation and potential evapotranspiration data, while the output is expressed as daily and monthly runoff. For the calibration of the parameters, route mean square error criterion is used as objective function. Five validation criteria are utilized to evaluate the results. In chapter three, Medbasin s structure is presented, including the forms of the program, input and output data format, data creation tables, the basic commands and operations of the model (calibration, runoff estimation, verification), other existing tools (calculation of basin s average precipitation and ten-day average evaporation) and way of presenting (tables, charts) and saving the results. The case study for the two river basins is described in chapter four. Their main characteristics, available data, problems encountered and the results are presented. In the first case (Koutsoulidis river), the results were very encouraging, but in the second 14

15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ one (Aposelemis river), were not such good. Major cause for that seems to be the difference of the quality of the available data for these two river basins. A sensitivity analysis follows, in order to check results sensitivity to the variation of the parameters. In chapter five there is a discussion on the functionality of the program and about the case study s results. There is a comparison between the results of the two cases and, also, between the results from the application of SWBM model to these basins. An attempt to project the future annual runoff of these two rivers, based on three climate change scenarios, is presented, showing that river flow will be reduced significantly within the next few decades. In chapter six, we conclude that Medbasin can be a simple and useful tool to estimate runoff, providing many assisting functions. Case study s results are encouraging, despite the fact that poor data quality seems to be a restrictive factor. Finally, some points that need further study are remarked, such as the tendency of the model to underestimate peak flow values and the possibility to reduce the number of parameters. 15

16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Η γνώση της υδρολογίας µίας περιοχής και των σχέσεων βροχόπτωσης απορροής αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων, στο σχεδιασµό υδραυλικών κατασκευών, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως και στη µελέτη περιβαλλοντικών, οικονοµικών, κοινωνικών κλπ. φαινοµένων (Vandewiele et al., 1991, Yapo et al., 1996, Yu and Yang, 2). Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί αρκετά µοντέλα βροχόπτωσης απορροής (π.χ. WMO, 1976, 1986, 1992), τα οποία χρησιµοποιούνται σε πληθώρα εφαρµογών, όπως (Nandakumar and Mein, 1997, Bergström, 1995): µελέτη των επιδράσεων αλλαγών του κλίµατος πρόβλεψη των επιπτώσεων από µεταβολές στις χρήσεις γης επέκταση αρχείων απορροής, έλεγχος ποιότητάς τους και συµπλήρωση κενών εκτίµηση παροχών σε λεκάνες απορροής που δεν υπάρχουν µετρήσεις πρόβλεψη απορροής σε πραγµατικό χρόνο πρόβλεψη πληµµυρών σχεδιασµός αντιπληµµυρικής προστασίας συνοπτική χαρτογράφηση µελέτες υδατικού ισοζυγίου κ.α. Η εφαρµογή των υδρολογικών µοντέλων στην περιβαλλοντική διαχείριση φαίνεται ότι θα αναπτυχθεί στο µέλλον. Τα µοντέλα θα πρέπει να είναι πρακτικά εργαλεία, µε δυνατότητα χρησιµοποίησής τους για σχεδιασµό και λήψη αποφάσεων (Singh, 1995). Στην εργασία αυτή επιχειρείται η εφαρµογή ενός µοντέλου βροχόπτωσης 16

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ απορροής για την ανάπτυξη λογισµικού µε απλή δοµή και λειτουργίες, ώστε να αποτελεί εύχρηστο εργαλείο για τους ενδιαφερόµενους χρήστες, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα εξειδικευµένοι (π.χ. φοιτητές, µελετητές κτλ.) και επιθυµούν την διερεύνηση περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών ή άλλων ζητηµάτων κάποιας περιοχής. Στον ελληνικό νησιωτικό χώρο παρουσιάζονται σηµαντικές αδυναµίες στη διαχείριση των υδατικών πόρων, γεγονός που δηµιουργεί ή επιτείνει διάφορα κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα (π.χ. ελάττωση τουριστικής κίνησης, εγκατάλειψη γεωργίας, µετακίνηση πληθυσµών, µείωση βιοποικιλότητας). Έτσι, επιδιώκεται το χρησιµοποιούµενο µοντέλο βροχόπτωσης - απορροής να προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα εδαφολογικά, κλιµατικά κλπ. χαρακτηριστικά των ηµίξηρων αυτών περιοχών και, γενικότερα, των λεκανών απορροής της Μεσογείου µε ανάλογα γνωρίσµατα, ώστε να µπορεί να αποτελέσει ένα από τα εργαλεία διαχείρισής τους. Μοντέλα βροχόπτωσης απορροής Υδρολογικό µοντέλο είναι ένα σύνολο µαθηµατικών εξισώσεων οι οποίες απεικονίζουν κατά προσέγγιση το σύνολο των αλληλοσυσχετιζόµενων φαινοµένων που υπεισέρχονται στη διαδικασία µετατροπής της βροχής σε απορροή. Τα µοντέλα βροχόπτωσης απορροής ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος των εξισώσεων που περιλαµβάνουν, το χρονικό τους βήµα, τη λειτουργία τους σε πραγµατικό χρόνο κλπ. Ο πλέον συνήθης διαχωρισµός των µοντέλων είναι, αφενός σε µοντέλα µεµονωµένου υδρολογικού γεγονότος και συνεχή µοντέλα, αφετέρου σε ενιαία (lumped) και κατανεµηµένα (distributed). ιαφόρων ειδών µοντέλα βροχόπτωσης - απορροής χρησιµοποιούνταν ήδη από τα τέλη του 19 ου αιώνα, σηµαντική όµως τοµή στην εξέλιξή τους, στις αρχές της δεκαετίας του 196, ήταν η εισαγωγή των εννοιολογικών (conceptual) µοντέλων, τα οποία βασίζονταν στην προσπάθεια ανεύρεσης µιας πιο φυσικής ερµηνείας των διαδικασιών που αναπαριστούν την συµπεριφορά των διαφόρων συνιστωσών του υδρολογικού κύκλου, σε επίπεδο λεκάνης απορροής (Καϊµάκη και Καββαδίας, 1995). Σηµαντική είναι η συµβολή της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ανάπτυξη των µοντέλων, καθώς οι αυξηµένες υπολογιστικές δυνατότητες που παρέχουν δίνουν την ευχέρεια για καλύτερο έλεγχο και βελτίωση της δοµής των 17

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ µοντέλων αυτών. Στη συνέχεια γίνεται σύντοµη περιγραφή ορισµένων µοντέλων βροχόπτωσης - απορροής: - TOPMODEL (Beven et al., 1995) Το TOPMODEL µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο εννοιολογικών εργαλείων, που χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή της υδρολογικής συµπεριφοράς των λεκανών απορροής µε έναν κατανεµηµένο ή ηµι-κατανεµηµένο τρόπο, συγκεκριµένα, τη δυναµική των επιφανειακών ή υποεπιφανειακών περιοχών που συµβάλλουν στην απορροή. Βασίζεται σε ορισµένες απλές θεωρίες υδρολογικών εκτιµήσεων, αλλά αναγνωρίζει ότι, εξαιτίας της έλλειψης µετρήσεων της εσωτερικής κατάστασης και των χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής, η έκφραση των εσωτερικών υδρολογικών αντιδράσεών της πρέπει απαραίτητα να είναι λειτουργική και να εισάγει τον ελάχιστο αριθµό παραµέτρων προς βαθµονόµηση. Η αρχές µοντελοποίησης έχουν διατηρηθεί αρκετά απλές, ώστε οι χρησιµοποιούµενες δοµές του µοντέλου να µπορούν να τροποποιηθούν ώστε οι προβλέψεις να πλησιάζουν την συµπεριφορά της συγκεκριµένης λεκάνης απορροής. Η κατανεµηµένη φύση των προβλέψεων µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στο σκοπό αυτό. Οι δύο κύριοι στόχοι του TOPMODEL είναι, αφενός η δηµιουργία µίας πραγµατικής και πρακτικής πρόβλεψης και ενός συνεχούς µοντέλου προσοµοίωσης, αφετέρου η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου µέσα στο οποίο θα µπορεί να διερευνηθούν οι παρατηρούµενες υδρολογικές διεργασίες, θέµατα κλίµακας και οι διαδικασίες του µοντέλου. Οι παράµετροι επιδιώκεται να έχουν φυσική ερµηνεία και ο αριθµός τους να διατηρείται στον ελάχιστο δυνατό, για να διασφαλίζεται ότι οι τιµές τους δεν είναι απλώς στατιστικά αποτελέσµατα της διαδικασίας βαθµονόµησης (αν και κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε απολύτως). Πρακτικά, το µοντέλο αντιπροσωπεύει µία προσπάθεια να συνδυαστεί η υπολογιστική και η παραµετρική επίδραση της ενιαίας (lumped) προσέγγισης, σε σχέση µε τη φυσική θεωρία, για µία πιο ακριβή αποτίµηση, που παρέχεται από ένα κατανεµηµένο µοντέλο. Οι δύο βασικές παραδοχές που τίθενται στο TOPMODEL είναι ότι: α) η δυναµική της κορεσµένης ζώνης µπορεί να προσεγγιστεί µε σχέσεις σταθερής κατάστασης και β) η υδραυλική κλίση της κορεσµένης ζώνης µπορεί να προσεγγιστεί 18

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ από την τοπογραφική κλίση του τοπικού ανάγλυφου, tanβ. - KINEROS (Smith et al., 1995) Το µοντέλο KINEROS (KINematic runoff and EROSion model) χρησιµοποιείται ευρέως στις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες. Η λογική δοµή του βασίζεται στη διόδευση της επιφανειακής απορροής σε διαδοχικά επίπεδα ροής που συµβάλλουν σε πλευρικές εισροές σε κανάλια. Κατά την πορεία εξέλιξης του µοντέλου, προστέθηκαν στοιχεία σχετικά µε τη διάβρωση του εδάφους, τη διήθηση, τη µεταφορά ιζηµάτων, τη χωρική κατανοµή των βροχοπτώσεων κτλ. Αναλυτικότερα, για τη χρήση του µοντέλου, ο χρήστης πρέπει να µετασχηµατίσει την υπό µελέτη λεκάνη απορροής σε ένα ισοδύναµο δίκτυο που αποτελείται από επίπεδα απορροής, κανάλια και δεξαµενές, έτσι ώστε να µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει µονοδιάστατη ροή µεταξύ κάθε µίας από αυτές τις µονάδες, οι οποίες ορίζονται ως στοιχεία (elements) του συνολικού δικτύου. Στη συνέχεια γίνονται οι υπολογισµοί της βροχόπτωσης, λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα από χωρικά κατανεµηµένους βροχοµετρικούς σταθµούς, το ύψος της ανάσχεσης για κάθε στοιχείο του µοντέλου, τη διήθηση κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος της βροχόπτωσης κτλ. Βάσει των παραπάνω υπολογίζεται η επιφανειακή ροή και η απορροή µέσω των καναλιών. Επιπλέον χαρακτηριστικό του µοντέλου είναι η δυνατότητα προσοµοίωσης της κίνησης του διαβρωµένου εδάφους µαζί µε την κίνηση του επιφανειακού νερού. Ο υπολογισµός της διάβρωσης, που προκαλείται από την κινητική ενέργεια των σταγόνων της βροχής (splash erosion) και της διάβρωσης που προκαλείται από τη ροή του νερού (hydraulic erosion), γίνεται ανεξάρτητα και η προσοµοίωση συνεχίζεται µέσω των στοιχείων των καναλιών και των δεξαµενών. To KINEROS έχει εφαρµοστεί σε αρκετές, µικρού και µέσου µεγέθους, λεκάνες απορροής, καθώς και σε µεγαλύτερες µε ηµίξηρα χαρακτηριστικά, δίνοντας, γενικά, ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 19

20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΑΝΚ (Sugawara, 1995) Το µοντέλο ΤΑΝΚ αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία. Ο βασικός σχεδιασµός του αφορά, κυρίως, εφαρµογή του σε υγρά κλίµατα, αλλά µε τροποποιήσεις µπορεί να εφαρµοστεί και σε ξηρές περιοχές. Η δοµή του βασίζεται στη θεώρηση της ύπαρξης τεσσάρων δεξαµενών, µέσα στις οποίες το νερό κινείται διαδοχικά. Η βροχόπτωση προστίθεται στην πρώτη δεξαµενή, ενώ αφαιρείται η εξάτµιση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα σε αυτή τη δεξαµενή, η αφαίρεση της εξάτµισης γίνεται από τις επόµενες δεξαµενές. Η απορροή υπολογίζεται ως το άθροισµα του νερού που εκρέει από κάθε δεξαµενή, αντιπροσωπεύοντας την επιφανειακή, την ενδιάµεση (intermediate) την υπόγεια (sub-base) και τη βασική (baseflow) απορροή, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που το µοντέλο εφαρµόζεται για ανάλυση πληµµύρων, χρησιµοποιούνται µόνο οι δύο πρώτες δεξαµενές. Μία απλοποιηµένη µορφή του µοντέλου είναι αυτή της απλής γραµµικής δεξαµενής (simple linear tank). Στην εκδοχή αυτή θεωρείται ότι απορροή προέρχεται από µία αθροιστική σχέση της απορροής των τεσσάρων δεξαµενών και όχι από την κάθε µία δεξαµενή ξεχωριστά. Ο υπολογισµός γίνεται µε γραµµικές εξισώσεις, οι οποίες δίνουν γενικά ικανοποιητικά αποτελέσµατα για περιοχές µε υγρό κλίµα. Σε υγρές περιοχές, όπου πρακτικά δεν υπάρχει ξηρή περίοδος, τα εδάφη µπορούν να θεωρηθούν σχεδόν πάντα κορεσµένα και το µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την απλή µορφή που προαναφέρθηκε. Για να είναι δυνατή η εφαρµογή του και σε άλλες περιοχές, χρησιµοποιείται µία πιο σύνθετη εκδοχή του, στην οποία λαµβάνεται υπόψη ο παράγοντας της εδαφικής υγρασίας, µε την προσθήκη µίας σειράς εξισώσεων που αφορούν τη δοµή της πρώτης δεξαµενής. Σε ξηρά κλίµατα, όπου η ετήσια δυνητική εξατµισοδιαπνοή είναι µεγαλύτερη από την ετήσια βροχόπτωση, οι ορεινές περιοχές είναι ξηρές κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ οι κατάντη περιοχές παραµένουν υγρές, λόγω της κίνησης του υπόγειου νερού προς αυτές, έτσι η λεκάνη απορροής παρουσιάζει διαφορετική συµπεριφορά κατά τις πρώτες βροχοπτώσεις, ανάλογα µε υψόµετρο. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται διαχωρισµός της περιοχής σε ζώνες και γίνεται εφαρµογή του µοντέλου σε κάθε µία από αυτές, λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό υγρασίας της. 2

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Μη μετρούμενες λεκάνες απορροής: Διερεύνηση στη λεκάνη του Πηνειού Θεσσαλίας, στη θέση Σαρακίνα

Μη μετρούμενες λεκάνες απορροής: Διερεύνηση στη λεκάνη του Πηνειού Θεσσαλίας, στη θέση Σαρακίνα Μη μετρούμενες λεκάνες απορροής: Διερεύνηση στη λεκάνη του Πηνειού Θεσσαλίας, στη θέση Σαρακίνα Βασίλειος Γουργουλιός και Ιωάννης Ναλμπάντης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Ζαΐμης Γεώργιος Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Πλημμύρες Ζημίες σε αγαθά Απώλειες ανθρώπινης ζωής Αρχικά εμπειρικοί μέθοδοι Μοναδιαίο υδρογράφημα Συνθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Τα υδρολογικά µοντέλα του Υδροσκοπίου

Τα υδρολογικά µοντέλα του Υδροσκοπίου Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία Κατακρηµνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

βροχοπτώσεων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγµάτων Νοεµβρίου 2008, Λάρισα Ενότητα: Φράγµατα, θέµατα Υδραυλικής-Υδρολογίας

βροχοπτώσεων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγµάτων Νοεµβρίου 2008, Λάρισα Ενότητα: Φράγµατα, θέµατα Υδραυλικής-Υδρολογίας Σύγχρονες τάσεις στην εκτίµηση ακραίων βροχοπτώσεων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγµάτων 13-15 Νοεµβρίου 2008, Λάρισα Ενότητα: Φράγµατα, θέµατα Υδραυλικής-Υδρολογίας ηµήτρης Κουτσογιάννης και Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Συνδυασµένη προσοµοίωση υδρολογικών-υδρογεωλογικών υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1 1. Υδρολογική ανάλυση Η ποσότητα και η ποιότητα υδρολογικών δεδοµένων που διατίθενται για επεξεργασία καθορίζει τις δυνατότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Το µοντέλο Ζυγός Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ-GIS) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Ελένη Σαββίδου Διδακτορική Φοιτήτρια Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση της εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής στην Ελλάδα

Απλοποίηση της εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΠΜΣ «Επιστήµη και τεχνολογία υδατικών πόρων» Απλοποίηση της εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής στην Ελλάδα Μεταπτυχιακή εργασία: Αριστοτέλης Τέγος Επιβλέπων: ηµήτρης Κουτσογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI (237) ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI Γ. Τσακίρης, Δ. Τίγκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Υδρολογικό Μοντέλο HEC-HMS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Ιούνιος 2007 Ορισµός-Κατηγορίες Μοντέλων Ορισµός Μοντέλου: Η Αναπαραγωγή της Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου

Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου Ελένη Μαρία Μιχαηλίδη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στόχοι εργασίας Διερεύνηση μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 η Διάλεξη : Μοντελοποίηση της Εξατμισοδιαπνοής Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης α

Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης α Ζαΐμης Γεώργιος Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης απορροής ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ; Μετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Καλύβας Θ., Ζέρβας Ε.¹ ¹ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες

Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες Εφαρμογή προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε Μεσογειακές λεκάνες Μαστροθεόδωρος Θεόδωρος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δεκέμβριος 2013 Σκοπός και διάρθρωση Μελέτη μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα

Περιεχόµενα. Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης...1 2 Υδρολογικά δεδοµένα και επεξεργασίες 5

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 1

Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 1 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 1 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 2 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 3 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 4 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ιαχείριση του Υδατικού Συστήµατος του βόρειου τµήµατος του νοµού Χανίων µε

Διαβάστε περισσότερα

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6)

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E0: Μαθηµατική διατύπωση µοντέλου επίλυσης απλού δικτύου διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών Ι. Μαρκόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) Νίκος Μαµάσης, Λέκτορας Χρυσούλα Παπαθανασίου, Πολιτικός µηχανικός Μαρία Μιµίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων

Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων Γ. Καραβοκυρός Α. Ευστρατιαδης. Κουτσογιάννης Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Παρουσίαση στα πλαίσια του µαθήµατος: «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα» Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα Ανδρέας Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣΙ

Άσκηση 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣΙ Άσκηση 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣΙ Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται τα ετήσια ύψη βροχών όπως μετρήθηκαν σε δυο γειτονικούς βροχομετρικούς σταθμούς χ και ψ για την περίοδο 1990-2001. Ζητείται: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστική ανάλυση και προσοµοίωση υδροµετεωρολογικών διεργασιών σχετικών µε την αιολική και ηλιακή ενέργεια

Στοχαστική ανάλυση και προσοµοίωση υδροµετεωρολογικών διεργασιών σχετικών µε την αιολική και ηλιακή ενέργεια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στοχαστική ανάλυση και προσοµοίωση υδροµετεωρολογικών διεργασιών σχετικών µε την αιολική και ηλιακή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση του Σ.Γ.Π. HEC-GeoHMS στη λεκάνη του Άνω Αράχθου

Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση του Σ.Γ.Π. HEC-GeoHMS στη λεκάνη του Άνω Αράχθου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN)

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη

Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη Τι είναι ο Υδροκρίτης Mία τοπογραφική διαχωριστικη γραμμή που διχωριζει το νερό που απορρέει επιγανειακα σε δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

βλπ και αυτή είναι η διδαχθείσα. Να δώσετε ένα Τι κατανοείται

βλπ και αυτή είναι η διδαχθείσα. Να δώσετε ένα Τι κατανοείται Βασικές ερωτήσεις με συνοπτικές απαντήσεις. Για διαφάνειες μαθήματος και σημειώσεις κ. Χρυσάνθου. πλήρη ανάπτυξη βλπ Επίσης, οι ερωτήσεις αυτές είναι οι πλεον βασικές ωστόσο η ύλη είναι ευρύτερη και αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα

Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα Ανδρέας Ευστρατιάδης και Γιώργος Καραβοκυρός Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα

Περιεχόµενα. Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης...2 2 Υδρολογικά δεδοµένα και επεξεργασίες 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ Αθήνα, Οκτώβριος 2003 Λαγκαδινού Ευγενία ιεπιστηµονικό- ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό

Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό 5o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΤΜ 14-15 ΟΚΤΩΒΡIOY 2017 ΑΘΗΝΑ Συνεδρία: Εφαρμογές Γεωπληροφορικής Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό Το υλικό της παρουσίασης προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ Σίµων-Μιχαήλ Παπαλεξίου Επιβλέπων:. Κουτσογιάννης, Αν. Καθηγητής Αθήνα, Σεπτέµβριος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού Μαρία Γκίνη ιπλ. γρ.-τοπογ. Μηχ.,MSc Υδρολογίας, Υπουργείο νάπτυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µεθοδολογία σχεδιασµού ελαχίστου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Α. Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Ινώ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ * & Ιωάννης ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Ινώ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ * & Ιωάννης ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 14 & 15 Οκτωβρίου 2017 Ινώ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ * & Ιωάννης ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογικά δεδοµένα

Υδροµετεωρολογικά δεδοµένα Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Υδραυλική ενέργεια Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Υδραυλικήενέργεια Υδραυλική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια που προέρχεται απότονερό: καθώςτονερόπέφτειαπόκάποιούψος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταμιευτήρα

Διαχείριση Ταμιευτήρα Διαχείριση Ταμιευτήρα Μονοκριτηριακή βελτιστοποίηση Διαχείριση υδατικών πόρων Ανάγκη σύνθεσης επιστημών Σημερινό μάθημα: έμφαση στη χρήση εννοιών και μεθόδων από την επιχειρησιακή έρευνα Κουτσογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ III ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Βασικός τελικός στόχος κάθε επιστηµονικής τεχνολογικής εφαρµογής είναι: H γενική βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος Η βελτίωση της ποιότητας ζωής Τα µέσα µε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΜΑΜΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜ:331/2003032 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ευχαριστίες Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν να δημιουργήσω την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα φειδωλό μοντέλο για την πρόβλεψη των χαμηλών ροών σε μεσογειακά υδατορεύματα

Ένα φειδωλό μοντέλο για την πρόβλεψη των χαμηλών ροών σε μεσογειακά υδατορεύματα 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα 14 & 15 Οκτωβρίου 2017 Ένα φειδωλό μοντέλο για την πρόβλεψη των χαμηλών ροών σε μεσογειακά υδατορεύματα Κωνσταντίνα Ρίσβα (1), Διονύσιος Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓ. Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ Ε ΟΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Από ΜΕΧΛΕΡΗ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα