και το πόδι.. Γενική κατασκευή του κάτω άκρου -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "και το πόδι.. Γενική κατασκευή του κάτω άκρου -"

Transcript

1

2 Αναπτυξιακές μεταβολές στο σκέλος, την ποδοκνημική και το πόδι.. Γενική κατασκευή του κάτω άκρου - προσανατολισμός των aρθρικών επιφανειών θ~ <f5jωρ ς l81 rρf[b\(qjς Ο ~.φ(qj~q(qj Κ U! [J{ΙDJ ΙUΙ Κω~ΙΩΓ1ί"(Q]~trf~ ς Κ U! [){ΙDJς [N~[J{rQ;)\(QJΙDJς θ~ ){ ιρης Εισαγωγή Το φυσιολογικό πόδι αποτελεί μία καλά εξελιγμένη δομή, τη σημαντικότερη για τη διποδική στήριξη και βάδιση του ανθρώπου. Ως μέσο επαφής του σώματος με το έδαφος, το πόδι δέχεται τάσεις και φορτία κατά τη διάρκεια της βάδισης, συνιστώντας έτσι μία ευάλωτη ανατομική περιοχή συχνών παθολογικών καταστάσεων. Τα φορτία και οι τάσεις εφαρμόζονται στο πόδι από την πρώιμη παιδική ηλικία, όταν το παιδί αρχίζει να στηρίζεται, και αυξάνουν σημαντικά με την έναρξη της βάδισης. Η ικανότητα του ποδιού να ανταποκρίνεται στις εφαρμοζόμενες δυνάμεις, χωρίς να υφίσταται παθολογικές αλλαγές και να εμφανίζει συμπτώματα, εξαρτάται από τη φυσιολογική λειτουργία του και τις μεταβολές οι οποίες συντελούνται σε αυτό κατά την ανάπτυξη. Επιπλέον, το πόδι πρέπει να θεωρείται και να αναλύεται ως το τελικό τμήμα της κινητικής αλυσίδας η οποία ορίζεται από το μηρό και την κνήμη, ξεκινώντας από την οσφυ"ίκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και τη σύνδεση αυτής με τη λεκάνη. Γενική κατασκευή του κάτω άκρου και η θέση του στο χώρο Η κατασκευή του κάτω άκρου αντανακλά τις τάσεις που εφαρμόζονται σ'αυτό και υπακούει στους νόμους του Euler, που διέπουν τη συμπεριφορά των έκκεντρα φορτιζόμενων δοκών.(23) Αν μία δοκός είναι aρθρωμένη και στα δύο άκρα της, η κάμψη περιλαμβάνει όλο το μήκος της. Ως εκ τούτου, η κάμψη του μηρού είναι κοίλη προς τα πίσω (Εικ. 4-lA). Αν η δοκός είναι σταθερή κάτω και κινητή από πάνω, δημιουργούνται δύο κάμψεις με αντίθετες κυρτώσεις, με την ανώτερη να περιλαμβάνει τα 2/3 της δοκού. Αυτές οι κάμψεις αντιστοιχούν σε εκείνες του μηρού σε μετωπιαίο επίπεδο (Εικ. 4-lB). Αν η στήλη είναι στερεωμένη και στα δύο άκρα, η κάμψη περιλαμβάνει τα 2/4. Αυτό αντιστοιχεί στην κνήμη σε μετωπιαίο επίπεδο (Εικ. 4-lΔ). Στο προσθιοπίσθιο (οβελιαίο) επίπεδο η κνήμη έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά (Εικ. 4-lΓ): α) Οπίσθια μετατόπιση του άνω άκρου (Retro-torsion, τ). β) Τα κνημιαία κυρτώματα κλίνουν προς τα πίσω και σχηματίζεται μία γωνία με το οριζόντιο επίπεδο 5-6 (Retroversion, V). γ) Η κνήμη είναι κεκαμμένη έτσι, ώστε να είναι κοίλη προς τα πίσω και αυτό αντιστοιχεί σε δοκό στερεωμένη και στα δύο άκρα, όπως στο μηρό σε μετωπιαίο επίπεδο (Retroflexion, F). Κατά τη διάρκεια της κάμψης, τα κοίλα μέρη του μηρού και της κνήμης έρχονται αντιμέτωπα και μ' αυτό τον τρόπο αυξάνει ο χώρος για την τοποθέτηση των μυ ίκών μαζών (Εικ. 4-lE). 51

3 52 Πόδι και Ποδοκνημικ ή Β Α Ε Γ Δ 2/3 1/3 Διαμόρφωση του σχήματος των οστών των κάτω άκρων σύμφωνα με το νόμο του Eυler. 2 -GJ- (α) (β) ~300~ (γ) (δ) (i) -30 (ii) (α) (β) (γ) (α) (β) (γ) (iii) -(ί'). 'f +50 ~ ~ ~+300 (δ) ο (ίν) (ν) Εικόνα 4-1. Σχηματικά η κατασκευή του κάτω άκρου και ο προσανατολισμός των aρθρικών επιφανειών (τροποποιημένο από Kapandji, 1980). Οι εικόνες που ακολουθούν είναι ένα είδος ανατομικής άλγεβρας, σε μια προσπάθεια να εξηγηθούν οί διαδοχικές κινησεις της αξονικής στροφής στα οστά των κάτω άκρων, όπως φαίνονται όταν τα βλέπουμε από πάνω. Η στροφή του μηρού (Εικ. 4-li). Ας υποθέσουμε ότι: (α) η κεφαλή και ο αυχένας (1) και οι κόνδυλοι (2) αποτελούν μία στέρεη κατασκευή. Αν δεν έχουμε στροφή (τorsion), (β) ο άξονας του αυχένα θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό των κονδύλων. Στην πραγμα-

4 Κεφάλαιο 4 Αναπτυξιακέ ς μεταβολές στο σκέλος, την ποδοκνημική και το πόδι 53 τικότητα όμως επί του ζώντος, (γ) ο αυχένας σχηματίζει γωνία 30 με το μετωπιαίο επίπεδο. Ως εκ τούτου, αν ο άξονας των κονδύλων πρέπει να μείνει στο μετωπιαίο επίπεδο, η μηριαία διάφυση πρέπει να στραφεί (δ) -30 εσωτερικής στροφής. Η στροφή της κνήμης (Εικ. 4-Iii). Ας υποθέσουμε ότι: (α) η ποδοκνημική (1) και οι κνημιαίοι κόνδυλοι (2) αποτελούν μία στέρεη κατασκευή. Σε απουσία κάθε στροφής, (β) ο άξονας των κονδύλων και αυτής της κνήμης βρίσκονται σε μετωπιαίο επίπεδο. Αλλά επί του ζώντος, (γ) η οπίσθια θέση του έξω σφυρού αναγκάζει τον άξονα της ποδοκνημικής να φέρεται λοξά έξω και πίσω. Αυτό αντιστοιχεί σε εξωτερική στροφή ίση με +25. Ας υποθέσουμε (Ει κ. 4-liii) (α) τους μηριαίους κονδύλους (1) και τους κνημιαίους (2) μαζί. Οι άξονές τους (β) θα έπρεπε να βρίσκονται στο μετωπιαίο επίπεδο. Επί του ζώντος η αυτόματη αξονική στροφή στο γόνατο (Screw Home Movement) σε πλήρη έκταση προκαλεί +5 έξω στροφής της κνήμης στο μηρό (γ). Αυτές οι στροφές κλιμακώνονται κατά μήκος του κάτω άκρου ( ) και αναιρούνται έτσι, ώστε ο άξονας της ποδοκνημικής είναι σχεδόν παράλληλος με αυτόν του μηριαίου αυχένα, δηλαδή σε 30 έξω στρο- φής (δ). Ως εκ τούτου, ο άξονας του ποδιού βρίσκεται στις 30 στο επίπεδο συμμετρίας, όταν κάποιος στέκεται όρθιος με την πτέρνα ενωμένη και την πύελο ισορροπημένη (Εικ. 4-liv).(9,17) Κατά τη διάρκεια της βάδισης, το προωθούμενο κάτω άκρο φέρει το σύστοιχο ισχίο προς τα εμπρός (Εικ. 4-lv). Αν η πύελος στρέφεται σε 30, ο άξονας του ποδιού έρχεται σε οβελιαίο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο κίνησης. Τούτο επιτρέπει στο βηματισμό να εξελιχθεί με τις καλύτερες συνθήκες.(9) Η φυσική ιστορία της μηροκνημιαίας γωνίας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον διότι συντελεί στην εμφάνιση βλαισο- ή ραιβογονίας. Επίσης επηρεάζει την εξέλιξη της ποδοκνημικής και των υπόλοιπων αρθρώσεων του ποδιού. Η φυσική ιστορία της μηροκνημιαίας γωνίας σε Ελληνικό πληθυσμό(34) φαίνεται στην εικόνα 4-2. Στα βρέφη κάτω του 1ου έτους και στα νήπια, τα οποία δεν άρχισαν ακόμη να βαδίζουν, υπάρχει ραιβογονία μεταξύ μηρού-κνήμης. (5) Κατά τη γέννηση σημειώνεται επίσης ραιβότητα στην κνήμη 5-10 στο μετωπιαίο επίπεδο, η οποία μειώνεται 2-3 από τα 2-4 έτη. Η εξέλιξη της γωνίας μηρού-κνήμης έχει μελετηθεί σε έρευνα (Longitudinal Survey) από τους Salenius & Vankka 1975,(18) και έχει δειχθεί ότι η έντονη ραιβογο :1 1:1 ι- ι- ι= 10 ΑΓΟΡΙΑ ι= ι- ι- 10 '0 '0 c:ι. c:ι. 6 6 ο. ο. ο ο ο ο Ηλικίες ΚΟΡΠΣΙΑ Ηλικίες :1 1:1 ι- ι- ι= ι= ι- ι- '0 so '0 so 1:) 1:) 6 6 < < m 60 m so so go go Εικόνα 4-2. Φυσική ιστορία της μηροκνημιαίας γωνίας σε αγόρ ια και κορίτσια 2-12 ετών (Γρίβας, 1984).

5 54 Πόδι και Ποδοκνημική Επιμήκης άξονας Φυσική ιστορία αμφισφύριας διαμέτρου 10τ , Επίφυση Νεογέννητο 2 ετών EB r ~.ξ. '" g7 r ~ ~ ~ 6... A... ~-:~ : -~~z.... I / '\. -./...,. ~ 5~ ο ψ- --+-Αγόρια Μέσος όρος Β Ηλικία (έτη) Ο.. Κορfτσισ Εικόνα 4-5. Η φυσική ιστορία της αμφισφύριας διαμέτρου στα δύο φύλα (Γρίβας, 1984). 12 ετών Ενήλικας Εικόνα 4-3. Η σχέση των aρθρικών επιφανειών της ποδοκνημικής, όπως αυτή μεταβάλλεται με την ηλικία (τροποποιημένο από Tachdajian, 1985). νία των 10 στα νεογνά και στα βρέφη μεταπίπτει στην ηλικία των 2 ετών σε έντονη βλαισογονία 12, η οποία από την ηλικία των 3 ετών και μετά ελαττώνεται μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών, οπότε παραμένει η γωνία σταθερή, με μέσο όρο τιμών 5 για τα αγόρια και 6 για τα κορίτσια. Τα ευρήματα αυτά υιοθέτησαν και οι Κling & Hensinger 1983.(10) Τα παιδιά όταν μαθαίνουν να περπατούν έχουν την τάση να κρατούν τα πόδια τους σε απόσταση για να αυ- Εικόνα 4-4. Αμφισφύρια διάμετρος (Γρίβας, 1984). ξάνουν τη σταθερότητά τους. Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος που προκαλείται μεγαλύτερη πίεση στην έξω πλευρά των γονάτων και το έσω τμήμα της επιφυ σιακής πλάκας αναπτύσσεται γρηγορότερα. Ως αποτέλεσμα τότε δημιουργείται βλαισότητα στην κνήμη.(18) Οριακή τιμή κνημομηριαίας γωνίας μπορεί να θεωρηθεί αυτή των 15 βλαισότητας πέραν δε αυτής, πρέπει να γίνεται διόρθωση. Όσον αφορά στο κέντρο βάρους, αυτό βρίσκεται στο ύψος του 2ου οσφυ ίκού σπονδύλου. Η γραμμή βαρύτητας, στην ιδεωδέστερη φυσιολογική θέση, περνά μεταξύ των σημείων: (1) μαστοειδής απόφυση, (2) μπροστά από την άρθρωση του ώμου, (3) πίσω από την άρθρωση του ισχίου, (4) ακριβώς μπροστά από το κέντρο της άρθρωσης του γόνατος, και μπροστά από την ποδοκνημική άρθρωση.(35) (5) περίπου 5 cm Εμβιομηχανικές μεταβολές του σκέλους κατά την ανάmυξη Κατά τη γέννηση και την πρώιμη νηπιακή ηλικία η σχέση έξω / έσω στροφής του μηρού είναι 3/1, με συνολικό εύρος κίνησης τις 100. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, τόσο η έξω στροφή όσο και το συνολικό εύρος κίνησης μειώνονται σημαντικά.(25,26, 27,28, 29) Και για τα δύο φύλα το ελάχιστο όριο της έξω στροφής είναι περί τις 250. (21,22) Η επιγονατίδα μέχρι και την ηλικία των 5-6 ετών βρίσκεται προς τα έξω σε σχέση με την επιγονατιδομηριαία άρθρωση. Μέχρι και την ηλικία των 5 ετών υπερέκταση γόνατος 5-10 θεωρείται φυσιολογική.(30)

6 Κεφάλαιο 4 Αναπτυζιακές μεταβολές στο σκέλος, την ποδοκνημική και το πόδι 55 Η κνήμη στρέφεται προς τα έξω και η στροφή αυτή ολοκληρώνει το εύρος της στην ηλικία των 7-8 ετών.(2ο) Ως μέτρο της έξω στροφής της κνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μελέτη της φυσικής ιστορίας της μεταβολής της γωνίας της ποδοκνημικής (ΓΠΔ) στο οριζόντιο επίπεδο (βλ. Εικ. 4-7). Αυτή η παράμετρος αναφέρεται εκτενώς στο κεφάλαιο 13, όπου και αναλύεται η τελεολογία αυτής της μεταβολής (βλ. Κεφάλαιο 12, σελ. 181). Οι aρθρικές επιφάνειες που δημιουργούν την ποδοκνημική άρθρωση μεταβάλλουν τη σχέση τους στη χρονική διαδρομή από το νεογέννητο έως τον ενήλικα. Στην ηλικία των 12 ετών εξασφαλίζεται η παραλληλία των aρθρικών επιφανειών κνήμης-περόνης και αστραγάλου (24) (Εικ. 4-3). Ο ενήλικας πλέον παρουσιάζει προοδευτική μείωση της στατικής σταθερότητας της υπαστραγαλικής άρθρωσης :ιtρος όφελος της ευκίνητης δομής του ποδιού, η οποία εξασφαλίζεται με λεπτή νευρομυ ίκή συναρμογή.(3,16) Η φυσική ιστορία της αμφισφύριας διαμέτρου (Εικ. 4-4) σε αγόρια και κορίτσια 2-12 ετών σε σχέση με την ηλικία(34) φαίνεται στην εικόνα 4-5. Ήδη από το τέλος του 1ου τριμήνου της κύησης το πόδι έχει πάρει αμφίκοιλο σχήμα.( 1 ) Καθώς αναπτύσσεται το έμβρυο, κατά την 9η-10η εβδομάδα, σχηματίζονται και παίρνουν την τελική θέση πρόσθιας κλίσης, όπως στον ενήλικα, οι aρθρικές επιφάνειες του μέσου ποδιού, με το 1ο σφηνοειδές οστό να αναπτύσσει πιο γρήγορα την έσω από την έξω επιφάνειά του.(2,13) Κατά τη γέννηση το πόδι βρίσκεται φυσιολογικά σε ελαφρά ραχιαία έκταση, έξω στροφή και απαγωγή ( eversion) με εύρος παθητικής κίνησης 50 πελματιαίας κάμψης και 45 έκτασης(19) ή σε θέση ιπποποδίας, έσω στροφής και προσαγωγής (inversion) ως αποτέλεσμα της θέσης του στη μήτρα. Στη θέση αυτή το εύρος της ραχιαίας έκτασης είναι 15.(3) Καθώς το παιδί μεγαλώνει, η ραχιαία έκταση ελαττώνεται στις στα 3 έτη, στις 15 στην ηλικία των 10 ετών και στις στην ηλικία των 15 ετών.(3ο) Η πτέρνα εμφανίζει μικρού βαθμού υπτιασμό-πρηνισμό 1Οο.(7, 11) Κατά τον 8ο μήνα το παιδί αρχίζει να στέκεται όρθιο. Για να επιτύχει ευρεία βάση στήριξης, φέρει τα πόδια σε απαγωγή. Το πόδι είναι σε θέση έξω στροφής, εξαιτίας του γεγονότος ότι η γραμμή βαρύτητας περνά επί τα εντός του. Το πρόσθιο πόδι βρίσκεται σε θέση απαγωγής. Η κάμψη ισχίου-γόνατος και η έσω στροφή της κνήμης τείνουν να αυξήσουν τον πρηνισμό του πο- γ β γ β ~γαβ= 1sao α - β επιμήκης άξονας του αυχένα και της κεφαλής α - γ επιμήκης άξονας του σώματος χ - χ' ο μείζων άξονας της aρθρικής επιφάνειας της κεφαλής Εικόνα 4-6. Οι γωνίες που σχηματίζονται από τους άξονες του αστραγάλου και αυτών του σώματος και του οριζοντίου επιπέδου (τροποποιημένο από Σάββα, 1961). διού σε συνδυασμό με την έσω στροφή του αστραγάλου και την πελματιαία κάμψη.(6) Το παιδί αρχίζει να περπατά χωρίς βοήθεια από το 18ο μήνα με χαρακτηριστικό πρότυπο βάδισης, με τα γόνατα σε κάμψη και τα πόδια σε πλήρη επαφή με το έδαφος. Η έξω στροφή του ποδιού αποτελεί πλεονέκτημα στα πρώτα στάδια της βάδισης, επειδή επιτρέπει ως ένα βαθμό τη σταθεροποίηση της υπαστραγαλικής άρθρωσης, καθώς και τη διαφοροποίησή της από την ποδοκνημική, καθώς το παιδί αρχίζει να αναπτύσσει το νευρομυ ίκό έλεγχο αυτών των αρθρώσεων.(30,31) Με την επίδραση του κύκλου της βάδισης και την έλξη των μυών, η πτέρνα υφίσταται σταδιακή οστεοποίηση και συνοστέωση μεταξύ απόφυσης και φύματος, με συνέπεια τα φορτία να μεταβιβάζονται άμεσα πλέον μέσω αυτής.(12) Η τροχιλία του αστραγάλου "συμπιέζεται" κεντρικά, ενώ η έξω και έσω aρθρική επιφάνεια του σώ~ ματός του συντάσσονται με τα σφυρά, από τα οποία το έξω είναι μεγαλύτερο και σε οπίσθια θέση σε σχέση με το έσω. Ο επιμήκης άξονας του αυχένα του αστραγάλου σχηματίζει με τον επιμήκη άξονα του σώματος γωνία ανοικτή προς τα κάτω 115, εξαιτίας της οποίας η κεφαλή του αστραγάλου αποκλίνει προς τα κάτω. Επιπλέον, ο επιμήκης άξονας του αυχένα σχηματίζει με τον επιμήκη άξονα του σώματος γωνία ανοικτή προς τα έσω, εξαιτίας της οποίας η κεφαλή του αστραγάλου αποκλίνει προς τα έσω. Η γωνία αυτή είναι περίπου 158 στον ενήλικα, ενώ στο νεογνό , και διαδραματίζει ρόλο στον υπτιασμό του ποδιού (Εικ. 4-6).

7 56 Πό δ ι και Ποδοκνημική Φυσική ιστορία της γων ίας της mέρνας (ΓΠη μετρούμενης από πίσω Φυσική ιστορία της γωνίας της ποδοκνημικής στο οριζόντιο επίπεδο (σε μοίρες} ανάλογα με την ηλικία i20τ ~! σ ~ ~~ ~ σ -~ ~10 ~~~~--~~~~----~~ i5 ~ ~--~--~--~~~~~ ~ = ο τ---τ---τ---~--~--~--~~~~ ~ Ηλικία (έτη) Ηλικία (έτη) ---Αγόρια Μέσος όρος Ο Κορίτσια Ι 5 c --.-Αγόρια Μέσος όρος Ο Κορίτσια Ε ι κόνα 4-7. (Α) Φυσική ιστορία της γωνίας της mέρνας (ΓΠη μετρούμενης από πίσω (Γρίβας 1984) ( Β ) Φυσική ιστορία της γωνίας της ποδοκνημικής στο οριζόντιο επίπεδο, σε μοίρες, ανάλογα με την ηλικία (Γρίβας, 1984). τέλος, ο μεγάλος άξονας της aρθρικής επιφάνειας της κεφαλής του αστραγάλου σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία ανοικτή προς τα έξω, η οποία στο νεογνό είναι 0, ενώ στη συνέχεια αυ ξ άνεται για να αγ - γ ίξει τις 45 περίπου στον ενήλικα.( 36) Ο δελτοειδής, ο πτερνοσκαφοειδής και ο μεσόστεος αστραγαλοπτερνικός σύνδεσμος ασκούν σταδιακά τάσεις στην υπαστραγαλική άρθρωση. ( 3 Ο) Μήκος ποδιού αρ ι στερά σε κορίτσια 21 mean :t SD Ε 22 u 21 ~ 20 v 19 '~ 18 ::;; Ε 22 ~ 21 ~ 20 v ~ 19 ~ τ-τ-τ-r-r-~~~~ τ Ηλικία (σε έτη) Μήκος ποδιού δεξιά σε κορίτσια mean :t SD 12+-~τ-τ-τ-τ-r-r-~~~~~-.-.-.~ Ηλικία (σε έτη) Ε 23 u 22! 21 v 20 ο,i:. 19 ::;; 18 Μήκος ποδ ι ού αρ ι στερά σε αγόρια mean :t SD ~τ-τ-τ-τ-r-r-r-r-r-~ ~ Ηλικία (σε έτη) Μήκος ποδιού δεξιά σε αγόρια mean :t SD Ε 23 u 22 ~ 21 v 20 ο,i:. 19 ::;; τ-τ-τ-τ-r-r-r-r-r-r τ Ηλικία (σε έτη) Ει κόνα 4-8. Η σχέση του μήκους του ποδιού με την ηλικία για τα κορίτσια και τα αγόρια αντίστοιχα (Γρίβας, 2001).

8 Κεφάλαιο 4 ΑναπτυΕ,ιακές μεταβολές στο σκέλος, την ποδοκνημική και το πόδι 57 Η έναρξη της βάδισης σημαίνει ταυτόχρονα και το σχηματισμό της ποδικής καμάρας. (30,37) Στα πρώτα στάδια στήριξης δεν σχηματίζεται το έσω τόξο του ποδιού, εξαιτίας του λιπώδους ιστού που υπάρχει σ'αυτή την ανατομική περιοχή. Σύμφωνα με τους Barry και Scranton,(3) οι παράγοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την Μέσος όρος ηλ ι κίας σύγκλισης των επ ι φύσεων στα αγόρ ι α και στα κορ ίτσια (σε έτη) Αγόρια : Κορίτσια: Αγόρια: Κορίτσ ι α : προοδευτική εμφάνιση της ποδικής καμάρας κατά την ανάπτυξη είναι: (1) η βελτίωση της μυ 'ίκής ισορροπίας και η αποκατάσταση του μυ 'ίκού ελέγχου στα κάτω άκρα- ιδιαίτερα των περονιαίων και του οπίσθιου κνημιαίου μυός το σκαφοειδές, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της έσω καμάρας, δέχεται υποστήριξη ελάχιστου βαθμού από τον οπίσθιο κνημιαίο μυ. (2) Η φυσιολογική χαλαρότητα των συνδέσμων η οποία φθίνει από την ηλικία των 2-3 ετών και έπειτα. (3) Η αυξανόμενη ενδοχόνδρια οστεοποίηση των ανατομικών δομών του ποδιού, που οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη σταθερότητα με την πάροδο των ετών. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η πτέρνα παρουσιάζει φυσιολογικά εξωτερική στροφή ( eversion) 5-10, η οποία μειώνεται κατά την ανάπτυξη περίπου 1 /έτος. Ο μαθηματικός τύπος του "7" προσδιορίζει την εξωτερική στροφή ανάλογα με την ηλικία του παιδιού: 7- ηλικία= (Ο) εξωτερική στροφή mέρνας.(15) Με την πάροδο του χρόνου και με τη σταθεροποίη Ε ι κόνα 4-9. Η σύγκλιση των επιφύσεων στο κάτω άκρο, από την άρθρωση του γόνατος έως το πρόσθιο πόδι (τροποποιημένο από Tachdajian, 1985). ση των στροφικών παρεκκλίσεων του σκέλους, σύμφωνα με το πρότυπο του ενήλικα, το παιδί αρχίζει να φέρει τα πόδια πιο κοντά, ελαττώνοντας έτσι την αρχική απαγωγή. Η έξω στροφή μειώνεται και γίνεται πιο εμφανής η ποδική καμάρα. Όταν το παιδί στέκεται όρθιο και μέχρι την ηλικία των 7 ετών, το πρόσθιο πόδι μπορεί να φέρεται με στροφή προς τα έσω (in-toeing) ή μέσος όρος του τελικού μήκους του ανδρικού ποδιού είναι περί τα 26 cm, ενώ του γυναικείου περί τα 24 cm (Εικ. 4-8). Σταθερά σημαντική στατιστική διαφορά στο μήκος του ποδιού μεταξύ αγοριών και κοριτσιών εμφανίζεται από την ηλικία των 11 ετών. Το μεγαλύτερο πο προς τα έξω ( out-toeing). Η έσω επιμήκης καμάρα είναι πλέον καλά σχηματισμένη, ενώ η έξω επιμήκης καθυστερεί. Τελικά, μέχρι την ηλικία των 4 ετών σχηματίζεται οριστικά η επιμήκης καμάρα.(s) σοστό της ανάπτυξης του ποδιού έχει επιτευχθεί στην Σε Ελληνικό πληθυσμό η μελέτη της φυσικής ιστορίας της γωνίας πτέρνας (ΓΠτ) μετρούμενης από πίσω σε μοίρες σε αγόρια και κορίτσια 2-12 ετών(34) (Εικ. 4-7) αναφέρεται εκτενώς στο Κεφάλαιο 12 (σελ. 181 ). ηλικία των 13 ετών για τα κορίτσια και των 14 ετών για τα αγόρια. Οι James και συν.(8) έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του μήκους του ποδιού και του μέγιστου ύψους του οστού της πτέρνας. Επιπλέον, Όσον αφορά στην ανάπτυξη του συνολικού μήκους το μήκος του ποδιού εμφανίζει ισχυρή στατιστική και πλάτους του ποδιού, συσχέτιση με το ύψος του σώματος του παιδιού.(4, 11, 14) φαίνεται ότι τα πόδια αυξάνουν γραμμικά από τα 3-12 έτη για τα κορίτσια και από τα 3-15 έτη για τα αγόρια.(4) Από τα αποτελέσματα της μελέτης σε Ελληνικό πληθυσμό(33,32) προκύπτει ότι ο Η οστική ανάπτυξη συνεχίζεται μέχρι την ηλικία των 14 ετών για τα κορίτσια και 16 ετών για τα αγόρια κατά μέσο όρο (Εικ. 4-9).(19)

9 58 Πόδι και Ποδοκνημική ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Asher C. Postural νariations in childhood. London, Bυtterworths, Barlow ΤΕ. Some observations on the deνelopment of the hυman foot. Thesis. Uniνersity of Manchester, England, Barry RJ, Scranton ΡΕ. Flat feet in children. Clin Orthoρ, 181:68, Cheng JCY, Leung SSF, Leung AKL, Guo Χ, Sher Α, Mak AFK. Change of foot size with weightbearing: Α study of 2829 children 3 to 18 years of age. Clin Orthoρ Rel Res, 342:123, Engel GM, Staheli LT. The natural history of torsion and other factors inflυencing gait in childhood. Clin Orthoρ, 99:12, Gervis WH. Flat foot. Br Med J, 1:479, Giannestras NJ. Foot disorders. 1st ed. Lea & Febiger, Philadelρhia, ρρ. 84, β. James DK, Dryburgh ΕΗ, Chiswick ML Foot length: Α new and potentially υsefυl measυrement in the neonate. Arch Dis, 54:226, Kapandji IA. The physiology of the joints. Ch. Liνingstone, Edinbυrgh, Kling TF, Hensinger RN. Angυlar and Torsional Deformities of the Lower Limbs in Children. Clin Orthoρ, 176: , Kulkarni ML, Rajendran ΝΚ. Valυes for foot length in newborns. lndian Pediatr, 29:507, Llberson Α, Lieberson S, Mendes GD, Shajrawi I, Bentlaim Υ, Boss HJ. Remodeling of the calcaneus apoρhysis in the growing child. J Pediatric Orthoρ, 4(1):74, Morcuende JA, Ponseti IV. Congenital metatarsus adductus in early human fetal deνeloρment: Α histologic study. Clin Orthoρ, 333:261 ' Qarma SR, Jit I, Deidhar SK. Α model for reconstrυction of height from foot measurements in an adult ρoρulation of North West lndia. lndian J Med Res, 71 :77, Root ML. Α discussion of biomechanical considerations for treatment of the infant foot. Arch. Podiatr Med Foot Sυrg, 1:41, Rose GK. Pes ρlanus. ln: Jahss Μ. Ο. (Ed.): Disorders of the foot. WB Saυnders, Philadelρhia, Rosen Η, Sandrick Η. The measurement of tibiofibular torsion. J Bone Joint Sυrg, 51-Α :847, Salenius Ρ, Vankka Ε. The Deνelopment of the τibiofemoral Angle in Children. J Bone Joint Sυrg, 57-Α: , Sharrad WJW. Paediatric Orthoρaedics and fractures. 2nd Ed. Blackweel Scientific Pυblications, Oxford, Sobel EC, Levitz SJ. Torsional deνeloρment of the lower extremity - imρlications for in-toe and out-toe treatment. J Am Podiatr Med Assoc, 81:344, Staheli LT. Torsional deformity. Pediat. Clin North Am, 24:799, Staheli LT, Corbett Μ, Wyss C, King Η. Lower extremity rotational ρroblems in children. Normal νalues to guide management. J Bone Joint Sυrg, 67-Α :39, Steindler Α. Kinesiology of the human body under normal and pathological conditions. Ch C Thomas Co, Sρringfield, 1/linois, Tachdajian. The child's foot. WB. Saυnders, Philadelρhia, ρρ. 25, Valmassy RL. Biomechanical eνaluation of the child. Clin Podiatr, 1:563, Valmassy RL. Torsional and frontal ρlane conditions of the lower extremity. ln: Thomson Ρ. (Ed.) : lntrodυction to ρodoρaediatrics. London, WB Saυnders, ρρ. 27, Valmassy RL. Biomechanical eνaluation of the child. ln: Valmassy RL. (Ed.): Clinical biomechanics of the lower extremities. St Loυis, Mosby, ρρ 244, Valmassy RL, Day S. Congenital dislocation of the hiρ. J Am Podiatr Med Assoc, 75:466, Valmassy RL, DeValentine SJ. Torsional and frontal ρlane conditions of the leg and idioρathic toe walking. ln: DeValentine S. (Ed.): Foot and Ankle disorders in children. Ν.Υ., Chυrchi/1 Liνingstone, ρρ. 227, Wernick J, Volpe GR. Lower extremity function and normal mechanics. ln: Valmassy RL. (Ed.) : Clinical biomechanics of the lower extremities. St Loυis, Mosby, ρρ. 2, Wright DG, Desai SM, and Henderson WH. Action of subtalar and ankle joint comρlex dυring the stance ρhase of walking. J Bone Joint Sυrg, 46-Α:361, Γρίβας ΘΒ, Μαζιώτοu Χ, Αρβανίτη Α, Μπιρλή Ε. Μήκος ποδός σε παιδιά ηλικίας 5,5 ως 18,3 ετών. 20ο Συνέδριο ΟΤΕ ΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, Απριλίου, 2001, Ορθοπαιδική, 14, Τεύχος 2, 44, Γρίβας ΘΒ, Ντούνης Ε, Κυρίτσης Γ, Λυρίτης. Μήκη Ποδιού σε Παιδιά Ηλικίας 2-12 χρόνων Πληθυσμιακού Δείγματος Περιοχής Αθηνών. Ιατρική: 51, 501, Γρίβας ΘΒ. Έρευνα για τα κάτω άκρα παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 105, Δούκας Ν. Κινησιολογία. Τόμος 3. Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα, Σάββας Α. Ανατομική του Ανθρώπου. Τόμος Β, σελ. 356 & 770, Θεσσαλονίκη, Συμεωνίδης ΠΠ. Πλατυποδία. Ιατρική 29 (5) :481, ~~" ~S!.:/i

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός : Είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί γνώσεις από τη μηχανική της φυσικής, την ανατομία και τη φυσιολογία. Η Βαρύτητα Έλκει όλα τα σώματα προς το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Κάτω Άκρου Μύες Πυέλου Έξω Έσω Μύες Μηρού Πρόσθιοι Μύες Έσω (Προσαγωγοί) Οπίσθιοι Μύες Μύες Κνήμης Πρόσθιοι Οπίσθιοι Έξω (Περονιαίοι) Μύες Άκρου Ποδός

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση βάδισης. Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση βάδισης. Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Εισηγητής: Πατίκας Δ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 12: Κινησιολογική ανάλυση απλών κινήσεων Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης Κάτω Άκρο Κνήµη ΙV. Κνήµη Α. Οστά Η κνήµη & η περόνη είναι τα οστά της κνήµης. Τα σώµατα τους συνδέονται µε ένα µεσόστεο υµένα που αποτελείται από ισχυρές λοξές ίνες. 1. Κνήµη Το δεύτερο µεγαλύτερο οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Σερρών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1η Κατεύθυνση: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ανάλυση βάδισης Λήδα Μαδεµλή 1 Σχετικάμετομάθημα Διαφάνειες Σημειώσεις users.auth.gr/~lmademli/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λεκάνη - Ισχία Απλή ακτινογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσμολογία. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Συνδεσμολογία. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Συνδεσμολογία Ioannis Lazarettos MD PhD Συνδεσμολογία 2 Συνδεσμολογία Άρθρωση Σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών Κίνηση Δίαρθρωση ΟΧΙ Κίνηση Συνάρθρωση (Συνδέσμωση Συγχόνδρωση - Συνοστέωση) 3 Διάρθρωση Αρθρικές

Διαβάστε περισσότερα

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης.

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Κωτούλα Αγορίτσα, Ιατρος ακτινολόγος, Επιμελήτρια Β Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Θεσ/νίκης Τα οστά σχηματίζονται με δύο τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ. διάφορες μέθοδοι (0-180 / / 360 / ΟΜΕΣ)

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ. διάφορες μέθοδοι (0-180 / / 360 / ΟΜΕΣ) ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ διάφορες μέθοδοι (0-180 / 180-0 / 360 / ΟΜΕΣ) μέσα μέτρησης (γωνιόμετρα, ηλεκτρογωνιόμετρα, μεζούρα, βιντεοκάμερες, τρισδιάστατα συστήματα ανάλυσης κίνησης, γωνιόμετρο με υπερήχους ή ποτενσιόμετρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΒΗΜΑ 1 α ΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ; ΒΗΜΑ 1 Β ΠΟΙΟΙ ΜΥΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ; Μύες για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Προσαγωγή (ραιβότητα) Απαγωγή (βλαισότητα) Έσω στροφή Έξω στροφή Περιαγωγή Κάμψη Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικής Παράλυσης

Εγκεφαλικής Παράλυσης Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας Ιωαννίνων, Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 3ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων 1 2 Η Ιπποθεραπεία, είναι μία νευροφυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος ΜΕ Ο ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΙΝΙΑΚΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΚΕΦΑΛΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Δύναμη Αντοχή Ισχύς Αύξηση της διατομής των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο δεύτερο Βασικές έννοιες αθλητικής εμβιομηχανικής

Κεφάλαιο δεύτερο Βασικές έννοιες αθλητικής εμβιομηχανικής Κεφάλαιο δεύτερο Βασικές έννοιες αθλητικής εμβιομηχανικής Περιγραφή κεφαλαίου Στο εν λόγω κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της αθλητικής εμβιομηχανικής. Ειδικότερα, αναφέρονται στοιχεία για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινος Σκελετός. ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση. ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα

Ανθρώπινος Σκελετός. ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση. ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα Ανθρώπινος Σκελετός ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα ñ Σκελετική ανατοµία: γονίδια + περιβάλλον ñ Ποικιλοµορφία: οντογένεση, φύλο, πληθυσµός,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Συνδεσμολογία - Αρθρολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Άρθρωση Ονομάζεται η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων οστών μεταξύ τους με την παρεμβολή ενός μαλακότερου ιστού Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχές Βιοκινητικής» «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη»

«Αρχές Βιοκινητικής» «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Αρχές Βιοκινητικής» Μάθημα του βασικού κύκλου σπουδών (Γ εξάμηνο) «Γωνιακά Κινηματικά μεγέθη» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Αθανάσιος Λ. Τσιόκανος Επ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 11η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη µαθήµατος: Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας, Παράρτηµα Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας

Υπεύθυνη µαθήµατος: Καθ. Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας, Παράρτηµα Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις εργαστηρίου - Τεχνικές κινητοποίησης ποδοκνηµικής /άκρου πόδα Υπεύθυνη µαθήµατος: Ευδοκία Μπίλλη PhD MSc (Manipulative Therapy) Καθ. Εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005)

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) Ορισμός Πλατυποδία, είναι η ελάττωση του ύψους της ποδικής καμάρας στον επιμήκη άξονα του ποδιού. Καλύτερα όμως είναι ο όρος Βλαισοπλατυποδία διότι στη παραμόρφωση αυτή υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ για την πλατυποδία, τη στροφή των ποδιών προς τα "μέσα", τα"στραβά γόνατα" και τα παιδικά παπούτσια Lynn T. Staheli, MD ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ Οι γονείς ανησυχούν για την πλατυποδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 10: Κάτω άκρο - γόνατο Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της φθοράς των παπουτσιών και σχέση αυτής με τη μορφολογία και λειτουργία των κάτω άκρων παιδιών

Μελέτη της φθοράς των παπουτσιών και σχέση αυτής με τη μορφολογία και λειτουργία των κάτω άκρων παιδιών Μελέτη της φθοράς των παπουτσιών και σχέση αυτής με τη μορφολογία και λειτουργία των κάτω άκρων παιδιών Θ. Β. ΓΡΙΒΑΣ, Ε. ΝΤΟΥΝΗΣ. Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ. Γ. ΛΥΡΙΤΗΣ Από το παλαιότερα λειτουργόν Εργαστήριο Κινησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις Μυοσκελετικού

Κακώσεις Μυοσκελετικού Κακώσεις Μυοσκελετικού Ioannis Lazarettos MD PhD Κατάγματα Εξαρθρήματα Άνω Άκρου 2 Κατάγματα Κλείδας Το συχνότερο κάταγμα στα παιδιά Τυπική παρεκτόπιση Έλεγχος Βραχιονίου Πλέγματος Έλεγχος Κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 5: Κορμός κοιλιακοί και ραχιαίοι μύες Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική συμπεριφορά του πρώτου μετατάρσιου του άκρου ποδός

Εμβιομηχανική συμπεριφορά του πρώτου μετατάρσιου του άκρου ποδός ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών Τομέας Μηχανικής Διπλωματική εργασία: Εμβιομηχανική συμπεριφορά του πρώτου μετατάρσιου του άκρου ποδός Φοιτήτρια: Μπλετσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εξέταση και αξιολόγηση των κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης 1 1. Κατακόρυφος άξονας 2 3 2. Λοβίο του αυτιού 3. Ακρώμιο 4 5 6 7 8 4. Ομφαλός 5. Πρόσθια

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό. Θα ανακοινωθεί. Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Υποχρεωτικό. Θα ανακοινωθεί. Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Εργοθεραπευτική Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης ΙΙ ERG115 Υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Άνω Άκρου Μύες Ωμικής Ζώνης Μύες Βραχίονα Πρόσθιοι Μύες Οπίσθιοι Μύες Μύες Αντιβραχίου Μύες Πρόσθιας Επιφάνειας Μύες Κερκιδικού Χείλους Μύες Οπίσθιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης

Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης Ενότητα 1: Εισαγωγή Εισηγητής: Πατίκας Δ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Προγραμμάτων

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ευλυγισία & Ισορροπία Μ. Μιχαλοπούλου Δ. Π. Θράκης Διατάσεις με καρέκλα Κάθισμα σε καρέκλα και Αυτί στον ώμο (κατέβασμα του αυτιού προς τον ώμο). Το σαγόνι βλέπει τον ώμο. Κυκλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 9: Κάτω άκρο - ισχίο Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ. Το τοίχωμα αυτό αποτελείται κυρίως από οστά (τους σπονδύλους, τις πλευρές και το στέρνο) και μύες.

ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ. Το τοίχωμα αυτό αποτελείται κυρίως από οστά (τους σπονδύλους, τις πλευρές και το στέρνο) και μύες. ANATOMIA ΘΩΡΑΚΟΣ ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Το τοίχωμα αυτό αποτελείται κυρίως από οστά (τους σπονδύλους, τις πλευρές και το στέρνο) και μύες. Είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 5η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Συνδρομα Επωδυνων Ακρων Έκδοση από 2016 10. Οστεοχόνδρωση (Συνώνυμα: Οστεονέκρωση, Άσηπτη νέκρωση). 10.1 Τι είναι; Η λέξη «οστεοχόνδρωση» σημαίνει «οστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ . Σπονδυλική στήλη-περιγραφή οστών θωρακικού κλωβού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κινησιολογία" Πανεπ. Έτος 2012-13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακλουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στην άρθρωση του ώμου και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι την κινούν. Σε περίπτωση τραυματισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία)

Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία) Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία) Τα νεογέννητα μωρά διαφέρουν από τους ενήλικες, ή ακόμα από τα μεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό

Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό Κάθισμα στην μπάλα ωδινών Η κίνηση εμπρός και πίσω κατά το κάθισμα στην μπάλα ωδίνων μειώνει τον πόνο, προάγει την χαλάρωση, ανοίγει την εγκάρσια και προσθιο οπίσθια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων 01/40 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης 5.2. Μύες του βραχίονα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συνδεσμολογίας Ο Δικτυακός Τόπος των Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ & Νέων Ιατρών

Πίνακες Συνδεσμολογίας  Ο Δικτυακός Τόπος των Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ & Νέων Ιατρών Ι.ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΟΡΜΟΥ 1.ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α)Αρθρώσεις ανάμεσα στα σώματα των σπονδύλων 1.Μεσοσπονδύλιο δίσκοι: πηκτοειδής πυρήνας, ινώδης δακτύλιος 2.Πρόσθιος επιμήκης σύνδεσμος 3.Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Τι είναι Πλατυποδία; Πλατυποδία είναι η απουσία καμάρας στο πέλμα του ποδιού που μπορεί να εμφανιστεί σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες. Όταν το παιδί ή ο ενήλικας στέκονται

Διαβάστε περισσότερα