ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 41 Τ.Κ Δάφνη Τηλέφωνο: Fax: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και διδακτορικού τίτλου σπουδών. Για το ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ, σύμφωνα με την αριθ / Β7 (3) / 20 Μαρτίου 2013 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 734/ τ. β. ) που αφορά στην παράταση προθεσμίας που έθετε η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ 148, τ. Α ) για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ως τις (επίκειται αναμόρφωση του Π.Μ.Σ της «Βιολογίας της Άσκησης» της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού). Α) Απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ προερχόμενοι από Τμήματα συγγενή της επιστημονικής περιοχής του προγράμματος. Οι επιμέρους επιστημονικοί κλάδοι στους οποίους θα μπορούσαν να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι: Εργοφυσιολογία (4 θέσεις), Αθλητική Βιομηχανική (1 θέση) και Αθλητική Φυσικοθεραπεία (2 θέσεις). Σημειώνεται δε ότι οι προαναφερόμενοι επιστημονικοί κλάδοι θα κάνουν δεκτούς καθ υπέρβαση υποψηφίους, που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι υπότροφοι του ΙΚΥ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ύστερα από επιτυχή εξέταση σε μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά, κατ επιλογή υποχρεωτικά και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τουλάχιστον διετής. Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος με

2 συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) βαθμός πτυχίου, β) βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας της Άσκησης, γ) πτυχιακή εργασία ή επιπλέον έτη σπουδών, δ) ανακοινώσεις - δημοσιεύσεις, ε) κατοχή δεύτερου πτυχίου, στ) αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, ζ) συνέντευξη και η) σύνθετη γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του υποψηφίου. Β) Απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών: Γίνονται δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης» του Πανεπιστημίου Αθηνών ή ισότιμων και αντίστοιχων προγραμμάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής διετούς φοίτησης, που έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακή διατριβή. Επίσης, γίνονται δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μονοετούς φοίτησης που έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακή διατριβή, στην περίπτωση όμως αυτή όσοι κριθούν επιλέξιμοι, υποχρεούνται να πληρώσουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης» για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι επιμέρους επιστημονικοί κλάδοι στους οποίους θα μπορούσαν να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι: Εργοφυσιολογία (5 θέσεις) και Αθλητική Βιομηχανική (1 θέση). Σημειώνεται δε ότι οι προαναφερόμενοι επιστημονικοί κλάδοι θα κάνουν δεκτούς καθ υπέρβαση υποψηφίους, που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι υπότροφοι του ΙΚΥ. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος απαιτούνται: α) επιτυχής εξέταση σε υποχρεωτικά μαθήματα, β) ερευνητική δραστηριότητα σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών, γ) δύο τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, δ) προσφορά εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και ε) συγγραφή πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής. Προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι η επιτυχία του υποψηφίου σε γραπτές εξετάσεις προκειμένου να αναγορευτεί σε υποψήφιο διδάκτορα. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τριετής. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) γενικός βαθμός μαθημάτων μεταπτυχιακού διπλώματος, β) ειδικός βαθμός μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή, γ) συνέντευξη συστατικές επιστολές, δ) μεταπτυχιακή διατριβή, ε) δημοσιεύσεις και στ) ανακοινώσεις σε συνέδρια. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ (για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης) ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών) να υποβάλλουν: 1. Αίτηση από τις 1/9/2014 έως τις 8/9/2014. Το ειδικό έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση

3 2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών. 3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων. 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων (για διδακτορικό τίτλο σπουδών). 6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εμπειρίας. 7. Γραπτό υπόμνημα. 8. Τεκμηρίωση πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (άρθρο 1, ΠΔ 146/2007, παράρτημα Γ ). 9. Τεκμηρίωση γνώσης προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (άρθρο 1, ΠΔ 146/2007, παράρτημα Δ ). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή. 10. Δύο συστατικές επιστολές. (Οι υποψήφιοι για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών πρέπει να προσκομίσουν τη μία συστατική επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή της εκπονηθείσας μεταπτυχιακής διατριβής). 11. Πτυχιακή εργασία. 12. Μεταπτυχιακή διατριβή (για διδακτορικό τίτλο σπουδών). 13. Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις. 14. Πιστοποιητικό υπηρεσίας (για τους δημοσίους υπαλλήλους). 15. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, η συνέντευξη στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2014 και η εξέταση στη γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (όπου δεν υπάρχει τεκμηρίωση) στις 18 Σεπτεμβρίου Το Πρόγραμμα προκηρύσσεται για δέκατη έβδομη συνεχή χρονιά και αρχίζει την 13η Οκτωβρίου Η εξεταστέα ύλη διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες (Διευθυντής Καθηγητής Κων/νος Μπουντόλος, Αθήνα, 22 Ιουλίου 2014 Ο Διευθυντής του Προγράμματος Καθηγητής Κ. Μπουντόλος

4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οδηγίες O υποψήφιος φοιτητής ΠΜΣ υποχρεούται να εξεταστεί στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο επιθυμεί να εξειδικευτεί. Τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα είναι τα εξής: α) Αθλητιατρική, β) Αθλητική Βιομηχανική, γ) Αθλητική Φυσικοθεραπεία, δ) Εργοφυσιολογία και ε) Ποσοτική Ανάλυση Κινησιο-Βιολογικών Αποτελεσμάτων. Για να θεωρηθεί επιλέξιμος ένας υποψήφιος πρέπει απαραιτήτως να λάβει τη βάση (6) στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο έχει εξεταστεί.

5 2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιολογία της Άσκησης Εξεταστέα Ύλη Αθλητιατρική 1. Σύνδρομα υπέρχρησης. 2. Καρδιοαναπνευστικές παθήσεις. - Προσαρμογές και οφέλη της προπόνησης - Ασκησιογενές άσθμα 3. Γυναίκα και Αθλητισμός. 4. Επείγοντα στις Αθλοπαιδιές 5. Παιδιατρική και Αθλητισμός. 6. Σπονδυλική στήλη - ΑΜΣΣ - ΟΜΣΣ - ΘΜΣΣ - Νωτιαίος μυελός - Βραχιόνιο πλέγμα 7. Άνω άκρο - Ώμος - Αγκώνας και αντιβράχιο 8. Κάτω άκρο - Γόνατο - Κνήμη - Ποδοκνημική και πόδι 9. Μύες και η λειτουργία τους. 10. Νευρολογικός έλεγχος της κίνησης. 11. Μεταβολισμός και βασικά ενεργειακά συστήματα. 12. Καρδιαγγειακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της άσκησης. 13. Ρύθμιση της αναπνοής κατά τη διάρκεια της άσκησης. 14. Προσαρμογές του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος με την προπόνηση. 1. G.R. Scuderi, P.D. McCann, P. J. Bruno, Π. Μπαλτόπουλος, Αθλητιατρική 1, Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Π. Μπαλτόπουλος, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, G.R. Scuderi, P.D. McCann, P. J. Bruno, Π. Μπαλτόπουλος, Αθλητιατρική 2, Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Π. Μπαλτόπουλος, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Σ. Χατζηκωνσταντίνου, Ιατρική της Άθλησης, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Γ. Αμπατζίδης, Αθλητικές κακώσεις, Θεσσαλονίκη Wilmore J. H. and Costill D. L. Φυσιολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού (τόμος Ι και ΙΙ), Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, Κλεισούρας Β., Εργοφυσιολογία (τόμος Ι και ΙΙ), Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, 2004.

6 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιολογία της Άσκησης 3 Αθλητική Βιομηχανική 1. Εισαγωγή, Βασική Δομική Ανάλυση, Ανατομικοί Περιγραφείς Κίνησης, Συστήματα Αναφοράς. 2. Σκελετικές Θεωρήσεις για την Κίνηση, Λειτουργίες του ανθρώπινου κινητικού μηχανισμού, Σκελετικό σύστημα, Βιομηχανικά χαρακτηριστικά οστών, Δύναμη & Σκληρότητα του οστού, Τύποι φορτίων, Μηχανικός άξονας - Κινηματικές ενότητες. 3. Λειτουργική σημασία των αρθρώσεων, Ταξινόμηση, Κινησιακό πλάτος, Έλεγχος κινήσεων με βάση την ανατομική θέση, Επίπεδα και άξονες κίνησης, Παράγοντες κινητικότητας αρθρώσεων. 4. Λειτουργική σημασία των μυών, Χαρακτηριστικά Μυϊκού ιστού, Μηχανικές ιδιότητες και δράση των μυών, Μορφές και είδη μυϊκής συστολής, Κύκλος Διάτασης-βράχυνσης, Παράγοντες που επηρεάζουν τη μυϊκή δύναμη, Μηχανικό μοντέλο του μυός, Μυϊκή ενδυνάμωση, Επιμέρους κινήσεις και μυϊκή δράση, Κινήσεις άνω άκρων, κεφαλιού, κορμού και κάτω άκρων. 5. Νευρολογικές Θεωρήσεις για την Κίνηση, Κινητικοί και αισθητήριοι νευρώνες, Επίδραση της προπόνησης, Διάταση μυός, Πλειομετρική προπόνηση. 6. Μηχανική των αρθρώσεων (αγκώνα, ώμου, σπονδυλικής στήλης, ισχίου, γονάτου και ποδοκνημικής), εφαρμογές της στατικής. 7. Λειτουργική Ανατομική άνω άκρων, κάτω άκρων και κορμού Μυϊκές ενέργειες και Μέθοδοι ενδυνάμωσης. 8. Μηχανική της ανθρώπινης κίνησης, Συστήματα Μέτρησης, Συστήματα αναφοράς, Διανυσματική δύναμη (Ιδιότητες δύναμης, εξωτερικές-εσωτερικές, συντεταγμένες, παράλληλες, βαρύτητας και τριβής). 9. Γραμμική Κινηματική σε μια και δύο διαστάσεις, Διανύσματα Θέσης, Ταχύτητας και Επιτάχυνσης, Κίνηση βλημάτων και εφαρμογές στον αθλητισμό. 10. Γραμμική Κινητική (Δυναμική), Εξισώσεις κίνησης, Μηχανικό έργο και ενέργεια, Θεώρημα έργουενέργειας, Αρχή διατήρησης της ενέργειας και εφαρμογές. 11. Γωνιακή Κινηματική (Θέση, Μετατόπιση, Ταχύτητα και Επιτάχυνση), Περιστροφική Κίνηση γύρω από σταθερό άξονα, με σταθερή επιτάχυνση και εφαρμογές. 12. Γωνιακή Κινητική (Δυναμική), Ροπή αδράνειας της μάζας, Ροπή και γωνιακή επιτάχυνση, Ροπή δύναμης. 13. Γραμμική ορμή και ώθηση (Εφαρμογές του θεωρήματος ώθησης-ορμής). 14. Γωνιακή ώθηση και ορμή (Στροφορμή), Κρούση σωμάτων σε μια και δύο διαστάσεις. 15. Δυναμομετρικές μέθοδοι, Χρήση ισοκινητικού δυναμόμετρου και Εφαρμογές. 16. Δυναμογραφικές μέθοδοι, Χρήση ηλεκτρονικού δυναμοδάπεδου και Εφαρμογές. 17. Υπολογιστικοί τρόποι ανεύρεσης του Κ.Β.Σ, της αδράνειας μελών του σώματος, της ισορροπίας κ.λ.π. 18. Μέθοδος Ηλεκτρομυογράφησης, Καταγραφή & Ανάλυση ΗΜΓ σήματος, Εφαρμογές ΗΜΓ και περιορισμοί. 19. Εντοπισμός ερευνητικού προβλήματος και αξιοποίηση της βιβλιογραφίας, Διατύπωση μεθόδου διεξαγωγής της έρευνας, Δεοντολογία στην έρευνα, Πειραματική και ημι-πειραματική έρευνα. 1. Hamill J., K.M. Knutzen. Βασική Βιο-Μηχανική της Ανθρώπινης Κίνησης, (απόδοση στα Ελληνικά, Κ. Μπουντόλος). Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα Ozkaya, N., M. Nordin, Θεμελιώδεις Αρχές Βιο-Μηχανικής, Ισορροπία, Κίνηση και Παραμόρφωση, (επιμέλεια στην Ελληνική, Κ. Μπουντόλος), Ι. Εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα Enoka, R.M. Αρχές Εμβιομηχανικής και Φυσιολογίας της Κίνησης, (απόδ. Στα Ελληνικά), Ι. Εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα Μπουντόλος, Κ., Αθλητική Βιο-Μηχανική, Μηχανική βάση της ανθρώπινης κίνησης Μελέτη της αθλητικής προσπάθειας, Αθήνα Thomas J.R. and Nelson J.K. Μέθοδοι Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα (Κεφ. 3, 4, 5 και 16), Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, 2003.

7 4 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιολογία της Άσκησης Αθλητική Φυσικοθεραπεία 1. Οι προσαρμογές των βιολογικών υλικών στην ακινητοποίηση, την έλλειψη άσκησης και την ηλικία 2. Οι τραυματισμοί των κολλαγόνων ιστών και η αποκατάστασή τους 3. Αποκατάσταση τραυματισμών του μυοτενοντίου συνόλου 4. Αποκατάσταση βλαβών του αρθρικού χόνδρου. 5. Βασικές παράμετροι για το σχεδιασμό προγράμματος αποκατάστασης τραυματισμένου αθλητή 6. Η διαδικασία αξιολόγησης στην αποκατάσταση 7. Επανάκτηση του νευρομυϊκού ελέγχου μετά από τραυματισμό. 8. Επανάκτηση του εύρους κίνησης και βελτίωση της ευκαμψίας μετά από τραυματισμό. 9. Επανάκτηση της μυϊκής δύναμης, της αντοχής και της ισχύος μετά από τραυματισμό. 10. Διατήρηση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας κατά την αποκατάσταση 11. Βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας στην όρθια στάση μετά από τραυματισμό. 12. Εξάσκηση σταθεροποίησης του κεντρικού τμήματος του σώματος κατά την αποκατάσταση 13. Πλειομετρική προπόνηση στην αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών 14. Οι ασκήσεις κλειστής και ανοικτής αλυσίδας στην αποκατάσταση 15. Οι λειτουργικές δοκιμασίες και η λειτουργική πρόοδος κατά την αποκατάσταση 1. Αθανασόπουλος Σ., Kινησιοθεραπεία, Αθήνα, Prentice W. Τεχνικές Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων, Αθήνα, 2007.

8 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιολογία της Άσκησης 5 Εργοφυσιολογία 1. Μυϊκή συστολή: Δομή του σκελετικού μυός. Μηχανισμός της μυϊκής συστολής. Μυϊκές ίνες βραδείας και ταχείας συστολής. Επίδραση της προπόνησης στις μυϊκές ίνες. 2. Μυϊκή απόδοση: Μηχανική απάντηση του μυός. Ελαστικά στοιχεία του μυός. Είδη μυϊκής συστολής. Μηχανικές ιδιότητες του μυός. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μυϊκή δύναμη. Ανάπτυξη μυϊκής δύναμης. Διακοπή της προπόνησης. Μυϊκή αντοχή. Μυϊκός κάματος. Μυϊκός πόνος. 3. Πηγές μυϊκής ενέργειας: Τριφωσφορική αδενοσίνη. Φωσφοκρεατίνη. Μηχανισμοί παραγωγής μυϊκής ενέργειας. Συμμετοχή των ενεργειακών μηχανισμών στο μυϊκό έργο. Ενεργειακές φάσεις του μυϊκού έργου. Χρέος οξυγόνου. 4. Αναερόβια ικανότητα: Γαλακτικό οξύ στο αίμα. Γαλακτικό οξύ και διαλειμματική άσκηση. Γαλακτικό οξύ και μυϊκός κάματος. 5. Αερόβια Ικανότητα: Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Αερόβια ικανότητα, ηλικία και φύλο. Περιοριστικοί παράγοντες της αερόβιας ικανότητας. Αναερόβιο κατώφλι. 6. Διατροφή και σωματική απόδοση: Τα καύσιμα της μυϊκής λειτουργίας. Συμμετοχή των θερμιδογόνων ουσιών - Αναπνευστικό πηλίκο. Ορμονική ρύθμιση καυσίμων. Θρεπτικός περιορισμός της μυϊκής προσπάθειας. Σύσταση του σώματος. Ιδανική διατροφή αθλουμένων. 7. Θερμορύθμιση κατά την άσκηση. Αφυδάτωση κατά την άσκηση. Θερμικές διαταραχές. Θερμοεγκλιματισμός. 8. Προπόνηση και προσαρμογές (καρδιοαναπνευστικές, μεταβολικές, νευρομυϊκές). Μοντέλα αθλητικής προπόνησης. Φυσιολογικές αρχές της προπόνησης. Αερόβια και αναερόβια προπόνηση. Προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης. 9. Αναπνευστική λειτουργία και άσκηση. Ανταλλαγή αερίων, μεταφορά οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα, ρύθμιση πνευμονικού αερισμού, πνευμονικός αερισμός κατά την άσκηση. 10. Καρδιαγγειακή λειτουργία και άσκηση. Καρδιαγγειακή ρύθμιση, καρδιαγγειακή δυναμική κατά την άσκηση. 11. Παχυσαρκία και άσκηση. Αιτιολογία της παχυσαρκίας. Ο ρόλος της σωματικής δραστηριότητας στον έλεγχο του σωματικού βάρους και στη μείωση των κινδύνων υγείας. 12. Εντοπισμός ερευνητικού προβλήματος και αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. 13. Διατύπωση μεθόδου διεξαγωγής της έρευνας. 14. Δεοντολογία στην έρευνα. 15. Πειραματική και ημι-πειραματική έρευνα. 1. Κλεισούρας Β., Εργοφυσιολογία, Αθήνα, Εκδόσεις Συμμετρία, McArdle W., Katch F., and Katch V. Φυσιολογία της Άσκησης (τόμος Ι και ΙΙ), Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, Κλεισούρας Β., Εργοφυσιολογία (τόμος Ι και ΙΙ), Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, Wilmore J. H. and Costill D. L. Φυσιολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού (τόμος Ι και ΙΙ), Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, Thomas J.R. and Nelson J.K. Μέθοδοι Έρευνας στη Φυσική Δραστηριότητα (Κεφ. 3, 4, 5 και 16), Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, 2003.

9 6 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιολογία της Άσκησης Ποσοτική Ανάλυση Κινησιο-Βιολογικών Αποτελεσμάτων 1. Βασικές έννοιες (basic statistical concepts): Πληθυσμός, Δείγμα, Μεταβλητές, Κλίμακες, Σφάλματα Μέτρησης. 2. Κατανομές συχνότητας (frequency distributions): Απλή Κατανομή, Ομαδοποιημένη Κατανομή, Αναλύσεις & Γραφήματα. 3. Δείκτες κεντρικής θέσης (measures of central location): Μέσος, Διάμεσος, Κορυφή, Kινητός Μέσος, Χρονοσειρές. 4. Δείκτες διασποράς (measures of variation): Διασπορά, Τυπική Απόκλιση, Συντελεστής Μεταβλητότητας, τιμές z. 5. Απλή γραμμική συσχέτιση (simple linear correlation): Συντελεστής Συσχέτισης Pearson, Διαγράμματα, Σημαντικότητα. 6. Συγκρίσεις δύο μέσων: Έλεγχος t (comparing two means: t-test). Εξαρτημένα Δείγματα, Ανεξάρτητα Δείγματα (ίσες διασπορές), Σημαντικότητα. 1. Βαγενάς, Γ. (2002). Στατιστικές Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη. Αθήνα. 2. Παρασκευόπουλος, Ι. (1990 α & β). Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες Συμπεριφοράς. Αθήνα. 3. Vincent, W. (2001). Statistics in Kinesiology. Human Kinetics Publ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2013».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΑΔΑ: ΒΛΩΗΟΠ-ΟΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 37 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα