Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 46,7 χµ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, 19013, Ανάβυσσος, Αττική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 46,7 χµ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, 19013, Ανάβυσσος, Αττική"

Transcript

1 Όνοµα, Επώνυµο Αλεξάνδρα (Αλέκα) Γώγου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 46,7 χµ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, 19013, Ανάβυσσος, Αττική Φαξ Υπηκοότητα (ες) Ελληνική Ηµ.γέννησης 18/06/1968 Φύλο Θήλυ Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες Γλώσσες Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Ελληνική Γλώσσα Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλική Άριστη Άριστος Άριστος Γαλλική Πολύ Καλή Μέτριος Μέτριος Ισπανική Πολύ Καλή Μέτριος Μέτριος Εκπαίδευση και κατάρτιση 1998, ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Χηµείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χηµείας & Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Ηράκλειο Κρήτης Τίτλος: 'Μελέτη του βιογεωχηµικού κύκλου βιογενών και ανθρωπογενών οργανικών ενώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον της Βορειοανατολικής Μεσογείου'. 1992, Πτυχίο Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Χηµείας, Ηράκλειο Κρήτης. 1987, Απολυτήριο Λυκείου, Βαρβάκειος Σχολή, Αθήνα. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επιστηµονική Επαγγελµατική Εµπειρία (των τελευταίων 5 ετών) 2008-Σήµερα, Εντεταλµένη Ερευνήτρια, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ανάβυσσος, Αττική , Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας, Μυτιλήνη, Λέσβος , Συνεργαζόµενη Επιστήµονας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ανάβυσσος, Αττική. 2003, Υπότροφος Mary Shears Award, Woods Hole Oceanographic Institution, Department of Marine Chemistry and Geochemistry, Woods Hole, Massachusetts, U.S.A. Σελίδα 1/6 - Βιογραφικό

2 , Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Universite Pierre et Marie Curie (Paris VI), Laboratoire de Physique et Chimie Marines, Paris, France , ΜεταδιδακτορικήΕρευνήτρια, Woods Hole Oceanographic Institution, Department of Marine Chemistry and Geochemistry, Woods Hole, Massachusetts, U.S.A. Υποτροφίες/ Αριστεία 2006, Επιστηµονικός Επισκέπτης, EURopean network of excellence for OCean Ecosystems ANalysis (EUR-OCEANS) Visitor Grant, Institut fuer Biogeochemie und Meereschemie, Universitaet Hamburg, Germany. 2003, Mary Sears Visitor Award, Woods Hole Oceanographic Institution, MA, USA , Marie Curie Research Return Grant, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας , Marie Curie Research Training Grant, Laboratoire de Biogeochimie et Chimie Marines, Paris, France , Μεταδιδακτορική υποτροφία, Woods Hole Oceanogrphic Institution, MA, USA , Υποτροφία Προγράµµατος Ελληνογαλλικής Συνεργασίας Πλάτων, Laboratoire de Biogeochimie et Chimie Marines, Paris, France , Υποτροφία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 1992, Υποτροφία Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Comett, Instituto CSIC, Barcelona, Spain Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Η ερευνητική δραστηριότητα της µονάδας Οργανικής Βιογεωχηµείας εστιάζεται στην µελέτη της σύστασης του θαλάσσιου οργανικού υλικού, µε καταγραφή των χηµικών δοµών, της αφθονίας και της ισοτοπικής σύστασης των οργανικών βιοδεικτών στο θαλάσσιο περιβάλλον σε συνάρτηση µε περιβαλλοντικούς και κλιµατολογικούς παράγοντες και αναλύεται στους παρακάτω άξονες: Σύγχρονο περιβάλλον Μελέτη της σύστασης της οργανικής ύλης (άνθρακα, αζώτου, φωσφόρου) σε µοριακό επίπεδο µέσω της µελέτης οργανικών σε δείγµατα διαλυµένου, αιωρούµενου και καθιζάνοντος υλικού στο θαλάσσιο νερό και σε θαλάσσια ιζήµατα. Χηµικός προσδιορισµός των οργανικών βιοδεικτών µε state-of-the-art αναλυτικές τεχνικές. ιερεύνηση των ρυθµών παραγωγής και ανακύκλωσης της οργανικής ύλης µε έµφαση στις παραγωγικές, υδρολογικές, οξειδοαναγωγικές και κλιµατολογικές συνθήκες. Πάλαιο-περιβάλλοντα Αναδηµιουργία των πάλαιο-περιβαλλοντικών και -κλιµατικών αλλαγών κατά την περίοδο του τελευταίου κλιµατικού κύκλου στην περιοχή της Ανατολική Μεσογείου. Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικές αλλαγές που συνέβησαν πριν την ανάπτυξη οργανωµένων κοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή. Οργανική γεωχηµική µελέτη υψηλής δειγµατοληπτικής ανάλυσης σε πυρήνες ιζηµάτων και µελέτη των βιογεωχηµικών δεικτών που συντηρούνται στις εναποθέσεις των θαλασσίων ιζηµάτων. Ακραία περιβάλλοντα Τα βακτήρια και Αρχαία που είναι υπεύθυνα για διεργασίες όπως η µεθανογένεση, η αναερόβια οξείδωση του µεθανίου, η αναγωγή του θείου, σιδήρου κλπ, αφήνουν στο ίζηµα χηµικά απολιθώµατα. Οι βιοχηµικοί αυτοί δείκτες αποτελούν το εργαλείο της µελέτης µας για την διερεύνηση της βιοποικιλότητας, των µηχανισµών συµβίωσης και των µεταβολικών ρυθµών των οργανισµών που ζουν σε ακραία περιβάλλοντα, καθώς και της ανακύκλωσης των διαφόρων χηµικών ειδών υπό διαφορετικές οξειδοαναγωγικές συνθήκες. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα (από το 2000 και µετά) Decadal scale Variability of the Mediterranean Ecosystem (MedEcos). MarinERA pilot call for international research projects on Regional Drivers of Ecosystem Change: Description, Modelling and Prediction, EU. Συντονίστρια EΛKEΘΕ Southern European Seas: Assessing and Modelling Ecosystem changes (SESAME). EU FP Global-4 Project Mediterranean CLImate VARiability and predictability (MedCLIVAR) Project, Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επιστηµών (ESF) Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων υπέρ- και νάνο- διήθησης σε περιβαλλοντικές µελέτες διαλυµένου οργανικού υλικού και θρεπτικών. Scientific and Technological Cooperation Between RTD Organizations in Greece and RTD Organizations in USA (ΓΓΕΤ, EU). Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών & Woods Hole Oceanographic Institution. Συντονίστρια Προγράµµατος Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές στην Ανατολική Μεσόγειο, µε την χρήση βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων: Μπορούµε να προβλέψουµε µελλοντικές αλλαγές;. Πρόγραµµα Ενίσχυσης του Ερευνητικού υναµικού (ΠΕΝΕ ) Συντονίστρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου Hotspot Ecosystem Research on the Margins of the European Seas (HERMES). IP Project 6.3. Global Change and Ecosystems. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Quaternary Marine Ecosystem Response to Fertilization (MERF) Project, Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επιστηµών (ESF) στα πλαίσια των δικτύων EUROCORES-EUROCLIMATE EURopean network of excellence for OCean Ecosystems Analysis (EUR-OCEANS). EU Network of Excellence, EESD 6th EU RTD Κλιµατικοί κύκλοι και ηφαιστειακή δραστηριότητα στο ΝΑ Αιγαίο: ο ρόλος της πρωτογενούς παραγωγικότητας και η ανταπόκριση των χερσαίων οικοσυστηµάτων τα τελευταία χρονιά στη θαλάσσια περιοχή της Νισύρου. Πρόγραµµα Πυθαγόρας I (ΓΓΕΤ & EU, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Σελίδα 2/6 - Βιογραφικό

3 Χηµικός και Μικροβιολογικός Προσδιορισµός της Αποικοδόµησης του Πετρελαίου σε Θαλάσσια Συστήµατα. Πρόγραµµα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ : Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων των ΤΕΙ (ΕΕΟΤ) MEditerranée LImitationS Saisonnières (MELISSA), Processus biogéochimiques dans l'océan et Flux (PROOF) French National Project. Laboratoire de Oceanologie, Villefranche-Sur-Mer, France Exploration and Evaluation of the Eastern Mediterranean Sea Gas Hydrates and the Associated Deep Biosphere (Anaximander). EU ΕΝVΚ-CT-2002 Programme, Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Organic Geochemical Study of Abrupt Climate Changes in the Eastern Mediterranean Region (OGSACCEM). EU Marie Curie Research Grant, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Chemical Characterization and Biogeochemical Cycling of UDOM in Seawater, NSF Grant, Woods Hole Oceanographic Institution, USA Mass Transfer and Ecosystem Response (MATER), MAST III EU Programme. Laboratoire de Biogeochimie et Chimie Marines, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Paris, France. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας (από το 2000 και µετά) Νοέµβριος Comparative analyses of UDOM chemical composition and heterotrophic diversity in the mesopelagic and bathypelagic zones. In: Integrating biogeochemistry and ecosystems in a changing ocean IMBER Meeting, Maiami, Florida, USA. Σεπτέµβριος Biogeochemical Evidence of Holocene paleoceanographic and paleoclimatic instability in the Aegean Sea. 3nd MedCLIVAR Workshop: Understanding the mechanisms responsible for the changes in the Mediterranean Sea circulation and sea level trends, Island of Rhodes, Greece. εκέµβριος Organic Geochemical Evidence of Late Glacial-Holocene Climate Instability in the Aegean Sea: Teleconnections with North Atlantic Paleoclimate Variability. A. Gogou, Katsouras G., Emeis K.-C., Bouloubassi I., Lykousis V., Triantaphyllou M.V., Arnaboldi M., Meyers P.A., American Geophysical Union (AGU), Fall Meeting 2007, San Francisco, USA. Οκτώβριος Εvidence of Paleoclimatic Changes in the Aegean Sea (NE Mediterranean) during the last 20 kyrs: Teleconnections to Global Climatic Variability. A. Gogou, Katsouras G., Emeis K.-C, Bouloubassi, Ziveri P., Triantaphyllou M.V., Möbius J., Lianou V., Lykousis V., 2nd ESF MedCLIVAR workshop: Connections between Mediterranean and Global Climate Variability, La Londe les Maures, Toulon, France, Σεπτέµβριος High-resolution Paleoclimatic Records in the Eastern Mediterranean (Aegean Sea) during the last 20 kyrs: A Biogeochemical Approach. Katsouras G., A. Gogou, Emeis K.-C., Bouloubassi I., Ziveri P., Triantaphyllou M.V., Möbius J., Lianou V., Lykousis V.. 9th International Conference on Paleoceanography (ICP9), Shanghai, China. Σεπτέµβριος Distribution of the dissolved inorganic and organic pool concentrations and biological activity of the surface eastern Mediterranean following a Saharan dust storm event. Spyres G., A. Gogou, S. Psarra, E. Krasakopoulou, T. Yokokawa, A. Lagaria, A. Kaiserli, V. Zervakis, S. Kioroglou, D. Georgopoulos, A. Mallios, D. Ballas, I. Hatzianestis, and G. Herndl, European Network of Excellence for Ocean Ecosystems Analysis (EUR-OCEANS) workshop on: Macro nutrient dynamics in marine ecosystems, Heraklion, Greece. Ιούλιος Nitrogen isotopic composition of wet and dry deposition over the Eastern Mediterranean Sea. P. Mara, K. Daehnke, K.-C. Emeis, A. Gogou, N. Mihalopoulos, International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), XXIV General Assembly, Perugia, Italy. Απρίλιος Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Marine Sediments of the Aegean Sea (Eastern Mediterranean): Composition, Spatial Variability and Sources. Hatzianestis, I., Gogou, A., Sklivagou, E., Bouloubassi, I., 38th Congress of the Mediterranean Science Comission (CIESM), Istanbul, Turkey. Απρίλιος Degradation of Dissolved Organic Matter: Chemical Changes and the Structure of the Microbial Community. Jones, V., Van Mooy, B., Weinbauer, M., Gogou, A., Migon, C., Penkman, K.E.H. Collins, M.J. and D. Repeta, 38th Congress of the Mediterranean Science Comission (CIESM), Istanbul, Turkey. Απρίλιος Microbiological and chemical study of oil degradation in two Greek marine ecosystems. Moutsaki P., Kormas K.A., Hatzianestis I., Gogou A., Panos K., 38th Congress of the Mediterranean Science Comission (CIESM), Istanbul, Turkey. εκέµβιος Submarine Volcaniclastic Deposits Associated with the Minoan Eruption of Santorini volcano, Greece. Carey, S., Sigurdsson, H., Alexandri, M., Vougioukalakis, G., Croff, K., Roman, C., Sakellariou, D., Anagnostou, C., Rousakis, G., Ioakim, C., Gogou, A., Ballas, D.,Misaridis, T., Nomikou, P., American Geophysical Union (AGU), Fall Meeting 2006, San Francisco, USA. Σεπτέµβριος Calcareous Nannofossil and Planktonic Foraminiferal Assemblages and Paleoecological Reconstruction of Sapropel S1 in the Southeast Aegean Sea. M. V. Triantaphyllou, A. Antonarakou, G. Kontakiotis, M. Dimiza, P. Ziveri, G. Mortyn, A. Gogou, V. Lykousis, & M. D. Dermitzakis, 11th International Nannoplankton Association Conference, Lincoln, Nebraska, USA. Σελίδα 3/6 - Βιογραφικό

4 Απρίλιος Primary production trends and response of terrestrial environments in SE Aegean core NS-14: A multiproxy approach. M. V. Triantaphyllou, A. Gogou, V. Lykousis, I. Bouloubassi, P. Ziveri, A.Rosell-Mele, K. Kouli, M. Dimiza, M. Papanikolaou, P.Gaitani, G. Katsouras and M.D. Dermitzakis, European Geosciences Union, General Assembly 2006, Vienna, Austria. [Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 08347, 2006]. Ιούνιος Characterisation and Cycling of Dissolved Organic Matter in the North-Western Mediterranean Sea. V. Jones, Gogou, A., Migon, C., Collins M.J., Penkman, K.E.H. and Repeta, D.J., American Society of Limnology and Oceanography (ASLO), Summer Meeting 2005, Santiago de Compostella, Spain. [Session Organizer: SS63 Chemical Characterization of Dissolved Organic Matter in Aquatic Systems]. Φεβρουάριος Microbial inputs to the dissolved organic matter pool as revealed from amino acid enantiomer analysis. V. Jones, Collins M.J., Penkman, K.E.H., Gogou, A., Migon, C., Repeta, D.J., ASLO Aquatic Sciences Meeting, Salt Lake City, Utah, USA. Σεπτέµβριος Abrupt Holocene climate changes as recorded in an Eastern Mediterranean marine record: a biomarker approach. A. Gogou, P. Gaitani, I. Bouloubassi, V. Lykousis, VIII International Conference on Paleoceanography, Biarritz, France. Σεπτέµβριος Species-specific coccoliths calcite isotopes and long chain alkenones as temperature estimates in sediment trap samples. M. Triantafyllou, A. Gogou, I. Bouloubassi, P. Ziveri, 10th International Nannoplankton Association Conference, Lisbon, Portugal. Αύγουστος Organic Geochemical study of abrupt climate changes in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean) during the Holocene. A. Gogou, P. Gaitani, I. Bouloubassi, V. Lykousis, 32nd International Geological Congress, Florence, Italy. Σεπτέµβριος Evaluation of atmospheric transport as source of biogenic and anthropogenic organic compounds in marine sediment of Eastern Mediterranean. E. G. Stephanou, A. Gogou and M. Tsapakis, Goldschmidt Conference, Kurashiki, Japan. Σεπτέµβριος Lipid biomarkers and bulk organic parameters in NE Mediterranean sediments. A. Gogou, I. Bouloubassi and R. Buscail, 20th International Meeting on Organic Geochemistry, Nancy, France. Ιανουάριος Chemical characterization of DOM and POM in seawater: Do particles pump DOM to the deep ocean?. A. Gogou, D. Repeta and S. Honjo, Ocean Sciences Meeting, San Antonio, Texas, USA. Οκτώβριος Composition and fluxes of aliphatic and polyaromatic hydrocarbons in the Eastern Mediterranean Sea A. Gogou, I. Bouloubassi and E. Stephanou. In: Transport, Fate and Impact of the Trace Chemical Pollution Load in the Marine Environment, Invited talk in the: Workshop for the pollution in the Mediterranean Sea (sponsored by the EU), CSIC, Barcelona, Spain, Επιλεγµένες Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις (Περιοδικά, Εφηµερίδες, Βιβλία, Ανακοινώσεις. Ειδικές εκδόσεις κα) M. V. Triantaphyllou, P.Ziveri,, A. Gogou, G. Marino, V. Lykousis, I. Bouloubassi, K.-C. Emeis, K. Kouli, M. Dimiza, A. Rosell-Melé, M. Papanikolaou, G. Katsouras, N. G. Nunez, υποβληθείσα εργασία στο περιοδικό Marine Geology, Ιούλιος Late Glacial-Holocene climate variability at the south-eastern margin of the Aegean Sea. P. Mara, N. Mihalopoulos, A. Gogou, K. Daehnke, T. Schlarbaum, K.-C. Emeis, M.Krom, υποβληθείσα εργασία στο περιοδικό Global Biogeochemical Cycles, Σεπτέµβριος Isotopic composition of nitrate in wet and dry atmospheric deposition on Crete/ Eastern Mediterranean Sea. Α. Gogou, I. Bouloubassi, V. Lykousis, M. Arnaboldi, P. Gaitani and P. A. Meyers, Organic Geochemical Evidence of Late Glacial- Holocene Climate Instability in the North Aegean Sea. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 256, Sigurdsson, H., Carey, S., Alexandri, M., Vougioukalakis, G., Croff, K., Roman, C., Sakellariou, D., Anagnostou, C., Rousakis, G., Ioakim, C., Gogou, A., Ballas, D., Misaridis, T., Nomikou, P., Marine investigations of Greece's Santorini volcanic field. EOS Trans. AGU Vol. 87, Is. 34, pp V. Jones, A. Gogou, C. Migon, K.E.H. Penkman, M.J. Collins and D.J. Repeta, Characterization and Cycling of Dissolved Organic Matter in the north-western Mediterranean Sea. In: Production and Fate of Dissolved Organic Matter in the Mediterranean Sea, F. Briand (Ed.), The Mediterranean Science Comission (CIESM) Monograph Series, Vol. 28, pp A. Gogou, V. Lykousis, Paleoceanography and paleocirculation of the Aegean Sea from the late last glacial period to present (late yrs). In: State of Hellenic Marine Environment, E. Papathanasiou and A. Zenetos (Εds.), HCMR Monograph, Mediterranean Marine Science, pp A. Gogou, E. Stephanou, Marine organic geochemistry of the Eastern Mediterranean: 2. Polar biomarkers in Cretan Sea surficial sediments. Marine Chemistry 85, A. Gogou, D. Repeta, Chemical characterization of DOC and POC in seawater: Do particles pump DOC to the deep ocean?. Selected papers from the 20th International Meeting on Organic Geochemistry, Nancy, France. A. Gogou, D. J. Repeta, S. Honjo, Chemical characterization of settling particles in the Southern Ocean and the Arabian Sea: Do particles pump DOM from the surface to the deep ocean?. In: The Southern Ocean: climatic changes and the cycle of carbon, International JGOFS Symposium Abstracts, Brest, France. Σελίδα 4/6 - Βιογραφικό

5 Α. Gogou, I. Bouloubassi and E.G. Stephanou, Marine organic geochemistry of the Eastern Mediterranean: 1. Aliphatic and polyaromatic hydrocarbons in Cretan Sea surficial sediments. Marine Chemistry 68, A. Gogou, E. Stephanou, Urban and rural organic fine aerosols: Components source reconciliation by using an organic geochemical approach. In: Analytical Chemistry of Aerosols, K.R. Spurny (Ed.), CRC Lewis USA, pp E. Stephanou, A. Gogou, The role of atmospheric input of natural and anthropogenic organic compounds in the biogeochemistry of the Eastern Mediterranean Sea. In: Role of the sea-surface microlayer in the biogeochemistry of the Mediterranean Sea, F. Briand (Ed.), The Mediterranean Science Comission (CIESM) Monograph Series, Vol. 9, pp E. Stephanou, A. Gogou, I. Kavouras, Atmospheric input of natural and anthropogenic organic compounds in the Eastern Mediterranean Sea. In: Sea-Air Exchange: Processes and Modelling, Marine Science and Technology Programme, J.M. Pacyna, D. Broman and E. Lipiatou. (Eds), EUR 17660, pp A. Gogou, M. Apostolaki, E. Stephanou, Determination of organic molecular markers in marine aerosols and sediments: One-step flash chromatography compound class fractionation and capillary gas chromatography analysis. Journal of Chromatography A 799, A. Gogou, N. Stratigakis, M. Kanakidou and E.G. Stephanou, Fine Organic Aerosols in Eastern Mediterranean: Components Source Reconciliation by Using Molecular Markers and Atmospheric Back Trajectories. Organic Geochemistry 25, Α. Gogou, E.G. Stephanou, Ν.Stratigakis, J.O. Grimalt, R.Simo, M.Acheves and J.Albaiges, Differences in lipid and organic salt constituents of aerosols from Eastern and Western Mediterranean coastal cities. Atmospheric Environment 28, Εκπαιδευτικές ραστηριότητες ιδακτικό Έργο (Μαθήµατα, ιαλέξεις, Σεµινάρια) Αυτοδύναµη ιδασκαλία , Χηµική Ωκεανογραφία (θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις), Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίο, Μυτιλήνη , Θαλάσσια Γεωχηµεία, Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίο, Μυτιλήνη , Θαλάσσια Χηµεία, Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίο, Μυτιλήνη , Βιογεωχηµεία και Κλιµατική Αλλαγή, Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίο, Μυτιλήνη , Βιογεωχηµικές διεργασίες στο παράκτιο περιβάλλον, ΜΠΣ ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίο, Μυτιλήνη Άλλες δραστηριότητες 2004-Σήµερα, Επίβλεψη µεταδιδακτόρων 1. Επιβλέπουσα των µεταδιδακτορικών ερευνητών Dr. Travis Meador (Ph.D., Geosciences Research Division, Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego, La Jolla, CA, USA) και του ρ. Απόστολου Αντωνιάδη (Ph.D., Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο) στα πλαίσια του προγράµµατος: Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων υπέρ- και νάνο- διήθησης σε περιβαλλοντικές µελέτες διαλυµένου οργανικού υλικού και θρεπτικών. Scientific and Technological Cooperation Between RTD Organizations in Greece and RTD Organizations in USA (ΓΓΕΤ, EU). Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών & Woods Hole Oceanographic Institution, USA. 2. Συνεπιβλέπουσα (µε τους Prof. G. Herndl και ρ. Ι. Χατζηανέστη) της µεταδιδακτορικής ερευνήτριας ρ. Γεωργίας Σπύρη (Ph.D., Plymouth Marine Laboratory and the University of Plymouth, England) στα πλαίσια του προγράµµατος: Role of Saharan dust input on DOM cycling in nitrogen- vs. phosphorus-limited systems: a comparison between the subtropical North Atlantic and the Eastern Mediterranean Sea. EURopean network of excellence for OCean Ecosystems Analysis (EUR-OCEANS) Fellowship Program. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών & Royal Netherlands Institute for Sea Research (Royal NIOZ), The Netherlands. 3. Συνεπιβλέπουσα (µε τους Dr. C. Migon και Dr. D.J. Repeta) της µεταδιδακτορικής φοιτήτριας Dr. Vera Jones (Ph.D., Organic Geochemistry Laboratory, University of Liverpool, England) στα πλαίσια του προγράµµατος: Chemical Characterization and Biogeochemical Cycling of Dissolved Organic Matter. E.U. Marie Curie Fellowship Programme, Laboratoire de Océanologie, Villefranche-Sur-Mer, France. Σελίδα 5/6 - Βιογραφικό

6 2005-Σήµερα, Επίβλεψη ιδακτορικών ιατριβών 1. Επιβλέπουσα του υποψηφίου διδάκτορα κ. Γεωργίου Κατσούρα. Τίτλος ιδακτορικής ιατριβής: Παλαιοωκεανογραφική µελέτη των αιφνίδιων κλιµατικών µεταβολών στην Βορειοανατολική Μεσόγειο κατά την διάρκεια του τελευταίου κλιµατικού κύκλου, µέσω της χρήσης βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων, στα πλαίσια του προγράµµατος: Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές στην Ανατολική Μεσόγειο, µε την χρήση βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων: Μπορούµε να προβλέψουµε µελλοντικές αλλαγές;. ΠΕΝΕ 2003 (ΓΓΕΤ, EU). Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας Πανεπιστηµίου Αιγαίου & Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 2. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της υποψηφίου διδάκτορα κ. Μαρίας Παχιαδάκη. Θέµα ιδακτορικής ιατριβής: Μοριακός και βιογεωχηµικός χαρακτηρισµός των µικροοργανισµών που εµπλέκονται στην αναερόβια οξείδωση µεθανίου και την µεθανογένεση σε ιζήµατα µεθανοϋδριτών της Ανατολικής Μεσογείου, στα πλαίσια του προγράµµατος: Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές στην Ανατολική Μεσόγειο, µε την χρήση βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων: Μπορούµε να προβλέψουµε µελλοντικές αλλαγές;. ΠΕΝΕ 2003 (ΓΓΕΤ, EU). Τµήµα Χηµείας Πανεπιστηµίου Κρήτης & Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. 3. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της υποψηφίου διδάκτορα κ. Παρασκευής Μάρα. Θέµα ιδακτορικής ιατριβής: Biogeochemistry of nitrogen cycling in the Eastern Mediterranean Sea. EURopean network of excellence for OCean Ecosystems Analysis (EUR-OCEANS) Fellowship Program. Institut fuer Biogeochemie und Meereschemie, Universitaet Hamburg, Germany & Τµήµα Χηµείας Πανεπιστηµίου Κρήτης Σήµερα, Επίβλεψη Μεταπτυχιακών ιατριβών 1. Επιβλέπουσα της µεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Σταυρούλας Τσοµπανά. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας: Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης παρακτίων περιοχών του ΒΑ Αιγαίου µέσω της µελέτης βιοδεικτών ρύπανσης σε βενθικούς οργανισµούς (δίθυρα µαλάκια). Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας Πανεπιστηµίου Αιγαίου & Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. 2. Επιβλέπουσα της µεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Αργυρώς Καϊσερλη. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας: Μελέτη των συγκεντρώσεων και βογεωχηµικών δυναµικών ανόργανων και οργανικών θρεπτικών και των αµινοξέων στις περιοχές του Αιγαίου και ΝΑ Ιονίου. Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών & Royal Netherlands Institute for Sea Research (Royal NIOZ), The Netherlands. 3. Επιβλέπουσα του µεταπτυχιακού φοιτητή κ. ηµήτριου Τσίκλου. Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας: ηµιουργία βάσης δεδοµένων και µοντέλου πρόβλεψης της διασποράς πετρελαιοκηλίδων στην περιοχή του βορείου Αιγαίου. Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Σελίδα 6/6 - Βιογραφικό