1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.: FAX: ΚΤΙΡΙΟ: Κ. Καραθεοδωρή ISO 9001:2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ενδιαφέρεται να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας με τηλεπικοινωνιακό πάροχο για το μεγαλύτερο μέρος των αναγκαίων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι ζητούμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, που περιγράφονται αντιστοίχως στα μέρη Α και Β που ακολουθούν: υπηρεσία διασύνδεσης του εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου του ΑΠΘ με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας (ΔΔΤ) υπηρεσίες διασύνδεσης μεταξύ του κεντρικού campus του ΑΠΘ και των τοπικών δικτύων δεδομένων μονάδων του ΑΠΘ που στεγάζονται εκτός του κεντρικού campus (εφεξής «εξωκείμενες μονάδες»). Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων εταιρειών μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ή εντύπως στο Τμήμα Προμηθειών του ΑΠΘ (3 ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης) το αργότερο μέχρι τις Διευκρινίζεται ότι το ΑΠΘ δεν δεσμεύεται από τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ότι θα προχωρήσει στη σύναψη κάποιας σύμβασης. 1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας 1.1. Παρούσα κατάσταση Το εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο του ΑΠΘ διασυνδέεται σήμερα με το δίκτυο του ΟΤΕ μέσω 9 ISDN PRA συνδέσεων (ήτοι 9 30=270 κανάλια), οι οποίες υπερκαλύπτουν τις ανάγκες για το σύνολο της τηλεφωνικής κίνησης (εισερχομένης και εξερχομένης). Το αριθμοδοτικό φάσμα του ΑΠΘ αποτελείται από τους αριθμούς xxxx, πλην των: xx (100 αριθμοί) xx (100 αριθμοί) xx (100 αριθμοί) xx (100 αριθμοί) Στον πίνακα 1 αναφέρονται τα στοιχεία της εξερχομένης τηλεφωνικής κίνησης του ΑΠΘ για τα τελευταία 3 έτη, όπως παρουσιάζονται και κατηγοριοποιούνται στους διμηνιαίους λογαριασμούς του ΟΤΕ.

2 Πίνακας 1: Αποτύπωση εξερχόμενης τηλεπικοινωνιακής κίνησης για τα 3 τελευταία έτη ανά κατηγορία Τύπος Προς σταθερά (αστικά & υπεραστικά) Πλήθος Δεκ Νοέμ Δεκ Νοέμ Δεκ Νοέμ Διάρκεια (ώρες) Πλήθος Διάρκεια (ώρες) Πλήθος Διάρκεια (ώρες) ,0% ,2 78,9% ,8% ,7 77,2% ,4% ,6 76,9% Διεθνείς ,5% 1.797,4 2,5% ,8% 1.814,0 2,9% ,7% 1.525,7 2,9% Προς κινητά ,8% ,7 15,3% ,5% ,7 17,7% ,0% 9.972,4 18,7% Υπηρεσίες Πληροφοριών ΟΤΕ ,1% 7,7 0,0% 694 0,0% 4,0 0,0% 59 0,0% 0,4 0,0% Υπηρεσίες Πληροφοριών Τρίτων ,3% 1.249,8 1,8% ,7% 534,7 0,8% 590 0,0% 20,4 0,0% Προς σύντομους κωδικούς ,5% 285,0 0,4% ,4% 195,6 0,3% ,3% 173,7 0,3% Προς Internet 41 0,0% 7,4 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% Άλλες ,7% 782,5 1,1% ,8% 683,8 1,1% ,6% 603,4 1,1% Σύνολο , , ,4

3 1.2. Τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικά Το ΑΠΘ επιθυμεί τη σύνδεση του εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου του με το ΔΔΤ, με 180 κανάλια φωνής συνολικά για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους με σαφήνεια τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Το είδος της προτεινόμενης σύνδεσης του τηλεφωνικού κέντρου του ΑΠΘ με τον εξοπλισμό του παρόχου που θα εγκατασταθεί στο ΑΠΘ: αν θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία VoIP ή ISDN PRA συνδέσεις. Εφόσον χρησιμοποιηθεί VoIP, η σύνδεση που θα γίνει με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΘ θα πρέπει να είναι H.323, καθώς δεν υποστηρίζεται SIP. 2. Το είδος της σύνδεσης του εξοπλισμού του παρόχου που θα εγκατασταθεί στο ΑΠΘ με το υπόλοιπο δίκτυο του παρόχου, π.χ. VoIP (H.323 ή SIP) over Metro-Ethernet ή TDM. 3. Την κωδικοποίηση που θα χρησιμοποιηθεί, αν χρησιμοποιηθεί VoIP. Ισχυρά επιθυμητό είναι να χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση G Την ιδιαίτερη μέριμνα που θα ληφθεί για τη μετάδοση των fax (εισερχόμενα και εξερχόμενα), εφόσον απαιτείται. 5. Τη δυνατότητα σηματοδοσίας της χρέωσης της κάθε κλήσης με παλμούς («παλμοχρέωση»). 6. Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παρασχεθεί υψηλή διαθεσιμότητα στην υπηρεσία, με εγκατάσταση εξοπλισμού και διασύνδεση μεταξύ του τηλεφωνικού δικτύου του ΑΠΘ και του τηλεφωνικού δικτύου του αναδόχου σε δύο σημεία, σε δύο κτίρια του campus του ΑΠΘ. 7. Τον τρόπο με τον οποίο θα παρασχεθεί υψηλή διαθεσιμότητα (με πλεονασμό) στη σύνδεση του εξοπλισμού του αναδόχου που θα εγκατασταθεί στο campus του ΑΠΘ με το υπόλοιπο δίκτυο του αναδόχου. 8. Αν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα δρομολόγησης μόνο εξερχομένων, χωρίς να ενεργοποιηθεί φορητότητα και χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στην αναγνώριση καλούντος. Δηλαδή επιθυμητό είναι να εμφανίζεται κανονικά στις εξερχόμενες κλήσεις από το ΑΠΘ μέσω του αναδόχου ως αριθμός καλούντα ο αριθμός της μορφής xxxx, ακόμα κι αν δεν έχει ενεργοποιηθεί φορητότητα Οικονομικά Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους με σαφήνεια τα εξής οικονομικά στοιχεία χρεώσεων: 1. Το εφάπαξ κόστος σύνδεσης (εάν υφίσταται). 2. Το βασικό μηνιαίο κόστος (πάγιο) ανά κανάλι ή ανά 30 κανάλια (εάν υφίσταται). 3. Τις κατηγορίες, π.χ.: αστικές υπεραστικές κλήσεις προς σταθερά εθνικά ανεξαρτήτως αν είναι αστικά ή υπεραστικά κλήσεις προς κινητά εθνικά ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας ή κλήσεις προς κινητά εθνικά ανεξαρτήτως παρόχου κινητής τηλεφωνίας διεθνείς ανά ζώνη. 4. Τις ζώνες διεθνών.

4 5. Για κάθε μία από τις κατηγορίες (και ζώνες) : i. Τη χρέωση ανά δευτερόλεπτο. ii. Αν η χρέωση γίνεται ανά λεπτό ή ανά δευτερόλεπτο χρόνου πραγματικής ομιλίας. iii. Αν υπάρχει ελάχιστη (τιμολογηθείσα) διάρκεια κλήσης (ή αλλιώς ελάχιστο κόστος κλήσης). 6. Τυχόν άλλα κόστη που δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω Εξασφάλιση φορητότητας Το ΑΠΘ επιθυμεί να διατηρήσει το αριθμοδοτικό φάσμα που χρησιμοποιεί, όπως αυτό αναφέρεται στην ενότητα 1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει φορητότητα και θα πρέπει ο ίδιος να μεριμνήσει για τη φορητότητα των υφιστάμενων αριθμών του ΑΠΘ. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να αναφερθούν ρητά και να δεσμευτούν για τον τρόπο και τους χρόνους μετάβασης των τηλεφωνικών αριθμών του ΑΠΘ από τον υφιστάμενο στο νέο πάροχο, αν υπάρξει αλλαγή παρόχου Ηλεκτρονική παρακολούθηση λογαριασμού Το ΑΠΘ επιθυμεί να παρακολουθεί τις χρεώσεις ανά κλήση με έναν τουλάχιστον από τους δύο παρακάτω τρόπους: 1. Παλμοχρέωση, μέσω της οποίας θα σηματοδοτείται η χρέωση στο τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΘ. 2. Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων accounting & billing του αναδόχου και του ΑΠΘ. Προτιμητέα είναι η 1 η εναλλακτική. Στη 2 η εναλλακτική ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ένα interface (π.χ. σύνδεση σε βάση δεδομένων ή API) ώστε με αυτοματοποιημένο τρόπο να αντλούνται από το ΑΠΘ στοιχεία για την κάθε κλήση (εισερχόμενη και εξερχόμενη) που πραγματοποιήθηκε, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα από τον πάροχο όχι αργότερα από 30 λεπτά, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η κλήση. Για κάθε κλήση τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχονται είναι ο αριθμός του καλούντα, ο αριθμός του καλούμενου, η ώρα έναρξης της κλήσης, η διάρκεια της κλήσης και η χρέωση (σε ευρώ ή σε παλμούς). Στην περίπτωση που δεν υλοποιηθεί η 2 η εναλλακτική, αλλά παρέχεται μόνο η 1 η εναλλακτική, θα πρέπει ο ανάδοχος να παρέχει περιοδικά (ανά μήνα ή ανά δίμηνο) σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. σε format csv) την αναλυτική λίστα. Για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας του προσωπικού του ΑΠΘ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αριθμοί που είναι εκτός ΑΠΘ (δηλ. αριθμός καλούντα στις εισερχόμενες και καλούμενου στις εξερχόμενες) να μην καταγράφονται και να μην εμφανίζονται πλήρεις, αλλά με απόκρυψη των τελευταίων 3 ψηφίων. Επίσης επιθυμητό, αλλά όχι υποχρεωτικό, είναι ο ανάδοχος να παρέχει σε συγκεκριμένα μέλη του ΑΠΘ εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε web περιβάλλον, μέσω του οποίου θα μπορούν να παρέχονται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία, π.χ. ανά κατηγορία, πάροχο, προορισμό κλπ. Όλες οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν.

5 1.5. Προαιρετική πρόταση παροχής πακέτων κινητής τηλεφωνίας Προαιρετικά οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να προτείνουν την παροχή πακέτου κινητής τηλεφωνίας για τα μόνιμα μέλη του ΑΠΘ (ενδεχομένως και για τις οικογένειές τους) με ειδικές χαμηλές χρεώσεις ή δωρεάν χρόνο ομιλίας για κλήσεις προς τα σταθερά τηλέφωνα του ΑΠΘ και με ειδικές χαμηλές ή μηδενικές χρεώσεις για κλήσεις από τα σταθερά του ΑΠΘ προς αυτά τα κινητά. Εάν υπάρξει αυτή η προτεινόμενη παροχή πακέτου, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος πάροχος να διευκρινίσει στην πρότασή του: 1. αν υποστηρίζεται σε αυτά τα προγράμματα φορητότητα υφιστάμενων αριθμών κινητων τηλεφώνων από άλλους παρόχους 2. τεχνικές λεπτομέρειες της υλοποίησης, εφόσον απαιτηθούν επιπλέον συνδέσεις με το τηλεφωνικό δίκτυο του ΑΠΘ 3. τυχόν εφάπαξ κόστος εγκατάστασης σύνδεσης ή ενεργοποίησης υπηρεσίας για το ΑΠΘ 4. τυχόν πάγια μηνιαία τέλη για το ΑΠΘ 5. τις χρεώσεις για τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας μέλη του ΑΠΘ 6. το κόστος μεταξύ αυτών των κινητών τηλεφώνων και των σταθερών τηλεφώνων του ΑΠΘ 7. αν παρέχονται οικογενειακά προγράμματα και, αν ναι, οι σχετικοί οικονομικοί όροι (π.χ. απεριόριστες δωρεάν κλήσεις, συγκεκριμένος δωρεάν χρόνος ομιλίας ή προνομιακές χρεώσεις) για τις κλήσεις μεταξύ των τηλεφώνων που είναι στο ίδιο οικογενειακό πακέτο. Διευκρινίζεται ότι οι χρεώσεις των πακέτων κινητής τηλεφωνίας θα βαρύνουν τους συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας μέλη του ΑΠΘ και όχι το ίδιο το ΑΠΘ.

6 2. Μέρος Β: Σύνδεση εξωκειμένων μονάδων 2.1. Τεχνικά Το ΑΠΘ επιθυμεί την αναβάθμιση των συνδέσεων των 5 εξωκειμένων μονάδων που καταγράφονται στον πίνακα 2. Στις περιπτώσεις υπ αριθμ. 1, 2 και 5 που ως ελάχιστη επιθυμητή ταχύτητα σύνδεσης αναγράφεται ταχύτητα με τη μορφή «a/b Mbps», εννοείται ότι μπορούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να προτείνουν την παροχή ασύμμετρων συνδέσεων τεχνολογίας ADSL ή VDSL. Οι ταχύτητες των συνδέσεων που θα προταθούν θα πρέπει να είναι οι πραγματικές (δηλ. ταχύτητες συγχρονισμού των modems) και όχι ονομαστικές θεωρητικές. Επίσης η επιθυμητή ταχύτητα σύνδεσης μπορεί να παρέχεται με πολλαπλές ADSL συνδέσεις, εφόσον από την πλευρά του παρόχου υποστηρίζεται bundling με multilink PPP. Σε αυτές τις περιπτώσεις ζητείται full Internet access με απόδοση στατικής (global, routable) IPv4 διεύθυνσης ανά σύνδεση. Αν δεν παρέχεται η δυνατότητα ADSL ή VDSL σύνδεσης σε κάποια από τις περιπτώσεις, μπορεί να προταθεί συμμετρική σύνδεση a Mbps, metro ethernet, όπως περιγράφεται παρακάτω για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις υπ αριθμ. 3, 4 και 5 που ως ελάχιστη επιθυμητή ταχύτητα σύνδεσης αναγράφεται ταχύτητα με τη μορφή «a Mbps», εννοείται ότι ζητούνται συμμετρικές metro ethernet συνδέσεις. Οι συνδέσεις πρέπει να είναι τύπου layer2-vpn, που θα τερματίζουν από την άλλη πλευρά στο κεντρικό campus του ΑΠΘ και συγκεκριμένα στο κτίριο Βιολογίας. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να διευκρινίσουν αν στις metro ethernet συνδέσεις μπορούν να παρέχουν υπηρεσία QinQ (double encapsulation). Οι metro ethernet συνδέσεις μπορούν να είναι ενσύρματες, αλλά και ασύρματες, αρκεί να είναι εγγυημένου bandwidth / εγγυημένης ποιότητας. Πίνακας 2: Εξωκείμενες μονάδες υπό αναβάθμιση Α/Α Τμήμα / Μονάδα / Κτίριο Διεύθυνση Γεωγραφικό πλάτος / μήκος Ελάχ. επιθυμητή ταχύτ. σύνδεσης 1 Τμ. Θεάτρου Εγνατίας , / 22, /2,5 Mbps 2 Τμ. Κινηματογράφου Ικονίου 1, Σταυρούπολη 40, / 22, /2,5 Mbps 3 Τμ. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Τμ. Πολιτικών Επιστημών Εγνατίας 46 40, / 22, Mbps 4 Τμ. Κτηνιατρικής, Κλινικές Βουτηρά 10 40, / 22, Mbps 5 Πανεπ. Κατασκήνωση Ποσείδι Χαλκιδικής 39, / 23, /4 ή 30 Mbps 2.2. Οικονομικά Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους με σαφήνεια τα εξής οικονομικά στοιχεία χρεώσεων για καθεμία από τις προτεινόμενες συνδέσεις: 1. Το εφάπαξ κόστος σύνδεσης ή κατασκευής (εάν υφίσταται). 2. Το βασικό μηνιαίο κόστος (πάγιο). 3. Τυχόν άλλα κόστη που δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω. Στις προτεινόμενες συνδέσεις δεν πρέπει να υπάρχει ογκοχρέωση. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει μόνο η περίπτωση υπ αριθμ. 5, εφόσον η σύνδεση υλοποιηθεί πάνω από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

7 3. Επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας και τεχνική υποστήριξη Η σύνδεση με το ΔΔΤ, που περιγράφεται στο μέρος Α του παρόντος, θα πρέπει να έχει διαθεσιμότητα 99,9% σε διμηνιαία βάση. Σε περίπτωση που ο χρόνος εκτός λειτουργίας (downtime) υπερβεί το 0,1% του διμήνου, θα πρέπει να υπάρχει αναλογική μείωση του παγίου, εφόσον υπάρχει πάγιο, υπολογιζόμενη βάσει του downtime που υπερβαίνει το 0,1%. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρακολουθεί τη συνδεσιμότητα και την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στους χώρους του ΑΠΘ. Συνεπώς δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημέρωση του αναδόχου από το ΑΠΘ, σε περίπτωση βλάβης που αφορά εξοπλισμό ή συνδέσεις του παρόχου. Αναφορικά με τις συνδέσεις του μέρους Β, ο χρόνος αποκατάστασης της κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας σε περίπτωση βλάβης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24 ώρες από την ανακοίνωση της βλάβης στον ανάδοχο. Αν ο χρόνος αποκατάστασης υπερβεί τις 24 ώρες, θα πρέπει να υπάρχει αναλογική μείωση του παγίου της αντίστοιχης σύνδεσης, υπολογιζόμενη βάσει του χρόνου που υπερβαίνει τις 24 ώρες. Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των συνδέσεων αποτελεί ευθύνη του ΑΠΘ και συνεπώς το ΑΠΘ οφείλει να ενημερώνει τον πάροχο σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποια διακοπή ή δυσλειτουργία. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης με την εμπειρία και την εξειδίκευση να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε τεχνικό ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του αναδόχου θα πρέπει είναι υπεύθυνο για: την τεχνική υποστήριξη την διάγνωση βλαβών την αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών την παροχή τεχνικών συμβουλών για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Η τεχνική υποστήριξη προφανώς δεν αφορά στο εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο του ΑΠΘ, αλλά μόνο στις προτεινόμενες υπηρεσίες που περιγράφονται στα μέρη Α και Β (ενότητες 2 και 3) του παρόντος. Η επικοινωνία µε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης θα πρέπει να μπορεί να γίνεται τουλάχιστον επί 16 ώρες ανά ημέρα, τις ώρες 08:00-24:00, και όλες τις ημέρες του έτους.