ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας Αρδευτικών Υδάτων) ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: 1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2. ΣΠΥΡΙ ΗΣ Α. - ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. - "ΥΕΤΟΣ" 3. ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γεωλόγος 4. ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γεωλόγος 5. ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γεωπόνος 0

2 5. Λεκάνη Στρυμόνα Ποταμού 5.1 Γενικά Η συνολική έκταση της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα ανέρχεται σε km 2 Το κύριο τμήμα της λεκάνης αναπτύσσεται εκτός των ελληνικών συνόρων (FYROM, Βουλγαρία), σε έκταση που ανέρχεται σε km 2 Το ελληνικό τμήμα της λεκάνης του ποταμού ανέρχεται σε km 2 που αντιστοιχεί στο 39,45%, της συνολικής του έκτασης. Στην έκταση αυτή περιλαμβάνεται τόσο η ταφρολεκάνη των Σερρών, όσο και η λεκάνη του ποταμού Αγγίτη της οποίας το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει η λεκάνη της Δράμας. Η έκταση της ταφρολεκάνης των Σερρών, ανέρχεται σε 3.714,8 Km 2 (χάρτης σχ.5.1.1). Εικ Λεκάνη Στρυμόνα Ποταμού Ταφρολεκάνη Σερρών (Ορφανίδου, 2008). Το τεκτονικό βύθισμα στον ελληνικό χώρο, εντός του οποίου έχει σχηματισθεί ο ποταμός Στρυμόνας, είναι γνωστό ως ταφρολεκάνη των Σερρών και βρίσκεται μεταξύ των οροσειρών της Δυτικής Ροδόπης και της Σερβομακεδονικής μάζας. Το βύθισμα αυτό αποτελεί το νοτιότερο και τελευταίο τεκτονικό βύθισμα της ευρύτερης υδρολογικής λεκάνης του Στρυμόνα. Το χαμηλό τμήμα της ταφρολεκάνης καταλαμβάνει η πεδιάδα των Σερρών. Η πεδιάδα Σελ.5-1

3 αυτή, μέχρι την ισοϋψή των 100 m, έχει έκταση περίπου km 2, και αποτελεί το 1/3 περίπου της συνολικής έκτασης της λεκάνης των Σερρών. Χαρακτηριστικό γεωμορφολογικό στοιχείο της πεδινής έκτασης αποτελεί η λίμνη Κερκίνη που έχει κατασκευαστεί, στο πρόσφατο παρελθόν, στη θέση της μικρής παλιάς λίμνης Κερκινίτιδας, Η λίμνη καταλαμβάνει έκταση 54 km 2, ενώ κατά τη διάρκεια των πλημμυρικών παροχών του Στρυμόνα η συνολική της έκτασή ανέρχεται στα 68,5 km Βασική βιβλιογραφία και στοιχεία Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης έγινε συλλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων γεωλογικών, υδρογεωλογικών και υδρολογικών δεδομένων, με στόχο την ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τη δομή, λειτουργία και εξέλιξη των υπόγειων υδροφοριών της περιοχής. Έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί σημαντικές υδρογεωλογικές μελέτες και μελέτες ποιότητας υπογείων νερών μεταξύ των οποίων και αυτές του πίνακα Πίνακας Μελέτες, εργασίες, ερευνητικές εκθέσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση γνώσης της περιοχής λεκάνης Στρυμόνα Ποταμού Αριθμός Χαρακτηριστικά μελέτης ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΠΕΝΝΟΥ Ε., (1994). Δυναμική εξέλιξη και σύγχρονες εξωγενείς διεργασίες του υδρογραφικού συστήματος της ταφρολεκάνης Σερρών. Διδακτορική Διατριβή της Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ. Θεσ/νικη. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, Γ., (1999). Ευπρόσβλητες ζώνες της Ελλάδος από Νιτρορύπανση, γεωργικής προέλευσης. (Οδηγία 96/676/ΕΟΚ). Τελική έκθεση για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Τμήμα γεωλογίας. Πάτρα. ΙΓΜΕ, (2010). Υδρογεωλογική έρευνα λεκάνης Στρυμόνα. Ευπρόσβλητες ζώνες της Ελλάδας από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης 4 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ Δ., ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ Α., (1989). Υδρογεωλογική μελέτη πεδιάδας Σερρών (Υπουργείο Γεωργίας Ι ΠΔΕΒ τμήμα Γεωλογικό, Καβάλα), [σ. 1-30] 5 ΒΕΡΑΝΗΣ Ν., (2008). Υδατικό ισοζύγιο λεκανών παρακολούθησης ποιότητας και μέτρα προστασίας νερού Κεντρικής Μακεδονίας. ΙΓΜΕ. 6 ΥΠΑΝ, (2008). Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας. Με τη συνεργασία ΥΠΑΝ, ΕΜΠ, ΙΓΜΕ, ΚΕΠΕ. Αθήνα Σελ.5-2

4 Αριθμός 7 Αριθμός Χαρακτηριστικά μελέτης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Γεωλόγοι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ΕΠΕ - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ - ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Σύμβουλοι Αναπτυξιακών και Τεχνικών Έργων ΑΕ - ΔΙΚΤΥΟ-Ανώνυμη Εταιρία Τεχνικών Μελετών ΑΕ - ΒΑΒΙΖΟΣ ΖΑΝΝΑΚΗ Μελέτες Έρευνες ΑΕ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ (2012). Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007» Πίνακας Βασικά στοιχεία που αντλήθηκαν από τις μελέτες του πίνακα Βασικά στοιχεία που αντλήθηκαν για την περιοχή 1 Γεωμορφολογία, Γεωλογία, Υδρογεωλογία, πιεζομετρία 2 Νιτρορύπανση 3 Υδροχημεία, πιεζομετρία 4 Υδρογεωλογία πιεζομετρία 5 Υδροχημεία, 6 Υπόγεια Υδατικά συστήματα, στοιχεία γεωτρήσεων, απογραφή σημείων, 5.3 Γεωμορφολογία λεκάνης Η λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα, η οποία αναπτύσσεται μεταξύ της γεωτεκτονικής ζώνης της Ροδόπης στα ανατολικά και της Σερβομακεδονικής στα δυτικά, δημιουργήθηκε από τη δράση τεκτονικών νεοτεκτονικών διεργασιών και στη συνέχεια διαμορφώθηκε από τη δράση των εξωγενών παραγόντων της ιζηματογένεσης, της αποσάθρωσης και της διάβρωσης. Η συνολική έκταση της λεκάνης του Στρυμόνα, υπολογίζεται στα km 2 και διαμοιράζεται μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της FYROM (βλέπε σχ.5.5.1). Το ελληνικό τμήμα κατέχει το 39,45%, που αντιστοιχεί σε km 2, και περιλαμβάνει την ταφρολεκάνη των Σερρών καθώς και τη λεκάνη του ποταμού Αγγίτη της οποίας το Σελ.5-3

5 μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει η λεκάνη της Δράμας. Η ταφρολεκάνη των Σερρών, η έκταση της οποίας ανέρχεται σε 3.714,8 km 2, είναι ένας όρος που έχει αποδοθεί διότι χαρακτηρίζεται ως λεκάνη, σε σχέση με τα υδρογραφικά και υδρολογικά στοιχεία και ως τάφρος, σε σχέση με τα γεωλογικά και τεκτονικά στοιχεία του βυθίσματος. Το τεκτονικό βύθισμα έχει γενικά μια ελαφρά τοξοειδή μορφή και Β/ΒΔ-Ν/ΝΑ προσανατολισμό. Το σχήμα της λεκάνης προσομοιάζει με πλάγιο παραλληλόγραμμο, με μεγάλο άξονα διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ μήκους περί τα 80 km, και με μικρό διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ και μήκος περί τα 50 km. Το χαμηλό τμήμα της ταφρολεκάνης καταλαμβάνει η πεδιάδα των Σερρών την οποία διαρρέει ο ποταμός Στρυμόνας. Ο ποταμός εισερχόμενος βορείως από τη Βουλγαρία, μέσω των στενών της Κούλας μεταξύ των ορέων Κερκίνης και Ορβύλου διασχίζει την πεδινή περιοχή και εκβάλλει νοτίως στο Στρυμονικό κόλπο, διερχόμενος μεταξύ των ορέων Κερδυλλίων και Παγγαίου. Εχει συνολικό μήκος 360 km (από τα οποία 242 km στο Βουλγαρικό έδαφος και 118 km στο Ελληνικό). Λίγο πριν της εκβολές του δέχεται τα νερά του Αγγίτη Ποταμού, ο οποίος αποστραγγίζει τη γειτονική λεκάνη της Δράμας. Σελ.5-4

6 Εικ Γεωμορφολογικός χάρτης Ταφρολεκάνης Σερρών (Παπαφιλίππου 1994) Ως τεκτονικό βύθισμα, η λεκάνη των Σερρών οριοθετείται από τους περιφερειακούς ορεινούς όγκους της οροσειράς της Δ. Ροδόπης στα ανατολικά (Όρβυλο-Άγγιστρο, όρη Βροντούς, Μενοίκιο και Παγγαίο) και της οροσειράς της Σερβομακεδονικής μάζας στα δυτικά (όρη Κερκίνης, Δυσώρο, Μαυροβούνιο, Βερτίσκος και Κερδύλλια) (βλέπε χάρτη εικ.5.3.1). Τα υψόμετρα των κορυφών του ορεινού όγκου της Ροδόπης κυμαίνονται μεταξύ 1849 m και 2212 m, και έχουν βασικό προσανατολισμό των κυρίων αξόνων τους ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση. Μεταξύ των κορυφών αυτών αναπτύσσονται βαθιές και πλατιές κοιλάδες. Η μάζα της Ροδόπης, αποτελείται από μεγάλες πτυχές με κύριο προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Τα όρη της Ροδόπης συμπίπτουν με τα αντίκλινα των πτυχών, ενώ οι μεταξύ αυτών κοιλάδες συμπίπτουν με τους άξονες των συγκλίνων. Οι ορεινοί όγκοι της Σερβομακεδονικής μάζας, αντιθέτως, μετά βίας υπερβαίνουν το υψόμετρο των 1000 m. Πρόκειται κυρίως για βουνά, με ομαλό ανάγλυφο, χωρίς σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους. Εξαίρεση αποτελεί το όρος Κερκίνη (2031 m). Κατά τους Ψιλοβίκο και Βαβλιάκη (1983), η υψομετρική διαφορά που υπάρχει μεταξύ του ορεινού όγκου της Ροδόπης και Σερβομακεδονικής μάζας στις δύο πλευρές της λεκάνης των Σερρών οφείλεται σε πρόσφατες έντονες ανυψωτικές κινήσεις της μάζας της Ροδόπης. Γενικά, η διαμόρφωση των ορεινών όγκων που προαναφέρθηκαν και εντοπίζονται περιμετρικά της ταφρολεκάνης των Σερρών, οφείλεται στην προ-νεογενή τεκτονική δράση. Περιμετρικά των ορεινών όγκων και στο εσωτερικό της λεκάνης, το ανάγλυφο μεταπίπτει σε ημιορεινό έως ομαλό λοφώδες. Στο εσωτερικό κεντρικό τμήμα αναπτύσσεται η πεδινή περιοχή. Η ορεινή ζώνη (υψόμετρο 600 m και πάνω), καταλαμβάνει περίπου το 22% της έκτασης της λεκάνης, η λοφώδης περιοχή (υψόμετρα από m), καταλαμβάνει το 27% αυτής και τέλος, η χαμηλή περιοχή, (υψόμετρο μικρότερο από 200 m), καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της, περίπου το 51%. Ο ποταμός Στρυμόνας αποτελεί, ουσιαστικά άξονα συμμετρίας της ταφρολεκάνης των Σερρών. Οι κλίσεις των διαφόρων μορφολογικών τμημάτων της ταφρολεκάνης ποικίλλουν από πολύ μεγάλες, στους ορεινούς όγκους, έως πολύ μικρές στη χαμηλή περιοχή. Στο σύνολο της πεδινής περιοχής (υψόμετρα μικρότερα των 60 m), οι κλίσεις κυμαίνονται από 5% έως 8% και στις ζώνες των πρώην λιμνών και ελωδών εκτάσεων από 0% έως 3%. Αυτό δηλώνει, ότι η κίνηση του νερού στα χαμηλά τμήματα γίνεται με πολύ μικρή ταχύτητα, σε Σελ.5-5

7 αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές, αποθέτοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος των φερτών υλικών που μεταφέρει. Αποτέλεσμα της μεγάλης διαφοράς κλίσεων μεταξύ υψηλών και χαμηλών περιοχών, είναι η δημιουργία εκτεταμένων αλλουβιακών ριπιδίων, κατά την έξοδο των χειμάρρων και ποταμών από την ορεινή ζώνη. Τέτοια ριπίδια εντοπίζονται σχεδόν περιμετρικά της λεκάνης με μεγαλύτερο σε μέγεθος αυτό του ποταμού Στρυμόνα. Τα αλλουβιακά ριπίδια, λόγω της μεγάλης υδροπερατότητας των αδρομερών, κατά βάση υλικών τους, εμφανίζουν ιδανικές υδρογεωλογικές συνθήκες για την ανάπτυξη και τροφοδοσία των σημαντικών υπόγειων υδροφοριών. Υδρογραφικό δίκτυο Η κοίτη ροής του ποταμού Στρυμόνα αποτελεί τον κεντρικό κλάδο του υδρογραφικού δικτύου στον οποίο καταλήγουν όλοι οι πλευρικοί κλάδοι των χειμάρρων και ρεμάτων, οι οποίοι στο σύνολό τους υπολογίζονται στους 68 (βλέπε χάρτη εικ.5.3.2). Εικ Υδρογραφικό δίκτυο ταφρολεκάνης Σερρών (Παπαφιλίππου, 1994). Σήμερα, το υδρογραφικό δίκτυο του χαμηλού τμήματος (πεδινή περιοχή) της λεκάνης των Σερρών είναι σχεδόν στο σύνολό του τεχνητό. Κυρίαρχο στοιχείο αυτού αποτελεί ο Σελ.5-6

8 ποταμός Στρυμόνας, ο οποίος στη φυσική του πορεία, κατά το παρελθόν και πριν την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων, εισερχόμενος από τα στενά Κούλας στο χώρο της ταφρολεκάνης, απέθετε φερτές ύλες σχηματίζοντας το μεγάλο αλλουβιακό ριπίδιο του Στρυμόνα (ή Ηράκλειας). Στη συνέχεια το ποταμι διέσπειρε τη ροή του επάνω σ αυτό, δημιουργώντας πρόσκαιρες κοίτες που τις εγκατέλειπε σε περιόδους πλημμυρικών παροχών. Από τους αρχικούς αποδέκτες των απορροών του, ήταν τα έλη που αναπτυσσόταν ΒΔ της Κερκινίτιδας λίμνης (ή Μπουτκόβου). Στη συνέχεια σχημάτιζε μια σταθερή κοίτη, κοντά στο δυτικό όριο της ταφρολεκάνης και προσέγγιζε τον χώρο της Λίμνης Αχινού και νοτιότερα την λιμνώδη περιοχή "Δεκαλίστρα" για να καταλήξει δια μέσου των "στενών Αμφίπολης" στον Στρυμονικό κόλπο. Χαρακτηριστικό της ευρύτερης κοίτης του ποταμού ήταν οι σχηματισμοί νησίδων και θινών, ως αποτέλεσμα αφενός του μεγάλου φορτίου φερτών υλών και αφετέρου της μικρής ταχύτητας του ποταμού (μικρές κλίσεις εδάφους). Αυτό προσέδιδε ένα χαρακτήρα πλεξοειδούς ροής στον ποταμό που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πληθώρας νέων κοιτών. Με τον ίδιο μηχανισμό και οι μεγαλύτεροι χείμαρροι της περιοχής, (όπως ο χείμαρρος Μπέλιτσας), λόγω των παρόμοιων μορφολογικών συνθηκών, έχουν δημιουργήσει εκτεταμένα αλλουβιακά ριπίδια, και έναν σημαντικό αριθμό κοιτών, και κατέληγαν μαζί με τον Στρυμόνα στη Λίμνη Αχινού. Οι μορφολογικές αυτές διεργασίες που περιγράφτηκαν ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα μια ετερογενή κατανομή των υλικών σε όλο το πεδινό τμήμα των αλλουβιακών αποθέσεων. Πολλές από τις αδρανοποιημένες κοίτες του Στρυμόνα ή των σημαντικότερων χειμάρρων σήμερα αποτελούν αποστραγγιστικές ή αρδευτικές τάφρους. Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι το υδρογραφικό σύστημα του ποταμού Στρυμόνα αποτελεί ένα μεικτό, φυσικό και ανθρωπογενές σύστημα. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων, κυρίως στο χαμηλό τμήμα της ταφρολεκάνης, είχε ως αποτέλεσμα τόσο την καταστροφή παλιών εγκαταλελειμμένων κοιτών, όσο και την ενσωμάτωση κάποιων από αυτές στο αρδευτικό δίκτυο. Στο φυσικό περιβάλλον της ταφρολεκάνης, υπήρχαν μόνιμες λίμνες ή λιμνώδεις περιοχές, οι οποίες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του πεδίου των αποθέσεων. Τέτοιες περιοχές ήταν (Παπαφιλίππου 1994): Στο Β/ΒΔ τμήμα της, η αβαθής λίμνη Κερκινίτιδα (ή Μπουτκόβου) της οποίας τα μόνιμα ύδατα κατελάμβαναν συνολική έκταση περί τα 3,56 km 2. Στο Ν/ΝΑ τμήμα της, η σχετικά αβαθής αλλά εκτεταμένη λίμνη Αχινού σε σχήμα "νεφρού" και με έκταση (μόνιμα ύδατα) περί τα 39,6 km 2 (χώρος με μόνιμα ύδατα), Σελ.5-7

9 που αποτελούσε το τοπικό βασικό επίπεδο των ποταμών Στρυμόνα, της Μπέλιτσας, του Αγγίτη, και των χειμάρρων του ΝΔ Μενοίκιου και της ΒΑ πλευράς των Kερδυλλίων. Νοτιότερα, πριν τα "Στενά Αμφιπόλης" στην περιοχή «Δεκαλίστρα», υπήρχε η επίσης αβαθής, ομώνυμη λιμνώδης περιοχή, έκτασης περί τα 11,5 km 2. Την επικοινωνία της με τη λίμνη Αχινού, εξασφάλιζε μια διακλαδιζόμενη κοίτη (μήκους ~ 5,5 km), στην οποία κατέληγε και ο Αγγίτης. Νέο γεωμορφολογικό στοιχείο των τελευταίων δεκαετιών αποτελεί η δημιουργία της λίμνης Κερκίνης, στη θέση της μικρής λίμνης Κερκινίτιδα, που σήμερα καταλαμβάνει έκταση περί τα 54 km 2, ενώ κατά τη διάρκεια πλημμυρικών παροχών του Στρυμόνα η συνολική πλημμυρική (τελική) έκτασή της έχει ανέλθει στα 68,5 km 2. Πρωταρχικός και κύριος στόχος της δημιουργίας της λίμνης ήταν η αντιπλημμυρική προστασία της χαμηλής ζώνης από τις πλημμυρικές παροχές του Στρυμόνα. Άλλοι επίσης στόχοι ήταν η παγίδευση των φερτών υλών του Στρυμόνα, η εξυγίανση του περιβάλλοντος με την εξάλειψη των ελωδών εκτάσεων της ταφρολεκάνης και τέλος η αρδευτική ικανοποίηση, όσο το δυνατόν περισσοτέρων στρεμμάτων. Αντιθέτως η λίμνη Αχινού, όπως και η λιμνώδης περιοχή "Δεκαλίστρα" μέσω της κατασκευής του εκτεταμένου αποστραγγιστικού - αρδευτικόυ δικτύου έχουν αποστραγγισθεί, αποξηρανθεί και αποδωθεί στην καλλιέργεια. Οι σημαντικές αυτές επεμβάσεις του ανθρώπου, είχαν ως αποτέλεσμα τις μεταβολές του τοπικού βασικού επιπέδου των αντίστοιχων περιοχών με ανάλογες συνέπειες στη γεωμορφολογική εξέλιξή τους. Σήμερα, η όλη ταφρολεκάνη, διαχωρίζεται σε επιμέρους υδρολογικές λεκάνες. Οι υπολεκάνες αυτές είναι οι εξής (χάρτης εικ.5.3.3): Η υπολεκάνη Πετριτσίου (βόρεια περιοχή της ταφρολεκάνης Σερρών), της οποίας οι χείμαρροι αποστραγγίζουν το Α/ΝΑ τμήμα του όρους Κερκίνη και το δυτικό τμήμα του Αγγίστρου όρους και καταλήγουν στην τεχνητή κοίτη του Στρυμόνα (κοίτη Βυρώνειας), πριν την εκβολή του στην Κερκίνη. Οι μεγαλύτεροι χείμαρροι της υπολεκάνης είναι: το Γιανόρρεμα και το ρ. Πετριτσioυ. Σελ.5-8

10 Εικ Υπολεκάνες ταφρολεκάνης Σερρών (Παπαφιλίππου, 1994). Η υπολεκάνη Κερκίνης (Β και ΒΔ της ταφρολεκάνης), της οποίας οι χείμαρροι αποστραγγίζουν σχεδόν όλο το νότιο τμήμα του όρους Κερκίνη, καθώς το Β/ΒΑ και ανατολικό τμήμα του Δυσώρου και καταλήγουν στη Λίμνη Κερκίνη. Ο μεγαλύτερος χείμαρρος της υπολεκάνης είναι ο Κερκινίτης (ή Αμμουδοπόταμος). Η υπολεκάνη Μπέλιτσας (Β/ΒΑ και Α της ταφρολεκάνης), της οποίας οι χείμαρροι αποστραγγίζουν το νότιο τμήμα του Αγγίστρου όρους, το ΝΔ τμήμα του Ορβύλου, τα όρη της Βροντούς και το Δ/ΒΔ τμήμα του Μενοικίου. Σ αυτήν ανήκουν ο Κρουσοβίτης (ή Aχλαδiτης), ο χείμαρρος Αγ. Ιωάννου και το Κρονόρρεμα, που είναι και οι μεγαλύτεροι χείμαρροι της, όπως και η τάφρος "Μπέλιτσα" στην οποία συμβάλλουν οι χείμαρροι των ορέων της Βροντούς. Η υπολεκάνη δυτικού Στρυμόνα (δυτική περιοχή της ταφρολεκάνης), που Σελ.5-9

11 περιλαμβάνει τους χείμαρρους που αποστραγγίζουν τους ορεινούς όγκους του Μαυροβουνίου και του Βερτίσκου, στη διευθετημένη κοίτη του Στρυμόνα νότια της Κερκίνης. Η υπολεκάνη Αχινού (Δ/ΝΔ και Α/ΝΑ της ταφρολεκάνης), της οποίας οι χείμαρροι αποστραγγίζουν τη Β/ΒΑ πλευρά του Κερδυλλίου όρους και το Δ/ΝΔ Μενοίκιο. Μέσα στα όριά της συμβάλλει ο Αγγίτης με τον Στρυμόνα (ανατολικά της τ. λίμνης Αχινού). Εκτός του Αγγίτη, οι σημαντικότεροι χείμαρροι της είναι: ο Εζοβίτης και το τεχνητό ρέμα Μαύρη (η Μεγάλη) Τάφρος ή Θολόρρεμα. Η υπολεκάνη Αμφίπολης (νότια περιοχή), στην οποία ανήκουν οι χείμαρροι, οι οποίοι αποστραγγίζουν το Δ/ΒΔ Παγγαίο και τμήμα του ανατολικού Κερδυλλίου όρους. Παλαιότερα ο Στρυμόνας, επειδή είχε αβαθή φυσική κοίτη και μικρή μορφολογική κλίση, πλημμύριζε συχνά την πεδιάδα των Σερρών. Συχνές ήταν επίσης και οι αλλαγές της κοίτης, καθώς και η δημιουργία μαιανδρισμών. Από τα περίπου στρέμματα της πεδιάδας των Σερρών, το 63% το καταλάμβαναν έλη, λίμνες, τέλματα και περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις και μόνον το 37% δεν απειλούνταν από τις πλημμύρες. Τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στην περιοχή προκάλεσαν την αποξήρανση και αποστράγγιση των λιμνωδών και ελωδών εκτάσεων, την εξυγίανση αρκετών χιλιάδων στρεμμάτων τα οποία και δόθηκαν προς καλλιέργεια. Υπολογίζεται ότι έχει δοθεί προς γεωργική χρήση το 62% των προηγουμένων λιμνωδών και ελωδών εκτάσεων. 5.4 Γεωλογία Περιοχής Το τεκτονικό βύθισμα του π. Στρυμόνα (η επονομαζόμενη ταφρολεκάνη των Σερρών), έχει δημιουργηθεί μεταξύ των γεωτεκτονικών ζωνών της Ροδόπης στα ανατολικά και της Σερβομακεδονικής μάζας στα δυτικά. Το όριο των δυο ζωνών αποτελεί ο ποταμός Στρυμόνας ενώ η τεκτονική γραμμή επαφής, δεν φαίνεται στην επιφάνεια (περαν δυο περιορισμένων θέσεων), λόγω της κάλυψης της από την απόθεση των Νεογενών και Τεταρτογενών ιζημάτων που έχουν πληρώσει το τεκτονικό βύθισμα. Η ταφρολεκάνη των Σερρών αποτελείται από δύο βασικά συστήματα πετρωμάτων (βλέπε χάρτη εικ.5.4.1): Σελ.5-10

12 Το σύστημα των πετρωμάτων του υποβάθρου (Υπόβαθρο της ταφρολεκάνης Σερρών αποτελούν τα μεταμορφωμένα πετρώματα της Ροδοπικής ζώνης στα ανατολικά και της Σερβομακεδονικής στα δυτικά) Το σύστημα των μεταλπικών ιζηματογενών αποθέσεων (Νεογενές,Τεταρτογενές) Πετρώματα υποβάθρου Το σύστημα των πετρωμάτων του υποβάθρου αποτελείται από μεταμορφωμένα πετρώματα Παλαιοζωικής ηλικίας, μέσα στα οποία έχουν διεισδύσει πλουτωνίτες Καινοζωϊκής ηλικίας. Συγκεκριμένα: Εικ Γεωλογικός χάρτης ταφρολεκάνης Σερρών (Παπαφιλίππου, 1994). Στο ανατολικό τμήμα των ορεινών σχηματισμών, τμήμα μάζας Ροδόπης (Παγγαίο, Μενοίκιο, όρη Βροντούς, Ορβήλος-Άγκιστρο), εντοπίζονται (εκτός των ορέων της Βροντούς) τα παλαιότερα μεταμορφωμένα πετρώματα του υποβάθρου της Ροδόπης, τα οποία αποτελούνται κυρίως από μάρμαρα σε εναλλαγές με μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους Σελ.5-11

13 και γνεύσιους (Παλαιοζωικής ηλικίας). Έχουν γενικό προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ.. Εντός των πετρωμάτων του υποβάθρου έχουν διεισδύσει πλουτωνίτες ποικίλης σύστασης (γρανίτες, γρανοδιορiτες, χαλαζιακοί μονζονiτες, μονζονiτες και γάββροι) ηλικίας Ηωκαινικής - Ολιγοκαινικής. Ανάλογος σχηματισμός θεωρείται και ο μονζονίτης του Ελαιώνα, στο δυτικό άκρο του Μενοικίου όρους. Το αντίστοιχο δυτικό ορεινό τμήμα της Σερβομακεδονικής μάζας, (όρη Κερδύλλια, Βερτίσκος, Μαυρoβoύνιο, Δύσωρο, όροι Κερκίνης), αποτελείται από γνευσiους και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους με μικρές παρεμβολές μαρμάρων και αμφιβολιτών. Παρατηρούνται επίσης και εδώ, περιορισμένης έκτασης, πλουτωνικές διεισδύσεις, σε περιοχές του όρους Βερτίσκου (Σοχάς, Λαχανάς. Μεσάδα). Τα όρη των Κερδυλλίων αποτελούνται από παχιά στρώματα βιοτιτικών γνευσίων, που εναλλάσσονται με λεπτά στρώματα μαρμάρων, ενώ στα όρια μεταξύ των ορέων Βερτίσκου-Κερδυλλίων εντοπίζεται μια ζώνη σερπεντινών (οφιολίθων). Ιζηματογενείς αποθέσεις Η λιθολογία των ιζηματογενών αποθέσεων της ταφρολεκάνης των Σερρών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω τωνγεωμορφολογικών διεργασιών που συντελέστηκαν στο χώρο του βυθίσματος κατά τη διάρκεια του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς. Με βάση τις διεργασίες αυτές έχει δημιουργηθεί μια ιδιόμορφη δομή στα ιζηματογενή υλικά, με συχνές εναλλαγές των διαφόρων φάσεων. Η πλήρωση του τεκτονικού βυθίσματος σε γενικές γραμμές περιλάμβανε την ακόλουθη διαδικασία: Με την αρχική βύθιση η λεκάνη άρχισε να πληρώνεται με χερσοποτάμια, ποταμολιμναία, δελταϊκά και λιμναία ιζήματα (Μέσο - Ανώτερο Μειόκαινο). Ακολουθεί η επίκλυση και μετακίνηση της θάλασσας στο εσωτερικό της λεκάνης, όπου αποτέθηκαν θαλάσσια, υφάλμυρα και λιμναία ιζήματα (Ανώτερο Μειόκαινο - Πλειόκαινο). Τέλος, ακολουθεί μια νέα βύθιση και η λεκάνη συνεχίζεται να πληρώνεται με χερσοποτάμια, ποταμολιμναία, λιμνο-δελταϊκά και χερσοχειμάρρια ιζήματα (Ανώτερο Πλειόκαινο - Τεταρτογενές). Το σύστημα των ιζηματογενών αποθέσεων της ταφρολεκάνης των Σερρών, με βάση τις παραπάνω διεργασίες, αποτελείται από μεγάλη ποικιλία υλικών με πολύπλοκη και ανομοιόμορφη κατανομή, εξάπλωση και τεκτονική καταπόνηση (των παλαιότερων ιζημάτων) και διακρίνεται σε δυο κύριες ομάδες υλικών : Σελ.5-12

14 Την ομάδα των νεογενών ιζημάτων (μειοκαινικών και πλειοκαινικών υλικών) Την ομάδα των τεταρτογενών αποθέσεων (ολόκαινο και πλειστόκαινο). Η ομάδα των Νεογενών ιζημάτων εμφανίζεται σήμερα στην εσωτερική περιμετρική λοφώδη περιοχή, στα χαμηλότερα μορφολογικά σημεία με πλειστοκαινικά υλικά και στα υψηλότερα με μειοκαινικά. Τα νεογενή ιζήματα αποτελούν το υπόβαθρο των τεταρτογενών αποθέσεων του κεντρικού πεδινού τμήματος. Έχουν μεγάλη εξάπλωση, σχεδόν σε όλο το ανατολικό λοφώδες τμήμα της ταφρολεκάνης και περιορισμένη ανάπτυξη στο δυτικό τμήμα όπου εντοπίζονται μόνο στις λοφώδεις περιοχές των Κερδυλλίων και του Βερτίσκου όρους. Τα βαθύτερα μειοκαινικά στρώματα, αποτελούνται κυρίως από εναλλαγές λεπτόκοκκων υλικών, άργιλο-ιλύων, αργιλλομαργών, λιμναίων ασβεστόλιθων, με αδρομερείς ορίζοντες ψαμμιτών και κροκαλοπαγών. Ο σχηματισμός αυτός, που σήμερα δομεί την υψηλότερη ημιορεινή ζώνη, στα βαθύτερα στρώματα του αντιστοιχεί με κατ εξοχήν χονδροκλαστικά στρώματα (κροκαλοπαγή - λατυποπαγή - ψαμμίτες), ενώ στα ανώτερα στρώματα είναι κατ εξοχήν λεπτοκλαστικός (αργιλλοιλύες με λιγνίτες, αργιλλομάργες). Τα νεώτερα πλειοκαινικά στρώματα αποτελούνται από εναλλαγές, τόσο χονδροκλαστικών υλικών (κροκάλων, λατυπών, χαλικιών, άμμων με ορίζοντες αργιλοιλύων), όσο και λεπτόκοκκων υλικών (ιλύες, άργιλοι, μάργες με φακούς κροκαλών, χαλικιώνκαι άμμου). Το συνολικό πάχος του Νεογενούς ξεπερνά κατά θέσεις τα 800 m Η ομάδα των τεταρτογενών αποθέσεων αναπτύσσεται στην κεντρική, πεδινή ζώνη της ταφρολεκάνης των Σερρών. Αποτελείται από χονδροκλαστικά υλικά (κροκάλες, χαλίκια, άμμοι) στην περιφέρεια και λεπτόκοκκα υλικά (άμμοι, ιλύες, άργιλοι) στην κεντρική ζώνη. Πρόκειται για φερτά υλικά, προϊόντα αποσάθρωσης και διάβρωσης των πετρωμάτων του υποβάθρου των ορεινών όγκων και διάβρωσης των παλαιοτέρων ιζηματογενών αποθέσεων (νεογενή,τεταρτογενή) των περιθωρίων της ταφρολεκάνης των Σερρών. Τα φερτά αυτά υλικά μεταφέρθηκαν από ένα πυκνό δίκτυο πλευρικών ρεμμάτων και χειμάρρων που καταλήγουν στον ποταμό Στρυμόνα, προς την κεντρική πεδινή περιοχή της ταφρολεκάνης. Τα χονδροκλαστικά υλικά αποτέθηκαν, κατά κύριο λόγο στην περιφέρεια, εκεί όπου οι χείμαρροι εγκατέλειπαν τις ορεινές κοιλάδες και εισέρχονταν στην πεδινή ζώνη. Πολλά μικρά και σύνθετα αλλουβιακά ριπίδια, με γλωσσοειδείς προεξοχές προς το κέντρο της πεδιάδας των Σερρών, έχουν δημιουργήσει μια περιφερειακή ζώνη σημαντικού πάχους και πλάτους, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη υδροφορίας. Ιδιαίτερη υδρογεωλογική Σελ.5-13

15 σημασία αποκτούν οι αποθέσεις των ριπιδίων, στη βόρεια περιθωριακή ζώνη, στους πρόποδες του όρους Κερκίνη στην περιοχή της εισόδου του Στρυμόνα στην πεδινή περιοχή από τα στενά της Κούλας (Σιδηρόκαστρο Ηράκλεια Λιμνοχώρι). Μικρότερη υδρογεωλογική σημασία έχουν οι αποθέσεις αυτές, (των ριπιδίων), στη νότια περιθωριακή ζώνη, στην περιοχή της Νιγρίτας, σε ορισμένες θέσεις των προπόδων του Μενοικίου (Νέο Σούλι - Aγ. Πνεύμα, Αγ. Χριστόφορος - Ν. Ζίχνη) και στους δυτικούς πρόποδες του Παγγαίου. Τα λεπτόκοκκα υλικά αποτέθηκαν στον κεντρικό τομέα της πεδιάδας των Σερρών, εκατέρωθεν της μαιανδρικής ζώνης του Στρυμόνα. Στη ζώνη αυτή εξαιτίας των αλλεπάλληλων πλημμυρών και της παρουσίας της λίμνης του Αχινού, είχε αναπτυχθεί μια ζώνη τελμάτων και ελών μέσα στην οποία κατέληγαν τα λεπτόκοκκα φερτά υλικά των ιλύων και αργίλων αναμεμειγμένα με τελματικά οργανικά υλικά. Τα υλικά αυτά δημιούργησαν ένα παχύ σύστημα πρακτικά αδιαπέρατων στρωμάτων. Μέσα στο σύστημα αυτό παρεμβάλλονται φακοί άμμου, που ευνοούν την ανάπτυξη τοπικώς υπόγειας υδροφορίας. Το μεγαλύτερο πάχος των λεπτόκοκκων, κατά κύριο λόγο ιζημάτων, εντοπίζεται στην περιοχή όπου βρίσκονταν η λίμνη του Αχινού προτού αποξηρανθεί. Το συνολικό πάχος των Τεταρτογενών αποθέσεων στην ταφρολεκάνη των Σερρών υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 400 m στο κέντρο της πεδινής ζώνης, ενώ μειώνεται σε m στην περιθωριακή ζώνη. Η επιφανειακή τους εξάπλωση υπολογίζεται σε 600 km 2 περίπου. Στο βόρειο τομέα της ταφρολεκάνης, οι Τεταρτογενείς αποθέσεις αναπτύσσονται σε ολόκληρη την πεδινή ζώνη, ενώ στο νότιο τομέα περιορίζονται στον ευρύτερο χώρο της παλιάς μαιανδρικής ζώνης του Ποταμού Στρυμόνα και της λίμνης του Αχινού. 5.5 Υδρογεωλογικές Συνθήκες Το υπόγειο υδατικό σύστημα που περιλαμβάνεται στην εν λόγω λεκάνη, και που συσχετίζεται με επιφανειακά ύδατα, είναι το: GR Σύστημα Σερρών Το υπόγειο αυτό σύστημα που εκτείνεται στο ανάπτυγμα των νεογενών και τεταρτογενών αποθέσεων, εκτιμάται ότι δέχεται μέση ετήσια τροφοδοσία περί τα Χ 10 6 m 3 νερού. Σελ.5-14

16 Τα στοιχεία λήφθηκαν από τις διαχειριστικές μελέτες η εκπόνηση των οποίων είναι σε εξέλιξη. Η υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών που δομούν την περιοχή μελέτης, παρουσιάζεται στον χάρτη Υ.Δ. 11 στο παράρτημα Β της παρούσας έκθεσης. Πετρώματα υποβάθρου Από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο κεφάλαιο πετρώματα, ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής άποψης, παρουσιάζουν τα μάρμαρα και ιδιαίτερα τα μάρμαρα της ζώνης Ροδόπης, τα οποία είναι έντονα τεκτονισμένα και καρστικοποιημένα. Σε υψόμετρα μεγαλύτερα από m παραμένουν κατά κανόνα σε άμεση έκθεση στο περιβάλλον χωρίς ανάπτυξη φυτικού καλύματος και βλάστησης. Οι παράγοντες αυτοί ευνοούν την άμεση κατείσδυση του νερού των κατακρημνισμάτων (βροχής, χιονιού) και την τροφοδοσία του πλούσιου σε υδατικό δυναμικό καρστικού συστήματος της περιοχής. Στο σύστημα αυτό αποθηκεύονται μεγάλοι όγκοι νερού, οι οποίοι κατά ένα μικρό ποσοστό εκφορτίζονται από τις καρστικές πηγές των περιθωρείων της πεδινής περιοχής, ενώ κατά κύριο λόγο τροφοδοτούν μέσω πλευρικών μεταγγίσεων τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα των ιζηματογενών αποθέσεων του κεντρικού τομέα της ταφρολεκάνης.η ανάπτυξη των αδρομερών ιζημάτων στην περίμετρο της λεκάνης διευκολύνουν τις ανωτέρω μεταγγίσεις υπόγειου νερού. Από τους υπόλοιπους σχηματισμούς, του υποβάθρου, οι σχιστόλιθοι, γνεύσιοι και αμφιβολίτες αποτελούν κατά κανόνα αδιαπέρατους και εκλεκτικής μόνο υπόγειας κυκλοφορίας σχηματισμούς, οι οποίοι ευνοούν την επιφανειακή απορροή των κατακρημνισμάτων. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, λόγω του έντονου τεκτονικού κατακερματισμού τους και την ανάπτυξη μανδύα αποσάθρωσης, επιτρέπουν την ανάπτυξη τοπικών υπόγειων υδροφοριών. Επειδή οι εκλεκτικής κυκλοφορίας πρακτικά αδιαπέρατοι αυτοί σχηματισμοί παρεμβάλλονται ή εναλλάσσονται με τους καρστικούς σχηματισμούς των μαρμάρων, ο ρόλος τους στην ανάπτυξη και οριοθέτηση των επιμέρους καρστικών υδρογεωλογικών λεκανών και στην εκδήλωση πηγών, είναι πολύ σημαντικός. Πηγές επαφής η υπερπλήρωσης στα όρια υπερκείμενων μαρμάρων και υποκείμενων σχιστόλιθων εκδηλώνονται σε όλα σχεδόν τα μέτωπα των κλιτύων των ορεινών όγκων της Ροδόπης, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν εποχιακό χαρακτήρα και τροφοδοτούν τη ροή των χειμάρρων που καταλήγουν στο Στρυμόνα. Η ανάπτυξη του πλoυτωνίτη της Bρovτoύς, λόγω του έντονου τεκτονικού Σελ.5-15

17 κατακερματισμού του και της εις βάθος αποσάθρωσής του, έχει δημιουργήσει ορισμένες ζώνες υδροφορίας, οι οποίες τροφοδοτούν πηγές. Στην επαφή επίσης του γρανίτη με τα καρστικά συστήματα Μενοικίου, Ορβήλου εκδηλώνονται πηγές επαφής. Με βάση τα διαχειριστικά σχέδια του ΥΠΕΚΑ στα βόρεια και ανατολικά της λεκάνης εντοπίζονται τα εξής υδατικά συστήματα. Σύστημα Βροντούς, πρόκειται για ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα, βρίσκεται ΒΑ στην λεκάνη απορροής του Ποταμού Στρυμόνα. Το βόρειο τμήμα του συνορεύει με τη Βουλγαρία. Έχει έκταση 437,38 km 2, μέγιστο μήκος 48 km και μέγιστο πλάτος 17 km. Σύστημα Μενοικίου, πρόκειται για καρστικό σύστημα, βρίσκεται ανατολικά στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Στρυμόνα (ένα μέρος εντοπίζεται και στη Λεκάνη Δράμας). Έχει έκταση 289,05 km 2, μέγιστο μήκος 20 Km και μέγιστο πλάτος 23 km. Στο δυτικό ορεινό τμήμα της ταφρολεκάνης, όπου αναπτύσσονται τα πετρώματα της Σερβομακεδονικής μάζας, κυριαρχούν οι γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, μιγματίτες και αμφιβολίτες με μικρού πάχους ορίζοντες μαρμάρων (στην περιοχή των Κερδυλλίων), μικρής έκτασης πλουτωνικές διεισδύσεις (στην περιοχή του Βερτίσκου), ενώ στα όρια Βερτίσκου-Κερδυλλίων υπάρχει μια ζώνη σερπεντινών (οφιολίθων). Οι ανωτέρω σχηματισμοί δεν ευνοούν την ανάπτυξη υπογείων υδροφοριών και ως εκ τούτου η περιοχή χαρακτηρίζεται από απουσία αξιόλογων πηγών, συγκριτικά με τα ανατολικά περιθώρια της λεκάνης. Η κατάσταση αυτή ευνοεί κατ εξοχήν την επιφανειακή απορροή. Πράγματι, στην περιοχή αυτή αναπτύσσονται χείμαρροι, με σημαντικές παροχές και στερεοπαροχές, οι οποίοι επηρεάζουν και τη χαμηλή ζώνη της ταφρολεκάνης. Οι χείμαρροι αυτοί καταλήγουν στο Στρυμόνα, αφού διασχίσουν τις, περιορισμένης έκτασης και διαπερατότητας, ιζηματογενείς αποθέσεις. Με βάση τα διαχειριστικά σχέδια ΥΠΕΚΑ στο δυτικό σύστημα της λεκάνης εντοπίζεται: Το υπόγειο υδατικό σύστημα Κρουσίων - Κερδυλίων. Πρόκειται για ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της λεκάνης απορροής του Ποταμού Στρυμόνα. Έχει έκταση 916,46 km 2, μέγιστο μήκος 90 km και μέγιστο πλάτος 15 km. Η απουσία αξιόλογων υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων στο δυτικό τμήμα και ιδιαίτερα στην περιοχή Kερδυλλίων - Bερτίσκoυ - Mαυρoβoυνίoυ - Δύσωρoυ, έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην ανάπτυξη υπόγειας υδροφορίας μέσα στις ιζηματογενείς αποθέσεις της χαμηλής ζώνης, αφού δεν τροφοδοτούνται αυτές πλευρικά παρά μόνο από τις διηθήσεις των απορροών. Σελ.5-16

18 Στις επαφές μαρμάρων-σχιστόλιθων, γρανιτών-σχιστόλιθων και αμφιβολιτώνσχιστόλιθων δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υπόγειας υδροφορίας και την εκδήλωση πηγών επαφής. Το σπουδαιότερο όμως ρόλο στην ανάπτυξη του δευτερογενούς πορώδους και στην υπόγεια διακίνηση και αποθήκευση του κατεισδύοντος νερού έχει παίξει ο τεκτονικός κατακερματισμός των πετρωμάτων. Σημαντικές πηγές που οφείλονται στην τεκτονική καταπόνηση των πετρωμάτων, εκδηλώνονται στις νότιες κλιτείς του όρους Κερκίνη. Στην περιοχή αυτή φαίνεται ότι έχουν αναπτυχθεί σημαντικές ζώνες υπόγειας τροφοδοσίας των αλλουβιακών ριπιδίων της Κερκίνης (Πετρίτσι - Βυρώνεια Θρακικό - Ακριτοχώρι - Μανδράκι - Νεοχώρι - Α/Κ Πορρόϊα - Μακρινίτσα Πλατανάκια - Καστανούσα). Με βάση τα διαχειριστικά σχέδια του ΥΠΕΚΑ, στα ΒΔ, Β και ΒΑ της λεκάνης εντοπίζονται: Το υπόγειο υδατικό σύστημα Αγκίστρου. Πρόκειται για καρστικό υδροφόρο σύστημα. Βρίσκεται ΒΑ στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Στρυμόνα. Συνορεύει με τη Βουλγαρία. Έχει έκταση 153,43 km 2, μέγιστο μήκος 9 km και μέγιστο πλάτος 25 km. Το πάχος του καρστικού συστήματος εκτιμάται σε m περίπου. Το υπόγειο υδατικό σύστημα Άνω Πορόϊων - Μπέλες. Πρόκειται για ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της λεκάνης απορροής του Ποταμού Στρυμόνα. Συνορεύει βόρεια κατά ένα μικρό τμήμα του με τη FYROM και με τη Βουλγαρία. Έχει έκταση 286,89 km 2, μέγιστο μήκος 47 km και μέγιστο πλάτος 14 km. Συμπερασματικά και σε γενικές γραμμές μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες εκτιμήσεις για την υδρολιθολογία των πετρωμάτων του υποβάθρου της ταφρολεκάνης των Σερρών: Στο Α/ΒΑ τμήμα, η παρουσία των μαρμάρων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σημαντικού δυναμικού καρστικής υδροφορίας, η οποία συμβάλλει τόσο στην εκδήλωση πολυάριθμων πηγών, όσο και στον εμπλουτισμό, μέσω πλευρικών μεταγγίσεων, των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων των ιζηματογενών αποθέσεων της ταφρολεκάνης των Σερρών. Στο Δ/ΝΔ τμήμα, η κυριαρχία των σχιστόλιθων-γνευσίων-αμφιβολιτών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιφανειακή αποστράγγιση και την παροχέτευση του επιφανειακού νερού στο Στρυμόνα. Η απουσία σημαντικών πηγών χαρακτηρίζει το παραπάνω ανάπτυγμα. Ο τεκτονικός κατακερματισμός όλων των πετρωμάτων του υποβάθρου έχει δημιουργήσει Σελ.5-17

19 τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δευτερογενούς πορώδους και τη δημιουργία τοπικών υπόγειων υδροφοριών. Οι ζώνες αυτές, είτε εκφορτίζονται επιφανειακά μέσω πηγών είτε τροφοδοτούν τα υδροφόρα στρώματα των ιζηματογενών αποθέσεων της ταφρολεκάνης μέσω πλευρικών μεταγγίσεων. Νεογενή ιζήματα Από τα νεογενή ιζήματα τα πλειοκαινικά, καταλαμβάνουν τα χαμηλότερα σημεία της λοφώδους περιοχής και αποτελούν το υπόβαθρο των τεταρτογενών αποθέσεων, Τα νεώτερα πλειοκαινικά στρώματα αποτελούνται από εναλλαγές, τόσο χονδροκλαστικών υλικών (κροκάλων, λατυπών, χαλικιών, άμμων με ορίζοντες αργιλοιλύων), όσο και λεπτόκοκκων υλικών (ιλύες, άργιλοι, μάργες με φακούς κροκαλών, χαλικιών και άμμου). Η ανάμειξη αυτή των υλικών διαφορετικής κοκκομετρίας και επομένως διαπερατότητας, και στις δυο περιπτώσεις, μειώνει σημαντικά το συνολικό πορώδες και τη διαπερατότητα των ιζημάτων, και επομένως και την ανάπτυξη αξιόλογης και ενιαίου δυναμικού υπόγειας υδροφορίας. Για το λόγο αυτό, η ομάδα των πλειοκαινικών αποθέσεων είναι φτωχότερη σε υπόγεια νερά σε σχέση με την ομάδα των τεταρτογενών αποθέσεων. Οι αποδόσεις των γεωτρήσεων, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα, που διέτρησαν μεγάλο πάχος τέτοιων νεογενών υλικών, με μικρού πάχους απόθεση τεταρτογενούς υλικού είναι περιορισμένες. Στις περιπτώσεις εκείνες που τα αδρομερή πλειοκαινικά στρώματα της λεκάνης βρίσκονται στα όρια του βασικού επιπέδου ροής του ποταμού ή χαμηλότερα από αυτό, φιλοξενούν σημαντικές υδροφορίες μέσα στα κροκαλοπαγή και τους ψαμμίτες, λόγω της τροφοδοσίας τους από την επιφανειακή απορροή. Τα παλαιότερα νεογενή ιζήματα του μειοκαίνου, αναπτύσσονται στις υψηλότερες περιοχές του λοφώδους ανάγλυφου της λεκάνης και αποτελούνται στα ανώτερα στρώματα κυρίως από αποθέσεις λεπτόκοκκου υλικού άργιλο-ιλύος, αργιλλομάργας, λιμναίων ασβεστόλιθων, με φακούς ψαμμιτών ή κροκαλοπαγών, και στα βαθύτερα στρώματα, με κατ' εξοχήν χονδροκλαστικό υλικό (κροκαλοπαγή - λατυποπαγή - ψαμμίτες). Τα ιζήματα αυτά παρουσιάζουν περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης υπόγειας υδροφορίας, τόσο λόγω της κοκκομετρικής σύστασης του υλικού, όσο και λόγω της δυσκολίας τροφοδοσίας των αδρόκοκκων στρωμάτων που αναπτύσσονται υψηλότερα σε σχέση με τους απορρέοντες ποταμούς. Σελ.5-18

20 Τεταρτογενείς αποθέσεις Χαρακτηριστικό των τεταρτογενών αποθέσεων είναι η πολύπλοκη δομή των υλικών τους ανάλογα με τη θέση και την απόσταση τους από τις εξόδους των χειμάρρων και των ποταμών στην πεδινή ζώνη. Περιφερειακά της λεκάνης επικρατούν τα πλέον χονδρόκκοκα υλικά, τα οποία έχουν αποτεθεί από τους ποταμούς και χεμάρρους κατά την δημιουργία των αλλουβιακών ριπιδίων. Οι περισσότεροι χείμαρροι απολήγουν, χωρίς συνέχεια, στη ζώνη των σύνθετων αλλουβιακών ριπιδίων, όπου και πραγματοποιούνται οι διηθήσεις των απορροών τους. Λόγω αυτών των έντονων και σημαντικών διηθήσεων, το επιφανειακό νερό τροφοδοτεί κατά κύριο λόγο τις υπόγειες υδροφορίες. Επί πλέον σημαντική τροφοδοσία των υπογείων υδροφοριών πραγματοποιείται επίσης και μέσω των πλευρικών μεταγγίσεων από τις υπόγειες υδροφορίες που αναπτύσσονται στα καρστικά κυρίως κράσπεδα. Οι μεγάλες υδρολογικές επεμβάσεις του ανθρώπου στην πεδιάδα του Ν. Σερρών, προκάλεσαν αδρανοποιήσεις του ρόλου πολλών αλλουβιακών ριπιδίων στην κύρια τροφοδοσία των υπογείων υδροφοριών. Η γρήγορη απαγωγή των επιφανειακών νερών στην περίμετρο της πεδινής έκτασης μέσω των στραγγιστικών τάφρων δεν επιτρέπει σήμερα, όπως στο παρελθόν, την διήθηση των ίδιων ποσοτήτων νερού για την τροφοδοσία της υπόγειας υδροφορίας. Τα λεπτόκοκκα υλικά αποτέθηκαν στον κεντρικό τομέα της πεδιάδας των Σερρών, εκατέρωθεν της ευρείας μαιανδρικής ζώνης του ποταμού Στρυμόνα. Εκεί λόγω αλλεπάλληλων πλημμυρισμών και της παρουσίας της λίμνης του Αχινού, είχε δημιουργηθεί μια ζώνη με ένα παχύ κεντρικό σύστημα στρωμάτων με μηδαμινό πορώδες και διαπερατότητα. Μέσα στο σύστημα αυτό παρεμβάλλονται μη συνεχείς ορίζοντες ορίζοντες ή φακοί άμμου, που ευνοούν την ανάπτυξη υπόγειας υπό πίεση η μερικώς υπό πίεση υδροφορίας. Το μεγαλύτερο πάχος του συστήματος αυτού εντοπίζεται στην περιοχή όπου βρίσκονταν η λίμνη του Αχινού προτού αποξηρανθεί. Η εκμετάλλευση των υπόγειων υδροφοριών της πεδινής ζώνης, που αναπτύσσονται στις τεταρτογενείς και νεογενείς αποθέσεις, γίνεται μέσω μεγάλου αριθμού υδρευτικών και αρδευτικών υδρογεωτρήσεων. Οι 1432 καταγεγραμμένες αρδευτικές υδρογεωτρήσεις, βάθους στην πλειονότητά τους μεγαλύτερου των 50 m, βρίσκονται κυρίως στην περιθωριακή ζώνη της πεδιάδας των Σερρών, όπου και συναντώνται οι πλέον αξιόλογες υδροφορίες, (Δ και ΒΑ της Ευκαρπίας, Β/ΒΑ του Σιτοχωρίου, στην περιοχή μεταξύ Χρυσού - Γαζώρου - Πεθελινού - Ν. Σκοπού, κατά μήκος της αρδευτικής τάφρου του Σελ.5-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Γεωλόγος MSc, PhD, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1999 2 Oµηρικά επίθετα για τον ποταµό Αργυροδίνης (άργυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 134 Κεφάλαιο 14 ο : Καρστική Γεωμορφολογία 14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 14.1. ΓΕΝΙΚΑ Σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 3 ο ) αναφέρθηκε η πολύ σημαντική διαλυτική δράση του νερού, όταν αυτό εμπλουτίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου Αρ.Μ.

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου Αρ.Μ. A.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα