ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΘΈΜΑΤΑ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΘΈΜΑΤΑ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΘΈΜΑΤΑ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2 ΤΟΜΟΣ Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3 ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Κοινό στοιχείο όλων των ορισμών που κατά καιρούς δόθηκαν στον όρο δημόσια πολιτική είναι η παρουσία των κυβερνητικών σωμάτων ή των επίσημων φορέων της εξουσίας ως βασικών εκφραστών της. Ο επικρατέστερος ορισμός είναι ο εξής: Δημόσια πολιτική είναι μία σειρά από σκόπιμες και σταθερές ενέργειες που αναπτύσσονται από κυβερνητικά σώματα γενικότερα από επίσημους φορείς της εξουσίας για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή ενός ζητήματος που προκαλεί το ενδιαφέρον.

5 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες και τα επίπεδα δημοσίων πολιτικών;

6 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η σημαντικότερη κατηγοριοποίηση των δημοσίων πολιτικών είναι αυτή του Lowi (1964). Η παραπάνω προσέγγιση διαχωρίζει τις κατηγορίες της δημόσιας πολιτικής σε: 1. Διανεμητικές. Είναι οι πολιτικές οι οποίες περιλαμβάνουν την κατανομή υπηρεσιών και ωφελειών σε συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού. Οι διανεμητικές αυξάνουν τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους τα άτομα ή οι ομάδες ώστε να δράσουν. Π.χ ενίσχυση αγροτικών προϊόντων, φοροαπαλλαγές. 2. Αναδιανεμητικές. Είναι οι πολιτικές οι οποίες περιλαμβάνουν τις σκόπιμες προσπάθειες της πολιτείας να μεταβάλει την κατανομή του εισοδήματος, της ευημερίας, της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων μεταξύ τάξεων ή ομάδων πληθυσμού.. 3. Ρυθμιστικές. Είναι οι πολιτικές οι οποίες οριοθετούν την συμπεριφορά των ατόμων και των ομάδων με στόχο την προστασία αυτών. Π.χ. ποινική πρόληψη των εγκλημάτων κατά της ζωής και της περιουσίας, ο νόμος περί προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερη κατηγορία αποτελούν οι αυτορυθμιστικές πολιτικές οι οποίες μοιάζουν με τις ρυθμιστικές αλλά σε αυτήν την περίπτωση ο έλεγχος ασκείται από την ίδια τη ρυθμιζόμενη ομάδα με σκοπό την προστασία της και την προαγωγή των συμφερόντων της. Π.χ δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί που η άσκηση του επαγγέλματός τους εξαρτάται από την λήψη άδειας από τον οικείο σύλλογο ή επιμελητήριο. Επιπλέον κατηγοριοποιήσεις δημοσίων πολιτικών. 1. Edelman (1964). Υλικές όταν προσφέρουν υλικούς πόρους και συμβολικές όταν έχουν μικρή υλική επίπτωση αλλά απηχούν τις βαθύτερες αξίες (π.χ ειρήνη, κοιννωική δικαιοσύνη, περιβάλλον). 2. Anderson (2006). Ουσιαστικές όταν διανέμουν άμεσα κόστη και οφέλη στους πολίτες (π.χ κατασκευή δρόμου) και διαδικαστικές όταν αναφέρονται στο πώς πρόκειται να γίνει κάτι ή ποιος θα αναλάβει δράση (π.χ κανόνες λειτουργίας των ΚΕΠ).

7 ΕΡΩΤΗΜΑ Πώς διαμορφώνεται ο κύκλος της δημόσιας πολιτικής;

8 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η δημόσια πολιτική είναι μία ακολουθία με αρχή, μέση και τέλος. Αποτελείται από μία ακολουθία σταδίων που ονομάζεται κύκλος της πολιτικής τα οποία έχουν ως εξής: 1. Συγκρότηση κυβερνητικής ατζέντας (agenda setting) 2. Διαμόρφωση πολιτικής (Policy formulation) 3. Λήψη αποφάσεων (Decision making) 4. Εφαρμογή δημόσιας πολιτικής (Policy implementation) 5. Αξιολόγηση πολιτικής (Policy evaluation) Η κριτική σε αυτή τη θεωρία είναι πως αντιμετωπίζει τη χάραξη και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής ως μία γραμμική σχέση η οποία δεν επιτρέπει τη διάδραση μεταξύ των σταδίων της ακολουθίας και δεν είναι σε θέση να αναλύσει την μεγάλη πολυπλοκότητα που διέπει την δημόσια πολιτική.

9 ΕΡΏΤΗΜΑ: Ακούμε συχνά τους πολιτικούς, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, να αναφέρονται στην έννοια του δημόσιου συμφέροντος θεωρώντας πως φορέας του είναι η κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα και τα αρμόδια όργανα. Μια άλλη άποψη λέει πως «αληθινό επίκεντρο της σημερινής κρίσης του κόσμου δεν είναι ακριβώς η οικονομία, παρόλο που εκφράζεται μέσω αυτής, αλλά η ανθρώπινη ιδιοτέλεια και η λανθασμένη αντίληψη των εννοιών». Πως σχολιάζετε αυτές τις δύο απόψεις σε σχέση με την έννοια του δημόσιου συμφέροντος;

10 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η κλασική θεωρία της δημόσιας διοίκησης αναφέρει πως το δημόσιο συμφέρον μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα από μια ουδέτερη τάξη δημόσιων λειτουργών που έχουν ως αποστολή την εφαρμογή των αποφάσεων της κυβέρνησης. Θεωρεί δηλαδή πως οι δημόσιοι λειτουργοί ενεργούν ορθολογικά και αμερόληπτα. Η σχολή της δημόσιας επιλογής αναφέρεται στην ανορθολογισμό ή περιορισμένο ορθολογισμό των γραφειοκρατιών. Δίνεται έμφαση στα ιδιωτικά κίνητρα των ατόμων και στην προσπάθεια μεγιστοποίησης του κέρδους τους. Επομένως το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η ακολουθούμενη πολιτική προστατεύει και προωθεί το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου ή ικανοποιεί τις επιθυμίες και τα συμφέροντα μικρών ομάδων του πληθυσμού. Το δημόσιο συμφέρον πρέπει να συνθέτει τα διάφορα υποκείμενα σε ένα νέο σύνολο και να προωθεί την ενότητα και την καθολικότητα. (Τόμος Α, σελ. 31)

11 ΕΡΏΤΗΜΑ: Ποιες είναι οι διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού φορέα; Πότε γίνονται δυσδιάκριτα τα όρια των διαφορών τους;

12 ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Η αυξανόμενη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε θέματα και πεδία δημόσιας διοίκησης και πολιτικής κάνουν δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης, σημαντική είναι και η συμμετοχή του εθελοντικού τομέα.

13 ΕΡΏΤΗΜΑ: Ποια θεωρία για την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης αναφέρεται στην έννοια της «διοίκησης χωρίς διοικητές»; Ποιες είναι οι βασικές διαστάσεις της θεωρίας αυτής; Δώστε ένα παράδειγμα εφαρμογής της θεωρίας αυτής.

14 ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Η θεωρία της ισότητας (σελ. 50) προτείνει τον κοινοτισμό και τη συμμετοχική οργάνωση με τη μορφή αποκεντρωμένων αυτοδιοικούμενων διοικητικών μονάδων. Οι βασικές διαστάσεις της θεωρίας είναι: α) αυτοδιοίκηση ομάδας, β) έλεγχος μέσω αμοιβαιότητας και γ) μέγιστη άμεση ευθύνη.

15 ΕΡΏΤΗΜΑ: Σύμφωνα με τον Michael Doyle, κορυφαίο στον τομέα της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, «αν οι άνθρωποι δεν κατέχουν τη λύση στα προβλήματα ή δεν συμφωνούν στην απόφαση, τότε η απόφαση θα είναι ανολοκλήρωτη, προφανώς μη κατανοητή και ίσως οδηγήσει σε αποτυχία». Πως εξηγείτε την άποψη αυτή σύμφωνα με τα θεωρητικά υποδείγματα λήψης αποφάσεων;

16 ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το ορθολογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων για να οδηγηθούμε σε επιτυχία κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης θα πρέπει να διερευνηθούν και να καταγραφούν όλες οι πιθανές στρατηγικές για την επίτευξη του στόχου, να προβλεφθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της κάθε εναλλακτικής και να υπολογισθεί η πιθανότητα πραγματοποίησης της κάθε επίπτωσης. Τέλος, επιλέγεται η στρατηγική που είναι πιο κοντά στη λύση του προβλήματος. Αν ακολουθήσουμε τα βήματα αυτά και εντοπίσουμε τα θετικά και αρνητικά, τότε θα λάβουμε την απόφαση που συνεπάγεται το χαμηλότερο κόστος. Σύμφωνα με το προσαυξητικό μοντέλο τα άτομα δεν προσπαθούν να κατανοήσουν όλες τις συντεταγμένες ενός προβλήματος και όλες τις λύσεις, γιατί κάτι τέτοιο θεωρείται μάταιο και αναποτελεσματικό. Επομένως, μπορεί να παραμελήσουμε σημαντικά πράγματα που αφορούν την απόφαση που θα λάβουμε και είναι σημαντικά για την διαδικασία ολοκλήρωσης και να οδηγηθούμε σε αποτυχία. Σύμφωνα με το μοντέλο λήψης αποφάσεων του «κάδου των απορριμμάτων», οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς ορθολογισμό. Οι λύσεις θα είναι τυχαίες και θα προέλθουν από διάφορους φορείς. Αυτή η μη προβλέψιμη διαδικασία θα οδηγήσει σε μια τυχαία απόφαση με μεγάλη πιθανότητα να αποδειχθεί αποτυχημένη.

17 ΕΡΏΤΗΜΑ: Κεντρική θέση των υποστηρικτών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στις δεκαετίες 1980 και 1990 ήταν ότι η αποτελεσματικότητα του κράτους στην παροχή υπηρεσιών ούτε υπολογίζεται, ούτε σχεδιάζεται «ορθολογικά», έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατές δαπάνες. Τέτοιοι στόχοι θα απαιτούσαν την υιοθέτηση από το κράτος ιδιωτικοοικονομικών τρόπων λειτουργίας. Με αυτή την αφετηρία, την απορρύθμιση του κράτους πρόνοιας θα έπρεπε να διαδεχθεί ένα «κράτος του μάνατζμεντ», ενώ η κοινωνική πολιτική θα έπρεπε να ανακαθορίζεται από κριτήρια όπως η «αρχή των τριών E» (Economy, Effectiveness, Efficiency), «Οικονομία, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα».

18 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

19

20 ΕΡΏΤΗΜΑ: Υπάρχουν δύο φιλοσοφικές αντιλήψεις σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Για μερικούς η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι «η εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών του ηλεκτρονικού εμπορίου στη λειτουργία της διακυβέρνησης». Για κάποιους άλλους, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει τη δυναμική να «βελτιώσει τη δημοκρατική συμμετοχή» και να «υπερκεράσει τη πολιτική αποστασιοποίηση». Σχολιάστε τις δύο αντιλήψεις και εξηγείστε ποια προβλήματα λύνει κατά την άποψή σας αυτή η μεταρρύθμιση; Ποιες είναι οι δυσκολίες που προκύπτουν στην πράξη;

21 ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Η πρώτη αντίληψη εστιάζει στην πρακτική αποδοτικότητα, στη μείωση του κόστους και γενικά στη διευκόλυνση μέσω της μηχανογράφησης διαδικασιών, όπως αυτές που μπορούν για παράδειγμα να προέλθουν από την ηλεκτρονική κατάθεση της φορολογικής δήλωσης και τον ηλεκτρονικό εφοδιασμό. Η δεύτερη αντίληψη εστιάζει σε πρωτοβουλίες που θα φέρουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων μορφών διακυβέρνησης και του πολίτη σε νέα επίπεδα και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται είναι η περιορισμένη χρήση της νέας τεχνολογίας από τους πολίτες της χώρας, ζητήματα ασφαλείας προσωπικών δεδομένων, αντιδράσεις από τους δημόσιους υπαλλήλους, χρήση ξεπερασμένων και υψηλού κόστους πληροφοριακών συστημάτων.

22 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ O Kevin Featherstone είναι καθηγητής στο London School of Economics και αναφέρει «Η επιβολή του εξευρωπαϊσμού δεν πυροδοτεί αλλαγές μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στην Ευρώπη. Η ελληνική κρίση κατέδειξε πόσο λίγα μέσα είχε στη διάθεσή της η Ε.Ε. για να αντιμετωπίσει τον «ηθικό κίνδυνο» της παροχής βοήθειας σε κράτη που δεν σεβάστηκαν τους κανόνες της. Ο Uber εξευρωπαϊσμός δημιουργεί μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση ανάμεσα στους εταίρους, αλλά προϋποθέτει και μεγαλύτερες ευθύνες. Σε αυτή τη νέα εποχή που εισερχόμαστε, υπάρχουν πράγματι αμφιβολίες για το αν η Ελλάδα θα επιδείξει την αναγκαία υπευθυνότητα. Υπάρχουν όμως και αμφιβολίες για το αν η Ε.Ε. θα καταφέρει να διαχειριστεί την αλληλεξάρτηση με τα πιο αδύναμα μέλη της.»

23 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να εξηγήσουν το πόσο εύκολα η Ελλάδα θα μπορέσει να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην πορεία εξευρωπαϊσμού της; Ποιες είναι οι πιθανές εκβάσεις αυτής της διαδικασίας;

24 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι παράγοντες αυτοί είναι η οικονομική ευπάθεια, η πολιτική θεσμική δυνατότητα, η πολιτική κληρονομιά, οι πολιτικές προτιμήσεις και ο λόγος. Οι πιθανές εκβάσεις είναι η αδράνεια ή επιμονή, η σύγκλιση και η απόκλιση.

25 ΤΟΜΟΣ Β Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

26 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποια η διαφορά μεταξύ του ιεραρχικού ελέγχου και της διοικητικής εποπτείας;

27 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο ιεραρχικός έλεγχος γίνεται από το ανώτερο στην ιεραρχία όργανο, το οποίο δίνει οδηγίες και εντολές προς το κατώτερο όργανο και ασκεί έλεγχο στις πράξεις του. Διακρίνεται σε έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή αποβλέπει στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας και σε έλεγχο σκοπιμότητας, δηλαδή εξετάζει το σκόπιμο ή μη της σχετικής πράξης. Στην περίπτωση της διοικητικής εποπτείας η κεντρική διοίκηση ασκεί έλεγχο επί των πράξεων των κρατικών νομικών προσώπων. Διαφέρει από τον ιεραρχικό έλεγχο στο ότι: α) το εποπτεύον με το εποπτευόμενο όργανο δεν συνδέονται με ιεραρχική σχέση μεταξύ τους και β) προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, που καθορίζουν τα μέσα άσκησης και όριά της, σε αντίθεση με τον ιεραρχικό έλεγχο που τεκμαίρεται ως επακόλουθο της ιεραρχίας των οργάνων.

28 ΕΡΏΤΗΜΑ: Σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα «Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόμος ορίζει». Αναλύστε.

29 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τα περιφερειακά όργανα δε θα πρέπει απλά να ασκούν αρμοδιότητες συμβουλευτικού ή προπαρασκευαστικού χαρακτήρα, αλλά να ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες. Αυτές δεν πρέπει να τελούν υπό την έγκριση των κεντρικών οργάνων, αλλά να υπόκεινται μόνο σε έλεγχο νομιμότητας. Επίσης, οι αρμοδιότητες πρέπει να είναι αποκλειστικές και γενικές. Δεν επιτρέπεται μεταφορά αρμοδιοτήτων από την περιφέρεια προς το κέντρο. Τα περιφερειακά όργανα διαθέτουν τεκμήριο γενικής αποκλειστικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας επί των υποθέσεων της περιφέρειας.

30 ΕΡΏΤΗΜΑ: Τι προβλήματα προκάλεσε στο δημόσιο τομέα η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και γιατί μιλάμε για το φαινόμενο των «συμβασιούχων»; Πως προσπάθησε το δημόσιο να ελέγξει το φαινόμενο αυτό;

31 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Για πολλά χρόνια στο ελληνικό δημόσιο γινόταν προσλήψεις υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χωρίς διαγωνισμό. Οι συμβάσεις αυτές, οι οποίες ήταν ορισμένου χρόνου, κατά κανόνα μετατρέπονταν με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις σε αορίστου χρόνου και οι υπάλληλοι καταλάμβαναν μόνιμες οργανικές θέσεις. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα ο δημόσιος τομέας να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Το Σύνταγμα του 2001 επιχειρώντας να ελέγξει το φαινόμενο αυτό απαγόρευσε τη μονιμοποίηση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αφορά περιπτώσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, κάλυψη παροδικών αναγκών.

32 ΕΡΏΤΗΜΑ: Αναφέρετε εν συντομία τους λόγους δημιουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών.

33 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α) Το δημοκρατικό πολίτευμα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Β) Τα ατομικά δικαιώματα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Γ) Η πολυπλοκότητα της σύγχρονης διακυβέρνησης Δ) Η ανάγκη θεσμικής ομοιομορφίας

34 ΤΟΜΟΣ Γ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

35 ΕΡΩΤΗΜΑ Τι πρεσβεύει η ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ;

36 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει τεθεί ως στρατηγικός στόχος από την πλευρά των χωρών της ΕΕ. Απαραίτητη είναι η υλοποίηση τριών επιμέρους στόχων και συγκεκριμένα : Η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής ως συστατικού στοιχείου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας Η μεγαλύτερη συμβολή της στη διεθνή δραστηριότητα με την επέκταση και ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της κοινότητας.

37 ΕΡΩΤΗΜΑ Γιατί είναι επιβλητική η αναγκαιότητα συμβολής για την ολοκλήρωση;

38 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η εναρμόνιση των οικονομικών πολιτικών των χωρών μελών της ΕΕ μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η πιο γνωστή έκφραση της εναρμόνισης των οικονομικών πολιτικών είναι η νομισματική συνεργασία με άξονα το Ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και το euro. Η υιοθέτηση κοινής οικονομικής και νομισματικής πολιτικής ωστόσο δεν απαντά στο αναπτυξιακό πρόβλημα της καθεμίας ιδιαίτερης ευρωπαϊκής οικονομίας. Η υπερβολική συγκέντρωση της δυναμικής οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένες μόνο περιοχές θα οδηγήσεις σε έντονες ανισορροπίες οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορεί να υποσκάψουν σοβαρά την ικανότητα της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής για περαιτέρω ανάπτυξη.

39 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ; Για τον προσδιορισμό του περιεχομένου της σύγκλισης η επιλογή και η χρήση ενός συνθετικού κριτηρίου είναι κρίσιμης σημασίας. Η επιτροπή των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων υποστηρίζει ότι η έννοια της σύγκλισης καλύπτει δύο ξεχωριστούς χώρους διερεύνησης. Από τη μία είναι η πραγματική σύγκλιση δηλαδή τη μείωση των διαφορών στο επίπεδο διαβίωσης που προσεγγίζεται από το εύρος της διακύμανσης του κατά κεφαλή εισοδήματος. Από την άλλη πλευρά εντοπίζει τη διάσταση της ονομαστική σύγκλισης της σύγκλισης δηλαδή των οικονομικών μεταβλητών που επιδρούν απευθείας στη σταθερότητα του επιπέδου των τιμών και στη συναλλαγματική σταθερότητα και που οδηγούν επιτυχώς στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση. Η ευρωπαϊκή επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην πραγματική και την ονομαστική σύγκλιση. Η δεύτερη σε μακροχρόνια βάση θεωρείται προϋπόθεση για την επίτευξη της πρώτης.

40 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιες είναι οι επιμέρους διαστάσεις της σύγκλισης;

41 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η διαδικασία της σύγκλισης γίνεται σε τρία επίπεδα : Της οικονομικής επίδοσης δηλαδή η πορεία που πρέπει να έχει μια εθνική οικονομία να διανύσει κατά την διαδικασία της σύγκλισης. Των οικονομικών πολιτικών το οποίο αναφέρεται στα μέτρα της πολιτικής που εφαρμόζονται όσο και στη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους. Της οικονομικής διάρθρωσης και των θεσμών. Θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών οικονομιών για να καθοριστούν τα μέσα σύγκλισης.

42 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποια είναι τα κύρια μέσα χρηματοδότησης της Σύγκλισης;

43 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Κύρια μέσα προώθησης του στόχου της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και ταυτόχρονα κύριες χρηματοδοτικές πηγές είναι τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής. ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ιδρύθηκαν το 1957 με την συνθήκη ίδρυσης της ΕΟΚ ή αλλιώς τη Συνθήκη της Ρώμης και είναι : Το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) του οποίου οι παρεμβάσεις κατευθύνονται προς τις μειονεκτούσες περιφέρειες και αφορούν κυρίως την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων των υποδομών και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ), του οποίου οι ενέργειες επικεντρώνονται στους ανθρώπινους πόρους στην επαγγελματική κατάρτιση και στην ενίσχυση της απασχόλησης Το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο προσανατολισμού και εγγυήσεων, τμήμα προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π) το οποίο υποστηρίζει την προσαρμογή των γεωργικών διαρθρώσεων και τις ενέργειες για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ) που υποστηρίζει την προσαρμογή των διαρθρώσεων του συγκεκριμένου κλάδου.

44 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Το ταμείο συνοχής ιδρύθηκε με τη συνθήκη του Μάαστριχτ και λειτουργεί παράλληλα με τα διαρθρωτικά ταμεία. Στόχος του είναι να διευκολύνει τις χώρες εκείνες των οποίων το ΑΕΠ είναι μικρότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου. Η κύρια διαφορά του ταμείου συνοχής από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ΧΜΠΑ είναι το πρώτο χρηματοδοτεί παρεμβάσεις αποκλειστικά στις χώρες του στόχου 1 ή αλλιώς χώρες συνοχής. Το ταμείο συνοχής παρεμβαίνει στη χρηματοδότηση έργων και δράσεων σε όλη την επικράτεια των χωρών αυτών στους τομείς του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών.

45 ΕΡΏΤΗΜΑ: Ποιες διαφορές μπορείτε να εντοπίσετε μεταξύ των εννοιών «ομοσπονδία» και «συνομοσπονδία»;

46 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η συνομοσπονδία αποτελεί μια χαλαρή ένωση κρατών, ενώ η ομοσπονδία είναι μια ένωση που αντλεί την κυριαρχία της από τους πολίτες της. Η συνομοσπονδία είναι αποτέλεσμα συνθήκης ή διεθνούς συμφωνίας, ενώ η ομοσπονδία είναι ένα προϊόν ενιαίου συντάγματος, το οποίο υπερέχει όλων των άλλων μηχανισμών εξουσίας εθνικών και υποεθνικών. Στη συνομοσπονδία οι εξουσίες των κοινών θεσμών είναι περιορισμένες, ενώ στην ομοσπονδία είναι ευρύτερες και συνήθως αποκλειστικές και ικανές να εφαρμοστούν από τα όργανα της ομοσπονδίας. Στη συνομοσπονδία τα μέλη συνήθως είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν από την ένωση, ενώ στην ομοσπονδία τα μέλη ενώνονται από ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Στη συνομοσπονδία τα μέλη διατηρούν την κυριαρχία τους, ενώ αντίθετα η ομοσπονδία είναι κυρίαρχος θεσμός.

47 ΕΡΏΤΗΜΑ: Ποια θεωρείτε ως τη σημαντικότερη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Δικαιολογήστε.

48 ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Η πρωτοβουλιακή, δηλαδή το δικαίωμα της Επιτροπής να προτείνει την κοινοτική νομοθεσία στο Συμβούλιο των Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η νομοθετική διαδικασία ξεκινά με την υποβολή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό του περιεχομένου της προτεινόμενης νομοθεσίας.

49 ΕΡΏΤΗΜΑ: Ο Weiler αναφέρει «ενώ κατά την αρχική περίοδο της ίδρυσής της, η Ευρώπη αποτελούσε απάντηση σε μια κρίση εμπιστοσύνης, πενήντα χρόνια αργότερα κατέληξε να είναι ένα από τα αίτια της κρίσης αυτής». Πως εξηγείτε την άποψη αυτή σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν με τη Συνταγματική Συνθήκη; Ποια ήταν η αντίδραση των ευρωπαίων πολιτών;

50 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Συνταγματική Συνθήκη αποτέλεσε την αφετηρία για ένα νέο ευρωπαϊκό σχεδίασμα, με στόχο την εξεύρεση νέων θεσμικών ισορροπιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση της ΕΕ σε ένα περισσότερο συμμετοχικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης. Πέραν των ποικίλων ερμηνειών για το αν η νέα συνθήκη πέτυχε το στόχο αυτό, γεγονός παραμένει ότι πρότεινε χρήσιμες θεσμικές αλλαγές με αναφορά τόσο στη δομή, όσο και στη λειτουργία του κοινού συστήματος. Η άρνηση των Γάλλων και Ολλανδών πολιτών για την κύρωση της Συνθήκης έδειξε πως η κοινή γνώμη στην Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να αποδεχτεί αυτό το νέο εγχείρημα. Δεν κατέστη δυνατή η ουσιαστική εισροή των μεταρρυθμίσεων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτό οφείλεται στο ότι το τελικό κείμενο της Συνθήκης υπήρξε προϊόν της διάδρασης μεταξύ εθνικών ηγετικών ομάδων με ελάχιστο χώρο για ευρεία διαβούλευση, χωρίς να μεταφραστεί σε ουσιαστική πηγή νομιμοποίησης στη συνείδηση των πολιτών, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η ΕΕ δεν μπορεί να εκληφθεί σε όρους υποταγής των κρατών σε μια υπέρτερη αρχή.

51 ΕΡΏΤΗΜΑ: Εξηγείστε πως λειτουργεί η «αρχή της ευελιξίας». Θεωρείτε πως ευνοεί την ευρωπαϊκή ενοποίηση; Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση σε ποια κατηγορία ενισχυμένων συνεργασιών ανήκει;

52 ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Εισήχθη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ για να αποκλείσει εκ πρώτης όψης τη δημιουργία μιας Ευρώπης a la carte. Είναι η δυνατότητα ανάπτυξης πολιτικών στις οποίες θα συμμετέχουν μόνο όσα κράτη επιθυμούν. Δεν ευνοεί την ευρωπαϊκή ενοποίηση γιατί διασπά τη συνοχή του συστήματος και τη διάθεση ανάπτυξής του προς μια αναγνωρίσιμη μορφή πολιτικής οργάνωσης. Η ΟΝΕ ανήκει στην κατηγορία της ενοποίησης πολλών ταχυτήτων.

53 ΕΡΏΤΗΜΑ: Ποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στις οποίες συμμετέχει το Ευρωκοινοβούλιο βοηθούν στην αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος;

54 ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Η διαδικασία συνεργασίας είναι ένα δικαίωμα δεύτερης ανάγνωσης από το Ε.Κ., το οποίο έχει τη δυνατότητα να διαταράσσει τις προθέσεις πολιτικής του Συμβουλίου των Υπουργών. Η ΣΑΜ περιόρισε τη διαδικασία συνεργασίας και επεξέτεινε την εφαρμογή της τροποποιημένης διαδικασίας συναπόφασης, η οποία και καθίσταται η βασική νομοπαραγωγική διαδικασία. Εκτός των άλλων η τροποποιημένη διαδικασία συναπόφασης έχει καταστεί πιο ουσιαστική και έχει συνεισφέρει στην καταπολέμηση του ελλείμματος δημοκρατίας στην ΕΕ.

55 ΕΡΏΤΗΜΑ: Ποιοι είναι οι έλεγχοι που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και για ποιους σκοπούς;

56 ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει κάθε θεσμικό και επικουρικό όργανο με πρόσβαση στα κονδύλια της Ένωσης. Τα όργανα αυτά οφείλουν να παράσχουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα που ζητά το Ε.Σ. Το έργο του Ε.Σ. και των ελεγκτών του είναι να ελέγχουν εάν τα έσοδα και οι δαπάνες τηρούν τους νομικούς κανονισμούς και συμφωνούν με τις δημοσιονομικές και λογιστικές αρχές της Κοινότητας.

57 ΤΟΜΟΣ Δ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

58 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποια είναι η έννοια και η έκταση της τεχνολογικής αναποτελεσματικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων;

59 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Με τον όρο τεχνολογική αναποτελεσματικότητα αναφερόμαστε σε μία κατάσταση όπου οι συντελεστές της παραγωγής δεν χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να παράγεται το τελικό προϊόν με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Διαφέρει από τη οικονομική αναποτελεσματικότητα όπου η παραγωγή των προϊόντων δεν προσαρμόζεται προς τη ζήτησή τους από το κοινωνικό σύνολο. Οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους

60 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποια είναι τα αίτια της τεχνολογικής αναποτελεσματικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων;

61 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αιτία είναι η έλλειψη κινήτρων για επίτευξη αποτελεσματικότητας. Τα κίνητρα είναι δύο κατηγοριών οργανωτικά και ατομικά. Στα οργανωτικά κατατάσσονται συνήθως η πτώχευση και ο ανταγωνισμός ενώ στην κατηγορία των ιδιωτικών κινήτρων κατατάσσονται η μισθολογική διάρθρωση και η μονιμότητα των υπαλλήλων

62 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιες είναι οι αιτίες των ελλειμμάτων των δημοσίων επιχειρήσεων;

63 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Βασική αιτία των ελλειμμάτων είναι η μονοπωλιακή τους φύση, η οποία προέρχεται από την ύπαρξη οικονομικών κλίμακας και φθίνοντος κόστους παραγωγής που τους επιβάλλει τιμολόγηση του προϊόντος με βάση το οριακό κόστος παραγωγής. Άλλος λόγος είναι η μεγάλη τεχνολογική αναποτελεσματικότητα η οποία οδηγεί σε υψηλό κόστος παραγωγής το οποίο δεν μπορεί πάντοτε να καλυφθεί από αντίστοιχες υψηλές τιμές των προϊόντων των δημόσιων επιχειρήσεων. Τρίτος και βασικός λόγος είναι η υιοθέτηση από τις δημόσιες επιχειρήσεις τιμολογιακής πολιτικής που δεν επιδιώκει την προώθηση της οικονομικής αναποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων αυτών αλλά άλλους στόχους οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

64 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιες είναι οι έννοιε και οι μορφές ιδιωτικοποίησης;

65 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τρεις τρόποι χρησιμοποιούνται συνήθως Πώληση ολόκληρης της δημόσιας επιχείρησης ή ενός μέρους αυτής σε ιδιωτικούς φορείς. Μεταβίβαση του συνόλου της δημόσιας επιχείρησης γίνεται συνήθως όταν η επιχείρηση λειτουργεί σε ανταγωνιστικές αγορές ενώ στις περιπτώσεις μονοπωλιακών επιχειρήσεων μεταβιβάζεται μόνο ένα μέρος από αυτές. Εργολαβική ανάθεση δραστηριοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς. Είναι η ανάθεση ορισμένων δραστηριοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς με βάση μειοδοτικό ή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Είναι απλούστερη σαν μέθοδος αλλά τίθεται θέμα σε ότι αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Απελευθέρωση της αγοράς. Η απελευθέρωση της εισόδου ιδιωτικών επιχειρήσεων σε μια αγορά επιτρέπει την ενίσχυση του ανταγωνισμού με συνέπεια τη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων και τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

66 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποια είναι τα βασικά προβλήματα των δημόσιων επιχειρήσεων;

67 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Πρόβλημα είναι η σχετικά χαμηλή τεχνολογική τους αποτελεσματικότητα η οποία αποτελεί συνήθως χαρακτηριστικό των δημόσιων επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες του κόσμου οφείλεται στην έλλειψη κινήτρων, τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων σε αυτές αφού οι διοικήσεις δεν διορίζονται και δεν αξιολογούνται με βάση τα προσόντα και την επίδοσή τους αλλά τις προσβάσεις τους στην εκάστοτε κυβέρνηση ή ακόμη και τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό ενώ με ανάλογα πολιτικά κριτήρια γίνονται συνήθως και οι προσλήψεις κ.α. 2. Δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι η επιβάρυνσή τους με το κόστος άσκησης κοινωνικής, αναπτυξιακής, ή σταθεροποιητικής πολιτικής. Άλλες δημόσιες επιχειρήσεις αναγκάζονται για λόγους κοινωνικής ή αναπτυξιακής πολιτικής να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους είτε σε όλους τους καταναλωτές είτε απλώς σε μερικές κατηγορίες καταναλωτών, σε τιμές χαμηλότερες του κόστους. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μεγάλων ελλειμμάτων. 3. Τέλος οι μεγάλες επιχειρήσεις μονοπωλιακού χαρακτήρα σχετίζεται με τη μεγάλη ισχύ την οποία η φύση τους ως δημόσιων επιχειρήσεων μονοπωλιακού χαρακτήρα εξασφαλίζει τους εργαζόμενους σε αυτές. Η μονιμότητα των υπαλλήλων τους προσδίδει ιδιαίτερη ισχύ στα συνδικάτα των εργαζομένων τους τα οποία επιδιώκουν και επιτυγχάνουν σχετικά μεγάλες αυξήσεις οι οποίες είναι δυσανάλογες με την παραγωγικότητά τους.

68 ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ;

69 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι βασικοί στόχοι είναι οι εξής ; Η εξυγίανση ζημιογόνων επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Η άντληση νέων κεφαλαίων από τη χρηματαγορά για την πραγματοποίηση ανοιγμάτων των επιχειρήσεων αυτών σε νέους τομείς. Ο περιορισμός της εμπλοκής του κράτους σε τομείς όπου δεν έχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα Η αύξηση των εσόδων του κράτους και ο περιορισμός των ελλειμμάτων τους.

70 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιες δραστηριότητες αναλαμβάνουν οι δημόσιοι φορείς;

71 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δραστηριότητες με φθίνον κόστος παραγωγής Δραστηριότητες που προκαλούν εξωτερικές και κοινωνικές επιδράσεις Δραστηριότητες που συνεπάγονται μεγάλη αβεβαιότητα και υψηλούς κινδύνους Δραστηριότητες στις οποίες κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του ανταγωνισμού Δραστηριότητες που μπορεί να αποφέρουν έσοδα στους δημόσιους φορείς. ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας Η τηλεφωνία Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες Οι μεταφορές Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

72 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι των δημόσιων επιχειρήσεων;

73 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η βελτίωση της κατανομής των πόρων, δηλαδή η προσαρμογή της παραγωγής στις προτιμήσεις του κοινωνικού συνόλου Η βελτίωση της διανομής του εισοδήματος και του πλούτου Η σταθεροποίηση της οικονομίας σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης με την καταπολέμηση της ανεργίας και του πληθυσμού Η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

74 ΕΡΩΤΗΜΑ Τι είναι ο προυπολογισμός;

75 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο προϋπολογισμός είναι ο βασικός δημοσιονομικός θεσμός μέσω του οποίου το κράτος και οι φορείς που ελέγχονται από αυτό επιτελούν τις οικονομικές λειτουργίες ους.

76 ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ;

77 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σημαντική διαφορά είναι κατά κανόνα οι ιδιωτικές μονάδες προϋπολογίζουν πρώτα τα έσοδα και με βάση αυτά προγραμματίζουν στην συνέχεια τις δαπάνες τους. Αυτό συμβαίνει γιατί στις ιδιωτικές μονάδες τα έσοδα αποτελούν το βασικό περιοριστικό παράγοντα των δραστηριοτήτων τους. Το κράτος από την άλλη αντλεί έσοδα για δύο λόγους: Επειδή μπορεί να χρησιμοποιεί τον εξαναγκαστικό μηχανισμό της φορολογίας Επειδή οι δυνατότητες δανεισμού του είναι επίσης μεγαλύτερες. Έτσι λοιπόν το κράτος προγραμματίζει πρώτα τις δαπάνες του και ύστερα αποφασίζει για τις πηγές των εσόδων του. Μία δεύτερη διαφορά είναι ως προς τους στόχους που εξυπηρετεί αυτός ο προγραμματισμός. Βασικός στόχος στους ιδιωτικούς φορείς είναι η μεγιστοποίηση αποκλειστικά του ιδιωτικού τους οφέλους ενώ στην περίπτωση του κράτους και των λοιπών δημόσιων φορέων είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και η εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος.

78 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποια είναι τα στάδια του προυπολογισμού;

79 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το στάδιο της κατάρτισης που περιλαμβάνει την προετοιμασία σχεδίων προϋπολογισμού ο οποίος ύστερα από επεξεργασίες υποβάλλεται για ψήφιση Το στάδιο της ψήφισης κατά το οποίο συζητείται το τελικό σχέδιο και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις πηγές των εσόδων Το στάδιο της εκτέλεσης Το στάδιο του ελέγχου που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που αφορούν την εξέταση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης.

80 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιες βασικές αρχές πρέπει να διέπουν τον προυπολογισμό;

81 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σύμφωνα με την οποία ο κάθε δημόσιος φορέας πρέπει να καταρτίζει ένα μόνο προϋπολογισμό. Η σημασία της αρχής είναι προφανής αφού με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πλήρης και ενιαία εικόνα της δραστηριότητάς του και διευκολύνεται ο στόχος της διαφάνειας και της ορθολογικότητας στην πραγματοποίηση δαπανών. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σύμφωνα με την οποία ο προυπολογισμός πρέπει να αναφέρεται σε ένα έτος. Η χρονική περίοδος των 12 μηνών ονομάζεται οικονομικό έτος το οποίο δεν συμπίπτει απαραίτητα με το ημερολογιακό. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σύμφωνα με την οποία τα στοιχεία του προϋπολογισμού πρέπει να είναι ειλικρινή γιατί έτσι ελαχιστοποιείται η απόκλιση μεταξύ πραγματοποιηθέντων και προϋπολογισθέντων εσόδων και εξόδων. Η σκόπιμη αναγραφή πλασματικών μεγεθών δυσκολεύει την ορθολογική διαχείριση και τον κοινωνικό έλεγχο. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ η οποία υπαγορεύει την αναγραφή των διαφόρων κονδυλίων κατά τρόπο σαφή. Η σημασία είναι προφανής αφού μόνο όταν τα έσοδα και τα έξοδα αναγράφονται με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η σύγχιση και είναι δυνατή η άσκηση ελέγχου. Τα έξοδα και τα έσοδα πρέπει να διαχωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με την φύση τους. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σύμφωνα με την οποία τα έσοδα και τα έξοδα αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια κατά κατηγορίας εξειδίκευσης. Με την λεπτομερή περιγραφή των πιστώσεων τίθενται σε αυτούς που έχουν την ευθύνη της εκτέλεσής του ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισμοί οι οποίοι διευκολύνουν τα εποπτεύονται όργανα και το κοινωνικό σύνολο στην άσκηση δημοσιονομικού ελέγχου. Επιπλέον με την εξειδίκευση των πιστώσεων δεσμεύονται οι έχοντες την ευθύνη να κινηθούν μέσα στα όρια της αναγραφόμενης πίστωσης. Υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος της υπερβολικά μεγάλης εξειδίκευσης η οποία έχει αποτέλεσμα τον περιορισμό της ευελιξίας καθώς και την αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους διαχείρισής του. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει ορισμένα έσοδα του προυπολογισμού ενός δημόσιου φορέα να θεωρούνται εκ των προτέρων ότι είναι δεσμευμένα για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών. Διευκολύνει μεν το κοινοβούλιο και το κοινωνικό σύνολο στην αξιολόγηση του προϋπολογισμού γιατί συνδέει τις δαπάνες με τον τρόπο κάλυψής του. Περιορίζει όμως σημαντικά την ευελιξία του προϋπολογισμού και ο δημόσιο φορέας μπορεί να βρεθεί σε θέση να μη μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τα έσοδά του. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός πρέπει να έχει ευρεία δημοσιότητα έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώνεται το κοινωνικό σύνολο για τη δημοσιονομική πολιτική και να κρίνει τις επιλογές και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης

82 ΕΡΩΤΗΜΑ Τι γίνεται κατά το στάδιο της κατάρτισης του προυπολογισμού;

83 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Είναι το στάδιο κατά το οποίο προετοιμάζεται το σχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο στη συνέχεια υποβάλλεται στη νομοθετική εξουσία για συζήτηση και ψήφιση. Η κατάρτιση αποτελεί αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας και ειδικότερα από τον υπουργό οικονομικών. Οι φορείς διατυπώνουν τα αιτήματά τους για πιστώσεις με τη μορφή σύνταξης προσχεδίου προϋπολογισμού και τα διαβιβάζουν στο αρμόδιο υπουργό ο οποίος με τη σειρά του υποβάλλει το προσχέδιο προϋπολογισμού για το υπουργείο του στον τελικά αρμόδιο υπουργό των οικονομικών. Ο τελευταίος αφού λάβει υπόψη του την οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης συντάσσει το τελικό σχέδιο το οποίο κατατίθεται για ψήφιση από τη νομοθετική εξουσία, συζητείται σε κάποιο συλλογικό κυβερνητικό όργανο και γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές και συμβιβασμοί.

84 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποια είναι τα όργανα κατάρτισης του κρατικού προυτπολογισμούς;

85 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Είναι ο υπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών ο οποίος είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό των εσόδων και αρμόδιος για τη σύνταξη του τακτικού προϋπολογισμού των εξόδων αφού επεξεργαστεί τα στοιχεία των υπουργείων. Επίσης καταρτίζει το τελικό σχέδιο του τακτικού προϋπολογισμού καθώς εκείνος εφαρμόζει την αναπτυξιακή πολιτική. Οι άλλοι υπουργοί εκτιμούν τις ανάγκες στους διάφορους τομείς της δραστηριότητάς τους και τις δαπάνες που θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους. Η αρμοδιότητα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού ο οποίος συντονίζει την κυβερνητική πολιτική πηγάζει από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί το πρόγραμμα της κυβερνητικής δραστηριότητας για το επόμενο έτος.

86 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποια είναι τα όργανα εκτέλεσης του προυπολογισμού;

87 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αρμόδιο όργανο είναι ο υπουργός ΥΠΟΙΟ ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες μέσα από ΓΛΚ. Οι εξουσίες που έχει είναι οι εξής : Ο μέσω των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου έλεγχος αν οι υποχρεώσεις σε βάρος του ελληνικού δημοσίου που έχουν αναληφθεί από τις διάφορες υπηρεσίες και υπουργεία είναι νόμιμες και αν βρίσκονται μέσα στα όρια που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό. Ο ορισμός για συγκεκριμένες χρονικές περιόδουςποσοστών διάθεσης των πιστώσεων το ύψος των οποίων δεν μπορούν να υπερβούν οι φορείς.

88 ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αρμοδιότητες του ΓΛΚ είναι : Επιμελείται την εκτέλεση των εσόδων και των εξόδων του κράτους και ενεργεί για τη συγκέντρωση επεξεργασία και ανάλυση των σχετικών στοιχείων. Επεξεργάζεται τα σχέδια νόμων των υπουργείων και συντάσσει εκθέσεις στις οποίες αναφέρονται οι επιπτώσεις που έχουν τα σχέδια αυτά στα έσοδα ή στις δαπάνες. Μελετά την εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών Μελετά θέματα που άπτονται της οικονομικής διαχείρισης του κράτους και της δανειακής του πολιτικής.

89 ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Είναι υπό την εποπτεία του ΥΠΟΙΟ και εδρεύουν στα διάφορα υπουργεία και στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Αρμοδιότητές τους είναι : Η εισήγηση προς τον ΥΠΟΙΟ για τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων Ο έλεγχος της νομιμότητας και της πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλουν σε αυτές οι φορείς. Η εκκαθάριση των εξόδων των φορέων στους οποίους εδρεύουν Η εντολή πληρωμής των εξόδων του δημοσίου Η παρακολούθηση της πορείας των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού

90 ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑ Τα τελωνεία είναι αρμόδια για τη βεβαίωση και την είσπραξη των δασμών και των φόρων που επιβάλλονται στα εισαγόμενα προϊόντα ενώ οι ΔΥΟ είναι αρμόδιες για την είσπραξη των εσόδων του κράτους. ΟΙ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ Είναι όργανα που προβαίνουν στην ανάληψη και εκκαθάριση των υποχρεώσεων του κράτους. Επίσης καταρτίζουν και αποστέλλουν στις ΔΥΟ τι χρηματικές εντολές. Είναι κατά κύριο λόγο τα κύρια όργανα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Διακρίνονται σε κύριους και δευτερεύοντες. Κύριοι είναι οι υπουργοί και έχουν πολιτικές αστικές και ποινικές ευθύνες.

91 ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ Έχουν την αρμοδιότητα από το νόμο να διαχειρίζονται χρήματα που ανήκουν στο κράτος ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δημόσιος υπόλογος θεωρείται και αυτός που του έχει ανατεθεί προσωρινά η διαχείριση κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Παίζει σημαντικό ρόλο στη εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά και άμεσα τα ποσά που εισπράττουν από του φορολογούμενους. Στην τράπεζα της Ελλάδος τηρείται ειδικός λογαριασμός «συγκέντρωσης εσόδων και πληρωμών του δημοσίου. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πριν από την πληρωμή κάθε δαπάνης ενεργεί προληπτικό έλεγχο ο οποίος αφορά την νομιμότητα και όχι τη σκοπιμότητα της δαπάνης.

92 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιες είναι οι κατηγορίες ελέγχου του κρατικού προϋπολογισμού;

93 ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο έλεγχος του προϋπολογισμού αναφέρεται κυρίως στην εξέταση της σκοπιμότητας, νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Κύριο χαρακτηριστικό του προληπτικού ελέγχου είναι ότι πραγματοποιείται πριν από την ολοκλήρωση της οικονομικής πράξης από τα αρμόδια όργανα. Κατά συνέπεια μπορεί να προλάβει τη κακή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και την ζημιά του δημοσίου. Ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση της τήρησης της νόμιμης διαδικασίας αλλά εξετάζει και την σκοπιμότητά τους. Το κύριο μειονέκτημα του προληπτικού ελέγχου είναι ότι οδηγεί στην άμβλυνση της υπευθυνότητας των διοικητικών στελεχών τα οποία γνωρίζουν ότι οι ενέργειές τους θα υποστούν προληπτικό έλεγχο και θα διορθωθούν. Ο κατασταλτικός έλεγχος συνίσταται στην εκ των υστέρων πιστοποίηση της νομιμότητας των δημοσιολογιστικών πράξεων και στην επαλήθευση της ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών. Εκτός από την εκ των υστέρων εξέταση της νομιμότητας των πράξεων της δημοσιονομικής διαχείρισης μπορεί να επεκτείνεται και σε εξέταση της αποδοτικότητας της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας του φορέα σε σχέση με το πρόγραμμα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει. Ο έλεγχος αυτός ασκείται από το ΥΠΟΙΟ, το ελεγκτικό συνέδριο και από τη βουλή.

94 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104