Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 250. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 250. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης"

Transcript

1 Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 3 Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου (www.data.gov.gr)... 4 Σύνθεση της Υπηρεσιακής κυβέρνησης... 5 Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων ΔΕΗ - Νέα εμπορική πολιτική με σημαντικά οφέλη και επιβραβεύσεις για καταναλωτές Χαμηλής και Μέσης Τάσης Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και του εντύπου Ε Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 των Δήμων, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) Ανακοίνωση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Κ.Ε.Α.Ο Διανομή των Αδιάθετων Δελτίων του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ έτους 2015 από τα ΚΕΠ Κατανομή ποσού ,00 στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν.4332/2015) Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κ.α.) Έγκριση κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας Έκδοση διμηνιαίου δελτίου Νομοθεσίας 3/ Εκδόθηκαν τα εβδομαδιαία δελτία Νομοθεσίας 33/15 και 34/ Αποτελέσματα ελέγχων Γ.Γ.Δ.Ε και Σ.Δ.Ο.Ε. για το διάστημα 17/08-23/08/ Πρόγραμμα εξέτασης των ειδικών μαθημάτων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΥΠΕΚΑ - Παράταση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Νέο σχέδιο σύμβασης με τις ιδιωτικές κλινικές - Εξασφάλιση σημαντικού αριθμού κλινών ΜΕΘ Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας «ΜΕΡΟΠΗ

2 Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Υπουργική Απόφαση για τα προϊόντα οικοτεχνίας

3 Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά Αγαπητοί αναγνώστες, σας ενημερώνουμε ότι, η Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», αναρτάται ηλεκτρονικά κάθε Τρίτη: στο Δικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ενώ μπορεί να αποστέλλεται αυτόματα στο σας κάνοντας εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία: Στα τεύχη της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», μπορείτε να πληροφορηθείτε για: τις σημαντικότερες δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης τις ενέργειες των Φορέων του Δημόσιου Τομέα τις ανακοινώσεις των σημαντικότερων προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού των Φορέων του Δημόσιου Τομέα τις ανακοινώσεις επικείμενων μετατάξεων- αποσπάσεων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα άλλες ανακοινώσεις-χρήσιμες πληροφορίες κ.τ.λ. Για τη δημοσίευση σχετικών θεμάτων στην Εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά», οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα μπορούν να επικοινωνούν στο της Εφημερίδας Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» Μάγδα Βοϊδάκου Μαρία Ραχάνη Έλλη Σιμάτου Ανδρέας Σταματιάδης Κυριακή Φακίνου 3

4 Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου (www.data.gov.gr) Tα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα αποτελούν μια ευρεία, ποικίλη και πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την οικονομία της γνώσης. Η ανοικτή διάθεση των δημοσίων δεδομένων ενισχύει σημαντικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στο δημόσιο, στο πλαίσιο της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης. Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικά οφέλη τόσο ευθέως από υπηρεσίες που αναπτύσσονται με τα ανοικτά δεδομένα όσο και από το εισόδημα που δημιουργούν οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται. Η ανοικτή διακυβέρνηση αποτέλεσε και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και με την ψήφιση του Ν. 4305/2014. Με το νόμο αυτό, η εθνική πολιτική ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της διάθεσης των ανοικτών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς υλοποιείται η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 EE για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Κατοχυρώνεται ρητά πλέον η αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default) σε αντικατάσταση της αρχής βάσει της οποίας απαιτείτο από τους πολίτες σχετική αίτηση. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι ελεύθερα προς διάθεση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των απορρήτων, καθώς και όσα αναφέρονται σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας και άλλα σχετικά ζητήματα. O Νόμος προβλέπει αναλυτικά τη διαδικασία για την καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων έως και την ανάρτηση τους στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου (εκτός των εξαιρέσεων), το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο Το Μητρώο αυτό αποσκοπεί στη συγκέντρωση σε ένα μοναδικό σημείο των συνόλων δεδομένων (datasets) των δημοσίων φορέων, είτε συνδέσμων προς τους διαδικτυακούς τόπους, όπου τηρούνται. Ο σκοπός του data.gov.gr είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχανικά αναγνώσιμα σύνολα δεδομένων (datasets) με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διαθεσιμότητας των δεδομένων και των πληροφοριών δημόσιου τομέα, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα συστήματα πληροφοριών. Σήμερα, περισσότερα από 200 σύνολα δεδομένων έχουν αναρτηθεί στο data.gov.gr από ένα μεγάλο αριθμό φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια κλπ), συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός αποθετηρίου γνώσης, προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. 4

5 Σύνθεση της Υπηρεσιακής κυβέρνησης Σύνθεση Υπουργικού Συμβουλίου (με σειρά τάξης Υπουργείων) / Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠ. ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ (π.δ. 63/2015, Α 104) Η σύνθεση της Κυβέρνησης (π.δ. 65/2015, Α 106) έχει ως ακολούθως*: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Ζαλοκώστα 10, Αθήνα, Τ.Κ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Τηλ: / 903 Φαξ: Δ/νση: Σταδίου 27 & Δραγατσανίου, Αθήνα, Τ.Κ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΛΙΔΗΣ Τηλ: , Φαξ: Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ Τηλ Φαξ: E mail: Δ/νση: Δραγατσανίου 2 και Σταδίου 27, Τ.Κ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΓ** Υπουργείου Κωνσταντίνος Νικόλαος Πουλάκης Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Σταδίου 27 & Δραγατσανίου, Αθήνα, ΤΚ Αναπληρωτής ΓΓ Υπουργείου Δημήτριος Τσουκαλάς Τηλ: / Φαξ:

6 Δ/νση:Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, ΤΚ Αναπληρωτής ΓΓ Υπουργείου Τζανέτος Φιλιππάκος Τηλ: Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Βασίλειος Παπαδόπουλος Τηλ: /31 Φαξ: Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Aθήνα, ΤΚ ΓΓ Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Πλ. Κλαυθμώνος, Αθήνα, TK ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος Τηλ: / Φαξ: Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Aθήνα, ΤΚ Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης Δημήτριος Αναγνωστάκης Τηλ: Φαξ: E mail: Δ/νση: Κανελλοπούλου 4, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Αναστάσιος Μαυρόπουλος Τηλ: / Φαξ: Δ/νση: Π.Κανελοπούλου 4, Αθήνα, ΤΚ **EΓ Εθνικού Τυπογραφείου Δημήτριος Παπαδημητρόπουλος Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Καποδιστρίου 34, Αθήνα, ΤΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 6

7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Τηλ: / 626 Φαξ: Δ/νση: Nίκης 5-7, Αθήνα, Τ.Κ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ Τηλ: / 718 / 274 Φαξ: Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε2), Πειραιάς, Τ.Κ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ (ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ) Τηλ: /378 Φαξ: Δ/νση: Βασ. Αμαλίας 12, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: Φαξ: (για Χαρ.Τρικούπη 182) Τηλ: , Φαξ: (για Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου) Εmail: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓ Υπουργείου Ηλίας Ξανθάκος Τηλ: Φαξ: E mail: Δ/νση: Νίκης 5-7, Σύνταγμα, ΤΚ Αναπληρωτής ΓΓ Υπουργείου Ιωάννης Θεοτοκάς Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε2), Πειραιάς, Τ.Κ , Αναπληρωτής ΓΓ Υπουργείου Γεράσιμος Ζαχαράτος Τηλ: / Φαξ: Δ/νση: Βασ. Αμαλίας 12 ΤΚ Αθήνα Γενική Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Θεοπίστη Πέρκα Τηλ:

8 Φαξ: Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, ΤΚ , Παπάγου ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνιος Παπαδεράκης Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος 20, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων Θεολόγος Λαμπριανίδης Τηλ: Φαξ: E mail: Δ/νση:Νίκης 5-7, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Αλέξανδρος Χαρίτσης Τηλ: /406 /442 Φαξ: Δ/νση: Νίκης 5-7, Σύνταγμα, Τ.Κ ΕΓ Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Νικόλαος Μαντζούφας Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Καρ.Σερβίας 8, Αθήνα, ΤΚ, ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων Αθανάσιος Χριστόπουλος Τηλ: / Φαξ: Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη Εντός λιμένα-πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, ΤΚ ΓΓ Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Γιαννέλης Ιωάννης Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη Εντός λιμένα-πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, ΤΚ ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ιωάννης Πυργιώτης Τηλ: / Φαξ: Δ/νση: Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 12, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Δημήτριος Τζώρτζης Τηλ: /

9 Φαξ: Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, ΤΚ ΓΓ Υποδομών Γεώργιος Δέδες Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 182, Αθήνα, TK ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ Γεώργιος Ιωαννίδης Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Κοραή 4, Αθήνα, ΤΚ ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα Τηλ: / Φαξ: Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα, ΤΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ Τηλ: / 615 / 605 Φαξ: Δ/νση: Μεσογείων , Χολαργός, Τ.Κ Τηλ: /516 Φαξ: Δ/νση: Μεσογείων , Χολαργός, Τ.Κ Τηλ: / 225 Φαξ: Δ/νση: Μεσογείων , Χολαργός, Τ.Κ ΓΓ Υπουργείου Ιωάννης Ταφύλλης Τηλ: Φαξ:

10 Δ/νση: Λ.Μεσογείων ,Χολαργός, TK ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ-ΔΗΜΑΚΟΥ Τηλ: / Φαξ: Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ Τηλ: / 649 / 654 Φαξ: Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22,Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: / 654 / 676 Φαξ: Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ Τηλ: Φαξ: Εmail: Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37,Μαρούσι,Τ.Κ Τηλ: / 104 / 105 Φαξ: Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΓ Υπουργείου Δημήτριος Χασάπης Τηλ: /537 Φαξ: Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ ΓΓ Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής Τηλ: Φαξ:

11 Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ, ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας Θωμάς Μαλούτας Τηλ: Φαξ: E mail: Δ/νση: Μεσογείων 14-18, ΤΚ ΓΓ Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Γεράσιμος Σπάθης Τηλ: / -652 Φαξ: Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ, ΓΓ Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ, ΕΓ Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Τηλ: / / Φαξ: Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Κεραμεικός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ Τηλ: / 70 / 71 / 72 Φαξ: Δ/νση: Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Τηλ: / 182 / 183 Φαξ: Δ/νση: Αμαλιάδος 17, Αθήνα, Τ.Κ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ Τηλ: / 392 / 181 Φαξ:

12 Δ/νση: Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: / 128 / 377 /125 Φαξ: Δ/νση: Αχαρνών 2, Αθήνα, Τ.Κ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΓ Υπουργείου Χριστίνα Μπαριτάκη Τηλ: Φαξ: Εmail: Διεύθυνση: Μεσογείων 119, ΤΚ , Αθήνα Αναπληρωτής ΓΓ Υπουργείου Δημήτριος Γελαλής Τηλ: / -72/ -74 Φαξ: Δ/νση: Αχαρνών 2, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Αχαρνών 2, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Βιομηχανίας Ιωάννης Τόλιος Tηλ: Φαξ: Εmail: Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος 20, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ειρήνη Κλαμπατσέα Τηλ: /169 Φαξ: Δ/νση: Αμαλιάδος 17, Αθήνα, ΤΚ Εmail: ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Απόστολος Αλεξόπουλος Τηλ: Φαξ: Εmail: Δ/νση: Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ

13 ΕΓ Υδάτων Ιάκωβος Γκανούλης Τηλ: Φαξ: Εmail: Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα, ΤΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ: / Φαξ: Δ/νση: Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: Φαξ : Δ/νση: Μεσογείων 96, ΤΚ , Αθήνα ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΓ Υπουργείου Κωνσταντίνος Κοσμάτος Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής Ευτύχιος Φυτράκης Τηλ: Φαξ: Εmail: Δ/νση: Λ.Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου Τηλ: , 7 Φαξ: Δ/νση: Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 13

14 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Τηλ: / 10 /12 / 20 Φαξ: Δ/νση: Βασ. Σοφίας 5, Αθήνα, Τ.Κ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: / 393 Φαξ: Δ/νση: Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα, Τ.Κ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΓ Υπουργείου Παρασκευόπουλος Δημήτριος Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Ακαδημίας 1, Αθήνα, ΤΚ Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μιχαήλ Σπινέλλης Tηλ: Δ/νση: Ακαδημίας 1,6ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Γεώργιος Τσίπρας Tηλ: Φαξ: /406 Δ/νση: Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα, ΤΚ Αναπληρωτής ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Πέτρος Τριάρχης Τηλ: Δ/νση: Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα, ΤΚ Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού Μιχάλης Κόκκινος 14

15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Τηλ: / /612 /616 Φαξ: Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα, Τ.Κ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τηλ: / 719 Φαξ: Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: / 9 Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 & Κοραή, Αθήνα, Τ.Κ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής Νικόλαος Φράγκος Τηλ: / 93 Φαξ: Δ/νση: Νίκης 5-7, ΤΚ 10180, Αθήνα ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Μιχαήλ Χατζηθεοδώρου Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσ/κης, Μοσχάτο, Τ.Κ ΓΓ Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου Τηλ: / / Φαξ: Εmail: Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα, TK ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Δημήτριος Κλούρας Τηλ: / Φαξ:

16 Εmail: Δ/νση: Καρ.Σερβίας 8, Αθήνα, ΤΚ EΓ Σώματος Δίωξης Οικον.Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Δάνης Παναγιώτης Τηλ: / / Φαξ: Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, Ταύρος, ΤΚ ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής Νικόλαος Θεοχαράκης Τηλ: / Φαξ : Εmail: Δ/νση: Πανεπιστημίου 37, Αθήνα, ΤΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Τηλ: / 252 / 355 Φαξ: Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: / 902/ 903 Φαξ: Δ/νση: Κοραή 4, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: /322 Φαξ: Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΓ Υπουργείου Ανδρέας Νεφελούδης Τηλ: / / /

17 Φαξ: Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Δήμητρα Χαλικιά Τηλ: / / Φαξ: Εmail: Δ/νση: Κοραή 4, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Πρόνοιας Μαρίνα Κουτσούρη Tηλ: / Φαξ: Δ/νση: Πατησίων και Σολωμού 60-64, Αθήνα, ΤΚ ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γεώργιος Ρωμανιάς Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα, ΤΚ ΕΓ Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Ιωάννης Σούκος Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Αθήνα, TK ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Τ.Κ Τηλ: Τηλ: / Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Τ.Κ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 17

18 ΓΓ Υπουργείου Σπυρίδων Κοκκινάκης Τηλ: / Φαξ: Εmail: Δ/νση: Αριστοτέλους 17 & Στουρνάρη, ΤΚ 10184, Αθήνα ΓΓ Δημόσιας Υγείας Ιωάννης Μπασκόζος Τηλ: / / Φαξ: Δ/νση: Αριστοτέλους 17,Αθήνα, TK ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ: / 244 / 307 Φαξ: Δ/νση: Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Ελευθέριος Κρέτσος Τηλ: / 621 Φαξ : Δ/νση: Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, ΤΚ 10163, Καλλιθέα ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Τηλ: & Φαξ: Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, TK ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΞΕΝΟΦΩΝ-ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΟΡΩΝΗΣ Τηλ: / 113 Φαξ: Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, TK ΓΓ Συντονισμού 18

19 Δημήτριος Παπαγιαννάκος Τηλ: Φαξ Δ/νση: Βασ.Σοφίας 15, Αθήνα, TK ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Γραμματεία Υπουργού Τηλ: Πρωτόκολλο Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Φραγκούδη 11 Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα, Τ.Κ Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Γεώργιος Βασιλειάδης Τηλ: Φαξ: Δ/νση: Φραγκούδη 11 και Αλεξ. Πάντου , Καλλιθέα, Τ.Κ Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Κασσαβέτης Τηλ: / Φαξ: Εmail: Δ/νση: Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ *Τα στοιχεία βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση ** ΓΓ: Γενικός Γραμματέας / ΕΓ: Ειδικός Γραμματέας Πηγή: Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Δ/νση Εκλογών η αριθ / εγκύκλιος που υπεγράφη από τον υπηρεσιακό Υπουργό κ. Μανιτάκη και ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, γνωστοποιούνται τα εξής: 19

20 Α' Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012, A 57), απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Οι άδειες που τυχόν θα έχουν χορηγηθεί έως και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και όσοι έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση. 2. Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες να φροντίσουν ώστε, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα: α) να μη χορηγούνται κανονικές άδειες στους υπαλλήλους των υπηρεσιών σας και β) να επιστρέψουν αμέσως στις θέσεις τους οι υπάλληλοι που θα βρίσκονται σε κανονική άδεια. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας σε δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η άδεια χορηγείται ύστερα από έγκριση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου (άρθρο 106 παρ. 2 π.δ.26/2012). 3. Με απόφαση των Διοικήσεων των Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δημόσιου Τομέα μπορεί να αναστέλλονται ή να ανακαλούνται οι άδειες του προσωπικού τους. Β' Διευκολύνσεις υπαλλήλων 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου 106 της εκλογικής νομοθεσίας, στους τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου χορηγείται από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα της εκλογής, ειδική άδεια απουσίας που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους. Ο χρόνος της άδειας δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις, είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας. 2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 της εκλογικής νομοθεσίας, όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να εφαρμοστούν ανάλογα και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 20

21 Τα σχετικά με την εφαρμογή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 3. Με βάση, λοιπόν, τις προαναφερθείσες διατάξεις, παρακαλούνται οι υπηρεσίες προς τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του δημοσίου γενικά τομέα να παρέχουν τις αναγκαίες οδηγίες και εντολές, ώστε να διευκολυνθεί το προσωπικό τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, η οποία άλλωστε είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 5 του Συντάγματος και του άρθρου 6 παρ. 2 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012). Διευκρινίζεται ότι ανάλογες διευκολύνσεις είναι δυνατό να παρασχεθούν και σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε Υπηρεσίες Υπουργείων στο εξωτερικό που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν, εφόσον οι προϊστάμενοί τους, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, τους χορηγήσουν σχετική έγκριση και ειδική άδεια απουσίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Πηγή: Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Δ/νση Εκλογών ρυθμίζονται τα σχετικά με την άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων. Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο: «oι έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου του Κράτους, αλλά κατά την ημέρα προκήρυξης των εκλογών τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης ή εκτίουν ποινές στερητικές της ελευθερίας και δεν τους έχει επιβληθεί αμετάκλητα η παρεπόμενη ποινή της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εκλογικό τμήμα του καταστήματος, όπου κρατούνται, βάσει των ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους εγγράφονται για το σκοπό αυτό. Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης ενημερώνει άμεσα τους εκλογείς κρατούμενους σχετικά με την εκλογική διαδικασία και τους ζητά να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται, υπογράφονται και σφραγίζονται από τους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης και αναπαράγονται σε πέντε αντίτυπα. Τα τέσσερα αντίτυπα διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε ημερών, από την κατά το άρθρο 31 του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α') έναρξη της προεκλογικής περιόδου, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 5 του ίδιου π.δ./τος. Σε περίπτωση αποφυλάκισης για οποιονδήποτε λόγο κρατουμένου που έχει εγγραφεί στους ανωτέρω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, αυτός θα ασκήσει το 21

22 εκλογικό του δικαίωμα στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου που είναι εγγεγραμμένος. Όταν ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων - ψηφοφόρων στα καταστήματα κράτησης είναι πολύ μικρός, για λόγους διαφύλαξης της μυστικότητας της ψήφου, μπορεί να ψηφίσουν σε αυτά και άλλοι εκλογείς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας που είναι γραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 26/ Ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης επιλέγει τον καταλληλότερο κατά την κρίση του - χώρο εντός του καταστήματος κράτησης, όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία των εκλογέων κρατουμένων». Ολόκληρη η απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 6ΔΖΕ465ΦΘΕ-ΕΝ4 και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α: ΔΕΗ - Νέα εμπορική πολιτική με σημαντικά οφέλη και επιβραβεύσεις για καταναλωτές Χαμηλής και Μέσης Τάσης Χωρίς Χρέωση Παγίου οι Συνεπείς Πελάτες Τους Επιστρέφεται η Διπλάσια Αξία του Παγίου Νέα Μειωμένα Επαγγελματικά Τιμολόγια σε Χαμηλή και Μέση Τάση Νέο Ιδιαίτερα Ανταγωνιστικό Τιμολόγιο για Εταιρείες και Ομίλους με Πανελλαδικό Δίκτυο Σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές της Χαμηλής και Μέσης τάσης ανακοίνωσε η ΔΕΗ με την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής της πολιτικής, αλλά και με το πρόγραμμα επιβράβευσης για τους συνεπείς οικιακούς καταναλωτές. Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις στη λιανική αγορά και σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών, τόσο μέσα από τη νέα εκπτωτική πολιτική, όσο και από τη δημιουργία νέων τιμολογιακών προϊόντων για εταιρείες και ομίλους. Επιπλέον εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης για τους συνεπείς στην εξόφληση του λογαριασμού τους οικιακούς καταναλωτές. Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ Α. Δημιουργία Νέου Εταιρικού Τιμολόγιου Η ΔΕΗ σχεδίασε ένα νέο τιμολογιακό προϊόν με την ονομασία «Εταιρικό Τιμολόγιο - Corporate» με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χρεώσεις που προσφέρεται σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και Ομίλους που έχουν πανελλαδικά πολλά και διαφορετικά σημεία εξυπηρέτησης των πελατών τους. Β. Πελάτες Μέσης Τάσης Επέκταση των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμολογίων ΒΜ1 και ΒΜ2 που αφορούν μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με ετήσιες καταναλώσεις ανά παροχή άνω των 13GWh και στις παροχές με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 22

23 10GWh και μείωση των υπόλοιπων τιμολογίων ΒΓ,ΒΥ και ΒΧ. Γ. Πελάτες Χαμηλής Τάσης Μετά την ουσιαστική μείωση τον Ιούλιο του 2014 του τιμολογίου Γ21 που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους, όπως, εμπορικά καταστήματα, εργαστήρια, μικρομεσαίες βιοτεχνίες,, κτίρια γραφείων, μειώνεται σήμερα και το τιμολόγιο Γ22 για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες με ισχύ μεγαλύτερη από 25KVA. Το νέο «Εταιρικό Τιμολόγιο Corporate» θα διατίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 ενώ οι μειώσεις στα τιμολόγια Μέσης και Χαμηλής Τάσης θα εφαρμοστούν από την 1η Οκτωβρίου Δ. Επιβράβευση Συνεπών Πελατών Η ΔΕΗ επιστρέφει στους συνεπείς οικιακούς πελάτες, το διπλάσιο της αξίας της πάγιας χρέωσης σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό για το έτος 2016, δηλαδή σε όσους έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς του έτους Με αυτόν τον τρόπο η Επιχείρηση επιστρέφει περίπου , στους συνεπείς καταναλωτές της. Γενικά η ΔΕΗ με τη νέα εμπορική και τιμολογιακή της πολιτική, επιστρέφει συνολικά πάνω από στους πελάτες της, επιβραβεύοντας τους συνεπείς οικιακούς καταναλωτές και στηρίζοντας μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συμβάλλουν στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Πηγή: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και του εντύπου Ε9 Για τη διευκόλυνση των πολιτών υπεγράφη απόφαση με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ακίνητης περιουσίας μέχρι τις Όσο αφορά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, για το χρονικό διάστημα από μέχρι για τα νομικά πρόσωπα και από μέχρι για τα φυσικά πρόσωπα, αποφασίστηκε η μη επιβολή των αυτοτελών προστίμων του άρθρου 54 του ν.4174/13. Να σημειωθεί ότι εξακολουθεί να επιβάλλεται ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% του άρθρου 53 του ίδιου νόμου. Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (έχει υποβληθεί έως σήμερα το 92% των δηλώσεων) παραμένει η , ημέρα Δευτέρα. Πηγή: 23

24 Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 των Δήμων, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) Με απόφαση που υπεγράφη από τον τέως Υπουργό Εσωτερικών και Δ.Α. και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:7ΛΞ9465ΦΘΕ-9Ι1 κατανέμονται, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό ,00, στους Δήμους της χώρας για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με επισυναπτόμενο στην απόφαση πίνακα. Επισημαίνεται, ότι η κατανομή γίνεται με κριτήρια τον αριθμό των τμημάτων των σχολικών κτιρίων κατά 30% και τον αριθμό των μαθητών κατά 70%, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» και του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων. Πηγή: Ανακοίνωση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Κ.Ε.Α.Ο. Η Διοίκηση του Ιδρύματος ενημερώνει τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Κ.Ε.Α.Ο. ότι: Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός περιπτώσεων απώλειας των ρυθμίσεων, οφειλόμενης σε εσφαλμένες καταβολές οφειλετών, οι οποίοι λόγω των capital controls επέλεξαν την καταβολή δόσεων ρύθμισης μέσω web banking. Η Διοίκηση του Ιδρύματος, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν, καθώς και τη μη εξοικείωση της πλειονότητας των οφειλετών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, παρέχει τη δυνατότητα στους εν λόγω οφειλέτες να διατηρήσουν τη ρύθμιση που απώλεσαν, υπό την προϋπόθεση να καταβάλουν ορθά τα απαιτητά ποσά μέχρι 30/09/2015. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν παρατείνεται μέχρι 30/9/2015. Η ημερομηνία αυτή έχει τεθεί μόνο για την αποκατάσταση λαθών στους ήδη ενταγμένους στη ρύθμιση οφειλέτες. Η ευχέρεια αυτή δόθηκε μόνο εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στις πληρωμές των δόσεων από τα capital controls Για λόγους ίσης μεταχείρισης των οφειλετών, η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και στους οφειλέτες που από οποιαδήποτε αιτία δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις απαιτητές δόσεις ρύθμισης. 24

25 Επισημαίνεται ότι μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε διόρθωση. Για το λόγο αυτό διευκρινίζουμε ότι: Η Ταυτότητα Οφειλέτη αποτελεί έναν μοναδικό, εικοσαψήφιο, σταθερό κωδικό που αποδίδεται κεντρικά σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (Α.Μ.Ο.) του Κ.Ε.Α.Ο. και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και χρησιμοποιείται για τη διενέργεια Συναλλαγών Κ.Ε.Α.Ο. (καταβολές καθυστερούμενων οφειλών) μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της ταυτότητας οφειλέτη δεν αφορούν μόνο στις δόσεις της ρύθμισης που διατηρεί ο οφειλέτης, αλλά αφορούν και σε κάθε άλλη οφειλή που μπορεί να προκύψει μετά τη ρύθμιση. Επομένως αν προκύψει οφειλή μετά τη ρύθμιση και καταβληθεί μόνο το ποσό της δόσης, αυτό δεν θα επαρκεί για τη κάλυψή της. Ως εκ τούτου, εφιστούμε την προσοχή στους οφειλέτες, ώστε πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων για την πληρωμή ποσού καθυστερούμενων εισφορών, είναι απαραίτητο να πληροφορούνται μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη», «Πληρωμές Οφειλέτη» για το ακριβές ποσό που πρέπει να καταβληθεί. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι σημαντική για τη διασφάλιση ορθών καταβολών. Πηγή: Διανομή των Αδιάθετων Δελτίων του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ έτους 2015 από τα ΚΕΠ Η Διοίκηση του ΟΓΑ ενημερώνει ότι: Από την Παρασκευή 21/8/2015 ξεκίνησε η διανομή των αδιάθετων Δελτίων του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου της Αγροτικής Εστίας. Η διανομή γίνεται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των Δελτίων, με μοναδική προϋπόθεση ο αιτών να είχε υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα, ανεξάρτητα εάν είχε κληρωθεί ή όχι. Πηγή: 25

26 Κατανομή ποσού ,00 στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. Με απόφαση που υπεγράφη από τον τέως Υπουργό Εσωτερικών και Δ.Α. και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΦΘΕ-1ΚΣ κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών& Δ/κής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό ,00 στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος , σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 6.400,00 Π.Ε.ΕΒΡΟΥ ,00 Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ, Π.Ε.ΘΑΣΟΥ ,00 Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ,00 Π.Ε.ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 Π.Ε.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 Π.Ε.ΝΗΣΩΝ ,00 Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.ΛΕΣΒΟΥ ,00 Π.Ε.ΣΑΜΟΥ ,00 Π.Ε.ΧΙΟΥ ,00 Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ,00 Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ ,00 Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ ,00 Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,00 Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,00 Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ,00 Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,00 26

27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε.ΑΡΤΑΣ ,00 Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,00 Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,00 Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ,00 Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,00 Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,00 Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,00 Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Πηγή: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν.4332/2015) Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α., με αριθ. 26 (Α.Π. Φ / 18258/ ), η οποία και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ και στην οποία παρέχονται, προς ενημέρωση, οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1-3) του νέου νόμου 4332/2015, αναφέρονται εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 76 A'/ δημοσιεύθηκε και ισχύει από την ως άνω ημερομηνία ο ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις». Με τον ανωτέρω νόμο και πιο συγκεκριμένα με το Μέρος Πρώτο «Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας» (άρθρα 1-3) αυτού επέρχονται σειρά από αποφασιστικές τομές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ - ν. 3284/2004), κυρίως στη βάση μιας αντίληψης που σκοπό έχει να διασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη και ένταξη στην Ελληνική κοινωνία των αλλοδαπών παιδιών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν: α) στη ρύθμιση της εκκρεμότητας της δυνατότητας κτήσης ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και φοιτούν στην Ελλάδα καθώς και από αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ή από σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, μετά την έκδοση της 27

28 460/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, όπως είχε εισαχθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 και του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 και β) στη ρύθμιση της δυνατότητας αποβολής της Ελληνικής ιθαγένειας από όσους αλλοδαπούς απέκτησαν αυτήν όντας ανήλικοι, εντός προθεσμίας από την ενηλικίωσή τους». Πηγή: Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κ.α.) Εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας εγκύκλιος με ΑΔΑ : 6ΜΑΥ465ΦΥΟ-Φ25 (https://diavgeia.gov.gr/) που αφορά στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κ.α., όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: Φύλλα Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να απαιτηθεί η λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία των πληγέντων πληθυσμών και της Δημόσιας Υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, και με αφορμή και τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της χώρας, επισημαίνουμε τα εξής: Α. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης έτσι ώστε να διερευνηθεί η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής ή εισροής ξένων υλών στο δίκτυο που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του πόσιμου νερού. Σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα λεπτομερής υγειονομική αναγνώριση και διερεύνηση των αιτιών του προβλήματος καθώς και εργαστηριακός έλεγχος μετά από κατάλληλη δειγματοληψία. Εφόσον υφίστανται βάσιμες ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού θα πρέπει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ύδρευσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (όπως διακοπή της υδροδότησης, ενημέρωση του πληθυσμού και τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό, αποκατάσταση της βλάβης, υπερχλωρίωση τμήματος ή όλου του δικτύου ανάλογα με τις συνθήκες κ.α.). 28

29 Εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση έτσι ώστε: να διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης, να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων και να ελέγχονται οι τιμές του υπολειμματικού χλωρίου. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα επισημαίνεται η σπουδαιότητα διενέργειας υγειονομικής αναγνώρισης για την επισήμανση υπαρκτών ή δυνητικών κινδύνων. Β. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων με τα οποία σιτίζονται οι πληγέντες, οι οποίοι είναι ήδη καταπονημένοι και επιπλέον λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους, ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος τροφιμογενών και άλλων λοιμώξεων. Λόγω των εκτεταμένων καταστροφών καθώς και των συχνών και μεγάλης διάρκειας διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρείται επιβεβλημένο να ενημερωθεί το κοινό για το σωστό και υγιεινό χειρισμό και συντήρηση των τροφίμων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή των πληγέντων στους οποίους διανέμονται τρόφιμα, τα οποία προσφέρουν διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, φορείς ή επιχειρήσεις τροφίμων, σε ότι αφορά τις συνθήκες παρασκευής, μεταφοράς, συντήρησης, στον τρόπο διανομής και κυρίως την ποιότητα κατά τον χρόνο διανομής. Απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ενδελεχείς και να καλύπτουν όχι μόνο την παρασκευή αλλά και την μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση μέχρι την παράδοσή τους στους πληγέντες. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι: Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στην οσμή, τη γεύση, το χρώμα και την υφή των τροφίμων πρέπει οπωσδήποτε να απορριφθούν, μαγειρεμένα ή όχι. Να αποφεύγεται η παραμονή των τροφίμων εκτός ψυγείου. Τα προμαγειρεμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματός τους. Να ελέγχεται πάντοτε η ημερομηνία λήξης στα συσκευασμένα τρόφιμα. Το έτοιμο φαγητό πρέπει να καταναλώνεται αμέσως μετά την διανομή του. Τα περισσεύματα φαγητού να πετάγονται στα απορρίμματα. Τα φρούτα και τα λαχανικά να πλένονται πολύ καλά πριν καταναλωθούν. 29

30 Προσοχή στο γάλα, στα γιαούρτια, στα τυροκομικά προϊόντα, στα σάντουιτς και στα γλυκά. Να διατηρούνται εντός ψυγείου. Κονσέρβες φουσκωμένες, σκουριασμένες ή κτυπημένες να πετάγονται αμέσως. Να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής Γ. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών μονάδων και των πλοίων, οι οποίες θα φιλοξενήσουν πληγέντες ή άτομα, τα οποία θα μεταβούν στις πληγείσες περιοχές για συνδρομή και βοήθεια. Ιδιαίτερη σχολαστικότητα απαιτείται στον έλεγχο που αφορά: Συστήματα κλιματισμού και αερισμού Πόσιμο νερό και ειδικότερα στο νερό που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση εντός των εγκαταστάσεων των πλοίων Αποχωρητήρια, διαχείριση λυμάτων και υγρών αποβλήτων Διαχείριση απορριμμάτων Προσωπικό (κανόνες ατομικής υγιεινής) Ποιότητα των τροφίμων Δ. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα απαιτηθούν εγκαταστάσεις πληγέντων (σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, προκατασκευασμένες οικίες κ.λ.π) θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (αστικά απόβλητα, αδρανή υλικά κ.α.). Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των πληγέντων από ενδεχόμενη έκθεσή τους σε ερπετά, τρωκτικά, αρθρόποδα κ.λ.π. Ε. Στα πλαίσια διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής, ένα από τα ζητήματα που πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι η εμβολιαστική κάλυψη των πληγέντων, ιδίως των παιδιών και η άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για τη θωράκιση του πληθυσμού. Τέλος, επισημαίνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι ο αρμόδιος φορέας για την οργάνωση και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και για την εκπόνηση ή έγκριση σχεδίων δράσης πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 30

31 Έγκριση κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας Υπογράφηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) με την οποία εγκρίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, οι κενές οργανικές θέσεις κατανέμονται ως εξής: θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού 600 θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ 550 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 100 θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρου για το ΕΚΑΒ 80 θέσεις για τους οργανισμούς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Πιο αναλυτικά: -20 θέσεις, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για τη στελέχωση προγραμμάτων για τις εξαρτήσεις για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) και την αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης» του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου». -25 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στον ΟΚΑΝΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. -35 θέσεις, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, στο ΚΕΘΕΑ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η δαπάνη των παραπάνω προσλήψεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το έτος Έκδοση διμηνιαίου δελτίου Νομοθεσίας 3/15 Διμηνιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2015 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τεύχος 3ο (01/05/2015 έως 30/06/2015) PDF DOC Νομοθεσία-Νομολογία 2015/ Διμηνιαία Δελτία Νομοθεσίας Περιεχόμενα τεύχους 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΟΙ 31

32 Συνοδευτικές Εκθέσεις: (α) Αιτιολογική Έκθεση (β) Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (γ) Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων (δ) Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 4. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργών) 5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ) 6. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π) 7. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ. Λοιπές Υ.Α. Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 8. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. Ιδιωτικοποιήσεις Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 2. Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή των άρθρων 33 και 34 του Ν. 4024/ Οργανισμοί Υπηρεσιών Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας Νομικών Προσώπων 4. Συγχωνεύσεις Καταργήσεις Λύσεις Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 5. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 6. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 7. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 8. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 9. Διεθνείς Συμβάσεις 10. Ε.Σ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΔΜΗΔ Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 1. Γενικές Διατάξεις 2. Ηλεκτρονικό έγγραφο 3. Ηλεκτρονικά Αρχεία 4. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ Ψηφιακή Υπογραφή 7. Πιστοποίηση Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 32