ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΑ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΑ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΕΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 9/2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΑ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΕΣ Προϋπολογισµού: ,00 σε ΕΥΡΩ ΙΟΥΛΙΟΣ, 2011

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΑ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδ. Πράξης Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Αντικείµενο Αντικείµενο της παρούσας, είναι η Οριστική µελέτη οδοποιίας βελτίωσης της υφιστάµενης χάραξης της οδού που συνδέει τον οικισµό των Παρτίρων µε τον οικισµό των Αµουργελλών του ήµου Μινώα Πεδιάδας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο της γενικής οριζοντιογραφίας υπό κλίµακα 1:5000 µε αρ. ΓΕΝ1. Επιπλέον και προκειµένου να συνεχιστεί η οδός πάνω από τους υπερχειλιστές των φραγµάτων Παρτίρων και Αµουργελλών, κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή της άνω διάβασης τεχνικού της υπερχείλισης του φράγµατος Αµουργελλών καθώς και η κατασκευή της άνω διάβασης τεχνικού της υπερχείλισης του φράγµατος Παρτίρων. Η θέση του τεχνικού των Παρτίρων ευρίσκεται στη Χ.Θ ,12 και των Αµουργελών στη Χ.Θ ,12. Η υφιστάµενη οδός είναι χωµάτινη σε όλο το µήκος της, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες ως προς τα γεωµετρικά του χαρακτηριστικά. Το επίπεδο οδικής εξυπηρέτησης είναι σήµερα χαµηλό, γι αυτό και χρησιµοποιείται κυρίως από τους αγρότες της περιοχής, για τις γεωργικές σύνηθες εργασίες τους. Η παρούσα µελέτη έχει ως σκοπό να βελτιώσει την υφιστάµενη χάραξη της οδού, τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψοµετρικά, ώστε να την καταστήσουν άνετη και ασφαλή, µε γνώµονα όµως την οικονοµία της κατασκευής και τον σεβασµό στο περιβάλλον. Με οδηγό τα παραπάνω καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε: Οριζοντιογραφικά και µηκοτοµικά ο νέος δρόµος να µην απέχει πολύ από την υφιστάµενη χάραξη της αγροτικής οδού, προς αποφυγή πρόσθετων απαλλοτριώσεων και χωµατουργικών εργασιών. Αυτό επιτυγχάνεται ακολουθώντας όπου είναι δυνατόν το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, σεβόµενοι όµως κάποιες ελάχιστες αρχές που θα αναπτυχθούν λεπτοµερώς παρακάτω. Ο χαρακτήρας του δρόµου αποσκοπεί σε αναβαθµισµένα λειτουργικά χαρακτηριστικά που τον καθιστούν προσβάσιµο, ασφαλές και βατό, από το σύνολο των δηµοτών, ως διαδροµή αναψυχής, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους.

3 2. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Η παρούσα οριστική µελέτη βελτίωσης της υφιστάµενης οδού περιλαµβάνει: α) Χάραξη µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε ταχύτητα µελέτης Ve = 40,00km/hr, minr = 25,00m, max κλίση = 13%, minr κυρτή = 450,00m, minr κοίλη = 500,00m. β) Κλίσεις πρανών ορυγµάτων 2:1 και επιχωµάτων 2:3 γ) Επικλίσεις στην ευθυγραµµία 2,50% και στις καµπύλες max = 6,00% δ) Τυπική διατοµή. Η µελετώµενη οδός προβλέπεται σε όλο το µήκος της µε ασφαλτικό οδόστρωµα 5,50m (ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας µε µία λωρίδα ανά κατεύθυνση). ε) Κατά µήκος της οδού και συγκεκριµένα στα τµήµατα πάνω από τους υπερχειλιστές θα κατασκευαστούν εκατέρωθεν πεζοδρόµια πλάτους 0,90m, ήτοι το συνολικό πλάτος των τεχνικών είναι 0,90+5,50+0,90=7,30m. Το τεχνικό στη θέση του υπερχειλιστή των Παρτίρων έχει καθαρό πλάτος 15,00m και καθαρό ελεύθερο ύψος 3,50m και στις Αµουργέλες καθαρό πλάτος 17,00m και καθαρό ελεύθερο ύψος 4,00m. Στα επιχώµατα εφαρµόζεται ανασφάλτωτο έρεισµα πλάτους 0,75m και κλίσεις πρανών 1:1,50. Στα ορύγµατα εφαρµόζεται η συµβατική τριγωνική τάφρος µε βάθος 0,40m και κλίσεις 1:1,50 και 2:1. Όλοι οι τάφροι είναι επενδεδυµένες µε άοπλο σκυρόδεµα ποιότητας C16/20. Οι κλίσεις των πρανών όλων των ορυγµάτων είναι 2: Παρούσα µελέτη Η παρούσα µελέτη που αποτελείται από τα τεύχη και τα σχέδια του παρακάτω πίνακα, συντάχθηκε λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω δεδοµένα : i.την τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής του έργου σε κλίµακα 1:1000. ii.τους χάρτες ΓΥΣ υπό κλίµακα 1:5000 και 1: Α. ΤΕΥΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β. ΣΧΕ ΙΑ ΑΡ. ΣΧ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΓΕΝ1 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1:5.000 Ο1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ) 1:1000 Ο2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ) 1:1000 Ο3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ) 1:1000 Ο4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ) 1:1000 Ο5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ (Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ) 1:1000 Μ1 ΜΗΚΟΤΟΜΗ- ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ (Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ,95) 1:1.000, 1:100 Μ2 ΜΗΚΟΤΟΜΗ - ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ(Χ.Θ ,95 ΕΩΣ Χ.Θ ,68) 1:1.000, 1:100 Μ3 ΜΗΚΟΤΟΜΗ- ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ (Χ.Θ ,68 ΕΩΣ Χ.Θ ,25) 1:1.000, 1:100 Μ4 ΜΗΚΟΤΟΜΗ - ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ(Χ.Θ ,25 ΕΩΣ Χ.Θ ,88) 1:1.000, 1:100 Μ5 ΜΗΚΟΤΟΜΗ (Χ.Θ ,88 ΕΩΣ Χ.Θ ,34) 1:1.000, 1:100

4 Μ6 ΜΗΚΟΤΟΜΗ - ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ(Χ.Θ ,34 ΕΩΣ Χ.Θ.7+475,24) 1:1.000, 1:100 1 ΙΑΤΟΜΕΣ (Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ.0+747,53 ) 1:200 2 ΙΑΤΟΜΕΣ ( Χ.Θ ,90 ΕΩΣ Χ.Θ.1+610,99) 1:200 3 ΙΑΤΟΜΕΣ ( Χ.Θ ,00 ΕΩΣ Χ.Θ ,13 ) 1:200 4 ΙΑΤΟΜΕΣ (Χ.Θ.2+897,14 ΕΩΣ Χ.Θ ,04 1:200 ΑΡ. ΣΧ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 5 ΙΑΤΟΜΕΣ (Χ.Θ ,99 ΕΩΣ Χ.Θ ,71) 1:200 6 ΙΑΤΟΜΕΣ ( Χ.Θ ,22 ΕΩΣ Χ.Θ ,72) 1:200 7 ΙΑΤΟΜΕΣ (Χ.Θ.6+005,72 ΕΩΣ Χ.Θ ,44) 1:200 8 ΙΑΤΟΜΕΣ (Χ.Θ ,26 ΕΩΣ Χ.Θ.: ,24) 1:200 Τ1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΙΑΤΟΜΕΣ & ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 1:50 ΣΧΕ ΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ ΣΑ1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ Τ.Ε. ΚΑΤΟΨΗ Τ.Ε. 1:100 ΣΑ2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΝΩ ΟΜΗΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Τ.Ε. 1:50 ΣΑ3 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Τ.Ε. 1:50, 1:25 ΣΑ4 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ & ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΕΣ ΙΑΒΑΣΗΣ 1:50 ΣΑ5 ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΙ (ΠΤ1, ΠΤ2, ΠΤ3, ΠΤ4) ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (Τ1, Τ2, Τ3, Τ4) 1:20 ΣΑ6 ΠΛΑΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1:25 ΣΑ7 ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1:5, 1:10 ΣΧΕ ΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΣΠ1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ Τ.Ε. ΚΑΤΟΨΗ Τ.Ε. 1:100 ΣΠ2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΝΩ ΟΜΗΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Τ.Ε. 1:50 ΣΠ3 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Τ.Ε. 1:50, 1:25 ΣΠ4 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ & ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΕΣ ΙΑΒΑΣΗΣ 1:50 ΣΠ5 ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΙ (ΠΤ1, ΠΤ2, ΠΤ3, ΠΤ4) ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (Τ1, Τ2, Τ3, Τ4) 1:20 ΣΠ6 ΠΛΑΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1:25 ΣΠ7 ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1:5, 1:10 Οι κλίσεις των πρανών, ορυγµάτων και επιχωµάτων κρίνονται επαρκής, έπειτα από τις µακροσκοπικές παρατηρήσεις του εδάφους που έγιναν στην ζώνη διέλευσης της οδού, κατά την φάση της επίγειας τοπογράφησης.

5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.1. Ο ΟΠΟΙΪΑ Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: 1+595: Το τµήµα αυτό ξεκινάει από τον Επαρχιακό δρόµο Παρτίρων Αρκαλοχωρίου, πλησίον του οικισµού των Παρτίρων έχοντας min οριζοντιογραφική ακτίνα R=25,00m, µε κατεύθυνση το φράγµα των Παρτίρων. Η κλίση αρχικά είναι ανωφερική (Χ.Θ.: 0+000~Χ.Θ.:0+287) µε τιµές που κυµαίνονται από i=0,72% έως i=8,74%, µε αρχικό υψόµετρο ερυθράς 407,69m και τελικό 421,08m. Στην συνέχεια η κλίση είναι κατωφερική στο υπόλοιπο µήκος (Χ.Θ.: 0+287~Χ.Θ.:1+595) µε τιµές που κυµαίνονται από i=0,98% έως i=12,93%, µε αρχικό υψόµετρο ερυθράς 421,08m και τελικό 313,35m. Η οδός κατασκευάζεται κατά κανόνα σε µικτή διατοµή. Στο τµήµα αυτό κατασκευάζονται 7 σωληνωτοί οχετοί D100 για την αποχέτευση και αποστράγγιση της οδού, και υπάρχει υφιστάµενος οχετός στην Χ.Θ ,15 για την απορροή των οµβρίων µιας µικρής µισγάγγειας, ο οποίος διατηρείται και απλώς επεκτείνεται. Στις θέσεις Χ.Θ και Χ.Θ κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης ύψους 1 2,50 µ για την στήριξη των πρανών και τη µείωση του εύρους κατάληψης της οδού. Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: 1+981: Το τµήµα αυτό αποτελεί την στέψη του σώµατος του φράγµατος των Παρτίρων µε κλίση περίπου 0,00%, και τεχνικό άνω διάβασης στη θέση του υπερχειλιστή Χ.Θ Στο τµήµα αυτό κατασκευάζεται 1 σωληνωτός οχετός D100 στη θέση Χ.Θ ,35 για την αποχέτευση και αποστράγγιση της οδού. Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: 3+088: Το τµήµα αυτό ξεκινάει από την περιοχή του φράγµατος των Παρτίρων µε κατεύθυνση το φράγµα Αµουργελλών µε min οριζοντιογραφική ακτίνα R=30,00m. Η κλίση της µελετώµενης οδού ακολουθεί κυρίως αυτήν της µορφολογίας του εδάφους. Είναι ανηφορική σε όλο το µήκος µε τιµές που κυµαίνονται από i=4,20% έως i=12,29%, µε αρχικό υψόµετρο ερυθράς 314m και τελικό 438m. Στο τµήµα αυτό κατασκευάζονται 5 σωληνωτοί οχετοί D100 για την αποχέτευση και αποστράγγιση της οδού. Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: 5+223: Το τµήµα αυτό έχει ως επί το πλείστον κατηφορική κλίση και καταλήγει στο φράγµα Αµουργελλών µε min οριζοντιογραφική ακτίνα R=25,00m. Η κλίση της µελετώµενης οδού ακολουθεί κυρίως αυτήν της µορφολογίας του εδάφους,και οι τιµές της κυµαίνονται από i=0,43% έως i=12,73%, µε αρχικό υψόµετρο ερυθράς 438m και τελικό 319m. Στο τµήµα αυτό κατασκευάζονται 6 σωληνωτοί οχετοί D100 για την αποχέτευση και αποστράγγιση της οδού. Στις θέσεις Χ.Θ.3+700, Χ.Θ και Χ.Θ κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης ύψους 1 3,0 µ για την στήριξη των πρανών και τη µείωση του εύρους κατάληψης της οδού. Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: 5+530: Το τµήµα αυτό αποτελεί την στέψη του σώµατος του φράγµατος των Αµουργελλών µε κλίση περίπου 0,00%. Στη θέση του υπερχειλιστή Χ.Θ κατασκευάζεται τεχνικό άνω διάβασης.

6 Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: 6+263: Το τµήµα αυτό αρχίζει από το φράγµα των Αµουργελλών µε ανηφορική κλίση ως την Χ.Θ µε κλίση 1,07% και στη συνέχεια κατηφορική µε κλίση 0,62% και µε min οριζοντιογραφική ακτίνα R=25,00m. Το τµήµα αυτό διαφοροποιείται ως προς την υφιστάµενη χάραξη, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά, ώστε να αποµακρυνθούµε, από την ζώνη κατάκλισης του φράγµατος όπου εντοπίζεται σε υψόµετρο 313,00m περίπου. Έτσι σε αυτό το τµήµα παρουσιάζονται διαδοχικά επιχώµατα που έχουν ύψος από 0~5,00m περίπου, καθώς και ένα όρυγµα της τάξεως των 1,75m. Αυτό έγινε διότι ανυψώθηκε η ερυθρά της οδού, ώστε ο δρόµος µας να αποκτήσει ασφαλές ύψος και να θεµελιωθεί µακριά από την ζώνη κατάκλισης του φράγµατος. Στο τµήµα αυτό κατασκευάζονται 4 σωληνωτοί οχετοί D100 για την αποχέτευση και αποστράγγιση της οδού, όπως επίσης για την απορροή των υδάτων από δύο εγκάρσιες µισγάγγειες. Στις θέσεις Χ.Θ.5+850, και Χ.Θ κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης ύψους 1 3,0 µ για την στήριξη των πρανών και τη µείωση του εύρους κατάληψης της οδού. Χ.Θ.: ΕΩΣ Χ.Θ.: 7+475: Το τµήµα αυτό έχει ανηφορική κλίση και µε κατεύθυνση τον οικισµό των Αµουργελλών που αποτελεί και το τέλος της µελετώµενης οδού, µε min οριζοντιογραφική ακτίνα R=25,00m. Οι κλίσεις εδώ κυµαίνονται από 3,19% - 12,96% µε αρχικό υψόµετρο ερυθράς 317m και τελικό 418m. Στο τµήµα αυτό κατασκευάζονται 4 σωληνωτοί οχετοί D100 για την αποχέτευση και αποστράγγιση της οδού. Από τη θέση Χ.Θ έως την Χ.Θ κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης ύψους 1 3,0 µ εκατέρωθεν της οδού για την στήριξη των πρανών και τη µείωση του εύρους κατάληψης της οδού. Στο τµήµα αυτό η ερυθρά της οδού ανυψώνεται ως και 4,50 m µε σκοπό την βελτίωση της υφιστάµενης κλίσης της οδού ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Οι όγκοι των χωµατουργικών έργων παρουσιάζονται στο τεύχος προµετρήσεων. Ο χαρακτηρισµός του εδάφους είναι ενδεικτικός διότι ελλείψει γεωτεχνικών ερευνών βασίσθηκε σε µακροσκοπικές παρατηρήσεις. Ο προτεινόµενος χαρακτηρισµός είναι 10% βράχος και 90% γαίες ηµίβραχος Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Το οδοστρώµατα της µελετώµενης οδού αποτελούνται από: Μια στρώση µεταβλητού πάχους υπόβασης, από θραυστό υλικό της Π.Τ.Π ύο στρώσεις βάσης. από θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο-155 πάχους 0,10µ. Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05µ. της Π.Τ.Π. Α ΟΧΕΤΟΙ Η περιοχή των έργων είναι ορεινή µε µεγάλες εγκάρσιες και κατά µήκος κλίσεις. Απορρέουν µικρές λεκάνες δεξιά και αριστερά της οδού σύµφωνα µε την χιλιοµέτρηση. Η αποκατάσταση της ροής φυσικών και εγκάρσιων προς τα οδικά έργα µισγαγγειών γίνεται µέσω νέων οχετών που πρόκειται κατασκευασθούν. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι νέοι οχετοί µε τις τελικές τους διαστάσεις που πρόκειται να κατασκευασθούν.

7 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Χ.Θ. ΕΙ ΟΣ ΙΑΤΟΜΗ O ,31 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,09 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,34 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,84 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,06 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,03 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,54 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,35 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,88 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,36 Σωληνωτός οχετός Φ100 Ο ,57 Σωληνωτός οχετός Φ100 Ο ,00 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,13 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,05 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,81 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,90 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,47 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,19 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,44 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,37 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,79 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,53 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,12 Σωληνωτός οχετός Φ100 O ,28 Σωληνωτός οχετός Φ100 Ο ,06 Σωληνωτός οχετός Φ100 Ο ,62 Σωληνωτός οχετός Φ ΤΕΧΝΙΚΑ Τα τεχνικά είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα C25/30 Β500C, και έχει κιβωτιοειδή διατοµή µε πάχη τοίχων και πλάκας ανωδοµής 80εκ και πλάκα γενικής κοιτόστρωσης 1.00µ. Η κατώτερη πλάκα της θεµελίωσης διαµορφώνεται µε σκυρόδεµα C12/15 καθαριότητος πάχους 15εκατοστών. Το οδόστρωµα πάνω από τα τεχνικά διαµορφώνεται µε : - ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 4εκατοστών της ΠΤΠ Α ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 5εκατοστών της ΠΤΠ Α στεγανοποιητική στρώση από ασφαλτόπανο µε τσιµεντοκονία πάχους 5εκατοστών. Σε κάθε ένα από τα δύο πεζοδρόµια εγκιβωτίζονται δύο πλαστικοί σωλήνες PVC διατοµής Φ110, για πιθανή διέλευση δικτύου κοινής ωφέλειας. Τα στηθαία ασφαλείας προτείνεται να είναι µεταλλικά, τύπου ΣΤΕ-1, βάρους 60kg/µµ τα οποία θα πακτωθούν στο σκυρόδεµα µε αγκύρια.

8 Στις επιφάνειες των τοιχείων θα εφαρµοσθεί ασφαλτική επάλειψη ή γενικά επάλειψη µε υλικά για την προστασία έναντι της διάβρωσης. Στην επιχωµατωµένη πλευρά των ακροβάθρων (µεταβατικό επίχωµα) τοποθετούνται στραγγιστήρια και πλάκες από οπλισµένο σκυρόδεµα C25/30 Β500C πάχους 30 εκατοστών και µήκους 4,00µ. σε βάθος 1,00µ. περίπου χαµηλότερα από την στάθµη της οδού (πλάκες πρόσβασης), για την µείωση αποφυγή πιθανών καθιζήσεων του επιχώµατος. Στα άκρα των ακροβάθρων, σε επαφή µε αυτά, διαµορφώνονται πτερυγότοιχοι (ΠΤ1,ΠΤ2,ΠΤ3,ΠΤ4) µήκους 4,00µ και µεταβλητού πάχους από 0,70µ ~ 0,30µ. Οι πτερυγότοιχοι πακτώνονται στον κορµό των ακροβάθρων. Για την συγκράτηση των πρανών κατασκευάζονται οι τοίχοι αντιστήριξης Τ1,Τ2,Τ3,Τ4 µε µήκη 4.30µ, 2.50µ, 2.50µ, 2.70µ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και για κάθε κακοτεχνία θα προβλέπεται αποκατάσταση αυτής, µε επιβάρυνση της δαπάνης υλικών και εργασίας εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο. Θα τηρούνται κατά γράµµα τα σχέδια και οι οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού και κάθε ανάληψη πρωτοβουλίας από τον ανάδοχο, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος µηχανικού, η οποία θα επιφέρει επιπτώσεις στην καλαισθησία ή την ποιότητα, την ασφάλεια και την αντοχή της κατασκευής, θα έχει ως συνέπεια την επανακατασκευή µε επιβάρυνση της δαπάνης υλικών και εργασίας εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο. Η κατασκευή του ξυλοτύπου θα γίνεται προσεκτικά στην ένωση της κάθε µιας τάβλας και κατά το δυνατόν δεν θα υπάρχουν µπαλώµατα µε διάφορα άλλα υλικά όπως χαρτόµαζες, τσίγκοι κλπ. Ο ξυλότυπος θα υποστυλώνεται επαρκώς ώστε κατά τη δόνηση του σκυροδέµατος κατά την ώρα εκχύσεως του να µην παρουσιάζονται αλλοιώσεις στις επιφάνειες, όπως φουσκώµατα, διαπλατύνσεις κουφωµάτων ή ακόµα και υποχωρήσεις του ξυλοτύπου µετά τη φόρτωση του από το σκυρόδεµα. Για τη δηµιουργία τυχόν σκοτιών θα τοποθετείται επί του ξυλοτύπου τεµάχιο ξύλου πλάτους όσο η διατοµή της σκοτίας καλά λειασµένο και επαρκώς λαδωµένο. Η έκχυση τυχών κουτέλων ή µαρκιζών θα γίνεται σύγχρονα µε την έκχυση της πλάκας. Τα τµήµατα του εµφανούς ξυλοτύπου θα κατασκευάζονται µε καινούρια ξυλεία αφού προηγουµένως πλανιαριστεί και επαλειφθεί µε ειδικό λάδι, σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού. Το µίγµα του σκυροδέµατος θα είναι τύπου C25/30 και η µάλαξή του θα είναι σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, οι δε αναλογίες αδρανών- ύδατος- τσιµέντου καθώς και ο χρόνος µάλαξης θα πληρούν τις προδιαγραφές για τύπο σκυροδέµατος C25/30. Η διαµόρφωση και η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού καθώς και η τοποθέτηση της διογκωµένης πολυστερίνης, όπου απαιτείται, θα γίνεται από τον ανάδοχο και θα ακολουθούνται ακριβώς τα σχέδια. Χαρακτηριστικά υλικών και εργασιών σκυροδέµατος 1- Σκυρόδεµα C 25 / 30 -Ελάχιστη περιεκτικότητα τσιµέντου 350 kg / κµ -Μέγιστος λόγος Ν /Τ = Μέγιστος κόκκος αδρανών 31.5 χιλ. -Κάθιση S Ανοχές διαστάσεων l και απόκλισης από την κατακόρυφο α στύλων. 5.2 ΕΚΩΣ α) διατοµών πλακών, δοκών, στύλων

9 l = ± 1 cm για διάσταση l 15 cm l = ± 2 cm για διάσταση l 40 cm l = ± 3 cm για διάσταση l 250 cm β) µήκους l πλακών, δοκών ύψους στύλων l = ± 5% l ± 25 cm γ) απόκλισης α υποστυλωµάτων α = 4 h 3- Η σκυροδέτηση γίνεται: - Εφόσον προηγηθεί καθαρισµός όλων των επιφανειών από διάφορα άχρηστα υλικά. -Εφόσον προηγηθεί έλεγχος της στερεότητας και της ανθεκτικότητας των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων. -Εφόσον δεν έχουν παρέλθει 1h+30 από την παραγωγή του σκυροδέµατος. -Σε µία στρώση και όχι στάρωµα των πλακών. -Από ύψος µέτρων. -Η συµπύκνωση (δόνηση)του σκυροδέµατος γίνεται µε εσωτερικούς δονητές µάζης ( π.χ. διαµ. 60 mm ανά cm για 5-15 ) 4- Η σκυροδέτηση αναβάλλεται όταν : - εν έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα ασφάλειας, που έχουν υποδειχθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό. -Την προηγούµενη ηµέρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης και διαµόρφωσης του σιδηρού οπλισµού. -Η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι <5oC και >32oC Σε περίπτωση σκυροδέτησης υπό µεγαλύτερες θερµοκρασίες εφαρµόζεται το σχέδιο ΕΛΟΤ Βρέχει ή αναµένεται βροχή. -Επικρατούν ισχυροί ανέµοι. 5- Λαµβάνονται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου, δοκίµια σε κάθε σκυροδέτηση (6 12) σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κ.Τ.Σ. -Τα δοκίµια παραµένουν στη σκιά, µέσα σε µήτρες ώρες και µεταφέρονται στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου. 6- Οι χρόνοι αφαίρεσης των ξυλοτύπων είναι: Πλευρικά στύλων δοκών πλακών : 3 ηµέρες Ξυλότυποι δοκών πλακών : 8 ηµέρες Ξυλότυποι δοκών πλακών > 5.00 µ. :28 ηµέρες Υποστηρίγµατα δοκών πλακών :28 ηµέρες 7- Αποστάτες πλακών :5.00 εκ. στύλων δοκών :5.00 εκ. θεµελίωσης :7.00εκ. 8- Η συντήρηση του σκυροδέµατος γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου ως εξής: -1 η εβδοµάδα :όλες οι επιφάνειες (οριζόντιες & κατακόρυφες) διατηρούνται υγρές συνεχώς. -2 η εβδοµάδα :διαβροχή πλήρους κορεσµού, δύο φορές την ηµέρα. -3 η & 4 η εβδοµάδα : διαβροχή πλήρους κορεσµού, µία φορά την ηµέρα. -Συντηρούνται σύµφωνα µε το σχέδιο ΕΛΟΤ 517 σε περίπτωση υψηλών θερµοκρασιών. 9- Όλες οι επιφάνειες µε µέριµνα του αναδόχου θα παραδοθούν καθαρές και

10 απαλλαγµένες από τεµάχια ξυλοτύπου και παντός είδους σιδηρά προσωρινά βοηθητικά τεµάχια που είχαν χρησιµοποιηθεί για την σκυροδέτηση. 10- Όλες οι επιφάνειες του σιδηρού οπλισµού είναι καθαρές και απαλλαγµένες από λάδια, σκουριά, σκόνες, λάσπες κ.λ.π. ξένα σωµατίδια Η παραγγελία κοπής του σιδηρού οπλισµού γίνεται µετά από εντολή του Επιβλέποντος 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Για την ανάλυση του φορέα των τεχνικών έργων χρησιµοποιήθηκαν τα λογισµικά: - Ansys (πρόγραµµα ανάλυσης µε πεπερασµένα στοιχεία) - Fepla (πρόγραµµα πεπερασµένων επιφανειακών στοιχείων) - Fespa (πρόγραµµα ανάλυσης και διαστασιολόγησης γραµµικών στοιχείων) - Beton express (πρόγραµµα διαστασιολόγησης γραµµικών στοιχείων) Φορτία: - Κλάση φορτίων 60/30 κατά DIN-FB - Ίδιο βάρος σκυροδέµατος : 25 KN/m 2 - Ειδικό βάρος ασφαλτοτάπητα : 22 KN/m 2 - Φορτίο επικάλυψης ασφαλτικών - Συστολή ξήρανσης - ιαφορά θερµοκρασίας πελµάτων - ιαφορά θερµοκρασίας πελµάτων - Οµοιόµορφη θερµοκρασιακή µεταβολή - Οµοιόµορφη θερµοκρασιακή µεταβολή - Υδροστατικές πιέσεις - Υδροδυναµικές πιέσεις - Τροχοπέδηση - Ωθήσεις γαιών - Κινητά φορτία πλάκας - Σεισµικά φορτία Γεωµετρία Φορέα Βάθρα τεχνικού : τοιχεία πάχους 0,80µ Άνω διάβαση : πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος πάχους 0,80µ Θεµελίωση βάθρων : πλάκα γενικής κοιτόστρωσης 1,00µ Επικαλύψεις οπλισµών στοιχείων σκυροδέµατος : 5εκ Επικαλύψεις οπλισµών στοιχείων σκυροδέµατος σε επαφή µε γαίες : 7εκ Κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος : 2 Ε ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατά τη σύνταξη της στατικής µελέτης ελήφθη - έδαφος κατηγορίας Β - επιτρεπόµενη τάση εδάφους: σ επ = 150 ΚΝ/m 2 - κατακόρυφος δείκτης εδάφους: Ksv = KN/m 3 - οριζόντιος δείκτης εδάφους Ksh (Πάρτιρα) KN/m 3 Ksh (1) = 3900

11 Ksh (2) = 7800 Ksh (3) = Ksh (3.5) = Ksh (Αµουργέλλες) KN/m 3 Ksh (1) = 3000 Ksh (2) = 6000 Ksh (3) = 9000 Ksh (4) = Ειδικό βάρος γαιών : γ=20kn/m 3 - Γωνία εσωτερικής τριβής: φ= Γωνία τριβής εδάφους τοίχου: δ=20 0 ΣΕΙΣΜΟΣ Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας : ΙΙ Συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς : α=0,24 Συντελεστής σπουδαιότητας : γ=0.85 (ελήφθη γ=1,0, Ε23/07) Συντελεστής θεµελίωσης : θ=1,0 Κατηγορία εδάφους : Β 3.6. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο εργολήπτης οφείλει να τηρεί στο ακέραιο την ισχύουσα νοµοθεσία περί των µέτρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζόµενων. Ενδεικτικά σηµειώνονται τα παρακάτω: 1. Το εργοτάξιο θα είναι περιφραγµένο και θα τοποθετηθεί πινακίδα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ ΟΣ 2. Όλοι οι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως απασχόλησης πρέπει να φορούν κράνη και κατάλληλα υποδήµατα [ απαγορεύονται σαγιονάρες,πέδιλα, τακούνια, πάνινα υποδήµατα], επίσης απαγορεύονται µαντήλια λαιµού, καδένες, χρυσαφικά και άλλα. 3. Όλες οι κατακόρυφες οπές [φρεάτια, ανελκυστήρες, φωταγωγοί] θα καλύπτονται ή θα περιφράσσονται µε ασφάλεια. 4. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται από ειδικευµένους τεχνίτες και µε υλικά καλά συντηρηµένα και ανθεκτικά. Τα µεταλλικά ικριώµατα θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. εν θα γίνεται σκυροδέτηση εάν δεν προηγηθεί έλεγχος της ανθεκτικότητας και της στερεότητας των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων από τον εργολήπτη. - Μεγάλη προσοχή απαιτείται στα σηµεία έδρασης των ορθοστατών ιδιαίτερα όταν η έδραση γίνεται στο έδαφος ή σε κατασκευή που µπορεί να παραµορφωθεί. Πρόχειρες εδράσεις σε πέτρες, µπλόκα, µπάζα απαγορεύονται. - Ο σκελετός των ικριωµάτων θα είναι ισχυρός και άκαµπτος, ανθεκτικός τόσο στις κατακόρυφες όσο και στις οριζόντιες ωθήσεις, και ενισχυµένος µε πυκνή διάταξη διαγώνιων ράβδων [χιαστί]. 5. Τα πέρατα των ξυλοτύπων των στύλων, δοκών και πλακών θα ασφαλίζονται µε προσωρινό αλλά ανθεκτικό τρόπο για προστασία των εργαζόµενων από πτώσεις. Τα στοιχεία του περιφράγµατος θα στηρίζονται στους ορθοστάτες του ξυλοτύπου και στους περιµετρικούς στύλους. Η περιµετρική περίφραξη θα έχει ύψος τουλάχιστον 1,10 µέτρα και θα υπάρχει οριζόντια κουπαστή ενδιάµεσα.

12 - Οι εργαζόµενοι στην περιοχή του περάµατος των ξυλοτύπων των στύλων, δοκών κατά το καλούπωµα, το ξεκαλούπωµα, την τοποθέτηση οπλισµού, την διάστρωση του σκυροδέµατος ή σε οποιαδήποτε άλλη εργασία όταν δεν υπάρχει προστατευτικό προστέγασµα [σκάφη] η περίφραγµα θα φέρουν υποχρεωτικά ειδικές ζώνες και θα εργάζονται ανά δυο. - Τα δάπεδα εργασίας θα έχουν ελάχιστο πλάτος 60εκατοστα.Οι κατασκευαζόµενες ράµπες θα έχουν µέγιστη κλίση 30 Ο [περίπου 1:2] ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 60 ΕΚΑΤΟΣΤΑ, και θα διαθέτουν αντιολισθητική προστασία [ πηχάκια 4x2,5 εκ ] και στηθαίο ασφαλείας. - Για την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού και για την σκυροδέτηση των υποστυλωµάτων θα διαµορφώνεται υποχρεωτικά δάπεδο εργασίας πλάτους 60 εκατοστών. 6. Απαγορεύεται η διακίνηση οπλισµού ή στοιχείων ξυλοτύπου ή άλλων υλικών από άτοµο σε άτοµο ή από στάθµη σε στάθµη [ σύστηµα πάσας] 7.Απαγορεύεται η παραµονή ή η εργασία προσώπων κάτω από µετακινούµενα φορτία, γερανούς, µπούµα αντλίας κλπ. 8. Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών στο εργοτάξιο ή η είσοδος σε αυτό σε κατάσταση µέθης. 9. εν επιτρέπεται η απασχόληση εργατοτεχνιτών που παρουσιάζουν προβλήµατα υγείας χρόνια ή πρόσκαιρα (π.χ. πονοκεφάλους, πυρετό) καθώς επίσης και συνταξιούχων. 10. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών νύχτα ή µε ανεπαρκή φωτισµό ή µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 11. Ιδιαίτερη προσοχή να καταβάλλεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών από επαφή ή γειτονία µε ηλεκτροφόρα καλώδια, µεταλλικών αντικειµένων. Αν στο εργοτάξιο υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος αυτό θα προστατεύεται, και θα υπάρχουν ενδεικτικές και προειδοποιητικές πινακίδες. 12. Τυχόν συστάσεις της ΕΗ θα τηρούνται υποχρεωτικά. 13. Οι εργασίες που απαιτούν ειδικές ικανότητες θα εκτελούνται αποκλειστικά από τεχνίτες και γενικά ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό εφοδιασµένο µε τα ανάλογα πιστοποιητικά και διπλώµατα. - Εργασίες µηχανηµάτων και παντός είδους συσκευών εκτελούνται µε µηχανήµατα που συνοδεύονται µε τα απαιτούµενα από κάθε δηµόσια αρχή έγγραφα καταλληλότητας αυτών και ικανότητας των χειριστών τους. 14. Στο εργοτάξιο πρέπει να υπάρχει σε προσιτή θέση πρόχειρο µικρό φαρµακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. 15. Ουδεµία εργασία (εκσκαφών, κατασκευή ξυλοτύπου, παραγγελίας κοπής διαµόρφωσης σιδηρού οπλισµού, σκυροδέτησης, αφαίρεσης ξυλοτύπου) θα εκτελείται χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντος µηχανικού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. Οδηγίες και Συστάσεις για τις µελέτες φέροντος οργανισµού κτιριακών έργων. ΟΑΣΠ. ελτ. ΣΠΜΕ Μάιος ~ Σεπτέµβριος Ελληνικός Κανονισµός Φορτίσεων. Β..10/31 εκ.1945 ΦΕΚ 325 Α. 3. Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός - ΕΑΚ απ. 17α/141/3/ΦΝ275 / ΦΕΚ 2184Β και οι µεταγενέστερες διορθώσεις λαθών τροποποιήσεις και συµπληρώσεις διευκρινίσεις.

13 4. Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος - ΕΚΩΣ 2000 απ. 17α/116/4ΦΝ429/ ΦΕΚ 1329Β και οι µεταγενέστερες συµπληρώσεις τροποποιήσεις διορθώσεις. 5. Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 97 απ. 14/19164/ ΦΕΚ 315Β , και οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις συµπληρώσεις. 6. Νέος κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 2008 (Κ.Τ.Χ.2008) απ. 14/92330/ ΦΕΚ 1416Β και ΦΕΚ 2113Β ΠΡΟΣΥ 1990 (Για χρήση σε συνδυασµό µε το EN 1990 Βάσεις Σχεδιασµού των Φορέων ) 8. ΠΡΟΣΥ 1991 (Για χρήση σε συνδυασµό µε το EN 1991 ράσεις στους Φορείς ) 9.ΠΡΟΣΥ 1992 (Για χρήση σε συνδυασµό µε το EN 1992 Σχεδιασµός Φορέων από Σκυρόδεµα ) 10. ΠΡΟΣΥ 1993 (Για χρήση σε συνδυασµό µε το EN 1992 Σχεδιασµός Φορέων από Χάλυβα ) 11. ΠΡΟΣΥ 1997 (Για χρήση σε συνδυασµό µε το EN 1992 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός ) 12. ΠΡΟΣΥ 1998 (Για χρήση σε συνδυασµό µε το EN 1992 Αντισεισµικός Σχεδιασµός ) 13. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισµικός σχεδιασµός Μέρος 1 : Γενικοί κανόνες, σεισµικές δράσεις και κανόνες για κτίρια 14. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισµικός σχεδιασµός Μέρος 2 : Γέφυρες 15. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισµικός σχεδιασµός Μέρος 5 : Θεµελιώσεις, έργα αντιστήριξης, και γεωτεχνικά θέµατα. 16. Ευρωκώδικας 1990 : Βάσεις σχεδιασµού Παράρτηµα Α2 : Εφαρµογή στις γέφυρες» 17. Ευρωκώδικας 1 : ράσεις στους φορείς Μέρος 1.1: Γενικές δράσεις Πυκνότητες, ίδιο βάρος, επιβαλλόµενα φορτία σε κτίρια 18. Ευρωκώδικας 1 : ράσεις στους φορείς Μέρος 1.6: Γενικές δράσεις ράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής 19 Ευρωκώδικας 1 : ράσεις στους φορείς Μέρος 2: Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες 20. Ευρωκώδικας 2 : Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα Μέρος 2: Γέφυρες από σκυρόδεµα Σχεδιασµός και κατασκευαστικοί κανόνες» 21. Ευρωκώδικας 7 : Γεωτεχνικός σχεδιασµός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες 22. DIN 1072, Φορτίσεις 23. DIN 1075, Γέφυρες από σκυρόδεµα, διαστασιολόγηση και κατασκευή 24.Οδηγίες για την αντισεισµική µελέτη γεφυρών σε συνδυασµό µε DIN-FB 102,103,104 (OAMΓ- FB), Ε 23/07 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Θραψανό 07/07/2011 Η Προϊσταµένη /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θραψανό 07/07/2011 Οι Συντάξαντες ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΓΚΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΛΙΟΝΤΑΚΗ

14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ 21155/ Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΑ ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΕΣ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία Ο ΟΠΟΙΪΑ, µε προϋπολογισµό ,00 (µε ΦΠΑ). 2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού ( ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό µέχρι τις 10/11/2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ Ε υπόδειγµα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , fax επικοινωνίας , αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Λιοντάκη Σοφία. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 15/11/2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». 4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α. ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξης 3 η για έργα κατηγορίας Ο ΟΠΟΙΪΑ. β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ηµόσιες Συµβάσεις (Σ..Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. δ. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό

15 όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Ο ΟΠΟΙΪΑΣ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,65 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ηµέρες. 6. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου » (ΣΑΕΠ 002/8 µε Κ.Α. 2011ΕΠ ). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΘΡΑΨΑΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών είναι (για τη διετία ) όσα δεν έχουν προϋπολογισµό άνω των ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισµός του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος Α.

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΑ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδ. Πράξης ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΑ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΕΣ Προϋπολογισµού ,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Κύριος του έργου Προϊσταµένη Αρχή ιευθύνουσα Υπηρεσία 1 Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 1 Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 2 Άρθρο 4 ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 2 Άρθρο 5 Σύµβαση Συµβατικά τεύχη 5 Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 5 Άρθρο 7 Εφαρµοστέα νοµοθεσία 6 Άρθρο 8 Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ασµοί κ.λ.π. Πληρωµή Αναδόχου 6 Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 7 Άρθρο 10 Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 7 Άρθρο 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 8 Άρθρο 12 Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 8 Άρθρο 13 ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 9 Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 9 Άρθρο 15 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 9 Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) 9 Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 10 Άρθρο 18 Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 10 Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 10

19 Άρθρο 20 ηµοσιότητα απάνες δηµοσίευσης 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 21 ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 11 Άρθρο 22 Επαγγελµατικά προσόντα 11 Άρθρο 23 ικαιολογητικά 12 Άρθρο 24 Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 25 ιάφορα 17

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή ιευθύνουσα Υπηρεσία 1.1 Εργοδότης Κύριος του Έργου είναι: ο ήµος Μινώα Πεδιάδας Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Φορέας κατασκευής του έργου είναι: η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Μινώα Πεδιάδας Προϊστάµενη Αρχή είναι το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μινώα Πεδιάδας: 4 Οδός : Θραψανό Ταχ. Κωδ. : Τηλ. : Fax : : προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν. 1.4 ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Μινώα Πεδιάδας. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στις 15/11/2011 ηµέρα Τρίτη στα γραφεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Μινώα Πεδιάδας «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία. - «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. - «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου. 2 Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α Ν. 3669/08 (Κ Ε), π.χ. το ηµόσιο, ο ήµος, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το ηµόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισµός (π.χ. Ελληνικό ηµόσιο/υπουργείο ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. / ιεύθυνση Οδικών έργων ( 1)) ή Ελληνικό ηµόσιο/περιφέρεια Πελοποννήσου/..Ε. κ.ο.κ. 3 Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη Αρχή και η ιευθύνουσα Υπηρεσία. 4 Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή στα έργα τους είναι η ηµαρχιακή Επιτροπή εκτός ορισµένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το ηµοτικό Συµβούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 171/87, σε συνδυασµό µε ν. 3463/06 ( ΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε συνδυασµό µε παρ. 5. Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριµένο έργο. 5 6 Εφόσον υπάρχει. Π.χ. στο ηµαρχιακό κατάστηµα του ήµου.

21 - «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό. - Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ηµοσίων Έργων (Κ Ε) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116) 1.6 Αν η.υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς 7, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται η µεν οικονοµική προσφορά από τα γραφεία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Μινώα Πεδιάδας, Θραψανό ΤΚ πληροφορίες: κα Λιοντάκη Σοφία τηλ.: fax: , ενώ τα τεύχη δηµοπράτησης από την ιστοσελίδα του ήµου Μινώα Πεδιάδας Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι και την 10/11/ Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια. 2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 7 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) και ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), π.χ. στο άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 8 Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη.

22 Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. 3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, ) του προσφέροντος/ ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 3.3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου: σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολήπτης, σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ., σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της, σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του.σ., Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 3.5 Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως

23 υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ιαγωνισµού. Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.. σηµειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ιαγωνισµού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. Άρθρο 4: ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς α) Η Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00πµ, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών. δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αµέσως,

24 αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος - µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις). Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις 9, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. ε) Κατόπιν η Ε.., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. στ) Στη συνέχεια η Ε.. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ Ε), και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. 10 ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να 9 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 10 Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), αν το σύστηµα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της ιακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που εφαρµόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ιακήρυξης.

25 υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.. θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.. ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ. 4.2 Έγκριση αποτελέσµατος της ηµοπρασίας Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) 11. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται 11 Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισµού λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας.