ΕΠΕΙΓΟΝ. ε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΙΓΟΝ. ε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις:"

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 επτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α ΕΞ Η ΣΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟ: Ως Π.Δ. Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Σσετσέκου Σηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την προσκόμιση των προς εξαγωγή εμπορευμάτων στο τελωνείο και για την εκτύπωση του υνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής ΦΕΣ.: α) Η αριθ. Δ19Α εξ2012/ ΕΔΤΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή του υστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού υστήματος Σελωνείων ICISnet» β) Η αριθ. Δ19Α ΕΞ 2013/ ΕΔΤΟ, «Ηλεκτρονική Τποβολή των Τποστηρικτικών της Διασάφησης Εξαγωγής Εγγράφων» ε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις: 1) H υποχρέωση που έχει ο εξαγωγέας σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις (άρθρα 4 σημείο 19, 63, Καν.(ΕΟΚ)2913/92) όταν υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής τύπου Α ή Β να προσκομίζει το δηλωθέν προς εξαγωγή εμπόρευμα στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο έχει καθορισθεί ή εγκριθεί από τελωνειακές αρχές για τον σκοπό αυτό, εξακολουθεί να υφίσταται και είναι ανεξάρτητη από την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων. τις περιπτώσεις στις οποίες τα προς εξαγωγή εμπορεύματα δεν προσκομίζονται στους χώρους του τελωνείου, αυτό είναι αντικείμενο γραπτής έγκρισης από το αρμόδιο τελωνείο. την περίπτωση αυτή το τελωνείο διασφαλίζει ότι αφενός έχει άμεση πρόσβαση στα εμπορεύματα για τη διενέργεια φυσικού ελέγχου εφόσον απαιτηθεί και αφετέρου ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αντικατάστασης του φορτίου μετά την αποστολή του μηνύματος ΙΕ560 με το οποίο ειδοποιείται ο εξαγωγέας για έλεγχο. Η προϋπόθεση άφιξης των εμπορευμάτων στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο επιτήρησης του τελωνείου σε όλες τις περιπτώσεις τελωνισμού εκτός από τον τελωνισμό στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα (άδεια απλουστευμένης διαδικασίας στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο) αποτελεί θεμελιώδη κανόνα διασφάλισης της τελωνειακής επιτήρησης των προς εξαγωγή εμπορευμάτων(άρθρο 59, Καν.(ΕΟΚ)2913/92). Ο κανόνας αυτός τέθηκε για να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα μετά την αποδοχή της διασάφησης και ανεξάρτητα από το εάν θα πραγματοποιηθεί ή όχι έλεγχος, τελούν υπό την επιτήρηση του τελωνείου, είναι στη

2 διάθεσή του για ενδεχόμενο έλεγχο και δεν μπορούν αντικειμενικά να αλλοιωθούν ως προς τη ποσότητα και το είδος τους από αυτά που έχουν δηλωθεί. Τπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχει προσκομιστεί το εμπόρευμα κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής τύπου D, όπως έχει περιγραφεί και στην υπό σημείο (α) σχετική. 2) Σέλος, διευκρινίζεται ότι, ανεξάρτητα από την δυνατότητα που έχει πλέον ο εξαγωγέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εξαγωγής έγγραφα, στην παρούσα φάση η εκτύπωση του υνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής πραγματοποιείται από το περιβάλλον του τελωνείου. Ακριβές Αντίγραφο Ο Σμηματάρχης Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ a.a. METAΞΑ-ΜΑΡΙΑΣΟΤ ΕΛΕΝΗ

3 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ I. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Όλες οι Σελωνειακές Αρχές διαμέσου των Περιφερειών τους ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Δ/νσεις Σελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης 2. Ελεγκτικές Τπηρεσίες Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ) 3. Γεν. Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης 4. ΔΟΕ (Κ.Τ. & Περιφερειακές Δ/νσεις αυτού) 5. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7, Αθήνα) 6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα) 7. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 18, Αθήνα) 8. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς) 9. ΕΠ ΑΕ Ν. Ικόνιο Περάματος 10. ύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Υρούτων Λαχανικών και Φυμών Incofruit Hellas- 11. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ- Σμήμα Εμπορευματικής Ανάπτυξης (fax: ) 12. ΕΛΣΑ :ΕΚΠΡΌΨΠΟ Κ.ΣΙΦΛΗ 13. OLYMPIC HANDLING : ΕΚΠΡΟΨΠΟ.ΑΛΑΝΙΔΗ 14. GOLDAIR HANDLING: ΕΚΠΡΟΨΠΟ Γ.ΦΑΣΟΠΟΤΛΟ 15. SWISSPORT HELLAS CARGO : ΕΚΠΡΟΨΠΟ Κ.ΞΑΝΘΑΚΟ 16. DHL EUROPEAN AIR TRANSPORT : ΕΚΠΡΟΨΠΟ Λ.ΑΜΑΡΑ 17. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραϊσκου 82, Πειραιάς) 18. ύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Σσαμαδού 38, Πειραιάς) 19. ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, Θεσ/νίκη) 20. Πανελλήνιος ύλλογος Εξαγωγέων (Κρατίνου 11, Αθήνα) 21. ύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών.Ε.Β. (Ξενοφώντος 5, Αθήνα) 22. ύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Αμερικής 10, Αθήνα) 23. ύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θες/νίκη) 24. ύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου4, Βόλος 25. ύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Σροφίμων (Αγ. οφίας 21 & Κόνδρου 3, Ν. Χυχικό) 26. ύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών Γεωργικών Προϊόντων (οφοκλέους Αθήνα) 27. ύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Πανεπιστημίου 6 ΣΚ10674 Αθήνα) 28. Ομοσπονδία Υορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Πατησίων 351, Αθήνα) 29. ύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσ/νίκη) 30. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Μ. Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη)

4 31. ύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος (υγγρού 137, Ν.μύρνη) 32. Διεθνής Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος (Ιάσονος 39, Πειραιάς) 33. Πανελλήνιος ύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων (Ακτή Μιαούλη 17-19, Πειραιάς) 34. Πανελλήνιος ύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Ακτή Μιαούλη 81, Πειραιάς) 35. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα 36. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΕΣΨΣΨΝ ΕΙΑΓΨΓΨΝ ΕΞΑΓΨΓΨΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΜΤΝΑ Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα 37. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΕΟΓΕΙΨΝ 119, 10192, ΑΘΗΝΑ 38. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΑΨΝ Φαλκοκονδύλη 31, 10432, Αθήνα 39. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα 40. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΙ ΘΟΡΤΒΟΤ Πατησίων 147, Αθήνα 41. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Αχαρνών 2, 10176, Αθήνα 42. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Καπνοκοπτηρίου 6, Αθήνα 43. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΖΨΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Βερανζέρου 46, 10438, Αθήνα 44. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΛΙΕΙΑ υγγρού 150, Αθήνα 45. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ, ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ Αχαρνών 2, 10176, Αθήνα 46. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Αναστάσεως 2 & Σσιγάντε, 10191, Παπάγου 47. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΨΝ Λ. Κηφισίας 60, 15125, Μαρούσι 48. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ - ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα 49. ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΑΡΜΑΚΨΝ Μεσογείων 284, 15562, Φολαργός 50. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα 51. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΦΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, Αθήνα 52. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΡΑΣΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ Π. Κανελλοπούλου 4, 10177, Αθήνα 53. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΦΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αν. Σσόχα 16, 11521, Αθήνα 54. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΗΜΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ Αν. Σσόχα 16, 11521, Αθήνα 55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή, Σ.Θ 60092, Σ.Κ

5 56. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΛΗΡΨΜΨΝ & ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ ΕΝΙΦΤΕΨΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ & ΕΓΓΤΗΕΨΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Δομοκού 5, ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Τπουργού κ. Ι. τουρνάρα 2. Γραφείο κ. Τφυπουργού κ. Γ. Μαυραγάνη 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θ. Θεοχάρη 4. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Σελωνείων & Ε.Υ.Κ. κ. Κ. Νηχωρίτη 5. Δ/νσεις: α) Σελωνειακών Διαδικασιών - Δ19 β) Τποστήριξης Π..Σ. γ) Ελέγχου Σελωνείων - Δ33 δ) Σελωνειακών Οικονομικών υστημάτων - Δ18 ε) Δασμολογική - Δ17 ζ) Ε.Υ.Κ. η) Προσωπικού Σελωνείων - Δ3