ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)"

Transcript

1 1. ΓΕΩΠΟΝΟΣ έως 45 ετών, µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, από εταιρεία σπόρων στην Αθήνα, για προώθηση προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Πελοπόννησο, απαραίτητη προϋπηρεσία στο σπόρο βιογραφικά στο 2. ΓΕΩΠΟΝΟΣ άνδρας µε προϋπηρεσία ζητείται από συσκευαστήριο στο νοµό Αργολίδας, τηλέφωνο επικοινωνίας: ΧΗΜΙΚΟΣ ή Γεωπόνος ζητείται από εταιρεία απεντοµώσεων, τηλέφωνο επικοινωνίας: ΝΕΟΣ τελειόφοιτος ζητείται για να κάνει την πρακτική του άσκηση σε γεωπονική επιχείρηση µε έδρα τον Γέρακα, τηλέφωνο επικοινωνίας: ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή χηµικός ζητείται από εταιρεία απολυµάνσεων στη λεωφ. Αλίµου, τηλέφωνο επικοινωνίας: ΓΕΩΠΟΝΟΣ µε εµπειρία σε µεγάλες καλλιέργειες και γνώση της αγροτικής οικονοµίας, ζητείται από εταιρεία που αναπτύσσει έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, βιογραφικό

2 7. Επωνυµία φορέα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ) Τίτλος θέσης: ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αριθµός θέσεων: 2 Καθεστώς εργασίας: ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Λοιπά προσόντα: 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας µε κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας µε κατευθύνσεις: Φυτοπροστασίας είτε Οπωροκηπευτικών και Αµπέλου είτε Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής µε κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Αγροτικής Ανάπτυξης µε κατευθύνσεις: ιαχείρισης Φυτικής Παραγωγής είτε Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Γεωπόνου. 3. Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε θέµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης καλλιεργειών ή περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης. 4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 5. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 6. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνικής κατηγορίας. Σχόλια: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Σερρών 3ο χιλιόµετρο οδού Σερρών Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού υπόψιν κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Περισσότερες πληροφορίες :

3 8. Επωνυµία φορέα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ) Τίτλος θέσης: ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αριθµός θέσεων: 4 Καθεστώς εργασίας: ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Λοιπά προσόντα: 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπόνου Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας µε κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας µε κατευθύνσεις: Φυτοπροστασίας είτε Οπωροκηπευτικών και Αµπέλου είτε Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής µε κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής η Αγροτικής Ανάπτυξης µε κατευθύνσεις: ιαχείρισης Φυτικής Παραγωγής είτε Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος ΑΕΙ η το οµώνυµο πτυχίο η δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο η δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Γεωπόνου. 3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνικής κατηγορίας. 4. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και(iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 6. Εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών σε εκτίµηση και οργάνωση ψεκασµών εναντίον της κερκόσπορας, του ωιδίου και άλλων µυκητολογικών ασθενειών. Σχόλια: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ , απευθύνοντάς την στο Τµήµα προσωπικού υπόψιν κ. ΟΒΡΗ ΖΗΣΗ (τηλ. Επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Περισσότερες πληροφορίες :

4 9. Από µεγάλο παραδοσιακό κτήµα παραγωγής και εµπορίας οίνου στην βόρεια Ελλάδα ζητείται άµεσα η κάλυψη της παρακάτω θέσης Η θέση: ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για: Την επίβλεψη της διαδικασίας παραλαβής των σταφυλιών Την οινοποίηση σε όλα τα στάδιά της Τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους για την παρακολούθηση της προόδου των σταφυλιών και τον έλεγχο της ποιότητας των οίνων Την δειγµατοληψία, τις οργανοληπτικές και χηµικές αναλύσεις κατά την διάρκεια της οινοποίησης Τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του Η/Μ οινοποιητικού εξοπλισµού Την επίβλεψη της υγιεινής όλων των χώρων του Οινοποιείου. Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστηµιακού επιπέδου Οινολογίας Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών κατεύθυνσης Οινολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 5ετή εµπειρία στην οινοποίηση Άριστη γνώση Αγγλικών Άριστη Χρήση Η/Υ (Microsoft office) Οργανωτικές ικανότητες και πνεύµα οµαδικότητας Ηλικία έως 35 ετών Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε στο [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]

5 10. Από µεγάλο παραδοσιακό κτήµα παραγωγής και εµπορίας οίνου στην βόρεια Ελλάδα, ζητείται άµεσα η κάλυψη της παρακάτω θέσης Η θέση: ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για: Την εφαρµογή σύγχρονων πρακτικών αµπελουργίας Την κλωνική επιλογή της αµπέλου Τη θρέψη και τη λίπανση της αµπέλου Το φυσικό περιβάλλον της αµπέλου Τις επεµβάσεις στο µικροκλίµα του πρέµνου Την ωρίµαση του σταφυλιού και τον τρύγο Την εφαρµογή µεθοδολογιών για την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού στον αµπελώνα Τις ποικιλίες αµπέλου Προσόντα: Πτυχίο Γεωπονίας Πανεπιστηµιακού Επιπέδου Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών κατεύθυνσης Αµπελουργίας θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα 5 ετή εµπειρία στο χώρο της αµπελοκαλλιέργειας και παραγωγής οίνου Άριστη γνώση Αγγλικών Άριστη Χρήση Η/Υ (Microsoft office) Οργανωτικές ικανότητες και πνεύµα οµαδικότητας Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε στο [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]

6 11. Dow AgroSciences is one of the global leading companies that combines the power of science and technology with the Human Element to constantly improve what is essential to human progress. Dow AgroSciences provides innovative technologies for plant protection, pest and vegetation management, seeds, traits, and agricultural biotechnology to serve the needs of the growing world. Dow AgroSciences has operations in more than 50 countries around the world. To know more about Dow AgroSciences visit To support the continued growth of Dow AgroSciences and due to internal promotion we are looking for a Field Biologist for our Field Station in Thessaloniki, Greece Job responsibilities :Establish and follow up an agrochemical field trials program according to Good Experimental Practices (GEP) and Good Laboratory Practices (GLP) Coordinate a field program for a given project in close collaboration with the European project team leader and the local marketing group Summarize and present results at European and country data review meetings Represent Dow AgroSciences at relevant scientific, professional and industrial associations and conferences o Requirements : PhD or Masters in Entomology, weed Science or plant Pathology o Driving license o Good skills in PC software such as Microsoft programs and statistics analysis tools o A first experience in field trials and/or project management is appreciated o In addition to showing interest for sciences and innovation, you must have the capacity to work in team and be able to demonstrate excellence in communication o Flexibility and dynamism are essential assets to join our company with international dimension, offering important and interesting career opportunities We are looking for a candidate who is mobile, wishing to develop himself/herself within our company and who speaks fluent English and Greek To Apply: Step 1: Visit: Step 2: Click on Careers Step 3: Click on Explore Available Job Opportunities Step 4: Click on Europe Step 5: Choose job requisition number: OR at [http://www.dowagro.com/careers/index.htm]

7 12. Πρωτοπόρος Ιταλική εταιρεία στον αγροχηµικό τοµέα επιθυµεί να προσλάβει Γεωπόνο για εργασία πλήρους απασχόλησης και εκπαίδευσης (έως το τέλος του 2012) για εργασία πεδίου, εργαστηρίου και γραφείου στην Ιταλία µε προοπτική συνέχισης της εργασίας στην Ελλάδα. Απαιτούµενα προσόντα: -Πτυχίο Γεωπόνου Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης φυτικής παραγωγής -Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (word, excel κλπ) - ίπλωµα οδήγησης -Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες) -Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) -Η γνώση Ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν -Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών είναι επιθυµητή -Επιθυµία για µάθηση σε εργασιακό περιβάλλον µε κίνητρα Αποστολή Βιογραφικών στην ΝΕΑ ηλεκτρονική διεύθυνση: 13. Υπεγράφη η ΚΥΑ για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού για το φετινό πρόγραµµα δακοκτονίας. Ειδικότερα, όπως αναγράφεται στην απόφαση, σε ολόκληρη τη χώρα, θα προσληφθούν 75 Γεωπόνοι ΑΕΙ ή εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπονίας ως τοµεάρχες δακοκτονίας και για χρονικό διάστηµα 4,5 µηνών. Να σηµειωθεί πως για το πρόγραµµα δακοκτονίας 2011 είχαν προσληφθεί 151 Γεωπόνοι και εργατοτεχνίτες. ιαβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση - ακοκτονία %CE%9D%CE%9C%CE%93

8 14. Βιοµηχανία τροφίµων ζητάει προϊστάµενο τεχνολόγο τροφίµων για να στελεχώσει το ανάλογο τµήµα. Η εταιρεία είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής & εµπορίας τροφίµων στην Ελλάδα, µε υψηλές πωλήσεις στην Ελληνική αγορά καθώς & µε µεγάλο όγκο εξαγωγών. Περιοχή: Ν. Πέλλας Σχέση Απασχόλησης: Πλήρη Απασχόληση ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο τεχνολόγου τροφίµων. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη. Άριστη γνώση Αγγλικών Καλή γνώση Η/Υ Από 30 έως 40 ετών. ΠΑΡΟΧΕΣ: Ανταγωνιστικές αποδοχές Άριστο περιβάλλον εργασίας.. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία. text=cb&job_did=jhr7n0703vqpvsclkf4&sc_cmp1=js_jobd etails_applynow 15. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται για ηµιαπασχόληση απαραίτητες προϋποθέσεις : πτυχίο, καρτα ΟΑΕ γνώσεις pc και office, δίπλωµα µεταφορικό, εµπειρία από αυτόµατα ποτίσµατα, τηλέφωνο επικοινωνίας:

9 16. Τίτλος θέσης εργασίας: ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ- ΓΕΩΠΟΝΟΣ Επικοινωνία: Fax: Περιγραφή: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΖΗΤΕΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ή ΓΕΩΠΟΝΟ ΖΩΟΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΠΤΥΧΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΖΩΟΤΕΧΝΗ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ [You can apply on this page] &Job_DID=JHL6GS70YB8BBML1X2K 17. Ζητείται Τεχνολόγος τροφίµων ΑΕΙ ή ΤΕΙ από ανώνυµη εµπορική και τεχνική εταιρεία εξοπλισµών επεξεργασίας τροφίµων και καρυκευµάτων βοηθητικών υλών για τη βιοµηχανία τροφίµων για το τµήµα πωλήσεών της. Προσόντα Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα κι η γνώση της βουλγάρικης ή ρώσικης γλώσσας. Εµπειρία σε πωλήσεις. Έδρα: υτική Θεσσαλονίκη Αποστολή βιογραφικών:

10 18. Ζητείται Γεωπόνος από την εταιρεία "Γαβριήλ ΕΠΕ" ως πωλητής για το τµήµα εξαγωγών. Απαραίτητα προσόντα 3-4 έτη προϋπηρεσία στην πώληση γεωργικών εφοδίων, άνεση στην επικοινωνία, άριστη γνώση Αγγλικών. Θα προτιµηθούν άτοµα µε προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Περιοχή: Αττική Αποστολή βιογραφικών 1. fax: Γεωπόνοι, απόφοιτοι ΑΕΙ, ζητούνται για πειράµατα αγρού σε όλη την Ελλάδα. Προσόντα Γνώση αγγλικής γλώσσας & Η/Υ. Επιθυµητή προϋπηρεσία. Επωνυµία φορέα: Άλφα Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ Έδρα: Οινόφυτα Βοιωτίας Αποστολή βιογραφικών Fax: