Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

2

3 Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Σητεία

4 Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη δράση «Δικτύωση» του τοπικού σχεδίου για την απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) με τίτλο «Στηρίζουμε την εργασία και την ανάπτυξη», της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Ένωση Ξενοδοχείων Επαρχίας Σητείας 1η έκδοση: αντίτυπα. Διανέμεται δωρεάν. 2

5 Εισαγωγή Ο «Οδηγός καλών πρακτικών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον Πρωτογενή Τομέα» στοχεύει να ενημερώσει, να προβληματίσει, να κινητοποιήσει και να εμπνεύσει τον αναγνώστη, αποτυπώνοντας, με σύντομες και περιεκτικές περιγραφές, επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Απευθύνεται στους/ις ωφελούμενους/ες των εγκεκριμένων προγραμμάτων Τοπ.Σ.Α. και Τοπ.Ε.Κ.Ο. από την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η από το ευρύ κοινό. Αποτελεί εύχρηστο εργαλείο για τους φορείς και τους επαγγελματίες που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Ο Οδηγός είναι το αποτέλεσμα της τεκμηριωμένης καταγραφής και μελέτης της σύγχρονης εμπειρίας στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία οδήγησε στην ανάδειξη επιτυχημένων πρακτικών που προσανατολίζονται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας σε συνέργια με συμπληρωματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες για τη διάθεση των τοπικών προϊόντων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα. Η μελέτη εκπονήθηκε εντός μιας κρίσιμης περιόδου που χαρακτηρίζεται από σύνθετες απειλές, προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Σε αυτήν τη χρονική στιγμή, η αναζήτηση εναλλακτικών και διαφοροποιημένων λύσεων για την ενίσχυση της δυναμικής των τοπικών οικονομιών και των παραγωγικών συστημάτων αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση προς την κατεύθυνση της συνεκτικής αναπτυξιακής προοπτικής κάθε τόπου. 3

6 Οι καλές πρακτικές που παρουσιάζονται, συνδυάζουν επιτυχημένα το ευέλικτο σχήμα των «πυρήνων συνεργασίας» και της συνένωσης δυνάμεων, με την κεφαλαιοποίηση της γνώσης, την καινοτομία αλλά και την εμπειρική πρακτική που απορρέει από την παράδοση, προκειμένου να παραχθούν διαφοροποιημένα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η φιλοσοφία και κουλτούρα της Κοινωνικής Οικονομίας συνδέεται με τη δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές, περισσότερο αποτελεσματικές και φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί την εναλλακτική προσέγγισης του αγροτικού τομέα, ο οποίος συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στήριξης της τοπικής οικονομίας πολλών περιοχών. Η συνολική επιμέλεια και έκδοση του Οδηγού έγινε από την Ένωση Ξενοδοχείων Επαρχίας Σητείας, η οποία συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη συστάθηκε με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216Α), με αποκλειστικό σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου για την απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) με τίτλο «Στηρίζουμε την εργασία και την ανάπτυξη». Συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. και σε αυτή συμμετέχουν οι Δήμοι Σητείας και Ιεράπετρας καθώς και λοιποί τοπικοί φορείς. Στόχευση του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και της ενδυνάμωσης του τοπικού επιχειρηματικού ιστού. Πρόκειται για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος συνδυασμένων παρεμβάσεων, σε τοπικό επίπεδο, με επίκεντρο την τοπική αγορά και τις διαφοροποιημένες ανάγκες των ομάδων στόχων, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 4

7 αναπτυξιακών δυνατοτήτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε τόπου αλλά και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο Οδηγός είναι μέρος των κοινών εκδόσεων του «Δικτύου Αναπτυξιακών Συμπράξεων Κρήτης». Το άτυπο Δίκτυο αποτελεί μια πρωτοβουλία των είκοσι (20) συνολικά Αναπτυξιακών Συμπράξεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων Τοπ.Σ.Α. (Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας) και Τοπ.Ε.Κ.Ο. (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) σε επίπεδο Κρήτης. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν ενταγμένες πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από τη συνένωση των δυνάμεων όλων των τοπικών φορέων. Σκοπός του «Δικτύου Αναπτυξιακών Συμπράξεων Κρήτης» είναι η προώθηση των κοινών στόχων των τοπικών προγραμμάτων, μέσα από τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών. Αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως με τη συνεργασία και τη συντονισμένη δράση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων σε επίπεδο Κρήτης αλλά και με την ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικές οργανώσεις, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και της αγοράς εργασίας και λοιπούς τοπικούς φορείς. Στόχος της δράσης του Δικτύου είναι η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών αναφορικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων Τοπ.Σ.Α. και Τοπ.Ε.Κ.Ο. καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη, αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της Κοινωνικής Οικονομίας, της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. 5

8 Κοινωνική οικονομία: ο τρίτος τομέας της οικονομίας O «χώρος» της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς ονομάζεται Κοινωνική Οικονομία. Αυτή περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων σε διάφορα πεδία παραγωγής και παροχής αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες υλοποιούνται από οντότητες συλλογικού χαρακτήρα, δηλαδή κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, σωματεία αλληλοβοήθειας, ενώσεις και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινωνική οικονομία απασχολεί περισσότερους από 14,5 εκατομμύρια αμειβόμενους εργαζόμενους, αριθμός ισοδύναμος με ποσοστό 6,5% του ενεργού πληθυσμού στην Ευρώπη (ΕΕ- 27) 1. Στον τρίτο τομέα της οικονομίας δραστηριοποιούνται, τα τελευταία χρόνια, περίπου δύο (2) εκατομμύρια οικονομικές οντότητες, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 10% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 2. Η κοινωνική οικονομία έχει καταστεί ένας από τους σπουδαιότερους θεσμούς της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και τις βασικές αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αποτελεί ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό παράγοντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία επιβάλλουν τη ρητή αναγνώρισή της ως κοινωνικό συνομιλητή. Είναι συνυφασμένη με την έννοια της κοινωνικής καινοτομίας, 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013). Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα - Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη Τεύχος 4. Λουξεμβούργο: Γραφείο Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ISBN: Εκτιμήσεις για την κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο: (προσπελάστηκε το Σεπτέμβριο 2015). 6

9 ενσωματώνοντας τη φιλοσοφία ενός διαφοροποιημένου τρόπου δημιουργίας, παραγωγής και επιχειρείν με κοινωνική στόχευση, συλλογική οργάνωση και αλληλέγγυα λογική. Η κοινωνική οικονομία διαμορφώνεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων (εμπορευματικών και μη εμπορευματικών, αμοιβαίου ή κοινού συμφέροντος) που, αν και αλληλεπικαλυπτόμενες, δε συμπίπτουν απόλυτα. Οι πολλαπλές θεωρητικές προσεγγίσεις και οι διαφορετικές λειτουργίες του τρίτου τομέα, συνθέτουν μια έντονα πλουραλιστική ταυτότητα. Εντούτοις, παρουσιάζονται περιοχές σύγκλισης, όπου εντοπίζονται οι κοινές αξίες των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας που ενσωματώνουν 3 : την υπεροχή του ατόμου και του κοινωνικού στόχου έναντι του κεφαλαίου την εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή το δημοκρατικό έλεγχο από τα μέλη το συνδυασμό της ικανοποίησης των αναγκών των μελών και των χρηστών, με την επίτευξη του συλλογικού οφέλους για την κοινωνία την υπεράσπιση και εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας του πολίτη την επανεπένδυση του πλεονάσματος σε υφιστάμενες και νέες δραστηριότητες, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των μελών αλλά και το συλλογικό όφελος, υπό το πρίσμα της αειφορίας την αυτόνομη διαχείριση και ανεξαρτησία από κρατικές αρχές. Στην Ευρώπη, η κοινωνική οικονομία αποτελεί, για σχεδόν δύο (2) αιώνες, ένα κρίσιμο και σημαντικό μέγεθος που χαρακτηρίζει 3 Πρόκειται για τις επτά αρχές της κοινωνικής οικονομίας, όπως διατυπώνονται από τον οργανισμό Social Economy Europe (www.socialeconomy.eu.org), ο οποίος αποτελεί το πανευρωπαϊκό σχήμα που συγκεντρώνει κάτω από την ομπρέλα του πολλές από τις εναλλακτικές οργανώσεις και δραστηριότητες του «τρίτου τομέα». 7

10 την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και του κοινωνικού κεφαλαίου. Ιστορικά, συνδέεται με τις λαϊκές ενώσεις και την εξελικτική πορεία του συνεταιριστικού κινήματος και αποτελεί την έκφραση μιας κοινής παρόρμησης: της αντίδρασης των πλέον ευάλωτων και ανυπεράσπιστων κοινωνικών ομάδων, μέσω οργανώσεων αυτοβοήθειας, στις νέες συνθήκες ζωής που δημιουργήθηκαν από την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού κατά το 18ο και 19ο αιώνα 4. Τις τελευταίες δεκαετίας, η κοινωνική οικονομία όχι μόνο κατέδειξε την ικανότητα που διαθέτει να συντελεί αποτελεσματικά στην επίλυση νέων κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και ενίσχυσε τη θέση της ως αναγκαίου θεσμού για τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες στις ανάγκες, αυξάνοντας την αξία των οικονομικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες, προάγοντας μια δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων και του πλούτου, διορθώνοντας ανισορροπίες της αγοράς εργασίας και, τέλος, εμβαθύνοντας και ενισχύοντας την οικονομική δημοκρατία 5. Το εννοιολογικό περιεχόμενο της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, που σήμερα κατοχυρώνεται θεσμικά με το Νόμο 4019/2011, περικλείει «το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων». Η κοινωνική οικονομία βασίζεται στην ισορροπία και στη βιώσιμη αλληλεπίδραση ανθρώπου, φύσης και συστημάτων της αγοράς, στοχεύοντας στην ενεργοποίηση ενός οργανικού συνόλου 4 European Economic and Social Committee (2012). The social economy in the European Union. Brussels: Visits and Publications. ISBN: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (2007). Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Σύνοψη της έκθεσης που εκπονήθηκε από το CIRIEC. Βρυξέλλες. ISBN:

11 αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Προκύπτει, επομένως, ότι η κοινωνική οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις έννοιες του συλλογικού σκοπού και της ένταξης. Σύμφωνα με το Νόμο 4019/2011, η έννοια του συλλογικού σκοπού χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και την προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η έννοια της ένταξης αφορά στη διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση. Το προφίλ της κοινωνικής οικονομίας συνδέεται απόλυτα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την Ενιαία Αγορά προς την κατεύθυνση στήριξης της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, θεμελιώνοντας ταυτόχρονα τη λογική της βιώσιμης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Η κοινωνική οικονομία παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό, επιδιώκοντας κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς στόχους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης για όλους/ες και συμβάλλοντας στη μείωση των όποιων ανισοτήτων. Για το λόγο αυτό, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η πλειοψηφία των κρατών-μελών θέτουν ξεκάθαρη στόχευση προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού και της καλύτερης πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στο σύνολό της. 9

12 Κοινωνική επιχειρηματικότητα: μια διαφορετική θεώρηση του επιχειρείν Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μία αναδυόμενη, εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας στηριζόμενη στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Ξεκινά από ανθρώπους με όραμα, επιμονή, πάθος και φιλοδοξία να πετύχουν αλλαγές ευρείας κλίμακας με σημαντικό αντίκτυπο για το συνάνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ακολουθούν τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας και εφαρμόζουν πειραματισμούς και καινοτομίες. Ειδοποιός διαφορά από τις συμβατικές επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι η μεγιστοποίηση του κέρδους δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά είναι το μέσο για την επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων. Η οργάνωσή τους βασίζεται σε δημοκρατικές αξίες και στην κοινωνική δικαιοσύνη, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής και της υπευθυνότητας των εργαζομένων, των καταναλωτών και κάθε άλλου εμπλεκομένου. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα βασίζεται σε δύο σαφώς διακριτούς μεταξύ τους αλλά και συμπληρωματικούς πυλώνες, επιτυγχάνοντας τον ισάξιο συνδυασμό της επιχειρηματικής λειτουργίας και βιωσιμότητας με την κοινωνική προσφορά. Εστιάζει στη δημιουργία «κοινής αξίας» 6, η οποία προσδιορίζεται και επεκτείνει τις διασυνδέσεις ανάμεσα στην κοινωνική και την οικονομική πρόοδο. Επομένως, η κοινωνική επιχειρηματικότητα στοχεύει στη δημιουργία ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των τοπικών αγορών και τη σταθεροποίηση των τιμών, θέτοντας ταυτόχρονα στο επίκεντρο της δράσης της την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. 6 Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. In: Harvard Business Review Jan/Feb2011, Vol. 89 Issue 1/2, pp

13 Επομένως, η κοινωνική επιχειρηματικότητα διατηρεί την πρωτοβουλία και τη συνέργεια στο επίπεδο της οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα ικανοποιεί κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, ως προτεραιότητες, τουλάχιστον ισότιμες με το οικονομικό αποτέλεσμα. Στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις εμφανίζουν εξαιρετική ποικιλομορφία, ανάλογα με την ανάπτυξη του συστήματος πρόνοιας, της Κοινωνίας των Πολιτών, της κοινωνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς και των συναφών δημόσιων πολιτικών κάθε χώρας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών από την άποψη των πεδίων του κοινωνικού και του επιχειρηματικού τομέα, όπου δραστηριοποιούνται οι κοινωνικές επιχειρήσεις. 7 Οι μορφές που μπορεί να υιοθετήσει μια κοινωνική επιχείρηση αποτελούν ένα πολύ μεγάλο φάσμα και εξαρτώνται από τους στόχους του κοινωνικού επιχειρηματία και τα προβλήματα που καλείται να λύσει, τα οποία αποτελούν το επίκεντρο της δράσης και ως εκ τούτου, το μοντέλο και η μορφή που θα εφαρμοστούν εξαρτώνται από αυτά. Στην Ελλάδα, ο Νόμος 4019/2011 θεσπίζει ως φορέα της κοινωνικής οικονομίας την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), η οποία ανάλογα με τον ειδικό σκοπό που εξυπηρετεί, διακρίνεται σε: Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού, η οποία εμποδίζεται από σωματικά ή ψυχικά αίτια ή παραβατικές συμπεριφορές. Ποσοστό 40% κατ ελάχιστον των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Στην κατηγορία αυτή ενσωματώνονται και οι προγενέστεροι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). 7 ό.π. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013) 11

14 Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας, με σκοπό την παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού και προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, προάγοντας το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε πολλαπλούς τομείς όπως, πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, κ.ά. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. είναι φυσικά πρόσωπα, ενώ σε αυτήν μπορούν να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε ποσοστό μέχρι 1/3 του συνόλου των μελών της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται σε αυτούς. Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή Ν.Π.Δ.Δ., με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει, ως μέλη στην Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης. Το κεφάλαιο της Κοιν.Σ.Επ διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Τα μέλη της διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε 12

15 μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Επίσης, πέραν του ποσού που καταβάλλει για την απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της. Η δημιουργία μιας Κοιν.Σ.Επ. απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της. Για τις τυπικές διαδικασίες ίδρυσης εφαρμόζεται η προβλεπόμενη νομοθεσία για τη σύσταση ενός αστικού συνεταιρισμού, με τη σύνταξη καταστατικού που υπογράφεται από τουλάχιστον πέντε ιδρυτικά μέλη ή επτά (για την Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης). Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η εγγραφή της στο Μητρώο Κοινωνική Επιχειρηματικότητας που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα. 8 Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι εργαζόμενοι/ες σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής: 5% για σχηματισμό αποθεματικού, έως 35% διανέμεται στους/ις εργαζόμενους/ες ως κίνητρο παραγωγικότητας και το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της που διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της. Το ποσοστό των κερδών της που διανέμεται στους/ις εργαζόμενους/ ες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Επίσης, 8 Αναλυτικές πληροφορίες και υποδείγματα αναφορικά με τη διαδικασία ίδρυσης και τη λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr), στην ενότητα Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 13

16 οι εργαζόμενοι/ες στην Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. Η Κοιν.Σ.Επ. έχει πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας που συστήνεται εντός της νέας προγραμματικής περιόδου , το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης καθώς και τον Επενδυτικό Νόμο. Επίσης, έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και σε κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης καθώς και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα έργα. Τέλος, έχει το δικαίωμα να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, γεγονός που οφείλεται στην αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου της στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και στην ενίσχυση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Η δυσλειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος έχει στρέψει το ενδιαφέρον προς στην αναζήτηση περισσότερο πλουραλιστικών οικονομιών. Η Ευρώπη και η Ελλάδα διαθέτουν τεράστιο δυναμικό για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η σύγχρονη πρακτική έχει δείξει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αντισταθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και να δημιουργήσουν κοινωνική υπεραξία, συνενώνοντας δυνάμεις ανθρώπων, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και στηρίζοντας την τοπική ανάπτυξη. Σήμερα, υπάρχουν επίσημα εγγεγραμμένες περισσότερες από εξακόσιες (600) Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον και τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από το νέο αυτό πυλώνα επιχειρηματικότητας και στη χώρα μας. 14

17 Καλές Πρακτικές: από τη θεωρία στην αποτελεσματική πρακτική Επιτυχημένα παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ευρώπη καταδεικνύουν ότι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας. Οι πρακτικές που επιλέγονται ως «επιτυχημένες», αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων, με κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, τα μέλη των οποίων επιζητούν να δώσουν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόρων, η φτώχεια, η ανεργία, χρησιμοποιώντας ως όχημα την επαφή με τη φύση και την αξιοποίηση των πολύτιμων αγαθών της. Πρόκειται για παραδείγματα συνειδητοποιημένων παραγωγών που αναζητούν και επιδιώκουν την αειφορία, βασισμένη στην αξιολόγηση του σημαντικού, του χρήσιμου και του αναγκαίου. Η εκτίμηση της «καλής πρακτικής» γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο προφίλ και τη δραστηριότητα κάθε εξεταζόμενης επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι ανήκει στον «τρίτο τομέα» της οικονομίας, δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και είναι ενεργή. Η «καλή πρακτική» ενσωματώνει επιτυχώς μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων χαρακτηριστικών: εφαρμογή αρχών αλληλεγγύης και ενεργούς συμμετοχής επιδίωξη καινοτομίας και πρωτοτυπίας αξιοποίηση ήπιων μεθόδων καλλιέργειας και εκτροφής συνδυασμός αγροτικών δραστηριοτήτων με λοιπούς τομείς, όπως μεταποίηση, εμπόριο, πολιτισμός, ψυχαγωγία, εστίαση, επιμόρφωση, υπηρεσίες αποκατάστασης κ.ά. ενίσχυση τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας και επιδίωξη άμεσης επαφής με τον καταναλωτή 15

18 δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας συμμετοχή ατόμων από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ουσιαστική παρέμβαση και βιώσιμα αποτελέσματα ανταπόκριση σε πραγματικές ανάγκες κινητικότητα και συμμετοχή στα κοινά ουσιαστική συμβολή στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και στη διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προφίλ του τόπου λήψη βραβείων και διακρίσεων δυνατότητα επανάληψης από διαφορετικούς χρήστες που επιθυμούν να υιοθετήσουν τις επιτυχημένες πρακτικές. Οι Κοιν.Σ.Επ. που επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται παρακάτω, αναλαμβάνουν ενεργό δράση και υιοθετούν την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί τη βάση για την αναγνώριση της πολυλειτουργικότητας του τόπου και την εναρμόνιση των διαστάσεων της αειφορίας (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική). Η φιλοσοφία τους βασίζεται στον ισορροπημένο τρόπο ζωής, πιο κοντά τη φύση, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στο μετασχηματισμό σε «έξυπνους τόπους» που αξιοποιούν τα υφιστάμενα ή δημιουργούν νέα δυναμικά τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αναδεικνύοντας τα αγροτοδιατροφικά τοπικά προϊόντα σε κύριο μοχλό εξόδου από την κρίση, ανακτώντας τη χαμένη τους αξία και διεκδικώντας μερίδιο στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Κομβικό σημείο σε όλες τις πρωτοβουλίες αποτελεί η συμμετοχικότητα, η συλλογικότητα και η υπεύθυνη στάση όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων μερών που καλούνται να συνεργαστούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους υπό το πρίσμα της ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η κουλτούρα της υπεύθυνης παραγωγής είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ενασχόληση στον πρωτογενή τομέα μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο υπεύθυνος παραγωγός 16

19 είναι πάνω από όλα ενημερωμένος και καταρτισμένος για το προϊόν που παράγει, τις παραδοσιακές και τις σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειάς του καθώς και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους σταδίων στον κύκλο ζωής του. Δείχνει σεβασμό στη βιοποικιλότητα, στοχεύοντας στη διάσωση των ντόπιων ποικιλιών και στην ανασύσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων. Εφαρμόζει φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα πρακτικές και οικολογικές καινοτομίες, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει την αποδοτική χρήση των πόρων, αποφεύγοντας την υπερεκμετάλλευση και μειώνοντας τη χρήση των μη ανανεώσιμων πόρων. Μετατρέπει το συμβατικό προϊόν σε βιολογικό και εφαρμόζει εναλλακτικές καλλιέργειες και τεχνολογίες. Συνεργάζεται με τον καταναλωτή και την τοπική κοινότητα, συμβάλλοντας στην προώθηση περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων συμπεριφορών από όλους και όλες. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να δώσει απάντηση στη μειωμένη ικανότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας. Κοινωνικές επιχειρήσεις που συνδυάζουν την παραγωγή, την τυποποίηση και τη διακίνηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων επιτυγχάνουν να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Αυτές οι προσπάθειες συνδυάζονται με τις ανάγκες των τοπικών αγορών για φρέσκα, τοπικά, οργανικά και βιώσιμα προϊόντα. Ανταποκρίνονται, επομένως, επιτυχώς στην επίκαιρη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε σύγχρονη κοινωνία και αφορά την απαίτηση ενδυνάμωσης των τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων και της αυτάρκειας κάθε τόπου σε τρόφιμα. Ταυτόχρονα, στόχος παραμένει η διατήρηση των καλλιεργήσιμων εδαφών και η δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών για τους νέους, κυρίως, αγρότες να ξεκινήσουν μια καλλιέργεια, ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να αναπτύξουν το επάγγελμα του παραγωγού. 17

20 Καλές πρακτικές από την Eλλάδα 18

21 Γη Θεσσαλίς Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Γη Θεσσαλίς» ιδρύθηκε το 2014 και σε αυτή συμμετέχουν συνολικά σαράντα έξι (46) αγρότες, άνδρες και γυναίκες. Πρόκειται για ωφελούμενους/ες του Έργου «Γίνε Παραγωγός», το οποίο εντάχθηκε στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της δραστηριοποίησης των ανέργων στην παραγωγή και προώθηση επιλεγμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων και αρωματικών φυτών, εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών. Το τρίπτυχο «γνώση εργατικότητα κατάλληλη υποστήριξη» αποτελεί το μυστικό για την επιτυχία της συγκεκριμένης Κοιν.Σ.Επ. Σκοπός της «Γη Θεσσαλίς» είναι η παραγωγή προϊόντων του πρωτογενή τομέα από τα μέλη της και η απευθείας διάθεσή τους 19

22 στον τελικό καταναλωτή, χωρίς την παρέμβαση μεσαζόντων. Τα προϊόντα που διατίθενται στους καταναλωτές, ανάλογα με την εποχή, είναι: τα νωπά κηπευτικά προϊόντα, τα φρούτα, το κρασί, τα αρωματικά φυτά, τα όσπρια, τα ζυμαρικά, τα γλυκά του κουταλιού, οι μαρμελάδες καθώς και προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης φτιαγμένα με φυσικά συστατικά. Εκτός από την τροφοδότηση των οικογενειών της Λάρισας με τα προϊόντα της, η Κοιν.Σ.Επ. αναλαμβάνει την παρασκευή χειροποίητων γλυκών για κοινωνικές εκδηλώσεις. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται από τα επιλεγμένα σημεία πώλησης της Κοιν.Σ.Επ. αλλά και από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) που έχει δημιουργηθεί καθώς και μέσω , τηλεφώνου ή φαξ, γεγονός που αποτελεί το πρώτο καινοτόμο χαρακτηριστικό της επιχείρησης. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τα διαθέσιμα και φρέσκα (εποχιακά) προϊόντα και να τα παραλάβει απευθείας στο σπίτι του από το χωράφι του παραγωγού, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Το δεύτερο καινοτόμο χαρακτηριστικό της Κοιν.Σ.Επ. αφορά την πρόβλεψη εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών σύμφωνα με το πρότυπο AGRO Η παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων, προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα και καθιστά το τελικό προϊόν ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό. Μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια τόσο του καταναλωτή όσο και του παραγωγού καθώς και η παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Όσον αφορά στην ασφάλεια του παραγωγού, αυτή εξασφαλίζεται εφόσον εφαρμόζονται οι κανόνες του συστήματος αγροτικών εργασιών (π.χ. λίπανση, ψεκασμός κ.λπ.) και τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. 20

23 Τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι καλλιέργειες που αναπτύσσει η Κοιν.Σ.Επ. (κηπευτικά - λαχανικά, αρωματικά φυτά) σε σχέση και με την ομάδα των παραγωγών είναι τα εξής: Στο σύνολό τους τα παραγόμενα προϊόντα εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα μεταξύ τους, έτσι ώστε όλα μαζί να αποτελούν ένα ολοκληρωμένο «καλάθι προϊόντων», καλύπτοντας έτσι τις βασικές απαιτήσεις στην κατανάλωση τροφίμων από μια ελληνική οικογένεια. Η παραγωγή τους μπορεί να γίνει σε διαφορετικές εποχές, όλο το χρόνο, ώστε να υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων. Η παραγωγή μπορεί να προγραμματισθεί σε επίπεδο ομάδας, ώστε να διασφαλίζεται η διάθεσή τους στην αγορά, καλύπτοντας το μεγαλύτερο διάστημα του έτους. Με την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών επιτυγχάνεται η καλλιέργεια με σεβασμό στο περιβάλλον. Η «Γη Θεσσαλίς» έλαβε το βραβείο Green Social Enterprise 2014 σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η Κοιν.Σ.Επ. ξεχώρισε από συνολικά πενήντα οκτώ (58) κοινωνικές επιχειρήσεις, από όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοποριακές «πράσινες» ιδέες που εφαρμόζει, συνεισφέροντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της υπάρχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης. Έδρα: Λάρισα (Περιφέρεια Θεσσαλίας) Ε-mail: Ιστοσελίδα: 21

24 Παναγία Υπαπαντή Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Παναγία Υπαπαντή» δραστηριοποιείται από το 2012, με τη συμμετοχή γυναικών από τις οικογένειες των αλιέων της Καλύμνου. Η Κοιν.Σ.Επ. έχει ως αντικείμενο εργασίας την επεξεργασία ψαριών που ως πρώτη ύλη έχουν χαμηλό εμπορικό κόστος και μετά την επεξεργασία και κονσερβοποίηση τους αποκτούν υψηλή γευστική αξία και είναι εμπορεύσιμα. Στόχος είναι η αξιοποίηση της φρέσκιας ψαριάς που δε φτάνει ποτέ στην αγορά, συνήθως λόγω των πολύ χαμηλών τιμών ή των δυσκολιών διάθεσης εξαιτίας του κόστους μεταφοράς ή/και της έλλειψης συχνής θαλάσσιας συγκοινωνίας, κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Το όλο εγχείρημα σχετίζεται και με τις πρόσφατες διαπιστώσεις και εξελίξεις στον τομέα της αλιείας. Στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα τα απορριπτόμενα αλιεύματα ανέρχονται σε τόνους (περίπου το 5% των συνολικών αλιευμάτων). Τα απορριπτόμενα αποτελούν το τμήμα του αλιεύματος που είναι ανεπιθύμητο και, έτσι, επιστρέφεται (νεκρό) πίσω στη θάλασσα, είτε επειδή δεν έχει οικονομική αξία είτε γιατί δε θα έπρεπε να έχει αλιευτεί. Η απόρριψη αλιευμάτων σημαίνει ουσιαστικά 22

25 απώλεια πόρων και ματαίωση των προσπαθειών των αλιέων. Κλονίζει τη μελλοντική υγεία των ιχθυοαποθεμάτων, περιορίζει τα πιθανά περιθώρια κέρδους των αλιευτικών επιχειρήσεων και διαταράσσει την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική στοχεύει στη μείωση των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και την εξάλειψη των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία. Αφορμή για την ίδρυση της Κοιν.Σ.Επ. αποτέλεσε το μεγάλο ενδιαφέρον που σημειώθηκε από τα μέλη των οικογενειών των ψαράδων για συμμετοχή, το 2012, σε εντατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε από Ιταλούς ειδικούς του Παγκοσμίου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAΟ) του Ο.Η.Ε. και αφορούσε τη μεταποίηση και τη συσκευασία αλιευμάτων, συνδυάζοντας σύγχρονες και παραδοσιακές μεθόδους. Οι γυναίκες που εκπαιδεύτηκαν μπορούν οι ίδιες να γίνουν εκπαιδεύτριες σε άλλα νησιά. Ταυτόχρονα πήραν την απόφαση να συστήσουν ένα, αρχικά μικρό, παραδοσιακό εργαστήριο προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που διδάχθηκαν, ώστε να δώσουν προστιθέμενη αξία και να αξιοποιήσουν τα τοπικά αλιεύματα που δεν μπορούν να πουληθούν άμεσα. Το 2013 η Κοιν.Σ.Επ. υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το ΚΕΚ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ με στόχο τη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος ανάπτυξης της δεξιότητας επεξεργασίας και τυποποίησης πελαγικών και παρεμπιπτόντων απορριπτόμενων ιχθύων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο της σύμβασης αναπτύχθηκε το πιστοποιημένο εργαστήριο επεξεργασίας και τυποποίησης στις εγκαταστάσεις της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκονται στην Ιχθυόσκαλα Καλύμνου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα ασφαλέστερα πρότυπα παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης τροφίμων. Πρόθεση ήταν το πρότυπο εργαστήριο να λειτουργήσει 23

26 παράλληλα και ως Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης αλιέων του Νοτίου Αιγαίου, απευθυνόμενο σε όσους/ες επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην επεξεργασία, μεταποίηση και τυποποίηση αλιευμάτων. Η «Παναγία Υπαπαντή» παράγει σήμερα δεκαοκτώ (18) ξεχωριστά και ιδιαίτερα προϊόντα με την εμπορική επωνυμία Kalymnos Sea Food, υψηλής ποιοτικής και διατροφικής αξίας, που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο επιλεκτικούς ουρανίσκους, αναδεικνύοντας το γευστικό θησαυρό των Δωδεκανήσων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: γόπα φιλέτο σε βαζάκι με αρωματικά της Καλύμνου (θυμάρι, θρούμπι και ρίγανη), ξιφίας παστός σε λάδι, παλαμίδα καπνιστή μαριναρισμένη με μυρωδικά, σαρδέλες, καπνιστός τόνος Αλαλούγκα (λευκός τόνος), γαύρος, χταπόδι ξιδάτο, λουκάνικο καπνιστό ξιφία, πάστα ολού (αβγά χταποδιού) αλλά και αυγοτάραχο από πελαγίσιο άγριο ξιφία. Τα προϊόντα της διατίθενται σε καταστήματα, εστιατόρια και ξενοδοχεία της Καλύμνου, ενώ εξάγονται και είναι περιζήτητα στο εξωτερικό. Το όφελος από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για τους ντόπιους αλιείς, τις οικογένειές τους και κατ επέκταση για την τοπική οικονομία, είναι δεδομένο. Ταυτόχρονα επωφελούνται και οι καταναλωτές καθώς έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν προϊόντα υψηλής ποιότητας σε πολύ προσιτές τιμές, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μεσάζοντες. Επιπλέον, η Κοιν.Σ.Επ. συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια αλλαγής της νοοτροπίας της αλιείας στο Αιγαίο με την εφαρμογή επιλεκτικών εργαλείων ψαρέματος που θα ελαχιστοποιήσουν τα παράνομα αλιεύματα, ενισχύοντας την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Έδρα: Κάλυμνος (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) Ε-mail: Ιστοσελίδα: 24

27 από κοινού Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «από κοινού» ιδρύθηκε το 2013 και αυτοπροσδιορίζεται ως ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αυτάρκειας, με πίστη στη συλλογικότητα και αντίσταση στη μοναξιά. Στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε, η κατάκτηση της συλλογικότητας είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα. Οι απόπειρες που γίνονται είναι πολλές και ποικιλόμορφες. Με το ξεκίνημα της μεγάλης κρίσης ( ) στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης ξεκίνησαν κάποιες μικρές και άτυπες ομάδες να καλλιεργούν από κοινού, παράγοντας οικολογικά προϊόντα, αναπτύσσοντας παράλληλα και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ των ομάδων οδήγησαν στη γέννηση της κοινότητας (όπως αποκαλείται η Κοιν.Σ.Επ.) «από κοινού». Τα μέλη της ονειρεύονται μια κοινωνία αυτάρκειας, αλληλεγγύης και φιλοξενίας και όχι εκμετάλλευσης συνανθρώπων και φύσης, γεγονός που προσπαθούν να κάνουν πράξη μέσα από τη δράση της Κοιν.Σ.Επ. Στόχος είναι να μετεξελιχθούν σε μια ανεξάρτητη κοινότητα με δημιουργική παραγωγική δραστηριότητα, αποτελούμενη κυρίως από μικρούς παραγωγούς, για μια ζωή πιο δίκαιη και ηθική, με βάση την αειφορία, την επαφή με τη φύση και τις τέχνες και με εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες 25

28 σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο θέτουν τις βάσεις για μια αυτάρκη και αλληλέγγυα μικρο-οικονομία που δε θα αποσκοπεί στην αισχροκέρδεια. H δημιουργική δραστηριότητα της κοινότητας βασίζεται σε τρεις (3) αλληλένδετους άξονες: στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και συναφών υπηρεσιών, μικρής κλίμακας, με την εφαρμογή φυσικών μεθόδων και παραδοσιακών τεχνικών στην εκπαίδευση, με εναλλακτικές μεθόδους, βασιζόμενες στην ηθική και την αγάπη στον πολιτισμό και τη διάδοση των τεχνών, της παράδοσης και της κουλτούρας. Πρωταρχικό μέλημα για τα μέλη της κοινότητας είναι η παραγωγή τροφής, πάνω στην οποία κτίζεται όλο το υπόλοιπο πολιτισμικό οικοδόμημα της κοινότητας. Χωρίς αυτήν, τίποτα άλλο δεν είναι δυνατόν. Σε κάθε κοινωνία, όταν η πρωτογενής παραγωγή επιφέρει αυτάρκεια και ευμάρεια στο λαό της, ανοίγεται ο χώρος για την αναζήτηση μίας εσωτερικής καλλιέργειας, του νου και της ψυχής. Δεν είναι τυχαίο που η λατινική λέξη cultura σημαίνει καλλιέργεια. Οι αρχές που διαπνέουν τη λειτουργία της κοινότητας είναι οι ακόλουθες: Όλα τα προϊόντα μακράς διάρκειας, όπως το κρητικό παξιμάδι, η μουστάρδα, το ελαιόλαδο, οι σταφίδες, οι σπιτικές μαρμελάδες, τα τουρσιά κ.ά., παράγονται με τη χρήση πρώτων υλών που καλλιεργούνται και μεταποιούνται από τα μέλη και τους/τις εθελοντές/ντριες της κοινότητας, με μεράκι και αγάπη. Προάγεται η βιοποικιλότητα και η διάσωση ντόπιων, παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων, αποκλείοντας υβρίδια και μεταλλαγμένα. Στις καλλιέργειες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά φυσικές, οικολογικές μέθοδοι, χωρίς 26

29 φυτοφάρμακα, λιπάσματα και χημικά, με σεβασμό στη φύση, τον άνθρωπο και τα ζώα. Στο επίκεντρο κάθε δράσης είναι η συνεχής μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Για το λόγο αυτό η κοινότητα επιλέγει να συνεργαστεί πρωτίστως με τοπικούς παραγωγούς από την Κρήτη. Όλα τα τρόφιμα που διατίθενται είναι εποχιακά, ακολουθώντας τον κύκλο της ζωής τους. Βασική στόχευση είναι όσοι/ες χρησιμοποιούν τα προϊόντα που παράγονται, να γνωρίσουν από πού προέρχεται και πως γίνεται η επεξεργασία της τροφής. Για το λόγο αυτό κάθε ενδιαφερόμενος/η είναι ευπρόσδεκτος/η να επισκεφτεί τα χωράφια της κοινότητας και να λάβει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο καλλιέργειας και τις τοπικές ποικιλίες. Η πνευματική αναζήτηση, η μόρφωση, η ανάπτυξη των τεχνών, ως μέσο έκφρασης, και η πολιτισμική ταυτότητα έρχονται να επισφραγίσουν τις ατομικές ανάγκες και να σχηματίσουν έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο. Μια από τις βασικές αρχές της κοινότητας είναι η ενεργή εμπλοκή στα κοινά, προωθώντας τις αξίες που πρεσβεύει στο ευρύ κοινό. Η εξωστρέφεια επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής σε παζάρια, οικογιορτές και φεστιβάλ αλλά και από τη διοργάνωση συζητήσεων, σεμιναρίων και εκθέσεων. Έδρα: Ηράκλειο (Περιφέρεια Κρήτης) Ιστοσελίδα: 27

30 Κερκίνης Γη Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Κερκίνης Γη» ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της το 2012 με τη συνεργασία οχτώ (8) βιοκαλλιεργητών, οι οποίοι επέλεξαν να ασχοληθούν με τη γη, παράγοντας νέα αλλά και παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου τους. Στις παρυφές της λίμνης Κερκίνης και των οροσειρών Μπέλλες και Κρούσια η Κοιν.Σ.Επ. καλλιεργεί βιολογικά και μεταποιεί παραδοσιακά από αγνά τοπικά υλικά, παρουσιάζοντας μια γκάμα πρωτότυπων και καινοτόμων προϊόντων διατροφής που συνεχώς διευρύνεται και ανανεώνεται. Τα δύο (2) πρώτα χρόνια, η λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. στόχευσε στον πειραματισμό σε καινοτόμες καλλιέργειες που θα παρείχαν προϊόν υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, και ταυτόχρονα θα διασφάλιζαν ένα βιώσιμο αγροτικό εισόδημα. Στη συνέχεια και έχοντας πετύχει μια ικανοποιητική παραγωγή της πρώτης ύλης, η δράση της Κοιν.Σ.Επ. επεκτάθηκε στον τομέα της μεταποίησης, δημιουργώντας μια γκάμα ιδιαίτερων προϊόντων. Προς το παρόν, η διάθεση των προϊόντων γίνεται μέσω χοντρικής, σε επιλεγμένα καταστήματα ειδών διατροφής σε όλη την Ελλάδα. 28

31 Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η συνεχής εξέλιξη και η παραγωγή νέων προϊόντων με ταυτόχρονη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης για τον τροπικό πληθυσμό. Τα προϊόντα που καλλιεργούνται από τους παραγωγούς της Κοιν.Σ.Επ. είναι η αρώνια και το δίκοκκο σιτάρι (ζέα), τα οποία έχουν υψηλή διατροφική αξία, γεγονός που τα καθιστά πολύτιμα συστατικά μιας ισορροπημένης διατροφής. Η καλλιέργεια της αρώνιας (μη τοπικό προϊόν από τη Βόρειο Αμερική), ανταποκρίθηκε ιδιαίτερα καλά στις τοπικές συνθήκες, δημιουργώντας συγκριτικό πλεονέκτημα σε επίπεδο παραγόμενης ποιότητας και ποσότητας και σήμερα αποτελεί το χαρακτηριστικό παραγόμενο προϊόν της Κοιν.Σ.Επ. Τα μεταποιημένα προϊόντα που παράγονται από αυτή είναι η αποξηραμένη αρώνια, το τσάι, το γλυκό κουταλιού, το σιρόπι και το dressing. Ταυτόχρονα, βασική επιδίωξη παραμένει η αξιοποίηση των αναγνωρίσιμων προϊόντων της περιοχής, τα οποία, αν και υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας, δεν έχουν αναπτυχθεί εμπορικά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του βουβαλίσιου γάλακτος, το οποίο η Κοιν.Σ.Επ. παράγει προκειμένου να το χρησιμοποιήσει, σε συνδυασμό με το δίκοκκο σιτάρι, στην παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων (χυλοπίτες, κους κους, τραχανάς). Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. είναι νέοι άνθρωποι που ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να προωθήσουν τα τοπικά προϊόντα, κατ επέκταση να προβάλλουν την περιοχή, να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και να αναδείξουν μια διαφορετική νοοτροπία τόσο στην καλλιέργεια της γης όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης συνεργασιών. Εφαρμόζοντας την αρχή της αλληλεγγύης στην κοινότητα, με το βασικό δόγμα να προτάσσει ότι εάν υπάρχω «εγώ» θα υπάρχεις και «εσύ», δημιουργείται μια αναπτυξιακή αλυσίδα που ενισχύει την τοπική οικονομία. 29

32 Ο κατακερματισμός της γης είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη μεγάλων παραγωγικών μονάδων, εντούτοις βρίσκει σύμφωνα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που προτείνουν την ανάπτυξη συνεργατικών λύσεων και την αναζήτηση πρωτοπόρων και εναλλακτικών καλλιεργειών που είναι αποδοτικές για τον μικροκαλλιεργητή, σε συνδυασμό και με άλλες δραστηριότητες. Οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια δε συμφέρει δεδομένου ότι το κόστος είναι ιδιαιτέρα υψηλό σε σχέση με τη στρεμματική απόδοση. Στην ίδια λογική τίθεται σε εφαρμογή η κοινοχρησία του εξοπλισμού (π.χ. γεωργικά μηχανήματα), μειώνοντας το κόστος της επένδυσης. Επομένως, τα μέλη της «Κερκίνης Γη» στοχεύουν στην αποδόμηση του παλαιού τρόπο συνεργασίας ή μη συνεργασίας και στη δόμηση ενός νέου αλληλέγγυου μοντέλου προς όφελος όλων των συμμετεχόντων αλλά και του τόπου. Ταυτόχρονα τάσσονται υπερ της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των προϊόντων που παράγουν, τηρώντας το συμφέρον του αγρότη, του μεταποιητή και του καταναλωτή. Άλλωστε, η διεθνής πρακτική έχει αναδείξει ότι ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να διαθέσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για ένα ποιοτικό προϊόν. Έδρα: Ροδόπολη Σερρών (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) Ιστοσελίδα: 30

33 Κοι.Σ.Π.Ε. Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) Δωδεκανήσου Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης του Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου ξεκίνησε τη λειτουργία του, φιλοδοξώντας να δώσει καινοτόμες και δυναμικές λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η επιτυχημένη οργάνωση και πολυετή λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. βασίζεται στη διασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ της επιχειρηματικής στρατηγικής και των κοινωνικών στόχων. Οι βάσεις του εγχειρήματος μπήκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την έναρξη των διαδικασιών αποασυλοποίησης και μεταρρύθμισης στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου. Τα θετικά αποτελέσματα ήταν άμεσα ορατά τόσο σε θεραπευτικό (βελτίωση γενικής εικόνας και συμπεριφοράς ασθενών) όσο και 31

34 σε παραγωγικό (αύξηση ποσότητας και ποιότητας προϊόντων) επίπεδο. Παρά τα θεσμικά προβλήματα και λοιπά αδιέξοδα που παρουσιάστηκαν στην πορεία, ο Κοι.Σ.Π.Ε. συστάθηκε το Σήμερα ο Κοι.Σ.Π.Ε. απαριθμεί συνολικά τετρακόσια σαράντα ένα (441) μέλη, με την ενεργή εμπλοκή των ασθενών με ψυχικά προβλήματα, των εργαζομένων ψυχικής υγείας και της τοπικής κοινωνίας της Λέρου. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσει αφορούν τον αγροτικό τομέα, την επεξεργασία / τυποποίηση και πώληση μελιού, τη ζαχαροπλαστική και τη λειτουργία του κυλικείου Λεπίδων. Οι αγροτικές καλλιέργειες αποτελούν την πρώτη δραστηριότητα που επιχειρήθηκε προς την κατεύθυνση της αμειβόμενης εργασίας, δίνοντας το ερέθισμα για να ακολουθήσουν νέες ανάλογες προσπάθειες στη φιλοσοφία της εργασιακής αποκατάστασης και στο μετασχηματισμό του εργασιακού ρόλου του προσωπικού. Στις αγροτικές καλλιέργειες εργάζονται κατά μέσο όρο είκοσι (20) άτομα (άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και εργαζόμενοι/ες ψυχικής υγείας). Οι καλλιέργειες είναι υπαίθριες και θερμοκηπιακές και πραγματοποιούνται σε τρία (3) αγροκτήματα συνολικής έκτασης εννιά (9) στρεμμάτων. Η παραγωγή ανέρχεται στους σαράντα (40) τόνους ετησίως, ενώ καλλιεργούνται είκοσι (20) διαφορετικά είδη κηπευτικών. Το κύριο μέρος της παραγωγής (80%) προωθείται στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, ενώ το υπόλοιπο (20%) πωλείται στην ελεύθερη αγορά με τη συνεργασία των τοπικών παραγωγών. Το 2007 η επένδυση ίδρυσης μονάδος τυποποίησης μελιού του Κοι.Σ.Π.Ε. επιλέχθηκε ως βέλτιστη πρακτική του Leader+. Οι μελισσοκόμοι της Λέρου προσέγγισαν τον Κοι.Σ.Π.Ε. προκειμένου να δώσουν αξία στο ακατέργαστο προϊόν τους μέσω της 32

35 μεταποίησης, του ποιοτικού ελέγχου και του μάρκετινγκ. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. αγοράζει το μέλι τους και αναλαμβάνει τη μεταποίηση και την πιστοποίησή του, ενώ οι μελισσοκόμοι αφοσιώνονται αποκλειστικά στο έργο της παραγωγής και διαρκούς βελτίωσης του προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, εφαρμόζοντας την από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, επιτυγχάνεται η ανάδειξη των χαρακτηριστικών της περιοχής και του τοπικού προϊόντος και ενδυναμώνεται η τοπική οικονομία, βασιζόμενη σε ενδογενείς πόρους και δυνάμεις. Το 2014 ο Κοι.Σ.Π.Ε. έλαβε άλλη μια διάκριση και συγκεκριμένα το βραβείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας Health & Social Care Social Enterprise 2014 στο πλαίσιο του διαγωνισμού Social Business Excellence Awards στην Ελλάδα. Η διάκριση που έλαβε αφορούσε την επιτυχημένη πρακτική των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ταυτόχρονα με την ενδυνάμωση της συνεταιριστικής αντίληψης, η οποία είναι υποτυπώδης στο νησί, και τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών απασχόλησης προς όφελος των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες αλλά και των τοπικών παραγωγών (μελισσοκόμοι) και της ευρύτερης κοινωνίας. Έδρα: Λέρος (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) Ιστοσελίδα: 33

36 νοσταλγαία Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «νοσταλγαία» δραστηριοποιείται από το 2012 στην καλλιέργεια βοτάνων και παραδοσιακών προϊόντων. Πρόκειται για την πρώτη Κοιν.Σ.Επ. που συστήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία ιδρύθηκε από γυναίκες μέλη του Συλλόγου Γυναικών Αγίων Αναργύρων Κιλελέρ. Στόχος της είναι η καλλιέργεια, συλλογή, αποξήρανση, επεξεργασία και πώληση αρωματικών φυτών και βοτάνων. Χρησιμοποιώντας ως επωνυμία ένα λογοπαίγνιο, τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. θέλησαν από την πρώτη στιγμή να αναδείξουν τις ευεργετικές ιδιότητες των προϊόντων της φύσης στην υγεία αλλά και στην ανθρώπινη ψυχή. Απώτερος σκοπός είναι η επιστροφή στη γη, νοσταλγώντας τους αυθεντικούς τρόπους γνωριμίας, άμεσης επαφής και επικοινωνίας με τα αγαθά, και η δημιουργία μέσα από αυτή, με επίκεντρο την καινοτομία και την ανθρώπινη υγεία. 34

37 Η Κοιν.Σ.Επ. διαχειρίζεται οκτώ (8) στρέμματα γης, καλλιεργώντας τσουκνίδα, δυόσμο, χαμομήλι, δεντρολίβανο και καλέντουλα. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλα βότανα, τα οποία η Κοιν.Σ.Επ. τα προμηθεύεται από άλλους καλλιεργητές, ενώ κάποια άλλα είναι αυτοφυή και συλλέγονται από ορεινές εκτάσεις. Τα τυποποιημένα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά καθώς και παράγωγα αυτών (βοτανόλαδα, κεραλοιφές) αποτελούν τα βασικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά. Η επεξεργασία, η μεταποίηση, η συσκευασία και η διανομή των αρωματικών φυτών γίνεται εξολοκλήρου από τις εργαζόμενες στην Κοιν.Σ.Επ. Επιπλέον, οι γυναίκες παράγουν τραχανά, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και παστέλια. Τα προϊόντα τους πωλούνται κυρίως τοπικά (στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας) σε συνεργασία με καταστήματα βιολογικών προϊόντων, ξηρών καρπών, τυροκομικών και διατροφικών προϊόντων, ενώ έχει αναπτυχθεί συνεργασία και με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας. Στους ευρύτερους στόχους της Κοιν.Σ.Επ. εντάσσεται η μελέτη των αρωματικών φυτών με όραμα να συμβάλει περαιτέρω στη γνώση, καταγραφή και έρευνα των φυτών αυτών σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε και τηρείται βάση δεδομένων, με αναφορές στην ελληνική και τη ξένη βιβλιογραφία, φυτολόγια και βοτανικός κήπος για την παρατήρηση των φυτών στη φυσική τους μορφή. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. επιδιώκουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και στη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών, δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων. Η συνεχή και στοχευμένη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού αλλά και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων της. Έδρα: Άγιοι Ανάργυροι Κιλελέρ (Περιφέρεια Θεσσαλίας) Ιστοσελίδα: 35

38 Ελίχρυσος Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Ελίχρυσος» ταυτίζεται με το όραμα δημιουργίας ενός βοτανικού κήπου στις Κυκλάδες, ένα εγχείρημα πολύπλευρο και πολυδιάστατο που ξεκίνησε το 2014 και βρίσκεται στα πρώτα βήματα υλοποίησής του. Στην ιδρυτική πράξη συμμετέχουν πέντε (5) μέλη, τέσσερα (4) εκ των οποίων είναι γυναίκες. Το φιλόδοξο όραμα της Κοιν.Σ.Επ. βασίζεται στο τρίπτυχο περιβάλλον κοινωνία αειφορία, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός πρότυπου επισκέψιμου βοτανικού κήπου που αφενός θα προσφέρει δημιουργική και καινοτόμα απασχόληση στους/ις εργαζόμενους/ες και αφετέρου θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για τη συνολική κοινωνία του νησιού και την Κυκλαδίτικη βιοποικιλότητα. Βασικές αρχές της λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ. είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική υπευθυνότητα, το ομαδικό πνεύμα, ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, το ανθρωποκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης και η επιχειρηματική ηθική μέσα από τις πρακτικές που αναπτύσσει. Ο βοτανικός κήπος στεγάζεται σε ένα κτήμα τ.μ. στα Χρούσσα της Σύρου, κληροδότημα του Νικολάου Ανδρουλή, 36

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πως δημιουργήθηκε η ιδέα και ξεκίνησε η δημιουργία του συνεταιρισμού παραγωγών Φραγκόσυκων και εναλλακτικών καλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ

Εισηγητής: Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ Η κινητοποίηση του Κοινωνικού Κεφαλαίου ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή: Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) Εισηγητής: Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο

Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο Μπέλλης Βασίλειος Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Το «Οικοσύστημα Συνεργατισμού» Κοινωνία Σύστημα Διακυβέρνησης Συνεργατικά σχήματα Σύστημα (Δίκτυο) εκπαίδευσης και υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας Σε πολλές προηγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας τρίτος τομέας ανάμεσα στο Κράτος και στην αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτισμικών δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δασικοί Συνεταιρισμοί σε νέους ρόλους-μια πράσινη πρόταση στη δασοπονία Βασιλική Νάκου, Δασοπόνος

Δασικοί Συνεταιρισμοί σε νέους ρόλους-μια πράσινη πρόταση στη δασοπονία Βασιλική Νάκου, Δασοπόνος Δασικοί Συνεταιρισμοί σε νέους ρόλους-μια πράσινη πρόταση στη δασοπονία Βασιλική Νάκου, Δασοπόνος Ομιλία από την εκδήλωση διαλόγου των Οικολόγων Πράσινων που πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά στις 23.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσµός και το νοµικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας - Παραδείγµατα κοινωνικών επιχειρήσεων

Ο θεσµός και το νοµικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας - Παραδείγµατα κοινωνικών επιχειρήσεων ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ(ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Ο θεσµός και το νοµικό πλαίσιο της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Ελληνογερμανικό FORUM Τροφίμων 21 Μαΐου 2015 Λιτόχωρο

2 ο Ελληνογερμανικό FORUM Τροφίμων 21 Μαΐου 2015 Λιτόχωρο 2 ο Ελληνογερμανικό FORUM Τροφίμων 21 Μαΐου 2015 Λιτόχωρο Μπέλλης Βασίλειος Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Το «Οικοσύστημα Συνεργατισμού» Κοινωνία Σύστημα Διακυβέρνησης Συνεταιρισμοί Σύστημα (Δίκτυο) εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν Κύκλοι Μαθημάτων ίδρυση Κέντρου Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Η Τομέα αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Στόχος του Κέντρου είναι η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη;

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη; Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη; Οικονομολόγος, Δρ. στην Κοινωνική Οικονομία, Παρατηρητήριο Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Δήμος Αποκορώνου Δήμος Καντάνου - Σελίνου Δήμος Κισσάμου Δήμος Πλατανιά Δήμος Σφακίων Δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα