Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ."

Transcript

1 1 Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ. ΘΕΜΑ: ΟΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ.

2 2 Κοντάκιον Ἦχος γ. Τῆς πατρῴας δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα, ὅν μοι παρέδωκας πλοῦτον ὅθεν σοι τὴν τοῦ Ἀσώτου, φωνὴν κραυγάζω Ἥμαρτον ἐνώπιόν σου, Πάτερ οἰκτίρμον δέξαι με μετανοοῦντα, καὶ ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ τό: δέξαι με μετανοοῦντα, καὶ ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.

3 3 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ: ΓΙΝΟΜΕΘΑ ΩΣ Ο ΚΑΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ; ; ; μέ τόν ἄσωτο υἱόν, ἤ μᾶς ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ ὡς τά ξινά μοῦτρα τους (βλέπετε: εὐρωπαῖοι πολιτικοί, οἰκονομολόγοι), καί τά δικά τους πρότυπα, ὅπως ἐκεῖνος ὁ ἄθλιος πού προσέλαβε τόν ἄσωτο στό ἐλεεινό χοιροστάσιο του. Γινόμεθα Πατέρες ὅπως στήν ἁγία Γραφή ; ἤ γινόμεθα ΤΕΡΑΤΑ, ὅπως ἐκείνους τούς πλουσίους καί πλούσιες, ἤ τούς διακινητές ἀνθρωπίνων σωμάτων (βλέπετε: ρεπορτάζ μέ βίντεο στό διαδίκτυο γιά τήν διακίνηση σωματέμπορων, κλπ στήν πρωτεύουσα, κλπ).

4 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. Καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. Οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. Καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Η ΔΥΣΗ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, καί ὡς ὑποτακτικοί τῆς Δύσης πού χρωστᾶμε σέ αὐτούς ὅλους, δυστυχῶς, καθώς εὑρισκόμεθα μέσα στήν εὐρωπαϊκή ἕνωση, ἡ χώρα τῶν μνημονίων, τῶν τροϊκανανῶν δυναστῶν μας, ἡ θλιβερά κατάντια τῆς χώρας μας, κατά τάς διαταγάς τῶν δυνάστεων μας, μεταβάλουμε σέ ἀκόμα χειρότερο χοιροστάσιο τήν ἴδια τήν πατρίδα μας. Ἡ πατρίδα μας ΑΓΡΟΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ, μέ ντόπιους καλαμαράδες-πολιτικούς, νά ἐξαγγέλλουν φτώχεια καί μιζέρια, ἀλλά καί νέες θέσεις χοιροβοσκῶν (βλέπετε : ἐργασία στούς πρόσφυγες), κατασκευάζοντας ἕλληνες ἐργοδότες-τέρατα, ὅπως ἐκεῖνον τῆς ἁγίας Γραφῆς, ὅπως ἐκεῖνον τόν «ἐργοδότη» πού εἶχε στήν ὑπηρεσία του τόν ἄσωτο υἱό στήν ἁγία Γραφή: «. Καί ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.» Οἱ ἀντίχριστοι τῆς Δύσης, μέ τούς ὑποτακτικούς τους ἐδῶ στήν χώρα μας, κατασκευάζουν τό νέο χοιροστάσιο τους, γιά νά βάλουν μέσα σέ αὐτό ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ἀλλά καί νά δημιουργήσουν νέα ἀφεντάδικα, καί

5 5 δαιμονική κοκεταρία (ἀνήθικων πλουσίων) διευθέτησης χοιροστασίων, ὅπως ἐκείνον πού προσέλαβε τόν ἄσωτο υἱό τῆς ἁγίας Γραφῆς καί τόν ἐκμεταλλευόταν ὡς ζῶο, ὡς κτῆνος, καί ὄχι ὡς ἄνθρωπο. Βεβαίως, σήμερα, ἐάν εἶναι σήμερα ἐκεῖνον τόν ξένο, νά τοῦ δώσει τήν εὐκαιρία ἡ ἑνωμένη Εὐρώπη νά κυβερνήσει τούς ἕλληνες ἐξαθλιωμένους, μέσα ἀπό θέσεις στήν ἑλληνική κοινωνία, θά τό κάνει, καί ὄχι ὅτι εἶναι φιλάνθρωποι, ἀλλά ἔτσι θά εὑρεθῆ ἡ χώρα νά ἔχει χάσει τό τιμόνι ττης, φέρνοντας γρηγορότερα τήν παγκοσμιοποίηση. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΩΤΟ ΥΙΟ (στήν ἁγία Γραφή), ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΗΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. Τότε πῆγε καί προσκολλήθηκε σέ ἕναν ἀπό τούς πολίτες ἐκείνης τῆς χώρας (ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ὁδηγήθηκε στά εἴδωλα καί τίς παρασυναγωγές) καί τόν ἔστειλε στούς ἀγρούς του νά βόσκει χοίρους (ζωώδης ξεπεσμός ἀνθρώπων πού ὑποφέρουν ἐπειδή ἀρνοῦνται στή ζωή τους τό Ἅγιο Πνεῦμα). Καί αὐτός ἐπιθυμοῦσε νά χορτάσει ἀπό τά ξυλοκέρατα (στήν ἀρχή εἶναι γλυκά στό στόμα ἀλλά ἀμέσως μετά ἀφήνουν ἀνούσια γεύση= ἡ ἁμαρτία μόνο προσωρινά εἶναι γλυκιά) πού ἔτρωγαν οἱ χοῖροι (ἀπό ἄχρηστες ή καί ἀνήθικες δηλαδή συνήθειες, πού κάποιοι νομίζουν ὅτι μποροῦν νά δώσουν νόημα στήν ἐφήμερη καί ά-χάρη ζωή τους) καί κανείς δέν τοῦ ἔδινε (δέν χορταίνεις πνευματικά ἀπό τήν ἁμαρτία, διότι σ' ἀφήνει πάντα ὑπαρξιακά κενό καί μέ πρόσκαιρη μόνο εὐχαρίστηση). Τότε συνῆλθε (ἀναλογίστηκε σέ πόση κατάπτωση βρέθηκε) καί εἶπε: Σέ πόσους μισθωτούς τοῦ πατέρα μου περισσεύουν ἄρτοι, ἐνῶ ἐδῶ ἐγώ χάνομαι ἀπό λιμό. Ἀφοῦ σηκωθῶ, θά πορευτῶ πρός τόν πατέρα μου καί θά τοῦ πῶ: Πατέρα, ἁμάρτησα στόν οὐρανό καί μπροστά σου, δέν εἶμαι ἄξιος πιά νά ὀνομάζομαι γιός σου. Κάνε μέ ὅπως ἕναν ἀπό τούς μισθωτούς σου. Καί σηκώθηκε καί ἦρθε πρός τόν πατέρα του

6 6 (πρός τόν χαμένο του Παράδεισο, τήν μυστηριακή ζωή πού εἶχε χάσει, τόν γεμάτο ἀγάπη Θεό του). ΔΙΔΑΓΜΑ: Τό νά βόσκει κάποιος πρόβατα, χοίρους, κλπ, δέν εἶναι κακό, ὅταν ἔχεις αὐτό τό κάνεις μέσα στήν πατρῶα γῆ σου, ὅπως ὁ πατέρας ἐκεῖνος (στήν Ἁγία Γραφή) πού εἶχε χωράφια καί ζοῦσε μέ τήν τίμια ἐργασία τους ὅλη ἡ οἰκογένεια, καθώς καί ἡ πατρίδα εἶναι ὡς μία μεγάλη οἰκογένεια. Όπως βλέπουμε με την ορθόδοξη εννοια την πατριδα ως ελληνες, το ίδιο θα πρεπει να βλέπουμε και την πατριδα τν ξενων, ως κατι ιερό, διοτι ο Θεός δημιουργησε τα εθνη. Όταν εμείς φροντιζουμε εδώ τους ξενους να τους ξεριζωσουμε από την πατριδα τους, και όχι όπως θα επρεπε να ξαναχτισουν την καταστραμενη πατριδα τους, ητ την καταπληγωμενη πατριδα τους, γινόμεθα δαίμονες «φιλανθρωπίας». Ὁ ἕλληνας πρέπει νά ἔχει τόν Θεό μέσα του, νά φέρεται στόν ξένο ὅπως θέλει ὁ Θεός-Πατέρας μας, πού ἔκαμε τά ἔθνη ὡς κάποιους κήπους στή γῆ μέ τά ὡραῖα ἄνθη τους= τά τάλαντα τους, καί ὄχι νά κακοποιοῦμε αὐτά τά ἄνθη. Νά τά φροντίσουμε νά μήν πάθουν ἀρρώστειες ναί! ἀλλά ὄχι μέ τήν βία, οὔτε μέ τήν δαιμονική «φιλανθρωπία» νά τούς ξεκληρίζουμε ἀπό τήν πατρῶα γῆ τους, εἰδεμή αὐτή ἡ ἁμαρτία θά πέσει στά κεφάλια μας. Νά εἴμεθα ὡς οἱ καλοί Σαμαρεῖτες, ἡ πατρίδα μας νά γίνει ὡς τό ξενοδοχεῖο πού φρόντισε τόν καταπληγωμένο συνάνθρωπο μας. Ὁ καλός Σαμαρείτης δέν πῆγε στό σπίτι του τόν ξένο πληγωμένο συνάνθρωπο μας, τόν πῆγε στό ξενοδοχεῖο, καί ὅταν ἐκεῖνος ἔγινε καλά, τότες ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του. Ἐμεῖς σήμερα δέν τό καταλαβαίνουμε ὅτι γινόμεθα «φιλάνθρωποι» δαιμονικοί ; ; Δέν καταλαβαίνουμε ἐπίσης ὅτι ὅταν ἐμεῖς οἱ ἕλληνες πηγαίνουμε σέ ξένες χῶρες, δέν πηγαίνουμε γιά νά βοηθήσουμε τίς ξένες οἰκονομίες, βοηθώντας ἐγωιστικά μόνο τήν προσωπική μας οἰκονομία, αὐτές πού μέ κοσμοπολίτικη βία πολεμοῦν τήν πατρίδα μας, ἀλλά πηγαίνουμε ὡς ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, εἴτε νά μάθουμε κάτι καλό πού δέν ἔχουμε (ὅπως ἐπιστήμη καλή), εἴτε γιά

7 7 νά βοηθήσουμε τήν πατρίδα μας. Ὁ ξένος λοιπόν, ὁ δυστυχισμένος αὐτός πού ἔρχεται στή χώρα μας, θά ἀναμεταδώσει κάτι καλό γιά τήν χώρα του ; ἤ θά βγάλει (σέ βάθος χρόνου) ὅλα ἐκεῖνα πού ὑποδουλῶσαν τήν δική του τήν χώρα, γιά νά ὑποδουλώσουν καί τήν νέα τώρα πατρίδα του πού τοῦ προσεφέρθη ἐκ ἀνοήτων; ΔΕΙΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ: -Εκπαιδευτές Αγιουβέρδα (είναι μια ινδική τεχνική χαλάρωσης). Ἐάν λοιπόν ὅμως ἔρθουν μέσα σέ αὐτήν τήν πατρίδα, ὅπως οἱ ἄθεοι (ὅπως οἱ ἰδεολογίες τοῦ κομμουνισμοῦ παλαιότερα, πού ἰσχύουνκαί σήμερα),καί οἱ κάθε ἀντίχριστοι τῆς Εὐρώπης, μέ νόμους πού ἐξευτελίζουν τήν γενετήσια φύση, τήν οἰκογένεια, καί γενικώτερα τόν ἄνθρωπο, τότες ἡ πατρίδα μεταβάλλεται ὅπως ἐκεῖνο τό χοιροστάσιο στήν ἁγία Γραφή. Ὁ ἄσωτος φωνάζει μετανοημένος (στήν ἁγία Γραφή): «Πατέρα! Κάνε μέ ὅπως ἕναν ἀπό τούς μισθωτούς σου», γιατί προτιμάει νά γίνει τσοπάνος στήν ὑπηρεσία τοῦ πατέρα του; διότι ἐκεῖνος εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι Ἀντίχριστος. Ἡ χώρα μας ἀγαπητοί ἀναγνῶστες δέν μπορεῖ νά προσφέρει φιλανθρωπία, οὔτε σέ ξένους, οὔτε στούς ἕλληνες, διότι τά ἀφεντικά της (πολιτικοί, κι ἄλλοι πού τήν διοικοῦν) γίνονται σιγάσιγά καί σταθερά οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν χοιροστασίων, ὅπως ἐκεῖνον πού προσέλαβε τόν ἄσωτο υἱόν στήν ἁγία Γραφή. ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ: (μέ κόκκινο εἶναι δικό μας) Στην 24σέλιδη κυβερνητική απόφαση, αναφέρονται όμως μεταξύ άλλων- και κάποιες ειδικότητες, που όπως και να το κάνουμε- αν μη τι άλλο, εντυπωσιάζουν: -Μάγειρες 167 -Πιλότοι 15 (ΝΑΙ! ΕΦΟΣΩΝ ΘΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ)

8 8 -Ανιματέρ 15 -Εκπαιδευτές Αγιουβέρδα (είναι μια ινδική τεχνική χαλάρωσης) 45 -Καθηγητές ασιατικών γλωσσών (ένας εξ αυτών, αντισημιτικών σπουδών) 7 -Εργάτες εκτροφής μινκ για γούνες (στη Βοιωτία) 10 -Εκπαιδευτές και φροντιστές ζώων 5 -Καθαριστές πισίνας 2 -Τatoo artists 2 -Βοηθοί καταδύσεων 10 -Μανικιουρίστες (βραζιλιάνικης τεχνικής) 2 -Υπάλληλος εμπορίας γρανίτη 1 -Συντηρητής μηχανής κονσέρβας 1 -Ψάλτης σε κοπτική εκκλησία 1 -Σπερματεγχύτες βοοειδών 10 Οι υπόλοιπες ειδικότητες είναι: εργάτες πτηνοτροφείου και ιχθυοτροφείων, υπάλληλοι τουριστικού γραφείου και υπάλληλοι σε γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων, εργάτες εκχυλίστηρίου, ηλεκτροσυγκολλητές, πωλητές και επιπλοποιοί. { ΝΑΙ! ΕΦΟΣΟΝ ΘΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΤΩΝ ΚΥΡΑΤΣΩΝ νεόπλουτων, καί παλαιόπλουτων δυναστειῶν πού λυμαίνονταν χρόνια τώρα τήν ἑλληνικήν κοινωνία μέσα ἀπό «φιλανθρωπίες» ὑπέρ τῆς παγκοσμιοποίησης, καί ποτέ γιά τήν ἑλληνικήν κοινωνία καί τό ἀληθινό καλό τῆς πατρίδος καί τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν.} ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!!! Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΑΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΜΕ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ!!! ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΑ ΔΙΩΧΝΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΠΡΙΝ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΣΕΙ ΕΙΣ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΑΣ.

9 9 Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΕΙ: «ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΩΣ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ, ΩΣ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΣ, ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΕΙΤΕ ΣΚΛΑΒΟΥΣ ΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΩΣ ΟΔΗΓΟΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΣ. Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΟΥΝ. ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΟΥΜΕ ;;; ΜΗΠΩΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΥΡΕΘΗΚΑΜΕ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ;;;

10 10 ΠΕΡΙ Μ.Κ.Ο. (μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων) πού ἀντικαθιστοῦν τό κράτος, καί τό ἀπατηλό ὅραμα τοῦ κομμουνισμοῦ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΒΑΘΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ (καί ὄχι ὅλων) ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Μ.Κ.Ο.) ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ (ΟΙ Μ.Κ.Ο.) ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΩΝ. ΤΟ ΘΥΜΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΣ. KAI ΕΙΤΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΙΩΠΟΥΝ, ΑΦΗΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ (ΔΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ) EITΕ OXI. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΘΥΜΑΤΑ ΩΣ ΕΞΗΣ, ΚΑΙ ΕΚ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: Α) ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΔΟΞΑ, ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ γιά ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ.. Β) ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ, ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΕΚΕΙ ΕΙΤΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ (ἀκόμα χειρότερα) ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ΠΕΦΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΟΚΑΝΟ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ( μετά τῶν ὀργάνων τους), ΜΗ ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΔΩΡΟΔΟΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΝ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ

11 11 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ λοιπόν ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΖΗΤΗ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ. Στήν οὐσία τούς δίδουν τόν ρόλο σωτήρα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι «οἱ σωτῆρες» ἔχουν ἀπολέσει τήν ψυχή τους στό διάβολο διά τῶν ἀντιχριστιανικῶν μηνυμάτων πού περάσαν στήν κοινωνία (βλέπετε: ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ AIDS, ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ἐάν τούς ρωτήσης γιά τήν ὁμοφυλοφιλία,καί προγαμιαίους ἔρωτες, ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ!!! ΜΗΝ ΘΕΩΡΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΑΝΗΚΗ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΑΜΟ, ΣΤΟ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ. ΔΕΝ θεωροῦν πορνεία τήν προγαμιαῖαι σχέση!!!, οὔτε κάτι βδελυρό καί σιχαμερό την ὁμοφυλοφιλία!!!, ἐπικεντρωμένοι μόνο στήν ἐξάλειψη τῶν ἀσθενειῶν (ἀφροδίσια, κλπ) γιά νά συνεχίση ὁ κόσμος ἀκάθεκτος στήν ἁμαρτία. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ὁ κόσμος ἀποσκοποῦν νά ἀποκομίσει ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΤΟΥ, ὅπως ἐπί παραδείγματι συνέβηκε καί στόν κομμουνισμό, βάζοντας μέσα σέ αὐτό τό ἰδεολογικό πολιτικό σύστημα (τοῦ κομμουνισμοῦ) τό δηλητήριο τοῦ ἀθεϊσμοῦ, καί ἀπέναντι του τό μεταλλαγμένο δόλωμα τῆς ἑρμηνείας ἐδαφίου τῆς ἁγίας Γραφῆς (περί τοῦ : «ὁ ἔχων δύο χιτῶνες νά δίδει τόν ἕναν» ). Μεταλλαγμένο μετέπειτα ἐδάφιο, ὅμως μέ τό στοιχεῖο τῆς

12 12 βίας μέσα του, ἀφαιρώντας τήν ἀγάπη, καθώς ὁ χιτώνας δέν δίδεται ἀπό ἀγάπη, ἀλλά μέ τήν βία, καί αὐτό γιά νά τό πάρουν κοροϊδευτικά καί οἱ τεμπέληδες, καθιστώντας τόν ἐργαζόμενο στήν οὐσία ἕνα κορόιδο, καί βραβεύοντας τόν ὀκνηρό καί τεμπέλη μέ τά χρήματα τοῦ περισσότερου ἐργαζόμενου. Ἐργαζόμενο πού τόν τιμωροῦν γιά κάποιο πλεόνασμα ὑλικό, γιά νά μήν τό δώση στό παιδί του, ἐγγόνι του, κλπ, ἀλλά νά φροντίσει τό κομμουνιστικό κράτος στήν διαχείριση τῆς περιουσίας του, νά ἠγηθῆ ἐκεῖνο τοῦ ρόλου τῆς φιλανθρωπίας, ἀποσκοπώντας πνευματικά ἀνταλλάγματα ὑποδούλωσης τοῦ κόσμου. Στήν ἁγία Γραφή δέν θά ὑπῆρχε ὁ πατέρας τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, ὁ ἔχων οἰκογενειακή περιουσία μέ χωράφια, κατά τό κομμουνιστικό πρότυπο τοῦ κόσμου τους. Ὁ ἄσωτος υἱός τότες, δέν θά ἔχει πουθενά ἀποκούμπι, ὅταν ἔπεσε στήν ἁμαρτίαν, θά τόν περιλάμβανε εἴτε ὁ ἄρχοντας τοῦ πλούτου (χωρίς τόν Θεό μέσα του) νά τόν ρίξει στήν συμμορία, μαστροπεία, κλπ, ἤ ὁ παλιάνθρωπος τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήματος χωρίς τόν Θεό μέσα του πού ἔχει ἕνα στάβλο μέ γουρούνια καί θά τόν ἔχει νά τρώει ξυλοκέρατα γιά νά βόσκει τά γουρούνια του, ἤ ἔστω καί ἕνα καλύτερο πιάτο φαγητό μέ τό ἀντάλλαγμα τῆς στράτευσης στόν ἀντιχριστιανικό στρατό του. ΚΡΟΥΟΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΕΞΤΕ!!! Η ΤΡΟΪΚΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ, ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

13 13 ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ!!! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ (ὅπως νά καλλιεργήσουμε τή γῆ μας, καί νά ζήσουμε τίμια τήν οἰκογένεια μας) ἀλλά καί οὔτε ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ!!!!!!! ΚΟΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ «ΣΩΤΗΡΩΝ» ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. Τέσσερα μόνο παραδείγματα: παιδείας, στέγης, ἐργασίας, καί ὑγειονομικῆς περίθαλψης μέσα ἀπό τό πρότυπο τοῦ κομμουνισμοῦ, πού δανείζονται τά βασικά στοιχεῖα αὐτοῦ οἱ φιλανθρωπικοί ὀργανισμοῦ μέ τήν ἔνδειξη: Μ.Κ.Ο. Αὐτή ἡ προσφερόμενη ζωή γενικώτερα ἀπό τούς «καλοθελητές»ἔχει ὡς σκοπό (ὄχι ἀπό τούς ἀνθρώπους-θύματα, γιατί ἐκεῖνοι δέν γνωρίζουν πού ἔχουν παγιδευτῆ, ἀλλά ἀπό τούς δαίμονες) νά τούς φέρουν σέ τέτοια μανιοκατάθλιψη πού ἀναπόφευκτα (βάση συστηματικοῦ ψυχαναγκασμοῦ μέ δαιμονικό ὑπόβαθρο) θά συρθοῦν στόν πρωτοξάδερφο τοῦ κομμουνισμοῦ, τόν αἰσχρό, τόν «ὡραῖο» ἀλήτη μέ τό ὄνομα: καπιταλισμός. Αὐτός θά περιλάβη τόν κόσμο, τήν κοινωνία ὁλόκληρη ὡς κάποια παλλακίδα κάποιου βασανιστή της, καί θά τῆς ὑποσχεθῆ πλούτη καί

14 14 κοσμοπολίτικα φῶτα μέ ἀντάλλαγμα τό κορμί της, ἐκπορνεύοντας την. Ἀποτέλεσμα θά εἶναι νά λεηλατήσει ὅτι ἀπέμεινε ἀπό τό ψυχοσωματικό ναυάγιο τῆς κοινωνίας= ἀνθρώπινο ράκος. Παραδειγμα-Ἀπόδειξη εἶναι τό γεγονός τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης μέ κομμουνιστικό καθεστώς, πού ἐξελίχθηκαν οἱ νεαρές γυναῖκες της ὡς τό πρῶτο καί καλύτερο ἐμπόρευμα λευκῆς σαρκός στήν καπιταλιστική Δύση, ἐνῶ οἱ ἄνδρες ἀποτέλεσαν τό δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο μαφίας σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο μετά τήν Κίνα. 1) Παιδείας: Ἡ ἔννοια τῆς Παιδείας χωρίς Χριστό μέσα της. Συμβαίνει αὐτό γιά νά σερβιριστῆ στόν ἄνθρωπο, ἀπό τήν νηπιακή κιόλας ἡλικία του ὁ ἀθεϊσμός. Τά παιδιά μας τότες θά μεγαλώσουν χωρίς Χριστό μέσα τους, ὁ Χριστός δέν θά ὑπάρχη, καθώς θά ἔχει ἐκδιωχθῆ ἀπό τόν κομμουνισμό στίς ψυχές καί καρδιές τῶν παιδιῶν μας, καί μετέπειτα τῶν ἐνηλίκων. Αὐτό εἶναι τό πρῶτο στάδιο, ἡ ἐρήμωση τῆς ψυχῆς ἀπό τόν Χριστό. Ὅταν θά συντελεσθῆ αὐτό τό στάδιο τότες θά εἰσέλθει σέ ἐφαρμογή τό δεύτερο, ἡ στέγαση. Ἀφοῦ ἐρημωθῆ ἡ ψυχή ἀπό Χριστό θά μοιάζει τό ἀνθρώπινο σῶμα ὡς κάποιο ναυάγιο, τότες αὐτό τό ναυάγιο θά προσφερθῆ ἡ κομμουνιστική πρόνοια νά τό ρυμουλκήση καί στεγάσει σέ μία κοινωνία ναυαγῶν, κάτι σάν νεκροταφεῖα πλοίων, πού βλέπουμε σέ μολυσμένους κολπίσκους νά φαίνεται ἡ καταθλιπτική ὕπαρξη τους. Θά πρόκειται περί ἀνθρώπων ζωντανῶν-νεκρῶν. Μία κοινωνία νεκροταφείου, χωρίς Χριστό μέσα του. Ἀλλά ἄς ἀναλύσουμε περισσότερα τήν ἔννοια τῆς στέγασης-ναυαγίων ψυχῆς μέσα σέ ζωντανά (φαινομενικά) σώματα. 2) Στέγασης: Ἡ ἔννοια τῆς στέγασης στά κομμουνιστικά καθεστῶτα ἀρχικά γινόταν μέ σκοπό νά κατασκευάσει οἰκίσκους τύπου κλουβιά- πρότυπο φυλακῶν, χωρίς κήπους γιά νά μήν βγαίνουν οἱ ἐνήλικες ἔξω, οὔτε τά παιδιά των, καί νά ἀναζητήσουν τήν ἀναψυχή τους ἀργότερα ἀναπόφευκτα πάλι μέσα ἀπό στήν

15 15 κομμουνιστική πρόνοια, δηλαδή σέ προαύλια-στρατόπεδα μαζικῆς ἑστίασης. Αὐτά τά στρατόπεδα θά εὑρίσκονται ὅπου εἶναι οἱ βιομηχανικές περιοχές, καί θά καταντήσουν ὡς κάποιες μεγαλουπόλεις στήν Κίνα πού ὁ κόσμος πεθαίνει ἀπό καρκίνους, καί ἄλλες ἐκφυλιστικές ἀρρώστειες λόγω τοῦ μολυσμένου ἀέρα, καί τῆς μολυσμένης διατροφῆς (στήν οὐσία ἐκτροφῆς σάν ζῶα μέσα σέ μάντρες), ἀλλά καί ἄλλα ἀφύσικα καί τερατώδη, πέφτοντας πολύ κάτω ἡ ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. 3) Ἐργασίας: Ἀφοῦ συντελεσθοῦν τά πρῶτα δύο (παιδείας καί στέγασης), τότες θά τούς παρουσιάσει τό τρίτο «γλυκό» ὁ ἀλήτης ὁ καπιταλισμός. Θά τοῦ προσφερθῆ νά δώση τήν ἐργασία. Ἡ ἔννοια τῆς ἐργασίας θά εἶναι νά δημιουργήσει δύο εἰδῶν κάστες «ἐργαζομένων» (σκλαβωμένων). Α) Τούς τεμπέληδες, πού θά ἔχουν ἀπαρνηθῆ ἡ εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό χειρωνακτική ἐργασία, καί θά προσφερθοῦν κάποιοι «ψημένοι» κάτω ἀπ' πρώην κομμουνιστικά καθεστῶτα, ἀλλά ἄθεοι καί βάρβαροι. Αὐτό θά συντελεσθῆ γιά νά δοθοῦν τά ἅγια (ἡ εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό χειρωνακτική ἐργασία) στούς κύνες, μέ σκοπό ἕνα, ΤΟ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΗ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ: «τά ἅγια τοῖς κυσί», δηλαδή ἡ ἁγία ἐργασία (ἡ χειρωνακτική) νά δοθεῖ στά σκυλιά (σκυλιά= ἄνθρωποι βάρβαροι, χωρίς Χριστό μέσα τους). Διότι ὅταν ἕνας λαός βάζει ἄθεους νά κάνουν κάτι πού θά ἔπρεπε νά τό καταφέρνει μόνος του, δηλαδή ὁ δικός του λαός, συντελῆται τό λαϊκό ρητό: «ΜΠΕΣΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ». Ἐκφράσεις- ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ: «τά ἅγια τοῖς κυσί» : λέγεται ὅταν θεωροῦμε ὅτι διαπράττεται κάτι πού εἶναι ἀνόσιο, ἱεροσυλία. Β) Τούς ἀνήθικους ἄρχοντες, καθώς ἐκεῖνοι θά ἐκμεταλλευτοῦν τόσο πολύ τούς ἄθεους ὅλων τῶν χωρῶν πού θά τούς κάνουν ἄλλους

16 16 νά τίς ἐγκαταλείπουν γινόμενοι σκλάβοι τους, καί ἄλλους νά ἐξεγείρονται κατά αὐτῆς τῆς χώρας τους γιά νά διώχνουν τούς συμπατριῶτες τους πρός τούς ἀνήθικους ἄρχοντες τῆς Δύσεως. ὁ Θεός δέν θέλε νά ἐγκαταλείπουν οἱ ἄνθρωποι τήν πατρίδα τους, ἀλλά μόνον τήν πλάνη τους. Οἱ ἄνθρωποι πού ἀποφασίζουν νά ἐγκαταλείψουν τήν πατρίδα τους τήν σώζουν ὡς ἱεραπόστολοι καλῶν ἀγαθοεργιῶν (λόγου καί πράξης) εἴτε εὑρίσκονται μέσα σέ αὐτήν, εἴτε ἔξω ἀπό αὐτήν, προσφέροντας κάποια καλά ἐκ τῶν ἄλλων χωρῶν. Ο μακαριστος επίσκοπος Αυγουστινος Καντιωτης, φωναζε: «ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΑΙΣΧΡΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΡΑ. Οἱ δικοί μας πολιτικοί, ὅμως, ἐπιθυμοῦν νά πάρουν οἱ ξένοι (βλέπε λαθρομετανάστες) τά ξυλοκέρατα τῆς Δύσεως, γινόμενοι σκλάβοι. Ἀπόδειξη εἶναι ὅτι δέν μαθαίνουν στά παιδιά τῶν λαθρομεταναστῶν τήν γλώσσα τους, ἀλλά τήν ἑλληνική γιά νά τούς ἐνσωματώσουν στό ἐργατικό δυναμικό ἐργασιῶν τοῦ χοιροβοσκοῦ μέ ἀπολαβές ξυλοκέρατων στή χώρα μας, καταντῶντας ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάς ὡς τό χοιροβοσκότοπο τοῦ ἐλεεινοῦ στήν ἁγία Γραφή. Οὔτε βέβαια εἶναι σωστό νά λάβουν ἐπαγγέλματα πού ὀφείλουν κληρονομικῶς νά διευθετήσουν οἱ ἕλληνες, γιά νά μή χάσουμε ἐμεῖς τό τιμόνι, γινόμενοι ἀπό νοικοκύρηδες στήν πατρίδα μας δοῦλοι τῶν εἰσβολέων ξένων, ὁδηγώντας μας στά συμφέροντα τῶν ἀπίστων πολιτικῶν τους εἰς βάρος μας. Ἐνῶ θά μπορούσαμε νά τούς διδάξουμε τήν ἱερότητα τῆς κληρονομιᾶς τοῦ πατέρα τους, παπποῦ τους, στή γῆ τῶν προγόνων τους, καί πῶς θά μποροῦσε ἐκεῖ νά τήν ἀξιοποιήσουν γιά νά ζήσουν τήν οἰκογένεια των, ἐρχόμενοι σέ συναίσθηση (κάποτε) τῶν θησαυρῶν τῶν διδαγμάτων τῆς ἁγίας Γραφῆς μας. Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΟΡΠΟΥΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ. ΘΕΛΕΙ ΟΜΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΩΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΩΡΑΙΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, μέ τά τάλαντα τους =

17 17 ἱκανότητες τους νά μοσχοβολοῦν, καί ὄχι νά ἀσχημονοῦν, ΔΟΞΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ. ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ. 4) ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. Μετά ἀφοῦ τούς ἐγκλωβίσει ὅλους μαζί, ἄθεους καί φανατικούς πλανεμένων θρησκειῶν θά τοῦ ἐξηγήσει ὅτι τά ἀφροδίσια νοσήματα, τό Αids, καί ὅλα ἐκεῖνα πού τοῦ σκοτῶσαν τό σῶμα τους κάποτε, μέ τά χρήματα τῆς Δύσεως, ἐπιδιδόμενοι σέ ἁμαρτωλές σαρκικές ἀπολαύσεις, κλπ, θά τοῦ τό θεραπεύσει ΤΩΡΑ ἡ ὑγειονομική τους περίθαλψη, ποιά ; ἡ κοινωνία τοῦ καπιταλισμοῦ. Ὁ «ὡραῖος» ἀλήτης θά πλησιάσει τόν ἄθεο καί τόν πλανεμένο σέ διάφορες θρησκευτικές δοξασίες ὡς κουτάβι παμπόνηρο, καί μόλις ἐνδώσουν θά τοῦ παρουσιαστῆ ὡς εἶναι, δηλαδή ὡς ὁ καλπάζον λέοντας πού θά τόν ξεσκίσει κυριολεκτικά. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΛΛΩΝ Μ.Κ.Ο. ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ, ἀλλά νά ὠφελοῦν τήν Ἀντίχριστο παγκοσμιοποίηση καί τά σχέδια τους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΕΝΩ (τά Μ.Κ.Ο.) ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ AIDS (μέχρι ἐδῶ πολύ σωστά), ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΣΟ, ΤΗΝ ΙΔΙΑΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΝΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ, ΟΥΤΕ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΗΘΑΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΣΕΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΘΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ (ἔστω) ΤΡΟΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ (κακῶς βέβαια) ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ (οἱ ἕλληνες τῶν Μ.Κ.Ο.), ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΟΝΤΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ Μ.Κ.Ο. ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ,

18 18 ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ, ΩΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ. ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ: «Ο ΘΕΟΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ». Ο ΙΑΤΡΟΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ἀλλά ΔΕΝ ΘΑ ΑΓΝΟΗΣΕΙ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ, ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ!!! ΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΨΥΧΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΖΩΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ἀλλά σίγουρα ἔχει μία ζωική ψυχή, πού ζεῖ ὅσο ζεῖ τό σῶμα, μέ σκοπό νά μή βρωμίσει αὐτό ὅσο ἔχει τήν ζωική ψυχή μέσα του. ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ Μ.Κ.Ο. ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝΩΝ. Σημείωση: Ἴσως λυπήσουμε μερικούς κομμουνιστές, καί μέλη τῶν Μ.Κ.Ο., διότι ἀρκετοί ἐκ αὐτῶν εἶναι καλοί ἄνθρωποι, ὅπως ὁ πρόεδρος τοῦ ΚΚΕ, καί πολλοί μέσα εἰς αὐτό τό πολιτικό κόμμα. Ὅμως, ἐπειδή εἶναι καλοί ἄνθρωποι, ἕνας λόγος παραπάνω νά στρέψουμε τήν καλωσύνη τους στήν πηγή τοῦ καλοῦ, στόν Θεό. ΔΙΟΤΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΩΣΥΝΕΣ ΠΗΓΑΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ, ὅλα τά καλά ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ προέρχονται ἀπό τήν πηγή τοῦ καθόλου τόν Θεό. (ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΠΗΓΑΙΑΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ). Ἐμεῖς ἔχουμε λοιπόν μόνο τήν θέληση, νά

19 19 πλησιάσουμε αὐτήν τήν πηγή, μόνο αὐτό ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ, διότι μόνο αὐτό εἶναι δικό μας. Τά λέμε λοιπόν ὅλα αὐτά διότι τότες μόνο θά ἐνισχυθοῦν τόσο ἐκεῖνοι ὅσο καί ὁ κόσμος τους, οἱ ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν, διότι ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί αὐτούς τούς ἀγαπᾶμε, καί ἐπειδή τούς ἀγαπᾶμε, ἔχουμε καθῆκον νά τούς ἀφυπνίσουμε, καί νά τούς τραβήξουμε ἀπό τίς παγίδες τῶν δαιμόνων, ὁ Θεός μᾶς θέλει ΟΛΟΥΣ στόν παράδεισο του. -

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ.

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1 Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ. ΘΕΜΑ: ΟΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ!

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 1 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 2 ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ (ἤ κάτοχο ὑψηλῆς κυβερνητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα ἀκοῦμε γιά διάφορες δῆθεν συνιστῶσες, καί πόλεμο... συνιστωσῶν, ἀλλά ἐκεῖνα λέγονται καθώς δέν τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν, ὁμιλοῦν λοιπόν γιά μαχομένων συνιστωσῶν!!!, καί δέν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 10ο. κεφ Ὁ Ἰακώβ

ΜΑΘΗΜΑ 10ο. κεφ Ὁ Ἰακώβ ΜΑΘΗΜΑ 10ο Γένεσις 25,19-34 κεφ. 27-33 Ὁ Ἰακώβ Πόσα παιδιά ἀπό τή συντροφιά μας εἶστε τά πρῶτα στήν οἰκογένειά σας; Ἐσεῖς, λοιπόν, εἶστε τά πρωτότοκα. Ἔτσι λέγονται τά παιδιά πού γεννήθηκαν πρῶτα σέ μιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον.

Εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον. Μήνας Ἰανουάριος 7 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον. Μεγάλη καί ἐπίσημη ἡμέρα εἶναι σήμερα γιά τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀμέσως μετά ἀπό τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων. Μπροστά στά πλήθη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη

Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη Βίος της Αγίας Σοφίας Η Αγία Σοφία έζησε την εποχή που βασίλευε ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Ανδριανός, περίπου το 117-138 μ.χ. Προερχόταν από μια πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμολογία Πίστεως Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Ὁμολογία Πίστεως Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 1 Ὁμολογία Πίστεως Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἀπόδοση: Βασίλειος Σκιαδᾶς Θεολόγος Περί τοῦ Θεοῦ Πατρός 1 Ὑπάρχει ἕνας Θεός πρίν ἀπ ὅλα καί πάνω ἀπό ὅλα καί μέ ὅλα φανερούμενος καί πιό μεγάλος ἀπό ὁ,τιδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΑ ΣΥΚΙΑ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

Η ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΑ ΣΥΚΙΑ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Η ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΑ ΣΥΚΙΑ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ 1. Μέ ὠθεῖ νά μιλήσω ὁ ἐνυπόστατος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτός πού δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό τούς πατρικούς κόλπους καί κυοφορήθηκε ἀπερίγραπτα στά σπλάχνα τῆς Παρθένου.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική δογματική τόμος Α

Ἐμπειρική δογματική τόμος Α Ἐμπειρική δογματική τόμος Α...Τά κλειδιά τῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό κατ εἰκόνα στό καθ ὁμοίωση, ἀπό τήν κατάσταση τοῦ δούλου, στήν κατάσταση τοῦ μισθωτοῦ καί τοῦ υἱοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=gsdeexbtggu

https://www.youtube.com/watch?v=gsdeexbtggu ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (καί σήμερα, 24-01-2017) καί ὄχι μόνο, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν βόρειο- καί νότιο Εὐρώπη (βλέπετε καί ἀκραῖα φαινόμενα, παγετούς, κλπ) καί ἴσως νά σχετίζονται καί μέ τήν

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ

Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ Οὐ καλόν... Πάντοτε μέ ἐντυπωσίαζαν καί μέ ἐντυπωσιάζουν, ὅταν μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή καί ἰδιαίτερα τά δύο πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως πού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ-ΣΕΡΒΙΑ ( )

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ-ΣΕΡΒΙΑ ( ) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ-ΣΕΡΒΙΑ (25-11-2016) Ἦταν προφητικός ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές του ἕξι ἡμέρες πρίν ἀπό τό Πάσχα, ἐνῶ βρισκόταν φιλοξενούμενος στό σπίτι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5) 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ὡς ἁπλές γνῶμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ α! Στό παρόν ἔντυπο ὑπάρχουν ἀληθινά γεγονότα (δυό) ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο συνεχόμενο γεγονός ὅπου εἶναι ἡ ἀκραίαν μαγειρικήν, καί ἔχει ἐμφανισθεῖ στήν καθημερινήν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17 ΜΑΘΗΜΑ 4ο Γένεσις 4,25-26 6,1-9,17 Ὁ κατακλυσμός Παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό οὐράνιο τόξο εἴτε ἀπό τό φυσικό φαινόμενο, ἄν οἱ μέρες εἶναι βροχερές, εἴτε ἀπό τήν κατασκευή πού μποροῦμε νά ἔχουμε κάνει πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Πάτερ Παντοκράτορ. Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός,

Πάτερ Παντοκράτορ. Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός, 16 12. Κατηχητικό φωλιά Νιώθω πρώτη μου φορά, τόσο ἀπέραντη χαρά κι ἡ καρδιά μου εὐτυχισμένη δε χορταίνει νά τό λέει: Κατηχητικό φωλιά γιά τοῦ Θεοῦ τή φαμελιά. Θέ μου, νά μαστε μαζί στόν οὐρανό, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου. «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30).

Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου. «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30). για τους Αγίους Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30). Ὁ Θεός δοξάζεται μέ τούς Ἁγίους Του καί οἱ Ἅγιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι - Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 8ο, Αρ. Τεύχος 9ο,Απρίλιος - Μάιος 2015 http://o-tiron.blogspot.com 1 Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Καιρός τοῦ Ποιῆσαι. Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ

Καιρός τοῦ Ποιῆσαι. Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ Καιρός τοῦ Ποιῆσαι Παιδεία τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ ἐλεύσεις καί οἱ ἀποκρύψεις τῆς Χάριτος καί ὅλη ἡ γνώση περί τοῦ Θεοῦ καί τῆς αἰωνίου ζωῆς πού προσφέρεται στόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι θλιβερή ἡ κατάσταση τοῦ πλουσίου τῆς σημερινῆς

Εἶναι θλιβερή ἡ κατάσταση τοῦ πλουσίου τῆς σημερινῆς Μήνας Νοέμβριος 5η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 16, 19 31) 5 Νοεμβρίου 2017 «...ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογί ταύτῃ» Εἶναι θλιβερή ἡ κατάσταση τοῦ πλουσίου τῆς σημερινῆς παραβολῆς. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ παρουσιάζει τήν κόλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

«Τα πρότυπα των ανθρώπων κατά τους Τρεις Ιεράρχες»

«Τα πρότυπα των ανθρώπων κατά τους Τρεις Ιεράρχες» «Τα πρότυπα των ανθρώπων κατά τους Τρεις Ιεράρχες» Ομιλία από τον θεολόγο καθηγητή του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας Σταματίου Δημήτριο. Εκφωνήθηκε κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ JOSTEIN GAARDER 1 Α Ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Τά τάλαντα...» Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΟΗ')

«Τά τάλαντα...» Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΟΗ') «Τά τάλαντα...» Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΟΗ') Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/tuesday/tues_2.htm...π ρόσεξε δέ ὅτι παντοῦ δέν ἀπαιτεῖ ἀμέσως αὐτά πού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΓΑΜΟΥ 100 Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το & ώρα Θα χαρούμε πολύ να είστε μαζί μας. 101 Η παρουσία σας και οι ευχές σας θα μας δώσουν χαρά στην ομορφότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα