Πολυπροβληματικές Οἰκογένειες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυπροβληματικές Οἰκογένειες"

Transcript

1 Πολυπροβληματικές Οἰκογένειες κας. Μαρίας Δημοπούλου-Λαγωνίκα, Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Ἐργασίας ΤΕΙ Ἀθηνῶν Τό θέμα τῆς εἰσήγησής μου «πολυπροβληματικές οἰκογένειες ἤ οἰκογένειες σέ πολλαπλές κρίσεις» ἀποτελεῖ μέρος τῆς γενικότερης προβληματικῆς τῆς θεσμικῆς καί ἀξιακῆς κρίσης πού διέρχεται ἡ σημερινή οἰκογένεια. Διά τόν λόγο αὐτό, πρίν ἀπό τήν ἀνάλυση καί περιχαράκωση τοῦ θέματος, θά ἀναφερθῶ ἀρχικά στό γεννικότερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο σχετικά μέ τήν κρίση στό θεσμό τῆς οἰκογένειας, καθώς καί σέ μιά ἀνάλυση τῆς ἔννοιας τῆς κρίσης. Ἡ προβληματική τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας στήν σημερινή της λειτουργικότητα ἀπασχολεῖ εἰδικούς ἀπ ὅλες τίς κοινωνικές καί ἀνθρωπιστικές ἐπιστῆμες. Κοινή ἐπιδίωξη εἶναι ἡ κατανόηση τῶν μεταλλασόμενων διαχρονικά δομῶν καί λειτουργιῶν της, ἀλλά καί ἡ μελέτη καί διατύπωση προτάσεων, πού ἀποσκοποῦν τελικά στήν διατήρηση τοῦ θεσμοῦ καί στή συνεχιζόμενη λειτουργικότητά του, σέ μιά κοινωνία πού ἀλλάζει. Οἱ ἔννοιες τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς ἤ μεταβολῆς ἔχουν μελετηθεῖ διαχρονικά ἀπό τούς κοινωνιολόγους μέ διαφορετικό ἐννοιολογικό περιεχόμενο, ἄλλοτε καί σήμερα. Ἡ κοινωνική ἀλλαγή ἀφορᾶ κοινωνικά σύνολα καί ἀναφέρεται σέ μεταβολές στίς δομές ἑνός συστήματος τῆς κοινωνίας- ἤ σέ μεταβολές ὑποσυστημάτων ὅπως εἶναι ἡ οἰκογένεια. Ἡ κοινωνική ἀλλαγή λοιπόν ὁρίζεται «ὡς μιά εὐδιάκριτη μεταβολή στίς δομές ἑνός κοινωνικοῦ συνόλου, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἕνα στιγμιαῖο συμβάν, οὔτε ξεπερνάει τά ὅρια ζωῆς μιᾶς γενιᾶς, ἡ ὁποία ἔχει ἕνα χαρακτήρα μονιμότητας καί ἀποτελεῖ σταθμό στήν ἱστορία τῆς κοινωνίας». Ὅλες οἱ θεωρίες τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς ξεκίνησαν ἀπό τίς ἰδέες τῆς προόδου, τῆς ἰσότητας, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. ( Δ. Τσαούσης, 2001) Παλαιότερα, ἡ αἰσιοδοξία γιά μιά καλύτερη κοινωνία κυριαρχοῦσε. Στήν ἐποχή μας, ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας, τῆς ἡλεκτρονικῆς καί τῆς πληροφορικῆς, μονοδιάστατα μόνο βελτίωσαν τό ἐπίπεδο ζωῆς τῶν ἀτόμων/οἰκογενειῶν. Τά ἀπρόβλεπτα ὑποπροϊόντα αὐτῆς τῆς ἀπότομης τεχνολογικῆς, οἰκονομικῆς ἐξέλιξης ἀντικατοπτρίζονται στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες σάν μιά βαθιά κρίση καί διάσπαση θεσμῶν καί ἀξιῶν. ( Μ. Δημοπούλου, 1992) 1

2 Ὁ κοινωνιολόγος W. Ogburn ἐπισημαίνει ὅτι στήν κοινωνία μας οἱ τεχνολογικές ἀλλαγές γίνονται τόσο ραγδαῖα καί σέ τόσο μεγάλη ἔκταση, ὥστε τό χάσμα μεταξύ τοῦ ὑλικοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ νά μεγαλώνει. Ἐφ ὅσον τά διάφορα μέρη τοῦ πολιτισμοῦ μιᾶς κοινωνίας ἀλλάζουν μέ διαφορετικό ρυθμό, ἡ προσαρμογή τῶν ἀτόμων σέ νέες καταστάσεις ἐπιβραδύνεται. Κατά τόν Ogburn ὁ πολιτισμός χωρίζεται σέ δύο μέρη: τόν ὑλικό πού περιλαμβάνει τά ὑλικά ἀγαθά καί τίς τεχνολογικές ἀλλαγές καί τόν μή ὑλικό-πνευματικό (culture) πολιτισμό πού περιλαμβάνει τούς θεσμούς, τίς ἀξίες, τούς νόμους, τά ἤθη καί τά ἔθιμα μιᾶς κοινωνίας. Ἡ κουλτούρα (culture) πνευματικός πολιτισμόςπροσαρμόζεται στίς τεχνολογικές ἀλλαγές ἀλλά πολύ πιό ἀργά ἀπό τόν ὑλικό πολιτισμό καί τό γεγονός αὐτό εἶναι πού δημιουργεῖ τά προβλήματα καί τίς συγκρούσεις σέ μιά κοινωνία (Σταθόπουλος Π, 1987). Τώρα, στίς ἀρχές τοῦ 21 ου αἰώνα, στή μετά-βιομηχανική- ἀστεακή κοινωνία μέ τίς κατακλυσμικές τεχνολογικές καί κοινωνικές ἀλλαγές, ἠ αἰσιοδοξία ἔχει χαθεῖ γιά ἕναν καλύτερο κόσμο καί ἡ ἔννοια τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς ταυτίζεται πλέον μέ τήν ἀνομία, τόν πεσιμισμό, τήν διάσπαση κοινωνικῶν θεσμῶν καί ἀξιῶν, τήν ἀλλοτροίωση τῆς οἰκογένειας καί τοῦ ἀτόμου. Οἱ διαδικασίες ὅμως σύνδεσης καί «ἐνοχοποίησης» τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ μέ τήν διάσπαση τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν καί τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, δέν μπορεῖ νά εἶναι μονοδιάστατες οὔτε ἁπλοποιημένες στήν μορφή τους. Ἡ πολυπλοκότητα τῶν κοινωνικῶν παραγόντων πού ἐπηρεάζουν τήν οἰκογένεια καί τίς λεπτές διεργασίες ἐσωτερίκευσης ἐξωτερικῶν μηνυμάτων ἀπό τά μέλη της, ὑπαγορεύουν ἕνα προβληματισμό γιά εὐρεία καί σέ βάθος ἐξέταση αὐτοῦ τοῦ φαινομένου. Διατυπώθηκαν ποικίλες θεωρίες ἀπό τόν χῶρο τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν σέ μιά προσπάθεια κατανόησης καί σύνδεσης τῶν παραπάνω μεταβλητῶν. Στήν εἰσήγηση αὐτή θά ἐπιλέξουμε μιά ἀναφορά ἀπό τόν John Berry, ὅπως εἶναι διατυπωμένη καί ἐπεξεργασμένη ἀπό τόν Καθηγητή Κοινωνικῆς Ψυχολογίας κ. Δ. Γεώργα. Ἐπιδίωξή μας εἶναι ἡ κατανόηση καί σύνδεση τῶν ἐξωτερικῶν κοινωνικῶν δυνάμεων καί ἐπηρεασμῶν μέ τίς ἐσωτερικές διεργασίες τῆς οἰκογένειας (Δ. Γεώργας, 1986). Ἐνδεικτικά ἀναφερόμεθα στήν οἰκολογική θεωρία τοῦ Berry ἡ ὀποία ἀποτελεῖται ἀπό πέντε παραμέτρους: τό οἰκολογικό πλαίσιο, τίς πολιτισμικές προσαρμογές, τίς βιολογικές προσαρμογές, τίς ξένες ἤ ντόπιες πολιτιστικές ἐξελίξεις καί τίς ψυχολογικές διαφοροποιήσεις στό ἀτομικό ἐπίπεδο. Ἡ θεωρία αὐτή ἐξηγεῖ τρόπους καί διεργασίες πού τά οἰκολογικά στοιχεῖα μποροῦν νά ἐπιδράσουν στά πολιτισμικά στοιχεῖα, στά βιολογικά καί κατόπιν νά διαμορφώσουν συγκεκριμένες ψυχολογικές συμπεριφορές, νοητικά σχήματα, ἀξίες καί γνωρίσματα. Ἐμπεριέχει ἕνα διαπολιτισμικό χαρακτήρα καί ἐπιδιώκει τήν κατανόηση τῆς 2

3 συμπεριφορᾶς τῆς οἰκογένειας καί τοῦ ἀτόμου μέσα ἀπό τήν ἐξέταση τῶν οἰκολογικῶν καί κοινωνικῶν φαινομένων. Ξεκινᾶ ἀπό τή θεωρία τῶν Γενικῶν Συστημάτων καί ἐξετάζει τή ποσότητα καί βαρύτητα τῶν ἀλληλεπιδράσεων μεταξύ τῶν παρακάτω πέντε στοιχείων: α) οἰκολογικῶν β) τῆς ὀργάνωσης (οἰκονομική, κοινωνική) καί τῶν θεσμῶν τῆς κοινωνίας (πολιτικό καί νομικό σύστημα, θρησκεία, ἐκπαιδευτικό σύστημα, μέσα ἐπικοινωνίας) γ) τῶν θεσμῶν μέ ὁμάδες στήν μικρή κοινότητα (ἀρχές κοινότητας, φιλικό περιβάλλον) δ) τῆς οἰκογένειας καί ε) τοῦ ἀτόμου Στό παραπάνω σύστημα, ἡ οἰκογένεια διακρίνεται ἀπό τά προηγούμενα συστήματα ἐπειδή κοινωνικοποιεῖ τό παιδί πού θά δημιουργήσει τήν οἰκογένεια τοῦ αὔριο. Μέσα ἀπό τήν οἰκογένεια ἱκανοποιοῦνται οἱ βασικές ἀνάγκες τοῦ παιδιοῦ, πού δέν εἶναι παρά οἱ ἀνάγκες τῆς κοινωνίας, καί οἱ ἀνάγκες τῆς κοινωνίας δέν εἶναι οὔτε πρέπει νά εἶναι- τίποτα ἄλλο ἀπό τήν ἱκανοποίηση τῶν οὐσιαστικῶν ἀναγκῶν τοῦ παιδιοῦ. Ἡ οἰκογένεια μεταβιβάζει τά ἤθη, ἔθιμα, τούς θεσμούς καί τίς ἀξίες τῆς κοινωνίας στό παιδί τό ὁποῖο μέ τή σειρά του θά διαμορφώσει ἰδεολογίες στήν αὐριανή κοινωνία (Μ. Γιωσαφάτ. 1988). Πρόσθετες μεταβλητές πού ἐπηρεάζουν τίς ψυχολογικές ἰδιότητες τοῦ ἀτόμου μέσα στήν οἰκογένεια εἶναι ἡ πολυπλοκότητα τῶν κοινωνικῶν στοιχείων, ὁ βαθμός τῆς ἀνθρώπινης ἐπαφῆς καί οἱ κοινωνικές ἀλλαγές. Γιά παράδειγμα, τό ἀξίωμα ὅτι «ὅσο περισσότερη ἐπαφή ὑπάρχει μεταξύ τοῦ ἀτόμου καί τῶν προσώπων τοῦ περιβάλλοντός του, τόσο περισσότερο ἐπηρεάζονται καί διαφοροποιοῦνται οἱ ψυχολογικές του ἰδιότητες» δίδει κάποιες ἀπαντήσεις σέ αὐθαίρετες διατυπώσεις γιά τό κίνδυνο διάσπασης τῆς οἰκογένειας ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης καί μόνο. Οἱ διαφοροποιήσεις στήν βαρύτητα ἐπιρροῆς τῶν παραπάνω μεταβλητῶν καί ἡ συνεκτίμηση ὅλων τῶν παραγόντων πού ἀναφέρθηκαν, ἀφήνουν περιθώρια γιά προβληματισμούς. Ὁ Ackerman στήν δεκαετία τοῦ 1960, παρομοίασε τήν οἰκογένεια μέ ἠμιδιαπερατή μεμβράνη, πού ἐπιτρέπει ἐκλεκτική διαπερατότητα τῶν ἐξωτερικῶν μηνυμάτων μέσα στό περιεχόμενο μέλη τοῦ σάκου- τῆς οἰκογένειας. Ἡ ἐξωτερική πραγματικότητα εἰσχωρεῖ μέσα ἀπό τούς πόρους τοῦ σάκου ἐκλεκτικά γιά νά ἐπηρεάσει τά μέλη μέ τρόπο προδιαγεγραμμένο ἀπό τήν ποιότητα τῆς μεμβράνης, δηλαδή ἀπό τήν οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα, ὅπως αὐτή διαμορφώνεται ἀπό τήν συγχώνευση καί διαφοροποίηση τῶν προσωπικῶν ταυτοτήτων τῶν συζύγων καί τῶν παιδιῶν (Ν. Ackerman). 3

4 Ἄρα κατά τόν Ackerman, τά ἐξωτερικά μηνύματα περνοῦν φιλτραρισμένα ἀπό τό οἰκογενειακό κλῖμα καί ἐπηρεάζουν σέ διαφορετικό βαθμό καί ποιότητα τά μέλη τῆς κάθε οἰκογένειας. Μήπως ὅμως σήμερα, 40 χρόνια μετά, οἱ ἐπιρροές ἀπό τό ἐξωτερικό περιβάλλον εἶναι περισσότερο ἰσοπεδωτικές ἀπό παλαιότερα; Μήπως ἡ οἰκογένεια εἶναι λιγότερο ἱκανή τώρα «νά φιλτράρει» καί νά κάνει ἐπιλογές τῶν ἐξωτερικῶν μηνυμάτων πού θά ἐπηρεάσουν τά μέλη της; Μήπως ἔχει χαλαρώσει, ἀμβλυνθεῖ «ἡ προστατευτική του μεμβράνη»; Ἤ μήπως ἡ οἰκογένεια παρόλο πού ἀντανακλᾶ τίς ἀλλαγές καί συγκρούσεις τῆς κοινωνίας σέ ἕνα συγκεκριμένο χῶρο καί χρόνο, διαφοροποιεῖται στό βαθμό εἰσδοχῆς καί ἀπορρόφησης τῶν ἐξωτερικῶν ἐπιρροῶν καί ἀπό τήν ἐσωτερική διαπλοκή τῶν σχέσεων της ἀλλά καί ἀπό τήν ἐπικοινωνία της καί τούς δεσμούς της μέ τήν μικρή κοινότητα καί τούς τύπους ὀργάνωσης τῶν θεσμῶν τῆς κοινωνίας ὅπου λειτουργεῖ; (Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα, 1992) Κατά συνέπεια οἱ γενικότερες κοινωνικές ἀλλαγές καί ἀνακατατάξεις, τά οἰκολογικά προβλήματα, ἡ ταχύτατη τεχνολογική ἀνάπτυξη, ἡ ἀστικοποίηση, ὁ αὐξανόμενος καταναλωτισμός, ἡ μαζική πληροφόρηση καί ἐπικοινωνία, οἱ πολιτικές καί κοινωνικές ἀνακατατάξεις τῶν τελευταίων ἐτῶν εἰσδύουν φυσικά στήν κοινωνική δομή ἀλλά μέ διαφορετικούς ρυθμούς καί ἐπίπεδα ἐπιρροῆς σέ κάθε χῶρο καί οἰκογένεια. Φυσικά οἱ γενικότερες ἀλλάγες ἀπό τίς ὁποῖες διέρχεται ἡ σύγχρονη οἰκογένεια καί ὁ περιορισμός τῶν λειτουργιῶν της -ἡ διάλυση τῆς ἐκτεταμένης οἰκογένειας καί ἡ ἀντικατάστασή της ἀπό τήν πυρηνική, τήν μονογονεϊκή, ἡ ἀπελευθέρωση τῆς γυναίκας καί ἡ εἴσοδός της στήν ἐργασία, ἡ δημοκρατικοποίηση τῆς οἰκογένειας, ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἐξουσίας τῶν γονέων, ἡ αὔξηση τῶν δικαιωμάτων τοῦ παιδιοῦδημιουργοῦν γενικότερες ἀνακατατάξεις στούς παραδοσιακούς τρόπους λειτουργικότητάς της ἀλλά καί περισσότερες συγκρούσεις μεταξύ τῶν μελῶν της. Μήπως, λοιπόν, αὐτές οἱ ἀλλαγές στή δομή καί λειτουργικότητα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας εἶναι ἀναπόφευκτες γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ θεσμοῦ ἐπειδή ἀκριβῶς εἶναι λειτουργικές στό σύγχρονο κόσμο πού ἀλλάζει; Μήπως αὐτές οἱ ἀλλαγές δέν ὑπονοοῦν διάσπαση ἀλλά προσαρμογή; Μήπως ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας δέν διασπάται, ἀλλά τείνει νά ἀλλάξει μορφή; Κι ὅταν λέμε ὅτι ἡ σύγχρονη οἰκογένεια χαρακτηρίζεται ἀπό μιά βαθιά κρίση θεσμῶν καί ἀξιῶν τί ἐννοοῦμε μέ τόν ὅρο «κρίση»; Κρίση δέν εἶναι ἀπαραίτητα διάσπαση καί καταστροφή. Κρίση μπορεῖ νά σημαίνει καί πρόκληση γιά νέα ἐπίπεδα λειτουργικότητας τῆς οἰκογένειας σέ μιά κοινωνία πού ἀλλάζει. 4

5 Στό σημεῖο αὐτό θά ἦταν σκόπιμο νά γίνει μιά σύντομη ἀναφορά στή θεωρία τῆς κρίσης καί τῆς δυναμικῆς της, ὅπως διατυπώθηκε ἀρχικά (G. Caplan, L. Rapoport, H. Parad) καί ὅπως διαμορφώθηκε ἀργότερα (A. Roberts, Kagan, H. B. Gilliland). Σύμφωνα μέ τόν G. Caplan καί τήν L. Rapoport ἡ κρίση ὁρίζεται ὡς μιά «ἀνατροπή σέ μιά σταθερή κατάσταση». Τό ἄτομο ἐπιδιώκει νά διατηρήσει μιά κατάσταση ἰσορροπίας μέσῳ προσαρμοστικῶν μηχανισμῶν καί δραστηριοτήτων ἐπίλυσης προβλημάτων. Αὐτή ἡ ὁμοιοστατική ἰσορροπία μπορεῖ νά διαταραχθεῖ ἀπ ὁρισμένα γεγονότα πού συμβαίνουν κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς, μέ ἀποτέλεσμα νά περιέλθει τό ἄτομο σέ κατάσταση κρίσης. Κατά τή περίοδο τῆς κρίσης οἱ συνήθεις προσαρμοστικοί μηχανισμοί τοῦ ἀτόμου δέν εἶναι ἐπαρκεῖς καί δέν ὁδηγοῦν γρήγορα στήν προηγούμενη ἰσορροπία. (L. Rapoport, 1965). Tό ἄτομο δοκιμάζει νέους τρόπους ἀντιμετώπισης πού ἀποβλέπουν στήν μείωση τῆς ἔντασης καί στήν ἐπίλυση τῆς κρίσης. Δυνατόν νά ξεπεράσει μόνο του τήν κρίση καί νά ἐπανέλθει στό προηγούμενο ἤ σέ βελτιωμένο ἐπίπεδο λειτουργικότητας. Δυνατόν ὅμως καί νά ἀποδιοργανωθεῖ, ἄν δέν ἔχει τά ψυχικά ἀποθέματα καί τά περιβαλλοντικά ὑποστηρικτικά συστήματα. Ἡ δυναμική τῆς κρίσης ἐμπεριέχει τόν κίνδυνο ἀποδιοργάνωσης ἀλλά καί τήν πρόκληση γιά κινητοποίηση ἐσωτερικῶν δυνάμεων τίς ὁποῖες δέν ἔχει συνειδητοποιήσει τό ἄτομο ὅτι ὑπάρχουν καί δέν ἔχει προηγουμένως χρησιμοποιήσει. Ὁρισμένοι μελετητές ἔδωσαν περισσότερη ἔμφαση στόν «κίνδυνο» πού ἐμπεριέχεται στήν κατάσταση κρίσης πού βιώνει τό ἄτομο, ἐνῶ ἄλλοι τόνισαν ἰδιαίτερα τήν «εὐκαιρία» πού τοῦ δίνεται γιά ἐπαναπροσαρμογή σέ βελτιωμένους τύπους προσαρμοστικότητας. Οἱ Gilliland καί James περιγράφουν τή κρίση ὡς τήν ἀντίληψη πού σχηματίζει τό ἄτομο γιά ἕνα γεγονός πού τό θεωρεῖ «ἀφόρητο» καί ὑπερβαίνει τά ψυχικά του ἀποθέματα καί τούς καθιερωμένους μηχανισμούς ἄμυνας. Ἄν δέν ἀνακουφιστεῖ ἔγκυρα τό ἄτομο, τότε ὑπάρχει πιθανότητα νά προκαλέσει ἡ κρίση σοβαρές συναισθηματικές, γνωσιακές καί συμπεριφορικές δυσλειτουργίες (Gilliland & James, 1993). Σέ ἀντίθεση μέ τούς προηγούμενους κλινικούς ἐπιστήμονες, ὁ κοινωνικός θεωρητικός Τhomas βλέπει τή κρίση σάν ἕνα καταλύτη πού διαταράσσει παλιές συνήθειες, προκαλεῖ νέες ἀνταποκρίσεις καί γίνεται ἕνας σημαντικός παράγοντας στή διαμόρφωση νέων ἐξελίξεων. Μέ αὐτήν τήν ἔννοια, ἡ κρίση εἶναι μιά ἐπίκληση γιά νέα δράση, μιά πρόκληση γιά λειτουργία προσαρμοστικῶν μηχανισμῶν στό ἄτομο, τήν οἰκογένεια καί στά κοινωνικά σύνολα, εἶναι μιά ἔννοια πού ἐμπεριέχει τό δυναμικό τῆς ἐξέλιξης. Ἡ ἀναφορά τῶν βασικῶν ἀρχῶν τῆς θεωρίας τῆς κρίσης πού ἀκολουθεῖ, διασαφηνίζει τίς ἀπόψεις τῶν ἀνωτέρω θεωρητικῶν καί 5

6 διευκολύνει τήν συσχέτηση τῆς ἔννοιας τῆς κρίσης μέ τίς θεσμικές «ἐπικίνδυνες» ἀνακατατάξεις στή λειτουργία καί στή δομή τῆς σημερινῆς οἰκογένειας. Βασικές Ἀρχές τῆς Θεωρίας τῆς Κρίσης Ἡ Θεωρία τῆς Κρίσης, ὅπως διατυπώθηκε ἀπό τούς Lindenman (1944), G. Caplan (1964, 1974), H. Parad (1971), N. Golan (1987), Slaiken (1990), H. Parad and L. Parad (1990) καί ἄλλους, ἀναφέρεται στίς ἑξῆς δέκα ἀρχές: 1. Καταστάσεις κρίσης μπορεῖ νά συμβοῦν καθ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς καί ὑποστήριξης ἀτόμων, ὁμάδων, οἰκογενειῶν, κοινοτήτων καί κρατῶν. Συνήθως ξεκινοῦν ἀπό κάποιο γεγονός κινδύνου τό ὁποῖο μπορεῖ νά εἶναι ἕνα ἐξωτερικό γεγονός ἤ κάποια ἐσωτερική πίεση. 2. Τό γεγονός κινδύνου, ἀναστατώνει τήν ὁμοιοστατική ἰσορροπία τοῦ ἀτόμου/συστήματος δημιουργώντας μιά εὐάλωτη κατάσταση. Τό ἄτομο/σύστημα ἐπιδιώκει ἄμεσα νά ἐπανέλθει στήν προηγούμενη ἰσορροπία του μέσα ἀπό συγκεκριμένες διεργασίες: καταρχᾶς ἐπιδιώκει νά χρησιμοποιήσει τούς συνηθισμένους μηχανισμούς ἐπίλυσης προβλημάτων, ἐνῶ παράλληλα τό ἄγχος καί ἡ ἔνταση σταδιακά αὐξάνονται. Ἐάν δέ τό πετύχει, ἀναστατώνεται περισσότερο καί κινητοποιεῖ νέους μηχανισμούς ἄμυνας. 3. Ἐάν τό πρόβλημα συνεχίζει καί δέν μπορεῖ νά ἐπιλυθεῖ ἤ νά ἀποφευχθεῖ, τότε ἡ ἔνταση κορυφώνεται, ἐνῶ ἕνας ἐκλυτικός παράγοντας μπορεῖ νά προκαλέσει τή στροφή γιά νά περάσει τό ἄτομο σέ κατάσταση κρίσης, δηλαδή σέ κατάσταση ἀποδιοργάνωσης. Ὁρισμένοι κλινικοί ταυτίζουν τό γεγονός κινδύνου μέ τόν ἐκλυτικό παράγοντα, ἀνάλογα μέ τό περιστατικό. 4. Κατά τή διάρκεια τῆς κρίσης, τό ἄτομο/σύστημα δυνατόν νά ἐκλάβει τό γεγονός κινδύνου ἤ/καί τόν ἐκλυτικό παράγοντα ὡς ἀπειλή ἤ ἀπώλεια ἤ πρόκληση ἤ συνδυασμό αὐτῶν. 5. Τά ἄτομα/συστήματα ἀντιδροῦν συνήθως στό ἴδιο στρεσογόνο γεγονός μέ διαφορετικούς τρόπους καί ποιότητα συναισθήματος, ἀνάλογα μέ τήν ὑποκειμενική ἑρμηνεία τοῦ γεγονότος. 6. Ἡ κατάσταση κρίσης δέν εἶναι ἀρρώστια ἤ παθολογική ἐμπειρία. Εἶναι μιά πραγματική δύσκολη περίοδος στή ζωή τοῦ ἀτόμου/συστήματος. Αὐτήν τήν περίοδο ὅμως εἶναι δυνατόν νά ἐπαναδραστηριοποιηθοῦν ἀνεπίλυτες συγκρούσεις ἀπό παλαιότερα βιώματά του, μέ ἀποτέλεσμα 6

7 νά ἀντιδρᾶ στήν παρούσα κρίση μέ ὑπερβολική ἀποδιοργάνωση. 7. Κάθε τύπος κρίσης ἀκολουθεῖται ἀπό συγκεκριμένες φάσεις/στάδια. 8. Ἡ κρίση εἶναι αὐτό-περιοριζόμενη, μέ διάρκεια μέχρι τεσσάρων μέ ἕξι ἑβδομάδων. 9. Κατά τή διάρκεια τῆς κρίσης τό ἄτομο τεῖνει νά εἶναι ἰδιαίτερα δεκτικό σέ βοήθεια. Οἱ ἀντιστάσεις καί οἱ συνήθεις μηχανισμοί ἄμυνας εἶναι ἐξασθενημένοι, ἐνῶ τό Ἐγώ τοῦ ἀτόμου τεῖνει νά γίνει περισσότερο δεκτικό σέ ἐξωτερικές ἀντιδράσεις καί ἀλλαγές. Περιορισμένη βοήθεια αὐτήν τήν περίοδο, σωστά ἐπικεντρωμένη, μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ περισσότερο ἀποτελεσματική, ἀπό μακρᾶς διάρκειας βοήθεια, σέ περίοδο μειωμένης συναισθηματικῆς προσιτότητας. 10. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐπαναπροσαρμογῆς, τό ἄτομο/σύστημα δυνατόν νά κινητοποιήσει νέες δυνάμεις καί νέους προσαρμοστικούς μηχανισμούς πού θά τό βοηθήσουν νά ἐπανακάμψει στήν παρούσα κρίση, ἀλλά καί σέ ἄλλες μελλοντικές. Ἐάν ὅμως δέ δοθεῖ βοήθεια αὐτήν τή κρίσημη περίοδο, τό ἄτομο/σύστημα «ἐπιλέγει» δυσπροσαρμοστικούς τύπους συμπεριφορᾶς, πού θά τό ὁδηγήσουν σέ περαιτέρω ἀποδιοργάνωση (Ν.Golan, 1986). Σύστημα κατηγοροποίησης τῆς κρίσης-ἡ οἰκογένεια σέ κρίσης Διακρίνονται δύο κατηγορίες κρίσεων: α) Οἱ ἀναπτυξιακές πού ἀναφέρονται στίς ἐξελικτικές, μεταβατικές περιόδους τοῦ ἀναπτυσσόμενου ἀτόμου πού προκαλοῦν συναισθηματική ἀναταραχή (κρίση τῆς ἐφηβείας, τῆς μέσης ἡλικίας, τῆς συνταξιοδότησης). β) Οἱ περιστασιακές πού ἀναφέρονται σέ ἀπροσδόκητα γεγονότα κατά τή διάρκεια τοῦ κύκλου ζωῆς τῆς οἰκογένειας (θάνατος, διαζύγιο, ἀποχωρισμός, ἀνεργία, σοβαρή ἀσθένεια, μετανάστευση, προσφυγιά, καταστροφικά γεγονότα, σεισμοί, πόλεμοι, κτλ.). Ὁ Reuben Hill καί ὁ Τ. D. Elliot ἀναφέρονται σέ τρία συστήματα κατηγοριοποίησης τῆς κρίσης μέ τό σημεῖο ἀναφορᾶς τήν οἰκογένεια (Hill, R, 1965, Parad, H, 1999). Α) Σύμφωνα μέ τήν προέλευση τῆς κρίσης: 7

8 Α1. Κρίσεις πού προέρχονται ἀπό ἐξωοικογενειακά γεγονότα, ὅπως πόλεμος, μετανάστευση, σεισμοί, καταστροφικά γεγονότα. Οἱ κρίσεις αὐτές κατά τόν Hill, τείνουν νά σταθεροποιήσουν τούς οἰκογενειακούς δεσμούς καί νά διευρύνουν τά μέσα ἀντιμετώπισης τους. Α2. Κρίσεις πού προέρχονται ἀπό ἐνδοοικογενειακά γεγονότα καί ἀναφέρονται σέ δυσλειτουργίες στή δυναμική τῆς οἰκογένειας. Τό διαζύγιο, ἡ ἐγκατάλειψη, οἱ ἐξωσυζυγικές σχέσεις, ὁ ἀλκοολισμός, ἡ βία στήν οἰκογένεια, εἶναι κρίσεις μέ αἰτιολογία ἐνδοοικογενειακή. Β) Σύμφωνα μέ τίς ἐπιπτώσεις στήν οἰκογένεια τοῦ γεγονότος κινδύνου: Β1. Κρίσεις πού προέρχονται ἀπό διαμελισμό τῆς οἰκογένειας, ὅπως σέ περιπτώσεις θανάτου, εἰσαγωγῆς σέ νοσοκομεῖο, ἀποχωρισμοῦ ἐξαιτίας μετανάστευσης, παλλινόστησης. Β2. Κρίσεις πού προέρχονται ἀπό τήν προσχώρηση νέων μελῶν στήν οἰκογένεια, ὅπως ἀνεπιθύμητο παιδί. Β3. Κρίσεις πού ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἠθική καταρράκωση τῆς οἰκογένειας, ὅπως συζυγική ἀπιστία, ἔλλειψη ὑποστήριξης μεταξύ τῶν μελῶν, ἀλκοολισμός, χρήση ναρκωτικῶν, παρβατικότητα. Β4. Κρίσεις πού ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἠθική καταρράκωση μέ διαμελισμό ἤ «προσχώρηση» μέλους, ὅπως τό διαζύγιο, ἡ αὐτοκτονία, ἡ φυλάκιση ἕνος μέλους, ἤ ἡ προσχώρηση μιᾶς μητριᾶς ἤ πατριοῦ στό οἰκογενειακό σχῆμα. Γ) Σύμφωνα μέ τό εἶδος τοῦ γεγονότος κινδύνου πού προκαλεῖ ξαφνική ἀλλαγή στό οἰκονομικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο τῆς οἰκογένειας μέ ἀποτέλεσμα τόν ἀπότομο πλουτισμό ἤ φτώχεια. Ὁ ἀπότομος πλουτισμός καί ἡ κοινωνική ἄνοδος μιᾶς οἰκογένειας δυνατόν νά προκαλέσει τήν ἀποδιοργάνωσή της, ἐνῶ ἡ ἀπότομη φτώχεια καί ἀνεργία εἶναι γνωστόν ὅτι προκαλοῦν ἀλυσιδωτές διασπαστικές ἀντιδράσεις στήν οἰκογένεια πού συχνά ἀδυνατεῖ νά ἀντιδράσει στίς συχνές κρίσεις. Ἰδιαίτερα στήν ἐποχή μας οἱ μετακινούμενοι πληθυσμοί, οἱ οἰκονομικοί μετανάστες, οἱ πρόσφυγες, οἱ παλλινοστοῦντες, τά θύματα βομβαρδισμῶν καί τῶν πολέμων ἀποτελοῦν παραδείγματα ἀτόμων, οἰκογενειῶν, ὁμάδων καί κρατῶν, τά ὁποῖα διαπερνώντας τά στάδια τῆς κρίσης, βιώνουν παράλληλα, ξαφνικές καί τραγικές ἀλλαγές στό οἰκονομικό, κοινωνικό, συναισθηματικό καί διαπροσωπικό τους ἐπίπεδο. Στόν κύκλο ζωῆς της, λοιπόν, ἡ οἰκογένεια συχνά διαταράσσεται ἀπό ἐνδοοικογενειακά γεγονότα, ἀπό ἀναπτυξιακές καί περιστασιακές 8

9 κρίσεις. Στό σύνολό της, ὅμως, ἡ σύγχρονη πυρηνική οἰκογένεια ἀποτελεῖ τό πεδίο ἐκτόνωσης τῶν ποικίλων ἐντάσεων τῆς ζωῆς, ἀλλά καί χῶρος ἀναδιοργάνωσης καί συγκρότησης τῶν μελῶν της. Καί αὐτή εἶναι μιά συνεχῆς διεργασία, ἡ ὁποία δέν εἶναι πάντα ὁρατή καί συνειδητοποιημένη ἀπό τά μέλη τῆς οἰκογένειας σέ περιόδους ὁμαλῆς ψυχολογικῆς ροῆς σχέσεων καί λειτουργικότητας. Ὁ τρόπος πού διαπραγματεύται μιά οἰκογένεια τίς καθημερινές ἐντάσεις καί τά προβλήματα ζωῆς μέ τούς συνηθισμένους τύπους συναλλαγῆς σχέσεων καί ρόλων, καθορίζει τούς προσαρμοστικούς μηχανισμούς, οἱ ὁποῖοι τήν βοηθοῦν σά σύνολο νά διατηρεῖ τήν ὁμοιοστατική της ἰσορροπία. Παράλληλα ὅμως τά γεγονότα ζωῆς τῆς οἰκογένειας καί ὅτι αὐτά συμβολίζουν, ἐπηρεάζουν τελικά τίς ἐσωτερικές σχέσεις τῶν μελῶν της, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπηρεάζεται ὅλο τό σύστημα τῆς οἰκογένειας καί νά «προετοιμάζεται» ἔδαφος, περισσότερο ἤ λιγότερο εὐάλωτο γιά μιά ἐπερχόμενη κρίση, ἀναπτυξιακή ἤ περιστασιακή. Διαχωρίζουμε ἑπομένως ἐννοιολογικά τή θεσμική καί ἀξιακή κρίση ἀπό τίς κρίσεις πού συμβαίνουν στόν κύκλο ζωῆς τῆς οἰκογένειας, τίς ἀναπτυξιακές καί τίς περιστασιακές. Στήν οὐσία, ὅμως, ὅπως ἔχει ἀναφερθεῖ, ἡ θεσμική κρίση καθιστᾶ πλέον τήν οἰκογένεια ὡς σύνολο περισσότερη εὐάλωτη γιά νά διατηρήσει τήν ὁμοιοστατική της ἰσορροπία καί νά ἀνταπεξέλθει στίς ἀναμενόμενες πλέον περιστασιακές καί ἀναπτυξιακές κρίσεις. Οἱ παράγοντες πού ἐξασφαλίζουν μιά σχετικά καλή λειτουργικότητα ἔχουν μελετηθεῖ καί περιγραφεῖ ἀπό πολλούς ἐρευνητές καί κλινικούς. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται οἱ πίνακες τῶν Goldhers καί Michaels (Γ. Τσιάντης) πού παρουσιάζουν μεταβλητές πού ἀναφέρονται σέ παράγοντες ἐνδοψυχικούς, διαπροσωπικούς, κοινωνικούς, οἰκονομικούς καί ἄλλους. Ἡ ποικιλία αὐτῶν τῶν μεταβλητῶν ἀποδίδεται στούς πίνακες 2 καί 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 9

10 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Περιγραφή ἐπάρκειας (προγνωστικές ἐνδείξεις καί συσχετισμοί) Καλή λειτουργία τοῦ γάμου Ἐπαρκές δίκτυο κοινωνικῆς ὑποστήριξης Καλές σχέσεις συζύγων μέ τούς γονεῖς τους Ἐπαρκής κοινωνικό-οἰκονομική κατάσταση Ἱστορικό ψυχολογικῆς ὑγείας Ἱστορικό σωματικῆς ὑγείας Ἰσχυρό κίνητρο γιά τεκνοποίηση Κοινωνικό κλῖμα ὑποστηρικτικό ( παιδιά καί γονεῖς) Περιγραφή κινδύνου (προγνωστικές ἐνδείξεις καί συσχετισμοί) Ἱστορικό ψυχιατρικῶν προβλημάτων Χαμηλό κίνητρο γιά τεκνοποίηση Ψυχολογικές συγκρούσεις Ἱσορικό προβλημάτων σωματικῆς ὑγείας Οἰκονομικές δυσχέρειες Συζυγική δυστυχία Στρές καί ἐλλειματική ὑποστήριξη ἀπό οἰκογένεια καί κοινωνικό περίγυρο Παρέμβαση (εἷδος καί στόχοι) Οἰκογενειακός προγραμματισμός Ἐκμάθηση δεξιοτήτων λήψης ἀποφάσεων γιά τεκνοποίηση Ἐκμάθηση ἀποτελεσματικῆς χρησιμοποίησης τοῦ δικτύου κοινωνικῆς ὑποστήριξης Συζυγική θεραπεία (λύση συγκρούσεων, ἐνίσχυση δεξιοτήτων ἐπικοινωνίας) Προετοιμασία τοκετοῦ (ἀνώδυνος τοκετός, προώθηση συζυγικῆς ὑποστήριξης) ΠΗΓΗ: W, Goldhers καί G. Y. Michaels (τροποποιημένο), Γ. Τσιάντης. 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΠΟΙΙΑ Περιγραφή ἐπάρκειας (προγνωστικές ἐνδείξεις καί συσχετισμοί) Καλή λειτουργία γάμου, ἱκανοποίηση μέ τόν καταμερισμό ἐργασίας Ψυχολογική ὑγεία Ἱκανοποίηση μέ τούς ρόλους ἐργασίας καί οἰκογένειας Θετική ἀλλαγή στήν ἀντίληψη τοῦ ἑαυτοῦ Ἐπιτυχής προσαρμογή στό ρόλο τοῦ γονέα (σύγχρονη συναλλαγή γονέα βρέφους, ἀνάπτυξη ἀσφαλοῦς δεσμοῦ, εὐαισθησία στίς ἐξελικτικές ἀνάγκες τοῦς παιδιοῦ) Στενότεροι δεσμοί μεταξύ τῶν γονέων Καλή λειτουργία τοῦ δικτύου κοινωνικῆς ὑποστήριξης Ἐπαρκής κοινωνικό-οἰκονομική κατάσταση Ἐπαρκής φροντίδα γιά τήν εὐημερία τοῦ βρέφους Περιγραφή κινδύνου (προγνωστικές ἐνδείξεις καί συσχετισμοί) Κακή προσαρμογή στή γονεϊκότητα Ἐπανενεργοποίηση ἀνικανοποίητων ψυχολογικῶν ἀναγκῶν Σύγκρουση ρόλων, ἔνταση, φόρτος Ἐπιλόχια κατάθληψη (παρατεταμένη) Ἀρνητική ἀλλαγή στήν ἀντίληψη τοῦ ἑαυτοῦ Ἐνοχή, ἀμφιθυμία, θρῆνος καί πένθος (βρέφος ἄρρωστο, πρόωρο ἤ μειονεκτικό) Ἀποχωρισμός ἀπό τό βρέφος (προβλήματα ὑγείας τῆς μητέρας ἤ τοῦ βρέφους) Οἰκονομικά προβλήματα Συζυγική δυστυχία Στρές καί ἐλλείψεις στό δίκτυο κοινωνικῆς ὑποστήριξης Παρέμβαση (εἶδος καί στόχοι) Ἀνεπίσημα προγράμματα ὑποστήριξης ( κέντρα ἡμερήσιας φροντίδας, ὑποστηρικτική ὁμάδα συνομηλίκων, ὑποστήριξη καί παραπομπή) Ἐπίσημα προγράμματα ὑποστήριξης (π.χ. ἐκπαίδευση γονέων, κατ οἴκων ἐπισκέψεις, συμβουλευτική ὁμαδική θεραπεία) Ἐκμάθηση παροχῆς εἰδικῆς φροντίδας γιά ἀρρώστια ἤ μεινεκτικά βρέφη Παιδιατρική φροντίδα εὐημερίας τοῦ βρέφους (Well baby clinics) Καλῆς ποιόητητας παιδική μέριμνα Βοήθεια στό συναισθηματικό, πρακτικό καί πνευματικό ἐπίπεδο ἀπό τό κοινωνικό περίγυρο ΠΗΓΗ: W, Goldhers καί G. Y. Michaels (τροποποιημένο), Γ. Τσιάντης. 11

12 Ἡ περιγραφή «ἐπάρκειας» -στόν πίνακα 2- ἀναφέρεται στούς θετικούς παράγοντες πού συντηροῦν τό γάμο πρίν ἀπό τήν ἀπόκτηση παιδιῶν καί στόν πίνακα 3 περιγράφονται ἐπίσης οἱ θετικοί παράγοντες πού συντηροῦν τήν οἰκογένεια, μετά τήν ἀπόκτηση παιδιῶν. Εἶναι χρήσιμο νά ἀναφερθοῦμε σ αὐτούς τούς παράγοντες γιά νά διευκρινιστεῖ ἡ δυναμική τῶν οἰκογενειῶν πού εἶναι ἐπιρρεπεῖς σέ κρίση, ἀλλά καί τῶν οἰκογενειῶν πού παρουσιάζουν πολλαπλές κρίσεις. Οἱ ἐπιρρεπεῖς σέ κρίση οἰκογένειες Οἱ ἐπιρρεπεῖς σέ κρίση οἰκογένειες ἀποτελοῦν ἀντικείμενο ἰδιαίτερης μελέτης καί ἔρευνας στά πλαίσια τῆς Θεωρίας τῆς Κρίσης. Ὁ Reuben Hill μελέτησε ἰδιαίτερα τούς παράγοντες πού διαφοροποιοῦν τίς ἐπιρρεπεῖς σέ κρίση οἰκογένειες, ἀπό αὐτές πού χειρίζονται ὑγιέστερα τό στρεσογόνο γεγονός καί δέν ὁδηγοῦνται σέ κρίση. Ἐπεσήμανε ὅτι οἱ εὐάλωτες, ἐπιρρεπεῖς σέ κρίση οἰκογένειες, βιώνουν συχνότερα καί σοβαρότερα τά στρεσογόνα γεγονότα, μέ ἀποτέλεσμα νά ὁρίζουν πιό συχνά τά γεγονότα αὐτά ὡς κρίσεις (Reuben Hill: 1965, 40). Οἱ οἰκογένειες αὐτές φαίνεται ὅτι παρουσιάζουν μειωμένες δυνατότητες στήν ἀντιμετώπιση κρίσεων ἤ ἀδυνατοῦν νά «μάθουν»τύπους προσαρμογῆς ἀπό προηγούμενη τυχόν ἐπιτυχή ἐμπειρία ἐπίλυσης μιᾶς κρίσης. Ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω διεργασιῶν, οἱ οἰκογένειες αὐτές ἔχουν τήν τάση νά βιώνουν κάθε στρεσογόνο γεγονός ὡς κρίση. Παλαιότεροι θεωρητικοί ταύτιζαν τίς δυνάμεις ἤ ἀποθεματα τῆς οἰκογένειας μέ τή συνοχή-προσαρμοστικότητα, τήν κοινή ἀποδοχή ἀπό τά μέλη τῶν οἰκογενειακῶν ρόλων καί τήν ὑποταγή προσωπικῶν φιλοδοξιῶν στούς οἰκογενειακούς, συλλογικούς στόχους. Στή σημερινή ἐποχή τά κριτήρια αὐτά ἔχουν τροποποιηθεῖ. Ἡ πολυπλοκότητα τῆς δομῆς καί λειτουργίας τῆς σημερινῆς οἰκογένειας, ἡ ρευστότητα καί εὐμεταβλητότητά της, ὑπαγορεύουν διαφορετικά κριτήρια. Οἱ οἰκογενειακοί θεραπευτές ἀνάλογα μέ τήν κλινική προσέγγιση πού πρεσβεύουν, χρησιμοποιοῦν ποικιλία προτύπων γιά νά διατυπώσουν τή διαγνωστική ἐκτίμησή τους σχετικά μέ τίς δυνάμεις ἀλλά καί τίς ἀδυναμίες τῶν οἰκογενειῶν καθώς καί τήν ἀνταπόκριση τους στή θεραπεία. Ἡ Virginia Satir (1972), γιά παράδειγμα, ἔδωσε ἰδιαίτερη ἔμφαση στό αἴσθημα αὐτοεκτίμησης κάθε μέλους τῆς οἰκογένειας, στά μοντέλα ἐπικοινωνίας καί στήν ποιότητα τῶν δεσμῶν στά μέλη τοῦ οἰκογενειακοῦ συστήματος (Ζαφείρης Α., Ζαφείρης Ε., Μουζακίτης Χ.:2000). Ὁ Umbarger (1983) χρησιμοποίησε ὡς διαγνωστικά κριτήρια γιά τήν ὑγιή ἤ παθολογική συμπεριφορά τῆς οἰκογένειας τίς παραμέτρους τῶν ὁρίων μεταξύ τῶν οἰκογενειακῶν ὑποσυστημάτων, τῶν συμμαχιῶν, τῶν οἰκογενειακῶν τριγώνων καί τῆς ἱεραρχίας. Ὅταν αὐτές οἱ 12

13 δυσλειτουργικές οἰκογένειες βρεθοῦν σέ κρίση, αὐξάνουν τήν ἀκαμψία τῶν ὁρίων καί τῶν προτύπων συναλλαγῆς τους, ἀντί νά ἐπιδιώξουν εὐελιξία καί προσαρμοστικότητα καί νά ἐπιδιώξουν νά βροῦν ἐναλλακτικές λύσεις στά προβλήματά τους (Ζαφείρης, Α. κ. ἄλλοι:2000). Ἄρα ἡ εὐελιξία καί ἡ προσαρμοστικότητα τῆς οἰκογένειας ὡς σύνολο, θεωροῦνται σήμερα κάποια ἀπό τά βασικά κριτήρια πού ἐκτιμοῦνται ὡς δυνάμεις της. Οἱ οἰκογένειες πού διαθέτουν αὐτές τίς δυνάμεις, εἶναι λιγότερο ἐπιρρεπεῖς σέ κρίση, ἐφ ὅσον διαπραγματεύονται μέ ἐπιτυχία ἕνα στρεσογόνο γεγονός τό ὁποῖο τελικά δέν μετατρέπεται σέ κρίση. Ἀντίθετα, οἱ εὐάλωτες σέ κρίση οἰκογένειες οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζονται καί ὡς δυσλειτουργικές, ἐμπλέκονται σ ἕνα κύκλο ἁλυσιδωτῶν κρίσεων πού ἀποδυναμώνουν σταδιακά τό δυναμικό τους. Θά πρέπει νά θεωρηθεῖ ὅτι ἀδυνατοῦν νά ἐπιλύσουν ἀρχικά τήν πρώτη κρίση λόγῳ ἔλλειψης εὐελιξίας καί προσαρμοστικότητας στό σύνολο τους, ἀλλά καί ἀνεπαρκεῖς τῶν κοινοτικῶν πόρων γιά τή στήριξή τους. Κατά τήν θεωρία τῆς Κρίσης, οἱ οἰκογένειες αὐτές ἐπιλέγουν δυσπροσαρμοστικούς μηχανισμούς ἐπίλυσης τῶν κρίσεων, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀδυνατοῦν νά ἀνακάμψουν μετά ἀπό μιά κρίση, ἀναπτυξιακή ἤ περιστασιακή. Ἡ μή ἐπίλυση τῆς ἀρχικῆς αὐτῆς κρίσης, δημιουργεῖ ἁλυσιδωτά νέες κρίσεις πού ἀποδυναμώνουν ὁλό καί περισσότερο τό δυναμικό της. Οἰκογένειες σέ πολλαπλές κρίσεις, ἤ πολυποροβληματικές οἰκογένειες. Οἱ οἰκογένειες πού βιώνουν συνεχεῖς κρίσεις στόν κύκλο ζωῆς τους, παρουσιάζουν συχνά πολλές ὁμοιότητες μέ τίς ἐπιρρεπεῖς σέ κρίση οἰκογένειες, ὅπως ἀναλύθηκαν. Στήν οὐσία πρόκειται γιά οἰκογένειες μέ τήν ἴδια δυναμική, φορτισμένες ἐπιπλέον μέ ποικίλους ἐξωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες, ὅπως οἰκονομική ἀνέχεια, ἀνεργία, κακή σωματική καί ψυχική ὑγεία, κοινωνικό ἀποκλεισμό καί περιθωριοποίηση. Εἶναι οἱ οἰκογένειες οἱ ὁποῖες δέν ἀντιμετωπίστηκαν ἱκανοποιητικά στήν ἀρχική κρίση, καί τώρα δέν ἔχουν ἀποθέματα, οὔτε διαθέτουν ὑγιεῖς προσαρμοστικούς μηχανισμούς γιά νά σταματήσουν τό φαῦλο κύκλο τῶν συνεχιζόμενων κρίσεων στίς ὁποῖες εἶναι πλέον ἐγκλωβισμένες. Στίς Κοινωνικές Ὀργανώσεις, αὐτές οἱ οἰκογένειες εἶναι γνωστές ὡς «πολυπροβληματικές» καί ἀποτελοῦν σοβαρή μορφή κοινωνικῆς καί οἰκογενειακῆς ἀπόκλισης. Οἱ «πολυπροβληματικές» οἰκογένειες, ὅπως ἀρχικά χαρακτηρίστικαν, παρουσιάζουν τρία βασικά προβλήματα στήν κοινωνική τους λειτουργικότητα: τῆς ἐξάρτησης ἀπό (προνοιακές ὀργανώσεις), τῆς κακῆς ὑγείας ψυχικῆς ἤ σωματικῆς- καί τῆς δυσπροσαρμοστικότητας. Εἶναι συνήθως οἱ κοινωνικά ἀποκλεισμένες οἰκογένειες μέ κύρια χαρακτηριστικά τό χαμηλό οἰκονομικό εἰσόδημα, τήν περιορισμένη ἤ ἀνύπαρκτη ἐκπαίδευση, τήν κακή σωματική ἤ ψυχική ὑγεία, τήν ἀνεργία, τήν οἰκογενειακή ἀποδιοργάνωση, τήν 13

14 παραπτωματικότητα τῶν ἀνηλίκων, τήν κακοποίηση κυρίως παιδιῶν καί γυναικῶν, τό χαμηλό ἠθικό, τήν χαμηλή αὐτοεκτίμηση, τήν ἀπόγνωση καί τήν ἀπελπισία. Εἶναι οἰκογένειες πού κατατρέχονται ἀπό πολύχρονα οἰκονομικά καί ἐνδοοικογενειακά προβλήματα, παγιδευμένες σ ἕνα στεῖρο γι αὐτές κοινωνικό περιβάλλον, «ξένες» καί «ἀδιἀφορες» γιά μόνιμη καί σταθερή βελτίωση τῆς λειτουργικότητάς τους. Συνήθως ἔχουν μιά ἐχθρική ἤ ἀδιάφορη στάση πρός τίς κοινωνικές ὀργανώσεις καί τούς κοινοτικούς πόρους ἐν γένει, δέν ἔχουν τή δυνατότητα «νά δοῦν» πέρα ἀπό τά ὅρια τους, ἀκυρώνουν τά ραντεβού γιά συμβουλευτική βοήθεια ἤ δέν ἔρχονται καθόλου γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν χρονίων προβλημάτων τους, παρά μόνο γιά τήν ἱκανοποίηση συγκεκριμένων, ὑλικῶν συνήθως, ἀναγκῶν. Ἔρχονται π.χ. γιά νά πάρουν κάποια οἰκονομική βοήθεια, ἤ νά ζητήσουν τήν ἀπομάκρυνση ἑνός παιδιοῦ ἀπό τό σπίτι τους καί στή συνέχεια, ἄν ἱκανοποιηθεῖ τό αἴτημά τους, διακόπτουν, συνήθως, τή συνεργασία. Ἔαν δέν ἱκανοποιηθεῖ, στρέφονται σέ ἄλλη ὀργάνωση, τακτική ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται μέ πολλές ὀργανώσεις, ὑπηρεσίες καί ἐνορίες. Ἐάν τελικά δέν ἱκανοποιηθεῖ τό αἴτημα καταλήγουν σέ βαθύτερη ἀπόγνωση καί ἀπάθεια. Ὁ βασικός παθολογικός πυρῆνας δυσλειτουργίας τῆς οἰκογένειας ἀναπαράγει συνεχεῖς προβληματικές καταστάσεις πού ἀποδιοργανώνουν σταδιακά τήν προσωπικότητα τῶν γονέων καί τῶν παιδιῶν πού μεγαλώνουν σ αὐτές. Ἔτσι τά νέα μέλη «μαθαίνουν» πρότυπα συμπεριφορᾶς ἀποδιοργανωμένα, τά ὁποῖα, ὑποσυνείδητα συνήθως, ἐπαναλαμβάνουν στή δική τους ἐνήλικη ζωή. ( Δημοπούλου- Λαγωνίκα, Μ, 1983). Στρατηγικές Παρέμβασης Οἱ πολυπροβληματικές οἰκογένειες οἱ ὁποῖες καταλήγουν νά διαμορφώσουν χρόνια δυσλειτουργική συμπεριφορά, δέν ἀνταποκρίνονται πλέον στά δυναμικά τῶν στρατηγικῶν παρέμβασης σέ κρίση. Ἐφ ὅσον ἔχουν περιέλθει σέ χρονιότητα, ἡ ἀντιμετώπιση κατευθύνεται σέ εἰδικές παρεμβάσεις γιά περιστατικά μακρᾶς διάρκειας. Παρακάτω ἀναφέρονται ὁρισμένες ἀπό αὐτές τίς σρατηγικές παρέμβασης οἱ ὁποῖες διαφοροποιοῦνται ἀπό τή βραχεία παρέμβαση σέ κρίση: α)ἐκλεκτική χρησιμοποίηση ψυχοδυναμικῶν καί συστημικῶν γνώσεων προκειμένου νά διατυπωθεῖ ἡ σωστή ἐκτίμηση καί νά χρησιμοποιηθοῦν οἱ κατάλληλες παρεμβάσεις γιά τή συνολική κατάσταση. Παλαιότερα οἱ οἰκογένειες αὐτές παρακολουθοῦντο ἐπί χρόνια στίς Κοινωνικές Ὀργανώσεις, μέ ἀμφίβολα ἀποτελέσματα. Τώρα ἡ τάση εἶναι νά χρησιμοποιοῦνται τά δυναμικά τῆς προγραμματισμένης βραχείας παρέμβασης καί νά παρακολουθοῦνται γιά σύντομο χρονικά διάστημα -2 μέ 4 μῆνες- ἀλλά πολύ ἐντατικά. 14

15 β)ἐκτιμηση τῶν δυνάμεων καί τῶν ἀδυναμιῶν τῆς οἰκογένειας σέ τρία ἐπίπεδα: (i) τό πρακτικό πού προσδιορίζει τήν ἱκανότητα τῆς οἰκογένειας νά κάνει κατάλληλη χρήση τῶν κοινοτικῶν πόρων, (ii) τό ἐνδοψυχικό, πού προσδιορίζει τήν ἱκανότητα τῆς οἰκογένειας νά χειρίζεται τά συναισθήματά της, καί (iii) τό διαπροσωπικό πού προσδιορίζει τήν ἱκανότητα τῆς οἰκογένειας νά χειρίζεται τίς διαπροσωπικές σχέσεις (Kaplan, 1986). γ) Ἠ δημιουργία σχέσης ἐμπιστοσύνης εἶναι ἕνας ἰδιαίτερα δύσκολος ἀλλά καί σημαντικός στόχος τοῦ ἐπαγγελματία στήν ἀρχική φάση. Θά πρέπει νά ἐκδηλώνει ἄμεσα γνήσιο ἐνδιαφέρον γιά μιά νέα κρίση πού συμβαίνει στήν οἰκογένεια, νά τήν ἐπισκεφθεῖ ἀμέσως. Ἡ προσιτότητα, ἀποδοχή καί συνέπεια πού θά χαρακτηρίζει τή στάση καί σχέση τοῦ ἐπαγγελματία μέ τά μέλη τῆς οἰκογένειας λειτουργεῖ τελικά σάν ἕνα θετικό μοντέλο δημιουργίας σχέσης ὄχι μόνο σέ ἀτομικό ἐπίπεδο ἀλλά καί οἰκογενειακό. δ)ἡ ἄμεση αὐτή κινητοποίηση τοῦ ἐπαγγελματία, μέ παράλληλη ἱεράρχηση ἀναγκων τῆς οἰκογένειας καί ἱκανοποίηση τοῦ ἄμεσου αἰτήματός της ἤ μέρος αὐτοῦ, θά ἀνοίξουν κάποια δίοδο ἐπικοινωνίας. Τά μέλη αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν, στερημένα ὑλικά καί συναισθηματικά, μέ συνήθως ἐχθρικές ἤ καί ἀδιάφορες σχέσεις μέ τήν κοινότητα καί τίς ὀργανώσεις, λειτουργοῦν συχνά σ ἕνα ἐπίπεδο παιδομορφικό, παρορμητικό. Θά μπορέσουν ἐπομένως νά δημιουργήσουν σχέση ἐμπιστοσύνης μέ τόν ἐπαγγελματία καί τήν Κοινωνική Ὀργάνωση, ἐφ ὅσον ἀρχικά ἱκανοποιηθεῖ ἡ συγκεκριμένη ὑλική συνήθως ἀνάγκη. ε)οἱ στόχοι παρέμβασης μέ μέλη πολυπροβληματικῶν οἰκογενειῶν, εἶναι περιορισμένοι. Ἀποβλέπουν στήν βελτιωμένη λειτουργικότητα τοῦ ἀτόμου/οἰκογένειας μέ τή διατήρηση τῶν ἴδιων μηχανισμῶν ἄμυνας καί μέ χρησιμοποίηση ὑποστηρικτικῶν τεχνικῶν καί δεξιοτήτων. στ)ἄτομα/οἰκογένειες μέ παρορμητικές τάσεις ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἐξωτερικό ἔλεγχο, ἀπό ὅρια καί περιορισμούς στή συνεργασία καί ἐπικοινωνία τους. Τά ὅρια αὐτά δέν ἐφαρμόζονται μόνο στή συμπεριφορά μεμονωμένων μελῶν, ἀλλά καί τῆς οἰκογένειας ὡς σύνολο. Ἐάν π.χ. ἡ οἰκογένεια ἔχει τήν τάση νά ζητάει συγχρόνως βοήθεια, κυρίως οἰκονομική, ἀποκρύπτοντας τίς ἐνέργειές της σέ κάθε νέα ὀργάνωση πού προσεγγίζει, τότε πιθανῶς θά ἐνεργήσει καί βοηθητικά ὁ τυχόν ἀποκλεισμός της γιά βοήθεια ἀπό ὀργανώσεις πού προσφέρουν τίς ἴδιες παροχές (Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα: 1983). ζ) Ὡς συνέπεια τῶν ἀνωτέρω, ὁ γενικός προσανατολισμός παρέμβασης τοῦ ἐπαγγελματία περιστρέφεται γύρω ἀπό τήν ἐνδυνάμωση τῆς οἰκογένειας μέ ἔμφαση στά θετικά σημεῖα τῆς λειτουργικότητάς της, στήν ἐνθάρρυνση καί παράλληλη ἐπιβεβαίωση ὁποιασδήποτε προόδου - ἔστω καί περιορισμένης- ἔχει πετύχει μέχρι τώρα. θ) Παράλληλα μέ τά ἀνωτέρω, ὁ ἐπιβοηθητικός ρόλος τοῦ κοινωνικοῦ λειτουργοῦ στήν ἐργασία του μέ τήν κοινότητα -ἐνορία, 15

16 ὀργανώσεις ὑγείας, πρόνοιας, τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, σχολεῖα κ.τ.λ.- λειτουργεῖ ὡς γέφυρα ἐπικοινωνίας τῶν κοινωνικά ἀποκλεισμένων οἰκογενειῶν. Ἔτσι οἱ μή κινητοποιημένες γιά ἀλλαγή καί ἐπίλυση τῶν χρόνιων προβλημάτων τους οἰκογένειες συνδέονται εὐκολότερα πλέον μέ τούς κοινωνικούς πόρους κτίζοντας παράλληλα κάποιες σχέσεις ἐμπιστοσύνης μέ τό προσωπικό. Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι τά ὅρια μεταξύ τῶν ἐπιρρεπῶν σέ κρίση οἰκογενειῶν καί τῶν οἰκογενειῶν πού βιώνουν πολλαπλές κρίσεις μέ ἀποτέλεσμα νά καταλήγουν σέ χρονιότητα καί ἀποδιοργάνωση, εἶναι ρευστά καί συχνά δυσδιάκριτα. Οἱ οἰκογένειες σέ πολλαπλές κρίσεις ἤ πολυπροβληματικές ἀποτελοῦν τή σοβαρότερη μορφή οἰκογενειακῆς παθολογίας, ἐφ ὅσον δέν ἀντιμετωπίσθηκαν ἱκανοποιητικά ἤ καί καθόλου οἱ ἀρχικές κρίσεις στήν οἰκογένεια μέ ἀποτέλεσμα τήν σταδιακή ἀποδιοργάνωση καί τήν κατάληξή τους σέ χρονιότητα. Ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ἡ γνώση τῆς θεωρίας τῆς κρίσης ἀλλά τῆς δυναμικῆς τῶν ἐπιρρεπῶν σέ κρίση οἰκογενειῶν προκειμένου νά διατυπωθοῦν στρατηγικές πρόληψης συμβουλευτικῆς καί ἀντιμετώπισης, οἱ ὁποῖες δέν ἀναφέρονται μόνο στίς πολυπροβληματικές οἰκογένειες πού εἶναι ἰδιαίτερα εὐάλωτες, ἀλλά καί στό σύνολο τῶν οἰκογενειῶν πού ἀπαρτίζουν τήν κοιωνία μας. Συμπερασματικά θά ἀνέφερα ὅτι ἡ ἀνάπτυξη καί διατήρηση ὑγιῶν συναισθηματικῶν δεσμῶν καί σχέσεων μέσα στήν οἰκογένεια διασφαλίζει τήν δημιουργία ὑγιῶν προσωπικοτήτων τῶν παιδιῶν ἀλλά καί ὅλων τῶν μελῶν πού ἀπαρτιζουν τήν οἰκογένεια μέ συγκρότηση, ὡριμότητα καί εὐελιξία στή διαπραγμάτευση τῶν κρίσεων τῆς ζωῆς. Ὑπάρχουν ἄρα δυνατότητες γιά ἐπιλογή θεσμῶν, ἀξιῶν, τύπων ἐπικοινωνίας καί ρόλων οἱ ὁποῖοι χωρίς νά εἶναι ἄκαμπτοι, νά συμβάλλουν στή διατήρηση ὑγιῶν ἀλληλεπιδράσεων στήν οἰκογένεια. Διατηρώντας ἐπιλεκτικά τούς παραδοσιακούς θεσμούς καί ἀξίες πού εἶναι λειτουργικοί στή σημερινή πραγματικότητα εἶναι δυνατόν ἡ οἰκογένεια τοῦ σήμερα νά διατηρηθεῖ μέ ὑγιῆ λειτουργικότητα καί νά προβληθεῖ στή κοινωνία τοῦ αὔριο. Βιβλιογραφία 1. Acherman N. Psychodynamics of Family Life, Basic Books, Inc. New York, Caplan, G. Principles of Preventive Psychiatry, Basic Books, New York, Γεώργας Δ. Κοινωνική Ψυχολογία, Τόμος Α, Ἀθῆναι

17 4. Γιωσάφατ Μ. «Οἱ ἀνάγκες τῶν παιδιῶν στίς μεταβαλλόμενες συνθῆκες τῆς οἰκογένειας καί τῆς κοιωνίας τοῦ σήμερα» Κοινωνική Ἐργασία: Ἐπιθεώρηση Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, Τεῦχος 9 καί 10 Ἀθήνα Δημοπούλου-Λαγωνίκα Μ., «Κοινωνική Ἐργασία μέ πολυπροβληματικές οἰκογένειες», ΕΚΛΟΓΗ, Αὔγουστος 1983, Ἀθήνα. 6. Δημοπούλου-Λαγωνίκα Μ., «Οἰκογένεια», Ἄτομο καί Οἰκογένεια- Σήμερα καί Αὔριο: Ἱδρυμα Ἀναπτύξεως Κοινωνικῆς Ἐργασίας καί Σύνδεσμος Κοινωνικῶν Λειτουργιῶν Κύπρου, Λευκωσία, Ζαφείρης Α, Ζαφείρη Ε, Μουζακίτης Χ, «Οἰκογενειακή Θεραπεία», Ἑλληνικά Γράμματα, Gilliland, B. E., James, R. K., Crisis Intervention Strategies, Brooks/Cole Pacific Groove, California, Golan, N., Treatment in Crisis Situations, Free Press, New York, Hill, Rube Generic features of families under stress, H.G. Parad (editor), Crisis Intervention Selected Readings, F.S.A.A., New York, Kaplan, Lisa, Working with Multiproblem Families, Lexington Books, D.C. Health and Company/Lexington, Mass/Toronto, Μουσούρου Λ. Ἡ Σύγχρονη Ἑλληνίδα, Gutenberg, Ἀθήνα O Hagan, Kieran, Crisis Intervention in Social Work in Handbook of Theory for Practice Teachers in Social Work, edited by Joyce Lishman, Jessica Kingsley Publisers, London and Philadelphia, 1991, Michel A. Κοινωνιολογία τῆς Οἰκογένειας καί τοῦ Γάμου, Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη, Gutenberg, Ἀθήνα Rapoport, L. The State of Crisis: Some Theoretical Considerations, Crisis Intervention: Selected Readings Ed. H. Parad, F.S.A.A. N. York Roberts, A.R. editor Crisis Intervention Handbook-Assessment, Treatment and Reaserch Oxford University Press,

18 17. Σταθόπουλος, Π. «Ἡ κοινωνική ἀλλαγή ἀπό τή σκοπιά τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν- «Πρακτικά 3 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνικῶν Λειτουργιῶν» 1-3 Μαρτίου 1985, Ἀθήνα Τσιάουσης Δ. Γ. Ἡ κοινωνία τοῦ Ἀνθρώπου. Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη Gutenberg, Ἀθήνα Τσιάντης, Γ. «Ἡ οἰκογένεια σέ κρίση», Ψυχική ὑγεία τοῦ παιδιοῦ καί τῆς οἰκογένειας, Τεῦχος β, Ἐκδόσεις Καστανιώτη, Ἀθήνα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολιτισμικό στρες. Θεωρητικά μοντέλα Στρατηγικές αντιμετώπισης Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές Ψυχική ανθεκτικότητα

Επιπολιτισμικό στρες. Θεωρητικά μοντέλα Στρατηγικές αντιμετώπισης Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές Ψυχική ανθεκτικότητα Επιπολιτισμικό στρες Θεωρητικά μοντέλα Στρατηγικές αντιμετώπισης Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές Ψυχική ανθεκτικότητα Στρες Το στρες αφορά στις βιολογικές και ψυχολογικές αντιδράσεις του οργανισμού απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. Οικονόμου Ανδρέας Μαθηματικός-Ψυχολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Ενότητα: Ηγεσία, Επικοινωνία, Διαχείριση Κρίσεων ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Πρίφτη, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Διεξάγει κοινωνικές έρευνες Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω:

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω: Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής Διάλεξη 1 Θετική Ανάπτυξη μέσω της Φυσικής Αγωγής και του Παιδικού Αθλητισμού Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης Τι εννοούμε με τον όρο Θετική Ανάπτυξη Φυσική Αγωγή, Παιδικός Αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα. Μελισσά Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ε.

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ε. Ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να εμφανιστεί στον καθένα ανεξάρτητα από την ηλικία, το χρώμα ή το φύλο. Είναι μια χρόνια νόσος που όταν δεν είναι σωστά ρυθμισμένη μπορεί να δημιουργήσει απειλητικές για τη

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1

MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1 MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ψυχοδυναμική προσέγγιση Η συμπεριφορική προσέγγιση P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές προσεγγίσεις της επιπολιτισμοποίησης. Επίπεδα ανάλυσης Περιγραφικά μοντέλα Στρατηγικές επιπολιτισμοποίησης

Θεωρητικές προσεγγίσεις της επιπολιτισμοποίησης. Επίπεδα ανάλυσης Περιγραφικά μοντέλα Στρατηγικές επιπολιτισμοποίησης Θεωρητικές προσεγγίσεις της επιπολιτισμοποίησης Επίπεδα ανάλυσης Περιγραφικά μοντέλα Στρατηγικές επιπολιτισμοποίησης Ανέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων με τον όρο επιπολιτισμοποίηση μεταξύ 1930-2010

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΘΕΜΑ:Παραγοντες που επηρεαζουν την υγεια. Το 1948 με την ιδρυση του Π.Ο.Υ. τεθηκαν επισημως τα θεμελια για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πρωτόγονη και αρχαία περίοδος. Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδος.. Μεσαίωνας..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πρωτόγονη και αρχαία περίοδος. Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδος.. Μεσαίωνας.. 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Φύση και έννοια της αναπηρίας Η συνειδητοποίηση της αναπηρίας.. Η στάση της οικογένειας απέναντι στο παιδί με αναπηρία Στάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΓΓΕΝΗΣ Η ΕΠΙΚΤΗΤΗ; Η επιθετικότητα είναι η πιο κοινή συναισθηματική αντίδραση του νηπίου. Διαφορετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική Νοσηλευτική Επικοινωνία με τον Ψυχικά Ασθενή

Θεραπευτική Νοσηλευτική Επικοινωνία με τον Ψυχικά Ασθενή Θεραπευτική Νοσηλευτική Επικοινωνία με τον Ψυχικά Ασθενή Δρ Πέτρος Κολοβός Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου pkolovos@uop.gr Το πλαίσιο της σχέσης Η σχέση ασθενή-θεραπευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Δρ. Νίκη Παπαγεωργίου Αν. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Α.Π.Θ. ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τα προβλήματα υγείας ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΑΠΑΤΗ Δρ.Σχολικής Ψυχολογίας Παν/μιου Αθηνών Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής & Οικογενειακή Θεραπεύτρια ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΠ-Υ Ευρήματα μελετών (Ηannafin

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΥΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Βοηθός ιευθύντρια Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδικός σταθμός, είναι πράγματι ένας «σταθμός» στην πορεία ανάπτυξης και ζωής του ανθρώπου!

Ο παιδικός σταθμός, είναι πράγματι ένας «σταθμός» στην πορεία ανάπτυξης και ζωής του ανθρώπου! Η μετάβαση στον παιδικό σταθμό---ψυχολογία αναπτυξιακού σταδίου στο νήπιο και οφέλη ένταξης Γράφει: Δανάη Χορομίδου, Ψυχολόγος, Απόφοιτος Παν/μίου Αθηνών, Ψυχοθεραπεύτρια-Ψυχοδραματιστής, Συνεργάτης του

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες

Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Διαπολιτισμική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες Πολιτισμική επίγνωση Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση Πολιτισμική επάρκεια Πολιτισμική ενδυνάμωση Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση Παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία. Πώς επιδρά η σημερινή κοινωνία την ανάπτυξη του εφήβου; 21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εφηβεία. Πώς επιδρά η σημερινή κοινωνία την ανάπτυξη του εφήβου; 21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Εφηβεία Πώς επιδρά η σημερινή κοινωνία την ανάπτυξη του εφήβου; ΤΜΗΜΑ Α1, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ 1.Χαρακτηριστικά Εφηβεία 2.Δραστηριότητες 3.Κοινωνικοποίηση 1.Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ PROGECT ΕΦΗΒΕΙΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ PROGECT ΕΦΗΒΕΙΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1 ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ PROGECT ΕΦΗΒΕΙΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Αποτελεί γεγονός ότι η εφηβεία είναι μια από τις πιο δύσκολα διαχειρίσιμες περιόδους στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι μια περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999

Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999 Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999 Τῆς κας Χάρη Συμεωνίδου Διευθύντριας Ἐρευνῶν ΕΚΚΕ 1. Εἰσαγωγή Ἡ γονιμότητα εἶναι ἕνα πολύσύνθετο φαινόμενο καί ἡ μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας

Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας Η ιατρική ορίζει ως χρόνια ασθένεια την ασθένεια που είναι μακρόχρονη ή με συχνά επεισόδια. Παλαιότερα, η διάγνωση μιας σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαστάσεις της δυναμικής της οικογένειας

Οι διαστάσεις της δυναμικής της οικογένειας Οι διαστάσεις της δυναμικής της οικογένειας Στεργούλα Τρέχα Υποψήφια Διδάκτορας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Αιγαίου e-mail: trexa@rhodes.aegean.gr Αναστασία Τσαμπαρλή-Κιτσαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες - ENTITLE Επίκ. καθηγήτρια Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Θεωρίες Κινήτρων 2.1 Θεωρίες Προσωπικότητας 2.2 Γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξελικτική Ψυχολογία

Εξελικτική Ψυχολογία Εξελικτική Ψυχολογία Ενότητα 8: Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της σχολικής ηλικίας IΙ Ασημίνα Ράλλη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σχολική Ηλικία Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για την Ανάπτυξη

Θεωρίες για την Ανάπτυξη Θεωρίες για την Ανάπτυξη Πολιτισμική προσέγγιση (Vygotsky) Βιο-οικολογική προσέγγιση Bronfenbrenner ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι 2015-16 Καλλιρρόη Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Vygotsky, L.S. (1978/1997)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Βίκη Παυλίδη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΜΑ,MSc Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας Εκπαιδευτήρια Γείτονα Χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας Γνωστικές Δεξιότητες Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ. ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αναπτυξιακά επιτεύγματα. Καλλιρρόη Παπαδοπούλου και Λήδα Αναγνωστάκη ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ. ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αναπτυξιακά επιτεύγματα. Καλλιρρόη Παπαδοπούλου και Λήδα Αναγνωστάκη ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αναπτυξιακά επιτεύγματα Καλλιρρόη Παπαδοπούλου και Λήδα Αναγνωστάκη ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ 2016-17 Βάδιση, έλεγχος σφιγκτήρων, το «όχι» του παιδιού, γλωσσική ανάπτυξη Βάδιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές καταστροφές. φυσικές καταστροφές τεχνολογικές καταστροφές

Περιβαλλοντικές καταστροφές. φυσικές καταστροφές τεχνολογικές καταστροφές Περιβαλλοντικές καταστροφές φυσικές καταστροφές τεχνολογικές καταστροφές Ορισμοί Δεν υπάρχει φυσικό περιβάλλον, το οποίο να μην περιέχει συμβολικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές προεκτάσεις. Το φυσικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

18 \ 01\ 2015 Κείμενο : Σχέσεις γονέων εφήβων

18 \ 01\ 2015 Κείμενο : Σχέσεις γονέων εφήβων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ 10 Ον\ μο :.. Α Λυκείου 18 \ 01\ 2015 Κείμενο : Σχέσεις γονέων εφήβων Μελετώντας κανείς τις σχέσεις των εφήβων και των γονέων μέσα από το πρίσμα της επικράτησης ενός γενικότερου

Διαβάστε περισσότερα

Συνδιαλλακτική Ανάλυση (Transactional Analysis - T.A.)

Συνδιαλλακτική Ανάλυση (Transactional Analysis - T.A.) Συνδιαλλακτική Ανάλυση (Transactional Analysis - T.A.) "Οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη απ'άλλο τίποτα, παρά μόνον από άλλους ανθρώπους ικανούς να τους προσέξουν, πράγμα σπάνιο, πολύ δύσκολο, πρόκειται σχεδόν...

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας

Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η Φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (ΕΑΙP) (www.eaip.eu), η συνθετική ψυχοθεραπεία εφαρμόζει, πρωταρχικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Εφηβεία (4596)

Κείμενο. Εφηβεία (4596) Κείμενο Εφηβεία (4596) Η εφηβεία αποτελεί μία μεταβατική περίοδο στη ζωή του ανθρώπου, η οποία αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Κατά τη διάρκειά της, συντελούνται βιολογικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα Δημοτικά Ιατρεία Η υπηρεσία δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Τρόποι θετικής προσαρμογής Ελένη Τσαχαγέα Κλινική Ψυχολόγος Επιστ. Συνεργάτης Νευρολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «Γιώργος Γεννηματάς» Σκοπός Ομιλίας Να παρουσιάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ομάδας. Σωστή οργάνωση Καλή συνεργασία Επιμέλεια Συγκέντρωση υλικού Επιτυχία της εργασίας Καλύτερη γνωριμία με τους συμμαθητές μας

Στόχοι ομάδας. Σωστή οργάνωση Καλή συνεργασία Επιμέλεια Συγκέντρωση υλικού Επιτυχία της εργασίας Καλύτερη γνωριμία με τους συμμαθητές μας PROJECT ΟΜΑΔΑ 2 Στόχοι ομάδας Σωστή οργάνωση Καλή συνεργασία Επιμέλεια Συγκέντρωση υλικού Επιτυχία της εργασίας Καλύτερη γνωριμία με τους συμμαθητές μας Σκοπός της ομάδας Με την εργασία αυτή θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Επάγγελμα είναι η κύρια και μόνιμη εργασία που επιτελεί κάποιος και από την οποία εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη ζωή του αγαθά. Εργασία είναι η σκόπιμη και συνειδητή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

1. Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Η σοφία, η κατανόηση, η συμπόνια, και η ολοκληρωμένη προσωπικότητα είναι σίγουρα σημαντικές παράμετροι και χαρακτηριστικά που θα ήθελες να έχει ο ψυχοθεραπευτής σου, αλλά δεν είναι επαρκή κριτήρια στα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Αντιπαράθεση φύσης ανατροφής η ανάπτυξη είναι προκαθορισμένη κατά την γέννηση από την

Διαβάστε περισσότερα

«Παίζοντας με ασφάλεια. Χαρακτηριστικά και ανάγκες παιδικής ηλικίας»

«Παίζοντας με ασφάλεια. Χαρακτηριστικά και ανάγκες παιδικής ηλικίας» «Παίζοντας με ασφάλεια. Χαρακτηριστικά και ανάγκες παιδικής ηλικίας» Ελένη ΜΟΥΣΕΝΑ Δρ. Επιστημών της Αγωγής Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΕΓΕΠ,13 Μαρτίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και Αξίες

Πολιτισμός και Αξίες Πολιτισμός και Αξίες...να επεκταθούμε σε όλα τα τετραγωνικά της ηθικής που απλώνονται πέρα από το ένα και αποτρόπαιο, φευ, όπου μας έχει καθηλώσει μια πανάρχαιη βλακεία, στην ανθεκτικότητά της πανίσχυρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Εισήγηση στο 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Μάιος, 2009) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Μπετίνα Ντάβου, Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατερίνα Σπετσιώτου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών Ομαδικές Παρεμβάσεις Β. Καραδήμας Δραστηριότητες Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών ΕΚΠΑ! Έρευνα! Δημοσιεύσεις! Ατομική παρέμβαση! Ομαδικές παρεμβάσεις!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EΠEAEK Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ - Αυτεπιστασία Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ειρήνη Δερμιτζάκη -Μάριος Γούδας Διάλεξη 9: To παιχνίδι ως αναπτυξιακή διαδικασία ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΠΥ αποτελεί την πιο συχνή αναπτυξιακή- συμπεριφορική διαταραχή της παιδικής ηλικίας

H ΔΕΠΥ αποτελεί την πιο συχνή αναπτυξιακή- συμπεριφορική διαταραχή της παιδικής ηλικίας Δρ Μαριάννα Σκουντή H ΔΕΠΥ αποτελεί την πιο συχνή αναπτυξιακή- συμπεριφορική διαταραχή της παιδικής ηλικίας Είναι ελάχιστα μελετημένη στην Ελλάδα, κυρίως σε παιδικό πληθυσμό Κοινό εύρημα των μελετών αυτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία (4ετές πρόγραμμα)

Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία (4ετές πρόγραμμα) Πιστοποίηση στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία (4ετές πρόγραμμα) Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Κε.Συ.Θε.Σ. είναι το μοναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Βορειοδυτική Ελλάδα που οργανώνει τετραετές επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Έμφυλες ταυτότητες v Στερεότυπα:

Έμφυλες ταυτότητες v Στερεότυπα: Έμφυλες ταυτότητες v Στερεότυπα: Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Ρόδου πάει σχολείο Άννα Ζωάννου Αντιδήμαρχος Κοινωνικής πολιτικής, Ισότητας των Φύλων, Τρίτης ηλικίας, Αμεα και Εθελοντισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μυρτώ Λεμονούδη και Έλλη Κουβαράκη MSc Κλινική Ψυχολογία Παν/μίου Αθηνών -Ψυχοθεραπεύτριες Επόπτης: Γιώργος Ευσταθίου Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών-Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΥΓΙΟ. Ζάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ: Κούτσικου Ναυσικά Α.Μ:

ΔΙΑΖΥΓΙΟ. Ζάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ: Κούτσικου Ναυσικά Α.Μ: ΔΙΑΖΥΓΙΟ Ζάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ:1051485 Κούτσικου Ναυσικά Α.Μ:1049140 Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αλλαγή στο οικογενειακό περιβάλλον: Στις Η.Π.Α ένας (1) στους δύο (2) γάμους καταλήγει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τη Διαπολιτισμική Ψυχολογία. Θεωρητικές προσεγγίσεις Το οικολογικό-πολιτισμικό μοντέλο Κοινωνικοποίηση & επιπολιτισμός

Ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τη Διαπολιτισμική Ψυχολογία. Θεωρητικές προσεγγίσεις Το οικολογικό-πολιτισμικό μοντέλο Κοινωνικοποίηση & επιπολιτισμός Ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τη Διαπολιτισμική Ψυχολογία Θεωρητικές προσεγγίσεις Το οικολογικό-πολιτισμικό μοντέλο Κοινωνικοποίηση & επιπολιτισμός Ψευδο-ερμηνείες της συμπεριφοράς (θεωρίες των ενστίκτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Λογικοθυμική προσέγγιση (Rational-Emotive Therapy) Αναπτύχθηκε από τον Albert Ellis τη δεκαετία του 1950. Πεποίθηση πως οι συναισθηματικές δυσκολίες οφείλονται σε λανθασμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήσεις σε παιδιά και εφήβους. Πρόληψη Εξαρτήσεων σε Οικογένεια/Σχολείο/Κοινότητα

Εξαρτήσεις σε παιδιά και εφήβους. Πρόληψη Εξαρτήσεων σε Οικογένεια/Σχολείο/Κοινότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» Εξαρτήσεις σε παιδιά και εφήβους Πρόληψη Εξαρτήσεων σε Οικογένεια/Σχολείο/Κοινότητα Εισηγήτριες: Βασιλείου Κωνσταντίνα Καστορίνη Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

PROJECT ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ PROJECT 2013-2014 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΕΝΤΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 1 Με τον όρο επάγγελμα εννοούμε το "είδος της βιοποριστικής εργασίας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Project A2- A3. Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο. Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη

Project A2- A3. Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο. Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη Project A2- A3 Α Φαλήρου 1ο ΓυμνάσιοΤάξη Παλαιού Θέμα: Σχολείο και κοινωνική ζωή Το δικό μας σχολείο Το σχολείο των ονείρων μας Το σχολείο μας στην Ευρώπη ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ PROJECT Τα ενδιαφέροντα μας Ξεκινήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης. Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης. Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Η κάθε αναπηρία ή η κάθε ιδιαιτερότητα συνήθως έχει επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργάζομαι αισθάνομαι... πετυχαίνω!!!!!

Εργάζομαι αισθάνομαι... πετυχαίνω!!!!! Εργάζομαι αισθάνομαι... πετυχαίνω!!!!! Η παραδοχή ενός πρώην νοσηλευτή της ΜΤΝ Κλεισαρχάκη Σοφία Κοινωνική Λειτουργός Εργάζομαι. Ως επαγγελματίας και είμαι Ηθικά ευαίσθητος στην ευπάθεια του ασθενούς Βιώνω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και ψυχική υγεία:

Μετανάστευση και ψυχική υγεία: Μετανάστευση και ψυχική υγεία: από τους «μύθους» στην πραγματικότητα ή από τη θεωρία στην πράξη Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών Συζήτηση στο συμπόσιο Όψεις της

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ενότητα 9: Βρεφική Ηλικία: Κοινωνική & Συναισθηματική Ανάπτυξη

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ενότητα 9: Βρεφική Ηλικία: Κοινωνική & Συναισθηματική Ανάπτυξη Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ενότητα 9: Βρεφική Ηλικία: Κοινωνική & Συναισθηματική Ανάπτυξη Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου

Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Διδάσκουσα: Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Είναι η εξελικτική πορεία του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του για το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα, που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα