ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ"

Transcript

1 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ВОЕННЫЕ РАЗРУШЕНИЯ И ЗВЕРСТВА ОККУПАНТОВ В ГРЕЦИИ ВОПРОС ВОЕННЫХ КОМПЕНСАЦИЙ И ОККУПАЦИОННОГО ЗАЙМА Είναι γνωστό πως η αποτυχία του Μουσολίνι εναντίον των Ελλήνων ήταν αυτή που τελικά προκάλεσε τη γερμανική επίθεση στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου του Η ηρωική άμυνα των Ελλήνων στρατιωτών στα οχυρά της Ανατολικής Μακεδονίας σταμάτησε τους Γερμανούς, οι οποίοι όμως, εισβάλλοντας ταυτόχρονα και από τη Γιουγκοσλαβία με πολλαπλάσιες δυνάμεις κατάφεραν να προωθηθούν και να φτάσουν τελικά στην πρωτεύουσα Αθήνα, στις 27 Απριλίου Όλα αυτά έγιναν τη στιγμή που το σύνολο σχεδόν του ελληνικού στρατού ήταν ακόμα στο μέτωπο της Αλβανίας απέναντι από τους Ιταλούς. Η κατάληψη της Ελλάδας ολοκληρώθηκε με την περίφημη Μάχη της Κρήτης, το Μάιο του Известно, что именно поражение Муссолини в войне с греками в итоге вызвало наступление Германии на Грецию 6 апреля 1941 г. Героическая оборона укрепленных позиций Восточной Македонии греческой армией остановила немцев, которым в результате одновременного вторжения и со стороны Югославии с преобладающими силами, удалось продвинуться в столицу Греции Афины 27 апреля 1941 г. Все это случилось в то время, когда большая часть греческой армии была все еще на фронте с Албанией в борьбе против итальянцев. Захват Греции закончился знаменитой Критской битвой в мае 1941 г. Έτσι εγκαινιάστηκε η τριπλή κατοχή της χώρας, από τους Γερμανούς και τους συμμάχους τους, τους ηττημένους Ιταλούς και τους Βουλγάρους, που ήρθαν πίσω από τους Γερμανούς χωρίς να ρίξουν μια τουφεκιά. Οι Γερμανοί κράτησαν υπό τον έλεγχό τους την Κρήτη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη με την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τον Έβρο και κάποια νησιά. Οι Ιταλοί πήραν υπό τον έλεγχό τους το μεγαλύτερο τμήμα της Ηπειρωτικής Ελλάδας και τα Επτάνησα μέχρι το Σεπτέμβριο του Στους Βούλγαρους ο Χίτλερ έδωσε την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Таким образом, началась тройная оккупация страны: немцами и их союзниками, пораженными итальянцами и болгарами, которые пришли вслед за немцами, не сделав ни единого выстрела. Немцы держали под контролем Крит, Афины, Салоники с Центральной и Западной Македонией, Эврос и некоторые острова. Итальянцы взяли под контроль большую часть материковой Греции и Ионические островадо сентября 1943 года. Болгарам Гитлер отдал часть Восточной Македонии и Фракию. Με την έναρξη της κατοχικής περιόδου, τις επιτάξεις ειδών για τις ανάγκες των κατοχικών στρατών, την καταστροφή της υπαίθρου, τη λεηλασία των εμπορικών και βιομηχανικών αποθεμάτων της χώρας καθώς και των αποθεμάτων σε χρυσό, την εκτίναξη του πληθωρισμού και την εμφάνιση της μαύρης αγοράς, άρχισε μια σκληρή δοκιμασία για τον ελληνικό πληθυσμό. С наступлением оккупационного периода, с реквизицией, конфискацией товаров на нужды завоеванных войск, с разорением сел, с разграблением торговых и промышленных запасов страны, а также запасов золота, со всплеском инфляции и появлением черного рынка началось тяжелое испытание для греческого народа. Για να αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα από τις επιτάξεις των ειδών, με βάση επίσημες γερμανικές εκτιμήσεις της εποχής, μόνο για την περίοδο από την 1 η Μαΐου ως τις 30 Σεπτεμβρίου 1941 επιτάχθηκαν τόνοι κορινθιακή σταφίδα, τόνοι καπνών, όλη η παραγωγή βαλανιδιών και η αξία των σταλμένων πρώτων υλών και προϊόντων στη Γερμανία ανήλθε στα γερμανικά μάρκα. Приведем некоторые примеры конфискаций товаров, на основании официальных немецких данных: только за период с 1 мая по 30 сентября 1941 г. было реквизировано тонн

2 коринфского изюма, тонн табака, все производство желудей, а цены сырья и продукции в Германии повысились до немецких марок. Ο πληθωρισμός στην κατοχική Ελλάδα υπήρξε καταστροφικός: ενδεικτικά αναφέρουμε πως μια οκά* ψωμί τον Απρίλη του 1941 στοίχιζε 10 δραχμές και το Σεπτέμβριο του 1944 έφτασε το αστρονομικό ποσό των 153 εκατομμυρίων δραχμών. Καθ όλη τη διάρκεια της κατοχής ο πληθωρισμός αυξήθηκε 15,3 εκατομμύρια φορές. *Η οκά (Τουρκικά okka), ήταν Οθωμανική μονάδα μέτρησης μάζας. Ύστερα από την κατάρρευση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, συνέχισε να χρησιμοποιείται στα κράτη που προέκυψαν από τη διάλυσή της, συνήθως παράλληλα με τις μονάδες του μετρικού συστήματος. Η οκά υποδιαιρούνταν σε 400 δράμια. Η μάζα η οποία αντιστοιχούσε σε μία οκά ποίκιλε, στους ύστερους χρόνους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ορίστηκε στα 1,2829 χιλιόγραμμα. " Инфляция в оккупационной Греции была катастрофической: для наглядности покажем, что одна ока* хлеба в апреле 1941 г. стоила 10 драхм, а в сентябре 1944 цена достигла астрономического числа в 153 миллиона драхм. На протяжении оккупации инфляция увеличилась в 15,3 миллиона раз. *Ока османская единица измерения массы. После падения Османской империи продолжала использоваться в государствах, образовавшихся в результате ее распада, обычно наряду с метрической системой. 1 ока делилась на 400 драм. Масса, соответствующая 1 оке, варьировалась, но в поздний период Османской империи была принята равной 1,2829 кг. Με την έναρξη της κατοχής άρχισε και η εποποιία της εθνικής αντίστασης των Ελλήνων κατά των κατακτητών. Για κάθε αντιστασιακή πράξη, σκληρά ήταν και τα αντίποινα των κατακτητών: συνολικά οι κατοχικές δυνάμεις εκτέλεσαν Έλληνες, πυρπόλησαν 1700 χωριά και κωμοπόλεις, αφάνισαν Ελληνοεβραίους, έστειλαν στα γερμανικά κάτεργα άλλους Έλληνες. Όλα αυτά μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 1944, οπότε και οι Γερμανοί εγκατέλειψαν οριστικά την Αθήνα. С наступлением оккупации началась эпопея национального сопротивления греков против оккупантов. Каждый акт сопротивления жестоко карался захватчиками: в совокупности оккупационные силы расстреляли греков, подожгли 1700 деревень и поселков, разорили греческих евреев, сослали на немецкую каторгу греков. Все это происходило до 18 октября 1944г., когда немцы окончательно оставили Афины. Ας δούμε όμως ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα της γερμανικής θηριωδίας κατά των Ελλήνων αμάχων: στις 2 Ιουνίου 1941 εκτέλεσαν όλους τους κατοίκους από το χωριό Κάνδανος των Χανίων της Κρήτης, συνολικά 300 άνδρες και γυναίκες. Οι κάτοικοι του χωριού είχαν προτάξει αντίσταση στους Γερμανούς για να προλάβουν να ξεφύγουν οι υποχωρούντες σύμμαχοι μετά τη μάχη της Κρήτης. Φεύγοντας οι Γερμανοί ξεθεμελίωσαν το χωριό και έβαλαν την πινακίδα που βλέπουμε, με τίτλο «εδώ υπήρχε το χωριό Κάνδανος». Однако давайте посмотрим некоторые характерные примеры немецкой жестокости против греческого мирного населения: 2 июня 1941 были расстреляны все жители деревни Канданос (Ханья, Крит), в общем 300 мужчин и женщин. Жители деревни оказывали сопротивление немцам, чтобы отступающие союзники успели уйти после битвы на Крите. Уходя, немцы опустошили деревню и повесили табличку «здесь была деревня Канданос». Στις φωτογραφίες βλέπουμε την εκτέλεση όλων των ανδρών από το Κοντομάρι της Κρήτης, ήδη στις 26 Μαϊου На фотографиях мы видим казнь всех мужчин из Контомари Крита, уже 26 мая 1941 г. Στις 16 Αυγούστου 1943, μια μόλις μέρα μετά τη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι Γερμανοί εκτέλεσαν 317 κατοίκους στο χωριό Κομμένο της Άρτας και το πυρπόλησαν, με την απλή υποψία ότι στην περιοχή κοντά στο χωριό υπήρχαν αντάρτες. Ανάμεσά στους εκτελεσμένους ήταν και 97 2

3 παιδιά 1-15 χρονών και 119 γυναίκες, πολλές από τις οποίες βιάστηκαν και βασανίστηκαν πριν εκτελεστούν. Στις 5 Σεπτεμβρίου στη θέση Γουρνόλακκο του Ψηλορείτη της Κρήτης εκτέλεσαν 25 κατοίκους και έναν ιερέα την ώρα που έθαβαν στο νεκροταφείο του χωριού 8 συγγενείς τους, που είχαν εκτελεστεί την προηγούμενη μέρα. 16 августа 1943 г., на следующий же день после великого праздника Успения Богородицы, немцы расстреляли 317 жителей в деревне Коммено Арты и подожгли ее на основании подозрения, что в районе рядом с деревней были партизаны. Среди расстрелянных было 97 детей 1-15 лет и 119 женщин, многие из которых подверглись насилию и пыткам перед расстрелом. 5 сентября в местечке Гурнолакко в горах Псилорити на Крите расстреляли 25 жителей и одного священника, в то время как они хоронили на кладбище деревни 8 своих родственников, расстрелянных накануне. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον απαγχονισμό 17 Ελλήνων στη Φλώρινα της Μακεδονίας τον Ιούλιο του 43. τον απαγχονισμό πατριωτών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης..τον απαγχονισμό γυναικών και την εκτέλεση χωρικών. και την απεικόνιση αντίστοιχου περιστατικού σε ξυλογραφία του Γ. Μανουσάκη, όπου απεικονίζονται και οι Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών, οι περιβόητοι «γερμανοτσολιάδες» ταγματασφαλίτες. На фотографии мы видим казнь через повешение 17 греков во Флорине Македонии в июле 1943г казнь через повешение патриотов в районе Салоник повешение женщин и расстрел сельчан и изображение соответствующего факта на ксилографии Г. Манусакиса, где изображены греки-предатели, сотрудничающие с немцами, пресловутые «немецкие греческие солдаты». 3 Στις 13 Δεκεμβρίου 1943 συντελέστηκε το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα στα Καλάβρυτα Αχαΐας: οι Γερμανοί και οι δοσίλογοι συνεργάτες τους εκτέλεσαν συνολικά 1104 άνδρες από 14 ετών και άνω. Σύμφωνα με στοιχεία από φακέλους του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατηγορούμενοι για το έγκλημα αυτό είναι ο στρατηγός Neubacher, στρατιωτικός διοικητής Πατρών, οι λοχαγοί Grohman και Dannhausen, ο ταγματάρχης Ehrenberger και πολλοί άλλοι. Το πρώτο 10ημερο του Φεβρουαρίου του 1944 οι Γερμανοί εκτέλεσαν στην Καλαμάτα 500 άτομα. Στις 5 Απριλίου στο χωριό Κλεισούρα Καστοριάς εκτέλεσαν 270 γυναικόπαιδα και γέροντες και έκαψαν το χωριό. Στις 23 Απριλίου εκτέλεσαν 318 γυναικόπαιδα στο χωριό Πύργοι Κοζάνης στη Μακεδονία. Στις 24 Απριλίου πυρπόλησαν για τρίτη φορά το χωριό Μεσόβουνο Κοζάνης και έκαψαν ζωντανά 150 γυναικόπαιδα. Στην εικόνα ξυλογραφία με το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων. 13 декабря 1943 года произошло самое жестокое уничтожение в Калаврите Ахеи: немцы и предатели расстреляли в общем 1104 мужчин от 14 лет и старше. Согласно опубликованным данным из архива греческого Министерства иностранных дел, обвиняемыми в этом преступлении были генерал Neubacher, военный командир Патр, капитаны Grohman και Dannhausen, майор Ehrenberger и многие другие. В первой декаде февраля 1944 г. немцы расстреляли в Каламате 500 человек. 5 апреля в деревне Клисура (Касторья) расстреляли 270 женщин с детьми и стариков и сожгли деревню. 23 апреля расстреляли 318 женщин с детьми в деревне Пирги (Козани) в Македонии. 24 апреля подожгли в третий раз деревню Месовуно (Козани) и сожгли заживо 150 женщин и детей. Στις 16 Ιουνίου διέπραξαν ίσως το πιο άγριο έγκλημά τους στην Ελλάδα και ένα από τα χειρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έγιναν ποτέ στην παγκόσμια ιστορία, στο Δίστομο Βοιωτίας, όταν έσφαξαν σαδιστικά 296 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους 117 γυναίκες και 53 παιδιά

4 κάτω των 16 ετών. Αρκεί να διαβάσει κανείς τις περιγραφές αυτόπτων μαρτύρων καθώς και την αναφορά του Ερυθρού Σταυρού που έφτασε την επομένη, για να αντιληφθεί τη φρίκη της γερμανικής θηριωδίας που ξεπέρασε κάθε όριο. Στην εικόνα η ξυλογραφία του Κορογιαννάκη αποδίδει την κτηνωδία των κατακτητών στο Δίστομο. 16 июня было совершено, может быть, самое дикое преступление в Греции и одно из самых худших преступлений против человечества, которое еще никогда не случалось в мировой истории, в Дистомо Беотии, когда были зверски убиты 296 человек, среди которых 117 женщин и 53 ребенка младше 16 лет. Достаточно прочитать описания очевидцев, а также рапорт Красного Креста, который уже обсуждался на следующий день, чтобы передать ужас немецкой жестокости, которая перешла все границы. На иллюстрации гравюра Корояннакиса показывает жестокость завоевателей в Дистомо. Η σφαγή του Διστόμου έγινε γνωστή παγκοσμίως χάρη σε ένα αφιέρωμα του αμερικανικού περιοδικού Life, το εξώφυλλο του οποίου βλέπουμε στη φωτογραφία. Жестокая резня в Дистомо стала всемирно известной благодаря специальному выпуску американского журнала Life, обложку которого мы видим на фотографии....κι εδώ το μνημείο του ολοκαυτώματος στο Δίστομο. а здесь памятник холокосту в Дистомо. Ειδικά για τις αποζημιώσεις των θυμάτων του Διστόμου, εδώ και χρόνια έχει ξεκινήσει ένα δικαστικό θρίλερ ανάμεσα στους συγγενείς τους από τη μια πλευρά και στο γερμανικό δημόσιο από την άλλη. Η υπόθεση, μετά από πολλές περιπέτειες, έφτασε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου και αναμένεται η τελική εκδίκαση της. Την ελληνική πλευρά υποστηρίζει και η γερμανική οργάνωση «Αννόβερο - Δίστομο». Στη φωτογραφία, οι Γερμανοί σφαγείς ποζάρουν χαμογελώντας στο φακό, αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη τους κι ενώ το Δίστομο ακόμα καίγεται. Специально для компенсаций жертвам Дистомо, уже много лет назад начался судебный триллер между родственниками с одной стороны и немецкой общественностью с другой. Дело, спустя много времени, достигло Международного суда Гааги, где ожидалось конечное слушание. Греческую сторону поддержала и немецкая организация «Ганновер Дистомо». На фотографии немецкие палачи позируют, улыбаясь перед объективом, сразу после зверских действий и в то время пока Дистомо еще горит. Ακόμα και όταν η έκβαση του πολέμου είχε κριθεί, οι Γερμανοί συνέχιζαν την καταστροφή της κατεχόμενης Ελλάδας: στο διάστημα 3-22 Ιουλίου 1944 μόνο στην περιοχή της Β. Πίνδου πυρπόλησαν 53 χωριά, κατέστρεψαν 53 σχολεία και 25 εκκλησίες και εκτέλεσαν 161 κατοίκους. Στις 2 Σεπτεμβρίου στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Γερμανοί και προδότες ταγματασφαλίτες βασάνισαν, εκτέλεσαν και έκαψαν ζωντανούς 149 κατοίκους, ηλικιωμένους και γυναικόπαιδα. Στο σημείο αυτό τονίζουμε πως αμέτρητα ήταν και τα θύματα των εκτελέσεων στις φυλακές στρατοπέδων που είχαν οργανώσει οι Γερμανοί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα κ.α. Στις φωτογραφίες εκτέλεση Ελληνίδων αγωνιστριών στην Αθήνα. Даже тогда, когда исход войны был предрешён, немцы продолжили зверства на территории оккупированной Греции: в период 3-22 июля 1944 только в районе Северного Пинда было выжжено 53 деревни, разрушено 53 школы и 25 церквей и расстрелян 161 житель. 2 сентября в Хортьяти в районе Салоник немцы и предатели предали пыткам, расстреляли и сожгли живьем 149 жителей, взрослых и женщин с детьми. В этот период мы подчеркиваем, что бесчисленны были жертвы расстрела в тюремных лагерях, которые организовывали немцы в Афинах, Салониках, Ларисе и т.д. На фотографиях мы видим расстрел греческих женщин в Афинах. κι εδώ το στρατόπεδο των Ες Ες στο Χαϊδάρι της Αθήνας και το κολαστήριο της Γκεστάπο της οδού Μέρλιν. Δυστυχώς, με απαίτηση της Γερμανίας και την ανοχή ορισμένων Ελλήνων πολιτικών μετακατοχικών κυβερνήσεων, πολλοί Γερμανοί εγκληματίες πολέμου παρέμειναν ατιμώρητοι. 4

5 А здесь лагерь СС в Хайдари Афин и место пыток Гестапо на улице Мерлин. К сожалению, в результате требований Германии и терпимости некоторых греческих политических послеоккупационных правительств, многие немецкие военные преступники остались безнаказанными. Η ξυλογραφία δείχνει το «μπλόκο της Κοκκινιάς», μιας γειτονιάς στην Αθήνα, την οποία συνολικά τρεις φορές απέκλεισαν οι Γερμανοί και με τις υποδείξεις καταδοτών που φορούσαν μαύρη κουκούλα εκτέλεσαν τους Έλληνες πατριώτες της εθνικής αντίστασης. Η ταινία που θα δούμε στο τέλος της αποψινής εκδήλωσης πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα. На гравюре показана «Блокада Коккинии», района в Афинах, который в целом 3 раза был блокирован немцами и по указаниям доносчиков, носивших черные капюшоны, были расстреляны греческие патриоты национального сопротивления. Фильм, который мы посмотрим в конце сегодняшнего выступления, рассматривает именно эту тему. Το τέλος του 2 ου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Ελλάδα με περίπου νεκρούς, ανίκανους για εργασία, άστεγους. Από τους νεκρούς πάνω από πέθαναν από την πείνα, ειδικά από τον τρομερό λιμό του χειμώνα Στους παραπάνω αριθμούς δεν συνυπολογίζονται όσοι πέθαναν λίγο καιρό μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από αρρώστιες, τραύματα κ.α. αιτίες εξαιτίας του πολέμου και της κατοχής. Αν συνυπολογιστούν και αυτοί οι θάνατοι, τότε η Ελλάδα έχασε συνολικά το 13% του πληθυσμού της. Στις φωτογραφίες, εικόνες με σκελετωμένα παιδιά της Αθήνας. Греция вышла из Второй Мировой войны с убитыми, недееспособными, бездомными. Более чем человек погибло от голода, особенно от ужасного голода зимой В это число не входят умершие после освобождения Греции от болезней, травм и других причин, вызванных войной и оккупацией. Если взять в расчет и эти смерти, то Греция потеряла в общем 13 % населения. На фотографиях изображены похожие на скелеты афинские дети. Παράλληλα καταστράφηκε το 75% του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, όλες οι γέφυρες, το 73% του εμπορικού στόλου, το 75% των μεταφορών, το 50% της βιομηχανίας, το 25% των ελληνικών δασών, το 100% των τηλεπικοινωνιών και βέβαια υπήρξε μείωση της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής κατά 60%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα κι όταν αποχωρούσαν οι Γερμανοί ανατίναζαν και κατέστρεφαν συστηματικά τις υποδομές της χώρας. В то же время было разрушено 75 % дорожных и железнодорожных сетей, все мосты, 73 % военно-морского флота, 75 % транспорта, 50 % промышленности, 25 % лесов Греции, 100 % телекоммуникаций и конечно произошло сокращение сельскохозяйственного производства на 60 %. Стоит отметить еще и то, что когда немцы отступали, взрывали и разрушали систематически инфраструктуру страны. Για να επανορθώσει αυτήν την καταστροφή υπολογίστηκε πως η Ελλάδα θα χρειαζόταν 33 φορές το εθνικό εισόδημα του Για τις πολεμικές αποζημιώσεις, που θα έπρεπε να δώσει η Γερμανία σε όσες χώρες υπέστησαν τη δράση της Βέρμαχτ, διοργανώθηκε διεθνής διασυμμαχική διάσκεψη στο Παρίσι στα τέλη του Ως οφειλή της Γερμανίας προς την Ελλάδα αναγνωρίστηκε το ποσό των 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ αγοραστικής αξίας Το ποσό αυτό ουδέποτε δεν δόθηκε στην Ελλάδα, καθότι στη διάσκεψη του Λονδίνου που επακολούθησε, αποφασίστηκε πως οι αποζημιώσεις των μικρών χωρών θα δίνονταν μόνον όταν θα υπογραφόταν Συνθήκη Ειρήνης, δηλαδή μόνο με την επανένωση των δύο Γερμανιών. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν η γερμανική κυβέρνηση καταδέχτηκε να δώσει το 1960 ένα ποσό ύψους 115 εκατομμυρίων μάρκων στην Ελλάδα, αποκλειστικά σε θύματα ναζιστικών διώξεων, το οποίο εν μέρει μόνο τελικά έφτασε σε συγγενείς των θυμάτων. Με την επανένωση των δύο Γερμανιών το 1990 άνοιξε πάλι ο δρόμος της διεκδίκησης των αποζημιώσεων, αν και η Γερμανία φρόντισε να μην υπάρξει καμιά «συνθήκη ειρήνης», ακριβώς για να τις αποφύγει. Η Ελλάδα από την πλευρά της έθεσε το ζήτημα ξανά το 1995 για να εισπράξει την άρνηση των Γερμανών. 5

6 Было подсчитано, что для восстановления страны после разрухи Греции было бы необходимо в 33 раза больше всего совокупного национального дохода 1946 г. Для решения вопроса военных компенсаций, которые должна была выплачивать Германия странам, участвовавшим в операции в Вермахте, была организована международная межсоюзническая конференция в Париже в конце 1945 года. Германии было назначено выплатить долг Греции в размере 7,1 млрд. долл. США рыночной стоимости 1938 г. Эта сумма не была возвращена Греции, так как на следующей конференции в Лондоне решили, что компенсации маленьким странам выплатили бы только в том случае, если бы они подписали Мирный договор, то есть только с объединением двух германских государств. В последующие десятилетия правительство Германии соизволило отдать Греции в 1960 г. сумму в размере 115 млн. немецких марок, исключительно жертвам нацистских гонений, которые лишь отчасти дошли до родственников жертв. После воссоединения двух германских государств в 1990 г. был снова открыт путь для требования компенсаций, хотя Германия позаботилась, чтобы не было никакого "мирного соглашения", именно для того чтобы их избежать. Греция со своей стороны подняла этот вопрос снова в 1995 г., в результате получив отказ Германии. Εντελώς διαφορετικό από το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων υπήρξε το ζήτημα του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, που εκχώρησε η ελληνική κυβέρνηση δια της Τράπεζας της Ελλάδος στους κατακτητές Γερμανούς και Ιταλούς. Επειδή οι Γερμανοί ήθελαν να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις του Ρόμελ στην Αφρική, στις 14 Μαρτίου 1942 υπέγραψαν με τους Ιταλούς και ερήμην της ελληνικής κατοχικής κυβέρνησης δανειακή σύμβαση στην οποία καθοριζόταν α. το ποσό των 1,5 δισεκατομμυρίων δραχμών το μήνα που έπρεπε να καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση ως έξοδα κατοχής και β. ότι οι αναλήψεις πέραν αυτού του ποσού θα χρεώνονταν ως άτοκο δάνειο στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και Ιταλίας, οι οποίες θα το αποπλήρωναν αργότερα. Εξαιτίας τόσο των εξόδων κατοχής, που επιβλήθηκαν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, όσο και του δανείου, τα θύματα από πείνα στην κατεχόμενη Ελλάδα εκτοξεύτηκαν στους αριθμούς που αναφέραμε πριν. Помимо вопроса о военных компенсациях, существовал и совершенно другой вопрос о принудительном оккупационном займе, который предоставляло правительство Греции с помощью банка немецким и итальянским захватчикам. Так как немцы хотели финансировать операцию Роммеля в Африке, 14 марта 1942 г. они подписали с итальянцами, в отсутствие греческого оккупационного правительства, соглашение о займе, в котором назначили: А) сумму в 1,5 млрд. драхм в месяц, которую должно было выплатить греческое правительство за расходы на оккупацию и Б) кредит сверх этой суммы должен был предоставляться в качестве беспроцентного займа правительствам Германии и Италии, которые могли погасить долг позже. Как вследствие больших расходов на оккупацию, которые были нарушением международного права, так и по причине займов, число жертв голода в оккупационной Греции взлетело до величины, которую мы приводили раньше. Ακολούθησαν τρεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, με τα ποσά πάντα προς τα πάνω, που μετέτρεψαν το αναγκαστικό δάνειο σε συμβατικό. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το ότι η ναζιστική Γερμανία ξεκίνησε την αποπληρωμή του δανείου, καταβάλλοντας τις πρώτες 19 δόσεις. Στη συνέχεια σταμάτησε την καταβολή των δόσεων, όχι όμως και των αναλήψεων, μετατρέποντας έτσι το δάνειο σε έντοκο λόγω υπερημερίας. Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει το δάνειο αυτό, όπως και οι οικονομικοί πληρεξούσιοι Νέστλερ και Αλτενμπουργκ, υπολογίζοντας μάλιστα το ποσό του γερμανικού χρέους προς την Ελλάδα στα 476 εκατομμύρια μάρκα. За этим последовали 3 поправки к первоначальному соглашению, с суммами каждый раз возрастающими, которые изменяли принудительный заем на условный. Очень важным элементом было то, что фашистская Германия начала погашение долга, выплачивая первые 19 траншей. Затем прекратила выплату рассрочки, но не получение траншей займа, превращая таким образом заем в 6

7 процентный по причине просрочки платежа. Сам Гитлер признал такой заем, как и его финансисты, его экономические уполномоченные Нестлер и Алтенбург, подсчитав, что сумма немецкого долга Греции составляет 476 млн. марок. Το δάνειο αναγνωρίστηκε και μεταπολεμικά από τον καγκελάριο της Γερμανίας Έρχαρντ με τη δέσμευση για επαναδιαπραγμάτευσή του με την επανένωση της Γερμανίας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις το έθεσαν ως θέμα στους Γερμανούς συνολικά 12 φορές, με τελευταία φορά το Οι Γερμανοί σταθερά απορρίπτουν κάθε συζήτηση για το θέμα. Η Ελλάδα έχει βεβαίως όλα τα έγγραφα της δανειακής σύμβασης. Το δάνειο αυτό αποτελεί συμβατική υποχρέωση του γερμανικού δημοσίου προς την Ελλάδα και όχι επανορθωτική. Заем был признан и после войны канцлером Германии Эрхардом с уговором о возобновлении переговоров об объединении Германии. Правительство Греции ставило этот вопрос перед немцами в общем 12 раз, последний из которых был в 1995 г. Немцы последовательно отвергают любые обсуждения по этому вопросу. Греция имеет, конечно, все документы о соглашении по займу. Этот заем представляет собой условное, предусмотренное соглашением обязательство немецкого правительства Греции, а не скорректированную версию. Εκτιμήσεις για την αξία του δανείου αυτού έγιναν πολλές. Στον πίνακα βλέπουμε την αρχική εκτίμηση των εξόδων κατοχής και του δανείου το 1946 σε χρυσές λίρες Αγγλίας. Το ζήτημα του δανείου αναδείχτηκε επανειλημμένα από το Εθνικό Συμβούλιο για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα με πρόεδρο τον αντιστασιακό Μανώλη Γλέζο. Σημειώνουμε εδώ και την πολύ σωστή υπενθύμιση του Συμβουλίου για την επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών της Ελλάδας, που άρπαξαν οι Γερμανοί στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Оценок стоимости этого займа было много. На таблице мы видим начальную оценку расходов на оккупацию и заем 1946 г. в золотых лирах Англии. Вопрос займа брал на себя неоднократно Национальный Совет по отстаиванию долгов Германии Греции, председателем которого был деятель сопротивленя, депутат греческого парламента Манолис Глезос. Отметим здесь очень правильное напоминание Совета о возвращении археологического сокровища Греции, которое захватили немцы во Вторую мировую войну. Στις 2 Ιουλίου 2011 ο Γάλλος οικονομολόγος και σύμβουλος της γαλλικής κυβέρνησης Jacques Delpla δήλωσε πως οι οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα για το 2 ο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέρχονται σε 575 δισεκατομμύρια δολάρια. Η γερμανική εφημερίδα Die Welt σε πρόσφατο άρθρο της παραδέχτηκε ότι υπάρχει ανοιχτό θέμα με τη διεκδίκηση των χρημάτων του δανείου από τους Έλληνες και υπολόγισε το ποσό αυτό σε σημερινά 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική κυβέρνηση επισήμως στη βουλή, στις 13 Δεκεμβρίου 2010, δέχτηκε ότι οι ελληνικές διεκδικήσεις ανέρχονται στα 108 δισεκατομμύρια ευρώ για τις πολεμικές αποζημιώσεις και στα 54 δισεκατομμύρια ευρώ για το κατοχικό δάνειο χωρίς τους τόκους. Με το μικρότερο δυνατό επιτόκιο του 3% οι διεκδικήσεις ανέρχονται στο ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, δηλαδή τρεις φορές πάνω από το σημερινό χρέος της Ελλάδας. 2 июля 2011 года французский экономист и советник правительства Франции Jacques Delpla заявил, что долги Германии Греции во Второй мировой войне доходят до $ 575 миллиардов. Немецкая газета Die Welt в своей недавней статье признала, что существует открытый вопрос требования греками возвращения денег займа, и подсчитала, что эта сумма сегодня составляет 70 миллиардов евро. 13 декабря 2010 г. греческое правительство официально в парламенте признало, что оспариваемая сумма составляет 108 млрд евро в качестве компенсаций жертвам войны и 54 млрд евро как беспроцентный оккупационный заем. С минимально возможным процентом, а именно 3%, требуемые репарации возрастают до 1 триллиона евро, т.е. суммы, в 3 раза превышающей сегодняшний долг Греции. 7

8 Η Ελλάδα είναι ουσιαστικά η μόνη χώρα που δεν πήρε από τη Γερμανία πολεμικές αποζημιώσεις. Η μη καταβολή αυτών των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου συνιστά ουσιαστικά άρνηση της Γερμανίας να παραδεχτεί τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε ο στρατός της εις βάρος του ελληνικού λαού κατά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσο οι γερμανικές κυβερνήσεις θα συνεχίζουν να αρνούνται έστω και τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των οφειλών, τόσο και η Γερμανία θα είναι μια ηθικά εκτεθειμένη χώρα απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Η λύση της εκκρεμότητας αυτής, είτε με απευθείας έντιμες διαπραγματεύσεις, είτε με προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο, όλες αυτές τις δεκαετίες θα έπρεπε να αποτελεί και πρέπει να αποτελεί και σήμερα προϋπόθεση για τη συμπόρευση και τη συνεργασία των δύο χωρών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σας ευχαριστώ. Κουγιουμτζόγλου Δημήτριος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός, φιλόλογος αρχαιολόγος 8 Греция - фактически единственная страна, которая не получила от Германии военных компенсаций. Невыплаты этой компенсации и оккупационного займа означает отказ Германии признать военные преступления, которые совершила армия против греческого народа в период Второй Мировой войны. До тех пор, пока немецкое правительство будет продолжать отрицать даже возможность возвращения долгов, Германия будет оставаться морально неполноценной страной перед международным правом. Решение этой неотложной проблемы либо при помощи международного суда, либо путем прямых честных переговоров, должно являться и сегодня предпосылкой для совместного шествия и сотрудничества двух стран в европейской системе. Куюмтзоглу Димитриос, откомандированный преподаватель, филолог-археолог πηγές. (πληροφορίες εικόνες) Η μαύρη βίβλος της κατοχής, β έκδοση, Εθνικό Συμβούλιο για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, Αθήνα Β. Σκουλατου, Ν. Δημακοπούλου, Σ. Κόνδη, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη Γ Λυκείου, ΟΕΔΒ. Τομαή Φωτεινή, Ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα οι φάκελοι του Υπουργείου Εξωτερικών, άρθρα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, και Γιώργος Αποστολίδης, Στο φως τα πρακτικά του κατοχικού δανείου, άρθρο στην εφημερίδα Το Έθνος, , με στοιχεία του Τάσου Ηλιαδάκη, καθηγητή σχολής εθνικής ασφάλειας. Νότης Μαριάς, Το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και ο Α. Παπανδρέου, άρθρο στο περιοδικό Επίκαιρα, Τάσος Ηλιαδάκης, Το κατοχικό δάνειο, άρθρο στην εφημερίδα της Κρήτης Η ΠΑΤΡΙΣ, Διακήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα με αφορμή τη δίκη του Διστόμου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Γερμανοί κατά Γερμανίας για τις αποζημιώσεις, ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», Ρεπορτάζ του Γιώργου Αποστολίδη στην εφημερίδα «Καθημερινή»,

9 115 εκατομμύρια ευρώ οφείλει η Γερμανία στην Ελλάδα, ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τύπος της Κυριακής», Πολεμικές αποζημιώσεις ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ, τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη με τη συμμετοχή των ιστορικών και καθηγητών πανεπιστημίου Χάγκεν Φλάισερ, Γαβριέλλας Ετμεκτσόγλου, Νότη Μαριά, Στράτου Δορδανά. Εμείς οι Έλληνες Η κατοχή , 9 ο ντοκιμαντέρ τηλεοπτικής ιστορικής σειράς του ΣΚΑΪ. THE GREEK HOLOCAYST, από τον ιστότοπο Greece.org German reparations. источники (информация иллюстрации) Черная книга оккупации, 2-е изд., Национальный Совет о требовании возврата долгов Германии Греции, Афины, В. Скулату, Н. Димакопулу, С. Конди, Новейшая и современная история для 3-го класса лицея, издательство ΟΕΔΒ. Томаи Фотини, Зверства нацистов в Греции из файлов Министерства иностранных дел, статьи в газете ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ от и Георгос Апостолидис, Протоколы оккупационного займа в свете гласности, статья в газете Το Έθνος от , по данным Τάσου Ηλιαδάκη, преподавателя факультета национальной безопасности. Нотис Мариас, Вынужденный оккупационный заем и А. Папандреу, статья в журнале Επίκαιρα от Тассос Илиадакис, Оккупационный заем, статья в критской газете Η ΠΑΤΡΙΣ от Декларация Национального совета о требовании погашения долгов Германии Греции, на основании судебного иска о компенсациях жертвам Дистомо в Международном Гаагском суде. Немцы против Германии в вопросе о компенсациях, репортыж газеты «Ελευθεροτυπία» от Репортаж Георгоса Апостолидиса в газете «Καθημερινή» от миллионов евро должна Германия Греции, репортаж на страницах газеты «Τύπος της Κυριακής» от Военные компенсации ЯЩИК ПАНДОРЫ, телевизионный документальный фильм журналиста Костаса Ваксеваниса при участии историков и преподавателей университета Хагена Флайсера, Габриеллы Этмекцоглу, Ноти Марии, Страту Дордана. Мы, греки Оккупация гг., 9-й фильм документального телесериала на канале СКАЙ. Греческий холокост, с веб-страницы Greece.org German reparations. 9

έγινε αμέσως μετά τον πόλεμο, από την Τράπεζα της Ελλάδος, φαίνεται ότι το ποσό αντιστοιχούσε σε 4,5 εκατ. χρυσές λίρες Αγγλίας.

έγινε αμέσως μετά τον πόλεμο, από την Τράπεζα της Ελλάδος, φαίνεται ότι το ποσό αντιστοιχούσε σε 4,5 εκατ. χρυσές λίρες Αγγλίας. Η Ελλάδα διατηρεί κάθε δικαίωμα διεκδίκησης για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο που υποχρεώθηκε να καταβάλει στους δυνάστες της. Το θέμα του κατοχικού δανείου παραμένει πάντα ανοικτό και σήμερα το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα και η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων

Οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα και η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων Οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα και η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων Αθήνα, 16.9.2012 Οι οφειλές σε τίτλους: 1. Επανορθώσεις για τις καταστροφές, λεηλασίες και διαρπαγές στις υποδομές του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ - ΤΟΠΟΣΗΜΑ Η αφετηρία και ο τερματισμός: Στρατόπεδο Χαϊδαρίου (μπλοκ 15) - Σκοπευτήριο Καισαριανής. Μνημεία της Εθνικής μας Αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Χρήση: Γραπτών Ιστορικών πηγών Έργων τέχνης Ιστορικών ντοκουµέντων µαρτυριών (YouTube)

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Χρήση: Γραπτών Ιστορικών πηγών Έργων τέχνης Ιστορικών ντοκουµέντων µαρτυριών (YouTube) ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Ενότητες: 46 (Οργάνωση, Κατεχόµενης Ευρώπης) και 48 (Κατοχή, Αντίσταση) Υπεύθυνες: Κοσκοσά Π. Πόγα Ν. όριζα Α. Χρήση: Γραπτών Ιστορικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κατοχικό Δάνειο: Μιά Άγνωστη Αλήθεια

Κατοχικό Δάνειο: Μιά Άγνωστη Αλήθεια Κατοχικό Δάνειο: Μιά Άγνωστη Αλήθεια Α. ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ Το Βερολίνο προκειμένου να αντιμετωπίσει τους στρατιωτικούς και στρατηγικούς του στόχους στην ευρύτερη ελληνική περιοχή, Λιβύη-Μ. Ανατολή-Βαλκάνια, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Ευάγγελου Μαχαίρα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Ευάγγελου Μαχαίρα ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΡΚΟ ΝΑ ΗΤΑΝ... 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Ευάγγελου Μαχαίρα Πριν από 68 χρόνια είχα μείνει κατάπληκτος από την είδηση της υποστολής της γερμανικής σημαίας από την Ακρόπολη. Ύστερα από την απελευθέρωση ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 4/4/2014. Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 760/1-4-204 επίκαιρη ερώτηση του

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 4/4/2014. Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 760/1-4-204 επίκαιρη ερώτηση του Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 4/4/2014 Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 760/1-4-204 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Επαμεινώνδα Μαριά προς τον Υπουργό Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το υλικό:

Πληροφορίες για το υλικό: Πληροφορίες για το υλικό: Ο σκοπός της δημιουργίας του πιο κάτω ηλεκτρονικού υλικού είναι η ενίσχυση της διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος και των Γενοκτονιών. Το υλικό αυτό περιέχει ιστοσυνδέσμους με πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

Νικήτας Κακλαμάνης. Παρουσίαση βιβλίου του Μανώλη Γλέζου «Και ένα μάρκο να ήταν»

Νικήτας Κακλαμάνης. Παρουσίαση βιβλίου του Μανώλη Γλέζου «Και ένα μάρκο να ήταν» Νικήτας Κακλαμάνης Παρουσίαση βιβλίου του Μανώλη Γλέζου «Και ένα μάρκο να ήταν» Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας για την παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Γλέζου «Κι ένα μάρκο να ήταν». Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Исчисление высказываний

Исчисление высказываний Министерство образования и науки РФ Уральский государственный экономический университет Ю. Б. Мельников Исчисление высказываний Раздел электронного учебника для сопровождения практического занятия Изд.

Διαβάστε περισσότερα

Объ уніатетвѣ императора Мануила Комнина.

Объ уніатетвѣ императора Мануила Комнина. Объ уніатетвѣ императора Мануила Комнина. Давно и безвозвратно миновало то время, когда Италія съ римскимъ епископомъ во главѣ признавала свою зависимость отъ византійскаго императора. Право ставить папу

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015 Ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Παίρνω σήμερα το λόγο στην ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Στη Στ τάξη δουλεύουμε ομαδικά και μαθαίνουμε για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Σελίδα 1 από 13

Στη Στ τάξη δουλεύουμε ομαδικά και μαθαίνουμε για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Σελίδα 1 από 13 Σελίδα 1 από 13 Εισαγωγικό σημείωμα Στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την ομαδο-συνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας, την εφαρμογή της οποίας ενθαρρύνει και ενισχύει από καιρό η Σχολή Μωραΐτη, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία ζώσα 2. 28 η Οκτωβρίου Ξάνθη 1940-1944. www.axion.edu.gr

Ιστορία ζώσα 2. 28 η Οκτωβρίου Ξάνθη 1940-1944. www.axion.edu.gr Ιστορία ζώσα 2 28 η Οκτωβρίου Ξάνθη 1940-1944 www.axion.edu.gr Όποιος την ιστορία του τόπου του αγνοεί ορφανός νιώθει και ευάλωτος είναι. Επιμέλεια και οργάνωση του projectστ. Λίτσας Μαθηματικός Πρ. Εκπ/κου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Β Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945) 28 Οκτωβρίου 1940. Ελληνοϊταλικός Πόλεμος

Β Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945) 28 Οκτωβρίου 1940. Ελληνοϊταλικός Πόλεμος Β Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945) Ο Μουσολίνι (χαιρετάει φασιστικά) και ο Χίτλερ (με το σύμβολο του ναζισμού, τη σβάστικα, στο περιβραχιόνιό του.) Οι δύο δικτάτορες ήταν υπεύθυνοι για τον πιο αιματηρό πόλεμο

Διαβάστε περισσότερα

Τι οφείλουν η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος στην Ελλάδα

Τι οφείλουν η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος στην Ελλάδα Τι οφείλουν η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος στην Ελλάδα... Χωρίς τα θεμέλια που έβαλαν η Αρχαία Ελλάδα και η Ρώμη, δεν θα υπήρχε η σύγχρονη Ευρώπη. Αυτή είναι μία από τις αιτίες που μας αναγκάζουν ξανά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν

Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν Ρουσσέτου Παναγιωτάκη: «Σταυροί», χαρακτικό. Συμπληρώνονται, φέτος, 70 χρόνια από τη μοιραία, 13η Δεκεμβρίου του 1943, ημερομηνία που σφράγισε, ανεξίτηλα, τα Καλάβρυτα και

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση του Διδυμοτείχου απο τους Γερμανούς. Σάββατο, 25 Αύγουστος 2012 09:22

Η απελευθέρωση του Διδυμοτείχου απο τους Γερμανούς. Σάββατο, 25 Αύγουστος 2012 09:22 29 Αυγούστου! Μια σημαντική επέτειος.μιλάμε για την απελευθέρωση της πόλης του Διδυμοτείχου από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής τη μέρα αυτή του 1944. Ήταν η πρώτη πόλη στην κατεχόμενη Ευρώπη, που απελευθέρωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο πόλεμος του Βιετνάμ(1965-1975) ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 16 Οκτώβριος :21 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 16 Οκτώβριος :40

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 16 Οκτώβριος :21 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 16 Οκτώβριος :40 1. Υπάρχουν πολλές μορφές βίας και τυραννικών καθεστώτων. Τι το ιδιαίτερο έχει ο ναζισμός; α) Οι διάφορες μορφές βίας και τυραννίας δεν σου επιτρέπουν να μιλάς, να ενεργείς, να σκέφτεσαι, να μαθαίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL CRETOLIA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL GR Χιλιάδες χρόνια τώρα το ελαιόλαδο χρησιµοποιείται ως βασικό στοιχείο της µεσογειακής διατροφής, για την παρασκευή καλλυντικών αλλά και σαν καύσιµη ύλη στο λυχνάρι και

Διαβάστε περισσότερα

Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ. Αγαπητέ Θεέ, Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης. Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама. Журнал "Театр" номер 3 за 2004 г.

Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ. Αγαπητέ Θεέ, Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης. Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама. Журнал Театр номер 3 за 2004 г. Подборка произведений на русском и греческом языках. Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ Αγαπητέ Θεέ Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама Журнал "Театр" номер 3 за 2004 г. Перевод Ирины

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύνθεση των Πρακτικών για το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. έγινε από τον Πάνο Στάμου, Γενικό Γραμματέα Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.

Η Σύνθεση των Πρακτικών για το Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. έγινε από τον Πάνο Στάμου, Γενικό Γραμματέα Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΤΟΠΟΣ Ηλιότοπος Α.Ε. Ημεροβίγλι, 84700 Σαντορίνη Τηλ.: 2286024798, Fax: 2286022367 Αθήνα - Τηλ.: 2109730697, Fax: 2109767208 http://publications.heliotopos.net Η Σύνθεση των Πρακτικών για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ. 1. Η Διεθνής Συνδιάσκεψη της Λωζάννης?? Η ανταλλαγή των πληθυσμών Η αποκατάσταση των προσφύγων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ. 1. Η Διεθνής Συνδιάσκεψη της Λωζάννης?? Η ανταλλαγή των πληθυσμών Η αποκατάσταση των προσφύγων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Από τη Μικρασιατική Καταστροφή στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Του Ιάκωβου Δ. Μιχαηλίδη?? 1. Η Διεθνής Συνδιάσκεψη της Λωζάννης?? Η ήττα της Ελλάδας στο μικρασιατικό Η ανταλλαγή των

Διαβάστε περισσότερα

Reprisals Remembered: German-Greek Conflict and Car Sales during the Euro Crisis

Reprisals Remembered: German-Greek Conflict and Car Sales during the Euro Crisis Reprisals Remembered: German-Greek Conflict and Car Sales during the Euro Crisis Βασιλική Φούκα Hans-Joachim Voth Abstract Κατά τη διάρκεια της κρίσης του ελληνικού χρέους μετά το 2010, η γερμανική κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Δευτ. Τρ. Τετ. Πέμπ. Παρ. Σάββ. Κυρ.

Ιανουάριος. Δευτ. Τρ. Τετ. Πέμπ. Παρ. Σάββ. Κυρ. Ιανουάριος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Φεβρουάριος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Μάρτιος 1 2 3 4 5 6

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση. Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή Ομοσπονδιακό Έντυπο 18/451. 18η κοινοβουλευτική περίοδος 06/02/2014

Απάντηση. Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή Ομοσπονδιακό Έντυπο 18/451. 18η κοινοβουλευτική περίοδος 06/02/2014 Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή Ομοσπονδιακό Έντυπο 18/451 18η κοινοβουλευτική περίοδος 06/02/2014 Απάντηση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στην Μικρή Επερώτηση των βουλευτών Ulla Jelpke, Jan Korte, Sevim Dağdelen

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Βουλευτής Β Αθηνών - ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Βουλευτής Β Αθηνών - ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 Αξιότιμοι συνάδελφοι/ες, αγαπητοί φίλοι/ες Απευθύνομαι στον καθένα από εσάς προσωπικά ως Έλληνας, ευρωπαίος

Διαβάστε περισσότερα

Plato, Timaeus, 21e 25e. 21е

Plato, Timaeus, 21e 25e. 21е 21е 22a d Plato, Timaeus, 21e 25e ʺἜστιν τις κατʹ Αἴγυπτον,ʺ ἦ δʹ ὅς, ʺἐν τῷ Δέλτα, περὶ ὃν κατὰ κορυφὴν σχίζεται τὸ τοῦ Νείλου ῥεῦμα Σαϊτικὸς ἐπικαλούμενος νομός, τούτου δὲ τοῦ νομοῦ μεγίστη πόλις Σάις

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» ΟΜΑΔΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

«ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» ΟΜΑΔΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» ΟΜΑΔΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ Η τέχνη είναι ο αγωγός του ωφέλιμου για τον άνθρωπο. Υπηρετεί την αλήθεια, για αυτό και δεν μπορεί να ωραιοποιεί τη χυδαιότητα του πολέμου, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 Ιουνίου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «η εθνική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Греческий язык с Йоргосом Феотокасом. Рассказы. Γεώργιος Θεοτοκάς. Διηγήματα. Рассказы адаптировала Анна Путина. Метод чтения Ильи Франка

Греческий язык с Йоргосом Феотокасом. Рассказы. Γεώργιος Θεοτοκάς. Διηγήματα. Рассказы адаптировала Анна Путина. Метод чтения Ильи Франка Греческий язык с Йоргосом Феотокасом Рассказы Γεώργιος Θεοτοκάς Διηγήματα Рассказы адаптировала Анна Путина Метод чтения Ильи Франка Ο άνθρωπος που έγραψε ένα βιβλίο (Человек, который написал книгу) Μια

Διαβάστε περισσότερα

Το 1953 το σύνταγμα αναθεωρήθηκε και οι 2 βουλές έγιναν μία με 179 έδρες, ενώ δόθηκε στις γυναίκες το δικαίωμα συμμετοχής στην κυβέρνηση.

Το 1953 το σύνταγμα αναθεωρήθηκε και οι 2 βουλές έγιναν μία με 179 έδρες, ενώ δόθηκε στις γυναίκες το δικαίωμα συμμετοχής στην κυβέρνηση. Στους ναπολεόντειους πολέμους, η Δανία υπήρξε σύμμαχος του Μεγάλου Ναπολέοντα με αποτέλεσμα κατά την ειρήνη του Κίελου (1813) να χάσει τη Νορβηγία, που παραχωρήθηκε στην Σουηδία. Το 1864 ο Γερμανός Βίσμαρκ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Πραξικόπημα και Τουρκική Εισβολή Πεσόντες, Αγνοούμενοι και Θύματα Αιχμαλωσία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α. Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Αριστείδης Ν. Χατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 3α Δίκαιο και Ηθική στη Δίκη της Νυρεμβέργης Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. 17/3/2014 ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη -The Thorn Birds Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 1: Οι διωγμοί στην Ανατολική Θράκη Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Θεοτοκάς Γεώργιος Διηγήματα

Θεοτοκάς Γεώργιος Διηγήματα Θεοτοκάς Γεώργιος Διηγήματα Ο άνθρωπος που έγραψε ένα βιβλίο (Человек, который написал книгу) Μια μέρα (однажды: «одним днем») ο Φαβρίκιος έγραψε ένα βιβλίο (Фаврикий написал γράφω; το книгу; βιβλίο).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η Ελλάδα χάριζε χρέη προς τη δυτική Γερμανία πριν 60 χρόνια

Όταν η Ελλάδα χάριζε χρέη προς τη δυτική Γερμανία πριν 60 χρόνια Όταν η Ελλάδα χάριζε χρέη προς τη δυτική Γερμανία πριν 60 χρόνια Η φωτογραφία αυτή είναι ιστορική!!! Την αφιερώνουμε στον Γερμανικό Λαό για να νικήσει την λήθη του... Ασφαλώς ισχύει (δυστυχώς) και το αλάνθαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/02/2016 25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) δημοσιοποίησε την 25 η έκθεση για τους βίαιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Επιρρηματικές προτάσεις

Επιρρηματικές προτάσεις 23 Επιρρηματικές προτάσεις (Адвербиальные предложения) Адвербиальные предложения функционируют как наречия, и выражают широкий спектр логических связей, как время, причина, цель, результат, условие и отступление.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» Τι ακριβώς χρωστάει η Ελλάδα; Ποιές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις της εντός του 2015, σε ποιούς και πότε ακριβώς καλείται να τις

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμός Λευκάδα Μ

Σεισμός Λευκάδα Μ Σεισμός Λευκάδα Μ 6.4 17-11-2015 Δ. Ραπτάκης αν. καθ. ΤΠΜ ΑΠΘ (άμεση συλλογή πληροφοριών από ερευνητικές εργασίες για εκπαιδευτική χρήση) Θεσσαλονίκη 17-11-2015 ΛΕΥΚΑΔΑ 2015 ΛΕΥΚΑΔΑ 2015 ΛΕΥΚΑΔΑ 2015 ΛΕΥΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 27 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη και Νομαρχίας της Φλώρινας ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο: Η Ελλάδα αντιστέκεται στον φασισμό

Εκπαιδευτικό Σενάριο: Η Ελλάδα αντιστέκεται στον φασισμό Εκπαιδευτικό Σενάριο: Η Ελλάδα αντιστέκεται στον φασισμό η σ η τ Συζή τι μας Ευαγγελία Κουνέλη Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ Διδακτικής της Ιστορίας ΕΚΠΑ ό ε μ μ ε τ ύ ε ο στεύ σχοληθ ι

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 3 Η δεύτερη φάση και το

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο 100Α 201Α 201Β 210Α Δ/νση υ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ 1 ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο;

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Πάμπλο Πικάσο (25 Οκτωβρίου, 1881-8 Απριλίου, 1973) ήταν και είναι ένας από τους κυριότερους Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του 20ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Πόλεμοι λιγότερο φονικοί, βία παντού

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Πόλεμοι λιγότερο φονικοί, βία παντού σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

Бюллетень Ενημερωτικό Δελτίο Bulletin

Бюллетень Ενημερωτικό Δελτίο Bulletin Бюллетень Ενημερωτικό Δελτίο Bulletin 13 2011 Межпарламентская Ассамблея Православия Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας Interparliamentary Assembly on Orthodoxy СОДЕРЖАНИЕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργο Δακή

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργο Δακή Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Προς: Θέμα: Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργο Δακή Ανάλυση στοιχείων της έκθεσης της Greenpeace για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τη λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. (ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

11 2009 EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô BÓlletenÏ Bulletin

11 2009 EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô BÓlletenÏ Bulletin 11 2009 EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÂÏÙ Ô BÓlletenÏ Bulletin È ÎÔÈÓÔ Ô ÏÂ ÙÈÎ Ó ÏÂ ÛË OÚıÔ ÔÍ The Interparliamentary Assembly on Orthodoxy Межпарпаментская Ассамблея Православия ORGANS OF THE INTERPARLIAMENTARY ASSEMBLY

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής:

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη -The Thorn Birds Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

Διασκέδαση χωρίς καπνό / Δημοσίευμα στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος / 20-6-11

Διασκέδαση χωρίς καπνό / Δημοσίευμα στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος / 20-6-11 Το Nosmoke.gr στα ΜΜΕ Διασκέδαση χωρίς καπνό / Δημοσίευμα στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος / 20-6-11 Δημοσίευμα εφημερίδας ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ σχετικά με δράση του NoSmoke.gr για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

«Ναζισμός και Ολοκαύτωμα: μια προσέγγιση του ρατσισμού στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία» Φύλλα εργασίας

«Ναζισμός και Ολοκαύτωμα: μια προσέγγιση του ρατσισμού στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία» Φύλλα εργασίας «Ναζισμός και Ολοκαύτωμα: μια προσέγγιση του ρατσισμού στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία» Φύλλα εργασίας Ηλιάδη Αμαλία, ιστορικόςφιλόλογος, Δ/ντρια του 3 ου Γυμνασίου Τρικάλων Αμαλία Κ. Ηλιάδη, ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

-The Thorn Birds. Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html.

-The Thorn Birds. Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html. -The Thorn Birds Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθμ. 8/2015 του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Απόφαση υπ αριθμ. 8/2015 του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/05/2015 Απόφαση υπ αριθμ. 8/2015 του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόφαση υπ αριθμ. 8/2015 Περίληψη: Ο συν. Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α http://eduklimakagr Δ/νση εξετ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

СВЕДЕНИЯ О РЕВОЛЮЦИИ 1821 ГОДА. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

СВЕДЕНИЯ О РЕВОЛЮЦИИ 1821 ГОДА. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 1 СВЕДЕНИЯ О РЕВОЛЮЦИИ 1821 ГОДА. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Важнейшие события греческой революции Τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής επανάστασης 1814-1820 В Одессе Николаосом

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα