III. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "III. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 III. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η προφορική και γραπτή αξιολόγηση αποτελούν τους παραδοσιακούς τρόπους, µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί εκτιµούν την επίδοση των µαθητών τους. Την τελευταία δεκαετία όµως εκφράστηκαν αµφιβολίες για τη χρησιµότητα των γραπτών δοκιµασιών ως κύριο µέσο για την αξιολόγηση των µαθητών. Θεωρήθηκαν οι δοκιµασίες αυτές µέτρα ανεπαρκή για να αξιολογήσουν συνολικά τις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και διαδικασίες που ακολουθούν οι διδασκόµενοι κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς τη µάθηση. Επισηµάνθηκαν επίσης οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο να µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν τα αποτελέσµατα των γραπτών δοκιµασιών για να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλία τους. Οι παραδοσιακές γραπτές εξετάσεις, που συνήθως εστιάζονται µόνο σε ορισµένα σηµεία της γλώσσας (συνήθως λεξιλόγιο και γραµµατική), κρίθηκαν κατά µεγάλο µέρος περιορισµένες και ανεπαρκείς. Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης που αποτελούν συµπλήρωµα των παραδοσιακών. Ο µαθητής, καθορίζοντας ο ίδιος τους στόχους του, περιγράφοντας µαθησιακές εµπειρίες και τυχόν προβλήµατα, εκτιµά τις δυνατότητές του και κατανοεί ότι η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί µέρος της µάθησης. Μερικοί από τους τρόπους εναλλακτικής (ή αυθεντικής) αξιολόγησης που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια είναι οι ακόλουθοι: η αξιολόγηση µε χρήση ηµερολογίου, οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες και η αξιολόγηση βάσει φακέλου. Επίσης θα γίνει αναφορά στην ποιοτική αξιολόγηση. 46

2 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Η αξιολόγηση των µαθητών µε ηµερολόγιο έχει κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί από αρκετούς καθηγητές των ξένων γλωσσών. Από πρακτική άποψη, το να κρατήσουν οι µαθητές ηµερολόγιο δεν απαιτεί παρά µόνο ένα τετράδιο, σηµειωµατάριο ή ντοσιέ. Για τον εκπαιδευτικό απαιτείται η αφιέρωση ενός µικρού µέρους του χρόνου διδασκαλίας, συνήθως πριν από το τέλος της διδακτικής ώρας. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η ευκολία µε την οποία µπορεί να εφαρµοστεί, παρέχοντας πλούτο πληροφοριών που συλλέγονται από τον ίδιο το µαθητή. Το περιεχόµενο µπορεί να είναι ποικίλο, εξαρτώµενο κάθε φορά από τις ανάγκες του καθηγητή και των µαθητών. * Γενικά, η χρήση του ηµερολογίου από τους µαθητές µπορεί να παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για τον ίδιο το µαθητή (την οικογενειακή του κατάσταση, την υποδοµή του ή κατάρτιση), τις διάφορες εµπειρίες του µέσα και έξω από την τάξη, τις απόψεις για τον εαυτό του ή τον διδάσκοντα, καθώς και τα συναισθήµατά του, την έννοια του σχολείου γενικότερα, τα ενδιαφέροντά του, τους στόχους και τις προσδοκίες του. Όσον αφορά τις διαδικασίες µάθησης όπως ο ίδιος ο µαθητής τις βιώνει και τις αξιολογεί, το ηµερολόγιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: για να καταγράψει την αποτελεσµατικότητα των διδακτικών µεθόδων που χρησιµοποιεί ο καθηγητής καθώς επίσης και την ποιότητα της µάθησης. για να καταγράψει τις διαδικασίες της µαθησιακής εµπειρίας, τις δυσκολίες που συναντά ο µαθητής κλπ. για να συνδυάσει τα παραπάνω στοιχεία. Έτσι ο µαθητής, χρησιµοποιώντας γραπτό λόγο, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µε τον καθηγητή του και να παρακολουθήσει την εξέλιξη και βελτίωσή του στην ξένη γλώσσα. Ο καθηγητής, αντίστοιχα, είναι σε θέση να διαγνώσει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναµίες κάθε µαθητή και, αν αυτές * Βλ. οµιλία της κ. Κ. Τσαγγαρή στην ηµερίδα ξένων γλωσσών µε θέµα: «Η αξιολόγηση των µαθητών στο µάθηµα των ξένων γλωσσών», Αθήνα, Η κ. Κ. Τσαγγαρή είναι καθηγήτρια Αγγλικής και υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του Lancaster. 47

3 επαναλαµβάνονται συχνά, να προσαρµόσει ανάλογα τις διδακτικές του µεθόδους. Ο καθηγητής που θα χρησιµοποιήσει το ηµερολόγιο για να αξιολογήσει τους µαθητές του πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής: Το γλωσσικό επίπεδο των µαθητών. Τον τόπο και τη συχνότητα που επιθυµεί να γράφουν οι µαθητές στο ηµερολόγιο (στην τάξη, στο σπίτι, στο τέλος κάθε µαθήµατος, κάθε εβδοµάδα κλπ.) Τι ακριβώς επιθυµεί να αξιολογήσει (το επίπεδο της παραγωγής της ξένης γλώσσας, την µαθησιακή/διδακτική διαδικασία, τις εµπειρίες έξω από την τάξη, τα ενδιαφέροντα, στόχους, προβλήµατα ). Κατά πόσο επιθυµεί να καθοδηγήσει το µαθητή στο γραπτό λόγο: υποβάλλει ο ίδιος ένα ερώτηµα/ιδέα ανάλογα µε τους στόχους που έχει θέσει ή επιτρέπει στο µαθητή να καταγράφει ελεύθερα ό,τι βιώνει µέσα ή έξω από την τάξη. Εάν η επικοινωνία θα γίνεται ανάµεσα στον καθηγητή και τους µαθητές ή το ηµερολόγιο ανταλλάσσεται µόνο ανάµεσα στους µαθητές. Το να κρατήσουν οι µαθητές ηµερολόγιο δεν είναι εύκολο στην αρχή. Χρειάζονται καθοδήγηση και ενθάρρυνση µέχρι να φτάσουν στο σηµείο να γράφουν αυθόρµητα και µε ευχέρεια. Η διαδικασία περιλαµβάνει τα εξής στάδια: Ο καθηγητής ανακοινώνει τους στόχους του ηµερολογίου ορίζοντας τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν οι µαθητές. Πιθανώς, παρουσιάζει ένα δείγµα ηµερολογίου και καθορίζει το χρόνο που θα διατίθεται κάθε φορά ώστε η όλη διαδικασία να γίνει σταδιακά µέρος του µαθήµατος. Αναθέτει στους µαθητές να γράψουν για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην εκµάθηση της ξένης γλώσσας, για τα ενδιαφέροντά τους, ακόµα και για τον εαυτό τους. Μπορούν να ξεκινήσουν µε κάποια πιο γενικά θέµατα στην αρχή - που ίσως βοηθήσουν και τους πιο δειλούς ή αδύναµους µαθητές να εκφραστούν - και στη συνέχεια σε πιο ειδικά. Ως προς την αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας, οι µαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να γράφουν 48

4 όχι µόνο για τις επιτυχίες, αλλά και για τις δυσκολίες ή αποτυχίες τους, προσπαθώντας να δικαιολογούν κάθε φορά το αποτέλεσµα. Η συλλογή και ο σχολιασµός των ηµερολογίων απαιτεί χρόνο, αλλά θα πρέπει να γίνεται συστηµατικά από την πλευρά του καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να παίζει το ρόλο του καθοδηγητή και φίλου των µαθητών. Οι µαθητές, γράφοντας ηµερολόγιο, εκφράζουν συναισθήµατα και βιώµατα, εκθέτουν µέρος του εαυτού τους. Κατά συνέπεια, έχει σηµασία να συνεχίσουν να γράφουν αυθόρµητα χωρίς να προβληµατίζονται ιδιαίτερα. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να αποφεύγει ο εκπαιδευτικός τα πολλά σχόλια για το επίπεδο της γλώσσας των µαθητών. Μια τέτοια αντιµετώπιση µπορεί να οδηγήσει στο να σταµατήσουν να γράφουν µε ειλικρίνεια ή να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους. Αντίθετα, να προσπαθεί ο καθηγητής να διακρίνει, να κατανοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε µαθητή (µη γλωσσική αξιολόγηση) ενθαρρύνοντάς τον και επιβραβεύοντάς τον όπου χρειάζεται. 49

5 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μια από τις καινοτοµίες για την αξιολόγηση των µαθητών στο Λύκειο που καθιερώθηκαν µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση σαν σηµαντικό εκπαιδευτικό µέτρο είναι οι Συνθετικές ηµιουργικές Εργασίες γνωστές σε όλους ως projects. Οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες είναι εργασίες πιο σύνθετες από αυτές που ανατίθενται στους µαθητές από τον καθηγητή τους στα πλαίσια του µαθήµατος της ηµέρας. Είναι εργασίες υψηλότερων απαιτήσεων, απαιτούν περισσότερο χρόνο εκ µέρους του καθηγητή και του µαθητή, έχουν διεπιστηµονικό χαρακτήρα και γι αυτό καλύπτουν ευρύτερους τοµείς γνώσης. Η συµµετοχή σε συνθετικές δηµιουργικές εργασίες απαιτεί συνεργασία, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και συντονισµένη προσπάθεια για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. Αποτελούν πρόκληση για την τάξη και κίνητρο για τους αδιάφορους µαθητές. Για το λόγο αυτό οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στα άµεσα ενδιαφέροντα των µαθητών, και να αντλούν τη θεµατική τους από την ευρύτερη σχολική και κοινωνική ζωή (µουσική, αθλητισµό, οικολογία κλπ.). Οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες θα πρέπει να: έχουν καθορισµένους στόχους και µεθοδολογία, είναι ρεαλιστικές από άποψη φόρτου εργασίας των µαθητών, έχουν αυστηρά καθορισµένο χρόνο εκπόνησης (συνήθως κάποιων εβδοµάδων ή µηνών), καθορίζουν µε σαφήνεια τις αρµοδιότητες των µαθητών, αποτιµούν προσεκτικά τους αναγκαίους και διαθέσιµους πόρους. Οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες είναι καθαρά µαθητοκεντρικές. Οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για την απόκτηση της δικής τους γνώσης. Για το λόγο αυτό οι µαθητές θα πρέπει να: αναλαµβάνουν πλήρη και ειλικρινή δέσµευση για την εκπόνηση της συνθετικής εργασίας, 50

6 δείχνουν ενθουσιασµό για την εκπόνησή της, καταλαβαίνουν τους στόχους της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν αν οι δραστηριότητες που αναλαµβάνουν βρίσκονται σε αρµονία µε το σύνολό της, δείχνουν αποφασιστικότητα και επιµονή για την ολοκλήρωσή της, τηρούν τις προθεσµίες, απαντούν σε ερωτήµατα και επικοινωνούν πρόθυµα κατά τη διάρκεια των ερευνητικών δραστηριοτήτων, δρουν ως πολλαπλασιαστές, αναθέτοντας αρµοδιότητες για την εκπόνηση της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας και σε άλλους συµµαθητές τους. Συνθετικές δηµιουργικές εργασίες στην ξένη γλώσσα (projects) Στόχοι α) Είναι ένα πολύτιµο µέσο επέκτασης των επικοινωνιακών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στην τάξη επειδή γεφυρώνουν το χάσµα ανάµεσα στη γλώσσα που οι µαθητές διδάσκονται και στη χρήση της γλώσσας αυτής. β) Εντάσσονται στην ανθρωπιστική προσέγγιση (humanistic approach) επειδή αναδεικνύουν τη σηµασία της συνεργασίας των µαθητών µεταξύ τους ως παράγοντα κινητοποίησης. Υπό την έννοια λοιπόν ότι οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες, η προσωπική εµπλοκή είναι εκείνη που τους δίνει την ώθηση για την εκπόνηση της συνθετικής εργασίας. Η κινητοποίηση προέρχεται από αυτούς τους ίδιους και όχι από εξωτερικούς παράγοντες. γ) ηµιουργούν κλίµα ευχέρειας χρήσης της γλώσσας και αυτοπεποίθησης. Αυτό επειδή µεγάλο µέρος της γλωσσικής εργασίας πραγµατοποιείται στο ελεγχόµενο περιβάλλον της τάξης όπου ο καθηγητής είναι διαθέσιµος να βοηθήσει τους µαθητές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη ως προς τη χρήση της γλώσσας και να λύσει τυχόν προβλήµατα όταν η συνθετική δηµιουργική εργασία προχωρήσει από την τάξη στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. δ) Αναπτύσσουν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου (listening, 51

7 reading, speaking, writing). Για παράδειγµα στο αρχικό στάδιο µιας συνθετικής δηµιουργικής εργασίας η συζήτηση και η διαπραγµάτευση του θέµατος µπορεί να είναι παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου (speaking και listening) παρά κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου (reading και writing) Όλα βέβαια εξαρτώνται από το είδος της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Σε µερικές περιπτώσεις οι µαθητές χρειάζεται να διαβάσουν σχετικά µε ένα θέµα πριν συζητήσουν και ανταλλάξουν απόψεις ενώ σε άλλες το αντίθετο. Χαρακτηριστικά α) Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας θεωρείται ως ένα βαθµό απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση µιας συνθετικής δηµιουργικής εργασίας. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες µπορούν να εκπονηθούν µόνο από µαθητές προχωρηµένων επιπέδων (intermediate, advanced.) Μπορούν εξίσου καλά να εκπονηθούν και από µαθητές χαµηλού ως και αρχάριου γλωσσικού επιπέδου (elementary level) εφ όσον µπορεί να είναι απλές και δύσκολες. β) εν σχεδιάζονται για να εναρµονίζονται µε το ακολουθούµενο αναλυτικό πρόγραµµα που αφορά τη γλώσσα (syllabus.) Η γλώσσα που απαιτείται για την εκπόνηση της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας δεν απορρέει από το βιβλίο της γλώσσας (textbook), αλλά από την ίδια τη φύση της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας. Πιθανές δυσκολίες κατά την εκπόνηση των συνθετικών δηµιουργικών εργασιών Είναι πιθανόν να δηµιουργηθεί κάποιος φόβος σε µέλη της οµάδας ότι δεν θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ξένης γλώσσας. Μπορεί επίσης να προκύψει απογοήτευση από µερικές δραστηριότητες της οµάδας, π.χ. από µια αποτυχηµένη συνέντευξη. υσκολία µπορεί επίσης να προκαλέσει η εξεύρεση ξενόγλωσσου υλικού για την εκπόνησή της στην Ελλάδα. Όµως, ξένες τράπεζες, πρεσβείες, ταξιδιωτικά πρακτορεία, πολυκαταστήµατα, ξένες βιβλιοθήκες, περι- 52

8 βαλλοντικές οργανώσεις κλπ. µπορεί να αποτελέσουν άριστες πηγές εξεύρεσης υλικού αυτού του είδους. Ρόλος του καθηγητή - εξοµάλυνση των δυσκολιών Ο καθηγητής, που θα πρέπει να διαθέτει οργανωτικές ικανότητες, γνώσεις και χρόνο, δρα ως συντονιστής και σύµβουλος, ως ένα πρόσωπο που ενεργεί στο παρασκήνιο. Για να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες ο καθηγητής: δρα ως πόλος επικοινωνίας κινητοποιεί και στηρίζει τους µαθητές του δίνει νόηµα και συνοχή στις προσπάθειές τους παρατηρεί, αξιολογεί και συµβουλεύει τους µαθητές σχετικά µε τη γλώσσα που θα χρησιµοποιήσουν και που προκύπτει από τις µαθητοκεντρικές δραστηριότητες σε αυθεντικό αλλά απρόβλεπτο περιβάλλον έξω από την τάξη. προκαλεί ενδιάµεσες αναφορές προόδου σε όλες τις φάσεις της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας όπου αναλύονται και συζητούνται τόσο η πορεία όσο και οι δυσκολίες της, και αναζητούνται λύσεις. Μεθοδολογία εκπόνησης των συνθετικών δηµιουργικών εργασιών Οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες µπορούν να εκπονηθούν τόσο µε ερευνητικό τρόπο (όλες οι πληροφορίες που παρατέθηκαν προηγουµένως αφορούν αυτό τον τρόπο) όσο και ως πλήρως ελεγχόµενες και καθοδηγούµενες δραστηριότητες. Στην περίπτωση που η συνθετική δηµιουργική εργασία εκπονηθεί µε ερευνητικό τρόπο σε γενικές γραµµές ακολουθείται η εξής διαδικασία: Σχεδιασµός της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας στην τάξη: Ορισµός της οµάδας, εξεύρεση του θέµατος, καθορισµός των στόχων, συζήτηση, προγραµµατισµός, µεθοδολογία, προτάσεις, επιχειρήµατα κλπ. Εκτέλεση της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας: Οι µαθητές κινούνται έξω από την τάξη για να εκτελέσουν ποικίλες δραστηριότητες σε καθορισµένες προθεσµίες. Σ αυτές έχουν την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν περισσότερες από µια δεξιότητες όπως κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου κλπ. 53

9 (reading, listening), καθώς και πολλές υποδεξιότητες όπως να συνοψίζουν, να κρατούν σηµειώσεις κλπ. (summarizing, taking notes) Επιστροφή στην τάξη για ανασκόπηση και παρουσίαση της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει συζήτηση και ανατροφοδότηση τόσο κατά το στάδιο της εκτέλεσης της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας όσο και µετά την εκπόνησή της. Στην περίπτωση που η συνθετική δηµιουργική εργασία εκπονηθεί ως πλήρως ελεγχόµενη και καθοδηγούµενη δραστηριότητα οι µαθητές αφού εφεύρουν σχετικό θέµα, αξιοποιούν τα γνωστικά και γλωσσικά στοιχεία µιάς ή περισσοτέρων ενοτήτων του βιβλίου τους και αξιολογούν, επιλέγουν και ανασυνθέτουν το υπάρχον υλικό δηµιουργώντας έτσι µια νέα πρωτότυπη και δηµιουργική εργασία. Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι τα εξής: Συµµετοχή αδιάφορων και χαµηλού γλωσσικού επιπέδου µαθητών. Άσκηση κριτικής και συνθετικής ικανότητας των µαθητών. Ελαχιστοποίηση των δυσκολιών που προκύπτουν από τις ερευνητικές δραστηριότητες στο κοινωνικό περιβάλλον. Αξιοποίηση και εµπέδωση θεµατικής ενότητας του βιβλίου. Αξιολόγηση των συνθετικών δηµιουργικών εργασιών Κριτήρια για την αξιολόγηση των συνθετικών δηµιουργικών εργασιών µπορεί να είναι τα εξής: Η ανταπόκριση της εργασίας στους στόχους που τέθηκαν από την οµάδα. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες που χρησιµοποιήθηκαν. Οι προσπάθειες που κατέβαλαν οι µαθητές για να χρησιµοποιήσουν όσον το δυνατόν περισσότερο τη γλώσσα. Το ενδιαφέρον πού επέδειξαν οι µαθητές για τη συγκέντρωση ξενόγλωσσου υλικού. Ο τρόπος παρουσίασης της εργασίας. 54

10 Επισηµαίνεται ότι η αξιολόγηση θα πρέπει πάντα να έχει θετικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα µε στόχο να ενθαρρύνει τους µαθητές αφ ενός µεν να αναλαµβάνουν συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, και αφ ετέρου να επιδιώκουν πάντα τη βελτίωση. Τα παρακάτω θέµατα αποτελούν ιδέες για εκπόνηση συνθετικών δηµιουργικών εργασιών στην ξένη γλώσσα. Η δηµιουργική φαντασία των µαθητών σε συνεργασία µε τον καθηγητή µπορεί να µετατρέψει τα θέµατα αυτά και να τα παραλλάξει ή να εφεύρει καινούργια, ανάλογα µε το γλωσσικό επίπεδο της τάξης και τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου. Συλλογή διαφηµίσεων και παρουσίασή τους µε κριτικά σχόλια πάνω σ αυτές. Ταξινόµηση λεξιλογίου κατά θεµατικές ενότητες και κατ αλφαβητική σειρά. Σύνταξη ενηµερωτικού φυλλαδίου σχετικά µε περιβαλλοντικά προβλήµατα όπως η προστασία δασών, θαλασσών, ποταµών κλπ. Ανεύρεση Αγγλικών παροιµιών ή ιδιωµατισµών που σχετίζονται µε συγκεκριµένη θεµατική ενότητα και ταύτισή τους µε αντίστοιχες Ελληνικές. Συλλογή Αγγλικών Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών και ποιηµάτων και παρουσίασή τους στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου ή της τάξης. Σκηνοθετική παρουσίαση µονόπρακτης θεατρικής παράστασης π.χ. παραµυθιού. Σύνταξη ενηµερωτικού φυλλαδίου σχετικά µε το ρόλο της διατροφής στην υγεία και στην πρόκληση της ασθένειας. Παρουσίαση στην τάξη µικρής ιστορίας µαζί µε εικονογράφηση. Συλλογή Αγγλικών λέξεων που έχουν περάσει στην καθηµερινή ζωή και έχουν εξελληνιστεί. Περιγραφή εθίµων από την κοινωνική ζωή της Μεγάλης Βρετανίας και παρουσίασή τους µαζί µε φωτογραφικό υλικό. Σύγκριση µε αντίστοιχα Ελληνικά. Σύνταξη ανακοίνωσης-διαφήµισης για κάποιο γεγονός του σχολείου π.χ. παζάρι, ποδοσφαιρικός αγώνας. Σύνταξη άρθρου σχετικά µε επίκαιρο σχολικό θέµα για τη σχολική εφηµερίδα ή περιοδικό. Σύνταξη στατιστικού πίνακα για τον τρόπο που οι νέοι ανά τον κόσµο κάνουν διακοπές. 55

11 Συλλογή Αγγλικών λέξεων που προέρχονται από την Ελληνική γλώσσα και ταξινόµησή τους κατά θεµατικές ενότητες. Συλλογή επιστολών από εφηµερίδες και περιοδικά και παρουσίασή τους µε σχόλια πάνω σε κάθε µια από αυτές Συλλογή καρτών από διάφορα µέρη του κόσµου και παρουσίασή τους σε συνδυασµό µε χάρτη ώστε να φαίνεται η χώρα προέλευσής τους Συλλογή ανεκδότων από χώρες που η οµιλούµενη γλώσσα είναι η Αγγλική Σύνταξη άρθρων µε διαφορετικές απόψεις για συγκεκριµένο θέµα και Ακολουθεί παράδειγµα συνθετικής δηµιουργικής εργασίας στην ξένη γλώσσα µε θέµα την έκδοση σχολικής εφηµερίδας, θέµα προσφιλές και ρεαλιστικό για την Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Η προτεινόµενη διαδικασία για την εκπόνησή της είναι ενδεικτική και όχι καθοριστική. Οι µαθητές σε συνεργασία µε τον καθηγητή τους µπορούν να ακολουθήσουν άλλη διαδικασία, να περιλάβουν στην εφηµερίδα διαφορετική θεµατολογία, ή να χρησιµοποιήσουν την προτεινόµενη θεµατολογία µε διαφορετικούς τίτλους και δεξιότητες. 56

12 Παράδειγµα συνθετικής δηµιουργικής εργασίας στην ξένη γλώσσα µε ερευνητικό τρόπο 1 η Φάση Συγκρότηση οµάδας: 5 µαθητές ετών (B Λυκείου) Επιλογή θέµατος / µορφής συνθετικής δηµιουργικής εργασίας: Έκδοση σχολικής εφηµερίδας Ευαισθητοποίηση: Ανάγκη πληροφόρησης και ανταλλαγής ιδεών για επίκαιρα σχολικά και µη θέµατα και γεγονότα. Κατανοµή αρµοδιοτήτων: Η οµάδα των µαθητών που ανέλαβε την εκπόνηση της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας ονοµάστηκε Συντακτική επιτροπή και κατένειµε τις αρµοδιότητες ως εξής: Εκδότης, Βοηθός εκδότη, Εικονογράφος, Σκιτσογράφος, Συγγραφέας- ιορθωτής Συζήτηση - Ανταλλαγή / Ταξινόµηση Ιδεών: Αποφασίστηκαν τα εξής: 1. Τίτλος εφηµερίδας: Aspects of school life 2. Σχήµα / Έκδοση: ύο φύλλα Α3 / computerized 3. Ηµεροµηνία έκδοσης 1 ου τεύχους: ύο µήνες αργότερα 4. Περιοδικότητα έκδοσης: Κάθε δίµηνο Η 1 η φάση περιλαµβάνει µεγαλύτερη και αποφασιστική συµµετοχή του καθηγητή στη συνθετική δηµιουργική εργασία, οι λειτουργίες του οποίου µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Ενθαρρύνει τους µαθητές της τάξης να λάβουν µέρος στη συνθετική δηµιουργική εργασία επισηµαίνοντας τα πλεονεκτήµατα της συµµετοχής τους σε µια τέτοια εργασία. Συζητά µε τους µαθητές της τάξης το θέµα της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας, αλλά αφήνει την τελική επιλογή σ αυτούς. Παροτρύνει τη Συντακτική επιτροπή, όταν συγκροτηθεί, να καταγράψει τους στόχους της σχολικής εφηµερίδας για να δηµοσιευθούν στο 1 ο τεύχος. Βοηθά τα µέλη της Συντακτικής επιτροπής να κατανείµουν σωστά τις αρµοδιότητες, λαµβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές ικανότητες, το ταλέντο στο σκίτσο ή τη ζωγραφική, τα λογοτεχνικά ενδιαφέροντα κ.λπ. κάθε µαθητή. 57

13 2 η Φάση Εντοπισµός - Επίλυση προβληµάτων έκδοσης της εφηµερίδας: Η Συντακτική επιτροπή για να επιλύσει τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την έκδοση της εφηµερίδας αναλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθµού µαθητών του σχολείου Σύνταξη ανακοίνωσης Υποβολή ερωτηµατολογίου στους µαθητές, γραπτού ή προφορικού Σύνταξη ερωτηµατολογίου Παρουσίαση αποτελεσµάτων Πρόσβαση στο ιαδίκτυο (Internet) Παραλαβή σχολικών ε- φηµερίδων ευρωπαϊκών σχολείων Αλληλογραφία µε αντίστοιχες Συντακτικές επιτροπές Ευρωπαϊκών σχολείων Ανταλλαγή εφηµερίδων όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πρώτου τεύχους, µε σκοπό τη διανοµή τους στους µαθητές των αντίστοιχων σχολείων ΣΤΟΧΟΣ Ενηµέρωση σχετικά µε τις αποφάσεις της Συντακτικής Επιτροπής Ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα προβλήµατα έκδοσης της εφηµερίδας Ανταλλαγή ιδεών ιερεύνηση και εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις προτιµήσεις των µαθητών ως προς την ύλη της εφηµερίδας ιασύνδεση µε Ευρωπαϊκά σχολεία Εξοικείωση µε ξένα σχολικά έντυπα, σύλληψη ιδεών Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα προβλήµατα έκδοσης της εφηµερίδας Επικοινωνία ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Writing an anouncement Speaking (anouncing decisions, exchanging ideas providing arguments) Writing (taking notes) Writing (fornulating a questionnaire) Speaking (asking questions, understanding answers) Writing (taking notes, reporting results) Using new technologies Reading school newspapers Writing (asking information) Reading (understanding iformation) Reading school newspapers 58

14 3 η Φάση Αξιολόγηση / Ταξινόµηση / Σύνθεση πληροφοριών: Η Συντακτική επιτροπή, αφού αξιολογεί, ταξινοµεί και συνθέτει το υλικό που συγκεντρώνει από τις παραπάνω δραστηριότητες, αποφασίζει όσον αφορά την ύλη, να περιληφθούν στην εφηµερίδα τα εξής θέµατα: ΘΕΜΑΤΑ 1 Σηµείωµα του εκδότη σχετικό µε επίκαιρο θέµα ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Writing an article 2 Νέα από τη σχολική ζωή Writing (reporting news from school life) 3 Προβληµατισµοί - προτάσεις για σχολικά / µαθητικά θέµατα Listening to / translating points of view Writing (presenting problems, making suggestions, providing arguments) 4 Στήλη παραπόνων Listening to / translating complaints Writing notes of complaints Παρουσίαση πορτραίτου µαθητή / διάσηµου αθλητή / καλλιτέχνη κ.λπ. Κριτική κινηµατογραφικών / θεατρικών έργων, βιβλίων κ.λπ. Αθλητική στήλη Στήλη επικοινωνίας Speaking (interviewing persons) Writing (taking notes, describing persons) Attending performances, films etc. Reading books Writing reviews Listening to Greek and English TV sports news (taking notes) Reading Greek and English sports newspapers (summarizing) Translating sports news Writing (reporting sports events) Writing / Reading enquiry notes (finding penfriends, arranging students exchanges individually or through European programmes) 9 Στήλη ψυχαγωγίας Writing (producing puzzles, games etc) 10 Επίκαιρο σκίτσο Designing (producing a sketch) 11 Εικονογράφηση αντίστοιχη µε τη θεµατολογία Illustrating the newspaper (making decisions) Writing (adding captions below photos) Designing (producing sketches of people, events etc according to the subjects of the 59

15 newspaper Παραγωγή της ύλης: Η Συντακτική επιτροπή αναλαµβάνει την παραγωγή της ύλης σύµφωνα µε τις αποφάσεις της. Καλεί επίσης τους µαθητές της τάξης / του σχολείου να υποβάλουν συνεργασίες για έγκριση και δηµοσίευση µε βάση τη θεµατολογία που αποφασίστηκε. Την τελική ευθύνη όλων των τευχών της εφηµερίδας φέρει η Συντακτική επιτροπή. 4 η Φάση Παρουσίαση της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας: Η οµάδα συγκεντρώνεται για να αποφασίσει σχετικά µε την παρουσίαση της πρώτης έκδοσης της εφηµερίδας, η οποία θα γίνει παρουσία του Συλλόγου καθηγητών και γονέων. Αξιολόγηση της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας Αναφορές προόδου: Σε όλες τις φάσεις της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας πραγµατοποιούνται αναφορές προόδου µε απαρτία της οµάδας, και σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε σκοπό: α) τον έλεγχο της πορείας της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας β) την απόκτηση των κατάλληλων γλωσσικών εφοδίων για την εκπόνησή της. Ερωτηµατολόγιο: Όταν η έκδοση του πρώτου τεύχους της εφηµερίδας ολοκληρωθεί, συντάσσεται ερωτηµατολόγιο που υποβάλλεται είτε γραπτά είτε προφορικά, µε το οποίο ζητείται η αξιολόγησή της από: α) τους µαθητές του σχολείου β) τους καθηγητές του σχολείου γ) τους γονείς Τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου αξιολογούνται από τη Συντακτική επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη στην έκδοση των εποµένων τευχών της εφηµερίδας. Με την τελική αυτή φάση ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας στην ξένη γλώσσα µε θέµα την έκδοση σχολικής εφηµερίδας. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει µε τη σειρά τους να αναπτύξουν δικές τους δηµιουργικές πρωτοβουλίες για εκπόνηση συνθετικών δηµιουργικών εργασιών στην ξένη γλώσσα. Επισηµαίνεται ότι η εφαρµογή τους θα πρέπει να ξεπερνά τα τυπικά πλαίσια του διδακτισµού ώστε η καινοτοµία αυτή να έχει το χαρακτήρα της έµπνευσης και δηµιουργικότητας που της αρµόζει. 60

16 3. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΦΑΚΕΛΟΥ Εκτός από τις παραδοσιακές µεθόδους βαθµολόγησης (µέθοδος ολικής εκτίµησης των µαθητών - αναλυτική µέθοδος βαθµολογίας) θα γίνει ειδική αναφορά στην αυθεντική αξιολόγηση και ιδιαίτερα στην αξιολόγηση βάσει φακέλου (portfolio assessment). Η χρήση φακέλων αποτελεί µια σύγχρονη και αποτελεσµατική µέθοδο αξιολόγησης. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι διεθνώς η φιλολογία σχετικά µε τη χρήση φακέλων στα σχολεία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, (έχουν γραφτεί σχετικά µε το θέµα περισσότερες από εκατό διδακτορικές διατριβές). Οι φάκελοι από τη φύση τους αποτελούν ευέλικτα εργαλεία που µπορούν να προσαρ- µοσθούν σχεδόν σε κάθε µαθησιακή κατάσταση, σε οποιαδήποτε χώρα, από το Νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήµιο. Εξετάζοντας διαφορετικού τύπου φακέλους στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας, τίθεται το ερώτηµα: «Τι ακριβώς είναι οι φάκελοι αξιολόγησης;» Πρόκειται για τη συλλογή πληροφοριακού υλικού σχετικά µε την επίδοση του µαθητή στο σχολείο, αποτέλεσµα συνεργασίας δασκάλου και µαθητή, που συγκεντρώνεται από µια σειρά εργασιών. Ο φάκελος δηλαδή λειτουργεί ως κριτήριο αξιολόγησης. Υπάρχουν πολλά είδη φακέλων και πολλοί τρόποι να εργασθεί κανείς µε φάκελο στο χώρο του σχολείου. Ο αντικειµενικός σκοπός της χρήσης του φακέλου είναι να βελτιωθεί η επίδοση των µαθητών. Η αξιολόγηση της επίδοσης από µια ποικιλία εργασιών, επιτρέπει στον εκπαιδευτικό και στο µαθητή να εκτιµήσουν πόση πρόοδο έκανε ο τελευταίος για την επίτευξη του µαθησιακού του στόχου. Ο φάκελος επίδοσης του µαθητή αντανακλά όλο το φάσµα των επιτευγµάτων του. Χρήσιµη είναι η διάκριση ανάµεσα σε διαφορετικά είδη φακέλων: Συλλεκτικοί φάκελοι, δηλαδή συλλογή των εργασιών ενός µαθητή σε διαφορετικούς τοµείς (collection portfolio). Φάκελοι µε ειδικό αντικείµενο (subject specific portfolios). Ενιαίοι φάκελοι (comprehensive portfolios). Φάκελοι βιτρίνα ή φάκελοι - εκθέµατα (showcase portfolios). 61

17 Στους συλλεκτικούς φακέλους ο καθηγητής σε συνεργασία µε το µαθητή συλλέγει ενδεικτικές εργασίες του µαθητή κατά τη διάρκεια του χρόνου. Συνήθως δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια για την ένταξη της εργασίας στο φάκελο. Στους φακέλους µε ειδικό αντικείµενο ο µαθητής και ο καθηγητής συλλέγουν δείγµατα από ένα ειδικό θέµα όπως ιστορία, µαθηµατικά ή γλώσσα. Καθηγητής και µαθητής προσδιορίζουν το είδος και τον αριθµό των εργασιών που θα συµπεριληφθούν. Στον ενιαίο φάκελο αντιπροσωπεύονται όλα τα µαθήµατα του σχολείου, δίνοντας µια συνολική εικόνα του τι έχει κάνει ο µαθητής κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής. Αυτός ο φάκελος µπορεί να είναι συλλογή ή επιλογές από διαφορετικούς φακέλους µε ειδικό αντικείµενο. Έτσι παρέχεται µια ολοκληρωµένη εικόνα της εξέλιξης και της ανάπτυξης του µαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ή σειράς σχολικών ετών. Οι φάκελοι βιτρίνα ή φάκελοι εκθέµατα είναι συλλογή από τις καλύτερες εργασίες του µαθητή κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων. Μπορεί να χρησιµεύσει σε επαγγελµατικές συνεντεύξεις ή και ως συνοδευτικό για είσοδο σε κολέγιο ή Πανεπιστήµιο. Ο καθηγητής της Αγγλικής Γλώσσας µπορεί να οργανώσει τους φακέλους για την αξιολόγηση των µαθητών µε δύο τρόπους: να χρησιµοποιήσει ένα φάκελο µε τέσσερα θέµατα, αντίστοιχα µε τις δεξιότητες κατανόηση γραπτού λόγου (reading), κατανόηση προφορικού λόγου (listening), παραγωγή προφορικού λόγου (speaking) και παραγωγή γραπτού λόγου (writing). να χρησιµοποιήσει ένα συγκεντρωτικό φάκελο µε περιεχόµενο τις δοκιµασίες των τετραµήνων, τις καθηµερινές εργασίες για το σπίτι (homework) καθώς και τις συνθετικές δηµιουργικές εργασίες στις οποίες έλαβαν µέρος οι µαθητές. Όπως σε κάθε µορφή αξιολόγησης, έτσι και στην περίπτωση της αξιολόγησης µε βάση το φάκελο του µαθητή η διαδικασία έχει νόηµα, όταν οι σκοποί της αξιολόγησης είναι σαφείς, ενώ τα κριτήρια του τι θα περιλαµβάνει ο φάκελος και πώς θα αξιολογείται είναι από όλους γνωστά και κατανοητά. Τα ερωτήµατα που τίθενται συνήθως είναι τα εξής: 62

18 Ποιο είναι το περιεχόµενο του φακέλου; Θα αποτελεί ο φάκελος συλλογή όλων των εργασιών του µαθητή ή θα επιλέγονται ενδεικτικά µόνο κάποια στοιχεία της δουλειάς του; Θα περιλαµβάνει ο φάκελος µόνο ολοκληρωµένες εργασίες του µαθητή ή και άλλα στοιχεία; Ποιος αποφασίζει τι θα περιληφθεί στο φάκελο; Ποιος ή ποιοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο φάκελο; Πόσο συχνά; Πού παραµένει ο φάκελος; Επειδή οι δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του ο κάθε εκπαιδευτικός διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο, είναι δύσκολο να υπάρξουν παντού ενιαία κριτήρια και να ισχύσει η ίδια διαδικασία. Η χρήση άλλωστε του εναλλακτικού / συµπληρωµατικού αυτού τρόπου αξιολόγησης έχει προαιρετικό χαρακτήρα και η διαφοροποίησή της από σχολείο σε σχολείο δεν επηρεάζει την τελική αξιολόγηση. Οι οδηγίες που ακολουθούν θα µπορούσαν να προσαρµοσθούν και να εξειδικευθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο καθηγητής συναποφασίζει µε τους µαθητές του τα περιεχόµενα του φακέλου. Αυτά µπορεί να είναι: γραπτές δοκιµασίες/ διαγωνίσµατα τετραµήνων (µε προειδοποίηση), γραπτές ωριαίες δοκιµασίες/ διαγωνίσµατα σε συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες (µε προειδοποίηση), γραπτές ολιγόλεπτες δοκιµασίες/ tests (απροειδοποίητα), εργασίες που εκτελούνται µέσα στην τάξη, εργασίες που εκτελούνται στο σπίτι, συνθετική δηµιουργική εργασία που εκπονεί ο µαθητής µόνος του ή ως µέλος οµάδας. Αυτή η εργασία µπορεί να είναι κάποιο παραµύθι / ιστορία, συνέντευξη, περίληψη κάποιου βιβλίου, κατασκευή αφίσας, έκθεση φωτογραφιών µε συγκεκριµένο θέµα, κατασκευή κάποιου αντικειµένου κλπ., εκθέσεις ή µικρά κείµενα κάθε τετραµήνου, παρατηρήσεις και προτάσεις των µαθητών για τον τρόπο διδασκαλίας (απαραίτητο στην αρχή της σχολικής χρονιάς - ιδιαίτερα µε καινούργιους µαθητές- αλλά και κατά τη διάρκειά της ), φύλλα αυτοαξιολόγησης των µαθητών, φύλλα ποιοτικής αξιολόγησης των µαθητών. 63

19 γενικές παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο για την πληρέστερη και αντικειµενικότερη αξιολόγηση του µαθητή. Οι φάκελοι αυτοί είναι προτιµότερο να παραµένουν στο σχολείο σε ασφαλή χώρο (π.χ. στο γραφείο των διδασκόντων ή µέσα στην τάξη σε µια ντουλάπα που κλειδώνει). Για τον φάκελό του υπεύθυνος µπορεί να είναι ο κάθε µαθητής, ο απουσιολόγος της τάξης, ένας µαθητής που ορίζεται κάθε µήνα ή και ο ίδιος ο καθηγητής. Κάθε φάκελος συµπληρώνεται µε ευθύνη του µαθητή, σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Κάθε φορά που ο µαθητής έχει κάτι να προσθέσει στον ατοµικό του φάκελο, ζητάει από τον καθηγητή ή από όποιον έχει την ευθύνη της φύλαξης των φακέλων να του τον παραδώσει. Τοποθετεί σ αυτόν ό,τι νέο στοιχείο έχει ετοιµάσει και τον επιστρέφει σε καθορισµένο χρόνο. Η µεταφορά του φακέλου στο σπίτι καλό είναι να αποφεύγεται. Στον φάκελο που βρίσκεται πάντα στο χώρο του σχολείου µπορούν να έχουν πρόσβαση, εκτός από τον µαθητή και τον διδάσκοντα, οι γονείς ή κηδεµόνες του κάθε µαθητή και οι άλλοι διδάσκοντες. Ο καθηγητής, πριν καταθέσει τη βαθµολογία κάθε τετραµήνου, µελετάει το φάκελο και τον συνεκτιµά για τη βαθµολόγηση του µαθητή. Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι σε γνώση των µαθητών ώστε να υπάρχει κίνητρο για την τήρηση και συµπλήρωση του ατοµικού τους φακέλου. Στο τέλος του σχολικού έτους οι φάκελοι είναι δυνατόν να παραδίδονται στους µαθητές για προσωπική τους χρήση ή µπορούν να παραµένουν στο σχολείο και να δίνονται σ αυτούς µετά την αποφοίτησή τους. Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι τρόποι αξιοποίησης των φακέλων των µαθητών. Η αξιολόγηση µπορεί να είναι ποσοτική και ποιοτική. Ο διδάσκων µπορεί να αξιολογήσει τον αριθµό ή τον όγκο των εργασιών που υπάρχουν στο φάκελο, σύµφωνα µε κριτήρια που προκαθορίστηκαν. Την ποσοτική αυτή αξιολόγηση του φακέλου υποβοηθεί ενδεχοµένως ένας πίνακας περιεχοµένων, ο οποίος επιτρέπει στους ενδιαφεροµένους να γνωρίζουν τι υπάρχει στο φάκελο και τι χρειάζεται να προστεθεί σε σχέση µε τα προκαθορισµένα κριτήρια. Για µια έγκυρη όµως αξιολόγηση, δεν αρκεί το 64

20 περιεχόµενο του φακέλου να εκτιµηθεί µόνο ποσοτικά. Είναι αναγκαία και η ποιοτική διάσταση. Ο ποιοτικός έλεγχος του περιεχοµένου του φακέλου µπορεί ή να έχει δειγµατοληπτικό χαρακτήρα, ή να αναφέρεται στο σύνολο του περιεχοµένου και να γίνεται σταδιακά καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. * * Περισσότερα για την αξιολόγηση βάσει φακέλου περιλαµβάνονται στο τεύχος «Αξιολόγηση των µαθητών της Α Λυκείου Γενικές οδηγίες και στοιχεία µεθοδολογίας,» ΥΠ.Ε.Π.Θ., Κ.Ε.Ε., Αθήνα, 1998, σσ

21 4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι εκπαιδευτικοί, παράλληλα µε το βαθµολόγιο που χρησιµοποιούν, µπορούν να σηµειώνουν συνοπτικές παρατηρήσεις για κάθε µαθητή µε βάση την πρόοδο που εµφάνισε κατά το αντίστοιχο διάστηµα. Πρόκειται για παρατηρήσεις που καταγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε «Μνηµόνιο Παρατηρήσεων» (Φύλλα ποιοτικής αξιολόγησης). Στις σηµειώσεις αυτές αναφέρονται ορισµένα χαρακτηριστικά του µαθητή που εκφράζουν τον τρόπο που ανταποκρίνεται στην εκτέλεση σχολικών εργασιών. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: το ενδιαφέρον, η συµµετοχή, η συνεργασία, η δηµιουργικότητα, η πρωτοβουλία, η κριτική σκέψη, η παρατηρητικότητα, η φαντασία, οι κλίσεις, καθώς και οι δυσκολίες ή τα προβλήµατά του. κλπ. Στα φύλλα ποιοτικής αξιολόγησης δεν πρέπει να αναγράφονται παρατηρήσεις που δεν έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα των µαθητών στο σχολείο ή χαρακτηρισµοί που θίγουν την προσωπικότητά του: π.χ. στοιχεία η εξακρίβωση των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις, όπως εκείνα που σχετίζονται µε νοητικές ικανότητες ή ψυχοσυναισθη- µατικές καταστάσεις, κλπ. Οι σηµειώσεις αυτές των διδασκόντων συνιστούν µια µορφή ποιοτικής αξιολόγησης, η οποία αποδίδει αντικειµενικότερα την εικόνα της προόδου και των ικανοτήτων των µαθητών από ό,τι ένας αριθµητικός βαθµός. * Συνοπτικά Από όσα αναφέρθηκαν, η αξιολόγηση των µαθητών εντάσσεται στη διδακτική πράξη και αποτελεί µια οργανωµένη και συνεχή διαδικασία µε σκοπό να ελέγξει το βαθµό στον οποίο κατακτώνται από τους µαθητές οι σκοποί και οι στόχοι του µαθήµατος, όπως αυτοί ορίζονται από τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράµµατα. Στόχος της είναι να πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσµατα του έργου του και να ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη αποβλέποντας στη βελτίωσή της. Με την έννοια αυτή, η αξιολόγηση δεν είναι * Για την ποιοτική αξιολόγηση, για παραδείγµατα φύλλων ποιοτικής αξιολόγησης και αυτόαξιολόγησης, βλ. παραπάνω τεύχος, σσ

22 διαδικασία ελεγκτικού χαρακτήρα, αλλά προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Ο µαθητής αξιολογείται: από τη συµµετοχή του στην καθηµερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στο πλαίσιο του σχολείου, από τα αποτελέσµατα της επίδοσής του στις γραπτές δοκιµασίες αξιολόγησης (διαγνωστικές - ενδιάµεσες - τελικές) και από τις συνθετικές δηµιουργικές εργασίες που αποσκοπούν στην απόκτηση της νέας ή εµπέδωση της υπάρχουσας γνώσης. Ο καθηγητής κατά την αξιολόγηση: θα πρέπει να συγκεκριµενοποιήσει τους στόχους του, να χρησιµοποιήσει συνδυασµό τύπων ερωτήσεων, χωρίς να παραγνωρίζει την παράδοση, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. να ενθαρρύνει τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν την Αγγλική Γλώσσα ως τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. 67

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Κιούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΑΘΗΝΑ 1999 ΜΕΡΟΣ Α Οµάδα Σύνταξης Άννα ηµητροκάλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος Υπεύθυνη καθηγήτρια : κ. Γρίβα Έλενα ΓΑΖΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 Το παιδί γίνεται ο ήλιος γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα μέσα της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ Φύση και Μαθηματικά Η χρυσή τομή φ Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Βασιλική Κώττη Φύση και Μαθηματικά 2 Τι είναι η χρυσή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

. Ερωτήσεις διάταξης. να διαταχθούν από τη µικρότερη προς τη µεγαλύτερη οι τιµές: f (3), f (0), f (-1), f (5), f (-2), f ( ), f (1).

. Ερωτήσεις διάταξης. να διαταχθούν από τη µικρότερη προς τη µεγαλύτερη οι τιµές: f (3), f (0), f (-1), f (5), f (-2), f ( ), f (1). . Ερωτήσεις διάταξης. Οι συναρτήσεις f (x) = x, g (x) = x, h (x) = x, φ (x) = 3x, ρ (x) = 5x, t (x) = 7x έχουν κοινό πεδίο ορισµού το Α = [- 3, 3]. Να γράψετε τις συναρτήσεις σε µια σειρά έτσι ώστε η γραφική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή ρ. Νικόλαος ιγγελίδης Λέκτορας στη ιδακτική της Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Τα νέα στοιχεία του διδακτικού πακέτου Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs)

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕ Ο Ι /ΛΙΑΣ. Cambridge Examinations (FCEfs) ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Σχολικό έτος 2012-2013 Προς τους κ. Γονείς των µαθητών της Α τάξης Αγαπητοί Γονείς, Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ: Στο Γυμνάσιο γίνεται η πρώτη και καθοριστικής σημασίας επαφή των μαθητών με τα Αρχαία Ελληνικά Στο Γυμνάσιο πρέπει να καταφέρουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03

«Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 «Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Παιδαγωγική πράξη: Ενέργεια που σχετίζεται με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών (μαθητών). Διαπαιδαγώγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα