ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΠΙΠΕΔΟ 4α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΝ/ΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΠΙΠΕΔΟ 4α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... ... ΟΝ/ΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 4α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... ΟΝ/ΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣ... ΛΟΓΟΙ... ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ... ΤΟΠΟΣ.... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ... ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ...ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ... Πανεπιστημιακή χρήση μόνον ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

3 ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υγεία και Ασφάλεια Υποχρεώσεις των υπευθύνων της πρακτικής εκπαίδευσης Κάτω από τις ρυθμίσεις σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια, οι φοιτητές που συμμετέχουν σε περιβάλλον πρακτικής άσκησης θεωρούνται ως προσληφθέντες από το χώρο της πρακτικής άσκησης όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια. Οι υπεύθυνοι της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να εξασφαλίσουν, όσο είναι δυνατό, την υγεία, ασφάλεια και ευημερία στην εργασία όλων των εργαζομένων τους. Παρακαλώ σημειώστε: για κάθε συμβάν που επηρεάζει την υγεία ή/και ασφάλεια του φοιτητή, παρακαλώ επισυνάψτε συμπληρωμένη τη φόρμα συμβάντος Την 1 η ημέρα της πρακτικής δόθηκαν στον φοιτητή πληροφορίες σχετικά με: Ημ/νια υπογραφή υπογραφή συμπλήρωσης υπεύθυνου φοιτητή το όνομα του ανθρώπου που θα απευθυνθεί σε περίπτωση δυσκολιών Πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς τηλεφώνων σε κατάσταση ανάγκης και τους βομβητές (εάν υπάρχουν) επείγουσες διαδικασίες, περιλαμβάνοντας καρδιακή αναζωογόνηση, φωτιά, ασφάλεια Επίσης κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής, παρέχονται στους φοιτητές οι παρακάτω πολιτικές και διαδικασίες: Ημ/νια Υπογραφή Υπογραφή συμπλήρωσης υπεύθυνου φοιτητή αναφορά συμβάντος - υγεία & Ασφάλεια - Τρόποι μετακίνησης, έλεγχος μόλυνσης και φωτιά - Παρενόχληση και Φοβέρα - Ίσες ευκαιρίες Σημ. Η φόρμα δεν πρέπει να αντικαθιστά αλλά είναι επιπρόσθετη στο πακέτο πληροφόρησης του φοιτητή Καταγραφή επαφής με το Πανεπιστήμιο Υπογράφηκε από: Πρόσωπο επαφής: Ημ/νια και μέθοδος: Ανταπόκριση που λήφθηκε:

4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Παρακαλώ σημειώστε: αυτή η πρακτική άσκηση είναι σχεδιασμένη να εισάγει τους φοιτητές στο περιβάλλον μιας κλινικής/φυσικοθεραπευτηρίου. Για να το επιτύχουμε αυτό, οι φοιτητές πρέπει να λάβουν την ευκαιρία να εργασθούν δίπλα σε εσάς και να εφαρμόσουν τις μέχρι τώρα γνώσεις τους ή να λάβουν νέες. Η πρακτική αυτή άσκηση δεν είμαι μόνον παρατήρηση. Η αξιολόγηση της απόδοσης του φοιτητή χωρίζεται σε δυο μέρη. Μέρος 1: Σε αυτό το μέρος η απόδοση του φοιτητή πρέπει να είναι ικανοποιητική ώστε να περάσει την πρακτική. Η αποτυχία οποιουδήποτε μαθησιακού αποτελέσματος στο μέρος 1 σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της πρακτικής θα παρακάμψει το μέρος 2 της αξιολόγησης και θα οδηγήσει στην αποτυχία του σπουδαστή. Στην περίπτωση που υπάρχει ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια ή την επαγγελματική συμπεριφορά, δίνεται γραπτή προειδοποίηση που συνυπογράφεται από το σπουδαστή και από τον εκπαιδευτικό πρακτικής. Είναι σημαντικό ο επισκέπτης καθηγητής να ενημερωθεί σχετικά και να ακολουθηθεί διαδικασία Κίνδύνου Αποτυχίας. Η γραπτή προειδοποίηση δεν αποτελεί αποτυχία. Παρακαλώ βεβαιωθείτε πως έχετε σημειώσει στο σχετικό πεδίο κάθε στόχου του 1 ου μέρους, έχετε υπογράψει και βάλει την ημερομηνία για να επισημάνετε επιτυχία ή αποτυχία. Μέρος 2: Αυτό το μέρος περιέχει τρεις κατηγορίες, όπου η καθεμία συνεισφέρει στον τελικό βαθμό. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι κάτωθι: Διαπροσωπικές δεξιότητες Επαγγελματισμός Θεραπεία/Αντιμετώπιση Τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν οριστεί για την κάθε κατηγορία. Αυτά ορίζουν τι θα πρέπει να έχει επιτύχει ο φοιτητής με το πέρας της πρακτικής (εάν κάποιο από τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τότε θα πρέπει να καταγραφεί και ο καθηγητής να μην το συμπεριλάβει στην βαθμολόγηση). Παρακαλώ σημειώστε πως εάν αξιολογήσατε στο μέσο της πρακτικής την απόδοση κάποιου φοιτητή ως μη-ικανοποιητική σε ένα ή περισσότερα μαθησιακά αποτελέσματα παρακαλώ επικοινωνήστε με τον επισκέπτη καθηγητή για να το συζητήσετε. Γενικά: Παρέχεται επιπρόσθετος χώρος για γενικά σχόλια και συμβουλές-προτάσεις αναφορικά με την πρόοδο του φοιτητή. Αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί κα υπογραφεί στο τέλος της πρακτικής. Συμπεριλαμβάνεται μια σύμβαση η το οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον μαθητή και να επεξεργαστεί από τον επιβλέπων καθηγητή. Αυτό έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τον φοιτητή αλλά και το προσωπικό ώστε να ληφθούν υπ όψιν οι ανάγκες αλλά και το πλάνο για την πρόοδο του φοιτητή. Οι φοιτητές με εντοπισμένες μαθησιακές δυσκολίες, θα βαθμολογούνται ως προς το αν κατέχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, μόνο όταν τους έχει δοθεί η παραπάνω υποστήριξη που απαιτείται. Επίσης, διατηρείται αρχείο για τις κλινικές ώρες. Το πανεπιστήμιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να συμπληρώσουν 1000 ώρες πρακτικής. Ο φοιτητής θα συμπληρώσει αυτό το αρχείο αλλά παρακαλείσθε να το ελέγξετε για την ακρίβειά του και να το υπογράψετε.

5 Μαθησιακά Αποτελέσματα Σύμβαση Πηγές /Στρατηγική Ανάλυση των δυνατών στοιχείων και αδυναμιών του φοιτητή (Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή πριν την έναρξη της πρακτικής) Δυνατά Στοιχεία Συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες μπορεί να έχουν επίπτωση στην μαθησιακή μου εμπειρία έχουν εντοπισθεί και συζητηθεί Ναι / Όχι / δεν εφαρμόζεται Στρατηγική που θ ακολουθηθεί: Αδυναμίες Διαθέσιμες πηγές στο χώρο της πρακτικής (Διαμέσου συζήτησης με τον επιβλέπων καθηγητή) Προγραμματισμένα μαθησιακά αποτελέσματα (Σε συμφωνία με τον επιβλέπων καθηγητή πρακτικής άσκησης) 1 Για παράδειγμα... Πώς θα επιδειχθούν τα αποτελέσματα? (Σε συμφωνία με τον επιβλέπων καθηγητή πρακτικής άσκησης) Αναγνώριση των διαφόρων εντύπων που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της πρακτικής

6 1 Αναστοχασμός Στο τέλος της πρακτικής (να συμπληρωθεί από τον φοιτητή) Επιπρόσθετες ανάγκες που εντοπίστηκαν Δυνατά σημεία Ανάγκες που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν σε επόμενη πρακτική (SWOT) Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές

7 TMHMA 1 Αποτυχία σε οποιοδήποτε αντικείμενο στο τμήμα 1 θα παρακάμψει το τμήμα 2 της αξιολόγησης και θα προκαλέσει αποτυχία στην πρακτική του σπουδαστή. Εάν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την επίδοση του φοιτητή στο τμήμα 1, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος αμέσως. Η καταγραφή των προειδοποιήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια ή την επαγγελματική συμπεριφορά και θα πρέπει να υπογραφεί από τους δύο φοιτητή και Κλινικός Εκπαιδευτικός. Μαθησιακό Αποτυχία αποτέλεσμα 1 1). Ολοκληρωμένη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας στην πράξη στη φυσικοθεραπεία λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές πολιτικές και διαδικασίες (CSP, 2011 HPC, ). Αποτυγχάνει να εφαρμόσει τις γνώσεις του τμήματος για την υγεία και την ασφάλεια σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών / συνθήκες (π.χ. τον έλεγχο των λοιμώξεων, μετακίνηση και χειρισμός, τον έλεγχο των κινδύνων και τη διαχείριση του κινδύνου). επανειλημμένα παραλείπει να προστατεύσει τον εαυτό του ή τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού σωστά Αγνοεί ή δεν λαμβάνει υπόψη τις αντενδείξεις της θεραπείας. Μόνιμα εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και διαχείρισης των δεξιοτήτων με τρόπο που θέτει ασθενείς ή / και τον εαυτό του σε κίνδυνο. Είναι αναξιόπιστος σε εκθέσεις και συχνά αποτυγχάνει να πει στον εκπαιδευτικό για δυσμενή ευρήματα και / ή παράπονα των ασθενών. Παραμένει σε μη ασφαλείς πρακτικές παρά τις λεκτικές οδηγίες ή / και προειδοποιήσεις. Καταγραφή των προειδοποιήσεων: Θα πρέπει να χρονολογούνται και να υπογράφονται από τον φοιτητή και την κλινική εκπαιδευτικό Τμήμα 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1 Υπογραφή / ημερομηνία: ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Μαθησιακό αποτέλεσμα 2 2) Επιδεικνύει χωρίς διακρίσεις πρακτική (CSP, 2011; HPC, 2007; 2008; 2009). Αποτυχία Μπορεί να εκμεταλλευτεί την αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό εντός θεραπευτικής σχέσης. Μόνιμα αποτυγχάνει να διατηρήσει, τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την αυτονομία του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία Καταγραφή των προειδοποιήσεων: Θα πρέπει να χρονολογούνται και να υπογράφονται από τον φοιτητή και την κλινική εκπαιδευτικό ΤΜΗΜΑ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2 Υπογραφή / ημερομηνία : ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

8 Μαθησιακό Αποτέλεσμα 3 3) Εκπλήρωση όλων των ευθυνών που σχετίζονται με νομικά, ηθικά και νομικά ζητήματα του επαγγέλματος συμπεριλαμβανομένων των κλινικών πληροφοριών (CSP, 2011; HPC, 2007; 2008; 2009). Αποτυχία Αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με και δεν διαθέτει επαρκή γνώση των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας. Αργεί και παραλείπει να εφαρμόσει ρυθμίσεις και συμφωνημένες διαδικασίες. Δείχνει Μόνιμη κακή τήρηση αρχείων. Δεν σέβεται την εμπιστευτικότητα των ασθενών. Κακή / ή ανάρμοστη ένδυση ή / και υγιεινή. Παραμένει στην αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, παρά τις προφορικές οδηγίες ή / και προειδοποιήσεις. Καταγραφή των προειδοποιήσεων: Θα πρέπει να χρονολογούνται και να υπογράφονται από τον φοιτητή και την κλινική εκπαιδευτικό References: Chartered Society of Physiotherapy CSP (2011) Code of Members Professional Values and Behaviour. The Chartered Society of Physiotherapy, London. Health Professions Council HPC (2007) Standards of Proficiency - Physiotherapists. The Health Professions Council, London. Health Professions Council HPC (2008) Standards of Conduct, Performance and Ethics. The Health Professions Council, London. Health Professions Council HPC (2009) Guidance on conduct and ethics for students. The Health Professions Council, London. Τμήμα 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3 Υπογραφή/ ημερομηνία: ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Ενθαρρύνουμε τους κλινικούς εκπαιδευτές και τους φοιτητές να χρησιμοποιούν ενεργά αυτή την ενότητα στη διάρκεια της πρακτικής. Μια υπενθύμιση : Εάν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την επίδοση του φοιτητή στο τμήμα 1, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχετικό πανεπιστήμιο αμέσως. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει, είτε να περάσει ή αποτύχει και υπογεγραμμένο και χρονολογημένο και τα τρία μαθησιακά αποτελέσματα σε αυτή την ενότητα. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να ενημερώνεστε το σχετικό πανεπιστήμιο να αποσαφηνιστεί οι μαθητές περνούν ή δεν καθεστώς για αυτό το τμήμα. Για κάθε στόχο απέτυχε, περιγράψτε τους λόγους για τους οποίους στο παρακάτω πλαίσιο: Αιτία αποτυχίας Υπογραφή : Κλινικός εκπαιδευτής : Ημερομηνία φοιτητής : ημερομηνία... ΜΕΡΟΣ 2

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Παρακαλώ σημειώστε εάν η απόδοση του σπουδαστή είναι ικανοποιητική για κάθε ένα από τα κριτήρια που απαριθμούνται κατωτέρω ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Ο φοιτητής είναι ικανός να: 1. ενσωματώνει τις βασικές αρχές επικοινωνίας με το προσωπικό, τους ασθενείς και τους σχετικούς άλλους 2. δείχνει ενδιαφέρον και να συμμετέχει στη μαθησιακή εμπειρία 3. συμμετέχει σε ομαδική εργασίες όταν είναι απαραίτητο ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ξεκινά κατάλληλη επικοινωνίας και συνδιαλέγεται με το προσωπικό, τους ασθενείς και τους σχετικούς άλλους Ενεργά αναζητά τις ευκαιρίες μάθησης και μελετά αναλόγως. Προσπαθεί να συζητήσει την τρέχουσα γνώση και κατανόηση όπου είναι κατάλληλο. Εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες να συμμετέχει σε δραστηριότητες ομαδικής εργασίας ενεργώντας στο πλαίσιο πρακτικής του ΜΗ-ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Χρειάζεται παρότρυνση για να ξεκινήσει επικοινωνία και να συνδιαλέγεται με το προσωπικό, τους ασθενείς και τους σχετικούς άλλους Δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον ή συμμετοχή στη μαθησιακή εμπειρία Χρειάζεται συχνά παρότρυνση / δεν συμμετέχει ενεργά σε ευκαιρίες ομαδικής εργασίας αν και περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πρακτικής του Μέση Πρακτικής Τέλος Ι Μ/Ι Ι Μ/Ι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο φοιτητής είναι ικανός να: 1. Εφαρμόζει τους ηθικούς και επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας στην πρακτική του. 2. Εκτιμά το πεδίο πρακτικής του μέσα στη διεπαγγελματική εργασία. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Γνωρίζει τους ηθικούς και επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας σχετικούς με το επάγγελμα και το επίπεδό του. Με καθοδήγηση, μπορεί να τους εφαρμόσει στην πρακτική του. Αναγνωρίζει το ρόλο και τους περιορισμούς του προσωπικού και επαγγελματικού πεδίου πρακτικής του μέσα σε ένα διεπαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον και ενεργεί αναλόγως. ΜΗ-ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Δεν γνωρίζει/έχει περιορισμένη γνώση ή/και κατανόηση των ηθικών και επαγγελματικών κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με την πρακτική του. Δεν γνωρίζει/έχει περιορισμένη γνώση ή/και κατανόηση του πεδίου πρακτικής του μέσα σε ένα διεπαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον. Μέση Τέλος Πρακτικής Ι Μ/Ι Ι Μ/Ι

10 3. επιδεικνύει ακρίβεια στο χρονοδιάγραμμά του με συνεργάτες και με ασθενείς 4. χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αντλεί από τους ασθενείς κατά τρόπο εμπιστευτικό. 5. επιδεικνύει σεβασμό στην προσωπική αξιοπρέπεια του ασθενή. 6. εμφανίζεται καθαρός, τακτοποιημένος, και εμφανίσιμος 7. επίγνωση των περιορισμών της εμπειρίας τους και την προθυμία τους να ζητήσουν βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες. 8. Αποδοχή και να ενεργούν σύμφωνα με την εποικοδομητική κριτική. επιδεικνύει ακρίβεια στο χρονοδιάγραμμά του με συνεργάτες και ασθενείς και προσαρμόζεται εύκολα στις απροσδόκητες / απρόβλεπτες περιστάσεις ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Όλες οι σημειώσεις από τους ασθενείς διατηρούνται κατά τρόπο εμπιστευτικό και σύμφωνα με την πολιτική του χώρου της πρακτικής και του πανεπιστημίου. επιδεικνύει σεβασμό στην προσωπική αξιοπρέπεια του ασθενή. Φοιτητής παρουσιάζεται σύμφωνα με την ενιαία πολιτική της Τοποθέτησης σχετικά με την Εμπιστοσύνη / εμφάνισης της Τοποθέτησης από το Πανεπιστήμιο ανά πάσα στιγμή. Φοιτητής αναγνωρίζει τα όρια της εμπειρίας του μέσα από μια προθυμία να ζητήσει βοήθεια και συμμετέχει σε κατάλληλη και επίκαιρη συζήτηση με τον εκπαιδευτικό ή τους άλλους. Η εποικοδομητική κριτική είναι αποδεκτή και ενεργεί με επαγγελματικό τρόπο. Η αλλαγή στην απόδοση διατηρείται Δεν είναι ακριβής. Ο φοιτητής καθυστερεί συχνά χωρίς σημαντικό λόγο και χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. ΜΗ-ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Όλες οι σημειώσεις από τους ασθενείς δεν διατηρούνται κατά τρόπο εμπιστευτικό και όχι σύμφωνα με την πολιτική του χώρου της πρακτικής και του πανεπιστημίου. Οι ασθενείς επέδειξαν έλλειψη / περιορισμένο / διαφορετικό βαθμό σεβασμού και αλληλεπίδρασης με μη αξιοπρεπή τρόπο. Φοιτητής δεν παρουσιάζεται σύμφωνα με την ενιαία πολιτική της Τοποθέτησης σχετικά με την Εμπιστοσύνη / εμφάνιση από το Πανεπιστήμιο ανά πάσα στιγμή. Φοιτητής δεν επιδιώκει / κατάλληλα να ζητήσει βοήθεια έξω από τα όρια της εμπειρίας του τοποθετώντας τους ασθενείς και / ή το προσωπικό και / ή τους συνομηλίκους σε κίνδυνο. Η εποικοδομητική κριτική απορρίπτεται ή δυσφορία είναι αποδεκτή, και δεν ενεργεί με επαγγελματικό τρόπο. Η αλλαγή στην απόδοση δε διατηρείται Μέση Τέλος Πρακτικής Ι Μ/Ι Ι Μ/Ι

11 9. Εμφάνιση προθυμία να χρησιμοποιήσει επαγγελματική ορολογία. 10. Εμφάνιση πρωτοβουλίας στην αναζήτηση ευκαιριών μάθησης. ΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο φοιτητής είναι ικανός να:- 1. Αποσπά στοιχεία από το ιατρικό ιστορικό των ασθενών. 2. Αναζητήστε πληροφορίες ιστορικού Επαγγελματική ορολογία, εντός των ορίων του επιπέδου του μαθητή και της εμπειρίας χρησιμοποιείται πρόθυμα και σωστά κατά τη συζήτηση με το προσωπικό, τους συμμαθητές, τους ασθενείς και τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας. Οι μαθησιακές ευκαιρίες εντοπίζονται χωρίς ειδοποίηση και ασχολούνται με το προσωπικό, τους ασθενείς και σχετικούς άλλους. ΙΚΑΝΑΠΟΙΗΤΙΚΑ Σχετικές πληροφορίες από ιατρικά αρχεία και με την καθοδήγηση καταγράφονται με ακρίβεια για μελλοντική χρήση. Η έννοια της νέας ορολογίας εξετάζεται και συντμήσεις χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες. Βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σε περιστατικά η πρόσβαση και τα ευρήματα συζητούνται με τους αρμόδιους υπαλλήλους, προκειμένου να αναπτύξουν το επίπεδο των γνώσεων και της κατανόησης Περιορισμένη ή καθόλου προθυμία να χρησιμοποιήσει επαγγελματική ορολογία και παρά την ανατροφοδότηση χρησιμοποιεί αντιεπαγγελματική / διάλεκτο / καθομιλουμένη ορολογία κατά την επικοινωνία με τους ασθενείς και άλλους επαγγελματίες. Φοιτητής παρουσιάζει περιορισμένη / καμία πρωτοβουλία σε αναζήτηση ευκαιριών μάθησης που απαιτούν συχνή προτροπή να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Περιορισμένη ή καθόλου ικανότητα / ενδιαφέρον για την πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία ασθενή. Περιορισμένο ή χωρίς νόημα οι πληροφορίες που προέρχονται από που έχει αποκτηθεί. Πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την τήρηση δεν πραγματοποιούνται Περιορισμένη ή χωρίς προθυμία / δράση για να αναζητήσουν πληροφορίες ή να βελτιώσουν το επίπεδο των γνώσεων και της κατανόησης. ΜΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΛΟΣ Ι ΜΗ Ι ΜΗ

12 3. Υποστήριξη της εποπτείας του προσωπικού με τον ασθενή στις μεταφορές και το χειρισμό των καθηκόντων 4. Επίδειξη ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας. 5. Υποστήριξη εποπτείας του προσωπικού με τον ασθενή στην αξιολόγηση και τη διαχείριση (ανάλογα με το επίπεδο των φοιτητών). Φοιτητής δείχνει μια προθυμία και την ικανότητα να βοηθήσει το προσωπικό με τον ασθενή στις μεταφορές και το χειρισμό των καθηκόντων. Χειρισμός των Ατόμων υλοποιείται με τρόπο που δεν θέτει φοιτητής, ή ασθενής σε κίνδυνο το προσωπικό. Φοιτητής είναι ενήμερος για τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στο περιβάλλον πρακτικής και δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και την ασφάλεια των ασθενών, το προσωπικό, τους σημαντικούς άλλους (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), και οι ίδιοι. Φοιτητής χρησιμοποιεί το σημερινό επίπεδο γνώσεων, κατανόησης, δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών για την παροχή βοήθειας εποπτείας του προσωπικού τόσο στην αξιολόγηση και στη διαχείριση των ασθενών. Περιορισμένη ή καθόλου προθυμία να βοηθήσει το προσωπικό με τον ασθενή στις μεταφορές και το χειρισμό. Ο Χειρισμός των Ατόμων υλοποιείται με τρόπο που θέτει ο φοιτητής, τον ασθενή σε κίνδυνο και το προσωπικό. Περιορισμένη ή χωρίς επίγνωση της υγείας, της ασφάλειας και / ή ζητήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις δυνατότητες και / ή πραγματικό κίνδυνο. Περιορισμένη ή καθόλου βοήθεια που παρέχεται με την εκτίμηση ή / και τη διαχείριση των ασθενών, παρά (συχνές) ευκαιρίες και ενθάρρυνση. Ι = ΙΚΑΝΑΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗ = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

13 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ/ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αυτό το τμήμα θα πρέπει να συμπληρωθεί, σε συνεργασία, από τον Σπουδαστή και τον Κλινικό Εκπαιδευτή με σκοπό την διευκόλυνση του πρώτου ως προς την συνεχιζόμενη ανάπτυξη (CPD). Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα δυνατά σημεία και τους τομείς με δυνατότητα ανάπτυξης τα οποία ο Σπουδαστής θα μπορέσει να μεταφέρει σε μια επόμενη κλινική εμπειρία του. Όλα τα γραπτά σχόλια θα πρέπει να συζητηθούν μεταξύ Σπουδαστή και Κλινικού εκπαιδευτή πριν υπογραφεί το έγγραφο. Υπογραφές: ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ...

14 ΑΡΧΕΙΟ ΩΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ Παρακαλώ βεβαιωθείτε πως όλες οι ώρες και απουσίες έχουν καταγραφεί από τον Σπουδαστή (+ τις συνολικές ώρες που προστέθηκαν) και πως υπεγράφη από τον Κλινικό Εκπαιδευτή ώστε το αρχείο παρακολούθησης να φαίνεται ακριβές. Εάν δεν συμπληρωθεί, θα κληθείτε από τον Σπουδαστή ή το αρμόδιο Πανεπιστήμιο ώστε να διευκρινίσετε τις κλινικές ώρες του Σπουδαστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαλείμματα γευμάτων δεν προσμετρούνται ως ώρες κλινικής. Ενδεικτικός (αναμενόμενος) αριθμός ωρών εβδομαδιαίως 34 Ημερομηνία Ώρες κλινικής Ημερομηνία Ώρες κλινικής Εβδομάδα 1 / / Εβδομάδα 2 / / Δευτέρα Δευτέρα Τρίτη Τρίτη Τετάρτη Τετάρτη Πέμπτη Πέμπτη. Παρασκευή Παρασκευή Σύνολο Σύνολο Τελικό σύνολο Επιβεβαιώνω πως το παρόν είναι ακριβές αρχείο κλινικών ωρών του Σπουδαστή ΟΝΟΜΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: